ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 26 ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

2 ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών ιάγνωση: Παρατήρηση φυσικού συστήµατος που δυσλειτουργεί και ανεύρεση της αιτίας Επιδιόρθωση βλαβών (troubleshooting): Εντοπισµός βλαβών σε συσκευές και επιδιόρθωσή τους Υπονοεί διάγνωση Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 2

3 Χαρακτηριστικά Προβληµάτων ιάγνωσης (1/3) Αιτία βλάβης Εσωτερική, π.χ. χαλασµένο εξάρτηµα Εξωτερική, π.χ. βακτήριο που προσβάλλει ασθενή Ενδιάµεσοι έλεγχοι Π.χ., ένας µηχανικός διεξάγει ελέγχους στο εσωτερικό αυτοκινήτου για να εντοπίσει µια βλάβη µε µεγάλη ακρίβεια Ένας γιατρός έχει λιγότερες δυνατότητες ελέγχων για να εντοπίσει την αιτία µιας ασθένειας Αποµόνωση εσωτερικών εξαρτηµάτων Πειραµατισµοί χωρίς να επηρεαστεί το σύστηµα Π.χ., ένας τεχνικός υπολογιστών αφαιρεί από το σύστηµα µία κάρτα οθόνης και την ελέγχει ξεχωριστά σε άλλο υπολογιστή Ένας γιατρός δεν µπορεί να αποµονώσει όργανα του σώµατος, γιατί ο οργανισµός αντιδρά στις απόπειρες εξωτερικής παρέµβασης Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 3

4 Χαρακτηριστικά Προβληµάτων ιάγνωσης (2/3) Ακρίβεια διάγνωσης Εξαρτάται από: σοβαρότητα δυσλειτουργίας, κόστος και δυνατότητα επιδιόρθωσης, διαθέσιµο χρόνο Π.χ., ένας γιατρός χορηγεί αντιβιοτικό ευρέως φάσµατος προκειµένου να αντιµετωπίσει άµεσα µια λοίµωξη που δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς. Ένας τεχνικός αυτοκινήτου προσπαθεί να εντοπίσει ακριβώς µια βλάβη και να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα Χρονική µεταβολή συστήµατος Είναι οι βλάβες σταθερές καταστάσεις ή µεταβάλλονται στο χρόνο; Η διάγνωση λαµβάνει υπόψη τις ενδιάµεσες (χρονικά) καταστάσεις; Π.χ., µερικές ασθένειες έχουν περιοδικά συµπτώµατα, ενώ άλλες προοδευτικά Π.χ., κάθε επίσκεψη ασθενούς αντιµετωπίζεται ξεχωριστά ή υπάρχει ιστορικό; Π.χ., στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, µερικές βλάβες εµφανίζονται περιοδικά και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες Αλληλοεπικάλυψη διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών Οι ενέργειες διάγνωσης αποτελούν ταυτόχρονα και την επιδιόρθωση Π.χ., τεχνικός υπολογιστών προσπαθεί να εντοπίσει βλάβη στη µνήµη υπολογιστή Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 4

5 Γενικό Μοντέλο ιάγνωσης Χώρος των δεδοµένων (data space): Πεπερασµένο σύνολο πιθανών µετρήσεων που αναπαριστάνονται µε µεταβλητές υνατές τιµές: Το σύνολο τιµών µιας µεταβλητής (έγκυρες και µη) Κανονικές τιµές: Κανονική λειτουργία του συστήµατος Παρατηρούµενες τιµές: Μετρώνται από τα όργανα µέτρησης Προβλεπόµενες τιµές: Προβλέπονται από τις παρατηρήσεις και το µοντέλο Χώρος των υποθέσεων (hypothesis space): Όλες οι πιθανές αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε ένα σύστηµα Χώρος των θεραπειών-επιδιορθώσεων (therapy-repair space): Όλες οι ενέργειες που µπορούν να εκτελεστούν για να αντιµετωπιστεί κάποια δυσλειτουργία Μοντέλο συστήµατος: Περιγράφει τη δοµή και συµπεριφορά του συστήµατος και του περιβάλλοντος Υποθετικές δυσλειτουργίες και πρόβλεψη αποτελεσµάτων στο χώρο δεδοµένων Επιλογή υποθετικών θεραπειών και παρακολούθηση αποτελεσµάτων στο σύστηµα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 5

6 Χώροι Αναζήτησης Λειτουργίες Λειτουργίες συλλογής δεδοµένων (data gathering operations) Λειτουργίες θεραπείας-επιδιόρθωσης (therapy-repair operations) Λειτουργίες επιλογής ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων για τη διάγνωση Έλεγχος ορθότητας ιαχωρισµός ή διάκριση υποθέσεων βάσει των δεδοµένων του προβλήµατος Γενικεύσεις Υπάρχουν και για τους 3 χώρους αναζήτησης Κάποιος έχει υψηλό πυρετό - γενίκευση του γεγονότος ότι έχει πυρετό 40 Μία πλακέτα έχει πρόβληµα - γενίκευση της υπόθεσης ότι ένα συγκεκριµένο κύκλωµα αυτής της πλακέτας έχει πρόβληµα Κανόνες µε διάφορα επίπεδα γενίκευσης Ανάλογα µε τη λεπτοµέρεια δεδοµένων και υποθέσεων, καταλήγουν σε υποθέσεις και συµπεράσµατα αντίστοιχης λεπτοµέρειας. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 6

7 Χώροι Αναζήτησης και Μοντέλο Συστήµατος για ιάγνωση Έλεγχος θεραπειών-επιδιορθώσεων Χώρος εδοµένων Γενίκευση εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων ηµιουργία Εναλλακτικών Υποθέσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος των Υποθέσεων ηµιουργία θεραπειών ή επιδιορθώσεων Χώρος Θεραπειών ή Επιδιορθώσεων Γενικό Πλάνο Θεραπείας- Επιδιόρθωσης Επιλογή Επιδιορθώσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ Υποθέσεων Υποθέσεις- Λύσεις Στοιχειώδεις Ενέργειες Επιδιόρθωσης Μοντέλο Συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 7

8 Βασικές Λειτουργίες της ιάγνωσης Αλληλεπίδραση παρατήρησης και πρόβλεψης Παρατήρηση: Όσα µπορεί κάποιος να δει ή να µετρήσει για ένα σύστηµα. Πρόβλεψη: Το µοντέλο καθορίζει της συµπεριφορά του συστήµατος Όταν υπάρχει ασυµφωνία, τότε το σύστηµα δυσλειτουργεί Πρέπει να ανιχνευθούν οι αιτίες της ασυµφωνίας. Αναγνώριση ανωµαλιών: Ανίχνευση ασυµφωνίας µεταξύ µοντέλου και τρέχουσας συµπεριφοράς του συστήµατος Ευριστική κατηγοριοποίηση ηµιουργία και έλεγχος υποθέσεων: ηµιουργούνται γενικές υποθέσεις που ταιριάζουν µε την παρατήρηση Οι υποθέσεις ελέγχονται αν εξηγούν τις ασυµφωνίες Οι υποθέσεις που εξηγούν τις ασυµφωνίες ταξινοµούνται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης ιάκριση υποθέσεων: Όταν υπάρχουν πολλές υποθέσεις και χρειάζεται απόλυτη διάγνωση Γίνονται µετρήσεις, ώστε να αποκλείονται όλες οι υποθέσεις πλην µιας Οι µετρήσεις πρέπει να διαχωρίσουν µια υπόθεση µε το λιγότερο δυνατό κόστος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 8

9 ηµιουργία και Έλεγχος Υποθέσεων Από τα συµπτώµατα προς τις υποθέσεις Πιθανώς εξηγούν τα συµπτώµατα ηµιουργία υποθέσεων: πρόβληµα αναζήτησης Οι υποθέσεις µικρής πιθανότητας δεν ελέγχονται Έλεγχος υπόθεσης: Σύγκριση προϋποθέσεων υπόθεσης µε τις παρατηρήσεις Αν προκύψουν ασυµφωνίες, η υπόθεση απορρίπτεται Θέµατα προς εξέταση: Είδος µοντέλου Πολυπλοκότητα βλάβης Ιεραρχία υποθέσεων Αλληλεπίδραση βλαβών Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 9

10 Παράδειγµα Συστήµατος προς ιάγνωση 2 1 Α1 Π1 Μ2 Μ1 Α2 Έξοδος 3 4 Π2 Μ3 Αi: αθροιστές (adder), Πi: πολλαπλασιαστές (multiplier) Χώρος δεδοµένων: όλες οι δυνατές τιµές εισόδου και εξόδου των ολοκληρωµένων Μετρήσεις: στα σηµεία εισόδου - εξόδου στις θέσεις Μi Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 10

11 Μοντέλα Συµπεριφοράς Μοντέλο Κατάσταση Πιθανότητα Έξοδος Αθροιστή Πολλαπλασιαστή λ (λειτουργική).9984 (in 1 + in 2 ) mod 2 5 β (βραχυκύκλωµα) σ (αποκοπή σηµαντικού bit).0009 (in 1 + in 2 ) mod 2 4 α (άγνωστη) λ (λειτουργική).9984 (in 1 * in 2 ) mod 2 5 β (βραχυκύκλωµα) σ (αποκοπή σηµαντικού bit).0010 (in 1 * in 2 ) mod 2 4 α (άγνωστη) Λειτουργία µε 5 δυαδικά ψηφία (bits) Τα παραπάνω ψηφία αποκόπτονται in i : είσοδοι ολοκληρωµένου Είδη βλαβών που µπορεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο Πιθανότητά εµφάνισης (εργοστασιακές προδιαγραφές) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 11

12 Είδος Μοντέλου (1/2) Κλειστό µοντέλο: Συγκεκριµένα µόνο είδη προβληµάτων που µπορούν να εµφανιστούν Ανοικτό µοντέλο: ιάγνωση βλαβών που δεν έχουν προβλεφθεί ρητά µέσω συλλογιστικής Σύνολο υποθέσεων: αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία Προσδιορισµός συνιστωσών του συστήµατος που θα µοντελοποιηθούν Παράδειγµα: Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα αποτελούν µέρος του µοντέλου Όχι οι γραµµές σύνδεσης Παρουσιάζουν προβλήµατα πολύ σπάνια εν µπορεί να αποκλειστεί (θεωρητικά) η δυσλειτουργία τους Καθορισµός βλαβών που θα διαγνώσκονται Παράδειγµα: Κάθε ολοκληρωµένο έχει 4 πιθανές καταστάσεις 1 ορθής λειτουργίας, 3 βλάβης Η 4 η περιλαµβάνει όλες τις αναπάντεχες βλάβες Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 12

13 Είδος Μοντέλου (2/2) Αλληλεπιδράσεις εξαρτηµάτων που προκαλούν δυσλειτουργίες Το κάθε ένα ξεχωριστά δεν εµφανίζει πρόβληµα Π.χ. ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ κυκλωµάτων Όσο περισσότερες αιτίες µοντελοποιούνται, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διάγνωση. Συνδυαστική έκρηξη στην αναζήτηση Ιεράρχηση πιθανότητας εµφάνισης βλαβών Οµάδες υποθέσεων µε κριτήριο την πιθανότητα εµφάνισης Εξετάζονται πρώτα οι οµάδες των πιο πιθανών υποθέσεων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 13

14 Πολυπλοκότητα Βλάβης Απλές Βλάβες: Το σύστηµα παρουσιάζει µόνο µια βλάβη κάθε φορά Πολλαπλές Βλάβες: Οι βλάβες επηρεάζουν η µία τα συµπτώµατα της άλλης Σειριακή εξέταση υποθέσεων: Οι υποθέσεις δεν αλληλεπιδρούν Τα συµπτώµατα εξετάζονται κατά σειρά σπουδαιότητας Όταν βρεθεί µια υπόθεση που εξηγεί κάποια συµπτώµατα, αυτά αφαιρούνται από το σύνολο συµπτωµάτων Μέχρι να εξηγηθούν όλες οι υποθέσεις και συµπτώµατα Αν δεν είναι δυνατό, γίνεται οπισθοδρόµηση και αναζητούνται άλλες υποθέσεις Σύνθετες υποθέσεις Ταυτόχρονη εµφάνιση πολλών απλούστερων υποθέσεων Μεγάλος αριθµός των σύνθετων υποθέσεων n εξαρτήµατα, k απλές βλάβες: σύνθετες υποθέσεις n!/(k!(n-k)!) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 14

15 Παράδειγµα Σύνθετων Υποθέσεων 2 αθροιστές, 2 πολλαπλασιαστές, κάθε ένας έχει 3 καταστάσεις βλάβης 2 4 =16 σύνθετες υποθέσεις 0 βλάβες: 1 υπόθεση, 1 βλάβη: 4 υποθέσεις, 2 βλάβες: 6 υποθέσεις, 3 βλάβες: 4 υποθέσεις, 4 βλάβες: 1 υπόθεση Για κάθε σύνθετη υπόθεση υπολογίζεται η πιθανότητα Υπόθεση [Α2 σ ]: ο αθροιστής Α2 έχει µονίµως 0 στο πιο σηµαντικό ψηφίο εξόδου Τα υπόλοιπα 3 ολοκληρωµένα λειτουργούν κανονικά Πλήρης µορφή υπόθεσης: [Α1 λ, A2 σ, Π1 λ, Π2 λ ] Πιθανότητα να ισχύουν και οι 4 απλές υποθέσεις: x0.0009x0.9984x0.9984= x10-3 (γινόµενο πιθανοτήτων) Προϋπάρχουσα πιθανότητα (prior probability) Εάν βρεθεί ότι ο Α1 λειτουργεί κανονικά, τότε η πιθανότητα του Α1 λ γίνεται 1 Η συνολική πιθανότητα της σύνθετης υπόθεσης αυξάνεται Εκ των υστέρων πιθανότητα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 15

16 Ιεραρχίες Υποθέσεων Βελτιώνουν την απόδοση διάγνωσης µε σύνθετες υποθέσεις Η ιεραρχία µειώνει το µέγεθος του χώρου αναζήτησης Μία οµάδα υποθέσεων αντιµετωπίζεται ως µία υπόθεση Βασίζονται σε επίπεδα γενίκευσης και σχέσεις εξάρτησης µεταξύ υποσυστηµάτων Η λεπτοµέρεια του κατώτερου επίπεδου καθορίζει την ακρίβεια της διάγνωσης Παράδειγµα: Στο κύκλωµα υπάρχει µια ιεραρχία από 2 επίπεδα Κατώτερο (λεπτοµερές) επίπεδο: Περιγράφεται κάθε ολοκληρωµένο ξεχωριστά Ανώτερο (γενικό) επίπεδο: Περιγράφεται το σύστηµα σαν ένα αντικείµενο Εάν το κύκλωµα αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου κυκλώµατος Το ανώτερο επίπεδο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα λειτουργεί ή όχι Προσδιορίζει το είδος της δυσλειτουργίας εν προσδιορίζει ποιο ολοκληρωµένο προκαλεί τη δυσλειτουργία Είναι ευθύνη του κατώτερου επίπεδου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 16

17 Αλληλεπίδραση Βλαβών Ποιο σύµπτωµα προκαλείται από ποια αιτία; Όταν δεν λαµβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των αιτίων (βλαβών) δεν γίνονται πάντα σωστές διαγνώσεις Ιδανική περίπτωση: Κάθε αιτία έχει ένα και µόνο ένα σύµπτωµα Συνήθως υπάρχουν πολλαπλά συµπτώµατα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 17

18 Περί πτωση Ιδανική Πραγµατική Ταυτόχρονη Εµφάνιση Πολλών Αιτίων Συµπτώµατα Απλά: Σ({Α}) = 1 Μη αλληλεπικαλυπτόµενα: Σ({A1}) Σ ({A2}) = Εξήγηση Κάθε αιτία έχει ένα και µόνο ένα σύµπτωµα ιαφορετικές αιτίες έχουν διαφορετικά συµπτώµατα Ανεξάρτητα: Σ({Α, Β}) = Σ({Α}) S({Β}) Πολλαπλά: Σ({Α}) 1 Μία αιτία µπορεί να έχει περισσότερα από ένα συµπτώµατα Αλληλεπικαλυπτόµενα: ιαφορετικές αιτίες µπορούν να έχουν κοινά συµπτώµατα Σ({Α}) Σ({Β}) Π.χ. πολλές ασθένειες έχουν σαν σύµπτωµα την εµφάνιση πυρετού Αλληλοαναιρούµενα: Σ({Α, Β}) Σ({Α}) Σ({Β}) Συνεργατικά: Σ({Α, Β}) Σ({Α}) Σ({Β}) Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι υποσύνολο της ένωσης των συµπτωµάτων που εµφανίζει κάθε αιτία ξεχωριστά, αφού µπορεί συµπτώµατα της µιας αιτίας να αναιρούν συµπτώµατα της άλλης Π.χ., το ph ασθενή που έχει ταυτόχρονα σαλµονέλωση και κάνει έµετο είναι ουδέτερο, αφού κατά τον έµετο παράγονται οξέα (µείωση ph), ενώ η σαλµονέλωση παράγει βάσεις (αύξηση ph) Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι υπερσύνολο της ένωσης των συµπτωµάτων που θα εµφάνιζε κάθε αιτία ξεχωριστά, αφού οι δύο αιτίες δρουν συνεργατικά προκαλώντας επιπρόσθετα συµπτώµατα. Π.χ. ασθενής µε αδύναµη καρδιά και ίωση στο αναπνευστικό σύστηµα, µπορεί να παρουσιάσει δύσπνοια, ενώ καµία από τις δύο µεµονωµένες αιτίες δεν έχει σαν σύµπτωµά της τη δύσπνοια. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 18

19 ιάκριση Υποθέσεων (Hypotheses Discrimination) Επιλογή µιας υπόθεσης που εξηγεί τα παρατηρούµενα συµπτώµατα Συλλογή κατάλληλων δεδοµένων Αδύνατο να συλλεχθούν όλα τα δεδοµένα Σωστή επιλογή επιπρόσθετων µετρήσεων Απόρριψη όλων πλην µιας από τις υποψήφιες υποθέσεις, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος Προσέγγιση καθοδηγούµενων δοκιµών (guided-probe approach) Ζεύγη υποθέσεων, των οποίων τα συµπτώµατα: Συµφωνούν µε τις παρατηρήσεις Παρουσιάζουν ασυµφωνία σε συµπτώµατα που δεν παρατηρήθηκαν Λήψη µέτρησης για την απόρριψη µιας από τις δύο υποθέσεις Μέχρι να µείνει µόνο µία υπόθεση Π.χ., ένας ασθενής παρουσιάζει πυρετό, οπότε είτε έχει ίωση ή απλό κρυολόγηµα Αν έχει ίωση θα παρουσίαζε πονόλαιµο, βήχα, κλπ. Αν εµφανίζει ένα από τα επιπλέον συµπτώµατα, µπορεί να ξεχωρίσει µία από τις δύο υποψήφιες υποθέσεις Πραγµατοποιούνται περισσότερες µετρήσεις από τις ελάχιστες Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 19

20 Εντροπία του Shannon Ιδανική περίπτωση: Η διάγνωση δίνει αποτέλεσµα µία υπόθεση µε πιθανότητα 1. Πραγµατικότητα: Ένα σύνολο υποθέσεων µε κατανοµή πιθανοτήτων. Η εντροπία ελέγχει την κατανοµή υποθέσεων H = Όσο µικρότερη εντροπία τόσο καλύτερα Όταν υπάρχουν ενδιάµεσοι έλεγχοι: Υπολογίζεται η αναµενόµενη εντροπία όλων των µετρήσεων Επιλέγεται η πιο "ωφέλιµη" µέτρηση (µικρότερη τιµή εντροπίας) Μειονεκτήµατα: εν εκτιµά κόστος και δυσκολία εκτέλεσης µίας µέτρησης εν εκτιµά αβεβαιότητα µετρήσεων-υποθέσεων Θεωρεί όλες τις υποθέσεις ίσης σπουδαιότητας (π.χ. ίωση vs. καρκίνος). Θεωρία της αξίας της πληροφορίας (information value theory) Συνδυάζει την εντροπία µε το κόστος των µετρήσεων i P i log P i Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 20

21 Παραδείγµατα Κατανοµών Πιθανοτήτων Υποθέσεων Πιθανότητα 1.0 Υποψήφια λύση Πιθανότητα H1 = log(0.2) = Κατανοµή Πιθανότητα Κατανοµή Υποψήφια λύση Πιθανότητα Θεωρείται καλύτερη κατανοµή ιάκριση µεταξύ 2 υποθέσεων (και όχι 5) ιάγνωση µε λιγότερες µετρήσεις H 2 = log(0.5) = 1 Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 21

22 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα DARN Σύστηµα διάγνωσης και επισκευής βλαβών σε ελεγκτές δίσκων σταθµών εργασίας και φωτοτυπικά µηχανήµατα Χρησιµοποιεί έτοιµα πλάνα διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών "Hλεκτρονικά" εγχειρίδια εκπαίδευσης τεχνικών Xάρτης ροής (flow chart) ιαγνωστικά τεστ. Αποφάσεις µε βάση τα αποτελέσµατα των τεστ. Ακολουθίες ενεργειών επιδιόρθωσης. Προκαθορισµένες διαδικασίες και πρωτόκολλα εν έχει αναπαράσταση δοµής και συµπεριφοράς Το DARN διαθέτει: ιασύνδεση, για εκτέλεση πλάνων και εµπλουτισµό µε νέα πλάνα Γλώσσα περιγραφής πλάνων Πλεονεκτήµατα: Αλληλεπίδραση τεχνικού µε τον υπολογιστή Ευκολία διαχείρισης και διανοµής πλάνων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 22

23 Απόσπασµα Χάρτη Ροής από το Σύστηµα DARN Εκκίνηση υπολογιστή Επεξήγηση σχηµάτων MP151 ή MP149 Υπο-πλάνο Παρατήρηση Έλεγχος (συλλογή δεδοµένων) Επιδιόρθωση Εκτέλεση προγράµµατος EI για έλεγχο δίσκου Ζωτικό σφάλµα στο µικροκώδικα MP1192 Αντικατέστησε την πλακέτα HSIO Έλεγξε το ανεµιστηράκι ψύξης Προβληµατικό ιόρθωσε το ανεµιστηράκι (έλεγξε µε τη σειρά) Έλεγξε την τάση του επεξεργαστή Προβληµατική Έλεγξε την τάση του δίσκου Προβληµατική Αντικατέστησε το καλώδιο µεταξύ επεξεργαστή και δίσκου Αντικατέστησε τον επεξεργαστή Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 23

24 Χώροι Υποθέσεων στο DARN Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων Καταχώρηση παρατηρήσεων - µετρήσεων Αναπαράσταση χώρου επιδιορθώσεων Ενέργειες επισκευής (βήµατα στους χάρτες ροής) εν αναπαριστά άµεσα το χώρο υποθέσεων Οι υποθέσεις εµφανίζονται έµµεσα Το σύστηµα παρουσιάζει µηνύµατα κατά την εκτέλεση των βηµάτων εν αναπαριστά µοντέλο συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 24

25 Χώροι Υποθέσεων στο DARN Έλεγχος επιδιορθώσεων Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων Χώρος Υποθέσεων ηµιουργία επιδιορθώσεων Χώρος Επιδιορθώσεων Γενικό Πλάνο Επιδιόρθωσης Γενίκευση εδοµένων Έλεγχος των υποθέσεων Επιλογή Επιδιορθώσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποθέσεων Στοιχειώδεις Ενέργειες Επιδιόρθωσης Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 25

26 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα INTERNIST ιάγνωση σε ιατρικά θέµατα Μοντέλο κατηγοριοποίησης Προσπαθεί να ξεχωρίσει ασθένειες που έχουν κοινά συµπτώµατα Σειριακή εξέταση υποθέσεων Ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών ασθενειών Βάση γνώσης: Συµπτώµατα ή εδοµένα (3550) Υποθέσεις (500) Συσχετίσεις µεταξύ υποθέσεων και δεδοµένων (6500) Πρόκληση (evocation): Συνδέει παρουσία συµπτώµατος µε ύπαρξη υπόθεσης Π.χ., σύµπτωµα "ωχρότητα": συνδέεται µε την υπόθεση "έλλειψης σιδήρου" και την υπόθεση "αναιµία" Εκδήλωση (manifestation): Συνδέει ύπαρξη υπόθεσης µε παρουσία συµπτώµατος Π.χ., υπόθεση "κίρρωση χολή", συνδέεται µε το σύµπτωµα "ίκτερος" Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 26

27 Σχέσεις Μεταξύ των εδοµένων και των Υποθέσεων εδοµένα που παρατηρήθηκαν και εξηγήθηκαν Χώρος δεδοµένων Χώρος υποθέσεων Υπόθεση διάγνωσης που ενδιαφέρει εδοµένα που αναµένονταν, αλλά δεν παρατηρήθηκαν εδοµένα που αναµένονταν, αλλά δεν είναι ακόµα γνωστά Άλλες υποθέσεις διάγνωσης εδοµένα που παρατηρήθηκαν, αλλά δεν εξηγήθηκαν πρόκληση εκδήλωση Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 27

28 Μεγέθη εδοµένων και Συσχετίσεων Η συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων δεν είναι αυστηρή. 4 µεγέθη που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις και τα δεδοµένα Χρησιµοποιούνται στη διάγνωση, για αναζήτηση "πρώτα στο καλύτερο" ύναµη πρόκλησης (evoking strength): L(D i M α ) Πιθανότητα η υπόθεση D i να είναι αιτία του συµπτώµατος Μ α σε σχέση µε τις υπόλοιπες υποθέσεις που θα µπορούσαν να εξηγήσουν το σύµπτωµα Συχνότητα εκδήλωσης (manifestation frequency): F(M b D j ) Πόσο συχνά ένας ασθενής εµφανίζει το σύµπτωµα M b όταν ισχύει η υπόθεση D j Σοβαρότητα: Ευκολία µε την οποία µπορεί να αγνοηθεί ένα σύµπτωµα Τύπος: Είδος του συµπτώµατος που καθορίζει την προτεραιότητα αντιµετώπισής του. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 28

29 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Βασικός Αλγόριθµος Έως ότου εξηγηθούν όλα τα σοβαρά συµπτώµατα, επανέλαβε τα ακόλουθα: i. Έως ότου επιβεβαιωθεί κάποια υπόθεση, επανέλαβε τα ακόλουθα: a. Πάρε δεδοµένα (µέσω ερωτήσεων). b. Βαθµολόγησε όλες τις υποθέσεις διάγνωσης για τα παραπάνω δεδοµένα (rank_hypothesis) c. Χρησιµοποιώντας τη βαθµολόγηση, δηµιούργησε ένα µικρό σύνολο ασθενειών µε τη διαδικασία differential_diagnosis και επικεντρώσου σε αυτό. d. Αν καµία υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται, δηµιούργησε ερωτήσεις µε τη διαδικασία next_question, τέτοιες ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα της διάγνωσης διαφοροποιώντας (ενισχύοντας) κάποια από τις υποθέσεις. ii. Σηµείωσε τα συµπτώµατα που εξηγούνται από την υπόθεση που µόλις επιβεβαιώθηκε Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 29

30 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Ευριστική Βαθµολόγηση των Ασθενειών (rank_hypothesis) Για κάθε ασθένεια: i. Ερεύνησε τη λίστα των συµπτωµάτων που σχετίζονται µε την ασθένεια. a. Εάν το σύµπτωµα είναι παρόν, τότε πρόσθεσε τη δύναµη πρόκλησής του b. Εάν το σύµπτωµα είναι απόν, τότε αφαίρεσε τη συχνότητά του. c. Εάν το σύµπτωµα είναι άγνωστο, τότε µην κάνεις τίποτα. ii. Ερεύνησε τα συµπτώµατα που δε σχετίζονται µε την ασθένεια a. Εάν το σύµπτωµα είναι παρόν, τότε αφαίρεσε τη σοβαρότητά του. b. Εάν το σύµπτωµα είναι απόν ή άγνωστο, τότε µην κάνεις τίποτα. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 30

31 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Ευριστική διαµόρφωση του συνόλου των υποθέσεων ιαδικασία differential_diagnosis 1. Πάρε την ασθένεια Α max µε την πιο υψηλή βαθµολογία. 2. Σύγκρινε την Α max µε κάθε µία τις υπόλοιπες ασθένειες A i. i. Αν τα συµπτώµατα που εξηγούνται από την A i είναι υποσύνολο ή υπερσύνολο των συµπτωµάτων που εξηγούνται από την Α max, τότε η A i εισέρχεται στο σύνολο των υποθέσεων. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 31

32 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST (2/3) Επιλογή της Επόµενης Ερώτησης ιαδικασία next_question Ευριστικοί κανόνες: 1. Προσπάθησε να αυξήσεις τη διαφορά βαθµολογίας της υψηλότερης υπόθεσης έτσι ώστε να είναι 90 βαθµούς παραπάνω από τη δεύτερη. Άν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε η πρώτη θεωρείται επιβεβαιωµένη 2. Έστω ότι Η είναι ο αριθµός των υποθέσεων που βρίσκονται µέχρι και 445 βαθµούς χαµηλότερα από την πρώτη. i. Εάν Η = 0, επιδίωξε να αυξήσεις τη βαθµολογία της πρώτης υπόθεσης ii. Εάν Η 4, απέκλεισε τη χαµηλότερη υπόθεση προσπαθώντας να µειώσεις τη βαθµολογία της. iii. Εάν 1 Η 3, διαφοροποίησε τις πρώτες δύο υποθέσεις από τις υπόλοιπες προσπαθώντας να αυξήσεις τη βαθµολογία τους. 3. Ρώτα πρώτα τις ερωτήσεις χαµηλότερου κόστους. 4. Ρώτα κάθε φορά όχι µία αλλά περισσότερες ερωτήσεις, αν είναι δυνατόν. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 32

33 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Επιβεβαίωση διάγνωσης Όλα τα παρόντα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την ασθένεια σηµειώνονται ως εξηγηθέντα ε λαµβάνονται πλέον υπόψη Υπάρχουν ασθένειες που συνδέονται µε την επιβεβαιωµένη ασθένεια; Η βαθµολογία τους αυξάνεται µέσω των βαρών των δεσµών Υπάρχουν σοβαρά συµπτώµατα που δεν έχουν εξηγηθεί; Ο κύκλος επαναλαµβάνεται βαθµολογώντας τις ασθένειες µε τα υπόλοιπα συµπτώµατα Οι Χώροι Αναζήτησης του INTERNIST Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων και χώρου υποθέσεων ε διαθέτει χώρο θεραπειών Tο σύστηµα προοριζόταν µόνο για διάγνωση εν υπάρχει µοντέλο συστήµατος Π.χ. ανατοµίας, χρονική εξέλιξη συµπτωµάτων, κλπ. Caduceus: µετεξέλιξη του Internist Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 33

34 Οι Χώροι Αναζήτησης του INTERNIST Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Χώρος Θεραπειών Γενίκευση δεδοµένων ηµιουργία εναλλακτικών υποψήφιων ασθενειών Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος υποψήφιων ασθενειών Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποψήφιων ασθενειών Υποθέσεις- Λύσεις Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 34

35 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα SOPHIE-III Σύστηµα διάγνωσης βλαβών σε κυκλώµατα Ανεξάρτητο από το εκάστοτε κύκλωµα (domain-independent) Συλλογιστική µοντέλων: Αναπαριστά το µοντέλο συστήµατος (συσκευές και διασυνδέσεις) Οι συσκευές µπορεί να βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις, κανονικής λειτουργίας ή βλάβης έχεται µετρήσεις που λαµβάνονται σε κάποια σηµεία Μέσω κανόνων, εξάγει τιµές που πρέπει να έχουν οι µετρήσεις σε άλλα σηµεία Ελέγχει την ορθότητα λειτουργίας των συσκευών Παραδοχή ύπαρξης µίας µόνο βλάβης Σκοπός: Εκπαίδευση νέων τεχνικών Εξερεύνηση τεχνικών µοντελοποίησης σπουδαστή, διδασκαλίας µέσω υπολογιστή, µοντελοποίησης εµπειρίας για αντιµετώπιση βλαβών Νέες ιδέες που αξιοποιήθηκαν και από άλλα συστήµατα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 35

36 Μοντελοποίηση στο SOPHIE-III Χαµηλό επίπεδο: απλά εξαρτήµατα και διασυνδέσεις Μοντέλο συµπεριφοράς εξαρτηµάτων (έξοδος συνάρτηση εισόδων) Πιθανές βλάβες εξαρτηµάτων Ανώτερο επίπεδο: Μεγαλύτερα τµήµατα του κυκλώµατος (ιεραρχία µονάδων) Αν µια σύνθετη µονάδα λειτουργεί κανονικά, τότε το ίδιο και οι υποµονάδες της Παραδοχές: Μόνο γνωστές βλάβες Μία βλάβη τη φορά (single-fault assumption) Παθητική διάγνωση: Συµπεράσµατα που προκύπτουν µετά από συλλογή µετρήσεων Ενεργητική διάγνωση: Επιλογή εποµένων µετρήσεων για διάκριση µεταξύ υποψηφίων υποθέσεων Χώροι αναζήτησης: Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων και χώρου υποθέσεων Μοντέλο συστήµατος εν υπάρχει αναπαράσταση του χώρου επιδιορθώσεων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 36

37 Χώροι Αναζήτησης του SOPHIE-III Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Χώρος Επιδιορθώσεων Γενίκευση δεδοµένων ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος των υποθέσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποθέσεων Υποθέσεις- Λύσεις Μοντέλο ορθής λειτουργίας Μοντέλο βλαβών Μοντέλο Συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 37

Κεφάλαιο 22. Εξελιγµένες Συλλογιστικές. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 22. Εξελιγµένες Συλλογιστικές. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 22 Εξελιγµένες Συλλογιστικές Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Εισαγωγή υσκολίες ανάπτυξης συστηµάτων εµπειρική γνώσης: Εκµαίευση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Αριθµός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων «Εξόρυξη Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Mοντελοποίηση και Προσοµοίωση

Mοντελοποίηση και Προσοµοίωση Mοντελοποίηση και Προσοµοίωση Σηµείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιµέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειµένων σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα