Προσάρτημα 1. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1. Αριθμός ευρετηρίου. Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσάρτημα 1. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1. Αριθμός ευρετηρίου. Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) Ε"

Transcript

1 L 396/452 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα 1 Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1 Ουσίες Αριθμός ευρετηρίου Αριθμός ΕΚ Αριθμός CAS Σημειώσεις Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) Ε Χρωμικά του ψευδαργύρου, συμπεριλαμβανομένου του χρωμικού ψευδαργύρου και καλίου Μονοξείδιο του νικελίου Διοξείδιο του νικελίου Τριοξείδιο του νικελίου Σουλφίδιο του νικελίου Θειούχο νικέλιο Δισουλφίδιο του νικελίου Τριοξείδιο του αρσενικού τριοξείδιο του διαρσενίου Πεντοξείδιο του αρσενικού οξείδιο του αρσενικού Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού Υδρογονοαρσενικικός μόλυβδος

2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/453 Βουτάνιο [περιέχον 0,1 % βουταδιένιο ( )] [1] [1] [1] C, S Ισοβουτάνιο [περιέχον 0,1 % βουταδιένιο ( )] [2] [2] [2] 1,3-Βουταδιένιο Βουτα-1,3-διένιο X D Βενζόλιο Ε Αρσενικικό τριαιθύλιο Βινυλοχλωρίδιο χλωροαιθυλένιο Διχλωρομεθυλαιθέρας Χλωρομεθυλο-μεθυλαιθέρας χλωροδιμεθυλαιθέρας

3 L 396/454 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναφθυλαμίνη β-ναφθυλαμίνη Ε Βενζιδίνη 4,4 -διαμινοδιφαινύλιο διφαινυλο-4,4'-υλενοδιαμίνη Ε Άλατα της βενζιδίνης Άλατα της 2-ναφθυλαμίνης Διφαινύλιο-4 -υλαμίνη ξενυλαμίνη αμινοδιφαινύλιο Άλατα του 4-αμινοδιφαινυλίουυλαμίνης άλατα της ξενυλαμίνης άλατα του 4-αμινοδιφαινυλίου Λιθανθρακόπισσα ανθρακόπισσα (Το παραπροϊόν από τη ξηρά απόσταξη του άνθρακα σχεδόν μαύρο ημιστερεό πολύπλοκος συνδυασμός αρωματικών υδρογονανθράκων, φαινολικών ενώσεων, αζωτούχων βάσεων και θειοφαίνιου)

4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/455 Πίσσα, άνθρακας, υψηλής θερμοκρασίας ανθρακόπισσα [Το προϊόν συμπύκνωσης που λαμβάνεται με ψύξη περίπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος του αερίου, το οποίο εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη άνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 700 C) μαύρο, παχύρευστο υγρό, πυκνότερο από το νερό αποτελείται κυρίως από πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων με συμπυκνωμένους πυρήνες μπορεί να περιέχει μικρότερες ποσότητες φαινολικών ενώσεων και αρωματικών αζωτούχων βάσεων] Πίσσα, άνθρακας, χαμηλής θερμοκρασίας έλαιο λιθανθράκων [Το προϊόν συμπύκνωσης που λαμβάνεται με ψύξη, περίπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, του αερίου το οποίο εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη άνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 700 C) μαύρο, παχύρευστο υγρό, πυκνότερο από το νερό αποτελείται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με συμπυκνωμένους πυρήνες, φαινολικές ενώσεις, αρωματικές αζωτούχες βάσεις και αλκυλοπαράγωγά τους]

5 L 396/456 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίσσα, λιγνίτης (Έλαιο που αποστάζεται από πίσσα λιγνίτη αποτελείται κυρίως από αλειφατικούς, ναφθενικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες με ένα ως τρεις δακτύλιους, αλκυλοπαράγωγα τους, ετεροαρωματικά και φαινόλες με ένα και δύο δακτυλίους, με περιοχή βρασμού από 150 C ως 360 C περίπου) Πίσσα, λιγνίτης, χαμηλής θερμοκρασίας Χ (Πίσσα που λαμβάνεται από εξανθράκωση σε χαμηλή θερμοκρασία και αεριοποίηση σε χαμηλή θερμοκρασία λιγνίτη αποτελείται κυρίως από αλειφατικούς, ναφθενικούς και κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ετεροαρωματικούς υδρογονάνθρακες και κυκλικές φαινόλες) Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη σε κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου συνίσταται από C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες μικρότερο από m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων, που κανονικά υπάρχουν σε αυτή την περιοχή απόσταξης του αργού πετρελαίου)

6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/457 Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη σε κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου συνίσταται από C 20 ως και C 50, και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον από m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων) Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη σε κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου συνίσταται από C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες μικρότερο από m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

7 L 396/458 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη στο κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου, συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 20 ως και C 50 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες) Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα ναφθενικά κατεργασμένα με οξύ μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο σαν εκχυλισμένο προϊόν από διαδικασία κατεργασίας με θειικό οξύ συνίσταται από άνθρακα κυρίως στην περιοχή C 20 ως και C 50 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/459 Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά, κατεργασμένα με οξύ μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο σαν εκχυλισμένο προϊόν από κατεργασία με θειικό οξύ συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες μικρότερο από m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες) Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα με οξύ μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο σαν εκχυλισμένο προϊόν από κατεργασία με θειικό οξύ συνίσταται κυρίως από κορεσμένους C 20 ως και C 50 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον από m 2.s -1 στους 40 C )

9 L 396/460 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασμένα με οξύ μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο σαν εκχυλισμένο προϊόν από κατεργασία με θειικό οξύ συνίσταται κυρίως από κορεσμένους C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες μικρότερο από m 2.s -1 στους 40 C ) Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά χημικώς εξουδετερωμένα μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο από κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινες ουσίες αποτελείται κυρίως από C 20 ως και C 50 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία αλειφατικών υδρογονανθράκων)

10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/461 Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά χημικώς εξουδετερωμένα μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο Χ υδρογονανθράκων που παρασκευάζονται με επεξεργασία για να απομακρυνθούν όξινα συστατικά συνίσταται από C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C ) Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά χημικώς εξουδετερωμένα μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινα συστατικά συνίσταται από C 20 ως και C 50 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

11 L 396/462 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά χημικώς εξουδετερωμένα μη επεξεργασμένο ή ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό ορυκτέλαιο υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινα συστατικά συνίσταται από C 15 ως και C 30 και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον m 2.s -1 στους 40 C περιέχει σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες) Αέρια (πετρελαίου), κορυφής αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C 3 ελεύθερα οξέος πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων και κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις συνίσταται από άνθρακα στην περιοχή από C 2 ως και C 4, κυρίως C 3 ) Αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς C 1 ως και C 6 )

12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/463 Αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, πλούσια σε C 1-5 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C 1 ως και C 6, κυρίως από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας προϊόντων, πλούσια σε C 2-4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση σταθεροποίησης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 2 ως και C 6, κυρίως από C 2 ως και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού αναμορφωτήρα, πλούσια σε C 4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης συνίσταται από άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 6, κυρίως από C 1 ως και C 4 )

13 L 396/464 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), C 3-5 ολεφίνεςπαραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ ολεφινικών και παραφινικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 3 ως και C 5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τροφοδότηση αλκυλίωσης οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιμη θερμοκρασία των συνδυασμών αυτών) Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C 5 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 3 ως C 5, κυρίως C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποαιθανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται από απόσταξη των κλασμάτων αερίου και βενζίνας από την καταλυτική πυρόλυση περιέχει κυρίως αιθάνιο και αιθυλένιο)

14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/465 Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο X Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την ατμοσφαιρική απόσταξη ρεύματος βουτανίου-βουτυλενίου συνίσταται από αλειφατικούς άνθρακα κυρίως C 3 και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), ξηρά από αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνης καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο αιθάνιο και προπάνιο) Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποπροπανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογοναθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνας καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 2 ως και C 4 )

15 L 396/466 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), μονάδας επανάκτησης αερίου αποπροπανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με κλασμάτωση διαφόρων ρευμάτων υδρογονανθράκων συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 4, κυρίως προπάνιο) Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης μονάδας Girbatol πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται σαν την τροφοδότηση της μονάδας Girbatol για την απομάκρυνση υδροθείου Συνίσταται από αλειφατικούς άνθρακα στην περιοχή από C 2 ως και C 4 )

16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/467 Αέρια (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης ισομερισμένης νάφθας πλούσια σε C 4, απαλλαγμένα υδροθείου πετρελαϊκό αέριο Αέριο ουράς (πετρελαίου), από καταλυτικώς πυρολυμένιο διαυγασμένο έλαιο και θερμικώς πυρολυμένο υπόλειμμα κενού από δοχείο επαναρροής κλασμάτωσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ Η, Κ από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυθέντος διαυγασμένου ελαίου κα θερμικώς πυρολυθέντος υπολείμματος κενού συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρας σταθεροποίησης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που λαμβάνονται από την σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 )

17 L 396/468 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, κοινού κλασματωτή μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης και μονάδας υδρογονοαποθείωσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης και υδρογονοαποθείωσης και έχουν υποστεί κατεργασία για την απομάκρυνση όξινων ξένων προσμείξεων συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση σταθεροποίησης κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας συνίσταται κυρίως από C 1 ως και C 4 )

18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/469 Τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάστασης κορεσμένων υδρογονανθράκων αερίου μείγματος ρευμάτων, πλούσιο σε C 4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογοναθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης απευθείας νάφθας, ακάθαρτου πετρελαίου απόσταξης και καταλυτικής αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητικού ακάθαρτου πετρελαίου συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμούς ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 3 ως και C 6, κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο) Τελικό αέριο (πετρελαίου), κορεσμένων υδρογονανθράκων αέριο εγκατάστασης ανάκτησης, πλούσιο σε C 12 πετρελαϊκό αέριο X Η, Κ από κλασμάτωση αποστάγματος τελικού αερίου, απευθείας νάφθας, καταλυτικώς αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητή τελικού αερίου συνίσταται κυρίως από άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 5, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο)

19 L 396/470 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέριο ουράς (πετρελαίου), υπολειμμάτων κενού μονάδας θερμικής πυρόλυσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από θερμική πυρόλυση υπολειμμάτων κενού συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C 3-4, αποστάγματος πετρελαίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη και συμπύκνωση αργού πετρελαίου συνίσταται από άνθρακα στην περιοχή από C 3 ως και C 5, κυρίως C 3 και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από εξανιωτήρα πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με την κλασμάτωση της πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 2 ως και C 6 )

20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/471 Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από αποπροπανιωτήρα υδρογονοπυρολυτήρα, πλούσια σε υδρογονάνθρακες πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογοναθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από υδρογονοπυρόλυση συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 μπορεί επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου) Αέρια (πετρελαίου), σταθεροποιητή ελαφράς απευθείας νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με τη σταθεροποίηση ελαφράς απευθείας νάφθας συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς C 2 ως και C 6 ) Υπολείμματα (πετρελαίου), διαχωριστήρα αλκυλίωσης, πλούσια σε C 4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ (Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη ρευμάτων από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 4 ως και C 5, κυρίως βουτάνιο και με περιοχή βρασμού από 11,7 C ως 27,8 C περίπου)

21 L 396/472 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδρογονάνθρακες, C 1-4, Πετρελαϊκό αέριο υδρογονανθράκων από θερμική ρωγμάτωση και εργασίες απορρόφησης και από απόσταξη ακατέργαστου πετρελαίου. Αποτελείται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 έως C 4 και με περιοχή βρασμού από C έως -0.5 C Υδρογονάνθρακες, C 1-4, γλυκασμένοι πετρελαϊκό αέριο Η, Κ Η, Κ υποβάλλοντας αέριους υδρογονάνθρακες σε γλύκανση για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 και με περιοχή βρασμού από 164 C ως 0,5 C περίπου) Υδρογονάνθρακες, C 1-13 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 3 και που βράζει στην περιοχή από μείον 164 C ως μείον 42 C περίπου) Υδρογονάνθρακες, C 1-4, κλάσμα αποβουτανιωτή πετρελαϊκό αέριο Η, Κ

22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/473 Αέρια (πετρελαίου), C 1-5, υγρά πετρελαϊκό αέριο X Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου ή/και την πυρόλυση γκαζόϊλ του πύργου απόσταξης συνίσταται από C 1 έως και C 5 ) Υδρογονάνθρακες, C 2-4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ

23 L 396/474 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδρογονάνθρακες, C 3 πετρελαϊκό αέριο Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης αλκυλίωσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ Η, Κ με την καταλυτική πυρόλυση ακάθαρτου πετρελαίου συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 3 ως και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα συνίσταται κυρίως από βουτάνιο, ισοβουτάνιο και βουταδιένιο) Αέρια (πετρελαίου), μείγμα διϋλιστηρίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ που λαμβάνεται από διάφορες διεργασίες διϋλιστηρίου συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 )

24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/475 Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 3 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), C 2-4γλυκασμένα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ όταν απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 2 ως και C 4 και βράζει στην περιοχή από 51 C ως 34 C περίπου) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης αργού πετρελαίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση αργού πετρελαίου συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 )

25 L 396/476 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση συνενωμένων ρευμάτων νάφθας συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με την κλασμάτωση ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης νάφθας με τη μέθοδο unifining πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με αποθείωση νάφθας με τη μέθοδο unifining και απογυμνώνεται από το προϊόν της νάφθας συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς C 1 ως και C 4 )

26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/477 Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από καταλυτικό αναμορφωτήρα νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με την καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και κλασμάτωση της ολικής απορροής συνίσταται από μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο) Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση του φορτίου στον διαχωριστήρα C 3 -C 4- συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες C 3 ) Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από σταθεροποιητή απευθείας απόσταξης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την κλασμάτωση του υγρού από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη αργού πετρελαίου συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς C 1 ως και C 4 )

27 L 396/478 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας αποβουτανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο X Η, Κ από κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένου αποστάγματος και νάφθας σταθεροποιητή πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας και αποστάγματος συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένου αποστάγματος, ακάθαρτου πετρελαίου και απορροφητήρα νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από το διαχωρισμό θερμοπυρολυμένων αποσταγμάτων νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου συνίσταται κυρίως από C 1 ως και C 6 )

28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/479 Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων σταθεροποιητήρα κλασμάτωσης, εξανθράκωσης πετρελαίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων από εξανθράκωση πετρελαίου συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέρια (πετρελαίου), ελαφρά ατμοπυρολυμένα, συμπύκνωμα βουταδιενίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων θερμοπυρόλυσης συνίσταται από άνθρακα κυρίως C 4 )

29 L 396/480 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητήρα καταλυτικου αναμορφωτήρα απευθείας νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και την κλασμάτωση της ολικής απορροής συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 2 ως και C 4 ) Υδρογονάνθρακες, C 4 πετρελαϊκό αέριο Αλκάνια, C 1-4 πλούσια σε C 3 ; πετρελαϊκό αέριο Αέρια (πετρελαίου), μονάδας ατμοπυρόλυσης πλούσια σε C 3 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ Η, Κ Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από ατμοπυρόλυση συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο προπάνιο και βράζει στην περιοχή από μείον 70 C ως 0 C περίπου)

30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/481 Υδρογονάνθρακες, C 4, απόσταγμα μονάδας ατμοπυρόλυσης πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από διεργασία ατμοπυρόλυσης συνίσταται κυρίως υπό άνθρακα C 4, κυρίως 1-βουτένιο περιέχει δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο και έχει περιοχή βρασμού από μείον 12 C ως 5 C περίπου) Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα, κλάσμα C 4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ όταν μείγμα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για την οξείδωση των μερκαπτανών ή την απομάκρυνση οξίνων προσμείξεων συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με C 4 )

31 L 396/482 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκχυλισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης με εναμμώνιο οξικό χαλκό (II) ατμοπυρολυθέντος κλάσματος C 4, C 3-5 και C 3-5 ακόρεστα, ελεύθερα βουταδιενίου πετρελαϊκό αέριο Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης συστήματος αμίνης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ Η, Κ (Το αέριο τροφοδότησης του συστήματος αμίνης για την απομάκρυνση υδροθείου συνίσταται από υδρογόνο μπορεί επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, υδρόθειο και αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από αποϋδροθείωση μονάδας βενζολίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ (Εκλυόμενα αέρια που παρασκευάζονται στη μονάδα βενζολίου συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο είναι δυνατό επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6, περιλαμβανομένου βενζολίου)

32 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/483 Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης μονάδας βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ με ανακύκλωση των αερίων της μονάδας βενζολίου συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνοάζωτο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ με απόσταξη ελαίου ανάμειξης συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), κορυφής απογυμνωτή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας προϊόντων καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από την σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

33 L 396/484 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης καταλυτικού αναμορφωτήρα C 6-8 καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C 6-8 και ανακύκλωση για διατήρηση του υδρογόνου συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο μπορεί επίσης να περιέχει διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέρια (πετρελαίου), C 6-8 καταλυτικού αναμορφωτήρα καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C 6-8 συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 5 και υδρογόνο)

34 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/485 Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωμα C 6-8 καταλυτικού αναμορφωτήρα πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Αέρια (πετρελαίου), ρεύμα επιστροφής C 2 καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ Η, Κ με την εξαγωγή υδρογόνου από ρεύμα αερίου, το οποίο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με μικρές ποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα μεθανίου, αιθανίου και αιθυλενίου περιέχει κυρίως υδρογονάνθρακες, όπως μεθάνιο, αιθάνιο και αιθυλένιο με μικρές ποσότητες υδρογόνου, αζώτου και μονοξειδίου άνθρακα) Αέρια (πετρελαίου), όξινα ξηρά, εκλυόμενα από μονάδα συμπύκνωσης αερίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου X Η, Κ (Ο πολύπλοκος συνδυασμός ξηρών αερίων μονάδας συμπύκνωσης αερίου συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 3 )

35 L 396/486 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου καύσιμο αέριο διυλιστήριου Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων κοινών ρευμάτων αερίου σε επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, άζωτο υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 3 ) Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από απορροφητήρα υδρογόνου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται με απορρόφηση από ρεύμα πλούσιο σε υδρογόνο συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, άζωτο και μεθάνιο με μικροποσότητες υδρογονανθράκων C 2 ) Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που διαχωρίζεται σαν αέριο από αέριους υδρογονάθρακες με ψύξη συνίσταται κυρίως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα αζώτου, μεθανίου και υδρογονανθράκων C 2 )

36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/487 Αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωμένου κατεργασμένου με υδρογόνο ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από ανακυκλωμένο κατεργασμένο με υδρογόνο έλαιο ανάμειξης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης, πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από ανακυκλωμένα αέρια αντιδραστήρα συνίσταται κυρίως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου, υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 5.)

37 L 396/488 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), συμπληρώματος αναμορφωτήρα, πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από τους αναμορφωτήρες συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), αναμόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ, από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και αιθάνιο με διάφορες μικροποσότητες υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C 31 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), ανομόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο πλούσια σε υδρογόνο-μεθάνιο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 2 ως και C 5 )

38 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/489 Αέρια (πετρελαίου), συμπλήρωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας αναμόρφωσης, πλούσια σε υδρογόνο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από την υδρογονοκατεργασία αναμόρφωσης συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και ποικίλες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης θερμικής πυρόλυσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με απόσταξη προϊόντων από θερμική πυρόλυση συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, και C 1 ως και C 6 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα κλασμάτωσης μονάδας, καταλυτικής πυρόλυσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου X Η, Κ από επανακλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 3 )

39 L 396/490 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης συνίσταται από υδρογόνο και C 1 ως και C 6 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από την σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυμένου αποστάγματος καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ με κατεργασία πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 περίπου)

40 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/491 Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα υδρογοναποθειωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας απόσταξης συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως από C 1 ως και C 6 περίπου) Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης απευθείας νάφθας καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από την καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας, που ακολουθείται από κλασμάτωση της ολικής απορροής συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο)

41 L 396/492 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης υψηλής πίεσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με υψηλής πίεσης απότομη εκτόνωση της απορροής από τον αντιδραστήρα αναμόρφωσης συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου) Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης χαμηλής πίεσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με απότομη εκτόνωση χαμηλής πίεσης της απορροής του αντιδραστήρα αναμόρφωσης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης αερίου διυλιστηρίου πετρελαίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που διαχωρίζεται με απόσταξη αερίου ρεύματος το οποίο περιέχει υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα και άνθρακα στην περιοχή C 1 ως και C 6 ή λαμβάνεται με πυρόλυση αιθανίου και προπανίου συνίσταται από C 1 ως και C 2, υδρογόνο, άζωτο και μονοξείδιο άνθρακα)

42 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/493 Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπεντανιωτήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας βενζολίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία πρώτης ύλης που προέρχεται από τη μονάδα βενζολίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη και η οποία ακολουθείται από αποπεντανίωση συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, αιθάνιο και προπάνιο μαζί με διάφορες μικροποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 μπορεί να περιέχει ίχνη βενζολίου) Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από δευτερεύοντα απορροφητήρα, προϊόντων κορυφής μονάδας κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με την κλασμάτωση των προϊόντων κορυφής από καταλυτική πυρόλυση σε μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο και άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C 1 ως και C 3.)

43 L 396/494 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου Καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Χ Κ που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και διάφορες μικροποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου) Αέρια (πετρελαίου), χαμηλής πίεσης διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με τον διαχωρισμό υγρούατμού, των εκροών του αντιδραστήρα υδρογονοπυρόλυσης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 3 ) Αέρια (πετρελαίου), διϋλιστηρίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από διάφορες διαδικασίες διύλισης πετρελαίου συνίσταται από υδρογόνο και C 1 ως και C 3 )

44 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/495 Αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα προϊόντων μονάδας αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από την χημική αναμόρφωση ναφθενίων σε αρωματικά συνίσταται από υδρογόνο και κεκορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 2 ως και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή αποπροπανιωτήρα υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ (Ο πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση υδρογονοκατεργασμένης κηροζίνης αποπροπανιωτήρα συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και προπάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, υδροθείου, μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 4 ως και C 5 )

45 L 396/496 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), δοχείου εκτόνωσης υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από το δοχείο εκτόνωσης της μονάδας κατεργασίας αγλύκαστης κηροζίνης με υδρογόνο παρουσία καταλύτη συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 2 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή μονάδας αποθείωσης αποστάγματος με τη μέθοδο unifining καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται με απογύμνωση από το υγρό προϊόν της αποθείωσης με τη μέθοδο unifining συνίσταται από υδρόθειο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με την κλασμάτωση του προϊόντος κορυφής της καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη συνίσταται από υδρογόνο υδρόθειο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 )

46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/497 Αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντος απορροφητήρα καταιωνιστήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με το πλύσιμο σε καταιωνιστήρα του αερίου κορυφής, από μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που έχει απογυμνωθεί από το υγρό προϊόν της αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και κεκορεσμένους αλειφατικούς C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από σταθεροποιητή αναμορφωτήρα, με καταλύτη λευκόχρυσο, κλασμάτωσης ελαφρών τελικών προϊόντων καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται με κλασμάτωση των ελαφρών τελικών προϊόντων των αντιδραστήρων με καταλύτη λευκόχρυσο της μονάδας του αναμορφωτήρα συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο

47 L 396/498 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα στήλης προεκτόνωσης, απόσταξης αργού καύσιμο αέριο διυλιστηρίου X Η, Κ που παράγεται από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη του αργού πετρελαίου συνίσταται από άζωτο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα πίσσας καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ με την κλασμάτωση ανοιγμένου αργού πετρελαίου συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα ενοποιητήρα καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ (Συνδυασμός υδρογόνου και μεθανίου που λαμβάνεται με κλασμάτωση των προϊόντων από τη μονάδα ενοποιητήρα)

48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/499 Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένης νάφθας διαχωριστήρα καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ από την υδρογονοαποθείωση νάφθας συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο) Αέριο ουράς (πετρελαίου), απευθείας αποστάγματος νάφθας υδρογονοαποθειωτήρα καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από την υδρογοναποθείωση απευθείας αποστάγματος νάφθας συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), ελκυόμενα από σπογγώδη απορροφητήρα, ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα και κλασμάτωσης προϊόντος κορυφής αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται με την κλασμάτωση προϊόντων από ρευστοειδή καταλυτικό πυρολυτήρα και αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

49 L 396/500 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με μεθόδους απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο μονοξείδιο άνθρακα και παραφινικούς και ολεφινικούς C 1 ως και C 6 ) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας με διαιθανολαμίνη ακαθάρτου πετρελαίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που παράγεται με αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων με διαιθανολαμίνη συνίσταται κυρίως από υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέρια (πετρελαίου), απορροής υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ με διαχωρισμό της υγρής φάσης από την απορροή της αντίδρασης υδρογόνωσης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, υδρόθειο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων ανθράκα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 3 )

50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/501 Αέρια (πετρελαίου), υδρογονοαποθείωσης ακάθαρτου πετρελαίου διαφυγή κάθαρσης καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από τη μονάδα αναμόρφωσης και από διαφυγές κάθαρσης από τον αντιδραστήρα υδρογόνωσης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς C 1 ως και C 4 ) Αέρια (πετρελαίου), απότομη εξάτμιση από δοχείο επαναρροής υδρογονωτήρα καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ αερίων που λαμβάνεται από ακαριαία εξάτμιση των εκροών μετά την αντίδραση υδρογόνωσης συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 6 )

51 L 396/502 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέρια (πετρελαίου), υπολείμματος υψηλής πίεσης ατμοπυρόλυσης νάφθας καύσιμο αέριο διυλιστηρίου X Η, Κ που λαμβάνεται σαν μείγμα των μη συμπυκνώσιμων τμημάτων από το προϊόν ατμοπυρόλυσης νάφθας και σαν υπολειμματικά αέρια που λαμβάνονται κατά την παρασκευή επόμενων προϊόντων συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και παραφινικούς ολεφινικούς C 1 ως και C 5 με τον οποίο μπορεί επίσης να αναμειχθεί και φυσικό αέριο) Αέρια (πετρελαίου), εξόδου μονάδας ελάτωσης, ιξώδους υπολείμματος καύσιμο αέριο διυλιστηρίου Η, Κ που λαμβάνεται από ελάτωση ιξώδους υπολειμμάτων σε φούρνο συνίσταται κυρίως από υδρόθειο και παραφινικούς και ολεφινικούς C 1 ως και C 5 )

52 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/503 Αέρια (πετρελαίου), C 3-4 πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης αργού πετρελαίου συνίσταται από άνθρακα C 3 ως και C 4, κυρίως προπάνιο και προπυλένιο και με περιοχή βρασμού από 51 C ως 1 C) Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένου απόσταγματος και απορροφητήρα κλασμάτωσης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων από την απόσταξη των προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση αποσταγμάτων και καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

53 L 396/504 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων από τα προϊόντα σταθεροποίησης κλασμάτωσης από πολυμερισμό νάφθας συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 4 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας, ελεύθερο υδροθείου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από σταθεροποίηση κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

54 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/505 Τελικό αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυμνωτήρα υδρογονοκατεργαστήρα πυρολυμένου αποστάγματος πετρελαϊκό αέριο Η, Κ με κατεργασία θερμικά πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλυτή συνίσταται κυρίως από κορεσμένους άνθρακα στην περιοχή από C 1 ως και C 6 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωτήρα απευθείας αποστάγματος, απαλλαγμένου υδροθείου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από καταλυτική υδρογονοαποθείωση απευθείας αποσταγμάτων και από τα οποία έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία αμίνης συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

55 L 396/506 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου πετρελαίου πετρελαϊκό αέριο Η, Κ από την απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση ακαθάρτου πετρελαίου συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 5 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάσταση ανάκτησης αερίου πετρελαϊκό αέριο X Η, Κ υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων συνίσταται κυρίως από C 1 ως και C 5 ) Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης αερίου απαιθανιωτήρα πετρελαϊκό αέριο Η, Κ υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C 1 ως και C 4 )

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) EL 06/09/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2006 ενόψει της έκδοσης του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

7653 ΚΛ.Π. 796/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Διάταγμα υε βάση το άρθρο 33 του Nouou

7653 ΚΛ.Π. 796/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Διάταγμα υε βάση το άρθρο 33 του Nouou Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3921, 12.11.2004 7653 ΚΛ.Π. 796/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Διάταγμα υε βάση το άρθρο 33 του Nouou 106(1) του 2001 Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αναγκαιότητα Διεργασιών Πυρόλυσης Η παραγωγή από την ατμοσφαιρική απόσταξη δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση σε λευκά προϊόντα. Με την πάροδο του χρόνου οι διαθέσιμοι τύποι αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Υδρογονοκατεργασία ργ Υδρογονοπυρόλυση ρ Υδρογονοκατεργασία Υδρογονοκατεργασία (Hydrotreating) Απομάκρυνση ετεροατόμων και κορεσμός δεσμών άνθρακα άνθρακα. Απομάκρυνση αζώτου, οξυγόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας. Τα καύσιμα που παίρνουμε έτοιμα από τη φύση λέγονται φυσικά, ενώ αυτά που παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανικές ενώσεις Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του άνθρακα (C). Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καυσίμων. Αντλιοστάσιο άντλησης πετρελαίου από πετρελαιοπηγή

Τεχνολογία Καυσίμων. Αντλιοστάσιο άντλησης πετρελαίου από πετρελαιοπηγή Υγρά καύσιμα Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο και τα παράγωγά του δεν είναι το μοναδικό υγρό καύσιμο, η ύπαρξη υγρών καυσίμων έχει συνδεθεί με την εκμετάλλευση του ορυκτού πετρελαίου. Αντλιοστάσιο άντλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Σύσταση Αργού Πετρελαίου Σύνθετο Μίγμα Υδρογονανθράκων Περιέχει αέρια διαλελυμένα στα υγρά συστατικά Υδρογονάνθρακες C 1 C 90+ Στοιχειακή Ανάλυση: Αρκετά Ομοιόμορφη Στοιχεία Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου μ Εισαγωγικά Στοιχεία Αναμόρφωσης Στόχος: αύξηση της περιεκτικότητας της νάφθας σε αρωματικά. Πρώτη ύλη για μονάδες παραγωγής αρωματικών υδρογονανθράκων (BTX). Βελτίωση του αριθμού οκτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 2 ο Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηρισμός Ποιότητας Αργού Πετρελαίου Κριτήρια Επιλογής Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χαρακτηριστικά Αργού Πετρελαίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 4 ο Υδρογονοκατεργασία > Υδρογονοεπεξεργασία > Υδρογονοπυρόλυση Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Υδρογονοκατεργασία (Hydroprocessing) Υδρογονοκατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ: Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ: Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ:151058 Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος Εισαγωγικά στοιχεία Καύσιμο αέριο μείγμα H/C κυρίως μεθάνιο (CH4) Αλκάλια: αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο Άλλες ενώσεις και στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 3 ο Εισαγωγή στο διυλιστήριο Τύποι διεργασιών Απόσταξη (ατμοσφαιρική και υπό κενό) Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Διύλιση Το αργό πετρέλαιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη επικοινωνία πληροφορίας για μια διεργασία «Λεξιλόγιο» Σύμβολα Αλληλουχία - διασύνδεση συμβόλων Διαγράμματα ροής ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Block

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Πανόπουλου Κωνσταντίνου

Διπλωματική Εργασία του Πανόπουλου Κωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών Καταλυτική Υδρογονοεπεξεργασία Μιγμάτων Heavy Coker Gasoil Vacuum Gasoil Unconverted Oil Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διυλιστηριακές Διεργασίες Παραγωγής Πετροχημικών

Βασικές Διυλιστηριακές Διεργασίες Παραγωγής Πετροχημικών Βασικές Διυλιστηριακές Διεργασίες Παραγωγής Πετροχημικών Σύγκριση Απλής με Κλασματική Απόσταξη Θερμόμετρο Κεφαλή Στήλης Ψυκτήρας Στήλη Αναρροής Κλασμάτωσης Λεπτομέρεια Πληρωτικού Υλικού Υγρό προς Απόσταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη «ιαλέκτου» επικοινωνίας µεταξύ των µηχανικών «Λεξιλόγιο» διαλέκτου Σύµβολα διαγραµµάτων ροής Ανάπτυξη διαλέκτου ιαγράµµατα ροής ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Υδρογονοκατεργασία Αποσταγµάτων

Κεφάλαιο 12. Υδρογονοκατεργασία Αποσταγµάτων Κεφάλαιο 12 Υδρογονοκατεργασία Αποσταγµάτων 12.1 Εισαγωγή Μέχρι τη δεκαετία του '40 υπήρξαν λίγα κίνητρα για τη βιοµηχανία πετρελαίου για τη βελτίωση της ποιότητα των προϊόντων µε τη βοήθεια της υδρογονοκατεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ. Κροκίδα ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαφορική (batch) Rectifying column Stripping column

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ανάµιξη Προϊόντων

Κεφάλαιο 16. Ανάµιξη Προϊόντων Κεφάλαιο 16 Ανάµιξη Προϊόντων 16.1 Εισαγωγή Η αυξηµένη λειτουργική ευελιξία και η κερδοφορία προκύπτουν όταν το διυλιστήριο παράγει βασικά ενδιάµεσα ρεύµατα που µπορούν να αναµιχθούν για να παράγουν ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%).

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Φυσικό αέριο Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο και παρουσιάζει δύο βασικά πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Θερμικές διεργασίες άνθρακα Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Καύση Θερμοδυναμική της καύσης Κινητική ετερογενών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Σπουδαστής: Μπότσης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Συνοπτικά Στοιχεία Καταλυτικής Πυρόλυσης Αποτελεί τη βασική διεργασία μετατροπής στα περισσότερα σύγχρονα διυλιστήρια. Σχεδόν όλα τα διυλιστήρια που έχουν μονάδες μετατροπής έχουν μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Αλκυλίωση και Πολυµερισµός

Κεφάλαιο 14. Αλκυλίωση και Πολυµερισµός Κεφάλαιο 14 Αλκυλίωση και Πολυµερισµός 14.1 Εισαγωγή Η προσθήκη µιας αλκυλοµάδας σε οποιοδήποτε µόριο είναι µια αντίδραση αλκυλίωσης, αλλά στην ορολογία του διυλιστηρίου ο όρος αλκυλίωση χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Βασικές έννοιες Στοιχειομετρία-Στοιχειομετρικοί συντελεστές-στοιχειομετρική αναλογία Περιοριστικό αντιδρών Αντιδρών σε περίσσεια Μετατροπή (κλάσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050725/02 - Annex (part 4).

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050725/02 - Annex (part 4). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Έωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11526/17 ADD 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέ: Ημερομηία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιουλίου 2017 Γεική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 3: Καύσιμα Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χημικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt%

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt% ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Πυρόλυση Βιόµαζας Είναι η θερµική διάσπαση της κυτταρίνης (240 350 ο C), τηςηµι-κυτταρίνης (200 260 ο C) και τηςλιγνίνης (280 500 ο C) πουπεριέχονταιστη πρώτη ύλη σε ουδέτερο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης Δομή του ατόμου Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Ισότοπα» Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΊΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΊΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΊΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΣΑΛΩΜΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 05 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη CH + CH CH Sc(Tf) + CH CH CH CH C 7 H 8 (08.) C 4 H 6 (02.) (CF S ) Sc (492.2) C 9 H 0 2 (50.2) C 2 H 4 2 (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκίνητο, Καύσιµα, Ρύπανση»

«Αυτοκίνητο, Καύσιµα, Ρύπανση» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Αυτοκίνητο, Καύσιµα, Ρύπανση» CO 77% NOx 49% VOCs 40% CO 2 31% Particulates

Διαβάστε περισσότερα

r KwM wi 2. ΠΕΤΡΕΛΜΟ B ^ f c '' Kl POEONΛ NQPA K ΕΣ ' Λ ? wii^r,.¾ 1.2Κ V/ -V-S \ «\ f. r r! I I ^ -.

r KwM wi 2. ΠΕΤΡΕΛΜΟ B ^ f c '' Kl POEONΛ NQPA K ΕΣ ' Λ ? wii^r,.¾ 1.2Κ V/ -V-S \ «\ f. r r! I I ^ -. M V/ -V-S \ «\ 2. ΠΕΤΡΕΛΜΟ B ^ f c '' f. r r! I 1 1 1 I ^ -. Kl POEONΛ NQPA K ΕΣ ' Λ r KwM wi ι? wii^r,.¾ Vi Stt i^fiiakfc I 4 a s? i ;, v, v i i : ϊ β F* 1.2Κ 51 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο-

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Καταλυτική Υδρογονοπυρόλυση

Κεφάλαιο 10. Καταλυτική Υδρογονοπυρόλυση Κεφάλαιο 10 Καταλυτική Υδρογονοπυρόλυση 10.1 Εισαγωγή Αν και η υδρογόνωση είναι µια από τις παλιότερες καταλυτικές διεργασίες της πετρελαϊκής βιοµηχανίας, µόνο τα τελευταία χρόνια η καταλυτική υδρογονοπυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία του μαθήματος «Χημεία Γενικής Παιδείας» στην Β τάξη Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και στη Γ τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία του μαθήματος «Χημεία Γενικής Παιδείας» στην Β τάξη Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και στη Γ τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα EΘNIKO ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα Μάθημα κατεύθυνσης 8 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων 20-1. Σχέση mol Ar (για άτομα) και mol Mr (για μόρια) To 1 mol ατόμων ζυγίζει Ar g Tα n mol ατόμων ζυγίζουν m g n m m 1 Ar Ar To 1 mol μορίων ζυγίζει Μr g Tα n mol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ENOTHTA A. KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ενέργεια Καύσιμα. KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υδρογονάνθρακες. KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυμερή-Πλαστικά και Νέα Υλικά

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ENOTHTA A. KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ενέργεια Καύσιμα. KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υδρογονάνθρακες. KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυμερή-Πλαστικά και Νέα Υλικά ENOTTA A ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ενέργεια Καύσιμα KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υδρογονάνθρακες KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυμερή-Πλαστικά και Νέα Υλικά KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αλκοόλες Αιθέρες Καρβονυλικές ενώσεις Οξέα Εστέρες 1 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 2. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 2. Αριθμός ευρετηρίου

Προσάρτημα 2. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 2. Αριθμός ευρετηρίου 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/515 Προσάρτημα 2 Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 2 Ουσίες Αριθμός ευρετηρίου Αριθμός ΕΚ Αριθμός CAS Σημειώ σεις Βηρύλλιο 004-001-00-7

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία. Νοµοθεσία που αφορά το Μαζούτ

Γενικά στοιχεία. Νοµοθεσία που αφορά το Μαζούτ Βιομηχανική Υποστήριξη Ρήγα Φεραίου 17-19, Περαία,Θεσσαλονίκη Τηλ. 2392301833 Κιν 6972141259 E-mail: vioipos.weebly.com Website: http://vioipos.weebly.com ΜΑΖΟΥΤ Γενικά στοιχεία Ο όρος µαζούτ (προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕΞΙΚΟ & ΝΤΟΥΜΠΑΙ GLOBAL OIL MARKET

Διαβάστε περισσότερα

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός Τδρογονάνθρακες Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Οργανική χημεία ονομάζεται ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αξιολόγησης Καταλυτών HDS ιυλιστηρίων

Τεχνολογίες Αξιολόγησης Καταλυτών HDS ιυλιστηρίων Τεχνολογίες Αξιολόγησης Καταλυτών HDS ιυλιστηρίων Στέλλα Μπεζεργιάννη, Στέλιος Βουσβουκής, και Ιάκωβος Βασάλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίµων και Υδρογονανθράκων (www.lefh.cperi.certh.gr) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς

Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Κώστας Σ. Τριανταφυλλίδης Λέκτορας Τμ. Χημείας ΑΠΘ Συνεργαζόμενος ερευνητής ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ «Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον» EXPOLINK

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χηµικών Μηχανικών. Τοµέας ΙV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Διαδικασιών. Διπλωµατική Εργασία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χηµικών Μηχανικών. Τοµέας ΙV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Διαδικασιών. Διπλωµατική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Τοµέας ΙV: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Διαδικασιών Διπλωµατική Εργασία Χαρακτηρισµός Ιδιοτήτων Μέσων Κλασµάτων Πετρελαίου από Διαφορετικές Διυλιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 008 Νόμος τελείων αερίων Κλάσμα μάζας Καταστατική εξίσωση αερίων: V m m M Όπου: Παγκόσμια Σταθερά Αερίων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ )

Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ /Γ2/ ) Διδακτέα ύλη με ενδεικτική κατανομή ωρών (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 152499/Γ2/24 09 2014) ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Εισαγωγικό Ένθετο. 2 δ.ω. 1.1 Ο Νόμος του Coulomb 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2α-1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σαχινίδης Συμεών ΜΕΡΟΣ Α. Α1. Συμπληρώστε: 1. Στη χώρα μας η μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο είναι περίπου 1-1,3 κιλά/ημέρα. 2. Η συλλογή των υλικών με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !Unexpected End of Formula l ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γεώργιος Α. Καπούλας Ανδρέας Φλαμουράκης Π ρ ό λ ο γ ο ς Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.technicalreview.gr

http://www.technicalreview.gr Του Δρ. Χρ. Καραβασίλη http://www.technicalreview.gr Το διυλιστήριο της CYCLON, αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική επένδυση σε θέματα περιβάλλοντος (20.000.000 λτ). Λειτουργεί από το 1982 στον Ασπρόπυργο

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569)

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569) Παραγωγή Βιοκαυσίµων µε Υδρογονοπεξεργασία Χρησιµοποιηµένων Τηγανελαίων ρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χηµικός Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ > -Ί., ' 4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ' V Iipl 87 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 4. Ταξινόμηση των οξέων. 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 9 ο Καύσιμα Αεροπορίας Αέρια Καύσιμα Φυσικό Αέριο Λιπαντικά Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καύσιμα Αεροπορίας Προορίζονται για κινητήρες αεροπλάνων

Διαβάστε περισσότερα