Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014"

Transcript

1 Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας 13 Φεβρουαρίου 2014

2 Γενικά Στοιχεία της Έρευνας Σκοπός Αποτύπωση ενεργειών διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης. Εστίαση στον τρόπο διαχείρισης απομακρύνσεων εργαζομένων, Διερεύνηση δυσκολιών που ανακύπτουν και επιπτώσεων στη συνοχή της εταιρείας και στην αποδοτικότητα των εργαζομένων. Προβληματισμός πάνω σε τρόπους διαχείρισης εργαζομένων που παραμένουν στην εταιρεία. 1

3 Τρόπος Υλοποίησης Τρόπος υλοποίησης 3 ομάδες στόχοι: Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού Εργαζόμενοι Άτομα εκτός αγοράς εργασίας 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια Υποσύνολο κοινών ερωτήσεων Πλήρης ανωνυμία συμμετεχόντων καμία δυνατότητα ταυτοποίησης απαντήσεων με τα άτομα / εταιρείες Διάστημα υλοποίησης Οκτώβριος 2012 Φεβρουάριος

4 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας: κατανομή δείγματος Κατανομή Δείγματος Συμμετεχόντων Άτομα εκτός αγοράς εργασίας 30% Στελέχη HR 54% Εργαζόμενοι εταιρειών 16% 3

5 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας: Κατανομή ανά κλάδο Άλλο 11% Ασφαλιστικός 3% Βιομηχανίας 12% Υγείας/ Φαρμακευτικός 16% Ενέργειας 5% Καταναλωτικών Προϊόντων 13% Τραπεζικός 16% Κατασκευών 4% Τεχνολογίας & Τηλεπικοινωνιών 10% Λιανεμπορίου 10% 4

6 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας: ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών δείγματος Ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών δείγματος Πολυεθνική (Ελληνική) 19% Ελληνική 27% Πολυεθνική (Ξένη) 54% 5

7 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει 4 διακριτές ενότητες: 1 η Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων 2 η Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης 3 η Υλοποίηση Αναδιοργάνωσης 4 η Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους 6

8 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Έκταση Τι ποσοστό των εργαζομένων απομακρύνθηκε; >30% 2% % 15% % 9% % % % 25% 22% 25% <1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

9 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: πότε έγιναν Πότε διακόπηκε η συνεργασία σας με την Εταιρεία; Μέσα στο % Το % Άλλο 66% 8

10 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Διοικητικό επίπεδο Διοικητικό επίπεδο ατόμων που απομακρύνθηκαν Υπάλληλος γραφείου 18% Μη Διοικητικό Στέλεχος 9% Άλλο 2% Γενικός Διευθυντής 7% Διευθυντής 20% Προϊστάμενος 14% Υποδιευθυντής 30% 9

11 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Λειτουργία εργασίας Λειτουργία στην οποία εργάζονταν Λοιπών Υποστηρικτικών 7% Άλλο 18% Πληροφορικής & Οργάνωσης 5% Ανθρώπινου Δυναμικού 5% Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6% Παραγωγής 4% Εμπορική 48% Οικονομική 7% 10

12 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Μέθοδος απομάκρυνσης Με τι μέθοδο έγιναν οι απομακρύνσεις; Απομάκρυνση / απόλυση (σταδιακά ή μη) 56% Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 35% Κοινή συναίνεση με τους εργαζόμενους 27% Άλλη μέθοδος 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

13 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Κριτήρια επιλογής Επίπεδο αποδοχών & παροχών 19% Κοινωνικά κριτήρια 35% Είδος απασχόλησης (μερική απασχόληση, σύμβαση ορισμένου χρόνου) 8% Ειδικότητα 15% Απόδοση εργαζομένων 52% Ιεραρχικό επίπεδο 6% Αντικείμενο εργασίας 49% Άλλα κριτήρια Δε γνωριζω 13% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

14 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Περιεχόμενο πακέτου αποχώρησης Τι περιελάμβανε το πακέτο αποχώρησης; Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανεύρεση νέας θέσης εργασίας (π.χ. υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης) Διατήρηση παροχών σε τουλάχιστον μία ομάδα εργαζομένων (πχ. αυτοκίνητο, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, εκπτώσεις σε προϊόντα κτλ.) Νόμιμη αποζημίωση προσαυξημένη κατά ένα ποσό 23% 43% 60% Νόμιμη αποζημίωση 46% Αλλο 6% Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ reskilling) 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

15 Γενικά στοιχεία για τις μειώσεις εργαζομένων: Συμπεράσματα της ενότητας Υψηλόβαθμα Διοικητικά στελέχη: τα κύρια επίπεδα που αφορούσε η αναδιοργάνωση. Τα στελέχη αυτά προέρχονταν κυρίως από την εμπορική λειτουργία. Βασικά κριτήρια επιλογής των ατόμων που απομακρύνθηκαν: α) η απόδοση, β) το αντικείμενο εργασίας. Πακέτο αποχώρησης: νόμιμη αποζημίωση προσαυξημένη κατά ένα ποσό. 14

16 Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης (1/2) Τι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στην Εταιρεία σας προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απομακρύνσεις; Περικοπές αποδοχών 34% Απορρόφηση εργαζομένων από άλλες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας (ή του Ομίλου - εσωτερικές μετακινήσεις) Πάγωμα προσλήψεων/αντικαταστάσεων 64% 75% Προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων σε άλλα αντικείμενα (re-skilling) Εκ περιτροπής εργασία (συμπεριλαμβανομένου και μειωμένου ωραρίου) Περικοπές παροχών Άλλες ενέργειες Καμία ενέργεια 7% 6% 10% 24% 33% 0% 50% 100% 15

17 Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης (2/2) Τι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στην Εταιρεία σας προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απομακρύνσεις; Περικοπές αποδοχών και παροχών μου Διερεύνηση απορρόφησής μου από άλλη οργανωτική μονάδα της Εταιρείας (ή του Ομίλου - εσωτερική μετακίνηση) 5% 7% Καμία ενέργεια 64% Εκ περιτροπής εργασία (συμπεριλαμβανομένου και μειωμένου ωραρίου) 2% Aλλο 7% Δε γνωρίζω 18% 0% 20% 40% 60% 80% 16

18 Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης Συμπεράσματα της ενότητας Τα στελέχη HR και οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι έγιναν ενέργειες αποτροπής των μειώσεων Α.Δ.: πάγωμα προσλήψεων και απορρόφηση εργαζομένων από άλλες οργανωτικές μονάδες. Αντίθετα, η πλειονότητα των ατόμων που απομακρύνθηκαν υποστηρίζει πως δεν έγινε καμία ενέργεια για να αποτραπούν αυτές οι απομακρύνσεις. 17

19 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: μέθοδος επικοινωνίας Με τι τρόπο ξεκίνησε η επικοινωνία των απομακρύνσεων; 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 39% Με /γραπτώς σε Ανακοίνωση σε όλους τους εργαζόμενους συνάντηση της Εταιρείας ή σε επιμέρους οργανωτικές μονάδες 86% Με ατομικές συναντήσεις 18

20 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: συμμετοχή HR στην ανακοίνωση Συμμετοχή στελεχών HR στη διαδικασία Όχι 9% Ναι 41% Όχι 59% Ναι 91% 19

21 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: συμμετοχή προϊσταμένου στην ανακοίνωση Συμμετοχή του άμεσου προϊσταμένου Όχι 17% Nαι 83% 20

22 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: ρόλος άμεσου προϊσταμένου (1/4) Ποια η συμμετοχή του άμεσου προϊσταμένου στη διαδικασία απομάκρυνσης; Ενέργειες υποστήριξης εργαζόμενων για την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (πχ προώθηση CV εργαζόμενου σε συνεργάτες, συμβουλευτική για την αγορά εργασίας). 20% Υποστήριξη των εργαζόμενων στην αντιμετώπιση της απόφασης 57% Εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την Εταιρεία σε αυτή την απόφαση 90% Ανακοίνωση της απόφασης της Διοίκησης 57% Άλλο 4% 0% 50% 100% 21

23 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: ρόλος άμεσου προϊσταμένου (2/4) Tι περισσότερο πιστεύετε ότι χρειαζόταν ο άμεσος προϊστάμενος προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτή την διαδικασία; Τίποτε άλλο, ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στο ρόλο του 49% Εκπαίδευση/καθοδήγηση στον τρόπο διαχείρισης ερωτήσεων από τους εργαζόμενους Εκπαίδευση/καθοδήγηση στον τρόπο διαχείρισης των αντιδράσεων κάθε εργαζόμενου 29% 35% Εκπαίδευση/καθοδήγηση στον τρόπο επικοινωνίας τέτοιων θεμάτων 45% Περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές 14% Άλλο 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

24 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: ρόλος άμεσου προϊσταμένου (3/4) Τι επιπλέον θα θέλατε από την συμμετοχή του άμεσου προϊσταμένου στη διαδικασία απομακρύνσεων; Τίποτα επιπλέον 42% Να μου δείξει ότι πραγματικά έκανε το καλυτερο δυνατό για μένα 29% Υποστήριξη και καθοδήγηση για την αποδοχή της απόφασης 5% Πιο ξεκάθαρη εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτή την απόφαση 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

25 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: ρόλος άμεσου προϊσταμένου (4/4) Ποια θα θέλατε να είναι η συμμετοχή του άμεσου προϊσταμένου στη διαδικασία απομακρύνσεων; Αποστολή βιογραφικού σημειώματος καθώς και άλλες ενέργειες υποστήριξης εργαζόμενων για την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας. 42% Υποστήριξη & καθοδήγηση των εργαζομένων που απομακρύνθηκαν για την αποδοχή της απόφασης της Διοίκησης 58% Εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την Εταιρεία σε αυτή την απόφαση 89% Ανακοίνωση της απόφασης της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους που απομακρύνθηκαν 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

26 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: ενέργειες ΗR κατά τη διαδικασία απομακρύνσεων Τι ενέργειες/πρωτοβουλίες αναλάβατε ως HR κατά τη διαδικασία των απομακρύνσεων; Διεκπεραίωση διαδικαστικών & νομικών θεμάτων σχετικών με την απομάκρυνση των εργαζομένων 80% Υποστήριξη ατόμων κοντά στη συνταξιοδότηση ώστε να προετοιμαστούν 38% Υποστήριξη εργαζομένων μέσω επαφών στην αναζήτηση νέας εργασίας 62% Υποστήριξη & καθοδήγηση των εργαζομένων για την αποδοχή της απόφασης της Διοίκησης 88% Ανακοίνωση της απόφασης της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους που απομακρύνθηκαν 62% Άλλο 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

27 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: επιθυμητός ρόλος ΗR στη διαδικασία Τι επιπλέον θα θέλατε από τη συμμετοχή του HR κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσής σας; 100% 90% 80% 70% 60% 50% 48% 48% 40% 30% 20% 10% 5% 0% Πιο ξεκάθαρη εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτή την απόφαση Υποστήριξη και καθοδήγηση για την αποδοχή της απόφασης Αναλυτική εξήγηση των όσων προσφέρει η εταιρεία εξαιτίας της απομάκρυνσης 26

28 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: επιθυμητός ρόλος ΗR στη διαδικασία Ποια θα θέλατε να είναι η συμμετοχή του HR κατά τη διαδικασία των απομακρύνσεων; Ανακοίνωση της απόφασης της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους που απομακρύνθηκαν Υποστήριξη & καθοδήγηση των εργαζομένων που απομακρύνθηκαν για την αποδοχή της απόφασης της Διοίκησης 63% 63% Εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την Εταιρεία σε αυτή την απόφαση 74% Υποστήριξη ατόμων κοντά στη συνταξιοδότηση ώστε να προετοιμαστούν 42% Αποστολή βιογραφικού σημειώματος καθώς και άλλες ενέργειες υποστήριξης εργαζόμενων για την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας. 58% Αλλο 11% 0% 50% 100% 27

29 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: Επιθυμητές ενέργειες από την Εταιρεία Τι περισσότερο θα θέλατε να είχε κάνει η Εταιρεία για εσάς; Υποστήριξη στην απόκτηση τεχνογνωσίας για τη δημιουργία δικής μου επιχείρησης Αποστολή του βιογραφικού μου σε συνεργαζόμενες εταιρείες 13% 20% Υποστήριξη στην ανεύρεση νέας εργασίας 16% Διατήρηση παροχών 2% Υψηλότερο πακέτο αποχώρησης 16% Διερεύνηση εναλλακτικών απασχόλησής μου σε άλλη θέση στην Εταιρεία 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

30 Υλοποίηση αναδιοργάνωσης: δυσκολίες μετά την απομάκρυνση Ποια είναι τα 3 βασικά ζητήματα που σας δυσκόλεψαν περισσότερο αμέσως μετά την απομάκρυνσή σας από την Εταιρεία; Διαχείριση απογοήτευσης/πικρίας σχετικά με την απομάκρυνσή μου Ανακοίνωση της απομάκρυνσής μου στην οικογένεια και στον κοινωνικό μου κύκλο Οικονομικές δυσκολίες 40% 47% 62% Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματός μου Οι τρόποι να κάνω το προφίλ μου να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλά άλλα στην αγορά Η έλλειψη των παροχών που είχα (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop, κλπ) Άλλο 16% 18% 13% 45% 0% 50% 100% 29

31 Μερικά κύρια σημεία Συμπεράσματα της ενότητας Ανακοίνωση της απομάκρυνσης: μέσω ατομικών συναντήσεων με τα άτομα που απομακρύνθηκαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετείχε ο άμεσος προϊστάμενος στην ανακοίνωση. Κατά κύριο λόγο, η συμμετοχή του επικεντρώθηκε στην εξήγηση των λόγων που οδήγησαν την εταιρεία στην απομάκρυνση. Η ανάγκη καλύτερης εξήγησης των λόγων που οδήγησαν την εταιρεία στη μείωση Α.Δ. αποτέλεσε την κύρια ανάγκη των εργαζομένων από όλους τους εμπλεκόμενους (πχ. άμεσος προϊστάμενος, HR, εταιρεία). Τα άτομα που απομακρύνθηκαν θα ήθελαν η εταιρεία να έχει διερευνήσει εναλλακτικές απασχόλησής τους σε άλλη θέση. Έπειτα από την απομάκρυνσή τους, τα άτομα είχαν δυσκολία να διαχειριστούν την απογοήτευση που ένιωσαν καθώς και οικονομικά θέματα και τρόπους να ξεχωρίσει το προφίλ τους στην αγορά. 30

32 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: ανάθεση αρμοδιοτήτων μετά την απομάκρυνση Μετά την απομάκρυνση των εργαζομένων, οι αρμοδιότητές τους: Μοιράστηκαν ανάμεσα στους υπόλοιπους συναδέλφους 91% Έπαψαν να υφίστανται 37% Καλύφθηκαν μέσα από προσλήψεις Ανατέθηκαν σε shared services κέντρο της Εταιρείας Ανατέθηκαν σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourced) 13% 16% 26% Δεν έχουν καλυφθεί ακόμα 5% Δε γνωρίζω 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

33 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: δυσκολίες για όσους παρέμειναν Τι, κατά την γνώμη σας, δυσκόλεψε περισσότερο τους εργαζόμενους που παρέμειναν στην Εταιρεία μετά τις απομακρύνσεις; Αλλο 2% Οι φήμες που κυκλοφορούσαν 52% Ο φόβος/ η ανασφάλεια για το μέλλον τους στην Εταιρεία 76% Ο φόβος/ η ανασφάλεια για την πορεία της Εταιρείας 51% Ο επιπρόσθετος φόρτος εργασίας που επωμίστηκαν 54% Το κλίμα που επικράτησε στην Εταιρεία 76% Δεν ήξεραν με ποιους να συνεργαστούν για τα αντικείμενα που διαχειρίζονταν οι συνάδελφοι που αποχώρησαν 5% 0% 50% 100% 32

34 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: ηθικό εργαζομένων Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Το ηθικό των εργαζομένων έχει 30% 65% 4% Το ηθικό των εργαζομένων έχει 10% 51% 34% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33

35 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: επικοινωνία μέσα στην εταιρεία Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Η επικοινωνία μέσα στην Εταιρεία έχει 13% 52% 35% Η επικοινωνία μέσα στην Εταιρεία έχει 39% 50% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 34

36 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: εμπιστοσύνη στην εταιρεία Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Η εμπιστοσύνη στην Εταιρεία έχει 10% 57% 24% 10% Η εμπιστοσύνη στην Εταιρεία έχει 11% 63% 23% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35

37 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: προσλήψεις Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Οι προσλήψεις έχουν 9% 30% 61% Οι προσλήψεις έχουν 6% 22% 68% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

38 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: προαγωγές Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Οι προαγωγές έχουν 26% 48% 22% 4% Οι προαγωγές έχουν 19% 67% 11% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

39 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: παραιτήσεις Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Οι παραιτήσεις έχουν 13% 65% 22% Οι παραιτήσεις έχουν 3% 23% 70% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 38

40 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: αποδοχές Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν 4% 78% 17% Οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν 2% 64% 31% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 39

41 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: έσοδα Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Τα έσοδα έχουν 9% 52% 30% 9% Τα έσοδα έχουν 16% 32% 41% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40

42 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: παραγωγικότητα Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Η παραγωγικότητα έχει 17% 52% 22% 9% Η παραγωγικότητα έχει 44% 48% 5% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

43 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: εκπαιδευτικά προγράμματα Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 4% 48% 48% Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 23% 42% 33% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

44 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων Μετά τις απομακρύνσεις Αυξηθεί Παραμείνει Ίδια Μειωθεί ΔΓ/ΔΑ Το ηθικό των εργαζομένων έχει 7% 45% 43% 5% Η επικοινωνία μέσα στην Εταιρεία έχει 32% 51% 16% 1% Η εμπιστοσύνη στην Εταιρεία έχει 11% 61% 24% 5% Οι προσλήψεις έχουν 7% 24% 66% 2% Οι προαγωγές έχουν 21% 62% 14% 3% Οι παραιτήσεις έχουν 6% 34% 57% Οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν 2% 68% 28% 2% Τα έσοδα έχουν 14% 37% 38% 10% Η παραγωγικότητα έχει 37% 49% 9% 5% Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 18% 44% 37% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 43

45 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: πρωτοβουλίες υποστήριξης εργαζομένων Μετά τις απομακρύνσεις, η Εταιρεία ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που παρέμειναν; Άλλο 2% Όχι 34% Ναι 64% 44

46 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: πρωτοβουλίες υποστήριξης εργαζομένων Τι πρωτοβουλίες ανέλαβε η εταιρεία προκειμένου να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που παρέμειναν; Aλλο 9% Ενέργειες ενίσχυσης της ενεργοποίησης των εργαζομένων (έρευνες ικανοποίησης & ενεργοποίησης εργαζομένων, δράσεις βελτίωσης τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, coaching εργαζομένων κλπ) 42% Εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων εργαζομένων (πχ διαχείριση άγχους, ομαδικότητα, διαχείριση αλλαγής κλπ) 29% Εκπαιδεύσεις σε νέα αντικείμενα (τεχνικά θέματα) 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45

47 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: επιθυμητές ενέργειες υποστήριξης Τι ενέργειες θα επιθυμούσατε να υλοποιηθούν προκειμένου να υποστηρίξει η Εταιρεία τους εργαζόμενους που παρέμειναν; Δέσμευση Διοίκησης για μη περαιτέρω απομακρύνσεις το επόμενο διάστημα 27% Ενέργειες ενίσχυσης της επικοινωνίας μέσα στην Εταιρεία 64% Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων 33% Bonus διακράτησης εργαζομένων 20% Προγράμματα εξέλιξης καριέρας 42% Ενέργειες ενδυνάμωσης των ομάδων μέσα στην Εταιρεία εργαζομένων κλπ) 60% Εκπαιδεύσεις σε διάφορα θεματικά αντικείμενα 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46

48 Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: - Συμπεράσματα ενότητας Μετά την απομάκρυνση οι αρμοδιότητες των εργαζομένων μοιράστηκαν στους συναδέλφους τους. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες όσων παρέμειναν ήταν η ανασφάλεια για το μέλλον τους στην εταιρεία και το κλίμα που επικράτησε εκεί. Μετά τις απομακρύνσεις: Το ηθικό των εργαζομένων μειώθηκε κατά τους εργαζόμενους, ενώ κατά τα στελέχη HR παρέμεινε ίδιο. Οι παραιτήσεις παρέμειναν ίδιες κατά τους εργαζόμενους ενώ κατά τα στελέχη HR μειώθηκαν. Η παραγωγικότητα σύμφωνα με ένα μεγάλο τμήμα των στελεχών HR αυξήθηκε, ενώ σύμφωνα με τους εργαζόμενους παρέμεινε ίδια. Οι εταιρείες υλοποίησαν ενέργειες ενίσχυσης της ενεργοποίησης των εργαζομένων (έρευνες ικανοποίησης, coaching κλπ.) 47

49 Πάνελ & κοινό: Μερικά βασικά συμπεράσματα (1/2) Σχεδιασμός προετοιμασία: Ανάγκη σωστού, ολοκληρωμένου σχεδιασμού αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που θα έχει στους εργαζόμενους, τόσο αυτούς που θα απομακρυνθούν όσο και εκείνους που θα παραμείνουν. Σημαντικό να διερευνήσουν οι εταιρείες τρόπους ελαχιστοποίησης των απομακρύνσεων (πχ μέσα από μετακίνηση εργαζομένων σε άλλες λειτουργίες, πάγωμα προσλήψεων, μείωση αποδοχών και παροχών). Απαραίτητη η προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των στελεχών (Ανθρώπινου Δυναμικού και άμεσων προϊσταμένων) που θα αναλάβουν το ρόλο της ανακοίνωσης των αποφάσεων της αναδιοργάνωσης. Κριτήρια επιλογής ατόμων προς απομάκρυνση- ποικίλουν ανάμεσα στις εταιρείες (όπως αυτό των αποδοχών, εάν ο εργαζόμενος διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιθυμεί η επιχείρηση για την επίτευξη επιχειρηματικών πλάνων, κοινωνικών παραμέτρων), με διαφορετική προτεραιότητα και βαρύτητα σε κάθε εταιρεία. 48

50 Πάνελ & κοινό: Μερικά βασικά συμπεράσματα (2/2) Επικοινωνία- σημαντική σε όλο το πλαίσιο αναδιοργάνωσης: α) προς όλους τους εργαζόμενους σχετικά με τους λόγους της αναδιοργάνωσης, τις αποφάσεις και ενέργειες που θα ακολουθήσουν, β) προς τα άτομα που θα απομακρυνθούν σχετικά με τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτές τις αποφάσεις, το οικονομικό πλαίσιο της απομάκρυνσης καθώς και τις παροχές που διαθέτει η εταιρεία στα άτομα αυτά προκειμένου να τα βοηθήσει σε αυτή την περίοδο και γ) προς τους εναπομείναντες» εργαζόμενους («survivors»), για να διαχειριστούν το φόβο και την ανασφάλεια που θα νιώθουν την «επόμενη ημέρα» της αναδιοργάνωσης. Στελέχη Α.Δ.- καταλυτικό ρόλο σε όλες τις φάσεις αναδιοργάνωσης. Υποστηρίζουν την εταιρεία: να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να διαχειριστεί την αναδιοργάνωση με δίκαιο τρόπο και σεβασμό προς τον εργαζόμενο, ώστε να παραμείνει υψηλό το ηθικό των εργαζομένων, να αναλάβει ενέργειες ενεργοποίησης και δέσμευσης των εργαζομένων στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο, διασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα στους «εναπομείναντες» εργαζομένους. 49

51 Ερωτήσεις; Σας ευχαριστούμε! 50

52 2014 KPMG Σύμβουλοι Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξαρτήτων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Το όνομα και το λογότυπο KPMG και "cutting through complexity" αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Επιλογές Αξίας για τον Οργανισμό, τον Εργαζόμενο και την Κοινωνία σε Καιρούς Ύφεσης

Επιλογές Αξίας για τον Οργανισμό, τον Εργαζόμενο και την Κοινωνία σε Καιρούς Ύφεσης Επιλογές Αξίας για τον Οργανισμό, τον Εργαζόμενο και την Κοινωνία σε Καιρούς Ύφεσης Βερώνη Παπατζήμου Γενική Διευθύντρια 14 Μαρτίου 2012 Δέσμευση συμμετέχοντα Στόχος υπηρεσιών Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

σε αχαρτογράφητη περιοχή» Ηρώ Μέλλιου, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια Απρίλιος 2012

σε αχαρτογράφητη περιοχή» Ηρώ Μέλλιου, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια Απρίλιος 2012 «Συνέντευξη, Σ έ ξ πορεία σε αχαρτογράφητη περιοχή» Ηρώ Μέλλιου, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια Απρίλιος 2012 Παρουσίαση της KPMG Η KPMG ιεθνώς Παγκόσμιο δίκτυο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015 Ιανουάριος 2016 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2015 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 22η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών. Οι έρευνες παρέχουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking)

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) Παραδοτέο Έργου Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. 23 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς (Benchmarking) 1 1. Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Ελλάδα 1 Απτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 ΣύνοψηΑποτελεσμάτων Γενικής Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2014 Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2014 H KPMG ολοκλήρωσε και παρουσιάζει για 21η συνεχόμενη χρονιά τις ετήσιες Έρευνες Αποδοχών και Παροχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Οδηγίες συμπλήρωσης: 1. Παρακαλούμε συμπληρώστε απόλυτους αριθμούς στα κλάσματα (αριθμητή, παρανομαστή) 2. Όταν συγκεντρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014 Ελλάδα Πρόλογος Για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος η ετήσια έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με τα προγράμματα Outplacement, διερευνώντας απόψεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013-2014 Ελλάδα 2013 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 15o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 15o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 15o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Διανύουμε ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2009, εν μέσω πολλών ανατροπών

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ανυπολόγιστη η αξία της τόνωσης του ηθικού των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης» του Νίκου Γιαννουλάτου, Managing Partner, Cornerstone Athens

«Ανυπολόγιστη η αξία της τόνωσης του ηθικού των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης» του Νίκου Γιαννουλάτου, Managing Partner, Cornerstone Athens ΤΕΥΧΟΣ 10 09 Απρίλιος Editorial Η ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να απασχολεί τις εταιρείες αυτό τον καιρό. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 AD HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 AD HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ AD HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ AD HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Απόψεις Καταναλωτών AD HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Πόσο θα λέγατε ότι σας δυσκολεύουν στην καθημερινή σας ζωή οι περιορισμοί στις τραπεζικές αναλήψεις; ΔΞ/ΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping Περίπτωση μελέτης εφαρμογής Ενεργειακών Υπηρεσιών, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί χειρισμός και συντήρηση από την ΕΕΥ Χώρα Σουηδία Έργο Η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας τη σωστή συμπεριφορά

Αναπτύσσοντας τη σωστή συμπεριφορά BHMA 1ο Αναπτύσσοντας τη σωστή συμπεριφορά Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος θα μπορείτε: να έχετε ένα σημείο αναφοράς για την επιτυχή ηγεσία σε κάθε περίπτωση να έχετε έναν τρόπο να αποφασίζετε άμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - θεσμικές εξελίξεις μετά τον Καλλικράτη που επηρεάζουν την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2014 Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης ειδικό θέμα Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013 Ελλάδα 2013 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος - Δημογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Συμμετεχόντων Άνδρες vs Γυναίκες

Προφίλ Συμμετεχόντων Άνδρες vs Γυναίκες Προφίλ Συμμετεχόντων Άνδρες vs Γυναίκες 40,79% Γενικός Διευθυντής 9,11% 59,21% 9,68% 13,87% Υποδιευθυντής / Διευθυντής 29,11% Προϊστάμενος / Τμηματάρχης 18,0 76,45% Υπάλληλος 43,78% Το 40,79% των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο εξάμηνο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2 ο εξάμηνο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 3 2 ο εξάμηνο Οκτώβριος 2013 2013 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2013-2 ο εξάμηνο Η πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016

Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Συνοπτική Έκθεση: Βαρόμετρο IoT της Vodafone για το 2016 Βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών οφελών μέσω της εκμετάλλευσης του Internet of Things Vodafone Power to you Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.anemisconsulting.gr www.anemis.eu φαρμακοποιός < [farmakopiόs]: επιστήμονας που ασχολείται με την παρασκευή και την διάθεση φαρμάκων? Πόσες φορές καθημερινά αναρωτιέστε: «Γιατί ασχολούμαι με θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση από όλους τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων. -Ελαΐς-Unilever Hellas-

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων. -Ελαΐς-Unilever Hellas- Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων -Ελαΐς-Unilever Hellas- Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισμού Επιχείρηση/ Οργανισμός Διεύθυνση ELAIS UNILEVER HELLAS Χειμμάρας 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2015 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες #δράση 14. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες #δράση 14. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες #δράση 14 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» / Α.Σ. «Θριασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART Η COMPUSMART ιδρύθηκε το 1988 από τον απόφοιτο πληροφορικής John Davis και τον φίλο του Mark Thomson.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD Η UNIC- Services Ltd. ιδρύθηκε το 1993 από τον IT Saara Remes-Ulkunniemi. Η εταιρεία προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας 2017 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ Περιφέρειες Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα