ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κωνσταντίνος Γ. Τσιόδουλος Πειραιάς, 2008

2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κωνσταντίνος Γ. Τσιόδουλος Σημαντικοί όροι: Χρηματοοικονομικός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος, πτώχευση, υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, πιθανότητα χρεοκοπίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρχικά στην παρούσα εργασία εισάγεται η έννοια και τα είδη του χρηματοοικονομικού κινδύνου: Επιτοκιακός, αγοράς, συναλλάγματος, λειτουργικός, ρευστότητας και πιστωτικός κίνδυνος και αναλύεται εκτενέστερα ο πιστωτικός κίνδυνος. Κατόπιν, αφού γίνει αναφορά στη σημασία της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, παρουσιάζονται ορισμένα υποδείγματα μέτρησης του κινδύνου αυτού ανάλογα με τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Γίνεται ακόμη μία ιστορική αναδρομή της έρευνας μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που εκπονήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Ακολουθεί λεπτομερειακή παρουσίαση των υποδειγμάτων υπόδειγμα Altman Z-Score, υπόδειγμα ZETA-Score, Moody s KMV και υπόδειγμα RAROC τα οποία είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα από τις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα τελευταία έτη. Μετά την παρουσίαση και την ανάλυση των υποδειγμάτων αυτών επιλέγεται, σύμφωνα με προεπιλεγμένα κριτήρια, το πιο κατάλληλο για την εφαρμογή στις επιχειρήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου. Στη συνέχεια καθορίζονται οι υποθέσεις της έρευνας και το δείγμα των επιχειρήσεων. Μετά την εφαρμογή του υποδείγματος Altman Z-Score 1968 στο δείγμα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του υποδείγματος η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για την ικανότητα του υποδείγματος, των μεταβλητών και την σύνθεση του δείγματος των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται το υπόδειγμα στο σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων και κατόπιν σχολιάζονται τα αποτελέσματα. Ακόμη γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Καθηγητή Γ. Αρτίκη για την πολύτιμη βοήθεια του τόσο κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας όσο και κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Ακόμη ευχαριστώ την οικογένεια μου για την πολύτιμη συμπαράσταση τους σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου. Ι

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ I ΙΙ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1.3 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΔΥΝΟΙ 2.1 ΘΕΩΡΙΑ 2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ) ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5 3.2.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Altman Z-SCORE ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ZETA -SCORE ΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ MOODY S KMV ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 4.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ RAROC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 5.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 1)

6 5.2.3 ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 2) 5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ 2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 6.2 ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 6.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστά επιτυχίας του Ζ-Score σ.24 Πίνακας 2: Ποσοστά επιτυχίας του Ζ-Score για διαφορετικές περιόδους σ.24 Πίνακας 3: Αποτελεσματικότητα υποδείγματος Z-Score σ.29 Πίνακας 4: Σύγκριση Z-Score 1968 και ZETA Score 1977 σ.30 Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά δείγματος πτωχευμένων επιχειρήσεων σ.52 Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά Πτωχευμένων-Υγιών επιχειρήσεων σ.58 Πίνακας 7: Ζ-Score δείγματος πτωχευμένων επιχειρήσεων σ.63 Πίνακας 8: Ζ-Score δείγματος υγιών επιχειρήσεων σ.65 Πίνακας 9: Αποτελεσματικότητα υποδείγματος Z-Score σ.66 Πίνακας 10: Μεταβλητές υποδείγματος Z-Score και διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες του δείγματος σ.70 Πίνακας 11: Μέση μεταβολή ανάμεσα στις δύο ομάδες ανά μεταβλητή σ.71 Πίνακας 12: Σημασία Χαρακτηριστικών-Μεταβλητών σ.72 Πίνακας 13: Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης σ.75 Πίνακας 14: Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποίησης σ.76 Πίνακας 15: Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων ΧΑ σ.77 ΙΙ

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Υπολογισμός Απόστασης από την Χρεοκοπία συμφωνά με το υπόδειγμα Moody s KMV σ.33 Διάγραμμα 2: Υπολογισμός πιθανότητας χρεοκοπίας συμφωνά με το υπόδειγμα Moody s KMV σ.34 Διάγραμμα 3: Σύνθεση δείγματος πτωχευμένων επιχειρήσεων σ.51, σ.73 Διάγραμμα 4: Ποσοστά επιτυχίας υποδείγματος Z-Score στον χρόνο σ.67 σ.69 Διάγραμμα 5: Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης σ.74 Διάγραμμα 6: Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποίησης σ.75 Διάγραμμα 7 : Πιστωτικός κίνδυνος επιχειρήσεων ΧΑ σ.76 Διάγραμμά 8 : Επιπτώσεις υψηλού πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων σ.78 ΙΙΙ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εισάγει την έννοια του κινδύνου και να παρουσιάσει συνοπτικά τα διάφορα είδη του με έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο. Στην συνέχεια παρουσιάζει αξιολογεί και συγκρίνει τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, χρησιμοποιώντας το καταλληλότερο (σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια) μοντέλο μέτρησης πιστωτικού κινδύνου εξετάζει τόσο την αποτελεσματικότητα του όσο και τον βαθμό εφαρμογής του στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, με βάση ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών. Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία εξετάζει το κατά πόσο τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στις ελληνικές επιχειρήσεις. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία βασίζεται στην εφαρμογή του επιλεγέντος υποδείγματος με πραγματικά δεδομένα. Το υπόδειγμα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούμε απαιτεί ως εισροές λογιστικά και αγοραία στοιχεία για την επιχείρηση. Ως εκροή το υπόδειγμα μας υπολογίζει μία τιμή (score) για κάθε επιχείρηση. Η συγκεκριμένη τιμή αποτελεί μέτρο πιστωτικού κινδύνου, εάν είναι πάνω από μια κριτική τιμή (cut-off price) οι πιθανότητες χρεοκοπίας της επιχείρησης είναι μικρές ενώ εάν είναι κάτω από αυτήν την τιμή οι πιθανότητες χρεοκοπίας είναι μεγάλες. Αρχικά βρίσκουμε ένα δείγμα επιχειρήσεων που πτώχευσαν τη διετία (την οποία θεωρούμε ως αρχή). Αντίστοιχα βρίσκουμε τον ίδιο αριθμό υγιών επιχειρήσεων κατά την ίδια περίοδο, οι υγιείς επιχειρήσεις είναι αντίστοιχες (με βάση την κεφαλαιοποίηση) με τις πτωχευμένες. Συνεπώς έχουμε ένα δείγμα επιχειρήσεων που χωρίζονται σε δύο ομάδες (πτωχευμένες και μη-πτωχευμένες) που είναι αντιστοιχισμένες μεταξύ τους με βάση την κεφαλαιοποίηση τους. Κατόπιν συλλέγουμε οικονομικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του δείγματος για την πενταετία

10 Για κάθε μία επιχείρηση και των δύο ομάδων μετά τη συλλογή δεδομένων ακολουθεί η εισαγωγή τους στο υπόδειγμα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου. Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από το υπόδειγμα έχουμε για κάθε επιχείρηση μια τιμή (score). Με βάση την τιμή κάθε επιχείρησης και την κριτική τιμή του υποδείγματος (cut-off price) τις κατατάσσουμε σε δύο ομάδες: επιχειρήσεις με υψηλή πιθανότητα χρεοκοπίας και με χαμηλή πιθανότητα χρεοκοπίας. Τέλος συγκρίνουμε τον πιστωτικό κίνδυνο που εκτίμησε το υπόδειγμα, σύμφωνα με την τιμή (score), και τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο που παρατηρήθηκε. Εξετάζουμε δηλαδή εάν οι επιχειρήσεις που το υπόδειγμα προέβλεψε ότι θα πτωχεύσουν πτώχευσαν και εάν αυτές που χαρακτήρισε ως υγιείς είναι υγιείς. Με αυτήν τη σύγκριση καταλήγουμε εάν το υπόδειγμα έχει την ικανότητα να προβλέπει την πτώχευση στις ελληνικές επιχειρήσεις. 1.3 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα έχουν αναλυθεί οι έννοιες του χρηματοοικονομικού κινδύνου και αναλυτικότερα η έννοια του πιστωτικού κινδύνου. Ακόμη θα έχουν παρουσιαστεί, εξεταστεί και αξιολογηθεί τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον κόσμο των επιχειρήσεων για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Κατά συνέπεια θα έχει καλυφθεί η έννοια του πιστωτικού κινδύνου τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτική σκοπιά. Ακόμη μετά από την παρουσίαση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, θα επιλεγεί το πιο κατάλληλο για εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής, όποια και αν είναι, ακόμη και οι τυχόν δυσκολίες κατά την εφαρμογή θα δώσουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Θα είναι δυνατόν έως έναν βαθμό να αντιληφθούμε αν μπορούν τέτοια μοντέλα να βοηθήσουν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στην ελληνική πραγματικότητα καθώς και εάν το ελληνικό χρηματιστήριο προσφέρει ικανό δείγμα για την έρευνα τέτοιων υποδειγμάτων. 2

11 1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όσο αφορά την διάρθρωση της εργασίας αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, η χρησιμότητα της εργασίας καθώς και η διάρθρωση της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες του χρηματοοικονομικού κινδύνου, τα διάφορα είδη κινδύνου (επιτοκιακός, αγοράς, συναλλάγματος, λειτουργικός, ρευστότητας, άλλοι τύποι και πιστωτικός κίνδυνος) και αναλυτικότερα ο πιστωτικός κίνδυνος. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή και παρουσίαση των κυριότερων κατηγοριών μοντέλων που χρησιμοποιούνται και έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την πρακτική εφαρμογή των υποδειγμάτων καθώς και τα συμπεράσματα και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και η αξιολόγηση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων, από τις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση και σύγκριση των διαφόρων υποδειγμάτων που υπάρχουν και μετά από την επιλογή του καταλληλότερου (σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια) γίνεται η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου σε δεδομένο δείγμα επιχειρήσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα που αντλήσαμε από όλη την εργασία καθώς και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 3

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΔΥΝΟΙ 2.1 ΘΕΩΡΙΑ Ο κόσμος των επιχειρήσεων στη σύγχρονη οικονομία αποτελεί ένα σύνθετο δίκτυο το οποίο με δεδομένη τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σε αυτό το δίκτυο μπορούν να είναι είτε πλεονασματικές είτε ελλειμματικές. Πλεονασματικές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν παραπάνω χρήματα από όσα χρειάζονται δηλαδή μπορούν να δανείσουν χρήματα και ελλειμματικές είναι οι επιχειρήσεις που χρειάζονται παραπάνω χρήματα από αυτά που έχουν για τις ανάγκες τους οπότε χρειάζεται να δανειστούν χρήματα. Μία επιχείρηση φυσικά μπορεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να βρεθεί και στις δύο αυτές καταστάσεις. Όπως είναι σαφές οι ελλειμματικές και πλεονασματικές μονάδες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους έμμεσα (με τη χρήση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) ή άμεσα (π.χ. με την παροχή πιστώσεων από μια επιχείρηση σε μια άλλη). Ο ρόλος τον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αφορά την διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των πλεονασματικών και των ελλειμματικών μονάδων λαμβάνοντας καταθέσεις από τις πλεονασματικές μονάδες και χορηγώντας δάνεια στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Όλες αυτές οι συναλλαγές άμεσες ή έμμεσες περιλαμβάνουν κάποιους κινδύνους για τους συναλλασσόμενους. Η αμοιβή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βασίζεται στους κινδύνους που αναλαμβάνουν, το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι σημαντικός ο καθορισμός και η μέτρηση αυτών των κινδύνων καθώς και η πιθανή αντιστάθμιση τους. Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη κινδύνων που περιλαμβάνουν οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων (είτε επιχειρήσεωντραπεζών). 2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η έννοια του κινδύνου η μέτρηση και η διαχείριση του είναι ένα θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις, καθώς τα διάφορα είδη κινδύνων επηρεάζουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αποφάσεων. Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί του κινδύνου, αρχικά ως κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα μιας 4

13 επιχειρηματικής απόφασης. Πιο ειδικά κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως η πιθανή απώλεια μιας επένδυσης. Ακόμη ως κίνδυνο θεωρούμε την πιθανότητα απόκλισης του πραγματικού αποτελέσματος από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον κινδύνου και καλούνται να διαχειριστούν τους κινδύνους αποτελεσματικά τόσο για την επιβίωση τους όσο και για την ανάπτυξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Παρακάτω θα παρουσιαστούν συνοπτικά ο κίνδυνος επιτοκίου, αγοράς, ρευστότητας, συναλλάγματος, λειτουργικός, χώρας, άλλοι τύποι κινδύνου και τέλος ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά και σε ξεχωριστή ενότητα Επιτοκιακός κίνδυνος Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) ονομάζεται η πιθανότητα να μειωθεί η αξία ενός χρεογράφου λόγω μεταβολής του επιπέδου επιτοκίων. Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την χρονική αξία του χρήματος. Κατά την αγορά και την διακράτηση ενός χρεογράφου (π.χ. ομολόγου) μια επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε επιτοκιακό κίνδυνο τον οποίο πρέπει να αντισταθμίσει. Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτεί τα στοιχεία του ενεργητικού της χρησιμοποιώντας στοιχεία του παθητικού της και εφόσον οι περίοδοι λήξεως των αξιόγραφων που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού είναι διαφορετικές υπάρχει επιτοκιακός κίνδυνος. Προκειμένου συνεπώς να αποφευχθεί ο επιτοκιακός κίνδυνος, οι επιχειρήσεις μπορούν να ταιριάζουν τις περιόδους λήξεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Έτσι αντισταθμίζεται η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα χρηματοπιστωτικά ίδρυμα που αντλούν την κερδοφορία τους από τη έκθεση τους στον επιτοκιακό κίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση η αντιστάθμιση γίνεται εν μέρη με το ταίριασμα της ληκτότητας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που δείχνει την επίδραση των επιτοκίων στην αξία ενός ομολόγου. Έστω ομόλογο Α με ετήσια τοκοφόρο περίοδο με μία περίοδο να απομένει (1 πληρωμές) με κουπόνι 8% και με YTM=5.6% Σύμφωνα με τα δεδομένα η τιμή του ομολόγου είναι Ρ= 108/(1+5,6%)= 102,27 Έστω παρατηρείτε αύξηση των επιτοκίων σε 7 % η τιμή του ομολόγου είναι τώρα Ρ=108/(1+7%)=100,93 παρατηρείται δηλαδή μια μείωση της αξίας του αξιόγραφου. 5

14 2.2.2 Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς ονομάζεται ο κίνδυνος που αφορά χαρακτηριστικά και στοιχεία που αφορούν όλη την αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τέτοια στοιχεία είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες και είναι κοινά για όλα τα συναλλασσόμενα μέρη στην συγκεκριμένη αγορά. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κίνδυνος αγοράς είναι κίνδυνος που αφορά πολλά αλλά είδη κινδύνων (επιτοκιακό, συναλλαγματικό ακόμη και μέρος του πιστωτικού). Το κύριο χαρακτηριστικό του κινδύνου αγοράς είναι ότι είναι κοινός και ίσος για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά Κίνδυνος συναλλάγματος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά επιχειρήσεις που έχουν στοιχεία του παθητικού ή του ενεργητικού τους επενδυμένα σε διαφορετικό νόμισμα. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από την πιθανότητα μεταβολής των ισοτιμιών που επηρεάζουν την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Με δεδομένη την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πληρωμές αλλά και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα, συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κινδύνου κάθε επιχείρησης. Μια επιχείρηση που δανείζεται χρήματα (είτε προμηθεύεται πρώτες ύλες) από το Ηνωμένο Βασίλειο και πουλά τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εισπράξεις σε δολάριο και πληρωμές σε λίρα, σε αυτήν την περίπτωση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο που αφορά τις ισοτιμίες -$ και - οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αγορά συναλλάγματος και κυρίως παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος έτσι ώστε να αντισταθμίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Στην παραπάνω περίπτωση η επιχείρηση Α γνωρίζοντας την μελλοντική είσπραξη σε δολάριο $ μπορεί να συμμετέχει σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (Forward) και να «κλειδώσει» από σήμερα μία μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία (forward exchange rate) έτσι μηδενίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις πιθανές μεταβολές επιτοκίων. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει χρήση και άλλων παραγώγων συναλλάγματος όπως future και συμφωνίες ανταλλαγής (swap). 6

15 2.2.4 Λειτουργικός κίνδυνος Ως λειτουργικό κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με απώλειες ή με αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που οφείλονται σε λανθασμένες εσωτερικές διεργασίες (processes). Τα τελευταία χρόνια ο λειτουργικός κίνδυνος λαμβάνεται ολοένα και περισσότερο υπόψη καθώς συνδέεται στενά με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης καθώς και με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί μεγάλο μέρος του συνολικού κινδύνου και είναι πολύ σημαντικός για τις επιχειρήσεις. Όταν μια επιχείρηση έχει προβλήματα ρευστότητας είτε αδυνατεί να αντλήσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει το ενεργητικό της είτε το κόστος άντλησης τους είναι πολύ υψηλό. Χαμηλά επίπεδα ρευστότητας μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία πληρωμών και σε πτώχευση. Αντίθετα όταν μία επιχείρηση έχει υπερβάλλουσα ρευστότητα αντιμετωπίζει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο να επενδύσει την υπερβάλλουσα της ρευστότητα αποδοτικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν κάποιο είδος κινδύνου, που είναι ο κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα απωλειών (από την πλευρά του δανειστή) σε περίπτωση πτώχευσης ή μείωσης της ικανότητας πληρωμών του δανειζόμενου. Είναι φανερό ότι ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει σε κάθε συναλλαγή και αφορά κάθε επιχείρηση. Όταν μία τράπεζα εκδίδει ένα δάνειο σε έναν ιδιώτη αναλαμβάνει τον κίνδυνο να μην αποπληρωθούν είτε οι τόκοι είτε το κεφάλαιο είτε και τα δύο. Κάθε υποψήφιος δανειστής και κατά επέκταση κάθε συναλλαγή έχει διαφορετικό πιστωτικό κίνδυνο. 7

16 Συνοψίζοντας ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει σε κάθε συναλλαγή και αφορά την πιθανότητα ο δανειζόμενος να μην εξοφλήσει όλες τις οφειλές του ως προς τον δανειστή. Παρακάτω ο πιστωτικός κίνδυνος αναλύεται με περισσότερη λεπτομέρεια Άλλοι τύποι κινδύνου Εκτός από προαναφερθέντες κινδύνους υπάρχουν διάφορα είδη κινδύνων πού αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όπως ο τεχνολογικός κίνδυνος που αφορά την μη αναμενόμενη χρήση της τεχνολογίας ή τα αποτελέσματα από την αποτυχημένη χρήση. Ο κίνδυνος χώρας που είναι μέρος του πιστωτικού κινδύνου και σχετίζεται με την φερεγγυότητα της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Καθώς και είδη κινδύνου που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση, την διοίκηση καθώς και τις διεργασίες της επιχείρησης που συχνά αναφέρονται ως μέρος του λειτουργικού κινδύνου. 2.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται η πιθανότητα απωλειών (από την πλευρά του δανειστή) σε περίπτωση πτώχευσης ή μείωσης της ικανότητας πληρωμών του δανειζόμενου. Με αυτόν τον ορισμό θεωρούνται σημαντικά δύο στοιχεία, πρώτον η πιθανότητα πτώχευσης (ή η αδυναμία πληρωμής) και δεύτερον το ποσό το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό το ποσό δεν είναι πάντα γνωστό εκ των προτέρων και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί από τους οποίους είναι η διαπραγματευτική δύναμη του δανειστή, οι εγγυήσεις που έχει λάβει ο δανειστής από τον δανειζόμενο είτε από τρίτο πρόσωπο, η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους μετά την πληρωμή των άλλων απαιτήσεων καθώς και το νομικό καθεστώς στην κάθε χώρα π.χ. στην Ελλάδα σε περίπτωση εκκαθάρισης τα Δημόσια ταμεία είναι από τους πρώτους δανειστές που εξοφλούνται με το ποσό της εκκαθάρισης συνεπώς αναλαμβάνουν λιγότερο πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους προμηθευτές. Συνεπώς η μελλοντικές απώλειες σε περίπτωση πτώχευσης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές για τον δανειστή. Ο πιστωτικός κίνδυνος δηλαδή αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη κινδύνων, τον κίνδυνο χρεοκοπίας (default risk), τον κίνδυνο εκτεθειμένου ποσού (exposure risk), τον κίνδυνο των αποζημιώσεων (recovery risk). 8

17 Κίνδυνος χρεοκοπίας (default risk) Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την χρεοκοπία, κατά τους περισσότερους χρεοκοπία είναι η αδυναμία ή η καθυστέρηση προγραμματισμένης πληρωμής πέρα από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο. Το χρονικό όριο ποικίλει ανάλογα με τους όρους και την φύση της συναλλαγής. Μια επιχείρηση θεωρείται χρεοκοπημένη κατά την εκκίνηση διαδικασιών εκκαθάρισης ή εισαγωγή σε διατάξεις του νόμου που ρυθμίζουν τέτοιες περιπτώσεις π.χ. μια επιχείρηση στην Ελλάδα θεωρείται πτωχευμένη εάν εισαχθεί στο άρθρο 44 ή 46. Εκτενέστερη και λεπτομερέστερη αναφορά θα γίνει για το ποια επιχείρηση θεωρείται πτωχευμένη ή όχι κατά την ανάλυση των απαραίτητων υποθέσεων για την εφαρμογή των μοντέλων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου σε επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας μετράται από την πιθανότητα να υπάρξει χρεοκοπία σε ένα συγκεκριμένο διάστημα. Η πιθανότητα χρεοκοπίας υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες όπως, χρηματοοικονομικούς δείκτες, στοιχεία εκτός ισολογισμού, ιστορικά στοιχεία, φήμη, πιστοληπτική ικανότητα κ.α. Κίνδυνος εκτεθειμένου ποσού (exposure risk) Είναι ο κίνδυνος που αφορά την αβεβαιότητα του ποσού που βρίσκεται σε κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης. Σε κάποιες εμπορικές συναλλαγές το ποσό αυτό μπορεί να είναι γνωστό (π.χ. δάνεια με γνωστές εκ των προτέρων πληρωμές) το σύνηθες όμως είναι το ποσό της πιθανής απώλειας να είναι άγνωστο (συναλλαγή προμηθευτή-αγοραστή με διαρκή διακίνηση αγαθών ή δάνεια με ανοιχτή γραμμή πίστωσης). Βλέπουμε δηλαδή ότι όχι μόνο είναι άγνωστη η πιθανότητα χρεοκοπίας αλλά πολλές φορές άγνωστη είναι και η απώλεια σαν αποτέλεσμα αυτής. Κίνδυνος αποζημιώσεων Το ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση πτώχευσης δεν μπορεί να προβλεφθεί και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως τις εγγυήσεις το είδος των εγγυήσεων το είδος πτώχευσης το νομικό καθεστώς καθώς και πολλά άλλα. Δηλαδή υπάρχει αβεβαιότητα και κατά συνέπεια κίνδυνος σχετικά με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση πτώχευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης εγγυήσεων από τον δανειζόμενο (collateral) ο πιστωτικός κίνδυνος μειώνεται σημαντικά καθώς ο δανειστής σε περίπτωση πτώχευσης μπορεί να πουλήσει το ενέχυρο. Υπάρχουν πολλά είδη εγγυήσεων που μπορεί να είναι μετρητά, αξιόγραφα, πραγματικά προϊόντα, δικαιώματα και άλλα. Η αξία όμως του ενέχυρου επηρεάζεται από τη φύση του και από την αγορά στην οποία διαπραγματεύεται, για παράδειγμα ένα ακίνητο μπορεί να έχει μεγάλη αξία αλλά η αγορά να μην έχει αρκετούς αγοραστές έτσι αν χρειαστεί να ρευστοποιηθεί να μην έχει αξία. Η χρήση δηλαδή ενέχυρου ενέχει δύο κινδύνους που κάνουν την αξία των αποζημιώσεων αβέβαιη. 9

18 Πρώτον είναι αβέβαιη η ρευστοποίηση και τα έξοδα που συμπεριλαμβάνει αυτή και κατά δεύτερον είναι αβέβαιη η αξία του στην αγορά (ρευστοποιήσιμη αξία). Στην περίπτωση εγγυήσεων από τρίτους μειώνεται και πάλι σημαντικά αν και ένα μέρος του κινδύνου παραμένει σε πιθανή πτώχευση και των δυο, γεγονός όχι απίθανο αφού εγγυήσεις δίνονται συνήθως από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τέλος σημαντικό είναι και το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εκκαθάριση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το ύψος του κινδύνου που αφορά τις αποζημιώσεις σε πιθανή πτώχευση. Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτήν την ενότητα ορίσαμε την έννοια του κινδύνου και εξετάσαμε συνοπτικά τις κυριότερες μορφές κινδύνου δηλαδή, ο κίνδυνος επιτοκίου, αγοράς, ρευστότητας, συναλλάγματος, λειτουργικός, χώρας, άλλοι τύποι κινδύνου, δίνοντας παράλληλα παραδείγματα. Τέλος επικεντρωθήκαμε στην έννοια του πιστωτικού κινδύνου, τους κινδύνους που τον αποτελούν (κίνδυνος χρεοκοπίας, κίνδυνος εκτεθειμένου ποσού και κίνδυνος αποζημιώσεων). Ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου διαχείρισης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 10

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αρτίκης Γ. (2003), «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Επενδύσεων», Interbooks, Αθήνα, σ Καραθανάσης Γ., (2002), «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές», Μπένου, Αθήνα.σ , σ.41 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bessis J., Wiley J., (1998), Risk Management in Banking, Wiley, W.Sussex.σ.3-15, σ Brigham E., Ehrhardt M., (2002), Financial Management; theory and practice 10 th edition, Harcourt, USA, σ Brighman E., Weston F., (1986), «Βασικές αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρησης και Πολιτικής, Παπαζήση, Αθήνα. σ Crouhy M., Galai D.,Mark R., (2006), The Essentials of Risk Management McGraw-Hill, New York, σ , σ Ross, Westerfield & Jaffe, (2005), Corporate Finance 6 th edition, USΑ, σ Van Horne J., (2002), Financial Management and policy, 12 th edition, Prentice Hall, New Jersey, σ

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο πιστωτικός κίνδυνος σε μεγάλο ή μικρό βαθμό βρίσκεται σε κάθε συναλλαγή και επηρεάζει τους όρους των συναλλαγών. Ένας προμηθευτής είναι διατεθειμένος να πουλήσει πρώτες ύλες σε έναν παραγωγό με ευνοϊκότερους όρους εάν αυτός έχει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία καθορίζουν την αμοιβή τους από ένα δάνειο σύμφωνα με τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Ο πιστωτικός κίνδυνος όμως δεν είναι μόνο σημαντικός για τους δανειστές άλλα και για τους δανειζόμενους καθώς και αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν την πιστοληπτική τους ικανότητα έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν το κόστος άντλησης κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές και να δρουν ανάλογα. Οι επιχειρήσεις είναι κατά διαστήματα πλεονασματικές άλλα και ελλειμματικές μονάδες χρειάζεται δηλαδή να δανείσουν αλλά και να δανειστούν. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι εμφανές ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει τόσο τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει σε μία συναλλαγή όσο και την πιστοληπτική της ικανότητα. Το σύνηθες είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μετρούν τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν δανείζοντας μία επιχείρηση. Σύμφωνα με το πλαίσιο Basel I κάθε τράπεζα υποχρεούται στη διακράτηση ενός ελάχιστου ύψους κεφαλαίων που λειτουργεί ως «ασφάλεια» έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Το πρόσφατο πλαίσιο Basel II (Basel Committee on Banking Supervision, 2003) απαιτεί κεφαλαιακή επάρκεια η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο (Πυλώνας Ι του πλαισίου). Είναι φανερό ότι η εισαγωγή του νέου αυτού πλαισίου επιφέρει αλλαγές τόσο στο νομικό όσο και στο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Αν συνυπολογίσουμε και άλλες δυνάμεις της αγοράς όπως ο αυξανόμενος αριθμός πτωχεύσεων, η ανάγκη για πιο ανταγωνιστικά περιθώρια δανείων, η μειούμενη αξία των ακινήτων και κατά συνέπεια των εγγυήσεων (collateral). Βλέπουμε ότι η ανάγκη για ορθή μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι σημαντικότερή όσο ποτέ. Για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια. 12

21 3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται κυρίως με βάση τρία είδη υποδειγμάτων: εμπειρικά συστήματα (expert systems), μοντέλα βασισμένα σε λογιστικά δεδομένα και νέους τύπους μοντέλων (Altman Ε., Saunders Α., 1998) Έμπειρα Συστήματα (expert systems) Είναι υποκειμενικά υποδείγματα που συνήθιζαν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες αρκετά χρόνια πριν. Βασίζονται κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία τα οποία αναλύονται από κάποιον ειδικό (expert). Ειδικός μπορεί να είναι μία ομάδα ή άτομο που θεωρείται έμπειρο στη μέτρηση πιστωτικού κινδύνου. Η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων δεν είναι δομημένη, έχει δηλαδή κανόνες οι οποίοι όμως δεν είναι αυστηροί και δεσμευτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 4C s model το οποίο με βάση 4 στοιχεία, χαρακτήρας δανειζόμενου (character of borrower), κεφαλαίο (capital), εγγυήσεις (collateral) και μεταβλητότητα κερδών (capacity) και με ανάλυση ενός ειδικού (expert) μετρά τον πιστωτικό κίνδυνο. Χαρακτήρας δανειζόμενου (Character) είναι ένα ποιοτικό κριτήριο που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία καθώς και σε υποκειμενικές πληροφορίες όπως π.χ. φήμη. Κεφάλαιο (Capital) αναφέρεται στο διαθέσιμο κεφάλαιο της επιχείρησης Αυτό το στοιχείο είναι οπωσδήποτε σημαντικό αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από πιο αναλυτικές πληροφορίες όπως π.χ. η κεφαλαιακή δομή (capital structure). Εγγυήσεις (collateral) είναι περιουσιακά στοιχεία (υλικά ή άυλα) που χρησιμοποιούνται από την πλευρά του δανειστή για τη διασφάλιση του στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από την πλευρά του δανειζόμενου. Η ύπαρξη εγγυήσεων, αν και αυτές ενέχουν κάποιον κίνδυνο, μειώνουν σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο. Τέλος η μεταβλητότητα των κερδών είναι σημαντικό μέγεθος και φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη και κατά συνέπεια να καλύπτει τις υποχρεώσεις της, δηλαδή μπορεί να συνδεθεί η μεταβλητότητα κερδών έμμεσα με τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα συγκεκριμένα μοντέλα όπως είναι φανερό ελλείψει μίας δομημένης διαδικασίας ανάλυσης και θεωρητικού υπόβαθρου παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια 13

22 απομακρύνονται σταδιακά από τα υποκειμενικά έμπειρα συστήματα προς συστήματα που βασίζονται σε πιο αντικειμενικές μεθόδους όπως τα μοντέλα βασισμένα σε λογιστικά δεδομένα Μοντέλα βασιζόμενα σε λογιστικά δεδομένα Τα συγκεκριμένα υποδείγματα χρησιμοποιούν ως εισροές (inputs) λογιστικά στοιχεία, στοιχεία αγοράς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Λογιστικά στοιχεία αποτελούν όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα σε όλους τους επενδυτές (εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑ) συνεπώς υπάρχει πλήρης και κοινή πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερομένους. Στοιχεία αγοράς (market data) για μία επιχείρηση είναι η τιμή της μετοχής, η κεφαλαιοποίηση, η αγοραία αξία παγίων και υποχρεώσεων, η μεταβλητότητα και η απόδοση της μετοχής και άλλα δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία της αγοράς. Η τιμή της μετοχής για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις διαμορφώνεται καθημερινά, έτσι μπορούν να υπολογιστούν αποδόσεις της μετοχής καθώς και η μεταβλητότητα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου καθώς σε αποτελεσματικές αγορές η τιμή της μετοχής θεωρητικά αφομοιώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Συνεπώς η πορεία, η απόδοση και η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν χρήσιμο «εργαλείο» στη χρηματοοικονομική ανάλυση μίας επιχείρησης, υπολογίζονται με τη χρήση τόσο λογιστικών όσο και αγοραίων δεδομένων και ερμηνεύονται συνήθως μετά από σύγκριση των τιμών τους με τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου ή προτύπων τιμών. Ως εκροή τα συγκεκριμένα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου δίνουν είτε μία βαθμολογία (credit-score), είτε δεδομένα για χορήγηση ή μη πίστωσης (0-1 Models) ή πιθανότητα χρεοκοπίας του δυνητικού πελάτη. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα παραπάνω δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων όπως χορήγηση η μη πίστωσης, επέκταση η μη πίστωσης, χρονική διάρκεια πίστωσης. Τα στοιχεία αυτά συσχετίζονται, αναλύονται, σταθμίζονται και συγκρίνονται με κλαδικούς μέσους όρους και πρότυπες 14

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου,

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, Credit score models and structural models Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική καινοτοµία του νέου πλαισίου είναι η αναγνώριση τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φαίδων Καλφάογλου Τράπεζα της Ελλάδος 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών Ευνοϊκό καθεστώς για ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα