ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ"

Transcript

1 DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κώστας Τσιλίδης April 21, 2015

2 Στόχοι της διάλεξης Τι είναι η διασφάλιση ποιότητας; Τι είναι ο έλεγχος ποιότητας; Πως επιτυγχάνονται; Ποιά είναι τα μέτρα εκτίμησης της εγκυρότητας σε επιδημιολογικές μετρήσεις; Ποιά είναι τα μέτρα εκτίμησης της ακρίβειας σε επιδημιολογικές μετρήσεις; April 21, 2015 Page 2

3 Στόχος επιδημιολογικής μελέτης Να βρει μία έγκυρη και ακριβή εκτίμηση (μέτρο σχέσης) της συσχέτισης μεταξύ μίας έκθεσης με μία έκβαση April 21, 2015 Page 3

4 Εγκυρότητα και Ακρίβεια Εγκυρότητα (αλήθεια) Απουσία συστηματικού σφάλματος Η μελέτη μετρά αυτό που διατείνεται πως μετρά Ακρίβεια Απουσία τυχαίου σφάλματος Η επαναληψιμότητα του αποτελέσματος μιας μελέτης Αυθεντικότητα (απουσία συστηματικού και τυχαίου σφάλματος) April 21, 2015 Page 4

5 Εγκυρότητα και Ακρίβεια April 21, 2015 Page 5

6 Συστηματικά σφάλματα στην επιδημιολογία Το φαινόμενο της σύγχυσης (confounding) Συστηματικό σφάλμα επιλογής (selection bias) Συστηματικό σφάλμα πληροφορίας (information bias) April 21, 2015 Page 6

7 Συστηματικά σφάλματα στην επιδημιολογία Σφάλματα Σύγχυση Συστηματικό σφάλμα Λύσεις Διασφάλιση ποιότητας Έλεγχος ποιότητας Τυχαιοποίηση Στατιστική ανάλυση Διασφάλιση ποιότητας Έλεγχος ποιότητας Στατιστική ανάλυση April 21, 2015 Page 7

8 Σχεδιασμός επιδημιολογικών μελετών Αναλυτική αναφορά της ερευνητικής υπόθεσης (καθορισμός με λεπτομέρεια της έκθεσης και έκβασης) Αναλυτικό πρωτόκολο μελέτης (σχεδιασμός, επιλογή ερευνητικών ομάδων) Περιγραφή των δυνητικών συγχυτών και τροποποιητών Καθορισμός στατιστικής ισχύος και δείγματος Επιλογή των μεθόδων συλλογής πληροφορίας Εκπαίδευση (περιοδική επανεκπαίδευση) ερευνητών/προσωπικού Λεπτομερείς οδηγοί διενέργειας της μελέτης (manuals of operation) Διενέργεια πιλοτικής μελέτης Κατά τη διάρκεια της μελέτης, συνεχής επιτήρηση των μετρήσεων, επιβεβαίωση της υψηλής εγκυρότητας και επαναληπτότητάς τους Σωστή στατιστική ανάλυση, αναλύσεις ευαισθησίας, εξουδετέρωση κάποιων συστηματικών σφαλμάτων κατά τη στατιστική ανάλυση April 21, 2015 Page 8

9 Σχεδιασμός επιδημιολογικών μελετών Διασφάλιση ποιότητας: ενέργειες που διασφαλίζουν την ποιότητα της μελέτης πριν την έναρξη της συλλογής δεδομένων (πρωτόκολλο, οδηγοί διενέργειας) Έλεγχος ποιότητας: ενέργειες που διασφαλίζουν την ποιότητα της μελέτης κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων April 21, 2015 Page 9

10 Κύρια βήματα στη διασφάλιση ποιότητας Αναλυτικό πρωτόκολο μελέτης Επιλογή των μεθόδων συλλογής πληροφορίας Εκπαίδευση ερευνητών/προσωπικού Λεπτομερείς και προτυπωμένοι οδηγοί διενέργειας Διενέργεια πιλοτικής μελέτης April 21, 2015 Page 10

11 Κύρια βήματα στον έλεγχο ποιότητας Κατά τη διάρκεια της μελέτης, συνεχής επιτήρηση των μετρήσεων και επιβεβαίωση της υψηλής εγκυρότητας και επαναληπτότητάς τους Ποιοτική επιτήρηση των μετρήσεων (π.χ. over the shoulder, μαγνητοφώνηση συνεντεύξεων) Ποσοτική επιτήρηση (π.χ. μελέτες/μετρήσεις εγκυρότητας και επαναληπτότητας) April 21, 2015 Page 11

12 Μελέτες εγκυρότητας Σκοπός είναι να μετρήσουμε την αληθινή τιμή των μεταβλητών Does A cause B? A B Measure Measure Τι θα συμβεί εάν μετρήσουμε το A ή το B λανθασμένα; 12 Πιθανώς θα βρούμε μια λαθεμένη συσχέτιση μεταξύ Α και Β

13 Παράδειγμα Σχετίζεται το βάρος γέννησης με την εμφάνιση υπέρτασης στην ενήλικη ζωή; Curhan et al. Circulation. 1996;94: Ιδανική μέτρηση: βάρος γέννησης από το πιστοποιητικό γέννησης Όχι πάντα εφικτό σε μεγάλες κοόρτες για άτομα που έχουν γεννηθεί δεκαετίες πριν Εναλλακτικές μετρήσεις: Αυτό-αναφορά Αναφορά της μητέρας 13

14 Πόσο σωστά μπορούν οι εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης να προσεγγίζουν την αληθινή τιμή; Προτού ξεκινήσει η μελέτη πρέπει να εκτιμήσουμε την εγκυρότητα των εναλλακτικών τρόπων μέτρησης (μελέτες εγκυρότητας) Υπάρχουν μελέτες εγκυρότητας ήδη δημοσιευμένες; Η αληθινή τιμή δεν είναι πάντα γνωστή Πρέπει να βρούμε τον ιδανικό ή καλύτερο διαθέσιμο τρόπο μέτρησης χρυσός κανόνας μέτρησης (gold standard) 14

15 Χρυσός κανόνας μέτρησης Δεν υπάρχει πάντα ή μπορεί να είναι πολύ ακριβός ή πολύ παρεμβατικός Π.χ. Δευτερογενής διαλογή για καρκίνο προστάτη Χρυσός κανόνας: βιοψία Εναλλακτικός τρόπος μέτρησης: PSA Νέοι βιο-δείκτες για τη δευτερογενή διαλογή συχνά συγκρίνονται με το PSA 15

16 Εκτίμηση της εγκυρότητας ενός συνεχούς τρόπου μέτρησης Συνέκρινε τις τιμές του καινούριου τρόπου μέτρησης με τον χρυσό κανόνα Υπολόγισε τον συντελεστή συσχέτισης correlation coefficient (r) Pearson Spearman (για μη κανονικές κατανομές) Χρησιμοποιούνται και για εκτίμηση της επαναληπτότητας 16

17 Συντελεστής συσχέτισης Μετρά κατά πόσο δύο μεταβλητές έχουν γραμμική συσχέτιση Εύρος: -1 με +1 Απολύτως θετική +1 Απολύτως αρνητική -1 Καμία συσχέτιση 0 Παράδειγμα από τη διατροφική επιδημιολογία Ερωτηματολόγια vs. Βιοδείκτες: r = r =

18 Body Mass Index (kg/m 2 ) Συσχέτιση ΔΜΣ και ποσοστού σωματικού λίπους σε άνδρες στις ΗΠΑ Correlation Coefficient = Percent Body Fat** (%)

19 Μειονεκτήματα συντελεστή συσχέτισης 19

20 Εκτίμηση της εγκυρότητας ενός κατηγορικού τρόπου μέτρησης Συνέκρινε τις τιμές του καινούριου τρόπου μέτρησης με τον χρυσό κανόνα Εάν οι τρόποι μέτρησης έχουν πολλές κατηγορίες, υπολόγισε τον συντελεστή συσχέτισης του Spearman Εάν πρόκειται για διχότομες μεταβλητές, υπολόγισε ευαισθησία και ειδικότητα Εάν πρόκειται για διχότομες μεταβλητές ή μεταβλητές με λίγες κατηγορίες, υπολόγισε το 20 ποσοστό συμφωνίας ή τον δείκτη Κ

21 Μελέτη εγκυρότητας για το βάρος γέννησης Correlation between participants and their mothers birth certificates birth certificates Correlation between participants and their birth certificates Correlation between mothers and birth certificates 21 Troy et al. International Journal of Epidemiology 1996; 25:

22 Συσχέτιση ΔΜΣ και ποσοστού σωματικού λίπους σε άνδρες στις ΗΠΑ % Σωματικού λίπους ΔΜΣ Description Women Men Essential fat 10 13% 2 5% Athletes 14 20% 6 13% Fitness 21 24% 14 17% BMI Below 18.5 Weight Status Underweight Normal Overweight Acceptable 25 31% 18 24% Obesity 32%+ 25% and Above Obese 22

23 Ευαισθησία % λίπος (χρυσός κανόνας) ΔΜΣ 25% 25% 30 kg/m 2 A B < 30 kg/m 2 C D A + C Pr [A (A + C)] 23 Παχύσαρκοι και με τις δύο μετρήσεις Παχύσαρκοι μόνο με βάση το % λίπους

24 Ειδικότητα % λίπος (χρυσός κανόνας) ΔΜΣ 25% 25% 30 kg/m 2 A B < 30 kg/m 2 C D B + D Pr [D (B + D)] Όχι παχύσαρκοι και με τις δύο μετρήσεις 24 Όχι παχύσαρκοι μόνο με βάση το % λίπους

25 Υπολογίζοντας την ευαισθησία % λίπος (χρυσός κανόνας) ΔΜΣ 25% 25% 30 kg/m < 30 kg/m Ευαισθησία = 232/( )=0.28=28% 25

26 Υπολογίζοντας την ειδικότητα % λίπους (χρυσός κανόνας) ΔΜΣ 25% 25% 30 kg/m < 30 kg/m Ειδικότητα = 506/(14+506)=0.97=97% 26

27 Body Mass Index (kg/m 2 ) Συσχέτιση ΔΜΣ και ποσοστού σωματικού λίπους σε άνδρες στις ΗΠΑ B A D C 27 Percent Body Fat** (%)

28 Body Mass Index (kg/m 2 ) Συσχέτιση ΔΜΣ και ποσοστού σωματικού λίπους σε άνδρες στις ΗΠΑ Δυσταξινομημένοι Σωστά ταξινομημένοι ως παχύσαρκοι Σωστά ταξινομημένοι ως μη παχύσαρκοι Δυσταξινομημένοι 28 Percent Body Fat** (%)

29 Ρωτήστε τους ασθενείς σας να επιλέξουν ποια από τις παρακάτω φιγούρες τους ταιριάζει καλύτερα Μη παχύσαρκοι Παχύσαρκοι 29 Curhan, G. C. et al. Circulation 1996;94:

30 Φιγούρα επιλεγμένη από τον ασθενή Συμφωνία Φιγούρα επιλεγμένη από τον ιατρό

31 Ποσοστό συμφωνίας Ποσοστό ατόμων που ταξινομούνται με τον ίδιο τρόπο και με τις δύο μεθόδους ( κελιών συμφωνίας / σύνολο ατόμων) * = 105/374 = % 31

32 1 ο Πρόβλημα με τη χρήση του % συμφωνίας Για ασυνήθη ενδεχόμενα/νοσήματα, το % συμφωνίας είναι μεγάλο λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που είναι αρνητικοί και με τους δύο τρόπους μέτρησης Αντισώματα για HIV στο γενικό πληθυσμό Γρήγορο τεστ vs. PCR Rapid test Positive Negative Positive a c PCR Negative b d d % συμφωνίας = a + a+b+c+d % a+b+c+d

33 Λύση Υπολόγισε το ποσοστό θετικής συμφωνίας Rapid test Positive Positive A PCR Negative b Negative c X d % συμφωνίας = a a+b+c 100% X a+b+c+d 33

34 2 ο Πρόβλημα με τη χρήση του % συμφωνίας Δεν προσμετρά τη συμφωνία καθαρά και μόνο λόγω της τύχης π.χ., PCR vs. Ρίψη νομίσματος Ρίψη νομίσματος Κορόνα Γράμματα PCR test for a virus Positive Negative 0.05 = 5% b 0.5 c 0.45=45% % συμφωνίας = = 50%

35 Λύση Υπολόγισε το δείκτη Κάππα (Κ) % Παρατηρούμενης συμφωνίας % Συμφωνίας μόνο λόγω τύχης 100% % Συμφωνίας μόνο λόγω τύχης 35

36 Φιγούρα επιλεγμένη από τον ασθενή % Παρατηρούμενης συμφωνίας Φιγούρα επιλεγμένη από τον ιατρό Παρατηρούμενη συμφωνία = 105 / 374 =

37 Συμφωνία μόνο λόγω τύχης

38 Συμφωνία μόνο λόγω τύχης Αναμενόμενος αριθμός = Pr(σειράς)*Pr(στήλης)*σύνολο = (6 / 374)*(2 / 374)*374 = Αναμενόμενη συμφωνία = / 374 =

39 Υπολογίζοντας το δείκτη Κάππα kappa = = 0.11 Μπορεί να υπολογιστεί επίσης ένας σταθμισμένος δείκτης Κάππα, όταν συγκεκριμένοι τύποι ασυμφωνίας είναι χειρότεροι από άλλους 39 Σταθμισμένος Κάππα = 0.31

40 Ερμηνεία των τιμών του δείκτη Κάππα Value of kappa 0.0 < Strength of Agreement No agreement better than chance alone Poor Fair Moderate Good Very Good 40 * Altman, Practical Statistics for Medical Research. Chapman and Hall: London, England, 1991

41 41 Μελέτες επαναληπτότητας Εκτός από την εγκυρότητα, μας ενδιαφέρει και η ακρίβεια ή επαναληπτότητα των μετρήσεων Ακρίβεια=επαναληπτότητα=απουσία τυχαίου σφάλματος Για τον υπολογισμό της έκτασης του τυχαίου σφάλματος, κάνουμε πολλαπλές μετρήσεις στο ίδιο άτομο/δείγμα Πηγές μεταβλητότητας Μεταξύ ατόμων στη μελέτη Ενδο-ατομικές (φυσιολογία/τύχη) Μεταξύ ή ενδο εργαστηριακές, εκτιμητές (σφάλματα)

42 42 Ενδο-ατομικές πηγές μεταβλητότητας

43 43 Μελέτες επαναληπτότητας

44 Εκτίμηση της επαναληπτότητας ενός συνεχούς τρόπου μέτρησης Συνέκρινε τις τιμές από πολλαπλές μετρήσεις του ίδιου τρόπου μέτρησης Υπολόγισε τον Συντελεστή συσχέτισης (όμοια όπως στις μελέτες εγκυρότητας) Συντελεστή μεταβλητότητας (coefficient of variation) Συντελεστή ενδο-ταξιακής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) 44

45 Συντελεστής μεταβλητότητας Συντελεστής μεταβλητότητας = Τυπική απόκλιση των πολλαπλών μετρήσεων * 100 Αριθμητικός μέσος των πολλαπλών μετρήσεων Θέλουμε να παίρνει τιμές μικρότερες από 10% 45

46 Συντελεστής μεταβλητότητας (CV%) CV% = 10/100 =10% CV% = 10/1000 =1.0% Πιο ακριβής μέτρηση Ίδια τυπική απόκλιση

47 Παράδειγμα Υπολογισμός της έκτασης του τυχαίου σφάλματος για τον αυξητικό παράγοντα της ινσουλίνης 1 (IGF-1) Πηγές τυχαίου σφάλματος Στα μηχανήματα ELISA kit, αναλυτής Ανθρώπινα Σφάλμα στη χρήση πιπετών, σφάλμα στην εισαγωγή των δεδομένων 47

48 Μελέτη επαναληπτότητας Plate 1 Plate 2 Plate 3 Plate N Quality control Specimen: One person s plasma Quality control specimens randomly placed on each assay plate. Technician is blinded to which samples are the quality control specimens. 48

49 Μελέτη επαναληπτότητας Replicate 1 Replicate 2 Plate mean Plate standard deviation CV% Plate % Plate % Plate % Plate % Plate % Plate % Overall mean 49 Mean of the CV%s 3.0%

50 Συντελεστής ενδο-ταξιακής συσχέτισης ICC = Variance between individuals Variance between individuals + Variance within individuals Range: 0 to 1 50

51 Συντελεστής ενδο-ταξιακής συσχέτισης Μελέτη επαναληπτότητας για τη C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP). 56 άνδρες έδωσαν 3 φορές αίμα σε 4 χρόνια LnCRP - Mean LnCRP (mg/l) Figure 2a 1 56 Id Year 2 Year 4 Year 6 C-reactive protein 51 Between Person Variance Within Person Variance ICC ICC = 0.37 / ( ) 0.24

52 Ερμηνεία συντελεστή ενδο-ταξιακής συσχέτισης Η ενδο-ατομική μεταβλητότητα πρέπει να είναι μικρότερη από τη μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων ICC > Η μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων υποδηλώνει βιολογική μεταβλητότητα. Το ICC είναι το ανάλογο του δείκτη Κάππα για κατηγορικές μεταβλητές 52

53 Εκτίμηση της επαναληπτότητας ενός κατηγορικού τρόπου μέτρησης Συνέκρινε τις τιμές από πολλαπλές μετρήσεις του ίδιου τρόπου μέτρησης Υπολόγισε τον Συντελεστή συσχέτισης Spearman (εάν πολλές κατηγορίες) % Συμφωνίας ή δείκτη Κάππα (όμοια με τις μελέτες εγκυρότητας) 53

54 Συλλογή δεδομένων Πηγές σφαλμάτων σε μετρήσεις κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών μελετών Σφάλμα οργάνων μέτρησης Σφάλμα παρατηρητή/ συνεντευκτή Σφάλμα αυτό-αναφοράς Σφάλμα καταγραφής Σφάλμα στην εισαγωγή δεδομένων 54 Χρήση δεδομένων

55 Επιμύθιο Συστηματικά και τυχαία σφάλματα είναι πανταχού παρόντα στις επιδημιολογικές μελέτες Το σημαντικό είναι να μπορείς να εκτιμήσεις την ύπαρξη και το μέγεθός τους ή/και να τα διορθώσεις για να μην καταλήξεις σε λαθεμένη εκτίμηση της συσχέτισης που μελετάς 55

56 Συσχέτιση βάρους γέννησης και υπέρτασης Birth Weight Category, lb 56 Cohort, n στην ενήλικη ζωή Cases, n Relative Risk Errorcorrected Relative Risk < * 1.52* * 1.17* * P<0.05 Curhan et al. Circulation 1996;94: Η μέθοδος μέτρησης του βάρους γέννησης μέσω της αυτό-αναφοράς περιείχε σφάλμα που προκάλεσε μικρή υπο-εκτίμηση της συσχέτισης, όλα τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά πριν και μετά τη διόρθωση για αυτό σφάλμα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία

22/4/2010. Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Σφάλματα προκατάληψης, Συγχυτικοί παράγοντες και πλάνες στην Επιδημιολογία Νίκος Τζανάκης Περίγραμμα μαθήματος Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συστηματικών λαθών με έμφαση στις μελέτες ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επαγωγή με τα Οφθαλμολογικά Δεδομένα

Στατιστική Επαγωγή με τα Οφθαλμολογικά Δεδομένα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οπτική και Όραση Στατιστική Επαγωγή με τα Οφθαλμολογικά Δεδομένα Καρακώστα Άννα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Ιωάννα Μοσχανδρέα ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός και στόχοι της έρευνας Ανασκόπηση δημοσιευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(Συμπλ 1):10-59 CONSORT 2010, explanation and elaboration Updated guidelines for reporting parallel group randomized trials CONSORT 2010, επεξήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα