ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ στη γεωµετρία της Α τάξης ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ 1. είχνω ότι η γωνία τους είναι 90 ο 2. είχνω ότι είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. 3. είχνω ότι σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, η µία είναι η βάση του και η άλλη η αντίστοιχη διάµεσος στη βάση ή η διχοτόµος. 4. είχνω ότι τέµνονται από µία άλλη ευθεία η οποία σχηµατίζει µε αυτές δύο γωνίες συµπληρωµατικές (δηλ. σχηµατίζεται ορθ. τρίγωνο) 5. είχνω ότι η διάµεσος που έχει κορυφή το σηµείο τοµής τους σε ένα τρίγωνο είναι ίση µε το µισό της αντίστοιχης πλευράς. 6. είχνω ότι είναι διαδοχικές πλευρές σε ορθογώνιο ή σε τετράγωνο. 7. είχνω ότι σε τρίγωνο η µία είναι πλευρά του και η άλλη περνά από την απέναντι κορυφή και από το ορθόκεντρό του. 8. είχνω ότι είναι διαγώνιες σε ρόµβο ή σε τετράγωνο. 9. είχνω ότι η µία είναι παράλληλή και η άλλη κάθετη σε µία τρίτη ευθεία 10. είχνω ότι είναι πλευρές εγγεγραµµένης γωνίας που βαίνει σε ηµικύκλιο. 1 ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες εντός εναλλάξ ίσες ή εντός και επί τα αυτά παραπληρωµατικές 2. είχνω ότι είναι κάθετες στην ίδια ευθεία 3. είχνω ότι είναι απέναντι πλευρές ενός παραλληλογράµµου 4. είχνω ότι η µία είναι πλευρά σε ένα τρίγωνο και η άλλη συνδέει τα µέσα των άλλων δύο πλευρών του 5. είχνω ότι η µία είναι βάση σε τραπέζιο και η άλλη η διάµεσός του. ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Α,Β,Γ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΥΘΕΙΑΚΑ 1. Ενώνω το µεσαίο µε τα δύο διπλανά και δείχνω ότι η γωνία που σχηµατίζεται είναι 180 ο.

2 2. είχνω ότι δύο τµήµατα που συνδέουν δύο από αυτά π.χ. τα ΑΒ και ΒΓ είναι παράλληλα ή κάθετα προς την ίδια ευθεία. 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Τυχαία τρίγωνα ( 3 στοιχεία) π π-π π γ-π γ - π-γ ή γ γ-π Ορθογώνια τρίγωνα ( 2 στοιχεία) Κάθετη - κάθετη Κάθετη - υποτείνουσα Κάθετη -οξεία γωνία Υποτείνουσα - οξεία γωνία. ΣΧΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΚΕΝΤΡΟΥ - ΑΚΤΙΝΩΝ Κ R Ο ένας είναι εξωτερικός του άλλου ΚΛ > R + ρ Οι κύκλοι Κ Λ εφάπτονται εξωτερικά ΚΛ = R + ρ Οι κύκλοι Κ Λ τέµνονται R ρ < ΚΛ < R + ρ Κ Λ Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά ΚΛ = R - ρ

3 3 Κ Λ Ο ένας είναι εσωτερικός του άλλου ΚΛ < R - ρ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (γ.τ.) 1.Ο γ.τ. των σηµείων που απέχουν από ένα σηµείο Κ απόσταση ρ, είναι κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ. 2. Ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από τα άκρα ενός τµήµατος είναι η µεσοκάθετος του τµήµατος. 3. Ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από τις πλευρές µιας γωνίας είναι η διχοτόµος της. 4. Ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από δύο παράλληλες ευθείες είναι η µεσοπαράλληλή τους. ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΧΟΥΜΕ: Περίκεντρο (Ο): σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων των πλευρών (είναι το κέντρο του κύκλου που περνά από τις κορυφές του) ( περιγεγραµµένος) Έγκεντρο (Ι) : σηµείο τοµής των διχοτόµων (είναι το κέντρο του κύκλου που εφάπτεται στις πλευρές του) (εγγεγραµµένος) Βαρύκεντρο (Θ) : σηµείο τοµής των διαµέσων (απέχει από κάθε κορυφή τα 2/3 της αντίστοιχης διαµέσου) Ορθόκεντρο (Η): σηµείο τοµής των φορέων των υψών.

4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 4 1. Αν στο παρακάτω σχήµα,ισχύει µία από τις διπλανές προτάσεις,τότε ισχύουν και οι άλλες α. ΟΚ κάθετη στην ΑΒ β. Κ µέσο της ΑΒ Α Β γ. Μ µέσο του τόξου ΑΒ Β Ο Κ Μ δ. ΟΜ διχοτόµος της ˆ ΑΟΒ 2. Στο παρακάτω σχήµα οι ΜΑ και ΜΒ είναι εφαπτόµενες του κύκλου. Ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: Α Ο > // Μ Γ Μ > // Β i. ΜΑ=ΜΒ ii. ΟΜ µεσοκάθετη της ΑΒ iii. ΟΜ διχοτόµος της γωνίας ΑΜΒ και της ΑΟΒ iv. Γ, µέσα των τόξων ΑΓΒ και Α Β αντίστοιχα v. Οι γωνίες ΟΑΜ και ΟΒΜ είναι ορθές 3. Σε ορθογώνιο σχηµατίζονται Ο Α // // // // Β B 4 ισοσκελή τρίγωνα,ίσα ανά δύο Γ

5 4. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο (Α=90 ο ) Β ω // η Α διάµεσος, τότε έχουµε 2φ δύο άνισα ισοσκελή τρίγωνα. ω // 2ω // Α φ φ Γ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΗΜΙΕΥΘΕΙΕΣ: δύο ηµιευθείες µε κοινό σηµείο την αρχή τους και µε κοινό φορέα ΜΗ ΕΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ : η κυρτή γωνία ΧΟΨ της οποίας οι πλευρές ΟΧ και ΟΨ ταυτίζονται. ΠΛΗΡΗΣ ΓΩΝΙΑ : η µη κυρτή γωνία ΧΟΨ της οποίας οι πλευρές ΟΧ και ΟΨ ταυτίζονται. ΕΥΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ : η γωνία ΧΟΨ της οποίας οι πλευρές ΟΧ και ΟΨ είναι αντικείµενες ηµιευθείες ΕΦΕΞΗΣ : δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, µία κοινά πλευρά και τις µη κοινές πλευρές εκατέρωθεν της κοινής πλευράς. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ : δύο γωνίες που έχουν άθροισµα µία ορθή γωνία. ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ : δύο γωνίες που έχουν άθροισµα µία ευθεία γωνία. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΝ : δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι πλευρές τους είναι αντικείµενες ηµιευθείες ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ : η γωνία που η κορυφή της είναι στο κέντρο ενός κύκλου. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ : το σύνολο των σηµείων του επιπέδου που έχουν µία χαρακτηριστική ιδιότητα. παραδείγµατα γεωµετρικών τόπων: Ο κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ είναι ο γ.τ. των σηµείων που απέχουν από το σηµείο Ο απόσταση ρ. Η µεσοκάθετος ενός τµήµατος ΑΒ είναι ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από τα Α,Β. Η διχοτόµος µιάς γωνίας είναι ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας. Η µεσοπαράλληλη ευθεία δύο παραλλήλων ευθειών (ε) και (δ) είναι ο γ.τ. των σηµείων που ισαπέχουν από τις δύο ευθείες. ΑΠΟΣΤΗΜΑ χορδής ενός κύκλου (Ο,ρ) :το κάθετο τµήµα από το κέντρο του κύκλου προς τη χορδή. ΚΥΡΤΗ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: όταν ο φορέας κάθε πλευράς της αφήνει προς το ίδιο µέρος του όλες τις άλλες κορυφές της.

6 ΣΚΑΛΗΝΟ ΤΡΙΓΩΝΟ : όταν έχει όλες του τις πλευρές άνισες 6 ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ : ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ : όταν έχει όλες του τις πλευρές ίσες όταν έχει δύο πλευρές ίσες. ΟΞΥΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ : όταν έχει όλες του τις γωνίες οξείες ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ : όταν έχει µία γωνία ορθή ΑΜΒΛΥΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ : όταν έχει µία γωνία αµβλεία ΙΑΜΕΣΟΣ ενός τριγώνου είναι το τµήµα που ενώνει µία του κορυφή µε το µέσο της απέναντι πλευράς ΙΧΟΤΟΜΟΣ µιας γωνίας ενός τριγώνου είναι το τµήµα της διχοτόµου της γωνίας από την κορυφή της µέχρι την απέναντι πλευρά. ΥΨΟΣ ενός τριγώνου είναι το κάθετο τµήµα φέρεται από µία κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Τα τρίγωνα πρέπει να έχουν: 1 Ο : δύο πλευρές ίσες µία προς µία και τις περιεχόµενες σαυτές γωνίες ίσες ( Π- Γ- Π ) 2 Ο : µία πλευρά και δύο γωνίες ίσες µία προς µία. ( Γ- Π- Γ ) ή (Γ- Γ- Π) 3 Ο : και τις τρεις πλευρές τους ίσες µία προς µία. ( Π -Π- Π ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Τα τρίγωνα πρέπει να έχουν: 1 Ο : τις κάθετες πλευρές ίσες µία προς µία. 2 Ο : µία κάθετη πλευρά και την υποτείνουσα ίσες µία προς µία 3 Ο : µία κάθετη πλευρά και µία οξεία γωνία ίσες µία προς µία 4 Ο : την υποτείνουσα και µία οξεία γωνία ίσες µία προς µία

7 ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ Έστω δ η απόσταση του κέντρου του κύκλου από την ευθεία και ρ η ακτίνα του 7 1. Αν δ>ρ τότε η ευθεία µε τον κύκλο δεν έχουν κοινά σηµεία ( εξωτερική ευθεία του κύκλου ) 2. Αν δ=ρ τότε η ευθεία έχει ένα µόνο κοινό σηµείο µε τον κύκλο ( εφαπτόµενη ευθεία ). 3. Αν δ<ρ τότε η ευθεία έχει δύο κοινά σηµεία µε τον κύκλο ( τέµνουσα ευθεία ) ΘΕΣΕΙΣ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ Έστω οι κύκλοι (Κ,R) και (Λ,ρ) Αν ΚΛ< R-ρ τότε ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου Αν ΚΛ> R+ρ τότε ο ένας βρίσκεται στο εξωτερικό του άλλου Αν ΚΛ = R ρ τότε εφάπτονται εσωτερικά δηλαδή έχουν ένα κοινό σηµείο και ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. Αν ΚΛ = R +ρ τότε εφάπτονται εξωτερικά δηλαδή έχουν ένα κοινό σηµείο και ο ένας βρίσκεται στο εξωτερικό του άλλου. Αν R-ρ < ΚΛ < R+ρ τότε τέµνονται δηλ. έχουν δύο κοινά σηµεία Α, Β και το ΑΒ λέγεται κοινή χορδή. ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟ τριγώνου : σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων και κέντρο ενός κύκλου που περνά από τις κορυφές του τριγώνου ( περιγεγραµµένος κύκλος) ΕΓΚΕΝΤΡΟ τριγώνου: σηµείο τοµής των διχοτόµων και κέντρο ενός κύκλου που εφάπτεται στις πλευρές του τριγώνου (εγγεγραµµένος κύκλος) ΟΡΘΟΚΕΝΤΡΟ τριγώνου : σηµείο τοµής των φορέων των υψών ΒΑΡΥΚΕΝΤΡΟ τριγώνου: σηµείο τοµής των διαµέσων και απέχει από κάθε κορυφή τα 2/3 της αντίστοιχης διαµέσου.

8 ΠΑΡΑΛΛΉΛΟΓΡΑΜΜΑ 8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ : λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες ιδιότητες παρ/µου : οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες οι διαγώνιοί του διχοτοµούνται. κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο παρ/µο : οι απέναντι πλευρές ανά δύο να είναι ίσες δύο απέναντι πλευρές να είναι παράλληλες και ίσες οι απέναντι γωνίες ανά δύο να είναι ίσες οι διαγώνιοί του να διχοτοµούνται. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ : λέγεται το παρ/µο που έχει µία γωνία ορθή. Ιδιότητες του ορθογωνίου οι διαγώνιοί του είναι ίσες οι γωνίες του είναι ορθές κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο να είναι παρ/µο και να έχει µία ορθή γωνία να είναι παρ/µο και οι διαγώνιοί του να είναι ίσες να έχει τρεις ορθές γωνίες όλες του οι γωνίες να είναι ίσες

9 ΡΟΜΒΟΣ :λέγεται το παρ/µο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες 9 ιδιότητες ρόµβου : 1 η :οι διαγώνιοί του τέµνονται κάθετα 2 η : οι διαγώνιοί του διχοτοµούν τις γωνίες του. κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ρόµβος: να έχει όλες του τις πλευρές του ίσες να είναι παρ/µο και δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες να είναι παρ/µο και οι διαγώνιοί του να τέµνονται κάθετα να είναι παρ/µο και µία διαγώνιος να διχοτοµεί µία του γωνία. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ : λέγεται το παρ/µο που είναι ορθογώνιο και ρόµβος ιδιότητες τετραγώνου : οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες όλες οι πλευρές του είναι ίσες όλες οι γωνίες του είναι ορθές οι διαγώνιοί του είναι ίσες,τέµνονται κάθετα, διχοτοµούνται και διχοτοµούν τις γωνίες του. κριτήρια για να είναι ένα παρ/µο τετράγωνο µια γωνία ορθή και δύο διαδοχικές πλευρές ίσες µία γωνία ορθή και µία διαγώνιος να διχοτοµεί µία του γωνία µία γωνία ορθή και οι διαγώνιοι κάθετες οι διαγώνιοι να είναι ίσες και δύο διαδοχικές πλευρές ίσες οι διαγώνιοι να είναι ίσες και η µία να διχοτοµεί µία του γωνία οι διαγώνιοι να είναι ίσες και κάθετες ΤΡΑΠΕΖΙΟ :λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει µόνο δύο πλευρές παράλληλες ΙΑΜΕΣΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ λέγεται το τµήµα που συνδέει τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών του και ισούται µε το ηµιάθροισµα των βάσεων ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟ : το τραπέζιο που έχει τις µη παράλληλες πλευρές του ίσες (ιδιότητες : οι γωνίες κάθε βάσης είναι ίσες και οι διαγώνιοί του είναι ίσες )

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Κάθε γωνία της οποίας οι πλευρές της συµπίπτουν είναι µηδενική 2. Μεσοκάθετος ενός τµήµατος λέγεται η ευθεία που περνά από το µέσο του τµήµατος 3. ύο αµβλείες γωνίες µπορεί να είναι παραπληρωµατικές 4. ύο γωνίες µε κοινή κορυφή λέγονται κατακορυφήν 5. ύο γωνίες µε άθροισµα µία ορθή λέγονται συµπληρωµατικές 6. ύο γωνίες µε µία κοινή πλευρά λέγονται εφεξής ή διαδοχικές 7. Το 1/3 της ορθής είναι 30 ο 8. ύο τόξα 50 ο είναι πάντα ίσα 9. Αν οι δύο χορδές σε ένα κύκλο είναι ίσες τότε και τα αντίστοιχα τόξα θα είναι πάντα ίσα 10. Η διάµετρος είναι το µισό του κύκλου 11. ύο τρίγωνα µε όλες τις γωνίες ίσες,είναι ίσα 12. ύο τρίγωνα µε µία πλευρά και δύο γωνίες ίσες µία προς µία είναι ίσα 13. ύο τρίγωνα µε δύο πλευρές και µια γωνία ίσες µία προς µία είναι ίσα 14. ύο ισόπλευρα τρίγωνα µε ίσες περιµέτρους είναι ίσα 15. Αν ένα τρίγωνο έχει δύο οξείες γωνίες τότε είναι οξυγώνιο 16. Σε ισοσκελές τρίγωνο δύο τυχαίες διάµεσοι είναι ίσες 17. Αν σε ένα τρίγωνο µία διάµεσος είναι και ύψος τότε είναι ισόπλευρο 18. Τα σηµεία της µεσοκαθέτου ενός τµήµατος, ισαπέχουν από τα άκρα του 19. Τα σηµεία της διχοτόµου µιας γωνίας ισαπέχουν από τις πλευρές της 20. Η εξωτερική γωνία είναι µεγαλύτερη από όλες τις γωνίες του τριγώνου 21. Η µεγαλύτερη γωνία ενός τριγώνου βρίσκεται από την µεγαλύτερη πλευρά του 22. Κάθε πολύγωνο µε ν πλευρές έχει ν εξωτερικές γωνίες 23. ύο κύκλοι µε δύο κοινά σηµεία,εφάπτονται 24. Αν δύο κύκλοι τέµνονται τότε η κοινή χορδή τους είναι µεσοκάθετη της διακέντρου 25. Από τρία σηµεία περνά ένας µόνο κύκλος 26. Αν η διάκεντρος των κύκλων (Κ,4) και (Λ,7) είναι 3,οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά 27. Αν σε δύο τρίγωνα δύο πλευρές είναι άνισες τότε και οι απέναντι γωνίες είναι οµοίως άνισες 28. Αν σε ισοσκελές η γωνία της βάσης του είναι 70 ο,τότε η γωνία της κορυφής του είναι 40 ο 29. Το άθροισµα των γωνιών ενός πολυγώνου µε ν πλευρές είναι : (ν-2).90 ο 30. Αν σε ένα τρίγωνο µία εξωτερική του γωνία είναι οξεία, τότε το τρίγωνο είναι αµβλυγώνιο 31. Ο περιγεγραµµένος κύκλος σε ένα τρίγωνο εφάπτεται στις πλευρές του 32. Ο εγγεγραµµένος κύκλος σε ένα τρίγωνο περνά από τις κορυφές του 33. Το ορθόκεντρο ενός τριγώνου είναι το σηµείο τοµής των υψών του 34. Το έγκεντρο ενός τριγώνου είναι το σηµείο τοµής των µεσοκαθέτων του

11 35. Το κέντρο του περιγεγραµµένου κύκλου είναι το βαρύκεντρο 36. Το κέντρο του εγγεγραµµένου κύκλου είναι το έγκεντρο 37. Το τµήµα που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων,λέγεται διάµετρος των κύκλων 38. ύο γωνίες έχουν µε πλευρές παράλληλες και η µία είναι 40 ο.η άλλη είναι 140 ο 39. Οι διχοτόµοι των εντός εναλλάξ γωνιών είναι κάθετες 40. Οι διαγώνιοι χωρίζουν ένα παραλληλόγραµµο σε 4 ίσα τρίγωνα 41. Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράµµου είναι και διχοτόµοι των γωνιών του 42. Οι διαδοχικές γωνίες ενός παραλληλογράµµου είναι παραπληρωµατικές 43. Αν ένα τετράπλευρο έχει δύο πλευρές παράλληλες,είναι παραλληλόγραµµο 44. Οι διαγώνιοι του ρόµβου είναι και διχοτόµοι των γωνιών του 45. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι και διχοτόµοι των γωνιών του 46. Το τετράγωνο είναι και ρόµβος 47. Ο ρόµβος είναι και παραλληλόγραµµο 48. Το τετράγωνο είναι και ορθογώνιο 49. Το ορθογώνιο είναι και παραλληλόγραµµο 50. Το ορθογώνιο είναι και ρόµβος 51. Το παραλληλόγραµµο είναι και ορθογώνιο 52. ΟΙ διαγώνιες του τετραγώνου και του ρόµβου είναι ίσες 53. Το βαρύκεντρο στο αµβλυγώνιο τρίγωνο είναι έξω από το τρίγωνο 54. Τα µέσα των πλευρών ενός ισοπλεύρου είναι κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου 55. Σε αµβλυγώνιο τρίγωνο τα ύψη τέµνονται έξω από το τρίγωνο Η διάµεσος προς την υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι το µισό της κάθετης πλευράς του 57. Τραπέζιο είναι το τετράπλευρο που έχει τις δύο απέναντι πλευρές του παράλληλες 58. ιάµεσος τραπεζίου είναι το τµήµα που συνδέει τα µέσα των βάσεων 59. Αν η µικρή βάση ενός τραπεζίου είναι 6 και η µεγάλη 10 τότες η διάµεσος είναι 8 και το τµήµα που συνδέει τα µέσα των διαγωνίων είναι Το τραπέζιο έχει 4 βάσεις 61. Στο ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιες είναι πάντα ίσες 62. Η διαγώνιος του τραπεζίου το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα 63. Το τµήµα που συνδέει τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών ισοσκελούς τραπεζίου χωρίζει το τραπέζιο σε δύο ισοσκελή τραπέζια 64. Σε ένα ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιοι µπορούν να διχοτοµούνται 65. Αν στο παρ/µο ΑΒΓ είναι : Β+Γ+ =270 ο τότε είναι ορθογώνιο 66. Αν ένας ρόµβος έχει δύο απέναντι γωνίες παρ/κές τότε είναι τετράγωνο

12 Η περίµετρος ενός τριγώνου,είναι διπλάσια από την περίµετρο του τριγώνου που ορίζουν τα µέσα των πλευρών του 68. Σε ορθογώνιο τρίγωνο η διάµεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορίζει δύο ισοσκελή τρίγωνα 69. Υπάρχει τρίγωνο που το ορθόκεντρο να συµπίπτει µε µια από τις κορυφές του. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Αν στο παρ/µο ΑΒΓ είναι ΑΒ=3λ+7 και Γ =2λ+20 τότε λ=: 2, 3, 4, 5 2. Αν στο παρ/µο ΑΒΓ είναι =80 ο και Ε σηµείο της ΑΒ τέτοιο ώστε ΒΕ=ΒΓ τότε η γωνία ΒΓΕ είναι: 30 ο 40 ο 50 ο 60 ο 3. Στο ορθογώνιο ΑΒΓ είναι Β =12.Αν Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων τότε ΟΓ=: Αν στο ρόµβο ΑΒΓ είναι ΓΑΒ=25 ο τότε η γωνία ΑΒΓ=120 ο 155 ο 140 ο 130 ο 5. Τα µέσα των πλευρών ενός τετραπλεύρου σχηµατίζουν: παρ/µο ρόµβο ορθογώνιο τετράγωνο 6.Αν ΑΜ=µ α και Κ το βαρύκεντρο ενός τριγώνου ΑΒΓ τότε ο λόγος ΚΜ/ΚΑ ε είναι ίσος µε : 1/3 2 2/3

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια εωµετρία τάξης ενικού υκείου ΩΝΙΕΣ ρισµός: Έστω χ και ψ δύο ηµιευθείες που δεν έχουν κοινό φορέα και έστω p το ηµιεπίπεδο που έχει ακµή τον φορέα της Oχ και περιέχει την ψ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου Να βρεθούν όλες οι πραγµατικές ρίζες της εξίσωσης 2 42 x + x= 2 x + x+ 1. Θαλής 1998 Α Λυκείου Έστω ότι για τους θετικούς πραγµατικούς αριθµούς α, β, γ ισχύει α+ β β+ γ γ + α αβ γ + βγ α + γα β = 0. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 7 ï. âéâëéïììüèçìá 22: -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ

ÊåöÜëáéï 7 ï. âéâëéïììüèçìá 22: -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ ÊåöÜëáéï 7 ï Åõèýãñáììá ó Þìáôá âéâëéïììüèçìá : -ºóá ó Þìáôá -ºóá ôñßãùíá -ÊáôáóêåõÝò ìå êáíüíá êáé äéáâþôç -Åßäç ôåôñáðëåýñùí -Éäéüôçôåò ôïõ ðáñáëëçëïãñüììïõ âéâëéïììüèçìá 3: -Åìâáäü ôñéãþíïõ -Åìâáäü

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΕΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ 57 ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες. Τι καλούμαι πολυγωνικό χωρίο και πως ονομάζεται αυτό ; Πότε δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται

Διαβάστε περισσότερα