ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Παραδόσεις Θεωρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 008 σελ. 1.3 σελ. 1.4 Προσομοίωση Η αναπαραγωγή της συμπεριφοράς ενός φορέα υπό δεδομένα φορτία Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Η περιγραφή ενός «άπειρου» προβλήματος με διαχωρισμό του σε πεπερασμένο αριθμό υποπεριοχών και περιγραφή της συμπεριφοράς τους με προσεγγιστικές εκφράσεις Προσομοίωση Η αναπαραγωγή της συμπεριφοράς ενός φορέα υπό δεδομένα φορτία Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Η περιγραφή ενός «άπειρου» προβλήματος με διαχωρισμό του σε πεπερασμένο αριθμό υποπεριοχών και περιγραφή της συμπεριφοράς τους με προσεγγιστικές εκφράσεις Προσομοίωση γεωμετρίας του φορέα x L P x L i L P Προσομοίωση ιδιοτήτων των μελών του φορέα Προσομοίωση φορτίων Εξαγωγή αποτελεσμάτων (εντατικών μεγεθών, παραμόρφωσης κτλ) Χρήση των αποτελεσμάτων για την διαστασιολόγηση των δομικών μελών του φορέα (υπολογισμός διαστάσεων διατομών, οπλισμού, αρμών κτλ)

2 σελ. 1.5 Στάδια προσομοίωσης σελ. 1.6 Στάδια προσομοίωσης (α) ιακριτοποίηση (β) Θεώρηση επιμέρους στοιχείων (α) ιακριτοποίηση (β) Θεώρηση επιμέρους στοιχείων p 1 p 1 F 3 1 F Χρήση μητρώων για την περιγραφή των ιδιοτήτων και της φόρτισης του φορέα F p F p Μεγάλο υπολογιστικό κόστος (γ) Σύνθεση ύ 4 (γ) Σύνθεση ύ 4 Χρήση Η/Υ Αριθμητική προσομοίωση σελ. 1.7 σελ. 1.8 Πλεονεκτήματα αριθμητικής προσομοίωσης Φορέας οπλισμένου σκυροδέματος ύσκολη η μελέτη με απλές μεθόδους ή αναλυτικές σχέσεις σε σύνθετα προβλήματα - Πολύπλοκη γεωμετρία - Μεγάλος αριθμός δομικών μελών με διαφορετικές ιδιότητες - Απλές και σύνθετες φορτίσεις (κατακόρυφα, σεισμός...) υνατότητα παραμετρικών αναλύσεων Ικανοποιητική ακρίβεια αποτελεσμάτων σε προβλήματα μηχανικού Πως γινόταν οι αναλύσεις πριν τη διάδοση των Η/Υ??? Προσομοίωμα με γραμμικά στοιχεία Τρισδιάστατη απεικόνιση προσομοιώματος

3 σελ. 1.9 σελ Μειονεκτήματα αριθμητικής προσομοίωσης Αριθμητικές αστάθειες - Αλγόριθμος επίλυσης - Ανακριβής διακριτοποίηση η Συχνά δεν είναι εμφανείς οι αδυναμίες και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή Επιρροή πολλών παραμέτρων στην ακρίβεια της προσομοίωσης Λειτουργία της μεθόδου: Μια περιοχή δίδεται ως σύνολο υποπεριοχών ερο (πεπερασμένωνε ερασ έ στοιχείων) Σε κάθε στοιχείο καθορίζονται οι κόμβοι και ο τρόπος παραμόρφωσης του στοιχείου Υπερβολές στην προσομοίωση Αντιμετώπιση προγραμμάτων ως «μαύρο κουτί» από μη έμπειρο χρήστη Garbage in Garbage out Άγνωστα επικόμβια μεγέθη σελ σελ. 1.1 Λειτουργία της μεθόδου: Επιλογές και σφάλματα προσομοίωσης Μόρφωση μαθηματικής εξίσωσης σε κάθε στοιχείο Συνένωση των εξισώσεων όλων των στοιχείων (μητρώα) Αρχικός φορέας F1 Πυκνότερη διακριτοποίηση δεν σημαίνει πάντα και πιο σωστή F1 F1 Επιβολή συνοριακών συνθηκών F F F Επίλυση των εξισώσεων επικόμβιες τιμές Υπολογισμός εντατικών μεγεθών - παραμορφώσεων Λάθος θέση πύκνωσης Σωστή θέση πύκνωσης

4 σελ σελ Επιλογές και σφάλματα προσομοίωσης Παράδειγμα: υπολογισμός εμβαδού κύκλου Εμβαδόν κύκλου Ε = π R² Υπολογισμός μέσω διακριτοποίησης σε Ν τρίγωνα R R θi Rsinθ Εμβαδόν τριγώνου: 1 1 π Ν E R Rsinθ R sin i Αρχικός φορέας Προσομοίωμα Α Προσομοίωμα Β Καλύτερη προσέγγιση γεωμετρίας Καταρτισμός εξισώσεων? Συμπεριφορά στοιχείων μη κανονικού σχήματος? Ανεπαρκής προσέγγιση γεωμετρίας? Καταρτισμός εξισώσεων? Ικανοποιητική συμπεριφορά ομοιόμορφων στοιχείων κανονικού σχήματος θi Ei Εμβαδόν κύκλου: 1 π E Ν E Ν R sin i Ν σελ σελ Παράδειγμα: υπολογισμός εμβαδού κύκλου Επιλογή λεπτομέρειας και ακρίβειας προσομοίωσης Εμβαδόν κύκλου Ε = π R² Υπολογισμός μέσω διακριτοποίησης σε Ν τρίγωνα Απαίτηση για χονδροειδή (ή και καθόλου) ) προσομοίωση Απαίτηση για προσομοίωση μεγάλης ακρίβειας R θi Ei Εμβαδόν κύκλου Αριθμός τριγώνων Ν Εμβαδόν από τρίγωνα ργ Ποσοστιαία απόκλιση 3.14 R² 8.88 R² 9.97% 3.14 R² R² 6.45% 3.14 R² R².55% 3.14 R² R² 1.64% Στην συγκεκριμένη περίπτωση η πυκνότερη διακριτοποίηση δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα. Ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός τριγώνων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου η ακρίβεια να μην οδηγεί σε σημαντική αύξηση του υπολογιστικού κόστους? Και να πέσει το μπουφάν κάτω δεν πειράζει Αυτό να μην πέσει όμως...

5 σελ σελ Τύποι πεπερασμένων στοιχείων ιαστάσεις στοιχείου Γραμμικά διαστάσεων (D) 3 διαστάσεων (3D) (επιφανειακά) (χωρικά) Τύποι πεπερασμένων στοιχείων Αριθμός κόμβων στοιχείου -3 κόμβων κόμβων κόμβων (επιφανειακά) (χωρικά) σελ σελ. 1.0 Τύποι πεπερασμένων στοιχείων Βαθμοί ελευθερίας των κόμβων Τύποι πεπερασμένων στοιχείων Περιγραφή συμπεριφοράς στοιχείου Μεταφορικοί βαθμοί ελευθερίας Μεταφορικοί και στροφικοί βαθμοί ελευθερίας Η παραμόρφωση συνάρτηση 1 ου βαθμού Η παραμόρφωση συνάρτηση ου βαθμού

6 σελ. 1.1 σελ. 1. Τύποι πεπερασμένων στοιχείων Παράδειγμα προσομοίωσης με γραμμικά στοιχεία Περιγραφή συμπεριφοράς τοιχώματος με το στοιχείο 1 ου βαθμού Προσομοίωμα Α Προσομοίωμα Β Λευκάδα (σεισμός ) Sextos et al (005) σελ. 1.3 σελ. 1.4 Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά και χωρικά στοιχεία (D-3D) Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά στοιχεία (D) Β Α Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta) Πιτιλάκης, Σεξτος και Κίρτας (003) Ρόδος (φάρος στον πύργο Zacosta)

7 σελ. 1.5 σελ. 1.6 Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά στοιχεία (D) Παράδειγμα προσομοίωσης με χωρικά στοιχεία (3D) 3,50 14 ΒΛΗΤΡΑ Φ14 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, L=60cm, ΠΑΚΤΩΣΗ ΜΕ ΚΟΝΙΑ ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΠΟ Ο/Σ 60 x5cm (C16/0, S400) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ 0,60 1,50 0,60 6,75 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1.50m ΑΝΑ.00m. Πρόσφυση µε τη λιθοδοµή µέσω εποξειδικού ρητινοκονιάµατος και περιµετρικών βλήτρων Πάκτωση µέσω 14 βλήτρων (νευρώδης χάλυβας S400) διαµέτρου Φ14 εντός διατορήµατος Φ16 πληρωµένου µε κονία Λιθοδοµή: Καλής ποιότητας λαξευµένοι λίθοι µε κονίαµα υψηλής αντοχής (Μ10-Μ0). Πλέξιµο των λίθων. Ιδιαίτερη µέριµνα στην περιοχή της κρίσιµης διατοµής (στάθµη +0.50). 1,50 10 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 0 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ L=0.90m. Τοποθέτηση εκατέρωθεν της κρίσιµης διατοµής (+0.50 m) Ρόδος (φάρος στον πύργο Zacosta) ,0 Α 3,10 0,80 Α Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta) 5,00 σελ. 1.7 σελ. 1.8 Παράδειγμα προσομοίωσης με χωρικά στοιχεία (3D) Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta)

8 σελ. 1.9 σελ Ρόδος (οπλοθήκη De Milly) Πιτιλάκης, Σέξτος και Γαλαζούλα (00) σελ σελ. 1.3 Ρόδος (οπλοθήκη De Milly) Ρόδος (οπλοθήκη De Milly)

9 σελ σελ Κτίριο ΤΑΧΤΑ (Αθήνα) Πιτιλάκης και Κίρτας (004) σελ σελ. 1.36

10 σελ σελ Βασικές έννοιες στατικής Βασικές έννοιες στατικής Πεπερασμένα στοιχεία Βαθμοί ελευθερίας κόμβου Στο επίπεδο Z Στο χώρο Z RZ ιακριτοποίηση RY κόμβος X Χ κόμβος RΧ RY Y σελ σελ Βασικές έννοιες στατικής Βαθμοί ελευθερίας κόμβου Βασικές έννοιες στατικής Βαθμοί ελευθερίας κόμβου X Z 1 RZ X 1 3 Y Z 3 Χ κόμβος RΧ RY Y Y Z 3 1

11 σελ σελ. 1.4 Βασικές έννοιες στατικής Βαθμοί ελευθερίας κόμβου X 1 Ιδιότητες υλικού Μέτρο ελαστικότητας E (KN/m²) Συνδέει τις ορθές τάσεις με τις αναπτυσσόμενες αξονικές παραμορφώσεις Y Z σ Ε ε σ ε du du σελ σελ Ιδιότητες υλικού Μέτρο διάτμησης ης G (KN/m²) Συνδέει τις διατμητικές τάσεις με τις αναπτυσσόμενες διατμητικές παραμορφώσεις Ιδιότητες υλικού Λόγος Poisson v Λόγος της παραμόρφωσης σε διεύθυνση κάθετη στη δύναμη προς την παραμόρφωση παράλληλα στη δύναμη τ G γ dy τ γ dy Poisson's s ratio v W W L L O O L W O O o

12 σελ σελ Ιδιότητες υλικού Ιδιότητες υλικού Πυκνότητα ρ (t/m³) Ορίζεται ως η μάζα του υλικού στη μονάδα του όγκου Ειδικό βάρος γ (ΚΝ/m³) Ορίζεται ως το βάρος του υλικού στη μονάδα του όγκου Προκύπτει: γ ρg m ρ V B γ V Η συμπεριφορά των υλικών κατά την ανάλυση λαμβάνεται γραμμική και ελαστική Η πραγματικότητα είναι διαφορετική (μη γραμμική ανελαστική συμπεριφορά) F u δύναμη F e πραγματική α συμπεριφορά (ανελαστική συμπεριφορά) u e u Παραμένουσα μετατόπιση μετατόπιση σελ Ιδιότητες υλικού Πως λαμβάνεται υπόψη η πραγματική συμπεριφορά υλικού κατά την ανάλυση? Φορτίο σεισμού για ελαστική συμπεριφορά φορέα R d έως την μετακίνηση u* e ΕΑΚ 000 γραμμική ανάλυση με μικρότερη δύναμη R d /q (q συντ. συμπεριφοράς) ) σελ Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Μεγέθη μετακίνησης δομικού στοιχείου Rd : Σεισμική δύναμη αν ο φορέας συμπεριφερόταν ελαστικά Η παραλαβή της υπόλοιπης δύναμης και η ανάπτυξη των τελικών μετακινήσεων γίνεται με ανελαστική παραμόρφωση του φορέα R d F y R d q δύναμη με την οποία γίνεται η ανάλυση ελαστική συμπεριφορά πραγματική συμπεριφορά (ανελαστική συμπεριφορά) r z u z z x y u y u x r x r y Η δυνατότητα σημαντικής ανελαστικής παραμόρφωσης κατά την πραγματική u e u* e μετατόπιση απόκριση του φορέα εξασφαλίζεται με κατάλληλη διαστασιολόγηση (τοποθέτηση κατάλληλων οπλισμών και συνδετήρων σε κρίσιμες περιοχές, στατικό σύστημα, πλαστικές αρθρώσεις κτλ)

13 σελ σελ Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Μεγέθη έντασης δομικού στοιχείου Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου M y V y M z V z N M T Καμπτική ροπή M(x) Καμπυλότητα κ=dφ/ dφ Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης κ Μ ΕΙ MA A B MB NA NA VA VB σελ σελ. 1.5 Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου Ορθή (αξονική) δύναμη Ν(x) Αξονική παραμόρφωση ε=du/ du Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης ε Ν ΕΑ Τέμνουσα δύναμη V(x) Ολίσθηση γ=dy/ dy Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης V γ GΑ

14 σελ σελ Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου Καμπτική ροπή M(x) Καμπυλότητα κ=dφ/ dφ Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης κ Μ ΕΙ ΣτρεπτικήροπήΜ Τ (x) Συστροφή θ =dθ/ dθ Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης ΜΤ θ GJ Τ Ορθή (αξονική) δύναμη Ν(x) Τέμνουσα δύναμη V(x) Αξονική παραμόρφωση ε=du/ du Ολίσθηση γ=dy/ ε Ν ΕΑ dy V γ GΑ ΣτρεπτικήροπήΜ Τ (x) Συστροφή θ =dθ/ dθ ΜΤ θ GJ Τ σελ σελ Ιδιότητες αντίστασης διατομής όρος δυσκαμψίας (ΕΙ) Καμπτική ροπή M(x) Καμπυλότητα κ=dφ/ dφ Συσχέτιση μεγεθών έντασης-παραμόρφωσης κ Μ ΕΙ Ορθή (αξονική) δύναμη Ν(x) Αξονική παραμόρφωση ε=du/ όρος δυστένειας (ΕΑ) du ε Ν ΕΑ Τέμνουσα δύναμη V(x) Ολίσθηση γ=dy/ όρος δυστμησίας (GΑ ) dy V γ GΑ όρος δυστρεψίας (GJ T ) ΣτρεπτικήροπήΜ Τ (x) Συστροφή θ =dθ/ dθ ΜΤ θ GJ Τ

15 σελ σελ σελ σελ οκιμή δά διάτμησης εδαφικού υλικού Προσομοίωση τουρμπίνας

16 σελ σελ. 1.6 σελ σελ. 1.64

17 σελ Προσομοίωση συμπεριφοράς μυών στο λαιμό σε στραγγαλισμό Προσομοίωση κυκλοφορίας του αίματος (καρωτίδα)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού για κατασκευές από Ω.Σ. και εφαρμογή στο FESPA Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο,, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Γκέσος Παύλος (ΣΣΕ 2002) Καθηγητής: Σαπουντζάκης Ευάγγελος Βοηθός: Λαγαρός Νικόλαος

Σύνταξη: Γκέσος Παύλος (ΣΣΕ 2002) Καθηγητής: Σαπουντζάκης Ευάγγελος Βοηθός: Λαγαρός Νικόλαος ΘΕΡΙΕΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΔΙΑΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΡΕΨΗΣ ΔΟΚΟΥ Κάμψη Διάτμηση Timoshenko, Κάμψη Euler Bernoulli, Ελαστική Θεωρία Διάτμησης, Ανομοιόμορφη Στρέψη, Ανομοιόμορφη Στρέψη με γενείς Παραμορφώσεις ΜΕΑΔΟΣΗ ΗΣ ΣΡΕΒΛΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα