atvinna Iceland Travel - rekstrarstjóri MICE Ný störf á nýju ári!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "atvinna Iceland Travel - rekstrarstjóri MICE Ný störf á nýju ári!"

Transcript

1 atvinna SÖLUFULLTRÚAR Viðar Ingi Pétursson Hrannar Helgason Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is auglýsir lausar stöður Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta og nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafell. Auglýst eru laus eftrfarandi störf: Staða leikskólakennara í deildarstjórn. Hæfnikröfur: - Leikskólakennaramenntun - Góð hæfni í mannlegum samskiptum - Jákvæðni og metnaður - Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum í framkvæmd Staða matráðs (75% - 100% starf ) Hæfnikröfur: - Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum Manneldisráðs. - Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup og vörustjórnun. - Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum í mötuneyti Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Umsóknarfrestur er til 4. janúar Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri störf skulu berast á netfangið Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir síma og Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár ásamt meðfylgjandi gögnum til Hlutafélagið Íslandspóstur hf. varð til þegar Pósti og síma var skipt upp í upphafi ársins Fyrirtækið er einn stærsti vinnuveitandi landsins með tæplega 1200 starfsmenn. Félagið er ungt en byggir á sterkum rótum, sem er samofin 230 ára sögu póstreksturs á Íslandi. Árið 2008 fagnaði Íslandspóstur hf. 10 ára afmæli sínu. Þá var tekinn í notkun nýr vefur, sem hlaut viðurkenninguna Besti fyrirtækjavefurinn Ný störf á nýju ári! Við leitum að SAP kerfis- og öryggisstjóra Íslandspóstur notar eitt stærsta og viðamesta SAP kerfi landsins, en kerfið hefur verið í notkun frá 1997 og er mikilvægur hlekkur í rekstri PÓSTSINS, því nauðsynlegt að staðið sé vel að rekstri þess. Starfið felst m.a. í daglegum rekstri SAP kerfa félagsins, þjónustu, uppfærslum, aðgangsstýringum, veikleikaprófunum og öryggismálum auk annars er varðar tryggan rekstur SAP. Starfið er bæði áhugavert og krefjandi, en því fylgir endurhæfing og endurmenntun vegna nýjunga. Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði tölvunarog/eða kerfisfræði, með marktæka reynslu og þekkingu á SAP auk þekkingar á MS SQL Server og Java. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, hæfni til að vinna undir álagi, samviskusemi og vilja til að læra og tileinka sér nýjungar. Leitum jafnframt að tölvunar- eða kerfisfræðingi Starfið felst í greingarvinnu, hönnun og forritun kerfa auk uppsetningar á vefsíðum og umsjón með netþjónum, gagnagrunnum, nafnaþjónum og öðrum kerfum. Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunar- eða kerfisfræði eða með sambærilega menntun. Þekking á.net, aspx, C#, HTML, CSS, javascript, jquery, Winforms og TransactSQL er æskileg. Þekking á Windows og Linux netþjónum, IIS og SQL server, PHP, Java, classic asp, VB og Delphi er kostur, sem og þekking á BindDNS, Apache og Tomcat, CMS, CXXL og Umbraco auk þess er þekking á skjalastýringarkerfum jafnframt kostur. Microsoft gráða að auki er áhugaverð. Í boði eru áhugaverð störf, samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, símenntun og faglegt starfsumhverfi með framúrskarandi starfsmönnum. Leitað er að lausnamiðuðum sérfræðingum, sem hafa metnað til árangurs í starfi. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, samstarfsvilja og hæfni til að vinna í hópi. Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ. Suðurlandsbraut 30 - sími Fagmennska í 29 ár Iceland Travel - rekstrarstjóri MICE Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á sviði móttöku og þjónustu við erlenda ferðamenn og á sviði ráðstefnuþjónustu og hvataferða. Iceland Travel leitar eftir kraftmiklum einstaklingi til að reka MICE svið fyrirtækisins. Í hlutverkinu felst að halda utan um einingar sem heyra undir MICE, styðja við markaðs- og sölustjóra og stuðla að samlegðaráhrifum milli eininga. MICE stendur fyrir fundi (meetings), hvataferðir (incentives), ráðstefnur (conferences) og viðburði (exhibitions/ events). Viðkomandi mun leiða hóp metnaðarfullra sérfræðinga í ráðstefnuhaldi og hvataferðum til frekari árangurs og sameina markaðsstarf MICE sviðs innan Iceland Travel á erlendri sem innlendri grund. Fyrirtækið heyrir undir Icelandair-group og starfsmenn eru um 100 talsins. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess Starfssvið: Yfirumsjón með áætlanagerð og eftirfylgni hennar í samráði við aðra stjórnendur innan MICE Starfsmannamál og efling fagmennsku og þekkingar innan sviðsins Efling starfsemi MICE eininga í samvinnu við stoðsvið innan fyrirtækisins Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af sambærilegum störfum Stjórnendareynsla og þekking á verkefnastjórnun Þekking á ferðamálum á Íslandi Rík skipulagshæfni og færni í mannlegum samskiptum Góð tölvu- og tæknikunnátta Góð enskukunnátta og þriðja tungumál kostur Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg og Helga Rún Runólfsdóttir hjá Intellecta í síma Umsókn óskast fyllt út á Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. ráðgjöf ráðningar rannsóknir Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími

2 2 ATVINNA 14. desember 2013 LAUGARDAGUR Fjármálastjóri Íslenskir Fjallaleiðsögumenn var stofnað árið 1994 af fjórum ungum fjallagörpum og fagnar fyrirtækið því 20 ára starfsafmæli sínu á næsta ári. Frá upphafi hefur fyrirtækið farið ótroðnar slóðir í fjallaferðum og verið leiðandi í umhverfis- og öryggismálum í ferðaþjónustu. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn bjóða upp á fjölbreyttar ferðir og allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi hjá einu rótgrónasta ferðaþjónustufyrirtæki landsins. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn - Örugglega á Fjöllum. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn óska eftir að ráða fjármálastjóra. Upplýsingar veitir: Sverrir Briem Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar 2014 Starfs- og ábyrgðarsvið Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis Umsjón með gerð ársreiknings og samskipti við endurskoðanda Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð kostnaðaráætlana Eftirlit með árangursvísum og árangursmælingum Yfirumsjón með bókhaldi, launaútreikningum, innheimtu og greiðslu reikninga Menntun og hæfniskröfur Háskólapróf í viðskiptafræðum (meistaragráða) Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, bókhalds og reksturs Skipulagning útsjónarsemi og fagmennska í starfi Hæfni í mannlegum samskiptum Góð enskukunnátta SKÓGARHLÍÐ REYKJAVÍK SÍMI Upplýsingar veitir: Eirvík fagnar brátt 20 ára afmæli og er nú sem fyrr í góðum rekstri. Hjá fyrirtækinu starfa 12 manns sem kappkosta að veita góða þjónustu. Markmið fyrirtækisins er innflutningur, verslun og þjónusta með heimilistæki, hótel- og veitingatæki, innréttingar og gjafavöru. Kjörorð félagsins er Sérverslun með heimilistæki og innréttingar í hæsta gæðaflokki. Meðal þekktra merkja sem Eirvík er með umboð fyrir má nefna: Miele, Liebherr, General Electric, Smeg, Elica, Jura, Witt, Magimix og Cristel. Viðgerðarmaður í þjónustudeild Inga Steinunn Arnardóttir Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2013 Um starfið Hress og eldklár aðili óskast til starfa í þjónustudeild Eirvíkur til að sinna viðgerðum á kaffivélum frá Jura, Miele og Magimix. Auk þessa gætu komið til viðgerðir á stærri heimilistækjum. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á því að finna út bilanir í háþróuðum og vönduðum tækjum. Menntunar- og hæfniskröfur Rafvirki, rafvélavirki, rafeindavirki eða sambærilegt Góð samskiptafærni Góð enskukunnátta (góður lesskilningur) Mjög góð tölvukunnátta SKÓGARHLÍÐ REYKJAVÍK SÍMI Upplýsingar veita: Sverrir Briem Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Á Velferðarsviði starfa rúmlega starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna. Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd. Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar; Vegna skipulagsbreytinga óskar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar eftir að ráða í starf deildarstjóra á skrifstofu fjármála og rekstrar. Jafnframt óskast fjármálaráðgjafi til starfa. Deildarstjóri áætlana og rekstrar Fjármálaráðgjafi Inga Steinunn Arnardóttir Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 31. desember. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Um 100% stöður er að ræða og taka laun mið af ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um að jafna hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Starfssvið Dagleg umsýsla skrifstofu s.s. skipulag verkefna og starfsmannamál Umsjón með vinnslu fjárhagsáætlunar sviðsins Umsjón með frágangi uppgjöra Umsjón með gerð samninga Umsjón með móttöku og afgreiðslu fyrirspurna Þátttaka í starfshópum Yfirsýn yfir verkefni starfshópa vegna fjármála Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði viðskipta Meistarapróf sem nýtist í starfi æskilegt Reynsla af stjórnun æskileg Yfirgripsmikil reynsla af málaflokknum Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku Starfssvið Vinnsla fjárhagsáætlana í samstarfi við ábyrgðarmenn Ráðgjöf og eftirlit með rekstri Gerð frávikagreininga Kostnaðarmat nýrra verkefna Eftirlit með samningum Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði viðskipta Reynsla af rekstri æskileg Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku SKÓGARHLÍÐ REYKJAVÍK SÍMI

3 LAUGARDAGUR 14. desember 2013 ATVINNA 3 Hönnun og framleiðslustýring Hvernig sem viðrar! Fyrirtækið ZO-ON var stofnað árið 1994 og hjá því starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það markmið að hanna, þróa og selja skjólgóðan útivistarfatnað sérhannaðan fyrir íslenskar aðstæður. ZO-ON hefur vaxið mjög hratt síðastliðin þrjú ár og rekur nú þrjár verslanir á höfuðborgarsvæðinu ásamt að bjóða upp á sölustaði víðsvegar um landið. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess ZO-ON óskar eftir að ráða hönnuð sem verður virkur þátttakandi í framleiðslustýringu fyrirtækisins. Hönnuður þarf að vera tilbúinn að takast á hendur ferðir til framleiðenda sem eru meðal annars staðsettir í Kína. Starfssvið: Samvinna við aðra hönnuði fyrirtækisins Umsjón með málsetningum Samskipti við framleiðendur Utanumhald hönnunarvinnu fyrir nýjar vörulínur Eftirfylgni með gæðamálum Menntunar- og hæfniskröfur: Menntun sem nýtist í starfi Reynsla af hönnun Góð þekking á sníðagerð og málsetningum Góð enskukunnátta Hæfni í mannlegum samskiptum Mjög góð kunnátta á Adobe Illustrator og/eða sambærilegu teikniforriti Umsóknarfrestur er til og með 23. desember Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir og Þórður S. Óskarsson hjá Intellecta í síma Umsókn óskast fyllt út á Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og yfirlit yfir verk (portfolio) sem umsækjandi hefur unnið. Umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími ráðgjöf ráðningar rannsóknir Ráðningarþjónusta Rafvirki/Rafeindavirki Viðgerðaþjónustufyrirtæki á sviði rafmagns- og heimilistækja óskar eftir að ráða rafvirkja/rafeindavirkja til starfa. Um fullt starf er að ræða. Einnig kemur til greina að ráða nema. Starfið er fólgið í ýmisskonar viðgerðar- og viðhaldsvinnu. Hæfniskröfur Menntun á sviði rafvirkjunar/rafeindavirkjunar Góðir skipulagshæfileikar Samviskusemi og vönduð vinnubrögð Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar. HH Ráðgjöf Fiskislóð Reykjavík Sími: Fax: RÁÐNINGARÞJÓNUSTA Bifvélavirki óskast Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir. Hæfniskröfur: Íslenkumælandi. Góða enskukunnátta. Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni. Reyklaus vinnustaður. Verkstæðið sérhæfir sig í almennum viðgerðum á Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi. Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu: eða í síma: á vinnutíma og

4 4 ATVINNA 14. desember 2013 LAUGARDAGUR The Embassy of Canada in Reykjavík is looking to hire an or details regarding the osi on and the a li a on ro ess lease visit o r ebsite at anada is SKÓLALIÐI Fjölbrautaskólinn í Garðabæ auglýsir eftir skólaliða. Ráðning frá 1.janúar 2014 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% og laun eru samkvæmt stofnanasamningi FG við SFR. Umsóknum er hægt að skila í gegnum Starfatorg ( eða beint til Kristins Þorsteinssonar skólameistara eða Elísabetar Siemsen aðstoðarskólameistara sem einnig gefa nánari upplýsingar. Skólameistari Saumastarf Markus Lifenet ehf. óskar að ráða starfsmann til saumastarfa. Umsækjandi þarf að vera vanur vélsaumi, vandvirkur, iðjusamur og eiga gott með að vinna með öðrum. Í boði er sveigjanlegur vinnutími, björt og góð aðstaða nálægt smábátahöfninni í Hafnarfirði. Nánari upplýsingar veitir Markús Pétursson í síma FRAMKVÆMDIR Í FÆREYJUM Leitum að verkefnisstjóra og tæknimanni Sp/f TG VERK í Færeyjum óskar eftir að ráða verkefnisstjóra og tæknimann við verklegar framkvæmdir. Verkfræðingar eða byggingartæknifræðingar með mikla reynslu af stjórnun verklegra framkvæmda og mjög gott vald á dönsku og ensku koma aðeins til greina. SP/f TG Verk var stofnað árið 2007 og er nú meðal stærstu byggingarfyrirtækja í Færeyjum. Félagið er systurfélag ÞG verktaka á Íslandi. TG Verk í Færeyjum hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum fyrir opinbera aðila á liðnum árum. Verkefnastaðan er góð og næg verkefni framundan. Yfirvélstjóri Oddi hf. á Patreksfirði auglýsir eftir yfirvélstjóra á línuskipið Núpur BA 69 Vélstjóraréttindi nauðsynleg og æskilegt að umsækjandi hafi reynslu af beitningavélum. Núpur er 240 brl sérhæft línuskip með 750 KW aðalvél og vel útbúið. Veiðiferðir eru að jafnaði 3 dagar og er gert út frá Patreksfirði. Kvótastaða skipsins er góð sem og tekjumöguleikar. Nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma eða á netfang: Oddi hf. Patreksfirði Eyrargötu 1, 450 Patreksfjörður Sími Umsóknir skal senda til eigi síðar en 27. desember.

5 Starfskraftur óskast Á fastar vaktir, kvöld og helgar. Ekki yngri en 20 ára. Upplýsingar á staðnum á mánudag. Blómabúðin Dögg - Bæjarhrauni 26 - Hafnarfirði. Café Mezzo leitar að skemmtilegu og vinnusömu starfsfólki: Fullt starf, vinnutími 8:40-17:00 alla virka daga Hlutastarf, vinnutími ca. 10:00-17: virka daga Kvöld og helgarstörf Starfsreynsla á kaffihúsi eða á veitingastað æskileg. Ferilskrá sendist á merkt Mezzo 101. Spennandi störf hjá Kópavogsbæ Hekla hf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra til starfa við innleiðingu á Navision Helstu verkefni: Þarfagreining Áætlanagerð Hæfniskröfur: Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á HEKLA hf er leiðandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og þjónustu við nýjar bifreiðar og hefur verið söluhæsta bifreiðaumboðið á Íslandi undanfarin ár, með ríflega 25% markaðshlutdeild á síðasta ári. HEKLA er með fimm söluumboð á Íslandi á Akureyri, Selfossi, Reykjanesbæ, Akranesi og Ísafirði. Höfuðstöðvar félagsins eru við Laugaveg í Reykjavík. Um 120 manns starfa hjá HEKLU hf. Félagið er með umboð fyrir Volkswagen, Audi, Skoda og Mitsubishi og annast þjónustu við þessar tegundir. Matráður á leikskólann Baug Matráður á hjúkrunarsambýli fyrir aldraða Starfsmaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á vef Kópavogsbæjar Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst Kópavogsbær Hópbílar hf óska eftir bifreiðastjóra til starfa á suðurlandi kopavogur.is Starfsemi STRÁ ehf. býr að aldarfjórðungs reynslu og þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála en stofan hefur unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins um árabil. Rík áhersla er lögð á trúnað varðandi vörslu gagna og upplýsinga bæði gagnvart umsækjendum, sem og vinnuveitendum. Ánægðir viðskiptavinir til margra ára hafa notið þjónustu STRÁ, en stofan hefur jafnframt umsjón með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður. Með starf fyrir þig Til hvers að auglýsa? Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma í úrvinnslu innsendra umsókna. Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni. Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum. STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI Áætlunarakstur; Selfoss Reykjavík Selfoss. Selfoss er upphafs og endastöð. Unnið er á föstum vöktum. Gerð er krafa um rútupróf og reynslu af stjórnun stórra ökutækja. Gerð er krafa um hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. Frekari upplýsingar veittar á skrifstofutíma: Ágúst Haraldsson, rekstrarstjóri í síma Pálmar Sigurðsson, starfsmannastjóri í síma Einnig er hægt að sækja um á Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu fyrirtækisins í Reykjanesbæ Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að hefja störf sem fyrst Ábyrgðarsvið Hæfniskröfur Metnaður Þjónustulund Sérþekking Áreiðanleiki Liðsheild Umsóknir berist fyrir 30. desember n.k. Til Guðrúnar Kristinsdóttur Öllum umsóknum verður svarað HLUTI AF BYGMA ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI SÍÐAN 1956

6 6 ATVINNA 14. desember 2013 LAUGARDAGUR Hekla hf. óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við greiningar og áætlanagerð Helstu verkefni: Markaðsgreining Birgðastýring Skýrslugerð Hæfniskröfur: Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á HEKLA hf er leiðandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og þjónustu við nýjar bifreiðar og hefur verið söluhæsta bifreiðaumboðið á Íslandi undanfarin ár, með ríflega 25% markaðshlutdeild á síðasta ári. HEKLA er með fimm söluumboð á Íslandi á Akureyri, Selfossi, Reykjanesbæ, Akranesi og Ísafirði. Höfuðstöðvar félagsins eru við Laugaveg í Reykjavík. Um 120 manns starfa hjá HEKLU hf. Félagið er með umboð fyrir Volkswagen, Audi, Skoda og Mitsubishi og annast þjónustu við þessar tegundir. VÍFILSSTAÐIR Sjúkraliðar Laus eru til umsóknar störf sjúkraliða á hjúkrunardeild á Vífilsstöðum. Deildin sem er 42 rúma deild á 3 hæðum er hluti af Landspítala. Þar eru sjúklingar sem hafa gilt færniog heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili. Óskum eftir áhugasömum sjúkraliðum til að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri deild. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði. Helstu verkefni og ábyrgð» Umönnun sjúklinga í samvinnu við aðra fagaðila» Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun Hæfnikröfur» Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraliði» Jákvætt viðhorf, frumkvæðiog samskiptahæfileikar» Sjálfstæði í vinnubrögðum Nánari upplýsingar» Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2013.» Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri, sími / og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, sími / Spennandi atvinnutækifæri í ört vaxandi fyrirtæki Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; undir laus störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umhyggja Fagmennska Öryggi Framþróun Sinnum er fyrirtæki á velferðarsviði sem sérhæ r sig í alhliða heimaþjónustu, aðhlynningu, heimahjúkrun, hvíldardvöl, heimahreingerningu og rekstri dvalarheimilis ásamt því sem það annast daglegan rekstur á sjúkrahóteli LSH. Launafulltrúi ráða launafulltrúa. STARFSSVIÐ: Launaútreikningar, launavinnsla og afstemming launa Stemma launabókhald af við fjárhagsbókhald Ytri samskipti s.s. við lífeyrissjóði og verkalýðsfélög varðandi kjarasamninga og önnur málefni er tengjast launamálum Veita upplýsingar varðandi kjarasamninga og vinnurétt starfsmanna Stuðningur við stjórnendur vegna ráðninga HÆFNISKRÖFUR: Háskólapróf og /eða 5 ára reynsla af launavinnslu Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á vinnumarkaðsmálum s.s. lögum og kjarasamningum eynsla af vinnu við launaker nauðsynleg Nákvæm og skipulögð vinnubrögð Færni í mannlegum samskiptum og getu til að vinna með ólíkum hópum fólks Frumkvæði, jákvæðni og metnaður Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á is/umsókn um starf, merkt launafulltrúi í athugasemdir. Umsóknarfrestur er til og með 23. desember. Nánari upplýsingar fást hjá Mjöll í síma Sjúkraliðar Einnig óskum við eftir sjúkraliðum til að sinna heimaþjónustu. Um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulagsatriði. Almennir starfsmenn Vegna vaxandi umsvifa í heimaþjónustu vantar okkur jafnframt almenna starfsmenn í heimaþjónustu í dagkvöld- og helgarvinnu. Með því að koma í Sinnum liðið getur þú fundið gefandi starf sem byggist á mannlegum samskiptum og einstaklingsmiðaðri þjónustu. Sinnum leggur á erslu á sveigjanleika í star og býður upp á uppbyggilegt og hvetjandi starfsumhver. Óskað er eftir fólki sem hefur lipurð og jákvæðni að leiðarljósi, hefur gott vald á íslensku og afnot af bíl er skilyrði. Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á is/umsókn um starf og setja í athugasemdir um hvaða starf er sótt. Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar. Nánari upplýsingar fást hjá Eygló í síma Sími Starfsmaður í birgðastöð Olíudreifing leitar að vélstjóra eða handlagnum einstakling til vaktavinnustarfa í olíustöðinni í Örfirisey. Olíustöðin Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð landsins. Í birgðastöðinni er unnið á vöktum og felst vinnan í vöktun birgðastöðvar, losun og lestun olíuskipa, afgreiðsla eldsneytis til skipa og rekstur dælubúnaðar og skilvinda. Nánari upplýsingar veitir Helgi Árnason í síma Umsóknir sendist á fyrir 15. janúar. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á SKÓLASKRIFSTOFA HAFNARFJARÐAR LAUSAR STÖÐUR Í GRUNNSKÓLA Hraunvallaskóli ( ) Kennsla á unglingastigi (samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni) Um er að ræða afleysingu til vors. Öldutúnsskóli ( ) Stærðfræðikennsla á unglingastigi. Um er að ræða 100% starf frá áramótum. Stuðningsfulltrúi (50%) Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2013 og skulu umsóknir berast rafrænt á netföng skólastjóra. Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

7 AUGNLÆKNINGAR Deildarlæknir Laust er til umsóknar starf deildarlæknis við augnlækningar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið sem fyrst, til tveggja ára eða eftir samkomulagi. Starfið hentar vel þeim sem áhuga hafa á sérfræðinámi í augnlækningum og vilja kynna sér hvort augnlækningar komi til greina sem framtíðarstarf. Einnig hentar starfið verðandi heilsugæslulæknum sem vilja afla sér viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum. Helstu verkefni og ábyrgð» Þjálfun í augnlækningum með þátttöku í klínísku starfi á göngu- og legudeild augndeildar auk bakvakta» Þátttaka í kennslu og fræðsluprógrammi» Þátttaka í vísindavinnu» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema Hæfnikröfur» Almennt lækningaleyfi» Góð færni í mannlegum samskiptum» Öguð vinnubrögð» Íslenskukunnátta Nánari upplýsingar» Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2013.» Upplýsingar veitir Einar Stefánsson, yfirlæknir, netfang sími og Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; undir laus störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Viltu vera með í liðinu okkar? Vegna aukinna verkefna vill Íbúðalánasjóður bæta við sig duglegum og jákvæðum starfsmanni. Sérfræðingur á einstaklingssviði Starfssvið Ítarleg greining og samantekt á greiðsluerfiðleikaferlum og tölfræði Eftirlit með virkni greiðsluerfiðleikakerfis Þátttaka í áframhaldandi þróun lausna vegna greiðsluerfiðleika og verklags við afgreiðslu umsókna vegna greiðsluerfiðleika Vinnsla umsókna um úrræði vegna greiðsluvanda Greiðsluerfiðleikaráðgjöf Upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir, Umsóknarfrestur er til og með 30. desember nk Um er að ræða 100% starf. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Borgartúni Reykjavík Sími : , Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma. Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði viðskipta Starfsreynsla og þekking á lánamálum og greiðsluerfiðleikamálum er nauðsynleg Góð færni í Word og Excel Framúrskarandi þjónustulund Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi Umhyggja Fagmennska Öryggi Framþróun BYGGINGAFRÆÐINGUR Frumherji hf auglýsir starf sérfræðings á fasteignaskoðunarsviði. Um er að ræða starf við skoðanir fasteigna fyrir viðskiptavini Frumherja. Starfið felur einnig í sér þróun þjónustunnar í samvinnu við sviðsstjóra, samskipti við viðskiptavini, upplýsingagjöf, tilboðs- og skýrslugerð ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Óskað er eftir byggingafræðingi með menntun og reynslu sem húsasmiður. Kostur er að viðkomandi hafi einnig réttindi sem matsmaður fasteigna. Áhersla er lögð á sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði, sveigjanleika og ríka þjónustulund. Viðkomandi þarf einnig að vera vel ritfær og vanur tölvuvinnu. Um er að ræða 100% starfshlutfall. Starfsmaður verður með aðstöðu á skrifstofum Frumherja í Reykjavík. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir sendist í tölvupósti á póstfangið fyrir 2. janúar Nánari upplýsingar um starfið veita Orri Hlöðversson, framkvæmdastjóri eða Kristín Erla Einarsdóttir, sviðsstjóri í tölvupósti eða í síma Bifvélavirki óskast Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir. Hæfniskröfur: Íslenkumælandi. Góða enskukunnátta. Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni. Reyklaus vinnustaður. Verkstæðið sérhæfir sig í almennum viðgerðum á Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi. Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu: eða í síma: á vinnutíma og VÖRUSTJÓRI MÁLNINGAR Spennandi og krefjandi starf í einu stærsta fyrirtæki landsins. Vörustjóri ber ábyrgð á innkaupum og birgðastjórnun á málningu, múrvöru og tengdum vörum ásamt því að sinna starfi sölustjóra þessara vöruflokka. Vörustjóri ber ábyrgð á sölu, kynningum og tilboðsgerð til fagaðila. Hann sér um þjálfun starfsmanna í málningardeildum fyrirtækisins og útlit og framsetningu deildanna. Vörustjóri málningar heyrir undir framkvæmdastjóra vörustýringarsviðs. Hann ber ábyrgð á að þeim sölu- og kostnaðarmarkmiðum sem snúa að hans vöruflokkum sé náð hverju sinni. Við leitum að liðsmanni með: Húsasmiðjan er eitt stærsta verslunarfyrirtæki landsins og rekur 16 verslanir um land allt. eða í síma Umsóknir berist fyrir 1. janúar n.k. til Guðrúnar Kristinsdóttur, Öllum umsóknum verður svarað. Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að aðgengi að vörum sínum og starfsfólki. Metnaður Þjónustulund Sérþekking Áreiðanleiki Liðsheild HLUTI AF BYGMA ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI SÍÐAN 1956

8 8 ATVINNA 14. desember 2013 LAUGARDAGUR Starfsmaður óskast Sala/afgreiðsla Ört stækkandi og framsækið fyrirtæki með iðnaðar og rekstrarvörur óskar eftir að ráða kraftmikinn sölu/afgreiðslu mann til starfa. Um fjölbreytt starf er að ræða en í því felst sala og þjónusta við viðskiptavini í verslun og heimsóknir í fyrirtæki. Ensku og tölvukunnátta skilyrði. Reyklaus vinnustaður. Umsóknir sendist á merkt Sala 1412 Starfatorg.is Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna Starf Stofnun Staður Nr. á vef Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík /036 Sérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík /035 Starfsmaður á skjalasafn Samgöngutofa Reykjavík /034 Doktorsnemi Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík /033 Vefstjóri Háskóli Íslands Reykjavík /032 Varðstjóri Lögreglustjórinn á Eskifirði Höfn /031 Sálfræðingar, meðferðaraðilar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær /030 Skólaliði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær /029 Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur /028 Kennari í sagnfræði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík /027 Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur /026 Hjúkrunardeildarstjóri LSH, hjarta- lungna-, augnskurðd. Reykjavík /025 Deildarlæknir LSH, augndeild Reykjavík /024 Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild á Vífilsstöðum Garðabær /023 Varðstjórar Ríkislögreglustjórinn Reykjavík /022 Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjórinn Reykjavík /021 Varðstjóri Ríkislögreglustjórinn Reykjavík /020 Móttökuritari Námsmatsstofnun Reykjavík /019 Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafj., Patr.fj /018 Forstöðumaður þjóðhagsvarúðar Fjármálaeftirlitið Reykjavík /017 Forstöðumaður áhættugreininga Fjármálaeftirlitið Reykjavík /016 Starfsmaður í gestamóttöku 101 Hótel auglýsir eftir starfsmanni í gestamóttöku hótelsins Unnið er á vöktum allt árið um kring(8:00-20:00). Helstu verkefni Móttöku gesta og önnur verkefni sem tilheyra móttöku hótelsins Þarf að geta hafið störf sem fyrst Hæfniskröfur Reynsla af störfum í gestamóttöku Reynsla af Navision Góð tölvukunnátta Íslenska/enska skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur Snyrtimennska og stundvísi Sveigjanleiki í starfi Reyklaus Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á merkt 101 Hótel Gestamóttaka Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á Umsóknarfrestur er til og með 30. desember 2013 HÓTEL Í MIÐBORGINNI CenterHotels óska eftir ráða starfsmenn í eftirfarandi stöður: Sölu og Bókunardeild Viðkomandi er ábyrgur gagnvart Sölu og bókunarstjóra fyrir daglegri umsjón einstaklingsbókana á hótelunum sem og uppfærslu verða og upplýsinga í öllum bókunarvélum og öðrum dreifileiðum á netinu. Hann hefur umsjón með og samræmir störf er snúa að einstaklingsbókunum og vinnur stöðugt við að ná markmiðum fyrirtækisins á sviði tekjustýringar og nýtingar. Starfsmaður skal sýna frumkvæði í þeim málum er heyra undir deildina og hafa ávallt góða yfirsýn yfir bókanir fyrirtækisins. Leitum að fólki með reynslu af sambærilegum störfum, góða tungumálakunnáttu, góða tölvuþekkingu og skilning á markaðsmálum. Starfið heyrir undir Sölu og bókunarstjóra CenterHotels og umsóknir óskast sendar á fyrir 19.desember Kerfisstjóri Verkefnið snýr að daglegum rekstri tölvukerfa sem keyra á Linux og Windows, IPTV sjónvarspkerfi, VOIP símkerfi, þráðlaust netkerfi auk annarra kerfa. Um er að ræða spennandi starf þar sem sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og mikill vilji til að halda þekkingu við er mikilvægur. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á kerfisstjórn, bæði í linux og windows umhverfi auk þekkingar á netkerfum. Leitað er að jákvæðum og drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs og umsóknir óskast sendar á fyrir 19. desember Á vegum CenterHotels eru rekin 5 hótel í miðborginni með 415 herbergi sem rúma yfir 800 manns á hverri nóttu. Nánari upplýsingar um hótelin er að finna á heimasíðu okkar Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn. Aðstoðardeildarstjóri Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild er laus til umsóknar frá 1. febrúar Umsóknarfrestur er til 31. desember Með umsókn fylgi upplýsingar um námslok, ferilskrá ásamt meðmælum tveggja umsagnaraðila. Helstu kröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi. Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni. Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum æskileg. Helstu þættir starfsins: Umsjón með verkferlum, gerð hjúkrunarferlis og framkvæmd hjúkrunar. RAI-mælingar (raunverulegur aðbúnaður íbúa). Vinsamlega sendið umsóknir til: Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ Árskógum 2, 109 Reykjavík eða í tölvupósti;

9 LAUGARDAGUR 14. desember 2013 ATVINNA 9 Vaxandi fyrirtæki leitar að: Sérfræðingi í verslun Snjóathuganir á Ólafsfirði Starfið felst m.a. í innkaupum og sölu á sjálfvirknibúnaði auk margvíslegrar aðstoðar við tækni- og framleiðsludeildir fyrirtækisins. Hæfniskröfur: Menntun í rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði eða rafvirkjun. Góð tölvu- og tungumálakunnátta. Sjálfstæð vinnubrögð, kraftur og útsjónarsemi við lausn verkefna. Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Naust Marine fyrir 6. janúar. Naust Marine, Miðhellu 4, 221 Hafnarfirði Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjóathugunarmann til starfa á Ólafsfirði. Starfið er greitt skv. tímataxta og er alla jafna unnið á tímabilinu 15. október til 15. maí. Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum og veðri í sínu byggðalagi og aðstoðar snjóflóða vakt Veðurstofunnar við að meta snjóflóðaaðstæður. Einnig sinnir snjó athugunarmaður reglulegum mælingum á snjó, mælir snjóflóð sem falla og skrifar um þau skýrslur. Auk snjóathugana mun starfsmaður sinna úrkomumælingum á svæðinu og til hans getur verið leitað vegna grjóthruns og skriðufalla. Umsækjandi verður að þekkja vel til veður- og snjóaðstæðna á Ólafsfirði. Hann verður að geta gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við erfiðar aðstæður, og starfað undir miklu álagi þegar hættuástand skapast. Nýr starfsmaður mun fá þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starfinu og mati á snjóflóðahættu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur til og með 5. janúar 2014 Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanflóðavár Theodór Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri í síma Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu Íslands undir eða á Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um 135 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum Veðurfræðingur Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða veðurfræðing í vaktavinnu á Eftirlits- og spásviði. Starfssvið Hlutverk veðurfræðings er m.a. að gera almennar veðurspár ásamt flug- og sjóveður spám. Einnig sinnir hann vöktun og útgáfu viðvarana vegna veðurvár og almennri upplýsingaþjónustu. Menntun og hæfniskröfur M.S. próf í veðurfræði eða sambærileg menntun Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu talna og gagna Góð tölvuþekking og færni Færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu Gott vald á íslensku og ensku Hæfni til að miðla upplýsingum Á Eftirlits- og spásviði starfa 52 starfsmenn og þar af sinna 22 veðurþjónustu. Veðurstofa Íslands sinnir vöktun á náttúru vá á breiðum grundvelli. Náin tengls eru við aðrar stofnanir sem sinna hlut verkum er tengjast náttúruvá og veðri, hvort sem er á láði, í legi eða á lofti. Því er um að ræða spennandi, fjöl breytt og krefjandi starf. Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur til og með 5. janúar 2014 Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Veðurstofu Íslands undir eða á Sérfræðingur í eftirliti og athugunum Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann í vaktavinnu við eftirlit og upplýsingagjöf á Eftirlits- og spásvið. Hlutverk Hlutverk starfsmanns er m.a. að gera veður athuganir og sinna almennu eftirliti á ýmsum eðlisþáttum jarðar. Einnig þess mun viðkomandi sinna eftirliti með tölvu- og fjarskiptakerfum. Auk þess miðlar hann almennum upplýsingum til þjónustu þega. Töluverð þróun mun verða á starfinu á þann hátt að viðkomandi mun taka virkan þátt í gerð veðurspáa í framtíðinni. Veðurstofan mun veita viðkomandi markvissa þjálfun og kennslu í gerð veðurspáa sem getur m.a. falið í sér nám í veðurfræði erlendis. Menntun og hæfniskröfur Háskólapróf á sviði náttúru eða raunvísinda Góð tölvufærni Hæfni til að miðla upplýsingum Færni í mannlegum samskiptum Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu talna og gagna Geta til að vinna undir álagi Gott vald á íslensku og ensku Áhugi á veðurfræði Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur til og með 5. janúar 2014 Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Veðurstofu Íslands undir eða á Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir Umhverfis- og auðlinda ráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um 135 manns með fjöl breytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræða svið. Auk þess starfa um 120 manns við athugana- og eftirlits störf víðs vegar um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýs inga á helstu eðlisþáttum jarðar innar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar Nánari upplýsingar um störfin veita Theodór Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs Ingibjörg E. Garðarsdóttir, rekstrarstjóri vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri ). Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum SKÓGARHLÍÐ REYKJAVÍK SÍMI

10 Húnaþing vestra Skólamáltíðir / Veitingarekstur Sveitarstjórn Húnaþings hefur samþykkt að leita eftir áhugasömum aðilum til að annast framleiðslu og þjónustu skólamáltíða (hádegisverðar) fyrir Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga og Laugabakka frá og með haustinu 2014 og að reka veitingastað á heilsársgrundvelli á Hvammstanga. Við framleiðslu skólamáltíða skal tekið mið af manneldismarkmiðum Manneldisráðs og að næringarinnihald skólamáltíða verði í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um matarræði og næringarefni. Þá skal fara eftir viðmiðum sem koma fram í handbók um skólamötuneyti. Áhugasamir aðilar sendi Húnaþingi vestra skriflega greinargerð þar sem þeir geri grein fyrir framtíðarsýn sinni gagnvart rekstri veitingastaðar og framleiðslu skólamáltíða á Hvammstanga. Í greinargerðinni skal tilgreina staðsetningu og stærð veitingastaðar, reynslu og þekkingu af sambærilegum rekstri ásamt öðru því sem viðkomandi telur mikilvægt að fram komi. Áhugasamir aðilar skili greinargerð sinni á skrifstofu Húnaþings vestra eigi síðar en föstudaginn 10. janúar Frekari upplýsingar veitir Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma og á netfanginu Sveitarstjórn Húnaþings vestra áskilur sér rétt til að ganga til samninga við aðila eða hafna öllum. 10 ATVINNA VERÐKÖNNUN Á FIMLEIKABÚNAÐI Mosfellsbær óskar eftir upplýsingum um verð og gæði fimleikabúnaðar fyrir gryfjur í nýjum íþróttasal við íþróttamiðstöðina að Varmá í Mosfellsbæ. Um er að ræða allan búnað í gryfjurnar, svo sem trampólín, svamp, lyftibúnað og fleira samkvæmt lýsingu í gögnum um verðkönnunina. Áhugasamir aðilar geta óskað eftir gögnum með því að senda tölvupóst á netfangið Upplýsingum um verð og gæði skal skilað á skrifstofu VSÓ ráðgjafar Borgartúni 20 og verða þau opnuð þann 15. janúar 2014 n.k. kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 14. desember 2013 LAUGARDAGUR Nú er tækifærið! Einkaflugmannsnám hef efst 13.janúar. Fyrsta skrefið í átt að atvin innufluugm gman anni ni. Atvinnufllugmannsn ám hau stið Innrit itun á www w.flug ugskol oli. i.is is/s /skr aning Hvammstangi 12. desember 2013 Skúli Þórðarson, sveitarstjóri. Námskeið fyrir lækna um framkvæmd skoðunar vegna örorkumats Tryggingastofnun stendur fyrir námskeiði um skoðun m.t.t. staðals vegna örorkumats. Námskeiðið er ætlað læknum með sérfræðiviðurkenningu sem hafa áhuga á að kynn nna sér núgildandi örorkumatsstaðal. Skoðun samkvæmt örorkumatsstaðli tengist umsókn um lífeyrisgreiðslur hjá Trygginga gastofnun. Námskeiðið er forsenda þess að geta starfað sem verktakalæknir fyrir Tryggingastofnun við skoðun vegna örorkumats. Námskeiðið verður haldið á Grand Hótel í Reykjavík dagana janúar 2014 kl. 09: :00 báða dagana. Leiðbeinandi er Haraldur Jóhannsson, yfirlæknir hjá Tryggingastofnunn ríkisins og veitir hann nánari upplýsingar í síma eða netfangi: Skráning fer fram með því að senda tölvupóst fyrir 6. janúar n.k. á netfangið: Námskeiðsgjald er 15 þús.kr. og greiðist við mætingu. Laugavegi Reykj ykjavík Sími Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna. Hjá Tryggingastofnun starfa 110 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa í röðum sínum hæft starfsfólk til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem stofnuninni er falið. Lögð er áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi með sveigjanlegum vinnutíma. sími:

11 Sími landmark.is Landmark leiðir þig heim! Magnús Einarsson Löggiltur fasteignasali Sími Sigurður Samúelsson Löggiltur fasteignasali Sími * Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti þú hringir við seljum! Sveinn Eyland Löggiltur fasteignasali Sími Íris Hall Löggiltur fasteignasali Þórarinn Thorarensen Sölustjóri Sími Kristberg Snjólfsson Sölufulltrúi Sími Eggert Maríuson Sölufulltrúi Sími Haraldur Ómarsson sölufulltrúi sími Sigurður Fannar Guðmundsson Sölufulltrúi Sími Benedikt Ólafsson sölufulltrúi Sími % þjónusta = árangur * Fagrabrekka Kópavogur Mikið endurnýjuð íbúð Stærð: 115,9 fm Fjöldi herbergja: 5 Byggingarár: 1962 Fasteignamat: Borg Rauðhamrar 12 Reykjavík Fjögurra herb. með bílskúr Stærð: 140,6 fm Fjöldi herbergja: 2-3 Byggingarár: 1989 Fasteignamat: Bílskúr: Já Lind Opið Hús Opið Hús Kristján Þórir Sölufulltrúi Opið hús mánudaginn kl Verð: RE/MAX Borg og Þóra kynna bjarta og fallega íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 4 svefnherbergjum. Forstofa, gangur/hol, stórt og nýlegt eldhús með góðum borðkrók, stofa, 4 svefnherbergi, geymsla og þvottahús innan íbúðar og ný-uppgert baðherbergi. Fyrir framan inngang í íbúðina hefur verið komið fyrir palli og aðstöðu fyrir garðhúsgögn. Frábær staðsetning - stut í skóla, verslanir og þjónustu. Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s eða Þóra Birgisdóttir Lögg. fasteignasali Sunnudaginn 15 des. kl. 16:00-16:30 Verð: Falleg fjögurra herbegja íbúð með bílskúr. Búið er að stækka stofu með því að taka niður eitt herbergi, en litið mál að breyta aftur og er hurðin til og fylgir með. Íbúðin er á 1 hæð en það er gengið upp einn stiga svo að útsýni næst úr íbúðinni. Íbúðin er vel skipulögð og öll ný máluð, húsið var málað að utan sumarið Íbðúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Kristján tekur vel á móti öllum í opnu húsi á sunnudaginn. Þórunn Gísladóttir Lögg. fasteignasali RE/MAX Lind - Hlíðasmára Kópavogur - Sími: S SKIPASUND RVK Opið hús í dag, laugardag milli kl 15-15:30 OPIÐ HÚS TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA SÍMI OPIÐ Opnunartími MÁN.-FIM. mán-fös 9-18 OG FÖS. kl Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali FASTEIGNASALA Ármúli 21, Reykjavík FRÓÐENGI RVÍK OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS mánudaginn milli kl. 14 og 15. Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð (íbúð. 201) í fjölbýlihúsi fyrir 60 ára og eldri Íbúðin sem er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni, er eingöngu seld til félaga í Samtökum aldraðra og er háð ákvæðum samþykkta samtakana. Frábær staðsetning í Laugardalnum Mikið endurnýjað sjarmerandi 165,9 fm einbýlishús, 4 herb 2 stofur, möguleiki að skipta í aukaíbúð í kjallara stór lóð, miklir möguleikar. V. 44,9 millj. Kristberg ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús og baðherbegi. Geymsla í íbúð og einnig í kjallara. Suður svalirl. Stærð 112,0 fm og bílastæði í bílgeymslu 24,0 fm. Íbúðin er laus strax Ásett verð kr. 30,0 millj. Áhugasamir velkomnir. Ráðningarþjónusta Leitar þú að starfsmanni? HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.: Vinnusparnaður Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna. Markviss leit Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn. Þriggja mánaða ábyrgð Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er ráðning í hans stað án endurgjalds. Ekkert staðfestingargjald Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú ekkert ef ekki verður af ráðningu. Fjöldi hæfra umsækjenda Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn fyrir starfið. Fjölbreyttar þjónustuleiðir Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina hjá okkur. Reynsla og þekking Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun. Sanngjarnt verð Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð! HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga. Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma eða sendu okkur tölvupóst: HH Ráðgjöf Fiskislóð Reykjavík Sími: Fax: RÁÐNINGARÞJÓNUSTA Nýlega innréttað 2.062m² skrifsofuhúsnæði til leigu og afhendingar strax. Húsnæðið getur leigst í einingum frá 300m² upp í allt að 2.062m². Húsnæðið er innréttað á smekklegan hátt með glerveggjum og niðurteknum loftum. Öflugar tölvulagnir. Loftræstikerfi. Mötuneyti og fullbúið eldhús á staðnum, auk starfsmannaaðstöðu (sturtur ofl.). Aðkoma er að húsinu frá efri og neðri jarðhæð með nægum bílastæðum allt í kring. Sjón er sögu ríkari, pantið skoðun hjá sölumönnum okkar. Leiguverð: Tilboð. Áhugasamir hafið samband við sölumenn okkar. s

12 ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKARÖÐ BUbba MOrtHenS 19. DES BÍÓHÖLLIN AKRANESI KL.20:30 MIÐAVERÐ DES HOF AKUREYRI KL. 20:30 MIÐAVERÐ DES HARPA KL.22:00 MIÐAVERÐ / 4.900

Meðalmánaðardagsumferð 2009

Meðalmánaðardagsumferð 2009 Meðalmánaðardagsumferð 2009 Almennt Á meðfylgjandi stöplaritum gefur að líta, hvernig umferð um 74 staði/snið dreifist hlutfallslega eftir mánuðum yfir árið 2009. Í upphafi var ákveðið að velja alla talningarstaði,

Διαβάστε περισσότερα

atvinna Öflugir forritarar - spennandi tækifæri

atvinna Öflugir forritarar - spennandi tækifæri atvinna SÖLUFULLTRÚAR Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is Öflugir forritarar - spennandi tækifæri www.intellecta.is

Διαβάστε περισσότερα

Atvinnutækifæri í Noregi

Atvinnutækifæri í Noregi atvinna SÖLUFULLTRÚAR Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is Áfylling og afgreiðsla gashylkja ÍSAGA var stofnað árið

Διαβάστε περισσότερα

atvinna Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson Hrannar Helgason Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.

atvinna Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson Hrannar Helgason Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir. atvinna Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is 2 5. maí 2012 LAUGARDAGUR Starf skólastjóra Umsókn skal

Διαβάστε περισσότερα

Hagstofa Íslands er mið stöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk hennar er að vinna hlutlægar hagskýrslur,

Hagstofa Íslands er mið stöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk hennar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, Atvinnuauglýsingar LAUGARDAGUR 1. SEPTEMBER 2018 Hagstofa Íslands er mið stöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk hennar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna,

Διαβάστε περισσότερα

Guðbjörg Pálsdóttir Guðný Helga Gunnarsdóttir NÁMSGAGNASTOFNUN

Guðbjörg Pálsdóttir Guðný Helga Gunnarsdóttir NÁMSGAGNASTOFNUN Guðbjörg Pálsdóttir Guðný Helga GunnarsdóttirNÁMSGAGNASTOFNUN Til nemenda Námsefnisflokkurinn 8 tíu er ætlaður nemendum í 8. 10. bekk. Grunnbókin 8 tíu 5 skiptist í átta meginkafla. Í hverjum kafla er

Διαβάστε περισσότερα

Bústólpi ehf - Nýtt kjarnfóður H K / APRÍL 2014

Bústólpi ehf - Nýtt kjarnfóður H K / APRÍL 2014 Bústólpi ehf - Nýtt kjarnfóður H K / APRÍL 2014 Nýtt kjarnfóður frá Bústólpa PREMIUM PRO-FIT 17 PREMIUM PRO-FIT 13 Nýtt kjarnfóður frá Bústólpa PREMIUM PRO-FIT 17 Kjarnfóður sem ætlað er að hámarka fitu,

Διαβάστε περισσότερα

Reikniverkefni VII. Sævar Öfjörð Magnússon. 22. nóvember Merki og ker Jónína Lilja Pálsdóttir

Reikniverkefni VII. Sævar Öfjörð Magnússon. 22. nóvember Merki og ker Jónína Lilja Pálsdóttir Reikniverkefni VII Sævar Öfjörð Magnússon 22. nóvember 25 8.3.4 Merki og ker Jónína Lilja Pálsdóttir KAFLI 9.2 Pólar 2. stigs kerfa Í þessum kaa vinnum við með 2. stigs ker á forminu H(s) = ω 2 n. ()

Διαβάστε περισσότερα

Bogi Pétursson lögg.fasteignasali. Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg.fasteignasali. Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali FASTEIGNIR.IS 39. TBL. 30. SEPTEMBER 2013 Bogi Pétursson lögg.fasteignasali Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali Stefán Már Stefánsson Erla Dröfn Magnúsdóttir

Διαβάστε περισσότερα

Þriggja fasa útreikningar.

Þriggja fasa útreikningar. Þriggja asa útreikningar. Hér þurum við að byrja á því að skilgreina 4 hugtök. 1. Netspenna er spenna sem við mælum á milli tveggja asa.. Netstraumur er straumurinn í hverjum asaleiðara.. Fasaspenna er

Διαβάστε περισσότερα

Hæðarkerfi og hæðir Þórarinn Sigurðsson Landmælingar Íslands

Hæðarkerfi og hæðir Þórarinn Sigurðsson Landmælingar Íslands Hæðarkerfi og hæðirh Þórarinn Sigurðsson Landmælingar Íslands thorarinn@lmi.is Tilkoma hæðarkerfisinsh Nefnd til að fjalla um landmælingar lingar á Íslandi sett á fót t 1991 Sameiginlegt hæðarkerfi h fyrir

Διαβάστε περισσότερα

11979 H: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum aðild Lýðveldisins Grikklands (Stjtíð. EB L 291, , bls. 17),

11979 H: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum aðild Lýðveldisins Grikklands (Stjtíð. EB L 291, , bls. 17), 4. FÉLAGARÉTTUR A. FÉLAGARÉTTUR 1. 31968 L 0151: Fyrsta tilskipun ráðsins 68/151/EBE frá 9. mars 1968 um samræmingu verndarráðstafana, sem ætlað er að vera jafngildar í bandalaginu og aðildarríki krefjast

Διαβάστε περισσότερα

H2S mælingar í Norðlingaholti og Hveragerði Skýrsla um mælingar árið 2013 Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

H2S mælingar í Norðlingaholti og Hveragerði Skýrsla um mælingar árið 2013 Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur Bls. 1 Skýrsla nr. 2 (útgáfa 2) 12. janúar 2014 H2S mælingar í Norðlingaholti og Hveragerði Skýrsla um mælingar árið 2013 Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur Höfundur: Andrés Þórarinsson Verkfræðistofan

Διαβάστε περισσότερα

Sveinn Eyland Löggiltur fasteignasali Sími Sigurður Samúelsson Löggiltur fasteignasali Sími Íris Hall Löggiltur fasteignasali

Sveinn Eyland Löggiltur fasteignasali Sími Sigurður Samúelsson Löggiltur fasteignasali Sími Íris Hall Löggiltur fasteignasali FASTEIGNIR.IS 2. TBL. 13. JANÚAR 2014 Sími 512 4900 landmark.is Landmark leiðir þig heim! Magnús Einarsson Löggiltur Sími 897 8266 Sigurður Samúelsson Löggiltur Sími 896 2312 * Starfsemi Landmark byggir

Διαβάστε περισσότερα

Bogi Pétursson lögg.fasteignasali. Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg.fasteignasali. Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali FASTEIGNIR.IS 1. TBL. 6. JANÚAR 2014 Bogi Pétursson lögg.fasteignasali Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali Stefán Már Stefánsson Erla Dröfn Magnúsdóttir lögfræðingur

Διαβάστε περισσότερα

6. júní 2016 kl. 08:30-11:00

6. júní 2016 kl. 08:30-11:00 Sveinsprófsnefnd sterkstraums Rafmagnsfræði, stýrikerfi og búnaður 6. júní 2016 kl. 08:30-11:00 Nafn: Kennitala: Heimilisfang:_ Hjálpargögn: Skriffæri, reglustika, og reiknivél. Nota má bókina Formúlur

Διαβάστε περισσότερα

H 2 S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði

H 2 S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði H 2 S loftgæðamælingar, Norðlingaholti og Hveragerði, 1. - 3. ársfjórðungur 2016 Bls. 1 Skýrsla nr. 24 19. október 2016 H 2 S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði Skýrsla um mælingar fyrir

Διαβάστε περισσότερα

ára Vor 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

ára Vor 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI ára Vor 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI 1 Verk- og tækninám - nema hvað? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar Handverksgreinar Snyrtigreinar Rafiðngreinar Upplýsingagreinar www.nemahvad.is INNGANGUR

Διαβάστε περισσότερα

Undirstöðuatriði RC-tengds magnara Ólafur Davíð Bjarnason og Valdemar Örn Erlingsson 28. apríl 2009

Undirstöðuatriði RC-tengds magnara Ólafur Davíð Bjarnason og Valdemar Örn Erlingsson 28. apríl 2009 Háskóli Íslands Vor 2009 Kennari: Vilhjálmur Þór Kjartansson Undirstöðuatriði RC-tengds magnara 28. apríl 2009 1 Magnari án forspennu Notuð var rás eins og á mynd 1. Við bárum saman uce og ube á sveiflusjá.

Διαβάστε περισσότερα

Efnisyfirlit INNGANGUR MARKAÐSSETNING / MARKAÐSFÆRSLA, STUTT YFIRLIT Markaðsáherslan... 8

Efnisyfirlit INNGANGUR MARKAÐSSETNING / MARKAÐSFÆRSLA, STUTT YFIRLIT Markaðsáherslan... 8 Efnisyfirlit INNGANGUR... 7 1. MARKAÐSSETNING / MARKAÐSFÆRSLA, STUTT YFIRLIT... 8 1.1. Markaðsáherslan... 8 1.2. Ákvarðanir tengdar markaðsfærslu:... 8 1.2.1. Val markhópa... 9 1.2.2. Samval söluráða...

Διαβάστε περισσότερα

Ráðstefnur og veisluþjónusta

Ráðstefnur og veisluþjónusta KYNNINGARBLAÐ Ráðstefnur og veisluþjónusta FIMMTUDAGUR 30. ÁGÚST 2018 Kynningar: Grand Hótel Reykjavík, CenterHotels, g-events, Iðnó, Hótel Örk, Sigló Hótel, Valur veisluþjónusta, Hótel Kea Grand Hótel

Διαβάστε περισσότερα

HAUST 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

HAUST 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI HAUST 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI 1 Verk- og tækninám - nema hvað? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar Handverksgreinar Snyrtigreinar Rafiðngreinar Upplýsingagreinar www.nemahvad.is INNGANGUR

Διαβάστε περισσότερα

Vor 2017 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

Vor 2017 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI Vor 2017 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI 1 HVAR VILT ÞÚ VERA EFTIR FJÖGUR ÁR? Verður þú í skemmtilegu og vel launuðu starfi sem að auki gefur þér kost á háskólanámi? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar

Διαβάστε περισσότερα

H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði

H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði H2S loftgæðamælingar, Norðlingaholt, Hveragerði, 1. og 2. ársfjórðungur 2015 Bls. 1 Skýrsla nr. 14 16. júlí 2015 H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði Skýrsla um mælingar fyrir janúar til

Διαβάστε περισσότερα

Tíska LÍFIÐ ER Á FRETTABLADID.IS KYNNINGARBLAÐ. Ýr Jóhannsdóttir textílhönnuður

Tíska LÍFIÐ ER Á FRETTABLADID.IS KYNNINGARBLAÐ. Ýr Jóhannsdóttir textílhönnuður KYNNINGARBLAÐ Tíska FIMMTUDAGUR 1. NÓVEMBER 2018 Ýr Jóhannsdóttir textílhönnuður hefur um nokkurra ára skeið endurnýtt gamlar peysur með nýjum prjónuðum og útsaumuðum skreytingum. 4 LÍFIÐ ER Á FRETTABLADID.IS

Διαβάστε περισσότερα

ára Haust 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

ára Haust 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI ára Haust 2016 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI 1 HVAR VILT ÞÚ VERA EFTIR FJÖGUR ÁR? Verður þú í skemmtilegu og vel launuðu starfi sem að auki gefur þér kost á háskólanámi? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar

Διαβάστε περισσότερα

HEILSUSTEFNA HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK. - greinargerð vinnuhóps

HEILSUSTEFNA HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK. - greinargerð vinnuhóps HEILSUSTEFNA HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK - greinargerð vinnuhóps Birna Baldursdóttir, KLD Janúar 2010 EFNISYFIRLIT Inngangur... 3 Um vinnulag við mótun heilsustefnu HR... 4 Helstu niðurstöður úr heilsukönnun

Διαβάστε περισσότερα

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/17/EB frá 31. mars 2004

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/17/EB frá 31. mars 2004 L 134/1 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS

Διαβάστε περισσότερα

H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði

H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði H2S loftgæðamælingar, Norðlingaholti og Hveragerði, fyrir árið 2015 Bls. 1 Skýrsla nr. 18 18. janúar 2016 H2S loftgæðamælingar í Norðlingaholti og í Hveragerði Skýrsla um mælingar fyrir árið 2015 Unnið

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = T 0 er minnsta mögulega gildi á T

x(t) = T 0 er minnsta mögulega gildi á T Fyrir x(t) = u(t) þá fáum við lim t y(t) = lim t tu(t) = sem er óstöðugt. (oft er gott að skoða hvort impúlssvörunin sé alsamleitin, ef svo er, þá er kerð stöðugt). Tímaóháð Ker er tímaóháð ef það kemur

Διαβάστε περισσότερα

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun H 2 S loftgæðamælingar, Hellisheiði og Nesjavöllum, 1. ársfjórðungur 2016 Bls. 1 Skýrsla nr. 21 26. apríl 2016 H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun Skýrsla um mælingar

Διαβάστε περισσότερα

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1228/2014. frá 17. nóvember 2014

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1228/2014. frá 17. nóvember 2014 Nr. 23/270 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.4.2015 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1228/2014 2015/EES/23/41 frá 17. nóvember 2014 um veitingu og synjun leyfis fyrir tilteknum

Διαβάστε περισσότερα

FRÆÐSLUSKRIFSTOFA RAFIÐNAÐARINS

FRÆÐSLUSKRIFSTOFA RAFIÐNAÐARINS FÆÐSLSKIFSTOF FIÐNÐINS FOMÚL VEGN SVEINSÓFS Í FIÐNM Útgáfa SVEINSÓFSNEFND FIÐN STEKSTMS Fræðsuskrifstofa rafiðnaðarins Sveinsprófsnefnd sterkstraums FOMÚL FOMÚLTEXTI ρ Δ cosϕ I ρ Δ ρ Δ Spenna V I Straumur

Διαβάστε περισσότερα

Ályktanir um hlutföll og tengslatöflur

Ályktanir um hlutföll og tengslatöflur Ályktanir um hlutföll og tengslatöflur LAN 203G & STÆ209G Anna Helga Jónsdóttir Sigrún Helga Lund Háskóli Íslands Anna Helga og Sigrún Helga (HÍ) Ályktanir um hlutföll og tengslatöflur 1 / 27 Helstu atriði:

Διαβάστε περισσότερα

VOR 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

VOR 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI VOR 2014 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI Verk- og tækninám - nema hvað? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar Handverksgreinar Snyrtigreinar Rafiðngreinar Upplýsingagreinar www.si.is/nemahvad INNGANGUR Það

Διαβάστε περισσότερα

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur:

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur: Grænt bókhald 2005. Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: 437-1318 Vefpóstur: ssv@ssv.is Sorpurðun Vesturlands hf. Grænt bókhald 2005 Yfirlýsing og áritun stjórnar Sorpurðun Vesturlands

Διαβάστε περισσότερα

Eðlisfræði 1. Dæmi 5.2 (frh.) Dæmi Dæmi (frh.) d) P = W tog. = 0, 47kW. = 9, 4kJ

Eðlisfræði 1. Dæmi 5.2 (frh.) Dæmi Dæmi (frh.) d) P = W tog. = 0, 47kW. = 9, 4kJ S I S Menntakólinn Dæi 5. frh. - 5.3 R E Y K SIGILLUM J A V SCHOLÆ I C E N í Reykjavík 5. frh. d P W tog t 9,4kJ 0 0, 47kW Eðlifræði Kafli 5 - Vinna og orkuvarðveila Óleyt dæi 5. nóveber 006 Kritján Þór

Διαβάστε περισσότερα

FRÉTTABRÉF LANDMÆLINGA ÍSLANDS. Nr tbl., 18. árg., maí 2016

FRÉTTABRÉF LANDMÆLINGA ÍSLANDS. Nr tbl., 18. árg., maí 2016 FRÉTTABRÉF LANDMÆLINGA ÍSLANDS Nr. 38 2. tbl., 18. árg., maí 2016 Landmælingar Íslands 60 ára Stiklað á stóru í sögu Landmælinga Íslands Mælingar og kortagerð Dana á Íslandi Árið 1956 urðu Landmælingar

Διαβάστε περισσότερα

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Symbicort mite Turbuhaler 80 míkrógrömm/4,5 míkrógrömm/skammt, Innöndunarduft

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Symbicort mite Turbuhaler 80 míkrógrömm/4,5 míkrógrömm/skammt, Innöndunarduft Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Symbicort mite Turbuhaler 80 míkrógrömm/4,5 míkrógrömm/skammt, Innöndunarduft Budesonid/formoterolfumarattvíhýdrat Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður

Διαβάστε περισσότερα

Samstaða um ráðningu sviðsstjóra en Sjálfstæðismenn vilja endurskoða skerðingu á yfirvinnu og bifreiðastyrkjum

Samstaða um ráðningu sviðsstjóra en Sjálfstæðismenn vilja endurskoða skerðingu á yfirvinnu og bifreiðastyrkjum 19. Mars 2015 6. tölublað 5. árgangur UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN Bifreiðaverkstæði til leigu Fullbúið bifreiðaverkstæði með öllum tækjum og verkfærum til leigu frá 1. júlí 2015. Staðsetning í nýju 360m 2

Διαβάστε περισσότερα

C Q T. þessu blaði. 5. tbl. 23. árg. des. 2005

C Q T. þessu blaði. 5. tbl. 23. árg. des. 2005 C Q T F Í Þeir félagar Ársæll TF3AO og Bjarni TF3GB tóku þátt í CQ WW RTTY keppninni vestur í Otradal hjá Þorvaldi TF4M. Sjá nánar í grein í blaðinu. Myndina tók Þorvaldur Stefánsson TF4M þessu blaði 5.

Διαβάστε περισσότερα

S t æ r ð f r æ ð i. Kennsluleiðbeiningar. Kennsluleiðbeiningar. 8tíu NÁMSGAGNASTOFNUN. 7. september 2006

S t æ r ð f r æ ð i. Kennsluleiðbeiningar. Kennsluleiðbeiningar. 8tíu NÁMSGAGNASTOFNUN. 7. september 2006 2 3 4 5 6 S t æ r ð f r æ ð i Kennsluleiðbeiningar Kennsluleiðbeiningar 8tíu NÁMSGAGNASTOFNUN NÁMSGAGNASTOFNUN 2. útgáfa 2006 7. september 2006 Átta tíu Kennsluleiðbeiningar 2006 Guðbjörg Pálsdóttir og

Διαβάστε περισσότερα

Menntaskólinn í Reykjavík

Menntaskólinn í Reykjavík Menntakólinn í Reykjaík Jólaróf 006, fötudaginn 5. de. kl. 9 0 Eðlifræði í 6.M og S náttúrufræðideild I Sör erkefnið er á 5 töluettu blaðíðu. Leyfileg hjálargögn eru hjálagt forúlublað og aareiknir. otaðu

Διαβάστε περισσότερα

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun H2S loftgæðamælingar, Hellisheiði og Nesjavöllum, 1. og 2. ársfjórðungur 2015 Bls. 1 Skýrsla nr. 15 16. júlí 2015 H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun Skýrsla um mælingar

Διαβάστε περισσότερα

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun H 2 S loftgæðamælingar á Hellisheiði og Nesjavöllum, 1. ársfjórðungur 2018 Bls. 1 Skýrsla nr. 42 3. maí 2018 H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun Skýrsla um mælingar fyrir

Διαβάστε περισσότερα

honum flóamarkaðsgeðsýki á háu stigi

honum flóamarkaðsgeðsýki á háu stigi KYNNINGARBLAÐ Tíska FIMMTUDAGUR 24. MAÍ 2018 Með flóamarkaðsgeðsýki á háu stigi Á sínum yngri árum var tónlistarmaðurinn Lord Pusswhip pönkari og skreytti sig með keðjum frá BYKO. Í dag finnst honum flóamarkaðsgeðsýki

Διαβάστε περισσότερα

Stefnumót við náttúruna

Stefnumót við náttúruna Stefnumót við náttúruna HUGMYNDAHEFTI//FRUMATHUGUN 01//REYKJAVÍK//DES 2010 Upplýsingastandur Setsvæði Geymsla Verslun Vistvæn sjónarmið Sorp H U G M Y N D A F R Æ Ð I Markmið verkefnisins byggist á því

Διαβάστε περισσότερα

FOUCAULT þrír textar 2014

FOUCAULT þrír textar  2014 FOUCAULT þrír textar www.starafugl.is 2014 Inngangur: Listaverk er ekki hlutur, það er lífið Nanna Hlín Halldórsdóttir Núna þegar niðurnjörvaður prófessjónalismi er búinn að gelda svo margt fallegt er

Διαβάστε περισσότερα

Allt fyrir hótel og veitingahús

Allt fyrir hótel og veitingahús KYNNINGARBLAÐ Allt fyrir hótel og veitingahús LAUGARDAGUR 24. MARS 2018 Kynningar: IKEA, Allt fyrir hótel, Idex, Vodafone, Lín Design, Efnalaugin Björg Ferðaþjónusta á krossgötum Bjarnheiður Hallsdóttir,

Διαβάστε περισσότερα

HAUST 2015 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI

HAUST 2015 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI HAUST 2015 SÍMENNTUN Í IÐNAÐI 1 Verk- og tækninám - nema hvað? Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar Handverksgreinar Snyrtigreinar Rafiðngreinar Upplýsingagreinar www.nemahvad.is INNGANGUR

Διαβάστε περισσότερα

4.01 Maður ekur 700 km. Meðalhraðinn er 60 km/klst fyrstu 250 km og 75 km/klst síðustu 450 km. Hver er meðalhraðinn?

4.01 Maður ekur 700 km. Meðalhraðinn er 60 km/klst fyrstu 250 km og 75 km/klst síðustu 450 km. Hver er meðalhraðinn? 4. kafli, dæmi og vör með útreikningum Skrifað út 9..4; :34 4. Maður ekur 7 km. Meðalhraðinn er 6 km/klt fyrtu 5 km og 75 km/klt íðutu 45 km. Hver er meðalhraðinn? S S Sv.: Hér þarf að reikna tímann fyrir

Διαβάστε περισσότερα

VINNUSTAÐAMENNING OG MANNAUÐSMÁL HJÁ ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

VINNUSTAÐAMENNING OG MANNAUÐSMÁL HJÁ ORKUVEITU REYKJAVÍKUR NÓVEMBER 2018 VINNUSTAÐAMENNING OG MANNAUÐSMÁL HJÁ ORKUVEITU REYKJAVÍKUR INNRI ENDURSKOÐUN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR IE18090007 VINNUSTAÐAMENNING OG MANNAUÐSMÁL HJÁ OR 1 INNGANGUR Orkuveita Reykjavíkur (OR)

Διαβάστε περισσότερα

Fagið 02/08 SÝKINGAR TENGDAR HEILBRIGÐIS ÞJÓNUSTU OG SMITLEIÐIR. Ásdís Elfarsdóttir Jelle, MPH, deildarstjóri sýkingavarnadeildar Landspítala

Fagið 02/08 SÝKINGAR TENGDAR HEILBRIGÐIS ÞJÓNUSTU OG SMITLEIÐIR. Ásdís Elfarsdóttir Jelle, MPH, deildarstjóri sýkingavarnadeildar Landspítala 02/08 SÝKINGAR TENGDAR HEILBRIGÐIS ÞJÓNUSTU OG SMITLEIÐIR Ásdís Elfarsdóttir Jelle, MPH, deildarstjóri sýkingavarnadeildar Landspítala Það Er margt sem getur haft áhrif á öryggi sjúklinga sem þurfa á þjónustu

Διαβάστε περισσότερα

Samspil gæðaþátta og fasteignaverðs

Samspil gæðaþátta og fasteignaverðs Samspil gæðaþátta og fasteignaverðs M.S. ritgerð í hagfræði Háskóli Íslands Ásdís Kristjánsdóttir Leiðbeinendur: Ásgeir Jónsson, lektor við Háskóla Íslands Sigurður Snævarr, borgarhagfræðingur Inngangur

Διαβάστε περισσότερα

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun

H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun H2S loftgæðamælingar, Hellisheiði og Nesjavöllum, fyrir árið 2015 Bls. 1 Skýrsla nr. 19 18. janúar 2016 H 2 S loftgæðamælingar við Hellisheiðarvirkjun og við Nesjavallavirkjun Skýrsla um mælingar fyrir

Διαβάστε περισσότερα

Greinargerð Trausti Jónsson. Sveiflur IV. Árstíðasveiflur í háloftunum yfir Keflavík

Greinargerð Trausti Jónsson. Sveiflur IV. Árstíðasveiflur í háloftunum yfir Keflavík Greinargerð 44 Trausti Jónsson Sveiflur IV Árstíðasveiflur í háloftunum yfir Keflavík VÍ-VS4 Reykjavík Mars 24 Árstíðasveifla ýmissa veðurþátta í háloftunum yfir Keflavík Inngangur Hér verður fjallað um

Διαβάστε περισσότερα

Greiðir eingöngu fyrir það magn sem er notað. Blandað á staðnum. Ekkert fer til spillis. Umhverfisvænt. Tímasparnaður.

Greiðir eingöngu fyrir það magn sem er notað. Blandað á staðnum. Ekkert fer til spillis. Umhverfisvænt. Tímasparnaður. Greiðir eingöngu fyrir það magn sem er notað Blandað á staðnum Ekkert fer til spillis Umhverfisvænt Tímasparnaður Snyrtileg lausn Sterkari lausnir Þunnflotsbíll Steypustöð á hjólum Vinsælar lausnir: Anhýdrít

Διαβάστε περισσότερα

Ákveðið að auka greiðslumark um 8 milljónir lítra samkvæmt tillögu SAM

Ákveðið að auka greiðslumark um 8 milljónir lítra samkvæmt tillögu SAM 7 24 34 Góð aðsókn að Matarmarkaði Búrsins í Hörpu Miðasala á Landsmót hestamanna 2018 hafin Innblásnir af bændamenningu og þjóðernisrómantík 6. tölublað 2017 Fimmtudagur 23. mars Blað nr. 487 23. árg.

Διαβάστε περισσότερα

Yfirlýsing framkvæmdastjórnar

Yfirlýsing framkvæmdastjórnar ISAL 2 3 Efnisyfirlit Efnisyfirlit Yfirlýsing framkvæmdastjórnar Allar upplýsingar í þessari skýrslu eru réttar og veittar samkvæmt okkar bestu vitund. Þær gefa raunhæfa mynd af starfsemi fyrirtækisins

Διαβάστε περισσότερα

Vísandi mælitæki (2) Vísandi mælitæki. Vísandi mælitæki (1) Vísandi mælitæki (3)

Vísandi mælitæki (2) Vísandi mælitæki. Vísandi mælitæki (1) Vísandi mælitæki (3) 1 2 Vísandi mælitæki (2) Vísandi mælitæki Fjöldi hliðrænna tækja byggir á því að rafsegulsvið myndast umhverfis leiðara með rafstraumi. Við það færist vísir: Með víxlverkun síseguls og segulsviðs umhverfis

Διαβάστε περισσότερα

Aldamótahátíð. Delludagur. á Eyrarbakka. á Selfossi ágúst 2012

Aldamótahátíð. Delludagur. á Eyrarbakka. á Selfossi ágúst 2012 Aldamótahátíð á Eyrarbakka 10.-12. ágúst 2012 Delludagur á Selfossi Sunnudaginn 12. ágúst 2012 Gleðilega hátíð, elsku krúttin mín Átjánda Sumar á Selfossi hátíðin er handan við hornið og hefur dagskráin

Διαβάστε περισσότερα

Skýrsla LV nr: LV Dags: desember Titill: Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana úttekt 2017

Skýrsla LV nr: LV Dags: desember Titill: Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana úttekt 2017 Lykilsíða Skýrsla LV nr: LV-2017-103 Dags: desember 2017 Fjöldi síðna: 15 Upplag: Dreifing: Birt á vef LV Opin Takmörkuð til Titill: Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana úttekt 2017 Höfundar/fyrirtæki:

Διαβάστε περισσότερα

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur:

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur: Grænt bókhald 2008. Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: 437-1318 Vefpóstur: ssv@ssv.is EFNISYFIRLIT Yfirlýsing og áritun stjórnar... 2 Áritun endurskoðenda... 3 Starfsleyfi... 4

Διαβάστε περισσότερα

Steig út fyrir þægindarammann VERTU TILBÚIN FYRIR VETURINN. Tíska

Steig út fyrir þægindarammann VERTU TILBÚIN FYRIR VETURINN. Tíska KYNNINGARBLAÐ Tíska FIMMTUDAGUR 6. SEPTEMBER 2018 Steig út fyrir þægindarammann Maye Musk er sjötug fyrirsæta og hefur sjaldan haft jafn mikið að gera og nú. 6 Að loknu stúdentsprófi ákvað Sif Þrastardóttir

Διαβάστε περισσότερα

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Rabeprazol Medical Valley 10 mg magasýruþolnar töflur Rabeprazol Medical Valley 20 mg magasýruþolnar töflur rabeprazolnatríum Lesið allan fylgiseðilinn vandlega

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 52/594 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 165/2014. frá 4.

Nr. 52/594 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 165/2014. frá 4. Nr. 52/594 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 165/2014 2016/EES/52/36 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar

Διαβάστε περισσότερα

Gagnasafnsfræði Venslaalgebra og bestun fyrirspurna. Hallgrímur H. Gunnarsson

Gagnasafnsfræði Venslaalgebra og bestun fyrirspurna. Hallgrímur H. Gunnarsson Gagnasafnsfræði Venslaalgebra og bestun fyrirspurna Hallgrímur H. Gunnarsson Inngangur SQL: SQL er declarative mál, segir bara hvað á að reikna, en ekki hvernig. Það er undir gagnasafnskerfinu komið að

Διαβάστε περισσότερα

Formaður Bændasamtaka Íslands afar ósáttur við blekkingarleik við sölu búvara:

Formaður Bændasamtaka Íslands afar ósáttur við blekkingarleik við sölu búvara: 16 18 34 Auka þarf lífræna mjólkurframleiðslu Hannar klakabrjót til að koma í veg fyrir kal í túnum Bærinn okkar Fremri-Gufudalur 1. tölublað 2014 Fimmtudagur 9. janúar Blað nr. 410 20. árg. Upplag 31.000

Διαβάστε περισσότερα

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013. frá 2.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013. frá 2. Nr. 23/983 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 2014/EES/23/55 frá 2. maí 2013 um stofnun skrár Sambandsins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðunum Evrópuþingsins

Διαβάστε περισσότερα

Efnisyfirlit. Yfirlýsing framkvæmdastjórnar Inngangsorð Stefna ISAL Fyrirtækið Árangursvísar

Efnisyfirlit. Yfirlýsing framkvæmdastjórnar Inngangsorð Stefna ISAL Fyrirtækið Árangursvísar ISAL 2017 2 Efnisyfirlit Efnisyfirlit Yfirlýsing framkvæmdastjórnar.... 3 Inngangsorð... 4 Stefna ISAL.... 5 Fyrirtækið... 7 Árangursvísar 2017.... 9 Losun í andrúmsloft... 11 Úrgangsmál.... 12 Frárennsli.....

Διαβάστε περισσότερα

FYLGISEÐILL. Dorbene Vet 1 mg/ml stungulyf, lausn fyrir hunda og ketti.

FYLGISEÐILL. Dorbene Vet 1 mg/ml stungulyf, lausn fyrir hunda og ketti. FYLGISEÐILL Dorbene Vet 1 mg/ml stungulyf, lausn fyrir hunda og ketti 1. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR Laboratorios SYVA S.A.U.,

Διαβάστε περισσότερα

TÆKNILEGIR TENGISKILMÁLAR VATNSVEITNA -TTV- 2010

TÆKNILEGIR TENGISKILMÁLAR VATNSVEITNA -TTV- 2010 TÆKNILEGIR TENGISKILMÁLAR VATNSVEITNA -TTV- 2010 Samorka 28. febrúar 2011 Útgefandi: Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja Suðurlandsbraut 48, 108 Reykjavík Sími: 588 4430, Fax 588 4431 Tölvupóstfang:

Διαβάστε περισσότερα

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur:

Grænt bókhald Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: Vefpóstur: Grænt bókhald 2007. Sorpurðun Vesturlands hf. Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes. S: 437-1318 Vefpóstur: ssv@ssv.is Sorpurðun Vesturlands hf. Grænt bókhald 2007 Yfirlýsing og áritun stjórnar Sorpurðun Vesturlands

Διαβάστε περισσότερα

FRAMHALDSSKÓLI MOSFELLSBÆJAR SETTUR Í FYRSTA SINN

FRAMHALDSSKÓLI MOSFELLSBÆJAR SETTUR Í FYRSTA SINN 5. tbl. 9. árg. ágúst/september 2009 Málgagn Kennarasambands Íslands FRAMHALDSSKÓLI MOSFELLSBÆJAR SETTUR Í FYRSTA SINN Listkennsla Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum Verkleg eðlisfræði Líðan ADHD

Διαβάστε περισσότερα

Blephadex gegn. augnháramítlum

Blephadex gegn. augnháramítlum KYNNINGARBLAÐ Helgin LAUGARDAGUR 5. MAÍ 2018 Ragna Sigríður Bjarnadóttir fatahönnuður hóf nýlega störf hjá hinu vinsæla tískumerki Part Two í Kaupmannahöfn og líkar vel. 12 Blephadex gegn augnháramítlum

Διαβάστε περισσότερα

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g smyrsli. kalsípótríól/betametasón

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g smyrsli. kalsípótríól/betametasón Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g smyrsli kalsípótríól/betametasón Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

Διαβάστε περισσότερα

Eitt besta kornsumar sögunnar. Matur úr villtri náttúru Íslands

Eitt besta kornsumar sögunnar. Matur úr villtri náttúru Íslands Eitt besta kornsumar sögunnar Matur úr villtri náttúru Íslands Matreiðslumenn horfa út í heim Félagarnir Ólafur Örn Ólafsson og Gunnar Karl Gíslason á veitingastaðnum Dilli í Norræna húsinu eru að gera

Διαβάστε περισσότερα

Samgöngustofa. Skoðunarhandbók ökutækja Skjal: Formáli Útgáfunúmer: 20 Almenn atriði Dags.:

Samgöngustofa. Skoðunarhandbók ökutækja Skjal: Formáli Útgáfunúmer: 20 Almenn atriði Dags.: Samgöngustofa. Skoðunarhandbók ökutækja Skjal: 1-1-01-1 Almenn atriði Dags.: 15.05.2017 1 Skynbúnaður 2 Hreyfill og fylgibúnaður 3 Yfirbygging 4 Stýrisbúnaður 5 Burðarvirki 6 Hjólabúnaður 7 Aflrás 8 Hemlabúnaður

Διαβάστε περισσότερα

HAGFRÆÐISTOFNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS

HAGFRÆÐISTOFNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS HAGFRÆÐISTOFNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS Hagfræðistofnun Háskóla Íslands Odda v/sturlugötu Sími: 525-4500/525-4553 Fax: 525-4096 Heimasíða: www.ioes.hi.is Tölvufang: ioes@hag.hi.is Skýrsla nr. C02:01 Stytting grunn-

Διαβάστε περισσότερα

Borgarbyggð og Bifröst Sambúð háskóla og byggðarlags

Borgarbyggð og Bifröst Sambúð háskóla og byggðarlags Dr.Ívar Jónsson Vífill Karlsson M.Sc. Borgarbyggð og Bifröst Sambúð háskóla og byggðarlags Skýrsla unnin fyrir Borgarbyggð og Viðskiptaháskólann á Bifröst Bifröst/ Borgarbyggð Janúar 2002 Höfundar þakka

Διαβάστε περισσότερα

VINNUMENNING OG KYNJATENGSL

VINNUMENNING OG KYNJATENGSL VINNUMENNING OG KYNJATENGSL LÖGREGLUNNAR AF HVERJU ERU KONUR SVO FÁMENNAR MEÐAL LÖGREGLUMANNA? FINNBORG SALOME STEINÞÓRSDÓTTIR LEIÐBEINANDI: DR. GYÐA MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR Efnisyfirlit Myndaskrá... 6 Töfluskrá...

Διαβάστε περισσότερα

Grunnvatnsrannsóknir í Norðurþingi

Grunnvatnsrannsóknir í Norðurþingi LV-2010/010 Grunnvatnsrannsóknir í Norðurþingi 2007-2010 Undirtitill Ágúst 2010 EFNISYFIRLIT INNGANGUR... 5 AÐFERÐIR... 5 GAGNAÖFLUN OG SÝNATAKA... 5 NIÐURSTÖÐUR MÆLINGA... 6 Mæling aðalefna í vatnssýnum

Διαβάστε περισσότερα

Umsögn. Aðferðafræði við framsetningu á arðsemiskröfu R

Umsögn. Aðferðafræði við framsetningu á arðsemiskröfu R Umsögn Til: Borgarráðs Frá: Fjármálastjóra Efni: Tillaga um arðsemiskröfu starfsþátta Orkuveitu Reykjavíkur Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkti tillögu um arðsemiskröfu starfsþátta OR á 258. stjórnarfundi

Διαβάστε περισσότερα

Aðventufagnaður Grunnvíkingafélagsins

Aðventufagnaður Grunnvíkingafélagsins TUDORTUDOR RAFGEYMAR RAFGEYMAR MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA MIKIÐ ÚRVAL OG GÓÐ ÞJÓNUSTA TUDOR 35- TRAUST ÁR Á ÍSLANDI TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI - 95Ah, 800 Amper - 30% meiri ræsikraftur - Alveg lokaðir

Διαβάστε περισσότερα

Matvæli úr dýraríkinu

Matvæli úr dýraríkinu Skoðunarhandbók - leiðbeiningar Matvæli úr dýraríkinu Desember 2016 1. INNGANGUR...4 Inngangur...4 1.2 Lagagrunnur...5 1.3 Skilgreiningar...6 1.4 Verklag...8 1.5 Skoðunarkerfið...9 1.5.1 Tilefni...9 1.5.2

Διαβάστε περισσότερα

Kaplan Meier og Cox. Aðferðafræði klínískra rannsókna haustið 2010 Fimmtudagur 11 nóvember. Thor Aspelund Hjartavernd og Háskóla Íslands

Kaplan Meier og Cox. Aðferðafræði klínískra rannsókna haustið 2010 Fimmtudagur 11 nóvember. Thor Aspelund Hjartavernd og Háskóla Íslands Kaplan Meier og Cox Aðferðafræði klínískra rannsókna haustið 2010 Fimmtudagur 11 nóvember Thor Aspelund Hjartavernd og Háskóla Íslands Tími að atburði í heilbrigðisvísindum Í heilbrigðisvísindum er útkoman

Διαβάστε περισσότερα

Reglur um skoðun neysluveitna

Reglur um skoðun neysluveitna Reglur um skoðun neysluveitna 1 INNGANGUR Mannvirkjastofnun setur reglur um skoðun neysluveitna samkvæmt ákvæðum reglugerðar um raforkuvirki nr. 678/2009. Reglur um skoðun neysluveitna eru settar samkvæmt

Διαβάστε περισσότερα

ÁFANGALÝSINGAR 2. ÁRS

ÁFANGALÝSINGAR 2. ÁRS ÁFANGALÝSINGAR 2. ÁRS 2016-2017 Áfangalýsingar 2016-2017 2. ár Bls 1 af 44 EFNISYFIRLIT BÓKFÆRSLA... 4 ÁFANGI: BÓKF2BT05... 4 EÐLISFRÆÐI... 5 ÁFANGI: EÐLI2DL05... 5 ÁFANGI: EÐLI2BY05... 6 EFNAFRÆÐI...

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 5/804 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 666/2013. frá 8.

Nr. 5/804 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 666/2013. frá 8. Nr. 5/804 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 666/2013 2016/EES/05/42 frá 8. júlí 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB

Διαβάστε περισσότερα

ÞÁTTTAKA Í FRÆÐSLU Á ÍSLANDI

ÞÁTTTAKA Í FRÆÐSLU Á ÍSLANDI ÞÁTTTAKA Í FRÆÐSLU Á ÍSLANDI NIÐURSTÖÐUR ÚR VINNUMARKAÐSRANNSÓKN HAGSTOFUNNAR 2003 Jón Torfi Jónasson Andrea Gerður Dofradóttir 2009 2009 Höfundar ISBN 978-9979-9847-9-5 Öll réttindi áskilin. Rit þetta

Διαβάστε περισσότερα

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1 1. HEITI LYFS Cystadane 1 g duft til inntöku 2. INNIHALDSLÝSING 1 g af dufti inniheldur 1 g af vatnsfríu betaíni. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Fluarix stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu Inflúensubóluefni (veiruhlutar, deyddir)

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Fluarix stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu Inflúensubóluefni (veiruhlutar, deyddir) Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Fluarix stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu Inflúensubóluefni (veiruhlutar, deyddir) Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en þú eða barnið eruð bólusett.

Διαβάστε περισσότερα

Það tekur enginn fiskur fluguna í boxinu. 8. tölublað 2017 Fimmtudagur 27. apríl Blað nr árg. Upplag Vefur: bbl.is

Það tekur enginn fiskur fluguna í boxinu. 8. tölublað 2017 Fimmtudagur 27. apríl Blað nr árg. Upplag Vefur: bbl.is 4 16 36 37 Tækifæri í lífrænt vottuðum búskap Það tekur enginn fiskur fluguna í boxinu Kengúrur Skippy á grillið 8. tölublað 2017 Fimmtudagur 27. apríl Blað nr. 489 23. árg. Upplag 32.000 Vefur: bbl.is

Διαβάστε περισσότερα

Þúsundþjalasmiður í háloftunum. Truflanir á raforkuflutningum á landsbyggðinni ýta undir kröfur um lagningu rafstrengja í jörð:

Þúsundþjalasmiður í háloftunum. Truflanir á raforkuflutningum á landsbyggðinni ýta undir kröfur um lagningu rafstrengja í jörð: 14 18 24-25 Líkjörar og snafsar úr íslensku hráefni Þúsundþjalasmiður í háloftunum Dýravelferð á Íslandi verði á stalli með svissneskum úrum 3. tölublað 2013 Fimmtudagur 7. febrúar Blað nr. 388 19. árg.

Διαβάστε περισσότερα

Niðurstöður aurburðarmælinga í Jökulsá í Fljótsdal árið 2003

Niðurstöður aurburðarmælinga í Jökulsá í Fljótsdal árið 2003 Verknr.: 7-546763 Jórunn Harðardóttir Svava Björk Þorláksdóttir Niðurstöður aurburðarmælinga í Jökulsá í Fljótsdal árið 2003 Unnið fyrir Landsvirkjun OS-2004/010 Apríl 2004 ISBN 9979-68-141-1 ORKUSTOFNUN

Διαβάστε περισσότερα

11. tölublað 2017 Fimmtudagur 8. júní Blað nr árg. Upplag Vefur: bbl.is

11. tölublað 2017 Fimmtudagur 8. júní Blað nr árg. Upplag Vefur: bbl.is 4 24 32 Lífrænn ís í Laugardalnum Hveragerði eignast sitt eigið brugghús Menningarveisla Sólheima 2017 11. tölublað 2017 Fimmtudagur 8. júní Blað nr. 492 23. árg. Upplag 32.000 Vefur: bbl.is Þremur tonnum

Διαβάστε περισσότερα

Veghönnunarreglur 02 Þversnið

Veghönnunarreglur 02 Þversnið 3 Veghönnunarreglur 02 10.01.2011 Flokkun gagna innan Vegagerðarinnar Flokkur Efnissvið Einkenni (litur) 1 Lög, reglugerðir, og önnur Svartur fyrirmæli stjórnvalda 2 Stjórnunarleg fyrirmæli, Gulur skipurit,

Διαβάστε περισσότερα

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g hlaup. kalsípótríól/betametasón

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g hlaup. kalsípótríól/betametasón Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Daivobet 50 míkrógrömm/0,5 mg/g hlaup kalsípótríól/betametasón Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

Διαβάστε περισσότερα

Um flokkun sorps og spilliefna gilda ýmsar innlendar og alþjóðlegar reglur sem Háskóli Íslands hlítir. Í sérhverri bygg-

Um flokkun sorps og spilliefna gilda ýmsar innlendar og alþjóðlegar reglur sem Háskóli Íslands hlítir. Í sérhverri bygg- Kafli 7 Förgun Það er stefna Háskóla Íslands að fylgja þeim reglum og leiðbeiningum sem alþjóðasamfélagið setur um umhverfismál og förgun lífsýna, spilliefna og hættulegra efna. Til þess að skólinn geti

Διαβάστε περισσότερα

Indriði Pálsson, fv. Stórmeistari Frímúrarareglunnar á Íslandi

Indriði Pálsson, fv. Stórmeistari Frímúrarareglunnar á Íslandi 2. tölublað, 11. árgangur. Desember 2015 FRÍMÚRARINN Fréttablað Frímúrarareglunnar á Íslandi S U B S PE CIE Æ TE RN ITA TIS Indriði Pálsson, fv. Stórmeistari Frímúrarareglunnar á Íslandi Fæddur 15. desember

Διαβάστε περισσότερα