ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Νοεμβρίου 013 Λευκωσία Ιανουάριος 014

2 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... Α. ΓΕΝΙΚΑ... Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.)... 3 Δ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ... 3 Ε. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ... 4 ΣΤ. ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ... 4 Ζ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Τ.Ο.) ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 6 Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 6 Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Π Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Β. ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗΣ ΑΜΙΛΑΣ Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Α. ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΑΦΝΗ... 1 Β. ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ... 1 Γ. ΑΠΟΝΟΜΗ Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Γ.Ε ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»... ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»... 3 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»... 4 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 1 από 3

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Τα παιδιά που συμπληρώνουν το 11 έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν στην έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15 έτος της ηλικίας τους ή την Τρίτη τάξη του Γυμνασίου, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π.).. Τα παιδιά που εντάσσονται στην Ο.Π., μέχρι να δώσουν την Προσκοπική τους Υπόσχεση, ονομάζονται Αρχάριοι Πρόσκοποι και αφού δώσουν την Υπόσχεσή τους ονομάζονται Πρόσκοποι, εκτός αν η Ομάδα Προσκόπων έχει ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων οπότε και ονομάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι αντίστοιχα. Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 1. Στην Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π.) εφαρμόζεται η Προσκοπική Μέθοδος κατάλληλα προσαρμοσμένη για τον Κλάδο Προσκόπων.. H Προσκοπική Μέθοδος στον κλάδο Προσκόπων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α. την εμπέδωση ενός συστήματος άτυπης εκπαίδευσης όπου η μάθηση επιτυγχάνεται με την βιωματική εμπειρία μέσα από το σύνολο των προσκοπικών δραστηριοτήτων σε Ομαδικό, Ενωμοτιακό ή Aτομικό επίπεδο, β. την εξατομίκευση της εκπαίδευσης όπου το κάθε μέλος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα με βάση τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες, γ. την εφαρμογή του «Kατ Eνωμοτίες Συστήματος» ως εργαλείου μάθησης και οργάνωσης της Ομάδας Προσκόπων και δ. τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του Προσκοπικού προγράμματος μέσα από ένα σύστημα διάχυσης ιδεών και εμπειριών. 3. Ο ρόλος του Αρχηγού Ομάδας Προσκόπων (Α.Ο.Π.) και των Υπαρχηγών Ομάδας Προσκόπων (Υ.Ο.Π.) είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός προς τα παιδιά, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης του χαρακτήρα τους, για να μπορέσουν να καταστούν χρήσιμοι πολίτες διαδραματίζοντας εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Οι Βαθμοφόροι της Ομάδας (Α.Ο.Π. και Υ.Ο.Π.) θα πρέπει να ενθαρρύνουν, να βοηθούν και να καθοδηγούν τα μέλη της Ο.Π. να αναπτύξουν πρωτοβουλία μέσα από τη διοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις, οι οποίες βασίζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κλάδου Προσκόπων, όπως αυτό αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό και αναπτύσσεται μέσα από τα εγκεκριμένα, από το Σ.Π.Κ., Βοηθήματα και Εγκόλπια. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. από 3

4 Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.) 1. Κάθε Ο.Π. αποτελείται από πέντε (5) μέχρι και σαράντα πέντε (45) παιδιά. Έναν Αρχηγό Ομάδας Προσκόπων (Α.Ο.Π.) και ένα μέχρι τέσσερις Υπαρχηγούς Ομάδας Προσκόπων (Υ.Ο.Π.). Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος είναι επιθυμητή η διατήρηση της αναλογίας ενός Βαθμοφόρου προς οκτώ Προσκόπους.. Νοείται ότι Ομάδες από πέντε (5) παιδιά και άνω μπορούν να λειτουργούν με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον ένα εντεταλμένο Βαθμοφόρο. 3. Στην Ομάδα συμμετέχουν και Ανιχνευτές ως Βοηθοί οι οποίοι όμως έχουν καθαρά υποστηρικτικό ρόλο. Δεν αναμιγνύονται στην Εκπαίδευση και στο Προσκοπικό πρόγραμμα αλλά υποστηρίζουν επί μέρους δράσεις και λειτουργίες της Ομάδας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αντίστοιχου Κανονισμού του Κλάδου Ανιχνευτών. 4. Η Ο.Π. είναι ισότιμο τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος με την Αγέλη Λυκοπούλων (Α.Λ.) και την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α.). 5. Η Ομάδα τηρεί μητρώο των Προσκόπων, ημερολόγιο δράσεων, βιβλίο υλικού και βιβλίο ταμείου και συνδρομών όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Δ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ 1. Η Ενωμοτία αποτελείται από 5-9 μέλη και αποτελεί τη βάση της Προσκοπικής Εκπαίδευσης και δραστηριότητας.. Η κάθε Ενωμοτία φέρει το όνομα ζώου, πτηνού ή ψαριού, από κατάλογο που ετοιμάζεται για το σκοπό αυτό, από την Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας και εγκρίνεται από τον Γενικό Έφορο. Προκαταρκτικός κατάλογος φαίνεται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος. 3. Ο κάθε Πρόσκοπος, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό, επιλέγει την Ενωμοτία του στη βάση της δημιουργίας παρεών συνομηλίκων με κοινά ενδιαφέροντα μέσα από το Κατ' Ενωμοτίες Σύστημα. Τα μέλη της Ενωμοτίας αναλαμβάνουν με τη σειρά αρμοδιότητες σχετικά με: α. τη λειτουργία και τις παραδόσεις της Ενωμοτίας (γραμματεία, ταμείο, υλικό, ψυχαγωγία κ.λπ.), β. τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά στη διοργάνωση Ομαδικών και Ενωμοτιακών δραστηριοτήτων. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 3 από 3

5 4. Ο ορθός και ισοζυγισμένος καταμερισμός αρμοδιοτήτων και η ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τα μέλη της Ενωμοτίας αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών στα παιδιά για ανάπτυξη της αυτενέργειας, της υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας και των ηγετικών δεξιοτήτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υπεύθυνων και δημοκρατικών ανθρώπων, με σκοπό την ορθή ένταξη τους στην κοινωνία. Ε. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ 1. Ο Ενωμοτάρχης συντονίζει την Ενωμοτία του με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας και την αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο Τιμής Ομάδας (Σ.Τ.Ο.).. Είναι μέλος του Σ.Τ.Ο. και μεταφέρει σε αυτό τις απόψεις και τις εισηγήσεις των μελών της Ενωμοτίας του. Συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Σ.Τ.Ο. ενημερώνοντας τα μέλη της Ενωμοτίας του για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 3. Ο Ενωμοτάρχης εκλέγεται με την εξασφάλιση της υποστήριξης της πλειοψηφίας των μελών της Ενωμοτίας του. Η θητεία του Ενωμοτάρχη είναι ετήσια εκτός αν παραιτηθεί από τη θέση του, περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται. 4. Ο Ενωμοτάρχης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των μελών της ενωμοτίας του και φροντίζει για την ανέλιξή τους. Στ. ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ 1. Τον Ενωμοτάρχη βοηθά και υποστηρίζει στο έργο του ο Υπενωμοτάρχης ο οποίος και αναπληρώνει τον Ενωμοτάρχη όταν απουσιάζει.. Ο Ενωμοτάρχης επιλέγει, αφού ακούσει τη γνώμη των μελών της Ενωμοτίας του, τον Υπενωμοτάρχη. 3. Η θητεία του Υπενωμοτάρχη διαρκεί όσο και η θητεία του Ενωμοτάρχη. 4. Ο Υπενωμοτάρχης είναι μέλος του Σ.Τ.Ο. με δικαίωμα έκφρασης άποψης. Έχει το δικαίωμα ψήφου μέσα στο Σ.Τ.Ο., μόνο όταν αναπληρώνει τον Ενωμοτάρχη του. Ζ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Τ.Ο.) 1. Στην Ο.Π. λειτουργεί το Σ.Τ.Ο., στο οποίο συμμετέχουν, με δικαίωμα έκφρασης άποψης και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο Α.Ο.Π., οι Υ.Ο.Π., οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 4 από 3

6 . Οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ο. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, είναι όμως γνωμοδοτικές προς τον Α.Ο.Π., ο οποίος και φέρει την τελική ευθύνη για τη λήψη απόφασης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο ο Α.Ο.Π. και οι Ενωμοτάρχες. 3. Οι αρμοδιότητες του Σ.Τ.Ο. είναι: α. ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Ο.Π, β. η διοργάνωση και αξιολόγηση δράσεων της Ο.Π, γ. η φροντίδα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του προσκοπικού πνεύματος μεταξύ των μελών της Ο.Π, δ. η ανάθεση του προγραμματισμού και διοργάνωσης δραστηριοτήτων της Ο.Π. σε Ενωμοτίες ή επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό από τα μέλη της Ο.Π, ε. η εκπαίδευση των Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών από τους Βαθμοφόρους της Ο.Π. στα πλαίσια μιας Πρότυπης Ενωμοτίας έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να είναι σε θέση να εκπαιδεύουν τους Προσκόπους τους. Σε αυτή την Πρότυπη Ενωμοτία η οποία ονομάζεται σύμφωνα με τις παραδόσεις κάθε Ομάδας, ο Αρχηγός παίζει το ρόλο του Ενωμοτάρχη, οι Βαθμοφόροι τους Υπενωμοτάρχες και οι Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες τους Προσκόπους αντίστοιχα, στ. η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Ο.Π., και ζ. η διαχείριση του υλικού και άλλων πόρων της Ομάδας. 4. Το συντονισμό του Σ.Τ.Ο. έχει ο Α.Ο.Π., ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Για σκοπούς απόκτησης εμπειριών, ο Α.Ο.Π. μπορεί να αναθέτει εκ περιτροπής την προεδρία συνεδρίας του Σ.Τ.Ο. σε όλους τους Υ.Ο.Π. και τους Ενωμοτάρχες. 5. Για τις συνεδρίες του Σ.Τ.Ο. τηρούνται πρακτικά, τα οποία φυλάσσονται στο βιβλίο πρακτικών Σ.Τ.Ο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Α.Ο.Π. και το Γραμματέα του Σ.Τ.Ο. Καθήκοντα Γραμματέα του Σ.Τ.Ο. αναλαμβάνει ένας από τους Ενωμοτάρχες εκ περιτροπής. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 5 από 3

7 . ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κλάδου Προσκόπων αποσκοπεί στην υλοποίηση της Αποστολής του Προσκοπισμού. Ακρογωνιαίος λίθος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ορθή εφαρμογή του «ΚΑΤ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα, με σκοπό την παροχή της δυνατότητας στους Προσκόπους να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και ικανότητες, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα εξειδικευμένα ατομικά τους ενδιαφέροντα: Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Ο Βασικός κορμός της Προσκοπικής Εκπαίδευσης αποτελείται από έναν αριθμό Απαιτήσεων οι οποίοι αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και αφορούν Στόχους Ανέλιξης, τους οποίους ο Πρόσκοπος θα πρέπει να καλύπτει ανάλογα με την ηλικία του και το επίπεδο της διανοητικής και σωματικής του ανάπτυξης.. Οι Στόχοι Ανέλιξης είναι συγκεκριμένες απαιτήσεις, με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία οι Πρόσκοποι θα πρέπει να ικανοποιήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες και πάντα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο ευρίσκονται. α. Αρχάριος Πρόσκοπος: Αρχάριος Πρόσκοπος θεωρείται ο Πρόσκοπος, πριν δώσει την Προσκοπική του Υπόσχεση. Οι Στόχοι Ανέλιξης που τίθενται αποσκοπούν στην ετοιμασία του Πρόσκοπου ώστε να κατανοήσει την ιδέα του προσκοπισμού και να μπορεί να συμμετέχει στις δράσεις της ενωμοτίας ή/και της Ομάδας του. Ο Αρχάριος Πρόσκοπος, μετά τη συμπλήρωση των Στόχων Ανέλιξης μπορεί να δώσει την Προσκοπική του Υπόσχεση και να ονομαστεί Πρόσκοπος αφού πάρει τη σχετική συγκατάθεση του Σ.Τ.Ο. Η προετοιμασία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. β. Πρόσκοπος Χάλκινου Τρίφυλλου: Πρόσκοπος Χάλκινου Τρίφυλλου είναι ο Πρόσκοπος που έχει καλύψει τους Στόχους Ανέλιξης του επιπέδου του Προσκόπου Χάλκινου Τρίφυλλου. Οι Στόχοι αποσκοπούν στην εμπέδωση των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων για προσωπική ανάπτυξη και δημιουργία πνεύματος συνεργασίας, μέσα στα πλαίσια μικρής ομάδας συνομηλίκων. γ. Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου: Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου είναι ο Πρόσκοπος που έχει καλύψει τους Στόχους Ανέλιξης του επιπέδου Προσκόπου Αργυρού Τρίφυλλου. Οι Στόχοι αποσκοπούν στην ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη του χαρακτήρα, έτσι που οι έφηβοι να Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 6 από 3

8 μπορέσουν στο επόμενο στάδιο να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον προγραμματισμό και την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος. δ. Πρόσκοπος Χρυσού Τρίφυλλου: Πρόσκοπος Χρυσού Τρίφυλλου είναι ο Πρόσκοπος που έχει καλύψει τους παιδαγωγικούς στόχους του επιπέδου Προσκόπου Χρυσού Τρίφυλλου, και αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών για ανάληψη πρωτοβουλιών και καλλιέργεια της αυτενέργειας και της ηγεσίας. 3. Οι Στόχοι Ανέλιξης για το κάθε επίπεδο αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και αναθεωρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με βασική εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου. Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ α. Η Προσκοπική Εκπαίδευση συμπληρώνεται με την παροχή ευκαιριών στους Προσκόπους για ενασχόληση, είτε ατομικά είτε ομαδικά με δραστηριότητες ενδιαφερόντων. Σκοπός είναι η πολυδιάστατη ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς επίσης και η καλλιέργεια της ευρύτητας του πνεύματος μέσα στα πλαίσια δημιουργικής ενασχόλησης. Η εκπαιδευτική αυτή κατεύθυνση παρέχεται μέσω του συστήματος Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και γνώσεων. β. Τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης υποδιαιρούνται στις κατηγορίες που αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» και αναθεωρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με βασική εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 7 από 3

9 3. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. Ο Α.Ο.Π. παρακολουθεί την ανέλιξη του κάθε Πρόσκοπου μέσα από τη συμμετοχή του στις Ενωμοτιακές και Ομαδικές δράσεις, καθώς επίσης και την ατομική του προσπάθεια στον τομέα της ερασιτεχνικής ενασχόλησης.. Το κάθε μέλος της Ο.Π. θα πρέπει να εκπαιδεύεται, να δοκιμάζει τις γνώσεις του μέσα από το Προσκοπικό Παιχνίδι και οι Βαθμοφόροι της Ο.Π. να παρακολουθούν την πρόοδο του χωρίς αυτό να γίνεται αυτοσκοπός τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Βαθμοφόρους. Βασική προϋπόθεση είναι ότι ο κάθε Πρόσκοπος αβίαστα να ακολουθεί το δικό του βιωματικό κύκλο μάθησης μέσα από τη συμμετοχή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ο.Π. 3. Ειδικότερα για τους Αρχάριους Προσκόπους, ο Αρχηγός παρακολουθεί από κοντά την ανέλιξή τους και συζητά μαζί τους τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Με την συμπλήρωση των Στόχων Αρχαρίου Προσκόπου, ο Πρόσκοπος επιλέγει πότε θα δώσει την Προσκοπική του Υπόσχεση. 4. Η τελετή υπόσχεσης είναι ανεξάρτητη με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Πρόσκοπος θα πρέπει να αφεθεί από μόνος του, σε ένα χρονικό πλαίσιο τριών μηνών από την ημερομηνία της συμπλήρωσης των Στόχων Αρχαρίου Προσκόπου να επιλέξει, σε συνεννόηση με το Σ.Τ.Ο., τον κατάλληλο χρόνο της Υπόσχεσής του. Η τελετή Προσκοπικής Υπόσχεσης αποτελεί κορυφαία στιγμή για κάθε μέλος της Προσκοπικής Κίνησης και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τυπικότητα, λιτότητα και σοβαρότητα. Η τελετή αυτή περιγράφεται στους σχετικούς με το Θέμα, Εσωτερικούς Κανονισμούς (Τυπικά - Τελετές - Σχηματισμοί). 5. Στην αρχή κάθε προσκοπικής χρονιάς ο Α.Ο.Π. σε συνεργασία με τους Υ.Ο.Π. προβαίνουν σε εκτίμηση του επιπέδου της προσκοπικής προόδου που βρίσκεται το κάθε μέλος της Ομάδας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο Αρχηγός θα πρέπει, από την περίοδο της κατασκήνωσης, να έχει ήδη βολιδοσκοπήσει τους Προσκόπους του, στα πλαίσια μιας άτυπης προσωπικής συνέντευξης, και να αξιολογήσει μαζί τους τα ακόλουθα: Το βαθμό ικανοποίησης τους σε σχέση με το πρόγραμμα, τις δράσεις και την οργάνωση της Ομάδας. Την άποψή τους για το βαθμό της προσωπικής τους βελτίωσης Τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες για το πρόγραμμα της νέας προσκοπικής περιόδου. Τις φιλοδοξίες τους για την Ενωμοτία τους αλλά και για τους ίδιους προσωπικά για την νέα χρονιά. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 8 από 3

10 6. Την προσωπική συνέντευξη θα πρέπει να ακολουθεί μια γενικότερη συζήτηση του Αρχηγού με την Ενωμοτία για να συζητήσουν την πορεία της Ενωμοτίας την περασμένη χρονιά αλλά και το Ενωμοτιακό πρόγραμμα δράσης για τη νέα. Η συνάντηση Αρχηγού Ενωμοτίας είναι καλό να γίνεται με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Ενωμοτάρχη / Υπενωμοτάρχη, και σε αυτήν ο Αρχηγός θα πρέπει να αναδείξει το ρόλο αλλά και τα καθήκοντα των δύο αυτών στελεχών. 7. Ακολούθως, στα πλαίσια του Σ.Τ.Ο., καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσεων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιδιώξεις των μελών, αξιολογώντας τις πληροφορίες που έχει πάρει ο Αρχηγός μέσα από τις συναντήσεις του με τους Προσκόπους και τις Ενωμοτίες. 8. Το πρόγραμμα των δράσεων θα πρέπει να διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να εξισορροπούνται οι ανάγκες διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας των μελών καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών στόχων μέσα από τις θεματικές ενότητες του Κλάδου. Οι παιδαγωγικοί στόχοι αναγράφονται στο Παράρτημα «Δ». 9. Οι Θεματικές Ενότητες στις οποίες εμπίπτουν οι στόχοι του Κλάδου Προσκόπων αντικατοπτρίζουν τους τομείς της ανάπτυξης των εφήβων και είναι οι ακόλουθες: α. Θρησκεία και πατρίδα β. Ζωή στο Ύπαιθρο γ. Προσωπική Ανάπτυξη δ. Κοινωνική Προσφορά ε. Προσκοπικές Γνώσεις στ. Προσκοπικές Δεξιότητες Για την κάθε ενότητα o κάθε Πρόσκοπος θα πρέπει να καλύψει τους Στόχους Ανέλιξης του κάθε επιπέδου. 10. Τηρείται σε επίπεδο Ομάδας, Πίνακας Προόδου για τον κάθε Πρόσκοπο. Η εκπαίδευση και αξιολόγηση των Στόχων Ανέλιξης γίνεται μέσα από δράσεις. Η τεκμηρίωση της εξασφάλισης των στόχων γίνεται σε δύο επίπεδα: α. Στο Ατομικό επίπεδο, ο πρόσκοπος σημειώνει την πρόοδο του στο Προσκοπικό Διαβατήριο σχεδιάζοντας παράλληλα την δική του ανέλιξη. β. Στο Ομαδικό Επίπεδο, μέσα από τον Πίνακα Προόδου όπου φαίνεται η συνοπτική παράσταση της προόδου όλων των μελών της Ομάδας. 11. Τα αρχεία αυτά μπορούν να τηρούνται σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή όπου αυτό είναι εφικτό. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 9 από 3

11 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Π. Στην Ο.Π. τα μέλη αναπτύσσουν αριθμό δράσεων μέσα από τις οποίες ικανοποιούν τις εκάστοτε ανάγκες και επιδιώξεις τους, καλύπτοντας παράλληλα τους σχετικούς Στόχους Ανέλιξης. Οι κατηγορίες των Δράσεων είναι οι ακόλουθες: Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Αφορά την προσωπική εμπλοκή των Προσκόπων κυρίως σε ότι αφορά τα Πτυχία Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης αλλά και συγκεκριμένους Στόχους Ανέλιξης που προϋποθέτουν ατομική μελέτη και έρευνα. Οι δραστηριότητες Προσωπικής ενασχόλησης στον Βασικό Κορμό Εκπαίδευσης έχουν περιοριστεί στις άκρως απαραίτητες. Β. ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Αφορούν συναντήσεις, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις και έχουν βασικό στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των προσκόπων και την επιζητούμενη πρακτική εφαρμογή του «Κατ Ενωμοτίες Συστήματος». Κάθε Ενωμοτιακή δράση θα μπορεί να ασχολείται με μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες. Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗΣ ΑΜΙΛΑΣ Αφορούν Δράσεις της Ομάδας μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται το συναγωνιστικό πνεύμα μεταξύ των Ενωμοτιών. Οι δράσεις αυτές μπορεί να διεξάγονται μεμονωμένα, σε τακτική βάση η ακόμα να έχουν και περιοδική εφαρμογή. Στα πλαίσια δράσεων Ενωμοτιακής Άμιλας εντάσσεται και το Έπαθλο Προσκοπικής Εξερεύνησης που διοργανώνεται σε ετήσια Βάση σε Επαρχιακό ή Παγκύπριο Επίπεδο. Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι η Ζωή στο ύπαιθρο και σχετικές με αυτήν επί μέρους Δραστηριότητες. Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Όπου το ζητούμενο είναι απασχόληση των Προσκόπων σε μια από τις Θεματικές Ενότητες που αναφέρονται στο Τρίτο Κεφάλαιο παρ. 9 του παρόντος, για την συμπλήρωση των Στόχων Ανέλιξης. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 10 από 3

12 5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 1. Η αξιολόγηση των Στόχων Ανέλιξης γίνεται μέσα στα πλαίσια των δράσεων και δραστηριοτήτων, στις οποίες οι Πρόσκοποι συμμετέχουν, αφού εμπράκτως αποδείξουν, είτε ενώπιον του Αρχηγού είτε ενώπιον της δικής τους Ενωμοτίας ότι κατέχουν το αντικείμενο του Στόχου για το οποίο αξιολογούνται. Σε μια τέτοια περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απόκτηση της γνώσης αλλά κυρίως η απόκτηση της εμπειρίας μέσα από τον κύκλο της βιωματικής μάθησης.. Η αξιολόγηση δεν γίνεται υπό τη μορφή εξέτασης, είτε γραπτής είτε προφορικής που δυνατόν να παραπέμπουν σε σχολικού τύπου αξιολογήσεις ή διαγωνισμών. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται ατομικά για τον κάθε πρόσκοπο ξεχωριστά ή σε επίπεδο μικρών ομάδων -3 Προσκόπων. 3. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και αμεσότητα αλλά κυρίως από αντικειμενικότητα. Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι αυτή της ενθάρρυνσης και όχι αυτής του αυστηρού ελέγχου. α. Οι Στόχοι Ανέλιξης για τους οποίους οι Πρόσκοποι αξιολογούνται, θα πρέπει να αποτέλεσαν το αντικείμενο προγενέστερης Ενωμοτιακής Εκπαίδευσης η Ατομικής Προσπάθειας. β. Ο υπό αξιολόγηση Πρόσκοπος αναφέρει στον Ενωμοτάρχη του ότι είναι έτοιμος για αξιολόγηση. γ. Στα πλαίσια συγκεκριμένης Δράσης οι υπό αξιολόγηση Πρόσκοποι καλούνται μέσα στην Ενωμοτία ή την Ομάδα, να επιδείξουν με πρακτικό τρόπο ότι ικανοποιούν τον συγκεκριμένο Στόχο. δ. Ο αρμόδιος για την αξιολόγηση κρίνει το αποτέλεσμα, εκτός βέβαια σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια, όχι μόνο με βάση την επιτυχία, αλλά κυρίως με βάση την προσπάθεια που έχει καταβληθεί. Η αρμοδιότητα της αξιολόγησης φαίνεται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος όπου καθορίζεται το επίπεδο αξιολόγησης. ε. Εφόσον η προσπάθεια κριθεί ικανοποιητική, συμπληρώνεται η σχετική τεκμηρίωση στο Προσκοπικό Διαβατήριο και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της αξιολόγησης και τον Α.Ο.Π ο οποίος και φροντίζει για την σχετική ενημέρωση του Πίνακα Προόδου. Εναλλακτικά μπορεί η τεκμηρίωση να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 11 από 3

13 Α. ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΑΦΝΗ 1. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή κινήτρων στους Προσκόπους για την ανάπτυξη τόσο του χαρακτήρα τους ως ατόμων, όσο και των γνώσεων και ικανοτήτων τους παράλληλα και σε συνδυασμό με τις δύο κατευθύνσεις, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης των πτυχίων Αργυρής και Χρυσής Δάφνης.. Ένας Πρόσκοπος για να αποκτήσει το Πτυχίο Αργυρής Δάφνης πρέπει να είναι Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου και να κατέχει τα ακόλουθα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης: α. Ένα Πτυχίο Δράσης β. Ένα Πτυχίο Προσκοπικής Τεχνικής γ. Ένα Πτυχίο Ειδικότητας δ. Ένα Πτυχίο Τεχνολογίας ε. Ένα Πτυχίο Προσωπικής Ανάπτυξης στ. Ένα Πτυχίο Προσφοράς Υπηρεσίας ζ. Ένα Πτυχίο Ψυχαγωγίας. 3. Το Πτυχίο Χρυσής Δάφνης αποτελεί την κορύφωση της αναγνώρισης της προσπάθειας κάθε Προσκόπου, μέσα στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος για απόκτηση γνώσεων και προσφορά στον Προσκοπισμό. Ένας Πρόσκοπος για να αποκτήσει το Πτυχίο Χρυσής Δάφνης πρέπει να είναι Πρόσκοπος Χρυσού Τρίφυλλου να κατέχει Το Πτυχίο Αργυρής Δάφνης και επιπλέον τα ακόλουθα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης: α. Ένα Πτυχίο Δράσης β. Ένα Πτυχίο Προσκοπικής Τεχνικής γ. Ένα Πτυχίο Ειδικότητας δ. Ένα Πτυχίο Τεχνολογίας ε. Ένα Πτυχίο Προσωπικής Ανάπτυξης στ. Ένα Πτυχίο Προσφοράς Υπηρεσίας ζ. Ένα Πτυχίο Ψυχαγωγίας. Β. ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1. Ένας Πρόσκοπος για να αποκτήσει το Πτυχίο Εξειδίκευσης πρέπει να είναι Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου και να κατέχει τα ακόλουθα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης: α. Το Πτυχίο Κατασκηνωτή β. Δύο Πτυχία Ειδικότητας γ. Το Πτυχίο Εξερευνητού δ. Το Πτυχίο Σκαπανικής ε. Το Πτυχίο Πρώτου Βοηθού στ. Το Πτυχίο Κατασκηνωτικής Τεχνικής Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 1 από 3

14 . Σημειώνεται ότι όπου η κατοχή των πιο πάνω Πτυχίων εξασφαλίσει στον Πρόσκοπο την Αργυρή ή Χρυσή Δάφνη θα πρέπει να συμπληρωθεί η απαίτηση του Πτυχίου Εξειδικεύσεως με την απόκτηση επιπλέον πτυχίων της αντίστοιχης κατηγορίας. Για την συμπλήρωση και των τριών Διακρίσεων απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης Γ. ΑΠΟΝΟΜΗ Τα σχετικά Βεβαιωτικά υπογράφονται: α. Στην περίπτωση της Υπόσχεσης, και του Χάλκινου Τρίφυλλου από τον Α.Ο.Π. β. Στην περίπτωση του Αργυρού και του Χρυσού Τρίφυλλου από τον Α.Ο.Π. και τον Αρχηγό Συστήματος (Α.Σ.). γ. Στην περίπτωση των Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης από τον Α.Ο.Π. και τον Α.Σ. δ. Στην περίπτωση της Αργυρής Δάφνης και του Πτυχίου Εξειδικεύσεως, από τον ΑΟΠ και τον Επαρχιακό Έφορο. ε. Στην περίπτωση της Χρυσής Δάφνης από τον Α.Ο.Π. και τον Γενικό Έφορο Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Γ.Ε. 1. Για την επιτυχή μετάβαση στο νέο Κανονισμό, αλλά και για την υποστήριξη των Βαθμοφόρων του Κλάδου, ο Γ.Ε. δύναται να εκδίδει κατά καιρούς Βασικές Εγκυκλίους που άπτονται των θεμάτων του Κανονισμού και των Παραρτημάτων του. 6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 1/11/013.. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1 Σεπτεμβρίου 014. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 13 από 3

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ Οι Στόχοι ανέλιξης αποτελούν το πλαίσιο μέσα από το οποίο αξιολογείται η προσπάθεια των Προσκόπων στην πορεία τους προς την ενηλικίωση. Οι Στόχοι αυτοί είναι βασισμένοι στους στόχους του Παραρτήματος «Δ» και αφορούν γενικότερα όλες τις πτυχές της ανάπτυξης των εφήβων, στην ηλικία των Προσκόπων. Η νέα προσέγγιση του Κλάδου εστιάζεται τόσο στο αντικείμενο που θα πρέπει να είναι η βιωματική μάθηση, όσο και στον τρόπο αξιολόγησης και προς τούτο προτείνονται αντίστοιχα τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης ώς ακολούθως: Το Πρώτο επίπεδο (1) αφορά την αυτοκριτική και την αυτό-αξιολόγηση που θα πρέπει ο ίδιος ο Πρόσκοπος να κάνει για την δική του απόδοση και το δικό του επίπεδο γνώσεων που απέκτησε μέσα από την εμπειρική διαδρομή για την απόκτηση του συγκεκριμένου στόχου. Θα πρέπει να μάθουμε στον Πρόσκοπο ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα αλλά κυρίως η προσπάθεια. Ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η κατάκτηση της κορυφής, αλλά και η διαδρομή προς την κορυφή. Το Δεύτερο επίπεδο ()αφορά την αξιολόγηση που θα πρέπει να τύχει ο Πρόσκοπος ανάμεσα στην ενωμοτία του, δίπλα στους δικούς του φίλους. Μέσα από την εκπαίδευση που ο ίδιος έτυχε στα πλαίσια του Κατ Ενωμοτίες Συστήματος, και αντλώντας εμπειρίες μέσα από τις δράσεις στις οποίες εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις του αξιολογεί και παράλληλα αξιολογείται από τα υπόλοιπα μέλη της ενωμοτίας του. Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση του επιπέδου αυτού έχει ο Ενωμοτάρχης ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, φροντίζοντας παράλληλα και για την ανέλιξη των μελών της Ενωμοτίας του. Η αξιολόγηση στα πλαίσια αυτού του επιπέδου γίνεται κατά τη διάρκεια της Ενωμοτιακής δράσης που έγινε για το σκοπό αυτό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εγκαθιδρύεται το ενιαίο του επιπέδου της αξιολόγησης των Στόχων Ανέλιξης εντός της Ενωμοτίας. Ακόμα και αν στην διάρκεια μιας αξιολόγησης, κάποιος κριθεί ευνοϊκότερα, οι πρώτοι που θα αντιδράσουν είναι οι ίδιοι οι υπόλοιποι Πρόσκοποι της Ενωμοτίας του. Το Τρίτο Επίπεδο (3) αφορά την αξιολόγηση που θα πρέπει να γίνει από τον Αρχηγό. Οι Στόχοι Ανέλιξης του επιπέδου αυτού αφορούν σημαντικούς τομείς της Προσκοπικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ο Αρχηγός θα πρέπει να αφήσει τη δική του προσωπική χροιά κτίζοντας πάνω σε μια σχέση εμπιστοσύνης αλλά και σεβασμού. Ο Πρόσκοπος θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα Θέματα αυτά είναι σημαντικότερα. Από την άλλη η αξιολόγηση των Στόχων αυτών από τον Αρχηγό διασφαλίζει το ενιαίο του επιπέδου της Ομάδας. Το Τέταρτο επίπεδο (4) αφορά την τελική δοκιμασία του Προσκόπου για την ολοκλήρωση των Στόχων Ανέλιξης για το Χρυσό Τρίφυλλο, δηλαδή το ταξιδάκι και την διανυκτέρευση στο ύπαιθρο. Για σκοπούς αντικειμενικότητας, η Δράση Αξιολόγηση θα πρέπει να εκτελείται σε Τοπικό ή Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 14 από 3

16 Επαρχιακό επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι το ενιαίο του Επιπέδου των Ομάδων μιας Επαρχίας. Σημειώνεται ότι ο Τοπικός ή Επαρχιακός Έφορος, δύναται να αναθέσει σε Βαθμοφόρο με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες την διοργάνωση Δράσης Αξιολόγησης για Προσκόπους προερχόμενους από τουλάχιστον δύο () Ομάδες. ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Προσαρμογή και εξοικείωση Να συζητήσεις με τον Αρχηγό σου το Νόμο και την Υπόσχεση. Αναγνώρισε τα μέρη της υπόσχεσης και τα άρθρα του Νόμου και τη σημασία τους. Προσωπική Συνάντηση 3 Να είσαι σε θέση να περιποιηθείς ένα απλό τραύμα 3 Α Βοήθειες Να εξηγήσεις τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 1 4 Να δείξεις πώς να περιποιηθείς τα ακόλουθα: Σπάσιμο μύτης, εγκαύματα, ξένο σώμα στο μάτι 5 6 Θρησκεία και Πατρίδα Να αντιληφθείς τη σημασία της Κυριακής Προσευχής και του Συμβόλου Της Πίστεως 1 Παρουσίασε στην Ενωμοτία σου ένα ιστορικό Γεγονός από τους αγώνες του Έθνους που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση Ενωμοτιακή Δράση 3 7 Επέδειξε την ορθή συσκευασία του σακιδίου σου και κατονόμασε τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να φέρεις μαζί σου για μια διήμερη δράση Δράση Υπαίθρου 8 9 Ζωή Υπαίθρου- Προσκοπικές Δεξιότητες Να κατονομάσεις τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε μια απλή πορεία Να δείξεις πως δένεις τους ακόλουθους κόμπους : Ψαλλιδιά Καντηλίτσα - Σταυρόκομπος Ποδόδεσμος φίμωμα. Διανυκτέρευση στο Σύστημα 10 Να στήσεις το ατομικό σου Αντίσκηνο, και να εξηγήσεις απλούς τρόπους συντήρησης του Δράση Υπαίθρου 1 11 Προσκοπικές Γνώσεις Να επιδείξεις τον Προσκοπικό Χαιρετισμό και το συμβολισμό του. Αναγνώρισε τα διακριτικά σύμβολα της Ενωμοτίας, και της Ομάδας σου. Δείξε τα μέρη της Στολής σου, τα διακριτικά σήματα και τη θέση τους. Να επιδείξεις το Προσκοπικό έμβλημα και το συμβολισμό του. Διανυκτέρευση Ενωμοτιακή Δράση Πατριδογνωσία Να αναγνωρίζεις τα κρατικά σύμβολα και την Εθνική Σημαία Να γνωρίζεις τον Εθνικό Ύμνο και την προέλευση του. Προσωπική Συνάντηση 3 14 Σε μια διήμερη Δράση Συμμετοχή 15 Σε μία Ενωμοτιακή δράση ή Εξόρμηση 16 Ανασκόπηση Συζήτα με το Αρχηγό σου την Πρόοδο και ανέλιξή σου και σε συνεννόηση μαζί του, αποφάσισε πότε θα ήθελες να δώσεις την Προσκοπική σου Υπόσχεση. Προσωπική Συνάντηση 3 1 Αναφέρεται για την περίπτωση Ορθόδοξων Χριστιανών Προσκόπων. Στις περιπτώσεις Προσκόπων άλλων δογμάτων ή άλλων Θρησκειών θα πρέπει οι Βαθμοφόροι να ετοιμάζουν ανάλογο στόχο. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 15 από 3

17 ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Προσωπική Ανάπτυξη και βελτίωση Α Βοήθειες Προσκοπικές Δεξιότητες Φτιάξε ένα κατάλογο με τα πράγματα που θέλεις να κάνεις στην Ομάδα και συζήτησε με τον Αρχηγό σου. Μάθε πως μπορείς να προσφέρεις και εσύ περισσότερα στην Ενωμοτία σου. Ετοίμασε μια καλλιτεχνική αναφορά για την Ενωμοτία σου. Ανάλαβε την ευθύνη για μια παρουσίαση της Ενωμοτίας σου στην Πυρά της Ομάδας ή του Συστήματος. Εξήγησε στον καθένα το ρόλο του. Μάθε τι θα πρέπει να κάνεις στις περιπτώσεις: Λιποθυμία, Θερμοπληξία, Καταπληξία (Σοκ), τροφική Δηλητηρίαση, τσιμπήματα από έντομα Δαγκώματα από ζώα, φίδια. Ετοίμασε το Φαρμακείο της Ενωμοτίας σου και δικαιολόγησε στα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας σου το περιεχόμενό του Δείξε πως και που χρησιμοποιούμε τους Τριγωνικούς και Κυλινδρικούς Επιδέσμους Μάθε πώς να κάνεις χρήση του προσκοπικού Σουγιά και μάθε πώς να τον Συντηρείς. Ετοίμασε για τα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας μια μικρή πορεία με Ανιχνευτικά σήματα. Να φτιάξεις μια μικρή κατασκευή για την Ενωμοτία σου κάνοντας χρήση των ακόλουθων συνδέσεων : Διαγώνια, Σταυροειδή, Τριπόδι και παράλληλη σύνδεση Να δείξεις στην Ενωμοτία σου πως συντηρείς τα σχοινιά. Μάθε πως και που χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους Κόμπους: Ψαρόκομπος -Σφενδόνα - Σωστικός - Διπλή Καντηλίτσα. Επέδειξε τη χρήση τους. Εξήγησε στον Αρχηγό σου πως δουλεύει η Πυξίδα και πως προσανατολίζεσαι με αυτή. Δώσε και άλλους τρόπους προσανατολισμού όπως με το ρολόι και τους αστερισμούς. Μάθε πως προσανατολίζεσαι με το χάρτη. Μάθε τα βασικά τοπογραφικά σημεία. Κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης ή Δράσης Υπαίθρου να επιδείξεις στην Ενωμοτίας σου τους ακόλουθους αστερισμούς: Μεγάλη και Μικρή άρκτος και Κασσιόπεια. Εξήγησε πως βρίσκουμε τον Πολικό Αστέρα. Μάθε λίγα για τους μύθους των Αρχαίων για τους Αστερισμούς αυτούς Να μάθεις και να παρουσιάσεις στην Ενωμοτία σου την ιστορία μίας Πόλης ή ενός Χωριού της κατεχόμενης γης μας Να γνωρίζεις τις βασικές Χρονολογικές Περιόδους της Ιστορίας του τόπου μας. Να εξιστορήσεις μια από αυτές που σου κάνουν μεγάλη εντύπωση. Προσωπική Συνάντηση 3 Πρ.Ενασχόληση 1 Ενωμοτιακή Δράση Θεματική Δράση 1 Πρ. Ενασχόληση 1 Δράση Υπαίθρου 1 Ενωμοτιακή Δράση Διανυκτέρευση Δράση Υπαίθρου Συγκέντρωση Ενωμοτίας Πρ. Ενασχόληση Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 16 από 3

18 ΑΡ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φυσικό Περιβάλλον και Ζωή Υπαίθρου Κοινοτική Ανάπτυξη Συμμετοχή 45 Ανασκόπηση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΕΛΙΞΗΣ Να ετοιμάσεις και να παίξεις με την Ενωμοτίας σου ένα παιγνίδι με θέμα τον κύκλο του νερού. Να κάνεις μια μικρή εξερεύνηση με την Ενωμοτία σου, στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής σου και να καταγράψεις τα είδη της χλωρίδας και της πανίδα που συναντώ. Να Παρουσιάσεις μαζί με την ενωμοτία σου τα αποτελέσματα της Εξερεύνησης, στην υπόλοιπη Ομάδα. Αναγνώρισε 10 είδη δέντρων, θάμνων ή αγριολούλουδων της περιοχής σου. Αναγνώρισε 5 είδη της άγρια πανίδας και 8 είδη πουλιών του τόπου μας. Αναγνώρισε 5 είδη που ζουν στη θάλασσα του τόπου μας. Εξήγησε στην Ενωμοτία σου τα οφέλη που μας δίδουν τα δάση και τη σημασία της διατήρησής τους Κατά τη διάρκεια δράσης στο ύπαιθρο, να ετοιμάσεις τη φωτιά για το μαγείρευμα ή την Πυρά και να επιδείξεις ότι γνωρίζεις τη φωτιά του Άστρου, του Χαντακιού την Αμερικανική και του Κυνηγού. Εξήγησε τα μέτρα ασφάλειας που πήρες για το άναμμα και σβήσιμο της φωτιάς και πως προστατεύεις το περιβάλλον. Μαγείρεψε στο ύπαιθρο χωρίς σκεύη και ετοίμασε: άζυμο ψωμί, αυγό στο Πορτοκάλι, Πατάτα και σουβλάκι ή ψάρι στο κλαδί. Εξήγησε στο Αρχηγό σου τη σημασία της Διατήρησης της άγριας Ζωής και τα μέτρα που θα πρέπει να παίρνουμε για να προστατεύουμε το Περιβάλλον. Να συμμετάσχεις σε μεγάλο Παιγνίδι Πόλεως που οργανώνει η Ομάδα ή η Επαρχιακή Εφορεία Να εντοπίσετε με την Ενωμοτία σου μέσα στην περιοχή σας, τρία Φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Να επιλέξετε ένα από αυτά και σου να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας εκεί για μια μέρα. Μία (1) διανυκτέρευση στο Σύστημα και Δύο () Δράσεις Υπαίθρου συνολικής διάρκειας πέντε (5) ημερών. Σε μια από τις δράσεις αυτές να συμμετέχεις σε πορεία 5 χλμ, κάνοντας χρήση πυξίδας με αζιμούθια και αποστάσεις. Μία (1) εξόρμηση της Ενωμοτίας σου (είτε στο ύπαιθρο είτε στην Πόλη) Ενεργό Συμμετοχή στην Ομάδα για περίοδο 1 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου που ήσουν Αρχάριος Πρόσκοπος) Να συζητήσεις με τον Αρχηγό σου την Προσκοπική σου Πρόοδο. Πες του τι περιμένεις από την Ομάδα και τι εσύ θέλεις να κάμεις στη συνέχεια. Δες πως με ποιους τρόπους μπορείς και εσύ να βελτιωθείς. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Προσωπική Ενασχόληση ΕΠΙΠΕΔΟ Ενωμοτιακή Εξόρμηση Προσωπική Ενασχόληση Ενωμοτιακή Δράση Ζωή υπαίθρου 1 3 Συμμετοχή Ενωμοτιακή Εξόρμηση Προσωπική Συνάντηση 3 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 17 από 3

19 ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΑΡ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υγεία Α Βοήθειες ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ Μάθε τι πρέπει να κάνει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εξάρθρωση, Διάστρεμμα, Κατάγματα και χημικά εγκαύματα Μάθε τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, εξάντλησης, υποθερμίας, αφυδάτωσης Να δείξεις τη διαδικασία Καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) την Τεχνητή Αναπνοή και την τοποθέτηση του πάσχοντα σε θέση ανάνηψης. Αναγνώρισε τους κινδύνους μετακίνησης και μεταφοράς τραυματία και εφάρμοσε πέντε τρόπους μεταφοράς: Ανθρώπινο Δεκανίκι, Μέθοδος έλξης, Μέθοδος Αγκαλιάς, Πυροσβέστη και Σκαμνάκι ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Ενωμοτιακή Δράση ΕΠΙΠΕΔΟ 50 Ετοίμασε αυτοσχέδιο φορείο Προσκοπικές Δεξιότητες Κοινωνία και πολιτισμός 6 Φυσικό Περιβάλλον και Ανανεωσιμότητα 63 Να συμμετέχεις σε πορεία με τη χρήση συντεταγμένων σημείων κάνοντας χρήση Πυξίδας ή GPS Να ετοιμάσεις μια συλλογή και να συντάξεις σχετικό Ημερολόγιο Πορείας. Να χαρτογραφήσετε μια μικρή περιοχή, κάνοντας χρήση της μεθόδου των σκοπεύσεων Να επιδείξεις το στήσιμο αντίσκηνου Ενωμοτίας (τύπου Α) και να γνωρίζεις τους τρόπους αποθήκευσης και ορθής συντήρησής του. Να επιδείξεις ότι μπορείς να συνεννοείσαι κάνοντας χρήση Σημάτων δια βραχιόνων ή Μορς. Να μαγειρέψεις για την Ενωμοτία σου για μια μέρα κάνοντας χρήση ανοικτής φωτιάς. Να επιδείξεις τους βασικούς τύπους σύννεφων και τον καιρό που προμηνύουν Να στήσεις μια κατασκευή κάνοντας επιλογή της ξυλείας, των σχοινιών και του τρόπου προσωρινής στήριξης. Να επιδείξεις στον Αρχηγό σου την ορθή χρήση και συντήρηση του πέλεκυ και του πριονιού. Να επιλέξεις έναν από τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας. Να τον επισκεφτείς και να καταγράψεις την εμπειρία σου. Να παρουσιάσεις την εμπειρία σου αυτή στην Ενωμοτία σου. Να αναγνωρίσεις τη σημασία του δημοκρατικού Διαλόγου. Να συμμετέχεις σε διαγωνιστική συζήτηση αναλαμβάνοντας να υπερασπιστείς τις θέσεις με τις οποίες διαφωνείς εκ πεποιθήσεως. Να Επισκεφτείς έναν από τους κυριότερους Βιότοπους του Τόπου σου η μιας περιβαλλοντικά προστατευόμενης περιοχής μαζί με την Ενωμοτία σου και να εξηγήσεις την σημασία της διατήρησης του βιότοπου και τις εντυπώσεις σου από την επίσκεψη αυτή. Συμμετέχω ενεργά στην προσπάθεια για ανακύκλωση και αναλαμβάνω την ευθύνη της ανακύκλωσης στο δικό μου σπίτι. Ετοιμάζω μια καλλιτεχνική αναφορά κάνοντας χρήση υλικών προς ανακύκλωση. Ζωή Υπαίθρου Πρ. Ενασχόληση 1 Ζωή Υπαίθρου Πρ. Συνάντηση 3 Ενωμοτιακή Δράση Ενωμοτιακή Άμιλα Ενωμοτιακή Δράση Πρ. Ενασχόληση 1 1 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 18 από 3

20 ΑΡ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμμετοχή Ανασκόπηση ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ Αντιλαμβάνομαι την σημασία της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(α.π.ε). Σε συνεργασία με την ενωμοτία μου ετοιμάζουμε ένα πείραμα ή μια κατασκευή κάνοντας χρήση μιας Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Ενωμοτιακή Δράση Μια (1) Ενωμοτιακή διανυκτέρευση στο Σύστημα. Επιπλέον Μια (1) Ενωμοτιακή εξόρμηση στην περιοχή του Συστήματος. Μια Κατασκήνωση συνολικής Διάρκειας τουλάχιστον Επτά (7) ημερών Ενεργό συμμετοχή στη Ομάδα για περίοδο 1 μηνών (από την ονομασία σου ως Πρόσκοπος Χάλκινου Τρίφυλλου) Να συζητήσεις με τον Αρχηγό σου την Προσκοπική σου Πρόοδο. Ετοίμασε εκ των προτέρων ένα κατάλογο με πράγματα που θα ήθελες να κάνεις στην Ομάδα για το υπόλοιπο της παραμονής σου. Προσωπική Συνάντηση 3 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 19 από 3

21 ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Προσκοπικές Δεξιότητες Προσκοπισμός και Κοινωνία Δράση και Επιβίωση στο ύπαιθρο Να δείξεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς στις ακόλουθες Καταστάσεις Οδικό Δυστύχημα Σεισμός Πυρκαγιά Φωτιά στο Δάσος Συσκότιση Να διατηρείς κατάλογο τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης για την Περιοχή σου και να Γνωρίζεις τους αρμόδιους φορείς. Να δείξεις τις Βασικές αρχές Πυρόσβεσης σύμφωνα με τα καιόμενα υλικά, στα μέλη της Ενωμοτίας σου και να και τους εξηγήσεις τους κύριους τύπους πυροσβεστήρων. Να οργανώσεις την ενωμοτία σου για την ετοιμασία μεγάλης κατασκευής για την οποία: Να ετοιμάσεις σχέδιο και κατάλογο με τα υλικά Να αιτιολογήσεις την χρήση των σχοινιών που προτίθεσαι να χρησιμοποιήσεις Να αναθέσεις στα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας σου τις ευθύνες που θα έχουν κατά την ετοιμασία, την ανάρτηση, την στήριξη αλλά και αποσυναρμολόγηση της κατασκευής. Να ετοιμάσεις τις κατάλληλες αγκυρώσεις σύμφωνα με τον τύπο του εδάφους. Να κολυμπήσεις ελεύθερα σε απόσταση 50μ και να δείξεις ότι γνωρίζεις τους κανόνες ασφάλειας στη Θάλασσα Να επιδείξεις ότι μπορείς να υπολογίσεις το ύψος μιας κατασκευής και την απόσταση που σας χωρίζει, κάνοντας χρήση μιας αποδεκτής μεθόδου υπολογισμού. Να Αναγνωρίσεις την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών και να εξηγήσεις πως ο προσκοπισμός συμβάλλει στον τομέα αυτό Να Οργανώσεις με την Ενωμοτία σου δράση Κοινωνικής Προσφοράς στην περιοχή σου στα πλαίσια της Ημέρας Σκέψεως και να προβάλεις την σημασία της ημέρας για την Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση Να Συμμετέχεις στο JOTA ή JOTI και να επικοινωνήσεις με Προσκόπους άλλων χωρών Να Περιγράψεις τις βασικές Δομές και λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξηγήσεις τον τρόπο λήψης αποφάσεων Να συμμετέχεις ενεργά στο Έπαθλο Προσκοπικής Εξερεύνησης η κάτι αντίστοιχο Να υποβάλεις κατάλογο εφοδίων και τροφίμων που θα χρειαστείς για διήμερη Δράση/διανυκτέρευση. Να ετοιμάσεις καταφύγιο στο ύπαιθρο με απλά φυσικά ή ανανεώσιμα υλικά όπου θα ετοιμάσεις δείπνο και θα διανυκτερεύσεις. Να πάρεις μαζί σου μόνο 1 προσωπικά είδη και να δικαιολογήσεις στον Αρχηγό τις επιλογές σου Διανυκτέρευση στο Σύστημα 3 Πρ. Ενασχόληση 1 Διανυκτέρευση στο Σύστημα Ενωμοτιακή Δράση Προσωπική Ενασχόληση Πρ. Ενασχόληση Ενωμοτιακή Δράση Ενωμοτιακή Άμιλα Δράση Υπαίθρου Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 0 από 3

22 ΑΡ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμμετοχή ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ Να επιδείξεις τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρεις κατά την διαβίωση αυτή, και να απαριθμήσεις τους πιθανούς κυνδύνους που δυνατόν να αντιμετωπίσεις. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Μία(1) Διανυκτέρευση στο Σύστημα 85 Δύο () Ενωμοτιακές Δράσεις ή εξορμήσεις Προσωπική Ανασκόπηση και Ολοκλήρωση 91 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Μία (1) Θερινή Κατασκήνωση διάρκειας τουλάχιστον Επτά (7) ημερών Ενεργό συμμετοχή στην Ομάδα για περίοδο εννέα (9) μηνών (από την ονομασία σου ως Πρόσκοπος Αργυρού Τρίφυλλου Να παρουσιάσεις στην Ομάδα οπτικοακουστικό Υλικό από την ζωή σου στην Ομάδα στην παρουσία του Αρχηγού. Στα πλαίσια αυτή της παρουσίασης να ετοιμάσεις μια καλλιτεχνική αναφορά ή κατασκευή με βάση τις Θεματικές Ενότητες και να εξηγήσεις το σκεπτικό των επιλογών σου Να συζητήσεις με τον Αρχηγό σου τις εμπειρίες που απόκτησες στην Ομάδα και να αναφέρεις σε αυτόν: Την πιο ευχάριστη σου εμπειρία Την πιο δύσκολη δράση που συμμετείχες Αυτή που σου άφησε τις πιο μεγάλες εντυπώσεις Να συμμετάσχεις σε δράση της Κοινότητας Ανιχνευτών Να συμμετάσχεις σε δράση της Τ.Ε. ή της Ε.Ε. διάρκειας Δύο () ημερών στην οποία θα κληθείς να πραγματοποιήσεις Α. Πορεία από 10 μέχρι 15χλμ. σε άγνωστο έδαφος ή ανάλογο ταξίδι δια θαλάσσης (για Ν/Π) Β. Ταχύ Οδοιπορικό και χαρτογράφηση πορείας για απόσταση 1 χλμ η χάραξη πορείας πλεύσης (για Ν/Π) Γ. Ημερολόγιο Πορείας Δ. Μαγείρεμα χωρίς τη χρήση μαγειρικών σκευών Κατά της διάρκεια της πορείας θα κληθείς να συμμετάσχεις σε επεισόδια Ετοιμότητας ή άλλες Προσκοπικές Δοκιμασίες.Να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου σε μια από τις Κοινότητες της περιοχής της Πορείας. Προσωπική Συνέντευξη 1, 3 3 Δράση 1 Ζωή Υπαίθρου 4 9 ΑΠΟΝΟΜΗ Από τον Τοπικό ή Επαρχιακό Έφορο 4 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 1 από 3

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα πτυχία Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες ως ακολούθως: ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθλητή Εξερευνητή Επισκευαστή Αλιέα Κατασκηνωτή Ηλεκτρονικού Αναρρίχησης Κατασκηνωτικής Τεχνικής Μηχανικού Αυτοκινήτου Αρχαιολογίας Κατασκηνωτικής μαγειρικής Μηχανικού Μοτοποδηλάτου Παρατηρητή Σκαπανικής Πληροφορικής Ποδηλασίας Μάγειρα Ραδιοερασιτέχνη Κολυμβητή Διαβίωσης Πυροσβέστου Τοπογράφου Αστρονόμου Μετεωρολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Γραμματέα Ενεργειακής Οικονομίας Βιβλιόφιλου Δημοσιογράφου Κοινοτικής Ανάπτυξης Ζωγράφου Δημοσίων Σχέσεων Ξεναγού Μοντελιστή Μεταφραστή Παγκόσμιας Οικολογίας Μουσικού Συγγραφέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Παγκόσμιας Φιλίας Φιλάθλου Καταναλωτή Τεχνών Φωτογράφου Εκτάκτων αναγκών Χειροτεχνίας ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρώτου Βοηθού Βοηθού της Εκκλησίας Ψυχαγωγίας ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Φυσιοδίφη Ναυτοπροσκοπικής Τεχνικής Αεροπροσκοπικής Τεχνικής Ιχνηλάτη Μηχανικού μηχανής Θαλάσσης Μηχανικού Αεροπλάνου Περιβάλλοντος Ιστιοπλόου Αερομοντελιστή Αγρονόμου Ναυαγοσώστη Αεροπόρου Δασονόμου Κωπηλάτη Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας Πλοηγού Τα Πτυχία Ναυτοπροσκοπικής και Αεροποροσκοπικής Τεχνικής είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση του Πτυχίου Εξειδίκευσης. Ο πιο πάνω κατάλογος Πτυχίων Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, είναι δυνατόν να τροποποιείται ύστερα από απόφαση της Γενικής Εφορείας. Οι αναθεωρημένες απαιτήσεις των υφιστάμενων και οι απαιτήσεις των νέων Πτυχίων θα ανακοινωθούν με Βασική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. από 3

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ Α. ΖΩΑ Λέοντες Λύκοι Eagles Αγρινά Σκορπιοί Tigers Αρκούδες Πάνθηρες Hawks Τίγρεις Πύθωνες Lions Ελάφια Κροκόδειλοι Foxes Πάνθηρες Αλεπούδες Ταύροι Γορίλες Χελώνες Β. ΠΤΗΝΑ Χελιδόνια Σιαχίνια Πετεινοί Κουκουβάγιες Αλμπατρος Γύπες Αετοί Χρυσαετοί Καναρίνια Κόνδορες Γερανοί Παγώνια Γεράκια Κύκνοι Σπιζαετοί Γ. ΨΑΡΙΑ / ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Αστακοί Γλάροι Δελφίνια Ιππόκαμποι Πιράνχας Φώκιες Καρχαρίες Αστερίες Ξιφίες Μέδουσες Φάλαινες Ο κατάλογος θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον εκάστοτε Έφορο Κλάδου Προσκόπων της Γ.Ε., σύμφωνα με την υπάρχουσα ονοματολογία στις Ομάδες Προσκόπων ανά το παγκύπριο. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 3 από 3

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ Με εξαίρεση την συστηματική απόκτηση γνώσεων που είναι βασικά η ευθύνη του Σχολείου, το σύνολο των Παιδαγωγικών Στόχων αφορά οτιδήποτε με το οποίο ασχολούνται οι Νέοι και εμπλέκει όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας τους. Είναι δηλαδή ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Στόχων και ασφαλώς όχι καθαρά Στόχων με Προσκοπικό Περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν οι Παιδαγωγικοί Στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα από δραστηριότητες και εμπειρίες, κάποιες από τις οποίες δύναται να αποκτηθούν μέσα από την Ενωμοτιακή Δράση και μέσα στην Προσκοπική Ζωή της Ομάδας. Είναι όμως σίγουρο ότι κάποιες από τις εμπειρίες θα αποκτηθούν και από άλλες Πτυχές την Εφηβικής Ζωής. Οι βαθμοφόροι έχουν την ευθύνη να παρέχουν κίνητρα στους Προσκόπους για την υλοποίησης και αξιολόγηση της ανάπτυξής τους με βάση τους Παιδαγωγικούς Στόχους που έχουν τεθεί. Θα πρέπει λοιπόν οι Βαθμοφόροι να είναι ενήμεροι για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των Νέων, μέσα και έξω από το Σχολείο, μέσα και έξω από τον Προσκοπισμό, και πώς αυτές οι δραστηριότητες επενεργούν στην επίτευξη των Παιδαγωγικών Στόχων και στην τελική διαμόρφωση του νεανικού χαρακτήρα τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο Βαθμοφόρος να γνωρίζει το συναισθηματικό περιβάλλον του/ης νέου/ας στο σπίτι του, το σχολείο του, τους φίλους του που δεν είναι Πρόσκοποι, τις αθλητικές και άλλες εξωσχολικές Δραστηριότητες που συμμετέχουν. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικό-πολιτισμικές ιδιομορφίες, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας η ψυχολογική κατάστασης και βαθμός επηρεασμού του νέου από τα ΜΜΕ και κυρίως από την τηλεόραση, καθώς επίσης και άλλοι παράγοντες που δυνατόν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας κάθε Βαθμοφόρους να λαμβάνει την ευθύνη για την παροχή κινήτρων, της υποστήριξης αλλά και της παρακολούθησης ΜΙΑΣ μόνο ενωμοτίας, ή οκτώ Προσκόπων κάθε φορά. Αυτός είναι και ο μέγιστος αριθμός, για να επιτελείται σωστό έργο. Η περίοδος ενασχόλησης πρέπει να είναι τουλάχιστον το ένα έτος έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία γνωριμίας, ενθάρρυνσης και ικανοποιητικής εργασίας παρακολούθησης. Αυτή η προσέγγιση στην προσωπική ανάπτυξη των νέων - η οποία βασίζεται στις υποδείξεις του ιδίου του Μπαίιτεν Πάουελ - εύκολα υλοποιείται αν τεθούν σε εφαρμογή όλα τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου: Το ενδόμυχο περιβάλλον που δημιουργείται μέσα από το Κατ Ενωμοτίες Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 4 από 3

26 Σύστημα και το συναίσθημα της εμπιστοσύνης που καλλιεργείται μέσα από την Ομαδική Ζωή, βοηθά τους νέους να ανοιχθούν και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους, αναδεικνύοντας έτσι τον Πραγματικό τους εαυτό. Η αφομοίωση της Προσκοπικής ζωής με την Πραγματική Ζωή είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσιολογικά χωρίς ωστόσο να παραπέμπει σε καθεστώς εικονικής πραγματικότητας. Μέσα στην Ενωμοτιακή και Ομαδική Ζωή ο Νέος θα πειραματιστεί στον κοινωνικό μικρόκοσμο αποκτώντας εμπειρίες και γνώσεις για μια σωστή στάση Ζωής. ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Κάθε ενέργειά μας που παραπέμπει στην χρήση σχολικών μαθησιακών μεθόδων είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά έρχονται στο Προσκοπισμό όχι για δεν τους αρέσει το σχολείο αλλά γιατί τους προσφέρει κάτι το διαφορετικό, κάτι που συμπληρώνει τις εμπειρίες τους με ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο. Η προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα σωστό μεν, αντικειμενικό δε, σύστημα αξιολόγησης ΔΕΝ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αυστηρή και ψυχρή αξιολόγηση, αλλά στην ανθρώπινη πλευρά της διαδικασίας, και στο θεμελιώδες στοιχείο της βιωματικής μάθησης: της απόκτησης δηλαδή της απαιτούμενης γνώσης μέσα από την συμμετοχή. OΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Οι Πτυχές της Εφηβικής Ανάπτυξης καλύπτουν όλο το φάσμα των αλλαγών που επέρχονται στον Έφηβο στην μεταβατική φάση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Οι πτυχές αυτές αφορούν: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 5 από 3

27 ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Συμμετέχω σε δραστηριότητες που διατηρούν το σώμα μου υγιές και εύρωστο Αναγνωρίζω τις αλλαγές που επέρχονται στο Σώμα μου Αποφεύγω καταστάσεις που δυνατόν να τραυματίσουν το Σώμα μου Γνωρίζω τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κάνω με το σώμα μου Προσπαθώ να μην είμαι επιθετικός στα ομαδικά παιγνίδια Προσέχω την προσωπική μου εμφάνιση και διατηρώ τον εαυτό μου πάντα καθαρό. Βοηθώ στον καθαρισμό και στο συγύρισμα του δικού μου σπιτιού και των χώρων που διαβάζω και παίζω Τρώω ότι με βοηθά στην ανάπτυξη μου και πάντα κατά τις ενδεδειγμένες ώρες. Κατανοώ τους λόγους που είναι σημαντική η καθαριότητα κατά την ετοιμασία και λήψη τροφής. Αφιερώνω ικανοποιητικό χρόνο στην προσωπική μελέτη. Μου αρέσει να παίρνω μέρος σε διάφορες δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς, εξορμήσεις, και Ενωμοτιακές δράσεις Συμμετέχω συστηματικά σε συγκεκριμένο άθλημα που μου αρέσει Σέβομαι το Σώμα μου και το σώμα των συνανθρώπων μου Κατανοώ ότι οι αλλαγές που επέρχονται στο σώμα μου επηρεάζουν το είναι μου. Γνωρίζω τι θα πρέπει να πράξω σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας Προσπαθώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες που μου προκαλεί η σωματική μου ανάπτυξη Προσπαθώ να επιλύω τις διαφορές μου με τους φίλους συζητώντας μαζί τους. Προσέχω την προσωπική μου εμφάνιση και διατηρώ τον εαυτό μου πάντα καθαρό και συγυρισμένο. Διατηρώ το δωμάτιο και τα προσωπικά μου αντικείμενα καθαρά και συγυρισμένα Προσέχω και διατηρώ καθαρούς και σε τάξη τους κατασκηνωτικούς χώρους που επισκέπτομαι. Αναγνωρίζω ποιες τροφές με βοηθούν και ποιες δεν με βοηθούν στην ανάπτυξή μου. Μπορώ να παρασκευάζω απλά γεύματα, καθαρά και συγυρισμένα. Οργανώνω το χρόνο μου με τέτοιο τρόπο ώστε μα αφιερώνω ικανοποιητικό χρόνο σ την προσωπική μου μελέτη στους οικείους μου αλλά και στους φίλους μου. Μπορώ να έχω επιλογές μεταξύ διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Βοηθώ στη διοργάνωση διαγωνισμών εξορμήσεων και άλλων Ενωμοτιακών Δράσεων Προσπαθώ να βελτιώσω τις επιδόσεις μου στο άθλημα που μου αρέσει και ξέρω πως να χάνω και να κερδίζω. Είμαι σε θέση να διοργανώσω αγωνίσματα για διάφορες περιπτώσεις Αποδοχή του μεριδίου της ευθύνης για την εναρμονισμένη ανάπτυξη του σώματός του /της Είναι ενήμερος των βιολογικών Διεργασιών που επέρχονται στο σώμα του/της, προσέχει την υγεία του /της αποδέχεται τις σωματικές του /της δυνατότητες, και τιθασεύει τις δικές του/της ορμές. Μαθαίνει να εκτιμά την προσωπική του εμφάνιση και επιλαμβάνεται της προσωπικής του/της υγιεινής, και της ευταξίας των προσωπικών του/της χώρων, αλλά και των χώρων που χρησιμοποιεί συχνά. Διατηρεί τον εαυτό του σε απλή και ενδεδειγμένη δίαιτα. Επιτυγχάνει μια ισορροπημένη κατανομή του χρόνου του /της μεταξύ των διαφόρων του /της υποχρεώσεων διατηρώντας παράλληλα και μια ποικιλία επιλογών σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Συχνά και συστηματικά λαμβάνει μέρος σε δράσεις υπαίθρου με την Ενωμοτία του και συμμετέχει σε αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Διασκευή από την έκδοση «Handbook for leaders of the Scout Section», Κεφ.9 - έκδοση 00 Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 6 από 3

28 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ) Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Προσπαθώ να μαθαίνω πράγματα πέρα από αυτά που διδάσκομαι στο σχολείο Με ενδιαφέρει να μαθαίνω περισσότερο για τα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω μου Βρίσκω μόνος μου το υλικό που μου διαβάζω στον ελεύθερο μου χρόνο και το συσχετίζω με τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Εκφράζω την άποψη μου για τα πράγματα που με αφορούν και για τα πράγματα που μου συμβαίνουν Προετοιμάζομαι για τα θέματα που συζητούμε στην Ώρα της Ενωμοτίας. Λαμβάνω μέρος στην διοργάνωση των Ενωμοτιακών Δράσεων. Προσπαθώ να βελτιώνω τις χειρονακτικές μου δεξιότητες Γνωρίζω και κάνω χρήση κατασκηνωτικών δεξιοτήτων Επιλέγω και συμπληρώνω μια συγκεκριμένη Εξειδίκευση μέσα από τα πτυχία ερασιτεχνικής ενασχόλησης Κάνω χρήση των ειδικοτήτων που αποκτώ μέσα από τα πτυχία για να επιλύω τα καθημερινά μου προβλήματα Συμμετέχω στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ενωμοτίας μου Καταγράφω τις σκέψεις και τις εμπειρίες μου στο ημερολόγιο της Ενωμοτίας. Είμαι σε θέση να αναγνωρίσω τις πτυχές ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Γνωρίζω διάφορες μορφές επικοινωνίας και μπορώ να κάνω χρήση κάποιων από αυτές Καταβάλλω προσπάθεια για να εμβαθύνω στα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Εξαγάγω τα δικά μου συμπεράσματα για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου Με ενδιαφέρει η προσωπική μελέτη πάνω σε διάφορα θέματα Μπορώ να αναλύσω μία συγκεκριμένη κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα των διαφόρων απόψεων Προτείνω τα θέματα που συζητάμε στην Ώρα της Ενωμοτίας. Οργανώνω πρωτότυπες Ενωμοτιακές Δράσεις Βοηθώ στην Διακόσμηση, Επιδιόρθωση και Συντήρηση της Γωνιάς της Ενωμοτίας μου Λαμβάνω μέρος στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των βασικών υποδομών της Κατασκήνωσης Εμβαθύνω τις γνώσεις στις εξειδικεύσεις που έχω επιλέξει. Κάνω χρήση των εξειδικευμένων μου γνώσεων δε δραστηριότητες προσφοράς υπηρεσίας. Εκφράζω τις Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα μέσα από διάφορες τεχνικές Μου αρέσει να τραγουδώ και γνωρίζω αρκετά προσκοπικά τραγούδια Αναγνωρίζω την αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας Γνωρίζω πως λειτουργούν οι βασικές υπηρεσίες που κάνω χρήση όπως, Ηλεκτρισμός, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση και άλλες. Έχω συμμετέχει σε Εργασία έχει εναδείξει μια καινοτόμο λύση σε ένα σύνηθες τεχνικό πρόβλημα Συνεχής προσπάθεια για διεύρυνση των γνώσεων του/της μέσω της συστηματικής μελέτης που οδηγεί στην συνεπακόλουθη διεύρυνση του τρόπου σκέψης του/της. Ενεργεί με ευθυκρισία στις πιο αντιφατικές καταστάσεις αναπτύσσοντας δυνατότητες για ορθολογιστική Σκέψη και Ευρηματικότητα και περιπέτεια,. Είναι σε θέση να συνδυάζει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσα από τη συνεχή εφαρμογή των τεχνικών και χειρονακτικών δεξιοτήτων του/της. Επιλέγει τον δικό του/της επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα από τις δική του /της κλίση, δυνατότητα, και ενδιαφέρον και εκτιμά τις επιλογές των άλλων χωρίς προκατάληψη. Εκφράζει τα συναισθήματά του/της με διαφορετικές καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες καλλιεργώντας ευχάριστο περιβάλλον γύρω του /της όπου ζει και εργάζεται συνεισφέροντας στην γενικότερη Αναγνωρίζει τη δυνατότητα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ως μέσα για την κατανόηση και την υποβοήθηση της Κοινωνίας και του κόσμου γενικότερα. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 7 από 3

29 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ) Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Μου αρέσει να συμμετέχω σε δραστηριότητες που με βοηθούν να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Ακούω με προσοχή την κριτική των άλλων για μένα και προσπαθώ να τις αναλογίζομαι καλόπιστα, Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βελτιώνομαι καθημερινά, Θέτω στον εαυτό μου στόχους για περεταίρω βελτίωση Επιδιώκω να κάνω πράγματα που με βοηθούν στην επίτευξη των στόχων που θέτω Είμαι πάντα διαθέσιμος για να βοηθήσω στο σπίτι αλλά και στην Ενωμοτία μου Γνωρίζω και Κατανοώ την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Νόμο Έχω δώσει την Υπόσχεσή μου για να κάνω βίωμα μου το Νόμο και την Υπόσχεση Αναγνωρίζω την έννοια της πίστης και της Αφοσίωσης Προσπαθώ να είμαι πιστός και αφοσιωμένος σε αυτά που πιστεύω, στον εαυτό μου και στους γύρω μου Συμμετέχω σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη σημασία της εμπιστοσύνης Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και τα προβλήματα που με απασχολούν με ευθυμία Βοηθώ στη διασφάλιση κλίματος ευθυμίας στην Ενωμοτία μου Εκφράζω την ευθυμία μου χωρίς να περιγελώ άλλους ανθρώπους Εκτιμώ την Βοήθεια και την στήριξη που μου δίδουν άλλα άτομα της Ενωμοτίας μου Σέβομαι τις αποφάσεις της ενωμοτίας μου έστω και εάν δεν συμφωνών πάντα με αυτές Αναλογίζομαι τους δικούς μου τρόπους και προσπαθώ να βελτιώνομαι καθημερινά, Μπορώ να κάνω αυτοκριτική με αντικειμενικότητα, Έχω πίστη στον εαυτό μου ότι μπορώ να φέρω σε πέρας συγκεκριμένο έργο με απόλυτη επιτυχία. Εντείνω τις προσπάθειες μου για να καλύπτω τις εκάστοτε ελλείψεις μου Εμμένω στο πράγματα που θέλω να επιτύχω Όταν Δεσμεύομαι σε κάτι το διεκπεραιώνω Αναγνωρίζω την σημασία του Νόμου και της Υπόσχεσης στη Ζωή μου Προσπαθώ να κάνω βίωμά μου το Νόμο και την Υπόσχεση Κατανοώ τη σημασία της σύμπλευσης των πράξεων μου τον τρόπο σκέψης μου Καταβάλλω προσπάθεια για να ενεργώ σύμφωνα με τον τρόπο που σκέφτομαι Βοηθώ στην καλλιέργεια κλίματος δέσμευσης Σε σχέση με τις αρχές και αξίες της Ενωμοτίας μου Είμαι Εύθυμος Μοιράζομαι της ευθυμία μου νε τους φίλους και την οικογένειά μου Βοηθώ στη διαμόρφωση κλίματος ευθυμίας στην ομάδα μου χωρίς να προσβάλλω κανένα Βοηθώ τα λοιπά μέλη της ενωμοτίας μου να βελτιώνονται Εκφράζω τις δικές μου απόψεις και αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες στο συμβούλιο της Ενωμοτίας μου Αναγνωρίζει τις δικές του/της δυνατότητες και τους δικούς του περιορισμούς, διαθέτει την απαιτούμενη κριτική σκέψη Αναλαμβάνει Πρωτεύουσα ευθύνη για την δικής του/ της ανάπτυξη και καταβάλλει διαρκή προσπάθεια Τελειοποίησης Θεμελιώνει τη Δομή της Ζωής του/της πάνω στις αρχές και Αξίες του Προσκοπικού Νόμου και της Υπόσχεσης Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίοα οι οποίες τον/την εμπνέουν Αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ και Ευθυμία Αναγνωρίζει στο σύνολο (Ενωμοτία ή Ομάδα) στο οποίο ανήκει, ως μια πηγή στήριξης για την ανάπτυξή του/της και την ολοκλήρωση των στόχων έχει θέσει στη ζωή του /της. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 8 από 3

30 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Αντιλαμβάνομαι ποια πράγματα μου προκαλούν φοβίες και μπορώ να μιλώ για αυτά Αντιλαμβάνομαι γιατί αντιδρώ κάποτε με τον τρόπο που αντιδρώ Στρέφομαι προς την Ενωμοτία μου για στήριξη όταν είμαι θλιμμένος ή συγχυσμένος Ακούω τις γνώμες των άλλων ανθρώπων και αν δεν συμφωνών το λέω με σεβασμό. Μπορώ να πω ΟΧΙ όταν πιστεύω ότι κάτι είναι λάθος Είμαι πιστός στους φίλους μου χωρίς να αποκλείω ή να είμαι εχθρικός σε αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μου Μου αρέσει να αγαπώ και να με αγαπούν Ενδιαφέρομαι για τους άλλους ανθρώπους και είμαι φιλεύσπλαχνος Ανακαλύπτω με το σωστό τρόπο τι σημαίνει να είσαι Άνδρας ή Γυναίκα Κατανοώ τη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και της αγάπης Μοιράζομαι τις δουλειές του σπιτιού εξίσου με τον αδελφό ή αδελφή μου Ενημερώνω την οικογένεια μου για τις προσκοπικές δραστηριότητες της Ομάδας μου και τους ενθαρρύνω να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που καλούνται να συμμετάσχουν Μου αρέσει να κάνω πράγματα με την οικογένεια μου και βοηθώ στην οργάνωση των πραγμάτων αυτών όταν μου ζητηθεί Προσπαθώ να ελέγχω την αντίδρασή μου ακόμα και σε δύσκολες ή αναπάντεχες καταστάσεις Αναγνωρίζω ότι είναι φυσιολογικό κάποτε να επιζητώ να μένω μόνος ή ότι δεν αποτολμώ να κάνω κάτι συγκεκριμένο ή ακόμα όταν νοιώθω ανασφάλεια ή οργή και προσπαθώ να αντεπεξέρχομαι έναντι των συναισθημάτων αυτών. Μοιράζομαι τα συναισθήματα και τις δικές μου συγκινήσεις με την Ενωμοτία μου Λέω τι πιστεύω επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους Εμμένω στην δική μου άποψη όταν είμαι πεπεισμένος ότι είμαι σωστός. Εκτιμώ τους φίλους μου και δεν τσακώνομαι μαζί τους για ασήμαντες αφορμές Κατανοώ τη σημασία της αγάπης στη ζωή μου Είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθώ τους άλλους στην Ενωμοτία μου Εκτιμώ και αποδέχομαι τους ανθρώπους για το τι είναι Μοιράζομαι τις γνώσεις μου για την γυναικεία ή ανδρική σεξουαλικότητα με άλλους χωρίς να νοιώθω ντροπή ή χλευασμό. Πιστεύω στην ισότητα των δύο φύλων Είμαι προσφιλής με την Οικογένεια μου και αποδέχομαι τις αποφάσεις που παίρνονται στο σπίτι. Συζητώ με τους γονείς μου για το τι πιστεύουν ότι είναι καλό για μένα και για τα αδέλφια μου. Είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω τα αδέλφια μου. Επιτυγχάνει και διατηρεί μια εσωτερική κατάσταση ελευθερίας, Εξισορρόπησης και Συναισθηματικής Ωριμότητας Συμπεριφέρεται διεκδικητικά και είναι φιλικός/η προς τους άλλους χωρίς προκατάληψη ή εχθρικότητα. Κτίζει τη δική το/της ευτυχία πάνω στην αγάπη και την εξυπηρέτηση των άλλων χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, και αποδεχόμενος τους άλλους όπως είναι. Αναγνωρίζει αποδέχεται και σέβεται την σεξουαλικότητά του /της και αυτήν των άλλων ως μια έκφραση της αγάπης. Αναγνωρίζει το Θεσμό του Γάμου και της Οικογένειας ως τη βάση για την Κοινωνία και προσδίδει στην δική του οικογένεια μια ενότητα Συζυγικής Γονικής και αδελφικής Αγάπης Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 9 από 3

31 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Προσπαθώ να διασφαλίζω ότι σεβόμαστε του συνανθρώπους μας ανεξάρτητα από το τι είδους άνθρωποι είναι Φέρω πάντα σε πέρας τις δικές μου υπευθυνότητες Συζητώ με τον Ενωμοτάρχη μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Έχω πλήρη αντίληψη των ευθυνών που απορρέουν από τα καθήκοντά μου Συμμετέχω στις δημοκρατικές διαδικασίες της ενωμοτίας μου και στηρίζω τις επιλογές της πλειοψηφίας Συνεργάζομαι με τα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας μου για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν Αναγνωρίζω και σέβομαι τους Βασικούς κανόνες συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων. Εκφράζω πάντα τις δικές μου απόψεις όταν ετοιμάζουμε κανονισμούς μέσα στην Ενωμοτία μου, ανάμεσα σε φίλους ή στο σχολείο Αναγνωρίζω τις βασικές υπηρεσίες στην Κοινότητα μου και τις ευθύνες που έχουν Προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα μια καλή πράξη Συμμετέχω στις Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς που οργανώνει η Ομάδα και η Ενωμοτία μου. Γνωρίζω τα βασικότερα κοινωνικά προβλήματα της περιοχής μου Αναγνωρίζω τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας μου Μου αρέσει να νοιώθω ότι αποτελώ μέρος της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μου Συμμετέχω σε Πολιτιστικές δράσης της Ενωμοτίας μου Σέβομαι τον καθένα ανεξάρτητα από τις ιδέες του την κοινωνική του προέλευση και τον τρόπο ζωής του. Ενισχύω την ενωμοτία μου στις διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Δεν μου αρέσει η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το λέω με παρρησία. Συμμετέχω σε εκδηλώσεις για την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων Αναγνωρίζω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τόπο μου και τους θεσμούς που έχουν αυτή την ευθύνη. Εκδηλώνω το σεβασμό μου όταν θέτω τις απόψεις μου για τα άτομα ηγούνται τους θεσμούς, ανεξάρτητα αν δεν συμφωνώ μαζί τους. Λαμβάνω υπόψη τις απόψεις των ατόμων όταν παίρνω αποφάσεις που τους επηρεάζουν Σέβομαι τους κανόνες συνύπαρξης στο περιβάλλον που συναναστρέφομαι έστω και αν δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτούς. Εκφράζω τις δικές μου απόψεις στη διαδικασία διαμόρφωσης κανόνων στους χώρους που συναναστρέφομαι Τηρώ κατάλογο με τις Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Βασικών υπηρεσιών στην περιοχή μου. Κάνω μια καλή πράξη κάθε μέρα. Προτείνω και σχεδιάζω Δράσεις Κοινωνικής προσφοράς για την Ενωμοτία μου. Συμμετέχω σε δράσεις που βοηθούν στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων στην Περιοχή μου. Γνωρίζω τα Βασικά προβλήματα της χώρας μου και τις εκάστοτε θέσεις των διαφόρων παρατάξεων. Γνωρίζω τη Γεωγραφία της χώρας μου και τον τρόπο που αυτή έχει επηρεάσει τον Πολιτισμό της Εκτιμώ την Πολιτιστική παράδοση του τόπου μου και γίνομαι ένα με αυτή. Προτείνω δράσει στην Ομάδα και την Ενωμοτία μου που να καταδεικνύουν τον τεράστιο Πολιτισμικό πλούτο του τόπου μας Βιώνει τη δική του/της Ελευθερία μέσα από έγνοια για τους άλλους ανθρώπους, αλλά παράλληλα κάνει χρήση της ελευθερίας αυτής για την υπεράσπιση των άλλων Αναγνωρίζει και σέβεται τους εκάστοτε θεσμούς τις εξουσίας και κάνει χρήση των δικών του/της εξουσιών για την εξυπηρέτηση των άλλων. Συνάδει με τους κανόνες που η Κοινωνία δημιούργησε, αξιολογώντας τους κανόνες αυτούς υπεύθυνα, εκτιμώντας παράλληλα και τις δυνατότητες αλλαγής τους. Υπηρετεί ενεργά την Τοπική Κοινότητά του/της συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία μιας δίκαιης ευαισθητοποιημένης και σ Υιοθετεί τις αξίες των ανθρώπων και του Πολιτισμού της χώρας του/της. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 30 από 3

32 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Αναγνωρίζω τα βασικά σύμβολα του Προσκοπισμού Συμμετέχω στις δραστηριότητες που οργανώνει το Σώμα Προσκόπων Κύπρου Συμμετέχω σε Δράσεις και δραστηριότητες που έχουν θέμα τη σημασία της Ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των Λαών Γνωρίζω τα διάφορα οικοσυστήματα του τόπου μου Βοηθώ στον καθαρισμό και τη βελτίωση των κατασκηνωτικών χώρων που χρησιμοποιώ Συμμετέχω σε Δεντροφύτευση ή άλλη δράση περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Γνωρίζω για τον Προσκοπισμό στον τόπο μου Συμμετέχω σε δράσεις του συστήματος μου με Προσκόπους από άλλες χώρες. Με ενδιαφέρει να μάθω για τον Πολιτισμό μιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας Θέλω να μάθω για την ζωή των ανθρώπων σε άλλες χώρες Είμαι ενήμερος για τα κύρια Περιβαλλοντικά Προβλήματα της Κύπρου Κάνω χρήση τεχνικών που βοηθούν στην Προστασία του περιβάλλοντος και προστατεύω τους χώρους όπου κατασκηνώνω Οργανώνω δράση Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης για την Ενωμοτία μου Επιδιώκει την Ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των Λαών μέσα από ανάπτυξη της διεθνής συνεργασίας, της οικουμενικής φιλίας και της επίγνωσης ξένων πολιτισμών Συμβάλλει στην διατήρηση της άγριας Ζωής με την προστασία της ακεραιότητας του Φυσικού μας Κόσμου Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 31 από 3

33 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχοι ηλικίας Στόχοι ηλικίας Τελικός Στόχος Διαθέτω ειδικό χρόνο για να μοιράζομαι τις σκέψεις μου για Το Θεό, με την Ενωμοτία μου όταν είμαστε στο ύπαιθρο Ακούω με προσοχή τους άλλους και μαθαίνω από αυτούς Αναγνωρίζω τις βασικές αρχές της δικής μου Πίστης Είμαι συνεπής με τις δεσμεύσεις που έχω έναντι της Θρησκείας μου Συμμετέχω στις δραστηριότητες που λαμβάνει μέρος η Ομάδα μου κατά τη διάρκεια Θρησκευτικών Εορτασμών Μου αρέσει να προσεύχομαι και προσπαθώ να το κάνω αυτό κάθε μέρα Πάντα βρίσκω την ευκαιρία να ζητώ την Βοήθεια Του και να Τον ευχαριστώ για το κάθε τι που μας προσφέρει. Συχνά προσεύχομαι μαζί με τα άλλα μέλη της Ενωμοτίας μου. Προσπαθώ να είμαι συνεπής και σωστός με τα διδάγματα της θρησκείας μου για ότι κάνω. Αντιλαμβάνομαι το Λόγο που η θρησκεία ζητά από μένα να βοηθώ τους άλλους. Μοιράζομαι με τον καθένα είτε είναι άτομο της δικής μου Πίστης είτε όχι. Αναγνωρίζω τα Θρησκευτικά Δόγματα που υπάρχουν στον τόπο μου Οργανώνω Ενωμοτιακές Δραστηριότητες που να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε Το Θεό στην φύση Διασφαλίζω ότι υπάρχει ένα γνήσιο και παραγωγικός διάλογος ανάμεσα στα μέλη της Ενωμοτίας μου Μελετώ τα Ιερά Βιβλία της Πίστης μου και συζητώ με ενήλικες που μπορούν να με βοηθήσουν στην περεταίρω κατανόηση των Βιβλίων αυτών. Συμμετέχω σε εορτασμούς της θρησκείας μου Μοιράζομαι τις σκέψεις μου για τα Ιερά Βιβλία της Πίστης μου με την Ενωμοτία μου Αντιλαμβάνομαι ότι η Προσευχή είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με Το Θεό Προσεύχομαι για να επικοινωνώ με Το Θεό, να τον εξυμνώ, και να Του προσφέρω ότι κάνω και να Του ζητώ βοήθεια για ότι μου συμβαίνει Οργανώνω και μοιράζομαι στιγμές προσευχής μαζί με την Ενωμοτία και την Οικογένεια μου Με ικανοποιεί όταν οι άλλοι με βλέπουν σαν άτομο αντάξιο της Πίστης που μοιράζονται και αυτοί Προσκαλώ την Ενωμοτία μου να συμμετάσχει μαζί μου στις εκδηλώσεις αγαθοεργίας που οργανώνουν οι θρησκευτικές οργανώσεις της Κοινότητας μου Διασφαλίζω ότι τα μέλη της Ενωμοτίας μου σέβονται τις θρησκευτικές αντιλήψεις άλλων ανθρώπων Με ενδιαφέρει να μαθαίνω για άλλες Θρησκείες και Δόγματα. Σέβομαι τις αντιλήψεις, τις τελετές και τις γιορτές άλλων Θρησκειών Αναζητά Το Θεό διαρκώς, τόσο μέσα από δικές του/της προσωπικές ενδοσκοπήσεις αλλά και μέσα από τη δική του/της Πνευματική Ομάδα, αναγνωρίζοντας την Ύπαρξή Του, μέσα από την Ανθρωπότητα αλλά και μέσα από τη Δημιουργία. Μένει προσηλωμένος/η στις Πνευματικές Αρχές, είναι πιστός/η στην Θρησκεία που τον εκφράζει και αποδέχεται τα καθήκοντα που πηγάζουν από την Πίστη του/της. Προσεύχεται ατομικά ή με τη κοινωνική του ομάδα σαν μια έκφραση αγάπης αλλά και επικοινωνίας προς Τον δημιουργό Κάνει Βίωμα τις Αρχές της Πίστης του/της στην καθημερινή του ζωή επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της Προσωπικής Πίστης της Προσωπικής του/ης ζωής και της συμμετοχής του/ης στα Κοινωνικά Δρώμενα. Επικοινωνεί με το κάθε άτομο ανεξαρτήτως των θρησκευτικών του/ης αντιλήψεων, επιδιώκοντας την μετάληψη ανάμεσα στους ανθρώπους Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 3 από 3

34 Ο Συσχετισμός των Παιδαγωγικών Στόχων με τις Απαιτήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Κλάδου Προσκόπων (ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ) Όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι Παιδαγωγικοί Στόχοι παραπέμπουν σε ένα πλαίσιο συμπεριφοράς το οποίο όμως δεν θα πρέπει να έχει κατ ανάγκη άμεση αναφορά στις επί μέρους απαιτήσεις των διαφόρων επιπέδων στο εξελικτικό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης των Προσκόπων. Αντίθετα, σε πολλά σημεία η άμεση αναφορά στους στόχους θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή παραπέμπει σε αόριστα ή μη μετρίσιμα κριτήρια αξιολόγησης. Από την άλλη, οι στόχοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω αφορούν το σύνολο της παιδαγωγικής εμπειρίας που θα πρέπει να μαζέψει το άτομο κατά την μεταβατική φάση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Συνεπώς περιλαμβάνονται στους Στόχους αυτούς και οι εμπειρίες που αποκτά το άτομο στο περιβάλλον του σχολείου, της Οικογένειας αλλά και του ευρύτερου χώρου μέσα από τον οποίο λαμβάνει τα ερεθίσματα για την προσωπική του ωρίμανση. Η Παιδαγωγική προσέγγιση του Προσκοπισμού είναι ότι μέσα από το εναλλακτικό του Πρόγραμμα της άτυπης εκπαίδευσης έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των Προσκόπων σε τομείς που το Σχολείο, οι γονείς ή ακόμα και τα παιδιά της παρέας του/ης δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν. Οι Γνώσεις που προσφέρονται μέσα από το Προσκοπικό Πρόγραμμα ΔΕΝ θα πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό αλλά να διασφαλίζουν στους νέους την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους και την συνεπακόλουθη ευκολότερη απόκτηση της παιδαγωγικής εμπειρίας για την μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Μέσα από την ανάλυση των Παιδαγωγικών στόχων θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα ευέλικτο Σύστημα Απαιτήσεων. Για σκοπούς καλύτερης φρασεολογίας οι Απαιτήσεις θα ονομάζονται ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ έτσι ώστε να προσδίδεται το δυναμικό στοιχείο της εξελικτικής κατεύθυνσης των Προσκόπων. Με τον όρο «Στόχοι Ανέλιξης» εννοούμε το σύνολο των γνώσεων, βιωμάτων και εμπειριών που θα πρέπει να αποκτηθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και επιδιώξεις των Προσκόπων. Οι Στόχοι είναι μετρήσιμα κριτήρια και ως τέτοια, θα πρέπει να αξιολογούνται με αντικειμενικό τρόπο. Με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει οι Στόχοι αυτοί να αποτελούν αυτοσκοπό αλλά θα πρέπει να εντάσσονται στο Πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επίτευξη τους να αποτελεί ευχάριστη ενασχόληση μέσα από το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Η εμπέδωση των Στόχων Ανέλιξης γίνεται μέσα από αριθμό Δραστηριοτήτων και Δράσεων και αναγράφεται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος κανονισμού. Εσωτερικός Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων Σελ. 33 από 3

35 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Φωτογραφία Όνοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Επαρχιακή Εφορία: Σύστημα: Εκδόθηκε στις: Υπογραφή Α.Ο.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Α. Υγεία Α1. Είµαι συγυρισµένος στο ντύσιµο και στην εµφάνιση µου Α2. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ σε υγιεινή κατάσταση το στόµα µου και το σώµα µου Α3. Γνωρίζω τις βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 12 Οκτωβρίου 2015 Λευκωσία Οκτωβρίος 2015 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΗΛΙΚΙΑ... 2 3. ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡEIA Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0443 Αρ. Φακ.: 521 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρακτικά Συνεδρίας Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Τι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 26.4.1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 2 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής (Σ.Τ.Ο.) είναι το όργανο που κινεί τα νήµατα της ζωής µιας Οµάδας Προσκόπων. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Μέλη του είναι ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Γενική Εφορεία ΣΠΚ Εφορεία Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων Σελίδα 1 από 30 Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!!

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!! Αγαπητή Ενωμοτία, Ήρθε η ώρα που περιμένατε η 8 η Συνάντηση Ενωμοτιών της Περιφέρειάς μας. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαΐου 2010, στα Μπαχούνια Πάρνηθας η δική σας και άλλες 50 Ενωμοτίες, θα παίξουν και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ιδέα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002 ΤΕΥΧΟΣ # 1 Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ Η ενωµοτία να έχει το κοντάρι µε το σηµαιάκι της και να γνωρίζει για τη ζωή του ζώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις Οµάδας Προσκόπων

ράσεις Οµάδας Προσκόπων ράσεις Οµάδας Προσκόπων Οι ράσεις της Οµάδας Προσκόπων Έχουν ένα ή περισσότερα (το πολύ 2-3) ΘΕΜΑΤΑ µέσα από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων. (Τα ΘΕΜΑΤΑ µε τα οποία η Οµάδα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι)

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ζωή της υπαίθρου αποτελεί μια τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Στο Προσκοπικό Παιδαγωγικό Σύστημα η έκφραση των ΑΡΧΩΝ του Προσκοπισμού γίνεται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ στο ΚΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 240 μαθητές/12 τμήματα Δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα