Π2.7: Ενοποίηση των επιμέρους εφαρμογών του συστήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π2.7: Ενοποίηση των επιμέρους εφαρμογών του συστήματος"

Transcript

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.7: Ενοποίηση των επιμέρους εφαρμογών του συστήματος Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού, Εύη Σχίμφλε Ιούνιος 2014

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Διάρθρωση κειμένου Σχήμα Ροής Εργασιών Δημιουργία και Παρακολούθηση Επίβλεψη και Ασφάλεια Διεπαφές IstudentWebServiceConsumer WebService_1(Infotrip) WXP Integration Διεπαφή Place Ticket Διεπαφή SetTicketFields Διεπαφή StartTicket

3 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των παραδοτέων του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» που αφορά στον σχεδιασμό την ανάπτυξη και την πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα, μέσω της παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, την ανίχνευση της επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών και την επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών ασφαλείας. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί και στην άμεση πληροφόρηση των γονέων σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών τους από και προς το σχολείο καθώς και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (Εκπαιδευτήρια / Γονείς) σε περίπτωση συγκεκριμένων περιστατικών ασφαλείας. Το παραδοτέο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει τις απαραίτητες διεπαφές που αναπτύχθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να είναι δυνατή η συνεργασία των υπολογιστικών συστημάτων και να είναι εφικτή η αποδοτική και άμεση λειτουργία της υπηρεσίας ειδοποίησης σε περίπτωση περιστατικών ασφαλείας. Τα περιστατικά ασφαλείας κατηγοριοποιήθηκαν και διακρίνονται σε : Πίεση του κουμπιού πανικού Υπέρβαση του Ορίου Ταχύτητας Ανίχνευση Σύγκρουσης Μη δικαιολογημένη Απουσία Μαθητή 3

4 1.2. Διάρθρωση κειμένου Στο 1 ο Κεφάλαιο γίνεται μια γενική αποτύπωση του παραδοτέου με σκοπό την σύνδεσή του με το προηγούμενο παραδοτέο. Στο 2 ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ροών εργασίας τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο μέσω ανταλλαγής απλών αρχείων ή ανθρώπινης επικοινωνίας αλλά και αυτοματοποιημένων διαδικασιών μέσω διασύνδεσης συστημάτων. Στο 3 ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των διεπαφών που έχουν αναπτυχθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των υλοποιημένων συστημάτων. 2. Σχήμα Ροής Εργασιών Η ροή εργασιών χωρίζεται κατά βάση σε τρία μέρη: α) στη δημιουργία και παρακολούθηση των δρομολογίων β) στην επίβλεψη και ασφάλεια των δρομολογίων με τη λήψη περιστατικών ασφαλείας και τον κατάλληλο χειρισμό τους 2.1. Δημιουργία και Παρακολούθηση Παρακάτω παρουσιάζεται η ροή εργασίας της δημιουργίας και παρακολούθησης των δρομολογίων όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενα παραδοτέα. Οι οντότητες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι οι εξής κατά σειρά συμμετοχής: a. Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη προμηθεύουν ένα αρχείο excel με εγγραφές που αντιστοιχούν σε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μαθητών. Η προμήθεια γίνεται δυο (2) φορές το χρόνο, στην αρχή και τα μέσα του έτους. b. ΙΜΕΤ Το ΙΜΕΤ επεξεργάζεται το αρχείο που παρέλαβε από τα Εκπαιδευτήρια και τα αποτελέσματα τα διοχετεύει μέσω του web service σε μια Windows εφαρμογή η οποία με την σειρά της, τα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει σε μια βάση c. Παρουσιολόγιο Front_End_Phone_App (Smart Phone) 4

5 Η εφαρμογή αυτή μέσω GPRS δέχεται τα επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του smart phone το οποίο και διαχειρίζεται η συνοδός. I-student Server d. ΕΡΜΗΣ Η εφαρμογή αυτή με ένα web service δέχεται τα επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του χειριστή για παρακολούθηση των δρομολογίων και των παραδόσεων ή παραλαβών των μαθητών. Η εφαρμογή αυτή με αποθηκευμένα ήδη τα δεδομένα των οχημάτων (για κάθε εγκατάσταση νέου εξοπλισμού γίνεται αυτόματα ενημέρωση των δεδομένων), εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή του χειριστή, το στίγμα των οχημάτων ανά πάσα χρονική στιγμή καθώς και άλλες πληροφορίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα παραδοτέα. e. Κέντρο Ασφάλειας Στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Τηλεμετρίας και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας της G4S Telematix ΑΕ, έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες διεπαφές ώστε περιστατικά που καταγράφονται από το σύστημα ΕΡΜΗΣ να λαμβάνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα περιστατικά αυτά συσχετίζονται αυτόματα με το αντίστοιχο όχημα. Ο χειριστής που «εξυπηρετεί» το περιστατικό ασφαλείας στο κέντρο λήψης σημάτων, μπορεί να πάρει άμεσα την πληροφορία και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ώστε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο άτομο που έχει οριστεί κατά περίπτωση /όχημα. Η διαδικασία που ακολουθεί ο χειριστής παρέχεται από το σύστημα και οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν καταγράφονται πλήρως εντός συστήματος. 5

6 Εικόνα 1 Δημιουργία και Παρακολούθηση Δρομολογίων Μια τυπική ροή εργασίας βάση του παραπάνω σχήματος, με συμβάν π.χ. την υπερβολική ταχύτητα και την αδικαιολόγητη απουσία ενός μαθητή μπορεί να περιγραφεί ως εξής. 1) Ο Μαντουλίδης έχει δώσει τα δεδομένα των μαθητών 2) Το ΙΜΕΤ έχει δημιουργήσει τα δρομολόγια 3) Ο χειριστής έχει αποθηκεύσει και έχει αναθέσει τα δρομολόγια σε οχήματα 4) Η συνοδός κατεβάζει στη συσκευή το επιθυμητό δρομολόγιο 5) Ο χειριστής ελέγχει ποια δρομολόγια βρίσκονται σε εξέλιξη και που βρίσκονται τα οχήματα 6) Ο οδηγός ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο ταχύτητας/ ο μαθητής δεν εμφανίζεται στην στάση. Ενημερώνεται το Κέντρο Ασφάλειας και ενεργοποιείται η ροή εργασίας της επίβλεψης και ασφάλειας. Σημείωση: Το παράδειγμα του Μαντουλίδη ισχύει και στην περίπτωση των ΚΤΕΛ Βέροιας. 6

7 2.2. Επίβλεψη και Ασφάλεια Η εφαρμογή του κέντρου ασφαλείας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποδεχτεί μηνύματα που περιέχουν πληροφορίες για περιστατικά ασφαλείας που προέρχονται από τον τηλεματικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος εντός των οχημάτων και προωθούνται από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα γεγονός όπως : Πίεση του κουμπιού πανικού Υπέρβαση του Ορίου Ταχύτητας Ανίχνευση Σύγκρουσης Μη δικαιολογημένη Απουσία Μαθητή Ο «ΕΡΜΗΣ» επικοινωνεί μέσω των WEB SERVICE που έχει κάνει expose η G4S Telematix και πλέον δημιουργείται ένα περιστατικό. Η διαδικασία δημιουργίας του περιστατικού έχει ως εξής: 1. Αρχικά πρέπει να τοποθετηθεί ένα περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι στο WEB SERVICE που έχει κάνει expose η G4S πρέπει να δηλωθούν τα κατάλληλα στοιχεία που εξηγούνται στο επόμενο κεφάλαιο ώστε να αποδοθεί ένας μοναδικός αριθμός στο υποψήφιο περιστατικό. (Μέθοδος Place Ticket). 2. Στη συνέχεια με βάση τον μοναδικό αριθμό του προηγούμενου βήματος θα πρέπει να τροφοδοτηθεί το υποψήφιο περιστατικό με όλα εκείνα τα στοιχεία που προέρχονται από τον «ΕΡΜΗ» όπως η γεωγραφική θέση, ο αριθμός του οχήματος, ο κωδικός του περιστατικού κ.α. (Μέθοδος SetTicketField). 3. Στη συνέχεια το γεμάτο πληροφορία πλέον περιστατικό εκκινείται σε συγκεκριμένη ροή εργασίας που πρέπει να ακολουθήσει (Μέθοδος StartTicket). Αφού το περιστατικό έχει δημιουργηθεί επιτυχώς πλέον στο σύστημα της G4S, πραγματοποιείται η κατηγοριοποίησή του με βάση τα στοιχεία που έχουν προέλθει από τον «ΕΡΜΗ». Έτσι, εάν πρόκειται για περιστατικό «Μη δικαιολογημένη Απουσία Μαθητή» αποστέλλεται μία αυτοματοποιημένη ειδοποίηση σε συγκεκριμένους παραλήπτες με βάση τα περιεχόμενα πεδία του περιστατικού που έχει δημιουργηθεί και ενημερώνεται ο χειριστής της G4S. 7

8 Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το περιστατικό ανατίθεται στο εξειδικευμένο προσωπικό της G4S για τον κατάλληλο χειρισμό του, με βάση τη ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην οποία έχει τοποθετηθεί το περιστατικό κατά τη δημιουργία του. Εικόνα 2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 8

9 3. Διεπαφές 3.1. IstudentWebServiceConsumer Το Web service που συνδέει το υποσύστημα του ΙΜΕΤ και το υποσύστημα του Παρουσιολογίου κάνει expose 2 μεθόδους (http://www.istd.imet.gr/webservice): List<GooglePoint> GetLocations(Route) Επιστρέφει λίστα με αντικείμενα GooglePoints, κάθε ένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύει μια στάση. Παρέχονται όλα τα properties της κλάσης, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα παρακάτω: Address (string): Η διεύθυνση της στάσης. Demand (int): Πόσοι μαθητές εξυπηρετούνται από τη στάση. StudentsCodes (string): Οι κωδικοί των μαθητών που εξυπηρετούνται από τη στάση (separated by comma) StudentsNames (string): Τα ονόματα των μαθητών που εξυπηρετούνται από τη στάση (separated by comma) Latitude (double) Longitude (double) List<GooglePolyline> GetPaths(Route) Επιστρέφει λίστα με αντικείμενα GooglePolyline, κάθε ένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύει το path από μια στάση στην επόμενή της. Παρέχονται όλα τα properties της κλάσης, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα παρακάτω: directions (string): Οδηγίες πλοήγησης (html encoded) distance (double): Απόσταση σε μέτρα duration (double): Διάρκεια σε δευτερόλεπτα FromAddress (string): Διεύθυνση αφετηρίας ToAddress (string): Διεύθυνση προορισμού Points (List<GooglePoints>): Τα σημεία που συνθέτουν το path Το Route που δέχονται ως input οι παραπάνω μέθοδοι, είναι ένα enum το οποίο μπορεί να έχει τιμή ένα από τα δρομολόγια που αφορούν στο έργο. 9

10 Τα δρομολόγια αυτή τη στιγμή είναι τα παρακάτω: AA_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΑΑ που αποτελείται από 6 routes, εξυπηρετείται δηλαδή από 6 λεωφορεία) AA_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΑΑ), AA_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΑΑ), AA_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΑΑ), AA_4 (Το 4ο route του δρομολογίου ΑΑ), AA_5 (Το 5ο route του δρομολογίου ΑΑ), AA_6 (Το 6ο route του δρομολογίου ΑΑ), AB_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΑΒ που αποτελείται από 2 routes, εξυπηρετείται δηλαδή από 2 λεωφορεία), AB_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΑΒ), AB_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΑΒ), BA_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΒΑ που αποτελείται από 1 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 1 λεωφορείο), BA_1 (Το 1ο -και μοναδικό- route του δρομολογίου ΒΑ), BB_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΒΒ που αποτελείται από 5 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 5 λεωφορεία), BB_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΒΒ), BB_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΒΒ), BB_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΒΒ), BB_4 (Το 4ο route του δρομολογίου ΒΒ), BB_5 (Το 5ο route του δρομολογίου ΒΒ), CC1_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΓΓ1 που αποτελείται από 3 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 3 λεωφορεία), CC1_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΓΓ1), CC1_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΓΓ1), CC1_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΓΓ1), CC2_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΓΓ2 που αποτελείται από 2 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 2 λεωφορεία), CC2_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΓΓ2), CC2_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΓΓ2), CC3_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΓΓ3 που αποτελείται από 3 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 3 λεωφορεία), CC3_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΓΓ3), CC3_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΓΓ3), CC3_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΓΓ3), CC4_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΓΓ4 που αποτελείται από 3 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 3 λεωφορεία), CC4_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΓΓ4), CC4_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΓΓ4), CC4_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΓΓ4), CC5_Complete (συνολικό δρομολόγιο ΓΓ5 που αποτελείται από 3 route, εξυπηρετείται δηλαδή από 3 λεωφορεία), CC5_1 (Το 1ο route του δρομολογίου ΓΓ5), CC5_2 (Το 2ο route του δρομολογίου ΓΓ5), CC5_3 (Το 3ο route του δρομολογίου ΓΓ5) 10

11 3.2. WebService_1 Το σύστημα διαχείρισης των διανομών των μαθητών επικοινωνεί με τα άλλα συστήματα μέσω ενός webservice που περιέχει τις παρακάτω μεθόδους: InsertOrders(string XmlOrders, int stringlength,string LodListID) Η μέθοδος InsertOrders αναλαμβάνει την εισαγωγή των νέων διανομών στη βάση δεδομένων. Η μέθοδος καλείται από την εφαρμογή του απουσιολογίου, με παραμέτρους τη λίστα των μαθητών XmlOrders, τον κωδικό του Route και ένα στοιχείο ελέγχου το μήκος του XmlOrders. GetTerminalMessage(string TerminalSN, string Identifier, string TerminalStatus,string TerminalPassword) Η μέθοδος GetTerminalMessage αναλαμβάνει τη λήψη των δεδομένων διανομών από το τερματικό Smartphone. Η μέθοδος καλείται από την εφαρμογή του Smartphone, με παραμέτρους τoν κωδικό του Smartphone και άλλες προαιρετικές παραμέτρου. Στο σύστημα backend έχει γίνει η αντιστοίχηση Smartphone με δρομολόγιο (route ) και λεωφορείο. InsertHeaderStatus( string StatusValues, string Length) Η μέθοδος InsertHeaderStatus αναλαμβάνει την αποστολή όλων των διαδοχικών καταστάσεων μίας διανομής στον server και την αποθήκευση στη βάση δεδομένων. Η μέθοδος καλείται από την εφαρμογή του Smartphone, με παραμέτρους ένα αλφαριθμητικό διαχωρισμένο με κόμματα και το μήκος του αλφαριθμητικού. 11

12 3.3. WXP Integration Σύμφωνα με τις Ροές Εργασίας που έχουν περιγραφεί στο Κεφάλαιο 2 η G4S Telematix έχει αναπτύξει τις διεπαφές : 1. Place Ticket 2. SetTicketFields 3. StartTicket Όλες οι διεπαφές που έχουν γίνει expose περιγράφονται πλήρως στο Διεπαφή Place Ticket Από τις μεθόδους που έχουν δημιουργηθεί, αυτή είναι η πρώτη που πρέπει να επιλεγεί για να δημιουργηθεί ένα περιστατικό καθώς δημιουργεί το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο θα κινηθεί το περιστατικό Signature : public int PlaceTicket(string schemaguid, string affecteduserguid, string creatoruserguid, string clientobjectguid) Παράμετροι: schemaguid : ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει την ακριβή γενικότερη ροή εργασίας που θα ακολουθήσει το περιστατικό. affecteduserguid : ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει την ομάδα χρηστών που είναι διαπιστευμένοι να χειριστούν ένα τέτοιο περιστατικό. creatoruserguid: ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δημιουργεί τέτοια περιστατικά. clientobjectguid: Ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει το κέντρο ασφαλείας. 12

13 Επιστρεφόμενη Τιμή: int (integer) Είναι ο μοναδικός αριθμός του προς δημιουργία περιστατικού. Παράδειγμα B2BWebService.TicketService service = new B2BWebService.TicketService(); int id = service.placeticket(" a4bea9a668b3f88be7ba9", "08f90a fceaa2632e38197f848", "08f90a fceaa2632e38197f848", "4a f84f939a3addf9ccf263c2"); Διεπαφή SetTicketFields Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση (γέμισμα) των μεταβλητών ενός περιστατικού με δεδομένα. Signature public void SetTicketFields(int ticketdataid, string clientobjectguid, string userobjectguid, string[] schemefields, string[] texts, string[] values). Παράμετροι: ticketdataid : Είναι ο μοναδικός αριθμός του προς δημιουργία περιστατικού που έχει προέλθει από την PlaceTicket. clientobjectguid: Ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει το κέντρο ασφαλείας. userobjectguid: ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δημιουργεί τέτοια περιστατικά. schemefields: ένας πίνακας αποτελούμενος από λεκτικά (string array) που περιέχει τα ονόματα των πεδίων του περιστατικού. 13

14 Τα ονόματα των πεδίων για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι : - EventCode : ο κωδικός του περιστατικού - EventDate : η ημερομηνία/ώρα που πραγματοποιήθηκε το περιστατικό - EventDescription: η λεκτική περιγραφή του περιστατικού - Latitute : το Γεωγραφικό Πλάτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε το περιστατικό - Longitude : το Γεωγραφικό μήκος στο οποίο πραγματοποιήθηκε το περιστατικό - S επικοινωνίας - SName: το όνομα του μαθητή - SSurname : το επίθετο του μαθητή - UnitID: ο αριθμός του οχήματος texts: ένας πίνακας αποτελούμενος από λεκτικά (string array) με τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων. values: ένας πίνακας αποτελούμενος από λεκτικά (string array) με τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων. (είναι ο ίδιος ορισμός με το πεδίο texts και χρησιμοποιείτε για εσωτερικούς λόγους). Επιστρεφόμενη Τιμή: Καμία. 14

15 Εικόνα 2 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Διεπαφή StartTicket Αυτή η μέθοδος εκκινεί το περιστατικό στο σύστημα της G4S. Μόνο όταν κληθεί αυτή η μέθοδος το περιστατικό είναι ορατό και επεξεργάζεται από την G4S. Signature public void StartTicket(int ticketdataid, string clientobjectguid, string userobjectguid) Παράμετροι: ticketdataid: Είναι ο μοναδικός αριθμός του προς δημιουργία περιστατικού που έχει προέλθει από την PlaceTicket. clientobjectguid: Ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει το κέντρο ασφαλείας. userobjectguid: ένας μοναδικός αριθμός παραγόμενος από την G4S ο οποίος δηλώνει τον οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος να δημιουργεί τέτοια περιστατικά. Επιστρεφόμενη Τιμή: Καμία. Παράδειγμα: B2BWebService.TicketService service = new B2BWebService.TicketService(); service.startticket(ticketid, "4a f84f939a3addf9ccf263c2", "08f90a fceaa2632e38197f848"); 15

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος

Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ INTEGRATED SYSTEM FOR SECURE AND SAFE STUDENT TRANSPORTATION Π2.4: Σύστημα εντός οχήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 10 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφείς: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Ελένη Χαλκιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr Page 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 4 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα