Acta literal de las sesiones. Fullständigt förhandlingsreferat. Ausführliche Sitzungsberichte

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Acta literal de las sesiones. Fullständigt förhandlingsreferat. Ausführliche Sitzungsberichte"

Transcript

1 PARLAMENTO EUOPEO EUROPA-PARLAMENTET EUROPÄISCHES PARLAMENT ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ EUROPEAN PARLIAMENT PARLEMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEO EUROPEES PARLEMENT PARLAMENTO EUROPEU EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET Acta literal de las sesiones Fuldstændigt forhandlingsreferat Ausführliche Sitzungsberichte ÐëÞñç ÐñáêôéêÜ ôùí ÓõíåäñéÜóåùí Verbatim report of proceedings Compte rendu in extenso des séances Resoconto integrale delle sedute Volledig verslag der vergaderingen Relato integral das sessões Sanatarkat istuntoselostukset Fullständigt förhandlingsreferat Miércoles I - Onsdag I - Mittwoch I - ÔåôÜñôç I - Wednesday I - Mercredi I Mercoledì I - Woensdag I - Quarta-feira I - Keskiviikko I - Onsdag I Edición provisional - Foreløbig udgave - Vorläufige Ausgabe - ÐñïóùñéíÞ Ýêäïóç - Provisional edition - Edition provisoire - Edizione provvisoria - Voorlopige uitgave - Edição provisória - Väliaikainen versio - Preliminär utgåva

2

3 3-001 SESIÓN DEL MIÉRCOLES I, 14 DE MAYO DE 2003 MØDET ONSDAG I DEN 14. MAJ 2003 SITZUNG AM MITTWOCH I, 14. MAI 2003 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ι 14 ΜΑΪΟΥ 2003 SITTING OF WEDNESDAY I, 14 MAY 2003 SÉANCE DU MERCREDI I, 14 MAI 2003 SEDUTA DI MERCOLEDI' I 14 MAGGIO 2003 VERGADERING VAN WOENSDAG I, 14 MEI 2003 SESSÃO DE QUARTA-FEIRA I, 14 DE MAIO DE 2003 ISTUNTO I KESKIVIIKKONA 14. TOUKOKUUTA 2003 SAMMANTRÄDET ONSDAGEN (I) DEN 14 MAJ IN THE CHAIR: MR COX President (The sitting opened at 9.05 a.m.) Situación en el Iraq Situationen i Irak Lage im Irak Κατάσταση στο Ιράκ Situation in Iraq Situation en Irak Situazione in Iraq Situatie in Irak Situação no Iraque Irakin tilanne Situationen i Irak President. - The next item is the Council and Commission statements on the situation in Iraq. The Council has arrived in Strasbourg and the minister is on his way. I would suggest to the House that we should in any event commence our debate, reversing the normal pattern by beginning with the Commission statement, if this is acceptable to the Commissioner. Given the pressure on our agenda it is important that we try to proceed on time. The minister should be here in a few minutes Nielson, Commission. - Mr President, I wish to begin by giving an account of my visit to Baghdad a week ago. I travelled there with the overall objective of signalling our continuing humanitarian support and solidarity with the Iraqi people. As a reminder, ECHO has since 1992 and before the current conflict allocated EUR 157 million in humanitarian aid, mainly for health and sanitation. This programme was complementary to the oil-forfood programme and, in fact, made ECHO the largest humanitarian donor in the country. Following the outbreak of the conflict, EUR 100 million was secured overall for humanitarian needs, of which an amount of EUR 22.5 million has now been committed and is being implemented, mainly for activities concerning health and water. I wanted to get a first-hand impression of the humanitarian situation in the country through discussions with our partners - the UN, Red Cross and NGOs, the US-led Office for Reconstruction and Humanitarian Aid (ORHA) - and Member States, and through project visits. To that effect, I met with ICRC President Kellenberger, Ambassador Ward, who is heading the humanitarian aid pillar of ORHA, the UN Humanitarian Coordinator Mr Lopes da Silva, a large number of NGOs and the Member States present in Baghdad. I visited the Abu Nawas raw water pumping station and the big Al Yarmouk hospital. Another objective was to evaluate possibilities for the opening of an ECHO office in Baghdad. Premises have now been identified and following the administrative procedures the office should open by the end of May. ECHO staff have been present in Baghdad for some time. My assessment of the humanitarian situation in Iraq is that it cannot be characterised as a humanitarian catastrophe. The direct humanitarian impact of the war has fortunately been smaller than was expected by most humanitarian agencies. No massive population movements have occurred and direct casualties as a result of the conflict have also, fortunately, been far less numerous than some of the initial estimations had predicted. Nevertheless, there are very real humanitarian needs and the situation remains very fragile, notably in the main urban centres - there are more than two or three cities of importance in this respect - where the problem is still very much the availability of safe water and similar

4 problems. There could easily be a humanitarian disaster if the occupying powers fail to enforce law and order and institutions are not reactivated and put back in charge. Safety is still a very real problem for people trying to go to work or return to work in Iraq. According to the Geneva Conventions, it is the obligation of the occupying powers not only to restore and maintain law and order in all places under their control, but also to ensure that people have full and secure access to vital goods and services, and to make it possible for people to return to their work. In spite of this, the international community, as such, has a duty to assist the victims of the situation, and the Commission has up to now approved humanitarian aid operations, as I have already mentioned, amounting to EUR 22.5 million. These include emergency relief, emergency supplies of drugs and medical equipment, water supply and basic, very immediate rehabilitation of health, water and sanitation infrastructures. ECHO is also supporting OCHA - the UN coordinator - and is making it possible for it to work efficiently. The remaining EUR 77.5 million of the 100 million secured will be programmed, and decisions made, as further needs are assessed and identified. The current priorities for ECHO are to support the rapid restoration of social services, especially health care, including the resumption of vaccination campaigns, the effective coordination of humanitarian assistance, mine awareness and de-mining activities. It also envisages support for the World Food Programme to help cover the gaps in the food distribution programme. I hope this will be a transitional challenge. Under the oil-for-food programme the system was well organised: local outlets running year-in-year-out provided 60% of the population's food requirements. This was a huge operation, with the Iraqi authorities themselves responsible for the two southern parts of the country, and the UN for the north. We must ensure the whole thing works, because leaving it to some miracle of the market economy to solve all this from one week to another is a recipe for turmoil and disaster. This is quite well understood by all the different players involved in the situation. However, it is a complicated operation. Concerning the wider political framework, the discussion at the UN Security Council of a draft UN Security Council resolution constitutes a positive step in bringing the debate over Iraq s future back to the United Nations. We make a very clear distinction - for many good reasons - between the immediate response to humanitarian needs and the whole discussion concerning reconstruction. They are very different. Everything relating to reconstruction brings us immediately into the centre of political discussions about the structure and structuring of power in the new Iraq. In the case of humanitarian aid, however, the immediate response can and should be handled as a much more focused activity. This Security Council draft resolution has been tabled, as everybody knows, by the US and the UK to clarify how the occupying powers would like things to be organised. The Iraqi Assistance Fund is the cornerstone for handling all the decisions and financial management of the country and its resources. The decisions concerning this Iraqi Assistance Fund and also covering decisions on licensing in the oil industry are to be taken by the occupying powers, and the Iraqi side and the UN are given a consultative role in those decisions on the basis of the draft resolution. The draft resolution would also provide for immunity for those making these decisions, and the remaining money - the unspent balance from the oil-for-food programme - should also be put into this fund and administered like the rest of it. It is supposed to run for 12 months, but then to continue unchanged - with all the provisions unchanged - if no new decisions are made to that effect by the Security Council, of which these two main occupying powers are permanent members. The Commission s involvement in the reconstruction phase will naturally depend on the outcome of these discussions in the Security Council - this is self-evident. At the informal ministerial meeting in Rhodes, the Council invited the Commission to undertake some concrete steps to start identifying possibilities for EU involvement in the reconstruction in Iraq. We have therefore increased our working contacts with the relevant international organisations (World Bank, IMF and UN) with a view to taking forward jointly our analysis of the situation in Iraq. The Commission has developed specific expertise in various aspects of reconstruction and rehabilitation from other crisis situations, such as Kosovo, East Timor, Afghanistan and Ivory Coast. But, in any case, concrete decisions will need to be taken on the basis of an appropriate political framework and a solid needs assessment, and through a participatory process with the international community and the Iraqis themselves. A final comment on the regional dimension: the Union is very well placed to offer a regional approach to stabilisation, which will be extremely important in the case of Iraq. Our ties with the region are already very important. The Barcelona process, the comprehensive dialogue, the human rights and on-going political and cooperation negotiations with Iran, the on-going negotiations for a free trade area with the Gulf Cooperation Council, the ministerial meetings and our very tight political links with Turkey - all these constitute a solid basis on which to build an active and constructive EU policy in the wake of the Iraqi conflict. We need to continually assess how best to reinforce our political dialogue and role in the region. (Applause) 3-006

5 President. - In addition to making a statement on Iraq as planned, Minister Giannitsis will also comment on the terrorist attack in Saudi Arabia Γιαννίτσης, Συµβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν δύο µέρες είχαµε πάλι στο Ριάντ ένα τροµοκρατικό κτύπηµα µε σηµαντικό αριθµό θυµάτων, νεκρούς και τραυµατίες. Πριν λίγες µέρες επίσης, ένα αντίστοιχο τροµοκρατικό κτύπηµα στη Τσετσενία προκάλεσε σηµαντικό αριθµό θυµάτων. Η παρουσία της βίας είναι πάντα ισχυρή. Με την ιδιότητά µου ως ασκούντος την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να καταδικάσω απερίφραστα τις αποτρόπαιες αυτές ενέργειες, να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη µου για τα θύµατα και τις οικογένειές τους, να εκφράσω την ευχή να βρεθούν τρόποι να σπάσει αυτός ο τραγικός τρόπος πολιτικής παρέµβασης, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τονίσω την πιεστική ανάγκη να φθάσουµε σε συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και εµπιστοσύνης να επιβάλουµε την πολιτική απέναντι στην τυφλή βία και το φανατισµό. Θα µου επιτρέψετε τώρα κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσω στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που έχει να κάνει µε το Ιράκ. Σήµερα στο Ιράκ είµαστε αντιµέτωποι µε µια νέα κατάσταση. Από στρατιωτική άποψη, οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Από πολιτική άποψη τίθενται µια σειρά από ζητήµατα στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Από πρακτική άποψη, τα θέµατα που προέχουν είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, η εξασφάλιση της ασφάλειας, της τάξης και η αποκατάσταση της οµαλότητας στην περιοχή. Παρόλο ότι η όλη κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται, οι ρυθµοί βελτίωσης είναι αργοί και είναι προφανές ότι οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που πρέπει να λυθούν είναι σηµαντικά. Στο σηµερινό στάδιο, οι δυνάµεις της Συµµαχίας έχουν την ευθύνη της εγκαθίδρυσης της ασφάλειας και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας µε την παρουσία κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η συνδροµή και η αλληλεγγύη της ιεθνούς Κοινότητας στο σύνολό της είναι απαραίτητες για να υπάρξει σύντοµη, αποτελεσµατική και λειτουργική επιστροφή στην οµαλότητα. Πρώτη προτεραιότητα βεβαίως, είναι η διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας και η πλήρης αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας. Στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών έχουν συγκεντρωθεί σηµαντικά ποσά, περίπου 1,7 δισ. δολάρια, χωρίς όµως να υπάρχει µια σαφής εικόνα καταγραφής των ζηµιών και των αναγκών ανοικοδόµησης της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και απ' ό,τι άκουσα ο Επίτροπος κ. Nielson αναφέρθηκε προφανώς σ' αυτά, έχει ήδη εξασφαλίσει ένα κονδύλιο ύψους 100 εκατ. ευρώ από τα οποία ένα τµήµα έχει ήδη διοχετευθεί στην περιοχή και η συµβολή σε διµερές επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών είναι σηµαντική. Προβλέπεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης παροχή 250 εκατ. ευρώ για το Σηµειώνω ότι όσο εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς των κυρώσεων συνεχίζεται η λειτουργία του προγράµµατος "oil for food" των Ηνωµένων Εθνών, του οποίου ισχύς παρατάθηκε πρόσφατα µέχρι της 3 Ιουνίου του Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι, για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, έχει ιδιαίτερη σηµασία η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη χώρα, αλλά και η ανεξαρτησία και η αµεροληψία δράσης όλων των πλευρών. εν χρειάζεται να τονίσω ότι, πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, εξαιρετικά σηµαντική είναι και η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς του Ιράκ από την επανάληψη φαινοµένων όπως αυτά που συνέβησαν πρόσφατα. Θα ήθελα να εκφράσω τον αποτροπιασµό και την απογοήτευσή µου για τη λεηλασία και καταστροφή αρχαιολογικών θησαυρών µουσείων και µνηµείων και να υπογραµµίσω ότι άµεσος στόχος µας πρέπει να είναι η ανεύρεση των ανεκτίµητης αξίας εκθεµάτων που εξαφανίστηκαν και η κατάσχεση και η επιστροφή τους στη χώρα όταν και όπου αυτά θα εµφανισθούν. Προσδοκούµε ότι ο σχεδιασµός και η διοικητική µέριµνα των στρατιωτικών δυνάµεων που κατέχουν το Ιράκ θα έχει απτά αποτελέσµατα στον τοµέα αυτό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και θεωρούµε επίσης ως υψηλή προτεραιότητα τη συντονισµένη ενέργεια της διεθνούς κοινότητας στο θέµα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόµενη στην προηγούµενη εµπειρία της όσο αφορά την ανασυγκρότηση κρατών και περιοχών - αναφέροµαι στο Κοσσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν, στο Ανατολικό Τιµόρ - πρέπει και µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ανοικοδόµηση του Ιράκ. Η ενεργή συµµετοχή της µπορεί να εστιαστεί σε πολλούς τοµείς, όχι µόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια που ανέφερα, αλλά και στην αποκατάσταση των υποδοµών, στην υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για τον εκδηµοκρατισµό και την αναδιοργάνωση των θεσµών, το institutional building, στη συνεργασία µέσα στα πλαίσια των διεθνών οικονοµικών οργανισµών για την εξεύρεση λύσης στο ζήτηµα του χρέους του Ιράκ και, βεβαίως, στην πολιτική ανοικοδόµηση της χώρας. Και είναι ακριβώς ο κοινός στόχος της συµβολής στη γενικότερη ανοικοδόµηση της χώρας που αποτελεί ένα ακόµα σηµείο για σύγκλιση και για να ξεπεραστούν όσες διαφορές δίχασαν πρόσφατα τα κράτη µέλη σε σχέση µε το Ιράκ. Στην ευρωπαϊκή συνάντηση στην Αθήνα, στις 16 και 17 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ζήτηµα. Σηµειώνω ότι το θέµα συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στην Ελλάδα πριν από δύο βδοµάδες και εξετάζουµε τον τρόπο και το είδος της συµβολής. Πράγµατι, σηµαντικά ζητήµατα παραµένουν πάντα ανοιχτά, όπως ιδιαίτερα το πώς θα ελέγχονται τα εισοδήµατα από το πετρέλαιο, πιο θα είναι το µέλλον του προγράµµατος "oil for food", τι θα γίνει µε τα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί από το προηγούµενο καθεστώς, πώς θα εντοπισθούν τα όπλα µαζικής καταστροφής, τι θα γίνει µε την επιστροφή της UNMOVIC και άλλα.

6 Αλλά οι βασικές αρχές που διέπουν τη δράση µας για τη διαχείριση της κατάστασης στο Ιράκ παραµένουν σταθερές. Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της χώρας, ο καίριος ρόλος των Ηνωµένων Εθνών και το δικαίωµα του ιρακινού λαού να καθορίσει το µέλλον του. Εξίσου σηµαντική είναι βεβαίως η εγκατάσταση µιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης όλου του πληθυσµού και η χρησιµοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας για το δικό της όφελος. Πιστεύουµε ότι τα Ηνωµένα Έθνη, και ειδικότερα το Συµβούλιο Ασφαλείας, µε την ειδική θεσµική και οργανωτική υποδοµή του και την πολιτική του εµπειρία από ανάλογες περιπτώσεις, έχουν θεµελιώδη ρόλο. Θετικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελεί ο διορισµός από το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών ενός ειδικού εκπροσώπου του για το Ιράκ. Η οµαλή µετάβαση σε µια δηµοκρατική και σταθερή κατάσταση θα συµβάλει άλλωστε και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επανειληµµένως επισηµάναµε στις γειτονικές χώρες την ανάγκη να επιδείξουν ψυχραιµία και αυτοσυγκράτηση και να συµβάλουν στην ανοικοδόµηση του Ιράκ και στην αντιµετώπιση του ανθρωπιστικού προβλήµατος, µε στόχο τη σταθερότητα στην περιοχή. Τόσο η Τουρκία όσο και το Ιράν αντιµετώπισαν θετικά το όλο θέµα. Σήµερα επίσης, η προσοχή έχει επικεντρωθεί και στο ζήτηµα του οδικού χάρτη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι σαφές, έχει λεχθεί πολλές φορές, ότι η προώθηση της διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή θα έχει θετικότατες επιπτώσεις συνολικότερα. Η συνάντηση του κουαρτέτου σε υπουργικό επίπεδο στις 21 Μαΐου είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι προέχει η εµπέδωση µιας θετικής προοπτικής και επείγει η αποκατάσταση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης µε τον αραβικό κόσµο. Η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια θα συµβάλει ουσιαστικά και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε το Ιράκ, διευκολύνοντας και την επανεισδοχή της χώρας στη διεθνή κοινότητα µετά από 12 χρόνια κυρώσεων και ουσιαστικής αποµόνωσης. Το ζήτηµα του αφοπλισµού της χώρας πρέπει να διευθετηθεί οριστικά σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και να συνδεθεί µε την υιοθέτηση σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο µιας συνολικής και αποτελεσµατικής πολιτικής για τη µη διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, πολλές φορές είναι εύκολο να συµφωνήσει κανείς σε γενικές αρχές, αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο να συµφωνήσει κανείς σε συγκεκριµένες λύσεις και αποφάσεις και όταν µάλιστα τίθενται θέµατα θεσµών, διεθνούς νοµιµότητας, ρυθµίσεων που προκύπτουν µετά από ένα πόλεµο, καταστάσεων που έχουν διαµορφωθεί αντικειµενικά και που απαιτούν αντιµετώπιση. Τούτο έχει εύλογα επιπτώσεις τόσο για την έκταση όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα. Ωστόσο, από την πλευρά της Προεδρίας, πιστεύω ότι µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής τις προτεραιότητες: κατ' αρχάς να αναπτύξουµε µια πραγµατιστική, συνολική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για το µεταπολεµικό Ιράκ, λαµβάνοντας υπόψη τις µακροπρόθεσµες πτυχές των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής να ξεκαθαρίσουµε πώς βλέπουµε εµείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών στο µεταπολεµικό Ιράκ να συµβάλουµε στο να ξεπεράσει το Ιράκ τα προβλήµατα που έζησε και να διαµορφώσουµε για τον ιρακινό λαό συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, αποδοχής, αξιοπρέπειας και ευηµερίας να υλοποιήσουµε τις αρχές που δεχθήκαµε στις κοινές αποφάσεις µας στα τελευταία συµβούλια να προωθήσουµε την περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία, στηρίζοντας τη διαδικασία ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής. Οι προτεραιότητες αυτές δεν σηµαίνουν ότι δεν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα και κινδύνους. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισµένους τέτοιους κινδύνους. Ένας τέτοιος κίνδυνος είναι η µετατροπή των συζητήσεων για το Ιράκ από ένα γόνιµο διάλογο για την αντιµετώπιση των κεντρικών προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τη χώρα σε δευτερεύουσες διαµάχες. Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι η δυστοκία συµφωνίας για την επόµενη µέρα και για τις επόµενες αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας. Ένα τρίτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την εξέλιξη στις διατλαντικές σχέσεις. Τέταρτο, οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αν και πιστεύω ότι στα θέµατα της µεταπολεµικής φάσης τα φαινόµενα αυτά θα είναι πολύ αµβλυµένα. Πέµπτο, η αδυναµία καθορισµού του ρόλου που επιθυµούµε να παίξουµε στο Ιράκ και, τέλος, τα όποια εµπόδια θα µπορούσαν να µας οδηγήσουν σε αδράνεια. Νοµίζω ότι αυτούς τους κινδύνους πρέπει να τους έχουµε κατά νου ώστε να τους αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά, ώστε να φθάσουµε σε µια προσέγγιση και σε µια δράση που θα µπορεί να αντιµετωπίσει και το Ιρακινό και τις επιπτώσεις του. Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι µόνο η σταθερότητα, η ασφάλεια, η οµαλότητα και η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που τίθενται σε αµφιβολία ή που συνδέονται µε τις εξελίξεις αυτές. Το όλο θέµα συνδέεται και µε την αξιοπιστία όλων όσων εµπλέκονται στην ιρακινή κρίση και συνεπώς και της Ευρώπης. Θα ήθελα όµως, κλείνοντας, να διαπιστώσω ότι το Συµβούλιο, όπως ανέφερα, δείχνει µια εποικοδοµητική προσέγγιση για τη διαµόρφωση κοινών απαντήσεων στα θέµατα του Ιράκ. Υπάρχει στενή επαφή µεταξύ όλων των πλευρών ανεξαιρέτως, που συντελεί ώστε αφενός να µη διαµορφώνονται χάσµατα στις επαφές µεταξύ χωρών µελών και αφετέρου - είναι ενδεικτικές αυτές οι προθέσεις - παρά τις όποιες διαφορές να υπάρχουν συνεννοήσεις, να υπάρχουν ανοικτές γραµµές, να δούµε κατά προτεραιότητα πού υπάρχουν γέφυρες και πώς θα τις αξιοποιήσουµε. Και είναι αυτή η εποικοδοµητική στάση που φάνηκε και στις συζητήσεις που είχαµε στο Gimnich, που πιστεύω ότι µπορεί να µας κάνει περισσότερο αισιόδοξους για την ικανότητα της

7 Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει τελικά ένα θετικό και ενεργητικό ρόλο στη φάση αυτή στο Ιράκ Poettering (PPE-DE). Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Nacht zum Dienstag sind in der Hauptstadt Saudi- Arabiens, in Riad, etwa 90 Menschen durch einen brutalen Terroranschlag ums Leben gekommen, Saudis, Europäer - soviel wir wissen, Franzosen, Briten, Deutsche, ein Schweizer und Australier. Dies zeigt erneut, dass die Herausforderung des Terrorismus eine Herausforderung ist, die nicht nur die Amerikaner angeht, sondern die uns alle angeht, und die Lehre aus diesem furchtbaren Terroranschlag in Riad sollte sein, dass wir gemeinsam mit Entschiedenheit den Terrorismus überall in der Welt bekämpfen. Der Ratspräsident hat mit Recht auch auf Tschetschenien hingewiesen. Das Europäische Parlament, jedenfalls unsere Fraktion, aber, ich denke, auch die anderen werden sehr sorgfältig beobachten, wie eine friedliche Lösung in Tschetschenien weiter herbeigeführt wird. Wir als Europäer müssen uns nach dem Irakkrieg fragen, wie wir die Lehren aus diesen auch für Europa bitteren Erfahrungen ziehen können, und wir müssen sagen, dass zu Defätismus kein Anlass ist. Ich habe während dieser Malaise der Uneinigkeit der Europäer häufig gehört: Mit der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik hat das alles keinen Sinn. Nein, wir müssen die Krise als Chance begreifen und sicherstellen, dass wir es in Zukunft besser machen, als wir es in der Irakkrise und beim Irakkrieg getan haben. Vor allen Dingen muss die Forderung sein, dass - ehe ein Mitgliedsland oder eine Reihe von Mitgliedsländern eine nationale Position festlegen und diese dann der Öffentlichkeit bekannt machen - man sich im Kreise der Europäischen Union über diese Positionen berät, so dass man am Ende zu einer gemeinsamen Position kommt. (Beifall) Diese Forderung richten wir auch an die beiden europäischen Mitglieder des Weltsicherheitsrates. Es steht schon im Vertrag von Maastricht, dass die Mitglieder des Weltsicherheitsrates, ehe sie ihre Stimme im Weltsicherheitsrat abgeben, sich zunächst mit den Partnern in der Europäischen Union konsultieren, und dieses muss die Lehre aus den vergangenen Wochen sein. Ich möchte hinzufügen - und dies betrifft unser Verhältnis zu Amerika -, dass diejenigen, die meinen, die Einigung Europas müsse im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten verwirklicht werden, Europa auf Sand bauen, denn wenn wir Europa im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten aufbauen würden, dann würden wir wenigstens die Hälfte der Europäer oder sogar mehr aus der Geschlossenheit der Europäer herauslösen, so dass es gar keine andere Chance gibt, als Europa nicht im Gegensatz zu den USA, sondern als gleichberechtigten Partner der Vereinigten Staaten von Amerika aufzubauen. Ich füge auch Folgendes hinzu: Wir haben eine Stimme aus Amerika gehört, die Europa in das neue Europa und das alte Europa unterteilen wollte. Ich habe bei einem Besuch in Warschau erlebt, dass das dort nicht gerne gehört wird. Auch Warschau, auch Polen ist das alte Europa mit den gleichen Wurzeln, wie wir sie haben, und lassen wir es nicht zu, dass jemand Europa in zwei Teile teilt, sondern es liegt an uns, dass wir gemeinsam handeln! Nun zum Irak: Wir müssen ein großes Interesse daran haben, dass die zivile Ordnung schnell wieder aufgebaut wird, und wir sagen häufig, wenn wir vom Verhältnis Europas, der Europäischen Union, zu den arabischen islamischen Staaten sprechen, dass es kein clash of civilisation geben kann und geben soll, und das Gleiche gilt natürlich für die Ordnung im Irak. Dort leben Schiiten, dort leben Sunniten, dort leben Christen, es leben dort Araber, es leben dort Kurden, und ich finde, eine Aufgabe, bei der wir vielleicht helfen können - und wenn wir helfen können, sollten wir es tun -, muss sein, dass dort eine friedliche Ordnung und eben nicht ein clash zwischen den verschiedenen religiösen oder ethnischen Gruppen entsteht. Hier haben wir, glaube ich, eine große Aufgabe als Europäische Union, und ich begrüße für unsere Fraktion, Herr Kommissar Nielson, dass Sie im Irak gewesen sind. Natürlich ist es sehr schwierig, jetzt hier im Europäischen Parlament zu sagen, ob der UNO eine ausschließliche Rolle übertragen werden soll, welche Rolle wir als Europäische Union, welche Rolle vielleicht die NATO, welche Rolle die USA und Großbritannien als die beiden Mächte, die dort gehandelt haben, und andere spielen sollen. Dies ist schwierig zu sagen, aber was wir sagen können, ist, dass wir alle Beteiligten auffordern, besonders auch die Europäer - auch unsere polnischen Partner und Freunde -, die dort beteiligt werden, dass wir Europäer alles, was wir tun, gemeinsam tun und erst dann tun, nachdem wir uns auf gemeinsame Positionen verständigt haben. Es gibt gewaltige humanitäre Herausforderungen dort, und ich finde, wir können dort einen Beitrag leisten zur Sicherheit, beim Aufbau einer Polizei, bei der Wasserversorgung, bei der Gesundheitsversorgung und insgesamt bei der politischen Ordnung. Lassen Sie mich abschließend dieses sagen: Es bleiben natürlich auch Fragen an unsere amerikanischen Freunde und Partner. Bisher hat man keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Ich empfehle, dass man weitersucht, aber das war die Grundlage auch für die Intervention, und das berührt natürlich auch die Glaubwürdigkeit von Politik, und deswegen müssen wir auch diese Frage sehr ernst nehmen. (Beifall) Was wir jetzt erreichen müssen, ist - und das war ja auch unsere große Hoffnung nach der Kuwait-Krise 1991, wobei ich sehr dafür war, dass Kuwait befreit wurde, dass mit aller Entschiedenheit gegen Saddam Hussein vorgegangen wurde -, dass es auch zu einer Friedenslösung im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina

8 kommt. Diese Chance müssen wir jetzt ergreifen. Die Glaubwürdigkeit unserer Politik wird auch davon abhängen, ob es gelingt, dort eine Friedenslösung herbeizuführen, und ich fordere uns alle, die Europäer, auf, dass wir dabei einen einigen und entschiedenen Beitrag leisten. (Beifall) Barón Crespo (PSE). Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar añadiendo mi voz -la del Grupo socialista- a la expresión de condena de los atentados masivos en Arabia Saudí y en Chechenia, que se añade a las condolencias que el Parlamento debe expresar a los familiares de todas las víctimas de esta guerra, especialmente a la población civil, y subrayar que lamentamos profundamente que, durante el conflicto, 14 periodistas hayan muerto, dos hayan desaparecido y que las tropas estadounidenses hayan bombardeado medios de comunicación como Al Yazira y también el hotel Palestina, ocupado por periodistas. Después de escuchar al Sr. Poettering, quiero decir, en nombre de mi Grupo, que lamentamos más aún que ustedes no hayan considerado conveniente hacer una resolución, porque podíamos haber encontrado muchos puntos de acuerdo y porque es importante que el Parlamento Europeo exprese su voz. Da la impresión de que somos indiferentes ante lo que está pasando y tenemos una responsabilidad compartida con las demás instituciones de la Unión. En primer lugar, en relación con las urgencias, quiero saludar la gestión que está haciendo la Comisión -el Sr. Comisario ha estado en Bagdad. Se están gestionando los 100 millones de euros, y le pido, por favor, que incluya a las mujeres en las negociaciones de paz y en la ayuda, porque es un elemento muy importante para conseguir la paz en el Iraq. Asimismo, creo que tenemos que apoyar la restauración de servicios básicos. Ahora bien, el Comisario ha señalado un punto que me parece importante: no debemos confundir la ayuda humanitaria con la reconstrucción y, sobre todo, no debe haber hipotecas políticas a la ayuda humanitaria. En esta línea tiene usted el apoyo del Grupo socialista. En cuanto al proceso de reconstrucción y el debate en curso en el Consejo Seguridad, quiero señalar, en primer lugar, que, según el Derecho internacional, nos encontramos en una situación de facto, en la que hay una coalición que actúa como potencia de ocupación en un territorio ocupado. De acuerdo con la Convención de Ginebra y los Reglamentos de La Haya, la coalición tiene claras responsabilidades y límites a su autoridad, y eso hay que insertarlo en el marco que existe hoy en día, porque si no, todo depende de las intrigas de poder que hay en Washington. Les recuerdo que, en este momento, ya se ha quemado al primer equipo de responsables americanos en el Iraq. Vamos a una confusión cada vez mayor y, por lo tanto, es importante reafirmar el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí los europeos tenemos responsabilidades. Es cierto que, según los artículos 11, 12 y 13 del Tratado, tenemos la obligación de coordinar nuestras posiciones. Pero resulta curioso que seamos capaces de coordinarlas entre europeos y con los demás, en el Cuarteto para Oriente Medio e incluso con la Liga Árabe, y no se aplique el mismo principio en el Consejo de Seguridad. Eso no se puede explicar ante la opinión pública y, además, comporta responsabilidades graves europeas. Por lo tanto, es muy importante que el acuerdo al que se llegó en Atenas, el 16 de abril, se aplique ahora, pero en el marco de la legalidad internacional. Para qué? Para instaurar un gobierno propio del pueblo iraquí, respetando la integridad territorial y, además, dándole una posibilidad al pueblo iraquí, que, por fin, se ha liberado de una tiranía despótica. Estamos viendo cómo aparecen las huellas de la represión política y religiosa y cómo el pueblo iraquí está teniendo posibilidad de expresarse. Ésa es una cuestión absolutamente importante. La supresión del embargo -como se expresa en varias Resoluciones de las Naciones Unidas- tiene que llevarse a cabo bajo la autoridad de las mismas. También tienen que volver los inspectores, porque resulta paradójico que, hasta ahora, los únicos que han encontrado algunos rastros y algunas huellas de armas de destrucción han sido los equipos de los Sres. Blix y el-baradei, no han sido los inspectores estadounidenses, que actúan fuera de la legalidad y, por eso, es importante también incidir en este aspecto. Quiero reiterar, en nombre de mi Grupo, que la propiedad del petróleo iraquí y su explotación corresponden al pueblo iraquí. El petróleo -lo hemos visto demasiado a menudo- es un regalo envenenado y hay que respetar verdaderamente la utilización y el derecho al acceso a los recursos por parte del pueblo iraquí. Para finalizar, señor Presidente, permítame hacer referencia a la situación en Oriente Medio. No podemos decir que ha habido que actuar porque han pasado 12 años en los que el régimen de Sadam Husein no había respetado las Resoluciones de la ONU y llevamos 3 décadas esperando a que se cumpla la Resolución 242. Hay que apoyar la hoja de ruta, el Sr. Sharon no puede vetar al Alto Representante de Política Exterior de la Unión, Sr. Solana, porque se ha entrevistado con el Presidente Arafat. Hay que mostrar buena voluntad y, sobre todo, hay que desmontar la bomba más peligrosa que hay en Oriente Medio. Y todo eso nos exige a los europeos encontrar de nuevo la unidad y actuar conjuntamente. (Aplausos) Watson (ELDR). Mr President, although many of us opposed the basis for the recent war with Iraq, we can unite in rejoicing at the fall of the brutal dictator Saddam Hussein. The Iraqi people can now rebuild their country

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006. Contents

EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006. Contents What can Europe do for passengers? 4th annual general meeting and conference of the EUROPEAN PASSENGERS FEDERATION 18 MARCH 2006 Kumulus Centrum voor de kunsten, Maastricht, Netherlands Contents Conference

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 68 E / 1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 272 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ Good evening; You are watching tonight the second broadcast of the series OPEN FILES. First, we have to apologize for the long

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

THE ESCALATION OF VIOLENCE BET

THE ESCALATION OF VIOLENCE BET THE ESCALATION OF VIOLENCE BETWEEN ISRAEL AND PALESTINE GUE/NGL in the European Parliament Plenary debate July 2014 END OCCUPATION OF PALESTINE Motion for a resolution on the escalation of violence between

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17 INDEX Introduction 4 Austria Susanne Lanzerstorfer 6 Ulrike Rabmer-Koller 7 Angelika Winzig 8 Maria Fellner 9 Anna Maria Hochhauser 10 Tina Reisenbichler 11 Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S.

EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S. December 12-18, 2012 FinancialMirror.com 2 NEWS EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S. The European Union is set to delay introduction of new capital rules for

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

Greek Australian Women s Network

Greek Australian Women s Network Greek Australian Women s Network In this edition: Quarterly Newsletter Issue 1- March 2006 From the President/Founder 2 From the Editor 3 Together, Hellenic women Network History Vision Achievements 4

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225) ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225) Σ. Στυλιανίδης, Αν. Καθ. Κοιν. Ψυχιατρικής Παντείου Παν/μίου Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα