Ν. K αλογ αλ ερόπου ογ λ ερόπου ο λ ς Α. Χίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. K αλογ αλ ερόπου ογ λ ερόπου ο λ ς Α. Χίου"

Transcript

1 Ν. Kαλογερόπουλος Α. Χίου

2 Οι θεωρίες για τη φύση του φωτός "A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it". Max Planck (Νόμπελ Φυσικής 1918)

3 Η φύση του φωτός 5 ος αιώνας πχ, Εμπεδοκλής Φως= δέσμη σωματιδίων εκπεμπόμενη από φωτοβολούσα πηγή 17 ος αιώνας, Newton Χρησιμοποίησε τη σωματιδιακή φύση του φωτός για να εξηγήσει τους νόμους της ανάκλασης και διάθλασης

4 Η φύση του φωτός 1670, Huygens Εξήγησε πολλές ιδιότητες του φωτός θεωρώντας το ως κύμα ARXH HUYGENS PHENOPT 13 Κυματική φύση του φωτός έγινε πολύ δύσκολα αποδεκτή διότι: (α) Για τη διάδοση των κυμάτων απαιτείται κάποιο υλικό μέσο, ενώ το φως διαδίδεται δίδ στο κενό ό( (χωρίς ί μέσο διάδοσης, «αιθέρας» ) (β) Εάν είναι κύμα πρέπει να παρακάμπτει εμπόδια (περίθλαση, δύσκολο να παρατηρηθεί λόγω μικρού λ, επίσης επιρροή του Newton)

5 Η φύση του φωτός 1801, Young Φως=συμβολή υπό ορισμένες συνθήκες (ενίσχυση υπόθεσης κυματικής φύσης) 1850, Foucault Διαφορετική ταχύτητα διάδοσης φωτός στον αέρα από ότι σε υγρά (ενίσχυση υπόθεσης κυματικής φύσης) 1873, Μaxwell Φως= υψίσυχνο ηλεκτρομαγνητικό η κύμα με ταχύτητα 3x10 8 m/s Hertz, επιβεβαίωση β θεωρίας Maxwell Φωτόνια εισέρχονται από την κάτω σχισμή περίθλαση, ενώ στις 2 επάνω σχισμές περίθλαση και συμβολή (ενισχύσεις χ ς και αποσβέσεις δέσμης)

6 Η φύση του φωτός Κυματική φύση φωτός δεν εξηγεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (Heinrich Rudolf Hertz) (εκπομπή e από Μe πάνω στο οποίο προσπίπτει φως, με Εκιν ανεξάρτητη της έντασης του προσπίπτοντος φωτός) Κυματική φύση φωτός δεν εξηγεί τη σκέδαση Compton (Arthur Compton Νόμπελ Φυσικής 1927) δηλαδή τη μείωση της ενέργειας (άρα αύξηση του μήκους κύματος) ενός φωτονίου ακτίνας X ή ακτίνων γ, όταν αλληλεπιδρά με τη ύλη. Υπάρχει και αντίθετο φαινόμενο Compton με αύξηση της ενέργειας φωτονίου.

7 Η φύση του φωτός Einstein, i Planck Ερμηνεία φωτοηλεκτρικού ύφαινομένου μέσω quantum ενέργειας Η ενέργεια κύματος φωτός είναι κβαντισμένη (εμφανίζεται σε διακριτές ποσότητες quanta ενέργειας, τα φωτόνια) Ενέργεια φωτονίου Ε=hν ( h=6,63x10 34 Js ) Το φως έχει διττή φύση Σωματιδιακή: ερμηνεύει φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο Compton κ.α. Κυματική: ερμηνεύει διάδοση σε κενό, συμβολή, περίθλαση

8 Φως: Κύματα και σωματίδια Κυματική φύση του φωτός Ανάκλαση = reflection* Διάθλαση = refraction* Διάχυση = diffusion* Περίθλαση = dff diffraction Συμβολή = interference *: όχι αποκλειστικά κυματικές Σωματιδιακή φύση του φωτός Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton Ορμή φωτονίων

9 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα: Το σύνολο των ακτινοβολιών, των διαφόρων ειδών ΗΜ ακτινοβολίας C=λ ν Ε=h v Ακτίνες Χ Ορατό Μικροκύματα Ακτίνες γ Ραδιοκύματα

10 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ορατό φάσμα

11 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Τα διάφορα τμήματα του φάσματος παράγονται από διάφορα «φυσικά αίτια» με απορρόφηση ή εκπομπή ακτινοβολίας π.χ. διεγέρσεις e, πυρήνων, μορίων γ: Πυρηνικές UV,Vis: μεταβολές Μεταπτώσεις e εξωτερικών στοιβάδων X: Μεταπτώσεις e εσωτερικών στοιβάδων IR: Μοριακές δονήσεις, περιστροφές MW, RW: Δονήσεις κινούμενων ή ελεύθερων e

12 Γεωμετρική Οπτική Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός προσέγγιση με την έννοια της φωτεινής ακτίνας Κοντά στην πηγή παραγωγής τα μέτωπα κύματος (wave fronts) είναι κυκλικά στις 2 διαστάσεις (πέτρα στο νερό) και σφαιρικά στις 3 διαστάσεις Phenopt 1 Μακριά από την πηγή τα μέτωπα κύματος είναι περίπου ευθύγραμμα (ή επίπεδα) Μια γραμμή κάθετη στο μέτωπο κύματος που έχει τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος ονομάζεται ακτίνα.

13 Γεωμετρική Οπτική Η φωτεινή ακτίνα είναι η ευθεία γραμμή που έχει τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος του φωτός Κοντά στην πηγή παραγωγής Ακτίνες αποκλίνουσες Μακριά από την πηγή παραγωγής Ακτίνες παράλληλες

14 Γεωμετρική Οπτική Πρόσπτωση φωτεινής ακτίνας σε εμπόδιο (διάφραγμα με κυκλική οπή) Διάμετρος οπής d μεγάλη Διάμετρος οπής d λ Διάμετρος οπής d << λ d >> λ Το φωτεινό κύμα διαδίδεται Η οπή είναι σημειακή Το φωτεινό κύμα διαδίδεται προς όλες τις διευθύνσεις πηγή παραγωγής κυμάτων με την ίδια ευθύγραμμη (περίθλαση) κατεύθυνση Ισχύει η προσέγγιση d/λ 0 εντονότερη περίθλαση της φωτεινής ακτίνας ας Εάν αντί οπής εμπόδιο καθορισμένη σκιά Κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα

15 Γεωμετρική Οπτική Εάν αντί οπής υπάρχει εμπόδιο παρόμοια φαινόμενα d >> λ καθορισμένη σκιά Ακτίνες φωτός

16 Γεωμετρική Οπτική Διάμετρος οπής d λ Το φωτεινό κύμα διαδίδεται προς όλες τις διευθύνσεις (περίθλαση) Θαλάσσια κύματα Φωτεινές ακτίνες

17 Ανάκλαση του φωτός

18 Ανάκλαση του φωτός είδωλο

19 Ανάκλαση και διάχυση του φωτός Κατοπτρική ανάκλαση Φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ορισμένο ο μέσο προσπίπτει σε λεία και στιλπνή διαχωριστική επιφάνεια μέρος της ακτίνας ανακλάται πίσω στο μέσο. Οι ανακλώμενες ακτίνες εξακολουθούν να είναι παράλληλες μεταξύ τους Διάχυση Φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ορισμένο μέσο προσπίπτει σε τραχεία και ανώμαλη διαχωριστική επιφάνεια Οι ακτίνες ανακλώνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και διασκορπίζονται στο γύρω χώρο

20 Ανάκλαση & Διάχυση φωτός Ανάκλαση (Βρεγμένος δρόμος δεν φαίνεται καλά) Μόνο υπό ορισμένες γωνίες Διάχυση (Στεγνός δρόμος φαίνεται καλά) PHENOPT 15 smooth vs rough surface

21 Ο νόμος της ανάκλασης του φωτός Νόμος Ανάκλασης Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο θ 1 = θ 1

22 Διάθλαση του φωτός Δάθλ Διάθλαση Όταν φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ορισμένο μέσο συναντήσει μια διαχωριστική επιφάνεια ανάμεσα στο μέσο αυτό και ένα άλλο οπτικό μέσο μέρος της ακτίνας ανακλάται & μέρος της διαθλάται μέσα στο 2 ο μέσο Η προσπίπτουσα, η ανακλώμενη και η διαθλώμενη ακτίνα βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο θ 1 = γωνία πρόσπτωσης, 1 θ 1 = γωνία ανάκλασης = θ 1 θ 2 = γωνία διάθλασης (εξαρτάται από τις οπτικές ιδιότητες των μέσων και τη θ 1 ).

23 Ο νόμος διάθλασης του φωτός Νόμος Snell Προσπίπτουσα Κάθετος Ανακλώμενη ακτίνα ακτίνα υ 1 = ταχύτητα φωτός στο μέσο 1 υ 2 = ταχύτητα φωτός στο μέσο 2 sinθ sinθθ = υ 1 1 υ 2 2 Διαθλώμενη ακτίνα

24 Δείκτης διάθλασης Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή? Ναι, αλλά μόνον στο ίδιο μέσο Η c έχει τη ημέγιστη τιμή στο κενό Κενό υ =c (ταχύτητα φωτός) Δείκτης Διάθλασης Νερό (οπτικά ά «πυκνότερο» ό από αέρα) υ =u=c/n Δείκτης Διάθλασης (δ.δ): n= c/u, καθαρός αριθμός Στο κενό n=1. Σε όλα τα άλλα μέσα n>1 (αέρας n 1)

25 Δείκτες διάθλασης Υλικό είκτης διάθλασης n (δ.δ) δ) Αέρας Νερό 1.33 Αιθανόλη Γλυκερίνη 1.47 Γυαλί Λάδι 1.50 Ζιρκόνιο ιαμάντι 2.42

26 Ο νόμος διάθλασης του φωτός Καθώς το φως ταξιδεύει στα διάφορα μέσα δεν μεταβάλλεται η συχνότητά του ν Αλλάζουν όμως και η ταχύτητα και το μήκος κύματος* Ισχύει ν=c/λ ήν=υ/λ & ν 1 =ν 2 στα δύο μέσα υ 1 /λ 1 = υ 2 /λ 2 (ισχύει υ=c/n) c/(n 1 λ 1 ) = c/(n 2 λ 2 ) n 1 λ 1 = n 2 λ 2 n 1 /n 2 = λ 2 /λ 1 Το λ στο οπτικά πυκνότερο μέσο είναι μικρότερο ρ (αφού φ και η υ μικραίνει ενώ ν= ct) * Εάν δε συνέβαινε αυτό τα κυματικά μέτωπα ή θα συσσωρεύονταν ή θα καταστρέφονταν ή θα δημιουργούνταν στη διαχωριστική επιφάνεια

27 Ο νόμος διάθλασης του φωτός sinθ υ 1 = 1 sinθ θ υ 2 2 υ = c / n Προσπίπτουσα ακτίνα Κάθετος Ανακλώμενη ακτίνα sinθ c/n 1 = 1 sin θ c/n 2 2 sinθ1 sinθi θ = n2 n 2 1 Διαθλώμενη ακτίνα Συνήθης έκφραση του νόμου Snell n sinθ1 = 1 1 n 2 sinθ2 2

28 Διασπορά και πρίσματα Ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το μήκος κύματος (λ) του φωτός Στο νόμο του Snell η γωνία διαθλάσεως διαφέρει ανάλογα με το λ Ο δείκτης διάθλασης ελαττώνεται όσο αυξάνει το λ ΔΙΑΣΠΟΡΑ n=f(λ) δ (γωνία εκτροπής)

29 Διασπορά και πρίσματα Ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το μήκος κύματος (λ) του φωτός Στο νόμο του Snell η γωνία διαθλάσεως διαφέρει ανάλογα με το λ Ο δείκτης διάθλασης ελαττώνεται όσο αυξάνει το λ Γωνία εκτροπής ήςγια ερυθρό ρ λ (nm) Γωνία εκτροπής για ιώδες Phenopt No 8 Angle 46, material flint glass n=1.66, spectral light checked

30 Διάθλαση και ανάκλαση Μετάβαση φωτός από οπτικά αραιότερο (n 1 ) σε οπτικά πυκνότερο μέσο (n 2 ) n 1 <n 2 Οι διαθλώμενες ακτίνες πλησιάζουν την κάθετο ενώ συγχρόνως ένα μέρος του φωτός ανακλάται n 1 (n 1 <n 2) θ 1 θ r n 2 κάθετο ος θ 2

31 Ολική εσωτερική ανάκλαση n 1 >n 2 Οι διαθλώμενες ακτίνες απομακρύνονται από την κάθετο Όσο αυξάνει η γωνία πρόσπτωσης θ 1 αυξάνει και η γωνία διάθλασης θ 2 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει ολική εσωτερική ανάκλαση Phenopt 7: refraction at a prism θ c = ορική γωνία n 2 θ 1 <θ c θ 1 =θ c θ 1 >θ c κάθετο ος θ 2 θ 2 =90 ο Η ανακλώμενη ακολουθεί τους νόμους της ανάκλασης n 1 (n1>n2) θ 1 θ 1 >θθ c θ 2 θ 1 =θ c

32 Γωνία ολικής εσωτερικής ανάκλασης Όταν η γωνία πρόσπτωσης γίνει ίση με θ C (ορική γωνία) τότε θ 2 =90 ο n 1 sinθ C = n 2 sin90 sinθ C = n 2 / n 1 και ισχύει μόνο όταν n 1 > n 2 (αλλιώς θα ήταν sinθ C >1) 1 2 C Η ολική εσωτερική ανάκλαση συμβαίνει μόνο όταν το φώς διαδίδεται από ένα μέσο σε ένα άλλο με μικρότερο δείκτη διάθλασης. Η θ C είναι μικρή όταν το πυκνό μέσο έχει μεγάλο n και το αραιό είναι ο αέρας πχ διαμάντι (n=2.42) με πολλές έδρες Ολική εσωτερική ανάκλαση Εφαρμογή = Οπτικές ίνες ς( (ίνες ς υάλου) )

33 Ολική εσωτερική ανάκλαση Όσο αυξάνει η γωνία πρόσπτωσης αυξάνει και η γωνία διάθλασης, μέχρι την θ ορ Γωνία διάθλασης Ολική εσωτερική ανάκλαση

34 Οπτικές ίνες Χρησιμοποιούμε την ολική εσωτερική ανάκλαση για τη μεταφορά του φωτός με μικρές απώλειες σε μεγάλες αποστάσεις

35 Σχεδιασμός οπτικών ινών Core (πυρήνας) : λεπτή ίνα από γυαλί που μεταφέρει το φώς Cladding (επίστρωση): ρ περιβάλλει ρβ την γυάλινη ίνα και ανακλά το φως πίσω στον πυρήνα Buffer coating: προστατευτική πλαστική επίστρωση

36 Διάδοση φωτός στην οπτική ίνα Το φως ταξιδεύει μέσα στον πυρήνα ανακλώμενο από το τοίχωμα. Το τοίχωμα απορροφά πολύ μικρό ποσοστό του φωτός. Κάποια απώλεια σήματος υφίσταται λόγω των ατελειών του γυαλιού. Η καλύτερη οπτική ίνα έχει απώλεια μικρότερη από 10%/km στα 1550 nm. Μέγιστη απώλεια παρατηρείται στα σημεία μέγιστης καμπυλότητας. Εφαρμογές: Προθήκες καταστημάτων, Ενδοσκοπήσεις, τηλεπικοινωνίες

37 Είδωλα

38 Ανάκλαση: Είδωλα επίπεδων κατόπτρων

39 Ανάκλαση: Είδωλα επίπεδων κατόπτρων S: Απόσταση αντικειμένου από επίπεδο κάτοπτρο S S Α Β Με την πρόσπτωση στο επίπεδο κάτοπτρο οι ακτίνες ανακλώνται και εξακολουθούν να αποκλίνουν. Εάν προεκταθούν οι ανακλασθείσες πίσω από το κάτοπτρο συγκλίνουν σε ένα σημείο Β πίσω από το κάτοπτρο Για τον παρατηρητή, το Β είναι η πηγή των ακτίνων που βλέπει. Το Β ονομάζεται είδωλο του Α και σχηματίζεται πάντα εκεί που οι προεκτάσεις των ακτίνων συγκλίνουν.

40 Ανάκλαση: Είδωλα επίπεδων κατόπτρων Α Β h h Ε Γ P Ζ Εύρεση θέσης ειδώλου: Για να βρεθεί το είδωλο ενός σημείου του αντικειμένου πρέπει να βρεθεί η τομή 2 τουλάχιστον φωτεινών ακτίνων. Ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ=ΒΡΓ 1.Είδωλο λ & αντικείμενο ισαπέχουν από το κάτοπτρο (ΑΒ=ΒΡ) 2. Τα ύψη ειδώλου και κατόπτρου ίσα (ΑΕ=ΡΖ) δεν υφίσταται μεγέθυνση Εγκάρσια μεγέθυνση Μ=ΑΕ/ΡΖ= h /h= 1 3. Είδωλο φανταστικό 4. Είδωλο αναστροφή δεξιού αριστερού Πραγματικό είδωλο: σχηματίζεται από τομή πραγματικών ακτίνων (μπροστά από το κάτοπτρο) Φανταστικό είδωλο: σχηματίζεται από την τομή των προεκτάσεων πραγματικών ακτίνων (πίσω από το κάτοπτρο)

41 Ανάκλαση: Είδωλα σφαιρικών κατόπτρων Κοίλα κάτοπτρα (συγκλίνοντα) Σφαιρικό κάτοπτρο: η ανακλώσα επιφάνεια = σφαιρική και η ανάκλαση συμβαίνει στην εσωτερική πλευρά της σφαίρας s s R Φωτεινή πηγή C Ι V Έστω φωτεινή πηγή επί του οπτικού άξονα CV, σε απόσταση s από την κορυφή Οι ανακλασθείσες φωτεινές ακτίνες τέμνονται εκεί που σχηματίζεται το είδωλο (I, πραγματικό) C= κέντρο καμπυλότητας = κέντρο σφαίρας R = ακτίνα καμπυλότητας V= κορυφή = κέντρο του τόξου CV=κύριος (οπτικός) άξονας Ι= είδωλο φωτεινής πηγής

42 Ανάκλαση: Είδωλα σφαιρικών κατόπτρων h C s h Είδωλο ανεστραμμένο και μικρότερο από το αντικείμενο Πραγματικό ειδωλο R θ θ s 90 ο Εάν γνωρίζουμε την απόσταση s του αντικειμένου από την κορυφή του κατόπτρου και την ακτίνα καμπυλότητας R του κατόπτρου τότε η απόσταση s του ειδώλου από την κορυφή του κατόπτρου δίνεται από τη σχέση: Τύπος κοίλων κατόπτρων (παραξονικών ακτίνων): 1/s + 1/s = 2/R Βάσει των tanθστα2 τρίγωνα Μεγέθυνση M= h /h = s /s Ο τύπος ισχύει για Παραξονικές ακτίνες δηλ τις ακτίνες που εκρέουν από το αντικείμενο και σχηματίζουν μικρή γωνία με τον κύριο άξονα Οι παραξονικές ακτίνες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο Σφαιρική εκτροπή: Οι ακτίνες που σχηματίζουν μεγάλες γωνίες με τον κεντρικό όάξονα συγκλίνουν σε διαφορετικό σημείο με αποτέλεσμα το είδωλο να μην είναι καθαρό

43 Ανάκλαση: Είδωλα σφαιρικών κατόπτρων Τύπος κοίλων κατόπτρων: 1/s + 1/s = 2/R Εάν το αντικείμενο βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το κάτοπτρο (s>>r) τότε 1/s 0 και τότε s = R/2 To σημείο στο οποίο βρίσκεται το είδωλο λέγεται εστία (focus) F του κατόπτρου Η απόσταση του ειδώλου από την κορυφή του κατόπτρου ονομάζεται εστιακή απόσταση (focal length), f: f = R/2 Γενικά στα κοίλα κάτοπτρα ισχύει: 1/s + 1/s = 1/f = 2/R

44 Ανάκλαση: Είδωλα σφαιρικών κατόπτρων Κυρτά κάτοπτρα (αποκλίνοντα) Αποκλίνοντα γιατί οι φωτεινές ακτίνες φαίνεται ότι σχηματίζονται από σημείο πίσω από το κάτοπτρο Το κέντρο καμπυλότητας βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά Ισχύουν οι τύποι των κοίλων κατόπτρων 1/s + 1/s = 1/f = 2/R Είδωλο όρθιο και μικρότερο από το αντικείμενο Φανταστικό ειδωλο Φωτεινή πηγή s θ θ Εμπρόσθια περιοχή V s R I f C Οπίσθια περιοχή Κανόνες: s>0 εάν το αντικείμενο μπροστά από το κάτοπτρο s >0 εάντοείδωλομπροστάαπότοκάτοπτρο είδωλο f, R >0 εάν μπροστά από το κάτοπτρο μεγέθυνση Μ >0 εάν το είδωλο όρθιο, Μ<0 εάν είδωλο ανεστραμμένο

45 Είδωλα εκ διαθλάσεως (σφαιρική επιφάνεια) Έστω 2 διαφανή υλικά με n1, n2 (n1<n2) Οι ακτίνες σχηματίζουν μικρή γωνία με τον άξονα (παραξονικές) διαθλώνται και εστιάζονται στο σημείο Ι όπου είναι το είδωλο βάσει του νόμου του Snell n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2 Γωνίες ςμικρές n 1θ 1=n 2θ 2 (rad) n 1 /s + n 2 /s = (n 2 n 1 )/R n 1 n 2 s s Ι Κανόνες: s>0εάν το αντικείμενο μπροστά από την επιφάνεια (πραγματικό) s >0 εάν το είδωλο πίσω από την επιφάνεια R >0 εάν το κέντρο καμπυλότητας βρίσκεται πίσω από την επιφάνεια

46 Είδωλα εκ διαθλάσεως (επίπεδη επιφάνεια) n 1 /s + n 2 /s = (n 2 n 1 )/R Η R είναι άπειρη n 1 /s = n 2 /s s = n 2 /n 1 s Αρνητικό πρόσημο το είδωλο βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το αντικείμενο Κανόνες: s>0 εάν το αντικείμενο μπροστά από την επιφάνεια (πραγματικό) s >0 εάν το είδωλο πίσω από την επιφάνεια R>0εάν το κέντρο καμπυλότητας βρίσκεται πίσω από την επιφάνεια

47 Λεπτοί φακοί Φακοί: οπτικά συστήματα (διάφανα σώματα) τα οποία λόγω διάθλασης σχηματίζουν είδωλα. Αποτελούνται είτε από 2 σφαιρικές είτε από μια σφαιρική και μια επίπεδη επιφάνεια Χρήση του ειδώλου που σχημάτισε η πρώτη διαθλώσα επιφάνεια ως αντικείμενο της δεύτερης διαθλώσας Double Convex Plano Convex Convex Meniscus συγκλίνοντες, Μεγαλύτερο πάχος στο κέντρο θετική εστιακή απόσταση Plano Concave Concave Meniscus Double Concave αποκλίνοντες, Μεγαλύτερο πάχος στα άκρα αρνητική εστιακή απόσταση

48 Λεπτοί φακοί Και στην περίπτωση των φακών ισχύει η σχέση των ειδώλων εκ διαθλάσεως n 1 /s + n 2 /s = (n 2 n 1 )/R Είδωλο 1 n 1 Αντικείμενο R 1 R 2 n s Είδωλο 2 1 s 1 s 2 x s 2 Εάν n 1 =1 (αέρας) 1/s 1 + n/s 1 = (n 1)/R 1 Για τη δεύτερη διαθλώσα (n 1 =n, n 2 =1) n/s 2 + 1/s 2 =(1 n)/r 2 1/s 1 + 1/s 2 =(n 1)(1/ (1/R 1 1/R 2 ) Σύνδεση απόστασης ειδώλου με την απόσταση του αντικειμένου και τα χαρακτηριστικά Σύνδεση απόστασης ειδώλου με την απόσταση του αντικειμένου και τα χαρακτηριστικά του φακού. Ισχύει για αμελητέο πάχος φακού σε σχέση με τις ακτίνες καμπυλότητας

49 Λεπτοί φακοί 1/s 1 + 1/s 2 =(n 1)(1/R 1 1/R 2 ) Εστιακή απόσταση: Η απόσταση του ειδώλου όταν το αντικείμενο βρίσκεται στο άπειρο. Τότε 1/f=(n 1)(1/ (1/R 1 1/R 2 ) & 1/s 1 + 1/s 2 = 1/f Εξίσωση = Τύπος κατασκευαστών φακών

50 Αίσθημα όρασης: (α) οφθαλμός (εξωτερική εικόνα εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή (β) οπτικό νεύρο μεταφορά πληροφοριών στον εγκέφαλο (γ) οπτική ήχώρα ινιακού λοβού εγκεφάλου (αντίληψη εικόνας) Όραση & οφθαλμός Κερατοειδής Κόρη Υδατοειδέςδέ Ίριδα Φακός Αμφιβληστροειδής Κωνία & ραβδία Ακτινωτός μυς Ωχρά κηλίδα Οπτικό νεύρο Η εστίαση γίνεται κυρίως στον κερατοειδή και δευτερευόντως στον φακό Υαλοειδές Μέσω διαδοχικών δ διαθλάσεων στα διάφορα μέρη του (λεπτομερής εστίαση). οφθαλμού δημιουργείται στον αμφιβληστροειδή πραγματικό Ο δδ στα διάφορα μέρη του είδωλο του αντικειμένου που παρατηρείται. Το είδωλο είναι οφθαλμού ύδεν είναι ανεστραμμένο και μικρότερο του πραγματικού αντικειμένου σταθερός αλλά κυμαίνεται Αποκλίσεις της ακτίνας καμπυλότητας του κερατοειδούς από το από 1,336 στον κερατοειδή φυσιολογικό προκαλούν διαθλαστικές ανωμαλίες (μεγάλη έως 1,330 στο υαλοειδές ακτίνα = μυωπία, μικρή = υπερμετρωπία, υγρό ανισότιμη=αστιγματισμός)

51 Διαθλαστικές ανωμαλίες και λεπτοί φακοί Υπερμετρωπία μικρή ακτίνα Το είδωλο πίσω από τον αμφιβληστροειδή Συγκλίνων φακός (πρεσβυωπία) Μυωπία μεγάλη ακτίνα Το είδωλο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή Αποκλίνων φακός

52 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Τα διάφορα μέρη του φάσματος παράγονται από διάφορα «φυσικά αίτια» με απορρόφηση ή εκπομπή ακτινοβολίας π.χ. διεγέρσεις e, πυρήνων, μορίων γ: Πυρηνικές UV,Vis: μεταβολές Μεταπτώσεις e εξωτερικών IR: Microwaves, στοιβάδων Μοριακές Radiowaves: X: Μεταπτώσεις e δονήσεις, Δονήσεις εσωτερικών περιστροφές κινούμενων ή στοιβάδων ελεύθερων e

53 Εφαρμογές στη Χημεία Ραδιενέργεια Ραδιοϊσότοπα (αναλυτική χημεία, κλινική χημεία) Κρυσταλλική δομή Ταυτοποίηση χαρακτηριστικών ομάδων, ποσοτικοποίηση Vis: Στοιχειακή ανάλυση (φλογοφωτομετρία, AAS, ICPES) Μονήρη e + Mαγνητικό πεδίο EPR, ΝΜR διευκρίνιση δομής οργανικών μορίων Ταυτοποίηση χαρακτηριστικών ομάδων οργανικών ενώσεων Περιορισμένη εφαρμογή για τον προσδιορισμό δομής οργανικών μορίων

54 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα h = Js 1 c = ms 1 ν = c ε = hν λ nm: περιοχή UV Vis Φάσματα απορρόφησης UV Vis Ορατό (Vis): nm Yπεριώδες: nm

55 Ηλεκτρονική θεωρία απορρόφησης, φθορισμού, φωσφορισμού Φάσματα UV Vis : Απορρόφηση μονοχρωματικής ακτινοβολίας από ουσία Συνέπεια: Κβαντισμένη διέγερση e σθένους από τη βασική δεσμική κατάσταση (S 0 ) στην διεγερμένη αντιδεσμική κατάσταση (S 1 ), χωρίς αλλαγή ηλεκτρονικής στοιβάδας 1η διεγερμένη ηλεκτρονιακή κατάσταση I 0 Ενεργειακά επίπεδα δόνησης Ενεργ. επίπεδα περιστροφής Ουσία Η διαδικασία δ διέγερσης s I 0 Προσπίπτουσα δέσμη φωτός Ουσία Θεμελιώδης ηλεκτρονιακή κατάσταση Ι<Ιο Διερχομένη δέσμη φωτός

56 Molecular energy states Ενεργειακά επίπεδα δόνησης εκπέμπουν ακτινοβολίες σε περιοχή υπερύθρου (IR) Ενεργ. επίπεδα περιστροφής εκπέμπουν ακτινοβολίες σε περιοχή μικροκυμάτων

57 Φάσμα απορρόφησης ταινιών Οι κβαντισμένες διεγέρσεις των ηλεκτρονίων σθένους συνοδεύονται και από κβαντισμένες διεγέρσεις δόνησης, περιστροφής και παραμόρφωσης του μορίου, που καθιστούν το φάσμα μαζί με την επίδραση του διαλύτη σε «φάσμα απορρόφησης ταινιών»

58 Ηλεκτρονική θεωρία απορρόφησης, φθορισμού, φωσφορισμού 1η ΔΚ ΘΚ Φάσματα ορατού δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου Κάθε ηλεκτρονική διέγερση συνοδεύεται από διεγέρσεις δόνησης & περιστροφής. Στην περίπτωση των πολυατομικών μορίων οι διεγέρσεις αυτές αν και συμμετέχουν στην παραγωγή του φάσματος σε μικρό ποσοστό, σε συνδυασμό με την επίδραση του διαλύτη, καθιστούν το φάσμα απορρόφησης φάσμα ταινιών

59 Ηλεκτρονική θεωρία απορρόφησης, φθορισμού, φωσφορισμού Απλή κατάσταση singlet state S Αντιπαράλληλο spin ως προς αρχικό Τριπλή κατάσταση triplet state T Παράλληλο spin ως προς αρχικό

60 Ηλεκτρονική θεωρία απορρόφησης, φθορισμού, φωσφορισμού Απλή κατάσταση (singlet state S) Τριπλή κατάσταση (triplet state TΤο) Το διεγερμένο e διατηρεί το διεγερμένο e αντιστρέφει το spin του που αντιπαράλληλο spin ως προς αρχικό γίνεται παράλληλο ως προς αρχικό S 1 S 1 S 1 λ abs So So So T 1 λ fluor λ phos Απορρόφηση Φθορισμός Φωσφορισμός

61 Φάσματα της θρυπτοφάνης

62 Φάσματα UV Vis Vis οργανικών ενώσεων Ε Φάσματα UV Vis : Βάσει της θεωρίας μοριακών τροχιακών (Molecular Orbital Theory, ΜΟΤ) η διέγερση e σθένους λόγω απορρόφησης ακτινοβολίας συνεπάγεται μετάπτωση ΒΜΟ ΑΒΜΟ ή ΝΒΜΟ ΑΒΜΟ σ* π* n π σ Αντιδεσμικά (ΑΒΜΟ) Antibonding MO Μη δεσμικά (ΝΒΜΟ) Non bonding MO Δεσμικά (ΒΜΟ) Bonding MO Ενώσεις με μη δεσμικά e Κορεσμένο μόριο (υδρογονάνθρακας) σ σ* Ακόρεστο μόριο (υδρογονάνθρακας) & αρωματική ένωση (π δεσμοί) λ 200nm π π* Καρβονυλική ένωση n π* Αλκοόλες, αιθέρες, αλκυλαλογονίδια n σ*

63 Απορροφήσεις χαρακτηριστικών ομάδων στο UV Vis Vis Συζυγιακά συστήματα με 2δδ μετατοπίζουν το λ max προς μεγαλύτερα λ

64 Φασματοφωτομετρία (spectrophotometry) Φασματοφωτομετρία: Μέτρηση του φωτός (απορροφούμενο, διερχόμενο, εκπεμπόμενο) Με τη φασματοφωτομετρία μετράται το φως που απορροφάται όταν μονοχρωματική ακτινοβολία διέρχεται από διάλυμα ουσίας Λευκό ή πολυχρωματικό φως φίλτρο Phenopt #8 Μονοχρωματική δέσμη λ 1 Διαπερατότητα (transmittance,t) I 0 Ι<Ιο T=I/Io %T= 100 T Διάλυμα Απορρόφηση (Absorbance, A) (ή οπτική πυκνότητα, OD) A= logt = log(%t/100) = = log(100/%t) = 2 log(%t)

65 Νόμος Lambert Beer T= I/Io =10 =10 ε D C A= ε D C ε = συντελεστής απόσβεσης (extinction coefficient) όταν αναφέρεται σε συγκέντρωση 1Μ ονομάζεται «συντελεστής μοριακής απόσβεσης» Το ε για συγκεκριμένο λ είναι χαρακτηριστικό της ουσίας A C = συγκέντρωση (mol/l) D = πάχος κυψελίδας (οπτική διαδρομή εντός δ/τος) ) (cm) θ εφθ= = εd C

66 Φασματοφωτόμετρα UV VisVis (απλής δέσμης) Vis: 360/ /800 nm UV: 190/ /400 nm Πηγή: Vis: W (βολφράμιο, τουγκστένιο),, UV:D 2 (δευτέριο δευτέριο) Επιλογέας λ: φίλτρα, πρίσματα (μονοχρωμάτορες) Σχισμή (slit) slit): 2 διαφράγματα, ρύθμιση έντασης δέσμης Κυψελίδα (cell) cell):vis: γυαλί, πλαστικό,, UV: χαλαζίας Ανιχνευτής: φωτοβολταϊκά κύτταρα, σωλήνες κενού, φωτοπολλαπλασιαστές

67 Φασματοφωτόμετρα UV VisVis Απλής δέσμης Διπλής δέσμης

68 Φασματοφωτόμετρα UV VisVis (διπλής δέσμης) Σχηματική παράσταση φράγματος Σχηματική παράσταση φράγματος περίθλασης με κλιμακωτές γραμμικές αυλακώσεις

69 Εφαρμογές φασματοφωτομετρίας UV VisVis 1. Ταυτοποίηση ουσιών Περιορισμένη εφαρμογή (μόνο χαρακτηριστικές ομάδες) Βάσει φάσματος (λmax)

70 Εφαρμογές φασματοφωτομετρίας UV VisVis Προσδιορισμός λmax Α I I I I I λmax λ (nm)

71 Εφαρμογές φασματοφωτομετρίας UV VisVis 2. Προσδιορισμός συγκέντρωσης (α) Με γνωστό ε: C = A/εd (β) Με άγνωστο ε: Κατασκευή πρότυπης καμπύλης αναφοράς της ουσίας Χ Α Α= α C + b Aαγν. Cαγν. C(Χ) Α Προσοχή: εργαζόμαστε εντός της περιοχής γραμμικότητας C

72 Tαχρώματα Α Έγχρωμη ένωση: αρκεί κάποιο τμήμα του φάσματός της να εισέρχεται στην ορατή περιοχή Α I I I I I (nm) (nm) Φάσματα απορρόφησης εγχρώμων ουσιών Λευκό φως ( nm) πλήρης ανάκλαση πάνω σε σώμα Λευκό σώμα Λευκό όφ φως ( nm) πλήρης απορρόφηση από σώμα Μαύρο σώμα Λευκό φως ( nm) Μερική απορρόφηση από σώμα Συμπληρωματικό απορροφούμενου

73 Tαχρώματα Περιοχή απορρόφησης Απορροφούμενο χρώμα Συμπληρωματικό χρώμα λ (nm) (υπεριώδες) (άχρωμο) ιώδες - κυανό κίτρινο πράσινο ερυθρό κίτρινο ιώδες ερυθρό πράσινο (εγγύς υπέρυθρο) (άχρωμο)

74 Tαχρώματα Η απορρόφηση στην ορατή περιοχή οφείλεται στην παρουσία στο μόριο κάποιων χαρακτηριστικών ομάδων οι οποίες καλούνται χρωμοφόρα (π.χ. χ C=O, CN,, C=N,, N=O,, N=N κλπ)) Βαθυχρωμία: Η μετατόπιση ενός λ max προς μεγαλύτερο λ. Υψιχρωμία: Η μετατόπιση ενός λ max προς μικρότερο λ. Αυξόχρωμη ομάδα: ομάδα με ασύζευκτο ζεύγος e η οποία σε συνδυασμό με χρωμοφόρο ομάδα προκαλεί αύξηση της συζυγίας και αύξηση της έντασης της απορρόφησης (μεταβολή ε). πχ ΟΗ, ΝΗ 2, SH κλπ Υπερχρωμία: αύξηση έντασης απορρόφησης Υποχρωμία: ελάττωση της έντασης απορρόφησης

75 Φθορισμομετρία Φωταύγεια: οποιαδήποτε εκπομπή φωτός από σώμα (εκτός θερμικής ακτινοβολίας) (α) Χημειοφωταύγεια (παραγωγή λουμινόλης) (β) Βιοφωταύγεια (έντομα, ψάρια) (γ) Φωτοφωταύγεια (διέγερση με ΗΜ ακτινοβολία) Φωτοφωταύγεια: Φθορισμός & Φωσφορισμός. Απαιτείται πολύπλοκη χημική δομή (εκτεταμένη έ συζυγία) ) Η εκπομπή σε μεγαλύτερο λ, Ε=hν=hc/λ E η ενέργεια ενός quantum (1 Einstein όταν 1mol= Ν A quantum) Αποτελεσματικότητα διέγερσης (quantum efficiency, QE)

76 Ηλεκτρονική θεωρία απορρόφησης, φθορισμού, φωσφορισμού S 1 S 1 S 1 T λ abs λ fl T 1 So So So λ phos

77 Φάσματα διέγερσης και εκπομπής

78 Φθορισμομετρία λex λem Φασματοφωτομετρία απορρόφησης: Α=εDc Φασματοφωτομετρία φθορισμού: F=(2,303εDc)Io (αραιό διάλυμα) Κυψελίδες χαλαζία, 4 επιφάνειες διαυγείς

79

80 Φάσματα διέγερσης και εκπομπής Φάσμα απορρόφησης: Α Φθορισμός λ (nm) προσπίπτουσας ακτινοβολίας Φάσμα εκπομπής: Διέγερση σε συγκεκριμένο λ (λ excitation) F λ εκπομπής (λ emission) Φάσμα διέγερσης: Εκπομπή σε συγκεκριμένο λ (λ emission) F λ διέγερσης (λ excitation)

81 Παράγοντες που επιδρούν στην μέτρηση φθορισμού Μείωση έντασης φθορισμού προκαλούν τα ακόλουθα 1. Σκέδαση φωτός: μόρια (Rayleigh), κολλοειδείς σχηματισμοί (Tyndall) 2. Φωτοδιάσπαση: λόγω χρήσης υψηλής Iο (F aνάλογη της Io σε φθορισμομετρία) 3.Αυξημένες Α ξ έ συγκεντρώσεις: χρήση αραιών δ/των, (οι μεγάλες συγκεντρώσεις παρεμποδίζουν φθορισμό)

82 Παράγοντες που επιδρούν στην μέτρηση φθορισμού 4. Θερμοκρασία: αύξηση Θ ελάττωση έντασης φθορισμού 5. Διαλύτες, αντιδραστήρια, δείγματα (υπερκαθαρά αντιδραστήρια, απαέρωση, φύλαξη σε γυάλινα δοχεία,, σκοτάδι, ψύξη) 6. ph, διαλύτες αύξηση πολικότητας δ/τη αύξηση έντασης φθορισμού 7. Απόσβεση (quenching)

83 Σύγκριση Φ. απορρόφησης Φ. φθορισμού Πλεονεκτήματα φθορισμομετρίας ως προς φ. απορρόφησης 1. Αρκετά χαμηλότερα όρια ανίχνευσης (1000 φορές χαμηλότερα από φάσματα απορρόφησης) 2. Εκλεκτική ανίχνευση φθοριζουσών ουσιών σε μίγματά τους Μειονεκτήματα φθορισμομετρίας ως προς φ. απορρόφησης 1. Περιορισμένο εύρος εφαρμογών σε ουσίες που φθορίζουν 2. Ακριβότερα όργανα (50% πιο ακριβά από φασματοφωτόμετρα) 3. Απαιτεί προσεκτική ρύθμιση συνθηκών, ιδιαίτερες προφυλάξεις

84 Φασματοσκοπία IR Di-atomic, HCl Types of Vibrations Stretch Tri-atomic, H 2 O Symmetric Stretch Anti-Symmetric Stretch Bend Tetra-atomic, CH 2 O 3 Stretches (2 C H and C O) 3 Stretches (2 C-H and C=O) 3 bending motions (CH 2, H-CO and out of plane)

85 Φασματοφωτόμετρο IR

86 Φασματοφωτόμετρο IR

87 Φάσμα IR μιας αλκοόλης (1 βουτανόλη) H 3 C H 2 C C H 2 H 2 C OH =>

88 Φάσμα IR μιας κετόνης (προπανόνη) CH 2 H 2 C C Characteristic Wavenumbers (cm -1 ) C-H Stretch 3000 C=O Stretch 1700 CH 2 Bend 1450 O

89 Πολωσιμετρία Μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί επίπεδα πολωμένο φως για αναλυτικούς σκοπούς Επίπεδα πολωμένο φως: Εξαναγκάζεται να ταλαντώνεται προς μια μόνο διεύθυνση (ευθύγραμμη διάδοση) Φως λευκό ή μονοχρωματικό Επίπεδο πόλωσης: Το κάθετο προς το ΗΠ επίπεδο κραδασμών (ορίζεται από την ταλάντωση ΗΠ και τη διεύθυνση διάδοσης του φωτός) Επίπεδα ή γραμμικά πολωμένο γιατί οι ταλαντώσεις των κυμάτων του γίνονται κάθετα επί της διάδοσής του

90 Πολωσιμετρία Παραγωγή επίπεδα πολωμένου φωτός: Η πόλωση του φωτός δημιουργείται από διάφορα οπτικά φαινόμενα (διάθλαση, ανάκλαση, διάχυση κλπ) Εφαρμογή στην πολωσιμετρία: : Διπλή διάθλαση προκαλούμενη από ειδικά πολωτικά πρίσματα (πολωτικοί κρύσταλλοι) Σώματα: Κρυσταλλικά & άμορφα Κρυσταλλικά: 7 κρυσταλλογραφικά συστήματα Κυβικό, τετραγωνικό, εξαγωνικό, ρομβικό, μονοκλινές, τρικλινές,, τριγωνικό (κάθε ένα με τους δικούς του άξονες συμμετρίας) ) Ισλανδική κρύσταλλος (CaCO 3 ) Ρομβόεδρο τριγωνικής συμμετρίας Χαλαζίας (SiO 2 ) Εξαγωνικό πρίσμα

91 Πολωσιμετρία Χαλαζίας & Ισλανδική κρύσταλλος: Ανισότροπα υλικά, αποτελούνται από δίπολα μόρια προσανατολισμένα προς ορισμένη κατεύθυνση προς την οποία μεταβάλλονται οι φυσικές τους ιδιότητες (δδ) Η κάθετη διεύθυνση προς το επίπεδο προσανατολισμού των μορίων ονομάζεται οπτικός άξονας και σ αυτή τη διεύθυνση δεν μεταβάλλονται οι φυσικές ιδιότητες του κρυστάλλου. Κάθε επίπεδο παράλληλο του ΟΑ ονομάζεται κύρια τομή Ακτίνα μη παράλληλη με ΟΑ: διπλή διάθλαση Ακτίνα παράλληλη με ΟΑ: απλή διάθλαση Η ακτίνα χωρίζεται σε 2 ευθύγραμμα πολωμένες. Η τακτική ακολουθεί νόμους διάθλασης η έκτακτη όχι. Εμφανίζεται μόνο η έκτακτη και έτσι η πόλωση

92 Πολωσιμετρία Πρίσματα Νιcol: Ρομβόεδρα ισλανδικής κρυστάλλου με λεπτό υμένιο βαλσάμου Καναδά Τα 2 ρομβόεδρα είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τακτική ακτίνα να υφίσταται ολική εσωτερική ανάκλαση ενώ η έκτακτη να υφίσταται μικρή διάθλαση και εξέρχεται κανονικά

93 Πολωσιμετρία Εφαρμογές: 1. Σακχαρόμετρα ρ 2. Κλινική Χημεία Νοσοκομεία (σάκχαρα, πρωτεΐνες στα ούρα) 3. Βιομηχανία φαρμάκων, αρωμάτων κα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σύνολο τεχνικών με τις οποίες μετράτε η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πηγάζει από την ύλη (άτομα, μόρια ή ιόντα) ή αλληλεπιδρά με αυτήν. Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Hλεκτρομαγνητικό φάσμα

ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Hλεκτρομαγνητικό φάσμα ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Hλεκτρομαγνητικό φάσμα ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ενεργειακές καταστάσεις των χημικών σωματιδίων Εκπομπή και Απορρόφηση ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της άσκησης... 1. 2. Στοιχεία θεωρίας... 1. 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1. 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1. 2.3 Ο νόμος της διάθλασης...

1. Σκοπός της άσκησης... 1. 2. Στοιχεία θεωρίας... 1. 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1. 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1. 2.3 Ο νόμος της διάθλασης... 1. Λεπτοί Φακοί Σελίδα 1. Σκοπός της άσκησης.... 1 2. Στοιχεία θεωρίας... 1 2.1 Γεωμετρική οπτική... 1 2.2 Ο νόμος της ανάκλασης... 1 2.3 Ο νόμος της διάθλασης... 2 2.4 Είδωλα & παραξονική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ εγκάρσια διαμήκη

ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ εγκάρσια διαμήκη ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ Τα οδεύοντα κύματα στα οποία η διαταραχή της μεταβλητής ποσότητας (πίεση, στάθμη, πεδίο κλπ) συμβαίνει κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος ονομάζονται εγκάρσια κύματα Αντίθετα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Το φασματοφωτόμετρο αποτελεί το πιο διαδεδομένο όργανο των βιοχημικών εργαστηρίων. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συγκέντρωσης ουσιών μέσα σε ένα υγρό διάλυμα π.χ. για την μέτρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου.

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου. ίδωλα: επίπεδα κάτοπτρα Tο είδωλο είναι φανταστικό, καιέχειτοίδιοµέγεθος µετο αντικείµενο. Η δεξιά πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειµένου 1 2 Σκιά λέµε τοσκοτεινόχώρο που

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ 1. Εισαγωγή Η μεταβολή του φθορισμού που οφείλεται σε φυσιολογικές, μορφολογικές ή βιολογικές αλλαγές των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στην τάξη. Φωτοελαστικότητα. Το πολωμένο φως και το ταπεινό σελοτέηπ σε μία πολύχρωμη συνεργασία

Μέσα στην τάξη. Φωτοελαστικότητα. Το πολωμένο φως και το ταπεινό σελοτέηπ σε μία πολύχρωμη συνεργασία Φωτοελαστικότητα. Το πολωμένο φως και το ταπεινό σελοτέηπ σε μία πολύχρωμη συνεργασία Παναγιώτης Λάζος Η οπτική είναι ένας μάλλον περιθωριοποιημένος κλάδος της Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων

ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων ΚΥΜΑΤΑ. Θέματα Εξετάσεων 1 ΚΥΜΑΤΑ Θέματα Εξετάσεων 1) Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

s s f 25 s ' 10 10 s ' 10 α) s ' 16.7 β) S=10 cm, άρα το αντικείμενο βρίσκεται πάνω στην εστία.

s s f 25 s ' 10 10 s ' 10 α) s ' 16.7 β) S=10 cm, άρα το αντικείμενο βρίσκεται πάνω στην εστία. ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο κάτοπτρα σχηματίζουν ορθή γωνία, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο σημείο Ο υπάρχει ένα αντικείμενο. Να προσδιορίσετε τη θέση των ειδώλων που σχηματίζονται ΑΣΚΗΣΗ 2 Κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου 7 Μαρτίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Tι είναι η κβαντική Φυσική

Tι είναι η κβαντική Φυσική Tι είναι η κβαντική Φυσική Η κβαντική Θεωρία είναι η μεγαλύτερη πνευματική δημιουργία του ανθρώπου αλλά συγχρόνως και η πιο παράξενη θεωρία η οποία αντιβαίνει σε πολλά από τη καθημερινή μας εμπειρία. Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΥΜΑΤΑ 2 ΚΥΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΜΑ είναι η διάδοση μιας διαταραχής που μεταφέρει ενέργεια και ορμή με σταθερή ταχύτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Ηλεκτρισμός 6 η. Ηλεκτρόνια κινούμενα με ταχύτητα 0 m / sec εισέρχονται σε χώρο μαγνητικού πεδίου όπου διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας 0.0m. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II Ατοµική Φασµατοσκοπία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εισαγωγή στις Φασµατοµετρικές Τεχνικές

ΤΜΗΜΑ II Ατοµική Φασµατοσκοπία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εισαγωγή στις Φασµατοµετρικές Τεχνικές ΤΜΗΜΑ II Ατοµική Φασµατοσκοπία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εισαγωγή στις Φασµατοµετρικές Τεχνικές Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές Οι φασµατοµετρικές τεχνικές αποτελούν µια µεγάλη οµάδα αναλυτικών τεχνικών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία

Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία Φασματοσκοπία υπερύθρου Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Φασματοσκοπία μάζας 13.1 Οι αρχές της μοριακής φασματοσκοπίας: Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτινοβολίας

Απορρόφηση ακτινοβολίας Απορρόφηση ακτινοβολίας Όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διέρχεται μέσα από ένα στρώμα στερεού, υγρού ή αερίου, είναι δυνατόν να απομακρυνθούν εκλεκτικά με απορρόφηση μερικές συχνότητες λόγω της μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. ιάλεξη 9 η Ύλη ένατου µαθήµατος Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. Μέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης των υλικών Οπτική µικροσκοπία (Optical microscopy)

Διαβάστε περισσότερα