Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις - Παραδείγματα Εκπαιδευτικές Σημειώσεις Γεώργιος Παναγόπουλος Εμμανουήλ Κίρτας Σέρρες, Μάρτιος 2016

2

3 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις - Παραδείγματα Εκπαιδευτικές Σημειώσεις Γεώργιος Παναγόπουλος Εμμανουήλ Κίρτας Σέρρες, Μάρτιος 2016

4

5

6

7 Περιεχόμενα 1 Διαστασιολόγηση πλακών Γενικά Είδη πλακών Φορτίσεις πλακών Απλά οπλισμένες πλάκες (κύριος οπλισμός σε μια διεύθυνση) Πλάκες πρόβολοι Διέρειστες πλάκες με δύο παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Τετραέρειστες πλάκες με l max /l min Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακες Czerny Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ Κύριος οπλισμός κάμψης Δευτερεύων οπλισμός απλά οπλισμένων πλακών Διαμόρφωση των οπλισμών κάμψης Οπλισμός διάτμησης Περιορισμός των παραμορφώσεων - Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚ Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚΟΣ Καθορισμός συνθηκών στήριξης Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Γενική περίπτωση Μεταφορά φορτίων σε απλά οπλισμένες πλάκες Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ Κύριος οπλισμός κάμψης Δευτερεύων οπλισμός απλά οπλισμένων πλακών Διαμόρφωση των οπλισμών κάμψης Οπλισμός διάτμησης Περιορισμός των παραμορφώσεων - Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 1

8 Περιεχόμενα Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚΩΣ Καθορισμός συνθηκών στήριξης Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Γενική περίπτωση Μεταφορά φορτίων σε απλά οπλισμένες πλάκες Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Ασκήσεις - Παραδείγματα Παράδειγμα 1 - Επίλυση απλά οπλισμένης πλάκας Εκφώνηση Λύση Παράδειγμα 2 - Επίλυση μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Εκφώνηση Λύση Παράδειγμα 3 - Επίλυση σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Εκφώνηση Λύση Βιβλιογραφία 99 2 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

9 Κατάλογος σχημάτων 1.1 Τυπικές μορφές διατομών πλακών Μονοέρειστες πλάκες (πρόβολοι) Κυριότεροι χαρακτηρισμοί συνήθων πλακών Διέρειστες, τριέρειστες και τετραέρειστες πλάκες οπλισμένες σε μία ή σε δύο διευθύνσεις Εναλλακτικός τρόπος συμβολισμού των στηρίξεων Πλάκες πρόβολοι Διέρειστες πλάκες με παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Διέρειστες πλάκες με παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Παράδειγμα όπλισης συνεχών διέρειστων πλακών με στηρίξεις Παράδειγμα όπλισης τετραέρειστης πλάκας με l max /l min Παράδειγμα όπλισης συνεχών τετραέρειστων πλακών με l max /l min Παράδειγμα σταυροειδούς όπλισης τετραέρειστων πλακών Συνδυασμοί στήριξης τετραέρειστων ορθογωνικών πλακών Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 2α Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 2β Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 3α Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 3β Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 5α Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 5β Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Ενδεικτικό διάγραμμα ροπών τετραέρειστων πλακών Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Οπλισμός διάτμησης πλακών. Συνδετήρες (αριστερά) ή κεκαμμένες ράβδοι (δεξιά) Συντελεστής Κ ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Συντελεστής A ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Κανόνας μερισμού των επιφανειών μια πλάκας. Παραγόμενη τραπεζοειδής φόρτιση και ισοδύναμη ομοιόμορφη Κατανομή των επιφανειών της πλάκας για τη μεταφορά των φορτίων στις δοκούς (διπλή γραμμή: πάκτωση, μονή γραμμή: απλή έδραση) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 3

10 Κατάλογος σχημάτων 1.31 Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 1,6 και 4 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 2 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 3 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 5 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Μεταφορά επιφανειακών φορτίων από απλά οπλισμένες πλάκες στις δοκούς Όπλιση αμφιέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας Κατασκευαστικό σχέδιο της πλάκας του προηγούμενου σχήματος Όπλιση τετραέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας. Διακρίνονται οι οπλισμοί διανομής και απόσχισης Κατασκευαστικό σχέδιο της πλάκας του προηγούμενου σχήματος Όπλιση προβόλου. Είναι δυνατόν τμήμα των οπλισμών της στήριξης να μη συνεχίζει σε όλο το μήκος του προβόλου Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Ενδεικτικό διάγραμμα ροπών τετραέρειστων πλακών Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Οπλισμός διάτμησης πλακών. Συνδετήρες (αριστερά) ή κεκαμμένες ράβδοι (δεξιά) Συντελεστής Κ ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Συντελεστής A ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Κανόνας μερισμού των επιφανειών μια πλάκας. Παραγόμενη τραπεζοειδής φόρτιση και ισοδύναμη ομοιόμορφη Κατανομή των επιφανειών της πλάκας για τη μεταφορά των φορτίων στις δοκούς (διπλή γραμμή: πάκτωση, μονή γραμμή: απλή έδραση) Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 1,6 και 4 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 2 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 3 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 5 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Μεταφορά επιφανειακών φορτίων από απλά οπλισμένες πλάκες στις δοκούς Όπλιση αμφιέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας Κατασκευαστικό σχέδιο της πλάκας του προηγούμενου σχήματος Όπλιση τετραέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας. Διακρίνονται οι οπλισμοί διανομής και απόσχισης Κατασκευαστικό σχέδιο της πλάκας του προηγούμενου σχήματος Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

11 Κατάλογος σχημάτων 1.58 Όπλιση προβόλου. Είναι δυνατόν τμήμα των οπλισμών της στήριξης να μη συνεχίζει σε όλο το μήκος του προβόλου Παράδειγμα 1 - Κάτοψη Παράδειγμα 1 - Λωρίδες πλάτους 1m για τη στατική επίλυση Παράδειγμα 1 - Διαγράμματα ροπών Παράδειγμα 2 - Κάτοψη Παράδειγμα 2 - Λωρίδες πλάτους 1m για τη στατική επίλυση Παράδειγμα 2 - Διαγράμματα ροπών Παράδειγμα 3 - Κάτοψη Παράδειγμα 3 - Διάγραμμα ροπών Παράδειγμα 3 - Κατασκευαστικό σχέδιο Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 5

12

13 Κατάλογος πινάκων 1.1 Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 2α Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 2β Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 3α Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 3β Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 5α Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 5β Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου Συσχέτιση λόγου l/d με το ποσοστό οπλισμού Ελάχιστες τιμές απαιτούμενου πάχους πλάκας κατά ΕΚΩΣ Εμβαδόν ράβδων οπλισμού σε πλάτος 1.00m Συσχέτιση λόγου l/d με το ποσοστό οπλισμού Ελάχιστες τιμές απαιτούμενου πάχους πλάκας κατά ΕΚΩΣ Εμβαδόν ράβδων οπλισμού σε πλάτος 1.00m Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 7

14

15 Κεφάλαιο 1 Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 1.1 Γενικά Τα υποστυλώματα, μαζί με τα τοιχώματα, αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των κατασκευών από Ο/Σ. Όπως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη συνολική στατική επάρκεια μιας κατασκευής, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της ανωδομής (δοκοί και πλάκες). Έντονες βλάβες σε υποστυλώματα ή τοιχώματα έχουν μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσουν στην (μερική ή ολική) κατάρρευση της κατασκευής, ιδιαίτερα στην περίπτωση σεισμικών διεγέρσεων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαστασιολόγηση και την κατασκευή τους. Στο Σχήμα?? παρουσιάζονται διάφορες τυπικές μορφές υποστυλωμάτων Ο/Σ που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Οι κοίλες διατομές είναι εξαιρετικά σπάνιες στα συνήθη οικοδομικά έργα, εμφανίζονται όμως πολύ συχνά σε γέφυρες. Σχήμα 1.1: Τυπικές διατομές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 9

16 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 1.2 Εντατικά μεγέθη υποστυλωμάτων Τα υποστυλώματα αποτελούν συνήθως συνθετικά στοιχεία μονώροφων ή πολυωρόφων πλαισίων (Σχήμα??) τα οποία κατά κανόνα ανήκουν σε δύο διευθύνσεις της κάτοψης των κτιρίων (πχ. διευθύνσεις Χ και Υ, Σχήμα??). Για τον λόγο αυτό η καταπόνησή τους είναι και αυτή σε δύο διευθύνσεις, υπάρχουν δηλαδή καμπτικές ροπές και τέμνουσες δυνάμεις που παραμορφώνουν τα υποστυλώματα τόσο κατά τη διεύθυνση Χ, όσο και κατά την διεύθυνση Υ (διαξονική καταπόνηση). Σχήμα 1.2: Όψη τυπικού πλαισίου απλού οικοδομικού έργου Σχήμα 1.3: Κατόψεις κατασκευών με αμιγώς πλαισιακό ή μικτό σύστημα Επιπλέον, στα υποστυλώματα υπάρχει πάντα αξονικό φορτίο λόγω των κατακόρυφων φορτίων όλων των υπερκείμενων ορόφων. Το αξονικό αυτό για κατακόρυφα φορτία είναι (προφανώς) πάντα θλιπτικό, υπάρχει όμως περίπτωση για έντονες σεισμικές διεγέρσεις σε κάποια (συνήθως περιμετρικά) υποστυλώματα να εμφανιστούν και εφελκυστικά αξονικά φορτία. Όπως και στις δοκούς, τα συνηθέστερα φορτία που καταπονούν τα υποστυλώματα από Ο/Σ είναι τα κατακόρυφα φορτία (ίδιο βάρος, ωφέλιμα φορτία κτλ.) και ο σεισμός. Ο σχεδιασμός για σεισμικές δράσεις δεν αποτελεί αντικείμενο των σημειώσεων αυτών 10 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

17 1.2 Εντατικά μεγέθη υποστυλωμάτων και δε θα αντιμετωπιστεί σε βάθος, ωστόσο σε διάφορα σημεία θα γίνεται αναφορά και σε αυτές καθώς είναι μία από τις αναπόφευκτες φορτίσεις και τις σημαντικότερες αιτίες βλαβών για τις κατασκευές του ελληνικού χώρου Εντατικά μεγέθη υποστυλωμάτων λόγω κατακόρυφων φορτίων Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα εντατικά μεγέθη που συνήθως εμφανίζονται στα υποστυλώματα συνήθων οικοδομικών έργων λόγω των κατακόρυφων φορτίων παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα (Σχήμα??): Εσωτερικά υποστυλώματα Μεγάλες τιμές αξονικών δυνάμεων N sd Μικρές τιμές (σχεδόν μηδενικές) των καμπτικών ροπών M sd Μικρές τιμές (σχεδόν μηδενικές) των τεμνουσών V sd Εξωτερικά υποστυλώματα Μεγάλες τιμές αξονικών δυνάμεων N sd Υπολογίσιμου μεγέθους τιμές των καμπτικών ροπων M sd Υπολογίσιμου μεγέθους τιμές των τεμνουσών V sd Σχήμα 1.4: Διαγράμματα εντατικών μεγεθών υποστυλωμάτων υπό φορτία βαρύτητας (Πενέλης και συν [1]) Εντατικά μεγέθη υποστυλωμάτων λόγω συνδυασμού κατακόρυφων φορτίων και σεισμού Ο σεισμικός συνδυασμός στην οριακή κατάσταση αστοχίας είναι σύμφωνα με τον EC8 [2] S d = G + ψ 2 Q + E (ψ 2 = 0.30 για κατοικίες) (1.1) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 11

18 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Οι σεισμικές δυνάμεις Ε είναι δυνατό να έχουν είτε θετικές, είτε αρνητικές τιμές λόγω της ανακυκλιζόμενης δράσης της σεισμικής διέγερσης. Τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν για συνδυασμό κατακόρυφων φορτίων με σεισμό φαίνονται στο Σχήμα??. Σχήμα 1.5: Διαγράμματα εντατικών μεγεθών υποστυλωμάτων υπό φορτία βαρύτητας και σεισμό (Πενέλης και συν [1]) Τόσο για τα εσωτερικά, όσο και τα εξωτερικά υποστυλώματα: Οι τιμές των αξονικών φορτίων N sd παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες τιμές, αλλά πάντως μικρότερες από την περίπτωση των κατακόρυφων φορτίων χωρίς σεισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί στο σεισμικό συνδυασμό υπάρχουν συντελεστές γ g = 1.00 και γ q = 0.30 αντί για γ g = 1.35 και γ q = 1.50 που είχε ο συνδυασμός των κατακόρυφων φορτίων Ιδιαίτερα για τους εξωτερικούς στύλους οι τιμές των αξονικών παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση λόγω της επιρροής των σεισμικών δράσεων. Λόγω της διακύμανσης αυτής είναι δυνατό να εμφανιστούν στις θέσεις αυτές ακόμα και εφελκυστικές αξονικές δυνάμεις. Οι τιμές των καμπτικών ροπών M sd παρουσιάζουν μεγάλες τιμές με εναλλασσόμενο πρόσημο Οι τιμές των τεμνουσών δυνάμεων V sd παρουσιάζουν επίσης μεγάλες τιμές με εναλλασσόμενο πρόσημο Οι τιμές των ροπών είναι σημαντικές στην κεφαλή και τον πόδα των υποστυλωμάτων και μηδενίζονται περίπου στη μέση του ύψους τους Στην περίπτωση που υπάρχουν και τοιχώματα, ένα σημαντικό μερίδιο της σεισμικής δράσης παραλαμβάνεται από αυτά, οπότε οι τιμές των ροπών και των τεμνουσών στα υποστυλώματα μειώνονται σημαντικά. 1.3 Προέχουσα θλίψη διατομών Ο/Σ Προέχουσα θλίψη είναι η εντατική κατάσταση σε μια διατομή Ο/Σ στην οποία η συμπεριφορά λόγω της θλιπτικής αξονικής δύναμης είναι αυτή που χαρακτηρίζει κατά 12 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

19 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης κύριο λόγο την απόκριση της διατομής. Οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις καθύψος της διατομής είναι ως επί το πλείστον θλιπτικές. Μια διατομή θεωρείται ότι καταπονείται από προέχουσα θλίψη όταν η θλιπτική δύναμη N d (σε απόλυτη τιμή) που αναπτύσσεται είναι μεγαλύτερη από το 1/10 της θλιπτικής αντοχής της διατομής του δομικού στοιχείου, όταν δηλαδή η απόλυτη τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου ν d είναι μεγαλύτερη από το ν d = N d A c f cd 0.10 (1.2) Τα υποστυλώματα είναι δομικά στοιχεία που συνήθως καταπονούνται από προέχουσα θλίψη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις καταπόνησης, ιδιαίτερα για σεισμικές διεγέρσεις. Ο διαμήκης οπλισμός των διατομών που καταπονούνται από προέχουσα κάμψη τοποθετείται, όπως παρουσιάστηκε στο κεγάλαιο των δοκών, στην ακραία παρειά της εφελκυόμενος (και ενδεχομένως και της θλιβόμενης) παρειάς της διατομής. Στα υποστυλώματα όπου η ανακυκλιζόμενη σεισμική δράση ενδέχεται να μεταβάλλει το πρόσημο των καμπτικών ροπών η συμμετρική τοποθέτηση των οπλισμών είναι ουσιαστικά επιβεβλημένη καθώς η εφελκυόμενη και η θλιβόμενη ζώνη εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της διέγερσης. Ο υπολογισμός των διατομών που καταπονούνται σε προέχουσα θλίψη γίνεται με τη βοήθεια των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Ο προσδιορισμός της αντοχής των δομικών στοιχείων που καταπονούνται από προέχουσα θλίψη είναι δυνατό να γίνει χρησιμοποιώντας εξισώσεις αντίστοιχες με αυτές των υπόλοιπων περιπτώσεων καταπόνησης, οι εξισώσεις όμως αυτές είναι συνήθως πολύπλοκες στη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαγράμματα (νομογραφήματα) τα οποία ονομάζονται διαγράμματα αλληλεπίδρασης καθώς προσδιορίζουν τον οπλισμό των δομικών στοιχείων για την συνδυασμένη δράση (αλληλεπίδραση) ροπής και αξονικού φορτίου (M + N). Τα διαγράμματα αυτά έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα αν πρόκειται για μονοαξονική κάμψη (συνδυασμός M + N) ή για διαξονική κάμψη (συνδυασμός M x + M y + N), όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια (??) Διαγράμματα αλληλεπίδρασης για μονοαξονική κάμψη Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για μονοαξονική κάμψη έχουν τη γενική μορφή που φαίνεται στο σχήμα??. Ουσιαστικά δείχνουν την αντοχή σε κάμψη της διατομής για τα διάφορα επίπεδα του αξονικού φορτίου. Υπολογίζονται σύμφωνα με όσα έχουν αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 5 για τις παραμορφώσεις της διατομής (πχ. ϵ c = 3.5, ϵ s = 67.5, κτλ). Το ανώτατο σημείο του διαγράμματος (Α) αντιστοιχεί στην αντοχή της διατομής σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 13

20 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων καθαρή σύνθλιψη και το κατώτατο (F) σε καθαρό εφελκυσμό. Το σημείο C αντιστοιχεί στο επίπεδο αξονικής δύναμης για το οποίο η ροπή που μπορεί να αναπτυχθεί είναι η μέγιστη δυνατή για τη διατομή. Το σημείο αντιπροσωπεύει μια ισορροπημένη αστοχία (balanced failure), κατά την οποία η σύνθλιψη του σκυροδέματος (ϵ c = 3.5 ) και η διαρροή του οπλισμού (ϵ s = ϵ y ) συμβαίνουν ταυτόχρονα. Σχήμα 1.6: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης με τις κατανομές παραμορφώσεων σε χαρακτηριστικά σημεία (Ζαράρης, 2002 [3]) Όπως φαίνεται στα διαγράμματα αλληλεπίδρασης που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες το σημείο C συνήθως αντιστοιχεί σε επίπεδο αξονικού φορτίου ν Ορθογωνικές διατομές Στα διαγράμματα αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού των δομικών στοιχείων είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται οι τιμές των ροπών κάμψης M d και των αξονικών δυνάμεων N d αυτούσιες καθώς θα προέκυπτε ένας άπειρος αριθμός πιθανών διαγραμμάτων. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται οι αδιάστατες, ανηγμένες τιμές τους µ d και ν d οι οποίες για ορθογωνικές διατομές προκύπτουν από τις παρακάτω σχέσεις. Παρατηρείται ότι στις σχέσεις αυτές το αξονικό φορτίο εμφανίζεται με το πρόσημό του καθώς μας ενδιαφέρει αν είναι εφελκυστικό ή θλιπτικό ενώ η ροπή σε απόλυτη τιμή, λόγω της συμμετρικής τοποθέτησης του οπλισμού. ν d = N d A c f cd = N d b h f cd (1.3) 14 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

21 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης µ d = M d A c h f cd = M d b h 2 f cd (1.4) όπου: b το πλάτος της διατομής h το ύψος της διατομής (και προφανώς όχι το ύψος του δομικού στοιχείου) A c το εμβαδόν της διατομής σκυροδέματος (A c = b h) Όπως είναι λογικό, υπάρχει μια σειρά διαφορετικών διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ανάλογα με τον τύπο της διατομής (πχ ορθογωνική, κυκλική κτλ), τη διάταξη των οπλισμών, την ποιότητα του χάλυβα και το μέγεθος της επικάλυψης. Βάσει των τιμών των µ και ν υπολογίζεται το μηχανικό ποσοστό οπλισμού ω και από αυτό το συνολικό απαιτούμενο εμβαδόν οπλισμού A s,tot (συχνά αναφέρεται απλά ως A s ) μέσω της σχέσης: A s = ω b h fcd f yd (1.5) Ο οπλισμός της κάθε παρειάς στο επίπεδο της φόρτισης είναι A s1 = A s2 = A s 2. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για ορθογωνικές διατομές (Καραβεζύρογλου, 2013 [4]). Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 15

22 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.7: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός στις παράλληλες προς τον άξονα κάμψης πλευρές, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.05, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.8: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός στις παράλληλες προς τον άξονα κάμψης πλευρές, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.10, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) 16 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

23 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.9: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός στις παράλληλες προς τον άξονα κάμψης πλευρές, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.15, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.10: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός στις παράλληλες προς τον άξονα κάμψης πλευρές, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.20, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 17

24 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.11: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στην περίμετρο της διατομής, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.05, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.12: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στην περίμετρο της διατομής, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.10, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) 18 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

25 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.13: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στην περίμετρο της διατομής, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.15, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.14: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή (οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στην περίμετρο της διατομής, σκυρόδεμα C50/60, B500C, d 1 /h = 0.20, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 19

26 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Κυκλικές διατομές Tα διαγράμματα αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού των κυκλικών διατομών είναι παρόμοια με αυτά των ορθογωνικών. Χρησιμοποιούνται και πάλι οι αδιάστατες, ανηγμένες τιμές τους µ d και ν d οι οποίες για προκύπτουν από τις παρακάτω σχέσεις: ν d = N d h 2 f cd (1.6) µ d = M d h 3 f cd (1.7) Βάσει των τιμών των µ και ν υπολογίζεται το μηχανικό ποσοστό οπλισμού ω και από αυτό το συνολικό απαιτούμενο εμβαδό οπλισμού A s μέσω της σχέσης: A s = ω h 2 fcd f yd (1.8) Ο οπλισμός που τοποθετείται κατανεμημένος σε ίσες αποστάσεις στην εξωτερική περίμετρο της διατομής. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για κυκλικές διατομές (Καραβεζύρογλου, 2013 [4]). 20 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

27 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.15: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για κυκλική διατομή (σκυρόδεμα C50/60, B500C, d/h = 0.90, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.16: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για κυκλική διατομή (σκυρόδεμα C50/60, B500C, d/h = 0.80, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 21

28 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.17: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για κυκλική διατομή (σκυρόδεμα C50/60, B500C, d/h = 0.70, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) Σχήμα 1.18: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για κυκλική διατομή (σκυρόδεμα C50/60, B500C, d/h = 0.60, Καραβεζύρογλου, 2013 [4]) 22 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

29 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Διαγράμματα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη Η συνηθέστερη καταπόνηση των υποστυλωμάτων είναι η διαξονική κάμψη υπό αξονική φόρτιση. Στην περίπτωση αυτή η διατομή καταπονείται και κατά τις δύο διευθύνσεις με καμπτικές ροπές, πχ. M x και M y (ή M xd και M xd, ενώ συχνά εμφανίζονται και ως M y και M z ). Κατά τη διαξονική κάμψη, η ουδέτερη γραμμή είναι κεκλιμένη ως προς τις διευθύνσεις των πλευρών της διατομής (Σχήμα??), γι αυτό και συχνά ονομάζεται και λοξή κάμψη. Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης αντιστοιχούν ουσιαστικά σε επιφάνειες αλληλεπίδρασης των δύο ροπών με την αξονική δύναμη, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα??. Οι παραδοχές για τον υπολογισμό είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν και στην περίπτωση της μονοαξονικής κάμψης Σχήμα 1.19: Ορθογωνική διατομή δομικού στοιχείου με ροπές κάμψης ως προς τους δύο άξονες συμμετρίας και με ορθή δύναμη στο κέντρο (Ζαράρης, 2002 [3]) Όπως και στην περίπτωση της μονοαξονικής κάμψης, σε μια ορθογωνική διατομή οι ανηγμένες τιμές των ροπών µ x, µ y και του αξονικού φορτίου ν d υπολογίζονται ως εξής: ν d = µ x = µ y = N d A c f cd = M xd A c h f cd = M yd A c d f cd = Στη συνέχεια ορίζονται οι µ 1 και µ 2 ως εξής: µ 1 = max { µ x, µ y } N d b h f cd (1.9) M xd b h 2 f cd (1.10) M yd b 2 h f cd (1.11) µ 2 = min { µ x, µ y } (1.12) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 23

30 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.20: Επιφάνεια αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με αξονικό φορτίο (Ζαράρης, 2002 [3]) και το μηχανικό ποσοστό οπλισμού ω από το κατάλληλο διάγραμμα αλληλεπίδρασης, ώστε τελικά να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος οπλισμός από τη σχέση: A s = ω b h fcd f yd (1.13) Στη συνήθη περίπτωση που η τιμή της ν d δε συμπίπτει με αυτές που παρουσιάζονται στα διαγράμματα, υπολογίζεται το ω για την αμέσως μικρότερη και την αμέσως μεγαλύτερη τιμή της ν d και η τελική του τιμή προκύπτει με γραμμική παρεμβολή. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης που υπολογίστηκαν από τους Papanikolaou & Sextos [5]. 24 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

31 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Οπλισμός συγκεντρωμένος στις 4 γωνίες Σχήμα 1.21: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.05, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 25

32 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.22: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.05, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 26 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

33 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.23: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.10, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 27

34 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.24: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.10, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 28 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

35 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.25: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.15, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 29

36 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.26: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με τοποθέτηση του οπλισμού στις γωνίες του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.15, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 30 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

37 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στις 4 παρειές Σχήμα 1.27: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.05, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 31

38 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.28: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.05, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 32 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

39 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.29: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.10, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 33

40 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.30: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.10, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 34 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

41 1.4 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Σχήμα 1.31: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.15, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 35

42 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.32: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για διαξονική κάμψη με ομοιόμορφη κατανομή του οπλισμού στις παρειές του στύλου (σκυρόδεμα C50/60, B500C, b 1 /b = h 1 /h = 0.15, Papanikolaou & Sextos, 2016 [5]). Μεγέθυνση. 36 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

43 1.5 Διατάξεις του Ευρωκώδικα για τα υποστυλώματα 1.5 Διατάξεις του Ευρωκώδικα για τα υποστυλώματα Γεωμετρικά στοιχεία Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 [6] ως υποστύλωμα θεωρείται ένα κατακόρυφο στοιχείο με λόγο διαστάσεων διατομής: h c /b c 4.0, όπου h c b c (μεγαλύτερες αναλογίες πλευρών αντιστοιχούν σε τοιχώματα). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 [2] θα πρέπει: Υποστυλώματα ΚΠΜ, ΚΠΥ με συντελεστή μεταθετότητας ορόφου θ > 0.1: b c l max /10 Υποστυλώματα ΚΠY: b c 250mm Εμβαδόν διατομής (θεωρώντας ως θετικό το θλιπτικό αξονικό φορτίο) Υποστυλώματα ΚΠΜ: ν d = N d /(A c f cd ) 0.65 Υποστυλώματα ΚΠΥ: ν d = N d /(A c f cd ) Επιτρεπόμενα υλικά Όπως και στις δοκούς χρησιμοποιείται σκυρόδεμα ποιότητας C16 ή υψηλότερης αντοχής. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται λείοι χάλυβες ως διαμήκεις οπλισμοί των υποστυλωμάτων. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός διαμήκων ράβδων είναι 4 για ορθογωνικά υποστυλώματα και 6 για κυκλικά. Στην περίπτωση πολυγωνικών υποστυλωμάτων τοποθετείται μία διαμήκης ράβδος σε κάθε γωνία. Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων δεν συνιστάται να μην είναι μικρότερη από 14mm. Σε μία διατομή μπορεί να χρησιμοποιούνται το πολύ δύο διαφορετικές διάμετροι διαμήκων ράβδων και θα πρέπει να ισχύει L,min 2 3 L,max (1.14) όπου L η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού (L: longitudinal) Ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά διαμήκους οπλισμού Τα ελάχιστα και μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά του διαμήκους οπλισμού των υποστυλωμάτων είναι: ρ min = 0.01 ρ max = 0.04 (1.15) εκτός των περιοχών των ενώσεων με υπερκάλυψη (όπου το ρ max επιτρέπεται να φτάσει το 0.08) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 37

44 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Παρατήρηση: Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε παλαιότερη έκδοση του ελληνικού κανονισμού σκυροδέματος (ΝΕΚΩΣ, 1991 [7]) υπήρχε μία διάταξη σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού σε κάθε παρειά υποστυλώματος έπρεπε να είναι ρ παρ min = Η διάταξη αυτή έχει πλέον καταργηθεί, ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως τάξη μεγέθους για την τοποθέτηση του διαμήκους οπλισμού καθώς είναι ευκολότερο στο μηχανικό να υπολογίζει τους οπλισμούς που πρέπει να τοποθετήσει σε μία παρειά από το να υπολογίζει το συνολικό οπλισμό και να τον κατανέμει στη συνέχεια στις 4 παρειές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιοι πρακτικοί κανόνες με τους οποίους διευκολύνεται η τοποθέτηση των οπλισμών στα υποστυλώματα. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 [2], σε υποστυλώματα με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να συγκρατούνται από συνδετήρες και διατάσσονται κατά μήκος της περιμέτρου της διατομής, έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην ξεπερνά τα 200mm για ΚΠΜ ή 150mm για ΚΠΥ Εγκάρσιος οπλισμός υποστυλωμάτων Η διαδικασία υπολογισμού των υποστυλωμάτων σε διάτμηση είναι όμοια με αυτήν που περιγράφηκε στις δοκούς. Ωστόσο, στα υποστυλώματα οι απαιτήσεις εγκάρσιου οπλισμού, κυρίως για λόγους περίσφιξης και αύξησης της πλαστιμότητας, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να συγκρατούνται από πυκνούς συνδετήρες, με μικρή κατά το δυνατόν διάμετρο. Για μεγάλα υποστυλώματα η συγκράτηση μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια σιγμοειδούς οπλισμού (εγκάρσιοι σύνδεσμοι). Σε κυκλικά υποστυλώματα η σωστή συγκράτηση μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια κυκλικών συνδετήρων ή (ακόμα καλύτερα) σπειροειδούς οπλισμού. Ελάχιστη διάμετρος συνδετήρων: w,min = max(6mm, L,max /4) Ελάχιστη διάμετρος ράβδων συγκολλητών πλεγμάτων: min = 5mm Απόσταση μεταξύ συνδετήρων: s cl,max = min(20 L,min, b c, 400mm) Απαιτείται απόσταση 0.6 s cl,max στις ακόλουθες περιοχές: Στα άκρα (κεφαλή, πόδας) σε μήκος h c Στο μήκος υπερκάλυψης εφόσον L,max 14mm, όπου απαιτούνται τουλάχιστον 3 συνδετήρες Σε περιοχές εκτροπής των ράβδων με κλίση >(1:12) (π.χ. θέση μεταβολής της διατομής του υποστυλώματος), οι δυνάμεις εκτροπής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διάταξη των συνδετήρων Ράβδοι σε γωνίες συγκρατούνται από εγκάρσιο οπλισμό Διαμήκεις ράβδοι της θλιβόμενης παρειάς δεν επιτρέπεται να απέχουν >150mm από συγκρατούμενη ράβδο 38 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

45 1.5 Διατάξεις του Ευρωκώδικα για τα υποστυλώματα Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών διαµήκων ράβδων συγκρατούµενων µε συνδετήρες δεν υπερβαίνει τα 200mm για ΚΠΜ και 150mm για ΚΠΥ Κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Σε ένα υποστύλωμα ορίζονται ως κρίσιμες περιοχές l cr (Σχήμα??) οι εξής: Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος πάνω και κάτω από τους κόμβους σε απόσταση από την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με Υποστυλώματα ΚΠΜ : l cr = max(h c, l cl /6, 450mm) Υποστυλώματα ΚΠY : l cr = max(1.5h c, l cl /6, 600mm) l cr = l cl εφόσον l c /h c 3 Όταν υπάρχει τοίχος από τη μία πλευρά υποστυλώματος, τότε όλο το ύψος του θεωρείται κρίσιμο. Το ίδιο ισχύει για τα γωνιακά υποστυλώματα, τα οποία έχουν τοίχο από τη μία πλευρά τους κατά x ή και κατά y. Όταν ένα υποστύλωμα έχει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές του τοίχο, ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος του ορόφου, το σύνολο του ύψους θεωρείται κρίσιμο. Όταν το υποστύλωμα συνδέεται με τοίχωμα σε μέρος του ύψους του τότε κρίσιμο θεωρείται το υπόλοιπο ύψος Σχήμα 1.33: Κρίσιμα ύψη υποστυλωμάτων Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο να μη σχηματίζονται κοντά υποστυλώματα (είτε πραγματικά κοντά είτε λόγω της διακοπής των τοιχοπληρώσεων σε τμήμα του ύψους των ορόφων), τα οποία παρουσιάζουν έντονα προβλήματα σε διάτμηση, κυρίως στις σεισμικές διεγέρσεις όπου υπάρχει σημαντική πιθανότητα να αστοχήσουν με ιδιαίτερα ψαθυρό τρόπο («αστοχία εκρηκτικού τύπου»). Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 39

46 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 1.6 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων Με βάση ότι έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής και με δεδομένο ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι» δεν εξετάζεται η περίπτωση σεισμικών δράσεων, η διαδικασία διαστασιολόγησης ενός υποστυλώματος Ο/Σ σε κάμψη μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω βήματα. 1. Αναγνώριση του στατικού συστήματος και επίλυσή του 2. Λήψη απόφασης αν η κεφαλή και ο πόδας του υποστυλώματος (ήτοι οι θέσεις όπου οι ροπές παίρνουν τις μέγιστες τιμές τους) θα οπλιστούν με τον ίδιο οπλισμό. Σε συνήθη οικοδομικά τοποθετείται ο ίδιος οπλισμός, σε μεγαλύτερα έργα όμως είναι πιθανό να διαφέρει. 3. Υπολογισμός των ανηγμένων τιμών της ροπής (ή των ροπών στην περίπτωση διαξονικής κάμψης) σχεδιασμού µ d (ή µ x και µ y και κατ επέκταση µ 1 και µ 2 ) και του αξονικού φορτίου ν d 4. Έλεγχος ότι η απόλυτη τιμή της ανηγμένης τιμής του (θλιπτικού) αξονικού φορτίου ν d 0.65 ή ν d 0.55 για ΚΠΜ ή ΚΠΥ, αντίστοιχα. Αν όχι απαιτείται αλλαγή διατομής. 5. Υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού με βάση το κατάλληλο διάγραμμα αλληλεπίδρασης 6. Σύγκριση του απαιτούμενου οπλισμού με τον ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο που ορίζει ο ΕΚ. 7. Αν προκύψει A s,tot A s,min = ρ min A c τότε τοποθετείται ο ελάχιστος οπλισμός 8. Αν προκύψει A s,tot A s,max = ρ max A c τότε απαιτείται αλλαγή διατομής και επανάληψη της διαδικασίας. 9. Επιλογή ράβδων οπλισμού και έλεγχος των μεταξύ τους αποστάσεων ώστε η απόσταση µεταξύ διαδοχικών διαµήκων ράβδων συγκρατούµενων µε συνδετήρες να μην υπερβαίνει τα 200mm για ΚΠΜ και 150mm για ΚΠΥ 10. Τοποθέτηση του οπλισμού στη διατομή και σχεδίαση ενδεικτικών σκαριφημάτων με τη θέση του Ειδικά για την περίπτωση των υποστυλωμάτων η επιλογή και η τοποθέτηση των ράβδων οπλισμού καθώς και η σύγκριση με τον ελάχιστο απαιτούμενο οπλισμό, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι γωνιακές ράβδοι λειτουργούν ταυτόχρονα σε δύο παρειές. Παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές περιπτώσεις επιλογής ράβδων, η πρώτη για την περίπτωση μονοαξονικής κάμψης (κύριος οπλισμός στις δύο παρειές) και η δεύτερη για αυτή της διαξονικής κάμψης (ισοκατανομή του οπλισμού). 40 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

47 1.6 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων Μονοαξονική κάμψη (κύριος οπλισμός στις δύο παρειές) 1. Υπολογισμός του A s,tot από το κατάλληλο διάγραμμα αλληλεπίδρασης 2. Στην περίπτωση που A s,min A s,tot A s,max τοποθετείται σε κάθε κύρια παρειά A s,tot /2 και στις πλευρικές παρειές τοποθετούνται ράβδοι μικρότερης διαμέτρου (μία ή δύο κλίμακες μικρότερες) έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην ξεπερνά τα 200mm για ΚΠΜ και 150mm για ΚΠΥ 3. Στην περίπτωση που A s,tot A s,min τότε: (αʹ) Για τις δύο κύριες παρειές τοποθετείται οπλισμός βάσει της παλιότερης διάταξης του ΝΕΚΩΣ (1991 [7]), δηλαδή ρ παρ min = 0.004, οπότε και A παρ s,min = ρ παρ min A c (βʹ) Στις πλευρικές παρειές τοποθετούνται ράβδοι μικρότερης διαμέτρου (μία ή δύο κλίμακες μικρότερες) έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην ξεπερνά τα 200mm για ΚΠΜ και 150mm για ΚΠΥ (γʹ) Ελέγχεται ότι το συνολικό εμβαδόν οπλισμού που τοποθετήθηκε με τον τρόπο αυτόν να μην είναι λιγότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο A s,min Διαξονική κάμψη (ισοκατανομή του οπλισμού) 1. Υπολογισμός του A s,tot από το κατάλληλο διάγραμμα αλληλεπίδρασης 2. Σύγκριση του A s,tot με τα A s,min και A s,max 3. Επιλογή ράβδων οπλισμού έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός τους να είναι πολλαπλάσιο του 4 (καθώς ισοκατανέμονται στις 4 παρειές του υποστυλώματος) 4. Στην περίπτωση που επιλέγονται ράβδοι διαφορετικών διαμέτρων θα πρέπει και ο συνολικός αριθμός των ράβδων της κάθε διαμέτρου να είναι πολλαπλάσιο του 4. Για παράδειγμα είναι δυνατό να τοποθετηθούν 4Ø20+8Ø18 ή 8Ø16+8Ø14, δεν είναι δυνατό όμως να τοποθετηθούν 6Ø20+6Ø16 γιατί δε θα μπορούσε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή τους στις 4 παρειές 5. Έλεγχος ώστε η απόσταση μεταξύ των ράβδων να μην ξεπερνά τα 200mm για ΚΠΜ και 150mm για ΚΠΥ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 41

48 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 1.7 Τυπικές εικόνες όπλισης υποστυλωμάτων Ο/Σ Σχήμα 1.34: Τυπική όπλιση τετραγωνικού υποστυλώματος (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) 42 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

49 1.7 Τυπικές εικόνες όπλισης υποστυλωμάτων Ο/Σ Σχήμα 1.35: Μεμονωμένοι συνδετήρες υποστυλωμάτων (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) Σχήμα 1.36: Εγκάρσιος οπλισμός στην κρίσιμη περιοχή υποστυλώματος (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 43

50 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.37: Συνδετήρες υποστυλωμάτων μορφής κλωβού, θώρακες (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) 44 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

51 1.7 Τυπικές εικόνες όπλισης υποστυλωμάτων Ο/Σ Σχήμα 1.38: Παραδείγματα τοποθέτησης συνδετήρων σε διατομές υποστυλωμάτων (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 45

52 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 1.8 Ασκήσεις - Παραδείγματα Παράδειγμα 1 - Μονοαξονική κάμψη ορθογωνικού στύλου Εκφώνηση Δίνεται το ορθογωνικό υποστύλωμα του σχήματος, με διαστάσεις b/h που καταπονείται από ροπή M d και αξονικό φορτίο N d. Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος οπλισμός και να συγκριθεί με τα επιτρεπόμενα όρια του Ευρωκώδικα. Σχήμα 1.39: Παράδειγμα 1 - Διαστάσεις υποστυλώματος Δεδομένα Διαστάσεις b/h, 40/65 (cm) Υλικά C20, B500C Επικάλυψη: d 1 = 65mm Εντατική μεγέθη: M d = 700kNm και N d = 600kN Μέση κατηγορία πλαστιμότητας (ΚΠΜ) Λύση Υλικά Για τα υλικά της εκφώνησης οι τιμές σχεδιασμού των αντοχών είναι: f cd = α cc fck = MPa = 11.33MPa γ c 1.5 f yd = f yk = 500MPa = MPa γ s 1.15 Ελάχιστα και μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά οπλισμού ρ min = 1% A s,min = ρ min b h = cm 65cm = 26.00cm 2 ρ max = 4% A s,min = ρ min b h = cm 65cm = cm 2 Βοηθητικά, υπολογίζεται και η σχέση του ΝΕΚΩΣ [7], σύμφωνα με την οποία ρ παρ min = 4 Aπαρ s,min = ρπαρ min b h = cm 65cm = 10.40cm2 46 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

53 1.8 Ασκήσεις - Παραδείγματα Ελάχιστος αριθμός ράβδων ανά παρειά Για ΚΜΠ η μέγιστη απόσταση μεταξύ ράβδων που συγκρατούνται από συνδετήρες είναι 20cm. Έτσι, ο ελάχιστος αριθμός διαστημάτων μεταξύ ράβδων (και κατά συνέπεια ο ελάχιστος αριθμός ράβδων) υπολογίζεται ως εξής: Πλευρά b: b 2 d 1 20 = = διαστήματα 3 ράβδοι Πλευρά h: h 2 d 1 20 = = διαστήματα 4 ράβδοι Υπολογισμός απαιτούμενου οπλισμού Για τη διεύθυνση της ροπής που φαίνεται στο σχήμα της εκφώνησης καταπονείται η μεγάλη πλευρά του υποστυλώματος, άρα αυτή υψώνεται στο τετράγωνο στη σχέση του µ d µ d = ν d = M d b h 2 f cd = N d b h f cd = 700kNm 0.40m (0.65m) kn/m 2 = kN 0.40m 0.65m kn/m 2 = Για συμμετρικά οπλισμένη ορθογωνική διατομή με λόγο d 1 /h = 6.5cm/65cm = 0.10, ο απαιτούμενος οπλισμός προκύπτει από το σχήμα?? και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ω = Άρα A s = ω b h fcd 11.33MPa = cm 45cm f yd MPa = 40.66cm2 και A παρ s = A s /2 = 20.33cm 2 Προκύπτει ότι: A s,min < A s < A s,max και A παρ s,min < Aπαρ s Επιλογή ράβδων οπλισμού Για τη διεύθυνση της ροπής του παραδείγματος ο κύριος οπλισμός τοποθετείται στις δύο μικρές παρειές. Όπως υπολογίστηκε παραπάνω, ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός ράβδων σε αυτές είναι 3. Τοποθετούνται ( = 21.22cm 2 ). Οι ράβδοι με τη μεγαλύτερη διάμετρο είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στις γωνίες. Με δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν περισσότερες από 2 διαφορετικές διαμέτρους σε μια διατομή και ότι στις μεγάλες πλευρές θα πρέπει να υπάρχουν, όπως υπολογίστηκε παραπάνω, 4 ράβδοι, τοποθετούνται από 2 επιπλέον 22 σε καθεμία από αυτές. Η τοποθέτηση του οπλισμού φαίνεται στο σχήμα??. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 47

54 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Σχήμα 1.40: Παράδειγμα 1 - Τοποθέτηση οπλισμού Παράδειγμα 2 - Διαξονική κάμψη ορθογωνικού στύλου Εκφώνηση Δίνεται το ορθογωνικό υποστύλωμα του σχήματος, με διαστάσεις b/h που καταπονείται από τις ροπές M x, M y και αξονικό φορτίο N. Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος οπλισμός και να συγκριθεί με τα επιτρεπόμενα όρια του Ευρωκώδικα. Η οπλιση του υποστυλώματος να γίνει 2 φορές για τις εξής περιπτώσεις 1. Οπλισμός συγκεντρωμένος στις 4 γωνίες 2. Οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στις 4 παρειές Σχήμα 1.41: Παράδειγμα 2 - Διαστάσεις υποστυλώματος Δεδομένα Διαστάσεις b/h, 45/80 (cm) Υλικά C20, B500C Επικάλυψη: d 1 = 5mm Εντατική μεγέθη: M x = 600kNm, M y = 400kNm και N = 500kN 48 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

55 1.8 Ασκήσεις - Παραδείγματα Μέση κατηγορία πλαστιμότητας (ΚΠΜ) Λύση Υλικά Για τα υλικά της εκφώνησης οι τιμές σχεδιασμού των αντοχών είναι: f cd = α cc fck = MPa = 11.33MPa γ c 1.5 f yd = f yk = 500MPa = MPa γ s 1.15 Ελάχιστα και μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά οπλισμού ρ min = 1% A s,min = ρ min b h = cm 80cm = 36.00cm 2 ρ max = 4% A s,min = ρ min b h = cm 80cm = cm 2 Βοηθητικά, υπολογίζεται και η σχέση του ΝΕΚΩΣ [7], σύμφωνα με την οποία ρ παρ min = 4 Aπαρ s,min = ρπαρ min b h = cm 80cm = 14.40cm2 Ελάχιστος αριθμός ράβδων ανά παρειά Για ΚΜΠ η μέγιστη απόσταση μεταξύ ράβδων που συγκρατούνται από συνδετήρες είναι 20cm. Έτσι, ο ελάχιστος αριθμός διαστημάτων μεταξύ ράβδων (και κατά συνέπεια ο ελάχιστος αριθμός ράβδων) υπολογίζεται ως εξής: Πλευρά b: b 2 d 1 20 Πλευρά h: h 2 d 1 20 = = = διαστήματα 3 ράβδοι = διαστήματα 5 ράβδοι Υπολογισμός ανηγμένων εντατικών μεγεθών Στον υπολογισμό των ανηγμένων ροπών δίνεται προσοχή στη διεύθυνση που καταπονεί η κάθε ροπή ώστε να υψωθεί στο τετράγωνο η αντίστοιχη διάσταση. Η μεγαλύτερη από τις 2 ανηγμένες τιμές αντιστοιχεί στη µ 1 και η μικρότερη στη µ 2 µ x = µ y = ν = M x b h 2 f cd = M x h b 2 f cd = N d b h f cd = 700kNm 0.45m (0.80m) kn/m 2 = = µ 2 700kNm 0.80m (0.45m) kn/m 2 = = µ 1 600kN 0.45m 0.80m kn/m 2 = Σύμφωνα με τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης της??, για την περίπτωση του παραδείγματος ισχύει: h 1 h = 5 80 = και b 1 b = 5 45 = Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 49

56 Κεφάλαιο 1. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν διαγράμματα αλληλεπίδρασης για όλους τους συνδυασμούς h 1 h και b 1. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα για λόγους h 1 b h = b 1 b = Οπλισμός συγκεντρωμένος στις 4 γωνίες Βάσει των παραπάνω, ο οπλισμός υπολογίζεται από το διάγραμμα αλληλεπίδρασης του σχήματος?? (σε μεγέθυνση στο σχ.??). Για ν = 0.10 προκύπτει: ω = 0.70 Για ν = 0.20 προκύπτει: ω = 0.68 Οπότε, για ν = προκύπτει με γραμμική παρεμβολή: ω = A s = ω b h fcd 11.33MPa = cm 80cm f yd MPa = 65.25cm2 και A γων s = A s /4 = 16.31cm 2 Προκύπτει ότι: A s,min < A s < A s,max Τοποθετούνται σε κάθε γωνία ( = 16.37cm 2 ). Οι ράβδοι με τη μεγαλύτερη διάμετρο είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στις γωνίες. Με δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν περισσότερες από 2 διαφορετικές διαμέτρους σε μια διατομή και ότι στις μεγάλες πλευρές θα πρέπει να υπάρχουν, όπως υπολογίστηκε παραπάνω, τουλάχιστον 5 ράβδοι που συγκρατούνται από συνδετήρες, ενώ στις μικρές τουλάχιστον 3, τοποθετούνται επιπλέον 20, σύμφωνα με το σχήμα??. Σχήμα 1.42: Παράδειγμα 2 - Οπλισμός συγκεντρωμένος στις 4 γωνίες Με τον τρόπο αυτό τοποθετήθηκαν τελικά στη διατομή ( = 90.60cm 2 ), μέσα στα επιτρεπόμενα όρια που θέτει ο κανονισμός. 50 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

57 1.8 Ασκήσεις - Παραδείγματα 2. Οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στις 4 παρειές Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση, ο οπλισμός υπολογίζεται από το διάγραμμα αλληλεπίδρασης του σχήματος?? (σε μεγέθυνση στο σχ.??). Για ν = 0.10 προκύπτει: ω = 0.84 Για ν = 0.20 προκύπτει: ω = 0.82 Οπότε, για ν = προκύπτει με γραμμική παρεμβολή: ω = A s = ω b h fcd 11.33MPa = cm 80cm f yd MPa = 78.38cm2 Για ομοιόμορφα κατανεμημένο οπλισμό στις 4 παρειές του υποστυλώματος είναι προφανές ότι ο συνολικός αριθμός των ράβδων που θα τοποθετηθούν θα είναι πολλαπλάσιο του 4. Επιπλέον, με δεδομένο ότι οι μεγάλες παρειές (διάστασης 80cm) πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 ράβδους, προκύπτει ότι ο ελάχιστος αριθμός των συνολικών ράβδων θα είναι 16 (16, 20, 24, 28 κ.ο.κ.). Μια κατάλληλη λύση είναι να τοποθετηθούν 16 25(78.54cm 2 ) Προκύπτει ότι: A s,min < A s < A s,max Η όπλιση γίνεται σύμφωνα με το σχήμα??. Σχήμα 1.43: Παράδειγμα 2 - Οπλισμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στις 4 παρειές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 51

58

59 Κεφάλαιο 2 Διαστασιολόγηση πλακών 2.1 Γενικά Με τον όρο «πλάκες» αναφερόμαστε συνήθως σε επίπεδους φορείς σχετικά λεπτού πάχους που φορτίζονται κυρίως κάθετα στο επίπεδό τους και στηρίζονται γραμμικά (π.χ. σε δοκούς) ή σημειακά (π.χ. απευθείας σε υποστυλώματα). Στα συνήθη οικοδομικά έργα οι πλάκες συναντώνται στις στάθμες των ορόφων στην ανωδομή και είναι δυνατό να αποτελούν και στοιχεία της θεμελίωσης (κοιτοστρώσεις). Στην απλούστερη περίπτωση στηρίζονται σε ένα (πρόβολοι) ή δύο απέναντι, παράλληλα μεταξύ τους, ευθύγραμμα όρια (δοκοί, τοιχεία κτλ) οπότε εμφανίζουν επιπόνηση (άρα και παραμόρφωση) που με πολύ καλή προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί ως μονοαξονική. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να στηρίζονται σε δύο ή περισσότερα διαδοχικά ευθύγραμμα όρια (δοκοί, τοιχεία κτλ) ή σημειακά, οπότε η εντατική κατάσταση και η παραμόρφωσή τους είναι διαξονικές. 2.2 Είδη πλακών Οι πλάκες παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία μορφών και τύπων στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατάταξή τους μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια ως εξής: Μορφή διατομής (σχήμα 1.1) Πλάκες ολόσωμες (η συνηθέστερη περίπτωση) Πλάκες με νευρώσεις (πλάκες Τσέλνερ) Πλάκες με διάκενα (για μείωση του ιδίου βάρους) Σχήμα σε κάτοψη: Ορθογωνικές, παραλληλόγραμμες, τριγωνικές, κυκλικές, δακτυλιοειδείς, πολυγωνικές, ανώμαλου σχήματος Κλίση του επιπέδου της πλάκας: (οριζόντιες, κεκλιμένες, πτυχωτές, κατακόρυφες) Τρόπος κατασκευής: Χυτές επί τόπου, προκατασκευασμένες Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 53

60 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.1: Τυπικές μορφές διατομών πλακών Τύπος όπλισης: Άοπλες, οπλισμένες, προεντεταμένες Στατική λειτουργία (σχήματα 1.2, 1.3 και 1.4): Πρόβολοι, αμφιέρειστες, διέρειστες, τριέρειστες, τετραέρειστες, μεμονωμένες, συνεχείς Διάταξη όπλισης (Σχήμα 1.4) Οπλισμένες κυρίως κατά τη μία διεύθυνση (απλά οπλισμένες, για παράδειγμα στους προβόλους και τις αμφιέρειστες πλάκες) Οπλισμένες κατά δύο διευθύνσεις (σταυροειδώς οπλισμένες, για παράδειγμα σε τριέρειστες και τετραέρειστες πλάκες) Μυκητοειδείς πλάκες: Στηρίζονται απευθείας στα υποστυλώματα, χωρίς την ύπαρξη δοκών (απαιτείται έλεγχος σε διάτρηση) Σχήμα 2.2: Μονοέρειστες πλάκες (πρόβολοι) Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζονται οι κυριότεροι χαρακτηρισμοί των συνήθων πλακών όσον αφορά τη στατική λειτουργία τους. Οι μεμονωμένες (όχι συνεχείς) διέρειστες πλάκες που στηρίζονται σε δύο παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις συχνά ονομάζονται και αμφιέρειστες καθώς η στατική τους λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή της αμφιέρειστης δοκού. Στο σχήμα 1.4 τα βελάκια συμβολίζουν τις στηρίξεις των πλακών και κατ επέκταση δίνουν πληροφορίες και για τη διάταξη της όπλισης. Για τις πλάκες του σχήματος μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής (ο τρόπος όπλισης θα αναλυθεί με περισσότερη λεπτομέρεια στα επόμενα υποκεφάλαια): 54 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

61 2.2 Είδη πλακών Σχήμα 2.3: Κυριότεροι χαρακτηρισμοί συνήθων πλακών (Πενέλης και συν [1]) Πλάκα Π1 τετραέρειστη, σταυροειδώς οπλισμένη Πλάκα Π2 τριέρειστη, σταυροειδώς οπλισμένη Πλάκα Π3 τετραέρειστη, σταυροειδώς οπλισμένη Πλάκα Π4 διέρειστη, απλά οπλισμένη (σε μία κύρια διεύθυνση) Πλάκα Π5 διέρειστη, σταυροειδώς οπλισμένη (πρόβολος σε δύο διευθύνσεις) Πλάκα Π6 τετραέρειστη, απλά οπλισμένη Για την ακρίβεια η πλάκα Π6 στηρίζεται σε 4 δοκούς, όπως όμως θα δούμε στη συνέχεια η αναλογία των διαστάσεών της είναι τέτοια ώστε ο κύριος οπλισμός της να τοποθετείται μόνο στη μία διεύθυνση. Στην περίπτωση των προβόλων (σχήμα 1.5) είναι προφανές ότι ο κύριος οπλισμός τοποθετείται στη διεύθυνση η οποία είναι κάθετη στην στήριξή του. Συχνά τα βελάκια του σχήματος 1.4 εμφανίζονται και ως απλές γραμμές (σχήμα 1.5). Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 55

62 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.4: Διέρειστες, τριέρειστες και τετραέρειστες πλάκες οπλισμένες σε μία ή σε δύο διευθύνσεις Σχήμα 2.5: Εναλλακτικός τρόπος συμβολισμού των στηρίξεων 2.3 Φορτίσεις πλακών Τα φορτία τα οποία καταπονούν τις πλάκες από Ο/Σ είναι κυρίως τα μόνιμα (G) και μεταβλητά (Q) φορτία τα οποία είναι εν γένει ομοιόμορφα κατανεμημένα πάνω σε αυ- 56 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

63 2.4 Απλά οπλισμένες πλάκες (κύριος οπλισμός σε μια διεύθυνση) τές. Η ουσιαστική διαφορά τους σε σχέση με τα γραμμικά κατανεμημένα φορτία που καταπονούν τις δοκούς (και τα υποστυλώματα) είναι ότι τα φορτία αυτά είναι κατανεμημένα στην επιφάνεια των πλακών, είναι δηλαδή επιφανειακά φορτία (σε kn/m2). Τα κυριότερα από τα φορτία αυτά είναι τα εξής: Μόνιμα φορία: Ίδιο βάρος, επικαλύψεις δαπέδων και άλλες επιστρώσεις, υγρά με σταθερή στάθμη, ωθήσεις γαιών κ.α. Μεταβλητά: Ωφέλιμα φορτία, χιόνι, άνεμος κ.α. Ως μεταβλητά μπορούν να θεωρηθούν και οι θερμοκρασιακές μεταβολές που προκαλούν στις πλάκες ένταση λόγω καταναγκασμών. Είναι δυνατό πάνω στις πλάκες να εφαρμόζονται και συγκεντρωμένα (σημειακά) φορτία όπως από φυτευτά υποστυλώματα (κάτι που πρέπει βέβαια να αποφεύγεται) ή για παράδειγμα από το βάρος μεγάλων μηχανών. Στην πραγματικότητα τα φορτία αυτά είναι κατανεμημένα σε μια μικρή επιφάνεια οπότε ουσιαστικά λειτουργούν ως συγκεντρωμένα. Αντίστοιχα, υπάρχει και η περίπτωση να εμφανίζονται γραμμικές φορτίσεις σε τμήματα των πλακών, όπως για παράδειγμα από την ύπαρξη τοιχοποιιών πλήρωσης οι οποίες δε βρίσκονται πάνω από τις θέσεις των δοκών αλλά εφαρμόζονται πάνω στις πλάκες. Η οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης δε δημιουργεί μεγάλη ένταση στις πλάκες λόγω της διαφραγματικής λειτουργίας τους (λειτουργία στερεού δίσκου), όπως θα αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος σε άλλα μαθήματα (Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Δυναμική των Κατασκευών κ.α.). Η κατακόρυφη συνιστώσα όμως είναι δυνατό να δημιουργήσει υψηλές εντάσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συγκεντρωμένες ή γραμμικές φορτίσεις πάνω στις πλάκες. 2.4 Απλά οπλισμένες πλάκες (κύριος οπλισμός σε μια διεύθυνση) Μια πολύ συχνή περίπτωση πλακών είναι αυτές στις οποίες η εντατική και παραμορφωσιακή τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε να απαιτείται κύριος οπλισμός μόνο στη μία διεύθυνση, ενώ στην κάθετη σε αυτή διεύθυνση να απαιτείται μόνο δευτερεύων οπλισμός (διανομής). Τέτοιες περιπτώσεις πλακών είναι οι εξής: Πλάκες πρόβολοι. Είναι η απλούστερη περίπτωση πλακών στις οποίες ο κύριος οπλισμός τοποθετείται κάθετα στη διεύθυνση της στήριξής τους Διέρειστες πλάκες με δύο παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις. Ο κύριος οπλισμός τοποθετείται κάθετα στη διεύθυνση των στηρίξεων. Τετραέρειστες πλάκες στις οποίες ο λόγος των πλευρών τους είναι l max /l min 2. Οι τετραέρειστες πλάκες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οπλίζονται με κύριο οπλισμό σταυροειδώς, δηλαδή σε δύο διευθύνσεις. Ειδικά όμως στην περίπτωση που Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 57

64 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών ο λόγος των πλευρών τους είναι μεγαλύτερος του 2, τότε η εντατική και παραμορφωσιακή τους κατάσταση πλησιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή των διέρειστων (με παράλληλες στηρίξεις) πλακών και επιτρέπεται να οπλιστούν όπως και αυτές. Ο κύριος οπλισμός τοποθετείται παράλληλα με τη μικρή πλευρά τους. Τριέρειστες πλάκες με λόγο πλευρών l max /l min 2 και στις οποίες είναι ελεύθερη η μία μικρή πλευρά. Παρόμοια περίπτωση με τις αντίστοιχες τετραέρειστες. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ελεύθερη είναι η μία μεγάλη πλευρά αλλά η αντιμετώπισή αυτών των πλακών ξεφεύγει από το αντικείμενο των σημειώσεων Πλάκες πρόβολοι Όπως έχει αναφερθεί οι πλάκες αυτές οπλίζονται με κύριο οπλισμό κάθετα στη διεύθυνση της στήριξής τους, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6. Ο οπλισμός τοποθετείται φυσικά στο πάνω μέρος των προβόλων (αρνητικές ροπές). Στην παράλληλη με τη στήριξη διεύθυνση τοποθετείται δευτερεύων οπλισμός (διανομής). Στα ελεύθερα άκρα τοποθετείται οπλισμός τύπου «φουρκέτας», όπως φαίνεται στο σχήμα, στις γωνίες του οποίου υπάρχει διαμήκης οπλισμός τουλάχιστον 2Ø8. Ως οπλισμός φουρκέτας μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα και ο υπάρχων (πχ ο κύριος οπλισμός). Για τον στατικό υπολογισμό και τη διαστασιολόγησή τους θεωρείται λωρίδα πλάτους 1.00m, οπότε ουσιαστικά λαμβάνεται μια ορθογωνική διατομή με ύψος ίσο με το πάχος της πλάκας (h f ) και πλάτος ίσο με b = 1.00m και στη συνέχεια η διαδικασία είναι όμοια με αυτήν που εφαρμόζεται στις ορθογωνικές δοκούς και ο οπλισμός που υπολογίζεται αντιστοιχεί σε αυτόν που θα τοποθετηθεί στη λωρίδα 1m. Σχήμα 2.6: Πλάκες πρόβολοι Διέρειστες πλάκες με δύο παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση των διέρειστων πλακών με παράλληλες στηρίξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή δεν παίζει ρόλο αν οι στηρίξεις 58 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

65 2.4 Απλά οπλισμένες πλάκες (κύριος οπλισμός σε μια διεύθυνση) βρίσκονται στις μικρές ή στις μεγάλες πλευρές της πλάκας. Ο κύριος οπλισμός τοποθετείται κάθετα στη διεύθυνση των στηρίξεων και στην εγκάρσια διεύθυνση τοποθετείται οπλισμός διανομής στο κάτω πέλμα της πλάκας (σχήμα 1.7). Ένα τμήμα του κύριου οπλισμού (το ½) τοποθετείται ευθύγραμμα στο κάτω πέλμα ενώ το υπόλοιπο (1/2) «σπάει» και ανεβαίνει στις στηρίξεις, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στα ελεύθερα άκρα, όμοια με τους προβόλους τοποθετείται οπλισμός τύπου φουρκέτας. Η διαδικασία υπολογισμού γίνεται και πάλι σε λωρίδα πλάτους 1.00m παρόμοια με τις ορθογωνικές δοκούς (σχήμα 1.7). Σχήμα 2.7: Διέρειστες πλάκες με παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Στην περίπτωση που υπάρχουν συνεχόμενες πλάκες αυτού του τύπου (σχήμα 1.8) ο υπολογισμός γίνεται θεωρώντας ότι το στατικό σύστημα είναι όμοιο με μιας συνεχούς δοκού πλάτους b=1.00m. Λαμβάνεται δηλαδή μια λωρίδα της πλάκας πλάτους 1.00m, κάθετα στη διεύθυνση των στηρίξεων, λαμβάνονται τα φορτία που αντιστοιχούν σε αυτήν και στη συνέχεια ο υπολογισμός γίνεται με τον τρόπο που θα υπολογίζονταν μια αντίστοιχη ορθογωνική δοκός. Στο σχήμα 1.9 παρουσιάζεται ενδεικτική περίπτωση όπλισης πλακών αυτού του τύπου. Το μισό του κύριου οπλισμού τοποθετείται ευθύγραμμο στο κάτω πέλμα των πλακών, ενώ το υπόλοιπο μισό και πάλι «σπάει» και ανεβαίνει στις στηρίξεις. Σημειώνεται ότι στη στήριξη (ή τις στηρίξεις) μεταξύ των πλακών υπάρχουν αρνητικές ροπές οπότε πρέπει να ελεγχθεί αν ο οπλισμός που έχει ανέβει από τα ανοίγματα είναι επαρκής για να παραλάβει τις ροπές αυτές. Αν όχι, απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.9. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 59

66 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.8: Διέρειστες πλάκες με παράλληλες μεταξύ τους στηρίξεις Σχήμα 2.9: Παράδειγμα όπλισης συνεχών διέρειστων πλακών με στηρίξεις Τετραέρειστες πλάκες με l max /l min 2 Με τον ίδιο τρόπο οπλίζονται και οι τετραέρειστες πλάκες στις οποίες ο λόγος των πλευρών τους είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 2 (σχήμα 1.10). Για τον λόγο αυτό πολλές φορές αναφέρονται «καταχρηστικά» και ως διέρειστες πλάκες, για την ακρίβεια όμως είναι τετραέρειστες, απλά οπλισμένες. Στις πλάκες αυτές τοποθετείται στις στηρίξεις των μικρών πλευρών και οπλισμός απόσχισης, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο οπλισμός αυτός καλείται να παραλάβει τις τυχόν (μικρές) αρνητικές ροπές που εμφανίζονται 60 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

67 2.4 Απλά οπλισμένες πλάκες (κύριος οπλισμός σε μια διεύθυνση) στην στήριξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μερική πάκτωση της πλάκας. Σχήμα 2.10: Παράδειγμα όπλισης τετραέρειστης πλάκας με l max /l min 2 Η διαδικασία υπολογισμού γίνεται και πάλι σε λωρίδα πλάτους 1.00m παρόμοια με τις ορθογωνικές δοκούς. Η λωρίδα αυτή προφανώς θα είναι παράλληλη με τη μικρή διάσταση της πλάκας (ή των πλακών). Στο σχήμα 1.11 παρουσιάζεται η περίπτωση όπλισης δύο διαδοχικών πλακών αυτού του τύπου. Σχήμα 2.11: Παράδειγμα όπλισης συνεχών τετραέρειστων πλακών με l max /l min 2 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 61

68 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Όταν σε μια ορθογωνική πλάκα οι διαστάσεις των πλευρών της είναι τέτοιες ώστε ο λόγος lmax/lmin να πλησιάζει τη μονάδα, είναι φυσικό η ελαστική παραμόρφωσή της υπό ομοιόμορφη φόρτιση να παρουσιάζει διπλή καμπυλότητα σε ολόκληρη την επιφάνεια της πλάκας. Οι καμπτικές ροπές που εμφανίζονται και στις δύο διευθύνσεις έχουν συγκρίσιμα μεγέθη (προφανώς για ίσες διαστάσεις και οι ροπές είναι ίσες). Κατά συνέπεια στις πλάκες αυτές απαιτείται οπλισμός και κατά τις δύο διευθύνσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάζονται «σταυροειδώς οπλισμένες». Για τη στατική ανάλυση πλακών αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις όπως: Η μέθοδος Markus (μοντέλο ζεύγους κεντρικών διασταυρούμενων λωρίδων) Οι μέθοδοι της εύστρεπτης ή δύστρεπτης εσχάρας διασταυρούμενων λωρίδων Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (ακριβέστερη, αλλά απαιτείται η χρήση Η/Υ) Η θεωρία ελαστικότητας λεπτών πλακών με ν=0 (ρηγματωμένο σκυρόδεμα) ή ν 0 (αρηγμάτωτο σκυρόδεμα), ν ο λόγος του Poisson Οι μέθοδοι αυτές είναι προσεγγιστικές, είναι όμως δυνατόν με κατάλληλη εφαρμογή τους να δώσουν αποτελέσματα πολύ κοντά στην πραγματική συμπεριφορά των πλακών. Στο σχήμα 1.12 παρουσιάζεται μια τυπική περίπτωση σταυροειδώς οπλισμένων τετραέρειστων πλακών. Σχήμα 2.12: Παράδειγμα σταυροειδούς όπλισης τετραέρειστων πλακών 62 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

69 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακες Czerny Ο Czerny, βασιζόμενος στη θεωρία της ελαστικότητας (και για ν=0 ώστε να θεωρείται ρηγματωμένο σκυρόδεμα, δηλαδή σε στάδιο ΙΙ) κατέταξε σε πίνακες τα ακριβή αποτελέσματα της ανάλυσης τετραέρειστων μεμονωμένων πλακών για όλους τους συνδυασμούς έδρασης των ορίων τους υπό ομοιόμορφο ή τριγωνικό φορτίο. Στο σχήμα 1.13 παρουσιάζονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις (τύποι) συνδυασμού στηρίξεων (πακτώσεων ή απλών εδράσεων) των τετραέρειστων πλακών. Οι τύποι αυτοί εμφανίζονται και στους πίνακες Czerny για να προσδιορίσουν την περίπτωση της πλάκας που μελετάται. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 2,3 και 5 διακρίνοται από δύο υποπεριπτώσεις, ανάλογα με το αν είναι πακτωμένες ή απλά εδραζόμενες οι μικρές ή οι μεγάλες πλευρές. Στα σχήματα που υπάρχουν σε κάθε πίνακα Czerny (σχήματα ) διακρίνεται και η αντίστοιχη περίπτωση. Για παράδειγμα το σχήμα 1.15 αναφέρεται σε πλάκες τύπου 2α, δηλαδή πλάκες με μία μόνο πακτωμένη πλευρά η οποία είναι η πλευρά μεγάλου μήκους της πλάκας. Αντίστοιχα το σχήμα 1.16 αναφέρεται σε πλάκες τύπου 2β, δηλαδή πλάκες με μία μόνο πακτωμένη πλευρά η οποία είναι η πλευρά μικρού μήκους της πλάκας, ενώ στο σχήμα 1.22 παρουσιάζεται η περίπτωση πλακών τύπου 6, όπου όλες οι πλευρές είναι πακτωμένες. Σχήμα 2.13: Συνδυασμοί στήριξης τετραέρειστων ορθογωνικών πλακών Οι πίνακες αυτοί δίνουν λεπτομερή διαράμματα ροπών mx, my, mxy και αντιδράσεων στήριξης qx, qy ανάλογα με το λόγο πλευρών της κάθε πλάκας. Σε περίπτωση που για μια πλάκα ο λόγος πλευρών δεν αντιστοιχεί σε τιμή που δίνεται στον πίνακα μπορεί να γίνει γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων τιμών. Κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι τα εξής: Οι τιμές των ροπών και των αντιδράσεων στήριξης (τεμνουσών) στους πίνακες είναι με τα πρόσημά τους Το p είναι το ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο της πλάκας Στις σχέσεις των ροπών υπάρχει το l 2 x, ενώ των τεμνουσών το l x (χωρίς τετράγωνο) Στις σχέσεις το l x είναι πάντα η μικρή διάσταση Δεν υπάρχουν όλες οι τιμές σε όλα τα διαγράμματα γιατί κάποιες απλά δεν υφίστανται σε κάποιους τύπους πλακών Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 63

70 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Όπου υπάρχει ο όρος «er», πχ m xerm, m yermin κτλ, αναφέρεται σε πάκτωση Όπου υπάρχει ο όρος «m», πχ m xm, m yerm κτλ, αναφέρεται στη μέση της πλάκας Όπου υπάρχουν οι όροι «min» ή «max», πχ m xmax, m yermin κτλ, αναφέρονται στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές οι οποίες δε συμβαίνουν απαραίτητα στο μέσο της πλευράς που αναφέρονται 64 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

71 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακας 2.1: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 1 l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.14: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 1 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 65

72 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Πίνακας 2.2: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 2α l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.15: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 2α 66 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

73 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακας 2.3: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 2β l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.16: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 2β Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 67

74 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Πίνακας 2.4: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 3α l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.17: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 3α 68 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

75 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακας 2.5: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 3β l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.18: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 3β Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 69

76 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Πίνακας 2.6: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 4 l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.19: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 4 70 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

77 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακας 2.7: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 5α l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.20: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 5α Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 71

78 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Πίνακας 2.8: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 5β l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm l y : l x m xerm m xm + p l m x yerm m ym q xerm p l x q yerm Σχήμα 2.21: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 5β 72 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

79 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες Πίνακας 2.9: Συντελεστές υπολογισμού ροπών και αντιδράσεων κατά Czerny, τετραέρειστων πλακών με ομοιόμορφο φορτίο και στήριξη τύπου 6 ly : lx mxerm mxm myerm mym + + qxerm qyerm l2x p lx p ly : lx mxerm mxm myerm mym qxerm qyerm p l2x p lx Σχήμα 2.22: Εντατικά μεγέθη τετραέρειστων πλακών τύπου 6 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 73

80 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων Οι πίνακες Czerny αναφέρονται σε μεμονωμένες πλάκες. Στην πράξη όμως στις κατασκευές η ύπαρξη μεμονωμένων πλακών είναι σπάνια και συνήθως υπάρχουν συνεχόμενες πλάκες, μονολοθικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, στη στάθμη των ορόφων της κατασκευής. Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στατικής ανάλυσης συνεχών σταυροειδώς οπλισμένων πλακών με απλό και γρήγορο τρόπο, αρκεί να τηρούνται ταυτόχρονα οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο λόγος του ελάχιστου προς το μέγιστο άνοιγμα των πλακών κάθε στατικής τομής και κατά τις δύο διευθύνσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του Ο λόγος τόσο των μόνιμων όσο και των μεταβλητών φορτίων μεταξύ γειτονικών πλακών πρέπει να κυμαίνεται από 0.80 έως Οι πλάκες πρέπει να έχουν κοινό πάχος. Η μέθοδος είναι σε θέση να υπολογίσει με ικανοποιητική ακρίβεια τα ακρότατα (μέγιστες και ελάχιστες τιμές) των ροπών ανοιγμάτων και στηριγμάτων και εφαρμόζεται ως εξής: 1. Από το μόνιμο και μεταβλητό φορτίο (g, q) κάθε πλάκας υπολογίζονται τα φορτία p 1 και p 2 σύμφωνα με τις εξισώσεις 1.8: p 1 = 1.175g q p 2 = 0.175g q (2.1) Είναι φανερό ότι το άθροισμα p 1 + p 2 = 1.35g q ισούται με το δυσμενές φορτίο στην οριακή κατάσταση αστοχίας, ενώ η διαφορά p 1 p 2 = g ισούται με το αντίστοιχο ευμενές φορτίο. 2. Εφαρμόζεται σε όλες τις πλάκες καθολική φόρτιση p 1 3. Υπολογίζονται οι τιμές των ροπών ανοιγμάτων και στηρίξεων από τους πίνακες Czerny χρησιμοποιώντας τον πραγματικό τύπο της κάθε πλάκας 4. Εφαρμόζεται πεσσοειδής εναλλασσόμενη φόρτιση ίση με ±p 2 και υπολογίζονται (αʹ) Οι ροπές των ανοιγμάτων θεωρώντας ότι οι πλάκες είναι τύπου 1 (βʹ) Οι ροπές των στηρίξεων θεωρώντας ότι όλες οι πλευρές έχουν απλή έδραση εκτός από τη στήριξη που εξετάζεται κάθε φορά όπου και θεωρείται πάκτωση 5. Υπολογίζονται οι τελικές ροπές σχεδιασμού των ανοιγμάτων και των στηρίξεων 74 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

81 2.5 Σταυροειδώς οπλισμένες πλάκες από τις σχέσεις m x,max = m x,p1 + m x,p2 m x,min = m x,p1 m x,p2 m y,max = m y,p1 + m y,p2 (2.2) m y,min = m y,p1 m y,p2 6. Για την κάθε στήριξη μεταξύ δύο πλακών (αʹ) Λαμβάνεται ως τελική τιμή ροπής σχεδιασμού ο μέσος όρος των ροπών που προκύπτουν από τις εκατέρωθεν πλάκες (βʹ) Στην περίπτωση που ο λόγος των κάθετων στη στήριξη πλευρών είναι μικρότερος του 0.75 θεωρητικά δε θα έπρεπε να εφαρμοστεί η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων με χρήση των πινάκων Czerny. Καταχρηστικά όμως μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί η διαστασιολόγηση με τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές των ροπών στήριξης Σχήμα 2.23: Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Με βάση τις παραπάνω ροπές (στηρίξεων και ανοιγμάτων) υπολογίζονται οι οπλισμοί των πλακών. Είναι χρήσιμο να σχεδιάζεται το συνολικό διάγραμμα ροπών του φορέα ώστε να διευκολύνεται η τελική τοποθέτηση των οπλισμών (σχήμα 1.42). Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 75

82 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.24: Ενδεικτικό διάγραμμα ροπών τετραέρειστων πλακών 76 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

83 2.6 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ 2.6 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ Κύριος οπλισμός κάμψης Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια που θέτει ο ΕΚ2 [6] για τον κύριο οπλισμό, λαμβάνονται ομοίως όπως και στις δοκούς, χωρίς να απαιτούνται οι πρόσθετες προϋποθέσεις του ΕΚ8 [2] για τις κρίσιμες περιοχές A s,min = 0.26 b d b d A s,max = A c (2.3) Οι αποστάσεις μεταξύ ράβδων κύριου οπλισμού πρέπει να ικανοποιούν τις σχέσεις: s min(2h, 250mm) : στις θέσεις μέγιστης έντασης ή συγκεντρωμένου φορτίου s min(3h, 400mm) : εκτός των παραπάνω περιοχών Δευτερεύων οπλισμός απλά οπλισμένων πλακών Το ελάχιστο ποσοστό του δευτερεύοντος οπλισμού (οπλισμού διανομής) πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% του κύριου οπλισμού που έχει τοποθετηθεί στην πλάκα. Οι αποστάσεις μεταξύ ράβδων δευτερεύοντα οπλισμού πρέπει επιπλέον να ικανοποιούν τις σχέσεις: s min(3h, 400mm) : θέσεις μέγιστης έντασης ή συγκεντρωμένου φορτίου s min(3.5h, 450mm) : εκτός των παραπάνω περιοχών Διαμόρφωση των οπλισμών κάμψης Σε στηρίξεις που θεωρούνται ελεύθερα στρεπτές το 50% του οπλισμού ανοίγματος συνεχίζεται και αγκυρώνεται στην κάτω παρειά της στήριξης. Στην άνω παρειά ακραίας στήριξης που θεωρήθηκε ελεύθερα στρεπτή τοποθετείται και αγκυρώνεται οπλισμός ίσος με το 25% του οπλισμού ανοίγματος και σε μήκος ίσο με το 0.20 του ανοίγματος (οπλισμός απόσχισης). Στις γωνίες με παρεμπόδιση ανύψωσης διατάσσεται κατάλληλος οπλισμός Κατά μήκος ελεύθερου άκρου τοποθετείται οπλισμός όπως στο σχήμα. Ο οπλισμός κάμψης μπορεί να διαμορφωθεί ως οπλισμός άκρου (Σχ. 1.43). Σχήμα 2.25: Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 77

84 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Οπλισμός διάτμησης Οπλισμό διάτμησης τοποθετείται σε πλάκες που έχουν πάχος h f 200mm. Εφόσον V 1/3V Rd,max επιτρέπεται η διάταξη μόνο κεκαμμένων ράβδων. To ελάχιστο ποσοστό οπλισμού διάτμησης ορίζεται όπως στις δοκούς: ρ w 0.08 f ck f yk (2.4) Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των οπλισμών διάτμησης παρουσιάζονται στο σχήμα Σχήμα 2.26: Οπλισμός διάτμησης πλακών. Συνδετήρες (αριστερά) ή κεκαμμένες ράβδοι (δεξιά) Περιορισμός των παραμορφώσεων - Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚ2 Οι παραμορφώσεις ενός δομικού στοιχείου ή ενός φορέα δεν πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία ή την εμφάνισή του, δεν πρέπει δηλαδή να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που μπορούν να αναληφθούν από μη φέροντα στοιχεία συνδεδεμένα με τον φέροντα οργανισμό όπως διαχωριστικές τοιχοποιίες, υαλοπίνακες, εξωτερικές επενδύσεις, εγκαταστάσεις κλπ. Κατά συνέπεια χρειάζεται επίσης να τεθούν περιορισμοί για την απρόσκοπτη λειτουργία μηχανημάτων ή συσκευών που εδράζονται στο φέροντα οργανισμό ή για την αποφυγή παραμονής λιμναζόντων ομβρίων σε επίπεδα δώματα. Η προστασία έναντι διάβρωσης του σκυροδέματος και οξείδωσης των οπλισμών εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα της κατασκευής. Γενικά θεωρείται ότι η λειτουργικότητα και η εμφάνιση συνήθων κατασκευών (κατοικίες, γραφεία, δημόσια κτίρια, συνήθη εργοστάσια κλπ.) παραβλάπτεται όταν η υπολογιζόμενη βύθιση πλακών, δοκών ή προβόλων υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό δράσεων υπερβαίνει το 1/250 του ανοίγματος. Για την αποφυγή βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία συνδεδεμένα με την κατασκευή είναι σκόπιμο οι βυθίσεις για τα φορτία πλην των ιδίων βαρών του φέροντα οργανισμού να μην υπερβαίνουν το 1/500 του ανοίγμα- 78 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

85 2.6 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ τος Το όριο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την ευαισθησία των μη φερόντων στοιχείων. Για τη μείωση των βυθίσεων επιτρέπεται κατάλληλη ανύψωση των ξυλοτύπων έως το 1/250 του ανοίγματος. Ο περιορισμός των παραμορφώσεων θεωρείται ότι εξασφαλίζεται είτε: με περιορισμό του λόγου l/d πλακών και δοκών με υπολογισμό της υπό έλεγχο βύθισης και σύγκρισή της με τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια Σε πλάκες και δοκούς οι βυθίσεις θεωρείται ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια της 4.1 του ΕΚ2 [6], εφόσον ο λόγος ανοίγματος προς στατικό ύψος l/d δεν υπερβαίνει τα όρια των ακόλουθων σχέσεων [ l d = K ρ 0 f ck ρ f ck l d = K ρ 0 f ck ρ ρ ( ) 3 ] ρ0 ρ 1 2 για ρ ρ 0 (2.5) ρ fck για ρ ρ 0 ρ 0 όπου: K: συντελεστής που εξαρτάται από τις συνθήκες έδρασης του φορέα (Σχήμα 1.45) ρ 0 : ποσοστό οπλισμού αναφοράς ρ 0 = f ck 10 3, f ck σε MPa ρ, ρ : τα απαιτούμενα ποσοστά εφελκυόμενου και τυχόν θλιβόμενου οπλισμού ανοίγματος (για προβόλους στη στήριξη) υπό τα φορτία της οριακής κατάστασης αστοχίας. Σχήμα 2.27: Συντελεστής Κ ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Είναι φανερό ότι απαιτείται προεκλογή του ύψους της διατομής, υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού και έλεγχος συμμόρφωσης του λόγου l/d με τα όρια των παραπάνω σχέσεων. Κατά συνέπεια η διαδικασία έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Σε πλάκες και δοκούς με l 7.0m που φέρουν ευαίσθητα διαχωριστικά οι τιμές του l/d πρέπει να πολλαπλασιασθούν επί τον συντελεστή 7/l. Ο πίνακας 1.13 δίνει μια εφαρμογή της πρώτης εκ των δύο σχέσεων απαλλαγής για διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος και ποσοστά εφελκυόμενου οπλισμού. Είναι φανερό ότι ο λόγος l/d είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε μεταβολές του ποσοστού ρ. Πίνακας 2.10: Συσχέτιση λόγου l/d με το ποσοστό οπλισμού fck C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 ρ ( ) (1/K) (l/d) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 79

86 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚΟΣ2000 Για την αποφυγή της επαναληπτικής διαδικασίας που προτείνεται από τον ΕΚ2 [6] συνιστάται να γίνεται σε πρώτη φάση η εκτίμηση του πάχους των πλακών σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ2000 και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος για την ορθότητα της επιλογής σύμφωνα με τον ΕΚ2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ΕΚ2 [6] τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη πλακών είναι συνήθως μικρότερα από αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ2000 [9] με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια Το πάχος της πλάκας πρέπει να είναι τουλάχιστον: Πίνακας 2.11: Ελάχιστες τιμές απαιτούμενου πάχους πλάκας κατά ΕΚΩΣ2000 [9] α. Γενικά 70mm β. Για πλάκες κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 100mm γ. Για πλάκες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 120mm δ. Για πλάκες κατ εξαίρεση βατές όπως για εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού (πχ ορισμένες πλάκες στεγών) 50mm Οι ελάχιστες αυτές τιμές που δίνει ο κανονισμός είναι προφανώς πάρα πολύ μικρές και σπάνια χρησιμοποιούνται στην πράξη. Συνήθως τα απλά οικοδομικά έργα έχουν πλάκες της τάξης των mm. Συνήθως το πάχος των πλακών προκύπτει από τον έλεγχο των παραμορφώσεων (ΕΚΟΣ2000 [9], 16.2). Για να απαλλαγεί μια πλάκα από τον έλεγχο των βελών κάμψης θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω όρια καμπτικής λυγηρότητας (α l/d): Αμφιέρειστες ή τετραέρειστες πλάκες: α l/d 30 Πλάκες που φέρουν ευαίσθητα διαχωριστικά με λόγο (α l) 2 /d 150 (l και d σε μέτρα) εκτός αν λαμβάνονται κατάλληλα κατασκευαστικά μέτρα οπότε μπορούν να εφαρμοστούν τα προηγούμενα όρια πλακών όπου: d: το στατικό ύψος της πλάκας l: το άνοιγμα της πλάκας (ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε διεύθυνση) α: συντελεστής που λαμβάνεται από το σχήμα 8.25, ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας στην κάθε διεύθυνση Σχήμα 2.28: Συντελεστής A ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Ουσιαστικά από τις παραπάνω σχέσεις για τις συνήθεις πλάκες το ελάχιστο στατικό ύψος υπολογίζεται από τη σχέση: 80 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

87 2.7 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών d (α l) min 30 η οποία θα πρέπει να ελέγχεται και στις δύο διευθύνσεις της πλάκας. (2.6) Συνήθως, σε κοινά οικοδομικά έργα επιδιώκουμε να έχουμε κοινό πάχος σε όλες τις πλάκες ενός ορόφου οπότε τελικά επιλέγεται το d που προκύπτει για όλες τις πλάκες του ορόφου, συμπεριλαμβανομένων και των προβόλων Καθορισμός συνθηκών στήριξης Σε περίπτωση συνεχών πλακών η μεταξύ τους στήριξη θεωρείται πάντα ότι είναι πάκτωση. Για παράδειγμα στο σχήμα 1.4 οι στηρίξεις μεταξύ των πλακών Π1-Π3, Π3-Π4, Π3-Π6 κτλ. θεωρούνται πακτώσεις. Οι εξωτερικές στηρίξεις θεωρούνται απλές εδράσεις. Στην περίπτωση στήριξης μεταξύ προβόλων και πλακών γίνεται η εξής διάκριση: Αν l πρ /l πλ 0.25 τότε θεωρείται απλή στήριξη Αν l πρ /l πλ 0.33 τότε θεωρείται πάκτωση Για τιμές μεταξύ των δύο ορίων τότε η διαδικασία υπολογισμού επαναλαμβάνεται δύο φορές, μία για l πρ /l πλ = 0.25, μία για l πρ /l πλ = 0.33 και στη συνέχεια γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ των αποτελεσμάτων Για τις ανάγκες του μαθήματος «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι» ο έλεγχος θα γίνεται μόνο για την τιμή 0.33 και αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος ή ίσος θα θεωρείται πάκτωση, ενώ αν είναι μικρότερος θα θεωρείται απλή στήριξη. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο ότι το μήκος l πλ είναι το μήκος της πλάκας το οποίο είναι κάθετο στην στήριξη του προβόλου. 2.7 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Με βάση ότι έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής, η διαδικασία διαστασιολόγησης των πλακών Ο/Σ μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω βήματα. 1. Αναγνώριση του είδους των πλακών (διέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι κτλ) και κατ επέκταση του τρόπου με τον οποίο θα οπλιστούν 2. Αναγνώριση του είδους των στηρίξεων των πλακών 3. Υπολογισμός του πάχους των πλακών (συχνά επιλέγεται ενιαίο για όλες τις πλάκες) 4. Δημιουργία του στατικού συστήματος και επίλυσή του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της επίλυσης μεμονωμένης ή συνεχούς δοκού πλάτους 1.00m στην περίπτωση των απλά οπλισμένων πλακών, είτε με τη μέθοδο των πεσσοειδών φορτίσεων στην περίπτωση των σταυροειδώς οπλισμένων πλακών. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 81

88 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών 5. Με βάση τις ροπές σχεδιασμού στα ανοίγματα υπολογίζεται ο οπλισμός που τοποθετείται σε αυτά και συγκρίνεται με τον ελάχιστο επιτρεπόμενο 6. Κάμπτεται το ½ του οπλισμού των ανοιγμάτων («σπάει») και ανεβαίνει στις στηρίξεις 7. Ελέγχεται αν ο οπλισμός που έχει έρθει από τα ανοίγματα στις στηρίξεις επαρκεί για να παραλάβει τη ροπή που αναπτύσσεται εκεί. Αν όχι τοποθετείται πρόσθετος οπλισμός 8. Τοποθέτηση του οπλισμού διανομής και απόσχισης, αν βέβαια απαιτείται. 9. Τοποθέτηση οπλισμού τύπου «φουρκέτας» αν απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση ο οπλισμός υπολογίζεται για λωρίδα της πλάκας πλάτους 1.00m και το εμβαδόν οπλισμού στη λωρίδα αυτή μπορεί να λαμβάνεται από τον πίνακα στον πίνακα Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

89 2.7 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Πίνακας 2.12: Εμβαδόν ράβδων οπλισμού σε πλάτος 1.00m Αποστάσεις Διάμετρος ράβδων (mm) (cm) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 83

90 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών 2.8 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Γενική περίπτωση Οι αντιδράσεις ομοιόμορφα κατανεμημένων πλακών ορθογωνικής κάτοψης και κατ επέκταση τα φορτία που μεταφέρονται στις στηρίξεις τους (κυρίως δοκοί ή/και τοιχώματα) μπορούν να προκύψουν προσεγγιστικά από τις επιφάνειες που παρουσιάζονται στα σχήματα 1.47 και 1.48 σύμφωνα με τον γεωμετρικό κανόνα μερισμού της επιφάνειας της πλάκας. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό: Εφόσον σε μία γωνία συντρέχουν πλευρές ομοειδούς στήριξης (πάκτωση-πάκτωση ή έδραση-έδραση) η γωνία μερισμού είναι 45 o. Εφόσον συντρέχουν μία πλήρως πακτωμένη με μία απλά εδραζόμενη οι γωνίες μερισμού είναι 60 o και 30 o αντίστοιχα. Για μερική πάκτωση συνιστάται να λαμβάνονται ενδιάμεσες τιμές των γωνιών (κάτι που εφαρμόζεται εξαιρετικά σπάνια) Ο κανόνας μερισμού ακολουθεί κατά προσέγγιση τις γραμμές της τυπικής εικόνας ρηγμάτωσης της κάτω επιφάνειας της πλάκας. Σχήμα 2.29: Κανόνας μερισμού των επιφανειών μια πλάκας. Παραγόμενη τραπεζοειδής φόρτιση και ισοδύναμη ομοιόμορφη Είναι φανερό ότι με την παραπάνω θεώρηση η φόρτιση των δοκών προκύπτει ιδιαίτερα πολύπλοκη (τριγωνική ή τραπεζοειδής). Για τη διευκόλυνση των στατικών υπολογισμών είναι δυνατή, σε κοινά οικοδομικά έργα, η προσεγγιστική μετατροπή του τριγωνικού ή τραπεζοειδούς φορτίου των δοκών σε ισοδύναμο ομοιόμορφο. Το απλούστερο (αλλά επαρκές) κριτήριο για την μετατροπή αυτή μπορεί να τεθεί η ταύτιση των μέγιστων τιμών των καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων αμφιέρειστης δοκού υπό το κατά περίπτωση τριγωνικό ή τραπεζοειδές φορτίο και το αντίστοιχο ισοδύναμο ομοιόμορφο. Είναι προφανές ότι προκύπτουν διαφορετικά ισοδύναμα ομοιόμορφα φορτία για ταύτιση των μέγιστων ροπών (p M ) ή τεμνουσών (p V ). Η μετατροπή γίνεται με τη βοήθεια των ακόλουθων σχέσεων: 84 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

91 2.8 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς P = 1 2 p l min p M = λ M P (2.7) p V = λ V P όπου: p: φορτίο πλάκας (g: μόνιμο, q: μεταβλητό, p: καθολικό) l min : η ελάχιστη πλευρά της πλάκας λ M, λ V : συντελεστές αναγωγής που υπολογίζονται ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης και το λόγο ϵ = l max /l min (σχήματα 1.49 έως 1.52) Σχήμα 2.30: Κατανομή των επιφανειών της πλάκας για τη μεταφορά των φορτίων στις δοκούς (διπλή γραμμή: πάκτωση, μονή γραμμή: απλή έδραση) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 85

92 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.31: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 1,6 και 4 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Σχήμα 2.32: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 2 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση 86 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

93 2.8 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Σχήμα 2.33: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 3 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Σχήμα 2.34: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 5 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 87

94 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Μεταφορά φορτίων σε απλά οπλισμένες πλάκες Στην περίπτωση των απλά οπλισμένων πλακών η μεταφορά των φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς γίνεται σύμφωνα με το σχήμα 1.53 ως εξής: Όλο το φορτίο από τον πρόβολο μεταφέρεται στη δοκό στην οποία στηρίζεται (η περιοχή 1 στο σχήμα 1.53 στη Δ1) Το φορτίο της πλάκας μεταφέρεται εξίσου στις δύο δοκούς. Το φορτίο δηλαδή της περιοχής 2 μεταφέρεται στη δοκό Δ1 και της περιοχής 3 στη Δ2 Με τον τρόπο αυτό όλο το φορτίο των πλακών μεταφέρεται στις δύο δοκούς (εδώ Δ1 και Δ2) ενώ οι υπόλοιπες (εδώ Δ3 και Δ4) δεν παραλαμβάνουν κάποιο φορτίο. Αυτό είναι βεβαίως προς την πλευρά της ασφάλειας για τις Δ1 και Δ2, όχι όμως και για τις Δ3 και Δ4. Στην πραγματικότητα όμως το φορτίο που θα αντιστοιχούσε σε αυτές (βλ. σχήμα 1.48) είναι πολύ μικρό οπότε κατά πάσα πιθανότητα στις δοκούς αυτές θα τοποθετούνταν ο ελάχιστος επιτρεπόμενος οπλισμός. Σχήμα 2.35: Μεταφορά επιφανειακών φορτίων από απλά οπλισμένες πλάκες στις δοκούς 88 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

95 2.9 Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος 2.9 Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Σχήμα 2.36: Όπλιση αμφιέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 89

96 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.37: Όπλιση της πλάκας του προηγούμενου σχήματος (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) 90 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

97 2.9 Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Σχήμα 2.38: Όπλιση τετραέρειστης, απλά οπλισμένης πλάκας. Διακρίνονται οι οπλισμοί διανομής και απόσχισης (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 91

98 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.39: Όπλιση της πλάκας του προηγούμενου σχήματος (Κωνσταντινίδης, 1996 [8]) 92 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

99 2.9 Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Σχήμα 2.40: Όπλιση προβόλου. Είναι δυνατόν τμήμα των οπλισμών της στήριξης να μη συνεχίζει σε όλο το μήκος του προβόλου (Κωνσταντινίδης 1995) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 93

100 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων Οι πίνακες Czerny αναφέρονται σε μεμονωμένες πλάκες. Στην πράξη όμως στις κατασκευές η ύπαρξη μεμονωμένων πλακών είναι σπάνια και συνήθως υπάρχουν συνεχόμενες πλάκες, μονολοθικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, στη στάθμη των ορόφων της κατασκευής. Η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στατικής ανάλυσης συνεχών σταυροειδώς οπλισμένων πλακών με απλό και γρήγορο τρόπο, αρκεί να τηρούνται ταυτόχρονα οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο λόγος του ελάχιστου προς το μέγιστο άνοιγμα των πλακών κάθε στατικής τομής και κατά τις δύο διευθύνσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του Ο λόγος τόσο των μόνιμων όσο και των μεταβλητών φορτίων μεταξύ γειτονικών πλακών πρέπει να κυμαίνεται από 0.80 έως Οι πλάκες πρέπει να έχουν κοινό πάχος. Η μέθοδος είναι σε θέση να υπολογίσει με ικανοποιητική ακρίβεια τα ακρότατα (μέγιστες και ελάχιστες τιμές) των ροπών ανοιγμάτων και στηριγμάτων και εφαρμόζεται ως εξής: 1. Από το μόνιμο και μεταβλητό φορτίο (g, q) κάθε πλάκας υπολογίζονται τα φορτία p 1 και p 2 σύμφωνα με τις εξισώσεις 1.8: p 1 = 1.175g q p 2 = 0.175g q (2.8) Είναι φανερό ότι το άθροισμα p 1 + p 2 = 1.35g q ισούται με το δυσμενές φορτίο στην οριακή κατάσταση αστοχίας, ενώ η διαφορά p 1 p 2 = g ισούται με το αντίστοιχο ευμενές φορτίο. 2. Εφαρμόζεται σε όλες τις πλάκες καθολική φόρτιση p 1 3. Υπολογίζονται οι τιμές των ροπών ανοιγμάτων και στηρίξεων από τους πίνακες Czerny χρησιμοποιώντας τον πραγματικό τύπο της κάθε πλάκας 4. Εφαρμόζεται πεσσοειδής εναλλασσόμενη φόρτιση ίση με ±p 2 και υπολογίζονται (αʹ) Οι ροπές των ανοιγμάτων θεωρώντας ότι οι πλάκες είναι τύπου 1 (βʹ) Οι ροπές των στηρίξεων θεωρώντας ότι όλες οι πλευρές έχουν απλή έδραση εκτός από τη στήριξη που εξετάζεται κάθε φορά όπου και θεωρείται πάκτωση 5. Υπολογίζονται οι τελικές ροπές σχεδιασμού των ανοιγμάτων και των στηρίξεων 94 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

101 2.9 Τυπικές εικόνες όπλισης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος από τις σχέσεις m x,max = m x,p1 + m x,p2 m x,min = m x,p1 m x,p2 m y,max = m y,p1 + m y,p2 (2.9) m y,min = m y,p1 m y,p2 6. Για την κάθε στήριξη μεταξύ δύο πλακών (αʹ) Λαμβάνεται ως τελική τιμή ροπής σχεδιασμού ο μέσος όρος των ροπών που προκύπτουν από τις εκατέρωθεν πλάκες (βʹ) Στην περίπτωση που ο λόγος των κάθετων στη στήριξη πλευρών είναι μικρότερος του 0.75 θεωρητικά δε θα έπρεπε να εφαρμοστεί η μέθοδος των πεσσοειδών φορτίσεων με χρήση των πινάκων Czerny. Καταχρηστικά όμως μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί η διαστασιολόγηση με τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές των ροπών στήριξης Σχήμα 2.41: Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Με βάση τις παραπάνω ροπές (στηρίξεων και ανοιγμάτων) υπολογίζονται οι οπλισμοί των πλακών. Είναι χρήσιμο να σχεδιάζεται το συνολικό διάγραμμα ροπών του φορέα ώστε να διευκολύνεται η τελική τοποθέτηση των οπλισμών (σχήμα 1.42). Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 95

102 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.42: Ενδεικτικό διάγραμμα ροπών τετραέρειστων πλακών 96 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

103 2.10 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ 2.10 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ Κύριος οπλισμός κάμψης Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια που θέτει ο ΕΚ2 [6] για τον κύριο οπλισμό, λαμβάνονται ομοίως όπως και στις δοκούς, χωρίς να απαιτούνται οι πρόσθετες προϋποθέσεις του ΕΚ8 [2] για τις κρίσιμες περιοχές A s,min = 0.26 b d b d A s,max = A c (2.10) Οι αποστάσεις μεταξύ ράβδων κύριου οπλισμού πρέπει να ικανοποιούν τις σχέσεις: s min(2h, 250mm) : στις θέσεις μέγιστης έντασης ή συγκεντρωμένου φορτίου s min(3h, 400mm) : εκτός των παραπάνω περιοχών Δευτερεύων οπλισμός απλά οπλισμένων πλακών Το ελάχιστο ποσοστό του δευτερεύοντος οπλισμού (οπλισμού διανομής) πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% του κύριου οπλισμού που έχει τοποθετηθεί στην πλάκα. Οι αποστάσεις μεταξύ ράβδων δευτερεύοντα οπλισμού πρέπει επιπλέον να ικανοποιούν τις σχέσεις: s min(3h, 400mm) : θέσεις μέγιστης έντασης ή συγκεντρωμένου φορτίου s min(3.5h, 450mm) : εκτός των παραπάνω περιοχών Διαμόρφωση των οπλισμών κάμψης Σε στηρίξεις που θεωρούνται ελεύθερα στρεπτές το 50% του οπλισμού ανοίγματος συνεχίζεται και αγκυρώνεται στην κάτω παρειά της στήριξης. Στην άνω παρειά ακραίας στήριξης που θεωρήθηκε ελεύθερα στρεπτή τοποθετείται και αγκυρώνεται οπλισμός ίσος με το 25% του οπλισμού ανοίγματος και σε μήκος ίσο με το 0.20 του ανοίγματος (οπλισμός απόσχισης). Στις γωνίες με παρεμπόδιση ανύψωσης διατάσσεται κατάλληλος οπλισμός Κατά μήκος ελεύθερου άκρου τοποθετείται οπλισμός όπως στο σχήμα. Ο οπλισμός κάμψης μπορεί να διαμορφωθεί ως οπλισμός άκρου (Σχ. 1.43). Σχήμα 2.43: Πεσσοειδείς φορτίσεις πλακών Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 97

104 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Οπλισμός διάτμησης Οπλισμό διάτμησης τοποθετείται σε πλάκες που έχουν πάχος h f 200mm. Εφόσον V 1/3V Rd,max επιτρέπεται η διάταξη μόνο κεκαμμένων ράβδων. To ελάχιστο ποσοστό οπλισμού διάτμησης ορίζεται όπως στις δοκούς: ρ w 0.08 f ck f yk (2.11) Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των οπλισμών διάτμησης παρουσιάζονται στο σχήμα Σχήμα 2.44: Οπλισμός διάτμησης πλακών. Συνδετήρες (αριστερά) ή κεκαμμένες ράβδοι (δεξιά) Περιορισμός των παραμορφώσεων - Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚ2 Οι παραμορφώσεις ενός δομικού στοιχείου ή ενός φορέα δεν πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία ή την εμφάνισή του, δεν πρέπει δηλαδή να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που μπορούν να αναληφθούν από μη φέροντα στοιχεία συνδεδεμένα με τον φέροντα οργανισμό όπως διαχωριστικές τοιχοποιίες, υαλοπίνακες, εξωτερικές επενδύσεις, εγκαταστάσεις κλπ. Κατά συνέπεια χρειάζεται επίσης να τεθούν περιορισμοί για την απρόσκοπτη λειτουργία μηχανημάτων ή συσκευών που εδράζονται στο φέροντα οργανισμό ή για την αποφυγή παραμονής λιμναζόντων ομβρίων σε επίπεδα δώματα. Η προστασία έναντι διάβρωσης του σκυροδέματος και οξείδωσης των οπλισμών εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα της κατασκευής. Γενικά θεωρείται ότι η λειτουργικότητα και η εμφάνιση συνήθων κατασκευών (κατοικίες, γραφεία, δημόσια κτίρια, συνήθη εργοστάσια κλπ.) παραβλάπτεται όταν η υπολογιζόμενη βύθιση πλακών, δοκών ή προβόλων υπό τον οιονεί μόνιμο συνδυασμό δράσεων υπερβαίνει το 1/250 του ανοίγματος. Για την αποφυγή βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία συνδεδεμένα με την κατασκευή είναι σκόπιμο οι βυθίσεις για τα φορτία πλην των ιδίων βαρών του φέροντα οργανισμού να μην υπερβαίνουν το 1/500 του ανοίγμα- 98 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

105 2.10 Διατάξεις του ΕΚ2 για τις πλάκες από Ο/Σ τος Το όριο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την ευαισθησία των μη φερόντων στοιχείων. Για τη μείωση των βυθίσεων επιτρέπεται κατάλληλη ανύψωση των ξυλοτύπων έως το 1/250 του ανοίγματος. Ο περιορισμός των παραμορφώσεων θεωρείται ότι εξασφαλίζεται είτε: με περιορισμό του λόγου l/d πλακών και δοκών με υπολογισμό της υπό έλεγχο βύθισης και σύγκρισή της με τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια Σε πλάκες και δοκούς οι βυθίσεις θεωρείται ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια της 4.1 του ΕΚ2 [6], εφόσον ο λόγος ανοίγματος προς στατικό ύψος l/d δεν υπερβαίνει τα όρια των ακόλουθων σχέσεων [ l d = K ρ 0 f ck ρ f ck l d = K ρ 0 f ck ρ ρ ( ) 3 ] ρ0 ρ 1 2 για ρ ρ 0 (2.12) ρ fck για ρ ρ 0 ρ 0 όπου: K: συντελεστής που εξαρτάται από τις συνθήκες έδρασης του φορέα (Σχήμα 1.45) ρ 0 : ποσοστό οπλισμού αναφοράς ρ 0 = f ck 10 3, f ck σε MPa ρ, ρ : τα απαιτούμενα ποσοστά εφελκυόμενου και τυχόν θλιβόμενου οπλισμού ανοίγματος (για προβόλους στη στήριξη) υπό τα φορτία της οριακής κατάστασης αστοχίας. Σχήμα 2.45: Συντελεστής Κ ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Είναι φανερό ότι απαιτείται προεκλογή του ύψους της διατομής, υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού και έλεγχος συμμόρφωσης του λόγου l/d με τα όρια των παραπάνω σχέσεων. Κατά συνέπεια η διαδικασία έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Σε πλάκες και δοκούς με l 7.0m που φέρουν ευαίσθητα διαχωριστικά οι τιμές του l/d πρέπει να πολλαπλασιασθούν επί τον συντελεστή 7/l. Ο πίνακας 1.13 δίνει μια εφαρμογή της πρώτης εκ των δύο σχέσεων απαλλαγής για διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος και ποσοστά εφελκυόμενου οπλισμού. Είναι φανερό ότι ο λόγος l/d είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε μεταβολές του ποσοστού ρ. Πίνακας 2.13: Συσχέτιση λόγου l/d με το ποσοστό οπλισμού fck C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 ρ ( ) (1/K) (l/d) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 99

106 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Ελάχιστα πάχη πλακών κατά ΕΚΩΣ2000 Για την αποφυγή της επαναληπτικής διαδικασίας που προτείνεται από τον ΕΚ2 [6] συνιστάται να γίνεται σε πρώτη φάση η εκτίμηση του πάχους των πλακών σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ2000 και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος για την ορθότητα της επιλογής σύμφωνα με τον ΕΚ2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ΕΚ2 [6] τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη πλακών είναι συνήθως μικρότερα από αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ2000 [9] με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια Το πάχος της πλάκας πρέπει να είναι τουλάχιστον: Πίνακας 2.14: Ελάχιστες τιμές απαιτούμενου πάχους πλάκας κατά ΕΚΩΣ2000 [9] α. Γενικά 70mm β. Για πλάκες κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 100mm γ. Για πλάκες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 120mm δ. Για πλάκες κατ εξαίρεση βατές όπως για εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού (πχ ορισμένες πλάκες στεγών) 50mm Οι ελάχιστες αυτές τιμές που δίνει ο κανονισμός είναι προφανώς πάρα πολύ μικρές και σπάνια χρησιμοποιούνται στην πράξη. Συνήθως τα απλά οικοδομικά έργα έχουν πλάκες της τάξης των mm. Συνήθως το πάχος των πλακών προκύπτει από τον έλεγχο των παραμορφώσεων (ΕΚΟΣ2000 [9], 16.2). Για να απαλλαγεί μια πλάκα από τον έλεγχο των βελών κάμψης θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω όρια καμπτικής λυγηρότητας (α l/d): Αμφιέρειστες ή τετραέρειστες πλάκες: α l/d 30 Πλάκες που φέρουν ευαίσθητα διαχωριστικά με λόγο (α l) 2 /d 150 (l και d σε μέτρα) εκτός αν λαμβάνονται κατάλληλα κατασκευαστικά μέτρα οπότε μπορούν να εφαρμοστούν τα προηγούμενα όρια πλακών όπου: d: το στατικό ύψος της πλάκας l: το άνοιγμα της πλάκας (ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε διεύθυνση) α: συντελεστής που λαμβάνεται από το σχήμα 8.25, ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας στην κάθε διεύθυνση Σχήμα 2.46: Συντελεστής A ανάλογα με τις συνθήκες έδρασης Ουσιαστικά από τις παραπάνω σχέσεις για τις συνήθεις πλάκες το ελάχιστο στατικό ύψος υπολογίζεται από τη σχέση: 100 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

107 2.11 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών d (α l) min 30 η οποία θα πρέπει να ελέγχεται και στις δύο διευθύνσεις της πλάκας. (2.13) Συνήθως, σε κοινά οικοδομικά έργα επιδιώκουμε να έχουμε κοινό πάχος σε όλες τις πλάκες ενός ορόφου οπότε τελικά επιλέγεται το d που προκύπτει για όλες τις πλάκες του ορόφου, συμπεριλαμβανομένων και των προβόλων Καθορισμός συνθηκών στήριξης Σε περίπτωση συνεχών πλακών η μεταξύ τους στήριξη θεωρείται πάντα ότι είναι πάκτωση. Για παράδειγμα στο σχήμα 1.4 οι στηρίξεις μεταξύ των πλακών Π1-Π3, Π3-Π4, Π3-Π6 κτλ. θεωρούνται πακτώσεις. Οι εξωτερικές στηρίξεις θεωρούνται απλές εδράσεις. Στην περίπτωση στήριξης μεταξύ προβόλων και πλακών γίνεται η εξής διάκριση: Αν l πρ /l πλ 0.25 τότε θεωρείται απλή στήριξη Αν l πρ /l πλ 0.33 τότε θεωρείται πάκτωση Για τιμές μεταξύ των δύο ορίων τότε η διαδικασία υπολογισμού επαναλαμβάνεται δύο φορές, μία για l πρ /l πλ = 0.25, μία για l πρ /l πλ = 0.33 και στη συνέχεια γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ των αποτελεσμάτων Για τις ανάγκες του μαθήματος «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι» ο έλεγχος θα γίνεται μόνο για την τιμή 0.33 και αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος ή ίσος θα θεωρείται πάκτωση, ενώ αν είναι μικρότερος θα θεωρείται απλή στήριξη. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο ότι το μήκος l πλ είναι το μήκος της πλάκας το οποίο είναι κάθετο στην στήριξη του προβόλου Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Με βάση ότι έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής, η διαδικασία διαστασιολόγησης των πλακών Ο/Σ μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω βήματα. 1. Αναγνώριση του είδους των πλακών (διέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι κτλ) και κατ επέκταση του τρόπου με τον οποίο θα οπλιστούν 2. Αναγνώριση του είδους των στηρίξεων των πλακών 3. Υπολογισμός του πάχους των πλακών (συχνά επιλέγεται ενιαίο για όλες τις πλάκες) 4. Δημιουργία του στατικού συστήματος και επίλυσή του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της επίλυσης μεμονωμένης ή συνεχούς δοκού πλάτους 1.00m στην περίπτωση των απλά οπλισμένων πλακών, είτε με τη μέθοδο των πεσσοειδών φορτίσεων στην περίπτωση των σταυροειδώς οπλισμένων πλακών. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 101

108 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών 5. Με βάση τις ροπές σχεδιασμού στα ανοίγματα υπολογίζεται ο οπλισμός που τοποθετείται σε αυτά και συγκρίνεται με τον ελάχιστο επιτρεπόμενο 6. Κάμπτεται το ½ του οπλισμού των ανοιγμάτων («σπάει») και ανεβαίνει στις στηρίξεις 7. Ελέγχεται αν ο οπλισμός που έχει έρθει από τα ανοίγματα στις στηρίξεις επαρκεί για να παραλάβει τη ροπή που αναπτύσσεται εκεί. Αν όχι τοποθετείται πρόσθετος οπλισμός 8. Τοποθέτηση του οπλισμού διανομής και απόσχισης, αν βέβαια απαιτείται. 9. Τοποθέτηση οπλισμού τύπου «φουρκέτας» αν απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση ο οπλισμός υπολογίζεται για λωρίδα της πλάκας πλάτους 1.00m και το εμβαδόν οπλισμού στη λωρίδα αυτή μπορεί να λαμβάνεται από τον πίνακα στον πίνακα Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

109 2.11 Συνοπτική διαδικασία διαστασιολόγησης πλακών Πίνακας 2.15: Εμβαδόν ράβδων οπλισμού σε πλάτος 1.00m Αποστάσεις Διάμετρος ράβδων (mm) (cm) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 103

110 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών 2.12 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Γενική περίπτωση Οι αντιδράσεις ομοιόμορφα κατανεμημένων πλακών ορθογωνικής κάτοψης και κατ επέκταση τα φορτία που μεταφέρονται στις στηρίξεις τους (κυρίως δοκοί ή/και τοιχώματα) μπορούν να προκύψουν προσεγγιστικά από τις επιφάνειες που παρουσιάζονται στα σχήματα 1.47 και 1.48 σύμφωνα με τον γεωμετρικό κανόνα μερισμού της επιφάνειας της πλάκας. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό: Εφόσον σε μία γωνία συντρέχουν πλευρές ομοειδούς στήριξης (πάκτωση-πάκτωση ή έδραση-έδραση) η γωνία μερισμού είναι 45 o. Εφόσον συντρέχουν μία πλήρως πακτωμένη με μία απλά εδραζόμενη οι γωνίες μερισμού είναι 60 o και 30 o αντίστοιχα. Για μερική πάκτωση συνιστάται να λαμβάνονται ενδιάμεσες τιμές των γωνιών (κάτι που εφαρμόζεται εξαιρετικά σπάνια) Ο κανόνας μερισμού ακολουθεί κατά προσέγγιση τις γραμμές της τυπικής εικόνας ρηγμάτωσης της κάτω επιφάνειας της πλάκας. Σχήμα 2.47: Κανόνας μερισμού των επιφανειών μια πλάκας. Παραγόμενη τραπεζοειδής φόρτιση και ισοδύναμη ομοιόμορφη Είναι φανερό ότι με την παραπάνω θεώρηση η φόρτιση των δοκών προκύπτει ιδιαίτερα πολύπλοκη (τριγωνική ή τραπεζοειδής). Για τη διευκόλυνση των στατικών υπολογισμών είναι δυνατή, σε κοινά οικοδομικά έργα, η προσεγγιστική μετατροπή του τριγωνικού ή τραπεζοειδούς φορτίου των δοκών σε ισοδύναμο ομοιόμορφο. Το απλούστερο (αλλά επαρκές) κριτήριο για την μετατροπή αυτή μπορεί να τεθεί η ταύτιση των μέγιστων τιμών των καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων αμφιέρειστης δοκού υπό το κατά περίπτωση τριγωνικό ή τραπεζοειδές φορτίο και το αντίστοιχο ισοδύναμο ομοιόμορφο. Είναι προφανές ότι προκύπτουν διαφορετικά ισοδύναμα ομοιόμορφα φορτία για ταύτιση των μέγιστων ροπών (p M ) ή τεμνουσών (p V ). Η μετατροπή γίνεται με τη βοήθεια των ακόλουθων σχέσεων: 104 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

111 2.12 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς P = 1 2 p l min p M = λ M P (2.14) p V = λ V P όπου: p: φορτίο πλάκας (g: μόνιμο, q: μεταβλητό, p: καθολικό) l min : η ελάχιστη πλευρά της πλάκας λ M, λ V : συντελεστές αναγωγής που υπολογίζονται ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης και το λόγο ϵ = l max /l min (σχήματα 1.49 έως 1.52) Σχήμα 2.48: Κατανομή των επιφανειών της πλάκας για τη μεταφορά των φορτίων στις δοκούς (διπλή γραμμή: πάκτωση, μονή γραμμή: απλή έδραση) Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 105

112 Κεφάλαιο 2. Διαστασιολόγηση πλακών Σχήμα 2.49: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 1,6 και 4 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Σχήμα 2.50: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 2 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση 106 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

113 2.12 Μεταφορά φορτίων από τις πλάκες στις δοκούς Σχήμα 2.51: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 3 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Σχήμα 2.52: Συντελεστές αναγωγής τριγωνικών και τραπεζοειδών αντιδράσεων πλακών με στήριξη τύπου 5 σε ισοδύναμη ομοιόμορφη φόρτιση Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι 107

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 7.1 Γενικά Τα υποστυλώματα, μαζί με τα τοιχώματα, αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των κατασκευών από Ο/Σ. Όπως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαστασιολόγηση πλακών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαστασιολόγηση πλακών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαστασιολόγηση πλακών 8.1 Γενικά Με τον όρο «πλάκες» αναφερόμαστε συνήθως σε επίπεδους φορείς σχετικά λεπτού πάχους που φορτίζονται κυρίως κάθετα στο επίπεδό τους και στηρίζονται γραμμικά (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών Ασκήσεις για λύση Η ράβδος του σχήματος είναι ομοιόμορφα μεταβαλλόμενης κυκλικής 1 διατομής εφελκύεται αξονικά με δύναμη Ρ. Αν D d είναι οι διάμετροι των ακραίων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Επίδραση Γειτονικού Κτιρίου στην Αποτίμηση Κατασκευών Ο/Σ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκoντες: Μελισσανίδης Σ, Παναγόπουλος Γ, Τερζή Β Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία: Σέρρες 19-1-2012 ΑΕΜ Εξάµηνο ίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Επιρροή διαφόρων παραγόντων στα παραμορφωσιακά μεγέθη δομικού στοιχείου και σύγκριση με τύπους ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 017 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

8/12/17 ΔΙΑΤΡΗΣΗ. Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας

8/12/17 ΔΙΑΤΡΗΣΗ. Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας } Τι είναι? } Πότε & πού εμφανίζεται? } Πως λειτουργεί - τι δείχνουν οι δοκιμές? } Πως αντιμετωπίζεται? } Κανονισμοί } Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2η Εφαρμογή. 45kN / m και το κινητό της φορτίο είναι qk. 40kN / m.

2η Εφαρμογή. 45kN / m και το κινητό της φορτίο είναι qk. 40kN / m. Κεφάλαιο ο ΔΟΚΟΙ η Εφαρμογή Δίδεται συνεχής δοκός δύο ίσων ανοιγμάτων. Η διατομή της δοκού είναι αμφίπλευρη πλακοδοκός, όπως φαίνεται στο κατωτέρω σχήμα. Οι ποιότητες των υλικών είναι: Χάλυβας B500c και

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη αγκύρωση. Βρόγχος. Προσοχή: Οι καμπύλες και τα άγκιστρα δεν συμβάλλουν στην περίπτωση θλιβομένων ράβδων.!!!

Ευθύγραμμη αγκύρωση. Βρόγχος. Προσοχή: Οι καμπύλες και τα άγκιστρα δεν συμβάλλουν στην περίπτωση θλιβομένων ράβδων.!!! Αγκυρώσεις 1.Σημασία αγκύρωσης: Κάθε ράβδος για να παραλάβει τη δύναμη για την οποία υπολογίστηκε σε μια διατομή, πρέπει να επεκτείνεται πέραν της διατομής εκείνης κατά "μήκος αγκύρωσης". Το μήκος αγκύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Σχήμα 2 Παραγόμενη Μονάδες S.I. όνομα σύμβολο Εμβαδό Τετραγωνικό μέτρο m 2 Όγκος Κυβικό μέτρο m 3 Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/s Επιτάχυνση Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο m/s 2 Γωνία Ακτίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα