Υψος Επένδυσης : Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:"

Transcript

1 Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε Τίτλος εισήγησης: Επιφανειακής ΙΔΡΥΣΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ των 100 στρεμμάτων με παράλληλη αξιοποίηση της Γεωθερμίας και εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας συνολικής ισχύος 6.0 MWth. 1. Περίληψη Η εταιρεία GREEΝ ALLIANCE Α.Ε, σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων DALSEM HORTICULTURE BV, θα κατασκευάσει μία Υαλόφρακτη θερμοκηπιακή Μονάδα έκτασης μ2 στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, αξιοποιώντας την επιφανειακή γεωθερμία της περιοχής και θα παράγει κηπευτικά {τομάτα σε τσαμπί} με την μέθοδο της Υδροπονίας και το τελικό προϊόν θα είναι : Υγειϊνά πιστοποιημένα προϊόντα για τους καταναλωτές. Η προτεινόμενη επένδυση δεν είναι μόνο εντάσεως κεφαλαίου αλλά και εντάσεως εργασίας. Υψος Επένδυσης : Εισαγωγή Η παραγωγή των οπωροκηπευτικών προϊόντων θα γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους υδροπονίας σε συνεργασία με Ολλανδούς τεχνικούς και το Ολλανδικό πανεπιστήμιο Wagneningen, τα δε προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα ως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών. Ο Συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης προβλέπεται να είναι και έχει υποβληθεί ο φάκελος στο ΥΠ.ΟΙ.Ο {Αρ. Πρωτ / Νέος Αριθ. Πρωτ Μεγάλα Έργα} και η επένδυση έχει υπαχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της χώρας στις με προϋπολογισμό συν το 5% αναπροσαρμογή τιμολογίων =

2 Η κατασκευή του έργου βασικά έχει αρχίσει με την προετοιμασία υλικών από την Ολλανδική κατασκευάστρια εταιρεία αλλά η εγκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει με την υπαγωγή της επένδυσης στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται να είναι μήνες και το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε νέες θέσεις θα είναι περίπου 85 / 100 άτομα περίπου και με τους εξωτερικούς εποχειακούς συνεργάτες θα φθάσει ίσως στα 120 άτομα. 2.1 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι τα εξής: To οικόπεδο είναι ισόπεδο με αρκετό νερό, συνολικής έκτασης μ2, και έχει ενοικιαστεί από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τα επόμενα 25+10=35 έτη. Το ενεργειακό σύστημα κύρια πηγή ενέργειας της επένδυσης παρέχεται με την αξιοποίηση της επιφανειακής γεωθερμίας της περιοχής αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις ήπιες μορφές ενέργειας συμβάλλοντας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της μονάδας από τα υγρά καύσιμα. Παραγωγή θερμικής και ψυκτική ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας και χρήση αυτών στην θερμοκηπιακή μονάδα με σκοπό την καλυτέρευση των κλιματολογικών συνθηκών εντός της θερμοκηπιακής μονάδας με άμεσο αποτέλεσμα στην αυξηση της παραγωγής ανά μ2. Χρήση της παραγόμενης ψυκτικής ενέργειας από τις αντλίες θερμότητας, και αξιοποίηση αυτής στην κάλυψη των ψυκτικών εγκαταστάσεων της μονάδας για την συντήρηση των κηπευτικών. Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας {διάφορες ποικιλίες τομάτας σε τσαμπί διαφόρων μεγεθών} με την μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας με Ολλανδό διευθυντή παραγωγής - Ολλανδική τεχνογνωσία {πλήρης κατασκευή και management από μεγάλη εξειδικευμένη Ολλανδική εταιρεία}. Ογδόντα πέντε {~85} νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας, Νομού Ημαθίας. Εισαγωγή γεωργικής τεχνολογίας αιχμής {βιολογική καταπολέμηση ασθενειών health safety products, δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος μέσα στο χώρο καλλιέργειας, κτλ}. Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Την αξιοποίηση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, με άμεση επίπτωση στο ποιοτικό προϊόν που θα παράγεται και θα διατίθεται στον τελικό καταναλωτή. Αύξηση των εξαγωγών, και μείωση των εισαγωγών, σε κηπευτικά προϊόντα {τομάτες}. Εξοικονόμηση συναλλάγματος. Δυνατότητα επέκτασης του ενεργειακού δυναμικού της μονάδας, με μελλοντική επέκταση του θερμοκηπίου και της μονάδας ΣΗΘΥΑ. Αξιοπιστία επενδυτικού φορέα { GREEN ALLIANCE Α.Ε } και έντονο ενδιαφέρον από μεγάλους Ολλανδικούς ομίλους να υλοποιήσουν άμεσα παρόμοιες μονάδες.

3 2.2 Τα πλεονεκτήματα της Επιφανειακής Γεωθερμίας 1. Μεγαλύτερη μετατρεψιμότητα της ενέργειας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του συστήματος. 2. Μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν υπάρχει παραγωγή καυσαερίων που να συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 3. Δίδεται η ευκαιρία να κινηθούμε αντίθετα: δηλαδή με την χρήση των μονάδες των αντλιών θερμότητας επιτυγχάνονεται υψηλός βαθμός απόδοσης του συστήματος min COP<5,5 ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και δημιουργώντας ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής ενέργειας. 4. Δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα με τεράστιες επιπτώσεις στην Εθνική οικονομία και στο περιβάλλον. 5. Με την αξιοποίηση του συστήματος της επιφανειακής γεωθερμίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες συμβάλουμε στο βαθμό που μπορούμε στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. 6. Αύξηση της απασχόλησης Μελέτες έχουν αποδείξει την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων στον τομέα της αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας {Πράσινη ενέργεια}. 3.0 Γενικά στοιχεία της επένδυσης 3.1 Σκοπιμότητα της Επένδυσης Ο φορέας της επένδυσης (νεοϊδρυθείσα επιχείρηση) αποσκοπεί στην καλλιέργεια και συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα με χρήση της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας και μελλοντική αξιοποίηση της μονάδας Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας. Η επιλογή του αντικείμενου της επένδυσης και της τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί είναι αποτέλεσμα επισταμένης μελέτης και διερεύνησης επιχειρηματικών και οικονομικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, ο φορέας με την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στοχεύει στη: Δημιουργία πρότυπης μονάδας παραγωγής εντάσεως εξαγωγών Ο φορέας στοχεύει στην δημιουργία μίας πρότυπης για τα ελληνικά δεδομένα υαλόφρακτης θερμοκηπιακής μονάδας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό θα προσδώσει στην επένδυση τα απαραίτητα εχέγγυα προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που διέπουν τις εξαγωγές. Υψηλή ποιότητα παραγόμενου προϊόντος. Στόχος του φορέα της επένδυσης είναι η παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος που θα καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτού συνδράμει : - η τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος για την προστασία του από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Άλλωστε, η δραστηριότητα της τυποποίησης από επιχειρήσεις παραγωγής οπωροκηπευτικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική για

4 όλα σχεδόν τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα, τόσο για την εξαγωγή τους εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση {Ε.Ε}, όσο και για τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά. - Η διαπιστευμένη εμπειρία του φορέα επένδυσης σε παρόμοια επενδυτικά σχέδια - η διαλογή του παραγόμενου προϊόντος προβλέπεται να είναι κατά 95% Α ποιότητας. Υψηλή παραγωγικότητα. Ο φορέας, με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αποσκοπεί στην επίτευξη της μέγιστης στρεμματικής απόδοσης {55-60 κιλά/μ2}. Η παραγωγικότητα της θερμοκηπιακής μονάδας, με παραγωγή του τύπου vine cluster τομάτα σε τσαμπί, έχει υπολογιστεί ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 55 έως και 60 kg/m2, μέγεθος το οποίο υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε αναμενόμενα επίπεδα για αυτού του είδους θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας {Ολλανδία }. Ο φορέας της επένδυσης αποσκοπεί στην καλλιέργεια και συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα με χρήση της τεχνολογίας ΣΗΘ. Στην παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών και στην εξασφάλιση της διάθεσης των προϊόντων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας {περίπου 85 νέες θέσεις εργασίας {49 μόνιμες και 36 εποχιακές} 3.2 Η Δυνατότητα Υλοποίησης Είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Την εγγύηση γι αυτό προσφέρουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Έγκριση προς επιδότηση του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο διαθέτει την Ιδια Συμμετοχή που είναι μεγαλύτερη του 25%. Θα δανειοδοτηθεί με 35% και ευελπιστούμε ότι θα επιχορηγηθούμε με το 40% του συνόλου της επένδυσης. Χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυσης Οι μέτοχοι της εταιρείας χαρακτηρίζονται από ικανή οικονομική ευρωστία στον τομέα και τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Επιπρόσθετα, διαθέτουν την απαραίτητη και πλέον αποτελεσματική και αποδοτική τεχνογνωσία. Η Ολλανδική εταιρεία που θα είναι και ο κύριος κατασκευαστής του έργου, θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία και εμπειρία της, στην εξασφάλιση της μέγιστης οικονομικής ζωής του επενδυτικού σχεδίου. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι κατά κύριο λόγο από την Ολλανδία και οι αντλίες θερμότητας από την Γερμανία. Επιπρόσθετα, παρόμοια επενδυτικά σχέδια που λειτουργούν με επιτυχία υπάρχουν στην Ελλάδα όπως η μονάδα παραγωγής πιπεριάς στη Δράμα, και η μονάδα παραγωγής τομάτας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ενώ παράλληλα προ πολλών ετών λειτουργούν και σε άλλες χώρες παρόμοιες μονάδες {Η Ολλανδία διαθέτει πάνω από 400 μονάδες των 100 στρεμμάτων για την παραγωγή κηπευτικών ενώ η Ισπανία

5 διαθέτει και αυτή περισσότερες από στρέμματα θερμοκήπια} και αυτό αποτελεί εγγύηση για την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια και τεχνολογία Συνδυάζεται άριστα η μέθοδος της θερμοκηπιακής καλλιέργειας με τις εξελίξεις στον τομέα των καλλιεργειών (υδροπονία) και της τεχνολογίας (μηχανικά συστήματα και λογισμικά). Ειδικότερα, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, εναρμονισμένης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποδεικνύεται ενδεικτικά από: - τη διασύνδεση του θερμοκηπίου με τη μονάδα της επιφανειακής γεωθερμίας και στο μέλλον με την μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. - τη λειτουργία συστήματος ελέγχου και διασφάλισης των κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου, μέσω επιπρόσθετων συστημάτων καθαρισμού του securite υαλοπινάκων επικάλυψης της οροφής, τεχνητής νέφωσης, εντομοκουρτινών, κ.α. - τη λειτουργία συστήματος ελέγχου ασθενειών των φυτών και η βιολογική καταπολέμηση τους - Υψηλής τεχνολογίας θερμοκηπιακή μονάδα με 6.0 μ ύψος στο χαμηλότερο σημείο εξοπλισμένη με ενεργειακές κουρτίνες και σύστημα υδρονέφωσης. Επιπρόσθετα, η καθετοποιημένη λειτουργία του θερμοκηπίου στο επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και μηχανολογικός εξοπλισμός συσκευασίας του τελικού προϊόντος, επιβεβαιώνει την προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προώθηση των εξαγωγών οπωροκηπευτικών εντός και εκτός Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συνάδει απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την προώθηση των θερμοκηπιακών - ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και των βιολογικών προϊόντων. Παραγωγή ιδιαίτερων (για την ελληνική αγορά) ποικιλιών οπωροκηπευτικών προϊόντων Η εταιρεία έχει διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκηπιακής καλλιέργειας ιδιαίτερων ποικιλιών κηπευτικών προϊόντων τομάτας και στο μέλλον ίσως της πιπεριάς. Συγκεκριμένα, ο λόγος στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται για την τομάτα τύπου σε τσαμπί, και μελλοντικά εναλλακτικά ίσως με πιπεριές tricolor. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της παραγόμενης ποσότητας θα εξάγεται, αναγνωρίζεται και η υπαρκτή πιθανότητα για σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς που θα προσανατολίζεται τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση των συγκεκριμένων ποικιλιών κηπευτικών προϊόντων 3.3 Η βιωσιμότητα της Επένδυσης Η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου κρίνεται απόλυτα εφικτή και στηρίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: Παραγωγή βιολογικού προϊόντος συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών Η παραγωγική διαδικασία διασφαλίζει την σταθερότητα στην ποιότητα του παραγόμενου βιολογικού προϊόντος, αφού χαρακτηρίζεται από τα εξής:

6 - μηδενική χρήση χημικών / φαρμακευτικών ουσιών - μετάδοση στα φυτά των βασικών θρεπτικών ουσιών με υδατοδιαλυτά - οργανικά λιπάσματα. - χρήση αδρανούς υλικού (ορυκτοβάμβακα) το οποίο χρησιμεύει στην - συγκράτηση των θρεπτικών ουσιών που μεταβιβάζονται στο φυτό μέσω - ειδικού συστήματος άρδευσης. - βιολογική καταπολέμηση φυτικών ασθενειών. - χρησιμοποίηση μελλισών για την γονιμοποίηση των φυτών - προστασία της καλλιέργειας από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και - διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών μέσα στο θερμοκήπιο μέσω - συστημάτων εξαερισμού, τεχνητής νέφωσης, θέρμανσης, κτλ. Εξασφάλιση διάθεσης του προϊόντος Η Ολλανδική εταιρία Greenerys B.V. θα αναλάβει την διάθεση των προϊόντων. Το συσκευασμένο προϊόν θα εξάγεται και θα πωλείται σε μεγάλα supermarkets (CARREFOUR, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ TESCOS, MARKS & SPENCER, SCHERPENHUIZEN, με τα οποία έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Greenerys B.V ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στις Ευρωπαϊκές αγορές, διαθέτοντας υποκαταστήματα σε Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία και ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας είναι 2.2 Δις ευρώ και διαθέτει εργαζόμενους. Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία GATT για την διακίνηση και το τελωνειακό καθεστώς των προϊόντων είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα. Παραγωγή προϊόντων ευρέως διαδεδομένου στο καταναλωτικό κοινό Το προτεινόμενο προϊόν είναι ευρέως διαδεδομένο και καθιερωμένο τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών και αυτό προσδίδει το απαιτούμενο έναυσμα για την διείσδυση και καθιέρωση του εν λόγω προϊόντος στις αγορές στόχους. Στο τελευταίο θα συνδράμει τα μέγιστα και το μεγάλο ευρύ δίκτυο πωλήσεων της Ολλανδικής εταιρία που θα αναλάβει την προώθηση του προϊόντος. Η κατανάλωση τομάτας σε ετήσια βάση στην Ελλάδα είναι ~ τόνοι και η παραγωγή τομάτας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από την μία και μοναδική μονάδα ιδίου επιπέδου παράγει μόνο τόνους σε ετήσια βάση. Είμαστε ελλειμματικοί στο συγκεκριμένο προϊόν και μεγάλες ποσότητες διοχετεύονται στην Ελληνική αγορά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την υλοποίηση της επένδυσής μας θα συμβάλουμε και εμείς με ~6.000 τόνους σε ετήσια βάση.

7 3.4 Συμπεράσματα ως προς τα προβλεπόμενα αποτελέσματα Η ανάλυση που προηγήθηκε και που αποσκοπεί στην παρουσίαση της προτεινόμενης προς υλοποίηση επένδυσης οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα ή οφέλη που θα προκύψουν. Ειδικότερα, τα οφέλη που προβλέπεται να παρουσιαστούν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία ~85 νέων θέσεων εργασίας {50 μόνιμες και 35 έμεσες}. Ενεργειακά Οφέλη Η διασύνδεση της θερμοκηπιακής μονάδας με την Μονάδα αξιοποίησης της επιφανειακής γεωθερμίας {και σε μελλοντική φάση με την επέκταση του συστήματος με την μονάδα ΣΗΘΥΑ} θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που αιτιολογείται από τα ακόλουθα: - Την φθηνή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας {αγροτικό τιμολόγιο }για την λειτουργία του συστήματος των αντλιών θερμότητας {επιφανειακή γεωθερμία},με την παράλληλη παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. - Το φυσικό αέριο αποτελεί το βασικό κινητήριο καύσιμο των λεβήτων και παράλληλα και των γεννητριών της μονάδας ΣΗΘΥΑ στο μέλλον. - Τον καθαρισμό των καυσαερίων της ΣΗΘΥΑ, την παραγωγή του CO2 που είναι τροφή για τα φυτά και συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής κατά 25%. - Την παραγόμενη θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου από τη θερμοκηπιακή μονάδα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στη ΔΕΗ. Οικονομικά Οφέλη Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης βασιζεται στου εξής παράγοντες: - ο κάθετος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου συνίσταται στην παράλληλη λειτουργία των σταδίων της παραγωγής ενέργειας, της παραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων και της συσκευασίας αυτών σε χαρτοκιβώτια των 5.0 κιλών και σε συσκευασία flow pac. - Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η γρήγορη απόσβεσή της επένδυσης λόγω μειωμένου κόστους συσκευασίας, ενώ δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας. - η μελλοντική μονάδα της συμπαραγωγής {Σ.Η.Θ.Υ.Α} θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση οικονομικών ωφελειών λόγω σταθερής παροχής φθηνής θερμικής ενέργειας, παροχής CO 2 με χαμηλό κόστος, και ηλεκτρικής ενέργειας επίσης με χαμηλό κόστος Περιβαλλοντικά Οφέλη Η παραγωγική διαδικασία που πραγματοποιείται στο σύνολο της επένδυσης δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο το περιβάλλον, εξαιτίας των ακολούθων: η συγκεκριμένη μέθοδος της υδροπονίας που εφαρμόζεται χρησιμοποιεί αδρανή υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. το σύστημα άρδευσης του θερμοκηπίου αποτελεί στην ουσία κλειστό κύκλωμα ανακύκλωσης με βιολογικό καθαρισμό, προκειμένου το φιλτραρισμένο νερό να επανακυκλοφορήσει για την άρδευση των φυτών.

8 με την αλλαγή της φυτείας θα πραγματοποιείται ψιλοτεμαχισμός και μετατροπή της βιομάζας των φυτών σε στερεό καύσιμο ή λίπασμα για τα χωράφια. η μελλοντική μονάδα ΣΗΘ χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό βαθμό απόδοσης. η λειτουργία της συνολικής επένδυσης είναι αθόρυβη και άοσμη. Το σύστημα των αντλιών θερμότητας δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Λοιπά οφέλη Η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης συμβάλει μεταξύ άλλων και σε άλλα οφέλη, όπως: η απασχόληση ~85 ατόμων, ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό, στη θερμοκηπιακή μονάδα, θα συμβάλλει στην προσωρινή και μελλοντική συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή. το σχήμα των φυσικών προσόπων που συνιστούν τον φορέα της επένδυσης εγγυώνται τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ολλανδία στους Έλληνες γεωπόνους της μονάδας. Το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης θα συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μελλοντική οικονομική ώθηση και στην τοπική αγορά. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή δραστηριοποίησης του φορέα στον τομέα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας σε συνδυασμό με μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας είναι αποτέλεσμα διερεύνησης των ακόλουθων σημείων: εντοπισμός μικρού αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει στρατηγική διείσδυσης στις ευρωπαϊκές αγορές. δυνατότητα πλήρους εφαρμογής της Ολλανδικής τεχνογνωσίας από το απασχολούμενο στη μονάδα ανθρώπινο δυναμικό Ελλήνων. εντοπισμός ανάγκης για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων προστασίας και ασφάλειας των καλλιεργειών από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και ασθένειες των φυτών. εντοπισμός μεθόδων εξοικονόμησης του ενεργειακού κόστους στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών προϊόντων. Έτσι, ο φορέας διαπιστώνοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν: η ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. η προώθηση διευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων. η προσαρμογή και υιοθέτηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στα ελληνικά δεδομένα και τους αναπτυξιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. η εναρμόνιση ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής νωπών κηπευτικών σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς που επιβάλλουν την συσκευασία τους, προκειμένου για τη διάθεσή τους εντός ή εκτός Ε.Ε. η βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η προώθησης χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας προχωρά στην υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Η βιωσιμότητα του στηρίζεται σε βασικές παραδοχές, που

9 αφορούν στην εγγυημένη απορρόφηση του θερμοκηπιακού και ενεργειακού προϊόντος, στη σταθερή ροή της τεχνογνωσίας από τους μετόχους της εταιρείας, καθώς και στην διατήρηση παραγόντων, όπως τιμές πώλησης, ενεργειακό κόστος κ.ά., σε συγκεκριμένα επίπεδα, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. 4.0 Πλεονεκτήματα της περιοχής 1. Αξιοποίηση της επιφανειακής γεωθερμίας. 2. Δυνατότητα σύνδεσης με τον αγωγό Φυσικού Αερίου 3. Κατάλληλη αγροτική γή Δίκτυα οδοποιίας γειτνίαση με Εγνατία Οδό 4. Γειτνίαση με την Θεσσαλονίκη > Μεγάλο καταναλωτικό κέντρο 5. Επάρκεια ποιοτικού νερού για την άρδευση της μονάδας 6. Δυνατότητα σύνδεσης με την Δ.Ε.Η ΟΤΕ ΔΕΗ ΔΕΠΑ. 7. Ύπαρξη υποδομών {κατάλληλη οδοποιία κτλ.} 8. Εργατικό δυναμικό με γεωργική εμπειρία Βασικά στοιχεία της θερμοκηπιακής μονάδας 1. Παραγωγή θερμικής Ψυκτικής ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας και κάλυψη των θερμικών ψυκτικών απαιτήσεων της θερμοκηπιακής μονάδας 2. Δυνατότητα για μελλοντική επέκταση με μια μονάδα Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Δ.Ε.Η 3. Αξιοποίηση της θερμότητας {ζεστό νερό } για θέρμανση: α. θερμοκηπιακής μονάδας. β. παραγωγή ψυκτικής ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες. 4. Υδροπονική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών προϊόντων {τομάτα, κτλ}. 5. Βιολογική καταπολέμηση φυτικών ασθενειών. 6. Μεγάλη {συγκριτικά με τα συμβατικά θερμοκήπια} παραγωγή ανά m2 {55-60kg/m2}. 7. Ποιοτική {συγκριτικά με τα συμβατικά θερμοκήπια} παραγωγή. 8. Κατασκευή της μονάδας του Θερμοκηπίου από Ολλανδική εταιρεία που διαθέτει μεγάλη εμπειρία. 9. Διοίκηση της καλλιέργειας από Ολλανδό γεωπόνο {farm manager}. 10. Εξαγωγή της παραγωγής στην Ευρώπη. 11. Καθαρισμός και απορρόφηση των καυσαερίων παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. 12. Μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής. 13. Δυνατότητα επεκτάσεων μέσω συνεργασιών με τοπικούς καλλιεργητές. 5.0 Οικονομικά στοιχεία 5.2 Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης έχει ως εξής: Ιδια κεφάλαια 25% Χρηματοδότηση από τράπεζα 35% Επιχορήγηση 40%

10 5.3 Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών. ~ Ευρώ / έτος 5.4 Δείκτες Αποδοτικότητας της επένδυσης Ο δείκτης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ανέρχεται στο 69,74% του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο έτος και φθάνει στο 70,82% στο τέλος της πενταετίας. Περιθώριο Μικτού Κέρδους 53,30% 53,23% 53,37% 53,44% 53,15% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και έτσι παρατηρούμε ότι από το 34,45% το πρώτο έτος καταλήγει στο πέμπτο έτος να βρίσκεται στο 39,73%. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 20,04% 20,62% 21,48% 22,34% 23,20% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μας δείχνει το ρυθμό αύξησης των κερδών προ φόρων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, που από το πρώτο έτος βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Στην συνέχεια ο δείκτης κινείται ανοδικά. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 13,47% 13,99% 14,74% 15,52% 16,35% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5

11 6.0 Φωτογραφικό Υλικό Συλλογή ομβρίων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού στην άρδευση της μονάδας Αναρτημένες σχάρες παραγωγικών γραμμών Συσκευασμένα προϊόντα σε χαρτοκυβώτια των 5.0 κιλών

12 Λεβητοστάσιο 2 χ 9,3 MWth Ενδιάμεσα των παραγωγικών γραμμών Συσκευαστήριο Νέα φυτά αμέσως μετά την φύτευση Γονιμοποίηση των φυτών με μέλισσες Νέοι καρποί Αντλία θερμότητας Σύστημα παροχής θερμού ψυχρού αέρα

13 Κεντρικός διάδρομμος Κουρτίνες στα παράθυρα οροφής Σύστημα καθαρισμού οροφής Θερμαντικοί αγωγοί ενδειάμεσα των γραμμών παραγωγής

14 Σύστημα ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας Βιολογική προστασία έναντι των ασθενειών Ειδικά αυτοκινούμενα βαγονέτα {ρομπότ}. Μονάδα αντλίας θερμότητας ισχύος 1.0 MWth Compressor αντλίας θερμότητας

15 Εγκατάσταση συστήματος αντλιών θερμότητας Για την εταιρεία. Θωμάς Ε. Φερφύρης Διευθύνων Σύμβουλος Κιν. Τηλ

ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Η ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, θυγατρική εταιρεία της τεχνικής εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. σε συνεργασία µε Ολλανδικές εταιρείες, θα ιδρύσει µονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής ενέργειας {Σ.Η.Θ.}, δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος B.Χάϊτας Black sea conference, 19.6.2013 1 AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Με όραμα την παραγωγή Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Αθήνα, 27-09-2013 ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Το ΥΠΕΚΑ, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου χρήσης της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ «Προσαρμογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισμένη χρήση υδάτινων πόρων» 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου 2015 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΕΡΙΩΝ

ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΕΡΙΩΝ ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΕΡΙΩΝ Χρήστος Πετρόχειλος Γεν.Δ/ντης kiefer ΕΠΕ συνεργάτης Γαιοανάπτυξη ΑΕ Γιάννης Κλωνάρης Δ/ντης Έργων ΑΠΕ kiefer ΕΠΕ συνεργάτης Γαιοανάπτυξη ΑΕ Σωτηρία Πατσιαλή Υπέυθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο,

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, 05.11.2016 Προφίλ Δήμου Χερσονήσου, ποιοι είμαστε? Ένας από τους [24] Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης Ο Δήμος μας αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ)

Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) Βασικές Αρχές και Μελέτη Περίπτωσης Μυτιλήνη - 13/06/2009 Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης γεωργικών πρακτικών και μειωμένων εισροών σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεργασία μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιχειρήσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα