I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS"

Transcript

1 I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1

2 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola (Indacaterolum). Caur inhalatora iemutni uzņemtā indakaterola maleāta deva atbilst 120 mikrogramiem indakaterola. Palīgviela ar zināmu iedarbību: Katra kapsula satur 24,8 mg laktozes. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris cietā kapsulā Caurspīdīgas (bezkrāsainas) kapsulas, kas satur baltu pulveri, ar uzdruku IDL 150 melnā krāsā virs melnas joslas un uzņēmuma logotipu melnā krāsā uzdrukātu ( ) zem melnās joslas. 4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Onbrez Breezhaler ir indicēts uzturošai bronhodilatējošai terapijai, ārstējot elpceļu obstrukciju pieaugušajiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) Devas un lietošanas veids Devas Ieteicamā deva ir vienas 150 mikrogramu kapsulas satura inhalācija vienu reizi dienā, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru. Devu drīkst palielināt tikai pēc ārsta ieteikuma. Ir pierādīts, ka vienas 300 mikrogramu kapsulas satura inhalācija vienu reizi dienā, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru, rada papildu klīnisko ieguvumu attiecībā uz elpas trūkumu, jo īpaši pacientiem ar smagu HOPS. Maksimālā deva ir 300 mikrogrami vienu reizi dienā. Onbrez Breezhaler katru dienu jālieto vienā un tajā pašā laikā. Izlaižot devu, nākamā deva jālieto ierastajā laikā nākamajā dienā. Īpašas pacientu grupas Gados vecāki pacienti Palielinoties vecumam, pieaug maksimālā koncentrācija plazmā un vispārējā sistēmiskā iedarbība, taču devas pielāgošana gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama. 2

3 Aknu darbības traucējumi Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Nav pieejami dati par Onbrez Breezhaler lietošanu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Nieru darbības traucējumi Devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav nepieciešama. Pediatriskā populācija Onbrez Breezhaler nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā (vecumā līdz 18 gadiem). Lietošanas veids Tikai inhalācijām. Onbrez Breezhaler kapsulas nedrīkst norīt. Kapsula jāizņem no blistera tieši pirms lietošanas. Kapsulas drīkst lietot vienīgi, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru (skatīt 6.6. apakšpunktu). Jālieto Onbrez Breezhaler inhalators, kas tiek izsniegts uz katru jauno recepti. Pacienti jāapmāca pareizi lietot šīs zāles. Pacientiem, kuriem nav novērota elpošanas funkciju uzlabošanās, jāpavaicā, vai viņi norij zāles, nevis inhalē tās. Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā Astma Onbrez Breezhaler ir ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskais agonists, kas indicēts tikai HOPS ārstēšanai, un nedrīkst lietot pacientiem ar astmu, jo nav datu par ilgtermiņa rezultātu, lietojot šīs zāles bronhiālās astmas gadījumā. Ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskie agonisti var palielināt ar astmu saistītu būtisku blakusparādību risku, tai skaitā ar astmu saistītu nāvi, ja lietoti astmas ārstēšanai. Paaugstinātas jutība Pēc Onbrez Breezhaler lietošanas ziņots par akūtām paaugstinātas jutības reakcijām. Ja attīstās simptomi, kas liecina par alerģiskām reakcijām (it īpaši apgrūtināta elpošana vai rīšana, mēles, lūpu un sejas pietūkums, nātrene, izsitumi uz ādas), Onbrez Breezhaler lietošana nekavējoties jāpatrauc un jāuzsāk alternatīva ārstēšana. Paradoksālas bronhu spazmas Tāpat kā citu inhalatoru gadījumā, Onbrez Breezhaler lietošana var izraisīt paradoksālas bronhu spazmas, kas var būt bīstamas dzīvībai. Rodoties paradoksālām bronhu spazmām, Onbrez Breezhaler lietošana nekavējoties jāpārtrauc un tā vietā jāizvēlas alternatīva terapija. Slimības paasinājums Onbrez Breezhaler nav indicēts akūtu bronhu spazmu ārstēšanai kā neatliekamās terapijas līdzeklis. Ja ārstēšanas ar Onbrez Breezhaler laikā rodas HOPS paasinājums, atkārtoti jāizvērtē pacienta stāvoklis un HOPS ārstēšanas shēma. Onbrez Breezhaler dienas devas palielināšana, pārsniedzot maksimālo devu 300 mikrogramus, nav piemērojama. 3

4 Sistēmiskā ietekme Lai gan pēc Onbrez Breezhaler lietošanas ieteiktajās devās klīniski nozīmīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu nav novērota, indakaterols, tāpat kā citi bēta 2 adrenoreceptoru agonisti, piesardzīgi jālieto pacientiem ar sirds un asinsvadu darbības traucējumiem (koronārā sirds slimība, akūts miokarda infarkts, sirds aritmija, arteriālā hipertensija), pacientiem ar konvulsīviem traucējumiem vai tireotoksikozi, kā arī pacientiem, kam ir neparasti izteikta reakcija pret bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem. Kardiovaskulārā iedarbība Tāpat kā citi bēta 2 adrenoreceptoru agonisti, indakaterols dažiem pacientiem var radīt klīniski nozīmīgu ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, ko nosaka pēc pulsa paātrināšanās, asinsspiediena paaugstināšanās un/vai citiem simptomiem. Ja rodas šāda iedarbība, ārstēšana var būt jāpārtrauc. Turklāt ir ziņots, ka bēta adrenoreceptoru agonisti bija par iemeslu izmaiņām elektrokardiogrammā (EKG), piemēram, T zoba noplakumam, QT intervāla pagarinājumam un ST segmenta depresijai, tomēr šo novērojumu klīniskā nozīmē nav zināma. Tāpēc ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskos agonistus, piemēram, Onbrez Breezhaler, jālieto piesardzīgi pacientiem ar zināmu vai iespējamu QT intervāla pagarinājumu vai tiem, kuri lieto zāles, kas ietekmē QT intervālu. Onbrez Breezhaler klīniskajos pētījumos, lietojot ieteiktās terapeitiskās devas, nav novērota klīniski nozīmīga ietekme uz QT c intervāla pagarinājumu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Hipokaliēmija Bēta 2 adrenoreceptoru agonisti dažiem pacientiem var izraisīt vērā ņemamu hipokaliēmiju, kas varētu būt par iemeslu nevēlamām kardiovaskulārām reakcijām. Pazemināts kālija līmenis serumā parasti ir pārejošs, un kālija papildu lietošana nav nepieciešama. Pacientiem ar smagu HOPS hipokaliēmiju var veicināt hipoksija un vienlaikus saņemtā ārstēšana (skatīt 4.5. apakšpunktu), kas var palielināt sirds aritmijas draudus. Hiperglikēmija Lielu bēta 2 adrenoreceptoru agonistu devu inhalācijas var paaugstināt glikozes koncentrāciju plazmā. Uzsākot ārstēšanu ar Onbrez Breezhaler, pacientiem ar diabētu rūpīgāk jākontrolē glikozes līmenis asins plazmā. Klīniskajos pētījumos klīniski pamanāmas glikozes koncentrācijas plazmā izmaiņas ar ieteiktajās devās lietotu Onbrez Breezhaler novēroja kopumā par 1-2% biežāk nekā ar placebo. Onbrez Breezhaler nav pētīts pacientiem, kam cukura diabēts netiek pienācīgi kontrolēts. Palīgvielas Kapsulas satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Simpatomimētiskās zāles Citu simpatomimētisko zāļu vienlaicīga lietošana (monoterapijā vai kā kombinētās terapijas daļa) var veicināt ar Onbrez Breezhaler saistīto nevēlamo blakusparādību rašanos. Onbrez Breezhaler nedrīkst lietot kopā ar ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem vai zālēm, kuru sastāvā ietilpst ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonisti. Hipokaliēmiju veicinoša ārstēšana Vienlaicīga hipokaliēmiju veicinoša ārstēšana ar metilksantīna atvasinājumiem, steroīdiem vai kāliju neaizturošiem diurētiskajiem līdzekļiem var potencēt bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem piemītošo iespējamo hipokaliēmisko efektu, tāpēc jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu). 4

5 Bēta adrenoreceptoru blokatori Bēta adrenoreceptoru blokatori vai bēta 2 adrenoreceptoru agonisti var pavājināt vai antagonizēt viens otra iedarbību, ja tiek lietoti vienlaicīgi. Tādēļ indakaterolu nedrīkst lietot kopā ar bēta adrenoreceptoru blokatoriem (tostarp acu pilieniem), ja vien to lietošana nav absolūti nepieciešama. Ja tā ir nepieciešama, priekšroka dodama kardioselektīvajiem bēta adrenoreceptoru blokatoriem, lai gan tie lietojami piesardzīgi. Mijiedarbība saistībā ar metabolismu un transportētājiem Inhibējot svarīgākās vielas, kas iesaistītas indakaterola klīrensā, proti, CYP3A4 un P-glikoproteīnu (Pgp), indakaterola sistēmiskā iedarbība palielinās līdz divām reizēm. Iedarbības palielināšanās mijiedarbības dēļ nedod nekādu pamatu bažām par drošumu, ņemot vērā drošu terapeitisko pieredzi ar Onbrez Breezhaler klīniskajos pētījumos, kuru ilgums bija līdz vienam gadam un kuros devas līdz divām reizēm pārsniedza maksimālo ieteikto terapeitisko devu. Nav pierādīta indakaterola mijiedarbība ar citām vienlaikus lietotām zālēm. Pētījumi in vitro liecina, ka indakaterolam ar tādu sistēmiskās iedarbības līmeni, kāds novērots klīniskajā praksē, ir niecīga iespēja izraisīt metabolisku mijiedarbību ar citām zālēm Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pietiekamu datu par indakaterola lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar klīniskās iedarbības izraisītu reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Līdzīgi citiem bēta 2 adrenoreceptorus agonistiem, indakaterols var aizkavēt dzemdības atslābinošās iedarbības uz dzemdes gludo muskulatūru dēļ. Onbrez Breezhaler atļauts lietot grūtniecības laikā vienīgi tad, ja sagaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku. Barošana ar krūti Nav zināms, vai indakaterols/metabolīti izdalās mātes pienā. Pieejamie farmakokinētiskie/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par indakaterola/metabolītu izdalīšanos pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku ar mātes pienu barotam bērnam. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Onbrez Breezhaler, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei. Fertilitāte Pētījumos ar žurkām novēroja grūtniecības gadījumu skaita samazināšanos. Tomēr ir maz ticams, ka pēc maksimālās ieteicamās devas lietošanas indakaterols varētu ietekmēt cilvēku reproduktīvo funkciju vai auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu) Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Onbrez Breezhaler neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 5

6 4.8. Nevēlamās blakusparādības Drošuma profila kopsavilkums Biežākās nevēlamās blakusparādības, lietojot ieteiktās devas, bija nazofaringīts (14,3%), augšējo elpceļu infekcija (14,2%), klepus (8,2%), galvassāpes (3,7%) un muskuļu spazmas (3,5%). Vairumā gadījumu tās bija viegli vai mēreni izteiktas un, turpinot ārstēšanu, kļuva retākas. Lietojot ieteiktās devas, Onbrez Breezhaler nevēlamo blakusparādību profils pacientiem ar HOPS norāda uz klīniski nenozīmīgas bēta 2 adrenoreceptoru stimulācijas sistēmisko ietekmi. Vidējās sirdsdarbības ātruma izmaiņas bija mazāk par vienu sitienu minūtē, tahikardiju novēroja reti, un ziņojumu biežums par to bija līdzīgs kā placebo terapijas gadījumā. Netika konstatēts vērā ņemams QT c F pagarinājums salīdzinājumā ar placebo. Vērā ņemama QT c F intervāla [tas ir, >450 ms (vīriešiem) un >470 ms (sievietēm)] biežums un ziņojumi par hipokaliēmiju bija līdzīgi kā placebo gadījumā. Glikozes līmeņa asinīs maksimālās izmaiņas Onbrez Breezhaler un placebo grupā vidēji bija līdzīgas. Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā Onbrez Breezhaler III fāzes klīniskās izstrādes programmā tika iesaistīti pacienti ar vidēji smagu līdz smagu HOPS klīnisko diagnozi pacienti līdz vienu gadu saņēma indakaterolu devās, kas līdz divām reizēm pārsniedza maksimālo ieteikto devu no šiem pacientiem saņēma ārstēšanu ar 150 mikrogramiem vienu reizi dienā, bet ar 300 mikrogramiem vienu reizi dienā. Aptuveni 41% pacientu bija smaga HOPS. Pacientu vidējais vecums bija 64 gadi, un 48% pacientu bija 65 gadus veci vai vecāki, un vairums (80%) bija baltās rases pārstāvji. Nevēlamās blakusparādības 1. tabulā ir uzskaitītas saskaņā ar MedDRA sistēmas orgānu klasēm HOPS drošuma datubāzē. Katrā sistēmas orgānu klasē nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas to biežuma samazinājuma secībā saskaņā ar šādu klasifikāciju: ļoti bieži ( 1/10); bieži ( 1/100 līdz <1/10), retāk ( 1/1 000 līdz <1/100); reti ( 1/ līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 1. tabula. Nevēlamās blakusparādības Nevēlamās blakusparādības Infekcijas un infestācijas Augšējo elpceļu infekcija Nazofaringīts Sinusīts Imūnās sistēmas traucējumi Paaugstinātas jutības reakcijas 1 Vielmaiņas un uztures traucējumi Cukura diabēts un hiperglikēmija Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Reibonis Parestēzija Sirds funkcijas traucējumi Koronārā sirds slimība Priekškambaru mirdzaritmija Sirdsklauves Tahikardija Biežuma kategorija Bieži Bieži Bieži Retāk Retāk Bieži Bieži Retāk Retāk Retāk Retāk Retāk 6

7 Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Klepus Bieži Mutes dobuma un rīkles sāpes, tai skaitā rīkles kairinājums Bieži Rinoreja Bieži Paradoksālas bronhu spazmas Retāk Ādas un zemādas audu bojājumi Nieze/izsitumi Retāk Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu spazmas Bieži Miaļģija Retāk Sāpes skeleta muskuļos Retāk Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Sāpes krūtīs Bieži Perifēra tūska Bieži 1 Pēcreģistrācijas periodā saistībā ar Onbrez Breezhaler lietošanu saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām. Par šīm blakusparādībām ziņots brīvprātīgi un no nezināma lieluma pacientu grupas, tādēļ ne vienmēr ir iespējams precīzi novērtēt to biežumu vai atrast cēloņsakarību ar zāļu lietošanu. Tādēļ biežums aprēķināts ņemot vērā klīnisko pētījumu pieredzi. Lietojot 600 mikrogramus vienu reizi dienā, Onbrez Breezhaler drošuma profils kopumā bija līdzīgs kā lietojot ieteikto devu. Papildu nevēlama blakusparādība bija trīce (bieži). Noteiktu nevēlamo blakusparādību apraksts III fāzes klīniskajos pētījumos veselības aprūpes speciālisti klīnikas apmeklējumos novēroja, ka vidēji 17-20% pacientu radās sporādisks klepus, kas parasti parādījās 15 sekunžu laikā pēc inhalācijas un parasti ilga 5 sekundes (aptuveni 10 sekundes smēķētājiem). Sievietēm salīdzinājumā ar vīriešiem un smēķētājiem salīdzinājumā ar smēķēšanu atmetušajiem cilvēkiem to novēroja biežāk. Šāds klepus, kas radās pēc ieteikto devu inhalācijas, kopumā bija labi panesams un nevienam pacientam nebija par iemeslu, lai pārtrauktu pētījumus (klepus ir HOPS simptoms, un par klepu kā nevēlamo blakusparādību ziņojuši tikai 8,2% pacientu). Nav pierādījumu, ka klepus pēc inhalācijām būtu saistīts ar bronhu spazmām, slimības paasinājumu vai gaitas pasliktināšanos vai efektivitātes trūkumu. Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju Pārdozēšana Pacientiem ar HOPS vienreizējās devas veidā lietots zāļu daudzums, kas 10 reižu pārsniedza maksimālo ieteikto terapeitisko devu, bija saistīts ar mērenu pulsa paātrinājumu, sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanos un QT c intervāla pagarināšanos. Indakaterola pārdozēšana varētu izraisīt izteiktu tipisku bēta 2 adrenoreceptoru stimulantu iedarbību, tas ir, tahikardija, trīce, sirdsklauves, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, miegainība, ventrikulāra aritmija, metaboliskā acidoze, hipokaliēmija un hiperglikēmija. Indicēta atbalstoša un simptomātiska ārstēšana. Smagākos gadījumos pacients jāhospitalizē. Var apsvērt kardioselektīvu bēta blokatoru lietošanu, bet tikai ārsta uzraudzībā un ievērojot ārkārtēju piesardzību, jo bēta adrenoreceptoru blokatoru lietošana var veicināt bronhu spazmu rašanos. 7

8 5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: zāles obstruktīvām elpceļu slimībām, selektīvi bēta-2-adrenoreceptoru agonisti, ATĶ kods: R03AC18. Darbības mehānisms Bēta 2 adrenoreceptoru agonistu farmakoloģiskā darbība vismaz daļēji ir saistīta ar intracelulārās adenilciklāzes, enzīma, kas katalizē adenozīna trifosfāta (ATF) pārvēršanu cikliskajā 3, 5 -adenozīna monofosfātā (cikliskajā monofosfātā), stimulāciju. Paaugstināts cikliskā AMF līmenis izraisa bronhu gludās muskulatūras atslābināšanos. Pētījumos in vitro ir pierādīts, ka indakaterolam, ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonistam, piemīt vairāk nekā 24 reizes izteiktāka agonista aktivitāte pret bēta 2 receptoriem nekā pret bēta 1 receptoriem un 20 reizes lielāka agonista aktivitāte nekā pret bēta 3 receptoriem. Pēc inhalēšanas indakaterols darbojas vietēji plaušās kā bronhodilatators. Indakaterols ir daļējs cilvēka bēta 2 adrenoreceptoru agonists ar nanomolāru potenci. Izolētos cilvēka bronhos indakaterolam ir ātrs darbības sākums un ilgs darbības laiks. Lai gan bēta 2 receptori ir dominējošie adrenoreceptori bronhu gludajā muskulatūrā un bēta 1 receptori ir dominējošie receptori cilvēka sirdī, bēta 2 adrenoreceptori ir arī cilvēka sirdī, kur veido 10-50% no visiem adrenoreceptoriem. Precīza bēta 2 adrenoreceptoru funkcija sirdī nav zināma, taču to klātbūtne ļauj domāt, ka pat izteikti selektīviem bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem varētu piemist kardiāla iedarbība. Farmakodinamiskā iedarbība Virknē klīniskās farmakodinamikas un efektivitātes klīnisko pētījumu Onbrez Breezhaler, lietots vienu reizi dienā 150 vai 300 mikrogramu devā, konsekventi nodrošināja klīniski nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabojumu (ko noteica pēc forsētas izelpas tilpuma vienā sekundē, FEV 1 ) 24 stundu laikā. Tika novērots ātrs darbības sākums 5 minūšu laikā pēc inhalācijas un FEV 1 palielināšanās par ml, salīdzinot ar sākotnējo līmeni; šis rādītājs ir salīdzināms ar ātras darbības bēta 2 agonistu salbutamolu 200 mikrogramu devā un statistiski nozīmīgi labāks salīdzinājumā ar salmeterolu/flutikazonu 50/500 mikrogramu devā. Līdzsvara stāvoklī vidējais FEV 1 pieaugums, salīdzinot ar sākotnējo līmeni, bija ml. Bronhodilatatora efekts nebija atkarīgs no zāļu lietošanas laika no rīta vai vakarā. Onbrez Breezhaler samazina plaušu hiperinflāciju, tā rezultātā palielinot ieelpas tilpumu slodzes un bezslodzes apstākļos salīdzinājumā ar placebo. Ietekme uz sirds elektrofizioloģiju Dubultmaskētā, placebo un aktīvi (lietojot moksifloksacīnu) kontrolētā 2 nedēļu pētījumā 404 veseliem brīvprātīgajiem konstatēja maksimālo vidējo (90% ticamības intervāls) QT c F intervāla pagarinājumu (milisekundēs) par attiecīgi par 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) un 3,34 (0,86; 5,82) pēc 150 mikrogramu, 300 mikrogramu un 600 mikrogramu atkārtotas lietošanas. Tādējādi ir iegūts pierādījums tam, ka, lietojot ieteiktās terapeitiskās devas vai devu, kas divas reizes pārsniedz maksimālo ieteikto devu, nav pamata bažām par proaritmisko potenciālu saistībā ar QT intervāla pagarinājumu. Novērtēto devu diapazonā netika konstatēti pierādījumi par sakarību starp koncentrāciju un delta QT c. Kā dubultmaskētā, placebo kontrolētā 26 nedēļu III fāzes pētījumā pierādīts ar 605 HOPS pacientiem, netika novērotas klīniski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz aritmijas gadījumu rašanos, ko monitorēja 24 stundas pētījuma sākumā un līdz 3 reizes 26 nedēļu ārstēšanas periodā, starp pacientiem, kuri saņēma ieteiktās Onbrez Breezhaler devas, un pacientiem, kuri saņēma placebo vai ārstēšanu ar tiotropiju. 8

9 Klīniskā efektivitāte un drošums Klīniskās attīstības programma ietvēra vienu 12 nedēļu pētījumu, divus sešu mēnešu pētījumus (no kuriem viens tika pagarināts līdz vienam gadam, lai novērtētu drošumu un panesamību) un vienu gadu ilgu nejaušinātu un kontrolētu pētījumu; minētajos pētījumos piedalījās pacienti ar klīniski diagnosticētu HOPS. Šie pētījumi ietvēra plaušu funkcijas un veselības iznākuma, piemēram, dispnojas, slimības paasinājumu un ar veselību saistītās dzīves kvalitātes, mērījumus. Plaušu funkcija Onbrez Breezhaler, lietots vienu reizi dienā 150 mikrogramu vai 300 mikrogramu devā, deva klīniski nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabojumu. Pēc 12 nedēļām novērtējot primāro kritēriju (24 stundu vidējais FEV 1 ), tika konstatēts, ka 150 mikrogramu deva salīdzinājumā ar placebo bija devusi uzlabojumu par ml (p<0,001), bet salīdzinājumā ar 50 mikrogramiem salmeterola divas reizes dienā uzlabojumu par 60 ml (p<0,001). 300 mikrogramu deva salīdzinājumā ar placebo bija devusi uzlabojumu par ml (p<0,001), bet salīdzinājumā ar 12 mikrogramiem formoterola divas reizes dienā par 100 ml (p<0,001). Abas devas salīdzinājumā ar atklāti lietotu tiotropiju 18 mikrogramu devā vienu reizi dienā deva uzlabojumu par ml (150 mikrogrami, p=0,004; 300 mikrogrami, p=0,01). Onbrez Breezhaler 24 stundu bronhodilatatora iedarbība saglabājās no pirmās devas visā viena gada ārstēšanas periodā bez efektivitātes samazināšanās pazīmēm (tahiflakses). Simptomātiskie ieguvumi Abas devas salīdzinājumā ar placebo deva statistiski labāku simptomu atvieglojumu attiecībā uz aizdusu un veselības stāvokli (attiecīgi vērtējot pēc pārejošas dispnojas indeksa (Transitional Dyspnoea Index, TDI) un Sv. Džordža Elpceļu anketas (St. George s Respiratory Questionnaire, SGRQ). Kopumā atbildreakcija bija izteiktāka nekā lietojot salīdzinošos līdzekļus (2. tabula). Turklāt ar Onbrez Breezhaler ārstētajiem pacientiem bija mazāka nepieciešamība lietot glābšanas medikamentu, salīdzinājumā ar placebo viņiem bija lielāks tādu dienu skaits, kad nebija nepieciešama glābšanas medikamenta lietošana, un viņiem bija būtiski lielāks tādu dienu procentuālais daudzums, kad nebija simptomu dienas laikā. 6 mēnešu ārstēšanas efektivitātes datu analīze liecina, ka HOPS paasinājumu skaits bija statistiski ievērojami zemāks, salīdzinot ar placebo. Salīdzinot ārstēšanu ar placebo, lietojot 150 mikrogramus un 300 mikrogramus, rādītāji bija attiecīgi 0,68 (95% TI [ 0,47; 0,98]; p-vērtība 0,036) un 0,74 (95% TI [0,56; 0,96]; p- vērtība 0,026). Ārstēšanas pieredze pacientiem ar melnu ādas krāsu ir ierobežota. 9

10 2. tabula. Simptomu atvieglošana pēc 6 mēnešus ilgas ārstēšanas Terapijas deva (mikrogrami) Tādu pacientu procentuālais daudzums, kas sasniedza MCID TDI Tādu pacientu procentuālais daudzums, kas sasniedza MCID SGRQ Glābšanas medikamenta devu/lietošanas dienu samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējiem rādītājiem Dienu, kad netika lietots glābšanas medikaments, procentuālais daudzums Indakaterols 150 vienu reizi dienā 57 a Indakaterols 300 vienu reizi dienā 62 b 71 b 53 a 58 b 53 b 1,3 a Tiotropijs 18 vienu reizi dienā 59 c 57 b 55 c 47 b Salmeterols 50 divas reizes dienā 54 a 49 a Formoterols 12 divas reizes dienā 54 c 51 c 1,5 b 1,6 b 1,0 b 1,2 a n/n 60 a 57 b 58 b 46 b 55 a n/n Placebo 45 a 47 b 41 c 38 a 46 b 40 c 0,3 a 0,4 b 42 a 42 b Pētījuma plānojums ar a : indakaterolu 150 mikrogramu devā, salmeterolu un placebo; b : indakaterolu 150 un 300 mikrogramu devā, tiotropiju un placebo; c : indakaterolu 300 mikrogramu devā, formoterolu un placebo MCID = minimālā klīniski nozīmīgā atšķirība (TDI izmaiņas par 1 punktu, SGRQ izmaiņas 4 punktiem) n/n= nav novērtēts pēc sešiem mēnešiem Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Onbrez Breezhaler visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā) Farmakokinētiskās īpašības Indakaterolam ir hirāla molekula ar R-konfigurāciju. Farmakokinētikas dati tika iegūti no virknes klīnisko pētījumu, kuros piedalījušies veseli brīvprātīgie un pacienti ar HOPS. Uzsūkšanās Vidējais laiks, lai sasniegtu maksimālo indakaterola koncentrāciju plazmā, bija aptuveni 15 min pēc vienreizējas vai atkārtotām inhalētām devām. Palielinot indakaterola devu (no 150 mikrogramiem līdz 600 mikrogramiem), devai proporcionāli pieauga tā sistēmiskā iedarbība. Indakaterola absolūtā biopieejamība pēc inhalētas devas bija vidēji 43 līdz 45%. Sistēmiskā iedarbība ir rezultāts, ko nodrošina plaušās un kuņģa-zarnu traktā notiekošā uzsūkšanās; aptuveni 75% sistēmiskās iedarbības nodrošina uzsūkšanās plaušās un aptuveni 25% - uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā. 10

11 Indakaterola koncentrācija serumā palielinājās, atkārtoti lietojot zāles vienu reizi dienā. Līdzsvara koncentrācija tika sasniegta dienu laikā. Vidējā indakaterola uzkrāšanās attiecība, tas ir, AUC 14. dienā salīdzinājumā ar 1. dienu ar zāļu lietošanas intervālu 24 h, vienu reizi dienā inhalējamām mikrogramu devām bija robežās no 2,9 līdz 3,5. Izkliede Pēc intravenozas infūzijas indakaterola izkliedes tilpums terminālās eliminācijas fāzē bija litri, kas liecina par plašu izkliedi. In vitro spēja saistīties ar cilvēka seruma un plazmas olbaltumvielām bija attiecīgi 94,1-95,3% un 95,1-96,2%. Biotransformācija Pēc radioloģiski iezīmēta indakaterola perorālas lietošanas cilvēkiem pētījumā ADME (uzsūkšanās, izkliedes, metabolisma un izdalīšanās pētījumā) nemainīts indakaterols bija galvenais komponents serumā, kas veidoja aptuveni vienu trešo daļu no kopējā ar zālēm saistītā AUC 24 stundu laikā. Nozīmīgākais metabolīts serumā bija hidroksilētais atvasinājums. Nākamie pamanāmākie metabolīti bija indakaterola fenola O-glikuronīdi un hidroksilētais indakaterols. Citi identificētie metabolīti bija hidroksilētā atvasinājuma diastereomērs, indakaterola N-glikuronīds un C- un N-dealkilētie produkti. Pētījumi in vitro liecināja, ka UGT1A1 ir vienīgā UGT izoforma, kas metabolizē indakaterolu līdz fenola O-glikuronīdam. Oksidatīvie metabolīti tika konstatēti inkubācijās ar rekombinantiem CYP1A1, CYP2D6 un CYP3A4. Ir konstatēts, ka CYP3A4 ir galvenais par indakaterola hidroksilāciju atbildīgais izoenzīms. Pētījumi in vitro liecināja arī par to, ka indakaterols ir substrāts ar zemu afinitāti pret izplūdes sūkni P-gp. Eliminācija Klīniskajos pētījumos, kas ietvēra urīna paraugu savākšanu, nemainītā veidā ar urīnu izdalītā indakaterola apjoms kopumā bija mazāks par 2% no devas. Indakaterola renālais klīrenss vidēji bija robežās no 0,46 līdz 1,20 litriem stundā. Salīdzinot šo rādītāju ar indakaterola seruma klīrensu, kas ir 23,3 litri stundā, ir redzams, ka renālajam klīrensam sistēmiski pieejamā indakaterola eliminācijā ir niecīga loma (aptuveni 2-5% no sistēmiskā klīrensa). ADME pētījumā, kurā indakaterols cilvēkiem tika lietots perorāli, izdalīšanās ar fēcēm dominēja pār izdalīšanos ar urīnu. Indakaterols ar fēcēm tika izvadīts galvenokārt neizmainīta pamatsavienojuma veidā (54% no devas) un mazākā apjomā hidroksilēto indakaterola metabolītu veidā (23% no devas). Masas līdzsvars bija pilnīgs, un 90% devas bija atgūstama izdalījumos. Indakaterola koncentrācija serumā pazeminājās vairākās fāzēs, un tā terminālais eliminācijas pusperiods variē no 45,5 līdz 126 stundām. Efektīvais eliminācijas pusperiods, ko aprēķina pēc indakaterola uzkrāšanās pēc atkārtotu devu lietošanas, bija stundas, un šis rādītājs atbilst novērotajam laikam līdz līdzsvara koncentrācijas sasniegšanai, kas ir aptuveni dienas. Īpašas pacientu grupas Populācijas farmakokinētikas analīzē tika konstatēts, ka indakaterola farmakokinētiku būtisku neietekmē vecums (pieaugušie līdz 88 gadu vecumam), dzimums, ķermeņa masa ( kg) vai rase. Tās neliecināja ne par kādām atšķirībām starp etniskajām apakšgrupām šajā populācijā. Pacientiem ar viegli līdz vidēji smagi pavājinātu aknu darbību netika konstatētas būtiskas indakaterola C max vai AUC izmaiņas, un tāpat indivīdiem ar viegli līdz vidēji smagi pavājinātu aknu darbību un veselajiem kontroles grupas dalībniekiem netika novērotas atšķirības attiecībā uz zāļu spēju saistīties ar olbaltumvielām. Nav veikti pētījumi ar indivīdiem, kam ir izteikti pavājināta aknu darbība. Tā kā izdalīšanās ar urīnu veido tikai nelielu daļa no kopējās izvades no organisma, pētījums ar indivīdiem, kam ir pavājināta nieru darbība, nav veikts. 11

12 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Suņiem ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, kas saistīta ar indakaterola bēta 2 agonista īpašībām, ietvēra tahikardiju, aritmiju un miokarda bojājumus. Grauzējiem novēroja vieglu deguna dobuma un balsenes kairinājumu. Visas šīs atrades novēroja pie iedarbības, kas pietiekamā apjomā pārsniedza cilvēkiem paredzamo iedarbību. Lai gan pētījumā ar žurkām indakaterols neietekmēja vispārējo reproduktīvo funkciju vai auglību, peri- un post-attīstības pētījumā ar žurkām, lietojot devu kas 14 reizes bija augstāka nekā cilvēkiem, kuri tiek ārstēti ar Onbrez Breezhaler, F 1 paaudzes pēcnācējiem novēroja grūtniecības gadījumu skaita samazināšanos. Indakaterols nebija embriotoksisks vai teratogēns žurkām vai trušiem. Genotoksicitātes pētījumos netika atklāts nekāds mutagēnas vai klastogēnas iedarbības potenciāls. Kancerogenitāti novērtēja divu gadu pētījumā ar žurkām un sešu mēnešu pētījumā ar transgēnām pelēm. Palielināts labdabīgas olnīcu leiomiomas un olnīcu gludās muskulatūras perēkļveida hiperplāzijas biežums žurkām atbilst līdzīgām atradēm, par ko ziņots saistībā ar citiem bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem. Pētījumos ar pelēm netika konstatēta kancerogēna darbība. Sistēmiskā iedarbība (AUC) žurkām un pelēm, pie kuras nenovēroja nevēlamu iedarbību, šajos pētījumos bija attiecīgi vismaz 7 un 49 reizes augstāka nekā cilvēkiem, kas tiek ārstēti ar Onbrez Breezhaler vienu reizi dienā, lietojot 300 mikrogramu devu. 6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts Kapsulas saturs Laktozes monohidrāts Kapsulas apvalks Želatīns 6.2. Nesaderība Nav piemērojama Uzglabāšanas laiks 2 gadi Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt kapsulas blisterī, lai pasargātu no mitruma, un izņemt tikai tieši pirms lietošanas Iepakojuma veids un saturs Onbrez Breezhaler ir vienas devas inhalācijas ierīce. Inhalatora korpuss un vāciņš izgatavoti no akrilnitrilbutadiēna stirēna, pogas izgatavotas no metilmetakrilāta akrilnitrila butadiēna stirēna. Adatas un atsperes ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. PA/Al/PVH - Al blisteris ar 10 cietajām kapsulām. Iepakojums, kas satur 10 kapsulas un vienu Onbrez Breezhaler inhalatoru. Iepakojums, kas satur 30 kapsulas un vienu Onbrez Breezhaler inhalatoru. 12

13 Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 2 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 30 iepakojumus (katrā pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram). Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Katrs inhalators jāiznicina pēc 30 dienu lietošanas. Lietošanas norādījumi Noņemiet vāciņu. Atveriet inhalatoru: stingri turiet inhalatora pamatni un nolieciet iemutni. Tādējādi tiek atvērts inhalators. Sagatavojiet kapsulu: tieši pirms lietošanas ar sausām rokām izņemiet no blistera vienu kapsulu. 13

14 Ievietojiet kapsulu: ievietojiet kapsulu kapsulas kamerā. Nekādā gadījumā neievietojiet kapsulu tieši iemutnī. Aizveriet inhalatoru: aizveriet inhalatoru, līdz sadzirdat klikšķi. Pārduriet kapsulu: turiet inhalatoru vertikāli ar iemutni uz augšu. Pārduriet kapsulu, vienlaicīgi un stingri saspiežot kopā abas sānu pogas. Dariet to tikai vienu reizi. Pārdurot kapsulu, Jums jāsadzird klikšķis. Pilnībā atlaidiet sānu pogas. Veiciet izelpu: pirms iemutņa ievietošanas mutē veiciet dziļu izelpu. Nepūtiet gaisu iemutnī. 14

15 Inhalējiet zāles Lai ieelpotu zāles dziļi elpceļos, rīkojieties šādi. Turiet inhalatoru, kā parādīts šajā attēlā. Sānu pogām jābūt vērstām uz kreiso un labo pusi. Nespiediet sānu pogas. Ievietojiet iemutni mutē un cieši aptveriet to ar lūpām. Veiciet strauju, taču nepārtrauktu un maksimāli dziļu ieelpu. Piezīme. Veicot ieelpu caur inhalatoru, kapsula kamerā griežas, un Jums jādzird švīkstoša skaņa. Zālēm nokļūstot Jūsu plaušās, Jūs jutīsiet saldu garšu. Papildu informācija Dažkārt ļoti nelielas kapsulas daļiņas var šķērsot filtru un nonākt Jūsu mutē. Tādā gadījumā Jūs, iespējams, jutīsiet šīs daļiņas uz mēles. Šo daļiņu norīšana vai ieelpošana nav kaitīga. Kapsulas saplīšanas risks ir lielāks, ja kapsulu nejauši pārdur vairāk nekā vienu reizi (6. solis). Ja Jūs nedzirdat švīkstošu skaņu: kapsula var būt iesprūdusi kapsulas kamerā. Ja tā notiek: atveriet inhalatoru un uzmanīgi atbrīvojiet kapsulu, uzsitot pa inhalatora pamatni. Nespiediet sānu pogas. Vēlreiz veiciet zāļu inhalāciju, atkārtojot 8. un 9. soli. Aizturiet elpu: pēc zāļu inhalācijas: vismaz uz 5-10 sekundēm vai tik ilgi, cik spējat justies ērti, aizturiet elpu, kamēr izņemat inhalatoru no mutes. Pēc tam izdariet izelpu. Atveriet inhalatoru, lai redzētu, vai kapsulā nav palicis pulveris. Ja kapsulā ir palicis pulveris: aizveriet inhalatoru. Atkārtojiet 8., 9., 10. un 11. soli. Lielākā daļa cilvēku spēj iztukšot kapsulu vienā vai divās inhalācijās. Papildu informācija Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt var rasties klepus. Ja tā notiek ar Jums, neuztraucieties. Ja vien kapsula ir tukša, Jūs esat saņēmis pietiekamu daudzumu Jūsu zāļu. 15

16 Pēc zāļu lietošanas beigām: vēlreiz atveriet iemutni un izņemiet tukšo kapsulu, izmetot to no kapsulas kameras. Ievietojiet tukšo kapsulu sadzīves atkritumu tvertnē. Aizveriet inhalatoru un no jauna uzlieciet vāciņu. Neglabājiet kapsulas Onbrez Breezhaler inhalatorā. Izdariet atzīmi dienas devu dienasgrāmatā: iepakojumā atrodas dienas devu dienasgrāmata. Izdariet atzīmi šai dienai paredzētajā lodziņā, ja tas palīdz Jums atcerēties, kad jālieto nākamā deva. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/ PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: gada 30. novembris. Pēdējās pārreģistrācijas datums: gada 2. decembris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 16

17 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola (Indacaterolum). Caur inhalatora iemutni uzņemtā indakaterola maleāta deva atbilst 240 mikrogramiem indakaterola. Palīgviela ar zināmu iedarbību: Katra kapsula satur 24,6 mg laktozes. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 3. ZĀĻU FORMA Inhalācijas pulveris cietā kapsulā Caurspīdīgas (bezkrāsainas) kapsulas, kas satur baltu pulveri, ar uzdruku IDL 300 zilā krāsā virs zilās joslas un uzņēmuma logotipu zilā krāsā uzdrukātu ( ) zem zilās joslas. 4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Onbrez Breezhaler ir indicēts uzturošai bronhodilatējošai terapijai, ārstējot elpceļu obstrukciju pieaugušajiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) Devas un lietošanas veids Devas Ieteicamā deva ir vienas 150 mikrogramu kapsulas satura inhalācija vienu reizi dienā, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru. Devu drīkst palielināt tikai pēc ārsta ieteikuma. Ir pierādīts, ka vienas 300 mikrogramu kapsulas satura inhalācija vienu reizi dienā, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru, rada papildu klīnisko ieguvumu attiecībā uz elpas trūkumu, jo īpaši pacientiem ar smagu HOPS. Maksimālā deva ir 300 mikrogrami vienu reizi dienā. Onbrez Breezhaler katru dienu jālieto vienā un tajā pašā laikā. Izlaižot devu, nākamā deva jālieto ierastajā laikā nākamajā dienā. Īpašas pacientu grupas Gados vecāki pacienti Palielinoties vecumam, pieaug maksimālā koncentrācija plazmā un vispārējā sistēmiskā iedarbība, taču devas pielāgošana gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama. 17

18 Aknu darbības traucējumi Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Nav pieejami dati par Onbrez Breezhaler lietošanu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Nieru darbības traucējumi Devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav nepieciešama. Pediatriskā populācija Onbrez Breezhaler nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā (vecumā līdz 18 gadiem). Lietošanas veids Tikai inhalācijām. Onbrez Breezhaler kapsulas nedrīkst norīt. Kapsula jāizņem no blistera tieši pirms lietošanas. Kapsulas drīkst lietot vienīgi, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru (skatīt 6.6. apakšpunktu). Jālieto Onbrez Breezhaler inhalators, kas tiek izsniegts uz katru jauno recepti. Pacienti jāapmāca pareizi lietot šīs zāles. Pacientiem, kuriem nav novērota elpošanas funkciju uzlabošanās, jāpavaicā, vai viņi norij zāles, nevis inhalē tās. Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā Astma Onbrez Breezhaler ir ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskais agonists, kas indicēts tikai HOPS ārstēšanai, un nedrīkst lietot pacientiem ar astmu, jo nav datu par ilgtermiņa rezultātu, lietojot šīs zāles bronhiālās astmas gadījumā. Ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskie agonisti var palielināt ar astmu saistītu būtisku blakusparādību risku, tai skaitā ar astmu saistītu nāvi, ja lietoti astmas ārstēšanai. Paaugstinātas jutība Pēc Onbrez Breezhaler lietošanas ziņots par akūtām paaugstinātas jutības reakcijām. Ja attīstās simptomi, kas liecina par alerģiskām reakcijām (it īpaši apgrūtināta elpošana vai rīšana, mēles, lūpu un sejas pietūkums, nātrene, izsitumi uz ādas), Onbrez Breezhaler lietošana nekavējoties jāpatrauc un jāuzsāk alternatīva ārstēšana. Paradoksālas bronhu spazmas Tāpat kā citu inhalatoru gadījumā, Onbrez Breezhaler lietošana var izraisīt paradoksālas bronhu spazmas, kas var būt bīstamas dzīvībai. Rodoties paradoksālām bronhu spazmām, Onbrez Breezhaler lietošana nekavējoties jāpārtrauc un tā vietā jāizvēlas alternatīva terapija. Slimības paasinājums Onbrez Breezhaler nav indicēts akūtu bronhu spazmu ārstēšanai kā neatliekamās terapijas līdzeklis. Ja ārstēšanas ar Onbrez Breezhaler laikā rodas HOPS paasinājums, atkārtoti jāizvērtē pacienta stāvoklis un HOPS ārstēšanas shēma. Onbrez Breezhaler dienas devas palielināšana, pārsniedzot maksimālo devu 300 mikrogramus, nav piemērojama. 18

19 Sistēmiskā ietekme Lai gan pēc Onbrez Breezhaler lietošanas ieteiktajās devās klīniski nozīmīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu nav novērota, indakaterols, tāpat kā citi bēta 2 adrenoreceptoru agonisti, piesardzīgi jālieto pacientiem ar sirds un asinsvadu darbības traucējumiem (koronārā sirds slimība, akūts miokarda infarkts, sirds aritmija, arteriālā hipertensija), pacientiem ar konvulsīviem traucējumiem vai tireotoksikozi, kā arī pacientiem, kam ir neparasti izteikta reakcija pret bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem. Kardiovaskulārā iedarbība Tāpat kā citi bēta 2 adrenoreceptoru agonisti, indakaterols dažiem pacientiem var radīt klīniski nozīmīgu ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, ko nosaka pēc pulsa paātrināšanās, asinsspiediena paaugstināšanās un/vai citiem simptomiem. Ja rodas šāda iedarbība, ārstēšana var būt jāpārtrauc. Turklāt ir ziņots, ka bēta adrenoreceptoru agonisti bija par iemeslu izmaiņām elektrokardiogrammā (EKG), piemēram, T zoba noplakumam, QT intervāla pagarinājumam un ST segmenta depresijai, tomēr šo novērojumu klīniskā nozīmē nav zināma. Tāpēc ilgstošas darbības bēta 2 adrenerģiskos agonistus, piemēram, Onbrez Breezhaler, jālieto piesardzīgi pacientiem ar zināmu vai iespējamu QT intervāla pagarinājumu vai tiem, kuri lieto zāles, kas ietekmē QT intervālu. Onbrez Breezhaler klīniskajos pētījumos, lietojot ieteiktās terapeitiskās devas, nav novērota klīniski nozīmīga ietekme uz QT c intervāla pagarinājumu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Hipokaliēmija Bēta 2 adrenoreceptoru agonisti dažiem pacientiem var izraisīt vērā ņemamu hipokaliēmiju, kas varētu būt par iemeslu nevēlamām kardiovaskulārām reakcijām. Pazemināts kālija līmenis serumā parasti ir pārejošs, un kālija papildu lietošana nav nepieciešama. Pacientiem ar smagu HOPS hipokaliēmiju var veicināt hipoksija un vienlaikus saņemtā ārstēšana (skatīt 4.5. apakšpunktu), kas var palielināt sirds aritmijas draudus. Hiperglikēmija Lielu bēta 2 adrenoreceptoru agonistu devu inhalācijas var paaugstināt glikozes koncentrāciju plazmā. Uzsākot ārstēšanu ar Onbrez Breezhaler, pacientiem ar diabētu rūpīgāk jākontrolē glikozes līmenis asins plazmā. Klīniskajos pētījumos klīniski pamanāmas glikozes koncentrācijas plazmā izmaiņas ar ieteiktajās devās lietotu Onbrez Breezhaler novēroja kopumā par 1-2% biežāk nekā ar placebo. Onbrez Breezhaler nav pētīts pacientiem, kam cukura diabēts netiek pienācīgi kontrolēts. Palīgvielas Kapsulas satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Simpatomimētiskās zāles Citu simpatomimētisko zāļu vienlaicīga lietošana (monoterapijā vai kā kombinētās terapijas daļa) var veicināt ar Onbrez Breezhaler saistīto nevēlamo blakusparādību rašanos. Onbrez Breezhaler nedrīkst lietot kopā ar ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem vai zālēm, kuru sastāvā ietilpst ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonisti. Hipokaliēmiju veicinoša ārstēšana Vienlaicīga hipokaliēmiju veicinoša ārstēšana ar metilksantīna atvasinājumiem, steroīdiem vai kāliju neaizturošiem diurētiskajiem līdzekļiem var potencēt bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem piemītošo iespējamo hipokaliēmisko efektu, tāpēc jāievēro piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu). 19

20 Bēta adrenoreceptoru blokatori Bēta adrenoreceptoru blokatori vai bēta 2 adrenoreceptoru agonisti var pavājināt vai antagonizēt viens otra iedarbību, ja tiek lietoti vienlaicīgi. Tādēļ indakaterolu nedrīkst lietot kopā ar bēta adrenoreceptoru blokatoriem (tostarp acu pilieniem), ja vien to lietošana nav absolūti nepieciešama. Ja tā ir nepieciešama, priekšroka dodama kardioselektīvajiem bēta adrenoreceptoru blokatoriem, lai gan tie lietojami piesardzīgi. Mijiedarbība saistībā ar metabolismu un transportētājiem Inhibējot svarīgākās vielas, kas iesaistītas indakaterola klīrensā, proti, CYP3A4 un P-glikoproteīnu (Pgp), indakaterola sistēmiskā iedarbība palielinās līdz divām reizēm. Iedarbības palielināšanās mijiedarbības dēļ nedod nekādu pamatu bažām par drošumu, ņemot vērā drošu terapeitisko pieredzi ar Onbrez Breezhaler klīniskajos pētījumos, kuru ilgums bija līdz vienam gadam un kuros devas līdz divām reizēm pārsniedza maksimālo ieteikto terapeitisko devu. Nav pierādīta indakaterola mijiedarbība ar citām vienlaikus lietotām zālēm. Pētījumi in vitro liecina, ka indakaterolam ar tādu sistēmiskās iedarbības līmeni, kāds novērots klīniskajā praksē, ir niecīga iespēja izraisīt metabolisku mijiedarbību ar citām zālēm Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Nav pietiekamu datu par indakaterola lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar klīniskās iedarbības izraisītu reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Līdzīgi citiem bēta 2 adrenoreceptorus agonistiem, indakaterols var aizkavēt dzemdības atslābinošās iedarbības uz dzemdes gludo muskulatūru dēļ. Onbrez Breezhaler atļauts lietot grūtniecības laikā vienīgi tad, ja sagaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku. Barošana ar krūti Nav zināms, vai indakaterols/metabolīti izdalās mātes pienā. Pieejamie farmakokinētiskie/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par indakaterola/metabolītu izdalīšanos pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku ar mātes pienu barotam bērnam. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Onbrez Breezhaler, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei. Fertilitāte Pētījumos ar žurkām novēroja grūtniecības gadījumu skaita samazināšanos. Tomēr ir maz ticams, ka pēc maksimālās ieteicamās devas lietošanas indakaterols varētu ietekmēt cilvēku reproduktīvo funkciju vai auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu) Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Onbrez Breezhaler neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 20

21 4.8. Nevēlamās blakusparādības Drošuma profila kopsavilkums Biežākās nevēlamās blakusparādības, lietojot ieteiktās devas, bija nazofaringīts (14,3%), augšējo elpceļu infekcija (14,2%), klepus (8,2%), galvassāpes (3,7%) un muskuļu spazmas (3,5%). Vairumā gadījumu tās bija viegli vai mēreni izteiktas un, turpinot ārstēšanu, kļuva retākas. Lietojot ieteiktās devas, Onbrez Breezhaler nevēlamo blakusparādību profils pacientiem ar HOPS norāda uz klīniski nenozīmīgas bēta 2 adrenoreceptoru stimulācijas sistēmisko ietekmi. Vidējās sirdsdarbības ātruma izmaiņas bija mazāk par vienu sitienu minūtē, tahikardiju novēroja reti, un ziņojumu biežums par to bija līdzīgs kā placebo terapijas gadījumā. Netika konstatēts vērā ņemams QT c F pagarinājums salīdzinājumā ar placebo. Vērā ņemama QT c F intervāla [tas ir, >450 ms (vīriešiem) un >470 ms (sievietēm)] biežums un ziņojumi par hipokaliēmiju bija līdzīgi kā placebo gadījumā. Glikozes līmeņa asinīs maksimālās izmaiņas Onbrez Breezhaler un placebo grupā vidēji bija līdzīgas. Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā Onbrez Breezhaler III fāzes klīniskās izstrādes programmā tika iesaistīti pacienti ar vidēji smagu līdz smagu HOPS klīnisko diagnozi pacienti līdz vienu gadu saņēma indakaterolu devās, kas līdz divām reizēm pārsniedza maksimālo ieteikto devu no šiem pacientiem saņēma ārstēšanu ar 150 mikrogramiem vienu reizi dienā, bet ar 300 mikrogramiem vienu reizi dienā. Aptuveni 41% pacientu bija smaga HOPS. Pacientu vidējais vecums bija 64 gadi, un 48% pacientu bija 65 gadus veci vai vecāki, un vairums (80%) bija baltās rases pārstāvji. Nevēlamās blakusparādības 1. tabulā ir uzskaitītas saskaņā ar MedDRA sistēmas orgānu klasēm HOPS drošuma datubāzē. Katrā sistēmas orgānu klasē nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas to biežuma samazinājuma secībā saskaņā ar šādu klasifikāciju: ļoti bieži ( 1/10); bieži ( 1/100 līdz <1/10), retāk ( 1/1 000 līdz <1/100); reti ( 1/ līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 1. tabula. Nevēlamās blakusparādības Nevēlamās blakusparādības Infekcijas un infestācijas Nazofaringīts Augšējo elpceļu infekcija Sinusīts Imūnās sistēmas traucējumi Paaugstinātas jutības reakcijas 1 Vielmaiņas un uztures traucējumi Cukura diabēts un hiperglikēmija Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Reibonis Parestēzija Sirds funkcijas traucējumi Koronārā sirds slimība Sirdsklauves Priekškambaru mirdzaritmija Tahikardija Biežuma kategorija Ļoti bieži Ļoti bieži Bieži Retāk Bieži Bieži Bieži Retāk Bieži Bieži Retāk Retāk 21

22 Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Klepus Bieži Mutes dobuma un rīkles sāpes, tai skaitā rīkles kairinājums Bieži Rinoreja Bieži Paradoksālas bronhu spazmas Retāk Ādas un zemādas audu bojājumi Nieze/izsitumi Bieži Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Muskuļu spazmas Bieži Sāpes skeleta muskuļos Bieži Miaļģija Retāk Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Sāpes krūtīs Bieži Perifēra tūska Bieži 1 Pēcreģistrācijas periodā saistībā ar Onbrez Breezhaler lietošanu saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām. Par šīm blakusparādībām ziņots brīvprātīgi un no nezināma lieluma pacientu grupas, tādēļ ne vienmēr ir iespējams precīzi novērtēt to biežumu vai atrast cēloņsakarību ar zāļu lietošanu. Tādēļ biežums aprēķināts ņemot vērā klīnisko pētījumu pieredzi. Lietojot 600 mikrogramus vienu reizi dienā Onbrez Breezhaler drošuma profils kopumā bija līdzīgs kā lietojot ieteikto devu. Papildu nevēlama blakusparādība bija trīce (bieži). Noteiktu nevēlamo blakusparādību apraksts III fāzes klīniskajos pētījumos veselības aprūpes speciālisti klīnikas apmeklējumos novēroja, ka vidēji 17-20% pacientu radās sporādisks klepus, kas parasti parādījās 15 sekunžu laikā pēc inhalācijas un parasti ilga 5 sekundes (aptuveni 10 sekundes smēķētājiem). Sievietēm salīdzinājumā ar vīriešiem un smēķētājiem salīdzinājumā ar smēķēšanu atmetušajiem cilvēkiem to novēroja biežāk. Šāds klepus, kas radās pēc ieteikto devu inhalācijas, kopumā bija labi panesams un nevienam pacientam nebija par iemeslu, lai pārtrauktu pētījumus (klepus ir HOPS simptoms, un par klepu kā nevēlamo blakusparādību ziņojuši tikai 8,2% pacientu). Nav pierādījumu, ka klepus pēc inhalācijām būtu saistīts ar bronhu spazmām, slimības paasinājumu vai gaitas pasliktināšanos vai efektivitātes trūkumu. Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju Pārdozēšana Pacientiem ar HOPS vienreizējās devas veidā lietots zāļu daudzums, kas 10 reižu pārsniedza maksimālo ieteikto terapeitisko devu, bija saistīts ar mērenu pulsa paātrinājumu, sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanos un QT c intervāla pagarināšanos. Indakaterola pārdozēšana varētu izraisīt izteiktu tipisku bēta 2 adrenoreceptoru stimulantu iedarbību, tas ir, tahikardija, trīce, sirdsklauves, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, miegainība, ventrikulāra aritmija, metaboliskā acidoze, hipokaliēmija un hiperglikēmija. Indicēta atbalstoša un simptomātiska ārstēšana. Smagākos gadījumos pacients jāhospitalizē. Var apsvērt kardioselektīvu bēta blokatoru lietošanu, bet tikai ārsta uzraudzībā un ievērojot ārkārtēju piesardzību, jo bēta adrenoreceptoru blokatoru lietošana var veicināt bronhu spazmu rašanos. 22

23 5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: zāles obstruktīvām elpceļu slimībām, selektīvi bēta-2-adrenoreceptoru agonisti, ATĶ kods: R03AC18. Darbības mehānisms Bēta 2 adrenoreceptoru agonistu farmakoloģiskā darbība vismaz daļēji ir saistīta ar intracelulārās adenilciklāzes, enzīma, kas katalizē adenozīna trifosfāta (ATF) pārvēršanu cikliskajā 3, 5 -adenozīna monofosfātā (cikliskajā monofosfātā), stimulāciju. Paaugstināts cikliskā AMF līmenis izraisa bronhu gludās muskulatūras atslābināšanos. Pētījumos in vitro ir pierādīts, ka indakaterolam, ilgstošas darbības bēta 2 adrenoreceptoru agonistam, piemīt vairāk nekā 24 reizes izteiktāka agonista aktivitāte pret bēta 2 receptoriem nekā pret bēta 1 receptoriem un 20 reizes lielāka agonista aktivitāte nekā pret bēta 3 receptoriem. Pēc inhalēšanas indakaterols darbojas vietēji plaušās kā bronhodilatators. Indakaterols ir daļējs cilvēka bēta 2 adrenoreceptoru agonists ar nanomolāru potenci. Izolētos cilvēka bronhos indakaterolam ir ātrs darbības sākums un ilgs darbības laiks. Lai gan bēta 2 receptori ir dominējošie adrenoreceptori bronhu gludajā muskulatūrā un bēta 1 receptori ir dominējošie receptori cilvēka sirdī, bēta 2 adrenoreceptori ir arī cilvēka sirdī, kur veido 10-50% no visiem adrenoreceptoriem. Precīza bēta 2 adrenoreceptoru funkcija sirdī nav zināma, taču to klātbūtne ļauj domāt, ka pat izteikti selektīviem bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem varētu piemist kardiāla iedarbība. Farmakodinamiskā iedarbība Virknē klīniskās farmakodinamikas un efektivitātes klīnisko pētījumu Onbrez Breezhaler, lietots vienu reizi dienā 150 vai 300 mikrogramu devā, konsekventi nodrošināja klīniski nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabojumu (ko noteica pēc forsētas izelpas tilpuma vienā sekundē, FEV 1 ) 24 stundu laikā. Tika novērots ātrs darbības sākums 5 minūšu laikā pēc inhalācijas un FEV 1 palielināšanās par ml, salīdzinot ar sākotnējo līmeni; šis rādītājs ir salīdzināms ar ātras darbības bēta 2 agonistu salbutamolu 200 mikrogramu devā un statistiski nozīmīgi labāks salīdzinājumā ar salmeterolu/flutikazonu 50/500 mikrogramu devā. Līdzsvara stāvoklī vidējais FEV 1 pieaugums, salīdzinot ar sākotnējo līmeni, bija ml. Bronhodilatatora efekts nebija atkarīgs no zāļu lietošanas laika no rīta vai vakarā. Onbrez Breezhaler samazina plaušu hiperinflāciju, tā rezultātā palielinot ieelpas tilpumu slodzes un bezslodzes apstākļos salīdzinājumā ar placebo. Ietekme uz sirds elektrofizioloģiju Dubultmaskētā, placebo un aktīvi (lietojot moksifloksacīnu) kontrolētā 2 nedēļu pētījumā 404 veseliem brīvprātīgajiem konstatēja maksimālo vidējo (90% ticamības intervāls) QT c F intervāla pagarinājumu (milisekundēs) par attiecīgi par 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) un 3,34 (0,86; 5,82) pēc 150 mikrogramu, 300 mikrogramu un 600 mikrogramu atkārtotas lietošanas. Tādējādi ir iegūts pierādījums tam, ka, lietojot ieteiktās terapeitiskās devas vai devu, kas divas reizes pārsniedz maksimālo ieteikto devu, nav pamata bažām par proaritmisko potenciālu saistībā ar QT intervāla pagarinājumu. Novērtēto devu diapazonā netika konstatēti pierādījumi par sakarību starp koncentrāciju un delta QT c. Kā dubultmaskētā, placebo kontrolētā 26 nedēļu III fāzes pētījumā pierādīts ar 605 HOPS pacientiem, netika novērotas klīniski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz aritmijas gadījumu rašanos, ko monitorēja 24 stundas pētījuma sākumā un līdz 3 reizes 26 nedēļu ārstēšanas periodā, starp pacientiem, kuri saņēma ieteiktās Onbrez Breezhaler devas, un pacientiem, kuri saņēma placebo vai ārstēšanu ar tiotropiju. 23

24 Klīniskā efektivitāte un drošums Klīniskās attīstības programma ietvēra vienu 12 nedēļu pētījumu, divus sešu mēnešu pētījumus (no kuriem viens tika pagarināts līdz vienam gadam, lai novērtētu drošumu un panesamību) un vienu gadu ilgu nejaušinātu un kontrolētu pētījumu; minētajos pētījumos piedalījās pacienti ar klīniski diagnosticētu HOPS. Šie pētījumi ietvēra plaušu funkcijas un veselības iznākuma, piemēram, dispnojas, slimības paasinājumu un ar veselību saistītās dzīves kvalitātes, mērījumus. Plaušu funkcija Onbrez Breezhaler, lietots vienu reizi dienā 150 mikrogramu vai 300 mikrogramu devā, deva klīniski nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabojumu. Pēc 12 nedēļām novērtējot primāro kritēriju (24 stundu vidējais FEV 1 ), tika konstatēts, ka 150 mikrogramu deva salīdzinājumā ar placebo bija devusi uzlabojumu par ml (p<0,001), bet salīdzinājumā ar 50 mikrogramiem salmeterola divas reizes dienā uzlabojumu par 60 ml (p<0,001). 300 mikrogramu deva salīdzinājumā ar placebo bija devusi uzlabojumu par ml (p<0,001), bet salīdzinājumā ar 12 mikrogramiem formoterola divas reizes dienā par 100 ml (p<0,001). Abas devas salīdzinājumā ar atklāti lietotu tiotropiju 18 mikrogramu devā vienu reizi dienā deva uzlabojumu par ml (150 mikrogrami, p=0,004; 300 mikrogrami, p=0,01). Onbrez Breezhaler 24 stundu bronhodilatatora iedarbība saglabājās no pirmās devas visā viena gada ārstēšanas periodā bez efektivitātes samazināšanās pazīmēm (tahiflakses). Simptomātiskie ieguvumi Abas devas salīdzinājumā ar placebo deva statistiski labāku simptomu atvieglojumu attiecībā uz aizdusu un veselības stāvokli (attiecīgi vērtējot pēc pārejošas dispnojas indeksa (Transitional Dyspnoea Index, TDI) un Sv. Džordža Elpceļu anketas (St. George s Respiratory Questionnaire, SGRQ). Kopumā atbildreakcija bija izteiktāka nekā lietojot salīdzinošos līdzekļus (2. tabula). Turklāt ar Onbrez Breezhaler ārstētajiem pacientiem bija mazāka nepieciešamība lietot glābšanas medikamentu, salīdzinājumā ar placebo viņiem bija lielāks tādu dienu skaits, kad nebija nepieciešama glābšanas medikamenta lietošana, un viņiem bija būtiski lielāks tādu dienu procentuālais daudzums, kad nebija simptomu dienas laikā. 6 mēnešu ārstēšanas efektivitātes datu analīze liecina, ka HOPS paasinājumu skaits bija statistiski ievērojami zemāks, salīdzinot ar placebo. Salīdzinot ārstēšanu ar placebo, lietojot 150 mikrogramus un 300 mikrogramus, rādītāji bija attiecīgi 0,68 (95% TI [ 0,47; 0,98]; p-vērtība 0,036) un 0,74 (95% TI [0,56; 0,96]; p- vērtība 0,026). Ārstēšanas pieredze pacientiem ar melnu ādas krāsu ir ierobežota. 24

25 2. tabula. Simptomu atvieglošana pēc 6 mēnešus ilgas ārstēšanas Terapijas deva (mikrogrami) Tādu pacientu procentuālais daudzums, kas sasniedza MCID TDI Tādu pacientu procentuālais daudzums, kas sasniedza MCID SGRQ Glābšanas medikamenta devu/lietošanas dienu samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējiem rādītājiem Dienu, kad netika lietots glābšanas medikaments, procentuālais daudzums Indakaterols 150 vienu reizi dienā 57 a Indakaterols 300 vienu reizi dienā 62 b 71 b 53 a 58 b 53 b 1,3 a Tiotropijs 18 vienu reizi dienā 59 c 57 b 55 c 47 b Salmeterols 50 divas reizes dienā 54 a 49 a Formoterols 12 divas reizes dienā 54 c 51 c 1,5 b 1,6 b 1,0 b 1,2 a n/n 60 a 57 b 58 b 46 b 55 a n/n Placebo 45 a 47 b 41 c 38 a 46 b 40 c 0,3 a 0,4 b 42 a 42 b Pētījuma plānojums ar a : indakaterolu 150 mikrogramu devā, salmeterolu un placebo; b : indakaterolu 150 un 300 mikrogramu devā, tiotropiju un placebo; c : indakaterolu 300 mikrogramu devā, formoterolu un placebo MCID = minimālā klīniski nozīmīgā atšķirība (TDI izmaiņas par 1 punktu, SGRQ izmaiņas 4 punktiem) n/n= nav novērtēts pēc sešiem mēnešiem Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Onbrez Breezhaler visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā) Farmakokinētiskās īpašības Indakaterolam ir hirāla molekula ar R-konfigurāciju. Farmakokinētikas dati tika iegūti no virknes klīnisko pētījumu, kuros piedalījušies veseli brīvprātīgie un pacienti ar HOPS. Uzsūkšanās Vidējais laiks, lai sasniegtu maksimālo indakaterola koncentrāciju plazmā, bija aptuveni 15 min pēc vienreizējas vai atkārtotām inhalētām devām. Palielinot indakaterola devu (no 150 mikrogramiem līdz 600 mikrogramiem), devai proporcionāli pieauga tā sistēmiskā iedarbība. Indakaterola absolūtā biopieejamība pēc inhalētas devas bija vidēji 43 līdz 45%. Sistēmiskā iedarbība ir rezultāts, ko nodrošina plaušās un kuņģa-zarnu traktā notiekošā uzsūkšanās; aptuveni 75% sistēmiskās iedarbības nodrošina uzsūkšanās plaušās un aptuveni 25% - uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā. 25

26 Indakaterola koncentrācija serumā palielinājās, atkārtoti lietojot zāles vienu reizi dienā. Līdzsvara koncentrācija tika sasniegta dienu laikā. Vidējā indakaterola uzkrāšanās attiecība, tas ir, AUC 14. dienā salīdzinājumā ar 1. dienu ar zāļu lietošanas intervālu 24 h, vienu reizi dienā inhalējamām mikrogramu devām bija robežās no 2,9 līdz 3,5. Izkliede Pēc intravenozas infūzijas indakaterola izkliedes tilpums terminālās eliminācijas fāzē bija litri, kas liecina par plašu izkliedi. In vitro spēja saistīties ar cilvēka seruma un plazmas olbaltumvielām bija attiecīgi 94,1-95,3% un 95,1-96,2%. Biotransformācija Pēc radioloģiski iezīmēta indakaterola perorālas lietošanas cilvēkiem pētījumā ADME (uzsūkšanās, izkliedes, metabolisma un izdalīšanās pētījumā) nemainīts indakaterols bija galvenais komponents serumā, kas veidoja aptuveni vienu trešo daļu no kopējā ar zālēm saistītā AUC 24 stundu laikā. Nozīmīgākais metabolīts serumā bija hidroksilētais atvasinājums. Nākamie pamanāmākie metabolīti bija indakaterola fenola O-glikuronīdi un hidroksilētais indakaterols. Citi identificētie metabolīti bija hidroksilētā atvasinājuma diastereomērs, indakaterola N-glikuronīds un C- un N-dealkilētie produkti. Pētījumi in vitro liecināja, ka UGT1A1 ir vienīgā UGT izoforma, kas metabolizē indakaterolu līdz fenola O-glikuronīdam. Oksidatīvie metabolīti tika konstatēti inkubācijās ar rekombinantiem CYP1A1, CYP2D6 un CYP3A4. Ir konstatēts, ka CYP3A4 ir galvenais par indakaterola hidroksilāciju atbildīgais izoenzīms. Pētījumi in vitro liecināja arī par to, ka indakaterols ir substrāts ar zemu afinitāti pret izplūdes sūkni P-gp. Eliminācija Klīniskajos pētījumos, kas ietvēra urīna paraugu savākšanu, nemainītā veidā ar urīnu izdalītā indakaterola apjoms kopumā bija mazāks par 2% no devas. Indakaterola renālais klīrenss vidēji bija robežās no 0,46 līdz 1,20 litriem stundā. Salīdzinot šo rādītāju ar indakaterola seruma klīrensu, kas ir 23,3 litri stundā, ir redzams, ka renālajam klīrensam sistēmiski pieejamā indakaterola eliminācijā ir niecīga loma (aptuveni 2-5% no sistēmiskā klīrensa). ADME pētījumā, kurā indakaterols cilvēkiem tika lietots perorāli, izdalīšanās ar fēcēm dominēja pār izdalīšanos ar urīnu. Indakaterols ar fēcēm tika izvadīts galvenokārt neizmainīta pamatsavienojuma veidā (54% no devas) un mazākā apjomā hidroksilēto indakaterola metabolītu veidā (23% no devas). Masas līdzsvars bija pilnīgs, un 90% devas bija atgūstama izdalījumos. Indakaterola koncentrācija serumā pazeminājās vairākās fāzēs, un tā terminālais eliminācijas pusperiods variē no 45,5 līdz 126 stundām. Efektīvais eliminācijas pusperiods, ko aprēķina pēc indakaterola uzkrāšanās pēc atkārtotu devu lietošanas, bija stundas, un šis rādītājs atbilst novērotajam laikam līdz līdzsvara koncentrācijas sasniegšanai, kas ir aptuveni dienas. Īpašas pacientu grupas Populācijas farmakokinētikas analīzē tika konstatēts, ka indakaterola farmakokinētiku būtisku neietekmē vecums (pieaugušie līdz 88 gadu vecumam), dzimums, ķermeņa masa ( kg) vai rase. Tās neliecināja ne par kādām atšķirībām starp etniskajām apakšgrupām šajā populācijā. Pacientiem ar viegli līdz vidēji smagi pavājinātu aknu darbību netika konstatētas būtiskas indakaterola C max vai AUC izmaiņas, un tāpat indivīdiem ar viegli līdz vidēji smagi pavājinātu aknu darbību un veselajiem kontroles grupas dalībniekiem netika novērotas atšķirības attiecībā uz zāļu spēju saistīties ar olbaltumvielām. Nav veikti pētījumi ar indivīdiem, kam ir izteikti pavājināta aknu darbība. Tā kā izdalīšanās ar urīnu veido tikai nelielu daļa no kopējās izvades no organisma, pētījums ar indivīdiem, kam ir pavājināta nieru darbība, nav veikts. 26

27 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Suņiem ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, kas saistīta ar indakaterola bēta 2 agonista īpašībām, ietvēra tahikardiju, aritmiju un miokarda bojājumus. Grauzējiem novēroja vieglu deguna dobuma un balsenes kairinājumu. Visas šīs atrades novēroja pie iedarbības, kas pietiekamā apjomā pārsniedza cilvēkiem paredzamo iedarbību. Lai gan pētījumā ar žurkām indakaterols neietekmēja vispārējo reproduktīvo funkciju vai auglību, peri- un post-attīstības pētījumā ar žurkām, lietojot devu kas 14 reizes bija augstāka nekā cilvēkiem, kuri tiek ārstēti ar Onbrez Breezhaler, F 1 paaudzes pēcnācējiem novēroja grūtniecības gadījumu skaita samazināšanos. Indakaterols nebija embriotoksisks vai teratogēns žurkām vai trušiem. Genotoksicitātes pētījumos netika atklāts nekāds mutagēnas vai klastogēnas iedarbības potenciāls. Kancerogenitāti novērtēja divu gadu pētījumā ar žurkām un sešu mēnešu pētījumā ar transgēnām pelēm. Palielināts labdabīgas olnīcu leiomiomas un olnīcu gludās muskulatūras perēkļveida hiperplāzijas biežums žurkām atbilst līdzīgām atradēm, par ko ziņots saistībā ar citiem bēta 2 adrenoreceptoru agonistiem. Pētījumos ar pelēm netika konstatēta kancerogēna darbība. Sistēmiskā iedarbība (AUC) žurkām un pelēm, pie kuras nenovēroja nevēlamu iedarbību, šajos pētījumos bija attiecīgi vismaz 7 un 49 reizes augstāka nekā cilvēkiem, kas tiek ārstēti ar Onbrez Breezhaler vienu reizi dienā, lietojot 300 mikrogramu devu. 6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1. Palīgvielu saraksts Kapsulas saturs Laktozes monohidrāts Kapsulas apvalks Želatīns 6.2. Nesaderība Nav piemērojama Uzglabāšanas laiks 2 gadi Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt kapsulas blisterī, lai pasargātu no mitruma, un izņemt tikai tieši pirms lietošanas Iepakojuma veids un saturs Onbrez Breezhaler ir vienas devas inhalācijas ierīce. Inhalatora korpuss un vāciņš izgatavoti no akrilnitrilbutadiēna stirēna, pogas izgatavotas no metilmetakrilāta akrilnitrila butadiēna stirēna. Adatas un atsperes ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. PA/Al/PVH - Al blisteris ar 10 cietajām kapsulām. Iepakojums, kas satur 10 kapsulas un vienu Onbrez Breezhaler inhalatoru. Iepakojums, kas satur 30 kapsulas un vienu Onbrez Breezhaler inhalatoru. 27

28 Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 2 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 30 iepakojumus (katrā pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram). Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Katrs inhalators jāiznicina pēc 30 dienu lietošanas. Lietošanas norādījumi Noņemiet vāciņu. Atveriet inhalatoru: stingri turiet inhalatora pamatni un nolieciet iemutni. Tādējādi tiek atvērts inhalators. Sagatavojiet kapsulu: tieši pirms lietošanas ar sausām rokām izņemiet no blistera vienu kapsulu. 28

29 Ievietojiet kapsulu: ievietojiet kapsulu kapsulas kamerā. Nekādā gadījumā neievietojiet kapsulu tieši iemutnī. Aizveriet inhalatoru: aizveriet inhalatoru, līdz sadzirdat klikšķi. Pārduriet kapsulu: turiet inhalatoru vertikāli ar iemutni uz augšu. Pārduriet kapsulu, vienlaicīgi un stingri saspiežot kopā abas sānu pogas. Dariet to tikai vienu reizi. Pārdurot kapsulu, Jums jāsadzird klikšķis. Pilnībā atlaidiet sānu pogas. Veiciet izelpu: pirms iemutņa ievietošanas mutē veiciet dziļu izelpu. Nepūtiet gaisu iemutnī. 29

30 Inhalējiet zāles Lai ieelpotu zāles dziļi elpceļos, rīkojieties šādi. Turiet inhalatoru, kā parādīts šajā attēlā. Sānu pogām jābūt vērstām uz kreiso un labo pusi. Nespiediet sānu pogas. Ievietojiet iemutni mutē un cieši aptveriet to ar lūpām. Veiciet strauju, taču nepārtrauktu un maksimāli dziļu ieelpu. Piezīme. Veicot ieelpu caur inhalatoru, kapsula kamerā griežas, un Jums jādzird švīkstoša skaņa. Zālēm nokļūstot Jūsu plaušās, Jūs jutīsiet saldu garšu. Papildu informācija Dažkārt ļoti nelielas kapsulas daļiņas var šķērsot filtru un nonākt Jūsu mutē. Tādā gadījumā Jūs, iespējams, jutīsiet šīs daļiņas uz mēles. Šo daļiņu norīšana vai ieelpošana nav kaitīga. Kapsulas saplīšanas risks ir lielāks, ja kapsulu nejauši pārdur vairāk nekā vienu reizi (6. solis). Ja Jūs nedzirdat švīkstošu skaņu: kapsula var būt iesprūdusi kapsulas kamerā. Ja tā notiek: atveriet inhalatoru un uzmanīgi atbrīvojiet kapsulu, uzsitot pa inhalatora pamatni. Nespiediet sānu pogas. Vēlreiz veiciet zāļu inhalāciju, atkārtojot 8. un 9. soli. Aizturiet elpu: pēc zāļu inhalācijas: vismaz uz 5-10 sekundēm vai tik ilgi, cik spējat justies ērti, aizturiet elpu, kamēr izņemat inhalatoru no mutes. Pēc tam izdariet izelpu. Atveriet inhalatoru, lai redzētu, vai kapsulā nav palicis pulveris. Ja kapsulā ir palicis pulveris: aizveriet inhalatoru. Atkārtojiet 8., 9., 10. un 11. soli. Lielākā daļa cilvēku spēj iztukšot kapsulu vienā vai divās inhalācijās. Papildu informācija Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt var rasties klepus. Ja tā notiek ar Jums, neuztraucieties. Ja vien kapsula ir tukša, Jūs esat saņēmis pietiekamu daudzumu Jūsu zāļu. 30

31 Pēc zāļu lietošanas beigām: vēlreiz atveriet iemutni un izņemiet tukšo kapsulu, izmetot to no kapsulas kameras. Ievietojiet tukšo kapsulu sadzīves atkritumu tvertnē. Aizveriet inhalatoru un no jauna uzlieciet vāciņu. Neglabājiet kapsulas Onbrez Breezhaler inhalatorā. Izdariet atzīmi dienas devu dienasgrāmatā: iepakojumā atrodas dienas devu dienasgrāmata. Izdariet atzīmi šai dienai paredzētajā lodziņā, ja tas palīdz Jums atcerēties, kad jālieto nākamā deva. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/ PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: gada 30. novembris. Pēdējās pārreģistrācijas datums: gada 2. decembris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 31

32 II PIELIKUMS A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU 32

33 A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D Nürnberg Vācija B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Recepšu zāles. C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi. Riska mazināšanas papildu pasākumi Reģistrācijas apliecības īpašniekam (Marketing Authorisation Holder - MAH) jānodrošina, ka, zālēm nonākot tirgū, visiem ārstiem, kuri plāno izrakstīt/lietot Onbrez Breezhaler, ir izsniegta informācijas karte, kas satur sekojošus pamatelementus: - Indikācija ir bronhodilatatoru balstterapija, ārstējot elpceļu obstrukciju pieaugušajiem pacientiem ar HOPS. - Onbrez Breezhaler nedrīkst lieto astmas ārstēšanai, jo trūkst datu par Onbrez Breezhaler ilgstošas lietošanas rezultātiem astmas ārstēšanai. - Ieteicamā deva ir vienas 150 mikrogramu kapsulas satura inhalācija vienu reizi dienā, izmantojot Onbrez Breezhaler inhalatoru. Devu drīkst palielināt tikai pēc ārsta ieteikuma. 33

34 Visiem materiāliem jāsatur atsauce uz zāļu aprakstu ar pilnu informāciju zāļu ordinēšanai. 34

35 III PIELIKUMS MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 35

36 A. MARĶĒJUMA TEKSTS 36

37 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās 10 kapsulas + 1 inhalators 30 kapsulas + 1 inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 37

38 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/001 EU/1/09/593/ kapsulas + 1 inhalators 30 kapsulas + 1 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

39 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās Vairāku kastīšu iepakojums: 60 (2 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 300 (30 iepakojumi pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram). 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 39

40 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/003 EU/1/09/593/004 EU/1/09/593/ kapsulas + 2 inhalators 90 kapsulas + 3 inhalators 300 kapsulas + 30 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

41 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās 10 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 30 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 41

42 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/003 EU/1/09/593/004 EU/1/09/593/ kapsulas + 2 inhalators 90 kapsulas + 3 inhalators 300 kapsulas + 30 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

43 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VIENA IEPAKOJUMA KASTĪTES UN STARPIEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM IEKŠĒJAIS VĀCIŅŠ 1. CITA Skatīt lietošanas instrukcijā, kā lietot šīs zāles. Sākuma datums 43

44 MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERI 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Novartis Europharm Limited 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA Tikai inhalācijām. Aizliegts norīt. 44

45 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās 10 kapsulas + 1 inhalators 30 kapsulas + 1 inhalators 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 45

46 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/006 EU/1/09/593/ kapsulas + 1 inhalators 30 kapsulas + 1 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

47 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās Vairāku kastīšu iepakojums: 60 (2 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 300 (30 iepakojumi pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram). 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 47

48 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/008 EU/1/09/593/009 EU/1/09/593/ kapsulas + 2 inhalators 90 kapsulas + 3 inhalators 300 kapsulas + 30 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

49 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola. 3. PALĪGVIELU SARAKSTS Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu. 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Inhalācijas pulveris cietās kapsulās 10 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 30 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Inhalācijām Kapsulas aizliegts norīt. Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lai atvērtu, pacelt šeit. 6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz 49

50 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. 10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM JA PIEMĒROJAMS 11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija 12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/09/593/008 EU/1/09/593/009 EU/1/09/593/ kapsulas + 2 inhalators 90 kapsulas + 3 inhalators 300 kapsulas + 30 inhalators 13. SĒRIJAS NUMURS Sērija 14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles. 15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Onbrez Breezhaler

51 INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VIENA IEPAKOJUMA KASTĪTES UN STARPIEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM IEKŠĒJAIS VĀCIŅŠ 1. CITA Skatīt lietošanas instrukcijā, kā lietot šīs zāles. Sākuma datums 51

52 MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERI 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Novartis Europharm Limited 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA Tikai inhalācijām. Aizliegts norīt. 52

53 B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 53

54 Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Onbrez Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Onbrez Breezhaler un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Onbrez Breezhaler lietošanas 3. Kā lietot Onbrez Breezhaler 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Onbrez Breezhaler 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Onbrez Breezhaler un kādam nolūkam to lieto Kas ir Onbrez Breezhaler Onbrez Breezhaler satur aktīvo vielu indakaterolu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par bronhodilatatoriem. Ieelpojot, tās atslābina muskuļus nelielu gaisa caurulīšu sieniņās plaušās. Tas palīdz atvērt elpceļus, atvieglojot gaisa ieelpošanu un izelpošanu. Kādam nolūkam Onbrez Breezhaler lieto Onbrez Breezhaler lieto lai atvieglotu elpošanu pieaugušajiem pacientiem, kam ir apgrūtināta elpošana plaušu slimības, ko dēvē par hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), dēļ. HOPS gadījumā elpceļu muskuļi ir savilkti. Tas apgrūtina elpošanu. Šīs zāles atslābina šos muskuļus plaušās, ļaujot gaisam vieglāk tikt iekšā plaušās un ārā no tām. 2. Kas Jums jāzina pirms Onbrez Breezhaler lietošanas Nelietojiet Onbrez Breezhaler šādos gadījumos - ja Jums ir alerģija pret indakaterolu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Onbrez Breezhaler lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. ja Jums ir astma (tādā gadījumā Jūs nedrīkstat lietot Onbrez Breezhaler); ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi; ja Jums ir epilepsija; ja Jums ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi (tireotoksikoze); ja Jums ir cukura diabēts; 54

55 Ārstēšanas ar Onbrez Breezhaler laikā: pārtrauciet lietot zāles un nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums tūlīt pēc zāļu lietošanas rodas spiediena sajūta krūtīs, klepus, sēcoša elpošana vai elpas trūkums. Tās var būt t.s. bronhu spazmu pazīmes; informējiet ārstu, ja Jūsu HOPS simptomi (elpas trūkums, sēcoša elpošana, klepus) neuzlabojas vai pastiprinās. Bērni un pusaudži Onbrez Breezhaler nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Citas zāles un Onbrez Breezhaler Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Jo īpaši pastāstiet ārstam, ja lietojat: Onbrez Breezhaler līdzīgas zāles (t.i., piemēram, tādas zāles kā salmeterols vai formoterols) saistībā ar elpošanas traucējumiem. Jums varētu būt lielāka blakusparādību rašanās iespējamība; Zāles, ko sauc par bēta blokatoriem un kurus lieto augsta asinsspiediena vai citu sirdsdarbības traucējumu gadījumā (piemēram, propranololu) vai acu slimības glaukomas gadījumā (piemēram, timololu); zāles, kas samazina kālija daudzumu Jūsu asinīs. Pie tādām zālēm pieder: o kortikosteroīdi (piemēram, prednizolons); o diurētiskie (urīndzenošie) līdzekļi, ko lieto augsta asinsspiediena gadījumā, piemēram, hidrohlorotiazīds; o zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai, piemēram, teofilīns. Grūtniecība un barošana ar krūti Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs nedrīkstat lietot Onbrez Breezhaler, ja vien to nenorāda darīt Jūsu ārsts. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nav paredzams, ka Onbrez Breezhaler ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Onbrez Breezhaler satur laktozi Šīs zāles satur laktozi (piena cukuru). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. 3. Kā lietot Onbrez Breezhaler Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Cik daudz Onbrez Breezhaler lietot Parastā deva ir vienas kapsulas satura inhalācija katru dienu. Atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un atbildreakcijas uz ārstēšanu Jūsu ārsts var norādīt Jums lietot 150 mikrogramu kapsulas vai 300 mikrogramu kapsulas. Nelietojiet vairāk kapsulu, kā noteicis Jūsu ārsts. Lietojiet inhalatoru vienā un tajā pašā laikā katru dienu; darbības ilgus ir 24 stundas. Tas nodrošina to, ka Jūsu organismā vienmēr ir pietiekams daudzums zāļu, lai Jūs varētu viegli elpot visas dienas un nakts garumā. Turklāt tas palīdzēs Jums atcerēties lietot zāles. 55

56 Kā lietot Onbrez Breezhaler Šajā iepakojumā Jūs atradīsit inhalatoru un kapsulas (blisteros), kurās ir zāles pulveris inhalācijām. Ar Onbrez Breezhaler inhalatora palīdzību Jūs varat veikt kapsulā esošo zāļu inhalāciju. Kapsulas drīkst lietot tikai ar šim iepakojumam pievienoto inhalatoru (Onbrez Breezhaler inhalatoru). Kapsulām jāpaliek blisterī, līdz Jums tās jālieto. Sākot jaunu iepakojumu, lietojiet jauno Onbrez Breezhaler inhalatoru, kas ir pievienots attiecīgajam iepakojumam. Pēc 30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru. Kapsulas aizliegts norīt. Lai uzzinātu vairāk informācijas par to, kā lietot inhalatoru, lūdzu, izlasiet norādījumus šīs lietošanas instrukcijas beigās. Ja esat lietojis Onbrez Breezhaler vairāk nekā noteikts Ja inhalēts pārāk liels daudzums Onbrez Breezhaler vai ja Jūsu kapsulas lietojis kāds cits, nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Uzrādiet Onbrez Breezhaler iepakojumu. Var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Jūs varētu pamanīt, ka Jums ir ātrāka sirdsdarbība nekā parasti vai Jums varētu būt galvassāpes, miegainība, slikta dūša vai vemšana. Ja esat aizmirsis lietot Onbrez Breezhaler Ja esat aizmirsis inhalēt devu, inhalējiet tikai vienu devu ierastajā laikā nākamajā dienā. Neinhalējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Cik ilgi turpināt ārstēšanos ar Onbrez Breezhaler Turpiniet ārstēšanos ar Onbrez Breezhaler tik ilgi, cik noteicis Jūsu ārsts. HOPS ir ilgstoša slimība, un Jums jālieto Onbrez Breezhaler katru dienu un nevis tikai tad, ja Jums ir apgrūtināta elpošana vai citi HOPS simptomi. Ja Jums ir jautājumi par to, cik ilgi turpināt ārstēšanos ar Onbrez Breezhaler, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas nevēlamās blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties informējiet ārstu: ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (bieži); ja Jūsu asinīs ir augsts cukura līmenis (diabēts); ja Jūs jūtat stipru nogurumu, izteiktas slāpes un izsalkumu (nepalielinoties ķermeņa masai) un Jums ir vairāk urīna nekā parasti (bieži); ja Jums ir neregulāra sirdsdarbība (retāk); ja Jums rodas alerģisku reakciju simptomi, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene, apgrūtināta elpošana vai rīšana, reibonis (retāk); ja Jums ir apgrūtināta elpošana ar sēkšanu vai klepu (retāk). 56

57 Citas blakusparādības var būt šādas: Ļoti biežas blakusparādības (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem) simptomi, kas atgādina saaukstēšanos. Jums var būt visi vai lielākā daļa no šādiem simptomiem: rīkles iekaisums, iesnas, aizlikts deguns, šķavas, klepus un galvassāpes. Biežas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem) spiediena vai sāpju sajūta vaigos un pierē (deguna blakusdobumu iekaisums); iesnas; klepus; rīkles iekaisums; galvassāpes; reibonis; sirdsklauves; muskuļu spazmas; pietūkušas plaukstas, potītes un pēdas (tūska); nieze/izsitumi; sāpes krūtīs; sāpes muskuļos, kaulos un locītavās. Retākas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 100 cilvēkiem) ātra sirdsdarbība; durstoša sajūta vai notirpums; muskuļu sāpes. Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt rodas klepus. Klepus ir bieži sastopams HOPS simptoms. Ja Jums neilgi pēc zāļu inhalācijas rodas klepus, neuztraucieties. Pārbaudiet inhalatoru, lai pārliecinātos, ka kapsula ir tukša un ka esat saņēmis visu devu. Ja kapsula ir tukša, bažām nav pamata. Ja kapsula nav tukša, atkārtojiet inhalāciju saskaņā ar norādījumiem. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 5. Kā uzglabāt Onbrez Breezhaler Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz un EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts, vai redzamas pazīmes, ka tas ir lietots. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 57

58 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Onbrez Breezhaler satur - Katra Onbrez Breezhaler 150 mikrogramu kapsula satur 150 mikrogramus indakaterola (indakaterola maleāta veidā). Citas sastāvdaļas ir laktoze un no želatīna pagatavota kapsula. - Katra Onbrez Breezhaler 300 mikrogramu kapsula satur 300 mikrogramus indakaterola (indakaterola maleāta veidā). Citas sastāvdaļas ir laktoze un no želatīna pagatavota kapsula. Onbrez Breezhaler ārējais izskats un iepakojums Šajā iepakojumā Jūs atradīsit inhalatoru kopā ar kapsulām blisteros. Cietās kapsulas ir caurspīdīgas (bezkrāsainas) un satur baltu pulveri. Onbrez Breezhaler 150 mikrogramu kapsulām ir melns zāļu kods IDL 150, kas nodrukāts virs melnās joslas, un melns uzņēmuma logotips ( ), kas nodrukāts zem melnās joslas. Onbrez Breezhaler 300 mikrogramu kapsulām ir zils zāļu kods IDL 300, kas nodrukāts virs zilās joslas, un zils uzņēmuma logotips ( ), kas nodrukāts zem zilās joslas. Ir pieejami šādi iepakojumu lielumi: Iepakojums, kas satur 10 kapsulas un 1 inhalatoru; Iepakojums, kas satur 30 kapsulas un 1 inhalatoru; Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 2 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram); Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram); Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 30 iepakojumus (katrā pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram). Visi iepakojuma lielumi vai stiprumi Jūsu valstī var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Lielbritānija Ražotājs Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D Nürnberg Vācija Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: България Novartis Pharma Services Inc. Тел.: Česká republika Novartis s.r.o. Tel: Lietuva Novartis Pharma Services Inc. Tel: Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: Magyarország Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.:

59 Danmark Novartis Healthcare A/S Tlf: Deutschland Novartis Pharma GmbH Tel: Eesti Novartis Pharma Services Inc. Tel: Ελλάδα Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: España Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: France Novartis Pharma S.A.S. Tél: Hrvatska Novartis Hrvatska d.o.o. Tel Ireland Novartis Ireland Limited Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Italia Novartis Farma S.p.A. Tel: Κύπρος Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: Latvija Novartis Pharma Services Inc. Tel: Malta Novartis Pharma Services Inc. Tel: Nederland Novartis Pharma B.V. Tel: Norge Novartis Norge AS Tlf: Österreich Novartis Pharma GmbH Tel: Polska Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: Portugal Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: România Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: Slovenija Novartis Pharma Services Inc. Tel: Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: Suomi/Finland Novartis Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Novartis Sverige AB Tel: United Kingdom Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 59

60 ONBREZ BREEZHALER INHALATORA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Lūdzam uzmanīgi izlasīt tālāk sniegtos norādījumus, lai Jūs iemācītos, kā lietot un kopt savu Onbrez Breezhaler inhalatoru. Jūs drīkstat lietot vienīgi šajā iepakojumā esošo Onbrez Breezhaler inhalatoru. Nelietojiet Onbrez Breezhaler kapsulas ne ar vienu citu inhalatoru un neizmantojiet Onbrez Breezhaler inhalatoru nekādu citu kapsulās iepildītu zāļu lietošanai. Sākot jaunu iepakojumu, lietojiet tikai jauno Onbrez Breezhaler inhalatoru, kas ir pievienots attiecīgajam iepakojumam. Pēc 30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu un inhalatoru likvidēšanu. Kapsulas aizliegts norīt. Kapsulās esošais pulveris ir paredzēts, lai Jūs to ieelpotu. Jūsu Onbrez Breezhaler iepakojums Katrā Onbrez Breezhaler iepakojumā ir: viens Onbrez Breezhaler inhalators; viens vai vairāki blisteri ar Onbrez Breezhaler kapsulām, kas paredzētas lietošanai inhalatorā. Ar Onbrez Breezhaler inhalatora palīdzību Jūs varat veikt Onbrez Breezhaler kapsulā esošo zāļu inhalāciju. Vāciņš Iemutnis Ekrāns Poga Pamatne Blisteris Kapsulas kamera Onbrez Breezhaler inhalators Blisteris Inhalatora pamatne Kā lietot inhalatoru Noņemiet vāciņu. 60

61 Atveriet inhalatoru: stingri turiet inhalatora pamatni un nolieciet iemutni. Tādējādi tiek atvērts inhalators. Sagatavojiet kapsulu. Tieši pirms lietošanas ar sausām rokām izņemiet no blistera vienu kapsulu. Ievietojiet kapsulu: ievietojiet kapsulu kapsulas kamerā. Nekādā gadījumā neievietojiet kapsulu tieši iemutnī. Aizveriet inhalatoru: aizveriet inhalatoru, līdz sadzirdat klikšķi. 61

62 Pārduriet kapsulu: turiet inhalatoru vertikāli ar iemutni uz augšu. Pārduriet kapsulu, vienlaicīgi un stingri saspiežot kopā abas sānu pogas. Dariet to tikai vienu reizi. Pārdurot kapsulu, Jums jāsadzird klikšķis. Pilnībā atlaidiet sānu pogas. Veiciet izelpu: pirms iemutņa ievietošanas mutē veiciet dziļu izelpu. Nepūtiet gaisu iemutnī. Inhalējiet zāles Lai ieelpotu zāles dziļi elpceļos, rīkojieties šādi. Turiet inhalatoru, kā parādīts šajā attēlā. Sānu pogām jābūt vērstām uz kreiso un labo pusi. Nespiediet sānu pogas. Ievietojiet iemutni mutē un cieši aptveriet to ar lūpām. Veiciet strauju, taču nepārtrauktu un maksimāli dziļu ieelpu. 62

63 Piezīme. Veicot ieelpu caur inhalatoru, kapsula kamerā griežas, un Jums jādzird švīkstoša skaņa. Zālēm nokļūstot Jūsu plaušās, Jūs jutīsiet saldu garšu. Papildu informācija Dažkārt ļoti nelielas kapsulas daļiņas var šķērsot filtru un nonākt Jūsu mutē. Tādā gadījumā Jūs, iespējams, jutīsiet šīs daļiņas uz mēles. Šo daļiņu norīšana vai ieelpošana nav kaitīga. Kapsulas saplīšanas risks ir lielāks, ja kapsulu nejauši pārdur vairāk nekā vienu reizi (6. solis). Ja Jūs nedzirdat švīkstošu skaņu: kapsula var būt iesprūdusi kapsulas kamerā. Ja tā notiek: atveriet inhalatoru un uzmanīgi atbrīvojiet kapsulu, uzsitot pa inhalatora pamatni. Nespiediet sānu pogas. Vēlreiz veiciet zāļu inhalāciju, atkārtojot 8. un 9. soli. Aizturiet elpu: pēc zāļu inhalācijas: vismaz uz 5-10 sekundēm vai tik ilgi, cik spējat justies ērti, aizturiet elpu, kamēr izņemat inhalatoru no mutes. Pēc tam izdariet izelpu. Atveriet inhalatoru, lai redzētu, vai kapsulā nav palicis pulveris. Ja kapsulā ir palicis pulveris: aizveriet inhalatoru. Atkārtojiet 8., 9., 10. un 11. soli. Lielākā daļa cilvēku spēj iztukšot kapsulu vienā vai divās inhalācijās. Papildu informācija Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt var rasties klepus. Ja tā notiek ar Jums, neuztraucieties. Ja vien kapsula ir tukša, Jūs esat saņēmis pietiekamu daudzumu Jūsu zāļu. Pēc zāļu lietošanas beigām: vēlreiz atveriet iemutni un izņemiet tukšo kapsulu, izmetot to no kapsulas kameras. Ievietojiet tukšo kapsulu sadzīves atkritumu tvertnē. Aizveriet inhalatoru un no jauna uzlieciet vāciņu. Neglabājiet kapsulas Onbrez Breezhaler inhalatorā. 63

64 Izdariet atzīmi dienas devu dienasgrāmatā: Iepakojumā atrodas dienas devu dienasgrāmata. Izdariet atzīmi šai dienai paredzētajā lodziņā, ja tas palīdz Jums atcerēties, kad jālieto nākamā deva. ATCERIETIES! Onbrez Breezhaler kapsulas nedrīkst norīt. Jūs drīkstat lietot vienīgi šajā iepakojumā esošo Onbrez Breezhaler inhalatoru. Onbrez Breezhaler kapsulas vienmēr jāglabā blisterī, un tās drīkst izņemt tikai tieši pirms lietošanas. Nekādā gadījumā neievietojiet Onbrez Breezhaler kapsulu tieši Onbrez Breezhaler inhalatora iemutnī. Nespiediet sānu pogas vairāk kā vienu reizi. Nekādā gadījumā nepūtiet gaisu Onbrez Breezhaler inhalatora iemutnī. Pirms inhalācijas vienmēr atlaidiet pogas. Nekādā gadījumā nemazgājiet Onbrez Breezhaler inhalatoru ar ūdeni. Turiet to sausu. Skatīt Inhalatora tīrīšana. Nekādā gadījumā neizjauciet Onbrez Breezhaler inhalatoru. Vienmēr lietojiet jauno Onbrez Breezhaler, kas pievienots jaunajam iepakojumam. Pēc 30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru. Neglabājiet kapsulas Onbrez Breezhaler inhalatorā. Vienmēr glabājiet Onbrez Breezhaler inhalatoru un kapsulas sausā vietā. Inhalatora tīrīšana Tīriet inhalatoru reizi nedēļā. Ar tīru, sausu drānu bez plūksnām noslaukiet iemutni no iekšpuses un ārpuses, lai notīrītu pulvera paliekas. Nemazgājiet inhalatoru ar ūdeni. Turiet to sausu. Neizjauciet inhalatoru. 64

ZĀĻU APRAKSTS. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena tablete satur 250 mg vai 500 mg klaritromicīna (Clarithromycinum).

ZĀĻU APRAKSTS. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena tablete satur 250 mg vai 500 mg klaritromicīna (Clarithromycinum). ZĀĻU APRAKSTS 10302-070408 1. ZĀĻU NOSAUKUMS KLERIMED 250 mg apvalkotās tabletes 500 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena tablete satur 250 mg vai 500 mg klaritromicīna

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA Portrait SmPC Fluanxol 0,5 mg un 1 mg apvalkotās tabletes ZĀĻU APRAKSTS SASKAŅOTS ZVA 14-06-2012 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Fluanxol 0,5 mg apvalkotās tabletes Fluanxol 1 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS MINIRIN 60 mikrogrami liofilizāts iekšķīgai lietošanai MINIRIN 120 mikrogrami liofilizāts iekšķīgai lietošanai MINIRIN 240 mikrogrami liofilizāts iekšķīgai lietošanai 2.

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Olfen Rectocaps 100 mg rektālās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra rektālā kapsula satur 100 mg diklofenaka nātrija sāls (Diclofenacu natricum). Palīgvielas:

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum).

ZĀĻU APRAKSTS. 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum). ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Diclofenac-ratiopharm SF 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum). Palīgviela:

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Extavia flakons satur 300 mikrogramus

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS 15 mg 20 mg

ZĀĻU APRAKSTS 15 mg 20 mg ZĀĻU APRAKSTS 15 mg 20 mg Xarelto 15 mg un 20 mg apvalkotās tabletes. Zāļu apraksts. 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Xarelto 15 mg apvalkotās tabletes Xarelto 20 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS Saskaņots ZVA 04.11.2010. 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Klacid 500 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: klaritromicīns (Clarithromycinum) 500 mg/tabletē. Pilnu

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. Saskaņots ZVA 16.05.2011. ZĀĻU APRAKSTS 1. NOSAUKUMS Phlogenzym zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotas zarnās šķīstošās tabletes sastāvs: bromelaīns

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

1 apvalkotas kuņģa sulā nešķīstošas tabletes (dražejas) sastāvs: (rutosidum trihydricum)

1 apvalkotas kuņģa sulā nešķīstošas tabletes (dražejas) sastāvs: (rutosidum trihydricum) Saskaņots ZVA 16.05.2011. ZĀĻU APRAKSTS 1. NOSAUKUMS Wobenzym zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotas kuņģa sulā nešķīstošas tabletes (dražejas) sastāvs:

Διαβάστε περισσότερα

Apstiprināts ZVA

Apstiprināts ZVA Apstiprināts ZVA 20896-160609 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Cardace 2,5 mg tabletes Cardace 5 mg tabletes Cardace 10 mg tabletes Ramiprilum Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS

PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā trauciņā ir 75 mg 13C -urīnvielas

Διαβάστε περισσότερα

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus 16 PRAKSE endokrinoloģija Ingvars Rasa endokrinologs Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers Anda Krišāne

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

SIRDS UN VIRTUVE. Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010, Rīga

SIRDS UN VIRTUVE. Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010, Rīga SIRDS UN VIRTUVE Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010, Rīga UDK 616.1+641(03) S 810 SIRDS UN VIRTUVE Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā Autoru kolektīvs: Iveta Mintāle, Andrejs Ērglis, Anete

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1/34 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Gonazon koncentrāts injekciju šķīduma pagatavošanai sieviešu kārtas lašu dzimtas zivīm. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS KONCENTRĀTA

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

-30 % MĒNEŠA PIEDĀVĀJUMI -15 % -30 % -10 % līdz gada februāris. Lāča spēks gripas un saaukstēšanās laikā. Garšīgās zivju eļļas zivtiņas.

-30 % MĒNEŠA PIEDĀVĀJUMI -15 % -30 % -10 % līdz gada februāris. Lāča spēks gripas un saaukstēšanās laikā. Garšīgās zivju eļļas zivtiņas. 2014. gada februāris MĒNEŠA līdz PIEDĀVĀJUMI -30 % -15 % Preventan Lāča spēks gripas un saaukstēšanās laikā. IMUNITĀTEI Preventan līnijas produkti satur unikālu patentētu bioloģiski aktīvu vielu kombināciju

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM 2014. gada janvāris veselıgs padoms MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM -25 līdz % -25 % ALOEDENT AloeDent Aloe Vera Cool Strawberry Children s bērnu zobu pasta ar koenzīmu Q10, tējas koka eļļu un silīciju. Saudzīgi

Διαβάστε περισσότερα

Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā

Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā Dr.med. Simona Doniņa RAKUS, Latvijas Onkoloģijas centrs Audzēja marķieris var būtb jebkurš bioloģisks isks substrāts, ts, kas saistās s ar audzēja attīst

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Pākšaugi alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos

Pākšaugi alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos Pārskats par praktiski pielietojamā zinātniskā projekta izpildi 2017.gadā Pākšaugi alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2

Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2 Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2 Spektrofotometrija. Gaisma, gaismas spektrs, spektrofotometrijas pielietojums bioloģijā, spektrometrijā lietotās iekārtas (FEK,

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOVIAZ 4 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταµένης

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai. Valsts 58. ķīmijas olimpiādes uzdevumi 11.

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai. Valsts 58. ķīmijas olimpiādes uzdevumi 11. Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai Valsts 58. ķīmijas olimpiādes uzdevumi 11. klasei Kopā: 106 punkti 1. uzdevums Leģendām

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums

Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums Izdevējs: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros, 2013. gadā Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku

Διαβάστε περισσότερα

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒIKA (I) Formālāķīmiskā kinētika B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ Ievads Kondensētā stāvokļa fizika ir fizikas joma, kas aplūko vielas fizikālās makroskopiskās

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

AugĜa patoloăiju diagnostika. Dace Matule

AugĜa patoloăiju diagnostika. Dace Matule AugĜa patoloăiju diagnostika Dace Matule 30.01.2010 Visefektīvāka diagnostika - kombinēta: Ja amniocentēzi veiktu visām grūtniecēm virs 35 ( ~ 15 20%) no visām grūtniecēm, diagnosticētu mazāk kā pusi Dauna

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

DARBA ALGAS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

DARBA ALGAS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU NACIONĀLĀS PROGRAMMAS DARBA TIRGUS PĒTĪJUMI PROJEKTS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS PĒTĪJUMI Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 DARBA ALGAS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI Rīga,

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde

23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde 23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde Daugavpils, Latvija 2015. gada24.-26. aprīlis University of Daugavpils University of Latvia JSC OlainFarm http://du.lv/en http://www.lu.lv/eng/ http://olainfarm.lv/en/

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Esi sveicināts, Jaunais gads!

Esi sveicināts, Jaunais gads! Šajā numurā lasiet: 13 (245) janvāris 2018 Ieskats iemassvētku tirdziņa norisēs un dalībniekos. 2. lpp. emgales biedrību kontaktinformācija. Lieti noderēs! 3. lpp. Vai seniori ir aktīvi? 4. lpp. pielikumā

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα