ΜΕΡΟΣ V ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ V ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2012"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ V ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Α.. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2012

2 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΞΩ ΟΥΣ (μ) ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Μονάδες Pa/(1/s)=Pa.s ΓΕΝΙΚΑ, (,T,P)

3 ΙΞΩ ΕΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ψευδοπλαστικά ρευστά

4 ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΝΕΥΤΟΝΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ 1: Zero-shear-rate viscosity μ=μ 0 ιξώδες σε μηδενικό ρυθμό διάτμισης 2: Power-law region μ~γ n-1 n<1 Περιοχή εκθετικής συμπεριφοράς 3: Transition zone Μεταβατική περιοχή

5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΞΩ ΕΣ Carreau Cross 1 2 (1n ) / 2 0 [1 ( t1 ) ] 1 (1n ) 0 [1 ( t 1 )]

6 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΞΩ ΕΣ Carreau model is recovered at a=2 and b=(n-1)/2, where (n) is the power-law index

7 ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΞΩ ΕΣ

8 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: PEO solution in water

9 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΥ ΙΑΤΜΙΣΗΣ (σ-γ) ΓΙΑ EΝΑ ΝΕΥΤΩΝΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ EΝΑ ΡΕΥΣΤΟ POWER-LAW???

10 Materials with yield (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ, ΡΕΥΣΤΑ BINGHAM) Herschel-Buckley fluid 0 m n1 As goes to zero, the viscosity becomes infinite (solid-like behavior)

11 ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ () ΣΕ ΑΠΛΗ ΙAΤΜΗΤΙΚΗ ΡΟΗ, ΕΙΝΑΙ u y Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ () ΕΙΝΑΙ II 2 ΟΠΟΥ II tr( ) ( ) είναι ο τανυστής του ρυθμού παραμόρφωσης ( u u T ) / 2

12 O ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Τhe rate of deformation tensor ()) (Cartesian coordinates)

13 O ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

14 Ο ΤΑΝΥΣΤΗΣ () ΣΕ ΥΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΡΟΗ A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 = A11 2 A21A11 A31A11 A12A21 A22A21 A32A21 A13A31 A23A31 A33A31 A11A12 A12A22 A12A21 A22 2 A31A12 A32A22 A13A32 A23A32 A33A32 A11A13 A21A13 A13A31 A12A23 A22A23 A13A33 A23A33 A23A32 A33 2 If A 3j =0 (and A=) tr( ) Note: ij = ji

15 ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ () ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΡΟΗ

16 ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ () ΣΕ ΡΟΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ

17 ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ () ΣΕ ΜΙΑ ΡΟΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΣΚΟΥΣ (injection molding) 3Q 1 z 2 u( r, z) [1 8 H r H 2 ] This problem yields a () tensor with a non-zero diagonal component ( 11 )

18 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΞΩ ΕΣ B=-E/R, E~10 5 (J/mol) A*exp( B / T ) E RT 2 ( T ) E RT T T Μικρά λάθη στην μέτρηση της Τ (T/T) μεγεθύνονται μέσω του όρου (E/RT) 1% T-error at ~400K -- 30% -error

19 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΞΩ ΕΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ g T T T g log( ) T 17.4( T 51.6 ( T T g T g ) ) By such data shift, measuring viscosity over ~2 decades of () and at several temperatures, results in a master curve spanning several decades of shear rate ()

20 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΓΜΑΤΑ LDPE Reduced viscosity curve for an LDPE at 150 o C

21 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΞΩ ΕΣ ~ exp( P () μεταξύ 2x10-8 και 6x10-8 (Pa -1 ) ) Example: if =3.3x10-8, find the change in viscosity when 30<P<3000 (atm) 1atm~100 kpa Shape of the viscosity curve largely unaffected

22 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ injection molding Easily within the range at which the Pressure effect on () becomes visible

23 ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Ασχολείται με την μέτρηση του ιξώδους τηγμάτων (και διαλυμάτων) πολυμερών Πάντοτε ισχύει

24 ΠΑΝΤΟΤΕ Το πρόβλημα είναι πώς να συσχετίσουμε τα () and () με κάτι μετρήσιμο Στην πράξη, μετρούμε ύναμη, Ροπή, Παροχή και Πίεση Το () και το () συνδέονται μέσω ενός μοντέλου

25 Παράδειγμα ΙΞΩ ΕΣ ΑΠΌ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ 2000 DP Issues: - model MUST correspond to experiment - entry effects - non-newtonian viscosity Q

26 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ (Flow Curve) - vs. γ<0.01, slope=1, Newtonian 0.1<γ<1, slope ~0.56 Viscosity curve The difference between various rheometric methods is how () and () are measured and the achievable range of () NOTE: =m* (n-1) *m n, therefore the slope of ln() vs. ln() is (n)

27 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΡΟΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ simple shear flow flow in a pipe (basis for capillary viscometry) flow in a slit (basis for slit viscometry) flow between concentric cylinders flow in a cone-and-plate rheometer Schematic diagram of a SIMPLE SHEAR flow v z (y) v o y h Q v ohw 2

28

29

30 u R r ( ) R r R 1 ( ) 1 Tr R r ( ) R o Torque 4LR Ω R i ΤΟ ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ Couette

31 ΤΟ ΙΞΩ ΟΜΕΤΡΟ Cone-and-Plate Model (fluid mechanics) M 2R 3sin( ) 3 tan( ) 3M cos( ) 3 2R Schematic diagram of a cone-plate rheometer tan( )

32 ΤΟ ΤΡΙΧΩΕΙ ΕΣ ΙΞΩ ΟΜΕΤΡΟ (CAPILLARY VISCOMETER) Heater Insulation METΡOYME ΠΑΡΟΧΗ (Q) ΠΙΕΣΗ (P) in position of pressure transducer Pressure Transducer Polymer sample Extrudate Σχηματικό διάγραμμα ενός capillary viscometer

33 L R p 1 p 2 Δp=p 1 -p 2 Σχηματικό διάγραμμα ροής σε σωλήνα power-law fluid m n-1 v z (r) Q R 1 s R3 Rp s 32mL s Rp 1 r 2mL R s s1 Where s =1/n Για Νευτωνικό ρευστό (n=1), το ιξώδες είναι η κλίση της καμπύλης (RP/2L) vs. 4Q/R 3. Note that units of the second term in Q= are s -1 this is a shear rate, actually the Wall Shear Rate ( w ). The term RP/2L has units of stress and is the Wall Shear Stress ( w ). Η παραπάνω σχέση είναι γραμμική για ένα Νευτωνικό ρευστό

34 ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧΩΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟ ur () R R DP s 1 1 s 2m L r R s1 d dr ur () r DP 2 s ml s Obviously =(du/dr) is function of (r). Remember, Evaluate at r=r ----> get Wall Shear Rate ( w ) w RP 2m L s Where (m) is evaluated at the wall. This value is UNKNOWN (this is what we are after), so. v z (r) R s Rp 1 r 1 s 2mL R Q R3 Rp s s 32mL s1 w ( s 3) Q!!!!!!! R 3

35 ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧΩΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ The wall shear stress w RP 2L Why? Therefore, the viscosity is found by relating Wall Shear Stress (R.P/2L) to Wall Shear Rate [(s+3)*q/r 3 ]

36 ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧ0ΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Q ( s 3) w R 3 But we do not know (s=1/n)!!!!! 4Q 3 R Apparent or Newtonian shear rate (n=s=1) It turns out (n) can be obtained as the slope of the curve ln( w ) vs. ln( ) (prove it!) THEN the shear rate is corrected to be (Rabonowitz correction) FINALLY the w vs. w data are re-plotted The viscosity is obtained as the ratio ( w / w ) w Q ( s 3) R 3

37 Capillary viscometry for non-newtonian fluids (=m n-1, s=1/n) Αρχικά δεδομένα για 232 o C Data plotted as suggested by (RP/2L) s =m s (Q/R 3 )(s+3) (flow curve from capillary data) From the right figure, we get the curve vs., by observing

38 Παράδειγμα ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧOΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ P (kpa) (4Q/R 3 ) (s -1 ) L/D=

39 Παράδειγμα ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧOΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Always P (kpa) (4Q/R 3 ) (s -1 ) w how? ln(w) ln( a ) how? slopes w (corre cted) ln(w) L/D=

40 S w =wall shear stress, a =apparent wall shear rate Sw lsw a la

41 S w =wall shear stress, a =apparent wall shear rate w =corrected wall shear rate lsw lsw Notice: Same slopes, but different curves!!!!! la lw

42 Viscosity vs. shear rate curve at L/D= w lw w lw

43 lw16 Αποτελέσματα μ=μ(γ) για τρία Ιξωδόμετρα διαφορετικού μήκους (L/D=4,12,16) lw12 lw lw16 lw12 lw At this stage, we have considered a power-law fluid Remaining issue: the impossibility of measuring pressure along the length of a tube

44 ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧOΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Επίδραση περιοχής εισόδου Ps Με αυτόν τον τρόπο «διορθώνουμε» την διατμητική τάση στο τοίχωμα (Bagley correction)

45 ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (L) Experiments with capillaries of various lengths and various radii (L/D) w/out end (Bagley) correction, data obtained for different (L/D) are NOT the same (even though the polymer is evidently the same) The Bagley correction (add the entry length in the denominator of w ) corrects this Recall: various () are obtained by using capillaries of different (R) OR by changing (Q) Point where P=Po

46 Παράδειγμα ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧOΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΙΟΡΘΩΣΗ BAGLEY 5 lw16 lw12 4 lw4 3.5 lsw16 3 lsw12 lsw4 2.5 No end correction lw16 lw12 lw lw16 lw12 lw4 5 lw16 lw12 4 lw4 3 lsw16 lsw lsw4 End correction with N= lw16 lw12 lw lw16 lw12 lw4

47 Παράδειγμα ΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΧOΕΙ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ΙΟΡΘΩΣΗ BAGLEY pg DP.356 DP.189 DP DP LoD interceptdp LoD e interceptdp LoD 16 Correction from the intercept (DP=0) of DP vs. L/D graphs lw16 4 lw12 lw lw16 lw12 lw4

48 The Melt Flow Indexer Schematic diagram of an extrusion plastometer used to measure melt flow index The Melt Flow Index measures the ease of flow of a polymer melt. It is defined as the weight of polymer in grams flowing in 10 minutes through a capillary of specific diameter and length, by a pressure applied via prescribed gravimetric weights for prescribed temperatures. The method is given in ASTM D1238 Example:

49 Foods and other materials that cannot be melted Measures (Q) and (P) P is measured directly Flush-mounted transducers Slit Die Viscometry

50 Slit-die variations: Adjustable gap

51 P-transducers can be mounted with an offset Can measure N!!

52 Cylindrical Die with offset mounted transducers for direct measurement of pressure drop

53 Combination of flush- and offset-mounted pressure transducers to evaluate melt elasticity

54 Slit dies: Summary of pressure readings

55 Velocity profile and flowrate (Q) in a pressure-driven SLIT FLOW s h h z s s z ml p h s Wh Wdy y v Q h y ml p h s h y u 2 2) 2( ) ( ) ( 2 2 / 2 / 1 y uy ( ) d d 1 2 h DP ml s n n Wh Q n n a w ) 6 (

56 εν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή. Slit-Die Viscometry: Basic Equations w h 2 P x a w 6Q Wh a 2 2n 1 3n Derive!!!! n [ln( )] w [ln( )] a

57 Use of slit-die viscometry to measure N 1 N 1 =T 11 -T 22 N 1 4P h N 1 2P h (ln( P )) h (ln( )) w

58 Pressure effects in slit-die viscometry When pressure is high, its effect on () is manifested in non-linear pressure profiles Q o Px ( ) 1 ln[ 1 12 x] 3 Wh Q 3 Wh 12 o L

59 Effect of a pressure-dependent viscosity (~0.001 bar-1) P 1 ( x) P 2 ( x) PL 1 ( x) x PL 2 ( x) x P 3 ( x) P 4 ( x) PL 3 ( x) PL 4 ( x) x x

60 Finite slit width (h/w>0.1): Correction for edge effects - Newtonian uxy ( ) DP y 2 ( y h) 4h n 0 1 ( 2n 1) 3 sin cosh ( 2n 1) y h cosh ( 2n 1) x h ( 2n 1) E 2h -E/2<x<+E/2 0<y<h ( c) w 6Q h a h ( ) w ( ) 2 Wh W W QSS( L) L

61 Effect of die body deflection

62 Schematic diagram of a sliding plate rheometer (measure directly shear stress) Shear stress transducer Capacitance proximeter Cantilever beam h- 1mm Sliding plate Active face (1 cm 2 ) Polymer

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 43 Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids VASSILIOS C. KELESSIIS Assistant

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β Τα Νέα 66 Σύνθεση πολλών φωτογραφιών στο φημισμένο Giant s Causeway της Βόρειας Ιρλανδίας. Η περιστρογή της γης αποτυπώνει τα αστέρια σε κύκλους (Royal Observatory) της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

doctoral dissertation GRIGORIOS P. ZOUROS National Technical University of Athens

doctoral dissertation GRIGORIOS P. ZOUROS National Technical University of Athens NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of Electrical and Computer Engineering Division of Electromagnetics, Electrooptics and Electronic Materials Oblique scattering/hybrid wave propagation in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΝΩΣΗ EURATOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Βόλοςς 14--19 Απριιλίίου 2008 -- Παννεεπιισττήμιιο Θεεσσαλίίαςς (Αμφιθέατρα Μηχανολόγων & Χωροταξίας) ABSTRACTS 7

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τα Νέα 12 Αρ. 12 - ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΣ 2008 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΕΓΜ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. If you take a number of cubes out of a cube, you end up with a solid figure consisting of columns of the same height, which stand on the same ground plate (see figure).

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 61. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

Τα Νέα 61. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Τήνος, Βώλακας. Η αγκαλιά (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 61 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ε- δαφομηχανικής και Γεωτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 37. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Τα Νέα 37. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Bárdenas Reales - Navarra - Spain Τα Νέα 37 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Δευτέρα 9 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη «Infrastructure Projects in Landslide-Prone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER

Διαβάστε περισσότερα

Updating LSP dictionaries with collocational information. Katerina T. Frantzi

Updating LSP dictionaries with collocational information. Katerina T. Frantzi Updating LSP dictionaries with collocational information Katerina T. Frantzi Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean Dimokratias 1, 85100, Rhodes, Greece frantzi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 1 PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 SPECIFICATION No SS-57 REVISION No.15 280MVA, 400 / 157.5 / 30kV THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS I. SCOPE The scope of the present specification

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 30. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!!

Τα Νέα 30. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! Λ Ι Β Υ Η Τα Νέα 30 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!!! Σεισμολόγοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία για την μη ενημέρωση του πληθυσμού λίγο πριν από τον σεισμό της l Aquila Το Istituto Nazionale di Geofisica

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 31 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE (001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE C. I. CHRISTODOULOU 1, S. C. MICHAELIDES 2, M. GABELLA 3, C. S. PATTICHIS 1 1 Department of

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα