ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤHΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ α) Ελεύθερη οξύτητα, Aριθμός υπεροξείδιων Επί συνόλου 51 δειγμάτων τα 45 είχαν οξύτητα μικρότερη του,8%, δείγματα μεταξύ,8-% και 4 δείγματα μεταξύ -4,7%. Τα 6 δείγματα με οξύτητα μεγαλύτερη του,8% σχετίζονται με την πρακτική συγκομιδής, δηλαδή φυσική πτώση του ελαιόκαρπου και παραμονή στα δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν μεταφερθεί στο ελαιοτριβείο. Αυτό συμβαίνει σε μερικές περιοχές που υπάρχουν τεράστια δέντρα και είναι δύσκολη η συλλογή με ραβδισμό. Τα περισσότερα δείγματα (4) εμφάνισαν οξύτητα μικρότερη του,5 % και συγκεντρώθηκαν 1- μέρες πριν την ελαιοποίηση. Ο αριθμός υπεροξειδίων είναι μικρότερος του meq/kg λαδιού σε όλα τα δείγματα. Ο πίνακας 1. περιέχει αναλυτικά τις τιμές και το σχήμα 1 το διάγραμμα των μέσων όρων, των ελαχίστων και των μεγίστων. Το σχήμα δίνει την κατανομή των δειγμάτων σε εξαιρετικό παρθένο, παρθένο και βιομηχανικό, σύμφωνα με τις παραπάνω παραμέτρους ,9 13,17 οξύτητα αριθμός υπεροξειδίων 6 4 4,43 4,71 -,1,67 ελάχιστο μέσος όρος μέγιστο Σχήμα 1. Διάγραμμα των μέσων όρων, των ελαχίστων και των μεγίστων τιμών οξύτητας και αριθμού υπεροξειδίων.

3 Πίνακας 1. Ελεύθερη οξύτητα και Aριθμός υπεροξείδιων Aριθμός Δείγμα Οξύτητα (%) υπεροξείδιω ν (meq/κg) Νο. Ποικιλία 1 Ντόπια Ζακύνθου,38 8,58 Κορωνέϊκη,38 8,93 3 Ντόπια Ζακύνθου,54 7,6 4 Ντόπια Ζακύνθου,3 9,83 5 Ντόπια Ζακύνθου,45 9,64 6 Ντόπια Ζακύνθου,37 8,7 7 Ντόπια Ζακύνθου,38 9,31 8 Κορωνέϊκη,5 1,94 9 Κορωνέϊκη,8 9,49 1 Κορωνέϊκη,18 9,6 11 Κορωνέϊκη,9 1,66 1 Κορωνέϊκη,5 8,71 13 Κορωνέϊκη,7 11,5 14 Κορωνέϊκη,48 1,8 15 Κορωνέϊκη,5 8,61 16 Κορωνέϊκη,4 1,79 17 Κορωνέϊκη,17 9,3 18 Κορωνέϊκη,31 9,11 19 Κορωνέϊκη,5 8,85 Κορωνέϊκη,18 7,53 1 Κορωνέϊκη,14 7,9 Θειακή,1 8,51 3 Θειακή,15 7,94 4 Θειακή, 9,3 5 Θειακή,14 8,1 6 Θειακή,14 8,76 7 Μουζολιά,18 13,17 8 Ντόπια Κεφαλονιάς,8 13, 9 Ασπρολιά,68 11,31 3 Ασπρολιά,8 7,94 31 Κορωνέϊκη,1 6, 3 Ασπρολιά,4 9,18 33 Ασπρολιά,1 1,53 34 Κορωνέϊκη,39 6,87 35 Ασπρολιά,56 8,69 36 Ασπρολιά,71 9,48 37 Λιανολιά,5 4,43 38 Λιανολιά,5 6,88 39 Κορωνέϊκη,49 5,11 4 Λιανολιά,45 7,36 41 Λιανολιά 4,37 1,34 4 Λιανολιά 3,53 1,74

4 43 Λιανολιά 1,7 9, 44 Λιανολιά,65 8,8 45 Λιανολιά,74 9,6 46 Λιανολιά 4,71 7,59 47 Λιανολιά,6 8,4 48 Λιανολιά,56 7,7 49 Κορωνέϊκη,56 7,14 5 Ντόπια Μεσολογγίου,31 6,59 51 Λιανολιά,5 7,95 εξαιρετικό παρθένο (οξύτητα<,8) παρθένο (οξύτητα,8-) μειονεκτικό Σχήμα. Κατανομή δειγμάτων ανά κατηγορία σύμφωνα με την οξύτητα

5 β) Σταθερές απόσβεσης Κ3, K7, ΔK Οι τιμές των σταθερών απόσβεσης Κ 3, Κ 7 και ΔK φαίνονται στον πίνακα. Με βάση των τιμών των απορροφήσεων, 45 δείγματα ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και τα υπόλοιπα 6 στην κατηγορία του βιομηχανικού. Το σχήμα 3 περιέχει το διάγραμμα των μέσων όρων, των ελαχίστων και των μεγίστων. 4,5 4, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, K3 4, K7,36 1,85,13,19,59 ελάχιστο μέσος όρος μέγιστο Σχήμα 3. Διάγραμμα των μέσων όρων, των ελαχίστων και των μεγίστων τιμών των Κ 3 και Κ 7

6 Πινακας. Τιμές των σταθερών απόσβεσης Κ3, K7, ΔK Δείγμα Νο. Κ 3 Κ 7 ΔK 1 1,99,16,,,15, 3,7,17, 4,9,17, 5,7,16, 6,14,16, 7,9,17, 8,,16, 9,1,17, 1,5,17, 11 1,85,16, 1 1,85,16, 13,15,16, 14,3,15, 15,8,16, 16,19,15, 17,9,15, 18,3,16, 19,1,15,,4,16, 1,18,15,,14,13, 3,3,13, 4,1,16, 5,11,13, 6,5,15, 7,17,14, 8,19,15, 9,8,16, 3,19,15, 31,4,13, 3,14,15, 33,13,18, 34,5,16, 35,38,18, 36,1,18, 37,35,17, 38,51,, 39,5,16, 4,55,1, 41 4,,59, 4 3,37,38, 43 3,5,37, 44,57,3, 45 3,15,35,

7 46 4,8,4, 47 3,9,36, 48,31,18, 49,55,19, 5,55,19, 51,55,18, γ) Φαινολικές ενώσεις Οι ολικές φαινολικές ενώσεις επηρεάζουν τη σταθερότητα του ελαιολάδου και του προσδίδουν πικάντικη γεύση. Το σχήμα 4 περιέχει τους μέσους όρους, τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές των δειγμάτων. mg/kg γαλλικού οξέος Δι- Φαινόλες 45,38 Ολικές φαινόλες 147,71 167,97 6,81 57,5 18,4 ελάχιστο μέσος όρος μέγιστο Σχήμα 4. Διάγραμμα φαινολικών των μέσων όρων, των ελαχίστων και των μεγίστων τιμών των δ) Χλωροφύλλη Ελληνικών και Ιταλικών λαδιών Η Χλωροφύλλη των Ιταλικών λαδιών έχει μεγαλύτερο εύρος τιμών από τα Ελληνικά ελαιόλαδα, αλλά ο μέσος όρος είναι ίδιος, όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Ελληνικά Ιταλικά ,3,46 4, 4,13 11,8 8,6 ελάχιστο μέσος όρος μέγιστο Χλωροφύλλη Σχήμα 5. Διάγραμμα των μέσων όρων, των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών της χλωροφύλλης των Ιταλικών και Ελληνικών λαδιών.

8 Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ε) Εκατοστιαία περιεκτικότητα σε Λιπαρά οξέα Οσον αφορά την εκατοστιαία περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, δεν παρατηρήθηκε απόκλιση από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Ο μέσος όρος των διαφόρων λιπαρών οξέων των Ελληνικών ελαιόλαδων φαίνονται στο σχήμα ,7 Λιπαρά Οξέα 5 % 4 3 1,1 1,83 1,,11,17,1,57 C14: C16: C16:1 C16:1 C17: C17:1 C18: C18:1 ω-9 1,73 C18:1 ω-7 8,5,73,43,8,4,13 C18: C18:3 C: C:1 C: C4: Σχήμα 6. Διάγραμμα των μέσων όρων των λιπαρών οξέων των Ελληνικών ελαιόλαδων ζ) Τριγλυκερίδια Ο μέσος όρος των διαφόρων τριγλυκεριδίων των Ελληνικών ελαιολάδων φαίνονται στο σχήμα 7. Το ποσοστό της τριλινολεϊνης είναι πολύ χαμηλότερο του θεσπισθέντος ορίου για τα παρθένα ελαιόλαδα Τριγλυκερίδια 3 5 % LLL OLLn + PoLL PLLn OLL + PoOL OOLn + PoPoO PLL PLnO + PPoL + PPoPo OOL + PPLn + PoOO POL + SLL PPL EeOO OOO SOL + POO POP + PSL GOO SOO + OLA POS + SLS AOO SOS + POA Σχήμα 7. Διάγραμμα των μέσων όρων των τριγλυκεριδίων των Ελληνικών ελαιολάδων

9 η) Στερόλες Ο μέσος όρος των διαφόρων στερολών των Ελληνικών ελαιολάδων φαίνονται στο σχήμα 8 Μικρή απόκλιση ως προς την εκατοστιαία συγκέντρωση της καμπεστερόλης και την ελάχιστη συγκέντρωση στερολών, παρουσίασαν μερικά δείγματα. % campesterol campestanol stigmasterol Δ-7-campesterol Δ-5,3-stigmastadienol clerosterol sitosterol sterols sitostanol Δ-5-avenasterol Δ-5,4-stigmastadienol Δ-7-stigmastenol Δ-7-avenasterol Σχήμα 8. Διάγραμμα των μέσων όρων των στερολών των Ελληνικών ελαιολάδων Γ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ θ) Πτητικά αρωματικά συστατικά Οι πτητικές ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν με GC-MS ήταν πάνω από 6, χρησιμοποιήθηκαν οι ποσοτικά μεγαλύτερες από αυτές για στατική επεξεργασία. Στα διαγράμματα 9 και 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στατικής επεξεργασίας με PCA και discriminant ανάλυση αντίστοιχα, των πτητικών αρωματικών συστατικών των Ελληνικών ελαιόλαδων. Παρατηρούμε πλήρη διαχωρισμό των ελαιολάδων των 3 νήσων Ζακύνθου, Λευκάδας και Κέρκυρας, που παρουσιάζεται καλύτερα στα σχήματα 11, και 1.

10 3 1 PC PC1 Zante Cefalonia Lefkada Corfù Σχήμα 9. Διάγραμμα διασποράς των first two principal components PC1 and PC των πτητικών συστατικών των δειγμάτων των 4 νησιών Ζακύνθου (Zante), Κεφαλονιάς (Cefalonia), Λευκάδας (Lefkada), Κέρκυρα (Corfu) Rad Rad. 1 Zante Cefalonia Lefkada Corfù Σχήμα 1. Διάγραμμα των δύο discriminant functions Rad.1 και Rad. για τα πτητικά συστατικά των δειγμάτων των 4 νησιών Ζακύνθου (Zante), Κεφαλονιάς (Cefalonia), Λευκάδας (Lefkada), Κέρκυρα (Corfu)

11 3 1 PC PC1 Zante Lefkada Corfù Σχήμα 11. Διάγραμμα διασποράς των first two principal components PC1 and PC των πτητικών συστατικών των δειγμάτων των 3 νησιών Ζακύνθου (Zante), Λευκάδας (Lefkada), Κέρκυρα (Corfu) Rad Rad. 1 Zante Lefkada Corfù Σχήμα 1. Διάγραμμα των δύο discriminant functions Rad.1 και Rad. για τα πτητικά συστατικά των δειγμάτων των 3 νησιών Ζακύνθου (Zante), Λευκάδας (Lefkada), Κέρκυρα (Corfu)

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής «Παραγωγή Φέτας και Κεφαλοτυριού από Γάλα Αιγοπροβάτων Χωρίς Παστερίωση για Έλεγχο της Διατηρησιμότητας (χρόνος) της Μικροβιολογικής και της Υγειονομικής Κατάστασης των Τελικών Προϊόντων» Αρ. Κουπονιού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στατιστικά στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συνόλου των Χημικών και συνθετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την επαγγελματική ένταξη των νέων Χημικών στην Ελλάδα" Μ. Ε. Χάλαρης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Οι εξελίξεις του εµπορίου της Ελλάδος µε τους δύο κυριότερους εµπορικούς εταίρους 5 Οι εξελίξεις την τελευταία πενταετία 5 Τα εξαγόµενα προϊόντα γενικά 7 Αγροτικά προϊόντα 8 Βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα