ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος Υπό Γεωργίου Ν. Τσελέντη 998 I

2 II

3 III

4 IV

5 V

6 x VI

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - -. ιάγνωση βλαβών στη γραµµή παραγωγής Σύγχρονες απαιτήσεις διαγνωστικών συστηµάτων Στόχος, βασικοί άξονες και δοµή της εργασίας Αυτοµατοποιηµένη διάγνωση βλαβών µέσω αναγνώρισης προτύπου (pattern recognton) Μέθοδοι παραµετρικής και µη παραµετρικής διάγνωσης Αναγνώριση προτύπου ιάγνωση βλαβών και συντήρηση βασισµένη στην ανάλυση κραδασµών (vbraton analy) Συνδυασµός ανάλυσης κραδασµών µε αναγνώριση προτύπου Στάδιο Α: Λήψη της πληροφορίας από τους αισθητήρες Στάδιο Β: Προεπεξεργασία της πληροφορίας Στάδιο Γ: Μετατροπή στο πεδίο της συχνότητας Στάδιο : Επιλογή χαρακτηριστικών Στάδιο Ε: Ταξινόµηση των σηµάτων σε κατηγορίες (αποδεκτό ή ελαττωµατικό) Αντιστοίχηση ενός προϊόντος σε µια κατηγορία Προηγούµενες σχετικές εργασίες ιατύπωση του προβλήµατος και περιγραφή των απαιτήσεων της διάγνωσης Εισαγωγή Έλεγχος ποιότητας της παραγωγής πλυντηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατηγορίες βλαβών που απασχολούν τους κατασκευαστές Σχεδιαστικές απαιτήσεις του βιοµηχανικού κατασκευαστή Περιγραφή της διαδικασίας πρόσκτησης δεδοµένων από τους κραδασµούς οµή δεδοµένων 29 4 Θεωρητικό υπόβαθρο Πρόσκτηση δεδοµένων και προεπεξεργασία του σήµατος εισόδου Μετατροπή στο πεδίο της συχνότητας 34 VII

8 4.2. ιακριτός µετασχηµατισµός Fourer (DFT) Κυµατίδια (Wavelet) Κανονικοποίηση Εκτιµήτριες πυκνότητας πυρήνα (KDE) KDE για δεδοµένα σε µία διάσταση KDE για δύο και περισσότερες διαστάσεις δεδοµένων Απεικόνιση ισοϋψών (contourng) Μετασχηµατισµός Karhunen-Loeve Ταξινόµηση µε χρήση αποστάσεων Ευκλείδεια απόσταση και απόσταση Mahalanob Απόσταση Baye Ο αλγόριθµος FCM (Fuzzy c-mean) Ταξινόµηση µέσω του προσαρµοζόµενου δικτύου ασαφούς λογικής ANFIS Ο αλγόριθµος ID3 6 5 Ανάπτυξη ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ταξινόµησης Εισαγωγή Προτεινόµενη µοντελοποίηση και ορισµός του προβλήµατος Προεπεξεργασία του σήµατος Προσδιορισµός της στάσιµης κατάστασης του περιοδικού σήµατος Επιλογή χαρακτηριστικών Μέγιστα φάσµατος (κορυφές) Χρήση KDE για την εξέταση των µεγίστων του φάσµατος Περιττές αρµονικές Χρήση του αλγορίθµου ID για εύρεση σηµείων µε πληροφορία στο φάσµα Έλεγχος σηµαντικών χαρακτηριστικών µε βάση την στατιστική συµπεριφορά του φάσµατος Ταξινόµηση Χρήση του αλγορίθµου FCM για την εξέταση του διαχωρισµού των κλάσεων Εκτίµηση επίδοσης ταξινοµητή Πιθανότητες εµφάνισης κλάσεων 92 VIII

9 5.5.4 Επιδόσεις ταξινοµητών Η τελική πρόταση για το σύστηµα ταξινόµησης στην παραγωγή Συµπεράσµατα και µελλοντική εργασία 08 6 Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Μέτρηση κραδασµών µε οπτικούς αισθητήρες Αρχές λειτουργίας Ακρίβεια µέτρησης Η απόκλιση (δ) Tο σφαλµα συνηµιτονου (Eco) Το σφαλµα Abbé (Ea) Το συστηµα των αισθητηρων στην συγκεκριµενη εφαρµογη IX

10 X

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή. ιάγνωση βλαβών στη γραµµή παραγωγής Μετά τον Β Παγκόσµιο πόλεµο παρατηρήθηκε µια αυξανόµενη πολυπλοκότητα των στρατιωτικών και βιοµηχανικών συστηµάτων σε αντίθεση µε την µείωση του εκπαιδευµένου προσωπικού επίβλεψης. Αυτές οι δύο παράµετροι προκάλεσαν αυξανόµενη ζήτηση για αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου. Ταυτόχρονα, η ίδια η αυτοµατοποίηση της παραγωγής δεν θα µπορούσε από την φύση της εξέλιξής της να µην συµπεριλάβει και την αυτοµατοποίηση του ελέγχου της. Η απαίτηση για καλύτερη ποιότητα τελικού προϊόντος καθώς και για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας είναι δύο ακόµα σηµαντικοί παράγοντες που επέβαλαν την ανάπτυξη αξιόπιστων αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων ελέγχου της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Ως βλάβη ή ελάττωµα ενός προϊόντος στην γραµµή παραγωγής µπορεί να οριστεί οποιαδήποτε ασυµφωνία ενός χαρακτηριστικού του ή κάποιας λειτουργίας του µε κάποιες προκαθορισµένες τιµές (pecfcaton). Πρέπει να επισηµανθεί ότι η παρουσία βλάβης δεν είναι απαραίτητο να σηµαίνει αχρηστία. Συνεπώς, µε την διαδικασία διάγνωσης βλαβών δεν εντοπίζονται για παράδειγµα µόνο προϊόντα που δεν λειτουργούν αλλά και αυτά που λειτουργούν εκτός των προδιαγραφών. Για λόγους ανταγωνισµού κυρίως, η διεθνής τάση στην αγορά είναι να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων. Ταυτόχρονα, κοινωνικές πιέσεις για περισσότερη ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων δηµιούργησαν περισσότερα και πιο αυστηρά επίπεδα χαρακτηριστικών και λειτουργίας (tandard) γεγονός που ασκεί πίεση στους κατασκευαστές για την ενσωµάτωση συστηµάτων ελέγχου ποιόηττας στην παραγωγική διαδικασία. Για τον έλεγχο του παραγοµένου προϊόντος στην γραµµή παραγωγής, εκτός από την συνηθισµένη µη αυτοµατοποιηµένη εποπτεία που ασκείται από κάποιον εξειδικευµένο - -

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ εργάτη υπάρχουν στατιστικές µέθοδοι όπως τα διαγράµµατα ελέγχου. Τα διαγράµµατα αυτά που είναι γνωστά και ως διαγράµµατα Shewhart, άρχισαν να εφαρµόζονται για τον στατιστικό έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών από τις αρχές της δεκαετίας του 930 [Poulezo and Stavrakak (994)]. Οι µέθοδοι αυτές συνήθως παρέχουν όρια τα οποία προκύπτουν από την στατιστική συµπεριφορά της παραγωγικής διαδικασίας [Vance (983)]. Αν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος βρεθούν εκτός των ορίων, τότε το προϊόν θεωρείται ελαττωµατικό και αποµακρύνεται από την γραµµή παραγωγής όπου και επανεξετάζεται. Αυτός ο τρόπος ελέγχου έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν επηρεάζεται εύκολα από διακυµάνσεις των µετρουµένων χαρακτηριστικών οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως ο βιοµηχανικός θόρυβος, η αλλαγή των πρώτων υλών παραγωγής, η µεγάλη ανοχή των οργάνων µέτρησης κ.α. Η εξοικονόµηση πόρων, η απαίτηση για υψηλά ποσοστά διάγνωσης ελαττωµατικών προϊόντων και η µείωση του απαιτούµενου χρόνου ελέγχου, είναι οι βασικοί λόγοι για την ολοένα και µεγαλύτερη υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων διαγνωστικών συστηµάτων, που σταδιακά βοηθούν ή αντικαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα στην διαδικασία ελέγχου της παραγωγής..2 Σύγχρονες απαιτήσεις διαγνωστικών συστηµάτων Η υπάρχουσα εµπειρία από την µέχρι σήµερα εφαρµογή διαγνωστικών συστηµάτων έχουν διαµορφώσει ένα πλαίσιο απαιτήσεων που είναι επιθυµητό να ικανοποιούνται από ένα τέτοιο σύστηµα [Strejc (98), Rodrguez, and Rvera (986), Shrley and Fortn (986), Morron and Upton (994), Poulezo and Stavrakak (994)]. Οι απαιτήσεις αυτές και γενικότερα οι επιθυµητές ιδιότητες ενός διαγνωστικού συστήµατος είναι: Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών µέτρησης, οι οποίες µέχρι σήµερα πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης, µε ευνόητες επιπτώσεις στο κόστος, στο χρόνο και την αξιοπιστία. Η εξέλιξη των βασισµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή συστηµάτων πρόσκτησης και παρακολούθησης - 2 -

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ λειτουργίας (SCADA), δίνει την δυνατότητα για οικονοµικά εφικτές λύσεις χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Το ίδιο ισχύει και για την λήψη της διαγνωστικής απόφασης, έτσι ώστε στις περιπτώσεις τις οποίες είναι δυνατόν, η διαδικασία να αυτοµατοποιηθεί πλήρως ή στο βαθµό που προτείνει ο σχεδιαστής του συστήµατος. Η αυτοµατοποίηση δεν σηµαίνει και κατάργηση της πληροφορίας: το διαγνωστικό σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων και να έχει διαθέσιµη κάθε πληροφορία στους χρήστες που αφορά το είδος, το µέγεθος, το χρόνο της βλάβης και πιθανόν την διαδικασία αποκατάστασης. Κάθε προϋπάρχουσα εµπειρία αλλά και κάθε νέο στοιχείο που εµφανίζεται στην γραµµή παραγωγής, θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από το αυτοµατοποιηµένο διαγνωστικό σύστηµα. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει "µνήµη" αλλά και "µαθησιακή" διαδικασία. Είναι επιθυµητή η χρήση περισσοτέρων της µίας διαγνωστικών µεθόδων και ο συνδυασµός τους µε κατάλληλη διαδικασία, προσδίδοντας έτσι αυξηµένες ικανότητες ανίχνευσης βλαβών και αξιοπιστίας, αφού είναι γνωστό ότι συχνά κάθε µέθοδος έχει στην πραγµατικότητα συγκεκριµένες αδυναµίες εφαρµογής. Τα συστήµατα αυτά καλούνται υβριδικά και αν γίνει κατάλληλος συνδυασµός, είναι δυνατόν ο σχεδιαστής να επωφελείται από τα πλεονεκτήµατα της κάθε µεθόδου. Είναι επιθυµητή ακόµα η απόδοση ενός µέτρου της ποιότητας του παραγοµένου προϊόντος κατά την διάρκεια της διαδικασίας, αφού έτσι τίθεται στην διακριτική ευχέρεια του χειριστή ή σχεδιαστή του συστήµατος, να επανεξετάσει το προϊόν που θα αποκλίνει από τα προκαθορισµένα όρια. Η δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός τέτοιου συστήµατος στο γενικότερο σύστηµα της γραµµής παραγωγής, θα πρέπει να επιτρέπει την οµαλή ροή σε όλα τα σχετιζόµενα τµήµατα

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επίδοση ενός διαγνωστικού συστήµατος µπορεί να αξιολογηθεί µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους: Πρέπει να ανιχνεύει όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό πραγµατικών βλαβών και ταυτόχρονα να κρατά σε χαµηλό επίπεδο τον αριθµό των εσφαλµένων συναγερµών (fale alarm). Ο χρόνος αντίδρασης του συστήµατος από την στιγµή του εντοπισµού πρέπει να είναι µικρός, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στην γραµµή παραγωγής. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος θα πρέπει να ανιχνεύει τις προκύπτουσες βλάβες µε ευρωστία (robutne), ανεπηρέαστη από εξωτερικές διαταραχές ή θορύβους, µια κατάσταση συνηθισµένη στο βιοµηχανικό περιβάλλον παραγωγής..3 Στόχος, βασικοί άξονες και δοµή της εργασίας Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό, την ανάπτυξη ενός αυτοµατοποιηµένου διαγνωστικού συστήµατος, το οποίο µε χρήση µη καταστρεπτικών µεθόδων θα πραγµατοποιεί διάγνωση βλαβών οικιακών συσκευών σε µια γραµµή παραγωγής, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας του τελικού παραγόµενου προϊόντος. Ο στόχος της εργασίας είναι να προτείνει µια µεθοδολογία που θα επιτυγχάνει ένα υψηλό ποσοστό διάγνωσης, σε πραγµατικό χρόνο και σε εργοστασιακό περιβάλλον, των σηµαντικότερων βλαβών που ενδιαφέρουν το βιοµηχανικό κατασκευαστή. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί γενικά η δυνατότητα ανίχνευσης βλαβών κάνοντας χρήση της θεωρίας της αναγνώρισης προτύπου. Θα περιγραφούν οι δύο βασικές κατηγορίες της παραµετρικής και µη παραµετρικής διάγνωσης και θα δοθεί συνοπτικά η µεθοδολογία που ακολουθείται συχνά στην παραγωγή για διάγνωση και συντήρηση, χρησιµοποιώντας ανάλυση κραδασµών. Ακολούθως θα αναπτυχθεί η διάρθρωση σε διακριτά στάδια ενός συστήµατος που θα συνδυάζει την γνωστή θεωρία της ανάλυσης κραδασµών και την αναγνώριση προτύπου. Στο τέλος του κεφαλαίου θα αναφερθούν - 4 -

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ προηγούµενες προσεγγίσεις που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία και είναι σχετικές µε αυτήν που επιχειρείται σ' αυτή την εργασία. Στο κεφάλαιο 3, θα παρουσιαστεί η ανάγκη που υπάρχει στην βιοµηχανία για την δηµιουργία ενός αυτοµατοποιηµένου διαγνωστικού συστήµατος στην γραµµή παραγωγής οικιακών συσκευών όπως είναι τα πλυντήρια και τα προσδοκώµενα οφέλη από µια τέτοια εφαρµογή. Θα αναφερθούν οι κατηγορίες βλαβών που απασχολούν τον βιοµηχανικό κατασκευαστή και οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο προβλήµατα που εµφανίζουν τα προϊόντα λόγω κακής συναρµολόγησης. Επίσης, θα αναφερθεί ο τρόπος πρόσκτησης των δεδοµένων από τα προκαθορισµένα σηµεία µέτρησης, καθώς και ο τρόπος δοµής και κωδικοποίησής τους. Στο κεφάλαιο 4, θα αναλυθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίηση ενός συστήµατος αυτοµατοποιηµένης διάγνωσης στην γραµµή παραγωγής, το οποίο κάνει χρήση της αναγνώρισης προτύπου και της ανάλυσης κραδασµών. Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίον τα δεδοµένα κανονικοποιούνται και στην συνέχεια µετατρέπονται στο πεδίο της συχνότητας µέσω του διακριτού µετασχηµατισµού Fourer. Στην συνέχεια, θα αναλυθεί η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των δεδοµένων στον χώρο R 2 που δίνεται µέσω της εκτιµήτριας πυκνότητα πυρήνα µε την χρήση ισοϋψών καµπύλων. Αναφέρεται η µέθοδος µείωσης της διάστασης των δεδοµένων µέσω του µετασχηµατισµού Karhunen-Loeve, που είναι γνωστότερος ως ανάλυση δεδοµένων σε κύριες συνιστώσες. Περιγράφεται ακόµη, ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ταξινόµηση δεδοµένων µέσω αποστάσεων και συγκεκριµένα µε χρήση ευκλείδειας απόστασης, απόστασης Mahalanob και απόστασης Baye. ίνονται δύο µέθοδοι κατηγοριοποίησης που κάνουν χρήση ασαφούς λογικής: ο αλγόριθµος FCM, ο οποίος αποτελεί µια µη εποπτευόµενη µέθοδο που ανιχνεύει για υπάρχουσες δοµές στα δεδοµένα και το προσαρµοζόµενο δίκτυο ANFIS, το οποίο µε βάση την πληροφορία από τα παραδείγµατα κατηγοριοποίησης αναπροσαρµόζει κατάλληλα συναρτήσεις συµµετοχής, που εκφράζουν το κατά πόσο ένα αντικείµενο ανήκει σε κάποια κατηγορία. Τέλος, περιγράφεται ο αλγόριθµος ID ο οποίος χρησιµοποιείται µε επιτυχία για κατηγοριοποίηση ποιοτικών δεδοµένων αλλά στην περίπτωση αυτής της εργασίας θα χρησιµοποιηθεί για αριθµητικά δεδοµένα και συγκεκριµένα για τον προσδιορισµό των πλέον διαχωριστικών - 5 -

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ χαρακτηριστικών, ώστε να τροφοδοτήσουν µε επιτυχία κάποια από τις µεθόδους ταξινόµησης. Στο κεφάλαιο 5, θα αναλυθεί η διαδικασία µε την οποία, κάνοντας χρήση της θεωρίας που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4, κατασκευάστηκε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταξινόµησης, το οποίο ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Συγκεκριµένα, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η συλλογή και προεπεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις που εξετάσθηκαν κατά την διαδικασία εξαγωγής των χαρακτηριστικών. Αντιπαραβάλλονται διαφορετικές µέθοδοι ταξινόµησης και προτείνεται ένα τελικό σχήµα, το οποίο πραγµατοποιεί µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα ικανοποιητική ταξινόµηση σε ποσοστό άνω του 95%. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται µια συνολική εκτίµηση της υλοποίησης σε βιοµηχανικό περιβάλλον καθώς και τυχόν επεκτάσεις ή βελτιώσεις στο σύστηµα. Στo παράρτηµα παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές λειτουργίας του συστήµατος των ιντερφεροµετρικών αισθητήρων, η περιοχή λειτουργίας του, καθώς και προβλήµατα ή σφάλµατα που µπορεί να επηρεάσουν τη µέτρηση. Στην συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας που συνοψίζει τις αιτίες που µας προσδιορίζουν αντίστοιχες βλάβες σύµφωνα µε την θεωρία της ανάλυσης κραδασµών. Ακολουθεί πίνακας µε αναλυτική κατανοµή των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν σ' αυτή την εργασία ανά τύπο και σηµείο µέτρησης

17 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2 Αυτοµατοποιηµένη διάγνωση βλαβών µέσω αναγνώρισης προτύπου (pattern recognton) 2. Μέθοδοι παραµετρικής και µη παραµετρικής διάγνωσης Οι διαγνωστικές µέθοδοι µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες µε βάση την χρήση ή µη ενός µοντέλου που θα εκµεταλλεύεται την διαθέσιµη πληροφορία [Poulezo and Stavrakak (994)]. Έστω ότι επιθυµούµε να κατασκευαστεί ένα διαγνωστικό σύστηµα το οποίο θα προσλαµβάνει δεδοµένα από τον χώρο εισόδου και θα πρέπει να αποδώσει στην έξοδο πληροφορία για την κατάσταση του ελεγχοµένου αντικειµένου. Στην περίπτωση που υφίσταται επαρκής γνώση για την δοµή του χώρου εισόδου και για τις διαδικασίες που οδηγούν στις διάφορες καταστάσεις (βλάβες ή οµαλή λειτουργία), τότε είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένα παραµετρικό µοντέλο εκτίµησης, το οποίο κάθε φορά θα αντιστοιχεί την είσοδο σε µια κατάσταση του ελεγχοµένου αντικειµένου στην έξοδο. Οι παράµετροι του µοντέλου εκτίµησης συνήθως εκτιµώνται µέσω παραδειγµάτων, γνωστών δηλαδή αντιστοιχήσεων εισόδου-εξόδου. Θα πρέπει πάντως, όταν µιλάµε για µοντέλα που έχουν εφαρµογή στην αυτοµατοποιηµένη διάγνωση, να ληφθεί σοβαρά υπόψη η σηµασία που έχει ο χρόνος διάγνωσης αφού πολύπλοκα µοντέλα µε απαιτητικούς σε χρόνο υπολογισµούς είναι πρακτικά ανεφάρµοστα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής γνώση του χώρου εισόδου και των µηχανισµών που επενεργούν στο υπό έλεγχο αντικείµενο, δεν είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί παραµετρικό µοντέλο εκτίµησης και εφαρµόζονται µη παραµετρικές - 7 -

18 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ µέθοδοι εκτίµησης της κατάστασης. Τέτοιες µέθοδοι κάνουν χρήση όλων των διαθέσιµων δεδοµένων και η αντιστοίχηση από τον χώρο εισόδου στις καταστάσεις γίνεται µέσω της πληροφορίας που εµπεριέχεται στα παραδείγµατα (για παράδειγµα µε χρήση νευρωνικών δικτύων), σε αντίθεση µε τις παραµετρικές στις οποίες αρκεί να προσδιοριστούν οι παράµετροι του µοντέλου. Γι' αυτό και καλούνται από τον Stone (977), µέθοδοι βασισµένες στην µνήµη (memory baed method). Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν αναγνώριση προτύπου ανήκουν στις µη παραµετρικές µεθόδους αφού δεν είναι απαραίτητο κάποιο µαθηµατικό µοντέλο για την διάγνωση. Συγκρίνοντας τις δύο µεθόδους µπορούµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: Η επιτυχία των παραµετρικών µεθόδων µε χρήση µοντέλου εξαρτάται άµεσα από την σωστή επιλογή του µοντέλου. Με µόνη δυνατότητα την αλλαγή των παραµέτρων µια τέτοια µέθοδος είναι δυσπροσάρµοστη σε σηµαντικές αλλαγές, τόσο όσον αφορά τα δεδοµένα εισόδου, όσο και σε αλλαγές στο χώρο της κατάστασης. Η ευαισθησία σε λάθη µοντελοποίησης έχει αναδειχθεί σ' ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αυτών των µεθόδων [Poulezo and Stavrakak (994)]. Οι µη παραµετρικές µέθοδοι συνήθως έχουν µικρότερο υπολογιστικό φόρτο, αλλά απαιτούν έναν ικανό αριθµό παραδειγµάτων, αλλιώς δεν µπορούν να φτάσουν σε ικανό επίπεδο εκµάθησης. Είναι όµως περισσότερο ευέλικτες σε αλλαγές, τόσο στα δεδοµένα εισόδου όσο και στην διαδικασία, αφού τα δεδοµένα εισόδου είναι αυτά που καθορίζουν την συµπεριφορά του διαγνωστικού συστήµατος. Βέβαια για κάθε τέτοια αλλαγή απαιτείται η επανάληψη του σταδίου εκµάθησης. Η αντιπροσωπευτικότητα και η ποσότητα των παραδειγµάτων είναι παράµετροι εξαιρετικής σηµασίας γι αυτή την προσέγγιση. Η κατηγορία των µεθόδων που χρησιµοποιούν την αναγνώριση προτύπου, για να διαχωρίσουν τον χώρο των χαρακτηριστικών σε κατηγορίες αντίστοιχες µε τις πιθανές καταστάσεις και στην συνέχεια να δώσουν την διαγνωστική απόφαση, ανήκει στις µη παραµετρικές µεθόδους

19 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2.2 Αναγνώριση προτύπου Ο όρος αναγνώριση προτύπου αναφέρεται στην αναζήτηση για προϋπάρχουσες δοµές µέσα σ' ένα σύνολο δεδοµένων. Τα δεδοµένα µπορούν να είναι ποσοτικά, ποιοτικά ή να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους (στατιστικές, εµπειρικές, κ.α.). Η ανάλυση της δοµής των δεδοµένων και συγκεκριµένα των κατηγοριών (cluter analy) αφορά την έρευνα για την ύπαρξη κατηγοριών εξαντλητικών και αλληλοαποκλειοµένων µε τέτοιον τρόπο, ώστε τα µέλη κάθε κατηγορίας να παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ τους, σε σχέση µε τα µέλη κάθε άλλης κατηγορίας. Ορισµός 2.: Έστω Ω ένα σύνολο οµοειδών προϊόντων και p Ω ένα προϊόν. Αν στα προϊόντα αυτά οριστεί ένα πεπερασµένο σύνολο παραµέτρων τα λεγόµενα χαρακτηριστικά του (feature) n και κάθε χαρακτηριστικό µπορεί να λάβει n τιµές x ( p ), K,x ( p ) σχετικές µε το προϊόν, δηµιουργούµε ένα πρότυπο (pattern) x n = ( x ( p ),... x ( p )). Συνεπώς, το πρότυπο, είναι ένα σύνολο τιµών των χαρακτηριστικών παραµέτρων ενός αντικειµένου. Αν ορίσουµε ως κλάσεις του Ω τα k διαφορετικά υποσύνολα w j Ω έτσι ώστε w Ω, το πρόβληµα της αναγνώρισης προτύπου έγκειται στην κατάταξη του x σε κάποια κλάση wj κάνοντας χρήση των χαρακτηριστικών. Η αναγνώριση προτύπου χρησιµοποιείται συχνά σε εφαρµογές στις οποίες εκτελούνται αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες εξαιρετικά απλές για τον άνθρωπο όπως αναγνώριση εικόνας ή φωνής. Η αναγνώριση προτύπου βρίσκει επίσης εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου σύνθετα και πολυπληθή δεδοµένα είναι δύσκολο να ερµηνευθούν από τον άνθρωπο. Έτσι, όπως θα παρουσιαστεί και σ' αυτή την εργασία, στην περίπτωση όπου τα δεδοµένα προέρχονται από πολλούς αισθητήρες και αναπαριστώνται σε διαστάσεις και χώρους που ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητες εποπτείας και εµπειρία σχετικά µε την k U j= j = - 9 -

20 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ µορφή των σχηµατιζόµενων δοµών, η αναγνώριση προτύπου µπορεί να αποδειχθεί µια εξαιρετικά χρήσιµη µεθοδολογία. 2.3 ιάγνωση βλαβών και συντήρηση βασισµένη στην ανάλυση κραδασµών (vbraton analy) Η διάγνωση βλαβών µέσω ανάλυσης κραδασµών αποτελεί µια περιοχή που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην βιοµηχανία, αφού µειώνει τα έξοδα συντήρησης, αυξάνει την αξιοπιστία και βελτιώνει τα επίπεδα ασφάλειας. Τα οικονοµικά οφέλη µιας τέτοιας µεθόδου έχουν ήδη επισηµανθεί από τα τέλη της δεκαετίας του '60 [Polng (966), Baxter and Bernhard (968)]. Η χρήση τεχνικών όπως η ανάλυση κραδασµών ή θορύβου, για την διαπίστωση αλλαγής κατάστασης µηχανών παρουσιάζεται αναλυτικά από τον Lyon (987). Στην Ελλάδα, βιοµηχανικοί κυρίως χρήστες και µεγάλες µονάδες παραγωγής ιδιωτικές ή δηµόσιες όπως η ΕΗ χρησιµοποιούν ανάλυση κραδασµών για προληπτικούς λόγους σε περιστρεφόµενες µηχανές και αεροστρόβιλους [Λουκής (993)]. Αποτελεί µια τεχνική µεταξύ άλλων, η οποία χρησιµοποιείται στην περίπτωση που έχουµε άγνοια ή είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε το ακριβές µοντέλο της διαδικασίας της λειτουργίας και των πιθανών καταστάσεων. Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί τόσο στο χώρο της πληροφορικής όσο και στον χώρο των αισθητηρίων και οργάνων µέτρησης έχει καταστήσει την µέθοδο ελκυστική από πλευράς κόστους και χρόνου. Η συνήθης διαδικασία της ανάλυσης κραδασµών, αφορά την παρακολούθηση των δονήσεων συνήθως περιστρεφόµενων µηχανικών συστηµάτων, µέσω κατάλληλων αισθητηρίων. Η λειτουργία της µηχανής είναι από την φύση της η γενεσιουργός αιτία αυτών των δονήσεων (πηγή). Όταν η δόνηση µετριέται πάνω στο σώµα της µηχανής, συνήθως µέσω tranducer ή επιταχυνσιοµέτρου (µετατροπείς κραδασµού σε αναλογικό ηλεκτρικό σήµα), καταγράφεται το σήµα της πηγής µε µια αλλοίωση που προέρχεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του µέσου που παρεµβάλλεται στη διαδροµή του κύµατος. Η παρακολούθηση του σήµατος τόσο στο πεδίο του χρόνου, όσο και στο πεδίο της συχνότητας, δίνει την δυνατότητα εντοπισµού µιας βλάβης στο σύστηµα ή την πρόκληση - 0 -

21 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ συναγερµού στην περίπτωση που δεν γνωρίζουµε το ακριβές αίτιο της βλάβης και τους λόγους της µη εύρυθµης λειτουργίας. Συνήθως, µία βλάβη σε εξέλιξη θα προκαλέσει αύξηση δονήσεων σε µια περιοχή συχνοτήτων η οποία σχετίζεται µε την βλάβη. Σύµφωνα µε πρότυπα που έχουν καθιερωθεί διεθνώς [ISO 086- (995)] οι µετρήσεις ταλαντώσεων για µεγάλο εύρος συχνοτήτων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτης της γενικής κατάστασης µιας µηχανής [Αδαµόπουλος (988)] όπως στο σχήµα 2.. Ανάλογα µε τα πλάτη των ταλαντώσεων και τις συχνότητες που παρουσιάζονται, µπορούµε να αποφανθούµε για την κατάσταση του συστήµατος που εµφανίζει τους κραδασµούς. Σχήµα 2. Κατάταξη λειτουργίας συστήµατος που υπόκειται σε κραδασµούς ανάλογα µε την περιοχή συχνοτήτων-µετατοπίσεων Οι δονήσεις που παρατηρούνται κατά την διάρκεια λειτουργίας µιας µηχανής µεταβάλλονται και για άλλους λόγους: Α. Τα µέρη που έρχονται σε επαφή αλλοιώνουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά λόγω τριβής. Πρόκειται για την φυσική φθορά λόγω τριβής σηµείων εδράσεων, τριβέων, κλπ. η οποία βέβαια ενδέχεται να οδηγήσει και σε βλάβη. - -

22 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Β. Αρκετές φορές µέρη της µηχανής αντικαθίστανται από άλλα που έχουν διαφορετικές ιδιότητες (για παράδειγµα κατασκευασµένα από άλλα υλικά). Γ. Αλλάζει η έδραση της µηχανής ή έρχεται σε επαφή µε άλλα συστήµατα µε συνέπεια να αλλάζουν παράµετροι όπως η ιδιοσυχνότητά της. Αυτές οι µεταβολές των δονήσεων µπορούν να διαχωριστούν σε βραχυπρόθεσµες και σε µακροπρόθεσµες ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεταβάλλεται η συχνότητα των δονήσεων. Όταν το σήµα αυτό αναλύεται στο πεδίο των συχνοτήτων µέσω του µετασχηµατισµού Fourer, είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα που αφορούν την περιοδικότητα του σήµατος. Η ύπαρξη πολλαπλασίων µιας θεµελιώδους συχνότητας, που καλούνται αρµονικές, πολύ συχνά αποκαλύπτει σχέση αίτιου-αιτιατού µε συγκεκριµένες βλάβες ή απλά χαρακτηρίζει φυσικά υποσυστήµατα της µηχανής. Παράδειγµα περιοδικού σήµατος αποτελεί η δόνηση οφειλόµενη σε πρόβληµα στα γρανάζια µετάδοσης κίνησης και η οποία µεταφράζεται σε εµφάνιση συνιστωσών στο φάσµα συχνοτήτων σε τιµές ανάλογες προς τον αριθµό οδόντωσης και τον λόγο εµπλοκής του γραναζιού

23 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Συνοψίζοντας, η παρακολούθηση της κατάστασης ενός κινητήρα (σχήµα 2.2) µπορούν να πραγµατοποιηθούν ως ακολούθως [Brüel & Kjær(980)]:.Με παρακολούθηση του συνολικού επιπέδου κραδασµών και την οριοθέτηση επιπέδων συναγερµού και κανονικής λειτουργίας µε βάση την εµπειρία. 2. Στο πεδίο της συχνότητας, µε σύγκριση των φασµάτων των συχνοτήτων για κάθε κατάσταση λειτουργίας 3.Προβλέποντας την εξέλιξη στο χρόνο συγκεκριµένων τµηµάτων του φάσµατος των συχνοτήτων που συνδέονται µε την εύρυθµη ή µη λειτουργία του κινητήρα και κατά συνέπεια προβλέποντας πιθανό χρόνο βλάβης. 4.Ελέγχοντας συγκεκριµένα σηµεία του φάσµατος των συχνοτήτων, στα οποία είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται µεταβολές όταν εµφανίζονται βλάβες

24 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Παρά το ότι η εργασία αυτή πραγµατεύεται διάγνωση βλαβών µέσω κραδασµών, πέρα από τις οµοιότητες που παρουσιάζει η µεθοδολογία που θα αναπτυχθεί µε την γνωστή πλέον και εφαρµοσµένη ανάλυση κραδασµών, υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές που δεν επιτρέπουν ουσιαστικά την χρήση της λογικής που αναπτύχθηκε µε συντοµία. Θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: Η ανάλυση κραδασµών εφαρµόζεται σε µηχανές ή µηχανικά συστήµατα για τα οποία είναι γνωστή η προϊστορία και τα µηχανικά χαρακτηριστικά της µηχανής που θα ελεγχθεί. Πρόκειται δηλαδή για µια παρακολούθηση της µηχανής και η διάγνωση συνίσταται σε επέµβαση όταν παρατηρηθεί απόκλιση από κάποια όρια. Η προϊστορία αυτή καταγράφεται και αποτελεί την λεγόµενη υπογραφή (gnature) της µηχανής. Είναι προφανές ότι η προϊστορία αυτή είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση διαφορετικής µηχανής. Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται έλεγχος νέου προϊόντος δεν υφίσταται ουσιαστικά προϊστορία και δεν είναι δυνατή τέτοια προσέγγιση. Λόγω περιορισµών στην περιοχή ελέγχου της γραµµής παραγωγής, δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η µέτρηση µε τον τρόπο που απαιτεί η ανάλυση κραδασµών. Η µέτρηση στην ανάλυση κραδασµών απαιτεί ιδανικές συνθήκες: συνηθίζεται η χρήση αισθητηρίου επαφής και η προετοιµασία της όλης διαδικασίας είναι χρονοβόρα. Στην περίπτωση του ελέγχου στην γραµµή παραγωγής θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε το χρόνο µέτρησης και συνεπώς δεν συνιστάται χρήση αισθητηρίου επαφής, ούτε είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας τοποθέτησης και ρύθµισης του συστήµατος µέτρησης για κάθε προϊόν, όπως συνηθίζεται στην ανάλυση κραδασµών. Το εξεταζόµενο µηχανικό σύστηµα του πλυντηρίου µε ελατήρια-αναρτήσεις και γενικά συστήµατα απορρόφησης κραδασµών, είναι σύνθετο και περιλαµβάνει πληθώρα ηλεκτροµηχανικών υποσυστηµάτων, που προκαλούν ιδιόµορφες αποσβέσεις επηρεάζοντας το φάσµα των συχνοτήτων. Στο συγκεκριµένο πρόβληµα δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σήµατος των κραδασµών για τα προϊόντα της γραµµής παραγωγής. εν υπάρχει δηλαδή γνωστή πληροφορία για την µορφή που αναµένεται να έχει το σήµα, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας

25 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Οι παραπάνω επισηµάνσεις έχουν ως αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να εφαρµοστούν αυτούσιες οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην διάγνωση ενός απλού κινητήρα. 2.4 Συνδυασµός ανάλυσης κραδασµών µε αναγνώριση προτύπου Συνδυάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στις δύο προηγούµενες ενότητες, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µια εναλλακτική αντιµετώπιση στο πρόβληµα της διάγνωσης βλαβών στην γραµµή παραγωγής προϊόντων που περιέχουν κινητήρες, οι οποίοι θέτουν σε περιστροφή σύνθετα συστήµατα. εδοµένα από τις προς έλεγχο πιθανές καταστάσεις (κανονική λειτουργία και διαφορετικές βλάβες), τα οποία συλλέγονται από αισθητήρες, µετατρέπονται σε φάσµατα στο πεδίο της συχνότητας. Όµως η πληροφορία που εµφανίζεται στα φάσµατα, δεν δίδει προφανή κατάταξη των πιθανών καταστάσεων, έτσι ώστε να δίνει στην συνέχεια την δυνατότητα να κατατάσσουµε κάθε νέο προϊόν σε κατηγορία αποδεκτού ή ελαττωµατικού. Στην εργασία αυτή προτείνεται η επιλογή κατάλληλων χαρακτηριστικών µε κριτήριο την διαχωρισιµότητα των κλάσεων, ώστε να µειώνεται ο χώρος εισόδου, οπότε κατάλληλα επιλεγµένοι ταξινοµητές να εµφανίζουν στην έξοδο τις διαφορετικές κλάσεις. Με δεδοµένα αρκετά παραδείγµατα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του χώρου των κλάσεων, προσδοκούµε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα διάγνωσης, µε το οποίο να είναι δυνατή η ταξινόµηση ενός καινούργιου προϊόντος όταν θα καταφθάνει στην γραµµή παραγωγής. Στην βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα περιπτώσεις εφαρµογής ενός συνδυασµού της αναγνώρισης προτύπου µε την ανάλυση ταλαντώσεων [Mer et al. (993), Hemmnger (994), Zeba et al. (994), Röpke and Flbert (994), Burth et al. (996), Tumer et al. (996)] και µάλιστα εµφανίζεται ενδιαφέρον για εφαρµογές σε πεδία διάγνωσης όπως η ιατρική [Strackeljan et al. (995)] και η µαγνητική φασµατογραφία [Tate (996)]. Ο προαναφερθείς τρόπος προσέγγισης µπορεί να χωριστεί σε στάδια ανάλογα µε τις µετατροπές που υφίσταται το σήµα εισόδου. Παρά το ότι ο διαχωρισµός αυτός δεν είναι - 5 -

26 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ αυστηρός και πολλές απ' αυτές τις διαδικασίες συγχωνεύονται ή παραλείπονται, είναι ευδιάκριτα τα ακόλουθα στάδια τα οποία και παρουσιάζονται στο σχήµα 2.3. Σχήµα 2.3 Στάδια συνδυασµού αναγνώρισης προτύπου µε ανάλυση κραδασµών 2.4. Στάδιο Α: Λήψη της πληροφορίας από τους αισθητήρες. Οι αισθητήρες, ακουστικοί ή επιταχυνσιόµετρα, συνήθως εφάπτονται µε το υποκείµενο του ελέγχου. Χρειάζεται προετοιµασία στην τοποθέτησή τους και η θέση τους παίζει ρόλο στην ποιότητα της µετρούµενης ποσότητας [Barkov (996), Obatat (993)]. Υπάρχει περίπτωση να έχουµε διάγνωση µε διέγερση από τη συσκευή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, όπως συχνά συµβαίνει στην περίπτωση των ιατρικών εφαρµογών [Tate (996), Strackeljan et al. (995)] όπου για να ελεγχθεί η σύνθεση του ιστού ή του οργάνου εκπέµπεται ένα είδος κύµατος (ηλεκτροµαγνητικό ή ηχητικό) και αναλύεται η επανεκποµπή του. Σ' αυτή την εργασία οι αισθητήρες για λόγους απαιτήσεων της γραµµής παραγωγής θα πρέπει να λειτουργούν από απόσταση, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους επιλογής των ιντερφεροµετρικών αισθητήρων laer. Η επιλογή της συχνότητας δειγµατοληψίας παίζει σηµαντικό ρόλο σ' αυτό το στάδιο, αφού καθορίζει τον αριθµό των σηµείων στο πεδίο του χρόνου και τον βαθµό ανάλυσης στο πεδίο των συχνοτήτων

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ H υλοποίηση ενός προβλήµατος σε σύστηµα Η/Υ που επιδεικνύει ΤΝ 1 απαιτεί: Την κατάλληλη περιγραφή του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση αναφέρεται στη λήψη µιας πληροφορίας σχετικά µε την τιµή ενός φυσικού µεγέθους. Οι µετρήσεις αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΙΚΗΣ - ΟΠΟΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & /Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΙΚΗ FOURIER Γ. Μήτσου Μάρτιος 8 Α. Θεωρία. Εισαγωγή Η επεξεργασία οπτικών δεδοµένων, το φιλτράρισµα χωρικών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Οι κινούμενες γέφυρες έχουν πολλές κοινές απαιτήσεις ελέγχου με τις εφαρμογές διαχείρισης υλικών, όπως είναι οι γερανοί και τα βαρούλκα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, το

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Ηλεκτροκινητήρων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αποτελεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Εκτέλεσης

Στάδιο Εκτέλεσης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1.4.2.2 Στάδιο Εκτέλεσης Το στάδιο της εκτέλεσης μίας έρευνας αποτελεί αυτό ακριβώς που υπονοεί η ονομασία του. Δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τη στιγμή που η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Εισαγωγή δειγµατοληψία Τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση των µεταφορικών συστηµάτων και όσο και για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης

Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης Η Βασική Δομή Συστημάτων Ελέγχου Κίνησης Σύστημα ονομάζουμε ένα σύνολο στοιχείων κατάλληλα συνδεδεμένων μεταξύ τους για να επιτελέσουν κάποιο έργο Είσοδο ονομάζουμε τη διέγερση, εντολή ή αιτία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Εισαγωγή Μελέτη συστήµατος αιώρησης µαγνητικού τρένου. Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, κατασκευάστηκαν πρωτότυπα µαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Ανεμιστήρων 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική ΙI. Λαγκρανζιανή συνάρτηση. Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου 3/2001

Μηχανική ΙI. Λαγκρανζιανή συνάρτηση. Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου 3/2001 Τµήµα Π Ιωάννου & Θ Αποστολάτου 3/2001 Μηχανική ΙI Λαγκρανζιανή συνάρτηση Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι ο δυναµικός νόµος του Νεύτωνα είναι ισοδύναµος µε την απαίτηση η δράση ως το ολοκλήρωµα της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα:

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: 1 Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: Όπου Κ R α) Να βρεθεί η περιγραφή στο χώρο κατάστασης και η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 20 Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Α. Εγκατάσταση Αφού κατεβάσετε το συµπιεσµένο αρχείο µε το πρόγραµµα επίδειξης, αποσυµπιέστε το σε ένα κατάλογο µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα

Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα ΒΕΣ 06 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα Προσαρµοστικά Συστήµατα Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.)

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ΚΕΣ 01 Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Νικόλας Τσαπατσούλης Λέκτορας Π..407/80 Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα µαθήµατος

Περιεχόµενα µαθήµατος Περιεχόµενα µαθήµατος Λήψη αποφάσεων Ειδικά θέµατα (προγραµµατισµός κι έλεγχος παραγωγής, ανάλυση χρονοσειρών, διαχείριση κι έλεγχος αποθεµάτων, κ.ά.) Ορισµός, στόχοι και µορφές επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Φασματική ανάλυση χρονοσειρών Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα Επανέκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ρ. Χαράλαµπος Π. Στρουθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα