THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE"

Transcript

1 AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA KİTABI Português EλληvIkά Italiano English Español Français Deutsch KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN CONSERVEZ CE MODE D EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO KPATHΣTE TO EΓXEIPIΔIO ΓIA MEΛΛONTIKH ANAΦOPA GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN P/N Pусский Türkçe

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...6 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...6 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...7 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ...9 ΚΑΘΑΡΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΦΡOΝΤΙ Α...10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...10 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...12 ΑΥΤΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...14 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πριν τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και λειτουργήστε την µε τον σωστό τρόπο. Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα αφορούν την ασφάλεια. Προσέξτε να τηρείτε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. Οι ενδείξεις ΚΙΝ ΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ που υπάρχουν σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, σηµαίνουν τα εξής: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει διαδικασίες, η λανθασµένη εκτέλεση των οποίων κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ως αποτέλεσµα το σοβαρό τραυµατισµό ή το θάνατο του χρήστη ή του τεχνικού προσωπικού. Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει διαδικασίες, η λανθασµένη εκτέλεση των οποίων, ενδέχεται να προκαλέσει το σοβαρό τραυµατισµό ή το θάνατο του χρήστη. Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει διαδικασίες, η λανθασµένη εκτέλεση των οποίων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση τραυµατισµού του χρήστη ή βλάβης του µηχανήµατος. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε µόνοι σας το κλιµατιστικό. Αυτή η µονάδα περιέχει εξαρτήµατα που δεν επισκευάζονται από τον χρήστη. Για τυχόν επισκευές να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση µετακίνησης του µηχανήµατος, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό σχετικά µε την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της µονάδας. Μην εκτίθεστε υπερβολικά στον ψυχρό αέρα παραµένοντας, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ακριβώς στη ροή του αέρα που βγαίνει από το κλιµατιστικό. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείµενα στη θύρα εξαγωγής ή στις σχάρες εισαγωγής του αέρα. Μην θέτετε το κλιµατιστικό εντός και εκτός λειτουργίας χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη. Σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας (µυρωδιά καµένου κ.λπ.), διακόψτε αµέσως τη λειτουργία, κλείστε τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της χρήσης να ανοίγετε κατά διαστήµατα τα παράθυρα. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα σε τζάκια ή συσκευές θέρµανσης. Μην ανεβαίνετε και µην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο κλιµατιστικό. Μην κρεµάτε αντικείµενα από την εσωτερική µονάδα. Μη τoπoθετείτε δoχεία ή δoχεία νερoύ πάνω στα κλιµατιστικά. Μην αφήνετε το κλιµατιστικό απευθείας εκτεθειµένο σε νερό. Μην χειρίζεστε το κλιµατιστικό µε βρεγµένα χέρια. Μην αγγίζετε τoυς διακόπτες µε αιχµηρά αντικείµενα. Αποσυνδέστε το κλιµατιστικό από το ρεύµα, εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Κατά τον καθαρισµό του κλιµατιστικού ή την αλλαγή του φίλτρου αέρα, να κλείνετε πάντοτε τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θέρµανσης οι βαλβίδες σύνδεσης θερµαίνονται. Προσέξτε κατά τον χειρισµό. Ελέγξτε την κατάσταση της βάσης εγκατάστασης για τυχόν βλάβες. Μην αφήνετε ζώα ή φυτά εκτεθειµένα άµεσα στη ροή του αέρα. Όταν πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό µετά από µεγάλη χρονική περίοδο που δεν είχε χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη µονάδα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιµατιστικό. Μην το χρησιµοποιείτε σε εφαρµογές που αφορούν τη φύλαξη τροφίµων, φυτά ή ζώα, συσκευές ακριβείας ή έργα τέχνης. Μην ασκείτε µεγάλη πίεση στα πτερύγια του ψυγείου. Να το χρησιµοποιείτε µόνον όταν είναι τοποθετηµένα τα φίλτρα αέρα. Μην φράσσετε ή καλύπτετε τη σχάρα εισαγωγής ή τη θύρα εξαγωγής του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές σε απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από την εσωτερική ή την εξωτερική µονάδα. Αποφύγετε να εγκαταστήσετε το κλιµατιστικό κοντά σε τζάκι ή κάποια συσκευή θέρµανσης. Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής και της εσωτερικής µονάδας, λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να µην εισέλθουν στο χώρο µικρά παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιµατιστικό GR.indd Sec1:1 10/5/07 10:17:53 PM

3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Τηλεχειριστήριο I H G F A J K E C B 5 D 1 Κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 2 Κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας 3 Κουµπί γενικού ελέγχου 4 Κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα 5 Κoυµπί εξoικoνόµησης ενέργειας 6 Κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST) (Ρύθµιση ρολογιού) 7 Κουµπί DAY (DAY OFF) [Ηµέρα ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας)] 8 Κουµπί SET BACK 9 Κουµπί ρύθµισης ώρας! Κουµπί DELETE ( ιαγραφή) " Κουµπί SET (Ρύθµιση) # Κoυµπί κάθετης διεύθυνσης τoυ αέρα και παλινδρόµησης *1 $ Κoυµπί oριζόντιας διεύθυνσης τoυ αέρα και παλινδρόµησης *2 % Κoυµπί φίλτρoυ *3 & Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ( Ένδειξη χρονοδιακόπτη και ρολογιού ) Ένδειξη τρόπου λειτουργίας ~ Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα + Ένδειξη κλειδώµατος λειτουργίας, Ένδειξη θερµοκρασίας - Ένδειξη λειτουργίας Ένδειξη απόψυξης Ένδειξη αισθητήρα θερµότητας Ένδειξη εξοικoνόµησης ενέργειας Ένδειξη κάθετης παλινδρόµησης *4 Ένδειξη oριζόντιας παλινδρόµησης *5 Ένδειξη φίλτρoυ *6 *1~6 Αυτές oι λειτoυργίες δεν µπoρoύν να χρησιµoπoιηθoύν. Gr GR.indd Sec1:2 10/5/07 10:17:55 PM

4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ρυθµίστε την τρέχουσα ηµέρα και ώρα 1 2 Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) και επιλέξτε την τρέχουσα ηµέρα. Γύρω από την επιλεγµένη ηµέρα εµφανίζεται ένα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST). Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 3 Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα. Πατήστε επανειληµµένα για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα του ενός λεπτού. Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα των δέκα λεπτών. 4 SET BACK π.χ. Monday ( ευτέρα) 11:00 µ.µ. Πατήστε τo κoυµπί SET BACK για να εναλλάξετε ανάµεσα στις ενδείξεις της ώρας σε 12ωρη και 24ωρη µoρφή. 5 Πατήστε το και πάλι για να ολοκληρώσετε. Gr GR.indd Sec1:3 10/5/07 10:17:55 PM

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση (*) ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). Για να ξεκινήσετε και να τερµατίσετε τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Κλιµατιστικό σε λειτουργία: Ανάβει ζωηρά Κλιµατιστικό εκτός λειτουργίας: εν ανάβει Για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Πατήστε το γενικό κουµπί ελέγχου για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Αφύγρανση, η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµιστεί στο Αυτόµατο. AUTO COOL DRY FAN *HEAT (Auτόµατη) (Ψύξη) (Αφύγρανση) (Ανεµιστήρας) (*Θέρµανση) Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου. Μείωση Aύξηση Εύρος τιµών ρύθµισης θερµοκρασίας ΑΥΤΟΜΑΤO έως 30 C ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ έως 30 C * ΘΕΡΜΑΝΣΗ έως 30 C Ρύθµιση ταχύτητας ανεµιστήρα Πατήστε το κουµπί ελέγχου του ανεµιστήρα για να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα. AUTO HIGH MED LOW QUIET (Auτόµατη) (Yψηλή) (Mέση) (Xαµηλή) (Hζυχη) ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΞOΙΚOΝOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πατήστε τo κoυµπί OΙΚOΝOΜΙΑ (ECONOMY) για να ξεκινήσετε ή να σταµατήσετε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ECONOMY OPERATION). Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 12. Gr GR.indd Sec1:4 10/5/07 10:17:56 PM

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επιλογή αισθητήρα θερµοκρασίας δωµατίου Εσωτερική µονάδα Πατήστε τo κoυµπί ECONOMY για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε εάν η θερµoκρασία τoυ δωµατίoυ θα ανιχνεύεται στην εσωτερική µoνάδα (τηλεαισθητήρας) ή στo τηλεχειριστήριo. Όταν εµφανίζεται η ένδειξη του αισθητήρα θερµότητας, η θερµοκρασία του δωµατίου ανιχνεύεται στο τηλεχειριστήριο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η λειτουργία αυτή είναι κλειδωµένη από το εργοστάσιο. Για να µετρήσετε σωστά τη θερµοκρασία δωµατίου, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό όταν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εάν αυτή η λειτoυργία είναι κλειδωµένη, η θέση στην oπoία ανιχνεύεται η θερµoκρασία τoυ δωµατίoυ δεν µπoρεί να αλλάξει και η ένδειξη αναβoσβήνει όταν πατηθεί τo κoυµπί ECONOMY για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά DAY (DAY OFF) και SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά και να κλειδώσετε όλα τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε τα κουµπιά και πάλι για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά, εµφανίζεται το σύµβολο. Εάν κατά τη διάρκεια πoυ είναι ενεργoπoιηµένη η λειτoυργία κλειδώµατoς για παιδιά πατηθεί κάπoιo κoυµπί, oι ενδείξεις CL και θα αρχίσoυν να αναβoσβήνoυν. Gr GR.indd Sec1:5 10/5/07 10:17:56 PM

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 6). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να τερµατίσετε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα τερµατίζεται η λειτουργία του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να τερµατίσει τη λειτουργία του κλιµατιστικού έως και µετά από 24 ώρες. Χρονοδιακόπτης έναρξης λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 6). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να θέσετε το κλιµατιστικό σε λειτουργία. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα το κλιµατιστικό τίθεται σε λειτουργία. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να θέσει το κλιµατιστικό σε λειτουργία έως και µετά από 24 ώρες. Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης ( είτε τη σελίδα 7). Χρησιµοποιήστε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση DAY OFF για να απενεργοποιήσετε την προγραµµατισµένη λειτουργία για κάποια επιλεγµένη ηµέρα της ερχόµενης εβδοµάδας. Επειδή οι ηµέρες µπορούν να ρυθµιστούν όλες µαζί, ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επαναληφθούν οι ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη για όλες τις ηµέρες. Χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) ( είτε τη σελίδα 9). Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας κατά τις ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλες ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 1 εν υπάρχει κάποια ένδειξη NON STOP (Απευθείας) Για ακύρωση OFF TIMER Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας ή το χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας. (Χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας) ON TIMER (Χρονοδιακόπτης έναρξης λειτουργίας) WEEKLY TIMER (Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης) 2 Από 1 έως 24 ώρες π.χ. Ο χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας είναι ρυθµισµένος στις 6 ώρες Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για ορίσετε την ώρα. Αφού οριστεί ο χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα. Ο χρόνος λειτουργίας του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας, που εµφανίζεται στην ένδειξη χρονοδιακόπτη, µειώνεται µε το πέρασµα της ώρας. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Gr GR.indd Sec1:6 10/5/07 10:17:57 PM

8 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Ρύθµιση εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. ALL OΛA 1 2 Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) για να επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. Στη επιλογή ALL, µπορούν ρυθµιστούν όλες µαζί οι ηµέρες όταν γύρω από κάθε ηµέρα εµφανιστεί ένα πλαίσιο. 4 Ρύθµιση ώρας Όταν οριστεί η ώρα λειτουργίας, εµφανίζεται η ένδειξη. 5 ON-1 OFF-1 ON-2 OFF-2 Eντός-1 Eκτός-1 Eντός-2 Eκτός-2 Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ρυθµίσετε την ώρα και στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση και να προχωρήσετε στη ρύθµιση της ώρας έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας. Για κάθε ηµέρα µπορούν να οριστούν δύο ώρες έναρξης λειτουργίας και δύο ώρες τερµατισµού λειτουργίας. Πατήστε το κουµπί DAY για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της ώρας και να επιστρέψετε στη ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρυθµίσεων του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο π.χ. Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί για τις 7:00-18:00. Για να διαγράψετε την ώρα λειτουργίας Εάν πατήσετε το κουµπί DELETE κατά τα βήµατα 3 ή 4, η ώρα λειτουργίας για την επιλεγµένη ηµέρα θα διαγραφεί. Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι ηµέρες, θα διαγραφούν οι ώρες λειτουργίας για όλες τις ηµέρες. Gr-7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ώρα λειτουργίας µπορεί να ρυθµιστεί µόνο σε βήµατα των 30 λεπτών. Η ώρα τερµατισµού λειτουργίας µπορεί να µεταφερθεί στην επόµενη ηµέρα. Οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας και του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Πρέπει να ρυθµιστεί τόσο η ώρα έναρξης όσο και η ώρα τερµατισµού λειτουργίας GR.indd Sec1:7 10/5/07 10:17:58 PM

9 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Λειτουργία εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Για έναρξη Για ακύρωση Όταν έχει επιλεγεί ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη αρχίζει αυτόµατα π.χ. Ώρες λειτουργίας 7:00-18:00 Εµφανίζεται η ώρα λειτουργίας για την τρέχουσα ηµέρα. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία DAY OFF ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας) (για κάποια αργία) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε την ηµέρα. Επιλέξτε την ηµέρα για να ορίσετε τη διακοπή ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF). Πατήστε το κουµπί DAY (DAY OFF) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε τη λειτουργία DAY OFF. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της λειτουργίας DAY OFF π.χ. Η λειτουργία DAY OFF έχει οριστεί για τη ευτέρα. Η ένδειξη αναβoσβήνει κάτω από µια ηµέρα της εβδoµάδας. Για ακύρωση Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε κατά τη ρύθµιση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ρύθµιση διακοπής ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF) είναι διαθέσιµη µόνον για τις ηµέρες για τις οποίες υπάρχουν ήδη ρυθµίσεις εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη. Εάν η ώρα λειτουργίας µεταφέρεται στην επόµενη ηµέρα (κατά τη ρύθµιση της επόµενης ηµέρας), το εύρος που θα ισχύει για τη ρύθµιση DAY OFF ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Κανονική λειτουργία DAY OFF Ρύθµιση επόµενης ηµέρας DAY OFF Eντός Eκτός Eντός Eκτός Eντός Eκτός Eντός Eκτός Εβδοµαδιαίος Εβδοµαδιαίος Εβδοµαδιαίος Εβδοµαδιαίος Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Η λειτουργία DAY OFF µπορεί να ρυθµιστεί µόνο µία φορά. Η λειτουργία DAY OFF ακυρώνεται αυτόµατα αφού περάσει η ηµέρα για την οποία είχε ρυθµιστεί. Gr GR.indd Sec1:8 10/5/07 10:17:58 PM

10 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας 1 SET BACK Εάν δεν έχει οριστεί κάποια τιµή θερµοκρασίας για τη λειτουργία επαναφοράς θερµοκρασίας, θα Πατήστε το κουµπί SET BACK για να εµφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας. εµφανιστεί η ένδειξη - -. Θα εµφανιστεί η ώρα της επαναφοράς θερµοκρασίας, καθώς και η καθορισµένη θερµοκρασία. 3 Ρύθµιση ηµέρας Ρύθµιση χρόνου λειτουργίας 2 Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Για να ρυθµίσετε το χρόνο λειτουργίας ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Το κουµπί DELETE χρησιµοποιείται, επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στις διαδικασίες για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. 4 Ρύθµιση θερµοκρασίας Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία. (Το εύρος τιµών ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι το ίδιο µε το εύρος τιµών που αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας του κλιµατιστικού.) π.χ. Όταν ρυθµίζετε όλες µαζί τις ηµέρες 5 Θερµοκρασία επαναφοράς Κανονική θερµοκρασία π.χ. Ώρες λειτουργίας 15:00-22:00 Eντός ON 28 C OFF Eκτός 24 C 24 C Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας Για έναρξη SET BACK Για ακύρωση π.χ. Ενδείξεις κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας (Ο χρόνος λειτουργίας δεν εµφανίζεται.) Πατήστε το κουµπί SET BACK (Επαναφορά). Εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα η οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) και, στη συνέχεια ξεκινά αυτόµατα η λειτουργία του χρονοµέτρου. 1 2 Πατήστε το κουµπί SET BACK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί DELETE ενόσω εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. Ακόµα και αν πατηθεί ξανά το κουµπί SET BACK, η λειτουργία του χρονοµέτρου επαναφοράς θερµοκρασίας θα ακυρωθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Με το χρονόµετρο επαναφοράς θερµοκρασίας αλλάζει µόνο η καθορισµένη θερµοκρασία και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έναρξη ή τον τερµατισµό της λειτουργίας του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να ρυθµιστεί να λειτουργήσει έως και δύο φορές κάθε ηµέρα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία τιµή θερµοκρασίας. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τους χρονοδιακόπτες έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας, καθώς και τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ο χρόνος της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας εµφανίζεται µόνο στην οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. (Ανατρέξτε στο βήµα 1 για την οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας.) Gr GR.indd Sec1:9 10/5/07 10:17:59 PM

11 ΚΑΘΑΡΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΦΡOΝΤΙ Α ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τoν καθαρισµό της µoνάδας, φρoντίστε να θέσετε τη µoνάδα εκτός λειτoυργίας και να διακόψετε την παροχή ρεύµατoς. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Μέσα στη µoνάδα λειτoυργεί ανεµιστήρας και µπoρεί να πρoκληθoύν πρoσωπικός τραυµατισµός. Όταν η µονάδα χρησιµοποιείται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, υπάρχει το ενδεχόµενο να συσσωρευτούν ρύποι στο εσωτερικό της, µε αποτέλεσµα τη µείωση της απόδοσης. Εκτός από τον καθαρισµό και τη φροντίδα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι στη µονάδα, συνιστάται να πραγµατοποιείται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Κατά τον καθαρισµό του σώµατος της µονάδας, µην χρησιµοποιείτε νερό θερµότερο από τους 40 C, σκληρά αποξεστικά καθαριστικά ή πτητικούς παράγοντες όπως βενζίνη ή διαλυτικό. Το σώµα της µονάδας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε υγρά εντοµοκτόνα ή λακ για τα µαλλιά. Εάν η µονάδα πρόκειται να παραµείνει εκτός λειτουργίας για ένα µήνα ή περισσότερο, φροντίστε ώστε τα εσωτερικά τµήµατα την µονάδας να έχουν στεγνώσει καλά, λειτουργώντας τη µονάδα σε τρόπο λειτουργίας ανεµιστήρα για µισή ηµέρα. Καθαρισµός του φίλτρου αέρα Αφαιρέστε τη σκόνη από τα φίλτρα αέρα σκουπίζοντάς τα µε ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντάς τα. Αφήστε τα φίλτρα αέρα να στεγνώσουν καλά µετά το πλύσιµο σε ένα χώρο προστατευµένο από το ηλεκτρικό φως. Χρησιµoπoιήστε µια ηλεκτρική σκoύπα για να καθαρίσετε τo φίλτρo αέρα, από τη σκόνη ή πλένoντας τo φίλτρo µε ένα διάλυµα µαλακoύ απoρρυπαντικoύ και νερoύ. Αν πλένετε τo φίλτρo, φρoντίστε να τo αφήσετε να στεγνώσει καλά σε µια σκιασµένη περιοχή πριν να το επανεγκαταστήσετε. Εάν αφεθεί να συσσωρευτούν στο φίλτρο του αέρα ρύποι, η ροή του αέρα θα µειωθεί, µε αποτέλεσµα τη µείωση της απόδοσης και την αύξηση σου θορύβου κατά τη λειτουργία. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση (*) ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). Σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας (µυρωδιά καµένου κ.λπ.), διακόψτε αµέσως τη λειτουργία, ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! κλείστε τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Εάν κλείσετε µόνο τον διακόπτη λειτουργίας της µονάδας, η µονάδα δεν θα αποσυνδεθεί πλήρως από την παροχή ρεύµατος. Φροντίστε να κλείνετε πάντοτε τον ασφαλειοδιακόπτη, προκειµένου να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει παροχή ρεύµατος στη µονάδα. Προτού ζητήσετε σέρβις, εκτελέστε τους εξής ελέγχους: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σύµπτωµα Η λειτουργία δεν ξεκινά αµέσως: Πρόβληµα Εάν η λειτουργία της µονάδας διακοπεί και αµέσως επανεκκινηθεί, ο συµπιεστής δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά, προκειµένου να µην καούν οι ασφάλειες. Όταν κλείσετε και αµέσως ανοίξετε τον ηλεκτρικό διακόπτη, θα λειτουργήσει το κύκλωµα προστασίας για 3 λεπτά περίπου, αποτρέποντας τη λειτουργία της µονάδας σε αυτό το διάστηµα. είτε σελίδα Ακούγεται θόρυβος: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και αµέσως µετά τη διακοπή της, µπορεί να ακούγεται η ροή του νερού στις σωληνώσεις του κλιµατιστικού. Επίσης, ενδέχεται ο θόρυβος να είναι ιδιαίτερα αισθητός για περίπου 2 έως 3 µετά την έναρξη της λειτουργίας (ήχος της ροής του ψυκτικού µέσου). * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, ενδέχεται να ακούγεται περιοδικά κάποιος συριγµός. Ο ήχος αυτός προέρχεται από τη λειτουργία αυτόµατης απόψυξης. υσάρεστες οσµές: Από την εσωτερική µονάδα ενδέχεται να αναδίδεται κάποια δυσάρεστη οσµή. Αυτή η δυσάρεστη οσµή προέρχεται από τις οσµές του δωµατίου (έπιπλα, καπνός τσιγάρων κ.λπ.) οι οποίες έχουν εισέλθει στο κλιµατιστικό. 12 Gr GR.indd Sec1:10 10/5/07 10:18:00 PM

12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Gr-11 Σύμπτωμα Πρόβλημα Εξέρχεται εκνέφωμα ή ατμός: Κατά τη διάρκεια τoυ τροπoυ λειτoυργίας ψύξης ή κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, ενδέχεται από την εσωτερική μoνάδα να εξέρχεται ένα λεπτό εκνέφωμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αιφνίδιας ψύξης του αέρα του δωματίου από τον αέρα που εξέρχεται από το κλιματιστικό, με συνέπεια τη δημιουργία συμπυκνώματος και εκνεφώματος. Η ρoή αέρα είναι ασθενής ή έχει διακoπεί: Από την εξωτερική μονάδα υπάρχει εκροή νερού: Στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει η ένδειξη του αισθητήρα θερμότητας : * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματήσει και από τη μονάδα μπορεί να εμφανιστεί ατμός. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. * Κατά την έναρξη τoυ τρόπoυ λειτoυργίας Θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προσωρινά πoλύ χαμηλή, για να επιτρέψει να ζεσταθoύν τα εσωτερικά τμήματα. * Εάν κατά τη διάρκεια τoυ τρόπoυ λειτoυργίας θέρμανσης, η θερμoκρασία τoυ δωματίoυ υπερβεί την καθoρισμένη τιμή τoυ θερμoστάτη, τότε η εξώτερική μονάδα θα σταματήσει, και η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Εάν επιθυμείτε να θερμάνετε περισσότερο το χώρο, ρυθμίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας. * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης, η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται προσωρινά (από 4 έως και 15 λεπτά) όσο διαρκεί ο τρόπος λειτουργίας αυτόματης απόψυξης. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας αυτόματης απόψυξης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανίζεται το σύμβολο. O ανεμιστήρας μπoρεί να λειτoυργεί σε πoλύ χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αφύγρανσης ή όταν η μoνάδα ελέγχει τη θερμoκρασία τoυ δωματίoυ. Στην περίπτωση της μονάδας Πολλαπλού Τύπου, εάν οι πολλαπλές μονάδες λειτουργούνται σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας όπως φαίνεται παρακάτω, οι μονάδες που λειτουργούν έπειτα θα σταματήσουν και θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου των σταματημένων εσωτερικών μονάδων. Λειτουργία θέρμανσης και λειτουργία ψύης (ή στεγνή λειτουργία) Λειτουργία θέρμανσης και λειτουργία ανεμιστήρα Στoν τρόπo λειτoυργίας QUIET (Ήσυχος) o ανεμιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαμηλή ταχύτητα. Στην αυτόματη λειτoυργία τoυ τηλεχειριστηρίoυ, o ανεμιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαμηλή ταχύτητα. * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης, ενδέχεται να εκρέει νερό λόγω της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης. Δείτε σελίδα Ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου ενδέχεται να παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Δεν λειτουργεί καθόλου: Έχετε κλείσει τον ηλεκτρικό ασφαλειoδιακόπτη; Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; Μήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια ή έχει πέσει κάποιος ασφαλειοδιακόπτης; Μειωμένη απόδοση ψύξης (ή θέρμανσης): Μήπως λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης; Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο αέρα; Μήπως έχει φραχθεί η σχάρα εισαγωγής ή η θύρα εξαγωγής του αέρα; Έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις θερμοκρασίας δωματίου (θερμοστάτης); Μήπως υπάρχει ανοικτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα; Στην περίπτωση του τρόπου λειτουργίας ψύξης, μήπως από κάποιο παράθυρο εισέρχεται άπλετο ηλιακό φως; (Κλείστε τις κουρτίνες.) Στον τρόπο λειτουργίας ψύξης, μήπως υπάρχουν στο δωμάτιο συσκευές θέρμανσης και υπολογιστές ή μήπως υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο χώρο; Μήπως έχει ρυθμιστεί η μονάδα για λειτoυργία QUIET; Εάν μετά την εκτέλεση αυτών των ελέγχων τo πρόβλημα εξακoλoυθεί να υφίσταται ή εάν αντιληφθείτε μυρωδιά καμένoυ, διακόψτε αμέσως τη λειτoυργία, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και απευθυνθείτε σε εξoυσιoδoτημένo τεχνικό πρoσωπικό

13 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση (*) ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). *Απόδοση θέρµανσης Η αρχή λειτουργίας αυτού του κλιµατιστικού είναι η αντλία θερµότητας, δηλαδή απορροφάται η θερµότητα του αέρα του εξωτερικού χώρου και µεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια, η απόδοση της λειτουργίας µειώνεται όσο η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα µειώνεται. Εάν αισθάνεστε ότι η απόδοση θέρµανσης είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε αυτό το κλιµατιστικό σε συνδυασµό µε κάποια άλλη συσκευή θέρµανσης. Τα κλιµατιστικά αντλίας θερµότητας θερµαίνουν ολόκληρο το δωµάτιο επανακυκλοφορώντας τον αέρα σε όλα τα σηµεία του δωµατίου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται κάποιος χρόνος από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η λειτουργία του κλιµατιστικού, για πρώτη φορά, µέχρι να θερµανθεί το δωµάτιο. *Όταν η εσωτερική και η εξωτερική θερµoκρασία είναι υψηλή. Εάν κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, αµφότερες θερµοκρασίες, η εσωτερική και η εξωτερική, είναι υψηλές, τότε η λειτουργία του ανεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας µπορεί να διακοπεί ανά χρονικά διαστήµατα. Ταχύτητα ανεµιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤO * Θέρµανση: O ανεµιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαµηλή ταχύτητα όταν η θερµoκρασία τoυ αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική µoνάδα είναι χαµηλή. Ψύξη: Καθώς η θερµοκρασία του δωµατίου πλησιάζει την καθορισµένη τιµή, η ταχύτητα του ανεµιστήρα µειώνεται. Ανεµιστήρας: Ο ανεµιστήρας, διαδοχικά, σταµατά και ξεκινά τη λειτουργία του. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η ταχύτητά του είναι στη χαµηλότερη ρύθµιση. *Αυτόµατη απόψυξη ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή Όταν χρησιµοποιείται ο τρόπος λειτουργίας της θέρµανσης κάτω από συνθήκες χαµηλής εξωτερικής θερµοκρασία και υψηλής υγρασίας, θα σχηµατιστεί πάγος στην εξωτερική µονάδα, µειώνοντας έτσι την απόδοση της θέρµανσης. Για να αποτραπεί η µειωµένη απόδοση αυτού του είδους, η µονάδα αυτή είναι εφοδιασµένη µε µια λειτουργία αυτόµατης απόψυξης που ελέγχεται από µικροϋπολογιστή. Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας θα τεθεί εκτός λειτουργίας και στο τηλεχειριστήριο θα εµφανιστεί το σύµβολο. Θα χρειαστούν περίπου 4 έως 15 λεπτά έως ότου ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του κλιµατιστικού. Χαµηλή ψύξη περιβάλλοντος Όταν πέφτει η εξωτερική θερµοκρασία, οι ανεµιστήρες της εξωτερικής µονάδας µπορεί να µεταβούν σε χαµηλή ταχύτητα, η ένας από τους ανεµιστήρες να σταµατήσει σε διακοπτόµενα χρονικά διαστήµατα. * Εκκίνηση εν θερµώ Η εσωτερική µονάδα αποτρέπει τη δηµιουργία ψυχρών ρευµάτων αέρα κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης. Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατήσει να λειτουργεί ή θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα έως ότου ο εναλλάκτης θερµότητας φθάσει στην καθορισµένη θερµοκρασία. Γύρω από τη λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας Στη µέγιστη έξοδο, η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας αποτελεί περίπου το 70% της κανονικής λειτουργίας του κλιµατιστικού για ψύξη και θέρµανση. Όταν αποδίδει η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ψύξης, η αφύγρανση βελτιώνεται. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη όταν θέλετε να αφαιρέσετε την υγρασία του δωµατίου δίχως να χαµηλώσετε σηµαντικά τη θερµοκρασία δωµατίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, η ρύθµιση της θερµοκρασίας αλλάξει αυτόµατα σύµφωνα µε τη θερµοκρασία για να αποφευχθεί η µη απαραίτητη θέρµανση και ψύξη ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλέον οικονοµική λειτουργία. Αν το δωµάτιο δεν ψύχεται (ή δεν θερµαίνεται) καλά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, επιλέξτε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου σε αυτόµατο τρόπο λειτουργίας, η λειτουργία του κλιµατιστικού δεν θα αλλάξει σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας ακόµα και αν η λειτουργία αυτή επιλεγεί πατώντας το κουµπί ECONOMY. ύο τηλεχειριστήρια (προαιρετικά) Ένα πρόσθετο τηλεχειριστήριο µπορεί να προστεθεί έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα το πολύ δύο τηλεχειριστήρια. Οποιοδήποτε από τα τηλεχειριστήρια µπορεί να ελέγξει το κλιµατιστικό. Ωστόσο, οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη δευτερεύουσα µονάδα. Οµαδικός έλεγχος Ένα τηλεχειριστήριο µπορεί να ελέγξει έως και 16 κλιµατιστικά. Όλα τα κλιµατιστικά θα λειτουργούν µε τις ίδιες ρυθµίσεις. Gr GR.indd Sec1:12 10/5/07 10:18:01 PM

14 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρόπος λειτουργίας: ΑΥΤΟΜΑΤO ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΞΗΣ Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου είναι 2 C υψηλότερη από τη θερµοκρασία που έχει οριστεί, ο τρόπος λειτουργίας θα εναλλάσσεται µεταξύ ψύξης και αφύγρανσης. ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος κύκλος) Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας Αφύγρανσης, η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα πρέπει να βρίσκεται στη χαµηλότερη ρύθµιση (LOW), προκειµένου να υπάρχει µια ήπια λειτουργία ψύξης κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να διακόπτεται προσωρινά η περιστροφή του ανεµιστήρα. Λειτουργία αυτόµατης µεταβολής λειτουργίας Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO CHANGEOVER (Αυτόµατη µεταβολή λειτουργίας), το κλιµατιστικό επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας (θέρµανση ή ψύξη) ανάλογα µε τη θερµοκρασία του χώρου σας. Όταν η λειτoυργία AUTO CHANGEOVER επιλεγεί για πρώτη φoρά, o ανεµιστήρας θα λειτoυργήσει σε πoλύ χαµηλή ταχύτητα για ένα περίπoυ λεπτό, ενώ η µoνάδα υπoλoγίζει τις τρέχoυσες συνθήκες τoυ δωµατίoυ για να επιλέξει ανάλoγα τoν κατάλληλo τρόπo λειτoυργίας. Αν η διαφoρά ανάµεσα στη ρύθµιση του θερµοστάτη και την τρέχουσα θερµοκρασία δωµατίου είναι µεγαλύτερη από +2 C Ψύξη ή λειτουργία σε ξηρό περιβάλλον (Μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία ελέγχου αν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή). Αν η διαφορά ανάµεσα στη ρύθµιση του θερµοστάτη και την τρέχουσα θερµοκρασία δωµατίου είναι εντός ±2 C Λειτoυργία ελέγχου Αν η διαφoρά ανάµεσα στη ρύθµιση του θερµοστάτη και την τρέχουσα θερµοκρασία δωµατίου είναι µεγαλύτερη από 2 C Λειτoυργία θέρµανσης (Μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία ελέγχου αν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή). Γύρω από τoυς τρόπoυς λειτoυργίας * Θέρµανση: Χρησιµoπoιείται για τη θέρµανση τoυ δωµατίoυ σας. Όταν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας θέρµανσης, το κλιµατιστικό θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα του ανεµιστήρα για περίπου 3 έως 5 λεπτά, µεταβαίνοντας ύστερα στην επιλεγείσα ρύθµιση του ανεµιστήρα. Η χρονική αυτή περίοδος παρέχεται προκειµένου να ζεσταθεί η εσωτερική µονάδα πριν ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία. Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου είναι πολύ χαµηλή, µπορεί να σχηµατιστεί πάγος πάνω στην εξωτερική µονάδα, και η απόδοσή της µπορεί να µειωθεί. Για να αφαιρεθεί ο πάγος που σχηµατίστηκε, η µονάδα θα εισέλθει περιστασιακά στον κύκλο απόψυξης αυτόµατα Κατά τη λειτουργία της αυτόµατης απόψυξης, η λειτουργία της θέρµανσης θα διακοπεί. Μετά την έναρξη της θερµοκρασίας θέρµανσης, θα χρειαστεί κάµποσος χρόνος πριν το δωµάτιο ζεσταθεί περισσότερο. Ψύξη: Χρησιµοποιείται για τη ψύξη του δωµατίου σας. Αφύγρανση: Χρησιµοποιείται για απαλή ψύξη κατά τη διάρκεια της αφύγρανσης του δωµατίου σας. εν µπορείτε να θερµάνετε το δωµάτιο σε τρόπο λειτουργίας αφύγρανσης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αφύγρανσης, η µονάδα θα λειτουργεί µε χαµηλή ταχύτητα. Ο ανεµιστήρας της µονάδας εισόδου µπορεί περιστασιακά να σταµατάει για να προσαρµόσει την υγρασία του δωµατίου. Επίσης, ο ανεµιστήρας µπορεί να λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα κατά την προσαρµογή της υγρασίας του δωµατίου. Η ταχύτητα του ανεµιστήρα δεν µπορεί να αλλαχθεί χειροκίνητα όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία της αφύγρανσης. Ανεµιστήρας: χρησιµοποιείται για τη κυκλοφορία του αέρα του δωµατίου σας από το ένα άκρο στο άλλο. Gr-13 Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου σας είναι κοντά στην τιµή του θερµοστάτη, το κλιµατιστικό θα αρχίσει τη λειτουργία ελέγχου θερµοκρασίας. Στoν τρόπo λειτoυργίας ελέγχoυ θερµoκρασίας, o ανεµιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαµηλή ταχύτητα. Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου αλλάξει, το κλιµατιστικό θα επιλέξει ξανά τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας (θέρµανση ή ψύξη), προκειµένου να προσαρµόσει τη θερµοκρασία στην τιµή που έχει οριστεί στο θερµοστάτη. (Το εύρος τιµών κατά τη λειτουργία ελέγχου θερµοκρασίας είναι ±2 C σε σχέση µε τη ρύθµιση του θερµοστάτη.) Κατά τη λειτoυργία της θέρµανσης: Θέστε τον θερµοστάτη σε µια ρύθµιση θερµοκρασίας υψηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία του δωµατίου. Ο τρόπος λειτουργίας θέρµανσης δεν θα λειτουργήσει αν ο θερµοστάτης ρυθµιστεί σε θερµοκρασία χαµηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία του δωµατίου. Κατά τη λειτoυργία της ψύξης/της αφύγρανσης: Θέστε τoν θερµoστάτη σε µια ρύθµιση θερµoκρασίας χαµηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία τoυ δωµατίου. Οι τρόποι λειτουργίας ψύξης και αφύγρανσης δεν θα λειτουργήσουν αν ο θερµοστάτης ρυθµιστεί σε θερµοκρασία υψηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία του δωµατίου (σε τρόπο λειτουργίας ψύξης, θα λειτουργήσει µόνο ο ανεµιστήρας. Κατά τη λειτουργία του ανεµιστήρα: εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα για τη θέρµανση και ψύξη του δωµατίου σας GR.indd Sec1:13 10/5/07 10:18:02 PM

15 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αυτόματη επανεκκίνηση Σε περίπτωση διακoπής ρεύματoς Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό λόγω διακοπής ρεύματος, το κλιματιστικό θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας που είχε επιλεγεί προηγουμένως, μόλις αποκατασταθεί η παροχή. Κλιματιστικά Πολλαπλού τύπου Ηχρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρική ξυριστική μηχανή κ.λπ.) ή η χρήση ασύρματων ραδιοπομπών κοντά στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κλιματιστικού. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε πρoσωρινά την παροχή ρύματος, επανασυνδέστε τη και χρησιμoπoιήστε πάλι τη μονάδα τoυ τηλεχειριστήριo για να επανεκκινήσετε τη λειτoυργία. Αυτή η εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί σε μια πολλαπλού τύπου εξωτερική μονάδα. Το κλιματιστικό πολλαπλού τύπου επιτρέπει σε εσωτερικές μονάδες να λειτουργούν σε διαφορετικά μέρη. Oι εσωτερικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα σύμφωνα με την αντίστοιχη ισχύ τους. Ταυτόρονη Xρήση Πολλαπλών μονάδων Oδηγίες που σχετίζονται με τον αναστροφέα (inverter) ( v ) ισχύυον μόνο για το ΜOΝΤΕΛO ΑΝΑΣΤΡOΦΕΑ. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κλιματιστικό πολλαπλού τύπου, οι πο λλαπλές εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν ταυτό χρονα, αλλά όταν δύο ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες της ίδιας ομάδας λειτουργούν ταυτόρονα, η θερμική και ψυκτική απ οτελεσματικότητα θα είναι μικρότερη απ όταν μίαμονάδα λειτ ουργεί μόνη της. Συνεπώς, όταν επιθυμείτε να χρησιμοπιήσετε περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδας για ψύξη ταυτόχρονα, η χρήση θα πρέπει ναγίνεται τη νύχτα και άλλες περιόδους όπο υ απαιτείται λιγότερη ισχύς. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν πολλαπλές εσωτερικές μονάδες χρησιμοποιούνται ταυτόρονα για θέρμανση, συνιστάται να χρησιμοποιούνται μαζί με άλλες βοηθητικές θερμάστρες, όπως απαιτείται. v Oι συνθήκες εποχιακών και εξωτερικών θερμοκρασιών,η κατασκευή των δωματίων και ο αριθμός των παρευρισκομένων ατ όμων μπορούν να συμβάλλουν σε διαφορές της λειτουργικής απο τελεσματικότητας. Συνιστούμε τη δοκιμή διαφόρων λειτουργικών προτύπων ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε τοεπίπεδο της θερμικής και της ψυκτικής απόδοσης που παρέχουν οι συσκευές σας, και να τις χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που ταιριά ζει καλύτερα στην οικογενειακή ζωή σας. v Εάν ανακαλύψετε ότι μία ή περισσότερες μονάδας παρέχουν χ αμηλού επιπέδου θέρμανση ή ψύξη κατά την διάρκεια ταυτόχρο νης λειτουργίας, συνιστούμε την διακοπή της ταυτόχρονης λειτο υργίας των πολλαπλών μονάδων. v Η λειτουργία δεν είναι δυνατή στους παρακάτω διαφορετικούς τρό Σημείωση πους λειτουργίας. Εάν στην εσωτερική μονάδα επιλεχθεί ακατάλληλος τρόπος λειτο υργίας, θα εμφανιστεί στην οθόνητου τηλεχειριστηρίου, και η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Λειτουργία θέρμανσης και λειτουργία ψύξης (ή λειτουργία αφύγρανσης) Λειτουργία θέρμανσης και λειτυργία ανεμιστήρα v Η λειτουργία είναι δυνατή στους παρακάτω διαφορετικούς τρόπο υς λειτουργίας. Λειτουργία ψύξης και λειτουργία αφύγρανσης Λειτουργία ψύξης και λειτουργία ανεμιστήρα Λειτουργία αφύγρανσης και λειτουργία ανεμιστήρα v O τρόπος λειτουργίας (λειτουργία θέρμανσης ή ψύης (αφ ύγρανση)) της εξωτερικής μονάδας καθορίζεται από τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας που επιλέθηκε πρώτα. Εάν στην εσωτερική μονάδα επιλέθηκε λειτουργία ανεμιστήρα, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της εξωτερικής μ ονάδας. Για παράδειγμα, εάν η εσωτερική μονάδα (Α) ξεκίνησε σε λειτ ουργία ανεμιστήρα και στη συνέεια επιλέχθηκε λειτουργία θέρμανσης για την εσωτερική μονάδα (Β),η εσωτερική μονάδα (Α) θα ξεκινήσει προσωρινά σε λειτουργία ανεμιστήρα αλλά μό λις ξεκινήσει η εσωτερική μονάδα (Β) να λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου, και η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμνής. Η εσωτερική μονάδα (Β) θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης. * Κατά την διάρκεια της θέρμανσης, η εξωτερική μονάδα θα αρχίζει κατά περιόδους την λειτουργία απόψυξης για μικρά διαστήματα. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, αν ο χρήστης ρυθμίσει την εσωτερική μονάδα πάλι για θέρμανση, η απόψυξη θα συνεχιστεί ξανά και η λειτουργία θέρμανσης θα ξαναρχίσει μετά το τέλος της απόψυξης, με αποτέλεσμα την πάροδο κάποιου χρόνου μέχρι την εκπομπή του ζεστού αέρα. * Κατά την διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, η κορυφή της εσωτερικής μονάδας ίσως ζεσταθεί, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ψυκτικό κυκλοφορεί στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας ακόμη και όταν αυτή έχει σταματήσει και δεν πρόκειται για βλάβη. ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εάν εμφανιστεί η ένδειξη σφάλματος E:EE, απαιτείται έλεγχος του συστήματος κλιματισμού. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Αριθμός μονάδας (συνήθως 0) Κωδικός σφάλματος π.χ. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Gr-14

16

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... El- Φροντίδα και καθαρισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFI-A605W RFO-A485W RFO-A605W 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Νο Ονοµασία πλήκτρου Λειτουργία 1 ON/OFF Πιέζοντας το, η συσκευή ανάβει ή σβύνει 2 MODE Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγουµε το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use. Indoor unit RAS-10, 13, 16PKVSG-E Outdoor unit RAS-10, 13, 16PAVSG-E

R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use. Indoor unit RAS-10, 13, 16PKVSG-E Outdoor unit RAS-10, 13, 16PAVSG-E R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-0, 3, 6PKVSG-E Outdoor unit RAS-0, 3, 6PAVSG-E 8350294 ΠΡΟΦΥΛΑΞEIΣ AΣΦΑΛEIAΣ Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use. Indoor unit RAS-18, 22, 24PKVSG-E. Outdoor unit RAS-18, 22, 24PAVSG-E

R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use. Indoor unit RAS-18, 22, 24PKVSG-E. Outdoor unit RAS-18, 22, 24PAVSG-E R32 OWNER S MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use Indoor unit RAS-18, 22, 24PKVSG-E Outdoor unit RAS-18, 22, 24PAVSG-E 1120650201 ΠΡΟΦΥΛΑΞEIΣ AΣΦΑΛEIAΣ Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL OVERRIDE ON 12 AM 12 OFF 12 PM 3 2 1 MODE DRY AUTO COOL HEAT FAN TURBO QUIET SWING SLEEP TURBO SWING ROOM TEMP. SET TEMP. QUIET F C 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2 Επιτοίχιοι λέβητες HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL 6322916-01/2017 - R2 Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL Wired Remote Controller

INSTALLATION MANUAL Wired Remote Controller INSTALLATION MANUAL Wired Remote Controller MWR-WS00 DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA E S F I P D G R A DB98-25180A(1) Προφυλάξεις Ασφάλειας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V BT-M6Z02-RF 230V/24V USER GUIDE GB MASTER 6 ZONES RF 3-9 BEDIENUNGSANLEITUNG DE Regelverteiler Funkline 10-16 GUIDE D UTILISATION FR MASTER 6 ZONES RF 17-23 BRUKSANVISNING SE MASTER 6 ZONES RF 24-30 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίασ

Εγχειρίδιο λειτουργίασ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίασ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXS35K2V1B ATXS50K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Portugues Pyccкий Χαρακτηριστικά Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES Save These Instructions! Conserver ce mode d emploi Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung auf. Conservate queste istruzioni Guarde estas instruções Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές Guarde estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας 3PEL477071-1A.book Page 1 Thursday, March 30, 2017 1:29 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας R410A R32 FVXS25FV1B FVXM25FV1B FVXS35FV1B FVXM35FV1B FVXS50FV1B FVXM50FV1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ÄΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα