Υψος Επένδυσης : Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:"

Transcript

1 Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε Τίτλος εισήγησης: Επιφανειακής ΙΔΡΥΣΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ των 100 στρεμμάτων με παράλληλη αξιοποίηση της Γεωθερμίας και εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας συνολικής ισχύος 6.0 MWth. 1. Περίληψη Η εταιρεία GREEΝ ALLIANCE Α.Ε, σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων DALSEM HORTICULTURE BV, θα κατασκευάσει μία Υαλόφρακτη θερμοκηπιακή Μονάδα έκτασης μ2 στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, αξιοποιώντας την επιφανειακή γεωθερμία της περιοχής και θα παράγει κηπευτικά {τομάτα σε τσαμπί} με την μέθοδο της Υδροπονίας και το τελικό προϊόν θα είναι : Υγειϊνά πιστοποιημένα προϊόντα για τους καταναλωτές. Η προτεινόμενη επένδυση δεν είναι μόνο εντάσεως κεφαλαίου αλλά και εντάσεως εργασίας. Υψος Επένδυσης : Εισαγωγή Η παραγωγή των οπωροκηπευτικών προϊόντων θα γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους υδροπονίας σε συνεργασία με Ολλανδούς τεχνικούς και το Ολλανδικό πανεπιστήμιο Wagneningen, τα δε προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα ως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών. Ο Συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης προβλέπεται να είναι και έχει υποβληθεί ο φάκελος στο ΥΠ.ΟΙ.Ο {Αρ. Πρωτ / Νέος Αριθ. Πρωτ Μεγάλα Έργα} και η επένδυση έχει υπαχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της χώρας στις με προϋπολογισμό συν το 5% αναπροσαρμογή τιμολογίων =

2 Η κατασκευή του έργου βασικά έχει αρχίσει με την προετοιμασία υλικών από την Ολλανδική κατασκευάστρια εταιρεία αλλά η εγκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει με την υπαγωγή της επένδυσης στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται να είναι μήνες και το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε νέες θέσεις θα είναι περίπου 85 / 100 άτομα περίπου και με τους εξωτερικούς εποχειακούς συνεργάτες θα φθάσει ίσως στα 120 άτομα. 2.1 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι τα εξής: To οικόπεδο είναι ισόπεδο με αρκετό νερό, συνολικής έκτασης μ2, και έχει ενοικιαστεί από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τα επόμενα 25+10=35 έτη. Το ενεργειακό σύστημα κύρια πηγή ενέργειας της επένδυσης παρέχεται με την αξιοποίηση της επιφανειακής γεωθερμίας της περιοχής αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις ήπιες μορφές ενέργειας συμβάλλοντας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της μονάδας από τα υγρά καύσιμα. Παραγωγή θερμικής και ψυκτική ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας και χρήση αυτών στην θερμοκηπιακή μονάδα με σκοπό την καλυτέρευση των κλιματολογικών συνθηκών εντός της θερμοκηπιακής μονάδας με άμεσο αποτέλεσμα στην αυξηση της παραγωγής ανά μ2. Χρήση της παραγόμενης ψυκτικής ενέργειας από τις αντλίες θερμότητας, και αξιοποίηση αυτής στην κάλυψη των ψυκτικών εγκαταστάσεων της μονάδας για την συντήρηση των κηπευτικών. Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας {διάφορες ποικιλίες τομάτας σε τσαμπί διαφόρων μεγεθών} με την μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας με Ολλανδό διευθυντή παραγωγής - Ολλανδική τεχνογνωσία {πλήρης κατασκευή και management από μεγάλη εξειδικευμένη Ολλανδική εταιρεία}. Ογδόντα πέντε {~85} νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας, Νομού Ημαθίας. Εισαγωγή γεωργικής τεχνολογίας αιχμής {βιολογική καταπολέμηση ασθενειών health safety products, δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος μέσα στο χώρο καλλιέργειας, κτλ}. Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Την αξιοποίηση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, με άμεση επίπτωση στο ποιοτικό προϊόν που θα παράγεται και θα διατίθεται στον τελικό καταναλωτή. Αύξηση των εξαγωγών, και μείωση των εισαγωγών, σε κηπευτικά προϊόντα {τομάτες}. Εξοικονόμηση συναλλάγματος. Δυνατότητα επέκτασης του ενεργειακού δυναμικού της μονάδας, με μελλοντική επέκταση του θερμοκηπίου και της μονάδας ΣΗΘΥΑ. Αξιοπιστία επενδυτικού φορέα { GREEN ALLIANCE Α.Ε } και έντονο ενδιαφέρον από μεγάλους Ολλανδικούς ομίλους να υλοποιήσουν άμεσα παρόμοιες μονάδες.

3 2.2 Τα πλεονεκτήματα της Επιφανειακής Γεωθερμίας 1. Μεγαλύτερη μετατρεψιμότητα της ενέργειας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του συστήματος. 2. Μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν υπάρχει παραγωγή καυσαερίων που να συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 3. Δίδεται η ευκαιρία να κινηθούμε αντίθετα: δηλαδή με την χρήση των μονάδες των αντλιών θερμότητας επιτυγχάνονεται υψηλός βαθμός απόδοσης του συστήματος min COP<5,5 ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και δημιουργώντας ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής ενέργειας. 4. Δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα με τεράστιες επιπτώσεις στην Εθνική οικονομία και στο περιβάλλον. 5. Με την αξιοποίηση του συστήματος της επιφανειακής γεωθερμίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες συμβάλουμε στο βαθμό που μπορούμε στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. 6. Αύξηση της απασχόλησης Μελέτες έχουν αποδείξει την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων στον τομέα της αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας {Πράσινη ενέργεια}. 3.0 Γενικά στοιχεία της επένδυσης 3.1 Σκοπιμότητα της Επένδυσης Ο φορέας της επένδυσης (νεοϊδρυθείσα επιχείρηση) αποσκοπεί στην καλλιέργεια και συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα με χρήση της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας και μελλοντική αξιοποίηση της μονάδας Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας. Η επιλογή του αντικείμενου της επένδυσης και της τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί είναι αποτέλεσμα επισταμένης μελέτης και διερεύνησης επιχειρηματικών και οικονομικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, ο φορέας με την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στοχεύει στη: Δημιουργία πρότυπης μονάδας παραγωγής εντάσεως εξαγωγών Ο φορέας στοχεύει στην δημιουργία μίας πρότυπης για τα ελληνικά δεδομένα υαλόφρακτης θερμοκηπιακής μονάδας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό θα προσδώσει στην επένδυση τα απαραίτητα εχέγγυα προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που διέπουν τις εξαγωγές. Υψηλή ποιότητα παραγόμενου προϊόντος. Στόχος του φορέα της επένδυσης είναι η παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος που θα καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτού συνδράμει : - η τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος για την προστασία του από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Άλλωστε, η δραστηριότητα της τυποποίησης από επιχειρήσεις παραγωγής οπωροκηπευτικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική για

4 όλα σχεδόν τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα, τόσο για την εξαγωγή τους εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση {Ε.Ε}, όσο και για τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά. - Η διαπιστευμένη εμπειρία του φορέα επένδυσης σε παρόμοια επενδυτικά σχέδια - η διαλογή του παραγόμενου προϊόντος προβλέπεται να είναι κατά 95% Α ποιότητας. Υψηλή παραγωγικότητα. Ο φορέας, με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αποσκοπεί στην επίτευξη της μέγιστης στρεμματικής απόδοσης {55-60 κιλά/μ2}. Η παραγωγικότητα της θερμοκηπιακής μονάδας, με παραγωγή του τύπου vine cluster τομάτα σε τσαμπί, έχει υπολογιστεί ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 55 έως και 60 kg/m2, μέγεθος το οποίο υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε αναμενόμενα επίπεδα για αυτού του είδους θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας {Ολλανδία }. Ο φορέας της επένδυσης αποσκοπεί στην καλλιέργεια και συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα με χρήση της τεχνολογίας ΣΗΘ. Στην παραγωγή προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών και στην εξασφάλιση της διάθεσης των προϊόντων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας {περίπου 85 νέες θέσεις εργασίας {49 μόνιμες και 36 εποχιακές} 3.2 Η Δυνατότητα Υλοποίησης Είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι ο φορέας είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Την εγγύηση γι αυτό προσφέρουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Έγκριση προς επιδότηση του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο διαθέτει την Ιδια Συμμετοχή που είναι μεγαλύτερη του 25%. Θα δανειοδοτηθεί με 35% και ευελπιστούμε ότι θα επιχορηγηθούμε με το 40% του συνόλου της επένδυσης. Χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυσης Οι μέτοχοι της εταιρείας χαρακτηρίζονται από ικανή οικονομική ευρωστία στον τομέα και τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Επιπρόσθετα, διαθέτουν την απαραίτητη και πλέον αποτελεσματική και αποδοτική τεχνογνωσία. Η Ολλανδική εταιρεία που θα είναι και ο κύριος κατασκευαστής του έργου, θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία και εμπειρία της, στην εξασφάλιση της μέγιστης οικονομικής ζωής του επενδυτικού σχεδίου. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι κατά κύριο λόγο από την Ολλανδία και οι αντλίες θερμότητας από την Γερμανία. Επιπρόσθετα, παρόμοια επενδυτικά σχέδια που λειτουργούν με επιτυχία υπάρχουν στην Ελλάδα όπως η μονάδα παραγωγής πιπεριάς στη Δράμα, και η μονάδα παραγωγής τομάτας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ενώ παράλληλα προ πολλών ετών λειτουργούν και σε άλλες χώρες παρόμοιες μονάδες {Η Ολλανδία διαθέτει πάνω από 400 μονάδες των 100 στρεμμάτων για την παραγωγή κηπευτικών ενώ η Ισπανία

5 διαθέτει και αυτή περισσότερες από στρέμματα θερμοκήπια} και αυτό αποτελεί εγγύηση για την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια και τεχνολογία Συνδυάζεται άριστα η μέθοδος της θερμοκηπιακής καλλιέργειας με τις εξελίξεις στον τομέα των καλλιεργειών (υδροπονία) και της τεχνολογίας (μηχανικά συστήματα και λογισμικά). Ειδικότερα, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, εναρμονισμένης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποδεικνύεται ενδεικτικά από: - τη διασύνδεση του θερμοκηπίου με τη μονάδα της επιφανειακής γεωθερμίας και στο μέλλον με την μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. - τη λειτουργία συστήματος ελέγχου και διασφάλισης των κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου, μέσω επιπρόσθετων συστημάτων καθαρισμού του securite υαλοπινάκων επικάλυψης της οροφής, τεχνητής νέφωσης, εντομοκουρτινών, κ.α. - τη λειτουργία συστήματος ελέγχου ασθενειών των φυτών και η βιολογική καταπολέμηση τους - Υψηλής τεχνολογίας θερμοκηπιακή μονάδα με 6.0 μ ύψος στο χαμηλότερο σημείο εξοπλισμένη με ενεργειακές κουρτίνες και σύστημα υδρονέφωσης. Επιπρόσθετα, η καθετοποιημένη λειτουργία του θερμοκηπίου στο επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και μηχανολογικός εξοπλισμός συσκευασίας του τελικού προϊόντος, επιβεβαιώνει την προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προώθηση των εξαγωγών οπωροκηπευτικών εντός και εκτός Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συνάδει απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την προώθηση των θερμοκηπιακών - ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και των βιολογικών προϊόντων. Παραγωγή ιδιαίτερων (για την ελληνική αγορά) ποικιλιών οπωροκηπευτικών προϊόντων Η εταιρεία έχει διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκηπιακής καλλιέργειας ιδιαίτερων ποικιλιών κηπευτικών προϊόντων τομάτας και στο μέλλον ίσως της πιπεριάς. Συγκεκριμένα, ο λόγος στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται για την τομάτα τύπου σε τσαμπί, και μελλοντικά εναλλακτικά ίσως με πιπεριές tricolor. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της παραγόμενης ποσότητας θα εξάγεται, αναγνωρίζεται και η υπαρκτή πιθανότητα για σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς που θα προσανατολίζεται τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση των συγκεκριμένων ποικιλιών κηπευτικών προϊόντων 3.3 Η βιωσιμότητα της Επένδυσης Η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου κρίνεται απόλυτα εφικτή και στηρίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: Παραγωγή βιολογικού προϊόντος συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών Η παραγωγική διαδικασία διασφαλίζει την σταθερότητα στην ποιότητα του παραγόμενου βιολογικού προϊόντος, αφού χαρακτηρίζεται από τα εξής:

6 - μηδενική χρήση χημικών / φαρμακευτικών ουσιών - μετάδοση στα φυτά των βασικών θρεπτικών ουσιών με υδατοδιαλυτά - οργανικά λιπάσματα. - χρήση αδρανούς υλικού (ορυκτοβάμβακα) το οποίο χρησιμεύει στην - συγκράτηση των θρεπτικών ουσιών που μεταβιβάζονται στο φυτό μέσω - ειδικού συστήματος άρδευσης. - βιολογική καταπολέμηση φυτικών ασθενειών. - χρησιμοποίηση μελλισών για την γονιμοποίηση των φυτών - προστασία της καλλιέργειας από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και - διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών μέσα στο θερμοκήπιο μέσω - συστημάτων εξαερισμού, τεχνητής νέφωσης, θέρμανσης, κτλ. Εξασφάλιση διάθεσης του προϊόντος Η Ολλανδική εταιρία Greenerys B.V. θα αναλάβει την διάθεση των προϊόντων. Το συσκευασμένο προϊόν θα εξάγεται και θα πωλείται σε μεγάλα supermarkets (CARREFOUR, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ TESCOS, MARKS & SPENCER, SCHERPENHUIZEN, με τα οποία έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Greenerys B.V ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στις Ευρωπαϊκές αγορές, διαθέτοντας υποκαταστήματα σε Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία και ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας είναι 2.2 Δις ευρώ και διαθέτει εργαζόμενους. Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία GATT για την διακίνηση και το τελωνειακό καθεστώς των προϊόντων είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα. Παραγωγή προϊόντων ευρέως διαδεδομένου στο καταναλωτικό κοινό Το προτεινόμενο προϊόν είναι ευρέως διαδεδομένο και καθιερωμένο τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών και αυτό προσδίδει το απαιτούμενο έναυσμα για την διείσδυση και καθιέρωση του εν λόγω προϊόντος στις αγορές στόχους. Στο τελευταίο θα συνδράμει τα μέγιστα και το μεγάλο ευρύ δίκτυο πωλήσεων της Ολλανδικής εταιρία που θα αναλάβει την προώθηση του προϊόντος. Η κατανάλωση τομάτας σε ετήσια βάση στην Ελλάδα είναι ~ τόνοι και η παραγωγή τομάτας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από την μία και μοναδική μονάδα ιδίου επιπέδου παράγει μόνο τόνους σε ετήσια βάση. Είμαστε ελλειμματικοί στο συγκεκριμένο προϊόν και μεγάλες ποσότητες διοχετεύονται στην Ελληνική αγορά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την υλοποίηση της επένδυσής μας θα συμβάλουμε και εμείς με ~6.000 τόνους σε ετήσια βάση.

7 3.4 Συμπεράσματα ως προς τα προβλεπόμενα αποτελέσματα Η ανάλυση που προηγήθηκε και που αποσκοπεί στην παρουσίαση της προτεινόμενης προς υλοποίηση επένδυσης οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα ή οφέλη που θα προκύψουν. Ειδικότερα, τα οφέλη που προβλέπεται να παρουσιαστούν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία ~85 νέων θέσεων εργασίας {50 μόνιμες και 35 έμεσες}. Ενεργειακά Οφέλη Η διασύνδεση της θερμοκηπιακής μονάδας με την Μονάδα αξιοποίησης της επιφανειακής γεωθερμίας {και σε μελλοντική φάση με την επέκταση του συστήματος με την μονάδα ΣΗΘΥΑ} θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που αιτιολογείται από τα ακόλουθα: - Την φθηνή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας {αγροτικό τιμολόγιο }για την λειτουργία του συστήματος των αντλιών θερμότητας {επιφανειακή γεωθερμία},με την παράλληλη παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. - Το φυσικό αέριο αποτελεί το βασικό κινητήριο καύσιμο των λεβήτων και παράλληλα και των γεννητριών της μονάδας ΣΗΘΥΑ στο μέλλον. - Τον καθαρισμό των καυσαερίων της ΣΗΘΥΑ, την παραγωγή του CO2 που είναι τροφή για τα φυτά και συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής κατά 25%. - Την παραγόμενη θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου από τη θερμοκηπιακή μονάδα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στη ΔΕΗ. Οικονομικά Οφέλη Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης βασιζεται στου εξής παράγοντες: - ο κάθετος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου συνίσταται στην παράλληλη λειτουργία των σταδίων της παραγωγής ενέργειας, της παραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων και της συσκευασίας αυτών σε χαρτοκιβώτια των 5.0 κιλών και σε συσκευασία flow pac. - Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η γρήγορη απόσβεσή της επένδυσης λόγω μειωμένου κόστους συσκευασίας, ενώ δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας. - η μελλοντική μονάδα της συμπαραγωγής {Σ.Η.Θ.Υ.Α} θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση οικονομικών ωφελειών λόγω σταθερής παροχής φθηνής θερμικής ενέργειας, παροχής CO 2 με χαμηλό κόστος, και ηλεκτρικής ενέργειας επίσης με χαμηλό κόστος Περιβαλλοντικά Οφέλη Η παραγωγική διαδικασία που πραγματοποιείται στο σύνολο της επένδυσης δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο το περιβάλλον, εξαιτίας των ακολούθων: η συγκεκριμένη μέθοδος της υδροπονίας που εφαρμόζεται χρησιμοποιεί αδρανή υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. το σύστημα άρδευσης του θερμοκηπίου αποτελεί στην ουσία κλειστό κύκλωμα ανακύκλωσης με βιολογικό καθαρισμό, προκειμένου το φιλτραρισμένο νερό να επανακυκλοφορήσει για την άρδευση των φυτών.

8 με την αλλαγή της φυτείας θα πραγματοποιείται ψιλοτεμαχισμός και μετατροπή της βιομάζας των φυτών σε στερεό καύσιμο ή λίπασμα για τα χωράφια. η μελλοντική μονάδα ΣΗΘ χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό βαθμό απόδοσης. η λειτουργία της συνολικής επένδυσης είναι αθόρυβη και άοσμη. Το σύστημα των αντλιών θερμότητας δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Λοιπά οφέλη Η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης συμβάλει μεταξύ άλλων και σε άλλα οφέλη, όπως: η απασχόληση ~85 ατόμων, ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό, στη θερμοκηπιακή μονάδα, θα συμβάλλει στην προσωρινή και μελλοντική συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή. το σχήμα των φυσικών προσόπων που συνιστούν τον φορέα της επένδυσης εγγυώνται τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ολλανδία στους Έλληνες γεωπόνους της μονάδας. Το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης θα συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μελλοντική οικονομική ώθηση και στην τοπική αγορά. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή δραστηριοποίησης του φορέα στον τομέα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας σε συνδυασμό με μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας είναι αποτέλεσμα διερεύνησης των ακόλουθων σημείων: εντοπισμός μικρού αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει στρατηγική διείσδυσης στις ευρωπαϊκές αγορές. δυνατότητα πλήρους εφαρμογής της Ολλανδικής τεχνογνωσίας από το απασχολούμενο στη μονάδα ανθρώπινο δυναμικό Ελλήνων. εντοπισμός ανάγκης για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων προστασίας και ασφάλειας των καλλιεργειών από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και ασθένειες των φυτών. εντοπισμός μεθόδων εξοικονόμησης του ενεργειακού κόστους στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών προϊόντων. Έτσι, ο φορέας διαπιστώνοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν: η ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. η προώθηση διευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων. η προσαρμογή και υιοθέτηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στα ελληνικά δεδομένα και τους αναπτυξιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. η εναρμόνιση ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής νωπών κηπευτικών σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς που επιβάλλουν την συσκευασία τους, προκειμένου για τη διάθεσή τους εντός ή εκτός Ε.Ε. η βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η προώθησης χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας προχωρά στην υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Η βιωσιμότητα του στηρίζεται σε βασικές παραδοχές, που

9 αφορούν στην εγγυημένη απορρόφηση του θερμοκηπιακού και ενεργειακού προϊόντος, στη σταθερή ροή της τεχνογνωσίας από τους μετόχους της εταιρείας, καθώς και στην διατήρηση παραγόντων, όπως τιμές πώλησης, ενεργειακό κόστος κ.ά., σε συγκεκριμένα επίπεδα, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. 4.0 Πλεονεκτήματα της περιοχής 1. Αξιοποίηση της επιφανειακής γεωθερμίας. 2. Δυνατότητα σύνδεσης με τον αγωγό Φυσικού Αερίου 3. Κατάλληλη αγροτική γή Δίκτυα οδοποιίας γειτνίαση με Εγνατία Οδό 4. Γειτνίαση με την Θεσσαλονίκη > Μεγάλο καταναλωτικό κέντρο 5. Επάρκεια ποιοτικού νερού για την άρδευση της μονάδας 6. Δυνατότητα σύνδεσης με την Δ.Ε.Η ΟΤΕ ΔΕΗ ΔΕΠΑ. 7. Ύπαρξη υποδομών {κατάλληλη οδοποιία κτλ.} 8. Εργατικό δυναμικό με γεωργική εμπειρία Βασικά στοιχεία της θερμοκηπιακής μονάδας 1. Παραγωγή θερμικής Ψυκτικής ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας και κάλυψη των θερμικών ψυκτικών απαιτήσεων της θερμοκηπιακής μονάδας 2. Δυνατότητα για μελλοντική επέκταση με μια μονάδα Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Δ.Ε.Η 3. Αξιοποίηση της θερμότητας {ζεστό νερό } για θέρμανση: α. θερμοκηπιακής μονάδας. β. παραγωγή ψυκτικής ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες. 4. Υδροπονική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών προϊόντων {τομάτα, κτλ}. 5. Βιολογική καταπολέμηση φυτικών ασθενειών. 6. Μεγάλη {συγκριτικά με τα συμβατικά θερμοκήπια} παραγωγή ανά m2 {55-60kg/m2}. 7. Ποιοτική {συγκριτικά με τα συμβατικά θερμοκήπια} παραγωγή. 8. Κατασκευή της μονάδας του Θερμοκηπίου από Ολλανδική εταιρεία που διαθέτει μεγάλη εμπειρία. 9. Διοίκηση της καλλιέργειας από Ολλανδό γεωπόνο {farm manager}. 10. Εξαγωγή της παραγωγής στην Ευρώπη. 11. Καθαρισμός και απορρόφηση των καυσαερίων παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. 12. Μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής. 13. Δυνατότητα επεκτάσεων μέσω συνεργασιών με τοπικούς καλλιεργητές. 5.0 Οικονομικά στοιχεία 5.2 Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης έχει ως εξής: Ιδια κεφάλαια 25% Χρηματοδότηση από τράπεζα 35% Επιχορήγηση 40%

10 5.3 Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών. ~ Ευρώ / έτος 5.4 Δείκτες Αποδοτικότητας της επένδυσης Ο δείκτης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ανέρχεται στο 69,74% του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο έτος και φθάνει στο 70,82% στο τέλος της πενταετίας. Περιθώριο Μικτού Κέρδους 53,30% 53,23% 53,37% 53,44% 53,15% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και έτσι παρατηρούμε ότι από το 34,45% το πρώτο έτος καταλήγει στο πέμπτο έτος να βρίσκεται στο 39,73%. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 20,04% 20,62% 21,48% 22,34% 23,20% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μας δείχνει το ρυθμό αύξησης των κερδών προ φόρων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, που από το πρώτο έτος βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Στην συνέχεια ο δείκτης κινείται ανοδικά. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 13,47% 13,99% 14,74% 15,52% 16,35% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5

11 6.0 Φωτογραφικό Υλικό Συλλογή ομβρίων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού στην άρδευση της μονάδας Αναρτημένες σχάρες παραγωγικών γραμμών Συσκευασμένα προϊόντα σε χαρτοκυβώτια των 5.0 κιλών

12 Λεβητοστάσιο 2 χ 9,3 MWth Ενδιάμεσα των παραγωγικών γραμμών Συσκευαστήριο Νέα φυτά αμέσως μετά την φύτευση Γονιμοποίηση των φυτών με μέλισσες Νέοι καρποί Αντλία θερμότητας Σύστημα παροχής θερμού ψυχρού αέρα

13 Κεντρικός διάδρομμος Κουρτίνες στα παράθυρα οροφής Σύστημα καθαρισμού οροφής Θερμαντικοί αγωγοί ενδειάμεσα των γραμμών παραγωγής

14 Σύστημα ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας Βιολογική προστασία έναντι των ασθενειών Ειδικά αυτοκινούμενα βαγονέτα {ρομπότ}. Μονάδα αντλίας θερμότητας ισχύος 1.0 MWth Compressor αντλίας θερμότητας

15 Εγκατάσταση συστήματος αντλιών θερμότητας Για την εταιρεία. Θωμάς Ε. Φερφύρης Διευθύνων Σύμβουλος Κιν. Τηλ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δήμος Πτολεμαΐδας. Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο. Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμος Πτολεμαΐδας Δυναμικό Ενεργειακό Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα