Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου. Θεωρούμε δύο σημεία Α και Β στον κύκλο (Κ, r). Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι η χορδή που ορίζουν τα δύο σημεία. Τα σημεία ορίζουν δύο τόξα στον κύκλο, το ΑΓΒ και το ΑΔΒ. Μία χορδή που περνάει από το κέντρο του κύκλου είναι μία διάμετρος. Τα τόξα που ορίζονται από μία χορδή που δεν είναι διάμετρος διακρίνονται στο έλασσον και το μείζον. Μία γωνία ΑΚΒ με κορυφή στο κέντρο Κ είναι επίκεντρη γωνία του κύκλου (Κ, r). Η κυρτή επίκεντρη γωνία βαίνει στο έλασσον τόξο, ενώ η μή κυρτή επίκεντρη 50

2 Κεφάλαιο 9 Κύκλος 51 γωνία βαίνει στο μείζον τόξο. Κάθε σημείο του τόξου ΑΒ διαφορετικό από τα Α, Β ονομάζεται εσωτερικό σημείο του τόξου. Μέσο του τόξου ΑΒ είναι το εσωτερικό σημείο Μ με την ιδιότητα ΑΜ = ΜΒ. Κάθε τόξο έχει μόνον ένα μέσο, και η ΚΜ διχοτομεί την επίκεντρη γωνία ΑΚΒ. Μία γωνία ΑΔΒ με κορυφή στον κύκλο, που τέμνει τον κύκλο σε δύο άλλα σημεία είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο (Κ, r). Μία ευθεία ε που τέμνει τον κύκλο σε ένα μόνο σημεία είναι εφαπτομένη στον κύκλο. Θεώρημα 9.1 Σε δοθέντα κύκλο ίσες επίκεντρες γωνίες βαίνουν σε ίσα τόξα, και αντίστροφα, σε ίσα τόξα βαίνουν ίσες επίκεντρες γωνίες. Σχήμα 9.2: Ισες επίκεντρες γωνίες. Απόδειξη. Θεωρούμε κύκλο (Κ, r), επίκεντρες γωνίες ΑΚΒ και ΓΚΔ, και τα αντίστοιχα τόξα ΑΒ ΓΔ. Μετατοπίζουμε τη γωνία ΓΚΔ στην Γ ΚΔ έτσι ώστε το Κ να παραμείνει σταθερό, το Γ να συμπέσει με το Α και η ημιευθεία ΚΔ να βρίσκεται στο ίδιο ημιεπίπεδο με την ΚΒ. Αφού οι γωνίες ΑΚΒ και ΓΚΔ είναι ίσες, η ημιευθεία ΚΔ θα συμπέσει με την ΚΒ, και αφού ΚΔ = ΚΒ = r, Δ = Β. Απομένει να δείξουμε οτι κάθε σημείο Ε του τόξου ΓΔ μετακινείται σε σημείο Ε το οποίο βρίσκεται στο τόξο ΑΒ. Εάν Ε δεν βρίσκεται στον κύκλο (Κ, r), τότε ΚΕ r, άτοπο. Άρα το Ε βρίσκεται στο τόξο ΑΒ. Θεώρημα 9.2 Σε δοθέντα κύκλο ίσες επίκεντρες γωνίες βαίνουν σε ίσες χορδές, και αντίστροφα, σε ίσες χορδές βαίνουν ίσες επίκεντρες γωνίες. Απόδειξη. Θεωρούμε κύκλο (Κ, r), επίκεντρες γωνίες ΑΚΒ και ΓΚΔ, και τις αντίστοιχες χορδές ΑΒ ΓΔ. Τα ισοσκελή τρίγωνα ΚΑΒ και ΚΓΔ έχουν ΚΑ = ΚΓ, ΚΒ = ΚΔ και ΑΚΒ = ΓΚΔ. Άρα είναι ίσα, και ΑΒ = ΓΔ.

3 52 Γεωμετρία Αντίστροφα, αν ΑΒ = ΓΔ, τα τρίγωνα ΚΑΒ και ΚΓΔ έχουν τρεις πλευρές ίσες, άρα είναι ίσα, και ΑΚΒ = ΓΚΔ. Θεώρημα 9.3 Η επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια κάθε εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει στο ίδιο τόξο. Απόδειξη. Θεωρούμε κύκλο (Κ, r) και κυρτή επίκεντρη γωνία ΑΚΒ. Εστω Γ το αντιδιαμετρικό σημείο του Β. Φέρουμε τις ΚΓ και ΑΓ. Η γωνία ΑΚΒ είναι εξωτερική γωνία του τριγώνου ΚΓΑ, άρα είναι ίση με το άθροισμα των δύο εσωτερικών, ΑΓΚ + ΓΑΚ. Αλλά το τρίγωνο ΚΓΑ είναι ισοσκελές, άρα ΑΓΚ = ΓΑΚ, και ΑΚΒ = 2 ΑΓΒ. Σχήμα 9.3: Εγγεγραμμένη και επίκεντρη γωνία. Εάν τώρα Γ είναι οποιοδήποτε εσωτερικό σημείο του μείζονος τόξου ΑΒ, φέρουμε τη διάμετρο ΓΔ και εφαρμόζουμε το προηγούμενο στις κυρτές γωνίες ΑΚΔ και ΔΚΒ. Εάν το Δ είναι εσωτερικό σημείο του ελάσσονος τόξου ΑΒ τότε ΑΚΒ = ΑΚΔ + ΔΚΒ = 2 ΑΓΔ + 2 ΔΓΒ = 2 ΑΓΒ. Εάν το Δ είναι εσωτερικό σημείο του μείζονος τόξου ΑΒ τότε ΑΚΒ = ΑΚΔ ΔΚΒ = 2 ΑΓΔ 2 ΔΓΒ = 2 ΑΓΒ. Παρόμοια, για το μείζον τόξο ΑΒ, η μη κυρτή επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια της αντίστοιχης εγγεγραμμένης. Τέλος, η εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή

4 Κεφάλαιο 9 Κύκλος 53 Σχήμα 9.4: Αμβλεία ή ορθή εγγεγραμμένη γωνία. Πόρισμα 9.4 Ολες οι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο, ή σε ίσα τόξα δοθέντος κύκλου, ή σε ίσα τόξα ίσων κύκλων, είναι ίσες μεταξύ τους. Πρόταση 9.5 Θεωρούμε δύο σημεία Α και Β. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Ki με την ιδιότητα οτι η γωνία ΑΧΒ είναι ορθή, είναι τα σημεία του κύκλου με διάμετρο ΑΒ, εκτός από τα Α και Β. Απόδειξη. Θεωρούμε τον κύκλο με κέντρο Κ το μέσο του ΑΒ και ακτίνα ΚΑ. Η επίκεντρη γωνία ΑΚΒ είναι ίση με δύο ορθές, και συνεπώς εάν Χ είναι εσωτερικό σημείο ενός από τα δύο ημικύκλια ΑΒ, η εγγεγραμμένη γωνία ΑΧΒ είναι ίση με μία ορθή. Σχήμα 9.5: Ορθή εγγεγραμμένη γωνία.

5 54 Γεωμετρία Εάν Ψ βρίσκεται έξω από τον κύκλο (Κ, ΚΑ), τουλάχιστον ένα από τα διαστήματα ΨΑ και ΨΒ, έστω το ΨΑ τέμνει τον κύκλο σε άλλο ένα σημείο, Γ. Τότε η γωνία ΑΓΒ είναι ορθή, και ως εξωτερική γωνία του τριγώνου ΓΨΒ είναι μεγαλύτερη από την ΑΨΒ. Παρόμοια δείχνουμε οτι εάν Ψ βρίσκεται μέσα στον κύκλο (Κ, ΚΑ), η γωνία ΑΨΒ είναι μεγαλύτερη από ορθή. Συμπεραίνουμε οτι ο ζητούμενος τόπος είναι ακριβώς τα σημεία του κύκλου (Κ, ΚΑ), εκτός από τα Α και Β. Θεώρημα 9.6 Μία ευθεία ε είναι εφαπτομένη του κύκλου (Κ, r) στο σημείο Α εάν και μόνον εάν η ΚΑ είναι κάθετη στην ε. Σχήμα 9.6: Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα. Απόδειξη. Θα δείξουμε οτι εάν η ΚΑ δεν είναι κάθετος στην ευθεία ε τότε η ε δεν είναι εφαπτομένη του κύκλου. Εστω οτι ΚΒ είναι κάθετη στην ε, για κάποιο σημείο Β στην ε διαφορετικό από το Α. Στην προέκταση του ΑΒ λαμβάνουμε σημείο Α τέτοιο ώστε ΑΒ = ΒΑ. Τότε ΚΒ είναι μεσοκάθετος του ΑΑ, και συνεπώς ΚΑ = ΚΑ = r. Αλλά τότε Α ανήκει στον κύκλο, και η ε έχει δύο κοινά σημεία με τον (Κ, r). Αντίστροφα, εάν η ευθεία ε τέμνει τον κύκλο (Κ, r) στο σημείο Α και η ΚΑ είναι κάθετη στην ε, θα δείξουμε οτι δεν υπάρχει άλλο σημείο του κύκλου στην ευθεία. Εάν Α βρίσκεται στην ευθεία ε τότε ΚΑΑ είναι ορθή. Εάν όμως Α βρίσκεται και στον κύκλο, τότε ΚΑ = ΚΑ και το τρίγωνο ΚΑΑ είναι ισοσκελές με δύο ορθές γωνίες άτοπο. Θεώρημα 9.7 Η γωνία που σχηματίζει χορδή κύκλου με την εφαπτομένη στο ένα άκρο της χορδής είναι ίση με κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο αντίστοιχο τόξο της χορδής.

6 Κεφάλαιο 9 Κύκλος 55 Σχήμα 9.7: Γωνία μετξύ χορδής και εφαπτομένης. Απόδειξη. σημείο Α του κύκλου. Θεωρούμε κύκλο (Κ, r), χορδή ΑΒ του κύκλου και εφαπτομένη ε στο Εστω ΒΑΕ η οξεία γωνία μεταξύ της χορδής και της εφαπτομένης. Τότε ΚΑΒ+ ΒΑΕ = 1 ορθή. Από το ισοσκελές τρίγωνο ΚΑΒ έχουμε ΚΑΒ = ΚΒΑ και συνεπώς ΑΚΒ + 2 ΚΑΒ = 2 ορθές = 2 ΚΑΒ + 2 ΒΑΕ. Άρα 1 ΑΚΒ = ΒΑΕ. 2 Αλλά κάθε εγγεγραμμένη στο έλασσον τόξο ΑΒ είναι επίσης ίση με 1 ΑΚΒ και 2 συνεπώς ίση με την ΒΑΕ. Για την αμβλεία γωνία ΒΑΔ έχουμε 2 ΒΑΔ = 4 ορθές 2 ΒΑΕ = 4 ορθές ΑΚΒ = η μη κυρτή γωνία ΑΚΒ. Άσκηση 9.1 Άσκηση 9.2 Εάν δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Α και Β, και Γ, Δ είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία του Α στους δύο κύκλους, να δείξετε οτι η ευθεία ΓΔ περνάει από το σημείο Β. Άσκηση 9.3 Δίδονται τέσσερα σημεία Α, Β, Γ και Δ ενός κύκλου. Τα σημεία Ε, Ζ, Η και Θ είναι τα μέσα των τόξων ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ αντίστοιχα. Δείξτε οτι ΕΗ ΖΘ. Άσκηση 9.4 Δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά ή εσωτερικά στο σημείο Α. Από το Α φέρουμε δύο ευθείες που τέμνουν τον ένα κύκλο στα Β, Γ και τον άλλο στα Δ, Ε. Δείξτε οτι ΒΓ ΔΕ. Άσκηση 9.5 Σε κύκλο με διάμετρο ΑΒ φέρουμε δύο παράλληλες χορδές ΑΓ και ΒΔ. Δείξτε οτι ΑΓ = ΒΔ και οτι η ΓΔ είναι διάμετρος.

7 56 Γεωμετρία Άσκηση 9.6 Δείξτε οτι δύο χορδές κύκλου που δεν είναι διάμετροι δεν διχοτομούνται. Άσκηση 9.7 Δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Α και Β. Δύο ευθείες που περνούν από τα Α, Β τέμνουν τον ένα κύκλο στα σημεία Γ, Δ και τον άλλο στα Ε, Ζ. Δείξτε οτι ΓΔ ΕΖ. Σε ποιά περίπτωση ισχύει και ΓΔ = ΕΖ; Εγγεγραμμένα πολύγωνα Ενα πολύγωνο λέγεται εγγράψιμο εάν υπάρχει κύκλος στον οποίο να ανήκουν όλες οι κορυφές του πολυγώνου. Θεώρημα 9.8 Κάθε τρίγωνο εγγράφεται σε κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του τριγώνου. Απόδειξη. Εχουμε δείξει οτι οι μεσοκάθετοι των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ περνάνε από το ίδιο σημείο Κ, το οποίο έχει την ιδιότητα οτι απέχει εξ ίσου από τις τρεις κορυφές. Άρα ο κύκλος με κέντρο Κ και ακτίνα r = ΚΑ είναι περιγεγραμμένος στο τρίγωνο ΑΒΓ. Πόρισμα 9.9 Από τρία σημεία που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία περνάει ένας και μοναδικός κύκλος. Θεώρημα 9.10 Ενα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο εάν και μόνον εάν οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές. Απόδειξη. Εάν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε οι γωνίες Β και Δ βαίνουν στα τόξα της χορδής ΑΓ, η μία στο έλασσον και η άλλη στο μείζον. Άρα το άθροισμα των γωνιών είναι 2 ορθές. Αντίστροφα, υποθέτουμε οτι έχουμε τετράπλευρο ΑΒΓΔ, και Β + Δ = 2 ορθές. Τότε επίσης Α + Γ = 2 ορθές. Θεωρούμε τον κύκλο (Κ, r) που είναι περιγεγραμμένος στο τρίγωνο ΑΒΔ, και υποθέτουμε οτι το σημείο Γ δεν ανήκει σε αυτόν τον κύκλο. Θεωρούμε το σημείο Ε στο οποίο ο κύκλος (Κ, r) τέμνει την ΔΓ. Τότε το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι εγγεγραμμένο, και συνεπώς Α + Ε = 2 ορθές. Αλλά από υπόθεση, Α + Γ = 2 ορθές επίσης. Συμπεραίνουμε οτι Ε = Γ. Αυτό όμως είναι άτοπο, αφού η μία γωνία είναι εσωτερική του τριγώνου ΒΓΕ ενώ η άλλη εξωτερική. Άσκηση 9.8 Δείξτε οτι ένα παραλληλόγραμμο είναι εγγράψιμο εάν και μόνον εάν είναι ορθογώνιο.

8 Κεφάλαιο 9 Κύκλος 57 Άσκηση 9.9 Δείξτε οτι ένα τραπέζιο είναι εγγράψιμο εάν και μόνον εάν είναι ισοσκελές. Άσκηση 9.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα