ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT DIAGNOSTICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT DIAGNOSTICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ηράκλειο: 24/12/2015 Αρ. πρωτ: Η Επιτροπή Προδιαγραφών του Διαγωνισμού «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», CPV , όπως ορίστηκε από την υπ αριθμό Απόφαση 402/2015 (1/10/2015) του ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και αποτελούμενη από τα κάτωθι Τακτικά Μέλη: 1. ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Δ/ντρια ΕΣΥ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, ΠαΓΝΗ. 2. ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ, Επικ. Καθηγήτρια Ζωονόσων, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης 3. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, ΠΑΓΝΗ. Αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εταιρειών ABBOT Diagnostics, Roche Diagnostics (Hellas) και ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ που συμμετείχαν στη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν το συνοδό εξοπλισμό και τα ζητούμενα χημικά αντιδραστήρια, συνέταξε την κάτωθι απάντηση: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT DIAGNOSTICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 Στην προδιαγραφή 2 ζητείται: «Να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις: «Δείκτες ηπατίτιδας A&B&C (Anti-HAV, Anti-HAV IgM, HbsAg, HbsAg ποσοτική μέτρηση, Anti HBs, Anti Core, Anti Core IgM, HbeAg, Anti- Hbe, Anti-HCV, HCV-Ag), HIV Ag/Ab (combo), HTLV, CMV IgM, CMV IgG, CMV-G Avidity, Rubella IgM, Rubella IgG.» Καθώς αφ ενός στο εργαστήριό σας ήδη πραγματοποιείται η εξέταση EBV και αφ ετέρου στα πλαίσια της ενοποίησης των αναλυτικών διαδικασιών για λόγους λειτουργικότητας και μεγιστοποίησης της 1

2 παραγωγικότητας, προτείνουμε στο μενού των εξετάσεων να συμπεριληφθεί και η εξέταση ΕBV. Ως εκ τούτου ζητούμε την συμπλήρωση της ανωτέρω προδιαγραφής ως εξής: «Να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις: Δείκτες ηπατίτιδας A&B&C (Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM, HbsAg, HbsAg ποσοτική μέτρηση, Anti HBs, Anti Core, Anti Core IgM, HbeAg, Anti-Hbe, Anti-HCV, HCV-Ag), HIV Ag/Ab (combo), HTLV, CMV IgM, CMV IgG, CMV-G Avidity, Rubella IgM, Rubella IgG. EBV VCA IgG, EBV VCA IgM» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιτροπή δέχεται στον πίνακα των ζητουμένων εξετάσεων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας, να συμπληρωθεί η εξέταση EBV VCA IGg EBV και VCA IgM αρχικά τουλάχιστον για ένα μικρό αριθμό δειγμάτων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 Στην προδιαγραφή 3 ζητείται: «Η πλειοψηφία των εξετάσεων να είναι δύο σταδίων (2-step)». Συμφωνούμε ότι οι δύο σταδίων εξετάσεις εξασφαλίζουν την αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και προτείνουμε για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των προσφορών να οριστεί συγκεκριμένο ποσοστό εξετάσεων (>90%) οι οποίες να είναι δύο σταδίων. Προτείνουμε λοιπόν την συμπλήρωση της προδιαγραφής ως εξής: «Η πλειοψηφία των εξετάσεων (>90%) να είναι δύο σταδίων (2-step)» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η προδιαγραφή όπως αρχικά τέθηκε, με στόχο να εξυπηρετεί τον ευρύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, να παραμείνει ως έχει. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 Στην προδιαγραφή 4 ζητείται: «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από 2 εβδομάδες.» Η συχνότητα βαθμονόμησης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την παραγωγικότητα, και την απόδοση του εργαστηρίου. Η μεγάλη συχνότητα βαθμονόμησης οδηγεί το προσωπικό σε διαδικασίες που το επιβαρύνουν με σπατάλη υλικών πόρων, εργατοωρών, αύξηση πολυπλοκότητας και αναγκών ποιοτικού ελέγχου. Εκτός αυτού η χρήση αντιδραστηρίων που δεν έχουν μεγάλη σταθερότητα και χρήζουν συχνών βαθμονομήσεων, δημιουργεί κινδύνους στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Προτείνουμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ώστε να απαιτείται βαθμονόμηση τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες ως παρακάτω: «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από 4 εβδομάδες.» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή θεωρεί ότι η προδιαγραφή για την απαίτηση μη συνεχούς βαθμονόμησης και σταθερότητα της καμπύλης για περισσότερες από 2 εβδομάδες πρέπει να παραμείνει καθώς, αφενός διασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και αντιδραστηρίων που απαιτούνται για τα βαθμονόμηση και αφετέρου επιτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 Στην προδιαγραφή 6 ζητείται: «Ο χρόνος λήψης αποτελέσματος για μια εξέταση να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις και κατά προτίμηση έκδοση του πρώτου αποτελέσματος εντός 20 λεπτών.» 2

3 Λαμβανομένου υπ όψη ότι μόνο για τις εξετάσεις stat (πχ δείκτες καρδιακής λειτουργίας) θα μπορούσε να είναι πραγματικά αναγκαία η εκτέλεση σε χρόνο 20 λεπτών και καθώς τέτοιες εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται στις ζητούμενες εξετάσεις, θα προτείναμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο χρόνος λήψης αποτελέσματος για μια εξέταση να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις.» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την παραπάνω πρόταση και αποδέχεται την παράληψη της προτίμησης έκδοσης του πρώτου αποτελέσματος εντός 20 λεπτών. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 Στην προδιαγραφή 7 ζητείται: «Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος ή κατάλληλα θερμοστατούμενος ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή έως την ημερομηνία λήξης.» Δεδομένου ότι ο γενικός ορισμός «θερμοστατούμενος χώρος» είναι απροσδιόριστος και εντελώς υποκειμενικός καθώς ένας χώρος μπορεί να θερμοστατείται σε θερμοκρασία όπως 20οC, 30οC ή και ακόμα υψηλότερες, προτείνουμε να προσδιοριστεί η θερμοκρασία διατήρησης των αντιδραστηρίων σύμφωνα με τον τρόπο αποθήκευσης τους. Εκτός αυτού, η παραμονή των αντιδραστηρίων απλά σε θερμοστατούμενο χώρο (όπου η θερμοκρασία δεν είναι αρκούντως χαμηλή) επί των αναλυτών, πολλές φορές αυξάνει δραματικά τη συχνότητα βαθμονομήσεων, αφού αλλοιώνει τη σύστασή του και μειώνει αντίστοιχα τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον δε, ακυρώνει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου ο οποίος αποτελεί μεγάλο του πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζει μέγιστη λειτουργικότητα και απόδοση με τη διατήρηση των αντιδραστηρίων επί του ψυγείου του αναλυτή. Είναι δεδομένο και αποδεικνύεται εύκολα από τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων όλων των εταιρειών ότι η διατήρηση των αντιδραστηρίων εντός ψυγείου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής των και την ελαχιστοποίηση της συχνότητας των βαθμονομήσεών τους στον αναλυτή. Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος σε θερμοκρασία ψυγείου (<12οC) ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή.» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την παραπάνω πρόταση και αποδέχεται τη διατύπωση της προδιαγραφής με σαφή αναφορά στην ύπαρξη ψυχώμενου χώρου αντιδραστηρίων (<12 o C) έτσι ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται στον αναλυτή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με τη μέθοδο της Χημειοφωταύγειας Στην προδιαγραφή 1 ζητείται: «Η διαδικασία ανίχνευσης να είναι δύο σταδίων (όχι one-step assays) για την αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης».» 3

4 Συμφωνούμε ότι οι δύο σταδίων εξετάσεις εξασφαλίζουν την αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και προτείνουμε για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των προσφορών να οριστεί συγκεκριμένο ποσοστό εξετάσεων (>90%) οι οποίες να είναι δύο σταδίων. Προτείνουμε λοιπόν την συμπλήρωση της προδιαγραφής ως εξής: «1. Η διαδικασία ανίχνευσης να είναι δύο σταδίων (όχι one-step assays) σε ποσοστό >90% των ζητούμενων εξετάσεων για την αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι μέθοδοι δύο σταδίων είναι πιο αξιόπιστες από αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε η πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές (μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE DIAGNOSTICS (Hellas) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 Στη παρούσα προδιαγραφή ζητείται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση HCV- Ag. Λόγω του γεγονότος ότι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προδιαγραφές, επιτρέπει την συμμετοχή μίας και μόνο εταιρίας και ταυτόχρονα ο αριθμός των εξετάσεων είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνουμε να ζητηθεί ως προαιρετική. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αναπτυχθεί ουσιαστικός ανταγωνισμός και ταυτόχρονα, η τυχόν προσφορά της μπορεί να πριμοδοτηθεί βαθμολογικά κατά την τεχνική αξιολόγηση. 4

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Προδιαγραφή 2 ζητείται, εκτός των άλλων εξετάσεων και η εξέταση HCV-antigen καθόσον η εξέταση αυτή προσφέρει 1) αμεσότητα-ταχύτητα στη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό HCV και 2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης πορείας ασθενών HCV (+) σε περιπτώσεις όπου η εκτέλεση της μοριακής τεχνικής της PCR (εξέτασης επιλογής) δεν είναι δυνατή λόγω υψηλού κόστους, έλλειψης του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού ή εξειδικευμένου προσωπικού. Συνεπώς, η παρατήρηση της εταιρείας δε γίνεται αποδεκτή και η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 Στην παρούσα προδιαγραφή ζητείται: «Η πλειοψηφία των εξετάσεων να είναι δύο σταδίων (2-step)» Η παρούσα διατύπωση είναι πιθανό να οδηγήσει στον αποκλεισμό προσφορών και μάλιστα χωρίς εμφανή λόγο, εφόσον ζητείται ένα καθαρά τεχνικό χαρακτηριστικό χωρίς να προκύπτει το όφελος που αυτό θα προσδώσει στη λειτουργία του εργαστηρίου. Κάθε εταιρία, χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές που εξαρτώνται από τον συνολικό σχεδιασμό της εξέτασης και αφορούν τον συγκεκριμένο συνδυασμό αναλυτή - αντιδραστηρίου, ώστε να επιτύχουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας που είναι απαραίτητα για το εργαστήριο. Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση υποθέτουμε ότι το ζητούμενο χαρακτηριστικό ποιότητας είναι η αποφυγή του φαινομένου προζώνης, Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης», προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι μέθοδοι δύο σταδίων είναι πιο αξιόπιστες από αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 Με την υπ αριθμό 4 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από 2 εβδομάδες.» Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία της βαθμονόμησης στους αυτόματους ανοσολογικούς αναλυτές είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και σύντομη διαδικασία που δεν απαιτεί την επιπλέον ενασχόληση του χειριστού ο ορισμός συγκεκριμένου χρονικού ορίου δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για το εργαστήριο παρά μόνο προδιαγράφει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά εταιριών. Προκειμένου να αναπτυχθεί ο μεγαλύτερος δυνατόν ανταγωνισμός προς όφελος του 5

6 Νοσοκομείου προτείνουμε να αξιολογηθεί και να πριμοδοτηθεί η μεγαλύτερη σταθερότητα βαθμονόμησης χωρίς όμως αυτό να είναι αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Να μην απαιτείται συχνή βαθμονόμηση των εξετάσεων. Να αναφερθεί η συχνότητα βαθμονόμησης όλων των αντιδραστηρίων, ώστε να αξιολογηθεί» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργαστηριακή πρακτική η βαθμονόμηση σχετίζεται αφενός με την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μεθόδου αφετέρου με την ευκολία χειρισμού των υλικών και την διάρκεια της. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αλλά παραμένει η ανάγκη προετοιμασίας και αυξημένης προσοχής κατά την εκτέλεσή της και συχνές (ή συχνότερες) βαθμονομήσεις οδηγούν σε σπατάλη αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και χρόνου. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαφωνεί με την τοποθέτηση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περιθώρια αποκλεισμού εταιρειών, αφού το χρονικό όριο των 2 εβδομάδων που αναφέρεται είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία των Εργαστηρίων για την ανάγκη βαθμονόμησης των περισσότερων εξετάσεων, που είναι πάνω από ένα μήνα. Συνεπώς η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτή και η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 Με την υπ αριθμό 5 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 180 εξετάσεις την ώρα με εξετάσεις δύο σταδίων.» Λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερα στοιχεία από διαγωνισμούς του Νοσοκομείου των ανοσολογικών εξετάσεων δεν ξεπερνά τις συμπεριλαμβανόμενων και των εξετάσεων για βαθμονομήσεις, ορούς ελέγχου και επαναλήψεις. Αν ο αριθμός αυτός διαιρεθεί με 260 ημέρες (τα Σαββατοκύριακα, η κίνηση του εργαστηρίου είναι πολύ πιο μικρή, και επομένως δεν επηρεάζεται ο υπολογισμός), αποδεικνύεται ότι η μέση ημερήσια κίνηση εξετάσεων των εργαστηρίων δεν ξεπερνά τις 190 εξετάσεις ανά ημέρα. Η απαίτηση λοιπόν για ταχύτητα διενέργειας ανοσολογικών εξετάσεων κατ ελάχιστο 180 εξετάσεις/ ώρα, είναι υπερβολική, δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εργαστηριακής ρουτίνας του εργαστηρίου, εφόσον προδιαγράφεται η απαίτηση εκτέλεσης της ημερήσιας ρουτίνας σε ~ 1 ώρα πλήρους λειτουργίας του αναλυτή κατ ελάχιστον και παράλληλα αυξάνει το κόστος του προσφερόμενου εξοπλισμού (άρα και το επίπεδο των οικονομικών προσφορών εκ μέρους των εταιριών) και δύναται να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού, αξιόλογων κατά τα άλλα προτάσεων. Προτείνουμε λοιπόν η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε «Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 170 ανοσοχημικών εξετάσεων την ώρα.» (ή και χαμηλότερα). Ούτως ή άλλως η διαφορά στην προτεινόμενη ταχύτητα του ανοσολογικού αναλυτή από 180 εξετάσεις την ώρα σε 170, είναι μειωμένη κατά 5,5%, ποσοστό αμελητέο για την καθημερινή ρουτίνα του εργαστηρίου. Παράλληλα, τυχόν προσφορές αναλυτικών συστημάτων μεγαλύτερης παραγωγικότητας μπορούν να πριμοδοτηθούν με μεγαλύτερη βαθμολογία κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιτροπή αποδέχεται την παρατήρηση της εταιρείας καθόσον η διαφορά στην προτεινόμενη ταχύτητα του ανοσολογικού αναλυτή από 180 εξετάσεις την ώρα σε 170 είναι πολύ μικρή για την καθημερινή ρουτίνα του εργαστηρίου. 6

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 Προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής ως εξής: «Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος ή κατάλληλα θερμοστατούμενος ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή. Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του αντιδραστηρίου επί του αναλυτή». Με την υπ αριθμό 7 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος ή κατάλληλα θερμοστατούμενος ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή έως την ημερομηνία λήξης.» Υποθέτουμε ότι το νόημα της παραπάνω προδιαγραφής είναι η εξασφάλιση του μέγιστου χρόνου παραμονής των αντιδραστηρίων πάνω στον αναλυτή. Ωστόσο αυτό δεν διασφαλίζεται με την παραπάνω διατύπωση, εφόσον η ημερομηνία λήξης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εταιρία σε εταιρία. Συνεπώς για να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παραπάνω προδιαγραφή και για να εξασφαλιστεί η βαθμολόγηση του ζητούμενου χαρακτηριστικού, προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής ως εξής: «Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος ή κατάλληλα θερμοστατούμενος ώστε τα αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή. Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του αντιδραστηρίου επί του αναλυτή». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιτροπή αποδέχεται τη παρατήρηση της εταιρείας και σε συνδυασμό με τη παρατήρηση της Abbott η προδιαγραφή διαμορφώνεται ως εξής : < Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος (< 12 o C ) ώστε να παραμένουν πάνω στον αναλυτή.θα αξιολογηθεί η διάρκεια ζωής των αντιδραστηρίων πάνω στον αναλυτή.> ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 Με την υπ αριθμό 13 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να μην απαιτούν ανασύσταση για αποφυγή λαθών λόγω ανασύστασης, εύκολης και λειτουργικής διαχείρισης του εργαστηρίου.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: : Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει 7

8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 Ζητείται: «Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex) ανάλογα με το αποτέλεσμα, χωρίς την χρήση επιπλέον λογισμικού.» Θεωρούμε ότι το νόημα της προδιαγραφής είναι η δυνατότητα άμεσης και εύκολης αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και εκτέλεσης εξετάσεων εξ ανακλάσεως (reflex testing). Υπό αυτό το πρίσμα, δεν έχει νόημα να καθορίζεται ή να υποδεικνύεται ο τρόπος που επιτυγχάνεται το ζητούμενο. Ο αναλυτής της εταιρίας μας εκτελεί reflex testing μέσω ειδικού λογισμικού που περιλαμβάνεται στις προσφορές μας. Εφόσον λοιπόν το ζητούμενο εκπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο χωρίς άλλη τεχνική ή οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου σας προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να διατυπωθεί ως: «Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex) ανάλογα με το αποτέλεσμα» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά την προδιαγραφή 15, εάν η παρατήρηση της εταιρείας Roche γίνει δεκτή, αυτό θα έχει σαν συνέπεια όλα τα racks να κρατούνται εντός του Αναλυτή μέχρι την ολοκλήρωση όλω των αποτελεσμάτων (και των rerun και των reflex tests), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα καμμίας πρόσβασης σε αυτά. Συνεπώς η επιτροπή δεν αποδέχεται την παρατήρηση της Roche και η προδιαγραφή μένει ως έχει. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18 Με την υπ αριθμό 18 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι όλοι έτοιμοι προς χρήση.». Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: : Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της Χημειοφωτάυγειας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Με την υπ αριθμό 1 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Η διαδικασία ανίχνευσης να είναι δύο σταδίων (όχι one-step assays) για την αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι μέθοδοι δύο σταδίων είναι πιο αξιόπιστες από αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 Με την υπ αριθμό 3 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. 9

10 Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 Με την υπ αριθμό 4 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από 2 εβδομάδες.» Ο όρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής έχει φωτογραφικό περιεχόμενο καθώς έχει τεθεί υπέρ μίας μόνο εταιρείας και ως εκ τούτου αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μία τέτοια προδιαγραφή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου, αντιθέτως, περιορίζει τον αριθμό των εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό, εις βάρος της ανάγκης ορθής και σύννομης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο ο όρος αυτός να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο αναλυτής σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτει υψηλή σταθερότητα βαθμονόμησης. Θα αξιολογηθούν θετικά τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών βαθμονομήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. ΕΠΙΠΛΕΟΝ HBSAg ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 Με την υπ αριθμό 2 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες 10

11 δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης. Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της προδιαγραφής αυτής η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή μεθόδων δύο σταδίων σε σχέση με αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. Προδιαγραφή 5 Με την υπ αριθμό 5 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. Προδιαγραφή 6 Με την υπ αριθμό 6 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από δύο εβδομάδες.» 11

12 Ο όρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής έχει φωτογραφικό περιεχόμενο καθώς έχει τεθεί υπέρ μίας μόνο εταιρείας και ως εκ τούτου αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μία τέτοια προδιαγραφή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου, αντιθέτως, περιορίζει τον αριθμό των εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό, εις βάρος της ανάγκης ορθής και σύννομης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο ο όρος αυτός να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο αναλυτής σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτει υψηλή σταθερότητα βαθμονόμησης. Θα αξιολογηθούν θετικά τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών βαθμονομήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργαστηριακή πρακτική η βαθμονόμηση σχετίζεται αφενός με την εξασφάλιση ων ποιοτικών χαρακτηριστικών της μεθόδου αφετέρου με την ευκολία χειρισμού των υλικών και την διάρκεια της. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αλλά παραμένει η ανάγκη προετοιμασίας και αυξημένης προσοχής κατά την εκτέλεσή της και συχνές (ή συχνότερες) βαθμονομήσεις οδηγούν σε σπατάλη αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και χρόνου. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαφωνεί με την τοποθέτηση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περιθώρια αποκλεισμού εταιρειών, αφού το χρονικό όριο των 2 εβδομάδων που αναφέρεται είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία των Εργαστηρίων για την ανάγκη βαθμονόμησης των περισσότερων εξετάσεων, που είναι πάνω από ένα μήνα. Συνεπώς η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτή και η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. Anti HCV Προδιαγραφή 2 Με την υπ αριθμό 2 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της προδιαγραφής αυτής η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή μεθόδων δύο σταδίων σε σχέση με αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια 12

13 μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. Προδιαγραφή 5 Με την υπ αριθμό 5 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. HIV I/II Ag/Ab Προδιαγραφή 2 Με την υπ αριθμό 2 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης 13

14 Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της προδιαγραφής αυτής η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή μεθόδων δύο σταδίων σε σχέση με αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. Προδιαγραφή 5 Με την υπ αριθμό 5 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100 % και για τους δύο ιούς HIV-1 και HIV-2 ενώ η ειδικότητα σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99.8%. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι < 50 pg/ml.» Η μέτρηση της αναλυτικής ευαισθησίας ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV I/II Ag/Ab μετράται σε pg/ml ή σε IU/ml, ανάλογα με το πρότυπο που έχει χρησιμοποιήσει κάθε κατασκευάστρια εταιρία. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή των < 50 pg/ml υπάρχει ως χαρακτηριστικό στα εσώκλειστα αντιδραστηρίων εταιριών οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο για τον υπολογισμό της αναλυτικής ευαισθησίας. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι <2IU/ml είτε <50 pg/ml». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, Διεθνείς Οργανισμοί Ινστιτούτα, προτείνουν τα όρια ευαισθησίας ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 των HIV I/II Ag/Ab, να είναι <2 IU/ml». Συνεπώς η επιτροπή αποδέχεται την παρατήρηση της εταιρείας Roche και τροποποιεί την προδιαγραφή όπως προτείνει. Προδιαγραφή 6 Με την υπ αριθμό 6 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. 14

15 Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει Προδιαγραφή 7 Με την υπ αριθμό 7 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από δύο εβδομάδες.» Ο όρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής έχει φωτογραφικό περιεχόμενο καθώς έχει τεθεί υπέρ μίας μόνο εταιρείας και ως εκ τούτου αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μία τέτοια προδιαγραφή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου, αντιθέτως, περιορίζει τον αριθμό των εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό, εις βάρος της ανάγκης ορθής και σύννομης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο ο όρος αυτός να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο αναλυτής σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτει υψηλή σταθερότητα βαθμονόμησης. Θα αξιολογηθούν θετικά τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών βαθμονομήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργαστηριακή πρακτική η βαθμονόμηση σχετίζεται αφενός με την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μεθόδου αφετέρου με την ευκολία χειρισμού των υλικών και την διάρκεια της. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αλλά παραμένει η ανάγκη προετοιμασίας και αυξημένης προσοχής κατά την εκτέλεσή της και συχνές (ή συχνότερες) βαθμονομήσεις οδηγούν σε σπατάλη αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και χρόνου. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαφωνεί με την τοποθέτηση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περιθώρια αποκλεισμού εταιρειών, αφού το χρονικό όριο των 2 εβδομάδων που αναφέρεται είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία των Εργαστηρίων για την ανάγκη βαθμονόμησης των περισσότερων εξετάσεων, που είναι πάνω από ένα μήνα. Συνεπώς η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτή και η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 15

16 Anti HTLV I/II Προδιαγραφή 2 Με την υπ αριθμό 2 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της προδιαγραφής αυτής η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή μεθόδων δύο σταδίων σε σχέση με αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. Προδιαγραφή 6 Με την υπ αριθμό 6 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. 16

17 Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. Προδιαγραφή 7 Με την υπ αριθμό 7 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από δύο εβδομάδες.» Ο όρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής έχει φωτογραφικό περιεχόμενο καθώς έχει τεθεί υπέρ μίας μόνο εταιρείας και ως εκ τούτου αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μία τέτοια προδιαγραφή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου, αντιθέτως, περιορίζει τον αριθμό των εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό, εις βάρος της ανάγκης ορθής και σύννομης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο ο όρος αυτός να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο αναλυτής σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτει υψηλή σταθερότητα βαθμονόμησης. Θα αξιολογηθούν θετικά τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών βαθμονομήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργαστηριακή πρακτική η βαθμονόμηση σχετίζεται αφενός με την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μεθόδου αφετέρου με την ευκολία χειρισμού των υλικών και την διάρκεια της. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αλλά παραμένει η ανάγκη προετοιμασίας και αυξημένης προσοχής κατά την εκτέλεσή της και συχνές (ή συχνότερες) βαθμονομήσεις οδηγούν σε σπατάλη αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και χρόνου. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαφωνεί με την τοποθέτηση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περιθώρια αποκλεισμού εταιρειών, αφού το χρονικό όριο των 2 εβδομάδων που αναφέρεται είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία των Εργαστηρίων για την ανάγκη βαθμονόμησης των περισσότερων εξετάσεων, που είναι πάνω από ένα μήνα. Συνεπώς η παρατήρηση της εταιρείας δεν γίνεται αποδεκτή και η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. Anti HBC Προδιαγραφή 2 Με την υπ αριθμό 2 τεχνική προδιαγραφή ζητείται: «Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε τεχνολογία Χημειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων, λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης. 17

18 Η ως άνω απαίτηση, είναι στην πραγματικότητα περιγραφή μεθοδολογίας και δεν συνδέεται αναγκαστικά με την αποφυγή του «φαινομένου προζώνης» ή την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης, της αποφυγής διασταυρούμενων αντιδράσεων όπως και τα άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας του κάθε αντιδραστηρίου, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες δηλαδή την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή, την επιλογή αντισωμάτων και τον συνολικότερο σχεδιασμό της αντίδρασης Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως: «Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι χημειοφωταύγεια. Να αποδεικνύεται ότι με την χρήση του αντιδραστηρίου στους κατάλληλους αναλυτές αποφεύγονται λανθασμένα αποτελέσματα λόγω εμφάνισης του φαινομένου «προζώνης» ή διασταυρούμενων αντιδράσεων» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της προδιαγραφής αυτής η αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων λόγω εμφάνισης του φαινομένου προζώνης η εργαστηριακή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή μεθόδων δύο σταδίων σε σχέση με αυτές του ενός σταδίου, διότι τα αντιδραστήρια μπαίνουν πάντα σε περίσσεια προκειμένου να διασφαλισθεί η μέτρηση των πολύ υψηλών τιμών και να αποφευχθεί το φαινόμενο προζώνης. Καλό είναι όλα τα μη συνδεδεμένα υλικά (στοιχεία ορού και αντιδραστήρια) μετά από κάθε στάδιο αντίδρασης να απομακρύνονται και να παραμένει μόνο το σύμπλοκο που πρόκειται να μετρηθεί. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις τυχόν διασταυρούμενες αντιδράσεις που μεταφράζονται σε μη πραγματικές τιμές. Στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη ακόμη και στις μεθόδους δύο σταδίων έχει αποδειχθεί ότι κακό πλύσιμο δίνει κακή καμπύλη αλλά και υψηλές τιμές ( μη πραγματικές), πόσο μάλλον στις τεχνικές ενός σταδίου. Προδιαγραφή 5 Με την υπ αριθμό 5 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθμονομητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση.» Δεδομένου, ότι η χρήση των βαθμονομητών είναι μια διαδικασία που δεν είναι επίπονη, ενώ πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απαραίτητο οι βαθμονομητές να είναι έτοιμοι προς χρήση. Επιπλέον οι βαθμονομητές και τα υλικά ελέγχου σε λυοφιλοποιημένη μορφή διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, εξοικονομώντας πόρους για το εργαστήριο. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι οι έτοιμοι προς χρήση βαθμονομητές και οροί ελέγχου προσφέρουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λυοφιλοποιημένων, αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της συνολικής πρότασης, αλλά να αξιολογηθεί στη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής με τη διατύπωση «Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά έτοιμων προς χρήση controls και calibrators» ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανασύσταση των βαθμονομητών και μαρτύρων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος καθώς επίσης και αυξημένης ενασχόλησης του προσωπικού. Συνεπώς δεν αποδέχεται τη παρατήρηση και η προδιαγραφή μένει ως έχει. 18

19 Προδιαγραφή 6 Με την υπ αριθμό 6 τεχνική προδιαγραφή ζητείται «Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα περισσότερες από δύο εβδομάδες.» Ο όρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής έχει φωτογραφικό περιεχόμενο καθώς έχει τεθεί υπέρ μίας μόνο εταιρείας και ως εκ τούτου αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μία τέτοια προδιαγραφή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου, αντιθέτως, περιορίζει τον αριθμό των εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό, εις βάρος της ανάγκης ορθής και σύννομης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο ο όρος αυτός να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο αναλυτής σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτει υψηλή σταθερότητα βαθμονόμησης. Θα αξιολογηθούν θετικά τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των υποχρεωτικών βαθμονομήσεων». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργαστηριακή πρακτική η βαθμονόμηση σχετίζεται αφενός με την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μεθόδου αφετέρου με την ευκολία χειρισμού των υλικών και την διάρκεια της. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πλέον αυτοματοποιημένη, αλλά παραμένει η ανάγκη προετοιμασίας και αυξημένης προσοχής κατά την εκτέλεσή της και συχνές (ή συχνότερες) βαθμονομήσεις οδηγούν σε σπατάλη αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και χρόνου. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαφωνεί με την τοποθέτηση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περιθώρια αποκλεισμού εταιρειών, αφού το χρονικό όριο των 2 εβδομάδων που αναφέρεται είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία των Εργαστηρίων για την ανάγκη βαθμονόμησης των περισσότερων εξετάσεων, που είναι πάνω από ένα μήνα. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL TIME PCR) Τεχνικές προδιαγραφές Αναλυτή και Συστήματος Απομόνωσης Νουκλεϊκών οξέων Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής Προδιαγραφών: Το ζητούμενο των προδιαγραφών των Μοριακών Εξετάσεων είναι η αυτοματοποίηση όλων των σταδίων της ρουτίνας με παράλληλη πιστοποίηση CE-IVD, για το σύνολο των αιτούμενων εξετάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία τόσο των δειγμάτων που δέχεται το εργαστήριο Ιολογίας, όσο και των διαφορετικών εξετάσεων που καλείται να εκτελέσει, οι προδιαγραφές αποσκοπούν στην κατά το μέγιστο δυνατόν (έως και 100%) κάλυψη των αναγκών μας, λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα περιοριστικών 19

20 παραγόντων (κόστους, εργαστηριακών χώρων, ανθρώπινου δυναμικού, μείωση χρόνου απάντησης, κτλ), αποσκοπώντας παράλληλα στη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής για ανάπτυξη ανταγωνισμού. Ι. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΩΝ Ζητείται: «To σύστημα να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής πρωτοκόλλων για την ενίσχυση του γενετικού υλικού ιών (RNA DNA) από διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων (ορός, πλάσμα, ολικό αίμα, ΕΝΥ, λευκοκύτταρα, ιστοί, κολπικά-ουρηθρικά επιχρίσματα, πτύελα, βρογχικά εκπλύματα (BAL), ούρακόπρανα, κ.ά), με αντιδραστήρια εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD).» Η συγκεκριμένη προδιαγραφή όπως ζητείται είναι ασαφής καθώς δεν αναφέρονται οι απαιτούμενες εξετάσεις έτσι ώστε να προσδιοριστούν και σχολιαστούν αναλόγως οι απαιτήσεις για τους διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων. Επιπλέον, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις (CE-IVD) οφείλουν να ορίζουν σαφώς τον τύπο ή τύπους δειγμάτων με τους οποίους έχουν προτυποποιηθεί και εγκριθεί και το παραπάνω δεν αποτελεί επιλογή του χρήστη. Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι: To σύστημα να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής πρωτοκόλλων για την ενίσχυση του γενετικού υλικού ιών (RNA DNA) από διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων σύμφωνα με το εσώκλειστο της εκάστοτε εξέτασης. Τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μεγάλη ποικιλία αρχικού δείγματος που δέχεται το εργαστήριο Ιολογίας (π.χ. ολικό αίμα, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα, επιχρίσματα, κτλ) προκειμένου να εκτελεστούν οι ζητούμενες εξετάσεις, καθιστά αναγκαία τη δυνατότητα του όποιου προσφερόμενου συστήματος να δύναται να επεξεργαστεί τέτοιους τύπους δειγμάτων. Ζητείται: «Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και μεγάλων όγκων δειγμάτων π.χ. έως 1 ml ολικού αίματος, πλάσματος ή ορού και να παρέχει την επιλογή στο χρήστη του όγκου του αρχικού δείγματος και του όγκου έκλουσης (elution).» Θεωρούμε ότι ο σκοπός της παραπάνω προδιαγραφής είναι προφανώς η επίτευξη της μέγιστης ευαισθησίας (LOD) για κάθε παράμετρο. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι εταιρείες έχουν αναπτύξει πρωτόκολλα όπου η μέγιστη ευαισθησία επιτυγχάνεται με αρκετά μικρότερους αρχικούς όγκους δειγμάτων, που αποτελεί φυσικά πλεονέκτημα για την μη σπατάλη και αντιθέτως την εξοικονόμηση αρχικού δείγματος είτε για την διενέργεια επιπλέον εξετάσεων είτε για τυχόν επαναλήψεις. Αντιθέτως, η δυνατότητα χρήσης μικρού όγκου δείγματος (πχ. 200μl), με αντίστοιχα κλινικά καλή ευαισθησία, αποτελεί πάρα πολλές φορές σημαντικό πλεονέκτημα σε περιπτώσεις παιδιατρικών δειγμάτων. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα πιστοποιημένα για διάγνωση πρωτόκολλα (CE-IVD) είναι τυποποιημένα ως προς τον όγκο έκλουσης για την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των προδιαγραφών αφορά εξετάσεις εγκεκριμένες για διαγνωστική χρήση θεωρούμε άνευ ουσίας την επιλογή του όγκου έκλουσης από τον χρήστη. Ως εκ τούτου προτείνουμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: Να είναι δυνατή η διεξαγωγή της εξέτασης από διαφορετικούς όγκους δείγματος για μεγαλύτερη ευελιξία. Θα αξιολογηθεί η συνάρτηση όγκου δείγματος και ευαισθησίας (LOD) για κάθε παράμετρο. 20

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια οικονομία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που αλληλεπιδρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ασφαλέστατα, σε θεωρητικό επίπεδο κάποιες αρχές οι οποίες απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 32 Ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος στην Ελλάδα

Αρ. 32 Ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος στην Ελλάδα ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Οκτώβριος 2013 Αρ. 32/ Έτος 3ο ISSN 1792-9016

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση VICTORIA ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/1.5.2006 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σελίδα 2 1. Κατάθλιψη... 4 2. Τύποι κατάθλιψης... 5 2.1 Λανθάνουσα Κατάθλιψη...

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 1,3% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη Priorix, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Εμβόλιο Ιλαράς, Παρωτίτιδας και Ερυθράς (με ζώντες ιούς) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 213 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Επίκαιρες Ερωτήσεις ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αριθμός Επίκαιρης Ερώτησης 324 25/9/2012 Νέα Δημοκρατία Σχετικά με την χρηματοδότηση της 359 Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών της Πολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 25/01/2010 Αριθ. Πρωτ. 518 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Κ. Δ. ΡΕΠΠΑ ΚΟΙΝ : τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας μετά από αίτημα ως προς την υποχρέωση των εργοδοτών για εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία εργοδοτούν 1. Το 2007 είχα διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στις Αποικίες! Για την ακρίβεια, την Αποικία. Μπορεί, βέβαια να πάρει τελικά το όνομά σας. Πως θα σας φαινόταν μια πόλη με το όνομά σας; Η αποικία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα