Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)"

Transcript

1 Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

2 Περιεχόμενα Πρόλογος της διεύθυνσης της Voith GmbH: 3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών 4 2. Συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές 5 και λοιπούς εταίρους 2.1 Θεμιτός ανταγωνισμός Συμφωνίες, καρτέλ και δεσμεύσεις μη άσκησης ανταγωνισμού Δωροδοκία και διαφθορά Προσφορά και παραχώρηση οφελών Αναζήτηση και αποδοχή οφελών Δωρεές και χορηγίες Ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 2.2 Επιλογή προμηθευτών και παροχέων υπηρεσιών 3. Διεύθυνση και μισθωτοί της Voith Ηγεσία και πνεύμα εμπιστοσύνης 3.2 Πνεύμα ανοχής και ισότητα ευκαιριών 3.3 Δίκαιες συνθήκες εργασίας 3.4 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων Άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας Πολιτικές και κομματικές δραστηριότητες 3.5 Προστασία περιουσιακών στοιχείων 3.6 Διαχείριση πληροφοριών Επαγγελματικό απόρρητο Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών Ενδοεπιχειρησιακές γνώσεις Ορθότητα εκθέσεων αναφοράς 3.7 Ασφάλεια εργασίας, υγεία, προστασία περιβάλλοντος και βιωσιμότητα 3.8 Ποιότητα 4. Εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς Οργάνωση συμμόρφωσης 4.2 Παροχή συμβουλών 4.3 Καταγγελίες και αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά 4.4 Κανόνες εφαρμογής

3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith Αγαπητοί μισθωτοί, ήδη από το έτος 1927 η Voith πρεσβεύει τις παρακάτω γενικές επιχειρησιακές αρχές: «Οι επιχειρησιακές συναλλαγές διέπονται από ηθικούς κανόνες, εντιμότητα και ειλικρίνεια. Η αθέμιτη συμπεριφορά ενός εταίρου ή ενός ανταγωνιστή δεν δικαιολογεί την απόκλιση από αυτό τον επιχειρησιακό κανόνα εκ μέρους μας». Οι παραπάνω γραμμές αποτελούν μέχρι σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο των αξιών της Voith και συνεπώς υπόδειγμα για κάθε μας δραστηριότητα. Αυτές οι αξίες της Voith διέπουν τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας, αλλά και με τους μετόχους της εταιρίας μας, την οικογένεια Voith. Αυτή η εντιμότητα όλων των ανθρώπων της Voith είναι η βάση της αξιοπιστίας, γνωστή ως «Engineered Reliability», με την οποία εδραιώθηκε η φήμη μας στον επιχειρηματικό κόσμο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο σεβασμός και η τήρηση των αξιών μας θα αποτελέσει και στο μέλλον το θεμέλιο της επιτυχίας μας. Έχοντας δεσμευτεί με αυτές της θεμελιώδεις αρχές, καθιερώσαμε στην Voith εδώ και πολλά χρόνια κανόνες και μεθόδους, προκειμένου να διασφαλίσουμε το πνεύμα συμμόρφωσης που θα διαπνέει ολόκληρη την εταιρεία μας. Αυτοί οι κανόνες και οι μέθοδοι υπόκεινται σε συνεχή διαμόρφωση και αναπροσαρμογή στις εκάστοτε χρονικές και νομικές προϋποθέσεις. Όλοι οι μισθωτοί έχουν πρόσβαση σε αυτούς, επίσης και μέσω του εσωτερικού μας δικτύου (intranet). Ο Όμιλος επιχειρήσεων Voith αναπτύσσεται όσο λίγες μόνο επιχειρήσεις. Σήμερα έχει φτάσει σε ένα μέγεθος, το οποίο μας ώθησε ως διεύθυνση να επανεξετάσουμε μαζί με τους διευθυντές των επιχειρησιακών τομέων και των εταιριών μας το καθεστώς οργάνωσης προς τήρηση των αξιών. Γι αυτό το λόγο αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια Επιτροπή Συμμόρφωσης (Compliance Committee), στόχος της οποίας θα είναι να εξασφαλίσει στο μέλλον τόσο τη συνεχή αναπροσαρμογή και επεξεργασία αυτών των κανόνων όσο και την πλήρη εφαρμογή τους ανεξαιρέτως. Με την ίδρυση της Επιτροπής Συμμόρφωσης (Compliance Committee) η διεύθυνση στοχεύει στο να καταστήσει σαφές ότι η δράση σύμφωνα με τις αξίες της Voith αποτελεί πάντα καθήκον και ευθύνη καθενός μισθωτού της. Θεωρούμε μάλιστα ως δεδομένο ότι τα διευθύνοντα στελέχη μας βιώνουν και μεταφέρουν αυτές τις αξίες. Σε αυτά μπορούν οι μισθωτοί μας να απευθύνουν αρχικά τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις αρχές μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε κατηγορηματικά ότι αδικήματα, όπως η διαφθορά και η δωροδοκία τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, είτε απευθύνονται σε δημόσιους φορείς είτε σε ιδιώτες, είναι πράξεις αξιόποινες σύμφωνα με το γερμανικό ποινικό δίκαιο, όπως και με το ποινικό δίκαιο των περισσότερων χωρών. Κάθε μισθωτός που δρα αντίθετα, δεν θέτει μόνο τον εαυτό του σε σοβαρό κίνδυνο ποινικής δίωξης, αλλά βλάπτει σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα και τη φήμη της Voith, καθώς και όλους τους μισθωτούς της. Γι αυτό ως διεύθυνση της επιχείρησης δεν ανεχόμαστε κανενός είδους δωροδοκία, περιοριστικές πρακτικές εμπορίου, δυσμενείς διακρίσεις και κάθε άλλη μορφή καταπάτησης των θεμελιωδών αξιών μας. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση αυτών των βασικών κανόνων, θα την καταδιώξουμε και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο. Dr. Hubert Lienhard (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) (Voith Industrial Services) Dr. Hermann Jung (Finance & Controlling) Bertram Staudenmaier (Voith Paper) Dr. Roland Münch (Voith Hydro) Carsten J. Reinhardt (Voith Turbo) 3

4 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, των ιδιοκτητών, των μισθωτών και της κοινής γνώμης απέναντι στην επιχείρησή μας εξαρτάται καθοριστικά από τη συμπεριφορά του κάθε μισθωτού μας. Θεμέλιο αυτής της εμπιστοσύνης αποτελεί η πιστή συμμόρφωση προς τη νομοθεσία καθώς και προς όλους τους εσωτερικούς κανονισμούς μας. Η Voith έχει επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και συμπεριφέρεται ανάλογα. Αναγνωρίζουμε την συνυπευθυνότητα της επιχείρησης και των μισθωτών μας για το κοινωνικό συμφέρον. Γι αυτό το λόγο η Voith συγκεντρώνει με αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς τους σπουδαιότερους κανόνες που ισχύουν αναγκαστικά για όλους τους ανά τον κόσμο μισθωτούς της, συνεχίζοντας έτσι τη μακρά παράδοση ειλικρίνειας και σεβασμού που τηρείται ανέκαθεν στην Voith. Επίσης, με τον Κώδικα Συμπεριφοράς η Voith παρέχει σε κάθε μισθωτό της έναν οδηγό που θα τον βοηθάει ώστε να ενεργεί, στο πλαίσιο της προσωπικής του ευθύνης, για το συμφέρον της επιχείρησης. Αυτή η προσωπική ευθύνη αποτελεί δικαίωμα και καθήκον ταυτόχρονα. Ο κάθε μισθωτός φέρει στον τομέα καθηκόντων του ευθύνη για τη συνεχή συμμόρφωσή του με τους κανόνες του Κώδικα Συμπεριφοράς. Από τα διοικητικά μας στελέχη, τα οποία πρέπει να λειτουργούν ως υπόδειγμα, απαιτούμε όχι μόνο να μεταφέρουν αυτούς τους κανόνες στην δέουσα μορφή τους, αλλά και να τους εφαρμόζουν κι οι ίδιοι στην πράξη και να απαιτούν το ίδιο από τους μισθωτούς τους. Τα διοικητικά στελέχη μας είναι τα άμεσα αρμόδια πρόσωπα, στα οποία απευθύνονται οι μισθωτοί για όλα τα σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς θέματα. Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς και οι κανόνες που περιέχει, αποτελούν τμήμα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων που διαθέτουμε, σύμφωνα με την Οδηγία του ομίλου 03/01, το οποίο έχει ως στόχο να προστατέψει την Voith, αλλά και κάθε μισθωτό. Ο Κώδικας περιγράφει ένα ελάχιστο πρότυπο κανόνων, το οποίο συμπληρώνεται κατά τόπους και προσαρμόζεται σε αυστηρές τοπικές νομικές προδιαγραφές και πολιτισμικές συνήθειες. Στις περιπτώσεις που η Voith έχει εκδώσει, εκτός από αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς, και μεμονωμένες οδηγίες του ομίλου για ειδικά θέματα, αυτές θα ισχύουν ως διατάξεις εφαρμογής παράλληλα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι εκάστοτε νέες οδηγίες του ομίλου παρέχονται στη σελίδα του intranet «Compliance», απ όπου μπορούν και να εκτυπωθούν. Ο Κώδικας αυτός ισχύει για όλους τους ανά τον κόσμο μισθωτούς του ομίλου Voith. Η Voith απαιτεί επίσης την τήρηση του Κώδικα και από όλους τους απασχολούμενους στους χώρους της επιχείρησης (π.χ. εκπαιδευόμενους, συμβούλους). Οι κανόνες που περιέχονται σε αυτόν τον Κώδικα εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ της κάθε εταιρείας του ομίλου Voith και των μισθωτών της. Μέσω αυτών των κανόνων όμως δεν καθιερώνονται δικαιώματα υπέρ τρίτων. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας αποφασίζει η Επιτροπή Συμμόρφωσης (Compliance Committee). Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς αντικαθιστά την μέχρι στιγμής ισχύουσα Οδηγία του Ομίλου 01/07. 4 Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith

5 2. Συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς εταίρους Οι πελάτες μας, οι προμηθευτές μας και οι λοιποί αντισυμβαλλόμενοι εκτός από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας περιμένουν από μας και μία υψηλού βαθμού επαγγελματικότητα καθώς και απόλυτη ακεραιότητα στις σχέσεις μας μαζί τους. Γι αυτό στο επίκεντρο κάθε επαφής και όλων των συμβατικών σχέσεων θέτουμε την ορθότητα, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. 2.1 Θεμιτός ανταγωνισμός Η Voith σέβεται τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού και στηρίζει κάθε προσπάθεια για τη διαφύλαξη μιας ελεύθερης αγοράς και ενός ανοιχτού ανταγωνισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Γι αυτό το λόγο η Voith δεν επιδιώκει συμφωνίες, η σύναψη των οποίων θα οδηγούσε στην καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας Συμφωνίες, καρτέλ και δεσμεύσεις μη άσκησης ανταγωνισμού Κάθε μισθωτός υποχρεούται να τηρεί τους νόμους κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Γι αυτό το λόγο απαγορεύονται οι τυπικές ή άτυπες συμφωνίες με ανταγωνιστές, οι οποίες αποσκοπούν ή οδηγούν σε απαράδεκτη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού. Ανάλογα ισχύουν και για τις σιωπηρά και εν γνώσει συνεννοημένες πρακτικές. Τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές μεταξύ ανταγωνιστών είναι ιδιαίτερα οι διαμοιρασμοί περιοχών ή πελατών καθώς και οι συμφωνίες και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τιμές, σχέσεις προμήθειας, όρους, παραγωγικές ικανότητες, μερίδια αγοράς, περιθώρια κέρδους, δαπάνες, ειδικές πληροφορίες για πελάτες καθώς και περιεχόμενα ή πρακτικές προσφορών. Σε περίπτωση που η Voith κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δεν επιτρέπεται να την εκμεταλλεύεται με πσράνομο τρόπο. Όλες οι προτεινόμενες προς σύναψη συμφωνίες με ανταγωνιστές πρέπει αρχικά να υποβάλλονται στο αρμόδιο νομικό τμήμα για έλεγχο και να προσκομίζονται στον οικονομικό σύμβουλο (CFO) του τομέα του Ομίλου προς έγκριση. Εάν το νομικό τμήμα θεωρεί ότι η σχετική συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί, δεν επιτρέπεται η έγκρισή της από τον εκάστοτε οικονομικό σύμβουλο. Σε αυτή την περίπτωση το θέμα προωθείται στην Επιτροπή Συμμόρφωσης. Code of Conduct 5

6 2.1.2 Δωροδοκία και διαφθορά Η Voith δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς. Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρέπει να διέπεται από ειλικρινή και υπεύθυνη σκέψη και δράση. Ήδη από το 2001 αναγνωρίσαμε και υπογράψαμε τους Κανόνες για την Καταπολέμηση του Εκβιασμού και του Χρηματισμού στο πλαίσιο Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών (αναθεωρημένη έκδοση του έτους 1998), τους οποίους εξεπόνησε το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) Προσφορά και παραχώρηση οφελών Στον ανταγωνισμό βασιζόμαστε στην ποιότητα και την ικανότητα απόδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Γι αυτό απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες ή οι παρεπόμενοι περιορισμοί, που σχετίζονται με άμεση ή έμμεση παραχώρηση πλεονεκτημάτων προς όφελος μεμονωμένων ατόμων ή οργανισμών σχετικά με τη μεσολάβηση, παράδοση, έγκριση, εκτέλεση ή πληρωμή παραγγελιών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα σε όλες τις συμφωνίες με εταίρους, με τους μισθωτούς τους ή υπηρεσιακούς φορείς, αλλά και οποιουσδήποτε τρίτους. Το ίδιο ισχύει για την παροχή ωφελημάτων στο πλαίσιο συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες. Τέτοια απαράδεκτα οφέλη μπορούν να αποτελούνται από παροχές σε χρήμα ή σε είδος. Μια παραχώρηση οφελών σε ένα πρόσωπο μπορεί να είναι απαράδεκτη και στην περίπτωση που ωφελεί μόνο έμμεσα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένα τέτοιο έμμεσο πλεονέκτημα μπορεί να είναι για παράδειγμα η παροχή σε έναν πρόσωπο της οικογένειάς του ή παροχές (π.χ. δωρεές) σε οποιουσδήποτε τρίτους, μέσω των οποίων το συγκεκριμένο άτομο ευνοείται με κάποιο πλεονέκτημα, π.χ. υπό μορφή βελτίωσης της κοινωνικής ή πολιτικής του θέσης. Αμοιβές σε μορφή προμήθειας ή οποιουδήποτε είδους, οι οποίες χορηγούνται σε τρίτους, ιδιαίτερα σε αντιπροσώπους, μεσίτες και άλλους μεσολαβητές, πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο και προσήκον σε σχέση με τη δραστηριότητά τους. Αυτές οι αμοιβές πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις, ώστε να μην μπορεί να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν οι παραπάνω κανόνες προς παραχώρηση απαράδεκτων οφελών. Οι συμφωνίες με αντιπροσώπους, μεσίτες, συμβούλους και άλλους μεσολαβητές πρέπει να γίνονται στο σύνολό τους γραπτώς, συμπεριλαμβανομένων όλων των μετέπειτα τροποποιήσεων, και πρέπει να υποχρεώνουν τον αντισυμβαλλόμενο να λαμβάνει πάντα υπόψη του τις βασικές αρχές και να μην προβαίνει σε δωροδοκίες. Για τη σύναψη αυτών των συμφωνιών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του οικονομικού συμβούλου (CFO) του εκάστοτε τομέα του Ομίλου Voith Αναζήτηση και αποδοχή οφελών Η ανταλλαγή δώρων μεταξύ εταίρων είναι, σε περιορισμένη έκταση, κάτι συνηθισμένο. Ωστόσο, η αποδοχή δώρων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη της επιχείρησής μας ή να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων. Γι αυτό απαγορεύεται αυστηρά στους μισθωτούς μας να ζητούν ή να αποδέχονται προσωπικά οφέλη, π.χ. εξυπηρετήσεις, ανάρμοστες προσκλήσεις για τον εαυτό τους, στενά τους πρόσωπα ή ιδρύματα. Εξαίρεση αποτελούν π.χ. σποραδικά δώρα μικρής αξίας. Χρηματικά δώρα οποιουδήποτε είδους γενικά δεν επιτρέπονται. Τα δώρα ή τα οφέλη που ξεπερνούν αυτό το όριο πρέπει να μην γίνονται δεκτά και να αναφέρονται στον προϊστάμενο. Κατά τα άλλα ισχύουν οι παραπάνω κανόνες, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Τα δώρα και οι προσκλήσεις επιτρέπονται μόνο στο βαθμό που, λόγω της αξίας τους, του οικονομικού πλαισίου ή από άλλη άποψη, δε θεωρούνται κατάλληλα να επηρεάσουν τις πράξεις ή αποφάσεις του παραλήπτη ή να τον φέρουν σε θέση υποχρέωσης. Σε περίπτωση προσκλήσεων σε εκδηλώσεις πρέπει η εκδήλωση είτε να συνηθίζεται γενικά στο επιχειρηματικό τομέα και να είναι αρμόζουσα σε είδος και μέγεθος είτε να έχει σαφή σχέση με την επιχείρηση. Ιδιαίτερα σε περίπτωση δημόσιων λειτουργών πρέπει να τίθενται αυστηρά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση τα δώρα σε χρήμα απαγορεύονται. 6 Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith

7 Δωρεές και χορηγίες Διάφοροι οργανισμοί και ιδρύματα απευθύνουν στη Voith αιτήματα για χορήγηση δωρεών. Οι δωρεές πρέπει να χορηγούνται με διαδικασίες διαφάνειας, δηλαδή πρέπει να δηλώνεται ο αποδέκτης και η σκοπούμενη χρήση της δωρεάς. Πληρωμές σε ιδιωτικούς λογαριασμούς είναι απαράδεκτες. Σε οργανισμούς που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη την Voith δεν χορηγούνται δωρεές. Κατά τη χορήγηση δωρεών πρέπει εξάλλου να κατοχυρώνεται η τήρηση των κανόνων των παραπάνω παραγράφων und Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εκείνες τις δωρεές, που γίνονται σε χρονική και ουσιαστική εγγύτητα σε σύναψη σύμβασης. Δωρεές οποιασδήποτε μορφής σε πολιτικά κόμματα απαιτούν τη συγκατάθεση της Διεύθυνσης. 2.2 Επιλογή προμηθευτών και παροχέων υπηρεσιών Η Voith εξετάζει όλες τις προσφορές των προμηθευτών της με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Η εκτίμηση, η ανάθεση και η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας πρέπει να διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια επαγγελματισμού και με διαδικασίες διαφάνειας. Η αθέμιτη προτίμηση ή η παρεμπόδιση προμηθευτών γενικά απαγορεύονται. Κατά την επιλογή εταίρων η Voith απαιτεί την τήρηση των αρχών αυτής του παρόντος Κώδικα και από εκείνους. Η παραβίαση των αξιών από έναν εταίρο μπορεί να οδηγήσει στη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης μαζί του. Σε περίπτωση χορηγιών πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχει εύλογη σχέση ανάμεσα στο ποσό της χορηγίας και την συμφωνηθείσα αντιπαροχή. Κατά τα άλλα η Οδηγία του ομίλου 01/08 (Δωρεές και χορηγίες) περιλαμβάνει και άλλους εκτεταμένους λεπτομερείς κανονισμούς Ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας μας με εφευρέσεις και βελτιώσεις της τεχνογνωσίας έχει αποφασιστική σημασία για την διατήρηση της ανταγωνιστικής μας ικανότητας. Γι αυτό η προστασία της τεχνολογίας μας με την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτά ευρύτερη σημασία. Κανένας μισθωτός δεν πρέπει συνεπώς να αποκαλύπτει νέες πληροφορίες ή επιχειρηματικά μυστικά οποιαδήποτε μορφής σε τρίτους. Κάθε μισθωτός πρέπει να σέβεται τα ενεργά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Κανένας μισθωτός δεν επιτρέπεται να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί χωρίς εξουσιοδότηση τα μυστικά ενός τρίτου. Λεπτομέρειες απορρέουν από την Οδηγία του Ομίλου 03/06 (Προστασία των Τεχνολογιών που Χρησιμοποιούνται στον Όμιλο Voith). Code of Conduct 7

8 3. Διεύθυνση και μισθωτοί στη Voith Η παραγωγικότητα και ο ανθρωπισμός αποτελούν μαζί απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία. Η οικονομική επιτυχία της Voith μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη συνδρομή και συμμετοχή των ανά τον κόσμο απασχολούμενων μισθωτών της. 3.1 Ηγεσία και πνεύμα Εμπιστοσύνης Κάθε μισθωτός υποχρεούται να τηρεί αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ιδιαίτερα δε τα διοικητικά μας στελέχη καλούνται να δρουν στο σημείο αυτό ως υπόδειγμα. Στα πλαίσια του πνεύματος εμπιστοσύνης που καλλιεργείται στην Voith φέρουν ευθύνη, ώστε να μη συμβαίνουν στον τομέα τους παραβιάσεις αυτού του κώδικα, τις οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να δυσκολέψουν, αν ασκούσαν τον δέοντα έλεγχο. 3.2 Πνεύμα ανοχής και ισότητα ευκαιριών Η Voith σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως παγκοσμίως δραστηριοποιούμενος Όμιλος εργαζόμαστε με μισθωτούς και εταίρους διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας και νοοτροπίας. Δεν ανεχόμαστε ουδεμία άνομη διαφορετική μεταχείριση (διάκριση), παρενόχληση ή ταπείνωση. Προπάντων δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε αδικία για λόγους φυλετικούς ή λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πίστεως, πολιτικής ιδεολογίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικής ταυτότητας. 3.3 Δίκαιες συνθήκες εργασίας Η Voith προσφέρει στους μισθωτούς της λογικές αποδοχές και δίκαιες συνθήκες εργασίας, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Απορρίπουμε επομένως και οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, το ίδιο όπως και την παρεμπόδιση της νόμιμης αντιπροσώπευσης των συμφερόντων των εργαζόμενων. 3.4 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων Η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και εντιμότητας κατά την άσκηση της δραστηριότητας των μισθωτών είναι κάτι σημαντικό για τη Voith. Τέτοιες συγκρούσεις μπορούν για παράδειγμα να προκύψουν σε περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων της Voith και των μισθωτών της ή των στενών τους συγγενών. Πριν από τη σύναψη τέτοιου είδους συναλλαγών πρέπει να ενημερώνονται οπωσδήποτε οι προϊστάμενοι Άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας Για την ανάληψη μιας αμειβόμενης εξωτερικής (δευτερεύουσας) δραστηριότητας απαιτείται πάντοτε γραπτή έγκριση της αρμοδίας διεύθυνσης και, στην περίπτωση διευθυντών, γραπτή έγκριση του Συμβουλίου και του Τμήματος Προσωπικού Πολιτικές και κομματικές δραστηριότητες Η Voith δε συμμετέχει σε δραστηριότητες κομματικής και πολιτικής φύσης. Οι μισθωτοί της όμως δεν εμποδίζονται σε καμιά περίπτωση να συμμετέχουν στον ελεύθερο χρόνο τους κατά το προσήκον σε πολιτικές διαδικασίες. Επιδοκιμάζουμε σαφώς την πολιτική και κοινωνική κινητοποίηση καθώς και την αγαθοεργή δραστηριότητα των μισθωτών μας. Οι μισθωτοί που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα πλαίσια ενεργούν ως ιδιώτες. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείονται οι συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο της εργασίας τους. 3.5 Προστασία περιουσιακών στοιχείων Η Voith απαιτεί από κάθε μισθωτό της να προστατεύει τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται πλην άλλων: τα ακίνητα, τα μέσα παραγωγής και τα αποθεματικά, τα χρεώγραφα και μετρητά, ο εξοπλισμός και τα είδη γραφείου, τα πληροφορικά συστήματα και το λογισμικό, επίσης οι πατέντες, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος και η τεχνογνωσία. Οι νομικές παραβιάσεις όπως απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρημάτων υπόκεινται σε ποινική δίωξη. Σχετικά με την αποδοχή επιχειρησιακών κινδύνων παραπέμπουμε στην Οδηγία του Ομίλου 03/01 (Διαχείριση Κινδύνων και Ποιότητας). Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός στο σύνολό τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει ρητή άδεια και για ιδιωτική χρήση. Κατά τη χρήση του διαδικτύου πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε σε ουδεμία περίπτωση να λαμβάνονται και να διαβιβάζονται πληροφορίες με απρεπές περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προάγει το φυλετικό μίσος, τον εγκωμιασμό της βίας ή άλλες αξιόποινες πράξεις. 8 Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith

9 3.6 Διαχείριση πληροφοριών Η διαχείριση επιχειρησιακών πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια Επαγγελματικό απόρρητο Για ενδοεπιχειρησιακά θέματα, τα οποία δεν γίνονται γνωστά στο κοινό, πρέπει να τηρείται το απόρρητο. Το ίδιο ισχύει και για τις εφευρέσεις και κάθε είδους τεχνογνωσία. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αειφόρου επιτυχίας του ομίλου επιχειρήσεων Voith. Γι αυτό δεν επιτρέπεται σε κανέναν μισθωτό να μεταβιβάζει γνώσεις ή νέες ανακαλύψεις ή επιχειρηματικά μυστικά οποιασδήποτε μορφής σε τρίτους. Αυτό ισχύει και μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης Προστασία δεδομένων και ασφάλεια πληροφοριών Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καθοριστική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της εργασίας των μισθωτών και γενικά για την επιχειρηματική επιτυχία. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας συνδέονται όμως με κινδύνους για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Γι αυτό το λόγο, τα επίσημα έγγραφα και οι φορείς αποθήκευσης δεδομένων πρέπει βασικά να προστατεύονται από ενδεχόμενη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Η αποτελεσματική λήψη μέτρων εναντίον αυτών των κινδύνων αποτελεί όχι μόνο καθήκον της διοίκησης αλλά και καθήκον κάθε μισθωτού, καθώς και σημαντικό μέρος της διαχείρισης τεχνολογίας των πληροφοριών. Επιμέρους πληροφορίες προκύπτουν από την Οδηγία 01/03 του ομίλου (Ασφάλεια πληροφοριών και Προστασία δεδομένων). 3.7 Ασφάλεια εργασίας, υγεία, προστασία περιβάλλοντος και βιωσιμότητα Η προστασία της ζωής και της υγείας όλων των μισθωτών και η υπεύθυνη χρήση των πόρων και των βλαβερών υλικών είναι κάτι αυτονόητο για την Voith. Κάθε μισθωτός έχει καθήκον στον χώρο εργασίας του να αποφεύγει ό,τι μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τον άνθρωπο, να μειώνει τις βλαβερές επιδράσεις στο περιβάλλον και να διαχειρίζεται με οικονομία τους πόρους. Κατά την εξέλιξη και παραγωγή των προϊόντων μας τηρούμε πιστά τα κριτήρια της βιωσιμότητας και της αποφυγής περιβαλλοντικών κινδύνων. Επιμέρους λεπτομέρειες για την προστασία του περιβάλλοντος προκύπτουν από την Οδηγία του Ομίλου 01/02 και για την προστασία της υγείας και της εργασίας από την Οδηγία του Ομίλου 01/ Ποιότητα Η επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στην αγορά είναι συνυφασμένη με την ποιότητα που παρέχουν. Το σύνθημά μας «Engi neered reliability» θέτει σε όλους τους μισθωτούς μας υψηλές απαιτήσεις ως προς τη δημιουργικότητα, την ικανότητα και επιμέλεια και φανερώνει στους πελάτες και στους τρίτους τα δικά μας υψηλά κριτήρια διάκρισης. Δεν ανεχόμαστε συμπεριφορές που επιφέρουν μείωση της ποιότητάς μας, είτε αυτές γίνονται συνειδητά είτε από αμέλεια Ενδοεπιχειρησιακές γνώσεις Απαγορεύεται η αποκόμιση οφελών για προσωπική χρήση ή για τρίτους με τη χρησιμοποίηση ενδοεπιχειρηματικών γνώσεων. Το ίδιο ισχύει και για την ανεπίτρεπτη μεταβίβαση τέτοιων γνώσεων σε τρίτους Ορθότητα εκθέσεων αναφοράς Στις γραπτές και προφορικές, εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις αναφοράς τους, οι μισθωτοί υποχρεούνται να δηλώνουν αληθή στοιχεία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε νόθευση περιεχομένου. Code of Conduct 9

10 4. Εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς 4.1 Οργάνωση συμμόρφωσης Η Voith έχει ιδρύσει μια Επιτροπή Συμμόρφωσης, η οποία έχει ως στόχο να επιβλέπει την εφαρμογή και επιβολή του Κώδικα Συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την οργάνωση διαχείρισης κινδύνων της Voith (Οδηγία ομίλου 03/01) σε επίπεδο τομέων του ομίλου οι οικονομικοί σύμβουλοι (CFO) είναι και εκπρόσωποι της Επιτροπής Συμμόρφωσης και έχουν επιφορτιστεί με την υποχρέωση επίβλεψης για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς. Εντός των επιμέρους εταιρειών της Voith τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι οικονομικοί σύμβουλοι ή ένα μέλος της διεύθυνσης, το οποίο ορίζεται από τον οικονομικό σύμβουλο του εκάστοτε αρμόδιου τομέα του Ομίλου. 4.2 Παροχή συμβουλών Η Voith θέτει στη διάθεση των μισθωτών της χρήσιμες πληροφορίες, που θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν τυχόν παραβιάσεις του νόμου και του Κώδικα Συμπεριφοράς. Αυτές περιλαμβάνουν ιδίως επιμορφώσεις σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και σε επιλεγμένους τομείς με κίνδυνο παραβίασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα ερωτήματα, μπορεί κάθε μισθωτός να απευθύνεται στον οικονομικό σύμβουλο της εταιρείας ή τομέα του Ομίλου όπου εργάζεται, στο αρμόδιο νομικό τμήμα ή στο τμήμα προσωπικού ή στα μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Εκτός αυτού για τέτοια ερωτήματα η Voith έχει δημιουργήσει ένα Helpdesk. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας καθώς και περεταίρω σχετικές πληροφορίες στο θέμα «Compliance» μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή Voith- Intranet «Compliance». 10 Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith

11 4.3 Καταγγελίες και αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά Κάθε μισθωτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αναφέρει στην Voith παραβιάσεις ή υποψίες παραβίασης του Κώδικα Συμπεριφοράς. Αρμόδιοι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, κατά την επιλογή του μισθωτού, ο άμεσος προϊστάμενος, ο αρμόδιος για αυτόν μισθωτός του τμήματος προσωπικού, ο οικονομικός σύμβουλος (CFO) της εταιρείας όπου εργάζεται, ο οικονομικός σύμβουλος του τομέα του Ομίλου ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αυτών προσώπων είναι διαθέσιμα με ενδεδειγμένο τρόπο για τους ανά τον κόσμο μισθωτούς του Ομίλου, πλην άλλων και στη σελίδα intranet «Compliance». 4.4 Κανόνες εφαρμογής Η Voith θα εκδώσει πρόσθετους κανονισμούς σχετικά με την εφαρμογή των επιλεγμένων θεμάτων αυτού του Κώδικα Συμπεριφοράς. Οι εν λόγω κανονισμοί θα πραγματεύονται και θα περιγράφουν πλην άλλων αμφισβητούμενα θέματα ερμηνείας και διαδικασίες έγκρισης. Ένας μισθωτός, ο οποίος λόγω συγκεκριμένων στοιχείων πιστεύει ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει κάποια παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς και κάνει χρήση του δικαιώματός του να αναφέρει αυτή την παραβίαση ή την υποψία παραβίασης στην Voith, δε θα υποστεί κανενός είδους κύρωση. Η Voith στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λάβει ενδεχομένως τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τον μισθωτό από τέτοιου είδους αντίποινα. Εφόσον είναι δυνατό και δεν αντιτίθεται στο νόμο, η Voith θα κρατήσει απόρρητη την ταυτότητα των μισθωτών, που αναφέρουν κάποια παραβίαση ή υποψία παραβίασης του Κώδικα Συμπεριφοράς σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Το ίδιο ισχύει για την ταυτότητα των μισθωτών, οι οποίοι συμμετέχουν στην διαλεύκανση παραβιάσεων ή υποψίας παραβιάσεων του Κώδικα Συμπεριφοράς. Code of Conduct 11

12 Voith GmbH, Ο Κώδικας Συμπεριφοράς (Code of Conduct) του Ομίλου επιχειρήσεων Voith διατίθεται σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή αντιφάσεων μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων ισχύει καθοριστικά η γερμανική έκδοση. Θα βρείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Voith GmbH Compliance Committee St. Pöltener Straße Heidenheim Γερμανία Τηλέφωνο:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου

Όμιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου Όμιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας - Κανονισµοί του Οµίλου 1 Πίνακας περιεχομένων Αναφορά προβληματισμών και εσφαλμένων συμπεριφορών... 3 Προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής της... 10 Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις, και κατά συνέπεια επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

software consultancy financial

software consultancy financial -- OnLine Data SA Contents 1. Εισαγωγή... 2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία... 3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων... 3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών... 4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που δύναται να υποδεικνύει ευκαιρίες ή να μεσολαβεί για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους, αναζητάς τρεις αξίες: ακεραιότητα, ευφυΐα και ενέργεια. αν δεν υπάρχει η πρώτη, οι άλλες δύο θα σε σκοτώσουν».

«Όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους, αναζητάς τρεις αξίες: ακεραιότητα, ευφυΐα και ενέργεια. αν δεν υπάρχει η πρώτη, οι άλλες δύο θα σε σκοτώσουν». «Όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους, αναζητάς τρεις αξίες: ακεραιότητα, ευφυΐα και ενέργεια. αν δεν υπάρχει η πρώτη, οι άλλες δύο θα σε σκοτώσουν». Warren Buffet Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 3 Η εταιρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στους όρους απασχόλησης των σχολικών τροχονόμων Λεμεσού

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στους όρους απασχόλησης των σχολικών τροχονόμων Λεμεσού Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 76/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στους όρους απασχόλησης των σχολικών τροχονόμων Λεμεσού 1. Η κ Ε. Μ., με επιστολή της ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου, μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα