Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στατική και Σεισµική Ανάλυση"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set ISBN τ. Β Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος 7, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ Ο νόµος 2121/93 κατοχυρώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και απαγορεύει την αναπαραγωγή µε κάθε τρόπο ή µέσο, όλου ή τµήµατος του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

2 Στατική και Σεισµική Ανάλυση 4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 4.1 Γενικά Οι πλάκες είναι επίπεδοι επιφανειακοί φορείς, οι οποίοι δέχονται φορτία κάθετα στο επίπεδό τους. Για τα είδη των πλακών βλέπε Α τόµος, Για τις κατασκευαστικές διατάξεις των πλακών βλέπε Γ τόµος, κεφάλαιο 6. αµφιέρειστη πρόβολος τετραέρειστη τριέρειστη διέρειστη Μπορεί να είναι τόσο ισοστατικοί φορείς (π.χ. αµφιαρθρωτές, πρόβολοι) όσο και πολλές φορές υπερστατικοί (π.χ. τετραέρειστες). Οι υπερστατικοί ανακατανέµουν τις εντάσεις και παρέχουν υψηλή ασφάλεια τόσο σε κάµψη όσο και σε διάτµηση. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 73

3 Τόµος B 74 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

4 Στατική και Σεισµική Ανάλυση 4.2 Επιφανειακά Πεπερασµένα Στοιχεία Παραδοχές Η και το παράρτηµα Α αναφέρονται στη µαθηµατικά ορθή λύση των επιλύσεων των πλακών, η οποία έχει µεν αξεπέραστη επιστηµονική αίγλη, εµφανίζει δε δύο βασικούς περιορισµούς. Ο πρώτος περιορισµός οφείλεται στην ανοµοιογένεια του οπλισµένου σκυροδέµατος, το οποίο αποτελείται από δύο υλικά, το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Το σκυρόδεµα, λόγω χαµηλής εφελκυστικής αντοχής, εξαναγκάζεται να λειτουργεί σε ρηγµατωµένη κατάσταση, ενώ ο χάλυβας σε πλαστική κατάσταση. Ο δεύτερος περιορισµός πηγάζει από τη χειρωνακτική ανθρώπινη ατέλεια. Όσο καλή κατάρτιση και αν έχει ο τεχνίτης, είναι πολύ δύσκολο να οπλίσει µε τον ορθό τρόπο τις ευαίσθητες περιοχές συναρµογής των πλακών µε τις δοκούς και τις κολόνες. Σε αυτό το κεφάλαιο, υιοθετούµε δύο βασικές παραδοχές για την προσοµοίωση των πλακών, µε τις οποίες παραδοχές οι επιλύσεις των πλακών καθίστανται ανεξάρτητες του υπόλοιπου σκελετού. Συγκεκριµένα, 1) Οι στηρίξεις των πλακών επί των δοκών θεωρούνται ανυποχώρητες. 2) Οι στηρίξεις επί των δοκών και των κολονών θεωρούνται αρθρωτές. Οι επιλύσεις µε το χέρι πραγµατοποιούνται µε τις υπολογιστικές προσεγγίσεις δύο σπουδαίων µηχανικών, του Marcus και του Czerny. Η µέθοδος των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων 1 εφαρµόζεται µόνο µε λογισµικό. Παρέχεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να αξιοποιήσει το λογισµικό που ήδη διαθέτει ή το εκπαιδευτικό λογισµικό, προκειµένου να τρέξει όλα τα παραδείγµατα και κυρίως να δηµιουργήσει διάφορες και ποικίλες παραλλαγές, να εµπεδώσει τη συµπεριφορά των πλακών και να γίνει κύριος της τάξης µεγέθους των στατικών µεγεθών. Με τον Advanced Solver του εκπαιδευτικού λογισµικού, τόσο οι επιµέρους όσο και οι δυσµενείς φορτίσεις δηµιουργούνται αυτόµατα, οπότε στο Interface ζητούνται µόνο τα αποτελέσµατα. Στο Solver αυτόν, το module της προσοµοίωσης µε τα επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία αποκαλείται Czerny mode, διότι δίνει αποτελέσµατα ίδια µε τη θεωρία της ελαστικότητας όπως την ανέπτυξε και πινακοποίησε ο Czerny. Για να γίνει κατανοητή η µέθοδος, τρέχουµε τρία παραδείγµατα µε το συνοδευτικό λογισµικό: 1 Ο σπουδαίος Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Αργύρης ( ) επινόησε, σε ηλικία 31 ετών, τη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων για τις ανάγκες της µελέτης των οπισθοκλινών πτερύγων των πρώτων βρετανικών αεριωθούµενων µαχητικών. Σύµφωνα µε τον καθηγητή φον Κάρµαν, η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, ήταν µια από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις όλων των εποχών στον τοµέα της Μηχανικής και έφερε επανάσταση στον τρόπο σκέψης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 75

5 Τόµος B 1 ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>) Πρόκειται για ένα απλό µονώροφο παράδειγµα µε 9 υποστυλώµατα, 12 δοκούς και 4 πλάκες, όπως φαίνεται στην εικόνα. Οι τέσσερις πλάκες είναι όµοιες µε διαστάσεις 4.0 m x 6.0 m, πάχος 150 mm, φορτίο επικάλυψης g e =1.0 kn/m 2 και ωφέλιµο φορτίο q=5.0 kn/m 2. Σκυρόδεµα: C30/ Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

6 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Στη συνέχεια, περιγράφεται η χρήση του λογισµικού παράλληλα µε τα αποτελέσµατα των στατικών επιλύσεων του προγράµµατος, τα οποία και σχολιάζονται. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά θα ήταν αδύνατον να προκύψουν χωρίς τη χρήση του λογισµικού. Οι στατικές επιλύσεις των παραδειγµάτων που ακολουθούν µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε τη χρήση πινάκων όπως περιγράφεται σε επόµενες παραγράφους, για τον υπολογισµό βέβαια µόνο των ακραίων µεγεθών και όχι των µεγεθών σε όλη την επιφάνεια των πλακών. Καλούµε τον Advanced Solver από το κεντρικό menu και εµφανίζεται ο ακόλουθος διάλογος. Στο λογισµικό επιλέγουµε: Overall element size = 0.10 m και Perimeter min. Value = 0.05 m 2 Επίσης επιλέγουµε: Czerny Mode = ON Adverse Loadings For Slabs = ΟΝ Τέλος πιέζουµε Solve Ο διάλογος που ανοίγει µόλις καλέσουµε τον Advanced Solver Την επίλυση ακολουθεί το 3D προσοµοίωµα των 4 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό. Πατώντας το κόκκινο στρογγυλό πλήκτρο Elements labels, εµφανίζονται όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ενώ µε το πλήκτρο Quick Bar και στη συνέχεια Mesh αφαιρούµε τον κάναβο. 2 Επιλέγουµε τόσο µικρές διαστάσεις πεπερασµένων στοιχείων, διότι πρόκειται για µικρό παράδειγµα και επιζητούµε µεγάλη ακρίβεια. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής poisson by default ισούται µε ν=0.0. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 77

7 Τόµος B Καταργείται ο σκελετός µε την απ-επιλογή structure, πιέζεται το single και µε το αριστερό πλήκτρο του mouse επιλέγεται η πρώτη πλάκα. Η προσοµοίωση των πλακών θεωρεί αρθρωτές γραµµικές στηρίξεις, οι οποίες συµβολίζονται µε τριγωνικά πρίσµατα και εκτείνονται κατά µήκος του µέσου των δοκών στις οποίες στηρίζονται οι πλάκες. 78 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

8 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Με το Show Selected εµφανίζεται η πλάκα µε το πλέγµα (mesh) των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων, το οποίο έχει µεγαλύτερη πυκνότητα στην περιοχή των στηρίξεων και µικρότερη στο εσωτερικό της πλάκας. Ανάλογα είναι τα πλέγµατα και των υπόλοιπων πλακών. H διακριτοποίηση (meshing) των πλακών τυχαίας γεωµετρίας, σε τριγωνικά πεπερασµένα στοιχεία µεταβλητού µεγέθους, βασίζεται στη µέθοδο Advancing Front( 1,2 ) 3. Ο αλγόριθµοι προσφέ- 3 [1] George JA (1971), Computer implementation of the finite element method, PhD thesis, Dept. of Computer Science, Stanford University. [2] Lo SH (1985), A new mesh generation scheme for arbitrary planar domains, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 21, [3] Lo SH. (1992) Generation of high quality gradation finite element mesh, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 41(2), [4] Lee CK. (1999) Automatic adaptive mesh generation using metric advancing front approach, Engineering Computations Vol. 16(2), [5] Reissner E. (1945), The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates, J. of Applied Mechanics, Vol. 12, pp [6] Mindlin R.D. (1951), Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic, elastic plates, J. of Applied Mechanics, Vol. 18, pp [7] Cook R.D. (1972), Two hybrid elements for analysis of thick, thin and sandwich plates,int. J. for Numerical Methods in Engineering, Vol. 5, pp [8] Kanok Nukulchai (1979), A Simple And Efficient Finite Element For General Shell Analysis. International journal for numerical methods in engineering. Vol. 14, p ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 79

9 Τόµος B ρουν τη δυνατότητα αυτόµατης αυξοµείωσης του µεγέθους των στοιχείων, ώστε η διακριτοποίηση να προσαρµόζεται (adaptive 3,4 ) κατάλληλα στις διάφορες περιοχές των πλακών. Το κριτήριο της προσαρµογής είναι η µεταβολή των τάσεων, λόγω γεωµετρίας, φορτίων ή συνθηκών στήριξης. Με τον τρόπο αυτό προσοµειώνεται µε σηµαντική ακρίβεια η πραγµατική εντατική κατάσταση σε κάθε σηµείο της πλάκας. Κρίσιµο προτέρηµα της διαδικασίας αυτής αποτελεί η ε- ξασφάλιση τόσο υψηλής ταχύτητας παραγωγής των κατάλληλων πεπερασµένων στοιχείων, µέσω της παράλληλης εκτέλεσης των αλγορίθµων στους διαθέσιµους επεξεργαστές, όσο και η υψηλή ποιότητα των στοιχείων αυτών (ισόπλευρα τρίγωνα), µέσω κατάλληλων κριτηρίων πύκνωσης και αλγορίθµων βελτιστοποίησης (optimization). ΟAdvanced Solver χρησιµοποιεί τριγωνικό πεπερασµένο στοιχείο τύπου κελύφους µε 6 βαθµούς ελευθερίας σε κάθε κόµβο. Η προσοµοίωση της καµπτικής συµπεριφοράς του στοιχείου στηρίζεται στη θεωρία των Reissner Mindilin 5,6,στην οποία λαµβάνονται υπόψη οι διατµητικές παραµορφώσεις και είναι υβριδικού τύπου 7. Η προσοµοίωση της επίπεδης εντατικής κατάστασης του πεπερασµένου στοιχείου στηρίζεται στην παραδοχή σταθερών τάσεων στο σώµα του. Τέλος, η προσοµοίωση της στρεπτικής ακαµψίας γίνεται µε τη θεώρηση των Kanok-Nukulchai 8. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µοντελοποίηση του Advanced Solver δεν εξαρτάται από τη στρεπτική ακαµψία του πεπερασµένου στοιχείου. 80 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

10 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Η επιλογή Show All επανεµφανίζει όλο το προσοµοίωµα, ενώ η επιλογή Contours προσφέρει µε χρωµατική διαβάθµιση τις ισοϋψείς των παραµορφώσεων. Κάθε χρώµα (στη 3D χρωµατική κλίµακα) αντιστοιχεί σε ένα εύρος παραµορφώσεων (mm). Για πολλά χρόνια, η µέθοδος της χρωµατικής απεικόνισης των ισοϋψών των παραµορφώσεων αποτελούσε έναν 2D τρόπο παρουσίασης 3D πληροφοριών. Σήµερα, µε τις 3D δυνατότητες που διαθέτουµε, προτιµούµε την άµεση 3D ή 4D απεικόνιση, ιδιαίτερα όταν έχουµε και στερεοσκοπική επισκόπηση. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 81

11 Τόµος B Η παραµόρφωση ολόκληρου του φορέα σε 3D προκύπτει µε την ακόλουθη αλληλουχία: Details στα FEM results, Diagrams at Dx=Dy=0.1m, OK, κατόπιν Selection, Displacements Z & Diagrams. Για να έχουµε καλύτερη επισκόπηση ανάβουµε και το Light 2 Αν στην προηγούµενη οθόνη επιλέξουµε Menu, έπειτα Full Screen Mode και ακολούθως 4D, απολαµβάνουµε στερεοσκοπική απεικόνιση µε τα µπλε-κόκκινα γυαλιά. Οι παραµορφώσεις είναι η αιτία των εντάσεων και βοηθούν το µηχανικό να αντιλαµβάνεται καλύτερα τη συµπεριφορά των φορέων (ανθρώπινη αίσθηση µηχανικού). Όταν τα κοίλα είναι στραµµένα προς τα άνω, οι ροπές κάµψης είναι θετικές, θεωρώντας ως ίνες αναφοράς τις ίνες της κάτω επιφάνειας των πλακών. 82 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

12 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Εντατικά Μεγέθη και Βέλη Κάµψης 1 ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>) Με Diagrams από-επιλέγονται οι παραµορφώσεις (εφόσον είναι ήδη επιλεγµένες). Με Shears και Show Values στα Slabs Results παράγονται σε 3D οι Vx και Vy στις µεσαίες τοµές των πλακών. Οι τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε: ιεύθυνση x: V xr =18.8, V x,erm =-33.3 [kn], ιεύθυνση y: V yr =15.1, V y,erm =-29.0 [kn] Με M, View, Options και Front, OK και στη συνέχεια Quad απεικονίζεται η όψη των 3D τεµνουσών δυνάµεων που αντιστοιχούν στις [Vx]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη των 3D τεµνουσών δυνάµεων που αντιστοιχούν στις [Vy]. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 83

13 Τόµος B Με Moments παράγονται σε 3D οι Mx και My στις µεσαίες τοµές των πλακών. Οι ροπές κάµψης ισούνται µε: ιεύθυνση x: M x =10.8, M x,erm =-22.0 [knm] 1 ιεύθυνση y: M y =4.1, M y,erm =-16.2 [knm] Με View, Options, Front και στη συνέχεια Quad απεικονίζεται η όψη των 3D ροπών κάµψης που αντιστοιχούν στις [Mx]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη των 3D ροπών κάµψης που αντιστοιχούν στις [My]. 1 Οι µικρό-διαφορές στις τιµές των ροπών σε κάθε στήριξη, αριστερά και δεξιά, οφείλονται στη διαφορετική πύκνωση των πεπερασµένων στοιχείων εκατέρωθεν της στήριξης. 84 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

14 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Με Displacements παράγονται σε 3D τα διαγράµµατα των βελών στις µεσαίες τοµές των πλακών. Το µέγιστο βέλος των πλακών προκύπτει ίσο µε y=1.53 mm. Η όψη των 3D βελών κάµψης που αντιστοιχούν στη διεύθυνση x. Η πλάγια όψη των 3D βελών κάµψης που αντιστοιχούν στη διεύθυνση y. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 85

15 Τόµος B Στην ενότητα Slab Results: Με 2 η φορά στα Displacements σβήνουν τα βέλη. Στην ενότητα FEM Results: Με Details ορίζουµε κατανοµή ανά 0.1 m, µε Selection, Bending, V11 και µε Diagrams παράγεται η κατανοµή των Vx σε 3D. Με M, View, Options και Front, OK και Quad απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx]. 86 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

16 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Με Selection, Bending, V22 και µε View, Quad παράγεται η κατανοµή των Vy σε 3D. Με View, Options, Front και στη συνέχεια Quad απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy]. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 87

17 Τόµος B Με Selection, Bending, M11 και µε Diagrams παράγεται η κατανοµή των Mx σε 3D. Με View, Options, Front και στη συνέχεια Quad απεικονίζεται η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx]. 88 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

18 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Με Selection, Bending, M22 και µε Diagrams παράγεται η κατανοµή των My σε 3D. Με View, Options, Front και στη συνέχεια Quad προκύπτει η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My]. Με View, Options, Rear απεικονίζεται η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My]. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 89

19 Τόµος B 2 ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-2>) Πρόκειται για µια παραλλαγή του 1 ου παραδείγµατος, από το οποίο αφαιρούνται οι 2 ενδιάµεσες δοκοί. Οι δύο πλάκες έχουν λόγο πλευρών ε=l y /L x =12.00/4.00=3.0> 2.0, οπότε θεωρούνται αµφιέρειστες και επιλύονται ως δύο συνεχείς αµφιέρειστες πλάκες. Σε κάθε περίπτωση όµως, έχουν τέσσερις στηρίξεις η κάθε µία πλάκα και εποµένως στην πάνω και στην κάτω στήριξη λειτουργούν ως τετραέρειστες. Αυτή η συµπεριφορά θα εξεταστεί στη συνέχεια. 90 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

20 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Για λωρίδα πλάτους 1.00 m προκύπτουν: Ίδιο βάρος: g o =0.15m 1.00m kn/m 3 = 3.75 kn/m, Επικάλυψη:g e =1.00 kn/m (δίνεται), Ολικό µόνιµο φορτίο: g=4.75 kn/m, Ωφέλιµο φορτίο: q=5.00 kn/m (δίνεται). Εποµένως, το συνολικό φορτίο ισούται µε p=γ g g+γ q q= =13.9 kn/m. Η ροπή στήριξης υπολογίζεται µε τη βοήθεια του πίνακα b3, γραµµή 1. M 1 =-p L 2 /8= /8=-27.8 knm, V 01 =p L/2+M 1 /L= /2-27.8/4.0= 20.8 kn V 10 = p L/2- M 1 /L= /2+27.8/4.0=34.8 kn maxm 01 =V 01 2 /(2 p)= /(2 13.9)=15.6 knm Σύµφωνα µε την 4.5.2, από εξίσωση (3) C 1 =( / /6)m 2 =18.4 kn m 2 Εξίσωση (4) (13.9/6)z 3 -(20.8/2)z = z z =0 z max =1.68 m (2) y(z)=1/9.225 [(13.9/24) (20.8/6) ,68)] y(1.68)=2.07 mm ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 91

21 Τόµος B Όπως και στο 1 ο παράδειγµα, για τη στατική προσοµοίωση των πλακών, επιλέγουµε: Overall element size = 0.10 m, Perimeter min. Value = 0.05 m, Czerny Mode = ON, Adverse Loadings For Slabs = ΟΝ. Μετά την επίλυση, σε Full Screen, εµφανίζεται το παραπάνω 3D προσοµοίωµα των 2 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό. Η παραµόρφωση των πλακών σε 3D. Στο µεγαλύτερο τµήµα κατά y, η καµπυλότητα είναι µόνο προς την κατεύθυνση x. 92 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

22 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, οι τέµνουσες V x 20.6 και 34.7 kn, συµπίπτουν µε τις τιµές των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως. Επίσης, οι [V y ] εκτείνονται σε µία περιοχή κοντά στις στηρίξεις µε µέγιστη τιµή 15.0 kn. Γενικά, οι τιµές των τεµνουσών δυνάµεων και των ροπών κάµψης από την περιοχή των Slab Results προκύπτουν από την ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m. Η µέγιστη τιµή κάθε εντατικού µεγέθους αντιστοιχεί σε ένα µόνο σηµείο και µπορούµε να τη λάβουµε από την περιοχή των FEM Results. Περισσότερες διευκρινίσεις υπάρχουν στην Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η µέγιστη σηµειακή τέµνουσα από τα FEM Results ισούται µε V x =15.3 kn σε σχέση µε τη µέση τιµή, του µήκους στήριξης 1.0 m εκατέρωθεν του κρίσιµου ση- µείου, που δίνει V x =15.0 kn. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

23 Τόµος B Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, detailed ανά 0.10 m) σε 3D. Στο µεγαλύτερο µέρος ταυτίζεται µε την αντίστοιχη κατανοµή των αµφιέρειστων πλακών. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). 94 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

24 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m) εκτείνονται µόνο στις περιοχές των ακραίων στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 95

25 Τόµος B Οι ροπές κάµψης από τα Slabs Results Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, οι ροπές M x 15.5 και knm, συµπίπτουν µε τις τιµές των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως. Ροπές M y = 3.6 knm υπάρχουν, αλλά είναι πρακτικά αµελητέες. 96 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

26 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] (M11 από τα FEM Results, detailed ανά 0.10 m) σε 3D. Στο µεγαλύτερο µέρος, προσεγγίζει την αντίστοιχη κατανοµή των αµφιέρειστων πλακών. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 97

27 Τόµος B Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m) είναι µικρές και εκτείνονται µόνο στις περιοχές των ακραίων στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). 98 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

28 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Τα βέλη κάµψης από τα Slab Results Παρατηρούµε ότι στη µεσαία διατοµή, το βέλος κάµψης προκύπτει 2.10 mm, όσο και το βέλος κάµψης των αµφιέρειστων πλακών που υπολογίστηκαν προηγουµένως. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 99

29 Τόµος B 3 ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-3>) Πρόκειται για παραλλαγή του 1 ου παραδείγµατος, από το οποίο αφαιρούνται οι δοκοί b1 και b2 και προστίθεται πρόβολος στην πλευρά των δοκών b5 και b6. Όλες οι πλάκες έχουν πάχος 190 mm προκειµένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λυγηρότητας (βλέπε Γ τόµος, κεφάλαιο 6). Οι πλάκες s1, s2 είναι τριέρειστες, ενώ η s5 είναι πρόβολος. Ο πρόβολος s5 καταπονείται επιπλέον από συγκεντρωµένο γραµµικά κατανεµηµένο µόνιµο φορτίο G=1.0 kn/m κατά µήκος των τριών ελεύθερων παρυφών, ενώ πακτώνεται στη µικρή πλευρά των τετραέρειστων s3 και s4. Όπως και στο 1 ο παράδειγµα, για τη στατική επίλυση των πλακών, επιλέγουµε: Overall element size = 0.10 m, Perimeter min. Value = 0.05 m, Czerny Mode = ON, Adverse Loadings For Slabs = ΟΝ. 100 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

30 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Μετά την επίλυση, σε Full Screen, εµφανίζεται το παραπάνω 3D προσοµοίωµα των 2 πλακών µε τον πραγµατικό σκελετό. Η παραµόρφωση των πλακών σε 3D. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 101

31 Τόµος B Επειδή µας ενδιαφέρουν στατικά δύο περιοχές, σχεδόν ανεξάρτητες η µία από την άλλη, εστιάζουµε ξεχωριστά πρώτα στη µια µε τις δύο τριέρειστες και µετά στη δεύτερη µε τον πρόβολο και τις δύο τετραέρειστες. Επιλέγουµε από την ενότητα selection, µε Single τις πλάκες s1, s2. Περιοχή τριέρειστων πλακών Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results Παρατηρούµε ότι οι µεγαλύτερες τέµνουσες V x, από 23.1 έως 38.8 kn, αναπτύσσονται στην ε- λεύθερη παρυφή. Οι V x στη µεσαία διατοµή προκύπτουν ελάχιστα µικρότερες, από 21.1 έως 36.4 kn, ενώ οι τέµνουσες V y κυµαίνονται από 0.0 έως 31.3 kn. Οι προηγούµενες τιµές αναφέρονται στην περιοχή των Slab Results και υπολογίζονται µε την ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m. Οι αντίστοιχες τιµές των FEM (Finite Element Method) Results εκτείνονται από 27.7 έως 40.8 kn για τις τέµνουσες V x στις ε- λεύθερες παρυφές, από 21.1 έως 36.6 kn για τις V x στη µεσαία διατοµή και από 0.0 έως 31.9 kn για τις V y. Οι διαφορές αυτές είναι υπολογίσιµες µόνο στην περιοχή των ελεύθερων παρυφών στην οποία παρατηρείται ένα τσάκισµα σύµφωνα µε την ακόλουθη 3D κατανοµή των τεµνουσών (αισθητό ιδιαίτερα στην πλάγια όψη του 3D). 102 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

32 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 103

33 Τόµος B Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m) εκτείνονται µόνο στις περιοχές των µεσαίων στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). 104 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

34 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι ροπές κάµψης από τα Slab Results. Παρατηρούµε ότι οι µεγαλύτερες ροπές M x ], οι οποίες ισούνται µε 16.9 knm στο άνοιγµα και µε -30 knm στη στήριξη, αναπτύσσονται στην ελεύθερη παρυφή. Οι M x στη µεσαία διατοµή προκύπτουν µικρότερες (13.8 knm στο άνοιγµα και -26 knm στη στήριξη), ενώ οι Μ y εµφανίζουν τιµές από 0.0 έως kn. Οι προηγούµενες τιµές αναφέρονται στην περιοχή των Slab Results που υπολογίζονται µε την ολοκλήρωση των εντατικών µεγεθών σε πλάτος διανοµής 1.0 m. Οι αντίστοιχες τιµές των FEM Results των M x ισούνται µε 17.0 στο άνοιγµα και knm στη στήριξη για τις ελεύθερες παρυφές, ενώ για τη µεσαία διατοµή µε 13.9 στo άνοιγµα και knm στη στήριξη. Οι τιµές των M y ποικίλλουν στη µεσαία διατοµή από 0.0 έως knm. Πρόκειται για αµελητέες διαφορές. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 105

35 Τόµος B Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] M11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). 106 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

36 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m) εκτείνονται µόνο στις περιοχές των άνω στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 107

37 Τόµος B Τα βέλη κάµψης από τα Slabs Results. Το µέγιστο βέλος κάµψης ισούται µε mm και αναπτύσσεται στις ελεύθερες παρυφές. Το µέγιστο βέλος στις µεσαίες διατοµές ισούται µε mm. Περιοχή προβόλου Οι τέµνουσες δυνάµεις από τα Slab Results. Οι τέµνουσες V x στις µεσαίες διατοµές των δύο τετραέρειστων πλακών κυµαίνονται από 18.6 έως 33.6 kn. Για τις ίδιες πλάκες στο 1 ο παράδειγµα είχαµε σχεδόν ίδιες τιµές από 18.8 έως Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξη των γειτονικών τριέρειστων πλακών και του προβόλου δεν επηρεάζει τη µεσαία περιοχή των πλακών s3,s4 κατά x. Το ίδιο ισχύει και για τις τέµνουσες στις στηρίξεις προς τις τριέρειστες των οποίων η τιµή 31.4 kn ελάχιστα διαφέρει από τις αντίστοιχες του 1 ου παραδείγµατος. Οι περιοχές του προβόλου, οι κοντινές στα άκρα των τριών εγκάρσιων γραµµικών στηρίξεων των δύο τετραέρειστων πλακών, συγκεντρώνουν φορτία από τις άµεσα γειτονικές αυτές πλάκες. Κατά συνέπεια, σε αυτές αναπτύσσονται υψηλές τέµνουσες. Η συγκεκριµένη επιρροή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή µε τις ακόλουθες εικόνες, στις οποίες οι κατανοµές των τεµνουσών δυνάµεων και των ροπών κάµψης είναι λεπτοµερείς. 108 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

38 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] (V11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vx] ([V11] στα FEM Results). Οι τέµνουσες δυνάµεις, οι οποίες αναπτύσσονται στην περιοχή τετραερείστων-προβόλου, είναι εξαιρετικά έντονες. Αυτό οφείλεται στο αρνητικό φορτίο (αντιφορτίο), το οποίο εµφανίζεται αµέσως πίσω από τον πρόβολο, προκειµένου να αντισταθµίσει την ισχυρή του ροπή My. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 109

39 Τόµος B Οι τέµνουσες δυνάµεις [Vy] (V22 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.1 m εκτείνονται µόνο στις περιοχές των µεσαίων στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των τεµνουσών δυνάµεων [Vy] ([V22] στα FEM Results). Στα σηµεία πλάκας (εν προκειµένω του προβόλου), στα οποία υπάρχει ακλόνητη εγκάρσια στήριξη, δηµιουργούνται έντονες κυρίως τέµνουσες (εδώ και kn) και δευτερευόντως ροπές. Οι συγκεκριµένες περιοχές αναγκάζονται να φέρουν και µεγάλο µέρος του φορτίου των γειτονικών πλακών, κυρίως κοντά στις στηρίξεις. Αυτός είναι ο λόγος της δηµιουργίας των υψηλών τεµνουσών εκατέρωθεν της στήριξης. Βέβαια, αν θέλουµε να λάβουµε υπόψη στη διαστασιολόγηση τις τέµνουσες αυτές, θεωρούµε πιο λογικό να χρησιµοποιήσουµε τη µέση τιµή σε ένα πλάτος π.χ. 1.0 m, που στη συγκεκριµένη περίπτωση ισούται µε 47.0 kn (Slab Results). 110 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

40 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι ροπές κάµψης από τα Slab Results. Οι δύο τετραέρειστες πλάκες εµφανίζουν σχετικά µικρές ροπές κάµψης στο άνοιγµα (M x =8.9 knm και M y =4.9 knm), σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 1 ου παραδείγµατος (10.8 και 4.1 knm). Στην κοινή στήριξη η ροπή κάµψης ισούται µε M x,erm =-20.0 knm (αντίστοιχη τιµή στο 1 ο παράδειγµα: knm), ενώ στα όρια µε τις τριέρειστες M y,erm =-17.4 knm (αντίστοιχη τιµή στο 1 ο παράδειγµα: knm). ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η εντατική κατάσταση στο µεγαλύτερο µέρος των δύο τετραέρειστων πλακών είναι παρόµοια µε αυτή του 1 ου παραδείγµατος. Στη περιοχή της συνέχειας µε τον πρόβολο, οι ροπές στήριξης ισούνται µε knm. Πρόκειται για τη σχεδόν ισοστατική ροπή του προβόλου αυτού. Οι µεγαλύτερες ροπές του προβόλου knm είναι οι τοπικές ροπές αιχµής, όπως απεικονίζονται στην ακόλουθη αναλυτική κατανοµή των M y. Αυτές οφείλονται στις ακλόνητες εγκάρσιες στηρίξεις. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 111

41 Τόµος B Η κατανοµή των ροπών κάµψης [Mx] (M11 από τα FEM Results, λεπτοµέρειες ανά 0.10 m) σε 3D. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [Mx] ([M11] στα FEM Results). Η οξεία οπή µε τις θετικές ροπές αιχµής, στη στήριξη, πίσω ακριβώς από τον πρόβολο, οφείλεται στο αρνητικό φορτίο που δηµιουργεί η ροπή του προβόλου στην περιοχή των πλακών πίσω ακριβώς από τον πρόβολο. Παρατηρούµε ότι η επιρροή του ισχυρού προβόλου, τόσο στις αρνητικές, όσο και στις θετικές ροπές, σβήνει σε µικρό βάθος πίσω από τον πρόβολο. Οι ασήµαντες αποκλίσεις των τιµών των ροπών M x στα FEM results από τις τιµές των Slab results οφείλονται στη σχετικά µικρή καµπύλωση του 3D διαγράµµατος των ροπών [M x ]. 112 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

42 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Οι ροπές κάµψης [My] (M22 από τα FEM Results, detailed ανά 0.1 m) εκτείνονται µόνο στις περιοχές των άνω στηρίξεων. Η όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). Η πλάγια όψη της 3D κατανοµής των ροπών κάµψης [My] ([M22] στα FEM Results). Στο µεγαλύτερο µέρος των πλακών κυριαρχούν οι αρνητικές ροπές λόγω του ισχυρού προβόλου. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 113

43 Τόµος B Στο µεγαλύτερο µήκος της στήριξης προβόλου-τετραέρειστης η τιµή της ροπής ισούται µε knm, ενώ κοντά στις περιοχές των στηρίξεων προκύπτουν αιχµές σε ένα πλάτος µικρότερο του 1.0 m. Τα βέλη κάµψης από τα Slabs Results Το µέγιστο ελαστικό βέλος κάµψης κατά µήκος του προβόλου προκύπτει ίσο µε mm, µε µικρή αύξηση στα mm στις 2 άκρες. Στα ανοίγµατα, τα µέγιστα βέλη στις µεσαίες διατοµές, λαµβάνουν την τιµή mm. 114 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

44 Στατική και Σεισµική Ανάλυση υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεις βέλη Το ελάχιστο φορτίο που εξασκείται σε µία πλάκα ισούται µε g, ενώ το µέγιστο µε p=(γ g -1) g i + γ q q i. Τίθεται το γενικό ερώτηµα µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να φορτιστούν οι πλάκες, έτσι ώστε να προκύψουν οι µέγιστες εντάσεις επί αυτών. Πρόκειται για ένα σύνθετο θέµα. Ακόµη και στην περίπτωση της απλής εφαρµογής του ακόλουθου σκαριφήµατος (6 πλάκες σε κάναβο), απαιτούνται 7 δυσµενείς φορτίσεις. Η επίλυση του παραδείγµατος αυτού µέσω πινάκων είναι δυνατή, µόνο στην περίπτωση που οι άξονες του κανάβου ισαπέχουν µεταξύ τους max M1, max M4, max M5, min M2, min M3, min M6 max M2, max M3, max M6, min M1, min M4, min M5 max M1-2 max M5-6 min M3-4 max M1-3, min M2-4 max M2-4, min M1-3 max M3-5, min M4-6 max M4-6, min M3-5 Αν οι πλάκες δεν βρίσκονται σε κάναβο, το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο σύνθετο. Γενική και ακριβής λύση µπορεί να υπάρξει µόνο µε τη µέθοδο των επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο όγκος των επιλύσεων και η ανάγκη µνήµης απαιτούν εξελιγµένες µεθόδους λογισµικού και σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιοποιεί τέτοιες µεθόδους, καθώς επίσης και όλους τους διαθέσιµους πυρήνες ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνοντας λύση σε τέτοια προβλήµατα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρακάτω θα εξετάσουµε τις δυσµενείς φορτίσεις στα 3 επιλυθέντα παραδείγµατα. Για να πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί µε τις δυσµενείς φορτίσεις, αρκεί να επιλέξουµε στον αρχικό διάλογο Adverse Loadings For Slabs. Για να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα, αρκεί να έχουµε επιλέξει Adverse και τις εντάσεις που θέλουµε π.χ. Shears ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 115

45 Τόµος B 1 ο παράδειγµα (µελέτη <Β_411-1>) Η περιβάλλουσα των τεµνουσών δυνάµεων Οι δυσµενέστερες τέµνουσες δυνάµεις ισούνται µε: ιεύθυνση x: V xr =20.2 (έναντι 18.8 της ενιαίας φόρτισης), V x,erm =-33.8 (έναντι -33.3) [kn] ιεύθυνση y: V yr =16.6 (έναντι 15.1 της ενιαίας φόρτισης), V y,erm =-31.7 (έναντι -29.0) [kn] Η όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vx] Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των τεµνουσών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Vy] Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις τέµνου-σες δεν διαφέρουν περισσότερο από 8%. 116 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

46 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Η περιβάλλουσα των ροπών κάµψης Οι δυσµενέστερες ροπές κάµψης ισούνται µε: ιεύθυνση x: M x =12.3 (έναντι 10.8 της ενιαίας φόρτισης),m x,erm =-22.8 (έναντι -22.0) [knm] ιεύθυνση y: M y =4.9 (έναντι 4.1 της ενιαίας φόρτισης), M y,erm =-18.8 (έναντι -16.3) [knm] Η όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [Mx] Η πλάγια όψη του 3D διαγράµµατος των ροπών, που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα των [My] Παρατηρούµε ότι, παρόλο που το ωφέλιµο φορτίο είναι σχετικά µεγάλο, οι διαφορές στις ροπές είναι µικρές και δεν υπερβαίνουν το 15%. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 117

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1 Ευρωκώδικες... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 16 1.3 Συμβολισμοί... 17 2. ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.1 Γενικά... 21 2.2 Δράσεις... 21 2.2.1 Είδη δράσεων... 21 2.2.2 Ονομαστικές/

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1.Αποτελέσματα 5 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα. Του Απόστολου Κωνσταντινίδη

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα.  Του Απόστολου Κωνσταντινίδη StereoSTATIKA Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα Του Απόστολου Κωνσταντινίδη www.pi.gr Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

1 η Επανάληψη ιαλέξεων

1 η Επανάληψη ιαλέξεων ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 η Επανάληψη ιαλέξεων Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων Τρίτη,, 28 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk ΠΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πλάκες 5 1.1 Εισαγωγή 6 1.2 Τροποποίηση 10 1.3 Τομές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΘΕΜΑ 1 Στο φορέα του σχήματος ζητούνται: α) να χαραχθούν τα διαγράμματα Μ, Q, N (3.5 μονάδες) β) η κατακόρυφη βύθιση του κόμβου 7 λόγω της φόρτισης και μιας ομοιόμορφης μείωσης της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ACE-Hellas A.E. SCADA PRO Νέα εδοµένα Παναγιώτης Γκιόκας Πολιτικός Μηχανικός Το SCADA Pro περιλαµβάνει την δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαστασιολόγηση πλακών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαστασιολόγηση πλακών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαστασιολόγηση πλακών 8.1 Γενικά Με τον όρο «πλάκες» αναφερόμαστε συνήθως σε επίπεδους φορείς σχετικά λεπτού πάχους που φορτίζονται κυρίως κάθετα στο επίπεδό τους και στηρίζονται γραμμικά (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή. Γενικές Εξισώσεις. Εφαρµογές. 1. Η γέφυρα. ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος

( ) ( ) ( ) Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή. Γενικές Εξισώσεις. Εφαρµογές. 1. Η γέφυρα. ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος ΤΜ ΙΙΙ Ασκήσεις : Ι. Βαρδουλάκης & Ι. Στεφάνου, Οκτώβριος 005 Ασκήσεις στην ελαστική γραµµή Γενικές Εξισώσεις () p w ( x) = x+ M ( x) = w ( x) p w ( ) ( ) ( ) ( ) ( x) = x + x+ onst x p x onst x dm x =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα.

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Γ. Ν. ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Π.Ε. Α. Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Αποτελέσματα 5 I. Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 I. Βοηθητικά 12 3 I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Σχήμα 2 Παραγόμενη Μονάδες S.I. όνομα σύμβολο Εμβαδό Τετραγωνικό μέτρο m 2 Όγκος Κυβικό μέτρο m 3 Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/s Επιτάχυνση Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο m/s 2 Γωνία Ακτίνιο

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές µελέτης των κατασκευών 1

Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές µελέτης των κατασκευών 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Σύµβολα Ε1-Ε9 Σ1-Σ10 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές µελέτης των κατασκευών 1 2. Σύµβαση πρόσηµων 2.1 Συστήµατα αναφοράς 2.2 υνάµεις και ροπές 2.3 Tάσεις 2.4 Τέµνουσες δυνάµεις και καµπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ Μέθοδος Εσχαροποίησης... σελ. 11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ Μέθοδος Εσχαροποίησης... σελ. 11 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ........ σελ. 5 1. Γέφυρες Γεωμετρία και μέθοδοι υπολογισμού.. σελ. 7 2. Μέθοδος Εσχαροποίησης..... σελ. 11 2.1. Παράδειγμα 1...... σελ. 11 2.1.1. Επιλογή πλέγματος εσχάρας για το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 5 Ιουνίου 1 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής

Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής Κεφάλαιο 5 Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών οι οποίες συναντώνται σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής.

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!! ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΜΕΤΑΦΟΡΑ)ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)ΣΕ)ΑΓΩΓΟ) ΚΥΚΛΙΚΗΣ)ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!! ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΡΟΗ)HAGENPOISEUILLE) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ii Α Ανοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,,

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 12 η Επίλυση 2ας Προόδου & Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ 2 ης ΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ 2 ης ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ 2 ης ΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΖΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 28794 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα