Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα , Τηλ Fax , Tsami Karatasi Str.-Athens , Tel Fax , Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 Βαλαβανιώτη Ευαγγελία Ερευνητική Συνεργάτιδα ΙΟΒΕ ΙΟΒΕ Αύγουστος 2014

2 Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 1975 με στόχους την προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Το ΙΟΒΕ επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 2013 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 AVIN OIL ΔΙΕΘΝΗ 2 ΑΙΓΑΙΟΝ OIL ΔΙΕΘΝΗ 3 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΕΘΝΗ 5 CYCLON ΔΙΕΘΝΗ 6 ΕΚΟ ΔΙΕΘΝΗ 7 ΕΛΙΝΟΙΛ ΔΙΕΘΝΗ 8 ΕΤΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 MAMIDOIL - JETOIL ΔΙΕΘΝΗ 10 REVOIL ΔΙΕΘΝΗ 11 CORAL ΔΙΕΘΝΗ 12 CORAL Gas ΔΙΕΘΝΗ ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Συγκεντρωτικά Στοιχεία του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Αριθμοδείκτες Κλάδου Εταιρειών Πετρελαιοειδών ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΑΛΛΟΙ Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κλάδου Πετρελαιοειδών ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4

5 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Οικονομικά Αποτελέσματα Το 2013 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών 1 διαμορφώθηκαν σε εκατ. έναντι εκατ. το 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 12,5%. Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μικρή άνοδο κατά 3,8% έναντι του 2012, διακόπτοντας τη συνεχή πορεία υποχώρησής του από το 2009 που είχε οδηγήσει σε σωρευτικές απώλειες κατά 41%. Ως αποτέλεσμα η πτώση στην αξία πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων. Τα μικτά κέρδη το 2013 περιορίστηκαν περαιτέρω υποχωρώντας στα 373 εκατ., έναντι 405 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Το συνολικό κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 12,5%. Αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη του συνολικού κόστους πωληθέντων, παρατηρείται ότι το 2013 το 65,6% αυτού αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου καταγράφει μείωση κατά 14,4% έναντι του 2012, απορροφώντας μαζί με τους δασμούς και τους φόρους το μεγαλύτερο μερίδιο της μεταβολής του κόστους πωληθέντων. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 34% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων. Μικρή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό μικρότερο του 1%. σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. έναντι 493 εκατ. το Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών σχεδόν όλα σχεδόν σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση τα ανόργανα έσοδα/έξοδα. Διάγραμμα 1 Ανάλυση Δαπανών του Κλάδου, 2013 Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. Το 2013 ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 98,0 εκατ., έναντι 81,7 την προηγούμενη περίοδο. 14,5% 59,1% 1.2 Περιουσιακή Διάρθρωση Τα περισσότερα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση το 2013 (Διάγραμμα 2). 1,5% 6,0% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16,4% 2,3% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν το 2013 κατά 7% περίπου σε 1 Τα σύνολα αναφέρονται μόνο στα μέλη του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελαιοειδών (βλ. Πίνακα σελ.3). ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

6 Πίνακας 1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2013 (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2012/2013 (Α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ Μ.Τ , ,71 3,8% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,3% ΚΟΣΤΟΣ CIF ,4% ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ,2% ΆΜΕΣΑ ΈΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,2% (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,5% (Α-Β) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ,9% (Γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,3% (Δ) ΣΥΝΟΛΟ (Α-Β)+Γ ,2% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,0% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,4% ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,4% ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,6% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ,9% (Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,7% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (Δ-Ε) ,0% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ Τ&Φ ΑΝΑ Μ.Τ. (Δ-Ε)/Α -0,81 0,50-161,6% ΤΟΚΟΙ (net) ,8% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,2% ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ Μ.Τ. -7,21-7,45 3,3% ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,6% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ,0% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ Μ.Τ. -8,60-9,95 15,6% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Διάγραμμα 2 Εξέλιξη Μεγεθών Περιουσιακής Διάρθρωσης, (σε εκατ. ) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΑ Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. Αναλυτικότερα, τα πάγια υποχώρησαν το 2013, κατά 6%, ενώ παράλληλα μικρή μείωση (-3,5%) σημείωσε το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη του βραχυπρόθεσμου παθητικού το οποίο μειώθηκε οριακά κατά 0,6%. Απόρροια των ανωτέρω ήταν να μειωθεί περαιτέρω το κεφάλαιο κίνησης, που αποτελεί τη διαφορά κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού, από 759 εκατ. το 2012 σε 714 εκατ. το 2012 (-5,9%). Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου το 2013 μειώθηκε (5,9%) σε σχέση με το Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2 και του Διαγράμματος 2, η καθαρά θέση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10,4%, από ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6

7 733 εκατ. το 2012 σε 656 εκατ. περίπου το Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρατηρείται ότι αυξήθηκαν σημαντικά το 2013 κατά 161% σε σχέση με το 2012, ενώ αντίθετα η εξάρτηση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από ξένα κεφάλαια περιορίστηκε με την σημαντική υποχώρηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 41% το Πίνακας 2. Περιουσιακή Διάρθρωση (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2012/ ΠΑΓΙΑ ,9% 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,5% 3. ΜΕIΟΝ : ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ,6% 4. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (4=2-3) ,9% Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α = 1+2-3) ,9% 5. ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ,4% 6. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,7% 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,5% 8. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,6% Β. ΣΥΝΟΛΟ (Β= ) ,9% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.3 Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων / Εξόδων Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται αναλυτικότερα τα Διάγραμμα 3 Εξέλιξη Φορολογικών Στοιχείων & Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων (σε εκατ. ) μεγέθη σχετικά με τη φορολογία και τα ανόργανα έσοδα / έξοδα. Οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές μειώθηκαν ελαφρά το 2013 φτάνοντας τα 10,8 εκ. έναντι 13,4 εκ. το 2012 (βλ. και Πίνακα 10). Οι ανόργανες δαπάνες (έσο ,0 10,8 24,7 Φόροι Εισοδήματος δα) προσέγγισαν το 2013 τα 7 εκατ., ενώ οι φόροι εισοδήματος χρήσεως αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας τα 24,7 εκατ. έναντι 13,2 εκατ. την προηγουμένη χρήση ,5 13,2 13,4 Ανόργανα Έσοδα/ Έξοδα Φόροι & Εισφορές 10, ,8 14, Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7

8 Πίνακας 3. Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2012/2013 Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,1% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,0% ΣΥΝΟΛΟ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 63 ΕΓΛΣ) ,4% Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (net) ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,6% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,5% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -819, ,0% ΔΙΑΦΟΡΑ ,9% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,2% Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 47,0 538,0 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,6% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.4 Επενδύσεις και Λοιπά Στοιχεία του Κλάδου Το γενικότερο αρνητικό επενδυτικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, ακολουθούν και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες ταξινομούνται σε εκείνες που αφορούν «την ασφάλεια και το περιβάλλον» και στις «λοιπές». Μείωση κατά 19,4% έναντι του 2012, σημειώνουν οι συνολικές επενδύσεις για το 2013 τάση που προκύπτει από τη έντονη υποχώρηση κατά 64% των επενδύσεων για ασφάλεια και περιβάλλον και λιγότερο των λοιπών επενδύσεων (-14,9%). Οι επενδύσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον υποχώρησαν στις χιλ. το 2013, έναντι χιλ. το προηγούμενο έτος Διάγραμμα 4 Κατανομή Επενδύσεων (σε χιλ. ) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8

9 Οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι ανέρχονται στα 947 χιλ. m 3 το 2013, καταγράφοντας μικρή μείωση της τάξης του 4% σε σχέση με το Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στους ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους από 364,4 χιλ. m 3 το 2012 σε. 116 χιλ. m 3 το Ο αριθμός των πρατηρίων, που φέρουν το σήμα των εταιρειών πετρελαιοειδών, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση κατά 4,4%, στα πρατήρια το 2013 έναντι το 2012 (βλ. Πίνακα 4). Αντίστοιχα, έντονη υποχώρηση παρουσίασαν οι πωλήσεις σε χιλ. μ.τ. στα πρατήρια, καθώς διαμορφώθηκαν σε χιλ. μ.τ. το 2013, υποχωρώντας κατά 24,2% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πίνακας 4. Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία (σε χιλ. ) (Α) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ % Μεταβολή 2012/2013 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,9% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,0% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,4% (Β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 1 0 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ,0% ΑΛΛΑ ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,3% (Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ,4% (Δ) ΙΔΙΟΚΤ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ. m ,0% (E) ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ. m3 364,4 116,1-68,1% (ΣΤ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ χιλ. m3 472,7 301,4-36,2% (Ζ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ,5% (Η) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ,7% (θ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ,7% (Ι) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ,5% 2) ΤΡΙΤΩΝ ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,2% (Κ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ. Μ.Τ. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ,2% (Λ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,5% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.5 Κοινωνικό Προϊόν Το κοινωνικό προϊόν, αποτελεί μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων που κατανέμεται στο προσωπικό, στο κράτος, στους μετόχους και στους πιστωτές. Είναι δηλαδή δαπάνες για (α) τη μισθοδοσία του προσωπικού και την παροχή σε αυτό διαφόρων ωφελημάτων πέραν των στενά προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού για νοσοκομειακή περίθαλψη και συνταξιοδοτικές παροχές), την κάλυ- ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9

10 ψη των ασφαλιστικών εισφορών στους διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, (β) την πληρωμή στο κράτος του φόρου εισοδήματος, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και διαφόρων άλλων φόρων, την πραγματοποίηση διαφόρων δωρεών και χορηγιών, (γ) την πληρωμή τόκων στα πιστωτικά ιδρύματα, (δ) την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών. Με την ευρεία έννοια, και τα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικό προϊόν αφού καταλήγουν στη χρηματοδότηση άλλων παραγωγικών μονάδων, που και αυτές με τη σειρά τους παράγουν κοινωνικό προϊόν, όπως αρχικά ορίσθηκε. Ο ρυθμός μεταβολής του κοινωνικού προϊόντος, μετά από μία περίοδο θετικών μεταβολών , το 2011 ξεκίνησε μια περίοδος πτωτικής τάσης (-16%) με το 2012 να παρουσιάζεται μείωση κατά 8,4% και αυτή να περιορίζεται το 2013 στο 8%. Το κοινωνικό προϊόν αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 7% την περίοδο , ωστόσο το 2013 διαμορφώθηκε στα εκατ. (από εκατ. το 2012). Πίνακας 5. Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2012/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Α. ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,3% Β. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,3% Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ/ ΑΝOΡΓΑΝΑ - ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ ,9% 1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α+Β+Γ) ,2% Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CIF ,4% Ε. ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,2% Ζ. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,7% Η. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,6% 2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (Δ+Ε+Ζ+Η) ,2% 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (1-2) ,0% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5, οι εισροές / έσοδα του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών του κλάδου από την οικονομική δραστηριότητα του έτους 2013, ανέρχονται σε εκατ., εκ των οποίων τα εκατ. (62,9%) διατέθηκαν για κάλυψη του κόστους προϊόντων CIF, ένα μικρότερο μέρος (2,5%) κάλυψε άλλα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών, ενώ ακόμη μικρότερο κομμάτι αποσπούν τα άμεσα έξοδα αγορών και οι αποσβέσεις. Διάγραμμα 5 Κατανομή Εκροών- Κοινωνικού προϊόντος 2013 (%) Κόστος Προϊόντων CIF 33,7% 0,3% 2,5% 0,6% 62,9% Άμεσα Έξοδα Αγορών Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Αποσβέσεις Kοινωνικό προϊόν Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 10

11 Η συνεισφορά του κλάδου πετρελαιοειδών (με βάση τα ενοποιημένα μεγέθη) στο κοινωνικό προϊόν αν και μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το 2013 ο κλάδος πετρελαιοειδών δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ξεπερνούν τα εκατ. και κατέβαλε στο εν ενεργεία προσωπικό, υπό μορφή καθαρών αμοιβών και άλλων παροχών, περίπου 104 εκατ. Πίνακας 6. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2012/2013 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΜOΙ & ΦΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ,2% ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13377, ,4% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,6% ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,9% 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,0% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,8% 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ,8% 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( ) ,0% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Διάγραμμα 6 Σύνθεση Κοινωνικού Προϊόντος 2013 (%) 2,8% 2,1% -2,0% Έσοδα Δημοσίου Καθαρές Αμοιβές και Λοιπές Παροχές 97,7% Τράπεζες Kέρδη προς διάθεση Η συνεισφορά αυτή, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υλοποιείται με την παραγωγή «πλούτου» (έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος και με τη συμβολή και επίδραση στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά, προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνεισφοράς αυτής. Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 11

12 2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2013 Στην παρούσα ενότητα επιδιώκεται μια σύντομη ανάλυση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών και οικονομικών στοιχείων που εκτιμήθηκαν και παρουσιάστηκαν ήδη για το σύνολο των δώδεκα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, για το έτος Ταυτόχρονα, εκτιμώνται οι μεταβολές αυτών των δεικτών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παρέχουν πληροφόρηση για την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων και αποδίδουν ουσιαστικά την ικανότητα της διοίκησης να μεγιστοποιεί τα κέρδη της με βάση τα υφιστάμενα περιουσιακά της στοιχεία. ίων μπορεί εύκολα να μηδενιστεί σε περίπτωση που ο κλάδος διέλθει περίοδο κρίσεως. Το 2013, η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των εξεταζόμενων εταιρειών διαμορφώθηκε οριακά θετικά στο 0,3%, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά μια μονάδα περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος σε σχέση με το (β) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ & μετά τους Φόρους: (ΚΠΦ/ Μ.Ο. διετίας Καθαρής Θέσης)*100 & (ΚΜΦ/ Μ.Ο. διετίας Καθαρής Θέσης) *100. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων την αποδοτικότητα των επιλεχθέντων δειγμάτων απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα των των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι επιχειρήσεων. Η υψηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας αριθμοδείκτες. ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ευη- (α) Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολούμενων μερίας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Αυτό Κεφαλαίων: (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων/ Μ.Ο. μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκησή 2ετίας Συνόλου Απασχολουμένου Κεφαλαίου)*100. τους, στις ευνοϊκές για αυτές οικονομικές συνθήκες και στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα τους. Η διαφορά μεταξύ του αριθμοδείκτη του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών α- αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων προ φόρων και νεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων αυτού μετά τους φόρους εντοπίζεται στη χρήση τους (ίδια και ξένα). Με άλλα λόγια, μετρά του μεγέθους κέρδη (ζημιές) προ φόρων στη την ικανότητα των επιχειρήσεων για πραγματοποίηση θέση του αριθμητή για τον υπολογισμό του πρώτου κερδών, καθώς και το βαθμό επιτυχίας αριθμοδείκτη και αντίστοιχα στη χρήση του των διοικήσεών τους. Όσο υψηλότερος είναι ο μεγέθους καθαρά κέρδη (ζημιές) στη θέση του αριθμοδείκτης τόσο ευνοϊκότερο είναι το οικονομικό αριθμητή για τον υπολογισμό του δεύτερου. περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του δείγμα- τος. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Το 2013, η μείωση των προ φόρων κερδών οδήγησε συνόλου απασχολουμένων κεφαλα- την προ φόρων αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε επιδείνωση κατά 1 τουλάχιστον ποσοστιαίας μονάδας, φτάνοντας το -10,6%. Παρόμοια 2 Στο δείγμα της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται δώδεκα πορεία είχε και ο δείκτης της αποδοτικότητας ι- (12) επιχειρήσεις. Από αυτές, έντεκα (11) έχουν υιοθετήσει δίων κεφαλαίων μετά από φόρους, ο οποίος έφ- τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12

13 τασε στο -14,1%, υποχωρώντας σημαντικά σε σχέση με το Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης τόσο των προ φόρων όσο και των μετά τους φόρους καθαρών κερδών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (γ) Μικτό Περιθώριο Κέρδους: (Μικτά Κέρδη / Αξία Πωλήσεων)*100 Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένδειξη της πολιτικής αγορών-πωλήσεων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και θεωρείται σημαντικό μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διοικήσεών τους. Μια υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει την ικανότητα των επιχειρήσεων για επίτευξη φθηνών αγορών και πωλήσεων σε υψηλές τιμές. Η τιμή του δείκτη εξαρτάται και από τη δομή των κεφαλαίων των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, δηλαδή από το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, γιατί είναι ενδεχόμενο τα κέρδη τους να διατίθενται σε σημαντικό ποσοστό για την πληρωμή τόκων. Α- κόμη, μπορεί να επηρεάζεται από τη μέθοδο α- ποτίμησης των αποθεμάτων. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους να μην περιέχει μια πλήρη εικόνα της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, διότι ένα μικρό περιθώριο μπορεί να συνοδεύεται από πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε οριακά το 2013, παραμένοντας όμως σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Σε επίπεδο εταιρειών, το υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους κατέγραψε η Coral Gas (14,5%) με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η κύρια δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων εταιρειών του δείγματος καθώς τα έσοδα της προέρχονται από την εμπορία υγραερίου. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πέραν της εταιρείας αυτής, τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψε η BP Ελληνική (7,7%) και η Cyclon (5,1%) με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται κάτω από 5%. Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσίασαν η ΕΤΕΚΑ με 1,6% και η Revoil με 2,5%. (δ) Καθαρό Περιθώριο Κέρδους προ φόρων: (Κέρδη προ Φόρων / Αξία Πωλήσεων)*100. Ο λόγος των κερδών προ φόρων προς τις πωλήσεις εκφράζει τον αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων) ή καθαρού κέρδους. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης καταγράφει το ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων με συνυπολογισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών εσόδων / εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι μια επιχείρηση ή ένα σύνολο επιχειρήσεων. Το 2013, το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε περαιτέρω σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε σε -0,7%, λόγω της διεύρυνσης των ζημιών του κλάδου. Σε εταιρικό επίπεδο, το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους το 2013 κατέγραψε η Coral Gas (2,7%) με την BP Ελληνική (1,2%) και την Cyclon (0,5%) να ακολουθούν, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κινήθηκαν οριακά αρνητικά. Μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα Ελληνικά Καύσιμα (-2,7%). ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 13

14 Πίνακας 7. Αριθμοδείκτες Εταιρειών Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολουμένων Κεφαλαίων -0,4% 0,3% 2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων -9,1% -10,6% 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά από Φόρους -10,9% -14,1% 4. Μικτό Περιθώριο Κέρδους 3,2% 3,4% 5. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προ φόρων) -0,5% -0,7% 6. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Δημόσιο 97,6% 97,7% (α) Δασμοί / Φόροι Αγορών 97,0% 96,8% (β) Φόρος Εισοδήματος 0,3% 0,7% (γ) Άλλοι φόροι και εισφορές 0,3% 0,3% 7. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Προσωπικό 2,9% 2,8% (α) Αμοιβές Προσωπικού 2,2% 2,0% (β) Εργοδοτικές Εισφορές 0,7% 0,7% 8. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Τράπεζες 1,5% 2,1% 9. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Επιχειρήσεις -2,0% -2,6% 10. Επενδύσεις προς Μικτά Κέρδη 11,2% 9,8% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 2.2 Αριθμοδείκτες Κοινωνικού Προϊόντος & άλλοι Οι αριθμοδείκτες κοινωνικού προϊόντος παρέχουν πληροφόρηση για τη διανομή του κοινωνικού προϊόντος: (α) στο Δημόσιο, (β) στο Προσωπικό, (γ) στις Τράπεζες και (δ) στους Μετόχους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως κοινωνικό προϊόν νοείται η διαφορά του συνόλου των εισροών (αξία πωλήσεων, άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, έκτακτα και ανόργανα έσοδα/ έξοδα) και του συνόλου των εκροών (κόστος προϊόντων CIF, άμεσα έξοδα αγορών, άλλα λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις) των επιχειρήσεων. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται ένας ακόμη αριθμοδείκτης, αυτός των επενδύσεων προς το σύνολο των μικτών (α) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Δημόσιο Οι εξεταζόμενες εταιρείες διαθέτουν το κοινωνικό προϊόν τους στο Δημόσιο μέσω (α) δασμών και φόρων αγορών, (β) φόρου εισοδήματος και (γ) άλλων φόρων και εισφορών. Το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο Δημόσιο αυξήθηκε οριακά στο 97,7% το 2013 από 97,6% το Σε εταιρικό επίπεδο, τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψαν τα Ελληνικά Καύσιμα (106,8%), ενώ ακολουθεί η Revoil (98,6%) και η ΕΤΕΚΑ με 98,3%. Από την άλλη, το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η BP Ελληνική με (7,6%). κερδών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14

15 (β) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Προσωπικό Μέρος του κοινωνικού προϊόντος των επιχειρήσεων του δείγματος διατίθεται στο προσωπικό τους μέσω (α) των αμοιβών και (β) των εργοδοτικών εισφορών. Το 2013, ο δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 2,8%, ενώ ο δείκτης των αμοιβών προσωπικού μειώθηκε οριακά κατά 0,2%. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, τις πρώτες θέσεις στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο προσωπικό για το 2013 κατείχαν η BP Ελληνική με ποσοστό 76,7% και η Coral Gas με 15,2%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η ETEKA και η Revoil με 0,8% και 0,9%, αντίστοιχα. (γ) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Τράπεζες Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μέρος του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες για την αποπληρωμή δανείων. Για την οικονομική χρήση 2013, το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στις τράπεζες βελτιώθηκε φτάνοντας το 2,1% σε σχέση με το 1,5% του Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες το συγκεκριμένο έτος, ήταν η Mamidoil-Jetoil και η BP Ελληνική με 5,7% και 5,0% αντίστοιχα ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κυμαίνονται χαμηλά, χωρίς να ξεπερνούν σε ποσοστό το 3%. Από την άλλη μεριά, το χαμηλότερο ποσοστό διέθεσαν η Coral Gas (0,4%) και η ΕΤΕΚΑ (0,8%). (δ) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στους Μετόχους - Επιχειρήσεις μέρος του κοινωνικού προϊόντος για την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών. Το 2013 η τιμή του εν λόγω δείκτη κυμάνθηκε και πάλι σε αρνητικά επίπεδα (-2,6%) σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το Η ε- πιδείνωση του δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση των καθαρών κερδών μετά τους φόρους της χρήσης του 2013 (βλ. Πίνακα 8). Αναφορικά με τις εταιρείες του δείγματος, μόνο η BP Ελληνική και η Coral Gas φαίνεται να ξεχωρίζουν διαθέτοντας το 10,8% (και το 9,5% αντίστοιχα) του κοινωνικού τους προϊόντος για πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και αύξηση των αποθεματικών τους, ενώ στις τελευταίες θέσεις και με αρνητικό πρόσημο στην τιμή του δείκτη βρίσκονται τα Ελληνικά καύσιμα (-10,3%) και η Mamidoil-Jetoil (-4,4%)(Πίνακας 14). (ε) Επενδύσεις προς Μικτά κέρδη Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν ανήκει στην κατηγορία των αριθμοδεικτών διανομής κοινωνικού προϊόντος. Ζητούμενο εδώ είναι η σύγκριση των συνολικών επενδύσεων των επιχειρήσεων του δείγματος με τα μικτά τους κέρδη. Το 2013, ο δείκτης επιδεινώθηκε κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 9,8% από 11,2% την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση οφείλεται εν μέρει στην επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων, η οποία ήταν περιορισμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό είναι τα Ελληνικά Καύσιμα με 22,2%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελινόιλ με ποσοστό κοντά στο 1,8%. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν επίσης ένα ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15

16 3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών, Πίνακας 8. Οικονομικά Αποτελέσματα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Α (Α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ Μ.Τ , ,71 % μεταβολή - -5,2% 3,0% 12,6% -0,8% -2,2% 0,9% -0,1% 2,4% 6,5% -12,6% -5,1% -28,5% 3,8% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,4% 7,6% 22,2% 15,0% 4,4% 26,8% -15,8% 20,2% 5,0% -7,8% -12,3% ΚΟΣΤΟΣ CIF % μεταβολή - -21,9% -5,8% 15,7% 11,7% 38,8% 15,8% 6,0% 27,6% -29,2% 18,3% 21,4% -7,4% -14,4% ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ % μεταβολή - 35,0% 2,4% 14,0% 2,3% -1,3% 16,2% 0,7% 35,8% 13,8% 29,8% -16,6% -7,6% -8,2% ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ % μεταβολή - -14,4% -21,9% -20,7% 11,6% 51,9% 92,6% -4,7% -40,4% -4,9% 2,4% 9,7% -4,5% -32,2% (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ % μεταβολή - -7,9% -3,0% 14,8% 8,2% 24,7% 16,4% 4,4% 29,2% -16,9% 22,8% 5,7% -7,5% -12,5% (Α-Β) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ % μεταβολή - 5,1% 17,5% 10,7% 2,7% -0,5% -1,2% 4,1% -6,6% 6,1% -18,6% -11,4% -17,1% -7,9% (Γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ % μεταβολή - -4,3% 27,1% 28,9% 18,6% 10,3% 19,5% 10,0% 6,2% 33,8% -35,3% -0,6% -22,2% 14,3% (Δ) ΣΥΝΟΛΟ (Α-Β)+Γ % μεταβολή - 4,4% 18,2% 12,2% 4,1% 0,6% 1,2% 4,9% -5,1% 10,9% -21,8% -9,7% -18,0% -4,2% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ % μεταβολή - -10,0% 6,1% 20,1% 8,5% 6,9% 6,5% 6,1% 6,4% 0,2% -4,9% -13,3% -13,1% -13,0% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ % μεταβολή - -1,4% 0,6% 21,5% 15,8% 17,7% 15,2% 9,9% 1,2% 15,9% -17,2% 1,0% -5,9% -4,4% ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ % μεταβολή - -4,2% 21,0% 8,4% 22,2% 42,9% -1,6% 2,0% 24,2% -14,0% -6,7% 2,2% -3,6% -19,4% ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ % μεταβολή - 6,9% 12,9% 5,8% 21,9% -3,6% 9,1% -0,2% 7,0% 0,6% -10,8% -18,3% -13,3% -6,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ % μεταβολή - 12,7% -2,0% 8,2% 5,7% 1,4% -12,0% 6,1% 4,1% 13,3% -13,4% 2,2% -6,8% -5,6% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ % μεταβολή - -4,5% 77,5% -77,3% -597,4% 143,9% -111,4% -317,7% 52,5% -22,9% -1,2% -52,3% -115,2% 372,9% (Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ % μεταβολή - 3,9% 11,4% 4,5% 10,5% -7,0% 21,2% -1,9% 6,0% 2,7% -10,9% -9,1% -13,0% -6,7% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (Δ-Ε) % μεταβολή - 6,7% 52,7% 40,9% -13,4% 27,4% -50,1% 46,9% -51,4% 85,3% -76,7% -20,8% -129,9% -164,0% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ Τ&Φ ΑΝΑ ΧΙΛ. Μ.Τ. (Δ-Ε)/Α 6,099 6,861 10,174 12,733 11,116 14,475 7,158 10,528 5,000 8,701 2,318 1,934-0,810 0,499 % μεταβολή - 12,5% 48,3% 25,2% -12,7% 30,2% -50,5% 47,1% -52,5% 74,0% -73,4% -16,6% -141,9% -161,6% ΤΟΚΟΙ (net) % μεταβολή - 7,0% -43,8% 30,0% -21,6% 7,4% 28,7% -13,7% 146,7% -18,7% 17,8% 38,3% -3,1% 28,8% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % μεταβολή - 6,6% 97,6% 40,2% -13,4% 33,2% -57,1% 63,1% -86,6% 456,0% -112,9% 185,8% 84,6% 7,2% ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΧΙΛ Μ.Τ. 4,171 4,687 8,988 11,188 9,763 13,289 5,646 9,220 1,205 6,294-0,928-2,796-7,213-7,448 % μεταβολή - 12,4% 91,8% 24,5% -12,7% 36,1% -57,5% 63,3% -86,9% 422,2% -114,7% 201,2% 158,0% 3,3% ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ % μεταβολή - 46,1% 51,6% 42,2% -11,3% -8,4% -53,5% 6,6% -47,0% 144,6% -24,9% -69,3% 25,8% 86,6% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) % μεταβολή - -31,0% 190,1% 42,6% -18,4% 80,5% -59,2% 100,5% -102,5% -2165,0% -188,4% 0,4% 76,2% 20,0% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΧΙΛ. Μ.Τ. 2,139 1,555 4,380 5,384 4,563 8,420 3,401 6,826-0,168 3,264-3,302-3,493-8,604-9,950 % μεταβολή - -27,3% 181,6% 22,9% -15,3% 84,5% -59,6% 100,7% -102,5% -2039,4% -201,2% 5,8% 146,3% 15,6% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 16

17 Πίνακας 9. Περιουσιακή διάρθρωση ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Β ΜΕΡΜ ΠΑΓΙΑ ,6% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % μεταβολή - 0,7% 4,3% 24,8% 9,9% 9,8% 6,1% 14,1% 10,2% 10,0% 1,8% 1,7% 2,0% -5,9% ,6% % μεταβολή - 5,6% 4,2% 4,6% 9,1% 21,8% 10,6% 16,4% -9,4% 2,3% 12,2% -4,5% -16,0% -3,5% ΜΕIΟΝ: ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ,8% % μεταβολή - 18,7% 13,6% -55,8% 24,6% 116,3% 2,7% 20,3% -15,2% 9,8% 9,2% -8,1% -22,5% -0,6% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ,4% % μεταβολή - -8,8% -9,1% 113,0% 3,3% -20,7% 20,3% 12,3% -3,0% -5,1% 15,5% -0,6% -9,5% -5,9% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,7% % μεταβολή - -3,7% -1,6% 15,0% 14,3% 22,0% 12,4% 13,3% 4,0% 3,4% 7,3% 0,7% -2,9% -5,9% ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ,6% % μεταβολή - 1,8% 1,1% 14,5% 15,1% 10,9% 0,8% 10,0% -3,9% 10,1% -4,7% -2,7% -4,5% -10,4% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,2% % μεταβολή - -18,7% -28,8% -4,1% 25,8% 119,6% 24,7% 36,9% 25,3% -20,7% 26,1% 1,7% -48,5% 161,7% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,1% % μεταβολή - 7,7% 11,1% 9,0% 27,9% -22,2% 12,4% 15,7% -5,8% 1,5% -36,8% -39,0% -29,1% -12,5% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,4% % μεταβολή - -10,4% 1,6% 25,9% 4,4% 34,7% 29,1% 5,0% 4,3% 14,0% 22,6% 7,9% 26,6% -41,6% ΣΥΝΟΛΟ ,7% % μεταβολή - -3,7% -1,6% 15,0% 14,3% 22,0% 12,4% 13,3% 4,0% 3,4% 7,3% 0,7% -2,9% -5,9% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 17

18 Πίνακας 10. Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Γ ΜΕΡΜ (Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,3% % μεταβολή - -39,5% 48,7% 15,1% 18,7% 111,8% -1,0% 6,9% 28,2% -23,0% 53,9% -40,0% -17,4% -6,1% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ % μεταβολή ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,9% % μεταβολή - 0,9% 20,0% 25,2% 24,0% 19,1% 0,3% 4,0% 22,0% 86,1% -58,2% 4,2% -3,4% -26,0% ΣΥΝΟΛΟ ,6% % μεταβολή - -1,2% 21,0% 24,8% 25,9% 20,6% 0,1% 4,2% 26,7% 72,8% -53,1% -2,8% -5,4% -19,4% (Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΝΕΤ) % μεταβολή - 0,5% -175,1% 540,8% -96,9% -373,9% 104,7% -50,2% -219,4% -243,4% -366,3% -158,3% -97,7% ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,1% % μεταβολή ,0% -103,7% 38,1% 2561,9% -117,2% -17,9% -453,3% -248,5% -68,8% -10,8% -65,9% -1118,6% -101,6% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,7% % μεταβολή ,7% -355,5% -71,2% 53,1% 1313,1% 373,0% -106,7% -110,5% -100,0% -148,3% -37,7% -32,5% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ % μεταβολή ,6% ΔΙΑΦΟΡΑ ,0% % μεταβολή ,2% -1,9% -118,0% 183,3% -703,3% -118,2% -204,9% 130,9% -21,4% -1,6% -127,9% 16,9% -4,9% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,9% % μεταβολή ,2% 77,5% -62,4% -35,1% 1026,4% -111,4% -317,6% 52,5% -22,9% 40,5% -62,1% -113,5% 373,2% (Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,0% % μεταβολή - 46,1% 37,1% 27,2% -5,9% 2,3% -52,5% -12,7% -44,2% 174,0% -51,5% -67,2% -53,7% 663,1% ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,3% % μεταβολή ,0% -127,8% -428,1% -72,3% 3333,1% -96,7% 74,6% -100,0% ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ ,2% % μεταβολή - 96,5% 30,4% 182,0% -64,6% -47,2% -100,1% ,0% -94,0% 465,9% 19,5% 36,1% 174,2% -101,3% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,6% % μεταβολή - 47,2% 36,4% 42,9% -16,7% -2,9% -53,5% 6,3% -36,2% 103,9% -48,5% -55,3% 25,8% 86,6% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 18

19 Πίνακας 11. Επενδύσεις και Λοιπά Στοιχεία του Κλάδου Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Δ ΜΕΡΜ (Α) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,2% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ % μεταβολή - 125,9% -0,6% 91,4% -26,9% 8,2% -19,0% 66,6% -2,9% -13,9% -32,8% 1,6% -32,0% -14,9% ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,6% % μεταβολή - 57,6% -31,9% 40,7% -37,2% 52,2% 7,9% 20,6% -45,2% -14,5% -44,5% -1,5% 34,5% -64,0% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,7% % μεταβολή - 111,1% -5,6% 85,5% -27,8% 11,6% -16,2% 60,4% 1,7% -21,5% -34,7% 3,3% -28,8% -19,4% (Β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ,0% % μεταβολή - -66,7% 0,0% ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ,2% % μεταβολή - 0,0% 29,4% -50,0% 0,0% -63,6% 0,0% 125,0% 0,0% -44,4% -20,0% -50,0% -50,0% 100,0% ΑΛΛΑ ,2% % μεταβολή - -52,6% 22,2% -45,5% 100,0% -91,7% 100,0% 300,0% -62,5% 33,3% 100,0% 12,5% 11,1% -70,0% ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,6% % μεταβολή - -30,8% 25,9% -50,0% 35,3% -78,3% 20,0% 183,3% -100,0% 33,3% -8,3% 9,1% -58,3% (Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ,5% % μεταβολή - -14,4% -6,3% 24,4% 1,2% 1,0% -0,6% -1,0% 4,4% 0,2% -2,5% -1,9% -2,1% -4,4% (Δ) ΙΔΙΟΚΤ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ m³ ,0% % μεταβολή - -8,6% 3,7% 14,8% 0,0% 0,2% 4,3% -5,7% -0,8% 1,4% 0,6% 15,2% -16,2% -4,0% (E) ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ m³ ,4% (ΣΤ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ % μεταβολή ΣΕ - 280,0% -5,3% 150,0% 0,0% 6,7% 127,1% -0,9% 25,9% 0,7% 62,8% 70,9% -4,5% -68,1% χιλ m³ ,1% % μεταβολή - -1,1% -2,3% 13,9% 1,0% -14,1% -12,6% 4,8% -5,3% 48,6% -22,7% 40,3% 35,9% -36,3% (Ζ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ,7% % μεταβολή - 21,3% -11,1% 164,6% 2,4% -41,5% -0,7% -6,6% 7,8% 2,0% 8,4% -14,9% 30,1% 78,5% (Η) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ,1% % μεταβολή - -9,3% 5,8% -59,6% 2,1% 9,3% -10,5% 19,0% -9,8% -15,8% 14,7% 1,9% 13,7% -4,7% (Θ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ,7% (Ι) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ % μεταβολή - -25,4% -5,7% 474,1% 12,1% 41,5% 8,4% 26,8% -27,9% -83,2% -1,6% -3,6% -14,9% -7,7% ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ,0% % μεταβολή - 9,5% -11,1% 60,8% -7,3% -21,2% -8,4% -1,4% 7,4% -13,8% -2,7% -1,5% -8,1% -8,5% 2) ΤΡΙΤΩΝ ,1% % μεταβολή - -13,0% -2,3% 34,4% 1,2% 7,6% -5,1% 0,0% 7,0% 12,7% 4,0% -0,1% 0,9% -22,9% ΣΥΝΟΛΟ ,3% % μεταβολή - -6,5% -5,3% 42,5% -1,7% -2,1% -6,0% -0,4% 7,1% 5,8% 2,6% -0,4% -0,9% -20,2% (Κ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Μ.Τ. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ,2% % μεταβολή - -28,3% 3,5% 46,1% -1,2% 7,2% -5,1% -6,4% 33,0% -39,8% 3,1% -5,0% -6,2% -24,2% (Λ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,4% % μεταβολή - -12,8% -8,9% 33,6% 1,7% 2,1% 0,7% 0,6% 3,6% -0,3% -11,0% -6,7% -6,4% -7,5% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 19

20 Πίνακας 12. Κοινωνικό Προϊόν Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα E ΜΕΡΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Α) ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,7% % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,4% 7,6% 22,2% 15,0% 4,4% 26,8% -15,8% 20,2% 5,0% -7,8% -12,3% (Β) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,2% % μεταβολή - -4,3% 27,1% 28,9% 18,6% 10,3% 19,5% 10,0% 6,2% 33,8% -35,3% -0,6% -22,2% 14,3% (Γ) ΕΚΤΑΚΤΑ/ΑΝOΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ ,8% % μεταβολή - -4,5% 77,5% -77,3% -532,8% 180,3% -111,4% -317,7% 52,5% -22,9% -1,2% -52,3% -115,2% 372,9% 1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α+Β+Γ) ,7% % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,9% 8,2% 22,6% 14,0% 4,7% 26,5% -15,3% 19,3% 4,7% -7,9% -12,2% (Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CIF ,0% % μεταβολή - -21,9% -5,8% 15,7% 11,7% 38,8% 15,8% 6,0% 27,6% -29,2% 18,3% 21,4% -7,4% -14,4% (Ε) ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,9% % μεταβολή - -14,4% -21,9% -20,7% 11,6% 51,9% 92,6% -4,7% -40,4% -4,9% 2,4% 9,7% -4,5% -32,2% (Ζ) ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,3% % μεταβολή - 6,9% 12,9% 5,8% 21,0% -2,9% 9,1% -0,2% 7,0% 0,6% -10,8% -18,3% -13,3% -6,7% (Η) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,7% % μεταβολή - 12,7% -2,0% 8,2% 5,7% 1,4% -12,0% 6,1% 4,1% 13,3% -13,4% 2,2% -6,8% -5,6% 2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (Δ+Ε+Ζ+Η) ,7% % μεταβολή - -19,6% -4,5% 14,3% 12,4% 34,5% 15,6% 5,5% 25,4% -27,3% 15,8% 19,0% -7,6% -14,2% 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (1-2) ,0% % μεταβολή - 30,7% 4,8% 15,9% 1,4% 1,2% 10,1% 2,8% 29,5% 14,6% 24,9% -16,4% -8,4% -8,0% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORTHNET Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Υπό τον φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 0 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα