Πίνακας Περιεχομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1

2

3 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... vii Κατάλογος Ερωτήσεων... ix Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση ( )... 1 Κεφάλαιο 2: Λογιστική Α. Γενική Λογιστική ( ) Β. Λογιστική Εταιρειών ( ) Γ. Αναλυτική Λογιστική ( ) Κεφάλαιο 3: ΚΒΣ Φορολογία Δίκαιο Α. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ( ) Β. Παρακρατούμενοι φόροι ΦΠΑ Φορολογικές Δηλώσεις ( ) Γ. Εργατικό Δίκαιο ( ) Δ. Αστικό Δίκαιο ( ) Ε. Εμπορικό Δίκαιο ( ) Κεφάλαιο 4: Στατιστική Μαθηματικά Α. Στατιστική ( ) Β. Οικονομικά Μαθηματικά ( ) Γ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ( )

4

5 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση 1.1. Ποιο είναι το αντικείμενο του σύγχρονου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος (μηχανογραφημένου λογιστηρίου); Αντικείμενο του σύγχρονου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος είναι η επεξεργασία όλων εκείνων των δεδομένων και η υποστήριξη όλων εκείνων των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει την αποστολή της (mission) και να υλοποιήσει το όραμά της (vision). Ένα σύγχρονο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα σήμερα πρέπει να υπηρετεί την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, και την ανάγκη προσαρμογής των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στις ανάγκες του κάθε πελάτη της (mass customization). Για τους λόγους αυτούς το σύγχρονο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, παύει να έχει τον χαρακτήρα διοικητικής υποστήριξης και αποκτά ένα στρατηγικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση, παρέχοντας την βάση που θα υποστηρίξει τις συνεχείς πρωτοβουλίες, καινοτομίες και αλλαγές που είναι υποχρεωμένη να κάνει μία επιχείρηση στις συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού Αναφέρατε 3 λόγους οι οποίοι, κατά την γνώμη σας, έχουν οδηγήσει στην αναγκαιότητα μηχανογράφησης των σύγχρονων λογιστηρίων; Στην αναγκαιότητα μηχανογράφησης των σύγχρονων λογιστηρίων, έχουν οδηγήσει τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που παρέχει η μηχανογράφηση. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 1. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών του λογιστηρίου, με συνέπεια την συμπίεση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας (προϊόν/απασχολούμενο συντελεστή). 2. Η ικανότητα άντλησης οποιωνδήποτε πληροφοριών χρειαστούν, και η ακρίβεια των εξαγομένων αποτελεσμάτων με συνέπεια την αύξηση της ποιότητας των εργασιών που διεκπεραιώνονται στο λογιστήριο. 3. Η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικών ελέγχων στα καταχωρηθέντα δεδομένα καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία των εργασιών της επιχείρησης, και την οικονομική και εμπορική της πολιτική που πρέπει αυτή να ακολουθήσει στο μέλλον. Όλες οι παραπάνω διαστάσεις εξυπηρετούνται δραστικά από την αφομοίωση και την συνεχή εμβάθυνση της τεχνολογικής καινοτομίας όπως αυτή εκφράζεται ειδικά στην μηχανογράφηση του λογιστηρίου της σύγχρονης επιχείρησης, με αποτέλεσμα μέσα στην τελευταία δεκαετία να έχει εμπεδωθεί πλήρως η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μηχανογράφησης των σύγχρονων λογιστηρίων Ο Εξοικειωμένος σε μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής, τείνει να αναβαθμίσει το ρόλο του μέσα στο οργανόγραμμα της επιχείρησης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

6 - 2 - Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου Ο εξοικειωμένος σε μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής: α. είναι σε θέση να εκτελεί ταχύτερα και ορθότερα τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, β. χάρη στο πνεύμα συμφιλίωσης που έχει με την τεχνολογική καινοτομία και α- νανέωση, είναι σε θέση να υποστηρίξει νέα προγράμματα και νέες διαδικασίες της επιχείρησης, γ. έχει την ικανότητα, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες της μηχανογράφησης, να υλοποιήσει πρωτοβουλίες που είτε θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διεκπεραιούμενων εργασιών, είτε θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενό τους. Συνεπώς το εξοικειωμένο σε μηχανογραφημένο περιβάλλον λογιστικής στέλεχος, είναι φορέας και δημιουργός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης που τον απασχολεί. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, σαφώς τείνει να αναβαθμίσει τον ρόλο του μέσα στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, τείνοντας να καταλάβει όλο και υψηλότερες θέσεις που έχουν και υψηλότερες απαιτήσεις Τι καλείται οργανόγραμμα μίας επιχείρησης; Δώστε ένα παράδειγμα σχεδιάζοντας ένα διάγραμμα οργανογράμματος. Οργανόγραμμα ή οργανωτικό διάγραμμα, είναι η γραφική παράσταση/πίνακας που έχει ως σκοπό την αφαιρετική παρουσίαση της οργανωτικής κατάστασης ενός οργανισμού. Παρουσιάζει σχηματικά τον τρόπο που δομούνται μέσα από τις διασυνδέσεις τους κάποια συστατικά στοιχεία της οργάνωσης. Ειδικότερα, τα οργανογράμματα (δυναμικά ή στατικά, αναλυτικά ή συνθετικά, πραγματικά ή σχεδιαζόμενα) μίας επιχείρησης, αποτυπώνουν το τυπικό περιεχόμενο μίας διάρθρωσης ρόλων, ενεργειών ή διαδικασιών. Παραδείγματα στατικού τύπου οργανοδιαγράμματος Σχήμα α' Σχήμα β' Σχήμα γ' Προϊστάμενος Ψ' ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΦΟΣ Β' Υπάλ. Α' Υπάλ. Β ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΔΟΥ Λογιστήριο Αρχείο Υπάλ. Γ' ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γραμματεία Στην καθημερινή διοικητική πρακτική στην χώρα μας, τις περισσότερες φορές, συζητώντας για οργανογράμματα, περιοριζόμαστε συνήθως (εν μέρει και λανθασμένα) στα στατικού τύπου οργανογράμματα και πιο συγκεκριμένα: α. Στα οργανοδιαγράμματα κατανομής εργασίας (Job position Allocation Charts) όπως αυτό στο σχήμα α'. β. Στα οργανοδιαγράμματα κατανομής του προσωπικού (Personnel Allocation Charts) όπως αυτό στο σχήμα β'.

7 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση γ. Στα οργανοδιαγράμματα διάταξης των χώρων εργασίας (Plant-layout Allocation Charts) όπως αυτό στο σχήμα γ' Τι εννοούμε με τους όρους Hardware και Software; Με τον όρο hardware (υλικός εξοπλισμός) εννοούμε τα φυσικά εξαρτήματα και μέρη ενός υπολογιστή (π.χ. τα αποθηκευτικά μέσα, τον processor, την οθόνη, τον εκτυπωτή κ.λπ.). Επομένως hardware είναι σε ένα υπολογιστικό σύστημα, οτιδήποτε μέρος του έχει υλική υπόσταση (δηλ. μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε). Με τον όρο software (λογισμικός εξοπλισμός) εννοούμε τα προγράμματα, δηλ. την περιγραφή των στοιχειωδών εργασιών που η εκτέλεσή τους από τον υπολογιστή σημαίνει την διεκπεραίωση μίας διαδικασίας. Software είναι τα λειτουργικά συστήματα, τα προγράμματα εφαρμογών, οι οδηγοί συσκευών (device drivers) κ.λπ.. Επομένως με τον όρο software χαρακτηρίζουμε τα μέρη ενός υπολογιστικού εξοπλισμού που δεν έχουν υλική υπόσταση Ποια η σημασία της επαρκούς τεκμηρίωσης ενός λογιστικού προγράμματος; Με τον όρο τεκμηρίωση ενός λογιστικού προγράμματος, ορίζουμε το σύνολο των εγχειριδίων, βιβλίων, εγγράφων κ.λπ. που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για το πρόγραμμα και για κάθε εργασία ή διαδικασία που υλοποιεί ή υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό, είτε αυτές οι πληροφορίες απευθύνονται στον προγραμματιστή, είτε στον χρήστη. Η επαρκής τεκμηρίωση είναι απαραίτητη οποτεδήποτε: α. οι χρήστες του προγράμματος χρειαστούν διευκρινίσεις και οδηγίες για την διεκπεραίωση μίας διαδικασίας που είτε δεν την γνωρίζουν, είτε δεν την έχουν αφομοιώσει, β. χρειαστεί να αναζητηθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μία διαδικασία διεκπεραιώθηκε με λανθασμένο τρόπο, γ. χρειαστεί να αναζητηθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αρθούν προβλήματα και λάθη που δημιούργησε ή η λανθασμένη χρήση του προγράμματος, ή η ύπαρξη λαθών (bugs) στο πρόγραμμα.

8 - 4 - Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου 1.7. Τι εννοούμε με τον όρο παραμετρικότητα των λογιστικών (εμπορικών) προγραμμάτων; Με τον όρο παραμετρικότητα, εννοούμε την ικανότητα προσαρμογής ενός προγράμματος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις εκμετάλλευσης που έχει από το πρόγραμμα αυτό κάθε επιχείρηση. Η παραμετρικότητα είναι μία από τις αρετές του σύγχρονου software. Ένα πρόγραμμα υλοποιεί διαδικασίες που δεν γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις επιχειρήσεις. Αντί η επιχείρηση να προσαρμοστεί στούς ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους διεκπεραιώνει τις εργασίες το πρόγραμμα, τα παραμετρικά προγράμματα μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες σύμφωνα με τούς τρόπους που θα τους υποδειχθούν. Ο ΚΒΣ σήμερα απαιτεί όπως τα προγράμματα επιδεικνύουν έναν ελάχιστο βαθμό παραμετρικότητας (π.χ. προσδιορισμός από τον χρήστη φορολογικών συντελεστών). Τα λογιστικά (εμπορικά) προγράμματα όμως σήμερα έχουν εξεζητημένες δυνατότητες προσαρμογής, παρέχοντας την δυνατότητα προσδιορισμού τρόπων είσπραξης, τρόπων τιμολόγησης, τρόπων υπολογισμού αμοιβών πωλητών κ.λπ Ποια η διαφορά μεταξύ του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού των εφαρμογών; Η διαφορά των δύο αυτών κατηγοριών λογισμικού βρίσκεται στο είδος των εργασιών που αυτά διεκπεραιώνουν. Τα προγράμματα που αποκαλούνται λειτουργικό σύστημα (operating system) με βάση τις τεχνικές δυνατότητες του υπολογιστή, τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή και την αρχιτεκτονική του, διεκπεραιώνουν στον υπολογιστή στοιχειώδεις λειτουργίες που είναι κοινές σε όλες ή σε μία μεγάλη κατηγορία εφαρμογών. Τα προγράμματα που αποκαλούνται λογισμικό εφαρμογών (application software), διεκπεραιώνουν στον υπολογιστή μία ειδική διαδικασία που στόχο έχει την εξυπηρέτηση αναγκών του χρήστη, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα. Η διαφορά των δύο αυτών κατηγοριών λογισμικού αντανακλάται στον προσανατολισμό τους, τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους, το σημείο που δίνεται έμφαση στην ανάπτυξή τους και στην φορητότητά τους. Το λειτουργικό σύστημα είναι προσανατολισμένο στον υπολογιστή και στόχος του είναι να καταστήσει τον υπολογιστή λειτουργικό. Για την ανάπτυξή του απαιτούνται τεχνικές γνώσεις του υπολογιστή για τον οποίο γράφεται. Η έμφαση, στην ανάπτυξή του, δίνεται στην βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του υπολογιστή για τον οποίο γράφεται. Το λειτουργικό σύστημα είναι δεμένο με τον υπολογιστή για τον οποίο γράφεται, δεν τρέχει δηλ. σε υπολογιστή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών, συνεπώς δεν είναι φορητό. Το λογισμικό εφαρμογών είναι προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη. Για την ανάπτυξή του δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις του υπολογιστή στον οποίο θα τρέξει, αλλά μόνον η γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ.

9 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση γλώσσες προγραμματισμού, CASE tools). Η έμφαση, στην ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών, δίνεται στην πλήρη και ακριβή περιγραφή της διαδικασίας που θα υλοποιήσει και όχι στην αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του υπολογιστή στον οποίο θα τρέξει. Το λογισμικό εφαρμογών είναι ανεξάρτητο από τον υπολογιστή στον οποίο τρέχει, συνεπώς είναι εύκολα φορητό και σε υπολογιστές άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών Τι είναι το Back Up. Γιατί σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο επιβάλλεται να γίνεται όσο το δυνατόν συχνότερη λήψη Back Up των αρχείων των εφαρμογών του; Back-up λέγεται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας ενός συνόλου δεδομένων σε διαφορετικό αποθηκευτικό μέσο, από αυτό στο οποίο βρίσκονται τα δεδομένα αυτά. Έχοντας αντίγραφο ασφαλείας (backup) των δεδομένων, αποτρέπεται ο κίνδυνος απώλειάς τους λόγω καταστροφής του αποθηκευτικού μέσου στο οποίο αυτά βρίσκονται. Όταν χαλάσει το αποθηκευτικό μέσο στο οποίο βρίσκονται τα δεδομένα μίας εφαρμογής, θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί από ένα νέο αποθηκευτικό μέσο. Στην συνέχεια πρέπει να επαναφερθούν (restore) στο αποθηκευτικό μέσο τα δεδομένα της εφαρμογής από το τελευταίο backup. Κατόπιν θα πρέπει να ξανακαταχωρηθούν όλα τα δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί μετά το τελευταίο back-up και να επαναληφθούν τυχόν άλλες εργασίες που έγιναν εν τω μεταξύ. Για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τις επανακαταχωρήσεις των δεδομένων απαιτείται η όσο το δυνατόν συχνότερη λήψη back-up Τι είναι το UPS και γιατί επιβάλλεται η χρησιμοποίησή του στο περιβάλλον ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου; Το UPS (Uninterruptible Power Supply) είναι μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος αδιαλείπτου παροχής, δηλαδή μονάδα που εξασφαλίζει την παροχή ρεύματος για σύντομης διάρκειας διάστημα (από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες) όταν διακοπεί το ρεύμα της ΔΕΗ. Οι υπολογιστές ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου (ή τουλάχιστον οι servers) πρέπει να υποστηρίζονται από UPS έτσι ώστε αν το ρεύμα της ΔΕΗ διακοπεί, να μην παύσει βίαια η λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος που θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την συνάφεια των δεδομένων, αλλά να υπάρχει η άνεση χρόνου για την ομαλή και ασφαλή παύση της λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος Πότε ένα πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Multi User; Ένα πρόγραμμα λέγεται multi user, όταν υποστηρίζει την ταυτόχρονη επεξεργασία του ιδίου συνόλου δεδομένων από δύο ή περισσότερους χρήστες. Τα multi user προγράμματα επιτρέπουν σε δύο ή περισσότερους χρήστες να δουλεύουν στο ίδιο σύνολο δεδομένων, και εφαρμόζουν όλες εκείνες τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για την διαφύλαξη της συνάφειας (coherence) των δεδομένων. Ένα multi-user πρόγραμμα δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη τροποποίηση των ιδίων δεδομένων από περισσότερους από έναν χρήστες. Όταν ένας χρήστης τροποποιεί ένα ή

10 - 6 - Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου περισσότερα δεδομένα το multi-user πρόγραμμα κλειδώνει τα δεδομένα αυτά, και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο χρήστη να τα τροποποιήσει. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την εργασία του το multi-user πρόγραμμα ξεκλειδώνει τα δεδομένα, και συνεπώς μπορούν να τροποποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο χρήστη Τι εννοούμε όταν λέμε ένα πρόγραμμα φιλικό προς τον χρήστη ; Φιλικό προς τον χρήστη λέμε ένα πρόγραμμα που: α. η εκμάθηση χειρισμού του από τον χρήστη είναι εύκολη και σύντομη, β. η χρήση του είναι εύκολη, απλή και διαισθητική (intuitive) γ. παρέχει με εύκολο τρόπο κάθε πληροφορία και διευκόλυνση που είναι αναγκαία για την διεκπεραίωση ή την κατανόηση κάθε εργασίας του Τι ονομάζουμε αρχείο (file), εγγραφή (record), πεδίο (field) Αρχείο λέγεται μία πλήρης, συλλογή πληροφοριών στην οποία έχει αποδοθεί ένα όνομα. Ένα αρχείο μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα (δηλ. το σύνολο εντολών των οποίων η εκτέλεση από τον υπολογιστή σημαίνει την διεκπεραίωση μίας εργασίας), ένα σύνολο δεδομένων, ή ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη. Το αρχείο είναι η βασική μονάδα αποθήκευσης που επιτρέπει στον υπολογιστή να διακρίνει ένα σύνολο πληροφοριών από ένα άλλο. Εγγραφή (record) είναι μία συλλογή πεδίων (στοιχείων) κάθε ένα από τα οποία έχει το δικό του όνομα και τον δικό του τύπο. Συνήθως με τον όρο record στα αρχεία δεδομένων εννοούμε το σύνολο δεδομένων που αφορούν την ίδια οντότητα. Πεδίο (field) είναι μία θέση σε ένα record στην οποία αποθηκεύεται ένας ιδιαίτερο δεδομένο. Π.χ. το record ενός εργαζομένου μπορεί να περιέχει πεδία στα οποία θα αποθηκεύονται το Επώνυμο, το Όνομα, η Ημερομηνία πρόσληψης, ο Μισθός κ.λπ.. Οι παραπάνω ορισμοί δίδονται στο Computer Dictionary, Microsoft Press, Ποια ονομάζουμε κρυφά αρχεία του DOS και ποιο είναι το έργο της εντολής COMMAND.COM. Κρυφά αρχεία του DOS είναι τα αρχεία που περιέχουν τον κώδικα του λειτουργικού συστήματος DOS. Τα αρχεία αυτά φορτώνονται στον υπολογιστή κατά την εκκίνησή του (boot) και παραμένουν στην μνήμη του υπολογιστή σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους. Τα αρχεία αυτά είναι τα IO.SYS και MSDOS.SYS. Έχει καθιερωθεί να λέγονται κρυφά επειδή έχουν το χαρακτηριστικό hidden (κρυφό) και συνεπώς δεν είναι ορατά με μία απλή εντολή επίδειξης περιεχομένων καταλόγου (dir). Το COMMAND.COM, που επίσης φορτώνεται στον υπολογιστή κατά την εκκίνησή του, ερμηνεύει (interpret) τις εντολές που διατυπώνει ο χρήστης και καλεί τα προγράμματα που θα τις εκτελέσουν. Για τον λόγο αυτό αποκαλείται και Command Interpreter (διερμηνέας εντολών) Ποιο το έργο της εντολής Format και ποιο της εντολής Diskcopy; Δώστε από ένα παράδειγμα χρήσης τους.

11 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση α. Η εντολή Format προετοιμάζει ένα αποθηκευτικό μέσο έτσι ώστε αυτό να είναι έτοιμο προς χρήση. Συγκεκριμένα οργανώνει και οριοθετεί τον αποθηκευτικό χώρο του μέσου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων σε αυτό από την αποθηκευτική μονάδα στην οποία αυτό θα εισαχθεί. Για να προετοιμάσουμε ένα αποθηκευτικό μέσο δίνουμε την εντολή format ακολουθούμενη από το όνομα της μονάδας στην οποία βρίσκεται το αποθηκευτικό μέσο που θέλουμε να προετοιμάσουμε. Έτσι η εντολή format a: προετοιμάζει την δισκέττα που έχουμε βάλει στο drive A: του υπολογιστή μας. β. Έργο της εντολής diskcopy είναι η πανομοιότυπη αντιγραφή των περιεχομένων ε- νός αποθηκευτικού μέσου σε ένα άλλο, των ιδίων όμως τεχνικών προδιαγραφών. Π.χ. η εντολή diskcopy a: b: αντιγράφει τα περιεχόμενα του αποθηκευτικού μέσου που έχουμε βάλει στο drive A: του υπολογιστή μας, στο αποθηκευτικό μέσο που έχουμε βάλει στο drive B: του υπολογιστή μας. Για να εκτελεστεί η εργασία αυτή θα πρέπει οι δισκέττες που έχουμε βάλει στα drive A: και B: να είναι των ίδιων τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. 3.5" 2DD και οι δύο, ή 3.5" HD και οι δύο) Ποιο το έργο της εντολής MD; Ποιο της CD και ποιο της RD; Δώστε από ένα παράδειγμα χρήσης της. α. Η εντολή MD δημιουργεί μία νέα λογική περιοχή (κατάλογο) στο αποθηκευτικό μέσο. Π.χ. όντας τοποθετημένοι στο αποθηκευτικό μέσο C: η εντολή MD \SALES δημιουργεί μία νέα λογική περιοχή (κατάλογο) στην ρίζα του αποθηκευτικού μέσου με όνομα SALES. β. Η εντολή CD μας τοποθετεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή (κατάλογο) ενός αποθηκευτικού μέσου ή πιο σωστά σε μία διεύθυνσή του. Π.χ. η εντολή CD \SALES\FORECAST θα μας τοποθετήσει στην διεύθυνση \SALES\FORECAST δηλ. την περιοχή FORECAST που είναι θυγατρική της περιοχής SALES του αποθηκευτικού μέσου. γ. Η εντολή RD διαγράφει μία περιοχή από το αποθηκευτικό μέσο. Προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της είναι η διαγραφόμενη περιοχή να μην έχει υποπεριοχές, ούτε να περιέχει αρχεία και επιπλέον να μην είμαστε τοποθετημένοι σε αυτήν την στιγμή που διατυπώνουμε την εντολή διαγραφής της. Π.χ. για να διαγράψουμε την περιοχή FORECAST που είναι θυγατρική της περιοχής SALES του αποθηκευτικού μέσου C: πρέπει αυτή να είναι κενή (δηλ. να μην περιέχει ούτε υποπεριοχές, ούτε αρχεία) και να μην είμαστε τοποθετημένοι σε αυτήν αλλά σε κάποια άλλη π.χ. την SALES. Τότε η εντολή η C:\SALES>RD \SALES\FORECAST (ή C:\SALES>RD FORECAST) θα διαγράψει την περιοχή FORECAST Αναφέρατε 3 υλικά που χαρακτηρίζουμε ως αναλώσιμα ειδικά για ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο; Αναλώσιμα υλικά σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο είναι: α. τα κάθε είδους έντυπα στα οποία εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία και οι καταστάσεις της επιχείρησης β. το έντυπο ή τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις πρόχειρες εκτυπώσεις, για την εκτύπωση εσωτερικών reports και για τις διαδικασίες ελέγχου των εργασιών

12 - 8 - Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου γ. τα αναλώσιμα των εκτυπωτών (μελανοταινίες, toner κ.λπ.) δ. τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία λαμβάνεται το backup (δισκέττες, μαγνητικές ταινίες) ε. φάκελλοι και ντοσσιέ αρχειοθέτησης των στοιχείων και καταστάσεων στ. υλικά καθαρισμού και συντήρησης του υλικού εξοπλισμού Αναφέρατε τρία, κατά την γνώμη σας, κύρια πλεονεκτήματα των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, που καθιστούν επιβεβλημένη την χρησιμοποίησή τους στο περιβάλλον ενός σύγχρονου Λογιστηρίου. α. Η ικανότητά τους να εκτελούν και να εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων προϊόντων λογισμικού (software), που καθιστούν τον υπολογιστή ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε εργασία (με γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, δυνατότητες δικτύωσης, δυνατότητες εκτέλεσης πολλών προγραμμάτων (multitasking) κ.λπ.), β. Η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας (λόγω της υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας των δεδομένων, ενημέρωσης καταστάσεων, εξαγωγής αποτελεσμάτων κ.λπ.) με συνέπεια την μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της παραγωγικότητας στο χώρο του σύγχρονου λογιστηρίου, γ. Η ικανότητα αποθήκευσης και αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των αναγκαίων δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών του σύγχρονου Λογιστηρίου. Σχόλιο Η ερώτηση αυτή απαιτεί μάλλον την απαρίθμηση πλεονεκτημάτων των σύγχρονων και όχι των υπολογιστικών συστημάτων γενικά, οπότε θα έπρεπε να αναφερθούν τα εξής πλεονεκτήματα: α. Η άμεση και χωρίς λάθη ενημέρωση όλων των δεδομένων που παρακολουθεί το σύστημα. Π.χ. η ενημέρωση των αναλυτικών καθολικών, ισοζυγίων κ.λπ. των λογαριασμών που κινούνται σε ένα άρθρο γίνεται αμέσως μετά την καταχώρηση του άρθρου, χωρίς κανένα λάθος. β. Η δυνατότητα άμεσης άντλησης οποιασδήποτε πληροφορίας (αναλυτικής ή συγκεντρωτικής) μπορεί να προκύψει από επεξεργασία των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στο σύστημα. Η έκδοση π.χ. ενός ισοζυγίου λογαριασμών μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται καμία εργασία από τον χρήστη. γ. Ο περιορισμός στο ελάχιστο δυνατόν των εργασιών ρουτίνας με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου που μπορεί να αφιερωθεί σε αποδοτικότερες για το λογιστήριο και την επιχείρηση εργασίες. δ. Η δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας από πολλούς χρήστες του ιδίου συνόλου δεδομένων. Π.χ. η καταχώρηση λογιστικών άρθρων μπορεί να διεκπεραιώνεται από πολλούς χρήστες, των οποίων οι καταχωρήσεις ενημερώνουν το ίδιο σύνολο δεδομένων Αναφέρατε τα πέντε, κατά την γνώμη σας, σπουδαιότερα κριτήρια για την επιλογή ενός πακέτου λογιστικών προγραμμάτων, από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά; α. Να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ΚΒΣ για την μηχανογράφηση (άλλως η χρήση του είναι παράνομη) έχοντας ικανότητα προσαρμογής στις πραγματοποιούμενες φορολογικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την νομότυπη και εμπρόθεσμη τήρηση των βιβλίων. β. Να έχει αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής (παραμετρικότητα), έτσι ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες του λογιστηρίου. Ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών σημαίνει ότι το πρόγραμμα

13 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις ιδιαίτερες εργασίες που γίνονται στο λογιστήριο, υποστηρίζει τις ιδιαίτερες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, και παρέχει την πληροφόρηση που είναι αναγκαία στο λογιστήριο και την επιχείρηση για την καθημερινή λειτουργία της. γ. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προγράμματος να παρέχει υποστήριξη και να λύνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την χρήση του προγράμματος γρήγορα και αποτελεσματικά, να ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς τα λογιστικά της προγράμματα και να πείθει για την οικονομική ευρωστία και τις προοπτικές της. δ. Να είναι το πρόγραμμα φιλικό (user-friendly) έτσι ώστε ο χρόνος προσαρμογής του χρήστη στην χρήση του προγράμματος και η απόκτηση από αυτόν της ικανότητας αξιοποίησης των δυνατοτήτων του προγράμματος, να είναι σύντομος. ε. Να είναι η τιμή (και το κόστος συντήρησης) του προγράμματος, ανάλογο των δυνατοτήτων του και των διευκολύνσεων που παρέχει. Συμπληρωματικά κριτήρια θα μπορούσαν να είναι πολλά, όπως: 1. Η τεχνική συμβατότητά του με το hardware που ήδη διαθέτει η Επιχείρηση, καθώς και με αυτό που σκοπεύει μεσοπρόθεσμα να προμηθευτεί. 2. Η συμβατότητά του με τις γνώσεις, εμπειρίες, συνήθειες και ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης, καθώς και την βαρύτητα των οργανωτικών αναδιατάξεων που θα απαιτούσε η χρησιμοποίησή του. 3. Η τεχνική του αρτιότητα παράλληλα με την ποιότητα και την αξιοπιστία των βοηθητικών υπηρεσιών που θα παρείχε η εταιρεία πώλησής του. 4. Οι δυνατότητες επέκτασης ή συναρμογής του με άλλα προγράμματα που ήδη διαθέτει η επιχείρηση ή σκοπεύει να αποκτήσει. 5. Η εκτίμηση του χρόνου ξεπεράσματός του από ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δύσκολα μπορεί κάποιος να στηρίξει την επιλογή του σε 5 ή 6 κριτήρια αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα Έχει νόημα η δυνατότητα σύνδεσης δύο ή και περισσοτέρων εφαρμογών (π.χ. Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης) στα πλαίσια ενός σύγχρονου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος και γιατί; Η σύνδεση δύο εφαρμογών έχει νόημα όταν αυτές διαχειρίζονται κοινά δεδομένα και είναι μάλιστα εξαιρετικά κρίσιμη για την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος. Σε δύο εφαρμογές που δεν διαχειρίζονται κοινά δεδομένα (π.χ. Μισθοδοσία και Παρακολούθηση παγίων) η σύνδεση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Όταν δύο εφαρμογές είναι συνδεδεμένες, εργασία που διεκπεραιώνεται από τον χρήστη σε ένα σύνολο δεδομένων στην πρώτη από αυτές, δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί από τον (ίδιο ή άλλο) χρήστη και στην δεύτερη εφαρμογή. Η επανάληψη της εργασίας ενέχει τον κίνδυνο λαθών, αποτέλεσμα των οποίων είναι η ασυμφωνία (ασυνάφεια) των δεδομένων που συντηρούν και οι δύο εφαρμογές. Όταν δε, διαπιστωθεί ασυμφωνία στις τιμές των κοινών δεδομένων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε που έχει γίνει το λάθος, και ποια εφαρμογή δείχνει τα σωστά δεδομένα. Αντίθετα όταν συνδέονται οι εφαρμογές, η εφαρμογή στην οποία έγινε η εργασία στα δεδομένα θα τροφοδοτήσει την άλλη εφαρμογή με τα ίδια δεδομένα και μάλιστα στην μορφή εκείνη που αυτή τα επεξεργάζεται. Επομένως με την σύνδεση των εφαρμογών επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου, εξασφαλίζεται η συμφωνία των δεδομένων στις δύο

14 Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου εφαρμογές, και ο έλεγχος των δεδομένων καθίσταται αποτελεσματικότερος αφού το όποιο λάθος εντοπισθεί είναι ξεκάθαρο σε ποια εφαρμογή θα πρέπει να αναζητηθεί. Τα παραπάνω ισχύουν σε πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης και ένα πρόγραμμα Λογιστικής. Το πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης διαχειρίζεται (εκτός των άλλων) τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις που δημιουργεί η διακίνηση ειδών από μία επιχείρηση στους πελάτες/προμηθευτές της και την ικανοποίηση/εξόφλησή τους. Με τα δεδομένα όμως αυτά πρέπει να ενημερώνεται και η Λογιστική. Έχοντας συνδέσει τις δύο αυτές εφαρμογές κάθε καταχώρηση τέτοιων δεδομένων στο πρόγραμμα της Εμπορικής Διαχείρισης θα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ενημέρωση της Λογιστικής. Έτσι π.χ. η έκδοση ενός τιμολογίου πώλησης από το πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης θα σημαίνει και την καταχώρηση του αντίστοιχου άρθρου στην Λογιστική. Επειδή κάθε καταχώρηση στην Εμπορική Διαχείριση θα συνοδεύεται και από ενημέρωση της Λογιστικής, τα κοινά δεδομένα των δύο εφαρμογών θα συμφωνούν (π.χ. η Συνολική Αξία Πωλήσεων Εμπορευμάτων στην Εμπορική Διαχείριση και η Συνολική Πίστωση του λογαριασμού 70 στην Λογιστική θα είναι ίσες). Αν επιπλέον για οποιοδήποτε λόγο η Συνολική Πίστωση του λογαριασμού 70 στην Λογιστική και η Συνολική Αξία Πωλήσεων Εμπορευμάτων στην Εμπορική Διαχείριση δεν είναι αυτές που δείχνουν τα δύο προγράμματα, είναι ξεκάθαρο ότι τα λάθος δεδομένα θα πρέπει να αναζητηθούν στο πρόγραμμα της Εμπορικής Διαχείρισης και όχι της Λογιστικής Ποια είναι η χρησιμότητα των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου; Επεξεργασία κειμένου έχει καθιερωθεί να λέγονται τα προγράμματα με την βοήθεια των οποίων διεκπεραιώνουμε στον υπολογιστή όλες τις φάσεις της ζωής ενός εγγράφου (σύνταξη, παρουσίαση, εκτύπωση, αρχειοθέτηση κ.λπ.). Η παραγωγή εγγράφων με την βοήθεια των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου εξασφαλίζει πληθώρα πλεονεκτημάτων έναντι συμβατικών μεθόδων παραγωγής εγγράφων (π.χ. γραφομηχανή). Ανάμεσα σε αυτά είναι η απεριόριστη δυνατότητα διορθώσεων του εγγράφου (χωρίς να απαιτείται επαναδακτυλογράφηση του εγγράφου), οι δυνατότητες επιμελημένης παρουσίασής του, η δυνατότητα σύνταξης ενός εγγράφου με βάση ένα άλλο έγγραφο (χωρίς να απαιτείται η εξαρχής σύνταξή του, αλλά η τροποποίηση των σημείων που διαφοροποιούν το νέο έγγραφο από το παληό) κ.λπ.. Έτσι χάρη στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου αυξάνει η παραγωγικότητα στο σύγχρονο γραφείο Τι είναι τα προγράμματα λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και ποια η θέση τους στο σύγχρονο περιβάλλον ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου; Spreadsheets είναι κατά βάση περιβάλλοντα περιγραφής και υλοποίησης υπολογισμών, στα οποία ο χρήστης (άνθρωπος) περιγράφει πως πρέπει να εκτελεσθεί μία σειρά υπολογισμών με την οποία θα υπολογισθούν τα ζητούμενα αποτελέσματα, ενώ το πρόγραμμα spreadsheet υλοποιεί τους υπολογισμούς που έχουν διατυπωθεί. Στα προγράμματα spreadsheets η εκτέλεση των υπολογισμών είναι ακαριαία, ενώ η α- κρίβειά τους είναι απόλυτη. Πέρα από τις δυνατότητες εκτέλεσης υπολογισμών τα προγράμματα spreadsheets έχουν σήμερα πληθώρα άλλων δυνατοτήτων, όπως δυνα-

15 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση τότητες επιμελημένης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, δυνατότητες γραφικής α- πεικόνισης, δυνατότητες άντλησης δεδομένων από άλλα περιβάλλοντα κ.λπ.. Σε ένα λογιστήριο, απαιτείται καθημερινά η διεκπεραίωση πληθώρας υπολογισμών (π.χ. μισθοδοσία, υπολογισμοί τόκων, κ.λπ.), των οποίων η ακρίβεια πρέπει να είναι απόλυτη. Με την βοήθεια των προγραμμάτων spreadsheets οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται ακαριαία (κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο) και επιπλέον αλάνθαστα (χωρίς επιπλέον π.χ. ανάγκη επαλήθευσης) Ποιες είναι οι ειδικές υποχρεώσεις του επιτηδευματία, που χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων του και γιατί; Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση στοιχείων είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ΚΒΣ: α. Να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα (τουλάχιστον για εκείνο το μέρος των λειτουργιών του προγράμματος που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα) το οποίο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σε αυτό. β. Να θέτει στην διάθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ το κατάλληλο προσωπικό για την χρήση του λογισμικού για όσο χρόνο απαιτηθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου. γ. Να διαφυλάσσει εκτός από τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Κώδικα, τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού, τις μηνιαίες καταστάσεις του βιβλίου αποθήκης, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης των δεδομένων μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους, και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού. Με την θέσπιση των υποχρεώσεων αυτών ο νομοθέτης αποβλέπει στην παροχή δυνατοτήτων ελέγχου στα ελεγκτικά όργανα, ισότιμων με αυτές που έχουν κατά τον έ- λεγχο επιτηδευματία που δεν χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα. Με το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ή/και με την βοήθεια του κατάλληλου προσωπικού του επιτηδευματία, τα ελεγκτικά όργανα έχουν την ευχέρεια και την δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου όλων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία οποτεδήποτε προσέλθουν για έλεγχο. Με την υποχρέωση διαφύλαξης των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης επιβάλλει στον επιτηδευματία να έχει διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή τα καταχωρημένα δεδομένα που δεν έχουν εκτυπωθεί (και δεν του επιτρέπει να επικαλεσθεί π.χ. καταστροφή των αποθηκευτικών μέσων, έτσι ώστε να αποφύγει τον έλεγχο των καταχωρημένων δεδομένων) Ποιες είναι οι προθεσμίες ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων τρίτης κατηγορίας και ειδικότερα πότε γίνεται η ενημέρωση του/των Ημερολογίου/ων και πότε η εκτύπωσή του(ς) σε ένα Μηχανογραφημένο Λογιστήριο; Πότε γίνονται οι εκτυπώσεις των Αναλυτικών Καθολικών και του Γενικού Καθολικού; Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας ενημερώνει:

16 Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου α. Τα ημερολόγια μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή την λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από την διενέργειά τους. β. Το βιβλίο αποθήκης εντός 10 ημερών ποσοτικά και κατ' αξία, δηλ. ποσοτικά εντός 10 ημερών από την παραλαβή ή την παράδοση ή άλλου είδους διακίνηση του αγαθού, και κατ' αξία εντός 10 ημερών από την έκδοση ή την λήψη στοιχείου αξίας. Η εκτύπωση των ημερολογίων, του συγκεντρωτικού ημερολογίου (όταν τηρείται), του γενικού καθολικού και του βιβλίου αποθήκης μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις. Σε μηνιαία βάση και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις ο επιτηδευματίας μπορεί, αντί της μηνιαίας εκτύπωσης του συγκεντρωτικού ημερολογίου (όταν τηρείται) του γενικού καθολικού και του βιβλίου αποθήκης, να εκτυπώνει ισοζύγιο του γενικού καθολικού και κατάσταση του βιβλίου αποθήκης. Εφόσον τηρούνται μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού και μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αποθήκης, η εκτύπωση του συγκεντρωτικού ημερολογίου (όταν τηρείται), του γενικού καθολικού και του βιβλίου αποθήκης γίνεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού. Τα αναλυτικά καθολικά εκτυπώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού. Το βιβλίο αποθήκης (όταν τηρούνται καταστάσεις του βιβλίου αποθήκης) καθώς και τα αναλυτικά καθολικά μπορεί να μην εκτυπώνονται στο τέλος της χρήσης, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αυτών εντός 3 (τριών) ημερών, όταν ζητηθεί κατά την διάρκεια φορολογικού ελέγχου Τι είναι το ειδικό ακυρωτικό σημείωμα; Ειδικό ακυρωτικό σημείωμα είναι το στοιχείο που εκδίδεται σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης φορολογικού στοιχείου από το μηχανογραφικό σύστημα. Με την έκδοση ειδικού ακυρωτικού σημειώματος ακυρώνεται το λανθασμένο στοιχείο και οι εγγραφές που έγιναν στους οικείους λογαριασμούς. Το ειδικό ακυρωτικό σημείωμα εκδίδεται εφόσον το λάθος διαπιστωθεί πριν γίνει χρήση του στοιχείου, άλλως πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο. Το ειδικό ακυρωτικό σημείωμα είναι αθεώρητο και για την έκδοσή του μπορεί να χρησιμοποιείται το ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο έκδοσης στοιχείων του επιτηδευματία Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ όταν γίνεται μηχανογραφημένη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων; Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ πρέπει να γίνει σχετική γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ. Με την γνωστοποίηση αυτή αποκτάται δικαίωμα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για δέκα (10) ημέρες. Εφόσον η βλάβη δεν πρόκειται να αρθεί στο διάστημα των 10 ημερών, θα πρέπει να θεωρηθούν προσωρινά βιβλία (τα οποία κατά την πράξη θεώρησής τους πρέπει να φέρουν τον χαρακτηρισμό τους ως προσωρινών βιβλίων ) στα οποία θα καταχωρούνται οι πρωτογενείς εγγραφές

17 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης του Η/Υ. Αν πρόκειται για βιβλία Α' ή Β' τα προσωρινά βιβλία θα είναι αντίστοιχα βιβλία της ίδιας κατηγορίας. Αν πρόκειται για βιβλία Γ' κατηγορίας σαν προσωρινά βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μηχανογραφικά έντυπα ή να χρησιμοποιηθεί ένα γενικό ημερολόγιο (ιταλικού τύπου). Για την έκδοση των στοιχείων πρέπει να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί ειδική σειρά φορολογικών στοιχείων τα οποία θα συμπληρώνονται χειρόγραφα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΒΣ για την χειρόγραφη συμπλήρωση των στοιχείων Ποια η διαφορά στην λειτουργία μεταξύ του συστήματος απευθείας ε- πεξεργασίας δεδομένων (οριστικές ή On Line κινήσεις) και του συστήματος επεξεργασίας κατά δεσμίδες (Batch System ή προσωρινές κινήσεις); Σε ένα On Line μηχανογραφικό σύστημα, μετά την καταχώρηση ενός γεγονότος (δηλ. των πρωτογενών δεδομένων) γίνεται σε ακαριαίο χρόνο η επεξεργασία των καταχωρηθέντων δεδομένων, δηλ. η ενημέρωση όλων των δεδομένων που συντηρεί το σύστημα και επηρεάζονται από τα καταχωρηθέντα δεδομένα. Κατ' αυτόν τον τρόπο η όποια πληροφορία αντληθεί από το μηχανογραφικό σύστημα είναι ανά πάσα στιγμή σύμφωνη (συναφής) με τα καταχωρημένα σε αυτό δεδομένα. Σε ένα batch μηχανογραφικό σύστημα, τα δεδομένα αποθηκεύονται πρώτα σε προσωρινά αρχεία και δεν υφίστανται επεξεργασία από το σύστημα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (και αφού προηγηθούν έλεγχοι στα δεδομένα), δίνεται η εντολή από τον χρήστη στο σύστημα να επεξεργασθεί τα δεδομένα που έχουν συσσωρευτεί στα προσωρινά αρχεία. Τότε γίνεται η ενημέρωση όλων των δεδομένων που συντηρεί το σύστημα Πως αντιλαμβάνεστε την λειτουργία ενός τοπικού δικτύου Η/Υ σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα από την λειτουργία του δικτύου; Σε ένα δίκτυο Η/Υ οι πόροι (resources) του κάθε υπολογιστή είναι στην διάθεση ό- λων των άλλων υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η λύση του δικτύου Η/Υ είναι: α. Πολλοί χρήστες μπορούν (με την βοήθεια του αναγκαίου λογισμικού εξοπλισμού) να επεξεργάζονται κοινά δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρημένα σε αποθηκευτικά μέσα προσπελάσιμα από όλους τους χρήστες. β. Κάθε πρόγραμμα χρειάζεται να εγκατασταθεί μία μόνο φορά σε ένα μόνο υπολογιστή, και να είναι στην διάθεση όποιου χρήστη το χρειάζεται. γ. Κάθε εκτυπωτής μπορεί να εξυπηρετήσει εκτυπώσεις όλων των χρηστών και όχι μόνον του χρήστη που εργάζεται στον υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής. Έτσι π.χ. αντί κάθε χρήστης να εισάγει στον εκτυπωτή του το έντυπο στο οποίο θα κάνει την εκτύπωση, μπορεί να στείλει την εκτύπωσή του σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε άλλον υπολογιστή, αλλά είναι τροφοδοτημένος με το επιθυμητό έντυπο. δ. Η μηχανογράφηση του λογιστηρίου μπορεί να επεκταθεί σταδιακά, με την προσθήκη νέων υπολογιστών και την εγκατάσταση νέου λογισμικού εξοπλισμού, με τον ρυθμό που υπαγορεύει η επέκταση των αναγκών του λογιστηρίου. Μειονεκτήματα που παρουσιάζει η λύση του δικτύου είναι:

18 Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου α. Η διοίκηση (administration) του δικτύου (καθορισμός των χρηστών, των δικαιωμάτων τους κ.λπ.) απαιτεί χρόνο, ειδικές γνώσεις και εμπειρία. β. Είναι πολύ εύκολο να υποκλαπούν ή να διαφθαρούν δεδομένα από μη αρμόζον προσωπικό, αν δεν γίνεται σωστά η διοίκηση του δικτύου. γ. Η εγκατάσταση και επέκταση του δικτύου απαιτεί καλωδιώσεις των οποίων η ε- γκατάσταση δεν είναι πάντα ευχερής σε έναν επαγγελματικό χώρο, ενώ πρόβλημα στην καλωδίωση μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου Η/Υ Τι είναι το μηχανογραφημένο έντυπο πολλαπλής χρήσης; Με ποιες προϋποθέσεις χρησιμοποιείται; Μηχανογραφημένο έντυπο πολλαπλής χρήσης, είναι το έντυπο που χρησιμοποιείται για την μηχανογραφική έκδοση περισσοτέρων από ένα βιβλίων, καταστάσεων ή φορολογικών στοιχείων. Οι προϋποθέσεις χρήσης μηχανογραφημένου εντύπου πολλαπλών χρήσεων ορίζονται στο άρθρο 25 του ΚΒΣ. Σύμφωνα με αυτές: α. Το έντυπο πολλαπλών χρήσεων οφείλει να φέρει ενιαία γενική αρίθμηση. β. Κατά την εκτύπωση, στην περίπτωση των βιβλίων πρέπει να επισημαίνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης και να δίδεται εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης, ενώ στην περίπτωση των στοιχείων πρέπει να αποτυπώνεται ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου με ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου. γ. Τόσο στην περίπτωση των βιβλίων, όσο και στην περίπτωση των στοιχείων πρέπει με το σημείωμα θεώρησης να γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ το είδος των βιβλίων και των καταστάσεων, ή το είδος και οι σειρές στοιχείων που θα εκδίδονται από το έντυπο πολλαπλών χρήσεων Τι είδους εκτυπωτές γνωρίζετε; Τι τεχνολογία χρησιμοποιεί κάθε ένας; Από τους σήμερα χρησιμοποιούμενους εκτυπωτές, συνηθέστεροι είναι οι dot-matrix, οι ink-jet και οι laser εκτυπωτές. Σε έναν dot-matrix εκτυπωτή, η εκτύπωση γίνεται με την βοήθεια μίας κεφαλής που κινείται πάνω σε έναν άξονα. Μπροστά από την κεφαλή υπάρχει μελανοταινία. Η κεφαλή απαρτίζεται από έναν σύνολο ακίδων (συνήθως 9 24) που αναπτύσσονται σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Για να γίνει η εκτύπωση, το χαρτί καθοδηγούμενο από μηχανισμό έρχεται στο κατάλληλο ύψος, και η κεφαλή κινούμενη πάνω στον άξονα τοποθετείται στην κατάλληλη θέση. Από τις ακίδες της κεφαλής, εκτείνεται προς τα μπρος και χτυπά την μελανοταινία εκείνο το υποσύνολο ακίδων, των ο- ποίων το σκαρίφημα των στιγμάτων θα αποδώσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον προς εκτύπωση χαρακτήρα. Ένας ink-jet εκτυπωτής, φέρει μία κεφαλή που σαρώνει το χαρτί καθ' όλο το πλάτος του. Σε αντίθεση με τους dot-matrix δεν υπάρχει κρούση ακίδων στην μελανοταινία (και αποτύπωση στίγματος) αλλά ψεκασμός του σημείου με μελάνι από μικρές οπές της κεφαλής. Οι οπές αυτές ελέγχονται με πιεζοηλεκτρικά στοιχεία που βρίσκονται πίσω τους, τα οποία συμπιέζονται μόλις δεχθούν έναν ηλεκτρικό παλμό και εκρέουν μελάνι.

19 Κεφάλαιο 1: Μηχανογράφηση Σε έναν εκτυπωτή laser μία ακτίνα laser (μικρής διατομής) αναπαριστά μία προς εκτύπωση σελίδα σημείο προς σημείο πάνω σε ένα φωτοευαίσθητο κυλινδρικό τύμπανο το οποίο περιστρέφεται μέχρι να σχηματισθεί πάνω του όλη η προς εκτύπωση σελίδα. Τα σημεία του τυμπάνου στα οποία πέφτει η ακτίνα laser φορτίζονται. Κατόπιν το τύμπανο περνάει από γραφίτη (toner-ξηρό μελάνι) και έλκονται κόκκοι γραφίτη μόνο από εκείνα τα σημεία στα οποία έχει πέσει η ακτίνα laser. Στην συνέχεια φορτώνεται μία σελίδα χαρτιού που περνάει πάνω από το τύμπανο από το οποίο αποσπά τους κόκους γραφίτη. Στο τέλος η σελίδα θερμαίνεται οπότε σταθεροποιείται ο γραφίτης πάνω της Τι εννοούμε λέγοντας περιφερειακές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος; Αναφέρατε 4 από αυτές. Με τον όρο περιφερειακές εννοούμε σε έναν υπολογιστή συσκευές οι οποίες συνδέονται με τον υπολογιστή και ελέγχονται από τον επεξεργαστή του (microprocessor). Τέτοιες συσκευές είναι η οθόνη, το πληκτρολόγιο, ο εκτυπωτής, το ποντίκι, οι δίσκοι, το modem, ο scanner κ.λπ.. Ο όρος περιφερειακές συσκευές χρησιμοποιήθηκε αρχικά με την έννοια του πρόσθετος αλλά όχι απαραίτητος. Σήμερα όμως πολλές περιφερειακές συσκευές είναι αναγκαίες για ένα πλήρες και λειτουργικό υπολογιστικό σύστημα (έτσι π.χ. λίγοι άνθρωποι σήμερα θα παραδεχόντουσαν ότι η οθόνη είναι μη απαραίτητη συσκευή, αν και υπολογιστικό σύστημα χωρίς οθόνη μπορεί να υπάρξει) Ποιες οι έννοιες των όρων δεδομένα (data) και πληροφορία (information); Δώστε σχετικό παράδειγμα. Με τον όρο δεδομένο εννοούμε την τιμή ενός μεγέθους. Με τον όρο πληροφορία εννοούμε την σημασία που απορρέει από την συσχέτιση ή επεξεργασία δύο ή περισσοτέρων δεδομένων. Π.χ. το που είναι μία από τις τιμές που λαμβάνει το μέγεθος Χρέωση Πελάτη είναι ένα δεδομένο, όπως επίσης και το ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος ΟΕ που είναι μία από τις τιμές που λαμβάνει το μέγεθος Όνομα πελάτη. Η σημασία ό- μως που απορρέει από την συσχέτιση του ότι η οντότητα που έχει τιμή ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος ΟΕ στο μέγεθος Όνομα Πελάτη έχει τιμή ν.μ. στο μέγεθος Χρέωση πελάτη είναι πληροφορία. Σχόλιο Στα σχολικά εγχειρίδια (που χρησιμοποιούνται στην μέση εκπαίδευση), σαν δεδομένα ορίζονται οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ενός υπολογισμού, ενώ σαν πληροφορία ορίζεται το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Σχετικό παράδειγμα (που χρησιμοποιεί αυτή η απλοϊκή προσέγγιση) είναι οι βαθμοί ενός μαθητή (δεδομένα) και ο μέσος όρος της βαθμολογίας του, ο οποίος αν είναι μεγαλύτερος από την βάση ο μαθητής προάγεται ενώ αν είναι μικρότερος απορρίπτεται (πληροφορία). Επιστημονικά πάντως πληροφορία είναι (σύμφωνα με τον Shanon που διετύπωσε την Θεωρία της Πληροφορίας, Information Theory), το μέτρο της πιθανότητας του να μην συμβεί ένα γεγονός. Σαν τέτοιο μέτρο χρησιμοποιείται ο αρνητικός λογάριθμος ως προς το 2 της πιθανότητας του να συμβεί το γεγονός Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, που αποφασίζει την λειτουργία ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, αντιμετωπίζει το δίλημμα, να κατασκευάσει το απαραίτητο για την εξυπηρέτησή των αναγκών της λογιστικό πρόγραμμα ή να προμηθευτεί κάποιο έτοιμο από τα ήδη υπάρχοντα στην α-

20 Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικού Μηχ/νου Λογιστηρίου γορά. Αναφέρατε το, κατά την γνώμη σας κυριότερο μειονέκτημα και τέσσερα πλεονεκτήματα της επιλογής προμήθειας έτοιμου λογιστικού προγράμματος. Το κυριότερο μειονέκτημα της επιλογής έτοιμου λογιστικού προγράμματος είναι το γεγονός ότι η επιχείρηση θα πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Επιθυμητό όμως είναι το αντίστροφο, δηλαδή το πρόγραμμα να διεκπεραιώνει τις εργασίες και να υλοποιεί τις διαδικασίες με τον τρόπο που αυτές λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση. Το έτοιμο λογιστικό πρόγραμμα όμως έχει τα εξής πλεονεκτήματα: α. Το κόστος αγοράς του είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος ανάπτυξης ε- νός προγράμματος από την ίδια την επιχείρηση. β. Έχει πολύ λιγότερα λάθη (bugs) από ότι ένα πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί από την ίδια την επιχείρηση. Τα έτοιμα προγράμματα χρησιμοποιούνται σε πολλές επιχειρήσεις, συνεπώς τα λάθη τους εντοπίζονται γρηγορότερα, διορθώνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες και διανέμονται διορθωμένα στις επόμενες versions των προγραμμάτων. Αντίθετα όλα τα λάθη ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε από την ίδια την επιχείρηση, είναι καταδικασμένη να τα υποστεί η επιχείρηση. γ. Η συντήρηση, ανανέωση και ο εμπλουτισμός με νέες δυνατότητες των έτοιμων προγραμμάτων είναι σημαντικά φθηνότερος. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα Λογιστήριο που οφείλει να χρησιμοποιεί προγράμματα εναρμονισμένα με τον ΚΒΣ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Αντίθετα ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε στην επιχείρηση, η συντήρηση είναι πολυδάπανη και απαιτεί ειδικευμένο προσωπικό. δ. Ο χρόνος απόκτησης ενός έτοιμου προγράμματος είναι μηδαμινός, ενώ η ανάπτυξη ενός προγράμματος από την επιχείρηση απαιτεί μακρύ χρονικό διάστημα. Το κύριο μειονέκτημα της επιλογής ενός έτοιμου και μαζικά παραγόμενου λογιστικού προγράμματος, πηγάζει από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να έχει καλύψει απόλυτα κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του όλες τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν κάθε μία από τις επιχειρήσεις που θα το χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, τα έτοιμα λογιστικά προγράμματα, διαβαθμίζονται ακριβώς και με βάση αυτήν την δυνατότητα εκ των υστέρων κάλυψης αυτών των ιδιαιτεροτήτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να απαιτήσει κανείς από κάποιο έτοιμο πρόγραμμα να ανταποκρίνεται άμεσα και πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η επιλογή ενός έτοιμου προγράμματος, είναι και: 1. Η τυποποιημένη μορφή του, τις πιο πολλές φορές, που το κάνει ευκολότερο στην εκμάθηση και την χρήση του. 2. Η υποστήριξή του και με άλλες υπηρεσίες (π.χ. φορολογικής πληροφόρησης) εκ μέρους της εταιρείας από την οποία το προμηθευόμαστε Με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόσβαση τρίτων στα περιεχόμενα των προγραμμάτων του υπολογιστικού μας συστήματος; Ο έλεγχος των προσβάσεων σε ένα υπολογιστικό σύστημα που εξυπηρετεί πολλούς χρήστες γίνεται με τον εξής τρόπο. Σε κάθε χρήστη έχει αποδοθεί ένα όνομα (user-

Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.2) Ερωτήσεις: 1 189...

Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.2) Ερωτήσεις: 1 189... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Μηχανογράφηση (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11 Λογιστική (Κατάλογος ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα Κάθε Η/Υ αποτελείται από το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software). Το Υλικό είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Κάντε Check up στο λογισμικό σας!.. δώστε απάντηση στους προβληματισμούς σας!.και προχωρήστε στις επιλογές σας! To πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων αποτελεί το κύριο εργαλείο της

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...9 Ομάδα Α: Ερωτήσεις γενικών γνώσεων Ομάδα Β: Ερωτήσεις ειδικών γνώσεων Ευρετήριο ερωτήσεων...

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...9 Ομάδα Α: Ερωτήσεις γενικών γνώσεων Ομάδα Β: Ερωτήσεις ειδικών γνώσεων Ευρετήριο ερωτήσεων... Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...9 Ομάδα Α: Ερωτήσεις γενικών γνώσεων... 11 Ομάδα Β: Ερωτήσεις ειδικών γνώσεων... 77 Ευρετήριο ερωτήσεων...291 Ομάδα Α Ερωτήσεις γενικών γνώσεων 1. Να μετατρέψετε το δεκαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα