epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ"

Transcript

1 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 Σελίδα Page 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ COMPRESSOR ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ CONDENSER ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ EVAPORATOR ΠΛΑΙΣΙΟ OUTER SHELL ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ELECTRICAL PANELS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CONTROL SYSTEM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ELECTRONIC EXPANSION VALVE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ SAFETY FEATURES Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LIFTING - INSTALLATION Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HYDRAULIC INSTALLATION ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ELECTRICAL CONNECTION Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING INSTRUCTIONS ΕΚΚΙΝΗΣΗ START UP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATION DESCRIPTION ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (SETPOINT) SETPOINT ADJUSTMENT ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CHILLER OPERATING STATUS Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ COMPRESSORS MAINTENANCE ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PERIODIC MAINTENANCE ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ALARMS Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ TROUBLE SHOOTING INSTRUCTIONS ΨΥΚΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ REFRIGERANT DIAGRAM ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ELECTRICAL DIAGRAM ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ NOTES ΕΠΙΣΚΕΥΗ SERVICE... 39

3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 1. TECHNICAL DESCRIPTION ΓΕΝΙΚΑ 1.1 GENERAL Οι ψύκτες της σειράς µε κοχλιωτούς συµπιεστές έχουν µελετηθεί και κατασκευαστεί για να λειτουργούν σε θερ- µοκρασίες περιβάλλοντος από 20 C µέχρι +45 C. Η θερµοκρασία εξόδου του νερού από τον ψύκτη µπορεί να κατέβει κάτω από το 0 C, µε την προυπόθεση ότι ικανή ποσότητα αντιψυκτικού υγρού έχει προστεθεί στο νερό, µε σκοπό τη δηµιουργία διαλύµατος κατάλληλου για τη ασφαλή λειτουργία του ψυκτικού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του αντιψυκτικού υγρού έτσι ώστε αυτό να είναι σε συµµόρφωση µε τις διεθνείς χηµικές και τοξικολογικές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τέτοιες εφαρµογές, συνιστάται στους χρήστες να συµβουλεύονται το τεχνικό τµήµα της. Οι ψύκτες έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους πιο αυστηρούς διεθνείς κανόνες χρησιµοποιώντας το φιλικό µε το όζον ψυκτικό υγρό HFC-407C ή HFC-134a. Κατόπιν παραγγελίας, µπορoούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα ψυκτικά υ- γρά, µε την προυπόθεση ότι έχει γίνει πλήρης µελέτη και από τον χρήστη και από τον κατασκευαστή. 1.2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ο συµπιεστής είναι κοχλιωτός (screw) ηµιερµητικού τύπου. Ο ηλεκτροκινητήρας του είναι τριφασικός 400V, διπολικός µε εκκίνηση Y/YY ή Υ/ 50Hz. Κατόπιν παραγγελίας µπορεί να διατεθεί και σε διαφορετική τάση και συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου. Στο επάνω µέρος του συµπιεστή είναι τοποθετηµένες οι ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες του φορτίου. Οι βαλβίδες αυτές µετακινούν έναν εσωτερικό σύρτη σε διάφορες θέσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις διάφορες βαθµίδες φορτίου του συµπιεστή. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται ο έλεγχος του φορτίου (capacity control) του συµπιεστή. Ο έλεγχος του φορτίου µπορεί να είναι είτε βηµατικός ( %) είτε αναλογικός ( %). Ο κινητήρας διαθέτει εσωτερική προστασία από υπερφόρτωση/υπερθέρµανση η οποία διακόπτει τις τρείς φάσεις, µέσω 6 εσωτερικών θερµικών (thermistor) τύπου PTC τα οποία είναι συνδεδεµένα σε σειρά µαταξύ τους. Ένα ακόµα αισθητήριο τύπου PTC είναι τοποθετηµένο στην κατάθλιψη του συµπιεστή. Το αισθητήριο αυτό είναι συνδεδεµένο σε σειρά µε τα προηγούµενα 6 και διακόπτει τη λειτουργία του συ- µπιεστή όταν η θερµοκρασία κατάθλιψης του συµπιεστή υ- περβεί κάποιο όριο. Ο συµπιεστής διαθέτει αντεπίστροφη βαλβίδα στην κατάθλιψη για αποφυγή αντίθετης περιστροφής των κοχλίων σε περίπτωση διακοπής του συµπιεστή. Επίσης διαθέτει διαχωριστή λαδιού και αντίσταση θέρµανσης λαδιού. Τέλος µέσω ειδικής συσκευής ελέγχεται η διαδοχή των τριών φάσεων. Κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή περιστροφή των κοχλιωτών αξόνων του συµπιεστή. Αν η διαδοχή δεν είναι η σωστή τότε δεν επιτρέπεται στο συµπιεστής να εκκινήσει. The water-cooled type chillers with screw compressors have been designed for operation under severe ambient temperature variations (from 20 C up to +4 5 C). Outgoing water temperature can be adjusted even lower than 0 C provided that proper quantity of antifreez e medium has been added to water, in order to form a BRINE suitable for the safe operation of the chiller. Special attention should be paid when the antifreeze is selected so that it would conform with international chemical and toxicological demands for the safe environmental operation. The technical department of is always at customer s disposition for further assistance and technical support, should the operation of the chiller drops in such fields. Chillers, are manufactured under the strictest environmental international laws using ozone friendly refrigerants HFC-407C or HFC-134a. Upon request, they can operate with other refrigerants, providing that the consequences of such request, have been duly studied from both the customer and the manufacturer. 1.2 COMPRESSOR The standard compressor used in the chiller, is of screw semi-hermetic type. The compressor is equipped with a 2 pole, three-phase, 400 V/50 Hz, part winding (Y/YY) or star delta (Y/ ) start electric motor. Other frequencies and voltages available upon request. On the top of the compressor the capacity solenoid valves are installed. These valves control an internal slide valve which according to the solenoid valves commands rests in positions that correspond to the capacity of the compressor. This way the compressor s capacity control is accomplished. The capacity control of the compressor may be either with steps ( %) or modulating ( %). The motor is protected from overload through an internal thermal overload protector, which stops the operation of the compressor through 6 internal PTC type thermistors electrically connected in serial order. One more temperature sensor of PTC type is installed at the discharge of the compressor. This sensor is electrically connected in serial order with the other six and stops compressor s operation when the discharge temperature increases over a predefined value. The compressor is equipped with a check valve at the discharge line to avoid reverse rotation of the screws in case the compressor stops its operation. A crankcase oil heater and an oil separator are also installed. The compressor also carries a special device that detects the sequence of the three phases. This way the proper rotation of the screw shafts is achieved. If the device detects improper phase sequence the compressor is not allowed to start its operation.

4 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 1. TECHNICAL DESCRIPTION ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ 1.3 CONDENSER Ο υδρόψυκτος συµπυκνωτής είναι πολυαυλωτού τύπου και αποτελείται από κυλινδρικό πλαισίο εντός του οποίου είναι τοποθετηµένοι χαλκοσωλήνες, Μέσα στις χαλκοσωλήνες ρέει το νερό συµπύκνωσης ενώ µεταξύ χαλκοσωλήνων και εξωτερικού κελύφους ρέει το ψυκτικό µέσο το οποίο εισέρχεται στο πάνω µέρος σε µορφή αερίου και εξέρχεται σε υγρή µορφή από το κάτω µέρος του συµπυκνωτή. The water cooled condenser is a shell n tube type heat exchanger, consisting of copper tubes inside a circular metal body. Inside the copper tubes the condensing water flows and between the tubes and the external shell the refrigerant media flows. The refrigerant media enters the condenser from the upper side of the shell in gas form and leaves from the bottom side of the shell in liquid form. 1.4 ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ 1.4 EVAPORATOR Ο εξατµιστής που είναι τοποθετηµένος εσωτερικό τµήµα του µηχανήµατος είναι πολυαυλωτού τύπου και περιλαµβάνει εσωτερικά χαλκοσωλήνες, µία πλευρική µαταλλική πλάκα και µεταλλικά διαφράγµατα εντός κυλινδρικού πλαισίου. Οι χαλκοσωλήνες είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς ASTM C-12200, διαθέτουν εσωτερικές ραβδώσεις για καλύτερη εναλλαγή θερµότητας νερού/ψυκτικού µέσου και είναι µηχανικά εκτονωµένοι πάνω στην πλευρική µεταλλική πλάκα. Τα µεταλλικά διφράγµατα εγκάρσια τοποθετη- µένα κατά µήκος των χαλκοσωλήνων καθορίζουν την πορεία του νερού µέσα στον εξατµιστή. Έτσι εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή νερού/χαλκοσωλήνων, καθώς και η εκµετάλευση όλης της διαθέσιµης επιφάνειας εναλλαγής του εξατµιστή. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την ισχυρότατη εξωτερική µόνωση προσδίδουν στον εξατµιστή το µέγιστο δυνατό βαθµό απόδοσης. The evaporator that is installed in the internal part of the chiller is of shell n tube type and it consists of cooper tubes, one metal plate on the side and metal baffles all placed inside a circular metal body. The copper tubes which are manufactured according to international standards ASTM C-12200, are equipped with internal grooves in order to achieve ideal heat exchange between refrigerant and water and are mechanically expanded on the side metal plate. The baffles that are vertically positioned throughout the length of the copper tubes determine the course of the water that flows through the evaporator. The course of the water is determined by the baffles, so as to cover all the available heat exchange surface of the shell n tube evaporator. All the above combined with the strong external insulation, minimize heat losses and increase the refrigerating capacity of the evaporator. 1.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.5 ELECTRICAL PANELS Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος συναρµολογείται µε ηλεκτρολογικό υλικό (γενικός διακόπτης, ηλεκτρονόµοι, µαγνητοθερµικοί διακόπτες κ.λ.π.) υψηλής ποιότητας, και τοποθετείται µέσα σε ειδικό κιβώτιο µεγάλης στεγανότητας. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου περιλαµβάνει όλα τα κυκλώµατα αυτοµατισµών και προστασίας του ψύκτη και συσκευές ελέγχου όπως ελεγκτές, επιτηρητής φάσεων, µετασχηµατιστές, ελεγκτές ε- κτονωτικών βαλβίδων κλπ. The power board (located on the left front side) is consisting of high quality components (main switch, contactor relays, thermalmagnetic protectors etc), and is placed in a high quality waterproof electric box. The electrical control board (located on the right front side) contains all automatization and protection circuits of the chiller and components such as controllers, voltage/phase supervisor unit, transformers, drivers for expansion valves e.t.c. 1.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.6 CONTROL SYSTEM Στα ψυκτικά τύπου µε κοχλιωτούς συµπιεστές γίνεται χρήση συστήµατος ελέγχου το οποίο απαρτίζεται από δύο µονάδες ελέγχου (µία για κάθε ψυκτικό κύκλωµα). Η λειτουργία του συστήµατος γίνεται από ηλεκτρονικά πληκτρολόγια και οθόνες τα οποία είναι ενσωµατωµένα στους ελεγκτές. Κάθε ελεγκτής έχει σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του ψυκτικού/υδραυλικού κυκλώµατος που του αντιστοιχεί και γι αυτό το σκοπό φέρει τις απαραίτητες ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και µε τον ελεγκτή της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας. Οι ελεγκτές προγραµµατίζονται στο εργοστάσιο όπου γίνονται οι διάφορες ρυθµίσεις. Μέσω της οθόνης του ελεγκτή µας δίνονται πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του µηχανήµατος όπως επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας (setpoint), θερ- µοκρασίες, πιέσεις, µετρητές ωρών λειτουργίας, κατάσταση ψηφιακών εισόδων και εξόδων, In all type chillers with screw compressors an advanced control system consisting of two control units (one for each circuit) is used. The operation of the system is accomplished via electronic keyboards and displays which are built in the controllers. Each control unit is the supervisor of the corresponding refrigerant/hydraulic network and for this reason it is equipped with the necessary digital and analog inputs and outputs, while at the same time it is connected with the electronic expansion valve driver. Each system is programmed at the manufacturer s factory, where all the adjustments are made. The controller s built in display is providing information concerning chiller s operating status such as desired operating temperature (setpoint), temperature readouts, pressure readouts, operating hour counters, digital input and output status,

5 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 1. TECHNICAL DESCRIPTION 5 κατάσταση εκτονωτικών βαλβίδων, µηνύµατα συναγερµών, ώρα, ηµεροµηνία κ.λ.π. Επίσης οι ελεγκτές διατηρούν αρχείο συναγερµών και ώρα/ηµεροµηνία που συνέβησαν. Status of electronic expansion valves, alarm messages, time, date etc. The controllers also keep records of alarms and the date and time that they occurred. 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α Ο έλεγχος της υπερθέρµανσης και της ροής ψυκτικού µέσου επιτυγχάνεται µέσω ενός συγκροτήµατος βαλβίδας µε βηµατικό κινητήρα και ενός ελεγκτή. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει δύο εσωτερικά τµήµατα: τη βαλβίδα και τον κινητήρα. Ο κινητήρας που βρίσκεται στο πάνω µέρος, ψύχεται από το ρέον εντός βαλβίδας ψυκτικό µέσο. Το εξωτερικό περίβληµα που είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι πλήρως ερµητικό. Για την κατασκευή του έχει χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά τεχνολογία συγκολλήσεων για αποφυγή χρήσης παρεµβυσµάτων. Αυτός ο σχεδιασµός προσφέρει πλεονεκτή- µατα όπως άµεση σύζευξη κινητήρα/βαλβίδας για εύκολη και αξιόπιστη κίνηση, αποφυγή διατάξεων στεγανοποίησης, και αποφυγή χρήσεως διαφραγµάτων τα οποία µπορεί να έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής και µπορεί να εµφανίσουν διαρροές. Οι τέσσερεις αναµονές στο πάνω µέρος του κινητήρα συνδέονται ηλεκτρικά µε τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής καθορίζει το άνοιγµα/κλείσιµο της βαλβίδας σύµφωνα µε την επιθυµητή υπερθέρµανση, ρυθµίζοντας τη ροή του ψυκτικού µέσου. Με τη βοήθεια δύο µετρήσεων (πίεση και θερµοκρασία αναρρόφησης) ο ελεγκτής υπολογίζει την τρέχουσα τιµή της υπερθέρµανσης τη συγκρίνει µε την τιµή που έχει ρυθµιστεί και ανάλογα δίνει εντολή στη βαλβίδα να ανοίξει ή να κλείσει. Ετσι διατηρείται η υπερθέρµανση σταθερή σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Το όλο σύστηµα συµπληρώνεται µε συσκευή παροχής ισχύος (µπαταρία εφεδρικής τροφοδοσίας) η οποία κλείνει τη βαλβίδα σε περίπτωση διακοπής τάσης, προστατεύοντας το συµπιεστή από λειτουργία µε ψυκτικό µέσο σε υγρή φάση. 1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Μία πλήρης σειρά ασφαλιστικών διατάξεων εξασφαλίζουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανήµατος. - Αναλογικό αισθητήριο υψηλής πίεσης. - Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης. - Αναλογικό αισθητήριο χαµηλής πίεσης. - Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης - Προστασία τυλίγµατος στους κινητήρες των συµπιεστών. - Βαλβίδα έγχυσης ψυχρού ψυκτικού µέσου. - Επιτηρητής φάσεων. - Θερµοστάτης ασφαλείας. - ιακόπτης ροής νερού. - Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης. - Ηλεκτρική αντίσταση θέρµανσης ελαιολεκάνης - Φίλτρο αφυγραντής υγράς γραµµής ψυκτικού µέσου. 1.7 ELECTRONIC EXPANSION VALVE. For precise control of suction superheat and refrigerant mass flow, a combination of one stepper motor driven valve and one driver module are used. The stepper motor driven valve consists of two main internal components, the valve and the stepper motor. The stepper motor that is located in the upper part, is exposed to refrigerant flow for cooling. The housing of motor and valve assembly is made of stainless steel and it is fully hermetic, It is manufactured, utilising exclusively brazing and welding technologies in order to eliminate the use of gaskets. This design offers several technical advantages such as direct coupling of motor and valve assembly for easy and reliable movement of the valve assembly, no need for any other seals and eliminating the use of beilows and diaphragrns which could be subject to Iifetime limitations and leaks. Four electrical contacts on top of the motor are electrically connected to the driver. The driver module controls the opening and closing of the valve according to the desired superheat thus regulating the refrigerant mass flow. With the assistance of two measured values (suction pressure and temperature) the driver module calculates the actual superheat, compares to preset superheat value and commands the electronic expansion valve to open or close. This way the superheat is kept constant under various operating conditions. The system is completed with one uninterruptible power supply device (backup battery) which closes the valve for protecting compressor against wet running in case of power failure. 1.8 SAFETY FEATURES To ensure normal and unimpeded operation, a complete range of safety devices are included in the chiller. - High pressure transmitter. - High pressure switch. - Low pressure transmitter. - Low pressure switch. - Compressor motor winding protector. - Refrigerant liquid injection valve - Phase controller. - Frost protection thermostat. - Water flow switch. - Overpressure relief valve. - Crankcase electrical heater. - Liquid line refrigerant filter drier.

6 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2.1 LIFTING - INSTALLATION Τα µηχανήµατα πρέπει να τοποθετούνται επί δαπέδου στερεού, επιπέδου και καλά αλφαδιασµένου. εν επιτρέπεται να τοποθετείται επί χώµατος ή ανισοπέδου εδάφους. Σε περίπτωση τοποθέτησης του µηχανήµατος σε µεταλλική βάση πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην υπάρχουν κραδασµοί. Συνιστάται η βάσεις των ψυκτών να εφάπτονται πλήρως επί του εδάφους. Για την µεταφορά του ψύκτη, στο σηµείο τοποθέτησης, προτείνεται ανάρτηση απο επάνω. Αν απαιτείται µεταφορά µε περονοφόρο τότε πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και µε τρόπο ώστε το µηχάνηµα να εδράζεται σε 4 τουλάχιστον σηµεία επί των 2 σκελών της περόνης και να είναι καλά ζυγοσταθµισµένο. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο εγκατάστασης του µηχανήµατος πρέπει να είναι εντός εύρους που κα θορίζεται από το διάγραµµα Όρια λειτουργίας. The chillers should be placed on solid, flat and well leveled ground. Τhe placement on soft soil or unleveled ground is not allowed. In case that the chiller will be installed on metal structure, care should be taken so that vibrations will not exist. It is highly recommended that the chiller is positioned so as the whole base frame is in perfect contact with the ground. For the on-site transport of the chiller, the use of a crane with band/stripe suspension is suggested. If a forklift is to be used instead, we recommend, that this will be performed carefully ensuring that the base frame seats at least on 4 points of the 2 forks of the forklift and well balanced. The ambient temperature of the area where the chiller will be installed must be within limits mentioned in diagram Operating limits. ιάγραµµα Όρια λειτουργίας Diagram Operating limits

7 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.2 HYDRAULIC INSTALLATION Τα µηχανήµατα τύπου µε κοχλιωτούς συµπιεστές λειτουργούν σε ανοικτά και σε κλειστά υδραυλικά κυκλώµατα. Α. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. Στο κλειστό υδραυλικό κύκλωµα πρέπει να τοποθετηθεί δοχείο διαστολής, αυτόµατος πλήρωσης µε αντεπίστροφη βαλβίδα, αυτόµατο εξαεριστικό στο ψηλότερο σηµείο της εγκατάστασης, ασφαλιστικό υπερπίεσης, και κλειστό δοχείο αδρανείας. Η αντλία αναρροφά νερό από το δοχείο αδρανείας και καταθλίβει πρώτα στον εξατµιστή µετά στα φορτία και τέλος το επιστρέφει στο δοχείο αδρανείας. Σε περίπτωση εκτεταµένου υδραυλικού δικτύου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αντλία προσαγωγής η οποία τοποθετείται στην έξοδο του ψυκτικού, καταθλίβει το νερό στα φορτία και το επιστρέφει δοχείο αδρανείας. Ολες οι αντλίες στα κλειστά κυκλωµατα πρέπει να διαθέτουν µανόµετρα και στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη τους, έτσι ώστε να µπορεί να ρυθµιστεί η παροχή νερού µέσω της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας της. Σχετικό σχέδιο 2.2.1: Υδραυλική εγκατάσταση (κλειστό κύκλωµα). Β. ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. Στο ανοικτό υδραυλικό κύκλωµα πρέπει να τοποθετηθεί ανοικτή δεξαµενή η οποία λειτουργεί ως δοχείο διαστολής και ως δοχείο αδρανείας. ιαθέτει ένα εσωτερικό διάφραγµα, το ο- ποίο την χωρίζει σε δύο διαφορετικά τµήµατα: το ζεστό και το κρύο. Η αντλία ανακυκλοφορίας η οποία τοποθετείται εκτός ψυκτικού και όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δεξαµενή, αναρροφά νερό από τη ζεστή µεριά της δεξαµενής καταθλίβει νερό πρώτα στον εξατµιστή επιστρέφοντας το κατόπιν στην κρύα µεριά της δεξαµενής. Οι αντλίες προσαγωγής αναρροφούν νερό από την κρύα µεριά της δεξαµενής, καταθλίβουν στα φορτία και επιστρέφουν το νερό στην ζεστή µεριά της δεξαµενής. Συνιστάται η ύπαρξη διατάξεως ελέγχου της στάθµης νερού στη δεξαµενή. Η δεξαµενή πρέπει να είναι τοποθετηµένη µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θετικό ύψος αναρρόφησης στις αντλίες. Σχετικό σχέδιο 2.2.2: Υδραυλική εγκατάσταση (ανοικτό κύκλωµα). Και στο κλειστό και στο ανοικτό κύκλωµα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν τα ακόλουθα: 1.Οι αντλίες προσαγωγής χρειάζονται οπωσδήποτε εξωτερικό εκκινητή για τη λειτουργία τους. Οι άλλες αντλίες εκκινούν ή µέσω του ψυκτικού ή µέσω εξωτερικού εκκινητή. 2.Όταν χρησιµοποιούµε περισσότερες από µία αντλίες σε κοινή γραµµή κατάθλιψης πρέπει στην κατάθλιψη της κάθε αντλίας να τοποθετείται ανεπίστροφη βαλβίδα (check valve). 3.Το δοχείο αδρανείας και οι σωληνώσεις πρέπει να είναι καλά µονωµένες, για να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και να εξασφαλίζεται για καλύτερη απόδοση και οικονοµία. type chillers with screw compressors are designed to operate in both open and closed hydraulic networks. A.CLOSED CIRCUIT In closed hydraulic networks an expansion tank, an automatic filling valve with check valve, an automatic purging valve at the highest point of the installation, an overpressure relief valve and a closed accumulator tank must be installed. The pump sucks water from the accumulator tank drives it to the chiller to cool it through the evaporating heat exchanger, delivers it to the heat load and finally back to the accumulator tank. In case of extended hydraulic network process water pumps are installed at the water outlet of the chiller tube and deliver water to the heat loads and back to the accumulator tank. All water pumps installed in closed water circuits must be equipped with two water manometers, one at the suction and one at the discharge of the pump, so that the user is able to adjusted the water with the assistance of the pump s performance curve. Relative drawing 2.2.1: Hydraulic installation (closed circuit). B. OPEN CIRCUIT In open hydraulic networks an external free water level tank that is serving both as buffer tank and expansion tank as well must be installed. In reality the tank is a double one, with an internal separating baffle, so that two distinct tanks are formed, the warm side and the cold side. The recirculating water pump which is be placed outside the chiller and as close as possible to the tank, sucks water from the warm side, drives it to the chiller to cool it through the evaporating heat exchanger and finally delivers it to the cold side of the tank. Then by the external process pumps, the water is driven from cold side of the tank to the heat loads and back to the warm side of the tank. The tank s water level is to be controlled by an on site level controller (not supplied by ). The tank, should be installed in such a way as to ensure a positive suction pressure to the pumps. Relative drawing 2.2.2: Hydraulic installation (open circuit). In both open and closed hydraulic networks the following must be considered: 1. Process water pumps need an external starter for their operation. Other pumps operation is accomplished either via the chiller or via an external starter. 2. In case more than one pumps are delivering water through the same hydraulic tube the a check valve must be installed at the discharge line of each pump. 3. Accumulator tank and water tubing, must be adequately insulated to minimize heat losses thus making the operation less expensive and energy efficient.

8 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS 8 4.Αν η επιθυµητή θερµοκρασία νερού είναι κάτω των +5 C, πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλο αντιψυκτικό. Επίσης, αντιψυκτικό πρέπει να χρησιµοποιείται και όταν το περιβάλλον έχει χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω των +4 C). Το προτεινόµενο κατά µάζα ποσοστό αντιψυκτικού που πρέπει να υ- πάρχει σε µια εγκατάσταση αναγράφεται στον πίνακα και σχετίζεται µε τη θερµοκρασία του νερού. 4. Should the desired operating water temperature be below +5 C, the use of antifreeze additive is strongly re commended. The use of antifreeze substance is also necessary when the ambient temperatures are expected to fall below +4 C. The suggested per mass percentage of antifreeze substance that must be added is mentioned on table and is relevant to the water temperature. 5. Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε το νερό να είναι καθαρό και απαλλαγµένο από αιωρήµατα, χώµα ή λάδια κ.λ.π. Αυτό ση- µαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να τοποθετούνται φίλτρα νερού. Τα φίλτρα που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να διαθέτουν πλέγµα mesh δηλαδή ικανότητα συγκράτησης αιωρη- µάτων διαµέτρου 1mm. Η τοποθέτηση των φίλτρων στην υ- δραυλική εγκατάσταση είναι ευθύνη του πελάτη. Στα σχέδια των υδραυλικών διατάξεων, φαίνεται το ακριβές σηµείο τοποθέτησης του φίλτρου. Στην είσοδο και στην έξοδο των φίλτρων νερού πρέπει να τοποθετούνται µανόµετρα. Αν η διαφορά πίεσης ( P) µεταξύ µανοµέτρου εισόδου και µανοµέτρου εξόδου ενός φίλτρου αυξηθεί τότε το φίλτρο είναι βουλωµένο και θέλει καθάρισµα. 6. Η σκληρότητα του νερού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10 γερµανικούς βαθµούς, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί αποσκληρυντής νερού. Συνιστάται η ποιότητα και η καθαρότητα του νερού να ελέγχεται περιοδικά. 7. Σε κάθε υδραυλικό κύκλωµα πρέπει απαραίτητα να τοποθετείται διακόπτης ροής νερού (flow switch). Η εγκατάσταση του διακόπτη ροής νερού είναι ευθύνη του πελάτη. Οι διακόπτες ροής νερού πρέπει να τοποθετηθούν στις σωλήνες εξόδου νερού από το ψυκτικό και να συνδεθούν ηλεκτρικά στις αντίστοιχες αναµονές του ηλεκτρικού πίνακα (σύµφωνα µε τα ηλεκτρολογικά διαγράµµατα). 8. Tα υδραυλικά κυκλώµατα ανοικτά ή κλειστά πρέπει να διαθέτουν έναν ελάχιστο όγκο ανάλογα µε την ψυκτική απόδοση του εγκατεστηµένου µηχανήµατος. Αν το µηχάνηµα ψύξης νερού συνδεθεί σε δίκτυο µε ανεπαρκή όγκο τότε η θερµοκρασία του νερού εµφανίζει σηµαντικές αυξοµειώσεις λόγω α- δράνειας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πολύ ψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες του νερού. Για το λόγο αυτό κάθε υ- δραυλική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει δοχείο αδρανείας, ικανού όγκου για την οµαλή λειτουργία της. Ο προτεινόµενος συνολικός όγκος νερού της υδραυλικής εγκατάστασης (δοχείο αδρανείας, σωληνώσεις, εξατµιστής κλπ.) αναγράφεται στον πίνακα και σχετίζεται µε την ψυκτική απόδοση του ε- γκατεστηµένου µηχανήµατος. 9. Η επιλογή της αντλίας νερού µιας εγκατάστασης γίνεται βάσει ονοµαστικής παροχής (πίνακας 2.2.4) και πτώσης πίεσης νερού στην εγκατάσταση. Η τιµή της πτώση πίεσης νερού που αναγράφεται στον πίνακα είναι υπολογισµένη για ονοµαστική παροχή νερού και αφορά µόνο τον εξατµιστή. Για σωστή επιλογή της αντλίας νερού πρέπει να υπολογιστεί και η πτώση πίεσης της υπόλοιπης εγκατάστασης (επίσης για ονοµαστική παροχή νερού) και να προστεθεί στην τιµή της πτώση πίεσης νερού στον εξατµιστή. 5. Care should be taken to maintain the water clear and free from dust, oil and other impurities. This means that the use of water filters is necessary. The filters must be equipped with a grid of mesh meaning that they must have the ability to block impurities with a diameter greater than 1mm. Water filters installation is a responsibility of the customer. The exact point of water filter placement is shown in hydraulic installation drawings. Water manometers should be installed at the inlet and the outlet of the water filter. If water manometers readouts show increased pressure difference ( P) between the inlet and the outlet of the filter, then the filter is blocked and it should be cleaned. 6. The water hardness must be around 10 German grades, otherwise a water softener must be used when filling the tank/ network. The water-hardness, should be checked periodically. 7. All hydraulic networks must be equipped with a water flow switch. The installation of the flow switch is a responsibility of the customer. The water flow switch must be installed on the water outlet from the chiller tube and must be electrically connected at the relevant contacts of the control electrical panel (according to the electrical drawings). 8. The volume of all hydraulic circuits open or closed, must have a minimum value depending on the cooling capacity of the water chiller installed. If a water chiller is connected in a hydraulic network with insufficient water volume the water temperature shows significant variations dew to inertia. This could lead to very high or very low water temperatures in the hydraulic networks. For this reason accumulator tanks of sufficient volume must be installed in all hydraulic networks to ensure normal operation of the installation. The suggested total water volume of a hydraulic installation (accumulator tank, water tubes, evaporator etc) is mentioned on table and is relevant to the cooling capacity of the installed water chiller. 9 The selection of the water pump is based on nominal water flow (table 2.2.4) and on water pressure drop of the whole installation. Τhe water pressure drop value mentioned in table is calculated for nominal water flow and concerns only the evaporator. In order to select the correct water pump, the value of the water pressure drop in the rest of the installation must be calculated (for nominal water flow) and must be added to the value of water pressure drop inside the evaporator.

9 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS 9 Σχέδιο Υδραυλική εγκατάσταση (κλειστό κύκλωµα). Drawing Hydraulic installation (closed circuit). Σχέδιο Υδραυλική εγκατάσταση (ανοικτό κύκλωµα). Drawing Hydraulic installation (open circuit).

10 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS 10 ΓΛΥΚΟΛΗ / ΓΛΥΚΟΛΗ + ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΜΑΖΑ GLYCOL / GLYCOL +WATER BY MASS ΠΙΝΑΚΑΣ / TABLE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ / FREEZING POINT ΕΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ / ΕΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ + ΝΕΡΟ ETHYLENE GLYCOL / ETHYLENE GLYCOL +WATER ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ / ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ + ΝΕΡΟ PROPYLENE GLYCOL / PROPYLENE GLYCOL+WATER 10% -3 C -3 C 15% -5 C -5 C 20% -8 C -7 C 25% -11 C -10 C 30% -14 C -13 C 40% -22 C -21 C 50% -34 C -33 C 60% -48 C -51 C ΠΙΝΑΚΑΣ / TABLE Τύπος / Type Προτεινόµενος όγκος νερού / Suggested water volume (lt) Ονοµαστική παροχή νερού / Nominal water flow (m³/h) Πτώση πίεσης νερού στον εξατµιστή / Water pressure drop inside evaporator (kpa) HCFC-22 HFC- 407C HCFC-22 28,8 40,8 49,7 60,1 73,6 86,7 102,2 118,1 125,2 157,2 190,5 238,6 HFC- 407C 26,8 38,7 47,2 58,7 69,4 80,2 99,3 110,9 121,5 152,6 184,4 218,2 HCFC-22 27,3 23,2 32,4 22,8 46,2 31,1 42,3 53,4 42,2 62,7 54,2 62,4 HFC- 407C 38,0 41,9 36,3 53,1 49,2 63,4 52,3 57,7 63,4 70,0 75,3 84,7 Τύπος / Type Προτεινόµενος όγκος νερού / Suggested water volume (lt) HFC- 134a Ονοµαστική παροχή νερού / Nominal water flow (m³/h) HFC- 134a 25,0 31,4 37,7 48,5 64,5 81,5 93,1 100,8 121,0 156,9 169,0 Πτώση πίεσης νερού στον εξατµιστή / Water pressure drop inside evaporator (kpa) HFC- 134a 18,8 28,2 23,7 49,7 42,1 59,6 57,8 67,1 77,4 78,5 78,4

11 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 2.3 ELECTRICAL CONNECTION Για τη σύνδεση του πίνακα του µηχανήµατος µε την κεντρική παροχή ισχύος, πρέπει να χρησιµοποιηθεί καλώδιο 5 αγωγών. Το καλώδιο πρέπει να περιλαµβάνει αγωγούς κατάλληλης διατοµής για τις 3 φάσεις, τον oυδέτερο (Ν) και γείωση (PE). H επιλογή της διατοµής των αγωγών και η σύνδεση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ, την ένταση ρεύ- µατος και το µήκος των καλωδίων από το γενικό διακόπτη µέχρι την κεντρική παροχή. For power supplying the chiller to the Mains, a 5 conductor cable must be used. The cable must include conductors of adequate cross-section for the 3 phases, the neutral (N) and the grounding (PE). The wire dimensioning and connection must be performed by an authorised / licensed electrician according to the unit s absorbed power and current intensity, adjusted by the length of the cables, from the supplying wall terminal to the chiller s main switch. Η απορροφούµενη ισχύς και η ένταση ρεύµατος αναγράφονται στην πινακίδα του µηχανήµατος και στον πίνακα Οι αγωγοί των τριών φάσεων συνδέονται επί του γενικού διακόπτη της µηχανής και οι αγωγοί ουδετέρου και γείωσης στις αντίστοιχες αναµονές εντός του πίνακα ισχύος σύµφωνα µε το σχέδιο Ηλεκτρολογική σύνδεση ισχύος. Aν η τροφοδοσία του ψυκτικού γίνεται από ηλεκτρογεννήτρια, ο ουδέτερος πρέπει να γειώνεται ώστε να υπάρχει αναφορά στον επιτηρητή φάσεων. Εκτός από τα καλώδια τροφοδοσίας ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει έναν διακόπτη ροής νερού (όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο υδραυλική εγκατάσταση) και έναν διακόπτη ON-OFF, και να τα συνδέσει ηλεκτρικά στις αντίστοιχες ανα- µονές που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου. Μέσω του διακόπτη ON-OFF επιτυγχάνεται η εκκίνηση και το σταµάτηµα του µηχανήµατος. Θα πρέπει επίσης να συνδέσει ηλεκτρικά την αντλία νερού και τον σχετικό αυτοµατισµό της. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο Ηλεκτρολογική σύνδεση αυτοµατισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! The unit s absorbed power and current intensity are mentioned on the chiller s nameplate and on table The three phase cables are to be connected to the contacts of the main switch and the neutral and grounding cables to the corresponding receptacles located inside the power board according to drawing Electrical power connection. If chiller is voltage supplied by a generator, neutral must be connected to grounding, so that reference is available to the phase supervisor. Further than the power cables the customer is responsible for the installation of a water flow switch (as mentioned in hydraulic installation) and an ON-OFF switch and to electrically connect both of them to the relevant contacts inside the control board. Via the ON-OFF switch, the start and stop of the chiller is accomplished. The user is also obliged to electrically connect the water pump and the relevant to the pump auxiliary wiring. All connections must be done according to drawing Control electrical diagram.. WARNING!!! 1. Tο πράσινο LED του επιτηρητή φάσεων καθυστερεί να α- νάψει για 15 περίπου δευτερόλεπτα. Αν µετά από αυτό το χρόνο το LED δεν ανάψει, τότε πρέπει δύο από τις τρείς φάσεις του δικτύου να αντιστραφούν. 1. Phase supervisor s green LED lights up with a time lag of approximately 15 seconds. In case that this period elapses and the LED will not light-up, two of the three wires supplying the main switch breaker must be reversed. 2. Απαγορεύεται η επέµβαση στις εσωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις του µηχανήµατος. 2. It is prohibited to change the internal electrical wiring of the chiller. 3. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να διακόπτεται ποτέ από το µηχάνηµα. Κατ αυτόν τον τρόπο εξατµίζονται τα συµπυκνώµατα ψυκτικού µέσου που µπορεί να δηµιουργηθούν µέσα στο λάδι. 3. The chiller must always be under voltage while idle except when service personnel is working. This, to ensure that the compressors oil sumps are kept warm and no refrigerant is liquefying in the lubricant. 4. Ο αγωγός του ουδετέρου χρησιµοποιείται µόνο για να υ- πάρχει αναφορά στον επιτηρητή φάσεων. Εποµένως η διατο- µή του αγωγού του ουδετέρου είναι µικρότερη από τη διατοµή που θα επιλεγεί για τους αγωγούς των τριών φάσεων. Για τον αγωγό ουδετέρου προτείνεται καλώδιο διατοµής 2,5 mm². 4. Neutral is only used as a reference for the phase supervisor. Therefore the cross-section of the cable of the neutral can be smaller than the selected cross-sections of the cables of the three phases. For neutral cable the recommended cross-section is 2,5 mm². 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ). 5. CONTACTOR RELAYS SHOULD NEVER BE ACTIVATED MANUALLY.

12 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS 12 Πίνακας 2.3.1/ Table Τύπος / Type ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CURRENT INTENSITY (Amperes) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ POWER CONSUMPTION (KW) HCFC-22 HFC-407C HCFC-22 HFC-407C 50 73,4 69,8 45,20 43, ,0 112,0 69,00 69, ,0 142,0 82,60 86, ,0 168,0 99,00 102, ,2 183,0 109,80 112, ,0 215,0 127,60 133, ,0 290,0 171,40 177, ,4 300,0 176,60 180, ,0 356,0 201,80 217, ,0 484,0 254,20 290, ,0 550,0 313,40 330, ,8 570,0 345,20 359,00 Τύπος / Type ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CURRENT INTENSITY (Amperes) HFC-134a ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ POWER CONSUMPTION (KW) HFC-134a 40 72,0 43, ,0 53, ,0 63, ,8 72, ,0 106, ,0 133, ,0 140, ,0 161, ,0 196, ,0 223, ,6 240,20

13 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS 13 Σχέδιο Ηλεκτρολογική σύνδεση ισχύος Drawing Electrical power connection Σχέδιο Ηλεκτρολογική σύνδεση αυτοµατισµού Drawing Control electrical diagram

14 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3.1 START UP Πριν την πρώτη εκκίνηση, (ή κατόπιν µακρόχρονης παραµονής χωρίς παροχή ισχύος) τα µηχανήµατα πρέπει να µείνουν υπό τάση για 12 ώρες τουλάχιστον. Prior to initial START UP, (or after a long period without power supply) chillers should remain under voltage for at least 12 hours. Κάθε ψυκτικό µε κοχλιωτούς συµπιεστές διαθέτει δύο ηλεκτρικούς πίνακες: τον πίνακα ισχύος ο οποίος φέρει εξωτερικά το χειριστήριο του γενικού διακόπτη και τον πίνακα ελέγχου (αυτοµατισµού). Ο πίνακας ελέγχου φέρει εξωτερικά το διακόπτη ανάγκης. Εντός του πίνακα ελέγχου βρίσκονται οι ελεγκτές και οι υπόλοιπες συσκευές του κυκλώµατος ελέγχου. Για να συνδέσουµε την τριφασική παροχή στο ψυκτικό, πρέπει πρώτα να ανοίξουµε την πόρτα του πίνακα ισχύος. Για λόγους ασφαλείας ο γενικός διακόπτης ισχύος διαθέτει ειδικό µηχανισµό που δεν επιτρέπει στην πόρτα του πίνακα να ανοίξει όταν αυτός είναι σε θέση ON. Πρέπει να ελέγξου- µε αν ο γενικός διακόπτης είναι σε θέση ΟFF και στην συνέχεια να απασφαλίσουµε τα κλείθρα της πόρτας για να ανοίξει. Αφού συνδέσουµε την τριφασική παροχή στο γενικό διακόπτη και τους αγωγούς ουδέτερου και γείωσης στις αντίστοιχες αναµονές που βρίσκονται εντός του πίνακα ισχύος, ανοίγουµε τον πίνακα ελέγχου απασφαλίζοντας τα κλείθρα. Ενεργοποιούµε όλες τις αυτόµατες ασφάλειες και στους δύο πίνακες, κλείνουµε την πόρτα του πίνακα ισχύος και ασφαλίζουµε τα κλείθρα. ιατηρού-µε την πόρτα του πίνακα ελέγχου ανοιχτή και περιστρέφουµε το χειριστήριο του γενικού διακόπτη, θέτοντας τον σε θέση ΟΝ. Παρατηρούµε αν ανάβει το πράσινο LED του επιτηρητή φάσεων. Αν ανάψει το πράσινο LED, τότε έχουµε σωστή τάση και στις τρεις φάσεις και σωστή διαδοχή των φάσεων. Aν ανάψει µόνο το κόκκινο LED τότε ή δεν έχουµε σωστή τάση ή δεν έχουµε σωστή διαδοχή. Αν το πρόβληµα είναι η λανθασµένη διαδοχή των φάσεων αντιστρέφου- µε τις δύο από τις 3 φάσεις µεταξύ τους και παρατηρούµε ότι ανάβει το πράσινο LED του επιτηρητή φάσεων. Κατόπιν ελέγχουµε τις οθόνες των ελεγκτών. Στην πρώτη γραµµή απεικονίζονται η ώρα και η ηµεροµηνία στην τρίτη γραµµή η θερµοκρασία εξόδου του νερού, ενώ στην τέταρτη γραµµή µας παρέχεται η πληροφορία ότι η µονάδα είναι σε θέση OFF µέσω ψηφιακής επαφής εισόδου. Each chiller with screw compressors has two electrical boards: the power board which carries externaly the handle of the main switch, and the control board (automation). The control board carries externaly the EMERGENCY STOP SWITCH. Inside the control board the two controllers as well as all other devices of the control circuit are located. In order to connect the three phase electrical supply to the chiller, we have to open the door of the power board first. For safety reasons, the main switch is equipped with a special blocking device which keeps the door of this compartment closed when the main switch is ON. We must check if the main switch is in OFF position and then unlock the handles to open the power board door. After connecting the 3-phase cables to the receptacles of the main switch and the neutral and grounding cables to the corresponding receptacles inside the power board we open the door of the control board by unlocking the handles. We activate all automatic cut-out switches, in both panels, we close the door of the power board and we lock its handles. Keeping the door of the control board open, we rotate the handle of the main switch setting it to ON position. We notice if green LED of the 3 phase controller is illuminated. In case green LED is ON, then the supply voltage to the chiller is OK and the phase sequence is correct. If only red LED is illuminated, then either the supply voltage is not the proper one, or the phase sequence is incorrect. If the problem is the incorrect phase sequence, we reverse two of the three power supply cables and we verify that the green LED of the 3- phase controller is illuminated. After we check the screens of the controllers. Time and date information are displayed in the first line, outlet water temperature on the third line, while in the fourth line we are informed that we the unit is in OFF status by a digital input. 08:00 01/01/05 M0 Inlet water 20,3 C Outlet water 20,3 C U0 OFF BY DIG.IN. Επιβεβαιώνουµε ότι ο διακόπτης ανάγκης είναι απενεργοποιηµένος και περιστρέφουµε τo διακόπτη ON-OFF θέτοντας την αντλία νερού σε λειτουργία. Having verified that EMERGENCY STOP SWITCH is released we turn ON-OFF switch to start the water pump. 08:00 01/01/05 M0 Inlet water 20,3 C Outlet water 20,3 C U0 ON Ο διακόπτης ανάγκης χρησιµοποιείται για τη διακοπή λειτουργίας του µηχανήµατος µόνο σε περίπτωση ανάγκης. Η εκκίνηση και το σταµάτηµα του ψυκτικού γίνεται µέσω εξωτερικού διακόπτη η εγκατάσταση του οποίου είναι ευθύνη του πελάτη. The emergency stop switch is only used to stop chiller s operation only in case of an emergency situation. Chiller s start and stop can be accomplished only via an external switch the installation of which is a responsibility of the customer.

15 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 OPERATION DESCRIPTION Όταν ο διακόπτης ON-OFF τεθεί σε θέση ON εκκινεί η αντλία νερού. Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής παροχής νερού, ενεργοποιείται ο συναγερµός διακόπτη ροής νερού µετά από µερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί όλο το υδραυλικό δίκτυο. Σε περίπτωση που η παροχή νερού είναι ικανοποιητική ενεργοποιείται η διαδικασία λειτουργίας των συµπιεστών µέσω των ελεγκτών. Μετά την παρέλευση προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος οι συ- µπιεστές οι οποίοι βρίσκονται σε αναµονή εκκινούν ο ένας µετά τον άλλο αν η επιθυµητή θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από την πραγµατική. Ο έλεγχος του φορτίου των συµπιεστών µπορεί να είναι είτε βηµατικός ( %) είτε αναλογικός ( %). Οι βαθµίδες φορτίου που λειτουργούν οι συµπιεστές αυξοµειώνονται συνεχώς ανάλογα µε το θερµικό φορτίο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής παρακολουθεί συνεχώς τη θερµοκρασία του νερού και ρυθµίζει ανάλογα τις βαθµίδες φορτίου των συµπιεστών. Οι συµπιεστές διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν η θερµοκρασία νερού φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα. Οι ελεγκτές παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία του µηχανήµατος και διακόπτουν τη λειτουργία του σε περίπτωση συναγερµού. Στο σχέδιο απεικονίζεται η πρόσοψη του ελεγκτή µε την οθόνη και τα πλήκτρα. When the ON/OFF button is switched to ΟΝ position the water pump is activated. In case of insufficient water flow, evaporator flow switch alarm is activated after a few seconds. In this case the whole hydraulic installation must be checked to find out the reason for insufficient water flow. In case flow switch does not detect any problems water flow is established in the hydraulic circuit and the compressors operating procedure is activated by the controllers. After a preset time delay the compressors being in standby mode, start their operation one after the other, if the desired water temperature is lower than actual water temperature. The capacity control of each compressor may be either with steps ( %) or modulating ( %). The capacity steps of the compressors are regulated (increase and decrease) all the time depending on the heat load of the installation. The controller is continuously monitoring the water temperature and regulates the capacity steps of the compressors. The operation of the compressors is interrupted when water temperature reaches the desirable value. The controllers are monitoring the operation of the whole unit and stop its operation in case of alarm situation. In drawing the front side of the controller including screen and operating keys is displayed. 1 Σχέδιο Ελεγκτής / Drawing Controller pco² built-in terminal 08:00 01/01/05 M0 Inlet water 20,3 C Outlet water 20,3 C U0 OFF BY DIG.IN. Prg Esc ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗ CONTROLLER REFERENCE LEGEND Οθόνη 1 Screen Πλήκτρο συναγερµού 2 Alarm key Πλήκτρο Prg 3 Prg key Πλήκτρο Esc 4 Esc key Κάτω βέλος 5 Down arrow key Άνω βέλος 6 Up arrow key Πλήκτρο Enter 7 Enter kay

16 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (SETPOINT) SETPOINT ADJUSTMENT Τα µηχανήµατα τύπου µε κοχλιωτούς συµπιεστές διαθέτουν δύο ανεξάρτητα ψυκτικά/υδραυλικά κυκλώµατα. Κάθε κύκλωµα έχει το δικό του ελεγκτή όµως γίνεται ρύθµιση µίας θερµοκρασίας (SETPOINT). Οι συµπιεστές λειτουργούν µε βήµατα (25%-50%-75%-100%) ή αναλογικά (25%-100%). Η θερµοκρασία που ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πελάτη, είναι αυτή της εξόδου του νερού από το ψυκτικό. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 6,5 C. Για να αλλάξουµε την τιµή του SETPOINT ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία. Από την αρχική οθόνη type chillers with screw compressors, are equipped with two independent refrirerant/hydraulic circuits. Although each circuit is equipped with its own controller only one setpoint value is adjusted. The compressors operate either with step capacity system (25%-50%-75%-100%) or with modulating system (25%-100%). The temperatures that can be adjusted as per user s desires corresponds to the outlet water temperature. The factory set value is +6,5 C. In case we want to change the setpoint value we proceed as follows. From main screen 08:00 01/01/05 M0 Inlet water XX,X C Outlet water XX,X C U0 ON πατάµε το πλήκτρο Prg και εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Press Prg button and following screen is displayed. a-maintenance i -input/output k-clock s-setpoint Πατάµε το πλήκτρο τρεις φορές και εµφανίζεται η οθόνη. Πατάµε το πλήκτρο και εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. a-maintenance i -input/output k-clock s-setpoint Actual setpoint Press button three times and following screen is displayed. Press button and following screen is displayed. S0 00,0 C Πατάµε το πλήκτρο και εµφανίζεται η οθόνη. Press button and following screen is displayed. Summer setpoint Winter setpoint Πατάµε το πλήκτρο και εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Summer setpoint Winter setpoint Με τα πλήκτρα και ρυθµίζουµε την επιθυµητή τιµή. Κατόπιν πατάµε διαδοχικά το πλήκτρο και το πλήκτρο Esc για να επιστρέψουµε στην αρχική οθόνη. S1 06,5 C C S1 06,5 C C Press button and following screen is displayed. We adjust desired value using and. Then we press and Esc to return to main screen. 08:00 01/01/05 M0 Inlet water XX,X C Outlet water XX,X C U0 ON Ο ψύκτης µπορεί να εργαστεί και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, ακόµα και κάτω του µηδενός, αρκεί να έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα προστασίας για το πάγωµα του νερού (αύξηση της ποσότητας του αντιψυκτικού). Για την λειτουργία σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, πρέπει να ρυθµιστούν εκ νέου ορισµένα όργανα αυτοµατισµού από την. The chiller can also operate at lower temperatures, even below 0 C, provided that all protection measures ha ve been taken against water freezing (e.g. increased quantity of antifreezing liquid). For operation under these special conditions, it is necessary some automation instruments to be adjusted anew by.

17 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 3.4 CHILLER OPERATING STATUS. Οι ελεγκτές παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του µηχανήµατος, όπως ώρα, ηµεροµηνία, κατάσταση ψηφιακών εισόδων και εξόδων, ενδείξεις αναλογικών εισόδων και εξόδων (πιέση, θερµοκρασία), κατάσταση λειτουργίας ηλεκτρονικών εκτονωτικών κλπ. Επίσης οι ελεγκτές διατηρούν αρχείο µε όλους τους συναγερµούς και τη χρονική στιγ- µή που συνέβησαν. Η ώρα και η ηµεροµηνία που εµφανίζονται στους ελεγκτές είναι ρυθµισµένες από την. The controllers are providing useful information concerning chiller s operation such as date, time, status of digital inputs and outputs, readouts of analog inputs and outputs (temperatures, pressures), operating status of electronic expansion valves etc. The controllers also keep records of all the alarms and the time that they occurred. The time and day settings shown on the controllers screens are factory adjusted and no further adjustment from the user is necessary. 08:00 01/01/05 M0 Inlet water XX,X C Outlet water XX,X C U0 ON Prg a-maintenance i -input/output k-clocks s-setpoint a-maintenance i INPUT/OUTPUT k-clock s-setpoint CAREL S.p.A. FLSTDmMSDE Vers. Language: DEUTSCH ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / OPERATING STATUS SCREENS I0 CODE: Ώρα / Time Ηµεροµηνία / Date Θερµοκρασια εξόδου νερού / Outlet water temperature Κωδικός προγράµµατος/program code Εκδοση προγράµµατος/program version Dig. Inputs I1 OOCOOOOOOOOOO Dig. outputs OOCOOOOOOOOOOO Κατάσταση ψηφιακών εισόδων/ Digital inputs status. O: Ανοιχτή/Open C:Κλειστή/Closed Κατάσταση ψηφιακών εξόδων/ Digital outputs status. Analog Inputs I2 B1: XX,X C B2 XX,X C B1: Θερµοκρασια εισόδου νερού / Inlet water temperature Analog Inputs I3 B3: XX,X C B4: - - C B3: Θερµοκρασια κατάθλιψης ψυκτικού µέσου / Refrigerant discharge temperature Analog Inputs I4 B5: --- C B6: --- C B5: Ανενεργό / Inactive Analog Inputs I5 B7: XX.X bar B8: XX.X bar B7: Υψηλή πίεση / High pressure

18 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS 18 An. outputs I6 Y0: XX,XV Y1: XX,XV Ανενεργό / Inactive. DRIVER 1 EEV Valve position Power request Ia AUTO XXXX XXX% Ελεγτής ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας / Electronic expansion valve driver. Αυτόµατη λεiτουργία βαλβίδας / Automatic valve operation Θέση βαλβίδας / Valve position DRIVER 1 Superheat Evap. Temp. Suct. Temp. Ib XX,X C XX,X C XX,X C Υπερθέρµανση / Superheat Θερµοκρασία εξάτµισης / Evaporating temperature DRIVER 1 Ic Evap. Press Evap. Temp. XX,Xbar XX,X C Πίεση εξάτµισης / Evaporating pressure DRIVER 1 Id Cond. Press. Cond. Temp. XX,Xbar XX,X C Πίεση συµπύκνωσης / Condensing pressure D1 battery state Ie CONNECTED R XX,X ohm U XX,X V Cap XXX% Firmware Ik Version H.W S.W Driver Driver 2 Κατάσταση µπαταρίας / Battery state Αντίσταση / Resistance Ανενεργό / Inactive Ανενεργό / Inactive ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ / HOUR COUNTER AND ALARM RECORDING FILES 08:00 01/01/05 M0 Ώρα / Time Ηµεροµηνία / Date Outlet water U0 ON XX,X C Prg a-maintenance i -input/output k-clocks s-setpoint Hour counter A1 Θερµοκρασια εξόδου νερού / Outlet water temperature Κατάσταση λειτουργίας ψυκτικού ON ή OFF/ Chiller status ON or OFF Πλήκτρο που πρέπει να πατήσουµε / Key to be pressed Πλήκτρο που πρέπει να πατήσουµε / Key to be pressed to move to next screen Compressor Ώρες λειτουργίας συµπιεστή / Compressor operating hours Alarms history A2 ALXXX 08:00 01/01/05 T.In XX,X T.Out XX,X HP XX,X LP XX,X Πλήκτρο που πρέπει να πατήσουµε / Key to be pressed Κωδικός-ώρα-ηµεροµηνία συναγερµού / Alarm code-time-date Θερµοκρασία εισόδου εξόδου νερού / Water inlet-outlet temperature Υψηλή-χαµηλή πίεση / High-low pressure

19 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 3. OPERATING INSTRUCTIONS 19 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ / TIME AND DAY SET 08:00 01/01/05 M0 Inlet water XX,X C Outlet water XX,X C U0 ON Prg a-maintenance i -input/output k-clock s-setpoint a-maintenance i input/output k-clock s-setpoint Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/01/05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/01/05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08: 00 Date 01/01/05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/01/05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/ 01/05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/01/ 05 Day Saturday Clock config. K1 Time 08:00 Date 01/01/05 Day Saturday Esc 08:00 01/01/05 M0 Inlet water XX,X C Outlet water XX,X C U0 ON Ώρα / Time Ηµεροµηνία / Date Θερµοκρασια εξόδου νερού / Outlet water temperature Πάτηµα πλήκτρου 2 φορές / Press key twice Ώρα / Time Ηµεροµηνία / Date Ρύθµιση ώρας / Hour set Ρύθµιση λεπτού / Minute set Ρύθµιση Ηµεροµηνίας / Date set Ρύθµιση µήνα / Month set Ρύθµιση έτους / Year set

20 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 4. MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ. 4.1 COMPRESSORS MAINTENANCE Για την εξασφάλιση καλής λειτουργίας του συµπιεστή θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος από ειδικευµένο τεχνίτη. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν ανάλογα µε τις ώρες που έχει λειτουργήσει ο συµπιεστής αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. In order to ensure continuous and trouble free operation of the compressor, a specialised service engineer, must perform all the inspections described in the table below according to compressors working hours. Ωρες λειτουργείας / Operating hours Μόνωση κινητήρα / Electrical insulation Ε Ε Ε Φίλτρο λαδιού / Oil filter cartridge Ε Ε Ε Ε Φίλτρο αναρρόφησης / Suction filter Τσιµούχες εµβόλου / Capacity control piston rings Στάθµη λαδιού / Oil level Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Εσωτερικό θερµικό κινητήρα / Motor thermal protector ΠΙΝΑΚΑΣ / TABLE Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ρουλεµάν / Bearings Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Αντεπίστροφη βαλβίδα / Check valve Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Α E: Έλεγχος / Check A: Αντικατάσταση / Replace 4.2 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τα µηχανήµατα τύπου µε κοχλιωτούς συµπιεστές χρειάζονται µια στοιχειώδη συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η οποία συνεισφέρει σε οικονοµία και υψηλή απόδοση, και εξασφαλίζει αποφυγή βλαβών και µεγάλη διάρκεια ζωής. To πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει εβδοµαδιαίο έλεγχο και από το συνήθη χρήστη (Πίνακας 4.2.1) και εξαµηνιαίο έλεγχο από εξειδικευµένο τεχνίτη (Πίνακας 4.2.2). 4.2 PERIODIC MAINTENANCE. type chillers with screw compressors need a minimum serνice on a standard basis, which contributes to economy and high performance, and ensures trouble free and long Iίfe operation. The maintenance schedule includes weekly inspections from the normal user (Τable 4.2.1) and inspections performed every six months by a specialised service engineer (Τable 4.2.2). Πίνακας Συντήρηση από το συνήθη χρήστη. Table Maintenance by normal user. ιακοπή τάσης. Έλεγχος ελαιολεκάνης. Αν είναι κρύα, το µηχάνηµα πρέπει να µείνει υπό τάση τουλάχιστον για 12 ώρες πριν την επανεκκίνηση. Φίλτρο νερού. Έλεγχος διαφορικής πίεσης µανοµέτρων προ και µετά φίλτρου. Καθάρισµα φίλτρου. Ποιότητα νερού Έλεγχος ώστε το νερό να µην έχει χώµα, λάδια, στερεά υπολείµ- µατα ή πολλά άλατα. Πρέπει να χρησιµοποιείται αντιψυκτικό υγρό (κατάλληλης αναλογίας), για την χειµερινή περίοδο και για θερµοκρασίες κάτω των +4 C. Power supply interrupted Check oil sump. If it is cold, chiller must remain under voltage for at least 12 hours before restart. Water filter Check manometer readouts upstream and downstream of filter. Clean filter. Water quality The water must be checked for containing soil, solids, oil, or salts. Anti-freezing substance in adequate quantity should always be used, especially during winter period or in case that water temperature is expected to fall below +4 C. Στάθµη λαδιού Έλεγχος στάθµης λαδιού στο δείκτη του συµπιεστή. Oil level Check oil level from compressor oil sight glass. Συµπυκνωτής Τακτικός καθαρισµός από σκόνη, λάδια, ή άλλες επικαθήσεις στα πτερύγια µε χρήση πεπιεσµένου ξηρού αέρα. Condenser Surface must be kept free from dust, oil, or other residues that stick on the aluminium fins with dry pressurised air.

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service Nitromix P24 & P28 & P Εγκατάσταση και Service Λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά... 5 Εντυπα προιόντος... 5 Εγγύηση...5 Περιγραφή... 5 Εξαρτήματα ασφαλείας... 5 Ασφάλεια υπερθέρμανσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICROTECH III D EOMAC00A04-14EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICROTECH III D EOMAC00A04-14EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICOTECH III D EOMAC00A04-14EL Πίνακας περιεχομένων - 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΌΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας χώρου κοντά στο ταβάνι και σε θέση όχι µακρύτερα των 30 εκατοστών από αυτό. Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο παράθυρο ή άνοιγµα πόρτας του χώρου. SafeGas DT26

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα