ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. Η φήμη της εταιρείας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο και εξαρτάται από τη δέσμευση όλων μας να διεξάγουμε κάθε μας ενέργεια σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους. Ο Κώδικας αυτός αντικατοπτρίζει τις αξίες της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και εμπεριέχει αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς. Οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε ότι η συμπεριφορά μας ανταποκρίνεται στα ιδανικά και τις αξίες που καθορίζονται στη συνέχεια. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι εργαζόμενοι λειτουργούν με τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές προχωράμε στις επόμενες σελίδες, στη χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρη την εταιρεία. Με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας παρέχουμε ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε ο καθένας μας να κατανοήσει ποιες είναι οι ηθικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αντιμετωπίσετε ασυνήθιστα περιστατικά, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο Κώδικας αυτός αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και όλων των εργαζομένων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στον τρόπο που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, με την παράλληλη εφαρμογή των πιο υψηλών προτύπων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές είναι ο καθένας μας να αφιερώσει το χρόνο που απαιτείται για να διαβάσει προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας, να προσαρμόσει τις ενέργειές του στις κατευθυντήριες γραμμές του και να διασφαλίσει ότι αυτός είναι πλήρως κατανοητός και ότι εφαρμόζεται, όχι μόνο από όλους εμάς τους εργαζομένους στην εταιρεία, αλλά και από τους συνεργάτες μας. Ως μέλος της οικογένειας της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε., είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Παρακαλείστε όλοι, αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τον Κώδικα να υπογράψετε το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης και αποδοχής. Τα υπογεγραμμένα έντυπα θα κρατηθούν στο φάκελο του κάθε εργαζόμενου. Αποτελεί δική σας ευθύνη να επιστήσετε την προσοχή του διευθυντή σας σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία πιστεύετε εύλογα ότι αντιβαίνει στον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Η φήμη της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. βρίσκεται στα χέρια καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεχή σας αφοσίωση στις κοινές μας αξίες και τη δεοντολογική σας συμπεριφορά, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας. Με εκτίμηση, Θωμάς Μακιός Πρόεδρος Δ.Σ. Μακιός Α.Ε. OΕ / Ε ΣΕΛ. 1 / 12

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε εναρμόνιση με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και λαμβάνοντας υπόψη τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), καθώς επίσης και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τις Συμβάσεις για τα Δικαιώματα των Παιδιών και την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης εις Βάρος των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN), η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας (στο εξής «ο Κώδικας»). Ο Κώδικας αναμένεται να τηρείται εξίσου και από τους πάσης φύσεως συνεργάτες της εταιρείας. Ο Κώδικας σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους, καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (στο εξής «εταιρεία»). Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει για τις ανάγκες της άσκησης της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Κώδικας απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. όσο και τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία προσχωρούν αυτόματα και υποχρεωτικά στον Κώδικα. Ο Κώδικας αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας της εταιρείας. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Υπευθυνότητα: Δεσμευόμαστε προσωπικά απέναντι στους συνεργάτες μας ότι θα λειτουργούμε με υπευθυνότητα και πλήρη διαφάνεια στην επίτευξη των στόχων μας. Ομαδικότητα: Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε τους συνεργάτες μας με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Άνθρωποι: Δημιουργούμε το καλύτερο περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται, εξελίσσονται, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ανταμείβονται ουσιαστικά και απολαμβάνουν την εργασία τους επιτυγχάνοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ποιότητα: Κινούμαστε πάντα στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής ποιότητας όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στις διαδικασίες, αλλά και σε όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Ασφάλεια: Οι συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη μεταφορά και τον ασφαλή χειρισμό των φορτίων αποτελούν βασικό στόχο της εταιρείας, η οποία προσφέρει συνεχή καθοδήγηση στους εργαζόμενούς της σχετικά τόσο με την ασφάλεια των εργασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης, όσο και γενικότερα με την ασφαλή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των εργασιών που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητές της. OΕ / Ε ΣΕΛ. 2 / 12

3 Ακεραιότητα: Λειτουργούμε πάντα με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ Νομική Συμμόρφωση: Συμμόρφωση με όλες τις κείμενες νομοθεσίες και κανονισμούς, τα ελάχιστα βιομηχανικά πρότυπα, τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις υπόλοιπες συναφείς νομικές απαιτήσεις. Αποδοχές: Οι αποδοχές για τις κανονικές ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και τις διαφορές υπερωριών πληρούν ή υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα όρια και/ή τα βιομηχανικά πρότυπα. Δεν πραγματοποιούνται παράνομες, μη εξουσιοδοτημένες ή πειθαρχικές κρατήσεις αποδοχών. Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά την εκάστοτε νομοθεσία σε ότι αφορά σε ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αναρρωτικές κ.λπ. Ώρες Εργασίας: Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις κείμενες εθνικές νομοθεσίες και τα βιομηχανικά πρότυπα ως προς τις ώρες εργασίας και τις αργίες. Οι υπερωρίες γίνονται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση και πληρώνονται ως υπηρεσία πρόσθετου τέλους. Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας: Η εταιρεία παρέχει ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων και τραυματισμών των εργαζομένων που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελαχιστοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, τις αιτίες κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε γνώσεις της βιομηχανίας και τυχόν συγκεκριμένους κινδύνους. Εφαρμόζεται και τηρείται ένα σαφές σύνολο κανονισμών και διαδικασιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ειδικά ως προς την παροχή και χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, την πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Θέματα Περιβάλλοντος και Ασφάλειας: Οι διαδικασίες και τα πρότυπα της εταιρείας πληρούν ή υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις. Απαγόρευση Διακρίσεων: Καμία διάκριση σε ζητήματα πρόσληψης, μισθού, πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, προαγωγής, λύσης σύμβασης ή συνταξιοδότησης βάσει φύλου, ηλικίας, θρησκείας, φυλής, κάστας, γέννησης, κοινωνικής τάξης, αναπηρίας, εθνοτικής και εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων, συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, οικογενειακών ευθυνών, οικογενειακής κατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, δεν είναι ανεκτή. Απαγόρευση Παιδικής Εργασίας: Η παιδική εργασία απαγορεύεται, όπως ορίζεται από τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και/ή την εθνική νομοθεσία. Απαγόρευση Καταναγκαστικής και Υποχρεωτικής Εργασίας: Η εταιρεία είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας που παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων. Ρητά απαγορεύεται η παρακράτηση τμήματος μισθού, επιδομάτων, ιδιοκτησίας ή εγγράφων του προσωπικού με στόχο τον εξαναγκασμό σε εργασία. Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τις Ε / Ε ΣΕΛ. 3 / 12

4 εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας μετά το πέρας της κανονικής εργάσιμης ημέρας και είναι ελεύθερο να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του υπό τον όρο ότι θα παράσχει εύλογη ειδοποίηση στον εργοδότη. Η εταιρεία μεταχειρίζεται όλο το προσωπικό με αξιοπρέπεια και σεβασμό, συνεπώς δεν είναι ανεκτή η χρήση σωματικής τιμωρίας, ψυχικού ή φυσικού καταναγκασμού καθώς και τη λεκτική κακοποίηση του προσωπικού. Συστήματα Διαχείρισης: Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας ενώ εφαρμόζεται και ακολουθείται μια πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας / διαφθοράς σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Γενική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση και τη συνεχή βελτίωση λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα και αναθεωρώντας ανά περιόδους τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και για την κοινοποίηση των απαιτήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους εργαζομένους. Επιλαμβάνεται, επίσης, των θεμάτων μη συμμόρφωσης των εργαζομένων με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Απαγόρευση Αλκοόλ και Ναρκωτικών Ουσιών: Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η εταιρεία λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους εργαζόμενους. Η επένδυση στους εργαζόμενους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, καθώς σε αυτούς οφείλεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση, διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και την εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών. Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης που βασίζονται, όπως ορίζει η εκάστοτε εργατική νομοθεσία, στις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα κ.λπ. Συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων και επιτρέποντας στα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό και όλοι οι υπάλληλοι υπογράφουν συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με το νόμο, όπου αναφέρονται σαφώς οι όροι και οι προϋποθέσεις της απασχόλησης, πχ περιγραφή της θέσης εργασίας, ωράριο, μισθός, πλεονεκτήματα, χρονική διάρκεια και λύση σύμβασης κ.ά. Οι συμβάσεις είναι γραμμένες σε γλώσσα που κατανοεί ο εργαζόμενος. Σε κάθε εργαζόμενο παραδίδεται υπογεγραμμένο αντίγραφο. Ένα αντίγραφο κρατείται στην εταιρεία και ένα κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δε χρησιμοποιούνται διαδοχικές βραχυχρόνιες συμβάσεις για θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Στην περίπτωση που η εταιρεία απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευόμενους. Η μαθητεία, εφόσον υπάρξει Ε / Ε ΣΕΛ. 4 / 12

5 (π.χ. προσλήψεις φοιτητών ανώτερων ή ανώτατων σχολών για λόγους πρακτικής άσκησης), θα είναι περιορισμένης διάρκειας και θα χρησιμοποιείται μόνο για την παροχή πρακτικών δεξιοτήτων ή/και για την προετοιμασία για κανονική απασχόληση. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι ο Βοηθός Γενικού Διευθυντή. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας προσδιορίζονται με σαφήνεια εγγράφως και εξηγούνται με σαφήνεια προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από τον εργαζόμενο κατά το χρόνο της πρόσληψης και πριν την υπογραφή της σύμβασης (εάν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να διαβάσουν, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων εργασίας εξηγούνται στη μητρική τους γλώσσα). Η εταιρεία είναι ενάντια σε κάθε μορφή εργασίας που παρέχεται υπό το κράτος απειλών ή κυρώσεων (καταναγκαστική εργασία) καθώς κάτι τέτοιο συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εταιρεία δεν αναθέτει καμία εργασία, άμεσα ή έμμεσα, σε φυλακές και είναι ενάντια στην παιδική εργασία. Σε περίπτωση εργασίας ατόμου κάτω των 18 ετών θα εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία. ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η εταιρεία διαφυλάσσει το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων, πληροφορώντας τους για αρχεία προσωπικού που τηρούνται στο όνομά τους, και επιτρέποντας σε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγξουν και να αμφισβητήσουν ζητώντας διόρθωση αν χρειαστεί όλα τα στοιχεία στα προσωπικά τους αρχεία με εξαίρεση τυχόν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, υλικό που αφορά άλλους εργαζόμενους και υλικό που συγκεντρώνεται στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην τήρηση αρχείων για τους εργαζόμενους και τα προσωπικά αρχεία. ΩΡΑΡΙΟ Αναμένεται αυστηρή τήρηση του συμφωνημένου ωραρίου. Οι εργαζόμενοι ελέγχονται για την τήρηση αυτή μέσω ηλεκτρονικών καρτών. Κανένας εργαζόμενος δεν εμποδίζεται να εγκαταλείψει το χώρο εργασίας αρκεί, βέβαια, κάτι τέτοιο να μη συμβαίνει σε μόνιμη βάση και να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενό του σε λογικά, πάντα, πλαίσια. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε χώρους υγιεινής καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση. Περιορισμοί στις μετακινήσεις θα εφαρμόζονται μόνο εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή/και προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Οποιαδήποτε υπερωριακή απασχόληση, εκτός των συμφωνημένων, είναι καθαρά εθελοντική. ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό στις συμφωνημένες ημερομηνίες, να μεριμνά για την προστασία της ζωής, της υγείας, της προσωπικότητας και της ηθικής του εργαζόμενου, να παρέχει άδειες, όπως προβλέπεται από το νόμο, να καταβάλει τις νόμιμες εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και να τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν εργασία (στα πλαίσια των συμβάσεών τους) και να επιδεικνύουν πίστη (π.χ. εχεμύθεια, μη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού κ.λπ.). ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί η ευημερία των εργαζομένων. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα. Ο μηδενικός δείκτης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας Ε / Ε ΣΕΛ. 5 / 12

6 αποτελεί ευθύνη όλων. Η Διοίκηση διατηρεί υψηλούς τους δείκτες ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της και μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των κανόνων ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «Κανένα Ατύχημα». Η υγεία, η ευεξία και η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού μας είναι κρίσιμης σημασίας και προσπαθούμε συνεχώς να διατηρούμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της απασχόλησης για τα άτομα με σωματική αναπηρία που είναι σε θέση να εργαστούν. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η Διοίκηση της εταιρείας επιλέγει, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει και αποζημιώνει τους εργαζομένους της, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες της εργασίας τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Η δέσμευσή μας είναι να παρέχεται ισότητα ευκαιριών απασχόλησης σε όλους ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο (συμπεριλαμβανομένης εγκυμοσύνης), φυλετική ταυτότητα και έκφραση, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικές προτιμήσεις, εθνικότητα, υπηκοότητα, αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από ισχύοντες νόμους. Η Διοίκησή της εταιρείας είναι αφοσιωμένη στην εξασφάλιση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής σχετικά με πρόσληψη, απόλυση, αποζημίωση, προαγωγή, ταξινόμηση, εκπαίδευση, μαθητεία, αναφορά απασχόλησης ή άλλους όρους, προϋποθέσεις και προνόμια απασχόλησης. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που καταργούν τις διακρίσεις. Εάν πιστεύετε ότι έχετε μια αναπηρία η οποία απαιτεί μια ρύθμιση για τη διεξαγωγή των βασικών λειτουργιών της θέσης σας ή χρειάζεται μια θρησκευτική ρύθμιση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Βοηθό Γενικού Διευθυντή, ώστε να ζητήσετε μια σχετική ρύθμιση. Η εταιρεία θα εργαστεί μαζί σας για τον προσδιορισμό οποιωνδήποτε λογικών ρυθμίσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε εργαζόμενου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής ή καταλήγει σε αναγκαστική εργασία. Η εταιρεία δεσμεύεται ενάντια στην παράνομη εργασία, καθώς και υπέρ της προστασίας παιδιών και ανηλίκων από την εργασία. Απαγορεύει επίσης τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση ή εκμετάλλευση των εργαζομένων της εταιρείας στο χώρο εργασίας και εν γένει στο χώρο της δραστηριότητας της. Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε εργαζομένου της και για το λόγο αυτό η συλλογή, η επεξεργασία, η χρήση και τήρηση των προσωπικών στοιχείων αυτών υλοποιούνται εντός των νόμιμων πλαισίων. Στην εταιρεία προωθούνται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Η επιλογή και η αμοιβή βασίζονται στις ικανότητες του ατόμου χωρίς να γίνεται καμία από τις προαναφερθείσες διακρίσεις και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο θα έχουν προτεραιότητα αξίες όπως ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Έχουμε μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις παράνομης διάκρισης ή παρενόχλησης, λεκτικής ή σωματικής βίας που προκαλούνται από έναν υπάλληλο, προϊστάμενο, πελάτη, προμηθευτή, σύμβουλο, επισκέπτη ή άλλο άτομο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή όπου διεξάγονται δραστηριότητες της εταιρείας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Μηδενική ανοχή σημαίνει ότι η εταιρεία θα δράσει άμεσα και κατάλληλα εάν συμβεί κάποια παραβίαση αυτής της πολιτικής, που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές κυρώσεις έως και απόλυση. Ε / Ε ΣΕΛ. 6 / 12

7 Κάθε τύπος διάκρισης ή παρενόχλησης με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), την οικογενειακή κατάσταση, τη σεξουαλική προτίμηση, την εθνικότητα, την υπηκοότητα, την αναπηρία ή άλλη ταξινόμηση που προστατεύεται από ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς αποτελεί παραβίαση αυτής της πολιτικής και θα αντιμετωπιστεί ως πειθαρχικό θέμα. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον σεβασμού, η συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το νόμο, αλλά είναι ακατάλληλη για το χώρο εργασίας, επίσης απαγορεύεται. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της εταιρείας. Αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης, και κατ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και με τους πελάτες της εταιρείας, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητάς της, διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις της εταιρείας. Βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας καθώς και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Είναι αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι η εταιρεία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιος από τους προμηθευτές ή εργολάβους του εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βούληση και στόχος της εταιρείας είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα να έχουν την ελάχιστη αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση κατ αναλογία με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Φέρουμε όλοι την ευθύνη να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από απώλεια, κλοπή, κατάχρηση, βλάβη και σπατάλη προς διαφύλαξη της αξίας τους. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας και του παρόντος Κώδικα, σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρεία, αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για όλους τους εργαζόμενους. Όπως αρμόζει στις αρμοδιότητές σας και τη θέση σας, πρέπει να μάθετε τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που επηρεάζουν την εργασία που εκτελείτε και να παρακολουθείτε εκπαίδευση κατά περιόδους. Στο τέλος του Κώδικα θα βρείτε μία φόρμα την οποία πρέπει να υπογράψετε αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τον Κώδικα. Οι υπογεγραμμένες φόρμες θα τηρούνται στο φάκελο του κάθε εργαζόμενου. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, ήτοι Διευθυντικά Στελέχη, Διοικητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες παραβιάζουν την πίστη τους έναντι της εταιρείας και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην εταιρεία (σύγκρουση συμφερόντων). Συνιστάται στους εργαζομένους Ε / Ε ΣΕΛ. 7 / 12

8 να συμβουλεύονται τον προϊστάμενό τους, αν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απαιτηθεί να προβούν σε ενέργειες εκτός των καθιερωμένων και για τις οποίες διατηρούν αμφιβολίες αν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν δίκαιες συναλλαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές, να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Προσδοκούμε ότι θα ενεργήσετε με βάση τα βέλτιστα συμφέροντα της εταιρείας και θα αποφύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων λαμβάνοντας λογικές και αμερόληπτες αποφάσεις. Το συμφέρον της εταιρείας σε κάθε επαγγελματική συναλλαγή πρέπει να τίθεται υψηλότερα από κάθε προσωπικό συμφέρον ή κέρδος. ΔΩΡΑ Εάν χρειαστεί να προσφέρουμε ή να λάβουμε δώρα, γεύματα, υπηρεσίες και ψυχαγωγία, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητά μας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραβεί τους νόμους. Η επιλογή των συνεργατών και των προϊόντων βασίζεται σε κριτήρια όπως η ποιότητα, τιμή και αξιοπιστία και αναμένουμε ότι και οι συνεργάτες μας θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Αποδεκτά σύμφωνα με τον Κώδικα δώρα, γεύματα, υπηρεσίες και ψυχαγωγία θεωρούνται αυτά που είναι σχετικά σπάνια και δεν υπερβαίνουν σε τιμή τη θέση που κατέχετε, είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που συμφωνούν με συνήθεις επιχειρησιακές πολιτικές ή φιλοφρονήσεις, δεν σας καταστούν υπόχρεο στο άτομο που σας έδωσε το δώρο, δεν περιλαμβάνουν μετρητά και δεν παρέχονται ούτε λαμβάνονται ποτέ από κανέναν κρατικό αξιωματούχο εκτός εάν έχετε λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση. Οι δωροδοκίες και άλλες ακατάλληλες πληρωμές και δώρα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: απευθείας πληρωμές σε μετρητά, παράνομες προμήθειες, ανεξήγητες επιστροφές χρημάτων ή εκπτώσεις, τιμολόγια για υποτιθέμενα έξοδα ή υπερβολικά προϊόντα και υπηρεσίες για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα μπορούσε να σας υποβάλει σε πειθαρχική ενέργεια που συμπεριλαμβάνει έως και την απόλυση. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους εταιρείας, να επιδεικνύουν προσοχή όταν τα χρησιμοποιούν και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής. Επιτρέπεται η περιορισμένη και περιστασιακή προσωπική χρήση του , της ανταλλαγής μηνυμάτων, του διαδικτύου και των τηλεφώνων, εφόσον η χρήση δεν είναι υπερβολική, δεν παρεμποδίζει τις εργασιακές ευθύνες ή δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τον Κώδικα. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν πολλούς από εμάς να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Ωστόσο αποτελεί ευθύνη όλων να βοηθήσουμε στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της υποδομής επικοινωνιών. Εφιστούμε την προσοχή όλων σε περιεχόμενο μηνυμάτων που ενδέχεται να είναι ενοχλητικό, προσβλητικό, υποτιμητικό ή παρενοχλητικό σε άλλους, όπως μηνύματα σεξουαλικής φύσης, ανέκδοτα ή προσβλητικά σχόλια έναντι οποιασδήποτε φυλής καθώς επίσης και στο άνοιγμα επισυναπτόμενων αρχείων ύποπτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. από άγνωστη πηγή). Οι κωδικοί πρόσβασης είναι εμπιστευτικοί και αυστηρά προσωπικοί. Παρέχονται από το Τμήμα IT και μπορούν να αντικατασταθούν με νέους αν παραστεί ανάγκη, είτε λόγω παραβίασης από τρίτο, είτε μετά από απόφαση του Διευθυντή IT για λόγους ασφάλειας των ηλεκτρονικών δεδομένων της εταιρείας. Ε / Ε ΣΕΛ. 8 / 12

9 Όσοι εργαζόμενοι, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους, τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και πληρότητα αυτών. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους, να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες της εταιρείας που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της εταιρείας, στοιχεία τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να διαφυλάσσουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την εταιρεία, αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν γνωρίζετε ή πέσουν στην αντίληψή σας εμπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να τις αποθηκεύετε ή να τις φυλάσσετε σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση και όπου δεν μπορούν να τις δουν ούτε να έχουν πρόσβαση σε αυτές μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν πρέπει να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μέρη όπου μπορεί να ακούσει κάποιος τη συζήτησή σας. Πρέπει επίσης να προσέχετε να μην αφήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες απαρατήρητες σε άδειες αίθουσες, ούτε να πετάξετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε δημόσιο χώρο όπου μπορεί να τις ανακτήσουν άλλοι. Επίσης, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ασύρματες συσκευές και κάθε άλλου τύπου επικοινωνία που δεν είναι ασφαλής. Η υποχρέωσή σας για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών ισχύει ακόμη και όταν έχετε φύγει από την εταιρεία, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εμπιστευτικές οι πληροφορίες και δεν είναι διαθέσιμες γενικά στο κοινό. Ενδεικτικά παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών είναι: εμπορικά απόρρητα, πολιτικές και πληροφορίες τιμών, επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια λειτουργίας και προοπτικές, μη δημόσιες πληροφορίες οικονομικής φύσεως της εταιρείας ή των πελατών, επιχειρησιακών μας συνεταίρων και προμηθευτών, μελέτες, αναπτύξεις, σχέδια ή προβλέψεις, πληροφορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών επαφών, προδιαγραφών και προτιμήσεων, συμβάσεις και συμφωνίες, πληροφορίες του ανταγωνισμού, λίστες συνδρομών, λίστες υπαλλήλων, πελατών, επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών με ή χωρίς σχετιζόμενες πληροφορίες επικοινωνίας, προγράμματα λογισμικού ή υπολογιστών, σχέδια συγχώνευσης, εξαγοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, Ε / Ε ΣΕΛ. 9 / 12

10 σχέδια προσωπικού ή μεγάλες στη διεύθυνση και εσωτερικές επικοινωνίες όπως ηχητικές μεταδόσεις τηλεδιασκέψεων, υπομνήματα προς το προσωπικό και μετάγραφα ή πρακτικά εταιρικών συσκέψεων. Σεβόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν σε άλλους οργανισμούς ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών και των προμηθευτών μας. Εάν μάθετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με άλλη εταιρεία κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ή ως αποτέλεσμα της θέσης που κατέχετε, πρέπει να τις προστατεύσετε με τον ίδιο τρόπο που θα προστατεύατε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας. Η εταιρεία αναμένει από τους υπαλλήλους, τους τρίτους συμβούλους, τους εργολάβους, τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες και τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Εάν πιστεύετε ότι ήσασταν θύμα διάκρισης ή παρενόχλησης, πρέπει να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας και να συνεργαστείτε μαζί τους για οποιαδήποτε έρευνα διεξαχθεί. Κάθε αναφορά διάκρισης ή παρενόχλησης θα ερευνηθεί αμέσως και ενδελεχώς. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την έρευνα εμπιστευτική, όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό. Απαγορεύουμε κάθε μορφή αντιποίνων έναντι των ατόμων που κάνουν αναφορές για ισχυριζόμενη διάκριση ή παρενόχληση ή που συνεργάζονται για την έρευνα τέτοιων αναφορών. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας για πειθαρχικά μέτρα εναντίον σας εάν προβείτε σε κάποια κατηγορία χωρίς εύλογη πεποίθηση για την ορθότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν παρέχετε με τη θέλησή σας ανακριβείς πληροφορίες ή υποβάλλετε εσφαλμένες κατηγορίες. Εάν πιστεύετε ότι σας έχουν κάνει αντίποινα, πρέπει να κάνετε έγγραφη αναφορά (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στο Βοηθό Γενικού Διευθυντή προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εταιρεία προσπαθεί να παρέχει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους της. Σύμφωνα με αυτό, πρέπει: Να διεξάγετε τις εργασίες σας με έναν τρόπο που να συμμορφώνεται με το γράμμα και πνεύμα των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και κρατικών πολιτικών για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, με σκοπό την προστασία της υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων, πελατών, εργολάβων και επισκεπτών μας. Να τηρείτε τις οδηγίες εργασίας ή τις διαδικασίες των νόμων υγείας και ασφάλειας, των κανονισμών και της διαχείρισης κινδύνων. Να ολοκληρώνετε οποιαδήποτε υποχρεωτική εκπαίδευση στην εργασία, η οποία βοηθά στην ασφαλή εκπλήρωση των εργασιακών σας υποχρεώσεων. Να ακολουθείτε όλες τις σχετικές συμβουλές που υποδεικνύονται από τους εισηγητές στις εσωτερικές εκπαιδεύσεις (Σεμινάρια Πυρασφάλειας, Ορθής Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων κ.λπ.). Να διατηρείτε την επαγρύπνησή σας στο χώρο εργασίας, εγείροντας οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας που σας απασχολούν στον προϊστάμενό σας, στον Τεχνικό Ασφαλείας ή στο Γιατρό Εργασίας. Ε / Ε ΣΕΛ. 10 / 12

11 ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Η εταιρεία έχει μηδενική ανοχή για ενέργειες βίας, απειλές βίας, ενέργειες εκφοβισμού και εχθρότητας προς ένα άλλο άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Στην έκταση που επιτρέπεται από τους νόμους, αυτή η απαγόρευση επεκτείνεται σε δραστηριότητες εκτός εργασίας που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας ή την ασφάλεια των εργαζομένων της. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να φέρει όπλο οποιουδήποτε είδους ή άλλη επικίνδυνη συσκευή ή ουσία στο χώρο εργασίας, οπουδήποτε δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει απαγορευμένες συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση του Κώδικα. Εμπλοκή σε συμπεριφορά που προκαλεί τραυματισμό σε ένα άλλο άτομο ή είναι σχεδιασμένη ή κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει τραυματισμό σε ένα άλλο άτομο. Πραγματοποίηση ή αποστολή απειλητικών δηλώσεων, προφορικά ή και γραπτά, άμεσα ή μέσω τρίτου. Εμπλοκή σε επιθετική, απειλητική ή εχθρική συμπεριφορά. Εμπλοκή σε συμπεριφορές που προκαλούν ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων ή άλλων, ή είναι σχεδιασμένες ή κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν ζημιά στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Εμπλοκή σε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση ενός άλλου ατόμου. Δέσμευση ή απειλή διάπραξης βίαιων ενεργειών. Εάν πιστεύετε ότι εσείς ή ένα άλλο άτομο επαπειλείται ή υπόκειται σε βία ή εάν διαπιστώσετε ύποπτες δραστηριότητες, πρέπει να το κάνετε αμέσως γνωστό στον άμεσο προϊστάμενό σας ή άλλο μέλος της Διοίκησης. Απαγορεύεται η κατοχή, χρήση, αγορά, πώληση, απόπειρα πώλησης, διανομή ή κατασκευή παράνομων ναρκωτικών στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και ελεγχόμενων ουσιών χωρίς συνταγή καθώς και την κατάχρηση / εσφαλμένη χρήση αλκοόλ και παράνομων φαρμάκων και συνταγογραφούμενων φαρμάκων ενώ εργάζεστε στην εταιρεία, είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων μας. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ερευνήσει τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης, και όχι μόνο, και της εξέτασης για ναρκωτικά και αλκοόλ από ειδικούς ιατρούς και έρευνες στο χώρο εργασίας. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Είναι υποχρέωσή σας να αναφέρετε οποιαδήποτε παράβαση ή ενδεχόμενη παραβίαση του Κώδικα συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που σας ζητείται η παραβίασή του από τρίτους. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υποδομών και διαδικασιών της εταιρείας, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν τα προβλήματά τους εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τον προϊστάμενό τους και το Βοηθό Γενικού Διευθυντή. Η οποιαδήποτε αναφορά παραπόνων δε θα έχει καμία επίπτωση στον εργαζόμενο που κάνει την αναφορά. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής κακοποίησης καθώς επίσης και η οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές σα μέσω τιμωρίας για την αναφορά παραπόνων. Αν κάτι τέτοιο υποπέσει στην αντίληψη κάποιου εργαζόμενου, αυτός πρέπει να το αναφέρει άμεσα προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των παραπόνων είναι ο Βοηθός Γενικού Διευθυντή ή οποιοδήποτε άτομο οριστεί από αυτόν. Οι χειρισμοί θα γίνονται με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα ενώ σε καμία περίπτωση δε θα διαρρέουν σε τρίτα άτομα, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος και βρίσκει σύμφωνο το άτομο που υπέβαλε το παράπονο. Οι αναφορές θα απαντώνται εγγράφως σε εύλογο χρονικό διάστημα που δε θα ξεπερνά τον ένα μήνα. Ε / Ε ΣΕΛ. 11 / 12

12 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Σε περιπτώσεις που δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να πράξετε ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτά που περιέχονται στον Κώδικα, αναζητήστε καθοδήγηση ρωτώντας τον άμεσο προϊστάμενό σας. Εάν παρατηρηθεί ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιον εργαζόμενο, ή γενικά συμπεριφορά η οποία δε συνάδει με την πολιτική της εταιρείας, ο προϊστάμενος θα κάνει αρχικά προφορική σύσταση στον εργαζόμενο. Η σύσταση θα γίνει με διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του εργαζόμενου κατά προτίμηση σε κατ ιδίαν συνάντηση και όχι παρουσία τρίτων, ενώ θα δίνεται πάντα η ευκαιρία στον εργαζόμενο να απολογηθεί ή να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εάν η ανάρμοστη συμπεριφορά συνεχιστεί θα ακολουθήσει γραπτή επίπληξη από τον προϊστάμενο και αν ούτε αυτό φέρει αποτελέσματα το θέμα θα επιλυθεί από το Βοηθό Γενικού Διευθυντή παρουσία του προϊστάμενου και του εμπλεκόμενου εργαζόμενου. Η παρούσα πολιτική θα αναθεωρηθεί και θα αναβαθμιστεί όπως και όταν παραστεί ανάγκη ή όταν υπάρξουν σχετικές εξελίξεις που απαιτούν την αναθεώρησή της. Ε / Ε ΣΕΛ. 12 / 12

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα