Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη"

Transcript

1

2 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.11/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. παγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: IΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIΘEΣH: ρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax IΛIOΠΩΛEIO ΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN IΛIOY ΘEΣΣΛONIKHΣ: Στοά του ιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) ΘHN Tηλ.-Fax: ΠOΘHKH ΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: σκληπιού 6 - Eξάρχεια , θήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 Πρόλογος Μια χαλύβδινη κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια αντοχής, τις τεθείσες αισθητικές απαιτήσεις, τη μορφολογική πολυπλοκότητα και τους δείκτες βιώσιμου σχεδιασμού και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομική, λειτουργική, αλλά και ανατάξιμη λύση στο πλαίσιο ενός βέλτιστου σχεδιασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι η ακριβής εκτίμηση της στατικής λειτουργίας του φορέα, η τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού που τίθενται κάθε φορά για το εκάστοτε έργο και η ανάλυση της χαλύβδινης κατασκευής με την βοήθεια του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την εκμάθηση, εμβάθυνση και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών, μέσα από απλά, αλλά πραγματικά και ταυτόχρονα συνηθισμένα παραδείγματα σχεδιασμού, όπως είναι αυτά που θα συναντήσει αφενός ο σπουδαστής στην εκμάθηση και αφετέρου ο μηχανικός στην πράξη. Σήμερα που η δυνατότητα ανάλυσης των κατασκευών με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει προχωρήσει αλματωδώς, τούτο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ώστε να μπορεί ο μηχανικός να περιγράψει και να διαστασιολογήσει ορθότερα την κατασκευή, αλλά και να αποτιμήσει σωστά τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται προς τούτο δεν αποτελούν πρότυπα σχεδιασμού κατασκευών, αλλά έχουν το χαρακτήρα αντιπροσωπευτικών και στις πιο πολλές περιπτώσεις εφαρμοσμένων περιπτώσεων σχεδιασμού ώστε να γίνει κατανοητή, ανάλογα με τον τύπο φορέα, η διαδικασία και τα στάδια υπολογισμού των χαλύβδινων κατασκευών. Η διάρθρωση των κεφαλαίων και οι θεματικές ενότητες των παραδειγμάτων του βιβλίου αποτελούν προϊόν γόνιμης αναζήτησης των αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται από την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, τόσο στον τομέα της μελέτης και ανέγερσης χαλύβδινων κατασκευών, όσο και στο χώρο της συναφούς εκπαίδευσης των σπουδαστών. Η διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής έγινε με τη συμπαράσταση και την συναδελφική συνεργασία όλων των επιστημονικών μελών του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

4 6 Πρόλογος Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον καθηγητή κ. Χ. Μπίσμπο, τον επίκουρο καθηγητή κ. Ευθ. Κολτσάκη και τον Λέκτορα κ. Ε. Ευθυμίου για τις γόνιμες συζητήσεις και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Επιπρόσθετα, ευχαριστίες εκφράζονται προς το μέλος της εταιρείας μελετών DELCO ΕΠΕ, πολιτικό μηχανικό κ. Θ. Δεληγιαννίδη, για την τεχνική βοήθεια ώστε να παρουσιαστούν στο παρόν βιβλίο ορισμένα στοιχεία από παραδείγματα χαλύβδινων κατασκευών που μελετήθηκαν από τον ίδιο σε συνεργασία με τον δεύτερο των συγγραφέων. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1 Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος & Θ.Ν. Νικολαΐδης

5 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 1.1 Εισαγωγή Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Χαλύβδινες κατασκευές και Ευρωκώδικες Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού Φορτία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών Γενικά φορτία λειτουργίας Φορτίο χιονιού Φορτίο ανέμου Φορτία θερμοκρασίας Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών Κριτήρια αντοχής χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα Στατικός υπολογισμός φορέων με χαλύβδινα μέλη...5 Κεφάλαιο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.1 Διάκριση μελών χαλύβδινων φορέων Διαστασιολόγηση χαλύβδινων ράβδων Κυκλική κοιλοδοκός CHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης ράβδου στήριξης αντηρίδων διαφραγματικού τοίχου Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης ράβδου διαγώνιου συνδέσμου Λ βιομηχανικού κτιρίου Ορθογωνική κοιλοδοκός RHS. Διαστασιολόγηση ράβδων δικτυωτού ζευκτού μονοκλινούς στέγης χαλύβδινου μονώροφου κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένου δώματος στην επικάλυψη Ισοσκελές γωνιακό. Διαστασιολόγηση ράβδων δικτυώματος στήριξης πινακίδας σήμανσης οδού...99

6 8 Περιεχόμενα.3 Σχεδιασμός χαλύβδινων δοκών Υψίκορμη δοκός IPE. Διαστασιολόγηση αμφιέρειστης δευτερεύουσας δοκού δαπέδου Πλατύπελμη δοκός HE. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης τεγίδας δύο ανοιγμάτων δίκλινης στέγης Ορθογωνική κοιλοδοκός RHS. Διαστασιολόγηση κύριας χαλύβδινης δοκού στήριξης συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων Υποστύλωμα πλατύπελμης διατομής ΗΕΒ. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων χαλύβδινου μονώροφου κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένου δώματος στην επικάλυψη Υποστύλωμα πλατύπελμης διατομής ΗEΑ. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων ανοιχτού υπόστεγου με φύτευση στην επικάλυψη Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων στεγάστρου αντλιών καυσίμων πρατηρίου υγρών καυσίμων Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS υπό στρέψη. Διαστασιολόγηση χαλύβδινου υποστυλώματος πινακίδας σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων Κεφάλαιο 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΖΕΥΚΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΖΕΥΚΤΑ 3.1 Περιγραφή της κατασκευής Ανάλυση περιβαλλοντικών δράσεων στο κτίριο Χαρακτηριστική πίεση ανέμου και κατανομή πιέσεων ανέμου στο κτίριο Χαρακτηριστική τιμή φορτίου χιονιού στη στέγη του κτιρίου Διαστασιολόγηση μελών χαλύβδινου σκελετού οροφής βιομηχανικού κτιρίου Διαστασιολόγηση κύριου δικτυωτού φορέα Διαστασιολόγηση τεγίδας Έλεγχος τεγίδας δύο ανοιγμάτων σε θέση εγκαρσίου συνδέσμου Διαστασιολόγηση εγκαρσίου συνδέσμου Διαστασιολόγηση χιαστί συνδέσμου οροφής Διαστασιολόγηση πλάγιου χιαστί συνδέσμου Διαστασιολόγηση υποστυλώματος... 3

7 Περιεχόμενα 9 Κεφάλαιο 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4.1 Περιγραφή της κατασκευής Προσδιορισμός τιμών φορτίων σχεδιασμού παταριού Σχεδιασμός δοκών παταριού Δευτερεύουσα δοκός παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση δευτερεύουσας δοκού Κύρια δοκός παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κύριας δοκού Υποστύλωμα χαλύβδινου παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση...37 Κεφάλαιο 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥ- ΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 5.1 Περιγραφή της κατασκευής Φορτία πεζογέφυρας. Ανάλυση φορτίων σχεδιασμού δικτυωτής πεζογέφυρας Χαλύβδινο δικτύωμα πεζογέφυρας. Ανάλυση και διαστασιολόγηση μελών τυπικού δικτυώματος πεζογέφυρας Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών καταστρώματος Επιτεγίδα καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση δευτερεύουσας δοκού καταστρώματος πεζογέφυρας Κύρια εγκάρσια δοκός καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση κύριας εγκάρσιας δοκού καταστρώματος πεζογέφυρας Οριζόντια δικτυώματα διαφραγματικής λειτουργίας Οριζόντιο δικτύωμα οροφής πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση οριζόντιου δικτυώματος εγκάρσιας εξασφάλισης άνω πέλματος Οριζόντιο δικτύωμα καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση διαγωνίων ράβδων εγκάρσιας εξασφάλισης διαφραγματικής λειτουργίας καταστρώματος...437

8 1 Περιεχόμενα Παραρτήματα Α Ειδικά θέματα σχεδιασμού με εφαρμογή του Ευρωκώδικα Α.1 Πλευρική αντιστήριξη διαφραγμάτων Αντοχές σχεδιασμού ράβδων RHS συγκολλητών κόμβων Β Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών χαλύβδινων δοκών Β.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών ισοστατικών δοκών Β. Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών υπερστατικών δοκών Γ Βοηθητικοί πίνακες καμπτικού λυγισμού και στρέβλωσης Γ.1 Καμπύλες ατελειών λυγισμού, γενική περίπτωση (καμπύλες a, b, c και d) Γ. Καμπύλες ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού α LT (a, b, c και d) για ελατές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές Γ.3 Συντελεστές C1, C και C3 μορφής διαγράμματος ροπής για τον υπολογισμό της κρίσιμης ροπής στρέβλωσης Δ Πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας και χαρακτηριστικών πρότυπων ελατών διατομών Δ.1 Πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας (κλάσης) πρότυπων ελατών διατομών Δ. Πίνακες πρότυπων χαλύβδινων διατομών Βιβλιογραφία Α Ελληνική Βιβλιογραφία Β Διεθνής Βιβλιογραφία Ευρετήριο όρων

9 1.1: Εισαγωγή 11 Οι κατασκευές από χάλυβα αποτελούν για την τέχνη και την επιστήμη του Μηχανικού πεδίο δραστηριότητας σχεδιασμού τολμηρών και καινοτόμων τεχνικών έργων, τα οποία πρέπει ταυτόχρονα να πληρούν τα κριτήρια βιώσιμου σχεδιασμού τόσο στη φάση κατασκευής τους, όσο και στη φάση λειτουργίας τους. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων από χάλυβα στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε συσσώρευση εμπειρίας και δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτίμηση στοιχείων που πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος στο μέλλον. Η υιοθέτηση πλέον του συνολικού πλαισίου σχεδιασμού των Ευρωκωδίκων με τη μορφή προτύπου ως επίσημου νομικού πλαισίου σχεδιασμού των κατασκευών, τόσο για τα φορτία και τις καταστάσεις σχεδιασμού, όσο και για το σχεδιασμό σχεδόν όλων των τύπων των συμβατικών κατασκευών αποτελεί σήμερα γεγονός. Το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο και η ανάλυση των αρχών σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 έχει ήδη παρουσιαστεί σε αρκετά συγγράμματα τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελληνική βιβλιογραφία [], [3], [4], [13], [16], [19] όσο και στη διεθνή [56], [58], [7], [74]. Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να καλύψει θέματα σχεδιασμού κατασκευών χάλυβα που προέκυψαν τόσο από την καθολική εφαρμογή του πλαισίου των Ευρωκωδίκων, όσο και από την απαίτηση για σχεδιασμό έργων βιώσιμης ανάπτυξης με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται με πρακτικό τρόπο ο σχεδιασμός μελών σύγχρονων τύπων χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων, με έμφαση στην ανάλυση της συνολικής και τμηματικής διαμόρφωσης της κατασκευής, αλλά και με σχόλια και παρατηρήσεις από την ε- μπειρία της έρευνας και του σχεδιασμού τέτοιων κατασκευών που έχουν ήδη μελετηθεί και ανεγερθεί. Για τον ίδιο λόγο δίδονται επίσης σε συγκεκριμένα κεφάλαια του βιβλίου, αλλά και στα παραρτήματά του, χρήσιμοι βοηθητικοί πίνακες για πιο εύκολη εφαρμογή των Κανονισμών.

10 1 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Το Κεφάλαιο 1, αφορά σε μια συνοπτική παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων. Συγκεκριμένα, έμφαση δίδεται στα σημεία εκείνα από κάθε έναν επιμέρους Ευρωκώδικα που είναι απαραίτητα για το σωστό σχεδιασμό μιας χαλύβδινης κατασκευής (βλ. 1.). Ειδικότερα για τον καθορισμό των οριακών καταστάσεων σχεδιασμού χαλύβδινης κατασκευής (βλ. 1..), αναλύονται τα κρίσιμα σημεία και δίδονται βοηθητικοί πίνακες με τους συντελεστές ασφαλείας φορτίων και τους μειωτικούς συντελεστές κινητών φορτίων που περιγράφονται στον Ευρωκώδικα [ΕΛΟΤ ΕΝ 199] για τους πιο χαρακτηριστικούς τύπους έργων. Αναλύονται στη συνέχεια τα βασικά φορτία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών και παρέχονται χρήσιμοι βοηθητικοί πίνακες φορτίων και συντελεστών φορτίων για τις περιπτώσεις κινητών φορτίων λειτουργίας κτιριακών κατασκευών, οδικών γεφυρών, πεζογεφυρών και σιδηροδρομικών γεφυρών (βλ ), χαρακτηριστικού φορτίου χιονιού (βλ. 1.3.) και φορτίων ανέμου (βλ ), ενώ αναλύονται ειδικά και τα φορτία θερμοκρασίας (βλ ) για κτίρια και γέφυρες. Επικεντρώνοντας στη συνέχεια στο σχεδιασμό χαλύβδινων κατασκευών δίδονται με συνοπτικό τρόπο τα βήματα και τα κριτήρια του ελέγχου αντοχής χαλύβδινων μελών (βλ ) στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 ανάλογα με την απαίτηση απόκρισης. Στο Κεφάλαιο, αφού πρώτα γίνει η διάκριση σχεδιασμού ενός χαλύβδινου μέλους σε ράβδο, δοκό ή υποστύλωμα ανάλογα με τη στατική λειτουργία του μέλους και τα φορτία που αυτό φέρει (βλ..1), για την κατανόηση των κριτηρίων σχεδιασμού παρουσιάζεται για κάθε κατηγορία μελών σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος μηχανικός στην πράξη. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ράβδων διαφόρων μορφών ό- πως είναι η κυκλική κοιλοδοκός CHS ως ράβδος υποστήριξης σε διάφραγμα αντιστήριξης (βλ...1), η τετράγωνη κοιλοδοκός QHS (βλ...) ως ράβδος διαγωνίου συνδέσμου Λ σε βιομηχανικό κτίριο, η ορθογωνική κοιλοδοκός RHS (βλ...3) ως ράβδος δικτυώματος βιοκλιματικού κτιρίου που στην οροφή φέρει από τις προδιαγραφές σχεδιασμού στρώσεις φύτευσης και το ισοσκελές γωνιακό L (βλ...4) ως ράβδος δικτυώματος στήριξης πινακίδας σήμανσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασμός δοκών σε διάφορες μορφές και εφαρμογές όπως είναι η υψίκορμη δοκός IPE (βλ..3.1) δευτερεύουσας δοκού χαλύβδινου πατώματος, η πλατύπελμη δοκός HE (βλ..3.) τεγίδας δύο ανοιγμάτων και η ορθογωνική κοιλοδοκός RHS (βλ..3.3) ως ράβδος υποστήριξης συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του σχεδιασμού υποστυλωμάτων διαφόρων μορφών και εφαρμογών όπως είναι η πλατύπελμη διατομή ΗΕΒ (βλ..4.1) τυπικού υποστυλώματος μονώροφου χαλύβδινου βιοκλιματικού κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένης οροφής όπου οι συντελεστές αλληλεπίδρασης προσδιορίζονται για έλεγχο αστοχίας σε κάμψη και αξονική θλίψη σύμφωνα με την εναλλακτική μέθοδο [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Β], η πλατύπελμη διατομή ΗΕΑ (βλ..4.) τυπικού υποστυλώματος ανοιχτού υποστέγου με φύτευση στην επικά-

11 1.1: Εισαγωγή 13 λυψη όπου οι συντελεστές αλληλεπίδρασης προσδιορίζονται για έλεγχο αστοχίας σε κάμψη και αξονική θλίψη τόσο με την εναλλακτική μέθοδο 1 [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Α] όσο και για σύγκριση με την εναλλακτική μέθοδο [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Β], η τετραγωνική κοιλοδοκός QHS ως υποστύλωμα ανοιχτού στεγάστρου πρατηρίου αντλιών καυσίμων (βλ..4.3) και ως υποστύλωμα στήριξης πινακίδας σήμανσης πρατηρίου καυσίμων (βλ..4.4) όπου αντιμετωπίζεται και η περίπτωση ελέγχου αστοχίας υποστυλώματος σε στρέψη. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδιασμού κτιρίων μεγάλου ανοίγματος με χαλύβδινα ζευκτά, μέσα από το παράδειγμα σχεδιασμού κλειστής βιομηχανικής αίθουσας. Η ανάλυση ξεκινά με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 3.1), τον καθορισμό των περιβαλλοντικών φορτίων σχεδιασμού (βλ. 3.) και προχωρά στην πλήρη ανάλυση και διαστασιολόγηση του τυπικού δικτυώματος και των λοιπών μελών οροφής όπως είναι η τεγίδα, ο εγκάρσιος σύνδεσμος και ο χιαστί σύνδεσμος οροφής (βλ. 3.3). Η ανάλυση συνεχίζεται με τον πλάγιο χιαστί και διαμορφωμένο με εκκεντρότητα σύνδεσμο (βλ. 3.4) και ολοκληρώνεται με το τυπικό υψίκορμο υποστύλωμα IPE στήριξης των κυρίων φορέων του κτιρίου στα άκρα τους (βλ. 3.5). Ακολούθως στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινων παταριών μέσα από το παράδειγμα του σχεδιασμού χαλύβδινου παταριού εντός υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου. Η ανάλυση ξεκινά με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 4.1), συνεχίζεται με τον καθορισμό των φορτίων σχεδιασμού (βλ. 4.), τη διαστασιολόγηση της δευτερεύουσας (βλ ) και κύριας (βλ. 4.3.) δοκού του παταριού και ολοκληρώνεται με την διαστασιολόγηση του χαρακτηριστικού εσωτερικού υποστυλώματος στήριξης από κυκλική κοιλοδοκό CHS. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 η ανάλυση επεκτείνεται και σε άλλους τύπους χαλύβδινων κατασκευών με την εισαγωγή στο σχεδιασμό χαλύβδινων δικτυωτών πεζογεφυρών, μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα σχεδιασμού. Η ανάλυση ξεκινά και εδώ με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 5.1), συνεχίζεται με τον καθορισμό των φορτίων σχεδιασμού της πεζογέφυρας (βλ. 5.), τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση του τυπικού δικτυωτού κύριου φορέα στήριξής της (βλ. 5.3) και των μελών του καταστρώματος (όπως είναι οι επιτεγίδες και οι κύριες εγκάρσιες δοκοί (βλ. 5.4)) και ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των οριζοντίων διαφραγμάτων της οροφής και του καταστρώματος (βλ. 5.5). Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την προσθήκη ορισμένων χρήσιμων παραρτημάτων που περιέχουν ειδικούς ελέγχους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στατικά βοηθήματα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και πίνακες για τον εύκολο και ταχύ προσδιορισμό παραμέτρων υπολογισμού κατ εφαρμογή του Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται τυπικός προσδιορισμός με τη μορφή πίνακα των καμπυλών ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού a, b, c και d, γενική περίπτωση [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, ] (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1), αλλά και τυπικός προσδιορισμός με τη μορφή πί-

12 14 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα νακα των καμπυλών ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού a LT (a, b, c και d) για ελατές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, ] (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.), ενώ δίδεται υποβοηθητικά και πίνακας προσδιορισμού των συντελεστών C 1, C και C 3 για τον προσδιορισμό της κρίσιμης ροπής στρέβλωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3) σε περιπτώσεις γενικής εφαρμογής. Τέλος περιλαμβάνονται και πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας (κλάσης) διατομών (βλ. ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑ Δ.1), αλλά και πίνακες αναλυτικών χαρακτηριστικών ελατών διατομών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.). Σημειώνεται εδώ ότι οι περιπτώσεις και οι μορφές των κατασκευών που παρουσιάζονται δεν αποτελούν πρότυπα κατασκευής, καθώς κάτι τέτοιο θα ακύρωνε το ρόλο του μηχανικού στο σχεδιασμό ενός έργου, αλλά περιγράφεται η διαδικασία, η μεθοδολογία και η ανάλυση που απαιτείται να γίνεται προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός χαλύβδινων έργων. Ακόμη, οι έλεγχοι που παρουσιάζονται αφορούν μόνο στα κύρια μέλη των φορέων και όχι στις συνδέσεις τους, θέμα εξίσου σημαντικό για τη λειτουργία και την αξιοπιστία του φορέα [13]. Ο λόγος που η θεματική του βιβλίου αφορά κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό χαλύβδινων μελών είναι ότι στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση της λογικής του σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέων Κανονισμών. Σε κάθε περίπτωση, για τις συνδέσεις των μελών από χάλυβα ο μηχανικός πρέπει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο της ανάλυσης και του σχεδιασμού του λαμβάνοντας υπ όψιν εκτός από τα κείμενα των Ευρωκωδίκων, τόσο την πλούσια σχετικά σύγχρονη βιβλιογραφία [49], [63], [64], [66], όσο και τις επιστημονικές ανακοινώσεις στον τομέα αυτό [5], [7], [8], [1]. Με την ίδια λογική δεν αναλύθηκαν στο βιβλίο σημαντικά κεφάλαια του σχεδιασμού όπως είναι ο έλεγχος κόπωσης, ενώ για την περίπτωση του αντισεισμικού υπολογισμού των χαλύβδινων κατασκευών δεν γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει πλήρες υπολογιστικό προσομοίωμα, συνήθως δυναμικό υπολογισμό, σχεδιασμό ειδικών χαλύβδινων συνδέσμων δυσκαμψίας και άλλων ειδικών διατάξεων, αλλά δίδεται μια πρώτη εκτίμηση της απαίτησης που μπορεί να προκύψει με απλούς υπολογισμούς, οι οποίοι όμως θα πρέπει να ολοκληρώνονται με κάθε λεπτομέρεια. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η χρήση του βιβλίου αυτού δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης στα κείμενα των προτύπων κανονισμών των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Κειμένων Εφαρμογής και Προσαρτημάτων, όπως εκδόθηκαν για την Ελλάδα. Η ανάγνωση όμως και η χρήση του βιβλίου μπορεί να διευκολύνει τον σπουδαστή, τον ερευνητή αλλά και τον μηχανικό της πράξης στο να αναγνώσει κριτικά ευκολότερα τους Ευρωκώδικες και να τους εφαρμόσει σωστά στην πράξη. Μπορεί επιπρόσθετα να δημιουργήσει το ερέθισμα για μεγαλύτερη και σε βάθος διερεύνηση των κανονισμών αυτών με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων χαλύβδινων κατασκευών.

13 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Χαλύβδινες κατασκευές και Ευρωκώδικες Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε συστηματική προσπάθεια και διαμορφώθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο Ευρωπαϊκών κανονισμών για τη μελέτη των φορέων στις κατασκευές. Όπως είναι φυσικό η διαμόρφωση αυτών των κανόνων επηρέασε τη μελέτη και το σχεδιασμό των κατασκευών από χάλυβα, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου. Στο διάστημα αυτό έγινε με ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο καθορισμός σε εθνικό επίπεδο των τιμών ορισμένων παραμέτρων σχεδιασμού που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και εν πολλοίς διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Η σημαντικότερη συμβολή της εισαγωγής των Ευρωκωδίκων στο σχεδιασμό έργων είναι η χρήση κοινών κριτηρίων και μεθόδων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για μηχανική αντίσταση, ευστάθεια κ.τ.λ., αλλά και η ύπαρξη ενός συνολικού και ενιαίου πλαισίου παραδοχών, τόσο για τους αναλυτικούς υπολογισμούς, όσο και για τις υπολογιστικές προσομοιώσεις. Σε μια χαλύβδινη κατασκευή είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπ όψιν κατά περίπτωση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό δεδομένα και παράμετροι από τις προδιαγραφές πολλών επιμέρους πλαισίων Ευρωκωδίκων όπως έχουν υιοθετηθεί για εφαρμογή σε έργα στην Ελλάδα με κυριότερα τα εξής: Ευρωκώδικας : Βάσεις σχεδιασμού [ΕΛΟΤ EN199]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού πρέπει να καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι καταστάσεις σχεδιασμού του έργου ανάλογα με τη φύση του και τον σκοπό της κατασκευής του. Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς [ΕΛΟΤ EN1991-1]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού πρέπει να καθορίζονται οι δράσεις σχεδιασμού για τον δομοστατικό σχεδιασμό του κτιρίου. Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα [ΕΛΟΤ EN1993-1]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα της χαλύβδινης κατασκευής. Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα [ΕΛΟΤ EN1994]. Από το πλαίσιο αυτού μπορούν να ληφθούν κανονιστικές απαιτήσεις για ειδικά θέματα σχεδιασμού χαλύβδινων φορέων. Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός [ΕΛΟΤ EN1997-1]. Στο πλαίσιο του κα-

14 16 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα νονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα της θεμελίωσης της χαλύβδινης κατασκευής. Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός [ΕΛΟΤ EN1998]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις της κατασκευής για την αποτελεσματική της απόκριση σε σεισμό ανάλογα με τη σεισμικότητα της περιοχής με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον περιορισμό των βλαβών και σε ορισμένες περιπτώσεις τη μη διακοπή της λειτουργίας της. Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο [ΕΛΟΤ EN1999]. Από το πλαίσιο αυτού μπορούν να ληφθούν κανονιστικές απαιτήσεις για ειδικά θέματα σχεδιασμού φορέων αλουμινίου αλλά και χάλυβα με αντίστοιχη δομική συμπεριφορά. Σημειώνεται ότι τα Εθνικά Προσαρτήματα που συνοδεύουν τους Ευρωκώδικες περιέχουν πληροφορίες είτε για συγκεκριμένες παραμέτρους όπου στο γενικό κείμενο δίνεται μόνο κάποιο σύμβολο, είτε για ειδικά δεδομένα (π.χ. γεωγραφικά, κλιματολογικά κ.τ.λ.). Ο σχεδιασμός μιας χαλύβδινης κατασκευής στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων απαιτεί την πλήρη κατανόηση των εννοιών που περιλαμβάνονται σε αυτούς έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατά την ανάλυση η κατάλληλη, αλλά αν είναι εφικτό η βέλτιστη σύνθεση των δεδομένων σχεδιασμού. 1.. Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων έχει ως βασική αρχή την ικανοποίηση από την δομή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες των μελών τους συγκεκριμένων κριτηρίων επάρκειας σε οριακές καταστάσεις. Ειδικότερα ο σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα βασίζεται σε πρώτο στάδιο σε δύο κύριες κατηγορίες οριακών καταστάσεων, τις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ.) και τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.). Στην πραγματικότητα οι καταστάσεις σχεδιασμού καθορίζουν κάθε φορά την περιβάλλουσα των φορτίων και την βαρύτητα του καθενός φορτίου ξεχωριστά μέσω επιμέρους συντελεστών από το σύνολο των φορτίων που είναι πιθανόν να δράσουν στη συγκεκριμένη κατασκευή. Η ικανοποίηση των Οριακών Καταστάσεων Λειτουργικότητας καλύπτει την απαίτηση για δόμηση κατασκευών χωρίς ανεπιθύμητες βυθίσεις οι οποίες, πέρα από το αντιαισθητικό αποτέλεσμα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε άλλα μη φέροντα στοιχεία που συνδέονται με τους υπό σχεδιασμό φορείς. Ακόμα καλύπτει την απαίτηση για περιορισμό του εύρους των ταλαντώσεων κατά τη βύθιση ή μετακίνηση

15 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων 17 του δομικού στοιχείου και την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων άνεσης και δεν πρέπει να αγνοείται εκτός αν αφορά σε μη ευαίσθητο μέλος. Ο έλεγχος των Οριακών Καταστάσεων Αστοχίας αφορά άμεσα την ασφάλεια της κατασκευής με βασικό κριτήριο την αποφυγή της κατάρρευσης και της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων περιγράφονται πολλές και διαφορετικές καταστάσεις αστοχίας, αλλά εδώ θα αναλυθεί μόνον η περίπτωση της κατασκευαστικής αστοχίας (STR) ως η πλέον χαρακτηριστική και κρίσιμη για το σχεδιασμό μιας κατασκευής χάλυβα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις η ικανοποίηση των Οριακών Καταστάσεων Λειτουργικότητας πέραν των άλλων αποτελεί και ένα πολύ καλό εργαλείο για την επιλογή αρχικής διατομής για το μέλος που ελέγχεται γι αυτό είναι καλό αν είναι εφικτό να προηγείται. Έτσι αν τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργικότητας (π.χ. μέγιστες επιτρεπόμενες βυθίσεις) μπορεί να προκύψει η απαιτούμενη ροπή αδρανείας, άρα και η χαλύβδινη διατομή που την διαθέτει με επάρκεια, οπότε στη συνέχεια απαιτούνται πολύ λίγες αλλαγές διατομής ώστε να προκύψει η βέλτιστη και από τους ελέγχους Ο.Κ.Α. 1 Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις Σχεδιασμού (Ο.Κ.Α.) Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής από χάλυβα για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την πιο δυσμενή κάθε φορά σχέση από τις ακόλουθες: Σγ G + γ P+ γ ψ Q + Σγ ψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1α G,j kj, p Q,1,1 k,1 Q,i, i ki, Σξ γ G + γ P+ γ Q + Σγ ψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β j G,j kj, p Q,1 k,1 Q,i, i ki, όπου j 1 αύξοντας αριθμός μόνιμου φορτίου και i > 1 κινητού φορτίου,.85 ξ 1. μειωτικός συντελεστής μόνιμου φορτίου, G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q k,1 χαρακτηριστική τιμή δεσπόζοντος κάθε φορά κινητού φορτίου ( i = 1), Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται), γ G,j επιμέρους συντελεστής ασφαλείας μόνιμων φορτίων (βλ. Πίν. 1..1) ανάλογα με το είδος της κατασκευής, ο οποίος μεταβάλλεται σχετικά με το εάν έχει δυσμενή ή ευμενή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα ενώ, γq,1, γ Q,i είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας κινητών φορτίων (βλ. Πίν. 1..1) ανάλογα με το είδος της κατασκευής και ψ, ψ οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Q,1 Q,i

16 18 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Πίν. 1.. και 1..3) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. Η πρώτη από τις πιο πάνω σχέσεις [ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1α], θέτει σε όλα τα κινητά φορτία που μπορεί να δρουν ταυτόχρονα, τον μειωτικό συντελεστή ψ,i που αντιστοιχεί στην κατηγορία φορτίου που ανήκουν. Από την άλλη πλευρά η δεύτερη σχέση [ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β] θέτει το δεσπόζον κάθε φορά κινητό φορτίο χωρίς μειωτικό συντελεστή, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κινητά φορτία που μπορεί να δρουν ταυτόχρονα θέτει τον μειωτικό συντελεστή ψ,i που αντιστοιχεί στην κατηγορία φορτίου που ανήκει το καθένα και ταυτόχρονα επιτρέπει τη μείωση της επίδρασης των μόνιμων φορτίων με τον συντελεστή ξ. Συντελεστές ασφαλείας των χαρακτηριστικών τιμών φορτίων για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού Οι συντελεστές ασφαλείας γ Gj, των μόνιμων ή παροδικών φορτίων μιας χαλύβδινης κατασκευής παρουσιάζονται στη συνέχεια διακριτά για κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ Παράρτημα Α πιν.α.1.(β) ή γέφυρες ΕΛΟΤ ΕΝ Παράρτημα Α πιν.α..4(β) και για δυσμενή ή ευμενή συμμετοχή στην τελική τιμή του φορτίου σχεδιασμού. Πίνακας 1..1: Συντελεστές ασφαλείας φορτίων κατασκευών για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού Είδος έργου Συντελεστής γ k Συντελεστής ασφαλείας μόνιμων φορτίων γ ( ξ =.95) Gj, Συντελεστής ασφαλείας κινητών φορτίων γ Qi, Δυσμενής Ευνοϊκή Δυσμενής Ευνοϊκή α) Κτιριακά έργα β) Οδικές γέφυρες γ) Πεζογέφυρες δ) Σιδηροδρομικές γέφυρες * ομάδα φορτίων 11 ως ** ομάδα φορτίων 16 ως Θεμελιώδεις συνδυασμοί για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού και για κατάσταση σεισμικού σχεδιασμού Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την ακόλουθη σχέση:

17 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων 19 ΣG + P+ + ( ψ ή ψ ) Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.11β kj, d 1,1,1 k,1, i ki, όπου j 1 αύξοντας αριθμός μόνιμων φορτίων και i > 1 κινητών φορτίων. Στη σχέση αυτή η επιλογή μειωτικού συντελεστή ψ 1,1 ή ψ,1 εξαρτάται από την φύση της τυχηματικής δράσης και την εξάρτησή της με την επιβίωση μετά από το συμβάν. Αντίστοιχα οι συνδυασμοί φόρτισης για κατάσταση σεισμικού συνδυασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β kj, Ed, i ki, όπου j 1 αύξοντες αριθμοί μόνιμων φορτίων και i 1 κινητών φορτίων. Στις δύο τελευταίες σχέσεις οι παράμετροι που συμμετέχουν ορίζονται ως, G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q k,1 χαρακτηριστική τιμή δεσπόζοντος κάθε φορά κινητού φορτίου ( i = 1), Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται), d χαρακτηριστική τιμή του τυχηματικού φορτίου, Ed χαρακτηριστική τιμή του σεισμικού φορτίου και ψ1,1, ψ,1, ψ,i οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Πιν. 1.. και 1..3) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. 4 Συνδυασμοί δράσεων για τις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ.) Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής για Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας θα πρέπει να προκύπτουν ανάλογα με τις συνέπειες που θα έχει η συνδυασμένη δράση στη λειτουργία του φορέα. Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: α) ο χαρακτηριστικός συνδυασμός για σπάνιες-μη αναστρέψιμες καταστάσεις από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.14β kj, k,1, i ki, β) ο συχνός συνδυασμός δράσεων για την συνήθη λειτουργία του φορέα από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ ψ Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.15β kj, 1,1 k,1, i ki, γ) ο οιονεί-μόνιμος συνδυασμός δράσεων για την λειτουργία του φορέα με κινητά φορτία που έχουν χαρακτήρα μόνιμου (όπως νερό δεξαμενής, υλικά αποθήκευσης κ.τ.λ.) για την αποτροπή ανεπιθύμητων βυθίσεων ή μετακινήσεων από τη συνεχή παραμονή των φορτίων αυτών, από την ακόλουθη σχέση:

18 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα ΣG + P+ Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.16β kj,, i ki, όπου και στις τρεις αυτές σχέσεις j 1 οι αύξοντες αριθμοί μόνιμων φορτίων και i > 1 των κινητών φορτίων. Στις σχέσεις αυτές οι παράμετροι που συμμετέχουν ορίζονται ως: G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται) και ψ1,1, ψ,1, ψ,i οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Πιν και 1..4) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. 5 Μειωτικοί συντελεστές συνδυασμού κινητών φορτίων οριακών καταστάσεων Πίνακας 1..: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε κτιριακά έργα [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α1] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Κινητά φορτία σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] ψ ψ 1,i ψ,i Κατηγορία Α: Κτίρια κατοικιών Κατηγορία Β: Χώροι γραφείων Κατηγορία C: Χώροι συνάθροισης κοινού (C1 έως C5) Κατηγορία D: Χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: Χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: Χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 3 kn Κατηγορία G: Χώροι κυκλοφορίας 3 οχημάτων 1 kn Κατηγορία H: Στέγες Φορτίο χιονιού σε κτίρια Τοποθεσία σε υψόμετρο Τοποθεσία σε υψόμετρο Φορτίο ανέμου σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] H > 1 m.7.5. H < 1 m.5. [ΕΛΟΤ EN ] Φορτίο ανέμου.6. Φορτία θερμοκρασίας σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] Φορτία θερμοκρασίας.6.5

19 1 Πίνακας 1..3α: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε οδικές γέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] gr1a (LM1+φορτία πεζοδρομίων) TS UDL φορτία πεζοδρομίων Φορτίο χιονιού ψ ψ 1,i ψ,i Gr b (φορτίο μονοαξονικό).75 Gr (οριζόντια φορτία) Gr (φορτία πεζών) Gr (ανθρωποσυνωστισμός).75 Gr (ειδικά οχήματα) [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k (συνεχής δράση) (κατά την εκτέλεση) Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτία κατασκευής Q c Πίνακας 1..3β: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε πεζογέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ] ψ,i 1,i ψ Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] gr ψ,i Q fwk gr.4.4 Gr 4 (Ανθρωποσυνωστισμός).75 Φορτίο χιονιού [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k (συνεχής δράση).3. Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτία κατασκευής Q c 1. 1.

20 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Πίνακας 1..3α: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε σιδηροδρομικές γέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] LM 71 (1 ή γραμμές ταυτόχρονα) S / (1 ή γραμμές ταυτόχρονα) S / Αφόρτιστος συρμός HSLM Δυνάμεις ρύγχους Φορτία πεζοδιαδρόμων (μη δημόσιοι) Πραγματικοί συρμοί Ωθήσεις σιδηρ. κινητών (1 ή δύο γρ.) Αεροδυναμικές δράσεις Φόρτιση γενικής συντήρησης gr 11 έως gr 17 gr 1 έως gr 7 gr 31 (ομάδες φορτίων) Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k ** F w Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] ψ ψ 1,i ψ,i ή.7.8 ή ή ή T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτίο χιονιού [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτία κατασκευής Q c 1. 1.

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος...15 Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 1 Γενικά...17 2 Οριακές καταστάσεις Δράσεις...18 3 Συνδυασμοί δράσεων...19 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Ευρωκώδικες 0, 1.3 και 1.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Σεπτέμβριος 2016 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ISBN 978-960-456-259-6 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992)

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Ιωάννης Β. Κωνσταντόπουλος, ScD (MIT) Ioannis.Constantopoulos@ulb.ac.be Σχ. 1 Τί είναι; Ο Ευρωκώδικας 0 υλοποιεί σύγχρονη φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ισοστατικά πλαίσια με συνδέσμους (α) (β) Στατική επίλυση ισοστατικών πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΘΕΜΑ 1 Στο φορέα του σχήματος ζητούνται: α) να χαραχθούν τα διαγράμματα Μ, Q, N (3.5 μονάδες) β) η κατακόρυφη βύθιση του κόμβου 7 λόγω της φόρτισης και μιας ομοιόμορφης μείωσης της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα