O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου"

Transcript

1

2 Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί και θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των πιθανών θέσεων κατακόρυφων στοιχείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις θέσης τομής του καννάβου να τοποθετηθεί κάποιο κατακόρυφο στοιχείο. Είναι προφανές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αν γίνονταν κάτι τέτοιο, θα είχε άσχημες συνέπειες στη λειτουργικότητα του κτιρίου (πχ στην τομή των Ο3-Κ3). Ομοίως, αν τοποθετηθεί για παράδειγμα ένα κατακόρυφο στοιχείο στην τομή των Ο7-Κ2 δεν υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθεί και κάποιο δεύτερο στην τομή των Ο6-Κ O7 O O5 O4 O3 O2 O K1 K2 K3 K4 K5 K6

3 Βήμα 2 ο Αρχική επιλογή πιθανών θέσεων Χρησιμοποιώντας τον κάνναβο του 1ου βήματος γίνεται η αρχική επιλογή των πιθανών θέσεων των κατακόρυφων στοιχείων, χωρίς να γίνει διάκριση ακόμα αν αυτά θα είναι υποστυλώματα ή τοιχώματα. Ο μελετητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που υπάρχει δυνατότητα να περνούν δοκοί (κατά προτίμηση στη θέση των τοιχοπληρώσεων) και να ελέγχει τις διαστάσεις των πλακών που προκύπτουν αλλά και τις αποστάσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων (μήκη δοκών). O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Στη θέση όπου υπάρχει το κλιμακοστάσιο και ο ανελκυστήρας ενδείκνυται να τοποθετούνται πυρήνες τοιχωμάτων. Οι πυρήνες δεν είναι απαραίτητο να περικλείουν και το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα και ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου ο μελετητής θα πρέπει να κρίνει την κατάλληλη θέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της μικρής κάτοψης του κτιρίου επιλέγεται να τοποθετηθεί πυρήνας μόνο γύρω από τον ανελκυστήρα. Στην περίπτωση τοποθέτησης πυρήνα και στα δύο, τότε θα υπήρχε σημαντική μετατόπιση του κέντρου ελαστικής στροφής προς τα πάνω - δεξιά και θα απαιτούνταν η τοποθέτηση ισχυρών τοιχωμάτων και στην κάτω - αριστερή πλευρά της κάτοψης.

4 Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανή η μικρή μετακίνηση των κατακόρυφων στοιχείων. Για παράδειγμα τα Κ3, Κ7 μπορούν να μετακινηθούν στην Υ-Υ διεύθυνση καθώς δεν ενώνονται με δοκό, ούτε μεταξύ τους, ούτε με το Κ13. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση του στατικού συστήματος του φορέα δεν έχει μοναδική σωστή λύση και ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να κάνει την κατάλληλη επιλογή έτσι ώστε να προκύψει ένας ικανοποιητικός, όσον αφορά τη στατική λειτουργία και τη σεισμική συμπεριφορά, φέρων οργανισμός ο οποίος όμως δε θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την αρχιτεκτονική σύνθεση. Η λύση που παρουσιάζεται εδώ είναι αυτή που προτείνεται στις σημειώσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων (Κακαλέτσης, 2006). Σύμφωνα με αυτή, το κατακόρυφο στοιχείο Κ13 θα έχει διάσταση κατά Χ-Χ που θα φτάνει μέχρι την άκρη του μπαλκονιού και θα ενώνεται με δοκό με ένα κατακόρυφο στοιχείο που θα τοποθετηθεί στη θέση Κ14. Με τον τρόπο αυτό δε θα υπάρχει πρόβολος σε αυτή τη θέση του κτιρίου, όπως θα φανεί στη συνέχεια. K1 K5 K11 K2 K6 K9 K12 K3 K7 K13 K4 K8 K10 K14

5 Βήμα 3 ο Επιφάνειες επιρροής κατακόρυφων στοιχείων Στη συνέχεια, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 των σημειώσεων του εργαστηρίου (Κακαλέτσης 2006), σχεδιάζονται οι επιφάνειες επιρροής που αντιστοιχούν σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο και υπολογίζεται με την προσεγγιστική σχέση το απαιτούμενο εμβαδό του. K1 K5 K11 K2 K6 K9 K12 K3 K7 K13 K4 K8 K10 K14 Στοιχείο Επιφ. επιρ. (m 2 ) F υπ,ολ (kn) Α c (m 2 ) Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ

6 Βήμα 4 ο Προεπιλογή κατακόρυφων στοιχείων με τετραγωνική διατομή Ως μια πρώτη λύση για τις διαστάσεις των κατακόρυφων στοιχείων, επιλέγεται να έχουν όλα τετραγωνική διατομή. Με δεδομένο ότι η απαιτούμενη επιφάνειά τους είναι αυτή που υπολογίστηκε στο βήμα 3, η πλευρά τους είναι απλά b= h= Ac Η τιμή που υπολογίζεται στρογγυλοποιείται προς τα πάνω με βήμα 5cm 1 η λύση Τετραγωνικά υποστυλώματα Στοιχείο b υπολ (m) b (cm) Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Παρατηρείται ότι ορισμένα υποστυλώματα έχουν σχετικά μεγάλη διατομή για 3ώροφο κτίριο σε ζώνη Ι (50x50) και επιπλέον, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι προφανές ότι σε ορισμένες θέσεις είναι προτιμότερο να τοποθετηθούν ορθογωνικά υποστυλώματα (ή τοιχώματα).

7 Βήμα 5 ο Προεπιλογή στοιχείων με ορθογωνική διατομή Διερεύνηση χρήσης τοιχείων Η ελάχιστη διάσταση που δίνει ο ΕΚΟΣ2000 για τα ορθογωνικά υποστυλώματα αλλά και για τα τοιχώματα είναι 25cm. Οπότε επιχειρείται μία δεύτερη λύση στην οποία όλα τα κατακόρυφα στοιχεία θα είναι ορθογωνικά με μικρή πλευρά 25cm. Οπότε Ac A h= = c. b 0.25m 2 η λύση Ορθογωνικά υποστυλώματα Στοιχείο b (m) h υπολ (m) b (cm) h (cm) Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Στη λύση αυτή παρατηρείται ότι ορισμένα υποστυλώματα προκύπτει να έχουν αρκετά μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα οπότε γίνεται μια διερεύνηση αν τα υποστυλώματα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε τοιχώματα χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στην αρχιτεκτονική λύση και προτείνεται η διάταξη του παρακάτω σχήματος. K1 K5 K11 K2 K6 K9 K12 K3 K7 K13 K4 K8 K10 K14

8 Βήμα 6 ο Προσθήκη τοιχείων ώστε να ελαχιστοποιείται η στρέψη του κτιρίου Με την τοποθέτηση των τοιχείων στο προηγούμενο βήμα γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της θέσης του κέντρου ελαστικής στροφής και ελέγχεται (εποπτικά) αν η θέση του κέντρου ελαστικής στροφής φαίνεται να είναι κοντά στο κέντρο βάρους της κάτοψης. Αν χρειάζεται γίνεται η προσθήκη επιπλέον τοιχείων ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η στρέψη του κτιρίου. Φυσικά, κατά την τοποθέτηση των τοιχείων, συνεχίζει να δίνεται προσοχή στην αποφυγή λύσεων που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική σύνθεση ή απαιτούν σημαντικές αλλαγές. Επιλέγεται να τοποθετηθούν τετραγωνικά υποστυλώματα και τοιχώματα σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. K1 T1 T2 T4 T3 K11 K2 K6 K9 K12 K3 T5 T6 T7 T8 T9 K14

9 Βήμα 7 ο Επιλογή διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Οι διαστάσεις των τετραγωνικών υποστυλωμάτων λαμβάνονται σύμφωνα με την 1 η λύση που περιγράφηκε παραπάνω και βασίστηκε στις επιφάνειες επιρροής τους. Για τα τοιχώματα οι επιφάνειες επιρροής δείχνουν ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις (το μεγαλύτερο προκύπτει το Κ8 με διαστάσεις 25/100). Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις Τροποποιήσεις και Συμπληρώσεις του ΕΑΚ2000 (Φ.Ε.Κ. Β 781/ , Φ.Ε.Κ. Β 1153/ ), σύμφωνα με τις οποίες σε κτίρια μέχρι 4 ορόφους για να θεωρηθεί ότι ένα στοιχείο είναι τοίχωμα θα πρέπει το μήκος του να ξεπερνά το 1.50m, επιλέγεται όλα τα τοιχώματα (εκτός αυτών στον πυρήνα) να έχουν διαστάσεις 25/150cm. Οι δοκοί επιλέγονται βάσει των κανόνων που περιγράφονται στις σημειώσεις του εργαστηρίου (Κακαλέτσης 2006). Από τη θέση τους ορίζονται και οι πλάκες της κάθε στάθμης. Παρατηρείται ότι μεταξύ των Κ3-Τ5 δεν τοποθετείται δοκός και έτσι υπάρχει μία απλά οπλισμένη πλάκα που περιστοιχίζεται από τα Κ2-Κ6-Τ5-Τ8-Τ7-Κ3. Επιπλέον, δεν τοποθετείται δοκός μεταξύ των Τ5-Τ6 έτσι ώστε να μην δημιουργείται αρχιτεκτονικό «πρόβλημα» στο σαλόνι του κτιρίου. Οι διαστάσεις της πλάκας που προκύπτει είναι αρκετά μεγάλες, χωρίς όμως να είναι απαγορευτικές για κτιριακή κατασκευή. Ως μια λύση θα μπορούσε να κατασκευαστεί πλάκα με νευρώσεις, ωστόσο η διαστασιολόγηση των πλακών δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος και δε θα υπάρξει περαιτέρω αναφορά. K1 T1 T2 T4 T3 K11 K2 K6 K9 K12 K3 T5 T6 T7 T8 T9 K14

10 Μέρος 2 ο τοιχώματα Υπολογισμός ΚΜ & ΚΕΣ Κατανομή σεισμικών δράσεων στα Βήμα 1 ο Υπολογισμός θέσης κέντρου μάζας Γίνεται η παραδοχή ότι τα φορτία της στάθμης κάθε ορόφου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την επιφάνεια της κάτοψης. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα ακριβές καθώς τα κατακόρυφα στοιχεία, οι τοιχοπληρώσεις, οι δοκοί κτλ δεν ισοκατανέμονται σε όλη την επιφάνεια. Επιπλέον, το ωφέλιμο φορτίο στους εξώστες και στο κλιμακοστάσιο είναι μεγαλύτερο από ότι στους εσωτερικούς χώρους, η σκάλα είναι μεταξύ των σταθμών των ορόφων κοκ. Παρόλα αυτά, είναι κοινή πρακτική να υπολογίζεται η θέση του κέντρου μάζας θεωρώντας ομοιόμορφη κατανομή. Θεωρείται σύστημα αναφοράς με αρχή τη θέση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα οπότε πάνω στο περίγραμμα της κάτοψης μπορούν να οριστούν οι εξής επιφάνειες, για κάθε μία από τις οποίες σημειώνεται η θέση του κέντρου μάζας. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συντεταγμένες της κάθε επιφάνειας i και το αντίστοιχο εμβαδό (x i, y i, A i ) KM5 KM4 KM3 KM KM2 Y KM1 Υπολογισμός κέντρου μάζας Α Α Α Α Α x x x x x y y y y y Οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας προκύπτουν από τις γνωστές σχέσεις: x KM (x A ) (y A ) = y = i i i i KM Ai Ai X Οπότε στην περίπτωση του παραδείγματος xkm= 5.625m, ykm= 7.304m

11 Βήμα 2 ο Υπολογισμός θέσης κέντρου ελαστικής στροφής Για τον υπολογισμό του κέντρου ελαστικής στροφής (ΚΕΣ) γίνεται η παραδοχή ότι αγνοείται η συνεισφορά των υποστυλωμάτων καθώς και των τοιχωμάτων στην εύκαμπτη διεύθυνσή τους καθώς είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή της δύσκαμπτης διεύθυνσής τους. Έτσι, στη διεύθυνση Χ θεωρείται ότι «λειτουργούν» τα τοιχώματα Τ4, Τ6, Τ9 ενώ στη διεύθυνση Υ τα Τ1, Τ2, Τ3, Τ5, Τ7, Τ8. T1 T2 T4 T3 T5 T6 T7 Y T8 T9 Αν οι διαστάσεις ενός τοιχώματος είναι b/h τότε η ροπή αδράνειας στη δύσκαμπτη διεύθυνση προκύπτει από τη γνωστή σχέση J=b h 3 /12. Θεωρώντας το ίδιο σύστημα συντεταγμένων με το προηγούμενο βήμα, υπολογίζονται οι θέσεις του κάθε τοιχώματος σε αυτό και στη συνέχεια το κέντρο ελαστικής στροφής μέσω του παρακάτω πίνακα εφαρμόζοντας τις σχέσεις: x KΕΣ (x J ) (y J ) = y = i i,x i i,y KΕΣ Ji,x Ji,y X Υπολογισμός κέντρου ελαστικής στροφής Τ i b h J i,x J i,y x i y i J i,x x i J i,y y i T T T T T T T T T Άθροισμα Οπότε στην περίπτωση του παραδείγματος xkεσ= 5.251m, ykεσ= 8.976m

12 Βήμα 3 ο Υπολογισμός εκκεντροτήτων και θέσεων εφαρμογής σεισμικών δυνάμεων Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ ΚΜ και ΚΕΣ η οποία αποτελεί την κατασκευαστική εκκεντρότητα T1 T4 T2 T3 KΕΣ T5 KM T6 T7 Y T8 T9 X e κx = x ΚΜ x ΚΕΣ = = 0.374m e κy = y ΚΜ y ΚΕΣ = = m Η τυχηματική εκκεντρότητα είναι σύμφωνα με τον ΕΑΚ2000 το 5% της κάθε διεύθυνσης. e τx = ±0.05 L x = ± = ±0.580m e τy = ±0.05 L y = ± = ±0.760m και η ολική εκκεντρότητα είναι: e x = e κx + e τx = ± e x,1 = m, e x,2 = 0.954m e y = e κy + e τy = ± e y,3 = m, e y,4 = m

13 Οπότε με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι 4 θέσεις εφαρμογής των σεισμικών δυνάμεων όταν λαμβάνεται υπόψη και η τυχηματική εκκεντρότητα. Οι θέσεις 1 και 2 θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή των σεισμικών δυνάμεων κατά Υ ενώ οι θέσεις 3 και 4 για εφαρμογή των σεισμικών δυνάμεων κατά Χ T1 T4 T2 T3 KΕΣ Θέση 1 T5 Θέση 3 KM Θέση 2 Θέση 4 T6 T7 Y T8 T9 X

14 Βήμα 4 ο Κατανομή της τέμνουσας ορόφου στα τοιχώματα Οι υπολογισμοί που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια θα αφορούν τις θέσεις όπου μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ ΚΜ και ΚΕΣ (δυσμενέστερη περίπτωση), δηλαδή τη θέση 2 για σεισμική δράση κατά Υ και τη θέση 4 για σεισμική δράση κατά Χ. Λαμβάνεται νέο σύστημα συντεταγμάνων με αρχή των αξόνων το ΚΕΣ και υπολογίζονται οι θέσεις των τοιχομάτων σε αυτό. Θεωρείται μοναδιαία σεισμική τέμνουσα ορόφου V=1kN σε κάθε διεύθυνση ή για να προκύπτουν πιο ρεαλιστικά νούμερα (χωρίς πολλά δεκαδικά) μπορεί να ληφθεί V=1000kN (ουσιαστικά λαμβάνεται μια τυχαία τιμή). Σεισμική δράση κατά Χ Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο υπολογισμός γίνεται για τη θέση 4. Λαμβάνονται ότι η σεισμική δράση είναι μόνο κατά Χ και μηδενική κατά Υ έχουμε: V x = 1000kN, V y = 0kN Οπότε, λόγω της εκκεντρότητας, στο ΚΕΣ δρα στρεπτική ροπή (η οποία για την ακρίβεια είναι κατά τον άξονα Ζ αλλά καθώς η σεισμική δράση είναι κατά Χ μπορεί να συμβολιστεί και ως T x ή απλώς Τ) T = V x e y,4 = 1000kN*(-2.432m) = -2432kNm Οι τέμνουσες που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα (θεωρώντας ότι όλη η τέμνουσα ορόφου παραλαμβάνεται από τη δύσκαμπτη διεύθυνσή τους, αγνοώντας την εύκαμπτη πλευρά τους, όπως και την τέμνουσα που παραλαμβάνεται από τα υποστυλώματα) υπολογίζεται από τις σχέσεις: J J y J J x V = V T V = V + T J (J y J x ) J (J y J x ) i,y i,y i i,x i,x i i,x x 2 2 i,y y 2 2 i,y i,y i + i,x i i,x i,y i + i,x i Σεισμική δράση κατά Υ Ομοίως, ο υπολογισμός γίνεται για τη θέση 2. V x = 0kN, V y = 1000kN, Τ = V y e x,2 = 1000kN*0.954m = 954kNm Και η κατανομή στα τοιχώματα γίνεται με τις ίδιες σχέσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οπότε η τέμνουσα που αντιστοιχεί σε κάθε τοίχωμα υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

15 Κατανομή τέμνουσας ορόφου στα τοιχώματα Σεισμός κατά X Σεισμός κατά Y Τ i J i,x x i J i,x x i J i,y y i J i,y y i J i,x x 2 i + 2 J i,y y i V i,x V i,y V i,x V i,y T T T T T T T T T Άθρ

16 Μέρος 3 ο Κατανομή σεισμικών δράσεων καθύψος του φορέα Βήμα 1 ο Υπολογισμός φορτίων δοκών Στις δοκούς μεταφέρονται τα φορτία από τις εκατέρωθεν πλάκες και προστίθενται στο ίδιο βάρος των δοκών και στο βάρος των τοιχοπληρώσεων που εδράζεται πάνω σε αυτές. Στο στάδιο της προδιαστασιολόγησης επιτρέπεται το εμβαδόν επιρροής των δοκών να λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 των σημειώσεων του εργαστηρίου του μαθήματος (Κακαλέτσης 2006). Ακριβέστερη λύση για την μεταφορά των φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς και την μετατροπή τους σε ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία δίνεται στις σημειώσεις του μαθήματος Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Παναγόπουλος & Κίρτας 2005). Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα εισαγωγής τριγωνικών/τραπεζοειδών φορτίων στις δοκούς, όπως περιγράφεται στις εργαστηριακές σημειώσεις του μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Κίρτας & Παναγόπουλος 2010) αλλά αυτή η θεώρηση απαιτεί δυσκολότερους υπολογισμούς όταν η επίλυση γίνεται χωρίς τη χρήση Η/Υ. Η ονοματολογία των δοκών ακολουθεί το παρακάτω σχήμα. Δ8 Δ7 Δ6 Δ10 Δ11 Δ14 Δ15 Δ5 Δ4 Δ3 Δ13 Δ18 Δ9 Δ12 Δ16 Δ17 Y Δ2 Δ1 Δ19 X Χωρίς να γίνει περαιτέρω διάκριση μεταξύ των δοκών, θεωρείται ότι όλες έχουν κοινό ίδιο βάρος και φορτίο τοιχοποιίας ενώ και για όλες τις πλάκες λαμβάνονται κοινές φορτίσεις σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 των σημειώσεων του εργαστηρίου. Οπότε το συνολικό μόνιμο φορτίων των πλακών είναι ίσο με το άθροισμα του ίδιου βάρους τους συν το φορτίο των επικαλύψεων οπότε για όλες τις πλάκες G ολ = =5.0kN/m 2. Τα ωφέλιμα φορτία θα είναι για τις εσωτερικές πλάκες 2.0kN/m 2 και για τους προβόλους 5.0kN/m 2.

17 οκός 1 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Πρόβολος l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 1 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 8.97 kn/m q πλ(άνω/αρ) 3.59 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) kn/m q πλ(κάτω/δεξ) kn/m g ολ kn/m q ολ kn/m Παρατηρήσεις οκός 2 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο - kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο - kn/m 2 Πρόβολος l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 1 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) kn/m q πλ(κάτω/δεξ) kn/m g ολ kn/m q ολ kn/m Παρατηρήσεις: Θεωρώ ότι η απλά οπλισµένη πλάκα που υπάρχει πάνω από τη 2 µεταβιβάζει όλα τα φορτία της στις δοκούς που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της και καθόλου στις δοκούς 2 και 5. Επιπλέον, θεωρώ προς την ασφάλεια ότι ο πρόβολος προεκτείνεται σε όλο το µήκος της δοκού οκός 3 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 4.47 kn/m q πλ(άνω/αρ) 1.79 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 8.97 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.59 kn/m g ολ kn/m q ολ 5.38 kn/m Παρατηρήσεις: Για να υπολογίσω ορθότερα τη µάζα της κατασκευής, θεωρώ ότι στη θέση της σκάλας υπάρχει πλάκα καθώς η µάζα της πλάκας που λείπει από τη στάθµη των ορόφων βρίσκεται στα κεκλιµένα τµήµατα µεταξύ αυτών

18 οκός 4 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 4.41 kn/m q πλ(άνω/αρ) 1.76 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 8.97 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.59 kn/m g ολ kn/m q ολ 5.35 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 5 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο - kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο - kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 5.28 kn/m q πλ(άνω/αρ) 2.11 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m g ολ kn/m q ολ 2.11 kn/m Παρατηρήσεις: Θεωρώ ότι η απλά οπλισµένη πλάκα που υπάρχει κάτω από τη 5 µεταβιβάζει όλα τα φορτία της στις δοκούς που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της και καθόλου στις δοκούς 2 και 5. οκός 6 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο - kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο - kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 4.47 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 1.79 kn/m g ολ kn/m q ολ 1.79 kn/m Παρατηρήσεις: Για να υπολογίσω ορθότερα τη µάζα της κατασκευής, θεωρώ ότι στη θέση της σκάλας υπάρχει πλάκα καθώς η µάζα της πλάκας που λείπει από τη στάθµη των ορόφων βρίσκεται στα κεκλιµένα τµήµατα µεταξύ αυτών

19 οκός 7 Πρόβολος l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 1 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 9.25 kn/m q πλ(άνω/αρ) 9.25 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 4.41 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 1.76 kn/m g ολ kn/m q ολ kn/m Παρατηρήσεις: οκός 8 Πρόβολος l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 1 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 5.75 kn/m q πλ(άνω/αρ) 5.75 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 5.28 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 2.11 kn/m g ολ kn/m q ολ 7.86 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 9 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 Αµφιέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 2 Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 8.44 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.38 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.38 kn/m Παρατηρήσεις:

20 οκός 10 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 Αµφιέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 2 Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 8.44 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.38 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.38 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 11 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 4.22 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 1.69 kn/m g ολ kn/m q ολ 1.69 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 12 Αµφιέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 2 Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 9.91 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.96 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.96 kn/m Παρατηρήσεις:

21 οκός 13 Αµφιέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 2 Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 9.31 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 3.73 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.73 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 14 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 3.88 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 1.55 kn/m g ολ kn/m q ολ 1.55 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 15 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m q πλ(άνω/αρ) 0.00 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 5.44 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 2.18 kn/m g ολ kn/m q ολ 2.18 kn/m Παρατηρήσεις: Για να υπολογίσω ορθότερα τη µάζα της κατασκευής, θεωρώ ότι στη θέση της σκάλας υπάρχει πλάκα καθώς η µάζα της πλάκας που λείπει από τη στάθµη των ορόφων βρίσκεται στα κεκλιµένα τµήµατα µεταξύ αυτών

22 οκός 16 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 9.91 kn/m q πλ(άνω/αρ) 3.96 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.96 kn/m Παρατηρήσεις: Αριστερά της 16 υπάρχει αρχικά µπαλκόνο και στη συνέχεια πλάκα. Λαµβάνω προς της πλευρά της ασφάλειας ότι q πλ =5.0kN/m 2 οκός 17 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 9.31 kn/m q πλ(άνω/αρ) 3.73 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m g ολ kn/m q ολ 3.73 kn/m Παρατηρήσεις: οκός 18 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 εν υπάρχει πλάκα l εγκ (m) - Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. - Ωφέλιµο φορτίο 2.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 5.44 kn/m q πλ(άνω/αρ) 2.18 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m q πλ(κάτω/δεξ) 0.00 kn/m g ολ kn/m q ολ 2.18 kn/m Παρατηρήσεις: Για να υπολογίσω ορθότερα τη µάζα της κατασκευής, θεωρώ ότι στη θέση της σκάλας υπάρχει πλάκα καθώς η µάζα της πλάκας που λείπει από τη στάθµη των ορόφων βρίσκεται στα κεκλιµένα τµήµατα µεταξύ αυτών

23 οκός 19 Τετραέρειστη l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 4 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Πρόβολος l εγκ (m) Μόνιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 Συντελ. 1 Ωφέλιµο φορτίο 5.0 kn/m 2 g πλ(άνω/αρ) 8.97 kn/m q πλ(άνω/αρ) 8.97 kn/m g πλ(κάτω/δεξ) kn/m q πλ(κάτω/δεξ) kn/m g ολ kn/m q ολ kn/m Παρατηρήσεις: Η πλάκα 19 έχει και από τις δύο πλευρές της µπαλκόνια οπότε το ωφέλιµο φορτίο της είναι πάντα 5.0kN/m2 Οι διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί Δ8 Δ Δ6 Δ10 Δ Δ14 Δ5 Δ4 Δ3 Δ Δ Δ Δ18 Δ Δ Δ16 Y Δ Δ1 Δ19

24 Από τα φορτία των δοκών υπολογίζεται το συνολικό φορτίο στη στάθμη του κάθε ορόφου. Θεωρούνται ως άκρα των δοκών για τον υπολογισμό του μήκους τους από την εξωτερική παρειά των ακραίων κατακόρυφων στοιχείων έως το μέσο των εσωτερικών κατακόρυφων στοιχείων. Αυτή η προσεγγιστική παραδοχή επιτρέπεται να γίνεται καθώς στη φάση της προδιαστασιολόγησης δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στους υπολογισμούς (βλ. μεταφορά φορτίων από τις πλάκες, αγνόηση βάρους κατακόρυφων στοιχείων, τυπικές τιμές ίδιου βάρους πλακών και δοκών κτλ.) Δοκός L i (m) g ολ,i (kn/m) Φορτία ορόφου q ολ,i (kn/m) g ολ,i *L i (kn) q ολ,i *L i (kn) Άθροισμα Το φορτίο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μάζας της κατασκευής είναι αυτό που αντιστοιχεί στα κατακόρυφα φορτία του σεισμικού συνδυασμού (G+0.3Q), οπότε σε κάθε όροφο είναι: W i = G i + 0.3Q i = => W i = kN M i =W i /g = /10 => M i = tn (θεωρώντας g=10m/sec 2 ) Οπότε για το σύνολο της κατασκευής (3 όροφοι) είναι: W = 3 W i = kN M = 3 M i = tn

25 Βήμα 2 ο Υπολογισμός φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού Η ιδιοπερίοδος της κατασκευής μπορεί να εκτιμηθεί σε κάθε διεύθυνση από την παρακάτω προσεγγιστική σχέση (ΕΑΚ 3.5.2): 0.09 H H T= L H+ ρ L όπου H το ύψος του κτιρίου, L το μήκος του κτιρίου κατά τη θεωρούμενη διεύθυνση υπολογισμού και ρ ο λόγος της επιφάνειας των διατομών των τοιχωμάτων ανά διεύθυνση σεισμικής δράσης προς w,x τη συνολική επιφάνεια τοιχωμάτων και υποστυλωμάτων Α ρx =, Αw,y ρy = (Α + Α ) (Α + Α ) Προκύπτει: A w,x = 1.21m 2, A w,y = 2.50m 2, A w = A w,x + A w,y = 3.71m 2, A c =0.75m 2 Οπότε ρ x = 0.272, ρ y = Οπότε, από την παραπάνω σχέση είναι: w c w c Tx = = sec Ty = = sec Από τις σχέσεις του ΕΑΚ2000, για σεισμική ζώνη Ι, έδαφος Γ (T 1 =0.20, T 2 =0.80), κατηγορία σπουδαιότητας 2 και κτίριο χωρίς υπόγεια προκύπτει: R d (T x ) = 0.114g R d (T y ) = 0.126g

26 Βήμα 3 ο Υπολογισμός τέμνουσας βάσης - Καθύψος κατανομή των σεισμικών φορτίων Η τέμνουσα βάσης σε κάθε διεύθυνση υπολογίζεται (θεωρώντας g=10m/sec 2 ) από τις σχέσεις: V ox = M R d (T x ) = g => V ox = kN V oy = M R d (T y ) = g => V ox = kN Οι παραπάνω τέμνουσες κατανέμονται καθύψος του κτιρίου εφαρμόζοντας σε κάθε διεύθυνση την απλή σχέση του ΕΑΚ2000: F= V i 0 mi zi m z i i Οπότε: F 1x = 77.14kN F 2x = kN F 3x = kN ΣF ix = kN = V ox F 1y = 85.02kN F 2y = kN F 3y = kN ΣF iy = kN = V oy F ix F iy και οι τέμνουσες στη στάθμη κάθε ορόφου V 1x = kN V 1y = kN V 2x = kN V 2y = kN V 3x = kN V 3y = kN

27 V ix V ix

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος, απλά συµµετρικός φορέας µε µη παράλληλη διάταξη στύλων Περιεχόµενα. εδοµένα Παραδοχές Προσοµοίωµα. Ένταση λόγω στατικών κατακορύφων φορτίων 6. Σεισµική απόκριση.. υναµική φασµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου Γενικές οδηγίες: ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα εξαμήνου

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα εξαμήνου Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Μάθημα: Αντισεισμικές Κατασκευές Ακαδ. έτος 2014-2015 Διδάσκοντες: Β. Πλεύρης, Β. Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m)

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m) Πάτρα 20-3-2017 ΘΕΜΑ Για τα 5-όροφα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν να γίνει μονοτονική στατική ανάλυση τύπου pushover κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2017 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2017 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου Γενικές οδηγίες: ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2017 Εργασία Εξαμήνου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Να γίνει στατική επίλυση τoυ χωρικού πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C/, κάτοψη του οποίου φαίνεται στο σχήμα (α). Δίνονται: φορτίο επικάλυψης πλάκας gεπικ. KN/, κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκoντες: Μελισσανίδης Σ, Παναγόπουλος Γ, Τερζή Β Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία: Σέρρες 19-1-2012 ΑΕΜ Εξάµηνο ίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού &Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.) Ενημερωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς με θέμα: «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., theodorkara@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 2: Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση Παραδοτέα (α) (β) (γ) (δ) Βαθμός Φορτία

ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση Παραδοτέα (α) (β) (γ) (δ) Βαθμός Φορτία Πάτρα 5-12-2016 ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Παράδοση: Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης περίοδος Ιανουαρίου 2017. Παραδοτέα: (α) Τεχνική έκθεση η οποία θα ξεκινά με συμπληρωμένο των πίνακα αριθμητικών δεδομένων (βλ. παρακάτω),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Περιεχόµενα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Πενταώροφος µικτός φορέας µε απλή συµµετρία (µε ένα περιµετρικό τοίχωµα). εδοµένα Παραδοχές Προσοµοίωµα. Ένταση λόγω στατικών κατακορύφων φορτίων 8. Σεισµική απόκριση.. υναµική φασµατική

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων Η αποτύπωση των τοίχων γίνεται και στις τρεις διαστάσεις και όσοι τοίχοι εφάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ συγκρίσεις αποτελεσμάτων του ΡΑΦ με το βιβλίο : Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες των Ι.Αβραμίδη Α. Αθανατοπούλου Κ.Μορφίδη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 17 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιο Πατρών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΣΤΟIΧΕIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 017 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 011 Διδάσκων:, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα