Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών"

Transcript

1 ΕΚΠΑ/ΕΜΠ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ Λογικός Προγραμματισμός Ακ. Έτος Εξάμηνο Β Διδάσκων: καθ. Μαΐστρος Γιάνης Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών Καρβουνιάρη Δήμητρα Κωλέττη Ερασμία Παπαθανασοπούλου Γεωργία 1

2 prijatelju u nevolji je zaista prijatelj 2

3 1. Ο στόχος Ο στόχος μας είναι η μηχανική μετάφραση των αριθμητικών στην ολογραφική τους μορφή (είκοσι οκτώ, one hundred eleven) από το 0 έως και το 999. Η μετάφραση πρέπει να γίνει από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα. Περιοριζόμαστε στα απόλυτα αριθμητικά ουδέτερου γένους και δεν θα επεκταθούμε ούτε στα τακτικά αριθμητικά(πρώτος, second) ούτε στα άλλα γένη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην έκδοση της Prolog. 2.1 Η Βασική Ιδέα Η ελληνική γλώσσα δομεί την αριθμητική φράση αναλυτικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Χρησιμοποίει δηλαδή μία λέξη για τις μονάδες, μία λέξη για τις δεκάδες, μία λέξη για τις εκατοντάδες και ούτω καθ εξής. εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα ελληνικά διακόσια πενήντα έξι εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα ελληνικά διακόσια - έξι εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα ελληνικά - πενήντα έξι Η γλώσσα δηλαδή κάνει ένα pattern-matching αρκετά ίδιο με αυτό της prolog. Αντίστοιχα στην αγγλική γλώσσα: εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred fifty six εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred - six εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred fifty - 3

4 Η πρώτη γραμμή του πίνακα( στα μαθηματικά ) ταυτίζεται και στις δύο γλώσσες. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς σαν ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των δύο γλωσσών (interlingua). στα ελληνικά στα μαθηματικά στα αγγλικά 2.2 Τι έχω ως τώρα -το μηχανισμό pattern-matching -το interlingua 2.3 Τι χρειάζομαι 3) Πώς θα χωρίσω τον αριθμό σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες; 4) Τι είναι σωστά ελληνικά (αποδεκτή ελληνική αριθμητική φράση ); 5) Τι είναι σωστά αγγλικά (αποδεκτή αγγλική αριθμητική φράση); 6) Τι μορφή θα δώσω στο λεξικό; 7) Πώς θα πραγματώσω το interlingua: -συνάρτηση από ελληνικά στα μαθηματικά -συνάρτηση από τα μαθηματικά στα αγγλικά -συνάρτηση από τα αγγλικά στα μαθηματικά -συνάρτηση από τα μαθηματικά στα ελληνικά 8) Από ποιες συναρτήσεις περνά η διαδικασία της μετάφρασης; 9) Τι σκέφτεται η Prolog όταν της ζητηθεί να μεταφράσει ένα αριθμητικό; 10) Πώς επιλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν; 11) Μπορώ να επεκτείνω το σύστημα; 4

5 3. Η συναρτήσεις num/2 και num1/2 Έχουν δύο ορίσματα, έναν ακέραιο και μία λίστα κεφαλή της οποίας είναι μία άλλη λίστα και ουρά ο ακέραιος. Χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν έναν ακέραιο σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες τις τιμές των οποίων μετά καταχωρούν στη λίστα που δέχονται ως όρισμα. num1(x,[[y,z],x]) :- integer(x), X < 100, Y is floor(x / 10) * 10, Z is X mod 10. Για παράδειγμα η num1/2 δέχεται ως όρισμα ένα ακέραιο μικρότερο του 100 τον οποίο διαιρεί δια 10 (56/10=5,6) και στη συνέχεια τον πολλαπλασιάζει με το 10. Το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος αποθηκεύεται στην Υ και το υπόλοιπο στη Ζ ( num1(56,[[5,6],56).). Κατά τη μετάφραση χρησιμοποιούνται και οι δύο συναρτήσεις. ελληνικά αγγλικά num/2 num1/2 4. Σωστά ελληνικά και αγγλικά. μαθηματικά Ο μεταφραστής δουλεύει με τη διαδικασία του pattern matching της prolog. Απαιτείται να περιγραφούν λοιπόν αναλυτικά τα patterns που αποδέχεται το πρόγραμμα μας από τη γλώσσα-πηγή, ώστε να παράγει την αντίστοιχη δομή στη γλώσσα-στόχο. Οι αποδεκτές δομές αλφαριθμητικών για τα ελληνικά και τα αγγλικά δίνονται σε μορφή DCG rules. Οι κανόνες αριθμητικής φράσης για τα ελληνικά είναι: ell(n) --> problima(n),!;ekatontades(n);dekades(n);monades(n). ell(n) --> ekatontades(n1),dekades(n2),monades(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12, N2+N3=\=11,N2+N3=\=12}. ell(n) --> dekades(n1),monades(n2), 23 {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. ell(n)-->ekatontades(n1),dekades(n2), 130 {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. ell(n)-->ekatontades(n1),monades(n2), για τα 11,12,100,200, 10,20,1,2,3 256

6 {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. ell(n)-->ekatontades(n1),problima(n2), {N is N1 + N2,N2 =\= 100, N =\= 0}. Για τα 111,112 Οι κανόνες των αγγλικών σχηματίζονται αντίστοιχα. Η αριθμητική φράση (ell(n) και aggl(n)) δέχονται ως όρισμα μία ανώνυμη μεταβλητή, που παίρνει ως τιμή την αριθμητική αξία του αλφαριθμητικού (έναν ακέραιο). Σε μορφή DCG rules δίνονται επίσης οι συναρτήσεις problima(n),ekatontades(n), decades(n), monades(n) (και οι αντίστοιχες αγγλικές), πού δέχονται ως όρισμα ανώνυμη μεταβλητή. Η ανώνυμη μεταβλητή μπορεί να πάρει ως τιμή κάποια αριθμητική αξία (integer). monades(n) --> ena(n);duo(n);tria(n);tessera(n);pente(n);e3i(n);efta(n);oktw(n);ennia(n). 5. Το λεξικό Δημιουργούμε δύο λεξικά, ένα για την ελληνική και ένα για την αγγλική γλώσσα. Οι εγγραφές δίνονται σε μορφή DCG rules και στο RHS παίρνουμε το αλφαριθμητικό σε μορφή λίστας. Οι συναρτήσεις δέχονται ως όρισμα μία μεταβλητή που περιέχει την αριθμητική αξία του αλφαριθμητικού που υπάρχει στο RHS. mhden(0) --> [μηδέν]. zero(0) --> [zero]. 6. Το interlingua Για να πετύχω τη μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη μέσω interlingua χρειάζομαι -συνάρτηση από ελληνικά στα μαθηματικά -συνάρτηση από τα μαθηματικά στα αγγλικά -συνάρτηση από τα αγγλικά στα μαθηματικά -συνάρτηση από τα μαθηματικά στα ελληνικά Το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των δύο γλωσσών πραγματώνεται με τέσσερις συναρτήσεις ελληνικά αγγλικά greeknum/2 enlishnum/2 greekalpha/2 englishalpha/2 μαθηματικά 6

7 πηγή: ελληνικά, πηγή: αγγλικά αλφαριθμητικά σε integers integers σε αλφαριθμητικά greekalpha(y,x) :- ell(z,y,[]), num(x,[_,z]). englishnum(x,y) :- num1(x,[_,z]), aggl(z,y,[]). στόχος: αγγλικά englishalpha(y,x) :- aggl(z,y,[]), num1(x,[_,z]) greeknum(x,y) :- num(x,[_,z]), ell(z,y,[]). στόχος: ελληνικά Για να φτάσουμε στην τελική μετάφραση, συνδυάζουμε τις τέσσερις συναρτήσεις σε δύο, ακολουθώντας τη διαδρομή: ελληνικά μαθηματικά αγγλικά και αντίστροφα. Οι δύο τελικές συναρτήσεις δέχονται σαν όρισμα μία λίστα αλφαριθμητικών και μία ανώνυμη μεταβλητή και επιστρέφουν το αλφαριθμητικό-μετάφρασμα στη θέση της ανώνυμης μεταβλητής. από τα ελληνικά προς τα αγγλικά από τα αγγλικά προς τα ελληνικά translategreek(y,z) :- greekalpha(y,x), englishnum(x,z), write('το νούμερο'), write(y), write('στα αγγλικά είναι:'). translateenglish(y,z) :- englishalpha(y,x), greeknum(x,z), write('the number'), write(y), write('in Greek is:'). 7

8 7. Το πρόγραμμα ως τώρα ελληνικά αγγλικά greeknum/2 enlishnum/2 greekalpha/2 englishalpha/2 num/2 num1/2 μαθηματικά Ως τώρα έχουμε περιγράψει το δρόμο που ακολουθούμε για να μεταφράσουμε τα αλφαριθμητικά και αυτός δεν είναι άλλος από το υποχρεωτικό πέρασμα από το ενδιάμεσο επίπεδο των μαθηματικών, δηλαδή το interlingua. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το όχημα που χρησιμοποιούμε προκειμένου να μεταβούμε από την γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο. Το όχημα αυτό είναι οι ανώνυμες μεταβλητές. 8. Ανώνυμες μεταβλητές. Οι ανώνυμες μεταβλητές αντιστοιχίζονται με τυχαίες θέσεις μνήμης της Prolog. Ο στόχος που βάζω κάθε φορά που κάνω κλήση μίας συνάρτησης είναι να γεμίσω το περιεχόμενο της ανώνυμης μεταβλητής. Το περιεχόμενο αυτό στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στην επόμενη συνάρτηση μέσω του pattern-matching ή θα αλλάξει μορφή μέσω της συνάρτησης, ώστε να φορτωθεί σε μία νέα ανώνυμη μεταβλητή και να συνεχίσει την πορεία του. Η μετάφραση θα ολοκληρωθεί όταν αποκτήσει περιεχόμενο η ανώνυμη μεταβλητή της translategreek/2 ή της translateenglish/2. Θυμίζουμε ότι όλες οι συναρτήσεις του προγράμματος εκτός από τις συναρτήσεις num, δέχονται ως όρισμα κάποια ανώνυμη μεταβλητή. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε μία απλή μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά με όχημα τις ανώνυμες μεταβλητές των συναρτήσεων. Το ερώτημα που θέτουμε είναι:?-:translategreek([ένα],χ). Η prolog δεσμεύει τη θέση μνήμης G4003 για την ανώνυμη μεταβλητή Χ. Όταν αυτή η θέση μνήμης γεμίσει, θα έχω απαντήσει το ερώτημά μου. (6) translategreek([ένα],g4003). 8

9 Η translategreek/2 καλεί τη συνάρτηση greekalpha/2. (7) greekalpha([ένα],g4079) Η θέση μνήμης G4079 δεσμεύεται για την ανώνυμη μεταβλητή της greekalpha και γίνεται η κλήση της ell. (8) ell(g4078, [ένα],[]) Η θέση μνήμης G4078 δεσμεύεται για την ανώνυμη μεταβλητή της ell. Τώρα ενεργοποιείται η διαδικασία pattern-matching της prolog και η ell προσπαθεί να ενοποιηθεί καταρχήν με κάποια από τις συναρτήσεις probima, ekatontades,dekades,monades και στη συνέχεια με κάθε ένα από τα αντίστοιχα entries του λεξικού. Πραγματοποιούνται αρκετοί έλεγχοι αφού η prolog εξετάζει όλες τις περιπτώσεις για κάθε συνάρτηση. Η ενοποίηση κάποια στιγμή θα επιτύχει ως εξής: (9) monades(g4078, [ένα],[]) επιτυγχάνει όταν συναντήσει στους κανόνες: monades(n) --> ena(n) (10) ena(g4078, [ένα],[]) επιτυγχάνει όταν συναντήσει στο λεξικό: ena(1) --> [ένα]. Η (10) και στη συνέχεια η (9) και η (8) αποδίδουν τιμή στην ανώνυμη μεταβλητή της: exit (10) ena[1,[ένα],[]) exit (9) monades(1,[ένα],[]) exit (8) ell(1,[ένα],[]). Μόλις η prolog αποδώσει σημασία στην ανώνυμη μεταβλητή της ell(ν) επανέρχεται στην (7) greekalpha/2 και καλεί το δεύτερο μέρος της δηλαδή τη num/2. Η κενή θέση μνήμης της num/2 (ανώνυμη μεταβλητή) γεμίζει με την τιμή 1. (8) num(g4081,[g4082,1] Η num/2 κάνει τα μαθηματικά της και μας επιστρέφει: exit (8) num(1,[[1],1]) Στην ουσία, το 1 που δέχεται ως όρισμα η num/2: -χωρίζεται σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες στη θέση G4082 και -γεμίζει την θέση G4081 με την τιμή 1. Εφόσον και η ell(n) και η num/2 επιτυγχάνουν, επιτυγχάνει και η greekalpha/2 και αποδίδει την τιμή 1 στην ανώνυμη μεταβλητή της. 9

10 (7) greekalpha([ένα],1) Μέχρι τώρα έχει γίνει η μισή διαδικασία. Έχουμε δηλαδή την (7) η οποία μας δίνει ένα ελληνικό αλφαριθμητικό και την αριθμητική τιμή του. Έχουμε επιτύχει το πρώτο μέρος της translategreek/2 που ήταν η αρχική μας ερώτηση. Η συνέχεια των κλήσεων θα είναι αντίστροφη. Στόχος μας τώρα είναι να περάσουμε από μία αριθμητική τιμή σε ένα αγγλικό αλφαριθμητικό. Η translategreek/2 καλεί τη δεύτερη συνάρτησή της, την englishnum/2. (7) englishnum(1, G4003) Η englishnum/2 με τη σειρά της θα καλέσει την num1/2 δίνοντας την τιμή 1 στην πρώτη θέση και με τις δύο άλλες θέσεις μη στιγμιαιοποιημένες (uninstanciated). (8) num1(1, [G4080,G4083]) Η num1/2 ακολουθεί αντίστροφή πορεία από ότι η num/2 -δέχεται ως όρισμα το 1 -το χωρίζει σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες στη θέση G4080 και -γεμίζει την θέση G4083 με την τιμή 1. exit(8) num1(1,[[1],1]) Τώρα η englishnum/2 καλεί την aggl(ν) και της αποδίδει την τιμή 1 δεσμεύοντας παράλληλα την θέση G4003 για το αγγλικό αλφαριθμητικό- στόχο. (8) aggl(1, G4003,[]) Η aggl(ν) ενεργοποιεί εκ νέου το pattern-matching. Επιλέγεται ο κανόνας που αντιστοιχεί στο pattern: aggl(n) units(n) Καταδύεται αρκετές φορές στους κανόνες (problem(n), hundreds(n),dozens(n), units(n)), και το λεξικό έως ότου να αναδυθεί η κατάλληλη εγγραφή του λεξικού. (9) units(1, G4003,[]) (10)one(1, G4003,[]) exit(10) one(1,[one],[]) Έχουμε λοιπόν ανασύρει από τα βάθη του λεξικού ένα pattern το οποίο μπορεί να εκπληρώσει όλους τους στόχους που είχαμε προηγουμένως θέσει. Έτσι οι συναρτήσεις επιτυγχάνουν μία προς μία. exit (9) units (1, [one], []) exit (8) aggl (1, [one],[]) exit(7) englishnum(1, [one]). 10

11 Έχουμε δηλαδή ένα αγγλικό αλφαριθμητικό και την αριθμητική τιμή του. Μπορεί να εκτελεστεί η translategreek/2. exit: (6) translategreek([ένα], [one]) 1?- translategreek([ένα],χ). Το νούμερο[ένα]στα αγγλικά είναι: Χ = [one]. 9. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο γενικός κανόνας πάνω στον οποίο χτίστηκε όλο το πρόγραμμα είναι ότι υπάρχει μία και μόνο λέξη που δηλώνει πλήθος μονάδων, μία και μόνη λέξη που δηλώνει πλήθος δεκάδων και μία και μόνη λέξη που δηλώνει πλήθος εκατοντάδων. Όπως κάθε κανόνας όμως, έτσι και αυτός, (ο οποίος φαίνεται να έχει μία διαγλωσσική ισχύ τουλάχιστον στις γλώσσες του.. σογιού μας) έχει και τις εξαιρέσεις του οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικό χειρισμό. 9.1 Δύο λέξεις- μία σημασία. εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred fifty six Η βολική ένα προς ένα αντιστοιχία παραβιάζεται στις αγγλικές εκατοντάδες. Το πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας μονά εισαγωγικά ώστε η prolog να τα αντιμετωπίσει σαν μία οντότητα. Κατασκευάζουμε λοιπόν έτσι τις εγγραφές στο λεξικό και διατυπώνουμε προσεκτικά τα ερωτήματα. onehundred(100) --> ['one hundred']. twohundred(200) --> ['two hundred']. threehundred(300) --> ['three hundred']. 9.2 Δύο σημασίες-μία λέξη. Έντεκα Δεκάδες: μία. Μονάδες: μία. Λέξεις: μία. 11

12 εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα ελληνικά - έντεκα Περιπτώσεις όπως τα έντεκα, δώδεκα, eleven nineteen χρειάζονται εξαρχής ειδική μεταχείριση αφού δύο ιδιότητες του αριθμού συγχωνεύονται σε μία λέξη. Έτσι, διδάσκουμε τη num να αντιμετωπίζει αυτούς τους αριθμούς σαν κάτι ενιαίο και να επιστρέφει την ίδια τιμή τους χωρίς να την σπάει σε δεκάδες και μονάδες. num(11,[[11],11]):-!. Δημιουργούμε μία ειδική κατηγορία στο λεξικό όπου εντάσσονται αυτές οι περιπτώσεις. problima(n)--> mhden(n);enteka(n);dwdeka(n);ekato(n). Ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα να αποτελέσουν αυτοδύναμη ελληνική αριθμητική φράση. ell(n) --> problima(n),!;ekatontades(n);dekades(n);monades(n). Τέλος, για να αποφύγουμε το να διαβαστεί η φράση και από τον κανόνα για εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες, προσθέτουμε σε αυτό τον κανόνα περιορισμό. Το άθροισμα της αριθμητικής αξίας εκατοντάδων, δεκάδων και μονάδων δεν πρέπει να είναι 11 ή 12. ell(n) --> ekatontades(n1),dekades(n2),monades(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12}. Αντίστοιχα διαμορφώνεται και το κομμάτι του προγράμματος για τα αγγλικά. 9.3 Δύο λέξεις-τρεις σημασίες. Εκατόν έντεκα. Εκατοντάδες: μία, δεκάδες: μία, μονάδες: μία. Λέξεις: δύο εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα ελληνικά εκατόν έντεκα Επέκταση του προβλήματος 9.3 με εισαγωγή των εκατοντάδων. Η λύση είναι αντίστοιχη. Δημιουργούμε κανόνα στην ell(n) που να δέχεται ως αριθμητική φράση δομές της μορφής <εκατοντάδες, έντεκα/δώδεκα>: ell(n)-->ekatontades(n1),problima(n2), {N is N1 + N2,N2 =\= 100, N2 =\= 0},!. 12

13 Ταυτόχρονα απαγορεύουμε στο πρόγραμμα να διαβάσει την είσοδο και με τον κανόνα για δομές της μορφής <εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες> περιορίζοντας το άθροισμα δεκάδων μονάδων σε διάφορο του 11,12 (και 13,14,15,16,17,18,19 για τα αγγλικά). ell(n) --> ekatontades(n1),dekades(n2),monades(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12, N2+N3=\=11,N2+N3=\=12}. 9.4 Τι είναι το μηδέν; Αυτού του είδους η αναλυτική προσέγγιση μας δημιουργεί πρόβλημα ως προς το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το μηδέν. Κατά την ανάλυση σε εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες, προκύπτουν αρκετά ορφανά μηδενικά (πχ στα 101, 120 κτλ). Για το λόγο αυτό εντάσσουμε το μηδέν στον κανόνα του λεξικού για τους προβληματικούς αριθμούς. Έτσι, δεχόμαστε σαν αριθμητική φράση το μηδέν και το zero χωρίς να έχουμε εντάξει την αριθμητική τους αξία στις μονάδες. Ως τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει δύο κανόνες για να δομήσουμε αριθμητική φράση. Ο προαιρετικός κανόνας που περιγράφει μονολεκτικές φράσεις: ell(n) --> problima(n),!;ekatontades(n);dekades(n);monades(n). και ο κανόνας για ρηματική φράση του τύπου εκατοντάδες-δεκάδες-μονάδες. ell(n) --> ekatontades(n1),dekades(n2),monades(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12} Φράσεις με τη δομή δεκάδες-μονάδες εύκολα αντιμετωπίζονται με ένα αντίστοιχο κανόνα: ell(n) --> dekades(n1),monades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις όπου το μηδέν εμφανίζεται μέσα σε αριθμητική φράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πίνακας μονάδων-δεκάδωνεκατοντάδων έχει μία κενή στήλη. εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred - six 13

14 Η ανωτέρω περίπτωση περιγράφεται από τον κανόνα: ell(n)-->ekatontades(n1),monades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. Και τέλος: εκατοντάδες δεκάδες μονάδες στα μαθηματικά στα αγγλικά two-hundred fifty - ell(n)-->ekatontades(n1),dekades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. 9.5 Εκατό ή εκατόν; Το ελληνικό κομμάτι του μεταφραστή μας χρειάζεται επιπλέον ένα κανόνα ευαίσθητο στα συμφραζόμενα για να αποτυπώσει την εξής αμφισημία: one hundred εκατό one hundred twenty two εκατόν είκοσι δύο Για το λόγο αυτό φτιάχνουμε δύο διαφορετικές εγγραφές στο ελληνόγλωσσο λεξικό αφού η ίδια αριθμητική αξία (100) αποδίδεται με δύο διαφορετικές λέξεις. ekato(100)-->[εκατό]. ekaton(100) --> [εκατόν]. Επίσης εντάσσουμε την αξία του ekato στους κανόνες για τις περιπτώσεις που θέλουμε ειδικό χειρισμό. problima(n)--> mhden(n);enteka(n);dwdeka(n);ekato(n). και: ell(n) --> problima(n),!;ekatontades(n);dekades(n);monades(n). Τέλος, ο ρόλος του! στον κανόνα για την ell(n) είναι να αποτρέψει την prolog από το να εμφανίσει και το αποτέλεσμα εκατόν όταν γίνεται κλήση αυτού του κανόνα αφού το εκατόν ανήκει στην κατηγορία εκατοντάδες. 14

15 10. Επεκτάσεις- προεκτάσεις Το ενδιάμεσο επίπεδο (interlingua) που χρησιμοποιήθηκε για την μηχανική μετάφραση των αριθμητικών δεν είναι άλλο από τη διεθνή γλώσσα των αριθμών. Οι συναρτήσεις που το πραγματώνουν (num/2, num1/2 κτλ) είναι ουσιαστικά ίδιες. Επιπλέον, κάθε γλώσσα η οποία δομεί την αριθμητική φράση με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να κωδικοποιηθεί με τους κανόνες για την αποδεκτή αριθμητική φράση που περιγράφτηκαν πιο πάνω. Μικρές ιδιοτυπίες όπως τα έντεκα, δώδεκα nineteen μπορούν αρκετά εύκολα να περιγραφούν από τέτοιους κανόνες. Έκτος λοιπόν από τo κοινό ενδιάμεσο επίπεδο στη μετάφραση σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών έχουμε και κοινά patterns αριθμητικής φράσης. Συνεπώς, ο μεταφραστής προσφέρεται για επέκταση σε άλλες γλώσσες. Επιχειρήθηκε μία πρώτη απόπειρα να επεκταθεί ο μεταφραστής για τα γλωσσικά ζεύγη σέρβικα-ελληνικά και σέρβικα-αγγλικά. Η σέρβικη γλώσσα είναι μία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που ανήκει στην ομάδα των δυτικών νοτιοσλαβικών γλωσσών. Στόχος μας σε αυτό το report δεν είναι να περιγράψουμε αναλυτικά τους κανόνες δομή της σέρβικής αριθμητικής φράσης. Εντούτοις μπορούμε να πούμε πως αφ ενός η στιβαρότητα του interlingua αφ ετέρου δε οι κοινές δομές τόσο με τα ελληνικά όσο και με τα αγγλικά, διευκολύνουν την επέκταση στα συγκεκριμένα ζεύγη γλωσσών. Αρκούμαστε στο να πούμε πως η ιδιοτυπία των 11 19, που εμφανίζεται στα αγγλικά, παρουσιάζεται και εδώ. Εκατοντάδες (stotine) Δεκάδες (desetine) Μονάδες (jedinice) στα μαθηματικά στα σέρβικα - jedanaest Ενδεικτικά παραθέτουμε τον κανόνα για τη συγκεκριμένη αριθμητική φράση: srpsk(n)-->stotine(n1),problem(n2), {N is N1 + N2,N =\= 0}. Μία τελική παρατήρηση που προέκυψε μετά την επέκταση του μεταφραστή είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των τελικών συναρτήσεων. Έχουμε δηλαδή μία συνάρτηση για κάθε γλωσσικό ζεύγος (τρίγλωσσος μεταφραστής σημαίνει έξι τελικές συναρτήσεις). Συστήματα που ενσωματώνουν περισσότερες γλώσσες λοιπόν θα ήταν θεμιτό να προβλεφθούν φιλικότερα προς το χρήστη δίνοντας την δυνατότητα να διατυπώνει queries απευθείας, μέσω κάποιου συστήματος διαλόγου ενδεχομένως. Έτσι, ο χρήστης εισάγει την προς μετάφραση λέξη καθώς και τις γλώσσες πηγή και στόχος, ενώ δεν θα χρειάζεται να καλεί ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες συναρτήσεις. 15

16 Παραδείγματα?- translategreek([εκατόν,τριάντα,δύο],χ). Το νούμερο[εκατόν,τριάντα,δύο]στα αγγλικά είναι: Χ = ['one hundred', thirty, two] ; false.?- translategreek([τριάντα,δύο],χ). Το νούμερο[τριάντα,δύο]στα αγγλικά είναι: Χ = [thirty, two] ; false.?- translateenglish(['one hundred',twenty,nine],χ). The number[one hundred,twenty,nine]in Greek is: Χ = [εκατόν, είκοσι, εννιά] ; false.?- translateenglish(['one hundred',twenty],χ). The number[one hundred,twenty]in Greek is: Χ = [εκατόν, είκοσι] ; false.?- translateenglish(['one hundred',two],χ). The number[one hundred,two]in Greek is: Χ = [εκατόν, δύο] ; false. 16

17 ?- grtosr([εκατόν,είκοσι,εφτά],χ). Ο αριθμός[εκατόν,είκοσι,εφτά]στα σέρβικα είναι: Χ = [sto, dvadeset, sedam] ; false.?- srtogr([sto,jedanaest],x). Broj[sto,jedanaest]na grckom je: X = [εκατόν, έντεκα].?- engtosr(['two hundred',thirty,seven],x). The number[two hundred,thirty,seven]in serbian is: X = ['dve stotine', trideset, sedam] ; false.?- srtoeng(['dve stotine',jedan],x). Broj[dve stotine,jedan]na engleskom je: X = ['two hundred', one] ; false.?- translategreek([εννιακόσια,ενενήντα,εννιά],χ). Το νούμερο[εννιακόσια,ενενήντα,εννιά]στα αγγλικά είναι: Χ = ['nine hundred', ninety, nine] ; false. 17

18 Κώδικας. %Φτιάχνουμε την δομή αριθμών για την ελληνική γλώσσα %χειριζόμαστε χωριστά τα 11,12 num(11,[[11],11]):-!. num(12,[[12],12]):-!. %κανόνας για 1-9 num(x,[[x],x]):- integer(x),x < 10,!. %κανόνας για 10,20, num(x,[[x],x]):- integer(x),x < 100, X mod 10 =:= 0,!. %κανόνες για Χ<100 όπου Χ/10 μας δίνει υπόλοιπο, πχ: 95 %Υ= το ακέραιο μέρος της διαίρεσης και Ζ= το υπόλοιπο num(x,[[y,z],x]) :- integer(x), X < 100, Y is floor(x / 10) * 10, Z is X mod 10,!. %κανόνες για Χ<1000 όπου Χ/100 μας δίνει υπόλοιπο %Ν= το ακέραιο μέρος της διαίρεσης Χ/100 πολλαπλασιασμένο επί 100 %Υ=το υπόλοιπο (δεκάδες) %Ζ=το υπόλοιπο (μονάδες) 18

19 num(x,[[n,y,z],x]) :- integer(x), X < 1000, N is floor(x / 100) * 100, Y is X mod 100-X mod 10, Z is X mod 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %Φτιάχνουμε την δομή αριθμών για την αγγλική γλώσσα num1(x,[[x],x]):- integer(x),x < 10,!. num1(x,[[x],x]):- integer(x),x < 100, X mod 10 =:= 0,!. num1(x,[[y,z],x]) :- integer(x), X < 100, Y is floor(x / 10) * 10, Z is X mod 10,!. num1(x,[[n,y,z],x]) :- integer(x), X < 1000, N is floor(x / 100) * 100, Y is X mod 100-X mod 10, Z is X mod 10. num1(11,[[11],11]):-!. num1(12,[[12],12]):-!. num1(13,[[13],13]):-!. num1(14,[[14],14]):-!. num1(15,[[15],15]):-!. num1(16,[[16],16]):-!. num1(17,[[17],17]):-!. num1(18,[[18],18]):-!. 19

20 num1(19,[[19],19]):-!. %Επιτρεπτή ελληνική αριθμητική φράση ell(n)-->ekatontades(n1),problima(n2), {N is N1 + N2,N2 =\= 100, N2 =\= 0},!. ell(n) --> problima(n),!;ekatontades(n);dekades(n);monades(n). ell(n) --> ekatontades(n1),dekades(n2),monades(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12,N2+N3=\=11,N2+N3=\=12}. ell(n) --> dekades(n1),monades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. ell(n)-->ekatontades(n1),dekades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. ell(n)-->ekatontades(n1),monades(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12}. % Κατηγορίες λεξικού problima(n)--> mhden(n);enteka(n);dwdeka(n);ekato(n). ekatontades(n)--> ekaton(n);diakosia(n);triakosia(n);tetrakosia(n);pentakosia(n); e3akosia(n);eftakosia(n);oktakosia(n);eniakosia(n). dekades(n) --> deka(n);eikosi(n);trianta(n);saranta(n);penhnta(n); e3hnta(n);ebdomhnta(n);ogdonta(n);enenhnta(n). monades(n) --> ena(n);duo(n);tria(n);tessera(n);pente(n); e3i(n);efta(n);oktw(n);ennia(n). %λεξικό mhden(0) --> [μηδέν]. 20

21 ena(1) --> [ένα]. duo(2) --> [δύο]. tria(3) --> [τρία]. tessera(4) --> [τέσσερα]. pente(5) --> [πέντε]. e3i(6) --> [έξι]. efta(7) --> [εφτά]. oktw(8) --> [οχτώ]. ennia(9) --> [εννιά]. deka(10) --> [δέκα]. enteka(11) --> [έντεκα]. dwdeka(12) --> [δώδεκα]. eikosi(20) --> [είκοσι]. trianta(30) --> [τριάντα]. saranta(40) --> [σαράντα]. penhnta(50) --> [πενήντα]. e3hnta(60) --> [εξήντα]. ebdomhnta(70) --> [εβδομήντα]. ogdonta(80) --> [ογδόντα]. enenhnta(90) --> [ενενήντα]. ekato(100)-->[εκατό]. ekaton(100) --> [εκατόν]. diakosia(200) --> [διακόσια]. triakosia(300) --> [τριακόσια]. tetrakosia(400) --> [τετρακόσια]. pentakosia(500) --> [πεντακόσια]. e3akosia(600) --> [εξακόσια]. eftakosia(700) --> [εφτακόσια]. oktakosia(800) --> [οχτακόσια]. eniakosia(900) --> [εννιακόσια]. 21

22 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Επιτρεπτή αγγλική αριθμητική φράση %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% aggl(n)-->hundreds(n1),problem(n2), {N is N1 + N2,N =\= 0},!. aggl(n) --> problem(n);hundreds(n);dozens(n);units(n). aggl(n) --> hundreds(n1),dozens(n2),units(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19,N2+N3=\=11,N2+N3=\=12,N2+N3=\=13,N2+N3=\=14,N2+N3=\=15,N2+N3=\=16,N2+N3=\=17,N2+N3=\=18,N2 +N3=\=19}. aggl(n) --> dozens(n1),units(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. aggl(n)-->hundreds(n1),dozens(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. aggl(n)-->hundreds(n1),units(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. %Κατηγορίες λεξικού problem(n)--> zero(n);eleven(n);twelve(n);thirteen(n);fourteen(n);fifteen(n);sixteen(n);seventeen(n);eighteen(n);nineteen(n). hundreds(n)--> onehundred(n);twohundred(n);threehundred(n);fourhundred(n);fivehundred(n); sixhundred(n);sevenhundred(n);eighthundred(n);ninehundred(n). dozens(n) --> ten(n);twenty(n);thirty(n);fourty(n);fifty(n); sixty(n);seventy(n);eighty(n);ninety(n). units(n) --> one(n);two(n);three(n);four(n);five(n); six(n);seven(n);eight(n);nine(n). 22

23 %Αγγλικό λεξικό zero(0) --> [zero]. one(1) --> [one]. two(2) --> [two]. three(3) --> [three]. four(4) --> [four]. five(5) --> [five]. six(6) --> [six]. seven(7) --> [seven]. eight(8) --> [eight]. nine(9) --> [nine]. ten(10) --> [ten]. eleven(11) --> [eleven]. twelve(12) --> [twelve]. thirteen(13) --> [thirteen]. fourteen(14) --> [fourteen]. fifteen(15) --> [fifteen]. sixteen(16) --> [sixteen]. seventeen(17) --> [seventeen]. eighteen(18) --> [eighteen]. nineteen(19) --> [nineteen]. twenty(20) --> [twenty]. thirty(30) --> [thirty]. fourty(40) --> [fourty]. fifty(50) --> [fifty]. sixty(60) --> [sixty]. seventy(70) --> [seventy]. eighty(80) --> [eighty]. ninety(90) --> [ninety]. onehundred(100) --> ['one hundred']. 23

24 twohundred(200) --> ['two hundred']. threehundred(300) --> ['three hundred']. fourhundred(400) --> ['four hundred']. fivehundred(500) --> ['five hundred']. sixhundred(600) --> ['six hundred']. sevenhundred(700) --> ['seven hundred']. eighthundred(800) --> ['eight hundred']. ninehundred(900) --> ['nine hundred']. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %Τελικές συναρτήσεις %%τα νούμερα τα κάνει ελληνικά αλφαριθμητικά greeknum(x,y) :- num(x,[_,z]), ell(z,y,[]). %%τα νούμερα τα κάνει αγγλικά αλφαριθμητικά englishnum(x,y) :- num1(x,[_,z]), aggl(z,y,[]). %%ελληνικά αλφαριθμητικά τα κάνει νούμερα greekalpha(y,x) :- ell(z,y,[]), num(x,[_,z]). %%αγγλικά αλφαριθμητικά τα κάνει νούμερα englishalpha(y,x) :- aggl(z,y,[]), num1(x,[_,z]). %τελική μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά 24

25 translategreek(y,z) :- greekalpha(y,x), englishnum(x,z), write('το νούμερο'),write(y),write('στα αγγλικά είναι:'). %τελική μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά translateenglish(y,z) :- englishalpha(y,x), greeknum(x,z), write('the number'),write(y),write('in Greek is:'). %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %ερωτήσεις?- translategreek([ένα],x). %?- translateenglish([one],x). %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %επέκταση για μετάφραση στα ζεύγη σέρβικα-ελληνικά και σέρβικα-αγγλικά %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%Φτιάχνουμε την δομή αριθμών για την σερβική γλώσσα num2(x,[[x],x]):- integer(x),x < 10,!. num2(x,[[x],x]):- integer(x),x < 100, X mod 10 =:= 0,!. num2(x,[[y,z],x]) :- integer(x), X < 100, Y is floor(x / 10) * 10, Z is X mod 10,!. num2(x,[[n,y,z],x]) :- 25

26 num2(11,[[11],11]):-!. num2(12,[[12],12]):-!. num2(13,[[13],13]):-!. num2(14,[[14],14]):-!. num2(15,[[15],15]):-!. num2(16,[[16],16]):-!. num2(17,[[17],17]):-!. num2(18,[[18],18]):-!. num2(19,[[19],19]):-!. integer(x), X < 1000, N is floor(x / 100) * 100, Y is X mod 100-X mod 10, Z is X mod 10. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%επιτρεπτή σέρβικη αριθμητική φράση %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% srpsk(n)-->stotine(n1),problemsrpsk(n2), {N is N1 + N2,N2 =\= 100, N2 =\= 0},!. srpsk(n) --> problemsrpsk(n);stotine(n);desetine(n);jedinice(n). srpsk(n) --> stotine(n1),desetine(n2),jedinice(n3), {N is N1 + N2 + N3,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19,N2+N3=\=11,N2+N3=\=12,N2+N3=\=13,N2+N3=\=14,N2+N3=\=15,N2+N3=\=16,N2+N3=\=17,N2+N3=\=18,N2 +N3=\=19}. srpsk(n) --> desetine(n1),jedinice(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. srpsk(n)-->stotine(n1),desetine(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. srpsk(n)-->stotine(n1),jedinice(n2), {N is N1 + N2,N =\= 11, N =\= 12, N =\= 13, N =\= 14, N =\= 15, N =\= 16, N =\= 17, N =\= 18, N =\= 19}. srpsk(n)-->stotine(n1),problem(n2), {N is N1 + N2,N =\= 0}. 26

27 %%%%%%%%%%Κανόνες problemsrpsk(n)--> nula(n);jedanaest(n);dvanaest(n);trinaest(n);cetrnaest(n);petnaest(n);sesnaest(n);sedamnaest(n);osamnaest(n );dvetnaest(n). stotine(n)--> sto(n);dvestotine(n);tristotine(n);cetiristotine(n);petstotina(n); seststotina(n);sedamstotina(n);osamstotina(n);devetstotina(n). desetine(n) --> deset(n);dvadeset(n);trideset(n);cetrdeset(n);pedeset(n); sezdeset(n);sedamdeset(n);osamdeset(n);devedeset(n). jedinice(n) --> jedan(n);dva(n);tri(n);cetiri(n);pet(n); sest(n);sedam(n);osam(n);devet(n). %%%Σέρβικο λεξικό nula(0) --> [nula]. jedan(1) --> [jedan]. dva(2) --> [dva]. tri(3) --> [tri]. cetiri(4) --> [cetiri]. pet(5) --> [pet]. sest(6) --> [sest]. sedam(7) --> [sedam]. osam(8) --> [osam]. devet(9) --> [devet]. deset(10) --> [deset]. jedanaest(11) --> [jedanaest]. dvanaest(12) --> [dvanaest]. trinaest(13) --> [trinaest]. cetrnaest(14) --> [cetrnaest]. petnaest(15) --> [petnaest]. sesnaest(16) --> [sesnaest]. sedamnaest(17) --> [sedamnaest]. 27

28 osamnaest(18) --> [osamnaest]. dvetnaest(19) --> [dvetnaest]. dvadeset(20) --> [dvadeset]. trideset(30) --> [trideset]. cetrdeset(40) --> [cetrdeset]. pedeset(50) --> [pedeset]. sezdeset(60) --> [sezdeset]. sedamdeset(70) --> [sedamdeset]. osamdeset(80) --> [osamdeset]. devedeset(90) --> [devedeset]. sto(100) --> [sto]. dvestotine(200) --> ['dve stotine']. tristotine(300) --> ['tri stotine']. cetiristotine(400) --> ['cetiri stotine']. petstotina(500) --> ['pet stotina']. seststotina(600) --> ['sest stotina']. sedamstotina(700) --> ['sedam stotina']. osamstotina(800) --> ['osam stotina']. devetstotina(900) --> ['devet stotina']. %Τελικές συναρτήσεις %%τα νούμερα τα κάνει σέρβικα αλφαριθμητικά srpsknum(x,y) :- num2(x,[_,z]), srpsk(z,y,[]). %%τα σέρβικα αλφαριθμητικά τα κάνει νούμερα srpskalpha(y,x) :- srpsk(z,y,[]), num2(x,[_,z]). 28

Γλώσσες Προγραµµατισµού 2 Άσκηση 3

Γλώσσες Προγραµµατισµού 2 Άσκηση 3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γλώσσες Προγραµµατισµού 2 Άσκηση 3 Μάρτιος 2004 Τζάννες Αλέξανδρος 3. απλή µηχανική µετάφραση µε ενοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 33 38 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Κεφ. 33 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ,,.000. Κάνω τους

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση TextNumber.

Η συνάρτηση TextNumber. Η συνάρτηση TextNumber. Για excel 2000 και άνω. Ιωάννης Χ. Βαρλάμης 2005-2011 (Από το Excel Λύσεις http://varlamis.wordpress.com/ ) Η συνάρτηση TextNumber μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο (ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 1. Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα)

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Επικοινωνία Το υποπρόγραμμα δέχεται τιμές από το πρόγραμμα Επιστρέφει,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνογλωσσία 8 Β' Εξάμηνο Λογικός Προγραμματισμός Prolog

Τεχνογλωσσία 8 Β' Εξάμηνο Λογικός Προγραμματισμός Prolog Τεχνογλωσσία 8 Β' Εξάμηνο Λογικός Προγραμματισμός Prolog Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου στην prolog το οποίο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Γ Δημοτικού

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Γ Δημοτικού Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Γ Δημοτικού ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Γ Δημοτικού Σειρά: Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Μαθηματικά Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Όλες οι απαντήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό. A.1.1 Φυσικοί αριθμοί Διάταξη φυσικών Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί OÚÈÛÌfi 1. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3,... και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Πηγή: e-selides 1. Μετρώ από το 1.000 μέχρι το 2.000 ανά 100: 1.000, 1.100. 2. Γράφω με

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% «Αντάλλαγμα Ελληνικού Δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014» Στο νέο Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις IP Fragmentation που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 3. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Α Περίοδος Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση υπολογισμών, δηλαδή με την εύρεση ενός αποτελέσματος στο «περίπου» ή «κατ εκτίμηση» ή «πάνω-κάτω» ή «χοντρά-χοντρά»,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο Γράμματα Κεφαλαία Ελληνικά ( Α Ω ) Πεζά Ελληνικά ( α ω ) Κεφαλαία Λατινικά ( A Z ) Πεζά Ελληνικά ( a z) Ψηφία 0-9 Ειδικοί χαρακτήρες ( +, -, *,/, =,.,,!, κενό )

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο αλλά και για να εξάγουμε εμφανίσουμε αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή χρησιμοποιούμε τις εντολές Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα. Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 1 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧΧ.. ΕΕΤΤΟΟΣΣ 22000088-22000099 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Φεβρουάριος/Μάρτιος 2013 v. 0.1 Master-mind: κανόνες παιχνιδιού Στο master mind χρειάζεται να παράγονται κάθε φορά 4 τυχαία σύμβολα από ένα πλήθος 6 διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-361774 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Σημειώσεις εργαστηρίου Lab#7 - Διεργασίες, Nήματα, Πολυνημάτωση στη Python Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα, Φεβρουάριος 2013 Lab#7 - Διεργασιές, Νη ματα, Πολυνημα τωση στη Python,

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα Συναρτήσεις Συναρτήσεις Οι συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 6 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα 1 ο : Άθροισμα ζευγών ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ [30 Μονάδες] Δίνεται μία ακολουθία Ν ακέραιων αριθμών. Θέλουμε να μπορούμε να απαντάμε στο ερώτημα «υπάρχει ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 - 215 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Χαρακτήρες Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Προγραμματισμός Δ. Τσελίκας Ι Χαρακτήρες - Εισαγωγή Έως τώρα έχουμε κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήσει τους αριθμητικούς τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Γλωσσική Τεχνολογία, 2014 15 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Γλωσσική Τεχνολογία, 2014 15 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Γλωσσική Τεχνολογία, 2014 15 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 4 ης ενότητας (σημασιολογική ανάλυση) 4.1. Παραστήστε σε πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ.

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Οι διαστάσεις ενός πίνακα δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά την εκτέλση ενός αλγόριθµου. 2. Ο πίνακας είναι στατική δοµή δεδοµένων. 3. Ένας πίνακας δυο στηλών µπορεί να περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (ΕΚΠ) δύο αριθμών, με την γλώσσα προγραμματισμού Logo Κογχυλάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Περιεχόμενα Κεφάλαιο : Θυμάμαι ό,τι έμαθα από την Γ Τάξη... 5 Κεφάλαιο : Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 0.000... 8 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: Δείκτες Δομές Το τέταρτο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα.

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τι είναι πρόβλημα, τι είναι αλγόριθμος και τέλος τι είναι πρόγραμμα. Πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίζετε αυτές τις έννοιες και να αντιλαμβάνεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα