ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. Η φήμη της εταιρείας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο και εξαρτάται από τη δέσμευση όλων μας να διεξάγουμε κάθε μας ενέργεια σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους. Ο Κώδικας αυτός αντικατοπτρίζει τις αξίες της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και εμπεριέχει αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς. Οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε ότι η συμπεριφορά μας ανταποκρίνεται στα ιδανικά και τις αξίες που καθορίζονται στη συνέχεια. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι εργαζόμενοι λειτουργούν με τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές προχωράμε στις επόμενες σελίδες, στη χάραξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρη την εταιρεία. Με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας παρέχουμε ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε ο καθένας μας να κατανοήσει ποιες είναι οι ηθικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ή αντιμετωπίσετε ασυνήθιστα περιστατικά, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο Κώδικας αυτός αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και όλων των εργαζομένων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στον τρόπο που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, με την παράλληλη εφαρμογή των πιο υψηλών προτύπων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές είναι ο καθένας μας να αφιερώσει το χρόνο που απαιτείται για να διαβάσει προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας, να προσαρμόσει τις ενέργειές του στις κατευθυντήριες γραμμές του και να διασφαλίσει ότι αυτός είναι πλήρως κατανοητός και ότι εφαρμόζεται, όχι μόνο από όλους εμάς τους εργαζομένους στην εταιρεία, αλλά και από τους συνεργάτες μας. Ως μέλος της οικογένειας της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε., είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Παρακαλείστε όλοι, αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τον Κώδικα να υπογράψετε το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης και αποδοχής. Τα υπογεγραμμένα έντυπα θα κρατηθούν στο φάκελο του κάθε εργαζόμενου. Αποτελεί δική σας ευθύνη να επιστήσετε την προσοχή του διευθυντή σας σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία πιστεύετε εύλογα ότι αντιβαίνει στον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Η φήμη της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. βρίσκεται στα χέρια καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεχή σας αφοσίωση στις κοινές μας αξίες και τη δεοντολογική σας συμπεριφορά, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας. Με εκτίμηση, Θωμάς Μακιός Πρόεδρος Δ.Σ. Μακιός Α.Ε. OΕ / Ε ΣΕΛ. 1 / 12

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε εναρμόνιση με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και λαμβάνοντας υπόψη τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), καθώς επίσης και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τις Συμβάσεις για τα Δικαιώματα των Παιδιών και την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης εις Βάρος των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN), η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας (στο εξής «ο Κώδικας»). Ο Κώδικας αναμένεται να τηρείται εξίσου και από τους πάσης φύσεως συνεργάτες της εταιρείας. Ο Κώδικας σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους, καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (στο εξής «εταιρεία»). Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει για τις ανάγκες της άσκησης της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Κώδικας απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. όσο και τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία προσχωρούν αυτόματα και υποχρεωτικά στον Κώδικα. Ο Κώδικας αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων της ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας της εταιρείας. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Υπευθυνότητα: Δεσμευόμαστε προσωπικά απέναντι στους συνεργάτες μας ότι θα λειτουργούμε με υπευθυνότητα και πλήρη διαφάνεια στην επίτευξη των στόχων μας. Ομαδικότητα: Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε τους συνεργάτες μας με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Άνθρωποι: Δημιουργούμε το καλύτερο περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται, εξελίσσονται, αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ανταμείβονται ουσιαστικά και απολαμβάνουν την εργασία τους επιτυγχάνοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ποιότητα: Κινούμαστε πάντα στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής ποιότητας όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στις διαδικασίες, αλλά και σε όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Ασφάλεια: Οι συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη μεταφορά και τον ασφαλή χειρισμό των φορτίων αποτελούν βασικό στόχο της εταιρείας, η οποία προσφέρει συνεχή καθοδήγηση στους εργαζόμενούς της σχετικά τόσο με την ασφάλεια των εργασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης, όσο και γενικότερα με την ασφαλή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των εργασιών που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητές της. OΕ / Ε ΣΕΛ. 2 / 12

3 Ακεραιότητα: Λειτουργούμε πάντα με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ Νομική Συμμόρφωση: Συμμόρφωση με όλες τις κείμενες νομοθεσίες και κανονισμούς, τα ελάχιστα βιομηχανικά πρότυπα, τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις υπόλοιπες συναφείς νομικές απαιτήσεις. Αποδοχές: Οι αποδοχές για τις κανονικές ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και τις διαφορές υπερωριών πληρούν ή υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα όρια και/ή τα βιομηχανικά πρότυπα. Δεν πραγματοποιούνται παράνομες, μη εξουσιοδοτημένες ή πειθαρχικές κρατήσεις αποδοχών. Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά την εκάστοτε νομοθεσία σε ότι αφορά σε ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αναρρωτικές κ.λπ. Ώρες Εργασίας: Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις κείμενες εθνικές νομοθεσίες και τα βιομηχανικά πρότυπα ως προς τις ώρες εργασίας και τις αργίες. Οι υπερωρίες γίνονται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση και πληρώνονται ως υπηρεσία πρόσθετου τέλους. Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας: Η εταιρεία παρέχει ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων και τραυματισμών των εργαζομένων που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελαχιστοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, τις αιτίες κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε γνώσεις της βιομηχανίας και τυχόν συγκεκριμένους κινδύνους. Εφαρμόζεται και τηρείται ένα σαφές σύνολο κανονισμών και διαδικασιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ειδικά ως προς την παροχή και χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, την πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Θέματα Περιβάλλοντος και Ασφάλειας: Οι διαδικασίες και τα πρότυπα της εταιρείας πληρούν ή υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις. Απαγόρευση Διακρίσεων: Καμία διάκριση σε ζητήματα πρόσληψης, μισθού, πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, προαγωγής, λύσης σύμβασης ή συνταξιοδότησης βάσει φύλου, ηλικίας, θρησκείας, φυλής, κάστας, γέννησης, κοινωνικής τάξης, αναπηρίας, εθνοτικής και εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων, συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, οικογενειακών ευθυνών, οικογενειακής κατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, δεν είναι ανεκτή. Απαγόρευση Παιδικής Εργασίας: Η παιδική εργασία απαγορεύεται, όπως ορίζεται από τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και/ή την εθνική νομοθεσία. Απαγόρευση Καταναγκαστικής και Υποχρεωτικής Εργασίας: Η εταιρεία είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας που παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων. Ρητά απαγορεύεται η παρακράτηση τμήματος μισθού, επιδομάτων, ιδιοκτησίας ή εγγράφων του προσωπικού με στόχο τον εξαναγκασμό σε εργασία. Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τις Ε / Ε ΣΕΛ. 3 / 12

4 εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας μετά το πέρας της κανονικής εργάσιμης ημέρας και είναι ελεύθερο να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του υπό τον όρο ότι θα παράσχει εύλογη ειδοποίηση στον εργοδότη. Η εταιρεία μεταχειρίζεται όλο το προσωπικό με αξιοπρέπεια και σεβασμό, συνεπώς δεν είναι ανεκτή η χρήση σωματικής τιμωρίας, ψυχικού ή φυσικού καταναγκασμού καθώς και τη λεκτική κακοποίηση του προσωπικού. Συστήματα Διαχείρισης: Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας ενώ εφαρμόζεται και ακολουθείται μια πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας / διαφθοράς σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Γενική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση και τη συνεχή βελτίωση λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα και αναθεωρώντας ανά περιόδους τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και για την κοινοποίηση των απαιτήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους εργαζομένους. Επιλαμβάνεται, επίσης, των θεμάτων μη συμμόρφωσης των εργαζομένων με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Απαγόρευση Αλκοόλ και Ναρκωτικών Ουσιών: Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η εταιρεία λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους εργαζόμενους. Η επένδυση στους εργαζόμενους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, καθώς σε αυτούς οφείλεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση δεσμεύεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση, διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης και την εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών. Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης που βασίζονται, όπως ορίζει η εκάστοτε εργατική νομοθεσία, στις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα κ.λπ. Συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων και επιτρέποντας στα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό και όλοι οι υπάλληλοι υπογράφουν συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με το νόμο, όπου αναφέρονται σαφώς οι όροι και οι προϋποθέσεις της απασχόλησης, πχ περιγραφή της θέσης εργασίας, ωράριο, μισθός, πλεονεκτήματα, χρονική διάρκεια και λύση σύμβασης κ.ά. Οι συμβάσεις είναι γραμμένες σε γλώσσα που κατανοεί ο εργαζόμενος. Σε κάθε εργαζόμενο παραδίδεται υπογεγραμμένο αντίγραφο. Ένα αντίγραφο κρατείται στην εταιρεία και ένα κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δε χρησιμοποιούνται διαδοχικές βραχυχρόνιες συμβάσεις για θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Στην περίπτωση που η εταιρεία απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευόμενους. Η μαθητεία, εφόσον υπάρξει Ε / Ε ΣΕΛ. 4 / 12

5 (π.χ. προσλήψεις φοιτητών ανώτερων ή ανώτατων σχολών για λόγους πρακτικής άσκησης), θα είναι περιορισμένης διάρκειας και θα χρησιμοποιείται μόνο για την παροχή πρακτικών δεξιοτήτων ή/και για την προετοιμασία για κανονική απασχόληση. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι ο Βοηθός Γενικού Διευθυντή. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας προσδιορίζονται με σαφήνεια εγγράφως και εξηγούνται με σαφήνεια προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από τον εργαζόμενο κατά το χρόνο της πρόσληψης και πριν την υπογραφή της σύμβασης (εάν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να διαβάσουν, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων εργασίας εξηγούνται στη μητρική τους γλώσσα). Η εταιρεία είναι ενάντια σε κάθε μορφή εργασίας που παρέχεται υπό το κράτος απειλών ή κυρώσεων (καταναγκαστική εργασία) καθώς κάτι τέτοιο συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εταιρεία δεν αναθέτει καμία εργασία, άμεσα ή έμμεσα, σε φυλακές και είναι ενάντια στην παιδική εργασία. Σε περίπτωση εργασίας ατόμου κάτω των 18 ετών θα εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία. ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η εταιρεία διαφυλάσσει το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων, πληροφορώντας τους για αρχεία προσωπικού που τηρούνται στο όνομά τους, και επιτρέποντας σε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγξουν και να αμφισβητήσουν ζητώντας διόρθωση αν χρειαστεί όλα τα στοιχεία στα προσωπικά τους αρχεία με εξαίρεση τυχόν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, υλικό που αφορά άλλους εργαζόμενους και υλικό που συγκεντρώνεται στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην τήρηση αρχείων για τους εργαζόμενους και τα προσωπικά αρχεία. ΩΡΑΡΙΟ Αναμένεται αυστηρή τήρηση του συμφωνημένου ωραρίου. Οι εργαζόμενοι ελέγχονται για την τήρηση αυτή μέσω ηλεκτρονικών καρτών. Κανένας εργαζόμενος δεν εμποδίζεται να εγκαταλείψει το χώρο εργασίας αρκεί, βέβαια, κάτι τέτοιο να μη συμβαίνει σε μόνιμη βάση και να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενό του σε λογικά, πάντα, πλαίσια. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε χώρους υγιεινής καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση. Περιορισμοί στις μετακινήσεις θα εφαρμόζονται μόνο εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή/και προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Οποιαδήποτε υπερωριακή απασχόληση, εκτός των συμφωνημένων, είναι καθαρά εθελοντική. ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό στις συμφωνημένες ημερομηνίες, να μεριμνά για την προστασία της ζωής, της υγείας, της προσωπικότητας και της ηθικής του εργαζόμενου, να παρέχει άδειες, όπως προβλέπεται από το νόμο, να καταβάλει τις νόμιμες εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και να τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν εργασία (στα πλαίσια των συμβάσεών τους) και να επιδεικνύουν πίστη (π.χ. εχεμύθεια, μη διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού κ.λπ.). ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί η ευημερία των εργαζομένων. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα. Ο μηδενικός δείκτης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας Ε / Ε ΣΕΛ. 5 / 12

6 αποτελεί ευθύνη όλων. Η Διοίκηση διατηρεί υψηλούς τους δείκτες ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της και μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των κανόνων ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «Κανένα Ατύχημα». Η υγεία, η ευεξία και η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού μας είναι κρίσιμης σημασίας και προσπαθούμε συνεχώς να διατηρούμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της απασχόλησης για τα άτομα με σωματική αναπηρία που είναι σε θέση να εργαστούν. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η Διοίκηση της εταιρείας επιλέγει, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει και αποζημιώνει τους εργαζομένους της, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες της εργασίας τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Η δέσμευσή μας είναι να παρέχεται ισότητα ευκαιριών απασχόλησης σε όλους ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο (συμπεριλαμβανομένης εγκυμοσύνης), φυλετική ταυτότητα και έκφραση, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικές προτιμήσεις, εθνικότητα, υπηκοότητα, αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από ισχύοντες νόμους. Η Διοίκησή της εταιρείας είναι αφοσιωμένη στην εξασφάλιση της εφαρμογής αυτής της πολιτικής σχετικά με πρόσληψη, απόλυση, αποζημίωση, προαγωγή, ταξινόμηση, εκπαίδευση, μαθητεία, αναφορά απασχόλησης ή άλλους όρους, προϋποθέσεις και προνόμια απασχόλησης. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που καταργούν τις διακρίσεις. Εάν πιστεύετε ότι έχετε μια αναπηρία η οποία απαιτεί μια ρύθμιση για τη διεξαγωγή των βασικών λειτουργιών της θέσης σας ή χρειάζεται μια θρησκευτική ρύθμιση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Βοηθό Γενικού Διευθυντή, ώστε να ζητήσετε μια σχετική ρύθμιση. Η εταιρεία θα εργαστεί μαζί σας για τον προσδιορισμό οποιωνδήποτε λογικών ρυθμίσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε εργαζόμενου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής ή καταλήγει σε αναγκαστική εργασία. Η εταιρεία δεσμεύεται ενάντια στην παράνομη εργασία, καθώς και υπέρ της προστασίας παιδιών και ανηλίκων από την εργασία. Απαγορεύει επίσης τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση ή εκμετάλλευση των εργαζομένων της εταιρείας στο χώρο εργασίας και εν γένει στο χώρο της δραστηριότητας της. Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε εργαζομένου της και για το λόγο αυτό η συλλογή, η επεξεργασία, η χρήση και τήρηση των προσωπικών στοιχείων αυτών υλοποιούνται εντός των νόμιμων πλαισίων. Στην εταιρεία προωθούνται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Η επιλογή και η αμοιβή βασίζονται στις ικανότητες του ατόμου χωρίς να γίνεται καμία από τις προαναφερθείσες διακρίσεις και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο θα έχουν προτεραιότητα αξίες όπως ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Έχουμε μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις παράνομης διάκρισης ή παρενόχλησης, λεκτικής ή σωματικής βίας που προκαλούνται από έναν υπάλληλο, προϊστάμενο, πελάτη, προμηθευτή, σύμβουλο, επισκέπτη ή άλλο άτομο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή όπου διεξάγονται δραστηριότητες της εταιρείας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Μηδενική ανοχή σημαίνει ότι η εταιρεία θα δράσει άμεσα και κατάλληλα εάν συμβεί κάποια παραβίαση αυτής της πολιτικής, που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές κυρώσεις έως και απόλυση. Ε / Ε ΣΕΛ. 6 / 12

7 Κάθε τύπος διάκρισης ή παρενόχλησης με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), την οικογενειακή κατάσταση, τη σεξουαλική προτίμηση, την εθνικότητα, την υπηκοότητα, την αναπηρία ή άλλη ταξινόμηση που προστατεύεται από ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς αποτελεί παραβίαση αυτής της πολιτικής και θα αντιμετωπιστεί ως πειθαρχικό θέμα. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον σεβασμού, η συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το νόμο, αλλά είναι ακατάλληλη για το χώρο εργασίας, επίσης απαγορεύεται. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της εταιρείας. Αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης, και κατ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και με τους πελάτες της εταιρείας, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητάς της, διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις της εταιρείας. Βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας καθώς και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Είναι αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι η εταιρεία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιος από τους προμηθευτές ή εργολάβους του εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βούληση και στόχος της εταιρείας είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα να έχουν την ελάχιστη αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση κατ αναλογία με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Φέρουμε όλοι την ευθύνη να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από απώλεια, κλοπή, κατάχρηση, βλάβη και σπατάλη προς διαφύλαξη της αξίας τους. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας και του παρόντος Κώδικα, σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρεία, αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για όλους τους εργαζόμενους. Όπως αρμόζει στις αρμοδιότητές σας και τη θέση σας, πρέπει να μάθετε τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που επηρεάζουν την εργασία που εκτελείτε και να παρακολουθείτε εκπαίδευση κατά περιόδους. Στο τέλος του Κώδικα θα βρείτε μία φόρμα την οποία πρέπει να υπογράψετε αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τον Κώδικα. Οι υπογεγραμμένες φόρμες θα τηρούνται στο φάκελο του κάθε εργαζόμενου. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, ήτοι Διευθυντικά Στελέχη, Διοικητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες παραβιάζουν την πίστη τους έναντι της εταιρείας και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην εταιρεία (σύγκρουση συμφερόντων). Συνιστάται στους εργαζομένους Ε / Ε ΣΕΛ. 7 / 12

8 να συμβουλεύονται τον προϊστάμενό τους, αν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απαιτηθεί να προβούν σε ενέργειες εκτός των καθιερωμένων και για τις οποίες διατηρούν αμφιβολίες αν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν δίκαιες συναλλαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές, να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Προσδοκούμε ότι θα ενεργήσετε με βάση τα βέλτιστα συμφέροντα της εταιρείας και θα αποφύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων λαμβάνοντας λογικές και αμερόληπτες αποφάσεις. Το συμφέρον της εταιρείας σε κάθε επαγγελματική συναλλαγή πρέπει να τίθεται υψηλότερα από κάθε προσωπικό συμφέρον ή κέρδος. ΔΩΡΑ Εάν χρειαστεί να προσφέρουμε ή να λάβουμε δώρα, γεύματα, υπηρεσίες και ψυχαγωγία, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητά μας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραβεί τους νόμους. Η επιλογή των συνεργατών και των προϊόντων βασίζεται σε κριτήρια όπως η ποιότητα, τιμή και αξιοπιστία και αναμένουμε ότι και οι συνεργάτες μας θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Αποδεκτά σύμφωνα με τον Κώδικα δώρα, γεύματα, υπηρεσίες και ψυχαγωγία θεωρούνται αυτά που είναι σχετικά σπάνια και δεν υπερβαίνουν σε τιμή τη θέση που κατέχετε, είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που συμφωνούν με συνήθεις επιχειρησιακές πολιτικές ή φιλοφρονήσεις, δεν σας καταστούν υπόχρεο στο άτομο που σας έδωσε το δώρο, δεν περιλαμβάνουν μετρητά και δεν παρέχονται ούτε λαμβάνονται ποτέ από κανέναν κρατικό αξιωματούχο εκτός εάν έχετε λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση. Οι δωροδοκίες και άλλες ακατάλληλες πληρωμές και δώρα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: απευθείας πληρωμές σε μετρητά, παράνομες προμήθειες, ανεξήγητες επιστροφές χρημάτων ή εκπτώσεις, τιμολόγια για υποτιθέμενα έξοδα ή υπερβολικά προϊόντα και υπηρεσίες για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα μπορούσε να σας υποβάλει σε πειθαρχική ενέργεια που συμπεριλαμβάνει έως και την απόλυση. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους εταιρείας, να επιδεικνύουν προσοχή όταν τα χρησιμοποιούν και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής ή κλοπής. Επιτρέπεται η περιορισμένη και περιστασιακή προσωπική χρήση του , της ανταλλαγής μηνυμάτων, του διαδικτύου και των τηλεφώνων, εφόσον η χρήση δεν είναι υπερβολική, δεν παρεμποδίζει τις εργασιακές ευθύνες ή δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τον Κώδικα. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν πολλούς από εμάς να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Ωστόσο αποτελεί ευθύνη όλων να βοηθήσουμε στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της υποδομής επικοινωνιών. Εφιστούμε την προσοχή όλων σε περιεχόμενο μηνυμάτων που ενδέχεται να είναι ενοχλητικό, προσβλητικό, υποτιμητικό ή παρενοχλητικό σε άλλους, όπως μηνύματα σεξουαλικής φύσης, ανέκδοτα ή προσβλητικά σχόλια έναντι οποιασδήποτε φυλής καθώς επίσης και στο άνοιγμα επισυναπτόμενων αρχείων ύποπτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. από άγνωστη πηγή). Οι κωδικοί πρόσβασης είναι εμπιστευτικοί και αυστηρά προσωπικοί. Παρέχονται από το Τμήμα IT και μπορούν να αντικατασταθούν με νέους αν παραστεί ανάγκη, είτε λόγω παραβίασης από τρίτο, είτε μετά από απόφαση του Διευθυντή IT για λόγους ασφάλειας των ηλεκτρονικών δεδομένων της εταιρείας. Ε / Ε ΣΕΛ. 8 / 12

9 Όσοι εργαζόμενοι, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους, τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και πληρότητα αυτών. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους, να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες της εταιρείας που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της εταιρείας, στοιχεία τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να διαφυλάσσουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την εταιρεία, αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν γνωρίζετε ή πέσουν στην αντίληψή σας εμπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να τις αποθηκεύετε ή να τις φυλάσσετε σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση και όπου δεν μπορούν να τις δουν ούτε να έχουν πρόσβαση σε αυτές μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν πρέπει να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μέρη όπου μπορεί να ακούσει κάποιος τη συζήτησή σας. Πρέπει επίσης να προσέχετε να μην αφήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες απαρατήρητες σε άδειες αίθουσες, ούτε να πετάξετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε δημόσιο χώρο όπου μπορεί να τις ανακτήσουν άλλοι. Επίσης, προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ασύρματες συσκευές και κάθε άλλου τύπου επικοινωνία που δεν είναι ασφαλής. Η υποχρέωσή σας για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών ισχύει ακόμη και όταν έχετε φύγει από την εταιρεία, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εμπιστευτικές οι πληροφορίες και δεν είναι διαθέσιμες γενικά στο κοινό. Ενδεικτικά παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών είναι: εμπορικά απόρρητα, πολιτικές και πληροφορίες τιμών, επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια λειτουργίας και προοπτικές, μη δημόσιες πληροφορίες οικονομικής φύσεως της εταιρείας ή των πελατών, επιχειρησιακών μας συνεταίρων και προμηθευτών, μελέτες, αναπτύξεις, σχέδια ή προβλέψεις, πληροφορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών επαφών, προδιαγραφών και προτιμήσεων, συμβάσεις και συμφωνίες, πληροφορίες του ανταγωνισμού, λίστες συνδρομών, λίστες υπαλλήλων, πελατών, επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών με ή χωρίς σχετιζόμενες πληροφορίες επικοινωνίας, προγράμματα λογισμικού ή υπολογιστών, σχέδια συγχώνευσης, εξαγοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, Ε / Ε ΣΕΛ. 9 / 12

10 σχέδια προσωπικού ή μεγάλες στη διεύθυνση και εσωτερικές επικοινωνίες όπως ηχητικές μεταδόσεις τηλεδιασκέψεων, υπομνήματα προς το προσωπικό και μετάγραφα ή πρακτικά εταιρικών συσκέψεων. Σεβόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν σε άλλους οργανισμούς ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών και των προμηθευτών μας. Εάν μάθετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με άλλη εταιρεία κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ή ως αποτέλεσμα της θέσης που κατέχετε, πρέπει να τις προστατεύσετε με τον ίδιο τρόπο που θα προστατεύατε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας. Η εταιρεία αναμένει από τους υπαλλήλους, τους τρίτους συμβούλους, τους εργολάβους, τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες και τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Εάν πιστεύετε ότι ήσασταν θύμα διάκρισης ή παρενόχλησης, πρέπει να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας και να συνεργαστείτε μαζί τους για οποιαδήποτε έρευνα διεξαχθεί. Κάθε αναφορά διάκρισης ή παρενόχλησης θα ερευνηθεί αμέσως και ενδελεχώς. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την έρευνα εμπιστευτική, όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό. Απαγορεύουμε κάθε μορφή αντιποίνων έναντι των ατόμων που κάνουν αναφορές για ισχυριζόμενη διάκριση ή παρενόχληση ή που συνεργάζονται για την έρευνα τέτοιων αναφορών. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας για πειθαρχικά μέτρα εναντίον σας εάν προβείτε σε κάποια κατηγορία χωρίς εύλογη πεποίθηση για την ορθότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν παρέχετε με τη θέλησή σας ανακριβείς πληροφορίες ή υποβάλλετε εσφαλμένες κατηγορίες. Εάν πιστεύετε ότι σας έχουν κάνει αντίποινα, πρέπει να κάνετε έγγραφη αναφορά (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στο Βοηθό Γενικού Διευθυντή προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εταιρεία προσπαθεί να παρέχει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους της. Σύμφωνα με αυτό, πρέπει: Να διεξάγετε τις εργασίες σας με έναν τρόπο που να συμμορφώνεται με το γράμμα και πνεύμα των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και κρατικών πολιτικών για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, με σκοπό την προστασία της υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων, πελατών, εργολάβων και επισκεπτών μας. Να τηρείτε τις οδηγίες εργασίας ή τις διαδικασίες των νόμων υγείας και ασφάλειας, των κανονισμών και της διαχείρισης κινδύνων. Να ολοκληρώνετε οποιαδήποτε υποχρεωτική εκπαίδευση στην εργασία, η οποία βοηθά στην ασφαλή εκπλήρωση των εργασιακών σας υποχρεώσεων. Να ακολουθείτε όλες τις σχετικές συμβουλές που υποδεικνύονται από τους εισηγητές στις εσωτερικές εκπαιδεύσεις (Σεμινάρια Πυρασφάλειας, Ορθής Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων κ.λπ.). Να διατηρείτε την επαγρύπνησή σας στο χώρο εργασίας, εγείροντας οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας που σας απασχολούν στον προϊστάμενό σας, στον Τεχνικό Ασφαλείας ή στο Γιατρό Εργασίας. Ε / Ε ΣΕΛ. 10 / 12

11 ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Η εταιρεία έχει μηδενική ανοχή για ενέργειες βίας, απειλές βίας, ενέργειες εκφοβισμού και εχθρότητας προς ένα άλλο άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Στην έκταση που επιτρέπεται από τους νόμους, αυτή η απαγόρευση επεκτείνεται σε δραστηριότητες εκτός εργασίας που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας ή την ασφάλεια των εργαζομένων της. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να φέρει όπλο οποιουδήποτε είδους ή άλλη επικίνδυνη συσκευή ή ουσία στο χώρο εργασίας, οπουδήποτε δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει απαγορευμένες συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση του Κώδικα. Εμπλοκή σε συμπεριφορά που προκαλεί τραυματισμό σε ένα άλλο άτομο ή είναι σχεδιασμένη ή κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει τραυματισμό σε ένα άλλο άτομο. Πραγματοποίηση ή αποστολή απειλητικών δηλώσεων, προφορικά ή και γραπτά, άμεσα ή μέσω τρίτου. Εμπλοκή σε επιθετική, απειλητική ή εχθρική συμπεριφορά. Εμπλοκή σε συμπεριφορές που προκαλούν ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων ή άλλων, ή είναι σχεδιασμένες ή κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν ζημιά στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Εμπλοκή σε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση ενός άλλου ατόμου. Δέσμευση ή απειλή διάπραξης βίαιων ενεργειών. Εάν πιστεύετε ότι εσείς ή ένα άλλο άτομο επαπειλείται ή υπόκειται σε βία ή εάν διαπιστώσετε ύποπτες δραστηριότητες, πρέπει να το κάνετε αμέσως γνωστό στον άμεσο προϊστάμενό σας ή άλλο μέλος της Διοίκησης. Απαγορεύεται η κατοχή, χρήση, αγορά, πώληση, απόπειρα πώλησης, διανομή ή κατασκευή παράνομων ναρκωτικών στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και ελεγχόμενων ουσιών χωρίς συνταγή καθώς και την κατάχρηση / εσφαλμένη χρήση αλκοόλ και παράνομων φαρμάκων και συνταγογραφούμενων φαρμάκων ενώ εργάζεστε στην εταιρεία, είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων μας. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ερευνήσει τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης, και όχι μόνο, και της εξέτασης για ναρκωτικά και αλκοόλ από ειδικούς ιατρούς και έρευνες στο χώρο εργασίας. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Είναι υποχρέωσή σας να αναφέρετε οποιαδήποτε παράβαση ή ενδεχόμενη παραβίαση του Κώδικα συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που σας ζητείται η παραβίασή του από τρίτους. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υποδομών και διαδικασιών της εταιρείας, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν τα προβλήματά τους εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τον προϊστάμενό τους και το Βοηθό Γενικού Διευθυντή. Η οποιαδήποτε αναφορά παραπόνων δε θα έχει καμία επίπτωση στον εργαζόμενο που κάνει την αναφορά. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής κακοποίησης καθώς επίσης και η οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές σα μέσω τιμωρίας για την αναφορά παραπόνων. Αν κάτι τέτοιο υποπέσει στην αντίληψη κάποιου εργαζόμενου, αυτός πρέπει να το αναφέρει άμεσα προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των παραπόνων είναι ο Βοηθός Γενικού Διευθυντή ή οποιοδήποτε άτομο οριστεί από αυτόν. Οι χειρισμοί θα γίνονται με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα ενώ σε καμία περίπτωση δε θα διαρρέουν σε τρίτα άτομα, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος και βρίσκει σύμφωνο το άτομο που υπέβαλε το παράπονο. Οι αναφορές θα απαντώνται εγγράφως σε εύλογο χρονικό διάστημα που δε θα ξεπερνά τον ένα μήνα. Ε / Ε ΣΕΛ. 11 / 12

12 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Σε περιπτώσεις που δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να πράξετε ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτά που περιέχονται στον Κώδικα, αναζητήστε καθοδήγηση ρωτώντας τον άμεσο προϊστάμενό σας. Εάν παρατηρηθεί ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιον εργαζόμενο, ή γενικά συμπεριφορά η οποία δε συνάδει με την πολιτική της εταιρείας, ο προϊστάμενος θα κάνει αρχικά προφορική σύσταση στον εργαζόμενο. Η σύσταση θα γίνει με διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του εργαζόμενου κατά προτίμηση σε κατ ιδίαν συνάντηση και όχι παρουσία τρίτων, ενώ θα δίνεται πάντα η ευκαιρία στον εργαζόμενο να απολογηθεί ή να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Εάν η ανάρμοστη συμπεριφορά συνεχιστεί θα ακολουθήσει γραπτή επίπληξη από τον προϊστάμενο και αν ούτε αυτό φέρει αποτελέσματα το θέμα θα επιλυθεί από το Βοηθό Γενικού Διευθυντή παρουσία του προϊστάμενου και του εμπλεκόμενου εργαζόμενου. Η παρούσα πολιτική θα αναθεωρηθεί και θα αναβαθμιστεί όπως και όταν παραστεί ανάγκη ή όταν υπάρξουν σχετικές εξελίξεις που απαιτούν την αναθεώρησή της. Ε / Ε ΣΕΛ. 12 / 12

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα