ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 26 ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

2 ιάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών ιάγνωση: Παρατήρηση φυσικού συστήµατος που δυσλειτουργεί και ανεύρεση της αιτίας Επιδιόρθωση βλαβών (troubleshooting): Εντοπισµός βλαβών σε συσκευές και επιδιόρθωσή τους Υπονοεί διάγνωση Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 2

3 Χαρακτηριστικά Προβληµάτων ιάγνωσης (1/3) Αιτία βλάβης Εσωτερική, π.χ. χαλασµένο εξάρτηµα Εξωτερική, π.χ. βακτήριο που προσβάλλει ασθενή Ενδιάµεσοι έλεγχοι Π.χ., ένας µηχανικός διεξάγει ελέγχους στο εσωτερικό αυτοκινήτου για να εντοπίσει µια βλάβη µε µεγάλη ακρίβεια Ένας γιατρός έχει λιγότερες δυνατότητες ελέγχων για να εντοπίσει την αιτία µιας ασθένειας Αποµόνωση εσωτερικών εξαρτηµάτων Πειραµατισµοί χωρίς να επηρεαστεί το σύστηµα Π.χ., ένας τεχνικός υπολογιστών αφαιρεί από το σύστηµα µία κάρτα οθόνης και την ελέγχει ξεχωριστά σε άλλο υπολογιστή Ένας γιατρός δεν µπορεί να αποµονώσει όργανα του σώµατος, γιατί ο οργανισµός αντιδρά στις απόπειρες εξωτερικής παρέµβασης Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 3

4 Χαρακτηριστικά Προβληµάτων ιάγνωσης (2/3) Ακρίβεια διάγνωσης Εξαρτάται από: σοβαρότητα δυσλειτουργίας, κόστος και δυνατότητα επιδιόρθωσης, διαθέσιµο χρόνο Π.χ., ένας γιατρός χορηγεί αντιβιοτικό ευρέως φάσµατος προκειµένου να αντιµετωπίσει άµεσα µια λοίµωξη που δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς. Ένας τεχνικός αυτοκινήτου προσπαθεί να εντοπίσει ακριβώς µια βλάβη και να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα Χρονική µεταβολή συστήµατος Είναι οι βλάβες σταθερές καταστάσεις ή µεταβάλλονται στο χρόνο; Η διάγνωση λαµβάνει υπόψη τις ενδιάµεσες (χρονικά) καταστάσεις; Π.χ., µερικές ασθένειες έχουν περιοδικά συµπτώµατα, ενώ άλλες προοδευτικά Π.χ., κάθε επίσκεψη ασθενούς αντιµετωπίζεται ξεχωριστά ή υπάρχει ιστορικό; Π.χ., στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, µερικές βλάβες εµφανίζονται περιοδικά και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες Αλληλοεπικάλυψη διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών Οι ενέργειες διάγνωσης αποτελούν ταυτόχρονα και την επιδιόρθωση Π.χ., τεχνικός υπολογιστών προσπαθεί να εντοπίσει βλάβη στη µνήµη υπολογιστή Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 4

5 Γενικό Μοντέλο ιάγνωσης Χώρος των δεδοµένων (data space): Πεπερασµένο σύνολο πιθανών µετρήσεων που αναπαριστάνονται µε µεταβλητές υνατές τιµές: Το σύνολο τιµών µιας µεταβλητής (έγκυρες και µη) Κανονικές τιµές: Κανονική λειτουργία του συστήµατος Παρατηρούµενες τιµές: Μετρώνται από τα όργανα µέτρησης Προβλεπόµενες τιµές: Προβλέπονται από τις παρατηρήσεις και το µοντέλο Χώρος των υποθέσεων (hypothesis space): Όλες οι πιθανές αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε ένα σύστηµα Χώρος των θεραπειών-επιδιορθώσεων (therapy-repair space): Όλες οι ενέργειες που µπορούν να εκτελεστούν για να αντιµετωπιστεί κάποια δυσλειτουργία Μοντέλο συστήµατος: Περιγράφει τη δοµή και συµπεριφορά του συστήµατος και του περιβάλλοντος Υποθετικές δυσλειτουργίες και πρόβλεψη αποτελεσµάτων στο χώρο δεδοµένων Επιλογή υποθετικών θεραπειών και παρακολούθηση αποτελεσµάτων στο σύστηµα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 5

6 Χώροι Αναζήτησης Λειτουργίες Λειτουργίες συλλογής δεδοµένων (data gathering operations) Λειτουργίες θεραπείας-επιδιόρθωσης (therapy-repair operations) Λειτουργίες επιλογής ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων για τη διάγνωση Έλεγχος ορθότητας ιαχωρισµός ή διάκριση υποθέσεων βάσει των δεδοµένων του προβλήµατος Γενικεύσεις Υπάρχουν και για τους 3 χώρους αναζήτησης Κάποιος έχει υψηλό πυρετό - γενίκευση του γεγονότος ότι έχει πυρετό 40 Μία πλακέτα έχει πρόβληµα - γενίκευση της υπόθεσης ότι ένα συγκεκριµένο κύκλωµα αυτής της πλακέτας έχει πρόβληµα Κανόνες µε διάφορα επίπεδα γενίκευσης Ανάλογα µε τη λεπτοµέρεια δεδοµένων και υποθέσεων, καταλήγουν σε υποθέσεις και συµπεράσµατα αντίστοιχης λεπτοµέρειας. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 6

7 Χώροι Αναζήτησης και Μοντέλο Συστήµατος για ιάγνωση Έλεγχος θεραπειών-επιδιορθώσεων Χώρος εδοµένων Γενίκευση εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων ηµιουργία Εναλλακτικών Υποθέσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος των Υποθέσεων ηµιουργία θεραπειών ή επιδιορθώσεων Χώρος Θεραπειών ή Επιδιορθώσεων Γενικό Πλάνο Θεραπείας- Επιδιόρθωσης Επιλογή Επιδιορθώσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ Υποθέσεων Υποθέσεις- Λύσεις Στοιχειώδεις Ενέργειες Επιδιόρθωσης Μοντέλο Συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 7

8 Βασικές Λειτουργίες της ιάγνωσης Αλληλεπίδραση παρατήρησης και πρόβλεψης Παρατήρηση: Όσα µπορεί κάποιος να δει ή να µετρήσει για ένα σύστηµα. Πρόβλεψη: Το µοντέλο καθορίζει της συµπεριφορά του συστήµατος Όταν υπάρχει ασυµφωνία, τότε το σύστηµα δυσλειτουργεί Πρέπει να ανιχνευθούν οι αιτίες της ασυµφωνίας. Αναγνώριση ανωµαλιών: Ανίχνευση ασυµφωνίας µεταξύ µοντέλου και τρέχουσας συµπεριφοράς του συστήµατος Ευριστική κατηγοριοποίηση ηµιουργία και έλεγχος υποθέσεων: ηµιουργούνται γενικές υποθέσεις που ταιριάζουν µε την παρατήρηση Οι υποθέσεις ελέγχονται αν εξηγούν τις ασυµφωνίες Οι υποθέσεις που εξηγούν τις ασυµφωνίες ταξινοµούνται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης ιάκριση υποθέσεων: Όταν υπάρχουν πολλές υποθέσεις και χρειάζεται απόλυτη διάγνωση Γίνονται µετρήσεις, ώστε να αποκλείονται όλες οι υποθέσεις πλην µιας Οι µετρήσεις πρέπει να διαχωρίσουν µια υπόθεση µε το λιγότερο δυνατό κόστος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 8

9 ηµιουργία και Έλεγχος Υποθέσεων Από τα συµπτώµατα προς τις υποθέσεις Πιθανώς εξηγούν τα συµπτώµατα ηµιουργία υποθέσεων: πρόβληµα αναζήτησης Οι υποθέσεις µικρής πιθανότητας δεν ελέγχονται Έλεγχος υπόθεσης: Σύγκριση προϋποθέσεων υπόθεσης µε τις παρατηρήσεις Αν προκύψουν ασυµφωνίες, η υπόθεση απορρίπτεται Θέµατα προς εξέταση: Είδος µοντέλου Πολυπλοκότητα βλάβης Ιεραρχία υποθέσεων Αλληλεπίδραση βλαβών Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 9

10 Παράδειγµα Συστήµατος προς ιάγνωση 2 1 Α1 Π1 Μ2 Μ1 Α2 Έξοδος 3 4 Π2 Μ3 Αi: αθροιστές (adder), Πi: πολλαπλασιαστές (multiplier) Χώρος δεδοµένων: όλες οι δυνατές τιµές εισόδου και εξόδου των ολοκληρωµένων Μετρήσεις: στα σηµεία εισόδου - εξόδου στις θέσεις Μi Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 10

11 Μοντέλα Συµπεριφοράς Μοντέλο Κατάσταση Πιθανότητα Έξοδος Αθροιστή Πολλαπλασιαστή λ (λειτουργική).9984 (in 1 + in 2 ) mod 2 5 β (βραχυκύκλωµα) σ (αποκοπή σηµαντικού bit).0009 (in 1 + in 2 ) mod 2 4 α (άγνωστη) λ (λειτουργική).9984 (in 1 * in 2 ) mod 2 5 β (βραχυκύκλωµα) σ (αποκοπή σηµαντικού bit).0010 (in 1 * in 2 ) mod 2 4 α (άγνωστη) Λειτουργία µε 5 δυαδικά ψηφία (bits) Τα παραπάνω ψηφία αποκόπτονται in i : είσοδοι ολοκληρωµένου Είδη βλαβών που µπορεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο Πιθανότητά εµφάνισης (εργοστασιακές προδιαγραφές) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 11

12 Είδος Μοντέλου (1/2) Κλειστό µοντέλο: Συγκεκριµένα µόνο είδη προβληµάτων που µπορούν να εµφανιστούν Ανοικτό µοντέλο: ιάγνωση βλαβών που δεν έχουν προβλεφθεί ρητά µέσω συλλογιστικής Σύνολο υποθέσεων: αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία Προσδιορισµός συνιστωσών του συστήµατος που θα µοντελοποιηθούν Παράδειγµα: Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα αποτελούν µέρος του µοντέλου Όχι οι γραµµές σύνδεσης Παρουσιάζουν προβλήµατα πολύ σπάνια εν µπορεί να αποκλειστεί (θεωρητικά) η δυσλειτουργία τους Καθορισµός βλαβών που θα διαγνώσκονται Παράδειγµα: Κάθε ολοκληρωµένο έχει 4 πιθανές καταστάσεις 1 ορθής λειτουργίας, 3 βλάβης Η 4 η περιλαµβάνει όλες τις αναπάντεχες βλάβες Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 12

13 Είδος Μοντέλου (2/2) Αλληλεπιδράσεις εξαρτηµάτων που προκαλούν δυσλειτουργίες Το κάθε ένα ξεχωριστά δεν εµφανίζει πρόβληµα Π.χ. ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ κυκλωµάτων Όσο περισσότερες αιτίες µοντελοποιούνται, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διάγνωση. Συνδυαστική έκρηξη στην αναζήτηση Ιεράρχηση πιθανότητας εµφάνισης βλαβών Οµάδες υποθέσεων µε κριτήριο την πιθανότητα εµφάνισης Εξετάζονται πρώτα οι οµάδες των πιο πιθανών υποθέσεων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 13

14 Πολυπλοκότητα Βλάβης Απλές Βλάβες: Το σύστηµα παρουσιάζει µόνο µια βλάβη κάθε φορά Πολλαπλές Βλάβες: Οι βλάβες επηρεάζουν η µία τα συµπτώµατα της άλλης Σειριακή εξέταση υποθέσεων: Οι υποθέσεις δεν αλληλεπιδρούν Τα συµπτώµατα εξετάζονται κατά σειρά σπουδαιότητας Όταν βρεθεί µια υπόθεση που εξηγεί κάποια συµπτώµατα, αυτά αφαιρούνται από το σύνολο συµπτωµάτων Μέχρι να εξηγηθούν όλες οι υποθέσεις και συµπτώµατα Αν δεν είναι δυνατό, γίνεται οπισθοδρόµηση και αναζητούνται άλλες υποθέσεις Σύνθετες υποθέσεις Ταυτόχρονη εµφάνιση πολλών απλούστερων υποθέσεων Μεγάλος αριθµός των σύνθετων υποθέσεων n εξαρτήµατα, k απλές βλάβες: σύνθετες υποθέσεις n!/(k!(n-k)!) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 14

15 Παράδειγµα Σύνθετων Υποθέσεων 2 αθροιστές, 2 πολλαπλασιαστές, κάθε ένας έχει 3 καταστάσεις βλάβης 2 4 =16 σύνθετες υποθέσεις 0 βλάβες: 1 υπόθεση, 1 βλάβη: 4 υποθέσεις, 2 βλάβες: 6 υποθέσεις, 3 βλάβες: 4 υποθέσεις, 4 βλάβες: 1 υπόθεση Για κάθε σύνθετη υπόθεση υπολογίζεται η πιθανότητα Υπόθεση [Α2 σ ]: ο αθροιστής Α2 έχει µονίµως 0 στο πιο σηµαντικό ψηφίο εξόδου Τα υπόλοιπα 3 ολοκληρωµένα λειτουργούν κανονικά Πλήρης µορφή υπόθεσης: [Α1 λ, A2 σ, Π1 λ, Π2 λ ] Πιθανότητα να ισχύουν και οι 4 απλές υποθέσεις: x0.0009x0.9984x0.9984= x10-3 (γινόµενο πιθανοτήτων) Προϋπάρχουσα πιθανότητα (prior probability) Εάν βρεθεί ότι ο Α1 λειτουργεί κανονικά, τότε η πιθανότητα του Α1 λ γίνεται 1 Η συνολική πιθανότητα της σύνθετης υπόθεσης αυξάνεται Εκ των υστέρων πιθανότητα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 15

16 Ιεραρχίες Υποθέσεων Βελτιώνουν την απόδοση διάγνωσης µε σύνθετες υποθέσεις Η ιεραρχία µειώνει το µέγεθος του χώρου αναζήτησης Μία οµάδα υποθέσεων αντιµετωπίζεται ως µία υπόθεση Βασίζονται σε επίπεδα γενίκευσης και σχέσεις εξάρτησης µεταξύ υποσυστηµάτων Η λεπτοµέρεια του κατώτερου επίπεδου καθορίζει την ακρίβεια της διάγνωσης Παράδειγµα: Στο κύκλωµα υπάρχει µια ιεραρχία από 2 επίπεδα Κατώτερο (λεπτοµερές) επίπεδο: Περιγράφεται κάθε ολοκληρωµένο ξεχωριστά Ανώτερο (γενικό) επίπεδο: Περιγράφεται το σύστηµα σαν ένα αντικείµενο Εάν το κύκλωµα αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου κυκλώµατος Το ανώτερο επίπεδο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα λειτουργεί ή όχι Προσδιορίζει το είδος της δυσλειτουργίας εν προσδιορίζει ποιο ολοκληρωµένο προκαλεί τη δυσλειτουργία Είναι ευθύνη του κατώτερου επίπεδου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 16

17 Αλληλεπίδραση Βλαβών Ποιο σύµπτωµα προκαλείται από ποια αιτία; Όταν δεν λαµβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των αιτίων (βλαβών) δεν γίνονται πάντα σωστές διαγνώσεις Ιδανική περίπτωση: Κάθε αιτία έχει ένα και µόνο ένα σύµπτωµα Συνήθως υπάρχουν πολλαπλά συµπτώµατα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 17

18 Περί πτωση Ιδανική Πραγµατική Ταυτόχρονη Εµφάνιση Πολλών Αιτίων Συµπτώµατα Απλά: Σ({Α}) = 1 Μη αλληλεπικαλυπτόµενα: Σ({A1}) Σ ({A2}) = Εξήγηση Κάθε αιτία έχει ένα και µόνο ένα σύµπτωµα ιαφορετικές αιτίες έχουν διαφορετικά συµπτώµατα Ανεξάρτητα: Σ({Α, Β}) = Σ({Α}) S({Β}) Πολλαπλά: Σ({Α}) 1 Μία αιτία µπορεί να έχει περισσότερα από ένα συµπτώµατα Αλληλεπικαλυπτόµενα: ιαφορετικές αιτίες µπορούν να έχουν κοινά συµπτώµατα Σ({Α}) Σ({Β}) Π.χ. πολλές ασθένειες έχουν σαν σύµπτωµα την εµφάνιση πυρετού Αλληλοαναιρούµενα: Σ({Α, Β}) Σ({Α}) Σ({Β}) Συνεργατικά: Σ({Α, Β}) Σ({Α}) Σ({Β}) Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι υποσύνολο της ένωσης των συµπτωµάτων που εµφανίζει κάθε αιτία ξεχωριστά, αφού µπορεί συµπτώµατα της µιας αιτίας να αναιρούν συµπτώµατα της άλλης Π.χ., το ph ασθενή που έχει ταυτόχρονα σαλµονέλωση και κάνει έµετο είναι ουδέτερο, αφού κατά τον έµετο παράγονται οξέα (µείωση ph), ενώ η σαλµονέλωση παράγει βάσεις (αύξηση ph) Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι υπερσύνολο της ένωσης των συµπτωµάτων που θα εµφάνιζε κάθε αιτία ξεχωριστά, αφού οι δύο αιτίες δρουν συνεργατικά προκαλώντας επιπρόσθετα συµπτώµατα. Π.χ. ασθενής µε αδύναµη καρδιά και ίωση στο αναπνευστικό σύστηµα, µπορεί να παρουσιάσει δύσπνοια, ενώ καµία από τις δύο µεµονωµένες αιτίες δεν έχει σαν σύµπτωµά της τη δύσπνοια. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 18

19 ιάκριση Υποθέσεων (Hypotheses Discrimination) Επιλογή µιας υπόθεσης που εξηγεί τα παρατηρούµενα συµπτώµατα Συλλογή κατάλληλων δεδοµένων Αδύνατο να συλλεχθούν όλα τα δεδοµένα Σωστή επιλογή επιπρόσθετων µετρήσεων Απόρριψη όλων πλην µιας από τις υποψήφιες υποθέσεις, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος Προσέγγιση καθοδηγούµενων δοκιµών (guided-probe approach) Ζεύγη υποθέσεων, των οποίων τα συµπτώµατα: Συµφωνούν µε τις παρατηρήσεις Παρουσιάζουν ασυµφωνία σε συµπτώµατα που δεν παρατηρήθηκαν Λήψη µέτρησης για την απόρριψη µιας από τις δύο υποθέσεις Μέχρι να µείνει µόνο µία υπόθεση Π.χ., ένας ασθενής παρουσιάζει πυρετό, οπότε είτε έχει ίωση ή απλό κρυολόγηµα Αν έχει ίωση θα παρουσίαζε πονόλαιµο, βήχα, κλπ. Αν εµφανίζει ένα από τα επιπλέον συµπτώµατα, µπορεί να ξεχωρίσει µία από τις δύο υποψήφιες υποθέσεις Πραγµατοποιούνται περισσότερες µετρήσεις από τις ελάχιστες Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 19

20 Εντροπία του Shannon Ιδανική περίπτωση: Η διάγνωση δίνει αποτέλεσµα µία υπόθεση µε πιθανότητα 1. Πραγµατικότητα: Ένα σύνολο υποθέσεων µε κατανοµή πιθανοτήτων. Η εντροπία ελέγχει την κατανοµή υποθέσεων H = Όσο µικρότερη εντροπία τόσο καλύτερα Όταν υπάρχουν ενδιάµεσοι έλεγχοι: Υπολογίζεται η αναµενόµενη εντροπία όλων των µετρήσεων Επιλέγεται η πιο "ωφέλιµη" µέτρηση (µικρότερη τιµή εντροπίας) Μειονεκτήµατα: εν εκτιµά κόστος και δυσκολία εκτέλεσης µίας µέτρησης εν εκτιµά αβεβαιότητα µετρήσεων-υποθέσεων Θεωρεί όλες τις υποθέσεις ίσης σπουδαιότητας (π.χ. ίωση vs. καρκίνος). Θεωρία της αξίας της πληροφορίας (information value theory) Συνδυάζει την εντροπία µε το κόστος των µετρήσεων i P i log P i Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 20

21 Παραδείγµατα Κατανοµών Πιθανοτήτων Υποθέσεων Πιθανότητα 1.0 Υποψήφια λύση Πιθανότητα H1 = log(0.2) = Κατανοµή Πιθανότητα Κατανοµή Υποψήφια λύση Πιθανότητα Θεωρείται καλύτερη κατανοµή ιάκριση µεταξύ 2 υποθέσεων (και όχι 5) ιάγνωση µε λιγότερες µετρήσεις H 2 = log(0.5) = 1 Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 21

22 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα DARN Σύστηµα διάγνωσης και επισκευής βλαβών σε ελεγκτές δίσκων σταθµών εργασίας και φωτοτυπικά µηχανήµατα Χρησιµοποιεί έτοιµα πλάνα διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών "Hλεκτρονικά" εγχειρίδια εκπαίδευσης τεχνικών Xάρτης ροής (flow chart) ιαγνωστικά τεστ. Αποφάσεις µε βάση τα αποτελέσµατα των τεστ. Ακολουθίες ενεργειών επιδιόρθωσης. Προκαθορισµένες διαδικασίες και πρωτόκολλα εν έχει αναπαράσταση δοµής και συµπεριφοράς Το DARN διαθέτει: ιασύνδεση, για εκτέλεση πλάνων και εµπλουτισµό µε νέα πλάνα Γλώσσα περιγραφής πλάνων Πλεονεκτήµατα: Αλληλεπίδραση τεχνικού µε τον υπολογιστή Ευκολία διαχείρισης και διανοµής πλάνων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 22

23 Απόσπασµα Χάρτη Ροής από το Σύστηµα DARN Εκκίνηση υπολογιστή Επεξήγηση σχηµάτων MP151 ή MP149 Υπο-πλάνο Παρατήρηση Έλεγχος (συλλογή δεδοµένων) Επιδιόρθωση Εκτέλεση προγράµµατος EI για έλεγχο δίσκου Ζωτικό σφάλµα στο µικροκώδικα MP1192 Αντικατέστησε την πλακέτα HSIO Έλεγξε το ανεµιστηράκι ψύξης Προβληµατικό ιόρθωσε το ανεµιστηράκι (έλεγξε µε τη σειρά) Έλεγξε την τάση του επεξεργαστή Προβληµατική Έλεγξε την τάση του δίσκου Προβληµατική Αντικατέστησε το καλώδιο µεταξύ επεξεργαστή και δίσκου Αντικατέστησε τον επεξεργαστή Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 23

24 Χώροι Υποθέσεων στο DARN Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων Καταχώρηση παρατηρήσεων - µετρήσεων Αναπαράσταση χώρου επιδιορθώσεων Ενέργειες επισκευής (βήµατα στους χάρτες ροής) εν αναπαριστά άµεσα το χώρο υποθέσεων Οι υποθέσεις εµφανίζονται έµµεσα Το σύστηµα παρουσιάζει µηνύµατα κατά την εκτέλεση των βηµάτων εν αναπαριστά µοντέλο συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 24

25 Χώροι Υποθέσεων στο DARN Έλεγχος επιδιορθώσεων Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων Χώρος Υποθέσεων ηµιουργία επιδιορθώσεων Χώρος Επιδιορθώσεων Γενικό Πλάνο Επιδιόρθωσης Γενίκευση εδοµένων Έλεγχος των υποθέσεων Επιλογή Επιδιορθώσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποθέσεων Στοιχειώδεις Ενέργειες Επιδιόρθωσης Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 25

26 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα INTERNIST ιάγνωση σε ιατρικά θέµατα Μοντέλο κατηγοριοποίησης Προσπαθεί να ξεχωρίσει ασθένειες που έχουν κοινά συµπτώµατα Σειριακή εξέταση υποθέσεων Ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών ασθενειών Βάση γνώσης: Συµπτώµατα ή εδοµένα (3550) Υποθέσεις (500) Συσχετίσεις µεταξύ υποθέσεων και δεδοµένων (6500) Πρόκληση (evocation): Συνδέει παρουσία συµπτώµατος µε ύπαρξη υπόθεσης Π.χ., σύµπτωµα "ωχρότητα": συνδέεται µε την υπόθεση "έλλειψης σιδήρου" και την υπόθεση "αναιµία" Εκδήλωση (manifestation): Συνδέει ύπαρξη υπόθεσης µε παρουσία συµπτώµατος Π.χ., υπόθεση "κίρρωση χολή", συνδέεται µε το σύµπτωµα "ίκτερος" Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 26

27 Σχέσεις Μεταξύ των εδοµένων και των Υποθέσεων εδοµένα που παρατηρήθηκαν και εξηγήθηκαν Χώρος δεδοµένων Χώρος υποθέσεων Υπόθεση διάγνωσης που ενδιαφέρει εδοµένα που αναµένονταν, αλλά δεν παρατηρήθηκαν εδοµένα που αναµένονταν, αλλά δεν είναι ακόµα γνωστά Άλλες υποθέσεις διάγνωσης εδοµένα που παρατηρήθηκαν, αλλά δεν εξηγήθηκαν πρόκληση εκδήλωση Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 27

28 Μεγέθη εδοµένων και Συσχετίσεων Η συσχέτιση µεταξύ δεδοµένων δεν είναι αυστηρή. 4 µεγέθη που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις και τα δεδοµένα Χρησιµοποιούνται στη διάγνωση, για αναζήτηση "πρώτα στο καλύτερο" ύναµη πρόκλησης (evoking strength): L(D i M α ) Πιθανότητα η υπόθεση D i να είναι αιτία του συµπτώµατος Μ α σε σχέση µε τις υπόλοιπες υποθέσεις που θα µπορούσαν να εξηγήσουν το σύµπτωµα Συχνότητα εκδήλωσης (manifestation frequency): F(M b D j ) Πόσο συχνά ένας ασθενής εµφανίζει το σύµπτωµα M b όταν ισχύει η υπόθεση D j Σοβαρότητα: Ευκολία µε την οποία µπορεί να αγνοηθεί ένα σύµπτωµα Τύπος: Είδος του συµπτώµατος που καθορίζει την προτεραιότητα αντιµετώπισής του. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 28

29 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Βασικός Αλγόριθµος Έως ότου εξηγηθούν όλα τα σοβαρά συµπτώµατα, επανέλαβε τα ακόλουθα: i. Έως ότου επιβεβαιωθεί κάποια υπόθεση, επανέλαβε τα ακόλουθα: a. Πάρε δεδοµένα (µέσω ερωτήσεων). b. Βαθµολόγησε όλες τις υποθέσεις διάγνωσης για τα παραπάνω δεδοµένα (rank_hypothesis) c. Χρησιµοποιώντας τη βαθµολόγηση, δηµιούργησε ένα µικρό σύνολο ασθενειών µε τη διαδικασία differential_diagnosis και επικεντρώσου σε αυτό. d. Αν καµία υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται, δηµιούργησε ερωτήσεις µε τη διαδικασία next_question, τέτοιες ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα της διάγνωσης διαφοροποιώντας (ενισχύοντας) κάποια από τις υποθέσεις. ii. Σηµείωσε τα συµπτώµατα που εξηγούνται από την υπόθεση που µόλις επιβεβαιώθηκε Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 29

30 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Ευριστική Βαθµολόγηση των Ασθενειών (rank_hypothesis) Για κάθε ασθένεια: i. Ερεύνησε τη λίστα των συµπτωµάτων που σχετίζονται µε την ασθένεια. a. Εάν το σύµπτωµα είναι παρόν, τότε πρόσθεσε τη δύναµη πρόκλησής του b. Εάν το σύµπτωµα είναι απόν, τότε αφαίρεσε τη συχνότητά του. c. Εάν το σύµπτωµα είναι άγνωστο, τότε µην κάνεις τίποτα. ii. Ερεύνησε τα συµπτώµατα που δε σχετίζονται µε την ασθένεια a. Εάν το σύµπτωµα είναι παρόν, τότε αφαίρεσε τη σοβαρότητά του. b. Εάν το σύµπτωµα είναι απόν ή άγνωστο, τότε µην κάνεις τίποτα. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 30

31 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Ευριστική διαµόρφωση του συνόλου των υποθέσεων ιαδικασία differential_diagnosis 1. Πάρε την ασθένεια Α max µε την πιο υψηλή βαθµολογία. 2. Σύγκρινε την Α max µε κάθε µία τις υπόλοιπες ασθένειες A i. i. Αν τα συµπτώµατα που εξηγούνται από την A i είναι υποσύνολο ή υπερσύνολο των συµπτωµάτων που εξηγούνται από την Α max, τότε η A i εισέρχεται στο σύνολο των υποθέσεων. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 31

32 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST (2/3) Επιλογή της Επόµενης Ερώτησης ιαδικασία next_question Ευριστικοί κανόνες: 1. Προσπάθησε να αυξήσεις τη διαφορά βαθµολογίας της υψηλότερης υπόθεσης έτσι ώστε να είναι 90 βαθµούς παραπάνω από τη δεύτερη. Άν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε η πρώτη θεωρείται επιβεβαιωµένη 2. Έστω ότι Η είναι ο αριθµός των υποθέσεων που βρίσκονται µέχρι και 445 βαθµούς χαµηλότερα από την πρώτη. i. Εάν Η = 0, επιδίωξε να αυξήσεις τη βαθµολογία της πρώτης υπόθεσης ii. Εάν Η 4, απέκλεισε τη χαµηλότερη υπόθεση προσπαθώντας να µειώσεις τη βαθµολογία της. iii. Εάν 1 Η 3, διαφοροποίησε τις πρώτες δύο υποθέσεις από τις υπόλοιπες προσπαθώντας να αυξήσεις τη βαθµολογία τους. 3. Ρώτα πρώτα τις ερωτήσεις χαµηλότερου κόστους. 4. Ρώτα κάθε φορά όχι µία αλλά περισσότερες ερωτήσεις, αν είναι δυνατόν. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 32

33 Ο Αλγόριθµος Εκτέλεσης του INTERNIST Επιβεβαίωση διάγνωσης Όλα τα παρόντα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την ασθένεια σηµειώνονται ως εξηγηθέντα ε λαµβάνονται πλέον υπόψη Υπάρχουν ασθένειες που συνδέονται µε την επιβεβαιωµένη ασθένεια; Η βαθµολογία τους αυξάνεται µέσω των βαρών των δεσµών Υπάρχουν σοβαρά συµπτώµατα που δεν έχουν εξηγηθεί; Ο κύκλος επαναλαµβάνεται βαθµολογώντας τις ασθένειες µε τα υπόλοιπα συµπτώµατα Οι Χώροι Αναζήτησης του INTERNIST Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων και χώρου υποθέσεων ε διαθέτει χώρο θεραπειών Tο σύστηµα προοριζόταν µόνο για διάγνωση εν υπάρχει µοντέλο συστήµατος Π.χ. ανατοµίας, χρονική εξέλιξη συµπτωµάτων, κλπ. Caduceus: µετεξέλιξη του Internist Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 33

34 Οι Χώροι Αναζήτησης του INTERNIST Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Χώρος Θεραπειών Γενίκευση δεδοµένων ηµιουργία εναλλακτικών υποψήφιων ασθενειών Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος υποψήφιων ασθενειών Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποψήφιων ασθενειών Υποθέσεις- Λύσεις Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 34

35 Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα SOPHIE-III Σύστηµα διάγνωσης βλαβών σε κυκλώµατα Ανεξάρτητο από το εκάστοτε κύκλωµα (domain-independent) Συλλογιστική µοντέλων: Αναπαριστά το µοντέλο συστήµατος (συσκευές και διασυνδέσεις) Οι συσκευές µπορεί να βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις, κανονικής λειτουργίας ή βλάβης έχεται µετρήσεις που λαµβάνονται σε κάποια σηµεία Μέσω κανόνων, εξάγει τιµές που πρέπει να έχουν οι µετρήσεις σε άλλα σηµεία Ελέγχει την ορθότητα λειτουργίας των συσκευών Παραδοχή ύπαρξης µίας µόνο βλάβης Σκοπός: Εκπαίδευση νέων τεχνικών Εξερεύνηση τεχνικών µοντελοποίησης σπουδαστή, διδασκαλίας µέσω υπολογιστή, µοντελοποίησης εµπειρίας για αντιµετώπιση βλαβών Νέες ιδέες που αξιοποιήθηκαν και από άλλα συστήµατα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 35

36 Μοντελοποίηση στο SOPHIE-III Χαµηλό επίπεδο: απλά εξαρτήµατα και διασυνδέσεις Μοντέλο συµπεριφοράς εξαρτηµάτων (έξοδος συνάρτηση εισόδων) Πιθανές βλάβες εξαρτηµάτων Ανώτερο επίπεδο: Μεγαλύτερα τµήµατα του κυκλώµατος (ιεραρχία µονάδων) Αν µια σύνθετη µονάδα λειτουργεί κανονικά, τότε το ίδιο και οι υποµονάδες της Παραδοχές: Μόνο γνωστές βλάβες Μία βλάβη τη φορά (single-fault assumption) Παθητική διάγνωση: Συµπεράσµατα που προκύπτουν µετά από συλλογή µετρήσεων Ενεργητική διάγνωση: Επιλογή εποµένων µετρήσεων για διάκριση µεταξύ υποψηφίων υποθέσεων Χώροι αναζήτησης: Αναπαράσταση χώρου δεδοµένων και χώρου υποθέσεων Μοντέλο συστήµατος εν υπάρχει αναπαράσταση του χώρου επιδιορθώσεων Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 36

37 Χώροι Αναζήτησης του SOPHIE-III Χώρος εδοµένων Γενικευµένα εδοµένα Αναγνώριση ανώµαλων καταστάσεων Χώρος Υποθέσεων Γενικές Υποθέσεις Χώρος Επιδιορθώσεων Γενίκευση δεδοµένων ηµιουργία εναλλακτικών υποθέσεων Επιλογή Υποθέσεων Έλεγχος των υποθέσεων Συλλογή εδοµένων ιάκριση µεταξύ υποθέσεων Υποθέσεις- Λύσεις Μοντέλο ορθής λειτουργίας Μοντέλο βλαβών Μοντέλο Συστήµατος Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 37

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβληµάτων... 17

Περιεχόµενα. ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβληµάτων... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ...III ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... XI 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ... 1 1.1.1 Ορισµός της Νοηµοσύνης... 2 1.1.2 Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Ικανοποίηση Περιορισµών. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 6. Ικανοποίηση Περιορισµών. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 6 Ικανοποίηση Περιορισµών Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Ικανοποίηση Περιορισµών Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών (constraint

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης.

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005 Κεφάλαιο 5 -ii: Αριθµητικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αφαίρεση δυαδικών Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΦ. 6 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» ΤΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η, ΚΟΚΚΟΡΑ & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ) Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Είναι γνωστές µερικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Εξελιγµένες Συλλογιστικές. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 22. Εξελιγµένες Συλλογιστικές. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 22 Εξελιγµένες Συλλογιστικές Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Εισαγωγή υσκολίες ανάπτυξης συστηµάτων εµπειρική γνώσης: Εκµαίευση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

2.4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ .4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η μέθοδος για τον προσδιορισμό ενός διαστήματος εμπιστοσύνης για την άγνωστη πιθανότητα =P(A) ενός ενδεχομένου A συνδέεται στενά με τον διωνυμικό έλεγχο. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι 1 Έννοια Ανεπίσημα, ένας αλγόριθμος είναι μια βήμα προς βήμα μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος ή την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ. Τα πλαίσια έχουν:

ΠΛΑΙΣΙΑ. Τα πλαίσια έχουν: ΠΛΑΙΣΙΑ Ορίστηκαν από τον Minsky σαν "δοµές δεδοµένων για την αναπαράσταση στερεότυπων καταστάσεων". Ονοµάζονται και σχήµατα (schemata). Κατά µία έννοια αποτελούν εξέλιξη των σηµαντικών δικτύων (ή δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια Μοντέλα Υγείας Βιοιατρικό Μοντέλο Ολιστικό, Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Αρχαία Ελλάδα (Ιπποκράτης 400π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 5 Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας ASSET 1 Το Πρόγραμμα ECVET ASSET Ποιοι έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

(REASONING WITH UNCERTAINTY)

(REASONING WITH UNCERTAINTY) ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ REASONING WITH UNCERTAINTY Ακριβής και πλήρης γνώση δεν είναι πάντα δυνατή Οι εµπειρογνώµονες πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις από αβέβαια, ηµιτελή ή και αλληλοσυγκρουόµενα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν απαντήσατε "ναι" σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Εάν απαντήσατε ναι σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βήχετε μερικές φορές τις περισσότερες μέρες; Έχετε συχνά πτύελα (φλέματα) όταν βήχετε; Είστε άνω των 40 ετών; Αναπνέετε με δυσκολία σε σύγκριση με τους συνομήλικους σας; Καπνίζετε ή είστε πρώην καπνιστής/καπνίστρια;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι Ροµ οτικοί Πράκτορες Αβεβαιότητα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Πράκτορες χαρακτηριστικά στοιχεία είδη πρακτόρων αυτόνοµοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός 5.1 Η έννοια του αλγορίθµου 5.2 Αναπαράσταση αλγορίθµων 5.3 Επινόηση αλγορίθµων 5.4 οµές επανάληψης Ένας αλγόριθµος είναι ένα διατεταγµένο σύνολο, σαφώς ορισµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα µε MSI. υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης

Κυκλώµατα µε MSI. υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης 5 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστικά Κυκλώµατα µε MSI υαδικός Αθροιστής & Αφαιρέτης A i B i FA S i C i C i+1 D Σειριακός Αθροιστής Σειριακός Αθροιστής: απαιτεί 1 πλήρη αθροιστή, 1 στοιχείο µνήµης και παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

- Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής

- Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών - Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών στα πλαίσια της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2 Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ email: bouras@cti.gr http://ru6.cti.gr/bouras/ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 1 Θέµατα διάλεξης Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα