Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη"

Transcript

1

2 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.11/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. παγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: IΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIΘEΣH: ρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax IΛIOΠΩΛEIO ΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN IΛIOY ΘEΣΣΛONIKHΣ: Στοά του ιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) ΘHN Tηλ.-Fax: ΠOΘHKH ΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: σκληπιού 6 - Eξάρχεια , θήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 Πρόλογος Μια χαλύβδινη κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια αντοχής, τις τεθείσες αισθητικές απαιτήσεις, τη μορφολογική πολυπλοκότητα και τους δείκτες βιώσιμου σχεδιασμού και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομική, λειτουργική, αλλά και ανατάξιμη λύση στο πλαίσιο ενός βέλτιστου σχεδιασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι η ακριβής εκτίμηση της στατικής λειτουργίας του φορέα, η τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού που τίθενται κάθε φορά για το εκάστοτε έργο και η ανάλυση της χαλύβδινης κατασκευής με την βοήθεια του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για την εκμάθηση, εμβάθυνση και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών, μέσα από απλά, αλλά πραγματικά και ταυτόχρονα συνηθισμένα παραδείγματα σχεδιασμού, όπως είναι αυτά που θα συναντήσει αφενός ο σπουδαστής στην εκμάθηση και αφετέρου ο μηχανικός στην πράξη. Σήμερα που η δυνατότητα ανάλυσης των κατασκευών με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει προχωρήσει αλματωδώς, τούτο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ώστε να μπορεί ο μηχανικός να περιγράψει και να διαστασιολογήσει ορθότερα την κατασκευή, αλλά και να αποτιμήσει σωστά τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται προς τούτο δεν αποτελούν πρότυπα σχεδιασμού κατασκευών, αλλά έχουν το χαρακτήρα αντιπροσωπευτικών και στις πιο πολλές περιπτώσεις εφαρμοσμένων περιπτώσεων σχεδιασμού ώστε να γίνει κατανοητή, ανάλογα με τον τύπο φορέα, η διαδικασία και τα στάδια υπολογισμού των χαλύβδινων κατασκευών. Η διάρθρωση των κεφαλαίων και οι θεματικές ενότητες των παραδειγμάτων του βιβλίου αποτελούν προϊόν γόνιμης αναζήτησης των αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται από την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων, τόσο στον τομέα της μελέτης και ανέγερσης χαλύβδινων κατασκευών, όσο και στο χώρο της συναφούς εκπαίδευσης των σπουδαστών. Η διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής έγινε με τη συμπαράσταση και την συναδελφική συνεργασία όλων των επιστημονικών μελών του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

4 6 Πρόλογος Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον καθηγητή κ. Χ. Μπίσμπο, τον επίκουρο καθηγητή κ. Ευθ. Κολτσάκη και τον Λέκτορα κ. Ε. Ευθυμίου για τις γόνιμες συζητήσεις και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Επιπρόσθετα, ευχαριστίες εκφράζονται προς το μέλος της εταιρείας μελετών DELCO ΕΠΕ, πολιτικό μηχανικό κ. Θ. Δεληγιαννίδη, για την τεχνική βοήθεια ώστε να παρουσιαστούν στο παρόν βιβλίο ορισμένα στοιχεία από παραδείγματα χαλύβδινων κατασκευών που μελετήθηκαν από τον ίδιο σε συνεργασία με τον δεύτερο των συγγραφέων. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1 Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος & Θ.Ν. Νικολαΐδης

5 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 1.1 Εισαγωγή Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Χαλύβδινες κατασκευές και Ευρωκώδικες Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού Φορτία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών Γενικά φορτία λειτουργίας Φορτίο χιονιού Φορτίο ανέμου Φορτία θερμοκρασίας Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών Κριτήρια αντοχής χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα Στατικός υπολογισμός φορέων με χαλύβδινα μέλη...5 Κεφάλαιο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.1 Διάκριση μελών χαλύβδινων φορέων Διαστασιολόγηση χαλύβδινων ράβδων Κυκλική κοιλοδοκός CHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης ράβδου στήριξης αντηρίδων διαφραγματικού τοίχου Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης ράβδου διαγώνιου συνδέσμου Λ βιομηχανικού κτιρίου Ορθογωνική κοιλοδοκός RHS. Διαστασιολόγηση ράβδων δικτυωτού ζευκτού μονοκλινούς στέγης χαλύβδινου μονώροφου κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένου δώματος στην επικάλυψη Ισοσκελές γωνιακό. Διαστασιολόγηση ράβδων δικτυώματος στήριξης πινακίδας σήμανσης οδού...99

6 8 Περιεχόμενα.3 Σχεδιασμός χαλύβδινων δοκών Υψίκορμη δοκός IPE. Διαστασιολόγηση αμφιέρειστης δευτερεύουσας δοκού δαπέδου Πλατύπελμη δοκός HE. Διαστασιολόγηση χαλύβδινης τεγίδας δύο ανοιγμάτων δίκλινης στέγης Ορθογωνική κοιλοδοκός RHS. Διαστασιολόγηση κύριας χαλύβδινης δοκού στήριξης συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων Υποστύλωμα πλατύπελμης διατομής ΗΕΒ. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων χαλύβδινου μονώροφου κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένου δώματος στην επικάλυψη Υποστύλωμα πλατύπελμης διατομής ΗEΑ. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων ανοιχτού υπόστεγου με φύτευση στην επικάλυψη Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS. Διαστασιολόγηση χαλύβδινων υποστυλωμάτων στεγάστρου αντλιών καυσίμων πρατηρίου υγρών καυσίμων Τετραγωνική κοιλοδοκός QHS υπό στρέψη. Διαστασιολόγηση χαλύβδινου υποστυλώματος πινακίδας σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων Κεφάλαιο 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΖΕΥΚΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΖΕΥΚΤΑ 3.1 Περιγραφή της κατασκευής Ανάλυση περιβαλλοντικών δράσεων στο κτίριο Χαρακτηριστική πίεση ανέμου και κατανομή πιέσεων ανέμου στο κτίριο Χαρακτηριστική τιμή φορτίου χιονιού στη στέγη του κτιρίου Διαστασιολόγηση μελών χαλύβδινου σκελετού οροφής βιομηχανικού κτιρίου Διαστασιολόγηση κύριου δικτυωτού φορέα Διαστασιολόγηση τεγίδας Έλεγχος τεγίδας δύο ανοιγμάτων σε θέση εγκαρσίου συνδέσμου Διαστασιολόγηση εγκαρσίου συνδέσμου Διαστασιολόγηση χιαστί συνδέσμου οροφής Διαστασιολόγηση πλάγιου χιαστί συνδέσμου Διαστασιολόγηση υποστυλώματος... 3

7 Περιεχόμενα 9 Κεφάλαιο 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4.1 Περιγραφή της κατασκευής Προσδιορισμός τιμών φορτίων σχεδιασμού παταριού Σχεδιασμός δοκών παταριού Δευτερεύουσα δοκός παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση δευτερεύουσας δοκού Κύρια δοκός παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση κύριας δοκού Υποστύλωμα χαλύβδινου παταριού. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση...37 Κεφάλαιο 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥ- ΡΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 5.1 Περιγραφή της κατασκευής Φορτία πεζογέφυρας. Ανάλυση φορτίων σχεδιασμού δικτυωτής πεζογέφυρας Χαλύβδινο δικτύωμα πεζογέφυρας. Ανάλυση και διαστασιολόγηση μελών τυπικού δικτυώματος πεζογέφυρας Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών καταστρώματος Επιτεγίδα καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση δευτερεύουσας δοκού καταστρώματος πεζογέφυρας Κύρια εγκάρσια δοκός καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση κύριας εγκάρσιας δοκού καταστρώματος πεζογέφυρας Οριζόντια δικτυώματα διαφραγματικής λειτουργίας Οριζόντιο δικτύωμα οροφής πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση οριζόντιου δικτυώματος εγκάρσιας εξασφάλισης άνω πέλματος Οριζόντιο δικτύωμα καταστρώματος πεζογέφυρας. Διαστασιολόγηση διαγωνίων ράβδων εγκάρσιας εξασφάλισης διαφραγματικής λειτουργίας καταστρώματος...437

8 1 Περιεχόμενα Παραρτήματα Α Ειδικά θέματα σχεδιασμού με εφαρμογή του Ευρωκώδικα Α.1 Πλευρική αντιστήριξη διαφραγμάτων Αντοχές σχεδιασμού ράβδων RHS συγκολλητών κόμβων Β Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών χαλύβδινων δοκών Β.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών ισοστατικών δοκών Β. Διαγράμματα εντατικών μεγεθών και βυθίσεων τυπικών υπερστατικών δοκών Γ Βοηθητικοί πίνακες καμπτικού λυγισμού και στρέβλωσης Γ.1 Καμπύλες ατελειών λυγισμού, γενική περίπτωση (καμπύλες a, b, c και d) Γ. Καμπύλες ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού α LT (a, b, c και d) για ελατές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές Γ.3 Συντελεστές C1, C και C3 μορφής διαγράμματος ροπής για τον υπολογισμό της κρίσιμης ροπής στρέβλωσης Δ Πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας και χαρακτηριστικών πρότυπων ελατών διατομών Δ.1 Πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας (κλάσης) πρότυπων ελατών διατομών Δ. Πίνακες πρότυπων χαλύβδινων διατομών Βιβλιογραφία Α Ελληνική Βιβλιογραφία Β Διεθνής Βιβλιογραφία Ευρετήριο όρων

9 1.1: Εισαγωγή 11 Οι κατασκευές από χάλυβα αποτελούν για την τέχνη και την επιστήμη του Μηχανικού πεδίο δραστηριότητας σχεδιασμού τολμηρών και καινοτόμων τεχνικών έργων, τα οποία πρέπει ταυτόχρονα να πληρούν τα κριτήρια βιώσιμου σχεδιασμού τόσο στη φάση κατασκευής τους, όσο και στη φάση λειτουργίας τους. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων από χάλυβα στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε συσσώρευση εμπειρίας και δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτίμηση στοιχείων που πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος στο μέλλον. Η υιοθέτηση πλέον του συνολικού πλαισίου σχεδιασμού των Ευρωκωδίκων με τη μορφή προτύπου ως επίσημου νομικού πλαισίου σχεδιασμού των κατασκευών, τόσο για τα φορτία και τις καταστάσεις σχεδιασμού, όσο και για το σχεδιασμό σχεδόν όλων των τύπων των συμβατικών κατασκευών αποτελεί σήμερα γεγονός. Το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο και η ανάλυση των αρχών σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 έχει ήδη παρουσιαστεί σε αρκετά συγγράμματα τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελληνική βιβλιογραφία [], [3], [4], [13], [16], [19] όσο και στη διεθνή [56], [58], [7], [74]. Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να καλύψει θέματα σχεδιασμού κατασκευών χάλυβα που προέκυψαν τόσο από την καθολική εφαρμογή του πλαισίου των Ευρωκωδίκων, όσο και από την απαίτηση για σχεδιασμό έργων βιώσιμης ανάπτυξης με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται με πρακτικό τρόπο ο σχεδιασμός μελών σύγχρονων τύπων χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων, με έμφαση στην ανάλυση της συνολικής και τμηματικής διαμόρφωσης της κατασκευής, αλλά και με σχόλια και παρατηρήσεις από την ε- μπειρία της έρευνας και του σχεδιασμού τέτοιων κατασκευών που έχουν ήδη μελετηθεί και ανεγερθεί. Για τον ίδιο λόγο δίδονται επίσης σε συγκεκριμένα κεφάλαια του βιβλίου, αλλά και στα παραρτήματά του, χρήσιμοι βοηθητικοί πίνακες για πιο εύκολη εφαρμογή των Κανονισμών.

10 1 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Το Κεφάλαιο 1, αφορά σε μια συνοπτική παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων. Συγκεκριμένα, έμφαση δίδεται στα σημεία εκείνα από κάθε έναν επιμέρους Ευρωκώδικα που είναι απαραίτητα για το σωστό σχεδιασμό μιας χαλύβδινης κατασκευής (βλ. 1.). Ειδικότερα για τον καθορισμό των οριακών καταστάσεων σχεδιασμού χαλύβδινης κατασκευής (βλ. 1..), αναλύονται τα κρίσιμα σημεία και δίδονται βοηθητικοί πίνακες με τους συντελεστές ασφαλείας φορτίων και τους μειωτικούς συντελεστές κινητών φορτίων που περιγράφονται στον Ευρωκώδικα [ΕΛΟΤ ΕΝ 199] για τους πιο χαρακτηριστικούς τύπους έργων. Αναλύονται στη συνέχεια τα βασικά φορτία σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών και παρέχονται χρήσιμοι βοηθητικοί πίνακες φορτίων και συντελεστών φορτίων για τις περιπτώσεις κινητών φορτίων λειτουργίας κτιριακών κατασκευών, οδικών γεφυρών, πεζογεφυρών και σιδηροδρομικών γεφυρών (βλ ), χαρακτηριστικού φορτίου χιονιού (βλ. 1.3.) και φορτίων ανέμου (βλ ), ενώ αναλύονται ειδικά και τα φορτία θερμοκρασίας (βλ ) για κτίρια και γέφυρες. Επικεντρώνοντας στη συνέχεια στο σχεδιασμό χαλύβδινων κατασκευών δίδονται με συνοπτικό τρόπο τα βήματα και τα κριτήρια του ελέγχου αντοχής χαλύβδινων μελών (βλ ) στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 ανάλογα με την απαίτηση απόκρισης. Στο Κεφάλαιο, αφού πρώτα γίνει η διάκριση σχεδιασμού ενός χαλύβδινου μέλους σε ράβδο, δοκό ή υποστύλωμα ανάλογα με τη στατική λειτουργία του μέλους και τα φορτία που αυτό φέρει (βλ..1), για την κατανόηση των κριτηρίων σχεδιασμού παρουσιάζεται για κάθε κατηγορία μελών σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος μηχανικός στην πράξη. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ράβδων διαφόρων μορφών ό- πως είναι η κυκλική κοιλοδοκός CHS ως ράβδος υποστήριξης σε διάφραγμα αντιστήριξης (βλ...1), η τετράγωνη κοιλοδοκός QHS (βλ...) ως ράβδος διαγωνίου συνδέσμου Λ σε βιομηχανικό κτίριο, η ορθογωνική κοιλοδοκός RHS (βλ...3) ως ράβδος δικτυώματος βιοκλιματικού κτιρίου που στην οροφή φέρει από τις προδιαγραφές σχεδιασμού στρώσεις φύτευσης και το ισοσκελές γωνιακό L (βλ...4) ως ράβδος δικτυώματος στήριξης πινακίδας σήμανσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασμός δοκών σε διάφορες μορφές και εφαρμογές όπως είναι η υψίκορμη δοκός IPE (βλ..3.1) δευτερεύουσας δοκού χαλύβδινου πατώματος, η πλατύπελμη δοκός HE (βλ..3.) τεγίδας δύο ανοιγμάτων και η ορθογωνική κοιλοδοκός RHS (βλ..3.3) ως ράβδος υποστήριξης συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του σχεδιασμού υποστυλωμάτων διαφόρων μορφών και εφαρμογών όπως είναι η πλατύπελμη διατομή ΗΕΒ (βλ..4.1) τυπικού υποστυλώματος μονώροφου χαλύβδινου βιοκλιματικού κτιρίου με διαμόρφωση φυτεμένης οροφής όπου οι συντελεστές αλληλεπίδρασης προσδιορίζονται για έλεγχο αστοχίας σε κάμψη και αξονική θλίψη σύμφωνα με την εναλλακτική μέθοδο [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Β], η πλατύπελμη διατομή ΗΕΑ (βλ..4.) τυπικού υποστυλώματος ανοιχτού υποστέγου με φύτευση στην επικά-

11 1.1: Εισαγωγή 13 λυψη όπου οι συντελεστές αλληλεπίδρασης προσδιορίζονται για έλεγχο αστοχίας σε κάμψη και αξονική θλίψη τόσο με την εναλλακτική μέθοδο 1 [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Α] όσο και για σύγκριση με την εναλλακτική μέθοδο [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, Παράρτημα Β], η τετραγωνική κοιλοδοκός QHS ως υποστύλωμα ανοιχτού στεγάστρου πρατηρίου αντλιών καυσίμων (βλ..4.3) και ως υποστύλωμα στήριξης πινακίδας σήμανσης πρατηρίου καυσίμων (βλ..4.4) όπου αντιμετωπίζεται και η περίπτωση ελέγχου αστοχίας υποστυλώματος σε στρέψη. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδιασμού κτιρίων μεγάλου ανοίγματος με χαλύβδινα ζευκτά, μέσα από το παράδειγμα σχεδιασμού κλειστής βιομηχανικής αίθουσας. Η ανάλυση ξεκινά με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 3.1), τον καθορισμό των περιβαλλοντικών φορτίων σχεδιασμού (βλ. 3.) και προχωρά στην πλήρη ανάλυση και διαστασιολόγηση του τυπικού δικτυώματος και των λοιπών μελών οροφής όπως είναι η τεγίδα, ο εγκάρσιος σύνδεσμος και ο χιαστί σύνδεσμος οροφής (βλ. 3.3). Η ανάλυση συνεχίζεται με τον πλάγιο χιαστί και διαμορφωμένο με εκκεντρότητα σύνδεσμο (βλ. 3.4) και ολοκληρώνεται με το τυπικό υψίκορμο υποστύλωμα IPE στήριξης των κυρίων φορέων του κτιρίου στα άκρα τους (βλ. 3.5). Ακολούθως στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινων παταριών μέσα από το παράδειγμα του σχεδιασμού χαλύβδινου παταριού εντός υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου. Η ανάλυση ξεκινά με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 4.1), συνεχίζεται με τον καθορισμό των φορτίων σχεδιασμού (βλ. 4.), τη διαστασιολόγηση της δευτερεύουσας (βλ ) και κύριας (βλ. 4.3.) δοκού του παταριού και ολοκληρώνεται με την διαστασιολόγηση του χαρακτηριστικού εσωτερικού υποστυλώματος στήριξης από κυκλική κοιλοδοκό CHS. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 η ανάλυση επεκτείνεται και σε άλλους τύπους χαλύβδινων κατασκευών με την εισαγωγή στο σχεδιασμό χαλύβδινων δικτυωτών πεζογεφυρών, μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα σχεδιασμού. Η ανάλυση ξεκινά και εδώ με την περιγραφή της κατασκευής (βλ. 5.1), συνεχίζεται με τον καθορισμό των φορτίων σχεδιασμού της πεζογέφυρας (βλ. 5.), τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση του τυπικού δικτυωτού κύριου φορέα στήριξής της (βλ. 5.3) και των μελών του καταστρώματος (όπως είναι οι επιτεγίδες και οι κύριες εγκάρσιες δοκοί (βλ. 5.4)) και ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των οριζοντίων διαφραγμάτων της οροφής και του καταστρώματος (βλ. 5.5). Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την προσθήκη ορισμένων χρήσιμων παραρτημάτων που περιέχουν ειδικούς ελέγχους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στατικά βοηθήματα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και πίνακες για τον εύκολο και ταχύ προσδιορισμό παραμέτρων υπολογισμού κατ εφαρμογή του Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται τυπικός προσδιορισμός με τη μορφή πίνακα των καμπυλών ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού a, b, c και d, γενική περίπτωση [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, ] (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.1), αλλά και τυπικός προσδιορισμός με τη μορφή πί-

12 14 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα νακα των καμπυλών ατελειών στρεπτοκαμπτικού (πλευρικού) λυγισμού a LT (a, b, c και d) για ελατές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές [ΕΛΟΤ ΕΝ1993-1, ] (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.), ενώ δίδεται υποβοηθητικά και πίνακας προσδιορισμού των συντελεστών C 1, C και C 3 για τον προσδιορισμό της κρίσιμης ροπής στρέβλωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.3) σε περιπτώσεις γενικής εφαρμογής. Τέλος περιλαμβάνονται και πίνακες προσδιορισμού κατηγορίας (κλάσης) διατομών (βλ. ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑ Δ.1), αλλά και πίνακες αναλυτικών χαρακτηριστικών ελατών διατομών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.). Σημειώνεται εδώ ότι οι περιπτώσεις και οι μορφές των κατασκευών που παρουσιάζονται δεν αποτελούν πρότυπα κατασκευής, καθώς κάτι τέτοιο θα ακύρωνε το ρόλο του μηχανικού στο σχεδιασμό ενός έργου, αλλά περιγράφεται η διαδικασία, η μεθοδολογία και η ανάλυση που απαιτείται να γίνεται προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός χαλύβδινων έργων. Ακόμη, οι έλεγχοι που παρουσιάζονται αφορούν μόνο στα κύρια μέλη των φορέων και όχι στις συνδέσεις τους, θέμα εξίσου σημαντικό για τη λειτουργία και την αξιοπιστία του φορέα [13]. Ο λόγος που η θεματική του βιβλίου αφορά κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό χαλύβδινων μελών είναι ότι στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση της λογικής του σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέων Κανονισμών. Σε κάθε περίπτωση, για τις συνδέσεις των μελών από χάλυβα ο μηχανικός πρέπει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο της ανάλυσης και του σχεδιασμού του λαμβάνοντας υπ όψιν εκτός από τα κείμενα των Ευρωκωδίκων, τόσο την πλούσια σχετικά σύγχρονη βιβλιογραφία [49], [63], [64], [66], όσο και τις επιστημονικές ανακοινώσεις στον τομέα αυτό [5], [7], [8], [1]. Με την ίδια λογική δεν αναλύθηκαν στο βιβλίο σημαντικά κεφάλαια του σχεδιασμού όπως είναι ο έλεγχος κόπωσης, ενώ για την περίπτωση του αντισεισμικού υπολογισμού των χαλύβδινων κατασκευών δεν γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει πλήρες υπολογιστικό προσομοίωμα, συνήθως δυναμικό υπολογισμό, σχεδιασμό ειδικών χαλύβδινων συνδέσμων δυσκαμψίας και άλλων ειδικών διατάξεων, αλλά δίδεται μια πρώτη εκτίμηση της απαίτησης που μπορεί να προκύψει με απλούς υπολογισμούς, οι οποίοι όμως θα πρέπει να ολοκληρώνονται με κάθε λεπτομέρεια. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η χρήση του βιβλίου αυτού δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης στα κείμενα των προτύπων κανονισμών των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Κειμένων Εφαρμογής και Προσαρτημάτων, όπως εκδόθηκαν για την Ελλάδα. Η ανάγνωση όμως και η χρήση του βιβλίου μπορεί να διευκολύνει τον σπουδαστή, τον ερευνητή αλλά και τον μηχανικό της πράξης στο να αναγνώσει κριτικά ευκολότερα τους Ευρωκώδικες και να τους εφαρμόσει σωστά στην πράξη. Μπορεί επιπρόσθετα να δημιουργήσει το ερέθισμα για μεγαλύτερη και σε βάθος διερεύνηση των κανονισμών αυτών με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων χαλύβδινων κατασκευών.

13 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Χαλύβδινες κατασκευές και Ευρωκώδικες Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε συστηματική προσπάθεια και διαμορφώθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο Ευρωπαϊκών κανονισμών για τη μελέτη των φορέων στις κατασκευές. Όπως είναι φυσικό η διαμόρφωση αυτών των κανόνων επηρέασε τη μελέτη και το σχεδιασμό των κατασκευών από χάλυβα, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου. Στο διάστημα αυτό έγινε με ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο καθορισμός σε εθνικό επίπεδο των τιμών ορισμένων παραμέτρων σχεδιασμού που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και εν πολλοίς διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Η σημαντικότερη συμβολή της εισαγωγής των Ευρωκωδίκων στο σχεδιασμό έργων είναι η χρήση κοινών κριτηρίων και μεθόδων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για μηχανική αντίσταση, ευστάθεια κ.τ.λ., αλλά και η ύπαρξη ενός συνολικού και ενιαίου πλαισίου παραδοχών, τόσο για τους αναλυτικούς υπολογισμούς, όσο και για τις υπολογιστικές προσομοιώσεις. Σε μια χαλύβδινη κατασκευή είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπ όψιν κατά περίπτωση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό δεδομένα και παράμετροι από τις προδιαγραφές πολλών επιμέρους πλαισίων Ευρωκωδίκων όπως έχουν υιοθετηθεί για εφαρμογή σε έργα στην Ελλάδα με κυριότερα τα εξής: Ευρωκώδικας : Βάσεις σχεδιασμού [ΕΛΟΤ EN199]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού πρέπει να καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι καταστάσεις σχεδιασμού του έργου ανάλογα με τη φύση του και τον σκοπό της κατασκευής του. Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς [ΕΛΟΤ EN1991-1]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού πρέπει να καθορίζονται οι δράσεις σχεδιασμού για τον δομοστατικό σχεδιασμό του κτιρίου. Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα [ΕΛΟΤ EN1993-1]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα της χαλύβδινης κατασκευής. Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα [ΕΛΟΤ EN1994]. Από το πλαίσιο αυτού μπορούν να ληφθούν κανονιστικές απαιτήσεις για ειδικά θέματα σχεδιασμού χαλύβδινων φορέων. Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός [ΕΛΟΤ EN1997-1]. Στο πλαίσιο του κα-

14 16 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα νονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα της θεμελίωσης της χαλύβδινης κατασκευής. Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός [ΕΛΟΤ EN1998]. Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού καθορίζονται οι αρχές και απαιτήσεις της κατασκευής για την αποτελεσματική της απόκριση σε σεισμό ανάλογα με τη σεισμικότητα της περιοχής με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον περιορισμό των βλαβών και σε ορισμένες περιπτώσεις τη μη διακοπή της λειτουργίας της. Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο [ΕΛΟΤ EN1999]. Από το πλαίσιο αυτού μπορούν να ληφθούν κανονιστικές απαιτήσεις για ειδικά θέματα σχεδιασμού φορέων αλουμινίου αλλά και χάλυβα με αντίστοιχη δομική συμπεριφορά. Σημειώνεται ότι τα Εθνικά Προσαρτήματα που συνοδεύουν τους Ευρωκώδικες περιέχουν πληροφορίες είτε για συγκεκριμένες παραμέτρους όπου στο γενικό κείμενο δίνεται μόνο κάποιο σύμβολο, είτε για ειδικά δεδομένα (π.χ. γεωγραφικά, κλιματολογικά κ.τ.λ.). Ο σχεδιασμός μιας χαλύβδινης κατασκευής στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων απαιτεί την πλήρη κατανόηση των εννοιών που περιλαμβάνονται σε αυτούς έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατά την ανάλυση η κατάλληλη, αλλά αν είναι εφικτό η βέλτιστη σύνθεση των δεδομένων σχεδιασμού. 1.. Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων έχει ως βασική αρχή την ικανοποίηση από την δομή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες των μελών τους συγκεκριμένων κριτηρίων επάρκειας σε οριακές καταστάσεις. Ειδικότερα ο σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα βασίζεται σε πρώτο στάδιο σε δύο κύριες κατηγορίες οριακών καταστάσεων, τις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ.) και τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.). Στην πραγματικότητα οι καταστάσεις σχεδιασμού καθορίζουν κάθε φορά την περιβάλλουσα των φορτίων και την βαρύτητα του καθενός φορτίου ξεχωριστά μέσω επιμέρους συντελεστών από το σύνολο των φορτίων που είναι πιθανόν να δράσουν στη συγκεκριμένη κατασκευή. Η ικανοποίηση των Οριακών Καταστάσεων Λειτουργικότητας καλύπτει την απαίτηση για δόμηση κατασκευών χωρίς ανεπιθύμητες βυθίσεις οι οποίες, πέρα από το αντιαισθητικό αποτέλεσμα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε άλλα μη φέροντα στοιχεία που συνδέονται με τους υπό σχεδιασμό φορείς. Ακόμα καλύπτει την απαίτηση για περιορισμό του εύρους των ταλαντώσεων κατά τη βύθιση ή μετακίνηση

15 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων 17 του δομικού στοιχείου και την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων άνεσης και δεν πρέπει να αγνοείται εκτός αν αφορά σε μη ευαίσθητο μέλος. Ο έλεγχος των Οριακών Καταστάσεων Αστοχίας αφορά άμεσα την ασφάλεια της κατασκευής με βασικό κριτήριο την αποφυγή της κατάρρευσης και της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων περιγράφονται πολλές και διαφορετικές καταστάσεις αστοχίας, αλλά εδώ θα αναλυθεί μόνον η περίπτωση της κατασκευαστικής αστοχίας (STR) ως η πλέον χαρακτηριστική και κρίσιμη για το σχεδιασμό μιας κατασκευής χάλυβα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις η ικανοποίηση των Οριακών Καταστάσεων Λειτουργικότητας πέραν των άλλων αποτελεί και ένα πολύ καλό εργαλείο για την επιλογή αρχικής διατομής για το μέλος που ελέγχεται γι αυτό είναι καλό αν είναι εφικτό να προηγείται. Έτσι αν τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργικότητας (π.χ. μέγιστες επιτρεπόμενες βυθίσεις) μπορεί να προκύψει η απαιτούμενη ροπή αδρανείας, άρα και η χαλύβδινη διατομή που την διαθέτει με επάρκεια, οπότε στη συνέχεια απαιτούνται πολύ λίγες αλλαγές διατομής ώστε να προκύψει η βέλτιστη και από τους ελέγχους Ο.Κ.Α. 1 Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις Σχεδιασμού (Ο.Κ.Α.) Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής από χάλυβα για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την πιο δυσμενή κάθε φορά σχέση από τις ακόλουθες: Σγ G + γ P+ γ ψ Q + Σγ ψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1α G,j kj, p Q,1,1 k,1 Q,i, i ki, Σξ γ G + γ P+ γ Q + Σγ ψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β j G,j kj, p Q,1 k,1 Q,i, i ki, όπου j 1 αύξοντας αριθμός μόνιμου φορτίου και i > 1 κινητού φορτίου,.85 ξ 1. μειωτικός συντελεστής μόνιμου φορτίου, G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q k,1 χαρακτηριστική τιμή δεσπόζοντος κάθε φορά κινητού φορτίου ( i = 1), Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται), γ G,j επιμέρους συντελεστής ασφαλείας μόνιμων φορτίων (βλ. Πίν. 1..1) ανάλογα με το είδος της κατασκευής, ο οποίος μεταβάλλεται σχετικά με το εάν έχει δυσμενή ή ευμενή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα ενώ, γq,1, γ Q,i είναι οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας κινητών φορτίων (βλ. Πίν. 1..1) ανάλογα με το είδος της κατασκευής και ψ, ψ οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Q,1 Q,i

16 18 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Πίν. 1.. και 1..3) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. Η πρώτη από τις πιο πάνω σχέσεις [ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1α], θέτει σε όλα τα κινητά φορτία που μπορεί να δρουν ταυτόχρονα, τον μειωτικό συντελεστή ψ,i που αντιστοιχεί στην κατηγορία φορτίου που ανήκουν. Από την άλλη πλευρά η δεύτερη σχέση [ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β] θέτει το δεσπόζον κάθε φορά κινητό φορτίο χωρίς μειωτικό συντελεστή, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κινητά φορτία που μπορεί να δρουν ταυτόχρονα θέτει τον μειωτικό συντελεστή ψ,i που αντιστοιχεί στην κατηγορία φορτίου που ανήκει το καθένα και ταυτόχρονα επιτρέπει τη μείωση της επίδρασης των μόνιμων φορτίων με τον συντελεστή ξ. Συντελεστές ασφαλείας των χαρακτηριστικών τιμών φορτίων για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού Οι συντελεστές ασφαλείας γ Gj, των μόνιμων ή παροδικών φορτίων μιας χαλύβδινης κατασκευής παρουσιάζονται στη συνέχεια διακριτά για κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ Παράρτημα Α πιν.α.1.(β) ή γέφυρες ΕΛΟΤ ΕΝ Παράρτημα Α πιν.α..4(β) και για δυσμενή ή ευμενή συμμετοχή στην τελική τιμή του φορτίου σχεδιασμού. Πίνακας 1..1: Συντελεστές ασφαλείας φορτίων κατασκευών για μόνιμες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού Είδος έργου Συντελεστής γ k Συντελεστής ασφαλείας μόνιμων φορτίων γ ( ξ =.95) Gj, Συντελεστής ασφαλείας κινητών φορτίων γ Qi, Δυσμενής Ευνοϊκή Δυσμενής Ευνοϊκή α) Κτιριακά έργα β) Οδικές γέφυρες γ) Πεζογέφυρες δ) Σιδηροδρομικές γέφυρες * ομάδα φορτίων 11 ως ** ομάδα φορτίων 16 ως Θεμελιώδεις συνδυασμοί για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού και για κατάσταση σεισμικού σχεδιασμού Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την ακόλουθη σχέση:

17 1.: Βάσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων 19 ΣG + P+ + ( ψ ή ψ ) Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.11β kj, d 1,1,1 k,1, i ki, όπου j 1 αύξοντας αριθμός μόνιμων φορτίων και i > 1 κινητών φορτίων. Στη σχέση αυτή η επιλογή μειωτικού συντελεστή ψ 1,1 ή ψ,1 εξαρτάται από την φύση της τυχηματικής δράσης και την εξάρτησή της με την επιβίωση μετά από το συμβάν. Αντίστοιχα οι συνδυασμοί φόρτισης για κατάσταση σεισμικού συνδυασμού θα πρέπει να προκύπτουν από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.1β kj, Ed, i ki, όπου j 1 αύξοντες αριθμοί μόνιμων φορτίων και i 1 κινητών φορτίων. Στις δύο τελευταίες σχέσεις οι παράμετροι που συμμετέχουν ορίζονται ως, G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q k,1 χαρακτηριστική τιμή δεσπόζοντος κάθε φορά κινητού φορτίου ( i = 1), Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται), d χαρακτηριστική τιμή του τυχηματικού φορτίου, Ed χαρακτηριστική τιμή του σεισμικού φορτίου και ψ1,1, ψ,1, ψ,i οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Πιν. 1.. και 1..3) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. 4 Συνδυασμοί δράσεων για τις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ.) Οι συνδυασμοί φόρτισης μιας κατασκευής για Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας θα πρέπει να προκύπτουν ανάλογα με τις συνέπειες που θα έχει η συνδυασμένη δράση στη λειτουργία του φορέα. Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: α) ο χαρακτηριστικός συνδυασμός για σπάνιες-μη αναστρέψιμες καταστάσεις από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.14β kj, k,1, i ki, β) ο συχνός συνδυασμός δράσεων για την συνήθη λειτουργία του φορέα από την ακόλουθη σχέση: ΣG + P+ ψ Q + Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.15β kj, 1,1 k,1, i ki, γ) ο οιονεί-μόνιμος συνδυασμός δράσεων για την λειτουργία του φορέα με κινητά φορτία που έχουν χαρακτήρα μόνιμου (όπως νερό δεξαμενής, υλικά αποθήκευσης κ.τ.λ.) για την αποτροπή ανεπιθύμητων βυθίσεων ή μετακινήσεων από τη συνεχή παραμονή των φορτίων αυτών, από την ακόλουθη σχέση:

18 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα ΣG + P+ Σψ Q ΕΛΟΤ EN199 εξ.6.16β kj,, i ki, όπου και στις τρεις αυτές σχέσεις j 1 οι αύξοντες αριθμοί μόνιμων φορτίων και i > 1 των κινητών φορτίων. Στις σχέσεις αυτές οι παράμετροι που συμμετέχουν ορίζονται ως: G kj, χαρακτηριστική τιμή μόνιμου φορτίου j, Q ki, χαρακτηριστική τιμή κινητού φορτίου i, P χαρακτηριστική τιμή προέντασης (εφόσον υφίσταται) και ψ1,1, ψ,1, ψ,i οι μειωτικοί συντελεστές ταυτόχρονης δράσης κινητών φορτίων (βλ. Πιν και 1..4) ανάλογα με το είδος του φορτίου και της κατασκευής. 5 Μειωτικοί συντελεστές συνδυασμού κινητών φορτίων οριακών καταστάσεων Πίνακας 1..: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε κτιριακά έργα [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α1] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Κινητά φορτία σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] ψ ψ 1,i ψ,i Κατηγορία Α: Κτίρια κατοικιών Κατηγορία Β: Χώροι γραφείων Κατηγορία C: Χώροι συνάθροισης κοινού (C1 έως C5) Κατηγορία D: Χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: Χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: Χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 3 kn Κατηγορία G: Χώροι κυκλοφορίας 3 οχημάτων 1 kn Κατηγορία H: Στέγες Φορτίο χιονιού σε κτίρια Τοποθεσία σε υψόμετρο Τοποθεσία σε υψόμετρο Φορτίο ανέμου σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] H > 1 m.7.5. H < 1 m.5. [ΕΛΟΤ EN ] Φορτίο ανέμου.6. Φορτία θερμοκρασίας σε κτίρια [ΕΛΟΤ EN ] Φορτία θερμοκρασίας.6.5

19 1 Πίνακας 1..3α: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε οδικές γέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] gr1a (LM1+φορτία πεζοδρομίων) TS UDL φορτία πεζοδρομίων Φορτίο χιονιού ψ ψ 1,i ψ,i Gr b (φορτίο μονοαξονικό).75 Gr (οριζόντια φορτία) Gr (φορτία πεζών) Gr (ανθρωποσυνωστισμός).75 Gr (ειδικά οχήματα) [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k (συνεχής δράση) (κατά την εκτέλεση) Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτία κατασκευής Q c Πίνακας 1..3β: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε πεζογέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ] ψ,i 1,i ψ Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] gr ψ,i Q fwk gr.4.4 Gr 4 (Ανθρωποσυνωστισμός).75 Φορτίο χιονιού [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k (συνεχής δράση).3. Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτία κατασκευής Q c 1. 1.

20 Κεφ 1: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Πίνακας 1..3α: Προτεινόμενοι μειωτικοί συντελεστές ψ κινητών φορτίων κατασκευών για εφαρμογή σε σιδηροδρομικές γέφυρες [ΕΛΟΤ ΕΝ 199 Παράρτημα Α] Είδος κινητού φορτίου/ ψki, [( k=, 1, ), i> ],i Φορτία κυκλοφορίας [ΕΛΟΤ EN1991-] LM 71 (1 ή γραμμές ταυτόχρονα) S / (1 ή γραμμές ταυτόχρονα) S / Αφόρτιστος συρμός HSLM Δυνάμεις ρύγχους Φορτία πεζοδιαδρόμων (μη δημόσιοι) Πραγματικοί συρμοί Ωθήσεις σιδηρ. κινητών (1 ή δύο γρ.) Αεροδυναμικές δράσεις Φόρτιση γενικής συντήρησης gr 11 έως gr 17 gr 1 έως gr 7 gr 31 (ομάδες φορτίων) Φορτίο ανέμου [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] F k ** F w Φορτία θερμοκρασίας [ΕΛΟΤ EN1991- Εθν. Προσάρτημα] ψ ψ 1,i ψ,i ή.7.8 ή ή ή T k (φορτία θερμοκρασίας) Φορτίο χιονιού [ΕΛΟΤ EN Εθν. Προσάρτημα] S nk, (κατά την εκτέλεση).8 Φορτία κατασκευής Q c 1. 1.

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ. 3δ=3*6=18>ξ+σ=5+12=17. Άρα το αντίστιχο δικτύωμα είναι μια φορά κινητό.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ. 3δ=3*6=18>ξ+σ=5+12=17. Άρα το αντίστιχο δικτύωμα είναι μια φορά κινητό. 1 Α.Π.Θ.- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΘΕΜΑ 1o Για τον φορέα του σχήματος, να υπολογιστούν και σχεδιαστούν τα πλήρη διαγράμματα Μ όλων των στοιχείων του φορέα, λόγω ταυτόχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια)

Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια) Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια) Υποχωρήσεις Στηρίξεων Μέθοδος των Δυνάμεων: Οι υποχωρήσεις στηρίξεων, η θερμοκρασιακή μεταβολή και τα κατασκευαστικά λάθη προκαλούν ένταση στους υπερστατικούς φορείς. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα