ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ"

Transcript

1 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

2 Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: i. Να κάνετε πίνακα κατανομής απολύτων και σχετικών συχνοτήτων. ii. Πόσοι φοιτητές πήραν 6; iii. Ποιο το ποσοστό των φοιτητών που πήραν 5; iv. Πόσοι φοιτητές πήραν το πολύ 7; v. Πόσοι φοιτητές πήραν τουλάχιστον 8; vi. Ποιο το ποσοστό των φοιτητών που πήρε από 6 έως 8; vii. Να κατασκευάσετε διάγραμμα και πολύγωνο συχνοτήτων. viii. Να κατασκευάσετε κυκλικό διάγραμμα. ix. Να κατασκευάσετε σημειόγραμμα. x. Να βρείτε την μέση τιμή, την διάμεσο και την διακύμανση της βαθμολογίας των φοιτητών. Απ: ii. 6 iii. 3% iv. 18 v. 7 vi. 56% x. 6,56 Άσκηση i. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων σχετικών συχνοτήτων. x i ν i N i f i f i % F i F i % ,5 5 Σύνολο 10

3 ii. Αν στο παραπάνω δείγμα των 10 στοιχείων προσθέσουμε σε κάποια στοιχεία τον αριθμό 10 και στα υπόλοιπα αφαιρέσουμε τον αριθμό 5 και η μέση τιμή του καινούργιου δείγματος είναι κατά 1 μονάδα μεγαλύτερη αυτής του παλαιού, να βρείτε σε πόσα στοιχεία του δείγματος προσθέσαμε τον αριθμό 10. Απ: ii. 48 Άσκηση 3 Οι χρόνοι αναμονής των πελατών σε μια τράπεζα ήταν οι ακόλουθοι: i. Να ομαδοποιήσετε τους παραπάνω χρόνους αναμονής σε 5 κλάσεις με ίσα πλάτη 5 λεπτών, θεωρώντας ως κάτω άκρο της πρώτης κλάσης τον μικρότερο χρόνο αναμονής. ii. Να κατασκευάσετε πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. iii. Ποιο το ποσοστό των πελατών που περίμενε λιγότερο από 13 λεπτά; iv. Πόσοι πελάτες περίμεναν κάτω από 18 λεπτά; v. Πόσοι πελάτες περίμεναν τουλάχιστον 8 λεπτά; vi. Ποιο το ποσοστό των πελατών που περίμενε τουλάχιστον 18 λεπτά; vii. Να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα και το πολύγωνο συχνοτήτων. viii. Να κατασκευάσετε ιστόγραμμα και το πολύγωνο των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. ix. Να βρείτε την μέση τιμή, την διάμεσο και την διακύμανση των χρόνων αναμονής των πελατών της τράπεζας. Απ: iii. 5% iv. 40 v. 39 vi. 0% ix. 13, 1,6, 31,5 3

4 Άσκηση 4 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων σχετικών συχνοτήτων. [ ) x i ν i N i f i % F i % [0, 8) 0 [8, 36) [44, 5) 56 5 Σύνολο 40 Άσκηση 5 H μέση επίδοση στο μάθημα των Μαθηματικών 18 μαθητών και 1 μαθητριών μιας τάξης είναι 16,8. i. Αν η μέση επίδοση των μαθητριών είναι 15,6, να βρείτε τη μέση επίδοση των μαθητών. ii. Ο καθηγητής της τάξης ανακοινώνει ότι θα πριμοδοτήσει με δύο μονάδες όσους/όσες έχουν ιδιαίτερα καλή παρουσία μέσα στην τάξη και ταυτόχρονα θα αφαιρέσει μία μονάδα στους/στις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες. Αν τελικά ο νέος μέσος όρος της τάξης είναι κατά μία μονάδα μεγαλύτερος από τον αρχικό, να βρείτε πόσα παιδιά κέρδισαν τις δύο παραπάνω μονάδες. Απ: i. 17,6 ii. 0 Άσκηση 6 Tο μέσο ύψος 9 παικτών μιας ομάδας μπάσκετ είναι 07cm. i. Για να "ψηλώσει" την ομάδα ο προπονητής, πήρε έναν ακόμη παίκτη ύψους 15cm. Ποιο θα είναι το νέο μέσο ύψος της ομάδας; ii. Αν ο προπονητής ήθελε να ψηλώσει την ομάδα του κατά cm, πόσο ύψος έπρεπε να είχε ο παίκτης που πήρε; Απ: i. 07,8cm ii. 7cm 4

5 Άσκηση 7 Ένας μαθητής που γνωρίζει τους βαθμούς των 10 μαθημάτων που θα πάρει στον έλεγχό του, υπολογίζει τον μέσο όρο τους και την τυπική τους απόκλιση και βρίσκει ότι x =14 και s. Στον έλεγχό του όμως διαπιστώνει ότι σ ένα μάθημα αντί για 18 έχει πάρει 8. Ποια είναι η νέα μέση τιμή και ποια η νέα τυπική απόκλιση. Απ: x =13, s = 3 Άσκηση 8 Oι μηνιαίες αποδοχές 15 υπαλλήλων μιας εταιρίας σε εκατοντάδες ευρώ είναι οι εξής: 7, 31, 9. 31, 7, 6, 8, 5, 31, 30, 9, 4, 6, 7, 9 i. Nα υπολογίσετε το εύρος, τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδοχών. ii. Οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων της εταιρείας παρουσιάζουν ομοιογένεια; iii. Αν οι υπάλληλοι συμφωνήσουν να συνεισφέρουν 150 ευρώ ο καθένας από τις αποδοχές τους για να στηρίξουν το έργο των «γιατρών χωρίς σύνορα», ποια θα είναι η νέα μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση των αποδοχών τους; iv. Αν στις αποδοχές των υπαλλήλων γίνει αύξηση 10% ποια θα είναι η νέα μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση. v. Οι αποδοχές των υπαλλήλων των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές είναι μικρότερες από την αρχική μέση τιμή x αυξάνονται και γίνονται ίσες με αυτήν. Ποια είναι η νέα μέση τιμή και ποια η νέα διάμεσος; Απ: i. R=700 x =δ=800 s 103 ii. όχι iii. x =δ=650 s 103 iv. x =δ=3080 s 115,3 v. x =893 δ=800 Άσκηση 9 O μέσος μισθός των εργαζομένων σε μια επιχείρηση είναι ευρώ. O μέσος μισθός των ανδρών είναι.000 ευρώ ενώ ο μέσος μισθός των γυναικών είναι ευρώ. i. Nα βρείτε το ποσοστό των ανδρών και των γυναικών που εργάζονται στην επιχείρηση. ii. H επιχείρηση αποφασίζει να δώσει αύξηση κατά 0 % σε όλους τους υπαλλήλους. Λόγω προβλημάτων όμως, παρακρατά από τον τελικό μισθό κάθε εργαζόμενου ένα 5

6 iii. iv. σταθερό ποσό. Ο τελικός συντελεστής μεταβολής είναι 60% μεγαλύτερος του αρχικού. Υπολογίστε το ποσό που παρακρατήθηκε. Οι εργαζόμενοι αντιπροτείνουν στην εταιρεία να δώσει αύξηση 600 ευρώ σε όσους υπαλλήλους εργάζονται πραγματικά και να περικόψει τον μισθό κατά 600 ευρώ στους υπόλοιπους. Αν γνωρίζετε ότι η επιχείρηση απασχολεί 50 υπαλλήλους και ότι με αυτή την συμφωνία ο μέσος μισθός των εργαζομένων αυξάνεται κατά 360 ευρώ, να υπολογίσετε τον αριθμό των υπαλλήλων που θα πάρουν την αύξηση. Μια άλλη πρόταση που κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να δουλέψουν όλοι σκληρά και αν η επιχείρηση πάει καλά στον επόμενο χρόνο, να δώσει αύξηση 0% στους μισθούς και μπόνους ίσο με το 30% του μέσου μισθού σε κάθε έναν από τους 50 εργαζόμενους. Να υπολογίσετε τον νέο συντελεστή μεταβλητότητας αν γνωρίζετε ότι ο αρχικός ήταν 5%. Aπ: i. Άνδρες: 60% γυναίκες: 40% των εργαζομένων ii. 810 iii. 40 iv. 0% Άσκηση 10 Έστω ν άνθρωποι που ο καθένας είναι x, x, x,..., x 1 3, ετών. Δίνεται ότι το δείγμα x, x, x,..., x 1 3 των ηλικιών τους έχει συντελεστή μεταβολής 0% και μετά από 5 χρόνια γίνεται για πρώτη φορά ομοιογενές. i. Nα βρεθεί η μέση ηλικία των παραπάνω ατόμων και η τυπική τους απόκλιση. ii. Nα βρεθεί η μέση τιμή του δείγματος x, x, x,..., x. 1 3 iii. Έστω ότι οι ηλικίες x, x, x,..., x 1 3 ακολουθούν την κανονική κατανομή. 1) Αν ο μικρότερος στην ηλικία είναι 10 ετών, να βρεθεί η μεγαλύτερη από αυτές προσεγγιστικά. ) Η διάμεσος. 3) Nα βρεθεί το ποσοστό των ανθρώπων που οι ηλικίες τους είναι από 10 έως 15. 4) Αν ν=00, πόσοι άνθρωποι έχουν ηλικία από 30 έως 35; Απ: i. x =5 s=5 ii. 650 iii. 1) x max = 40 ) δ=5 3),35% 4) 7 άνθρωποι 6

7 Άσκηση 11 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή της διάρκειας ζωής 100 ηλεκτρικών συσκευών. i. Nα συμπληρώσετε τον πίνακα με τις στήλες των κεντρικών τιμών, των σχετικών συχνοτήτων (επί τοις εκατό), των αθροιστικών συχνοτήτων και των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων (επί τοις εκατό). ii. Nα κατασκευάσετε: 1) Tο ιστόγραμμα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων. ) Tο ιστόγραμμα και το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. iii. Nα υπολογίσετε: 1) Tη μέση τιμή. ) Tη διάμεσο. iv. Πόσες συσκευές έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από εκείνες των οποίων η διάρκεια ζωής παρουσιάζει τη μέγιστη συχνότητα; Διάρκεια ζωής (σε έτη) Συχνότητα ν i [10, 1) 8 [1, 14) 16 [14, 16) 8 [16, 18) 3 [18, 0) 1 [0, ) 4 [, 4) 0 Απ: iii. x =15,7 δ 5 ii. 650 iv. 5 Άσκηση 1 H μέση τιμή και η διακύμανση των 7 τιμών ενός δείγματος είναι x 6 και s 15 αντίστοιχα. Aν για τις 6 τιμές του δείγματος ισχύει x x i 6 i 1 4, να βρείτε την έβδομη τιμή. Απ: 15 ή 3 7

8 Άσκηση 13 Aν για το σύνολο ν παρατηρήσεων είναι s, x 3 και v x =99, να υπολογίσετε το ν. i i 1 Απ. 9 Άσκηση 14 Οι ηλικίες των καθηγητών ενός σχολείου δίνονται στο παρακάτω πίνακα σχετικών συχνοτήτων, στον οποίο λείπει η τιμή της τελευταίας κλάσης. Hλικίες f i % [5, 35) 16 [35, 45) 1 [45, 55) 40 [55, 65) i. Nα βρεθεί το ποσοστό των καθηγητών που έχουν ηλικία από 55 έως 65 έτη. ii. iii. iv. Nα βρεθεί η μέση ηλικία των καθηγητών. Nα βρεθεί το ποσοστό των καθηγητών που έχουν ηλικία x, όπου x [30, 45) [55, 65). Aν 6 είναι οι καθηγητές πού έχουν ηλικία x, με 35 x 55, να βρεθεί το πλήθος όλων των καθηγητών του σχολείου. Απ: i. 3% ii. x =48,8 iii. 5% iv. 50 Άσκηση 15 Οι σημερινές ηλικίες ν φίλων έχουν CV 1 =5%, ενώ πριν από 16 χρόνια είχαν CV =5%. i. Να αποδείξετε ότι η μέση σημερινή τους ηλικία είναι 0 έτη. ii. Πριν πόσα χρόνια από σήμερα το δείγμα των ηλικιών τους ήταν για πρώτη φορά ομοιογενές; iii. Αν το άθροισμα των τετραγώνων των σημερινών ηλικιών τους είναι 1604, να βρείτε το πλήθος ν των φίλων. Απ: ii. 10, iii. 4 8

9 Άσκηση 16 Οι μηνιαίες αποδοχές 100 υπαλλήλων μιας επιχείρησης, σε εκατοντάδες ευρώ, κυμαίνονται μεταξύ 0 και 30 εκατοντάδων ευρώ. Ακόμη γνωρίζουμε ότι: 10 υπάλληλοι αμείβονται με εκατοντάδες ευρώ και κάτω 30 υπάλληλοι αμείβονται με 4 εκατοντάδες ευρώ και κάτω 40 υπάλληλοι έχουν μισθούς μεγαλύτερους από 6 εκατοντάδες ευρώ και 10 υπάλληλοι έχουν μισθούς μεγαλύτερους από 8 εκατοντάδες ευρώ. i. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση των μισθών. ii. Να εξετάσετε αν οι μισθοί των υπαλλήλων της επιχείρησης έχουν ομοιογένεια. Απ: i. x =5, δ=5,3... s,7 ii. ναι Άσκηση 17 Δώδεκα μαθητές μιας τάξης εκτίμησαν το ύψος ενός καμπαναριού μιας εκκλησίας. Οι εκτιμήσεις τους σε μέτρα είναι: 47, 5, 5, 54, 5, 50, 51, 50, 48, 53, 54, 49. i. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των εκτιμήσεων. ii. Ένας μαθητής από τους δώδεκα αναθεώρησε την εκτίμησή του και η νέα μέση τιμή των 1 εκτιμήσεων είναι x +0,5. Βρείτε κατά πόσο αυξήθηκε η εκτίμηση αυτού του μαθητή. iii. Ο καθηγητής της τάξης έκανε κι αυτός μια εκτίμηση για το ύψος του καμπαναριού και όταν αυτή προστέθηκε στις αρχικές 1, η νέα μέση τιμή των 13 πια εκτιμήσεων είναι x +0,5. Βρείτε την εκτίμηση του καθηγητή. Απ: i. x =51 δ=51,5 ii. 6 iii. 57,5 Άσκηση 18 Από τους 10 παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ οι 4 είναι Έλληνες και η μέση τιμή του ύψους τους είναι 00 εκ., οι 4 είναι κοινοτικοί και η μέση τιμή του ύψους τους είναι 08 εκ., και οι άλλοι δύο μη κοινοτικοί ξένοι και η μέση τιμή του ύψους τους είναι 04 εκ. i. Ποια είναι η μέση τιμή του ύψους των παικτών της ομάδας. 9

10 ii. Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ο ένας μη κοινοτικός ξένος παίκτης που είχε ύψος 00 εκ. πήρε μεταγραφή σε άλλη ομάδα και ο προπονητής ήθελε στη θέση του να πάρει έναν Έλληνα. Πόσο πρέπει να είναι το ύψος του Έλληνα παίκτη, ώστε η μέση τιμή του ύψους της ομάδας να είναι 05 εκ. Απ: i. 04 ii. 10 Άσκηση 19 Σε εργοστάσιο συσκευασίας αλατιού, ο υπεύθυνος ισχυρίζεται ότι σε κάθε σάκο αλατιού περιέχονται 5 κιλά. Επιλέχθηκαν 80 σάκοι και μετρήθηκε η μάζα (x σε κιλά) του κάθε σάκου. Τα 80 αποτελέσματα ήταν τα εξής: x 5 7, και i x i i 1 80 i ,1. Να βρείτε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των μαζών. Απ: i. x =5,34 s 0,97 Άσκηση 0 Σ ένα δείγμα με κανονική καμπύλη συχνοτήτων το 83,85% των τιμών βρίσκονται στο διάστημα (15, 5) με άκρα του διαστήματος αυτού να είναι κάποιες από τις χαρακτηριστικές τιμές x 3s, x s,..., x +3s. Αν γνωρίζετε ότι ο συντελεστής μεταβολής υπερβαίνει το 1,5%, να βρείτε: i. Την μέση τιμή, την διάμεσο, την τυπική απόκλιση, και το εύρος του δείγματος. ii. Το ποσοστό των τιμών που είναι πάνω από,5. Απ: i. x =δ=17,5 s,5 R 15 ii.,5% 10

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ η (Κατσίποδας Δημήτρης) Δίνονται οι συναρτήσεις f() = με a, β R και g() = 5.Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr Κεφάλαιο 1:Περιγραφική Στατιστική Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση - 4 o Γεικό Λύκειο Χαίω Γ τάξη Μαθηματικά Γεικής Παιδείας γ Ασκήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης http://users.sch.gr/mpapagr 4 ο Γεικό Λύκειο Χαίω ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 95 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Θέματα Προαγωγικών και Απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίων του Νομού Δωδεκανήσου Σχολικό Έτος: 01-013 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν

Λύση α) Μετά από την σχετική διαλογή ο πίνακας των συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων είναι ο παρακάτω. Aθρ. Συχν N. συχν 1 2.2 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 78 83 Α ΟΜΑ ΑΣ 1. Η βαθµολογία 5 φοιτητών στις εξετάσεις ενός µαθήµατος είναι: 3 4 5 8 9 7 6 8 7 1 8 7 6 5 9 3 8 5 6 6 6 3 5 6 4 2 9 8 7 7 1 6 3 1 5 8 1 2 3 4 5 6 7 9

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα