Για να εξασκηθώ = =... β)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +..."

Transcript

1 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα = α) =... β) =... γ) =... δ) =... ε) Συμπληρώνω τον πίνακα =... Αριθμός Τριπλάσιο Τετραπλάσιο Πενταπλάσιο α) β) γ) δ) 1.930

2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το Βρίσκω το μισό των αριθμών = β) =... δ) =... α) =... γ) =... ε) = Κάνω τις πράξεις όπως στο παράδειγμα = ( ) 4 = = ( ) + (7 4) = = α) = ( )... = = (......) + (......) = =... β) = ( )... = = (......) + (......) = =... γ) = ( )... = = (......) + (......) = =... δ) = ( )... = = (......) + (......) + (......) = = =... ε) = ( )... = = (......) + (......) + (......) + (......) = = =... 15

3 Α Περίοδος Ενότητα 1 5. Κάνω τις πράξεις όπως στο παράδειγμα = ( ) 8 = = ( ) (3 8) = = α) = (......)... = = (......) (......) = =... β) = (......)... = = (......) (......) = =... γ) = (......)... = = (......) (......) = =... δ) = (......)... = = (......) (......) = =... ε) = (......)... = = (......) (......) = = Με τη βοήθεια του διπλανού διαγράμματος απαντώ στις ερωτήσεις. α) Πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν στον νομό Αχαΐας; β) Πόσα περισσότερα αυτοκίνητα πουλήθηκαν στον νομό Αρκαδίας σε σχέση με τον νομό Μεσσηνίας; Πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιανουάριο του 2000 ανά νομό της Πελοποννήσου Κορινθία Αχαΐα Μεσσηνία Λακωνία Αρκαδία Αργολίδα γ) Τον ίδιο μήνα, στον νομό Πιερίας πουλήθηκαν τα διπλάσια αυτοκίνητα σε σχέση με τον νομό Κορινθίας. Πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν στον νομό Πιερίας; δ) Τον Φεβρουάριο του 2000, στη Μεσσηνία πουλήθηκαν τα μισά αυτοκίνητα σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν τον Φεβρουάριο; Κάθε παριστάνει 100 αυτοκίνητα. 16

4 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το Υπολογίζω την αξία κάθε συνόλου. α) β) γ) 8. Η εφημερίδα «Πρωινή» πούλησε σε μια εβδομάδα αντίτυπα. Χρησιμοποιώ τις αριθμογραμμές για να στρογγυλοποιήσω τον αριθμό των αντιτύπων ανάλογα. α) β) γ) δ)

5 Α Περίοδος Ενότητα 1 9. α) Η Ηρώ έχει 32 βιβλία, δηλαδή περίπου... βιβλία. β) Η Ιφιγένεια ζυγίζει 58 κιλά, δηλαδή περίπου... κιλά. γ) Ο Θοδωρής έχει 187 CD, δηλαδή περίπου... CD. δ) Ο Πελοπίδας έχει αποταμιεύσει ευρώ, δηλαδή περίπου... ευρώ. 10. Φτάνω στους αριθμούς-στόχους. α) β) γ) 4... δ) Συμπληρώνω τα κενά. Ποια πρόσθεση υπολογίζω κάθε φορά; α) = β) γ) δ) = = =... 18

6 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το Συμπληρώνω τα κενά. Ποια αφαίρεση υπολογίζω κάθε φορά; α) =... β) γ) δ) = = =... 19

7 3 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το Μαθαίνω u Κάθε αριθμός με πέντε ψηφία λέγεται πενταψήφιος. I Παράδειγμα Ο αριθμός είναι πενταψήφιος. u Σε κάθε πενταψήφιο αριθμό το πρώτο από δεξιά ψηφίο είναι το ψηφίο των μονάδων, το ψηφίο αριστερά του των δεκάδων, το ψηφίο αριστερά του των εκατοντάδων, το ψηφίο αριστερά του των χιλιάδων (ή μονάδων χιλιάδων) και το τελευταίο των δεκάδων χιλιάδων. u Σε κάθε πενταψήφιο αριθμό βάζω μια τελεία ανάμεσα στις χιλιάδες και τις εκατοντάδες. I Παραδείγματα Για τον αριθμό 18032, βάζω ανάμεσα στο 8 και το 0 μια τελεία και ο αριθμός γράφεται: Ψηφία Άβακας Ανάλυση αριθμού Χιλιάδες Δεκάδες Δεκάδες χιλιάδες Eκατοντάδες Μονάδες ΔΧ Χ Ε Δ Μ = : δεκατρείς χιλιάδες οκτώ : δώδεκα χιλιάδες διακόσια δεκατρία : δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε. 20

8 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το Μαθαίνω u 10 μονάδες μιας τάξης συμπληρώνουν 1 μονάδα της επόμενης μεγαλύτερης τάξης. u 100 μονάδες μιας τάξης συμπληρώνουν 1 μονάδα της μεθεπόμενης μεγαλύτερης τάξης. I Παραδείγματα 10 χιλιάδες είναι 1 δεκάδα χιλιάδα, δηλαδή μονάδες. 10 εκατοντάδες είναι 1 χιλιάδα, δηλαδή μονάδες. 10 δεκάδες είναι 1 εκατοντάδα, δηλαδή 100 μονάδες. 100 εκατοντάδες είναι 1 δεκάδα χιλιάδα, δηλαδή μονάδες. 100 δεκάδες είναι 1 χιλιάδα, δηλαδή μονάδες. Για να εξασκηθώ 1. Διαβάζω τους αριθμούς. α) :. β) :. γ) :. δ) :. ε) :. 2. Γράφω με ψηφία τους αριθμούς. α) Δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια πέντε: β) Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα: γ) Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι: δ) Δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία: ε) Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά: 21

9 Α Περίοδος Ενότητα 1 3. Συμπληρώνω τα κενά ή τους άβακες. ΔΧ Χ Ε Δ Μ ΔΧ Χ Ε Δ Μ ΔΧ Χ Ε Δ Μ ΔΧ Χ Ε Δ Μ Με ψηφία:... Με ψηφία:... Με ψηφία: Με ψηφία:... Με λέξεις:... δεκάδα χιλιάδα... χιλιάδες... εκατοντάδες... δεκάδες... μονάδες Με λέξεις:... δεκάδα χιλιάδα... χιλιάδες... εκατοντάδες... δεκάδες... μονάδες Με λέξεις:... δεκάδα χιλιάδα... χιλιάδες... εκατοντάδες... δεκάδες... μονάδες Με λέξεις: 1 δεκάδα χιλιάδα 3 χιλιάδες 4 εκατοντάδες 5 δεκάδες 0 μονάδες 4. Συμπληρώνω τον πίνακα. Ονομασία Αριθμός ΔΧ ΜΧ Ε Δ Μ Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια έξι Δεκαοκτώ χιλιάδες πενήντα δύο

10 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το Βρίσκω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό. α) β) γ) δ) 6. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν. α) β) γ) δ) 7. Βρίσκω τι εκφράζει το υπογραμμισμένο ψηφίο, καθώς επίσης και την αξία του : ψηφίο μονάδων με αξία 4. α) : ψηφίο... με αξία... β) : ψηφίο... με αξία... γ) : ψηφίο... με αξία... δ) : ψηφίο... με αξία Γράφω τους αριθμούς από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο: , , , , , , <... <... <... <... <... < Γράφω τους αριθμούς που είναι κατά μία δεκάδα μεγαλύτεροι. α) β) γ) δ) Γράφω τους αριθμούς που είναι κατά μία εκατοντάδα μεγαλύτεροι. α) β) γ) δ) Γράφω τους αριθμούς που είναι κατά μία χιλιάδα μεγαλύτεροι. α) β) γ) δ)

11 Α Περίοδος Ενότητα Βρίσκω και διαβάζω τον αριθμό που έχει: 50 εκατοντάδες, 30 δεκάδες, 8 μονάδες, 11 χιλιάδες = : δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια οκτώ. α) 34 εκατοντάδες, 2 δεκάδες, 15 μονάδες, 13 χιλιάδες.... =... β) 9 εκατοντάδες, 13 δεκάδες, 98 μονάδες, 9 χιλιάδες.... =... γ) 25 εκατοντάδες, 7 δεκάδες, 3 μονάδες, 10 χιλιάδες.... =... δ) 12 χιλιάδες, 45 εκατοντάδες, 23 δεκάδες, 17 μονάδες.... = α) Βρίσκω τον μικρότερο πενταψήφιο αριθμό. β) Βρίσκω τον μικρότερο πενταψήφιο αριθμό που έχει όλα του τα ψηφία διαφορετικά. α) β) 14. Υπολογίζω με το μυαλό. Α = = = =... Β = = = =... 24

12 4 Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το Θυμάμαι u Κάθε αριθμός μπορεί να αναλυθεί σε ένα άθροι- σμα γινομένων με τη χρήση των ψηφίων του και της αντίστοιχης τάξης τους. Ο τρόπος αυτός εκφράζει το δεκαδικό του ανάπτυγμα και λέω ότι ο αριθμός γράφτηκε στη δεκαδική του μορφή. I Παραδείγματα = , αφού = = , αφού = Για να εξασκηθώ 1. Αναλύω τους αριθμούς και τους γράφω στη δεκαδική τους μορφή. α) =... β) =... γ) =... δ) =... ε) = Συμπληρώνω στα κενά τους αριθμούς που λείπουν. α) β) γ) δ) 25

13 Α Περίοδος Ενότητα 1 3. Βρίσκω τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο πενταψήφιο αριθμό που σχηματίζεται από τα ψηφία που μου δίνουν και ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στο και το Ψηφία Μικρότερος Μεγαλύτερος 1, 3, 5, 7, 8 1, 4, 5, 6, 9 1, 2, 3, 7, 8 0, 1, 2, 8, 9 4. Χρησιμοποιώ τα ψηφία 1, 3, 7, 8, 0 από μία φορά το καθένα και φτιάχνω όλους τους πενταψήφιους με ψηφίο δεκάδων χιλιάδων το 1. Στη συνέχεια τους βάζω σε σειρά από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο....<...<...<...<...<...<...<...< <...<...<...<...<...<...<...<...< <...<...<...<...<...<...<...< Φτάνω στους αριθμούς-στόχους α) Φτάνω στους αριθμούς-στόχους α) β) β)

14 Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το Γράφω όλους τους ζυγούς αριθμούς που βρίσκονται: α) ανάμεσα στο και το β) ανάμεσα στο και το Γράφω όλους τους μονούς αριθμούς που βρίσκονται: α) ανάμεσα στο και το β) ανάμεσα στο και το Υπολογίζω με το μυαλό και γράφω μόνο το αποτέλεσμα. Α = Β = = = = = = = 10. Υπολογίζω με το μυαλό και γράφω μόνο το αποτέλεσμα. Α = Β = = = = = = = 11. Γράφω δύο πενταψήφιους αριθμούς μικρότερους από το όπου: α) το ψηφίο των χιλιάδων του ενός είναι το διπλάσιο από το ψηφίο των χιλιάδων του άλλου.... β) το ψηφίο των εκατοντάδων του ενός είναι το τριπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων του άλλου.... γ) το ψηφίο των δεκάδων του ενός είναι το τριπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων του άλλου

15 Α Περίοδος Ενότητα Γράφω έναν πενταψήφιο αριθμό μικρότερο από το όπου: α) το ψηφίο των χιλιάδων είναι διπλάσιο από το ψηφίο των μονάδων β) το ψηφίο των εκατοντάδων είναι το μισό από το ψηφίο των δεκάδων γ) το ψηφίο των δεκάδων είναι κατά 5 μεγαλύτερο από το ψηφίο των χιλιάδων Παρατηρώ τους αριθμούς και απαντώ. α) Ποιοι αριθμοί έχουν στις δεκάδες το ψηφίο 8;... β) Ποιος αριθμός έχει στις χιλιάδες το ψηφίο 2;... γ) Τους βάζω σε σειρά από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο.... δ) Ποιοι αριθμοί είναι μικρότεροι από το ;... ε) Ποιοι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από το ;... στ) Ποιοι αριθμοί βρίσκονται ανάμεσα στο και το ;... ζ) Ποιοι δύο αριθμοί μάς δίνουν το μεγαλύτερο άθροισμα;... η) Ποιοι αριθμοί μάς δίνουν τη μικρότερη διαφορά;... 28

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών α τεύχος 10-0170_MATHIMATIKA_A_TEU_ST_DHM.indd 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ 1.6 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το 100 με βάση την αξία θέσης ψηφίου, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, και σύμβολα. Αρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!!

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!! / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!! Άσκηση: 1 Στον παρακάτω µύθο µπερδεύτηκαν οι παράγραφοι!! Μπορείς να τις βάλεις στη σωστή σειρά; Αρίθµησε τις παραγράφους σωστά. Το παιδί και το ζωγραφισµένο λιοντάρι!

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα