ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Ενότητα 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

5 Περιεχόμενα ενότητας 1. Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ

6 Σκοποί ενότητας

7 Παραδοχές και απλοποιήσεις κατά την προσομοίωση Απλοποιήσεις της μορφολογίας του φορέα και των δομικών μελών της κατασκευής (γεωμετρία, στηρίξεις κτλ) Απαλοιφή στοιχείων που παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη συμπεριφορά του φορέα επιδιώκοντας απλοποιημένο προσομοίωμα Εξιδανικεύσεις και παραδοχές στην προσομοίωση των φορτίων που δρουν στο κτίριο (κατακόρυφα, σεισμικά κ.α.) 7

8 Παραδοχές και απλοποιήσεις κατά την προσομοίωση Ενδεικτικά: (α) Πλαίσιο Ο/Σ Σεισμικά φορτία (β) Προσομοίωμα Γεωμετρία: Χρήση γραμμικών στοιχείων Φορτία: απλοποιημένη εφαρμογή στον φορέα Σεισμός 8

9 Δεδομένα προσομοίωσης σε πρόγραμμα Η/Υ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΑ - Διαστάσεις μοντέλου (μήκη, ύψη ορόφων κτλ) - Θέσεις κόμβων - Στηρίξεις (πακτώσεις κτλ) - Εσωτερικές αρθρώσεις - Διαίρεση στοιχείων σε τμήματα - Μέτρο ελαστικότητας E - Πυκνότητα (t/m³) - Ειδικό βάρος (KN/m³) - Λόγος Poisson v - Σχήμα και διαστάσεις διατομών - Συντελεστές ιδιοτήτων διατομής (Modification factors) - Επιλογή υλικού κάθε διατομής - Φορτιστικές καταστάσεις (στατικές, φασματικές, δυναμικές) - Ορισμός φορτίων σε κάθε φορτιστική κατάσταση - Συνδυασμοί φορτιστικών καταστάσεων - Μάζες (για ιδιομορφική, φασματική ή δυναμική ανάλυση) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Διαφράγματα - Άκαμπτα άκρα στοιχείων - Βαθμοί ελευθερίας (2D ή 3D ανάλυση) 9

10 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Πλάκες - Η προσομοίωση συνήθως παραλείπεται - Όταν προσομοιώνονται χρησιμοποιούνται επιφανειακά στοιχεία 10

11 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Δοκοί - Προσομοίωση με γραμμικά στοιχεία 11

12 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Υποστυλώματα - Προσομοίωση με γραμμικά στοιχεία 12

13 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Τοιχώματα - Προσομοίωση συνήθως με γραμμικά στοιχεία αλλά ενίοτε και με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους 13

14 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Στοιχεία θεμελίωσης - Συχνά δεν προσομοιώνονται αναλυτικά (πάκτωση ή απλά ελατήρια) - Αναλυτική προσομοίωση με συνδυασμό γραμμικών στοιχείων 14

15 Γενικά στοιχεία προσομοίωσης φέροντος οργανισμού Πραγματική εικόνα προσομοιώματος - Σύνολο γραμμικών ή/και επιφανειακών στοιχείων δίχως την εντυπωσιακή τρισδιάστατη απεικόνιση 15

16 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Πλάκες Ο/Σ α) Κατανομή των κατακόρυφων φορτίων στις δοκούς β) Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας ορόφου Καταπόνηση σε κάμψη εκτός του επιπέδου τους (η ανάλυση γίνεται συνήθως αυτόνομα δίχως συμμετοχή στο προσομοίωμα του φορέα) Ανάλυση πλακών: Μέθοδος Czerny, Pieper-Martins κτλ Γνώση συνθηκών στήριξης της πλάκας 16

17 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Πλάκες Ο/Σ α) Κατανομή των κατακόρυφων φορτίων στις δοκούς β) Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας ορόφου Καταπόνηση σε κάμψη εκτός του επιπέδου τους (η ανάλυση γίνεται συνήθως αυτόνομα δίχως συμμετοχή στο προσομοίωμα του φορέα) Ανάλυση πλακών: Μέθοδος Czerny, Pieper-Martins κτλ Γνώση συνθηκών στήριξης της πλάκας 17

18 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Πλάκες Ο/Σ α) Κατανομή των κατακόρυφων φορτίων στις δοκούς β) Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας ορόφου Αυτόματη επιλογή για διαφραγματική λειτουργία πλάκας μειονέκτημα: κατόψεις «περίεργης» μορφολογίας 18

19 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Πλάκες Ο/Σ α) Κατανομή των κατακόρυφων φορτίων στις δοκούς β) Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας ορόφου Αυτόματη επιλογή για διαφραγματική λειτουργία πλάκας μειονέκτημα: κατόψεις «περίεργης» μορφολογίας 19

20 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Δοκοί Ο/Σ α) Μεταφορά κατακόρυφων φορτίων στα τοιχώματα και τα υποστυλώματα β) Συμμετοχή στα πλαίσια για την παραλαβή των οριζόντιων φορτίων Κάμψη της δοκού «προς τα κάτω» Λαμβάνεται υπόψη συνεργαζόμενο τμήμα της δοκού (συνήθως έμμεσα) Προσομοίωση δοκού με ορθογωνική διατομή όταν προσομοιώνεται με επιφανειακά στοιχεία η πλάκα 20

21 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Δοκοί Ο/Σ α) Μεταφορά κατακόρυφων φορτίων στα τοιχώματα και τα υποστυλώματα β) Συμμετοχή στα πλαίσια για την παραλαβή των οριζόντιων φορτίων Κάμψη της δοκού «προς τα κάτω» Λαμβάνεται υπόψη συνεργαζόμενο τμήμα της δοκού (συνήθως έμμεσα) Προσομοίωση δοκού με διατομή πλακοδοκού όταν δεν προσομοιώνεται η πλάκα αμφίπλευρη πλακοδοκός μονόπλευρη πλακοδοκός 21

22 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Δοκοί Ο/Σ α) Μεταφορά κατακόρυφων φορτίων στα τοιχώματα και τα υποστυλώματα β) Συμμετοχή στα πλαίσια για την παραλαβή των οριζόντιων φορτίων Κάμψη της δοκού «προς τα κάτω» Λαμβάνεται υπόψη συνεργαζόμενο τμήμα της δοκού (συνήθως έμμεσα) Θεώρηση ρηγματωμένων διατομών σταδίου ΙΙ (ΕΑΚ 2000, 3.2.3[2]) ΕΑΚ 2000: - Ροπή αδράνειας σε κάμψη ίση με το 1/2 της τιμής της πλήρους διατομής - Στρεπτική ροπή αδράνειας ίση με το 1/10 της τιμής της πλήρους διατομής (Με βάση τον EC8 η απομείωση της δυσκαμψίας-δυστμησίας είναι στο ½) 22

23 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Υποστυλώματα Ο/Σ α) Μεταφορά φορτίων μέσω της θεμελίωσης στο έδαφος β) Συμμετοχή στα πλαίσια για την παραλαβή των οριζόντιων φορτίων Διαξονική κάμψη των στύλων Θεώρηση ρηγματωμένων διατομών σταδίου ΙΙ (ΕΑΚ 2000, 3.2.3[2]) - Στρεπτική ροπή αδράνειας ίση με το 1/10 της τιμής της πλήρους διατομής - Δυσκαμψία ίση με την τιμή της πλήρους διατομής (κλείσιμο ρωγμών λόγω θλιπτικού φορτίου) Τόσο ο ΕΑΚ 2000 στα σχόλια όσο και ο EC8 προτείνουν διαφορετικούς συντελεστές απομείωσης δυσκαμψίας. Ειδικότερα ο EC8 προτείνει δυσκαμψία και δυστμησία ίση με το ½ της πλήρους διατομής. 23

24 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ α) Μεταφορά φορτίων μέσω της θεμελίωσης στο έδαφος β) Παραλαβή των οριζόντιων φορτίων σε σημαντικό ποσοστό - Απαλλαγή από ικανοτικό έλεγχο των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων όταν παραλαμβάνουν άνω του 60% της σεισμικής τέμνουσας βάσης (ΕΑΚ β[2]) Κάμψη κυρίως κατά την ισχυρή διεύθυνση Θεώρηση ρηγματωμένων διατομών σταδίου ΙΙ (ΕΑΚ 2000, 3.2.3[2]) - Ροπή αδράνειας σε κάμψη ίση με το 2/3 της τιμής της πλήρους διατομής - Στρεπτική ροπή αδράνειας ίση με το 1/10 της τιμής της πλήρους διατομής Ο EC8 προτείνει δυσκαμψία και δυστμησία ίση με το ½ της πλήρους διατομής, όπως ακριβώς για τα υποστυλώματα και τις δοκούς. 24

25 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Ορισμός τοιχώματος κατά ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/ ) (σχετίζεται με την αντισεισμική συμπεριφορά του τοιχώματος) - Μήκος τοιχώματος 1.5m για κτίρια έως 4 ορόφους - Μήκος τοιχώματος 2.0m για κτίρια άνω των 4 ορόφων Ορισμός τοιχώματος κατά ΕΚΩΣ 2000 ( ) (σχετίζεται με την διαμόρφωση - διαστασιολόγηση του τοιχώματος) - Κατακόρυφα δομικά στοιχεία διαμορφώνονται και οπλίζονται ως τοιχώματα όταν L / b 4 25

26 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Τοίχωμα κατά ΕΑΚ 2000 Τοίχωμα κατά ΕΚΩΣ L 1.5m (έως 4 ορόφους) - L / b 4 - L 2.0m ( > 4 ορόφων) Κτίριο 4 ορόφων Παραδείγματα L= 1.50m Κτίριο 4 ορόφων L= 1.20m b= 0.40m L/b= 3.75 b= 0.30m L/b= 4.0 Είναι τοίχωμα κατά ΕΑΚ αλλά όχι κατά ΕΚΩΣ (οπλίζεται ως στύλος) Είναι τοίχωμα κατά ΕΚΩΣ (οπλίζεται αντίστοιχα) αλλά όχι κατά ΕΑΚ 26

27 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται ισοδύναμος στύλος στον άξονα του τοιχώματος - Στο ύψος των ορόφων χρησιμοποιούνται στερεοί βραχίονες - Χάνει σε ακρίβεια για τοιχώματα μικρού ύψους και μεγάλου πλάτους ισοδύναμος στύλος διαστάσεων τοιχείου στερεός βραχίονας Πραγματικός φορέας Ισοδύναμο πλαίσιο 27

28 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται ισοδύναμος στύλος στον άξονα του τοιχώματος - Στο ύψος των ορόφων χρησιμοποιούνται στερεοί βραχίονες - Χάνει σε ακρίβεια για τοιχώματα μικρού ύψους και μεγάλου πλάτους Χαρακτηριστικά ισοδύναμου στύλου Παρόμοια τιμή δυστένειας, δυσκαμψίας και δυστμησίας με τη διατομή τοιχώματος που υποκαθιστά Συνήθως δίνεται στο γραμμικό στοιχείο ορθογωνική διατομή με διαστάσεις όμοιες με αυτές της διατομής τοιχώματος 28

29 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται ισοδύναμος στύλος στον άξονα του τοιχώματος - Στο ύψος των ορόφων χρησιμοποιούνται στερεοί βραχίονες Χαρακτηριστικά βραχίονα Ατενής, άκαμπτος και άτμητος βραχίονας (μεγάλη τιμή πολλαπλασιαστή στις ιδιότητες) Πεπερασμένη τιμή δυστρεψίας ιδίως όταν αναμένεται στρεπτική επιπόνηση 29

30 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται ισοδύναμος στύλος στον άξονα του τοιχώματος - Στο ύψος των ορόφων χρησιμοποιούνται στερεοί βραχίονες Χαρακτηριστικά βραχίονα Απαίτηση για σωστή εικόνα παραμόρφωσης Τιμή δυστρεψίας: όπου: J 3 αt h t πh α 1 tanh 5 3 π h 2 t Σωστή παραμόρφωση Λάθος παραμόρφωση h το ύψος από το μέσον του προηγούμενου έως το μέσον του επόμενου ορόφου t το πάχος του τοιχώματος 30

31 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία - Χρησιμοποιούνται στοιχεία κελύφους - Θεωρείται ακριβέστερη προσομοίωση και σε περίεργες μορφές τοιχωμάτων - Απαιτείται ειδική διαμόρφωση στις θέσεις σύνδεσης με γραμμικά στοιχεία δοκών για την «πάκτωση» των δοκών στο τοίχωμα 31

32 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Στερεός βραχίονας με πεπερασμένη δυστρεψία Στερεοί βραχίονες για την σύνδεση γραμμικώνεπιφανειακών στοιχειών Ζ Υ Ισοδύναμος στύλος: Δυστένεια: Δυσκαμψία: Δυστρεψία: Δυστμησία: A I X JY b t 3 bt 12 3 αt h I Y bt t πh α 1 tanh 5 3 π h 2 t * * * A 5 A A 5 A X Y 6 6 Χ *Πρέπει να ληφθούν επιπλέον οι συντελεστές σταδίου ΙΙ του ΕΑΚ Επιφανειακά στοιχεία: Τετράκομβα επιφανειακά στοιχεία κελύφους με πάχος ίσο με το πάχος του τοιχώματος* 32

33 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Στερεός βραχίονας με πεπερασμένη δυστρεψία Στερεοί βραχίονες για την σύνδεση γραμμικώνεπιφανειακών στοιχειών Ζ Υ Βοηθητικές δοκοί: Χ Βοηθητικές δοκοί: Δυστένεια: A Δυστένεια: A Δυσκαμψία: I I X Z Δυσκαμψία: I I X Z Δυστρεψία: Δυστμησία: 3 J αt h η Y A X A Z t πh α 1 tanh 5 3 π h 2 t Δυστρεψία: Δυστμησία: J Y A X A Z 33

34 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Φέρων οργανισμός Ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία φέρων οργανισμός ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία Φέρων οργανισμός Ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (υπερβολικό μοντέλο) φέρων οργανισμός ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (υπερβολική σύλληψη μοντέλου) 34

35 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχώματα Ο/Σ Φέρων οργανισμός Ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (όμοια ή διαφόρων μεγεθών) τοίχωμα ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (όμοια ή διαφόρων μεγεθών) 35

36 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Συνδυασμός 2 ή 3 τοιχωμάτων σε διατάξεις τύπου Γ Τ Π ή και κλειστές διατάξεις πυρήνων Η προσομοίωση μπορεί να γίνει είτε με γραμμικά είτε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την προσομοίωση για την αναπαραγωγή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συμπεριφοράς των σύνθετων τοιχωμάτων 36

37 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται κατά τα γνωστά ισοδύναμος στύλος στο κέντρο βάρους του κάθε διακριτού τοιχώματος - Η σύνδεση στο επίπεδο των ορόφων γίνεται με βοηθητικούς βραχίονες βοηθητικοί βραχίονες ισοδύναμοι στύλοι στο ΚΒ κάθε τοιχώματος 37

38 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία - Τοποθετείται κατά τα γνωστά ισοδύναμος στύλος στο κέντρο βάρους του κάθε διακριτού τοιχώματος - Η σύνδεση στο επίπεδο των ορόφων γίνεται με βοηθητικούς βραχίονες - Απαιτείται υπολογισμός της δυστρεψίας ειδικά του βραχίονα πλάτης 38

39 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία - Χρησιμοποιείται σύστημα επιφανειακών στοιχείων για τη μόρφωση της γεωμετρίας του τοιχώματος Στερεοί βραχίονες με - Η σύνδεση στο επίπεδο των πεπερασμένη δυστρεψία ορόφων με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία γίνεται με βοηθητικούς άκαμπτους βραχίονες Στερεοί βραχίονες για την σύνδεση γραμμικώνεπιφανειακών στοιχειών Ζ Υ Χ 39

40 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Στερεοί βραχίονες με πεπερασμένη δυστρεψία Στερεοί βραχίονες για την σύνδεση γραμμικώνεπιφανειακών στοιχειών Ζ Υ Ισοδύναμοι στύλοι: Δυστένεια: Δυσκαμψία: Δυστρεψία: Δυστμησία: A I X JY b t 3 bt 12 3 αt h I Y *Πρέπει να ληφθούν επιπλέον οι συντελεστές σταδίου ΙΙ του ΕΑΚ 3 bt t πh α 1 tanh 5 3 π h 2 t * * A 5 A A 5 A X Y 6 6 * Χ Επιφανειακά στοιχεία: Τετράκομβα επιφανειακά στοιχεία κελύφους με πάχος ίσο με το πάχος του τοιχώματος* 40

41 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Σύνθετα Τοιχώματα Ο/Σ - Πυρήνες Στερεοί βραχίονες με πεπερασμένη δυστρεψία Στερεοί βραχίονες για την σύνδεση γραμμικώνεπιφανειακών στοιχειών Ζ Υ Βοηθητικές δοκοί: Χ Βοηθητικές δοκοί: Δυστένεια: A Δυστένεια: A Δυσκαμψία: I Δυσκαμψία: I Δυστρεψία: Δυστμησία: 3 J αt h η A t πh α 1 tanh 5 3 π h 2 t Δυστρεψία: Δυστμησία: J A 41

42 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Κόμβοι Ο/Σ Θέσεις σύνδεσης γραμμικών συνήθως στοιχείων με μεγάλη δυσκαμψία Συχνά το άκαμπτο μήκος των στοιχείων επί των κόμβων αγνοείται στην προσομοίωση Σε πολλά προγράμματα υπάρχει αυτοματοποιημένη επιλογή για την δυσκαμψία στην περιοχή του κόμβου Μεγάλη σημασία έχει η σωστή απόδοση της δυσκαμψίας στις συνδέσεις με τοιχώματα 42

43 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Μόνο θεμελίωση σε βράχο αντιστοιχεί σε συνθήκες πάκτωσης Η πλειοψηφία των εδαφών είναι ενδόσιμα τόσο υπό στατικά όσο και υπό σεισμικά φορτία Συνηθίζεται η χρήση ελατηριακών σταθερών για την προσομοίωση της ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης Σημαντική η προσομοίωση στη θεμελίωση των τοιχωμάτων όπου αναπτύσσονται υψηλές τιμές εντατικών μεγεθών 43

44 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προσομοίωση βάση μοντέλου Winkler Χρήση δείκτη εμπέδησης (ή δείκτης δυσκαμψίας - ελατηριακή σταθερά) Απαιτούνται έξι ελατηριακές σταθερές για τους έξι βαθμούς ελευθερίας Υ 2B Χ K Y K KrY ry 2L 2L K X K rx Κάτοψη θεμελίου Όψη θεμελίου Συνήθως λαμβάνονται μόνο ο κατακόρυφος μεταφορικός δείκτης (Κ Ζ ) και οι δυο στροφικοί γύρω από τους οριζόντιους άξονες (Κ rx και Κ ry ) K rz K Z 44

45 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προτεινόμενες τιμές δεικτών εμπέδησης (Gazetas, 1991 και 1997) Τετραγωνικά θεμέλια Μορφή απόκρισης Κατακόρυφη z Οριζόντια y (εγκάρσια διεύθυνση) Οριζόντια x (επιμήκης διεύθυνση) Δυσκαμψία Κ K z K 4.54GB 1 v y K Δυναμικός συντελεστής δυσκαμψίας με τη συχνότητα L B k k z z, v, α, 0 διαγραμμα 9GB 2 v x K y L k k, α, y y 0 διαγραμμα B k 1 x Λικνιστική Rx (γύρω από άξονα x) K rx 3.6GB 1 v 3 k α rx 0 Λικνιστική Ry (γύρω από άξονα y) K ry K rx 0.30 v 0.45: k α ry 0 L v 0.50 : k α ry 0 B Στρεπτική Kt k α 3 8.3GB t 0 α 0 ωβ V S L=Β: ήμισυ πλάτους θεμελίου, G: μέτρο διάτμησης εδάφους 45

46 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προτεινόμενες τιμές δεικτών εμπέδησης (Gazetas, 1991 και 1997) Θεμέλια τυχούσας διατόμης Μορφή απόκρισης Κατακόρυφη z Οριζόντια y (εγκάρσια διεύθυνση) Οριζόντια x (επιμήκης διεύθυνση) Δυσκαμψία Κ 2GL K z χ 1 v 2GL K y χ 2 v B K K GL 1 x y 0.75 v L Δυναμικός συντελεστής δυσκαμψίας με τη συχνότητα L k k, v, α, z z 0 διαγραμμα B L k k, α, y y 0 διαγραμμα B k 1 x α Ab 0 χ ωβ V A S b 4L 2 2B 2L Λικνιστική Rx (γύρω από άξονα x) Λικνιστική Ry (γύρω από άξονα y) 0.25 G 0.75 L B K I rx bx 1 v B L K G 0.75 L I ry by 1 v B Στρεπτική B K GJ t b L I,I ροπές αδρανείας θεμελίου J I I b bx by bx by k α rx 0 v 0.45: k α ry L v 0.50 : k α ry 0 B k α t 0 G: μέτρο διάτμησης εδάφους 46

47 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Υπολογισμός μέτρου διάτμησης εδάφους G 2 G ρv S ενώ G E 2 1 v Vs: η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων στο εδαφικό μέσο ρ: η πυκνότητα του εδαφικού υλικού Τα ελαστικά χαρακτηριστικά του εδάφους λαμβάνουν διαφορετικές τιμές υπό δυναμική φόρτιση σε σχέση με στατικές συνθήκες φόρτισης 47

48 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προσομοίωση ελαστικής έδρασης θεμελίων A A-A A συνεχής ελαστική έδραση s s s s s s cm,πεδ cn,πεδ cn cn cn cn cn cn cn cm,πεδ cn,πεδ μεμονωμένες ελατηριακές στηρίξεις 48

49 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα υπολογισμού δεικτών εμπέδησης θεμελίωσης (ζητείται η τοποθέτηση ελατηρίων στην συνδετήρια δοκό να γίνει ανά μέτρο) 6m Θεμέλιο 2x2m Συνδετήρια δοκός 6x1.2m A Τομή A-A Z X Y Έδαφος Vs=450m/s ρ=2t/m³ v=0.33 A 1.2m Εδαφικά χαρακτηριστικά Μονάδες: 2 t 2 m G ρ V KPa S 3 m s t m 1 m s 1 m s 1 N 3 t 1000 kgr 1000 kg Pa 1 KPa m s m s s m m s s m m s m 49

50 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα υπολογισμού δεικτών εμπέδησης θεμελίωσης (ζητείται η τοποθέτηση ελατηρίων στην συνδετήρια δοκό να γίνει ανά μέτρο) 6m Θεμέλιο 2x2m Συνδετήρια δοκός 6x1.2m A Τομή A-A Z X Y Έδαφος Θεμέλιο (L=B=1m) Vs=450m/s ρ=2t/m³ v= Μεταφορικό ελατήριο κατά z - Στροφικό ελατήριο γύρω από x - Στροφικό ελατήριο γύρω από y A 4.54GB KN C K N,πεδ z 1 v m 3 3.6GB C K KNm Μ,Χ rx 1 v C K K KNm Μ,Υ ry rx 1.2m 50

51 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα υπολογισμού δεικτών εμπέδησης θεμελίωσης (ζητείται η τοποθέτηση ελατηρίων στην συνδετήρια δοκό να γίνει ανά μέτρο) 6m Θεμέλιο 2x2m Συνδετήρια δοκός 6x1.2m A Τομή A-A Z X Y Συνδετήρια (αντιμετωπίζεται ως επιμήκες θεμέλιο (L=3m, B=0.6m) - Μεταφορικό ελατήριο κατά z Αλλά Έδαφος Vs=450m/s ρ=2t/m³ v=0.33 2GL K z χ 1 v Ab 2L 2B B KN χ 0.2 K z 4L 4L L m - 7 ελατήρια εν παραλλήλω άρα A C K C N z N m KN 1.2m για το κάθε ελατήριο 51

52 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προσομοίωση βάση μοντέλου Winkler Εναλλακτικός υπολογισμός ελατηριακών σταθερών Συνήθης χρήση στα διάφορα εμπορικά πακέτα λογισμικού Απαιτείται η γνώση του «δείκτη εδάφους» K s Τύπος εδάφους Όρια K s Μέση τιμή K s Χαλαρή (N SPT <10) (MN/m³) 12.9 (MN/m³) Άμμος* Μέση (10<N SPT <30) (MN/m³) 41.7 (MN/m³) Πυκνή (30<N SPT ) (MN/m³) 161 (MN/m³) Στιφρή (100kPa<c u <200kPa) (MN/m³) 24.1 (MN/m³) Άργιλος Πολύ Στιφρή (200kPa<c u <400kPa) (MN/m³) 48.2 (MN/m³) Σκληρή (400kPa<c u ) >96 (MN/m³) 96.4 (MN/m³) πηγή: Terzaghi, 1955 (αναδημοσίευση ΡΑΦ, 2011) 52

53 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προσομοίωση βάση μοντέλου Winkler Εναλλακτικός υπολογισμός ελατηριακών σταθερών Απαιτείται τροποποίηση τιμών K s (θεμέλιο BxL σε βάθος D) Αμμώδη εδάφη Αργιλικά εδάφη Συντελεστής διαστάσεων θεμελίου: (B πλ η διάσταση δοκιμαστικής πλάκας φόρτισης) n δ Β Β θ 2Β θ πλ 2 n δ Β Β πλ θ Συντελεστής σχήματος θεμελίου: 2 Βθ n 1 σ 3 2L θ 2 Βθ n 1 σ 3 2L θ Συντελεστής βάθους θεμελίου: D n 1 2 β Β θ Τελική τιμή K s : K n n n K s,τελ δ σ β s n 1 β 53

54 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Προσομοίωση βάση μοντέλου Winkler Εναλλακτικός υπολογισμός ελατηριακών σταθερών Τελικός υπολογισμός ελατηριακών σταθερών Κατακόρυφο ελατήριο: K K L B z s Στροφικό ελατήριο γύρω από Χ: K rx K s L x L 12 3 y Στροφικό ελατήριο γύρω από Υ: K ry K s L 3 x L 12 y 54

55 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα συνυπολογισμού ενδοσιμότητας θεμελίωσης (Ποτουρίδου, 2005 ) 55

56 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα συνυπολογισμού ενδοσιμότητας θεμελίωσης (Ποτουρίδου, 2005 ) Προσομοίωμα Α: πακτώσεις Προσομοίωμα Β: ελατήρια σε μεμονωμένα θεμέλια Προσομοίωμα Γ: ελατήρια σε θεμέλια με συνδετήριες δοκούς 56

57 Ιδιοπερίοδος T (sec) Μετακίνηση X (cm) Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα συνυπολογισμού ενδοσιμότητας θεμελίωσης (Ποτουρίδου, 2005 ) Αποτελέσματα αναλύσεων Προσομοίωση Α Β Γ 0 Αύξηση ιδιοπεριόδου και γενικότερης ευκαμψίας του φορέα Α 2.53 Β Προσομοίωση 2.43 Γ 57

58 Ροπη (ΚΝm) Ροπή (KNm) Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα συνυπολογισμού ενδοσιμότητας θεμελίωσης (Ποτουρίδου, 2005 ) Αποτελέσματα αναλύσεων Ροπή δοκού στο άκρο Ροπή στη βάση του τοιχείου A B Γ προσομοίωση 0 Α Β Γ προσομοίωση Σημαντική μείωση των αναπτυσσόμενων ροπών στο τοίχωμα (η μεγάλη διαφορά εδώ οφείλεται στο αρκετά μαλακό έδαφος που θεωρήθηκε) 58

59 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Θεμελίωση (ενδοσιμότητα εδάφους) Παράδειγμα συνυπολογισμού ενδοσιμότητας θεμελίωσης (Ποτουρίδου, 2005 ) Αποτελέσματα αναλύσεων Λόγω της ενδόσιμης θεμελίωσης τμήμα της φόρτισης παραλαμβάνεται με παραμόρφωση (στροφή) στις στηρίξεις του φορέα 59

60 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Δεν αποτελούν δομικό στοιχείο του φέροντος οργανισμού συνεπώς δεν συμμετέχουν στην προσομοίωση και τον υπολογισμό της παραλαβής φορτίων Οι πλινθοδομές κατασκευάζονται σε επαφή με το γύρω πλαίσιο Ο/Σ συνεπώς προσδίδουν πρόσθετη δυσκαμψία και αντοχή στον φορέα Παράλληλα επηρεάζουν την απόκριση παρεμποδίζοντας την παραμόρφωση του φέροντος οργανισμού σε σχέση με το γυμνό πλαίσιο Η επιρροή των τοιχοποιιών πλήρωσης είναι σημαντικότερη σε εύκαμπτα κτίρια 60

61 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Επιρροή τοιχοποιίας πλήρωσης: Αύξηση δυσκαμψίας μείωση Τ διαφοροποίηση σεισμικού φορτίου από το φάσμα του σεισμού (συνήθως αύξηση ανάλογα με το φάσμα Πρώτη γραμμή άμυνας της κατασκευής παραλαμβάνοντας μέρος της σεισμικής δράσης Ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων ιδίως σε περίπτωσης αστοχίας της τοιχοποιίας και μεταφοράς των φορτίων στο περιβάλλον πλαίσιο Ο/Σ Αυξάνεται γενικά η ικανότητα απορρόφησης σεισμικής ενέργειας με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο μηχανισμός ιεραρχημένης αστοχίας του φορέα 61

62 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Προσομοίωση με ισοδύναμη ράβδο (μοντέλο θλιβόμενης διαγωνίου) Ιδιότητες ράβδου: E A G S S 2 W A W cos α sin α Η ράβδος λειτουργεί μόνο σε θλίψη Ενδεικτική αλλαγή του προσανατολισμού των ισοδύναμων ράβδων ανάλογα με τη φόρτιση Συμπεριφορά τοιχοποιίας λόγω αστοχιών σε επίπεδα σεισμού σχεδιασμού??? Αδυναμία συνυπολογισμού σε γραμμική ελαστική ανάλυση. 62

63 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία Ερωτηματικά: - Πρόωρη αστοχία σε σεισμό κοντά στον σεισμό σχεδιασμού δεν επιτρέπει γραμμική ελαστική προσομοίωση - Επιλογή θέσεων επαφής με το γύρω πλαίσιο Ο/Σ 63

64 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Γενικότερα η συμπεριφορά των τοιχοποιιών πλήρωσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα: - λόγω της αβέβαιης δυσκαμψίας και αντοχής του σύνθετου υλικού από το οποίο αποτελείται - λόγω της μεγάλης ποικιλίας στις μεθόδους/τεχνοτροπίες κατασκευής της - λόγω της συχνής μεταβολής της θέσης και του αριθμού των τοιχοποιιών σε ένα κτίριο ακόμη και μετά την κατασκευή του - λόγω της πρόωρης αστοχίας των τοιχοποιιών σε σχέση με τον φέροντα οργανισμό Ο/Σ που απαιτεί μη γραμμική ανελαστική ανάλυση του φορέα Κατά συνέπεια η τοιχοποιία πλήρωσης συνήθως δεν προσομοιώνεται κατά την ανάλυση του φέροντα οργανισμού ενός κοινού οικοδομικού έργου 64

65 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Παράδειγμα συνυπολογισμού τοιχοποιίας πλήρωσης (Αλεξόπουλος 2004, Γκίνος 2005) - Εξετάστηκαν μικτά και αμιγή πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος - Κτίρια 2ώροφα 4ώροφα και 9ώροφα (α) πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια (β) πλαίσια με μερικό σύστημα πυλωτής (ανοίγματα σε κάποιες θέσεις) (γ) πλαίσια με πλήρες σύστημα πυλωτής (καμία τοιχοπλήρωση ισογείου) (δ) γυμνά πλαίσια - Μελετήθηκε τόσο ισχυρή όσο και ασθενής τοιχοποιία - Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο μέθοδοι προσομοίωσης 65

66 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Παράδειγμα συνυπολογισμού τοιχοποιίας πλήρωσης (Αλεξόπουλος 2004, Γκίνος 2005) - Ενδεικτική εικόνα 9ώροφου φορέα με προσομοίωση τοιχοπληρώσεων με ισοδύναμες ράβδους (σύστημα πυλωτής) 66

67 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Παράδειγμα συνυπολογισμού τοιχοποιίας πλήρωσης (Αλεξόπουλος 2004, Γκίνος 2005) - Αποτελέσματα (Μετακινήσεις οροφής ανηγμένες τιμές) Μικτά πλαίσια Αμιγή πλαίσια 67

68 Προσομοίωση δομικών στοιχείων: Τοιχοποιίες πλήρωσης Παράδειγμα συνυπολογισμού τοιχοποιίας πλήρωσης (Αλεξόπουλος 2004, Γκίνος 2005) - Αποτελέσματα (Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κτιρίου) Μικτά πλαίσια Αμιγή πλαίσια 68

69 Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Αδρανειακό προσομοίωμα φορέα - Καθορισμός αδρανειακών στοιχείων (μάζες) και στοιχείων δυσκαμψίας για την εκτέλεση ιδιομορφικών ή δυναμικών αναλύσεων - Ο καθορισμός των μαζών στο φορέα γίνεται με κάποιες παραδοχές βάση του ΕΑΚ Βάση των παραδοχών αποτελεί η θεώρηση διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών στα επίπεδα των ορόφων (α) μάζα συγκεντρωμένη στα επίπεδα των ορόφων (β) μάζα συγκεντρωμένη στο κέντρο βάρους του ορόφου (εφόσον ισχύει η διαφραγματική λειτουργία) προβλέπεται τυχηματική εκκεντρότητα (γ) Ορίζονται οι μεταφορικές μάζες και η ροπή αδράνεια μάζας 69

70 Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Υπολογισμός ροπής αδράνειας μάζας σε ορθογωνική κάτοψη J μ I I m x y μ (t/m²): η κατανεμημένη μάζα του ορόφου στο επίπεδο της κάτοψης Ι X - I y : οι ροπές αδράνειας της ορθογωνικής κάτοψης γύρω από άξονες Χ - Υ m i Λόγω της δυνατότητας μετακίνησης κάθε μεμονωμένης μάζας προκαλείται και μια στρεπτική ταλάντωση του κτιρίου γύρω από άξονα Ζ 70

71 Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Υπολογισμός ροπής αδράνειας μάζας σε ορθογωνική κάτοψη J μ I I m x y μ (t/m²): η κατανεμημένη μάζα του ορόφου στο επίπεδο της κάτοψης Ι X - I y : οι ροπές αδράνειας της ορθογωνικής κάτοψης γύρω από άξονες Χ - Υ Σm i J m Κατά την απλοποίηση του προσομοιώματος με συγκεντρωμένη μάζα πρέπει να δοθεί η στρεπτική αδράνεια μάζας ώστε να αναπαραχθεί η στρεπτική ταλάντωση του πραγματικού φορέα με τις κατανεμημένες μάζες 71

72 2 4 Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Παράδειγμα υπολογισμού στρεπτικής αδράνειας μάζας Να υπολογιστεί η θέση της συγκεντρωμένης μάζας και η τιμή της στρεπτικής ροπής μάζας (ροπής αδράνειας μάζας) στη κάτοψη 5 3 y KB1 KB2 x Δίνεται G+0.3Q=7.78 KN/m² Σημείωση: Ο υπολογισμός που ακολουθεί θεωρεί όλη τη μάζα ομοιόμορφα κατανεμημένη στον όροφο. Στην πραγματικότητα, τμήμα της μάζας από τις τοιχοποιίες είναι διατεταγμένο κυρίως περιμετρικά, επηρεάζοντας την τελική τιμή της ροπής αδράνειας μάζας ιδίως σε απλούς φορείς (Κίρτας και Νέλιος, 2012) 72

73 2 4 Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Παράδειγμα υπολογισμού στρεπτικής αδράνειας μάζας Να υπολογιστεί η θέση της συγκεντρωμένης μάζας και η τιμή της στρεπτικής ροπής μάζας (ροπής αδράνειας μάζας) στη κάτοψη 5 3 Εμβαδά τμημάτων: Α1=30m² Α2=6m² ΚΒ1 (2.5,3.0) ΚΒ2 (6.5,1.0) y KB1 ΚΒ KB2 ΚΒ κάτοψης: x A x A 2.5m 30m 6.5m 6m x 3.17m 2 2 A A 30m 6m 1 2 y A y A 3m 30m 1m 6m y 2.67m 2 2 A A 30m 6m 1 2 x 73

74 2 4 Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Παράδειγμα υπολογισμού στρεπτικής αδράνειας μάζας Να υπολογιστεί η θέση της συγκεντρωμένης μάζας και η τιμή της στρεπτικής ροπής μάζας (ροπής αδράνειας μάζας) στη κάτοψη 5 3 Συνολικό βάρος και μάζα ορόφου: KN m 2 B m 280 KN 2 B 280 m t g 9.81 y KB1 ΚΒ KB2 Κατανεμημένη μάζα ορόφου: m t t μ A 36 m m 2 2 x Μάζα κάθε τμήματος κάτοψης: 2 2 A 30 m A 6 m 1 2 m m t t m m t 4.76 t A 36 m A 36 m 74

75 2 4 Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Παράδειγμα υπολογισμού στρεπτικής αδράνειας μάζας Να υπολογιστεί η θέση της συγκεντρωμένης μάζας και η τιμή της στρεπτικής ροπής μάζας (ροπής αδράνειας μάζας) στη κάτοψη 5 3 I x1 Ροπές αδράνειας τμημάτων: 3 3 5m 6 m 12 90m m 5 m I 62.5m y I x2 3m 2 m m m 3 m I 4.5m y KB1 ΚΒ Ροπές αδράνειας μάζας τμημάτων: J μ (I I ) t / m m tm m1 x1 y y KB2 J μ (I I ) t /m m 5.15 tm m2 x2 y x 75

76 2 4 Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης Παράδειγμα υπολογισμού στρεπτικής αδράνειας μάζας Να υπολογιστεί η θέση της συγκεντρωμένης μάζας και η τιμή της στρεπτικής ροπής μάζας (ροπής αδράνειας μάζας) στη κάτοψη 5 3 Αποστάσεις μεταξύ ΚΒ: r x x y y m r x x y y y KB1 ΚΒ KB m Συνολική μαζική ροπή αδρανείας: J J m r 2 m ma A A x 2 2 J J m r J m r m m1 1 1 mb tm 23.78t m 5.15tm 4.76t m tm

77 Τέλος Ενότητας 77

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ συγκρίσεις αποτελεσμάτων του ΡΑΦ με το βιβλίο : Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες των Ι.Αβραμίδη Α. Αθανατοπούλου Κ.Μορφίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... xvii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... xviii 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ... 1-1 1.1 Η πραγματική κατασκευή και η "Στατική Μελέτη" της... 1-3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη 1 1990 Ο.Ε. της ΕΕΕ Πολ. Μηχ. του Τ.Ε.Ε (Αθήνα): 1. "Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραµµάτων ανάλυσης του φέροντος οργανισµού κτιριακών έργων". 2. " οκιµαστικά προβλήµατα ελέγχου προγραµµάτων γραµµικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 1: δυναμικά φορτία Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Θέματα Εξετάσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Ε.Μ. Εξάμηνο : 9 ο 23 Ιανουαρίου 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων Κεφάλαιο 6 Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζεται η προσομοίωση επίπεδου τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 3 η : Πιέσεις Επαφής Εδάφους Θεμελίου Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ.23 (ΝΟΚ) ΑΛΛΑΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ 529/03 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα

Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα Κεφάλαιο 9 Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 9 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης ενός φορέα. Τα βασικά αντικείμενα που

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης

Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης Κεφάλαιο 10 Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 10 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια Φ. Καραντώνη Τεχνική Μηχανική 1 φορείς Κάθε κατασκευή που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες

Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Βασικές έννοιες Σύνοψη Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων και οι βασικές απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ» Ο Δ Η Γ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Οκτώβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα

Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα Κεφάλαιο 5 Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 5 αναλύονται, με τη βοήθεια εφαρμοσμένου παραδείγματος, οι παράμετροι που αφορούν την προσομοίωση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα εξαμήνου

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα εξαμήνου Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Μάθημα: Αντισεισμικές Κατασκευές Ακαδ. έτος 2014-2015 Διδάσκοντες: Β. Πλεύρης, Β. Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα