Διαφάνεις Μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (4) Γ. Καρράς (12/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφάνεις Μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (4) Γ. Καρράς (12/2011)"

Transcript

1 Παράσταση αναγλύφου μέσω ισοϋψών Ψηφιακή περιγραφή του αναγλύφου X i = X A + i dx Y j = Y A + j dy Z ij (Μ Ν) ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ dy Y A γεωμορφολογικά σωστές και πιστές κατάλληλες γιά σχεδίαση περιορίζονται από την ισοδιάσταση εμπεριέχουν γενικά το μικροανάγλυφο αλλά όχι και τις μισγάγκειες, ακμές κ.λπ. δύσκολα επιδέχονται μαθηματική επεξεργασία i,j ψηφιακά μοντέλα εδάφους (ή αναγλύφου) (digital elevation models DEM) X dx Διατεταγμένη σειρά αριθμών που παριστάνει την κατανομή του υψομέτρου Ζτης επιφάνειας Γνωστό Ζ μόνο στους κόμβους ij Z καννάβου: μετρημένα ή παρεμβολή σε δειγματοληψία (sampling) Ενδιάμεσα τα Z παρεμβάλλονται ΠΑΡΑΓΩΓΗ DEM Άμεση (φωτογραμμετρικά) Με στερεοσκοπική παρατήρηση σε αναλυτικά όργανα (ημιαυτοματισμός) Αυτόματα (συσχέτιση εικόνων) σε ψηφιακά φωτογραμμετρικά όργανα απαιτείται και επεξεργασία με στερεοσκοπική παρατήρηση (υπέρθεση) Έμμεση (παρεμβολή σε δειγματοληψία ) Φωτογραμμετρικά Σημεία: δάση/πόλεις μικρό ανάγλυφο χαρακτηριστικά σημεία Γραμμές: μισγάγκεις, απότομες μεταβολές αναγλύφου Δειγματοληψία μέσω ισοϋψών σύνθετη δειγματοληψία Μέθοδοι παρεμβολής Ψηφιοποίηση ισοϋψών από χάρτες κινούμενου ε ο μέσου όρου βέλτιστου επιπέδου χειρός / αυτόματη (raster to vector) επιφάνειας ανώτερου βαθμού Επίγεια (ταχυμετρία, GPS) γεωστατιστικές (Kriging) μικρές εκτάσεις, ομαλό έδαφος επιλογή σημείων δειγματοληψίας Άλλες πηγές (IFSAR, LIDAR) (αριθμός, απόσταση, διεύθυνση) Ισοϋψείς και Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου Οπτικοποίηση των DEM 2D Αξονομετρικό D Προοπτικό 0 1

2 3D φωτογραμμετρική αποτύπωση και κατασκευή αντιγράφου τμήματος της Ζωφόρου του Παρθενώνα (Ε. Σταμπουλόγλου) Μηχανή: μετρική. Απόσταση λήψης 2m Επεξεργασία: αναλυτικό φωτογραμμετρικό όργανο DEM πλάτης με έντονη σκολίωση (τεχνική: τοπογραφία moiré) (a) (b) (c) Περιγραφή: σημεία (ισοϋψείς ανά 1mm) Τελικά προϊόντα: DEM και κατασκευή μηχανικού αντιγράφου (εκμαγείου) από MDF σε αυτόματη μηχανή CNC (Computerized Numerical Control) (a) σκίαση υψομετρικών ζωνών (b,c) φωτορρεαλιστική σκίαση αναγλύφου Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (κανονικός κάνναβος) από συλλογή ανά στερεομοντέλο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ DTM (digital terrain models) εκτός κι αν έχει συλλεγεί απευθείας, τo DEM περιλαμβάνει υψόμετρα που είναι προϊόντα παρεμβολής επιπλέον: εξομαλύνει το ανάγλυφο περιγραφή επιφάνειας μέσω τριγώνων TIN (triangulated irregular network) κατασκευή κεκλιμένων τριγώνων από τα πιό κοντινά σημεία χωρίς τομές πλευρών και επικαλύψεις 2D τριγωνισμός Delaunay αποθηκεύονται οι τοπολογικές σχέσεις γειτονικών τριγώνων παρεμβολή υψομέτρων στην εξίσωση του επιπέδου πλήρης προσαρμογή στα συλλεγέντα υψομετρικά σημεία ΟΜΩΣ: μοντέλο 2.5D 2

3 Σημεία, γραμμές ασυνέχειας, DEM και TIN αρχική συλλογή παρεμβολή κανονικού DEM TIN χωρίς συμμετοχή της γραμμης ασυνέχειας TIN με συμμετοχή της γραμμης ασυνέχειας Συλλογή γραμμών ασυνέχειας και χαρακτηριστικών σημείων LiDAR (Light Detection And Ranging) συνιστώσες του LiDAR - Σαρωτής -GPS - IMU Μοντέλο εδάφους ΤΙΝ (κάνναβος + σημεία + γραμμές ασυνέχειας) 3

4 LiDAR Εφαρμογές και προϊόντα των DTM Φωτογραμμετρία Διατομές, υπολογισμοί κλίσεων, εμβαδών, όγκων (πχ.οδοποιία) Μελέτες τεχνικών έργων, σχεδιασμός, περιβάλλον Έλεγχοι ορατότητας και εμποδίων (τηλεπικοινωνίες) Αυτόματη πλοήγηση και προσομοίωση πτήσης Παραγωγή αντιγράφων CAM (χάρτες, βιομηχανία, ιατρική) Οπτικοποίηση εδάφους (προοπτικά, φωτορρεαλισμός) Ψηφιακές βάσεις 3D δεδομένων (GIS), 3D μοντέλα πόλεων παρεμβολή ισοϋψών υπόβαθρο διαφορικής αναγωγής ή μονοσκοπικής απόδοσης (monoplotting) μερική υποκατάσταση φωτοσταθερών, βοηθητικά στον αεροτριγωνισμό Ακρίβεια ακρίβεια μετρημένων υψομέτρων (προσανατολισμοί + μέτρηση, ψηφιοποίηση) παρεμβολή (μέθοδος αριθμός, θέση, κατανομή) ανάγλυφο και πυκνότητα συλλογής Έλεγχος οπτικά (στερεοσκοπική υπέρθεση) σημεία ελέγχου, παρεμβολή στο DTM ( rmsδz) Συνδυασμός 3D δεδομένων (DEM) και εικονιστικής πληροφορίας Ορθοφωτογραφία (διαφορική αναγωγή) Χάρτης ακριβής αλλά: αφαίρεση γενίκευση Εικόνα πλούσια πληροφορία αλλά: γεωμετρικές παραμορφώσεις λόγω αναγλύφου + στροφών μεταβλητη κλίμακα εξάλειψή τους από την εικόνα ορθοφωτογραφία σωστή οριζοντιογραφία (2D συντεταγμένες, οριζόντιες αποστάσεις, γωνίες κλπ.) νέα εικόνα με περιεχόμενο αρχικής αλλά σε ορθή προβολή σχετικά κατώτερη ποιότητα (δευτερογενής, προϊόν επανασύστασης) 2D προϊόν (όχι 3D πληροφορία) εξάρτηση από DEM + δυσκολίες προσαρμογής μωσαϊκών ορθοφωτογραφία ή ορθοφωτομωσϊκό + χάρτης κοινό σύστημα αναφοράς υπέρθεση διανυσμάτων εισαγωγή ισοϋψών ορθοφωτοχάρτης 4

5 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ αεροφωτογραφία κεντρική προβολή ορθοφωτογραφία ορθή προβολή αεροφωτογραφία (κεντρική προβολή) ορθοφωτογραφία (ορθή προβολή) δημιουργία στεροζεύγους (stereomate) γιά στερεοσκοπική παρατήρηση θ tanθ = Β:Η Ορθοφωτογραφία και υπέρθεση διανυσματικής πληροφορίας Διάγραμμα Ψηφιακής Ορθοαναγωγής Δεδομένα (πλήν ψηφιακής εικόνας) εσωτερικός προσανατολισμός φωτοσταθερά Α/Τ, εξωτερικός προσανατολισμός DTM (τετραγωνικός κάνναβος ή TIN) Επιλέγονται περιοχή ορθοφωτογραφίας (Χ,Υ) ΜΙΝ (Χ,Υ) ΜΑΧ κλίμακα ορθοφωτογραφίας διάσταση εικονοψηφίδας στο έδαφος ( εδαφοψηφίδα groundel) διάσταση ορθοφωτογραφίας Μ Ν σχέση ψηφίδας εδάφους (IJ) (XY) Διαδικασία: Σάρωση περιοχής ορθοφωτογραφίας ανά τελική ψηφίδα I,J (IJ) (XY) (XY) παρεμβολή στο DTM Ζ (ΧΥΖ) μέσω συγγραμμικόττας εικονοσυντεταγμένες x,y (xy) μέσω αφινικού μετασχηματισμού θέση i j στην ψηφιακή εικόνα παρεμβολή στην θέση (i j ) τόνος γκρίζου g (I,J,g,, Χ,Υ,Ζ) επανασύσταση εικόνας 5

6 i,j ψηφιακή εικόνα μ ν Z DTM m n παρεμβολή τόνου g του γκρίζου παρεμβολή Z X,Y I,J εσωτερικός + εξωτερικός προσανατολισμός συνθήκη συγγραμμικότητας + αφινικός μετασχηματισμός g επανασύσταση εικόνας Διάγραμμα Ψηφιακής Ορθοαναγωγής διόρθωση εικονοσυντεταγμένων ψηφιακή ορθοφωτογραφία Μ Ν ορίζεται από την εδαφοψηφίδα (groundel) Ψηφιακή Ορθοαναγωγή: Προσεγγιστικός Αλγόριθμος προβάλλονται στην εικόνα μέσω της συνθήκης συγγραμμικότητας οι κορυφές του DTM ή πυκνότερος κάνναβος (σημεία αγκύρωσης) οι εικονοσυντεταγμένες των pixel στο εσωτερικό κάθε στοιχείου του DTM υπολογίζονται με παρεμβολή (συνήθως διγραμμική) μείωση χρόνου μικρότερη ακρίβεια x= b01 + b11x+ b21y+ b31xy y= b + b X+ b Y+ b XY Y 1 2 y x X 3 γνωστά X i, Y i, x i, y i i = 1,2,3,4 από τα γνωστά b jk υπολογίζονται οι εικονοσυντεταγμένες των pixel της ορθοφωτογραφίας b jk 2 Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας πληρότητα και πλούτος περιεχομένου μη γενικευμένη (συμπληρώνει, δεν υποκαθιστά τον χάρτη!) άμεσα αναγνώσιμη: όμοια με πραγματικότητα (δεν προϋποθέτουν χαρτογραφική προπαίδεια) οικονομικότητα δυνατότητα χρήσης σε πολλές κλίμακες Βασικές Χρήσεις (ως το πιό διαδεδομένο φωτογραμμετρικό προϊόν) ως χάρτες (με δυνατότητα μέτρησης σε 3D) γιά ενημέρωση χαρτών στο κτηματολόγιο υπόβαθρο σχεδιασμού/μελέτης μεταβολών επίγειες αποτυπώσεις γιά φωτορρεαλισμά προϊόντα (draping) χρήση ορθοφωτογραφιών σε GIS Αυτόματη προσαρμογή χρώματος και φωτεινότητας σε όλες τις εικόνες ψηφιακού ορθοφωτομωσαϊκού σε φωτογραμμετρικό ψηφιακό σταθμό (OrthoVista/Zeiss) εξαγωγή δεδομένων με φωτογραμμετρικούς/τηλεπισκοπικούς αυτοματισμούς: συλλογή γεωμετρικής/θεματικής πληροφορίας ως βασικό υπόβαθρο γεωμετρικής ενημέρωσης ως ένα ακόμα επίπεδο πληροφορίας 6

7 Πηγές Σφάλματος Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας αρχική εικόνα φωτομηχανή εσωτερικός προσανατολισμός σαρωτής επίγειος έλεγχος (φωτοσταθερά) αεροτριγωνισμός μεγέθυνση m ανάλυση αρχικής εικόνας / ορθοφωτογραφίας αλγόριθμος παραγωγής ορθοφωτογραφίας δημιουργία ορθοφωτομωσαϊκού ακρίβεια DEM παρεμβολή υψομέτρων στο DEM DTM: H ακρίβεια ισοϋψών: 0.3 H σφάλμα λόγω DEM: σ oρθ = σ DEM (r/c) γιά ολόκληρη την εικόνα: μέσο r/c 1/2 γιά το επικαλυπτόμενο: μέσο r/c 1/3 USGS: k = 40000, H = 6100 m, σ DEM < 7 m γιά ο/φ 1:12000 (7/3)/12000 = 0.2 mm c r σ DTM σ oρθ Περιοχές λιωμένου ορθοφωτομωσαϊκού image melting σε περιοχές απότομων βράχων (Ariège, Γαλλία) Επίδραση του φακού στην εκτροπή λόγω αναγλύφου DSM από LiDAR φωτογραμμετρικό DSM ορθοφωτογραφίες μικρή εστιακή απόσταση ίδια κλίμακα εικόνας στο A, αλλά διαφορετικές κλίμακες στο B B A A μεγάλη εστιακή απόσταση Μεγάλες εστιακές αποστάσεις πρωτεύον σημείο προξενούν μικρότερες εκτροπές λόγω αναγλύφου μικρότερες αποκρύψεις στο αντικείμενο. Συνεπώς, προτιμώνται τόσο γιά την αναγωγή καθώς όσο και γιά ορθοφωτογραφίες σε αστικές περιοχές. B r B A A B r 7

8 Φακός και Εκτροπή λόγω Αναγλύφου H = 1500 m c = 305 mm H = 750 m c = 152 mm Ο c Δρ ρ Ρ ΔΖ a Ν ΔR r.k o Δr.k o ορθοφωτογραφία κλίμακας 1:k o Δr β Ο Ρ ισοϋψείς από βιβλίο Kraus Σφάλμα Ορθοφωτογραφίας μετάθεση σημείων εκτός DEM ρ ρ ΔZ Δ R = Δ Z Δ Rtana ΔR = c c c + tan a ρ a: γωνία κλίσης εδάφους στη διεύθυνση ΟΡ a > 0: κλίση εδάφους προς τα πάνω a < 0: κλίση εδάφους προς τα κάτω ΔZ ΔR = c + tanαcosβ ρ α: γωνία μέγιστης κλίσης β: γωνία μεταξύ ΟΡ και διεύθυνσης μέγιστης κλίσης α > 0: κλίση εδάφους προς τα πάνω α < 0: κλίση εδάφους προς τα κάτω ορθή προβολή ορθοφωτογραφία Βασικό σφάλμα ορθοφωτογραφίας λόγω μη πληρότητας του DTM Σε περιοχές όπου κατά την συλλογή 3D πληροφορίας έχουν αγνοηθεί λεπτομέρειες που δεν περιγράφονται στο DTM μεταθέσεις (εκτροπές λόγω αναγλύφου) μεταβολές κλίμακας παρουσία στοιχείων που δεν πρέπει να εμφανίζονται γεωμετρικές παραμορφώσεις ( building leaning ) Ασυνέχειες από εσφαλμένη ένωση γειτονικών ορθοφωτογραφιών (εκτροπή λόγω αναγλύφου) 8

9 Σωστή γεωμετρία στο επίπεδο του εδάφους, εκτροπές λόγω αναγλύφου στα κτίρια, προβλήματα σκιάς λόγω διαφορετικών γραμμών πτήσης DEM TIN Ορθοφωτογραφία από κανονικό κάνναβο (DEM) και από ΤΙΝ Ορθοφωτογραφία χωρίς και με χρήση γραμμών ασυνέχειας στην γέφυρα Ορθοφωτογραφία από ελλιπή περιγραφή του αναγλύφου 9

10 3D ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM) και 3D ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (DSM) Ορθοφωτογραφία με DTM χωρίς & με περιγραφή τεχνικών έργων μετάθεση κτιρίου εσφαλμένη κλίμακα νεκρές περιοχές εύρεση πολλαπλών τομών σωστή θέση σωστή κλίμακα διπλοπροβολές νεκρές περιοχές DTM Q R Q R DSM έδαφος + κτίρια + τεχνικά έργα (+ βλάστηση) P DTM P g Q g R g Q g Q g R επίπεδο προβολής (τιμές g γκρίζου) DTM Ορθοφωτογραφία από DSM και διπλοπροβολές Ορθοφωτογραφία από DSM διπλοπροβολές (πάνω) αποκοπή τυφλών περιοχών (κάτω) 10

11 Παραγωγή ορθοφωτογραφίας από DSM με προσδιορισμό αποκρύψεων 1 συμβατική ορθοεικόνα Έλεγχος πολλαπλών τομών και συγχώνευση επιμέρους ορθοφωτογραφιών 2 μεμονωμένες διορθωμένες ορθοεικόνες TRUE ORTHO κενές ( νεκρές ) περιοχές ορθοεικόνας 3 ορθοεικόνα ως σύνθεση των 1, 2, 3 Ορθοφωτογραφία: Διόρθωση κτιρίου κατά θέση & κλίμακα αριστ τερή εικόν να δε εξιά εικ κόνα ορθοφωτογραφία από τις 2 εικόνες με διόρθωση του κτιρίου τελική ορθοφωτογραφία με συμπλήρωση Συμβατική και αληθής ορθοφωτογραφία (μετάθεση κτιρίων και αλλαγή κλίμακας) 11

12 Συμβατική και αληθής ορθοφωτογραφία (true ortho) από το πολυεικονικό σύστημα της ISTAR με 5 γραμμικούς σαρωτές (HRSC) & πλάγια επικάλυψη 50% Αληθής Ορθοφωτογραφία (πάνω) από πολύ πυκνό DSM που έχει εξαχθεί με αυτόματο τρόπο από σειρά επικαλυπτόμενων εικόνων (κάτω) Αληθής ορθοφωτογραφία και υπέρθεση του πολύ πυκνού νέφους σημείων που έχει συλλεγεί με LIDAR Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας 1 Φακός (κατά ΟΚΧΕ αλλά και διεθνώς) γενικά: ευρυγώνιος, αστικές περιοχές: κανονικός Κλίμακα α/φ (k), ο/φ (k ο ), συντελεστής μεγέθυνσης m = k: k ο ΟΚΧΕ: κατ αρχήν 2.5 m 5 k o = k USGS: k o = k = διεθνώς: κατά περίπτωση αποδεκτές τιμές m: 3 8 Βήμα d του DΤM (σφάλμα DTM: διπλάσιο του χάρτη ΕΕ) OKXE: d o 1.5 cm (στο έδαφος: d o k o ) 1:1000 d = 15 m, 1:5000 d = 75 m, 1:10000 d = 150 m διεθνώς: κατά περίπτωση d o = cm ΕΕ: φορές το pixel της ο/φ... και όσες γραμμές ασυνέχειας ή σημεία χρειαστούν BC: σε απότομες μεταβολές (γέφυρες) επεξεργασία του DTM γιά καλό οπτκό αποτέλεσμα, η γεωμετρική ακρίβεια έπεται 12

13 50 cm 25 cm 10 cm Ορθοφωτογραφίες με διαφορετική εδαφοψηφίδα Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας 2 Ανάλυση μέγεθος ψηφίδας p: α/φ, p ο : ο/φ, p g : p στο έδαφος ΟΚΧΕ: p g 30% ζητούμενης γεωμετρικής ακρίβειας σ g του ο/χ σ g = k o σ o k o 0.2 mm p k o 0.2/k 02/kmm = 60/m μm p o = (1.5 2) m p πχ.: m = 3 p = 20 μm ( 1200 dpi) και p o = μm διεθνώς: p = p o / (m 1.5) με p o 100 μm ΟΚΧΕ: pixel = 100 μm στην κλίμακα της ορθοφωτογραφίας (να μην διακρίνεται σε παρατήρηση από 60 cm) 1: m 1: m 1: m εάν όχι άμεσο αποτέλεσμα, επανασύσταση από μικρότερο pixel BC: 1: m 1: m 1: m αρχικό pixel p < 80% του ζητούμενου p o (στο έδαφος) USGS: 1: m (αρχικό pixel: 25 μm) Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας 3 Αλγόριθμος παρεμβολής OKXE (αλλά και διεθνώς): ασπρόμαυρες: διγραμμική ή δικυβική, έγχρωμες: δικυβική Ορθοφωτομωσαϊκό (OKXE αλλά και διεθνώς): ένωση κατά μήκος φυσικών ή τεχνητών ορίων φωτεινότητα και κοντράστ βάσει της καλύτερης εικόνας ιστόγραμμα Gauss (BC: μέσος όρος 127) φορμάτ: ασυμπίεστο TIFF με γεωαναφορά (GeoTIFF) Σάρωση αρνητικά ή διαθετικά, ποτέ εκτπώσεις σε χαρτί σαρωτής με min 1000 dpi οπτική ανάλυση και ακρίβεια καλύτερη του ½ της ζητούμενης ανάλυσης σάρωσης (ΟΚΧΕ) ετήσια βαθμονόμηση, σφάλμα rms 5 μm σε τεστ με κάναβο ακρίβειας 1μm, min 20 σημεία και σάρωση 15 μm (BC) σφάλμα εσωτερικού προσανατολισμού 30 μm (ΕΕ, BC) Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας 4 Αεροτριγωνισμός (OKXE αλλά και διεθνώς): επίλυση μπλοκ ( 6 σημεία σύνδεσης / μοντέλο) v σε κάθε φ/σ <50% του ορίου ακριβείας στο 90% των σημείων, το 10% να μην υπερβαίνει το όριο ακριβείας. ΕΕ: rms φ/σ <50% του ορίου ακριβείας Ακρίβεια ορθοφωτομωσαϊκού ΟΚΧΕ: οριζοντιογραφική: 95% σημείων ελέγχου < 2.5 pixel υψομετρική: 95% σημείων <0.125% Η γενικά: ζητείται το 90% των σημείων να βρίσκεται εντός του ±3σ της ζητούμενης ακρίβειας USGS, USACE: το 90% των σημείων εντός του ±1/40 in και κανένα εκτός του ±1/20 in BC: ακρίβεια 0.5 mm στο επίπεδο της ορθοφωτογραφίας 13

14 Μνημεία: περίπλοκη μορφολογία αντικειμένου ορθοφωτογραφία (σε ψηφιακό σταθμό) από τοπικά ελλιπές DSM Αρχαϊκό Ιερό Διός, Λόφος Νυμφών, Θησείο Ορθοφωτομωσαϊκό από λωρίδα 12 εικόνων (~1:1000) Δ. Μαυρομάτη Μηχανή ερασιτεχνική ε 35 mm, f = 28 mm Πλατφόρμα μετεωρολογικό μπαλόνι με ήλιον Φωτοσταθερά 60 φυσικά Αεροτριγωνισμός μέθοδος δεσμών με αυτοβαθμονόμηση Ακρίβεια ~ 4 cm σε 40 φυσικά σημεία ελέγχου Σταθμός Intergraph SSK Αρχαϊκό Ιερό Διός (Λόφος Νυμφών, Θησείο) Οπτικοποίηση αναγλύφου Πύλη των Λεόντων Δ. Μαυρομάτη (ΥΠ.ΠΟ.) ΠΟ 14

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ελέγχεται καλύτερα το δίκτυο τριγώνων που θα δημιουργηθεί d A B C Φωτοσκιασμένο 3D μοντέλο και τελικό ορθοφωτομωσαϊκό Ορθοφωτογραφίες από διαφορετικά 3D μοντέλα αντικείμενο τριγωνισμός 2D laser scanning Αρχική εικόνα και αντίστοιχη ορθοφωτογραφία φωτογραμμετρία 15

16 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Δημιουργία του 3D μοντέλου φωτογραμμετρικά (κοπιαστικό, χρονοβόρο) νέα δυνατότητα: συλλογή με Laser Scanning Αδυναμία εμπορικών φωτογραμμετρικών λογισμικών να χειριστούν πλήρως 3D μοντέλα ( 2.5 D), προκειμένου να οριστεί ποιά ακριβώς τμήματα του μοντέλου φαίνονται σε μιά δεδομένη διεύθυνση (προβολή) πρώτο πρόβλημα αποκρύψεων Αδυναμία, γενικά, να διαπιστωθεί εάν κάποιες περιοχές του μοντέλου φαίνονται ή δεν φαίνονται σε μιά αρχική εικόνα δεύτερο πρόβλημα αποκρύψεων Γιά κάθε εικονοψηφίδα της ορθοφωτογραφίας, η φωτοϋφή (το χρώμα) αντλείται από μία μόνο εικόνα Γιά την παραγωγή της ορθοφωτογραφίας πρέπει κατ αρχάς να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε εικονοψηφίδα της θα αντιστοιχιστεί το σωστό υψόμετρο Αυτό είναι απλό σε επιφάνειες όπου σε κάθε σημείο ΧΥ αντιστοιχεί ένα μόνο υψόμετρο (αρκεί μιά περιγραφή 2.5D) Δεν είναι απλό όταν πρόκειται γιά σύνθετες επιφάνειες, όπου σε ίδιο ΧΥ αντιστοιχούν περισσότερα υψόμετρα φαινόμενο συχνό σε επίγειες εφαρμογές (απαιτείται περιγραφή 3D) Προβολή 3D σημειοσυνόλου ορθή προβολή Το διπλό πρόβλημα της απόκρυψης Η 3D επιφάνεια Προβολή χωρίς έλεγχο αποκρύψεων Προβολή με έλεγχο αποκρύψεων αντικείμενο κεντρική προβολή περιοχές με ανεπιθύμητη υφή περιοχές με απουσία υφής 16

17 απόκρυψη εικόνας κεντρική προβολή βλή αυτοαπόκρυψη επιφάνειας Το διπλό πρόβλημα της απόκρυψης ορθή προβολή αντικείμενο απουσία υφής ανεπιθύμητη υφή Αλγόριθμος αυτόματης παραγωγής αληθούς ορθοφωτογραφίας (ή άλλων προβολών) εικόνα 1 C 3D επιφάνεια ακτίνα κεντρικής προβολής E A B C επίπεδο ορθοπροβολής D ακτίνα ορθής προβολής Χ ακτίνα κεντρικής προβολής Υ Ζ χάρτης βάθους της o/φ A εικόνα 2 ορατές περιοχές της εικόνας Φωτοσκίαση τελικού (επεξεργασμένου) 3D μοντέλου επιφάνειας Καπνικαρέα: Οι επτά ψηφιακές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν γιά την συνόρθωση δέσμης Αραιωμένο ΤΙΝ με σημεία και τρίγωνα 17

18 Περιοχές της ορθοφωτογραφίας, γιά τις οποίες η αρχική εικόνα (κάτω) διαθέτει πληροφορία χρώματος Περιοχές της ορθοφωτογραφίας, γιά τις οποίες η αρχική εικόνα (κάτω) διαθέτει πληροφορία χρώματος Ορατότητα Επιφάνειας και Εικόνας Μίξη υφής (texture blending) Ακόμα, στα εμπορικά λογισμικά ο χειριστής καθορίζει από ποιά συγκεκριμένη αρχική εικόνα θα παραχθεί το κάθε τμήμα ενός ορθοφωτομωσαϊκού Εάν όμως σε κάθε ψηφίδα της ορθοφωτογραφίας δοθεί χρώμα με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εικόνων στις οποίες φαίνεται αυτό το σημείο Δεν θα υπάρχουν καθόλου αποκρύψεις ή νεκρές περιοχές (εάν όλα τα σημεία φαίνονται σε μία έστω εικόνα) Η παραγόμενη εικόνα θα είναι ραδιομετρικά ομαλότερη 18

19 g w g i = w w i = e i i i Απόδοση χρώματος με βάρη (ορθο)προβολή g e 1 e 3 g 1 g 3 Για το σημείο Α ενδέχεται η εικόνα 2 να συνεισφέρει χρώμα από το (μη μοντελοποιημένο) εμπόδιο C 1 Β 2 C 3 1 g 2 e όριο απόκρυψης Α Σε κάθε pixel της προβολής, το χρώμα g προκύπτει από τις τιμές g i του σημείου σε όλες τις εικόνες όπου αυτό φαίνεται, με βάρος ανάλογο του εμβαδού e i του αντίστοιχου τριγώνου Λόγω σφαλμάτων προσανατολισμού ή μοντέλου για το σημείο Α ενδέχεται η εικόνα 1 να συνεισφέρει χρώμα που προέρχεται από το σημείο Β Εξάλειψη χονδροειδών σφαλμάτων χρώματος 1 2 Επίδραση ακτινικής διαστροφής του φακού σε πολυεικονικές αποδόσεις χρώματος 3 1: ορθοφωτογραφία από όλες τις εικόνες χωρίς έλεγχο σφαλμάτων 2: η αρχική εικόνα που δημιουργεί το πρόβλημα λόγω ορίου απόκρυψης 3: ορθοφωτογραφία από όλες τις εικόνες με έλεγχο σφαλμάτων 19

20 Διαφάνεις Μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (4) Ορθοπροβολή και κατακόρυφη τομή από 7 εικόνες Δημιουργία συνθετικής προοπτικής εικόνας αρχική εικόνα i, j αρχική εικόνα Χο,Υο,Ζο ω,φ,κ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ενδιάμεση συνθετική εικόνα συντεθειμένη μ η από 7 αρχικές εικόνες αρχική εικόνα (ορθοφωτογραφία) c επανασύσταση εικόνας c i, j τελική λ ή εικόνα Χο,Υο,Ζο ω,φ,κ XYZ Προβολή Ορθοφωτογραφιών 1:5000 στο DTM γιά την δημιουργία προοπτικού (draping) Εταιρεία: EUROSENSE (Σύστημα: EUDICORT) 20

21 Προοπτική προβολή ορθοφωτογραφίας στο DEM draping (SoftPlotter / Autometric) Εικονιστικό προοπτικό της περιοχής του Σαντιάγκο (Χιλή) από δορυφορική εικόνα Προβολή εικόνων σε DTM χωρίς διόρθωση γιά τα τεχνικά έργα 3D μοντέλο συγκροτήματος Παν/μίου Μελβούρνης (ΕΤΗ) αεροφωτογραφίες (1:15.000) στερεοσκοπικές εικόνες Ikonos 1m 21

22 Οπτικοποίηση 3D Μοντέλου Πόλης (Τορόντο) Οπτικοποίηση 3D Μοντέλου Πόλης (Μόναχο) Βερολίνο Οπτικοποίηση Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Αττικής λογισμικό: 3D Builder (από 11 εικόνες) Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας (1998) 22

23 3D μοντέλο τμήματος της Χώρας Φολεγάνδρου με συνδυασμό φωτογραμμετρικών μετρήσεων και αρχιτεκτονικών δεδομένων (1995) Καρέ από φωτορρεαλιστική διαδρομή στην Χώρα Φολεγάνδρου Διπλωματική εργασία (1995) Διπλωματική εργασία (1995) Μετρατοπή δεδομένων από α/φ και επίγειες εικόνες σε 3D μοντέλα με φωτοϋφή (ΕΤΗ) Προβολή αληθούς ορθοφωτογραφίας στο 3D μοντέλο πόλης 23

24 Πλάγια όψη της προβολής ορθοφωτογραφίας σε λεπτομερές 3D μοντέλο από laser scanner (Νέα Υόρκη) Προοπτικό από την αρχική εικόνα μετά από διόρθωση του DEM ώστε να συμπεριλάβει και τα κτίρια Salzburg Οπτικοποίηση 3D μοντέλου της πόλης Xiamen (Κίνα) Συνδυασμός δεδομένων raster, διανυσματικών και DEM από επεξεργασία αεροφωτογραφιών στο σύστημα Virtuozo 24

25 Οπτικοποίηση μεγάλης κλίμακας Οπτικοποίηση μεγάλης κλίμακας (ΕΤΗ) Δρέσδη Διαφορετικές προβολές αναπτυκτής επιφάνειας προοπτικό ορθοπροβολή ανάπτυγμα Καρέ από φωτορρεαλιστική περιήγηση στο Κτίριο Τοπογράφων ΕΜΠ Διπλωματική εργασία (2000) 25

26 Ψηφιακό ανάπτυγμα μικρού κυλινδρικού υδατόπυργου από 6 εικόνες ερασιτεχνικής μηχανής μέγεθος pixel στον χώρο χώρος αντικειμένου περιοχή αναπτύγματος επανασύσταση εικόνας μέγεθος αναπτυγμένης εικόνας DLT συνθήκη συγγραμμι- κότητας ψηφιακά αναπτυγμένη εικόνα ψηφιακή εικόνα αφινικός μετασχηματισμός αναλογική εικόνα Πύργος Δρακάνου (Ικαρία) Προσαρμογή Ορθής Κυκλικής Κυλινδρικής Επιφάνειας Πλήθος Συντεταγμένες Άξονα Ακτίνα Μ. Τ. Απόκλιση Σημείων X Α (m) Y Α (m) R (m) s (cm) Ν = σ Χ (cm) σ Υ (cm) σ R (cm) ± 1.0 ± 1.0 ± 0.7 Δράκανος Αρχική και Αναπτυγμένη Εικόνα Πύργος Αγ. Πέτρου (Άνδρος) Προσαρμογή Ορθής Κυκλικής Κωνικής Επιφάνειας Πλήθος Συντεταγμένες Κορυφής Κ Κλίση Μ. Τ. Απόκλιση Σημείων X (m) Y(m) Z(m) β ( ) s (cm) Ν = σ Χ (cm) σ Υ (cm) σ Ζ (cm) σ β ( ) ± 0.5 ± 0.5 ± ±

27 Αγ. Πέτρος Αναπτυγμένες Εικόνες Ψηφιακό Ανάπτυγμα Κυλινδρικού Πύργου Δρακάνου Ικαρίας από 17 μη μετρικές εικόνες 35 mm (λήψεις από καλάμι, f = mm) Φεβρουάριος 2000 Εικόνες από μοντέλο VRML (Πύργος Δρακάνου) Απρίλιος 2000 Ψηφιακό Ανάπτυγμα Κωνικού Πύργου Αγ. Πέτρου Άνδρου από 14 μη μετρικές εικόνες 35 mm (f = 28 mm 960 mm) 27

28 Εικόνες από μοντέλο VRML (Πύργος Αγ. Πέτρου) Αρχική ψηφιακή εικόνα Αζιμουθιακή ισαπέχουσα Eckert Μερκατορική 28

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ορθοφωτογραφίας ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Τόμος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ορθοφωτογραφίας ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Τόμος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Οι Σημειώσεις περί Ορθοφωτογραφίας αναφέρονται συνοπτικά στο αντικείμενο της ψηφιακής σύνταξης ορθοφωτογραφιών, που δεν καλύπτεται στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου του Karl Kraus ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (0) Γ. Καρράς_12/2011

ιαφάνειες μαθήματος Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (0) Γ. Καρράς_12/2011 Ιστορική Εξέλιξη Φωτογραμμετρίας 1525 Dürer νόμοι προοπτικής 1759 Lambert εμπροσθοτομία 1839 Daguerre φωτογραφία 1851 Laussedat μετρογραφία 1858 Meydenbauer φωτογραμμετρία 1897 Scheimpflug θεωρία αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία & Τοπογραφία

Φωτογραμμετρία & Τοπογραφία Φωτογραμμετρία & Τοπογραφία Επίγειες μετρήσεις ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Εναέριες μετρήσεις Δορυφορικές μετρήσεις Ορισμός: Η επιστήμη τεχνική που ασχολείται με την εξαγωγή πληροφορίας από μετρήσεις σε εικόνες Είδος πληροφορίας:

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Προοπτικές παραµορφώσεις Προοπτικές Παραµορφώσεις Οι προοπτικές παραµορφώσεις µ ρφ στις κεντρικές προβολές προκαλούνται από το ανάγλυφο, τις στροφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Χρίστος Χαλκιάς Τµήµα Γεωγραφίας Σ υ σ τ ή µ α τ α Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ΙΙ Τι είναι ένα ΨΜΕ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους θεωρείται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρ.. & Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού, ΚΕΓΕ Αγρού, 17-18/11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 3. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΑΣ 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΟΛΓΑ Ι. ΓΚΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρτσινέβελος Παναγιώτης (επιβλέπων) Γαλετάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών

UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών Γιάννης Γιαννίρης ΑΤΜ, MSc Φωτογραμμετρίας Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 26-27-28 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού

H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΚ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραµµετρία ΙΙ. Εσωτερικός Προσανατολισµός. Άµεση Γεωαναφορά Α/Φ. k c H B p% q% B/H. Επανάληψη βασικών εννοιών Φωτο Ι

Φωτογραµµετρία ΙΙ. Εσωτερικός Προσανατολισµός. Άµεση Γεωαναφορά Α/Φ. k c H B p% q% B/H. Επανάληψη βασικών εννοιών Φωτο Ι Φωτογραµµετρία ΙΙ Επανάληψη βασικών εννοιών Φωτο Ι Προγραµµατισµός Πτήσης Προσανατολισµοί Αλγόριθµοι Αεροτριγωνισµοί Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Μη συµβατικές απεικονίσεις (LiDAR, SAR) Ορθοφωτογραφία ορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Στοιχεία Φωτογραμμετρίας Φωτοερμηνείας

Κεφάλαιο 2 Στοιχεία Φωτογραμμετρίας Φωτοερμηνείας Κεφάλαιο 2 Στοιχεία Φωτογραμμετρίας Φωτοερμηνείας Αθανάσιος Κ. Μωυσιάδης Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και μεθόδους της φωτογραμμετρίας φωτοερμηνείας. Αρχικά αναλύονται οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις Κεφάλαιο 7 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 7.1 Παραμορφώσεις Η δορυφορική εικόνα μπορεί να υποστεί διάφορες γεωμετρικές παραμορφώσεις, που μπορούν γενικά να οφείλονται στην κίνηση του δορυφόρου ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs. Μεθοδολογία και Aκρίβειες

Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs. Μεθοδολογία και Aκρίβειες Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs Μεθοδολογία και Aκρίβειες ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Η συνεχής αυξανόμενη βελτίωση των αλγορίθμων και

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering)

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Υφή Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Θέσεις αντικειμένων και φωτεινών πηγών Θέση παρατηρητή 3D Μοντέλα 3Δ Μετασχ/σμοί Μοντέλου 3Δ Μετασχ/σμός Παρατήρησης Απομάκρυνση Πίσω Επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Δημήτρης Χρυσαφίνος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, ΜΒΑ Επιβλέπων Συμβάσεων LSO25, QC-LSO25 Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων, ΕΚΧΑ ΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Η περιγραφή των γεωγραφικών δεδομένων, η σύνδεση και διαχείριση γεωμετρικής πληροφορίας, η οποία αναφέρεται σε: μετρητικές ιδιότητες που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π.

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 04) Ε.Μ.Π. (παρατηρήσεις για τη βελτίωση των σημειώσεων ευπρόσδεκτες) Παράσταση σημείου. Σχήμα Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές τεκµηρίωσης στην επίγεια φωτογραµµετρία

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές τεκµηρίωσης στην επίγεια φωτογραµµετρία Σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές τεκµηρίωσης στην επίγεια φωτογραµµετρία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΑΤΜ, Υποψήφιος ιδάκτορας ΕΜΠ, Εργαστηρ. Συνεργάτης ΤΕΙ-Α ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ, Η. ΑΤΜ, Υποψήφιος ιδάκτορας ΕΜΠ, Εργαστηρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 1 Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων ενός σημείου P μετρήθηκαν οι οριζόντιες αποστάσεις προς τρία γνωστά σημεία (βλέπε σχήμα).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr Επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY Case PROFILE Studeis MaP LtD. 2007

COMPANY Case PROFILE Studeis MaP LtD. 2007 MAP LTD COMPANY PROFILE 2007 Μ ΑΥΡΟΜΙΧΑΛ Η 22 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1, 15351,ΠΑΛ ΛΗΝΗ ΤΗΛ. +30 210 6664192, 6663970, WWW.GETMAP.GR Map Ltd: Get your local MaP Eπιθυμείτε να γνωρίζετε το ύψος των κτιρίων σε αστική

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος B Δημιουργία Συντεταγμένων Υφής

Απεικόνιση Υφής. Μέρος B Δημιουργία Συντεταγμένων Υφής Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος B Δημιουργία Συντεταγμένων Υφής Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Γενικά Είδαμε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε συντεταγμένες υφής στις κορυφές των τριγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές

Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές Παναγιώτης Αγραφιώτης, Δημήτριος Σκαρλάτος, Ελένη Σαββίδου Photogrammetric vision Lab Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο

Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο 2 5 7 3 1 6 8 4 2 5 1 6 7 8 3 4 Υπολογισµός του ελάχιστου περιβάλλοντος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου του πολυγώνου που εξετάζεται. Ο υπολογισµός αυτών γίνεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Κωνσταντίνα Συμεού Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων

Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1.1 Τρόποι έκφρασης της κλίμακας αεροφωτογραφιών Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αεροφωτογραφίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Εργαλεία Μεθόδους. Ενημέρωση. Νεωτέρων Πρεσβυτέρων.

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Εργαλεία Μεθόδους. Ενημέρωση. Νεωτέρων Πρεσβυτέρων. YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος Λέκτορας ΤΠΚ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Διπλ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Univ. London (UCL), Δρ. ΕΜΠ www.photogrammetric vision.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 7 : 3D Laser Scanner Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του. Προϋπολογισµού: 73.800,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του. Προϋπολογισµού: 73.800,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο του ήµου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα

Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού

Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Σύγκριση υψομετρικών τεχνικών στο δίκτυο Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Υψομετρικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα