Προσδιορισμός της ελληνικής κλινικής πρακτικής για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισμός της ελληνικής κλινικής πρακτικής για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4): Προσδιορισμός της ελληνικής κλινικής πρακτικής για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και ειδικότερα ανά 48ωρο και κατηγορία χειρουργικής επέμβασης στην Ελλάδα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μια πολυκεντρική έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, κατά την οποία αντιπροσωπευτικό δείγμα 249 χειρουργών και αναισθησιολόγων απ όλη την Ελλάδα ερωτήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου για τις τεχνικές αναλγησίας που χρησιμοποιούνται μετά από την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο και μέχρι το πέμπτο 48ωρο μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η εγκυρότητα των εκτιμήσεων επιβεβαιώθηκε με τη μέθοδο του Delphi Panel, στο οποίο συμμετείχαν 40 χειρουργοί και αναισθησιολόγοι από 8 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Οι διαφορετικές τεχνικές αναλγησίας που εξετάστηκαν ανά χειρουργική επέμβαση ήταν (α) ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή ώσης (bolus), (β) σταθερή έγχυση (set), (γ) επισκληρίδια, (δ) αποκλεισμός νευρών, (ε) από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, (στ) ελεγχόμενη από τον ασθενή επισκληρίδια (PCEA), (ζ) ελεγχόμενη από τον ασθενή ενδοφλέβια έγχυση (IV-PCA), (η) ενδομυϊκή (IM), (θ) υποδόρια και (ι) συνδυασμός τεχνικών αναλγησίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η χορήγηση τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στην Ελλάδα διεξάγεται κυρίως κατά την περίοδο των 6 πρώτων ημερών μετά από την επέμβαση. Η επισκληρίδια επιλέγεται ως τεχνική αναλγησίας για το πρώτο 48ωρο στις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος (29%) και ισχίου (25%), κάτω άκρων (22%), άνω (16%) και κάτω (19%) κοιλίας, καθώς και στις γυναικολογικές (33%) και νεφρολογικές επεμβάσεις (18%), ενώ η ενδοφλέβια bolus χορήγηση αναλγησίας σε επεμβάσεις άνω άκρων (28%), σπονδυλικής στήλης (21%) και ουροποιογεννητικού συστήματος (20%). Για το δεύτερο 48ωρο επιλέγεται η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας για τις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος (14%) και ισχίου (13%), άνω (25%) και κάτω (22%) άκρων, γυναικολογικές (21%) και ουροποιογεννητικού (24%), ενώ η ενδομυϊκή χορήγηση χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις άνω (16%) και κάτω (12%) κοιλίας. Όσον αφορά στο τρίτο 48ωρο, η τεχνική αναλγησίας που χρησιμοποιείται είναι η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, με την πλειοψηφία των ιατρών ωστόσο να μη χορηγεί κάποια μορφή αναλγησίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας καταδεικνύουν ότι η εκλογή των τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου εξαρτάται από την κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές αναλγησίας είναι για το πρώτο 48ωρο η επισκληρίδια, η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή, ενώ για το δεύτερο 48ωρο η από του στόματος, η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή χορήγηση. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(4): Γ. Υφαντόπουλος, 1 Β. Παπαγιαννοπούλου, 1 Σ. Παπανικολάου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2 Janssen Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Αθήνα Determination of the Greek clinical practice for the management of post-operative pain Λέξεις ευρετηρίου Διαχείριση πόνου Μετεγχειρητικός πόνος Τεχνικές αναλγησίας Χειρουργικές επεμβάσεις Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 ο μετεγχειρητικός πόνος ορίζεται ως ένα ισχυρό και δυσάρεστο αίσθημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον τραυματισμό ιστών κατά την επέμβαση και θεωρείται η πλέον σημα-

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 651 ντική επιπλοκή των χειρουργικών επεμβάσεων. Οι εθνικοί οργανισμοί υγείας, σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζουν την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου 2 η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα θεραπευτικά προβλήματα στα νοσοκομεία 3 ως βασικό ιατρικό στόχο. 4 Σύμφωνα με τους Warfield και Kahn, 5 το 77% των ενηλίκων ασθενών αντιμετωπίζει πόνο μετά από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ το 80% αυτών των ασθενών εμφανίζει από μέτριο έως οξύ πόνο. Ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος αυξάνει σημαντικά τη νοσηρότητα του ασθενούς και μπορεί να προκαλέσει ποικίλα κλινικά και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση των ημερών νοσηλείας του μετεγχειρητικού ασθενούς. Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση χρόνιου πόνου στον ασθενή, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί μεγαλύτερης διάρκειας θεραπείες και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μελλοντικές επιπλοκές. 6 9 Πρόσφατες μελέτες 7,8 κατέδειξαν ότι η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στο 50 70% των ασθενών που αντιμετωπίζουν μέτριο έως οξύ μετεγχειρητικό πόνο είναι αναποτελεσματική. Ο ανεπαρκώς ελεγχόμενος μετεγχειρητικός πόνος παραμένει ένα διαδεδομένο πρόβλημα, παρά την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών αναλγησίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 20 ετών. Επιπρόσθετα, δύο μεγάλες συστηματικές έρευνες 9,10 επιβεβαιώνουν τις πρακτικές δυσκολίες για την αποτελεσματική διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στο μεγάλο πληθυσμό των μετεγχειρητικών ασθενών. Οι δημοσιευμένες οδηγίες για τη διαχείριση του οξέος πόνου υπάρχουν μόνο σε τοπικό επίπεδο στα περισσότερα νοσοκομεία, καθώς η διαχείριση πόνου εξαρτάται από πολλούς τοπικούς παράγοντες, όπως η διαθέσιμη χειρουργική και αναισθητική εμπειρία και οι δεξιότητες (ιδιαίτερα εφαρμόσιμες για τις περιφερειακές τεχνικές), καθώς και πολιτιστικές και κοινωνικές προτιμήσεις. Επίσης, οι εθνικές και οι διεθνείς οδηγίες είναι διαθέσιμες, αλλά αυτές προσφέρουν γενικές συμβουλές κυρίως για τη διαχείριση του πόνου και δεν αφορούν σε συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου. Σε πρόσφατη μελέτη των Powell et al 12 στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ιατροί συμφώνησαν αναφορικά με την ανάγκη για μια καλύτερη οργανωτική προσέγγιση της αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου μέσω των τεχνικών αναλγησίας. Tα συστήματα αναλγησίας που ελέγχονται από τον ασθενή (PCA, patient controlled analgesia) παρέχουν καλύτερη αντιμετώπιση του πόνου, καθώς επιτρέπουν στον ασθενή συνεχή έλεγχο της συχνότητας της χορηγούμενης αναλγητικής δόσης, μέσα όμως σε στενά και προκαθορισμένα όρια. 13 Ειδικότερα, χορηγούνται είτε ενδοφλέβια (iv PCA) είτε επισκληρίδια (PCEA) και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά 14 στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου. Η PCA αναλγησία, είτε σε μορφή PCEA είτε σε μορφή iv, εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε σχέση με τις παραδοσιακές αναλγητικές εγχύσεις. 15 Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν στη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών, 16 καθώς και στη μείωση των επιπλοκών. Η iv PCA 17 βασίζεται στην ελεγχόμενη από τον ασθενή χορήγηση μικρών αναλγητικών δόσεων οπιούχων χρησιμοποιώντας έναν ενδοφλέβιο καθετήρα και μια συσκευή που είναι προγραμματισμένη για να αποτρέψει την υπερβολικά συχνή χορήγηση του φαρμάκου. Mε αυτόν τον τρόπο η συγκέντρωση του χορηγούμενου αναλγητικού συγκρατείται στα όρια του θεραπευτικού παραθύρου, μειώνοντας την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών και την παρουσία του οξέος πόνου Αν και πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου με διαφορετικές τεχνικές αναλγησίας, 19,20 από τη βιβλιογραφία απουσιάζουν όπως προαναφέρθηκε μελέτες τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε σχέση με το χρόνο. 21 Επιπλέον, δεν υπάρχουν μελέτες που να διερευνούν τη χρονική διαδοχή των τεχνικών αναλγησίας λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία της χειρουργικής επέμβασης. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή η κατηγορία της χειρουργικής επέμβασης διαμορφώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά του μετεγχειρητικού ασθενούς που καθορίζουν και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής αναλγησίας. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στην Ελλάδα και, ειδικότερα, την ανάλυση, ανά 48ωρο, αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου και την κατηγορία της χειρουργικής επέμβασης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος Αύγουστος 2006 πραγματοποιήθηκε μια πολυκεντρική έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, με σκοπό τη διερεύνηση των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 249

3 652 Γ. Υφαντόπουλος και συν χειρουργοί με διάφορες ειδικότητες και αναισθησιολόγοι. Ειδικότερα, το 41% του δείγματος αποτέλεσαν οι αναισθησιολόγοι, το 13% οι γενικοί χειρουργοί, το 13% οι ορθοπαιδικοί, το 12% οι γυναικολόγοι, ενώ το υπόλοιπο 22% αφορούσε σε ουρολόγους, θωρακοχειρουργούς και καρδιολόγους, με ποσοστά 11%, 6% και 4%, αντίστοιχα. Η επιλογή των ιατρών ήταν τυχαιοποιημένη και δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους. Η εγκυρότητα των εκτιμήσεων επιβεβαιώθηκε με τη μέθοδο του Delphi Panel, όπου συμμετείχαν 40 χειρουργοί και αναισθησιολόγοι από 8 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των ιατρών ήταν γενικοί χειρουργοί 62%, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 18,9% δήλωσαν αναισθησιολόγοι. Το υπόλοιπο 19,1% αφορούσε σε θωρακοχειρουργούς (8,1%), ορθοπαιδικούς (5,4%) και ουρολόγους (5,4%). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση προκαθορισμένου ερωτηματολογίου για την αναλυτική καταγραφή των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν από την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο μέχρι και το πέμπτο 48ωρο μετά τη χειρουργική επέμβαση. Προκειμένου να διερευνηθεί η ακολουθία των διαφορετικών τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν σε κάθε επέμβαση ανά 48ωρο εξετάστηκαν οι (α) ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή ώσης (bolus), (β) σταθερή έγχυση (set), (γ) επισκληρίδια, (δ) αποκλεισμός νεύρων, (ε) από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, (στ) PCEA, (ζ) PCA, (η) ενδομυϊκή, (θ) υποδόρια και (ι) συνδυασμός τεχνικών αναλγησίας. Όσον αφορά στις χειρουργικές επεμβάσεις για τις οποίες συλλέχθηκαν τα ανωτέρω δεδομένα, ήταν οι εξής: (α) Aρθροπλαστική γόνατος, (β) αρθροπλαστική ισχίου, (γ) κάτω άκρων, (δ) άνω άκρων, (ε) σπονδυλικής στήλης, (στ) κάτω κοιλίας, (ζ) άνω κοιλίας, (η) γυναικολογικές, (θ) ουροποιογεννητικού συστήματος και (ι) νεφρών. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 13.0 (statistical package for social sciences). Η ανάλυση των δεδομένων παρατίθεται με περιγραφικά αποτελέσματα υπό μορφή ποσοστιαίων κατανομών τα οποία αφορούσαν στην ακολουθία των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιείται ανά χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, διερευνήθηκε η στατιστική σημαντικότητα των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με τη μέθοδο one-sample t-test, καθώς και η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των αποτελεσμάτων ανά 48ωρο (ακολουθία πρώτου και δεύτερου 48ωρου) με τη χρήση του συντελεστή chi-square. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στην ακολουθία των διαφορετικών τεχνικών αναλγησίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανά χειρουργική επέμβαση και συνολικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι το χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ιατροί απάντησαν για τις επεμβάσεις τις οποίες χειρίζονται με βάση την ειδικότητά τους. Όσον αφορά στις επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος (πίν. 1), παρατηρείται ότι η επισκληρίδια αναλγησία ήταν η τεχνική εκλογής για το πρώτο 48ωρο, με ποσοστό 29% (p=0,000). Στο δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο χρησιμοποιήθηκε κυρίως η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, με ποσοστό 14%, 13%, 15% και 10%, αντίστοιχα (p=0,001). Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντικός αριθμός ιατρών και συγκεκριμένα ποσοστά 72%, 80% και 88% δεν χορηγούσε κάποια τεχνική αναλγησίας στις επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος μετά από το δεύτερο 48ωρο. Πίνακας 1. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCEA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο *Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,000. Τα αποτελέσματα μεταξύ πρώτου και δεύτερου 48ώρου είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,001

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 653 Αναφορικά με την ακολουθία των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου (πίν. 2), παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση η επισκληρίδια αναλγησία ήταν η τεχνική εκλογής για το πρώτο 48ωρο, με ποσοστό 25% (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο, οι ιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα χορηγούσαν κυρίως ενδομυϊκή και από του στόματος αναλγησία, με ποσοστό 13% και στις δύο περιπτώσεις (p=0,000). Στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο εφαρμοζόταν κυρίως η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, με ποσοστό 14%, 16% και 8%, αντίστοιχα (p=0,001). Επιπρόσθετα, στις επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου σημαντικός αριθμός ιατρών δεν χορηγούσε κάποια τεχνική αναλγησίας μετά το δεύτερο 48ωρο, σε ποσοστό 73%, 79% και 89% για το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο, αντίστοιχα (p=0,000). Στις επεμβάσεις κάτω άκρων (πίν. 3) και ειδικότερα κατά το πρώτο 48ωρο, το 22% των ιατρών χορηγούσε επισκληρίδια αναλγησία, το 11% από του στόματος χορήγηση Πίνακας 2. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCEA Ενδομυϊκή Υποδόρια Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο *Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,000. Τα αποτελέσματα μεταξύ πρώτου και δεύτερου 48ώρου είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,001 Πίνακας 3. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε χειρουργικές επεμβάσεις κάτω άκρων. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Αποκλεισμός νεύρων Από του στόματος χορήγηση PCEA PCA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο

5 654 Γ. Υφαντόπουλος και συν αναλγησίας, ενώ το 15% χορηγούσε την αναλγησία μέσω της ενδοφλέβιας οδού, είτε σε μορφή bolus (10%), είτε σε μορφή συνεχούς χορήγησης (set) (5%) (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο, το 22% των ιατρών χορηγούσε από του στόματος αναλγησία, ενώ το 12% χρησιμοποιούσε την ενδομυϊκή οδό χορήγησης (p=0,000). Όσον αφορά στο τρίτο και το τέταρτο 48ωρο, μόλις το 7% και το 9% των ιατρών επέλεγε την από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, ενώ στατιστικά μεγάλο ποσοστό 85% και 87%, αντίστοιχα δεν συνέχιζε την αναλγησία. Κατά το πέμπτο 48ωρο το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη μεγαλύτερο (93%, p=0,000). Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 4, η ενδοφλέβια bolus χορήγηση αναλγησίας ήταν η τεχνική εκλογής για το πρώτο 48ωρο στις επεμβάσεις άνω άκρων, με ποσοστό 28%, ενώ η ενδομυϊκή και η από του στόματος οδός χορήγησης χρησιμοποιούνταν από το 13% και 12% των ιατρών, αντίστοιχα (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο επιλεγόταν η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας σε ποσοστό 25%, ενώ το 12% των ιατρών συνέχιζε την ενδοφλέβια bolus χορήγηση αναλγησίας (p=0,000). Στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο, η πλειοψηφία των ιατρών δεν χορηγούσε κάποια τεχνική αναλγησίας (88%, 90% και 93%, αντίστοιχα). Όσον αφορά στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (πίν. 5), η ενδοφλέβια bolus χορήγηση αποτελούσε την τεχνική εκλογής για το πρώτο και το δεύτερο 48ωρο, με ποσοστό 21% και 17%, αντίστοιχα (p=0,006 και p=0,000). Πίνακας 4. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω άκρων. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Αποκλεισμός νεύρων Από του στόματος χορήγηση PCA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο Πίνακας 5. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. 1ο 48ωρο* 2ο 48ωρο* 3ο 48ωρο* 4ο 48ωρο* 5 ο 48ωρο* Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση Ενδομυϊκή Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 655 Στο τρίτο 48ωρο χρησιμοποιείτο πάλι η ενδοφλέβια bolus χορήγηση ή η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, καθώς και οι δύο τεχνικές συγκέντρωναν ποσοστό 8%, ενώ η πλειοψηφία των ιατρών δεν χορηγούσε κάποια μορφή αναλγησίας (p=0,000). Στις επεμβάσεις άνω κοιλίας (πίν. 6) και ειδικότερα κατά το πρώτο 48ωρο, το 32% των ιατρών χορηγούσε εξίσου επισκληρίδια και ενδοφλέβια bolus αναλγησία, ενώ το 12% ενδομυϊκή μόνη και το 12% συνδυασμό ενδομυϊκής με ενδοφλέβια bolus (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο, η ενδομυϊκή αποτελούσε την αναλγησία εκλογής με ποσοστό 16%, ενώ από το τρίτο 48ωρο η πλειοψηφία των ιατρών δεν συνέχιζε την αναλγησία. Αναφορικά με την ακολουθία των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις κάτω κοιλίας (πίν. 7), παρατηρείται ότι εφαρμοζόταν επισκληρίδια μόνη της (19%) ή σε συνδυασμό με ενδοφλέβια bolus (14%, p=0,000) για το πρώτο 48ωρο. Κατά το δεύτερο 48ωρο, οι ιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα χορηγούσαν κυρίως Πίνακας 6. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω κοιλίας. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Αποκλεισμός νεύρων Από του στόματος χορήγηση PCEA PCA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus/ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο *Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,000. **Τα αποτελέσματα μεταξύ πρώτου και δεύτερου 48ώρου είναι σημαντικά σε επίπεδο p=0,001 Πίνακας 7. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε χειρουργικές επεμβάσεις κάτω κοιλίας. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCEA PCA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο

7 656 Γ. Υφαντόπουλος και συν ενδομυϊκή και από του στόματος αναλγησία, με ποσοστό 12% και 12%, αντίστοιχα (p=0,000). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, η επισκληρίδια χορήγηση ήταν η τεχνική εκλογής για το πρώτο 48ωρο στις γυναικολογικές επεμβάσεις με ποσοστό 33%, ενώ η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή εφαρμόζονταν σε ποσοστό 20% και 13%, αντίστοιχα (p=0,001). Κατά το δεύτερο 48ωρο επιλεγόταν η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας σε ποσοστό 21%, ενώ το 12% των ιατρών επέλεγε την ενδομυϊκή χορήγηση αναλγησίας (p=0,000). Στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο η πλειονότητα των ιατρών δεν χορηγούσε κάποια τεχνική αναλγησίας (92%, 96% και 100%, αντίστοιχα). Στις επεμβάσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος (πίν. 9) και ειδικότερα κατά το πρώτο 48ωρο, το 20% των ιατρών χορηγούσε ενδοφλέβια bolus, ενώ το 17% επισκληρίδια αναλγησία (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο, το 24% των ιατρών επέλεγε από του στόματος αναλγησία, ενώ το 8% των ιατρών χρησιμοποιούσε την ενδομυϊκή οδό χορήγησης (p=0,000). Όσον αφορά στο τρίτο 48ωρο, ένα μικρό ποσοστό και συγκεκριμένα μόλις το 8% των ιατρών επέλεγε την από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, ενώ το 7% την ενδομυϊκή (p=0,000). Τέλος, μετά από το δεύτερο 48ωρο ένα στατιστικά μεγάλο ποσοστό των ιατρών (75%, 85% και 91%, αντίστοιχα) δεν συνέχιζε την αναλγησία. Η ακολουθία των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητι- Πίνακας 8. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε γυναικολογικές επεμβάσεις. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCA Ενδομυϊκή Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο Πίνακας 9. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε επεμβάσεις ουροποιογεννητικού συστήματος. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Σταθερή έγχυση (set) Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCA Ενδομυϊκή Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 657 κού πόνου σε νεφρολογικές επεμβάσεις παρατίθεται στον πίνακα 10. Παρατηρείται ότι η επισκληρίδια αναλγησία ήταν η τεχνική εκλογής για το πρώτο 48ωρο, με ποσοστό 18% (p=0,000). Κατά το δεύτερο 48ωρο, οι ιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα χορηγούσαν αναλγησία κυρίως μέσω της ενδοφλέβιας και της ενδομυϊκής οδού, με ποσοστό και στις δύο περιπτώσεις 8%, ενώ το 5% προέβαινε σε από του στόματος χορήγηση αναλγησίας (p=0,000). Στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 48ωρο δεν χρησιμοποιείτο κάποια μορφή αναλγησίας, σε ποσοστό 82%, 90% και 97%, αντίστοιχα. Τέλος, στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η ακολουθία των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνταν ανά 48ωρο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στο σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικότερα, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτών έχει συνυπολογιστεί αθροιστικά το σύνολο των απαντήσεων των ιατρών για όλες τις κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων. Φαίνεται ότι οι ιατροί, στην πλειοψηφία τους, χρησιμοποιούν κατά το πρώτο 48ωρο επισκληρίδια αναλγησία (20%), ακολουθεί η ενδοφλέβια bolus χορήγηση με 14,6%, ενώ τρίτη στην επιλογή τους κατατάσσεται η ενδομυϊκή χορήγηση (10,3%). Όσον αφορά στο δεύτερο 48ωρο, επιλέγονται κυρίως η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας (15,8%), η ενδομυϊκή (12%) και η ενδοφλέβια bolus (7,8%). Τέλος, κατά το τρίτο 48ωρο οι ιατροί που χορηγούν αναλγησία (20%) επιλέγουν την από του στόματος χορήγησή της. Πίνακας 10. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο σε νεφρολογικές επεμβάσεις. Ενδοφλέβια bolus χορήγηση Επισκληρίδια Από του στόματος χορήγηση PCA Ενδομυϊκή Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών Καμιά Σύνολο Πίνακας 11. Ακολουθία τεχνικών αναλγησίας ανά 48ωρο στο σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων. 1ο 48ωρο 2ο 48ωρο 3ο 48ωρο 4ο 48ωρο 5ο 48ωρο Ενδοφλέβια bolus χορήγηση 95 14,6 51 7,8 25 3,8 11 1,7 7 1,1 Σταθερή έγχυση (set) 40 6,1 25 3,8 4 0,6 3 0,5 0 0,0 Επισκληρίδια ,8 8 1,2 6 0,9 1 0,2 Από του στόματος χορήγηση 36 5, ,8 48 7,4 46 7,1 26 4,0 PCEA 3 0,5 9 1, PCA 14 2, Ενδομυϊκή 67 10, ,2 12 1,8 7 1,1 Ενδοφλέβια bolus και επισκληρίδια 56 8,6 18 2,8 7 1,1 5 0,8 3 0,5 Σταθερή έγχυση και επισκληρίδια 5 4,0 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Διάφοροι συνδυασμοί τεχνικών ,7 18 2,8 7 1,1 4 0,6 Καμιά Σύνολο

9 658 Γ. Υφαντόπουλος και συν ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο μετεγχειρητικός πόνος, όπως αναφέρθηκε, είναι η πλέον σημαντική επιπλοκή των χειρουργικών επεμβάσεων και εμφανίζεται σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, ενώ η αποτελεσματική αντιμετώπισή του αποτελεί στόχο όλων των υγειονομικών συστημάτων. Επιπρόσθετα, η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση χρόνιου πόνου, ο οποίος απαιτεί χρονοβόρες θεραπείες και είναι υπεύθυνος για μελλοντικές επιπλοκές. 6,22 Μεγάλος όγκος της ιατρικής βιβλιογραφίας μελετά σήμερα την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου. 5,7,23 Οι μελέτες αυτές δίνουν έμφαση στην ανάγκη να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση του πόνου μέσω του προσδιορισμού των ομάδων ασθενών υψηλού κινδύνου και των βέλτιστων μεθόδων αντιμετώπισης. Δύο μεγάλες έρευνες 5,7 στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι 77 83% των ασθενών αντιμετωπίζουν μετεγχειρητικό πόνο κατά την περίοδο των δύο πρώτων εβδομάδων μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της ακολουθίας των τεχνικών αναλγησίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στην Ελλάδα ανά 48ωρο και κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η χορήγηση τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο των 6 πρώτων ημερών (τρία 48ωρα) μετά από την επέμβαση. Ο μέγιστος χρόνος χορήγησης τεχνικών αναλγησίας μπορεί να φθάσει τις 10 ημέρες (πέντε 48ωρα). Επιπρόσθετα, οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές αναλγησίας είναι, για το πρώτο 48ωρο, η επισκληρίδια, η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή χορήγηση, ενώ για το δεύτερο 48ωρο επιλέγονται κυρίως η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας και δευτερευόντως η ενδοφλέβια bolus και η ενδομυϊκή. Τέλος, όσον αφορά στο τρίτο 48ωρο, η τεχνική εκλογής είναι η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας, παρόλο που η πλειοψηφία των ιατρών δεν χορηγεί κάποια μορφή αναλγησίας. Η συγκεκριμένη ανάλυση κατέδειξε ότι οι τεχνικές αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές σε όλες τις κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στις διαφορετικές επιλογές τεχνικών αναλγησίας από τους ιατρούς ανά χειρουργική επέμβαση. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει και με τη βιβλιογραφία, η οποία επισημαίνει ότι απαιτείται μια περισσότερο εξειδικευμένη προσέγγιση στην επιλογή των τεχνικών αναλγησίας, ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση 24 αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτες για την επιλογή της τεχνικής αναλγησίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά, όπως το φύλο και η ηλικία του ασθενούς, τα οποία καθορίζουν τις ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου. 25 Επιπλέον, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μια δεδομένη τεχνική αναλγησίας σε μια κατηγορία χειρουργικών επεμβάσεων απαιτείται η τεχνική αυτή να έχει καταδειχθεί αποτελεσματική στη συγκεκριμένη κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Για παράδειγμα, η επισκληρίδια αναλγησία είναι αποτελεσματική στις χειρουργικές επεμβάσεις στο έντερο, αλλά λιγότερο αποτελεσματική στις χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή της κοιλίας. 26,27 Εξαιτίας αυτού πρέπει να καθοριστούν σαφείς οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου για τις πλέον διαδομένες κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων βασισμένες σε κλινικές μελέτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ανά χειρουργική επέμβαση, οι τεχνικές αναλγησίας που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε γυναικολογικές επεμβάσεις είναι για το πρώτο 48ωρο η επισκληρίδια, ενώ για το δεύτερο 48ωρο η από του στόματος χορήγηση. Με βάση τη βιβλιογραφία, στις γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις, στο 65% των γυναικών χορηγείται κάποια μορφή αναλγησίας μέχρι και 3 ημέρες μετά από την επέμβαση, ενώ σε μια μειοψηφία αυτών η αναλγησία μπορεί να φθάσει και τη μία εβδομάδα μετά από την εγχείρηση. 28 Ειδικότερα, η εφαρμογή των τεχνικών αναλγησίας είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα μετεγχειρητικής νοσηλείας. 29,30 Επιπρόσθετα, η μελέτη των Roberts et al 31 η οποία σκοπό είχε την αξιολόγηση του μετεγχειρητικού πόνου για μια περίοδο 5 ημερών μετά από γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις κατέδειξε ότι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν σημαντικό πόνο κατά τις 3 πρώτες ημέρες, ο οποίος είναι λιγότερο ισχυρός από την 3η 5η ημέρα. Όσον αφορά στις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου, η ανάλυσή μας έδειξε ότι ως τεχνική αναλγησίας για το πρώτο 48ωρο εφαρμόζεται η επισκληρίδια, ενώ για το δεύτερο και το τρίτο 48ωρο επιλέγεται η από του στόματος χορήγηση αναλγησίας. Με βάση τη βιβλιογραφία, οι χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος συνδέονται με οξύ μετεγχειρητικό πόνο. 32 Η διαχείριση του πόνου μετά από επεμβάσεις γόνατος είναι ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας της ανάγκης για πρώιμη κινητοποίηση των γονάτων, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση. 33 Η αντιμετώπιση του πόνου μετά από χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος μπορεί

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 659 να επιτευχθεί με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών αναλγησίας. Ειδικότερα, η ενδοφλέβια (iv) αναλγησία, η iv PCA, 37 η επισκληρίδια αναλγησία και ο αποκλεισμός νεύρων 38 αποτελούν τις τεχνικές αναλγησίας που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, στις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου μπορεί να επιτευχθεί με τη χορήγηση iv PCA, 38 επισκληρίδιας αναλγησίας, 40 ενδομυϊκής αναλγησίας 41 και με αποκλεισμό νεύρων. 42 Σύμφωνα με τους Singelyn et al, 43 η iv PCA, η επισκληρίδια αναλγησία και ο αποκλεισμός νεύρων παρέχουν παρόμοια ανακούφιση πόνου και επιτρέπουν συγκρίσιμη αποκατάσταση ισχίων και διάρκεια νοσηλείας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου όταν χορηγούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου 48ώρου μετά από την επέμβαση. Δεδομένου ότι ο αποκλεισμός νεύρων συνδέεται με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, αποτελεί την τεχνική εκλογής για τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου. Όσον αφορά στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης η τεχνική εκλογής για το πρώτο και το δεύτερο 48ωρο είναι η ενδοφλέβια bolus χορήγηση. Όσον αφορά στο τρίτο 48ωρο, οι ιατροί που χορηγούν κάποια τεχνική αναλγησίας επιλέγουν ενδοφλέβια bolus και από του στόματος χορήγηση αναλγησίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Gepstein et al, 44 η PCA είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής τεχνική αναλγησίας, με υψηλό ποσοστό ικανοποίησης για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Ειδικότερα, σε δείγμα 37 ασθενών εφαρμόστηκε PCA ως τεχνική αναλγησίας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με μέση διάρκεια χορήγησης τις 3 ημέρες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η PCA πέτυχε τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και, επιπλέον, το 90% των ασθενών ήταν ικανοποιημένο από τη συγκεκριμένη τεχνική αναλγησίας. Συμπερασματικά, η εκλογή των τεχνικών αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου εξαρτάται από την κατηγορία χειρουργικής επέμβασης, ενώ οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές αναλγησίας είναι η επισκληρίδια για το πρώτο 48ωρο μετά την επέμβαση και η από του στόματος χορήγηση για το δεύτερο και το τρίτο 48ωρο. ABSTRACT Determination of the Greek clinical practice for the management of post-operative pain J. Yfantopoulos, 1 V. Papagiannopoulou, 1 S. Papanikolaou 2 1 National Centre for Social Research, University of Athens, Athens, 2 Janssen Cilag Pharmaceuticals SACI, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2010, 27(4): OBJECTIVE Sequential analysis of analgesia techniques for post-operative pain management, according to surgical procedure in Greece. METHOD In order to analyze the analgesia techniques used for the management of post-operative pain, a multi-center analysis was conducted, including a total of 289 doctors in public and private hospitals in Greece. The data were collected with the use of personal interviews and completion of a predetermined questionnaire on the analgesia techniques used for patients after surgical procedures up to the fifth 48-hour period after the procedure. Data validity was confirmed with the method of Delphi panel in which 40 doctors from 8 public hospitals of Athens participated. The following analgesia techniques were investigated: (a) intravenous (iv) bolus, (b) continuous infusion (set), (c) epidural anesthesia, (d) nerve block, (e) oral, (f) patient-controlled epidural anesthesia (PCEA), (g) patient-controlled iv (PCA), (h) intramuscular (im), (i) subcutaneous (sc), and (j) combination. RESULTS The analgesia techniques for the management of post-operative pain in Greece are used for a period of up to 6 days after the surgical procedure. Epidural is the analgesia technique of choice for the first 48 hours after knee (29%) and hip (25%) arthroplasty, operations involving the lower extremities (22%), and upper (16%) and lower (19%) abdominal and gynecological (33%) and renal (18%) procedures. The iv bolus is preferred after upper extremities (28%), spinal (21%) and genitourinary system (20%) procedures. For the second 48 hours, oral administration is the technique of choice for knee (14%) and hip (13%) arthroplasty, upper (25%) and lower (22%) extremities, and gynecological (21%) and genitourinary (24%) procedures, while im adminstration is used following upper (16%) and lower (12%) abdominal surgery. As far as the third 48 hours is concerned the technique of choice is oral, although the majority of the doctors did not refer to any specific technique. CONCLUSIONS The selection of analgesia techniques for post-operative

11 660 Γ. Υφαντόπουλος και συν pain management depends on the category of surgical procedure. The most widely used techniques for the first 48 hours after surgery are epidural and iv bolus, and for the second 48 hours oral, im and iv bolus. Key words: Analgesia techniques, Post-operative pain, Post-operative pain management, Surgical procedures Βιβλιογραφία 1. http//: 2. MERKSKEY H, BOGDUK N. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain term. Task force on taxonomy of the international association for the study of pain. Seattle: IASP Press, Seattle, 1994: McQUAY H, MOORE A, JUSTINS D. Treating acute pain in hospital. Br Med J 1977, 314: ZBOROWSKI M. Cultural components in response to pain. J Soc Issues 1982, 8: WARFIELD CA, KAHN CH. Acute pain management: Programs in US hospitals and experiences and attitudes among US adults. Anesthesiology 1995, 83: DWORKIN RH. Which individuals with acute pain are most likely to develop a chronic pain syndrome? Pain Forum 1997, 6: APFELBAUM JL, CHEN C, MEHTA SS, GAN TJ. Postoperative pain experience: Results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anesth Analg 2003, 97: PAVLIN DJ, CHEN C, PENALOZA DA. Pain as a factor complicating recovery and discharge after ambulatory surgery. Anesth Analg 2002, 95: POWER I. Recent advances in postoperative pain therapy. Br J Anaesth 2005, 95: DOLIN SJ, CASHMAN JN, BLAND JM. Effectiveness of acute postoperative pain management: I. Evidence from published data. Br J Anaesth 2002, 89: ANONYMOUS. Practice guidelines for acute pain management in the perioperative setting. A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Pain Management, Acute Pain Section. Anesthesiology 1995, 82: POWELL AE, DAVIES HT, MACRAE WA. Rhetoric and reality on acute pain services in the UK: A national postal questionnaire survey. Br J Anaesth 2004, 92: LEHMANN KA. New developments in patient-controlled postoperative analgesia. Ann Med 1995, 27: HARTRICK C, GARGIULO K, DAMAREJU C, HEWITT D. Comparison of the efficacy and safety of the fentanyl HCl patient-controlled transdermal system (PCTS) vs morphine intravenous patient-controlled analgesia (IV PCA) for pain management following orthopedic surgery. Poster presented at the International Association for the Study of Pain (IASP). 11th World Congress of Pain, Australia, WALDER B, SCHAFER M, HENZI I. Efficacy and safety of patient controlled opioid analgesia for acute postoperative pain: A quantitative systematic review. Acta Anaesthesiol Scand 2001, 45: THOMAS V, HEATH M, ROSE D. Psychological characteristics and the effectiveness of patient-controlled analgesia. Br J Anaesth 1995, 74: EISENACH JC, GRISE SC, DEWAN DM. Patient-controlled analgesia following cesarean secretion: A comparison with epidural and intramuscular narcotics. Anesthesiology 1988, 68: BALLANTYNE JC, CARR DB, CHALMERS TC, DEAR KB, ANGELILLO IF, MOSTELLER F. Postoperative patient-controlled analgesia: Meta-analyses of initial randomized control trials. J Clin Anesth 1993, 5: POWER I, MACIVER C, WILLIS M, RICHARZ U. Ease of care of postoperative pain management using the fentanyl iontophoretic transdermal system (ITS) or morphine intravenous patientcontrolled analgesia (iv PCA) in the EU. Poster presented at the International Association for the Study of Pain (IASP), 11th World Congress of Pain, Australia, COLWELL CW, MORRIS BA. Patient-controlled analgesia compared with intramuscular injection of analgesics for the management of pain after an orthopaedic procedure. J Bone Joint Surg Am 1995, 77: KALKMAN CJ, VISSER K, MOEN J, BONSEL GJ, GROBBEE DE, MOONS KG. Preoperative prediction of severe postoperative pain. Pain 2003, 105: BERRY PH, DAHL J. The new JCAHO pain standards: Implications for pain management nurses. Pain Manag Nurs 2000, 1: DONOVAN M, DILLON P, McGUIRE L. Incidence and characteristics of pain in a sample of medical surgical inpatients. Pain 1987, 56: GRAY A, KEHLET H, BONNET F, RAWAL N. Predicting postoperative analgesia outcomes: NNT league tables or procedurespecific evidence? Br J Anaesth 2005, 94: FARSI M, GITTO L. A statistical analysis of pain relief after surgical operations. Health Policy 2007, 83: LIU SS. Anesthesia and analgesia for colon surgery. Reg Anesth Pain Med 2004, 29: CODD C. Are analgesics necessary for women at home following laparoscopic gynaecological day surgery? Nurs Pract 1991, 5: COLLINS KM, DOCHERTY PW, PLANTEVIN OM. Post-operative morbidity following gynaecological outpatient laparoscopy: Α reappraisal of the service. Anaesthesia 1984, 39: THOMAS H, HARE MJ. Day case laparoscopic sterilization: Τime for a rethink. Br J Obstet Gynaecol 1987, 94: ROBERTS Β, PETERSON G, FRIESEN W, BECKETT W. An investigation of pain experience and management following gynecological day surgery: Differences between open and closed sur-

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 661 gery. J Pain Symptom Manage 1995, 5: SHOJI H, SOLOMONOW M, YOSHINO S, D AMBROSIA R, DABEZIES E. Factors affecting post-operative flexion in total knee arthroplasty. Orthopedics 1990, 13: RYU J, SAITO S, YAMAMOTO K. Factors influencing the postoperative range of motion in total knee arthroplasty. Bull Hosp Joint Dis 1993, 55: SINGELYN FJ, DAYAERT M, JORIS D, PENDEVILLE E, Gouverneur JM. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidural analgesia, and continuous three-in-one block on postoperative pain knee rehabilitation after unilateral total knee arthroplasty. Anesth Analg 1998, 87: GUSTAFSSON LL, FRIBERG-NIELSEN S, GARLE M, MOHALL A, RANE A, SCHILDT B et al. Extradural and parenteral morphine: Kinetics and effects in postoperative pain: A controlled clinical study. Br J Anaesth 1982, 54: LOPER KA, READY BL. Epidural morphine after anterior cruciate ligament repair: A comparison with patient-controlled intravenous morphine. Anesth Analg 1989, 68: RAJ PP, KNARR DC, VIGDORTH E, DENSON DD, PITHER CE, HARTRICK CT et al. Comparison of continuous epidural infusion of local anesthetic and administration of systemic narcotics in the management of pain after total knee replacement. Anesth Analg 1987, 66: CAPDEVILA X, BARTHELET Y, BIBOULET P, RYCKWAERT Y, RUBENO- VITCH J, D ATHIS F. Effects of perioperative analgesic technique on the surgical outcome and duration of rehabilitation after major knee surgery. Anesthesiology 1999, 91: KEITA H, GEACHAN N, DAHMANI S, COUDERC E, ARMAND C, QUAZZA M et al. Comparison between patient-controlled analgesia and subcutaneous morphine in elderly patients after total hip replacement. Br J Anaesth 2003, 90: KAMPE S, WEIGAND C, KAUFMANN J, KLIMEK M, KONIG DP, LYNCH J. Postoperative analgesia with no motor block by continuous epidural infusion of ropivacaine 0.1% and sufentanil after total hip replacement. Anesth Analg 1999, 89: ANDERSON LB. Patient-controlled analgesia in the total joint arthroplasty patient. Clin Orthop 1987, 215: SINGELYN FJ, GOUVERNEUR JM. Postoperative analgesia after total hip arthroplasty: Iv PCA with morphine, patient-controlled epidural analgesia, or continuous 3-in-1 block: A prospective evaluation by our acute pain service in more than 1,300 patients. J Clin Anesth 1999, 11: SINGELYN JF, FERRANT T, MALISSE MF, JORIS D. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidural analgesia, and continuous femoral nerve sheath block on rehabilitation after unilateral total-hip arthroplasty. Reg Anesth Pain Med 2005, 30: GEPSTEIN R, ARINZON Ζ, FOLMAN Y, SHUVAL Ι, SHABAT S. Efficacy and complications of patient-controlled analgesia treatment after spinal surgery. Surg Neurol 2007, 67: Corresponding author: J. Yfantopoulos, Mesogeion Ave., GR Athens, Greece xxxxxxxxxxxxx

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με τη συνεπικουρία «αναφορών περίθαλψης» των ασθενών

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με τη συνεπικουρία «αναφορών περίθαλψης» των ασθενών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):487-497 Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με τη συνεπικουρία «αναφορών περίθαλψης» των ασθενών Copyright Athens Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΜΠ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 04 Π.Δ.: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr [1]

ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr [1] ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα

Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα Νομολογία 1802/2004 Ελ. Συνέδριο Τζεφεράκου Κανέλλα Υπόθεση \'Πόθεν έσχες\' Σχολιασμός: Σδούγκος Άλκης, Τζεφεράκου Κανέλλα ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V Αριθμός Απόφασης: 1802/2004 Υπόθεση Πόθεν Έσχες Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 Το επιστημονικό περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το εταιρικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προσδιορίζεται από στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία, καθώς και οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Υπουργού Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. κώδικας: 18510 Πειραιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς,10 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 1000/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 268901000 ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 και ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.11. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστο ποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 101(Ι)/2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση οργάνωσης και διαχείρισης μαζικών κρουσμάτων γρίπης Α(Η1Ν1)ν σε στρατόπεδο κατάταξης ναυτών

Παρουσίαση οργάνωσης και διαχείρισης μαζικών κρουσμάτων γρίπης Α(Η1Ν1)ν σε στρατόπεδο κατάταξης ναυτών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(6):970-975 Παρουσίαση οργάνωσης και διαχείρισης μαζικών κρουσμάτων γρίπης Α(Η1Ν1)ν σε στρατόπεδο κατάταξης ναυτών ΣΚΟΠΟΣ Η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΥΓΕΙΙΑΣ Αγαπητοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π.

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΜΕΛΟΣ EPRASS" Λόντου 8 10681 Αθήνα Τηλ.:(210) 3810783-4 Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Αρθρο 1 Αντικείμενο κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των υδροληπτών από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ MARKT) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκαταρκτική παρατήρηση Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Από το Μάρτιο του 2004 η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα νέο πρότυπο για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 798 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα