ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ EXTRAMED 31 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων Ασφαλιστηρίου που επισυνάπτεται ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο εκδίδεται για να καλύψει τον Ασφαλισμένο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων σύμφωνα με σχετικό αίτημα που υποβάλλεται είτε με την αίτηση για το Βασικό Ασφαλιστήριο είτε σε έντυπο που κρίνεται ικανοποιητικό από την Εταιρία. Για την έκδοση αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου απαιτείται η καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου το οποίο αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Εταιρία συμφωνεί να καταβάλλει εφάπαξ και σε μετρητά το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και ανεξάρτητα από κάθε άλλη παροχή που προβλέπει το Βασικό ή άλλο Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, μόλις λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλισμένος έχει υποστεί μία ή περισσότερες απώλειες (ασθένειες ή σωματικές βλάβες ή χειρουργική επέμβαση) και μόνο από αυτές που περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και καλύπτονται από αυτό και σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που ακολουθούν. ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς αυτής της κάλυψης: 1.Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων με διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού. Η διάγνωση αυτή πρέπει να αποδειχθεί από ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας και να επιβεβαιωθεί από ογκολόγο ή παθολογοανατόμο. - Όγκοι που εμφανίζουν τις κακοήθεις μεταβολές του καρκινώματος in situ και όγκοι που περιγράφονται ιστολογικά ως προκακοήθεις ή μη διηθητικοί, περιλαμβάνοντας χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στα: Καρκίνωμα in Situ των μαστών, δυσπλασία του τραχήλου CIN-1, CIN-2 και CIN-3. - Υπερκεράτωση, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και μελάνωμα πάχους μικρότερο από 1,5 mm κατά Breslow, ή μικρότερο από Επιπέδου Clark 3, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις μεταστάσεων. - Καρκίνοι του προστάτη που περιγράφονται ιστολογικά ως TNM Ταξινόμηση T1a ή T1b ή καρκίνοι του προστάτη άλλου ισοδύναμου μικρότερης ταξινόμησης, T1N0M0 θηλώδες μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδή με διάμετρο μικρότερη από 1 cm, θηλώδες μικροκαρκίνωμα της ουροδόχου κύστης και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία σταδίου μικρότερου από RAI Στάδιο 3. - Όλοι οι όγκοι σε παρουσία λοίμωξης από HIV. 01/05/2014 Σελίδα 1 από 10

2 2. Καρδιακή Προσβολή: Νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός που προκαλείται από ανεπαρκή παροχή αίματος στην εν λόγω περιοχή. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε κριτήρια τα οποία είναι σύμφωνα με μια νέα καρδιακή προσβολή: - Ιστορικό τυπικού θωρακικού άλγους - Νέες ηλεκτροκαρδιογραφικές (ΗΚΓ) μεταβολές οι οποίες φανερώνουν έμφραγμα - Διαγνωστική σημαντική αύξηση του καρδιακού ενζύμου CK-MB - Διαγνωστική αύξηση της Τροπονίνης (T ή I) - Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας μικρότερο από 50% το οποίο μετράται 3 μήνες ή περισσότερους μετά το επεισόδιο. 3. Χειρουργική Επέμβαση Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης: Η πραγματική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ανοικτού θώρακα για αποκατάσταση της στένωσης ή της απόφραξης μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών με αορτοστεφανιαίο μόσχευμα. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με αγγειογραφικές ενδείξεις σημαντικής απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και η επέμβαση πρέπει να θεωρείται ιατρικώς αναγκαία από σύμβουλο καρδιολόγο. Εξαιρείται η αγγειοπλαστική και όλες οι άλλες ενδαρτηριακές τεχνικές με βάση καθετήρα, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με laser. 4. Χειρουργική Επέμβαση Καρδιακής Βαλβίδας: Η πραγματική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς για αντικατάσταση ή αποκατάσταση ανωμαλιών καρδιακής βαλβίδας. Η διάγνωση ανωμαλιών καρδιακής βαλβίδας πρέπει να επιβεβαιώνεται με καθετηριασμό της καρδιάς ή ηχοκαρδιογράφημα και η επέμβαση πρέπει να θεωρείται κλινικά αναγκαία από σύμβουλο καρδιολόγο. 5. Xειρουργική Επέμβαση Αορτής: Η πραγματική υποβολή σε σημαντική χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση ή διόρθωση ανευρύσματος, στένωσης, απόφραξης ή διαχωρισμού της αορτής μέσω χειρουργικής διάνοιξης του θώρακα ή της κοιλίας. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, αορτή σημαίνει θωρακική και κοιλιακή αορτή, αλλά όχι τους κλάδους της. Εξαιρείται η χειρουργική επέμβαση που διεξάγεται χρησιμοποιώντας μόνο ελάχιστα επεμβατικές ή ενδοαρτηριακές τεχνικές. 6. Άλλη Σοβαρή Στεφανιαία Νόσος: Η στένωση του αυλού μίας τουλάχιστον στεφανιαίας αρτηρίας κατά τουλάχιστον 75 % και δύο άλλων κατά τουλάχιστον 60 %, όπως αποδεικνύεται με στεφανιογραφία, ανεξάρτητα εάν διεξήχθηκε ή όχι οιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης στις στεφανιαίες αρτηρίες. Ο όρος στεφανιαίες αρτηρίες στο παρόν αναφέρεται σε αριστερό κύριο στέλεχος, αριστερή πρόσθια κατιούσα, περισπώμενη και δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους παρακάτω όρους: - Περιορισμός σωματικής δραστηριότητας - ΗΚΓ κοπώσεως με κατάσπαση του ST τουλάχιστον 2 mm σε 2 απαγωγές - Διαταραχή της κίνησης τουλάχιστον δύο τμημάτων του καρδιακού μυ όπως απεικονίζεται σε ηχοκαρδιογράφημα κοπώσεως. 7. Εγκεφαλικό Eπεισόδιο: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως έμφρακτο εγκεφαλικού ιστού, εγκεφαλική και υπαραχνοειδής αιμορραγία, εγκεφαλική εμβολή και εγκεφαλική θρόμβωση. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλες τις ακόλουθες συνθήκες: - Παρουσία μόνιμης νευρολογικής βλάβης η οποία επιβεβαιώνεται από νευρολόγο τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά το επεισόδιο. 01/05/2014 Σελίδα 2 από 10

3 - Ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία, στην Αξονική Τομογραφία, ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης, τα οποία είναι σύμφωνα με τη διάγνωση νέου εγκεφαλικού επεισοδίου. - Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια - Εγκεφαλική βλάβη εξαιτίας ατυχήματος ή τραυματισμού, λοίμωξης, αγγειίτιδας, και φλεγμονώδους νόσου - Αγγειακή νόσος που προσβάλλει τον οφθαλμό ή το οπτικό νεύρο - Ισχαιμικές διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος. 8. Νεφρική Ανεπάρκεια: Χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη αιμοκάθαρση είτε μεταμόσχευση νεφρού. 9. Απλαστική Αναιμία: Χρόνια εμμένουσα ανεπάρκεια του μυελού η οποία οδηγεί σε αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυτταροπενία και απαιτεί θεραπεία με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα: - Μετάγγιση παραγώγων αίματος - Παράγοντες διέγερσης του μυελού - Ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες - Μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από αιματολόγο. 10. Τύφλωση: Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης και στους δύο οφθαλμούς ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος. Η τύφλωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από οφθαλμίατρο. 11. Πνευμονική Νόσος σε Τελικό Στάδιο: Τελικού σταδίου πνευμονική νόσος η οποία προκαλεί χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από την παρουσία όλων των ακόλουθων: - Αποτελέσματα της δοκιμασίας FEV1 τα οποία είναι σταθερά λιγότερο από 1 λίτρο - Μόνιμη συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία για υποξαιμία - Αναλύσεις αερίων αρτηριακού αίματος με μερικές πιέσεις οξυγόνου 55mmHg ή λιγότερο (PaO2 55 mmhg) - Δύσπνοια σε ηρεμία. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από πνευμονολόγο. 12. Ηπατική Aνεπάρκεια σε Tελικό Στάδιο: Τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια η οποία επιβεβαιώνεται από όλα τα ακόλουθα: - Μόνιμο ίκτερο - Ασκίτη - Ηπατική εγκεφαλοπάθεια Εξαιρείται η ηπατική ανεπάρκεια δευτεροπαθώς σε κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων. 13. Κώμα: Κώμα το οποίο εμμένει για τουλάχιστον 96 ώρες. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με την παρουσία όλων των ακόλουθων: - Καμία απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα για τουλάχιστον 96 ώρες - Απαιτούνται υποστηρικτικά μέτρα για διατήρηση της ζωής - Εγκεφαλική βλάβη που οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα, η οποία πρέπει να εκτιμάται τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την έναρξη του κώματος. 01/05/2014 Σελίδα 3 από 10

4 Εξαιρείται το κώμα το οποίο προκαλείται άμεσα από κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων. 14. Κώφωση (Απώλεια της ακοής): Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με ακουομετρικές εξετάσεις και δοκιμασίες για ουδό ερεθισμού ήχου που διενεργούνται και πιστοποιούνται από Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ). Ολική σημαίνει "την απώλεια τουλάχιστον 80 decibel σε όλες τις ακουστικές συχνότητες. 15.Aπώλεια της Φωνής: Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της ικανότητας ομιλίας ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή νόσου στις φωνητικές χορδές. Η έλλειψη ικανότητας ομιλίας πρέπει να τεκμηριώνεται για συνεχή περίοδο 12 μηνών. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με ιατρικά στοιχεία που παρέχονται από Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ). Εξαιρούνται όλες οι αιτίες που σχετίζονται με ψυχιατρικές ασθένειες. 16. Σημαντικά Εγκαύματα: Τρίτου βαθμού (το σύνολο των στοιβάδων του δέρματος) εγκαύματα που καλύπτουν τουλάχιστον το 20 % της σωματικής επιφάνειας του Ασφαλισμένου. 17. Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου / Μυελού των Οστών Η λήψη μοσχεύματος: - Ανθρώπινου μυελού των οστών με τη χρήση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, διαδικασία η οποία έπεται της ολικής καταστροφής του μυελού των οστών, ή - Ενός από τα ακόλουθα ανθρώπινα όργανα: καρδιά, πνεύμονας, ήπαρ, νεφρός, πάγκρεας, που προκαλείται από μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια τελικού σταδίου του εν λόγω οργάνου. Εξαιρούνται οι άλλες μεταμοσχεύσεις προγονικών κυττάρων. 18. Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η οριστική εμφάνιση σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλα τα ακόλουθα: - Ερευνητές οι οποίοι ομόφωνα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση ως Σκλήρυνση κατά Πλάκας. - Πολλαπλά νευρολογικά ελλείμματα τα οποία έλαβαν χώρα σε συνεχές χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών. - Καλά τεκμηριωμένο ιστορικό παροξυσμών και υφέσεων των εν λόγω συμπτωμάτων ή νευρολογικών ελλειμμάτων. Άλλες αιτίες νευρολογικής βλάβης όπως SLE και HIV εξαιρούνται. 19. Παράλυση (Απώλεια της χρήσης των άκρων): Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της χρήσης τουλάχιστον 2 ολόκληρων άκρων εξαιτίας τραυματισμού ή νόσου. Αυτή η πάθηση πρέπει να επιβεβαιώνεται από σύμβουλο νευρολόγο. Εξαιρούνται οι αυτοπροκαλούμενοι τραυματισμοί. 20. Νόσος του Parkinson: Η αναμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από σύμβουλο νευρολόγο. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με όλες τις ακόλουθες συνθήκες: - Η ασθένεια δεν μπορεί να ελεγχθεί με φαρμακευτική αγωγή - Ενδείξεις προϊούσας διαταραχής - Ανικανότητα του Ασφαλισμένου να διεξάγει (είτε με βοήθεια είτε χωρίς βοήθεια) τουλάχιστον 3 από τις ακόλουθες 6 "Δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής" για συνεχές διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών: 01/05/2014 Σελίδα 4 από 10

5 Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής: i. Πλύσιμο: ικανότητα του ατόμου να πλυθεί σε μπανιέρα ή ντους (περιλαμβάνοντας την ικανότητα να μπει και να βγει από τη μπανιέρα ή το ντους) ή να πλυθεί ικανοποιητικά με άλλα μέσα ii. Ντύσιμο: ικανότητα του ατόμου να βάλει, να βγάλει, να κουμπώσει και να ξεκουμπώσει όλα τα ενδύματα, όπως ενδείκνυται, τυχόν μέσα στήριξης, τεχνητά μέλη ή άλλες χειρουργικές συσκευές iii. Μεταφορά: η ικανότητα του ατόμου να μετακινηθεί από το κρεβάτι σε πολυθρόνα ή σε αναπηρική καρέκλα ή αντίστροφα iv. Κινητικότητα: η ικανότητα του ατόμου να κινείται στους εσωτερικούς χώρους από δωμάτιο σε δωμάτιο σε επίπεδες επιφάνειες v. Χρήση τουαλέτας: η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την τουαλέτα ή διαφορετικά να χειρίζεται τις λειτουργίες κένωσης της ουροδόχου κύστης και του εντέρου ώστε να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικής υγιεινής vi. Σίτιση: η ικανότητα του ατόμου να τρώει μόνο του όταν το φαγητό ετοιμαστεί και είναι διαθέσιμο. Οι προκαλούμενες από φάρμακα αιτίες ή τοξικές αιτίες του παρκινσονισμού εξαιρούνται. 21. Nόσος του Alzheimer/ Σοβαρή Άνοια (πριν την ηλικία των εξήντα (60) ετών): Επιδείνωση ή απώλεια της διανοητικής ικανότητας όπως επιβεβαιώνεται με κλινική αξιολόγηση και απεικονιστικές εξετάσεις η οποία προκύπτει από τη νόσο του Alzheimer ή μη αναστρέψιμες οργανικές διαταραχές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση στη διανοητική και κοινωνική λειτουργικότητα η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη του ατόμου με ασφάλεια ζωής. Η διάγνωση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί από την κλινική επιβεβαίωση αρμόδιου συμβούλου και να υποστηριχθεί από τον καθορισμένο ιατρό της Εταιρίας. - Μη οργανικές παθήσεις, όπως νεύρωση και ψυχιατρικές ασθένειες - Εγκεφαλική βλάβη που σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. 22. Kεραυνοβόλος Ηπατίτιδα: Υπομαζική έως μαζική νέκρωση του ήπατος από τον ιό της Ηπατίτιδας η οποία οδηγεί ταχύτατα σε ηπατική ανεπάρκεια. Η διάγνωση θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα ακόλουθα: - Ταχεία μείωση του μεγέθους του ήπατος - Νέκρωση η οποία αφορά ολόκληρα λόβια, αφήνοντας μόνο δικτυωτό πλέγμα υπό κατάρρευση - Ταχεία επιδείνωση των δοκιμασιών ηπατικής λειτουργίας - Επιδεινούμενος ίκτερος - Ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 23. Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση: Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση που υποστηρίζεται από τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα κριτήρια. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί με εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου καρδιακού καθετηριασμού. - Πίεση πνευμονικής αρτηρίας τουλάχιστον 30 mm HG ή παραπάνω - Ενδείξεις ΗΚΓ για υπερτροφία δεξιάς κοιλίας (RV1 συν SV5 > 1,05 mv) - Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου αίματος σε ηρεμία - Υπερηχογράφημα καρδίας: αυξημένη διάμετρος δεξιάς κοιλίας > 30 mm 24. Καλοήθης Όγκος Εγκεφάλου: Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο όπου πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: - Είναι απειλητικός για τη ζωή - Έχει προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο - Έχει υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση, ή εάν είναι ανεγχείρητος, έχει προκαλέσει μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα και 01/05/2014 Σελίδα 5 από 10

6 - Η παρουσία του πρέπει να επιβεβαιωθεί από Νευρολόγο ή Νευροχειρουργό και να υποστηριχθεί από ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, την αξονική τομογραφία ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης. - Κύστες - Κοκκιώματα - Αγγειακές δυσπλασίες - Αιματώματα και - Όγκοι της υπόφυσης ή του νωτιαίου μυελού. 25. Eγκεφαλίτιδα: Σοβαρή φλεγμονή της εγκεφαλικής ουσίας (εγκεφαλικό ημισφαίριο, εγκεφαλικό στέλεχος ή παρεγκεφαλίδα) η οποία προκαλείται από ιογενή λοίμωξη και οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Η διάγνωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί από σύμβουλο νευρολόγο και το μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα θα πρέπει να τεκμηριωθεί για τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες. Εξαιρείται η εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από λοίμωξη από HIV. 26. Πολιομυελίτιδα: Εμφάνιση πολιομυελίτιδας όπου πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: - Ο ιός της πολιομυελίτιδας ταυτοποιείται ως η αιτία - Θα πρέπει να υφίσταται παράλυση των μυών των άκρων ή των αναπνευστικών μυών και να εμμένει για τουλάχιστον τρείς (3) μήνες. 27. Bακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Βακτηριακή λοίμωξη η οποία οδηγεί σε σοβαρή φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού οδηγώντας σε σημαντικό, μη αναστρέψιμο και μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Το νευρολογικό έλλειμμα πρέπει να εμμένει για τουλάχιστον έξι (6 ) εβδομάδες. Η διάγνωση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί από: - Την παρουσία βακτηριακής λοίμωξης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό με οσφυϊκή παρακέντηση και - Σύμβουλο Νευρολόγο Εξαιρείται η βακτηριακή μηνιγγίτιδα σε παρουσία λοίμωξης από HIV. 28. Mείζον Τραύμα της Κεφαλής: Κάκωση της κεφαλής από ατύχημα η οποία οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα που πρέπει να εκτιμηθεί όχι νωρίτερα από έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από σύμβουλο Νευρολόγο και να υποστηριχθεί από αναμφίβολα ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, στην αξονική τομογραφία ή σε άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης. Το ατύχημα θα πρέπει να προκληθεί αποκλειστικά και άμεσα από τυχαία, βίαια, εξωτερικά και ορατά μέσα και ανεξάρτητα από άλλα αίτια. - Κάκωση νωτιαίου μυελού - Κάκωση της κεφαλής λόγω οιασδήποτε άλλης αιτίας. 29. Σύνδρομο Απαντητικού Αρνητισμού: Καθολική νέκρωση του εγκεφαλικού φλοιού με ανέπαφο εγκεφαλικό στέλεχος. Η διάγνωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί οριστικά από σύμβουλο νευρολόγο ο οποίος θα ορίσει συνάντηση σε εγκεκριμένο νοσοκομείο. Η πάθηση αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ιατρικά για τουλάχιστον έναν μήνα. 01/05/2014 Σελίδα 6 από 10

7 30. Προϊούσα Σκληροδερμία: Συστηματική νόσος κολλαγόνου-αγγειακή νόσος η οποία προκαλεί εξελικτική διάχυτη ίνωση στο δέρμα, στα αιμοφόρα αγγεία και στα σπλαχνικά όργανα. Η διάγνωση θα πρέπει να υποστηριχθεί αναμφίβολα με βιοψία και ορολογικές ενδείξεις και η διαταραχή θα πρέπει να έχει φτάσει σε τέτοια ποσοστά ώστε να προσβάλει την καρδιά, τους πνεύμονες ή τους νεφρούς. -Εντοπισμένη σκληροδερμία (γραμμική ή περιορισμένη σκληροδερμία) -Ηωσινόφιλη περιτονίτιδα -Σύνδρομο CREST. 31. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος με Νεφρίτιδα του Λύκου: Πολλαπλών συστημάτων, πολυπαραγοντική, αυτοάνοση διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αυτοαντισωμάτων ενάντια στον νεφρικό ιστό του σώματος. Σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θα περιοριστεί σε αυτές τις μορφές συστηματικού ερυθηματώδη λύκου οι οποίες αφορούν τους νεφρούς (Κατηγορίας III έως Κατηγορίας V Νεφρίτιδα του Λύκου, η οποία τεκμηριώνεται με νεφρική βιοψία, σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΠΟΥ). Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από αρμόδιο ιατρό με ειδίκευση σε Ρευματολογία ή Ανοσολογία ή Νεφρολογία. Ταξινόμηση της ΠΟΥ για τη Νεφρίτιδα του Λύκου: Κατηγορία I: Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου με ελάχιστες αλλοιώσεις Κατηγορία II: Μεσαγγειοϋπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία III: Εστιακή Τμηματική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία IV: Διάχυτη Υπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία V: Μεμβρανώδης Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία VI : Προχωρημένη Σκληρυντική Σπειραματονεφρίτιδα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Σε περίπτωση μίας ή και περισσότερων, συγχρόνων ή διαδοχικών απωλειών που καλύπτει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα καταβληθεί το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη μόνο μία (1) φορά. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ι. Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αν η καλυπτόμενη απώλεια προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τα ακόλουθα: 1. Ηθελημένο αυτοτραυματισμό ή ηθελημένη ασθένεια ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου. 2. Διάπραξη, απόπειρα διάπραξης ή πρόκληση βιαιοπραγίας ή ποινικού αδικήματος ή συμμετοχή σε αναταραχή. 3. Ατυχήματα που θα συμβούν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης, καθώς και σε περίπτωση εισβολής, ενέργειας ξένης δύναμης, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, εξέγερσης, στάσης, επιβολής στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας, συλλήψεων ή καραντίνας. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν αναφέρεται ειδικά σε αυτή συνολικά ή μερικά. 01/05/2014 Σελίδα 7 από 10

8 4. Χρήση ναρκωτικών ουσιών & μέθη όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο. 5. Ακτινοβολία, πυρηνική αντίδραση, ή ραδιενεργό μόλυνση. 6. Δηλητηρίαση, εισπνοή δηλητηριωδών αερίων ή καπνού. ΙΙ. Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο δεν θα καταβάλλεται εάν κατά τον χρόνο της απώλειας ο Ασφαλισμένος πάσχει από AIDS, «Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» ή σχετιζόμενο με το AIDS σύνδρομο ή είναι φορέας του ιού HIV. Για τους σκοπούς της παρούσης εξαίρεσης ο όρος «Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» θα σημαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην επιστροφή του ασφαλίστρου που καταβλήθηκε για την κάλυψη από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο θα είναι πληρωτέο στον Ασφαλισμένο εφόσον βρίσκεται στη ζωή μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της διάγνωσης της ασθένειας, σωματικής βλάβης ή χειρουργικής επέμβασης που αναφέρεται και περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Ι αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Παροχή που σύμφωνα με τους Όρους αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου έπρεπε να καταβληθεί στον Ασφαλισμένο αλλά δεν καταβλήθηκε εξαιτίας θανάτου του θα καταβληθεί στους Δικαιούχους του που καθορίζονται στο Βασικό Ασφαλιστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου είναι η καλυπτόμενη απώλεια να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή επαναφοράς του σε ισχύ. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Το ασφάλιστρο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του Ασφαλισμένου και καθορίζεται για πέντε (5) συνεχή έτη, οπότε και επαναπροσδιορίζεται με βάση την ηλικία του Ασφαλισμένου και το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο του επαναπροσδιορισμού για αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωμα, να αυξήσει τα ασφάλιστρα αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου σε κάθε επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ή επαναφοράς του σε ισχύ. Η αναπροσαρμογή αυτή βασίζεται στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την αναλογιστική αποτίμηση του κόστους της παροχής, με βάση την εμπειρία της Εταιρίας. Το ποσοστό αναπροσαρμογής θα είναι κοινό για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Κάθε αποδοχή από παράλειψη ή λάθος οποιουδήποτε ασφαλίστρου σχετικού με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο μετά την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης της κάλυψης δημιουργεί υποχρέωση στην Εταιρία να επιστρέψει μόνο τα ποσά που έγιναν αποδεκτά από λάθος. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου θα είναι αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και με την προϋπόθεση της πληρωμής του ασφαλίστρου. 01/05/2014 Σελίδα 8 από 10

9 2. Η κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: 1. Την εβδομηκοστή (70ή) επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/της συζύγου του. 2. Με τον θάνατο του Ασφαλισμένου. 3. Κατά την ημερομηνία λήξης του Βασικού Ασφαλιστηρίου. Αν το Βασικό Ασφαλιστήριο συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μετά την εξηκοστή πέμπτη (65η) επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/της συζύγου, τότε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση της εβδομηκοστής (70ης) επετείου των γενεθλίων του χωρίς δικαίωμα ισόβιας παράτασης της παροχής. 4. Την ημερομηνία λήξης της κάλυψης αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 5. Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί την ημερομηνία που απαιτείται μέχρι τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Σύνθετης Προστασίας. 6. Aν διακοπεί η ισχύς του Ασφαλιστηρίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 7. Με την πληρωμή αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 8. Η ασφάλιση θα λήγει για τα Καλυπτόμενα Μέλη, χωρίς να επηρεάζει την κάλυψη του Ασφαλισμένου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση όπου ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο Μέλος, όταν αυτός/-ή δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος. Σε περίπτωση όπου το/-α τέκνο/-α του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο/-α Μέλος/-η, στη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους που ακολουθεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος γενεθλίων του Καλυπτόμενου Μέλους ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος γενεθλίων, εφόσον σπουδάζει και εξαρτάται οικονομικά από τον Ασφαλισμένο. Συνέχιση ασφάλισης Καλυπτόμενων μελών Εγγύηση ασφαλισιμότητας Η κάλυψη των Καλυπτόμενων Μελών του Ασφαλισμένου θα συνεχίζεται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο με την ασφάλισή τους με νέο Ασφαλιστήριο του ίδιου ασφαλιστικού προγράμματος. Σε περίπτωση που το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει καταργηθεί για το σύνολο των Ασφαλισμένων από την Εταιρία θα προτείνεται ασφαλιστικό πρόγραμμα αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Μετά τη λήξη του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή της κάλυψης που προσφέρει στον Ασφαλισμένο ή τα Καλυπτόμενα Μέλη σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή, οποιουδήποτε ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο. 4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δεν μπορεί να εγερθεί αγωγή αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για την αποζημίωση. 01/05/2014 Σελίδα 9 από 10

10 5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια ισχύος του εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας που τυχόν προβλέπονται στο παρόν και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 01/05/2014 Σελίδα 10 από 10

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα