Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170"

Transcript

1 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v plastovom kryte na DIN lištu Obrysové rozmery Trieda presnosti 0, Citlivosť pripojených snímačov - min - max Zdroj pre napájanie snímačov - napäťový - min. zaťažovací odpor - prúdový - max. zaťažovací odpor Zosilňovač - zosilnenie - rozsah nastavenia nuly - teplotný koeficient - zosilnenia - nuly - nelinearita Aktívny filter Butterw. dolná priepusť.rádu - max frekvenčný rozsah - min frekvenčný rozsah Napäťový výstup - rozsah - min. záťaž Prúdový výstup - rozsah - max. záťaž Napájanie - rozsah napájacieho napätia - max. odber ( snímače) Teplotný rozsah - pracovný - skladovací Krytie 0, mv/v, mv/v / VDC Ω / 0 / 0 ma 00 / / Ω ± % výst. rozsahu 0 ppm / C uv / C 0,0 % FS 00 Hz Hz ± V kω...0 ma 00 Ω V ± % 00 ma C C IP0,, 00-0

2 Použitie je určený na spracovanie signálov z tenzometrických snímačov sily. Zabezpečuje napájanie snímača stabilizovaným jednosmerným napätím alebo prúdom a zosilnenie výstupného signálu. Bloková schéma prevodníka je na obr.. SNÍMAČ SILY PREVODNÍK EMS0 Napájanie snímača / VDC ± V Napájanie prevodníka V / ± V V Zosilňovač Filter / 0 / 00 Hz V Prevodník napätie / prúd...0 ma Zosilnenie Nula Obr.. Bloková schéma prevodníka EMS0 Montáž Prevodník sa uchytáva na DIN lištu vo zvislej polohe (kvôli chladeniu). Elektrické pripojenie Prevodník umožňuje pripojiť tenzometrické snímače s - vodičovým alebo - vodičovým pripojovacím káblom. Rozdiel je v tom, že pri - vodičovom zapojení je kompenzovaný odpor napájacích vodičov. Je to teda presnejší spôsob merania ako pri - vodičovom zapojení. Praktický význam má však len pre skutočne presné merania, napr. v metrológii alebo tam, kde je použitý veľmi dlhý kábel medzi snímačom a prevodníkom (viac ako m). Pripojenie snímača so - vodičovým káblom je na obr., s - vodičovým káblom na obr.. Poznámka: z vyššie uvedených dôvodov sa všetky snímače EMSYST dodávajú štandardne s - vodičovým pripojovacím káblom. Na objednávku je však možné snímače dodať aj s - vodičovým káblom. K prevodníku možno pripojiť až tenzometrické snímače. Pri pripájaní viacerých snímačov sa tieto spoja najskôr paralelne a až potom sa pripoja na prevodník. Paralelné zapojenie snímačov je vhodné vykonať v skrinke s vyšším krytím, aby sa zabránilo vplyvu prostredia na signály. Vhodnú skrinku možno objednať u dodávateľa prevodníka. Na obr. je príklad pripojenia snímačov v - vodičovom zapojení. Rovnakým spôsobom sa zapájajú aj snímače v - vodičovom zapojení. Prepojiť treba aj tienenia všetkých snímačov s tienením prepojovacieho kábla.

3 Napájanie+ (biely*) Signál- (zelený*) Signál+ (žltý*) Napájanie- (hnedý*) * Farby vodičov platia len pre tenzometrické snímače EMSYST! + V Výst. 0...±V Výst....0mA VDC ±% max min 00Ω kω Obr.. Pripojenie tenzometrického snímača v vodičovom zapojení Napájanie+ Kompenzácia+ Signál- Signál+ Kompenzácia- Napájanie- Obr.. Pripojenie tenzometrického snímača v vodičovom zapojení + V Výst. 0...±V Výst....0mA VDC ±% max min 00Ω kω + V Výst. 0...±V Výst....0mA VDC ±% max 00Ω min kω Obr.. Paralelné pripojenie tenzometrických snímačov v vodičovom zapojení.

4 Napájanie+ (biely*) Signál- (zelený*) Signál+ (žltý*) Napájanie- (hnedý*) * Farby vodičov platia len pre tenzometrické snímače EMSYST! + V Výst. 0...±V Výst....0mA VDC ±% max min 00Ω kω Obr.. Prúdové napájanie tenzometrického snímača. Konfigurácia prevodníka Pomocou prepínačov možno prevodník nastaviť pre rôzne druhy snímačov a rôzne aplikácie. Konkrétne možno nastaviť nasledovné parametre: spôsob napájania snímača, rozsah napäťového napájania, citlivosť snímača (rozsah zosilnenia), frekvenčný rozsah filtra. Parametre sa nastavujú pomocou DIP prepínačov na doske prevodníka. Pred nastavovaním treba zatlačiť západky na bočných stranách hornej časti prevodníka (napr. pomocou skrutkovača) a vybrať dosku s plošnými spojmi. Rozmiestnenie prepínačov na doske je na obr.. Prehľad všetkých nastavení je v tab. č.. S S S Obr.. Umiestnenie DIP prepínačov na doske.

5 Tab.. Nastavenie DIP prepínačov Označenie a funkcia DIP prepínača S Spôsob napájania snímača: - napájanie konštantným napätím - napájanie konštantným prúdom S,, Rozsah napájacieho napätia (S = OFF! ) : - napájacie napätie snímača + V - napájacie napätie snímača + V S,, Rozsah prúdového napájania (S = ON! ): - prúd cez snímač ma (max odpor snímača 00 Ω) - prúd cez snímač 0 ma (max odpor snímača Ω) - prúd cez snímač 0 ma (max odpor snímača Ω) S Citlivosť snímača: - citlivosť snímača 0, mv/v - citlivosť snímača,0 mv/v - citlivosť snímača mv/v - citlivosť snímača,0 mv/v S Frekvenčný rozsah filtra: - frekvenčný rozsah Hz - frekvenčný rozsah 0 Hz - frekvenčný rozsah 00 Hz Nastavenie DIP prepínača S = OFF S = ON S = OFF, S = OFF, S = OFF S = ON, S = OFF, S = ON S = ON, S = ON, S = OFF S = ON, S = OFF, S = OFF S = ON, S = OFF, S = ON S = ON, S = ON S = OFF, S = ON S = ON, S = OFF S = OFF, S = OFF S = OFF, S = OFF, S = ON, S = ON S = ON, S = ON, S = OFF, S = OFF S = ON, S = ON, S = ON, S = ON Poznámky ku konfigurácii. Spôsob napájania snímača. Snímač možno napájať konštantným napätím alebo konštantným prúdom. Pri použití bežných tenzometrických snímačov treba nastaviť vždy napájanie konštantným napätím. Prúdové napájanie sa používa len výnimočne, v špeciálnych prípadoch. Rozsah napäťového napájania. Pri nastavení napájania snímača konštantným napätím možno zvoliť veľkosť napätia V alebo V. Vyššie napájacie napätie je výhodnejšie preto, lebo na výstupe snímača dostaneme väčší signál. Pri rozmerovo menších snímačoch sa však môže stať, že prúd pretekajúci cez snímač ho zohreje a tak spôsobí dodatočnú teplotnú chybu. Pri použití snímačov EMSYST odporúčame nastaviť napätie V (prepínače S- = ON, S- = OFF, S- = ON) len pre hliníkové typy, t.j. pre EMS0 0, 0, 00 a 00 N a EMS0 0, 00 a 00 N. Pre všetky ostatné typy treba nastaviť napájacie napätie snímača V (prepínače S- = OFF, S- = OFF, S- = OFF). Rozsah prúdového napájania. Prúd cez snímač možno nastaviť na, 0 alebo 0 ma. Pri prúdovom napájaní treba zohľadniť odpor snímača ktorý nesmie byť väčší ako je uvedené v tab.. Zapojenie snímača je iné ako pri napäťovom napájaní správne zapojenie je na obr.. Citlivosť snímača (rozsah zosilnenia). Zosilnenie prevodníka treba prispôsobiť pripojenému snímaču, aby bol na výstupe vždy požadovaný signál 0... V alebo... 0 ma. Na prevodníku možno nastaviť priamo citlivosť pripojeného snímača pomocou prepínača S. Frekvenčný rozsah filtra. Prevodník má zabudovaný dolnopriepustný Butterworthov filter. rádu ktorý možno nastaviť na frekvenčný rozsah, 0 alebo 00 Hz. Čím nižšia frekvencia je nastavená, tým lepšie je signál filtrovaný a tým stabilnejší je výstup. Typický príklad je váženie. Ak sa však požaduje rýchle dynamické meranie, filter treba nastaviť na vyššiu frekvenciu aby nedochádzalo k oneskoreniu signálu. Je to napr. vtedy, keď je prevodník zaradený v spätnej väzbe regulačného obvodu. Filter sa nastavuje pomocou prepínača S. Nastavenie výrobcu. Výrobca dodáva prevodník v nasledovnej konfigurácii: druh napájania snímača: napäťové rozsah napäťového napájania: V rozsah zosilnenia (citlivosť snímača): mv/v frekvenčný rozsah filtra: 0 Hz

6 Tab.. Odporúčané nastavenie prevodníka pre tenzometrické snímače EMSYST Typ snímača EMS0 0, 0, 00, 00 N EMS0 0, 00, 00 N EMS0,, kn EMS0,, kn EMS0 EMS0 EMS0 EMS0 EMS0 Nominálna citlivosť snímača (mv/v),0,0,0,0 Odporúčané napájanie snímača (V) (S- = S- = ON, S- = OFF) (S- = S- = S- = OFF) (S- = S- = S- = OFF) Odporúčané nastavenie citlivosti na prevodníku (mv/v),0 (S- = OFF, S- = ON) (S- = ON, S- = OFF),0 (S- = OFF, S- = OFF) Kalibrácia prevodníka Pod kalibráciou rozumieme nastavenie prevodníka spolu s pripojeným snímačom sily tak, aby medzi vstupnou záťažou snímača a výstupným signálom prevodníka bol jednoznačný vzťah. Ako príklad vezmime tenzometrický snímač sily EMS0-kN pripojený k prevodníku EMS0. Požadujeme napäťový výstup 0... V ktorý zodpovedá sile 0... kn. Na nastavenie použijeme kontrolný voltmeter pripojený na napäťový výstup prevodníka (svorka č. voči svorke č. ) Bloková schéma takéhoto meracieho reťazce je na obr.. Záťaž 0... kn V Snímač EMS0-kN Kontrolný voltmeter Obr.. Kalibrácia meracieho reťazca. Postup kalibrácie. Konfigurácia prevodníka: napäťové napájanie (S- = OFF), napájacie napätie snímača V (S- = OFF, S- = OFF, S- = OFF), citlivosť snímača mv/v (S- = S- = S- = OFF), filter Hz (S- = S- = OFF, S- = S- = ON).. Pripojenie prevodníka: prevodník pripojíme podľa obr., namiesto záťaže pripojíme kontrolný voltmeter.. Nastavenie nuly. Zabezpečíme, aby na snímač nepôsobila žiadna sila a potom trimrom Nulovanie na čelnom paneli prevodníka otáčame dovtedy, pokiaľ kontrolný voltmeter nebude ukazovať 0 V.. Nastavenie zosilnenia. Snímač zaťažíme definovanou silou v povolenom rozsahu. Čím viac sa sila blíži nominálnej hodnote, tým lepšie. Zaťažme snímač napr. silou 0, kn. Potom otáčame trimrom Zosilnenie na prednom paneli prevodníka dovtedy, pokiaľ na výstupe nebude napätie: 0,kN Uout *V =, V kn =.. Kontrola: po nastavení zosilnenia odľahčíme snímač a znova skontrolujeme nulu. Ak nevyhovuje, opakujeme body a dovtedy, pokiaľ nula aj zosilnenie nie sú presne nastavené. Poznámka k nastaveniu Na prevodníku je aktívny súčasne napäťový aj prúdový výstup. Nastavovať však možno len jeden z nich. To znamená, že ak nastavujeme napr. napäťový výstup, potom prúdový výstup nebude nastavený presne. Opačne, ak nastavujeme prúdový výstup, potom nebude presne nastavený napäťový výstup.

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182

Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART TMT 182 Technická informácia TI 078R/09/sk 510 02072 Prevodník teploty pre montáž do hlavice itemp HART Univerzálny hlavicový prevodník pre odporové teplomery, termočlánky, odporové a napät ové vysielače, nastavite

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Zadanie: 1) Zmerajte parametre U, I, cosφ, f priamoukazujúcim meracím prístrojom. 2) Zmerajte parametre U, I, φ, f osciloskopom. Rozbor úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ultrazvukový prietokomer PROline prosonic flow 90/93 W

Ultrazvukový prietokomer PROline prosonic flow 90/93 W Technická informácia TI 057D/06/sk 50099324 Ultrazvukový prietokomer PROline prosonic flow 90/93 W Meranie pretečeného množstva so snímačmi "Clamp on" bez kontaktu s meraným médiom, a s montovanými snímačmi

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

3. Meranie indukčnosti

3. Meranie indukčnosti 3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške 1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ),

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ), 38 Meranie teploty Meranie teploty Odporové snímače teploty Meranie teploty tvorí snáď najväčší podiel priemyselných meraní vôbec. Na jej meranie bolo vyvinutých niekoľko rozličných metód, meranie na základe

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Odporové teplomery omnigrad M TR 15

Odporové teplomery omnigrad M TR 15 Technická informácia TI 260T/02/sk 60019739 Odporové teplomery Odporové teplomery (RTD) s prírubou alebo privarovacie s ochrannou jímkou z plného materiálu a s vymenite nou meraciou vložkou PCP (4...20

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Ing. Jozef Klus 2012 USMERŇOVAČE A MENIČE OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja Jednocestný a dvojcestný usmerňovač, základné zapojenia Mostíkové zapojenie usmerňovačov

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Min. merateľný prietok (l/h) Min. prietok qi (l/h) qi PTB

Min. merateľný prietok (l/h) Min. prietok qi (l/h) qi PTB MULTICAL 401 Merač tepla Dlhodobá životnosť Veľký dynamický rozsah 12 ročná životnosť batérie, 24V alebo 230V Kalendár, uchovávanie údajov, tarify Optický dátový výstup Interné moduly RS 232, M-Bus, radio

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom.

Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom. Návrh a realizácia automatizovaného separátora riadeného mikroprocesorom. Tomáš Malatinec FEI STU Bratislava ÚVOD Priemyselnú informatiku môžme v dnešnej dobe vidieť takmer všade vo všetkých odvetviach.

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami

1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami . KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 1 1. EE ODPOO JEDOSEÝ PÚDO 1a eranie stredných odporov základnými metódami 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE NA IO MH7493A

MERANIE NA IO MH7493A MERANIE NA IO MH7493A 1.ÚLOHA: a,) Overte platnosť pravdivostnej tabuľky a nakreslite priebehy jednotlivých výstupov IO MH7493A pri čítaní do 3, 5, 9, 16. b,) Nakreslite zapojenie pre čítanie podľa bodu

Διαβάστε περισσότερα

Riadiaca karta PiDi_3805

Riadiaca karta PiDi_3805 Riadiaca karta PiDi_3805 Riadiaca karta PiDi_3805 navrhnutá pre ovládanie rôznych CNC strojov. Umožňuje riadiť pohyb stroja ako aj obsluhovať vstupno-výstupné signály a to v konfigurácii: 4 krokové motory,

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačná príručka. Honeywell. ST 3000 Inteligentný merací prevodník. Release 300 a Inteligentný prevádzkový komunikačný terminál SFC model STS 103

Inštalačná príručka. Honeywell. ST 3000 Inteligentný merací prevodník. Release 300 a Inteligentný prevádzkový komunikačný terminál SFC model STS 103 Honeywell ST 3000 Inteligentný merací prevodník Release 300 a Inteligentný prevádzkový komunikačný terminál SFC model STS 103 Inštalačná príručka 34-ST-33-39C 7/00 Obsah 1. ČASŤ ZAČIATOK 1 1.1 Poznámka

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Modul riadenia zdvojených čerpadiel

Modul riadenia zdvojených čerpadiel 145 145P01 Synco 700 Modul riadenia zdvojených čerpadiel RMZ786 Použitie Rozširujúci modul univerzálneho regulátora RMU7... a regulátora vykurovania RMH760 4 binárne vstupy pre spätné hlásenia 4 bezpotenciálové

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A

NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY NÁVRH REGULOVATEĽNEJ ELEKTRONICKEJ ZÁŤAŽE 600W 500V/60A DIPLOMOVÁ PRÁCA 2009 ONDREJ HOCK Anotačný list Meno a priezvisko:

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia 2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com 1 Obsah 1.Vlastnosti...3 2.Úvod...3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra mechatroniky a elektroniky BAKALÁRSKA PRÁCA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra mechatroniky a elektroniky BAKALÁRSKA PRÁCA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra mechatroniky a elektroniky BAKALÁRSKA PRÁCA ESM BP/13-2008 Turčák Michal ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra mechatroniky

Διαβάστε περισσότερα

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS UH 504-123c Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS 2WR6... Konfigurácia a štruktúra Merač na meranie prietoku a energie v okruhoch výmenníkov tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu. Jeho hlavné

Διαβάστε περισσότερα

Zváracie a bodovacie zariadenia

Zváracie a bodovacie zariadenia 6. ZVÁRACIE AGREGÁTY A ELEKTROCENTRÁLY Zváracie agregáty MOST Zváracie agregáty sú rozšírením generátorov vyrábajúcich el. prúd. Odporúčajú sa všade tam, kde úlohou generátora vyrábajúceho prúd je napájať

Διαβάστε περισσότερα

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel NOVÉ STÝKAČE CTX Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel TROJPÓLOVÉ STÝKAČE OD 9 DO 310 A CTX: trojpólové priemyselné stýkače Nový rad priemyselných stýkačov CTX s príslušenstvom je ideálny pre

Διαβάστε περισσότερα

Elektrické riešenie pre obytné budovy. Nová Mini Pragma modulárna rozvodnica

Elektrické riešenie pre obytné budovy. Nová Mini Pragma modulárna rozvodnica Elektrické riešenie pre obytné budovy Nová modulárna modulárna Prezentácia povrchová montáž............................... strana 4 zapustená montáž............................... strana 5 Funkčné a technické

Διαβάστε περισσότερα

TRG GESTRA Steam Systems

TRG GESTRA Steam Systems GESTRA Steam Systems TRG 5-6.. SK Slovenčina Návod na obsluhu 819471-00 Snímač teploty TRG 5-63, TRG 5-64 Snímač teploty TRG 5-65, TRG 5-66 Snímač teploty TRG 5-67, TRG 5-68 1 Obsah Dôležité pokyny Strana

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.8 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode Zadanie: ) Zmerajte jalový výkon impedančnej záťaže v 3-fázovom striedavom obvode metódou W-metra. 2) Zmerajte parametre obvodu s -fázovou impedančnou

Διαβάστε περισσότερα

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti 5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz

Διαβάστε περισσότερα

SK Slovencina LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

SK Slovencina LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 SK Slovencina Návod na obsluhu 819426-00 Prevodník vodivosti LRGT 16-1 Prevodník vodivosti LRGT 16-2 Prevodník vodivosti LRGT 17-1 Obsah Dôležité pokyny

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR SK Slovencina. Návod na obsluhu Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51

GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR SK Slovencina. Návod na obsluhu Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51 GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR 2-51 SK Slovencina Návod na obsluhu 819430-00 Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51 Obsah Dôležité pokyny strana Účel použitia...4 Funkcia...4 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3. TECHNICKÉ PROSTRIEDKY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY 3.1. SNÍMAČE Snímače sú fyzikálne systémy, ktoré citlivo reagujú na zmeny meranej fyzikálnej veličiny a merajú jej časový priebeh. Výhodné sú snímače elektrické,

Διαβάστε περισσότερα

( Návody na cvičenia )

( Návody na cvičenia ) TEHNIKÁ UNIVEZITA V KOŠIIAH FAKULTA ELEKTOTEHNIKY A INFOMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania doc. Ing. Miroslav Mojžiš, Sc. ČÍSLIOVÉ MEANIE ( Návody na cvičenia ) K o š i c

Διαβάστε περισσότερα

VIZUALIZÁCIA A NÁVRH RIADENIA LABORATÓRNEHO MODELU SERVOPOHONU

VIZUALIZÁCIA A NÁVRH RIADENIA LABORATÓRNEHO MODELU SERVOPOHONU SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE Katedra informatizácie a riadenia procesov VIZUALIZÁCIA A NÁVRH RIADENIA LABORATÓRNEHO MODELU SERVOPOHONU 3 HERCEG

Διαβάστε περισσότερα

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez)

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez) Návody Návod na montáž 4. Návod na montáž a.) vypnite silové a ovládacie napätie servopohonu a zaistite ho v rozvodni b.) odpojte ovládacie vodiče zo svorkovnice mechanickej jednotky, vytiahnite káble

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...iv... Název: Meranie malých odporov Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 5. 12. 2005 Odevzdal

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU

NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU Elektrické servopohony jednootáčkové SP1, SP2, SP2.3 asp2.4 SPR 1, SPR 2, SPR 2.3 aspr 2.4 74 0718 09 POTVRDENIE O KONTROLNO-KUSOVEJ SKÚŠKE ELEKTRICKÝ SERVOPOHON JEDNOOTÁČKOVÝ...

Διαβάστε περισσότερα

NAČÍTAJTE KÓD! Analógové panelové. meracie prístroje. Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu. Digitálne panelové.

NAČÍTAJTE KÓD! Analógové panelové. meracie prístroje. Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu. Digitálne panelové. 26-31 22-25 18-21 16-17 10-15 8-9 2-7 Analógové panelové meracie prístroje Modulárne meracie prístroje upevniteľné na montážnu lištu Digitálne panelové meracie prístroje Elektromery Regulátory jalového

Διαβάστε περισσότερα

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka Buffer BUF3 Užívateľská príručka Liptovský Hrádok 12.12.2005 OBSAH: 1. POPIS... 1-1 2. MONTÁŽ, NASTAVENIE, ÚDRŽBA... 2-1 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3-1 4. DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO A PRODUKTY FIRMY INOMA TEL K

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167

Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Technická informácia TI 351P/01/sk Hydrostatické meranie hladiny Waterpilot FMX 167 Spo ahlivá a odolná lanová sonda s keramickou bunkou, kompaktný prístroj pre meranie hladiny vody v pre čistú vodu a

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

MaRweb.sk

MaRweb.sk MaRweb.sk www.marweb.sk Elektronický (bezpapierový) zapisovač VR06 6,4 farebný TFT LCD displej s rozlíšením 640x480 Maximálny počet kanálov: 6 izolovaných kanálov analógových vstupov Vstupno/výstupné karty

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I Vysokoškolské skriptá Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Dušan Kováčik, Zsolt Szalay a Anna Zahoranová PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I (ELEKTRINA A MAGNETIZMUS) 2013 1 Autori

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ P r io r it n á os: 1. Refo rma sy st ém u vzdeláv

Διαβάστε περισσότερα

Prietokomer SAREL FLOW

Prietokomer SAREL FLOW Prietokomer SAREL FLOW Užívateľská príručka M-TECH 1995,...2002 P.O. BOX 45 820 13 Bratislava 213 Prevádzka: Kvetinárska 20 07/45640811 www.dcf.sk, MAIL: mtechba@ba.telecom.sk Obsah 1... Popis prístroja

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Panelový merací prístroj PMI-02

Panelový merací prístroj PMI-02 RMC, spol. s r. o. Trenčianska 863/66 018 51 Nová Dubnica tel.: 042 / 4455651-3 fax: 042 / 4434 172 e-mail: rmc@psg.sk www.rmc.sk Panelový merací prístroj - Návod na obsluhu verzia 2.5 Revízia: 20.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

Operačné zosilňovače

Operačné zosilňovače Operačné zosilňovače. Spracjte teóri operačných zosilňovačov. Merania s operačnými zosilňovačmi 3. Poznatky získané z internet. Úvod: Princíp ČMP je v aplikácii vhodných zapojení operačných zosilňovačov

Διαβάστε περισσότερα