ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Credit Risk Estimating Default Probabilities

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Credit Risk Estimating Default Probabilities"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Credit Risk Estimating Default Probabilities

2 Credit Risk Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την πιθανότητα να πτωχεύσουν οι δανειζόμενοι, οι εκδότες ομολόγων και οι αντισυμβαλλόμενοι σε συμβόλαια παραγώγων. Οι εποπτικές αρχές ελέγχουν στενά τις τράπεζες για τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για υποχρεωτικά διαθέσιμα κεφάλαια ανάλογα με το ύψος του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. Οι τράπεζες, με επίβλεψη και άδεια από τους επόπτες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να καθορίζεται το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να διακρατούν. Αυτό έχει οδηγήσει τις τράπεζες να βελτιώνουν συνεχώς τα μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 2

3 Εταιρείες Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Credit Rating Agencies Moody s, S&P, Fitch, ανάμεσα σε άλλες. ΑΑΑ, ΑΑ, Α,..., η κλίμακα διαφέρει μεταξύ των εταιρειών αξιολόγησης. Κάθε βαθμός αντιστοιχεί σε μία πιθανότητα χρεοκοπίας. Αξιολογούν το αξιόχρεο των εταιρικών ομολόγων. Γενικά, τα ομόλογα μίας εταιρείας έχουν τον ίδιο βαθμό αξιολόγησης, ο οποίος εκφράζει την εταιρεία αυτή καθεαυτή. Όταν νέα πληροφορία φτάνει στην αγορά, μπορεί ο βαθμός αξιόχρεου μίας εταιρείας να αλλάξει. Τα Credit Rating Agencies προσπαθούν να μην αλλάζουν συχνά τους βαθμούς αξιολόγησης, για να διατηρούν την αξιοπιστία τους. Οι οίκοι αξιολόγησης, λαμβάνουν υπόψη τους και την γενική οικονομική κατάσταση. Εάν λόγω ύφεσης αυξήθηκε η πιθανότητα χρεοκοπίας μίας εταιρείας μέσα στους επόμενους 6 μήνες, αλλά όχι η αντίστοιχη πιθανότητα για διάστημα 2 ή 3 ετών, δεν θα αλλάξουν τον βαθμό της εταιρείας. Εταιρείες αξιολόγησης όπως η Moody s, η KMV και η Kamakura προσφέρουν εκτιμήσεις για την πιθανότητα χρεοκοπίας εταιρειών με βάση στοιχεία των μετοχών τους. Δεν στοχεύουν τόσο στην σταθερότητα των εκτιμήσεών τους, αλλά στην γρήγορη ενσωμάτωση νέας πληροφορίας. 3

4 Εταιρείες Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Credit Rating Agencies 4

5 Εσωτερικές Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις Οι τράπεζες έχουν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών τους. Ο λόγος είναι ότι οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν μεγάλες εταιρείες, ενώ μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων των τραπεζών περιλαμβάνει δάνεια σε ιδιώτες και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Τα εσωτερικά μοντέλα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: δείκτες κερδοφορίας (RoA, RoE) καθώς και δείκτες από τον ισολογισμό της εταιρείας (Ενεργητικό / Υποχρεώσεις, Χρέος / Ίδια Κεφάλαια). 5

6 Altman Z-score Ο Edward Altman (1968, Journal of Finance) ήταν από τους πρωτοπόρους στην χρήση λογιστικών δεικτών για την πρόβλεψη των χρεοκοπιών. Χρησιμοποιώντας μία στατιστική μεθοδολογία η οποία ονομάζεται discriminant analysis, προσπάθησε να προβλέψει τις χρεοκοπίες από 5 λογιστικούς δείκτες: 1. X 1 : Working Capital / Total Assets 2. X 2 : Retained earnings / Total Assets 3. X 3 : Earnings before interest and taxes / Total Assets 4. X 4 : Market value of equity / Book value of total liabilities 5. X 5 : Sales / Total Assets Για εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο το Z-score υπολογίστηκε ως: Ζ = 1.2 X X X X X 5 6

7 Altman Z-score Ζ > 3, σημαίνει ότι η εταιρεία είναι απίθανο να χρεοκοπήσει. 2.7 < Ζ <3, σημαίνει ότι η εταιρεία είναι σε κατάσταση συναγερμού. 1.8 < Ζ < 2.7, σημαίνει ότι υπάρχει μία σημαντική πιθανότητα χρεοκοπίας. Ζ < 1.8, σημαίνει ότι η εταιρεία έχει πολύ υψηλή πιθανότητα χρεοκοπίας. Οι παράμετροι του μοντέλου εκτιμήθηκαν με την χρήση 66 δημόσια διαπραγματεύσιμων βιομηχανικών εταιρειών (οι 33 από αυτές τελικά χρεοκόπησαν μέσα σε έναν χρόνο ενώ οι υπόλοιπες 33 όχι). Το μοντέλο λειτουργούσε καλά ακόμη και εάν εξεταζόταν με δεδομένα εταιρειών από άλλο δείγμα. Τόσο το Σφάλμα Τύπου Ι (εταιρείες που δεν υπήρχε πρόβλεψη να χρεοκοπήσουν αλλά χρεοκόπησαν) όσο το Σφάλμα Τύπου ΙΙ (εταιρείες που υπήρχε πρόβλεψη να χρεοκοπήσουν αλλά δεν χρεοκόπησαν) ήταν πολύ μικρό. (Το Σφάλμα Τύπου Ι προφανώς είναι πολύ πιο σημαντικό για τις τράπεζες). Παραλλαγές του μοντέλου περιλαμβάνουν μη-δημόσια διαπραγματεύσιμες μετοχές, αλλά και μετοχές από άλλους κλάδους. 7

8 Altman Z-score - Παράδειγμα Έστω μία εταιρεία με working capital = 170,000, total assets = 670,000, earnings before interest and taxes = 60,000, sales = 2,200,000, market value of equity = 380,000, total liabilities = 240,000 and retained earnings = 300,000. Ποιά είναι η κατάσταση αυτής της εταιρείας όσον αφορά την πιθανότητα χρεοκοπίας, με βάση το Altman Z-score; Z = 1.2* * * * *3.284 = Το Ζ της εταιρείας είναι αρκετά μεγαλύτερο από το 3, συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας για τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μέτρο. 8

9 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης παρέχουν πίνακες με στοιχεία σχετικά με τις πτωχεύσεις εταιρειών (στο πέρασμα του χρόνου) αναλόγως την πιστοληπτική τους βαθμολογία (στο σήμερα). 9

10 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένας βαθμός πιστοληπτικής αξιολόγησης. Κάθε στήλη (από την 2η μέχρι και την 8η), δίνει την αθροιστική πιθανότητα χρεοκοπίας σε χρονικό ορίζοντα από 1 έως 10 έτη για κάθε βαθμό. Τα δεδομένα αυτά βασίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις, δηλαδή η εταιρεία αξιολόγησης εξέτασε πόσες εταιρείες πτώχευσαν και σε ποιο χρονικό σημείο, ανάλογα με τον βαθμό που είχαν πάρει. Για παράδειγμα, ένα ομόλογο με βαθμό Baa έχει 0.181% πιθανότητα να πτωχεύσει μέχρι το τέλος του 1ου χρόνου, 0.510% να πτωχεύσει μέχρι το τέλος του 2ου χρόνου (δηλαδή είτε στον 1ο, είτε στον 2ο), κοκ. Η πιθανότητα να πτωχεύσει ένα ομόλογο κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους επίσης μπορεί να υπολογισθεί από τον πίνακα. Για παράδειγμα η πιθανότητα ένα ομόλογο Baa να πτωχεύσει μέσα στον 2ο χρόνο είναι = 0.329%. 10

11 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα, η πιθανότητα να πτωχεύσει ένα ομόλογο κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο (για τα ομόλογα με υψηλή αξιολόγηση). Για παράδειγμα ένα ομόλογο με βαθμό Aa έχει πιθανότητες να πτωχεύσει μέσα στα έτη 1 / 2 / 3 / 4 και 5, 0.021% / 0.038% / 0.044% / 0.081% και 0.089%, αντίστοιχα. Ο λόγος είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος, η πιθανότητα ένας φερέγγυος εκδότης να αντιμετωπίσει προβλήματα, αυξάνεται. Για ομόλογα με χαμηλή αξιολόγηση συμβαίνει το αντίθετο. Όσο περνάει ο χρόνος η πιθανότητα πτώχευσης για μια συγκεκριμένη χρονιά μειώνεται. Για παράδειγμα ένα ομόλογο με βαθμό Caa έχει πιθανότητες να πτωχεύσει μέσα στα έτη 1 / 2 / 3 / 4 και 5, % / % / 9.505% / 7.608% και 6.451%, αντίστοιχα. Ο λόγος είναι ότι εάν ένα τέτοιο ομόλογο δεν πτωχεύσει μέσα στα πρώτα έτη, αυξάνονται οι πιθανότητες να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική 11 κατάσταση του εκδότη.

12 Δεσμευμένη Πιθανότητα Δεσμευμένη πιθανότητα είναι η πιθανότητα να συμβεί το ενδεχόμενο, δεδομένου ότι έχουμε κάποια πληροφορία. Αυτή η πληροφορία δυνητικά μπορεί να αλλάξει την πιθανότητα που προσάπτουμε να συμβεί το ενδεχόμενο. Πχ πιθανότητα σε ρίψη ζαριού να έρθει ο αριθμός 6 είναι 1/6. Αν όμως γνωρίζουμε ότι το ζάρι αυτό έχει 2 όψεις με τον αριθμό 6, τότε η πιθανότητα είναι 1/3. Τύπος της δεσμευμένης πιθανότητας: P A B = P(A B), όπου P B > 0. P(B) Law of Total Probability: Για τη διαμέριση του δειγματικού χώρου B 1, B 2,, n B n, P A = P A B i P(B i ) i=1. Παράδειγμα: Τεστ πολυγράφου. Έστω είναι η ένδειξη του πολυγράφου ότι το υποκείμενο είπε ψέματα, + είναι η ένδειξη του πολυγράφου ότι το υποκείμενο είπε αλήθεια, L το ενδεχόμενο το υποκείμενο να είπε όντως ψέματα και T το ενδεχόμενο να είπε όντως αλήθεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι P L = 89%, P + T = 90%. Υποθέτοντας ότι P(T) = 95%, ότι δηλαδή οι άνθρωποι λένε αλήθεια με μεγάλη πιθανότητα, υπολογίστε το P L 12

13 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Hazard Rates Από τον πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ένα ομόλογο, για παράδειγμα Caa, να πτωχεύσει κατά την διάρκεια του 3ου έτους: = 9.505%. Αυτή είναι μία αδέσμευτη πιθανότητα πτώχευσης (unconditional default probability). Η πιθανότητα να μην πτωχεύσει αυτό το ομόλογο μέχρι το τέλος του 2ου έτους είναι ίση με = %. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα να πτωχεύσει το ομόλογο τον 3ο χρόνο, δεδομένου ότι δεν έχει πτωχεύσει τα 2 πρώτα χρόνια, θα πρέπει να υπολογίσουμε την δεσμευμένη πιθανότητα (conditional default probability): / = 13.62%. 13

14 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Hazard Rates Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε την δεσμευμένη πιθανότητα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα Δt (και όχι για 1 έτος όπως στο παράδειγμα της προηγούμενης διαφάνειας), θα υπολογίσουμε το hazard rate ή default intensity. Το hazard rate λ(t), στο χρονικό σημείο t, ορίζεται ώστε η ποσότητα λ(t)δt να είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας μεταξύ των χρονικών σημείων t και t+δt, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει χρεοκοπία μεταξύ των χρονικών σημείων 0 και t. Εάν V(t) είναι η αθροιστική πιθανότητα η εταιρεία να μην πτωχεύσει μέχρι το χρονικό σημείο t, η αδέσμευτη πιθανότητα χρεοκοπίας μεταξύ t και t+δt είναι η: [V(t) V(t + Δt)]. Η πιθανότητα χρεοκοπίας μεταξύ t και t + Δt, δεδομένης της μη-χρεοκοπίας μέχρι το t, είναι η: [V(t) V(t + Δt)] / V(t). 14

15 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Hazard Rates Συνεπώς ισχύει ότι: ή Παίρνοντας τα όρια: Από το οποίο: Ορίζοντας ως Q(t) την πιθανότητα χρεοκοπίας έως το σημείο t, Q(t)=1 - V(t): ή Όπου λ(t) το μέσο hazard rate μεταξύ του σημείου 0 και του σημείου t. 15

16 Ιστορικές Πιθανότητες Πτώχευσης Hazard Rates - Παράδειγμα Έστω ότι το hazard rate είναι σταθερό και ίσο με 1.5% το έτος. Η πιθανότητα πτώχευσης μέχρι το τέλος του 1ου έτους είναι: 1 e = Η πιθανότητα πτώχευσης μέχρι το τέλος του 2ου έτους είναι: 1 e = Η πιθανότητα πτώχευσης μέχρι το τέλος του 3ου, 4ου & 5ου έτους, είναι , και , αντίστοιχα. Η αδέσμευτη πιθανότητα χρεοκοπίας κατά την διάρκεια του 4ου έτους, είναι η: = Η δεσμευμένη πιθανότητα χρεοκοπίας κατά την διάρκεια του 4ου έτους (δηλαδή δεδομένου του ότι δεν έχει υπάρξει χρεοκοπία μέχρι το τέλος του 3ου έτους), είναι η: / ( ) =

17 Recovery Rates Ποσοστά Ανάκτησης Σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας εταιρείας οι πιστωτές της κάνουν απαιτητές τις οφειλές της εταιρείας προς αυτούς. Κάποιες φορές γίνεται αναδιοργάνωση της εταιρείας με μερική αποπληρωμή των πιστωτών, ενώ άλλες φορές η εταιρεία ρευστοποιείται και ο υπεύθυνος φορέας προσπαθεί να αποζημιώσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απαιτήσεις. Κάποιες απαιτήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων. Ο ρυθμός ανάκτησης ορίζεται ως η τιμή του ομολόγου, όπως διαπραγματεύεται 30 ημέρες μετά την πτώχευση, ως ποσοστό της ονομαστικής του αξίας (face value). 17

18 Recovery Rates Ποσοστά Ανάκτησης Στη Βασιλεία ΙΙ χρησιμοποιείται η έννοια του Loss Given Default (LGD), δηλαδή απώλεια (σε % της αξίας του ομολόγου) δεδομένου του ότι υπήρξε χρεοκοπία. Συνεπώς: Recovery Rate = 1 LGD. Τα ποσοστά ανάκτησης έχουν σημαντικά αρνητική συσχέτιση με την πιθανότητα χρεοκοπίας. Δηλαδή, όταν η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι υψηλή τα ποσοστά ανάκτησης είναι χαμηλά! Αυτό σημαίνει ότι ένα κακό έτος για την πιθανότητα χρεοκοπίας, είναι διπλά κακό γιατί θα συνοδεύεται από χαμηλό ρυθμό ανάκτησης. 18

19 Recovery Rates Ποσοστά Ανάκτησης 19

20 Credit Default Swaps - CDS Η αγορά των CDS έχει αυξηθεί πάρα πολύ από τα τέλη της δεκαετίας του Ένα CDS είναι ένα συμβόλαιο-ασφάλεια, το οποίο αποπληρώνει σε περίπτωση πτώχευσης μίας εταιρείας (ή και ενός κράτους). Η εταιρεία την οποία αφορά το CDS ονομάζεται reference entity (οντότητα αναφοράς) ενώ τυχόν πτώχευσή της ονομάζεται credit event (πιστωτικό γεγονός). Λειτουργία: Σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος, ο αγοραστής των CDS (δηλαδή της ασφάλειας) έχει το δικαίωμα να πουλήσει τα σχετικά ομόλογα στον πωλητή των CDS, στην ονομαστική τους τιμή (face value). Ο πωλητής των CDS είναι υποχρεωμένος να αγοράσει αυτά τα ομόλογα στην ονομαστική τους τιμή. Η συνολική ονομαστική αξία των ομολόγων που μπορούν να πουληθούν μέσα στο συμβόλαιο είναι γνωστή ως notional principal. 20

21 Credit Default Swaps - CDS 21

22 Credit Default Swaps CDS - Παράδειγμα Έστω ότι 2 αντισυμβαλλόμενοι μπαίνουν σε ένα 5-ετές CDS, στις 20/12/2016. Το notional principal (ονομαστικό κεφάλαιο) είναι 100εκ. Ο αγοραστής του CDS θα πληρώνει 90 b.p. ανά έτος (σε τριμηνιαίες δόσεις). b.p. : μονάδες βάσης, 1 b.p. = 0.01% Η δόση του CDS υπολογίζεται με το % ανά έτος και μετά διαιρείται δια 4 για να καθοριστεί η τριμηνιαία δόση. Στο CDS του διαγράμματος, εάν δεν υπάρχει credit event, ο αγοραστής δεν παίρνει κάποια αποζημίωση, αλλά πληρώνει στον πωλητή περίπου 225,000 το τρίμηνο. (συνήθως υπάρχουν προκαθορισμένες ημερομηνίες πληρωμών, όπως γενικά στα παράγωγα). Εάν υπάρξει κάποιο πιστωτικό γεγονός, ο αγοραστής θα λάβει ένα σημαντικό ποσό ως αποζημίωση. 22

23 Credit Default Swaps CDS - Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο αγοραστής, ειδοποιεί των πωλητή για ένα πιστωτικό γεγονός στις 20/5/2019 (5 μήνες μέσα στον 3ο χρόνο). Εάν το συμβόλαιο προβλέπει φυσική παράδοση, ο αγοραστής του CDS θα έχει το δικαίωμα να πουλήσει στο πωλητή του CDS, ομόλογα του reference entity, με ονομαστική τιμή 100εκ, για 100εκ. Εάν, όπως είναι και το πιο συνηθισμένο, υπάρχει διακανονισμός με μετρητά για την διαφορά των αξιών, υπολογίζεται το recovery rate και ο πωλητής του CDS πληρώνει τη διαφορά. Ας υποθέσουμε ότι το recovery rate είναι 35εκ. για κάθε 100εκ. ονομαστικής αξίας. Αυτό σημαίνει ότι ο πωλητής του CDS θα πρέπει να πληρώσει στον αγοραστή του CDS, 100εκ 35εκ = 65εκ. 23

24 Credit Default Swaps CDS - Παράδειγμα Οι πληρωμές από τον αγοραστή στον πωλητή του CDS σταματάνε όταν υπάρχει πιστωτικό γεγονός. Παρόλα αυτά, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει ότι αντιστοιχεί από την δόση του τριμήνου που συνέβη το credit event. Στο παράδειγμά μας, το credit event συνέβη στις 20/5/2019. Εάν η τελευταία πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2019, τότε ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ασφάλιστρο για την περίοδο 20/3/2019 μέχρι 20/5/2019 (περίπου 150,000), αλλά καμιά άλλη πληρωμή. 24

25 Credit Default Swaps CDS - Παράδειγμα Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής του CDS στον πωλητή, μέσα σε ένα χρόνο, ως ποσοστό του ονομαστικού ποσού, είναι γνωστό ως CDS spread. Υπάρχουν CDS πολλών διαφορετικών χρονικών περιόδων. Σημαντικό για ένα CDS είναι ο σαφής ορισμός του credit event. Συνήθως είναι η αδυναμία πληρωμής εγκαίρως μίας δόσης (ενός κουπονιού εάν είναι ομόλογο), η αναδιάρθρωση του χρέους ή η χρεοκοπία. 25

26 Credit Spreads Credit spread: Είναι η επιπλέον επιτοκιακή απόδοση ανά έτος που απαιτούν οι επενδυτές για να αναλάβουν κάποιον συγκεκριμένο πιστωτικό κίνδυνο (credit risk). Τα CDS spreads είναι ένας τύπος credit spread. Ένας άλλος τύπος είναι τα bond yield spreads: η διαφορά της απόδοσης μεταξύ ενός εταιρικού ομολόγου και ενός κατά τα άλλα ίδιου ομολόγου που όμως δεν έχει κίνδυνο. Τα CDS spreads για ένα ομόλογο γενικά θα πρέπει να είναι ίσα με τα bond yield spreads. 26

27 Credit Spreads - Παράδειγμα Ένα CDS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος από μία θέση σε ένα ομόλογο. Έστω ότι ένας επενδυτής αγοράζει ένα 5-ετές ομόλογο με απόδοση 7% το χρόνο (πάνω στην ονομαστική του τιμή) και την ίδια στιγμή αγοράζει ένα CDS πάνω στο ίδιο ομόλογο (ή πάνω στο αξιόχρεο του εκδότη του ομολόγου), με ονομαστική τιμή ίδια με την αξία του ομολόγου και με πληρωμή 2% τον χρόνο. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή στρατηγική μετατρέπει, σε γενικές γραμμές, το ομόλογο σε ένα ομόλογο χωρίς κίνδυνο. Εάν το ομόλογο δεν πτωχεύσει ο επενδυτής θα αποκομίζει 5%/έτος. Εάν ο εκδότης του ομολόγου πτωχεύσει, ο επενδυτής θα αποκομίζει 5% έως το χρονικό σημείο της χρεοκοπίας, αλλά δεν θα χάσει το κεφάλαιό του. Το κεφάλαιό του μπορεί για το υπόλοιπο διάστημα των 5 ετών να το επενδύσει σε μία επένδυση χωρίς κίνδυνο. 27

28 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Οι πιθανότητες χρεοκοπίας (default probabilities) μπορούν να εξαχθούν από τα credit spreads. Παράδειγμα: Έστω ότι το 5-ετές credit spread (είτε CDS spread, είτε bond yield) για μία εταιρεία είναι 2.4% και ότι το recovery rate είναι 40%. Ο κάτοχος αυτού του εμπορικού ομολόγου αναμένει (θεωρητικά) να χάνει 2.4% τον χρόνο λόγω χρεοκοπίας. Δεδομένου του recovery rate (40%), μπορούμε να υπολογίσουμε μία μέση ετήσια πιθανότητα χρεοκοπίας για μία περίοδο 5 ετών, δεδομένου ότι δεν έχει πτωχεύσει νωρίτερα το ομόλογο: s(t) είναι το credit spread για μία περίοδο Τ, R είναι το recovery rate και λ είναι ο μέσος ρυθμός χρεοκοπίας (hazard rate) μεταξύ του χρονικού σημείου 0 και του χρονικού σημείου Τ. 28

29 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Στο παράδειγμά μας, ο μέσος ετήσιος ρυθμός χρεοκοπίας για την εταιρεία που αφορά το credit spread είναι: / (1 0.4) = 0.04 (4%, ανά έτος, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει νωρίτερα χρεοκοπία). Εάν έχουμε στην διάθεσή μας credit spreads για διαφορετικά maturities μπορούμε να υπολογίσουμε ένα term structure από hazard rates. 29

30 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads - Παράδειγμα Έστω ότι τα CDS spreads είναι 50, 60 και 100 b. p. για εταιρικά ομόλογα 3-, 5-, και 10-ετών, αντίστοιχα. (της ίδιας εταιρείας) Έστω ακόμη ότι το αναμενόμενο recovery rate είναι 60%. Average hazard rate (3-year): / (1 0.6) = (1.25%) Average hazard rate (5-year): / (1 0.6) = (1. 5%) Average hazard rate (10-year): 0.01 / (1 0.6) = (2.5%) Από αυτό, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι ο μέσος ρυθμός χρεοκοπίας μεταξύ 3ου και 5ου έτους, είναι: (5* *0.0125) / 2 = (1.875%). Ο μέσος ρυθμός χρεοκοπίας μεταξύ 5ου και 10ου έτους, είναι: (10* *0.015) / 5 = (3.5%). 30

31 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός Τα παραπάνω δουλεύουν καλά όταν το credit spread είναι το CDS spread, ή όταν είναι το bond yield αρκεί η τιμή του ομολόγου να είναι κοντά στην ονομαστική του τιμή. Υπάρχει ένας ακριβέστερος τρόπος υπολογισμού της πιθανότητας χρεοκοπίας, όταν η τιμή του ομολόγου απέχει από την ονομαστική του τιμή. Παράδειγμα: Έστω 5-ετές ομόλογο με ονομαστική τιμή 100, το οποίο δίνει κουπόνι 6% το έτος (το οποίο πληρώνει ανά 6-μηνο) και ότι η απόδοση του ομολόγου (yield) είναι 7% ανά έτος (με συνεχή ανατοκισμό). Έστω ακόμη ότι η απόδοση ενός παρόμοιου ομολόγου αλλά χωρίς κίνδυνο είναι 5% ανά έτος (επίσης με συνεχή ανατοκισμό). 31

32 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός Τα yields μας δίνουν την πληροφορία για τις τρέχουσες τιμές των ομολόγων (εάν εφαρμόσουμε τα yields στην προεξόφληση των ροών των ομολόγων οι παρούσες αξίες που θα λάβουμε θα είναι οι τρέχουσες τιμές τους): και Η αναμενόμενη απώλεια από χρεοκοπία για την 5-ετή διάρκεια του ομολόγου με κίνδυνο, είναι: = 8.75 (ανά 100 αξίας). Ας υποθέσουμε για ευκολία ότι η αδέσμευτη πιθανότητα χρεοκοπίας είναι η ίδια για κάθε έτος και ίση με Q. Ακόμη, υποθέτουμε πάλι για ευκολία - ότι η χρεοκοπία μπορεί να συμβεί στους διακριτούς χρόνους 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, και 4.5 χρόνια (πριν την πληρωμή του κουπονιού). Απόδοση χωρίς κίνδυνο 5% (συνεχής ανατοκισμός) για όλες τις διάρκειες και recovery rate ίσο με 40%. 32

33 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός Μπορούμε να υπολογίσουμε την απώλεια από χρεοκοπία με βάση το Q (δηλαδή με βάση την αδέσμευτη πιθανότητα χρεοκοπίας). Από τις τιμές των ομολόγων, γνωρίζουμε την αναμενόμενη απώλεια από χρεοκοπία. Συνεπώς μπορούμε να εξισώσουμε και να λύσουμε ως προς Q, βρίσκοντας την πιθανότητα χρεοκοπίας από τα δεδομένα. Για κάθε πιθανό σημείο χρεοκοπίας, θα υπολογίζουμε την παρούσα αξία του κόστους χρεοκοπίας (ως συνάρτηση του Q). Στην συνέχεια, θα αθροίσουμε τις παρούσες αξίες από τα επιμέρους χρονικά σημεία πιθανής χρεοκοπίας, υπολογίζοντας το συνολικό κόστος χρεοκοπίας, επίσης με βάση το Q. Αυτό θα το εξισώσουμε, με το κόστος χρεοκοπίας από το bond yield spread ( 8.75) για να βρούμε το Q. 33

34 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός Θα δούμε πώς λειτουργεί για ένα χρονικό σημείο, έστω τα 3.5 χρόνια. Η αναμενόμενη αξία ενός ομολόγου χωρίς κίνδυνο στα 3.5 χρόνια είναι: 3 + 3e e e = Η απώλεια δεδομένης της χρεοκοπίας είναι η διαφορά μεταξύ τιμής και recovery rate: = Η παρούσα αξία της απώλειας δεδομένης της χρεοκοπίας είναι 54.01, συνεπώς η αναμενόμενη απώλεια είναι το γινόμενο: 54.01Q. 34

35 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός 35

36 Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας από τα Credit Spreads Ακριβέστερος υπολογισμός Συνεπώς: Q = 8.75, άρα Q = 8.75 / = 3.03%. Αυτή είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας. Μπορούμε να: Θεωρήσουμε ότι οι χρεοκοπίες μπορούν να συμβαίνουν συχνότερα. Θεωρήσουμε ότι δεν είναι σταθερή η αδέσμευτη πιθανότητα χρεοκοπίας, αλλά να υποθέσουμε σταθερό hazard rate ή κάποια δομή στην διαχρονική μεταβολή της πιθανότητας μέσα στον χρόνο. Χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά ομόλογα για να δημιουργήσουμε ένα term structure από πιθανότητες χρεοκοπίας. 36

37 Real World Vs Risk Neutral Default Probabilities Οι πιθανότητες χρεοκοπίας που εξάγουμε από τις τιμές των ομολόγων ή από τα CDS είναι risk-neutral default probabilities (ή implied default probabilities). Τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε ώστε να εξάγουμε τις πιθανότητες αυτές, θεωρούν ότι οι επενδυτές είναι risk neutral, δηλαδή δεν απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για την ανάληψη κινδύνων. Στο προηγούμενο παράδειγμα, προεξοφλήσαμε με το risk-free rate, όταν στην πράξη οι επενδυτές μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση. 37

38 Real World Vs Risk Neutral Default Probabilities Οι πιθανότητες χρεοκοπίας που υπολογίζουμε από ιστορικά δεδομένα είναι οι real world default probabilities (ή physical default probabilities). Σύγκριση: 7 year hazard rates from the Moody s data (real world default probabilitites) Vs 7 year default intensities from Merill Lynch data (risk neutral default intensities). (επόμενη διαφάνεια) 38

39 Real World Vs Risk Neutral Default Probabilities 39

40 Real World Vs Risk Neutral Default Probabilities Ποιες πιθανότητες πρέπει να χρησιμοποιούμε τελικά; Εξαρτάται από το τι θέλουμε να υπολογίσουμε. Για λόγους αποτίμησης πιστωτικών παραγώγων ή για την μέτρηση της επίδρασης της πιθανότητας χρεοκοπίας στις τιμές άλλων περιουσιακών στοιχείων: risk neutral default probabilities. Όταν κατασκευάζουμε σενάρια για τις πιθανές απώλειες στο μέλλον από χρεοκοπίες, χρησιμοποιούμε τις real world default probabilities. Αυτές χρησιμοποιούμε και για τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων. 40

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Credit Value at Risk

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Credit Value at Risk ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Credit Value at Risk Credit Value at Risk: Εισαγωγή To Credit Value at Risk είναι μία βασική μέτρηση για τον καθορισμό των εποπτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων που η

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 1

Credit Risk Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 1 Εκτιμώντας πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Credit Default Swaps

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Credit Default Swaps ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Credit Default Swaps Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Liquidity Risk, Swaps, Interest Rate Caps and Stress Testing

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Liquidity Risk, Swaps, Interest Rate Caps and Stress Testing ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Liquidity Risk, Swaps, Interest Rate Caps and Stress Testing Κίνδυνος Ρευστότητας: Εισαγωγή Κίνδυνοι Ρευστότητας είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν όταν ο επενδυτής χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets. Μιχάλης Ανθρωπέλος

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets. Μιχάλης Ανθρωπέλος ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ A Δεδουλευμένος τόκος Τοκοχρεωλυτικό ομόλογο Accrued interest Amortized or amortizing bond Ο οφειλόμενος από τον εκδότη αλλά μη απαιτητός ακόμα από τον επενδυτή (κάτοχο του ομολόγου) τόκος που έχει σωρευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 3. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ομολογίες σταθερής προσόδου: το επιτόκιο αυτών των χρεογράφων καθορίζονται κατά την έκδοσή τους και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου,

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, Credit score models and structural models Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 3: Αποτίμηση ομολόγων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογο καλείται η μορφή επένδυσης μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων μελών όπου ο ένας «δανείζεται» χρήματα και καλείται εκδότης (πχ. κράτος ή εταιρίες) και ο άλλος «δανείζει» χρήματα και καλείται κάτοχος (πχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Value at Risk (VaR) και Expected Shortfall

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Value at Risk (VaR) και Expected Shortfall ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Value at Risk (VaR) και Expected Shortfall Ορισμός του VaR VaR, Value at Risk, Αξία σε Κίνδυνο. Η JP Morgan εισήγαγε την χρήση του. Μας δίνει σε ένα μόνο νούμερο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου The Merton's Structural Model Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (DDM) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (DDM) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (M) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι περισσότερες προνομιούχες μετοχές δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα μιας τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 1

Asset & Liability Management Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthopel@unipi.g

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

CDSpremium = P D (1 RR).

CDSpremium = P D (1 RR). Ενότητα 10 Ασφάλεια Ομολόγων - CDS..................................................................... 1.1 Τι είναι τα CDS Τα CDS (credit default swaps) αποτελούν ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου α- θέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Ακαδημαϊκό έτος:

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Ακαδημαϊκό έτος: Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδημαϊκό έτος: 2017 2018 Ασκήσεις 3 ης ΟΣΣ Άσκηση 1 η. Έστω οι προσδοκώμενες αποδόσεις και ο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Γιώργος Χαλαμανδάρης, PhD Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail: gchalamandar@aueb.gr George Chalamandaris, PhD 1 Εισαγωγή Πιστωτικά Παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ. (5 μονάδες) Θέλετε να αξιολογήσετε τέσσερα ομόλογα. Όλα τα ομόλογα έχουν 0 χρόνια μέχρι την λήξη και ονομαστική αξία.000. Το ομόλογο Α έχει κουπόνι με ετήσια απόδοση % το οποίο παραμένει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!!

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία:12Φεβρουαρίου 2018 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Αα Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! 1/10 Ερώτηση 1. Αν η προεξοφλημένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MAAGEMET OF FIACIAL ISTITUTIOS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ» (MARKET RISK) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κίνδυνος Αγοράς και Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Διακριτές κατανομές ( ) ( ) = ΚΤΡ, NPV κλπ.

Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Διακριτές κατανομές ( ) ( ) = ΚΤΡ, NPV κλπ. Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας Διακριτές κατανομές å E X = μ= xf x ( ) ( ) å Var X = σ = x-μ f x ( ) 2 ( ) ( ) i i 2 X = ΚΤΡ, NPV κλπ. Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας Διακριτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Τυχαία Μεταβλητή Κατανομές Πιθανότητας

Διάλεξη 5: Τυχαία Μεταβλητή Κατανομές Πιθανότητας Διάλεξη 5: ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω η ποιότητα ενός προϊόντος που παίρνουμε από ένα σύνολο προϊόντων με απλή τυχαία δειγματοληψία. Ανάλογα με το αν το προϊόν είναι ελαττωματικό, καλο ή άριστο, η παίρνει τις τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!! Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Αα Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!! 1/6 Θέμα 1 ο α) (2 Βαθμοί)Ομόλογο με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Α / Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ι ς ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς - σ υ ν ο π τ ι κ ά Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ι Σ Ε Κ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος Στο προηγούμενο κεφάλαιο μάθατε τα βασικά χαρακτηριστικά των αξιο γράφων σταθερού εισοδήματος. Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες για την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θεωρία Πιθανοτήτων. Δρ. Αγγελίδης Π. Βασίλειος

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θεωρία Πιθανοτήτων. Δρ. Αγγελίδης Π. Βασίλειος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Θεωρία Πιθανοτήτων Δρ. Αγγελίδης Π. Βασίλειος 2 Περιεχόμενα Έννοια πιθανότητας Ορισμοί πιθανότητας Τρόπος υπολογισμού Πράξεις πιθανοτήτων Χρησιμότητα τους 3 Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι:

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: α Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. β Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παν. Πειραιώς ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παν. Πειραιώς ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παν. Πειραιώς ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία Μεταπτυχιακό Μάθημα: Χρηματοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων & Διαχείριση Κινδύνου Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT O INANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Περιγραφή Παραγώγων Αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου Πιστωτικός κίνδυνος Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κινδύνου αγοράς και πιστωτικού κινδύνου Η κύρια ομοιότητα μεταξύ του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου είναι ότι και οι δύο μειώνουν τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι Αριθμοδείκτης; «Είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 4//07 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 / FW.PR09. Δίνεται ένταση ανατοκισμού t = την ράντα s 0.0t για 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: 1) Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. 2) Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (12 μ. 2 μ.μ.) 1. (5 βαθμοί) Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας με εμπειρικά δεδομένα από

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων Program info: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Η ICAP ως φορέας Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1=2

1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1=2 ΔΕΟ31 - Επαναληπτικές Ερωτήσεις τόμου Δ 1.Μια εταιρία αναμένεται να αποδώσει μέρισμα στο τέλος του έτους ίσο με D 1= Καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, το

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση Θεωρείστε ένα αξιόγραϕο το οποίο υπόσχεται τις κάτωθι χρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Strasbourg & ISC Paris Εξέλιξη επιτοκίων (term structure)

Strasbourg & ISC Paris Εξέλιξη επιτοκίων (term structure) Domestic and International Markets University of Macedonia 2011-2012 Η Εξέλιξη των Επιτοκίων και ο Κανόνας του Taylor Σημειώσεις για το 2 ο μέρος του Lecture 4 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία

Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία ΠΔΕ25 Λύση ης γραπτής εργασίας 205-6. Θα πρέπει να βρούμε τη παρούσα αξία των 3 επιλογών και να επιλέξουμε την επιλογή με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία Επιλογή (α) Η παρούσα αξία μιας σειρά πληρωμών 50,000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων Κατά πόσο μπορούν να μειωθούν τα έσοδα μιας επιχείρησης για να μην είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II) Χ. Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΗΕπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων. Διάλεξη 6 Επιτόκια III

Αξιολόγηση Επενδύσεων. Διάλεξη 6 Επιτόκια III Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 Επιτόκια III 1 Περίγραμμα Διάλεξης Πως καθορίζονται τα επιτόκια 2 Η Χρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων Οι ομολογίες με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετική διάρκεια μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 Τι είναι ο κίνδυνος; Ως κίνδυνος εκλαμβάνεται η κατάσταση η οποία θέτει ένα ποσοστό απειλής για τη ζωή, την υγεία,την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Αθήνα, Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Ι Ορισμός: Κινητές αξίες (υπάρχει εκδότης) που υλοποιούν προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα