ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: E-ail: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το Έτος 203 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 8 η Φεβρουαρίου 204 και Λαµβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 2773/999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ. του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 2690/999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 33/ ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 400/20 (ΦΕΚ Α 79) και ιδίως το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 εδάφιο (θ), το άρθρο 7, και το άρθρο 9 παρ. αυτού. 5. Την υπ αρ. 594/202 απόφαση ΡΑΕ για την έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/ ). 6. Την υπ αρ. 722/202 απόφαση ΡΑΕ µε θέµα «Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2385/ ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. /Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/200) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ. 096/20 (ΦΕΚ Β 2227/200) και υπ αριθµ. 526/203 (ΦΕΚ Β 33/203) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 44, 46 και 47 και 48 αυτού. 8. Την υπ αριθµ. 229/2008 απόφαση της ΡΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τα έτη 2007 και Την υπ αριθµ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύει ο ΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος

2 0. Την υπ αριθµ. 533/ απόφαση της ΡΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος Την υπ αριθµ. 039/.9.20 απόφαση της ΡΑΕ µε θέµα «Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 200». 2. Την υπ αριθµ. / απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 20 (ΦΕΚ Β 53/ ). 3. Το υπ αριθµ. 535/ έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-57604/ ) µε θέµα «Υποβολή Σύµβασης Προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης περιόδου : :00» (Σύµβαση 49/202 µεταξύ ΣΦΑ Α.Ε. και ΠΑ Α.Ε.). 4. Την υπ αριθµ. 842/ απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία µε την οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα ετήσιου σχεδιασµού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 203 (ΦΕΚ B 3029/4..202). 5. Την υπ αριθµ. 869/ απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 202 (ΦΕΚ B 3074/2..202). 6. Το υπ αριθµ. 5956/ έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ I-68560/ ) µε θέµα «Εισήγηση ΣΦΑ επί καθορισµού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο έως ». 7. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-69308/ ) µε το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ το υπογεγραµµένο παράρτηµα της Σύµβασης 49/202 που αφορά στην προµήθεια αερίου εξισορρόπησης από τη ΠΑ Α.Ε. για το χρονικό διάστηµα (..203, 08:00 έως , 08:00). 8. Το υπ αριθµ. Ο-5504/ έγγραφο της ΡΑΕ µε θέµα «Θέµατα εξισορρόπησης φορτίου ΕΣΜΦΑ». 9. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-74428/ ) µε το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η υπογεγραµµένη Σύµβαση 564/203, κατ εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ, για το χρονικό διάστηµα ( : :00). 20. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ I-7506/ ) µε θέµα «Αναθεωρηµένη εισήγηση ΣΦΑ επί Καθορισµού Χρεώσεων Απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης για το έτος 203» (εφεξής, αρχική εισήγηση). 2. Την υπ αριθµ. 636/ απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 203 και το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύει ο ΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 203 (ΦΕΚ Β 38 / ). 22. Το υπ αριθµ. Ο-57257/ έγγραφο της ΡΑΕ µε θέµα «Καθορισµός Χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 203» (εφεξής, τελική εισήγηση). 23. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ (ΡΑΕ I-80638/ ) µε θέµα «Επανυποβολή εισήγησης ΣΦΑ επί Καθορισµού Χρεώσεων Απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης για το έτος 203»

3 24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Σκέφτηκε ως εξής:. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. του ν. 400/20, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο ιαχειριστής µπορεί (α) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 400/20 ή (β) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ µε τη ΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισµό και να χρησιµοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση µε ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεσή του µέσω άλλων συµβάσεων προµήθειας. 2. Στην ίδια διάταξη, µεταξύ άλλων, προβλέπεται επίσης ότι: «η τιµή προµήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ΣΦΑ Α.Ε.», ενώ περιγράφεται ο τρόπος καθορισµού της τιµής αυτής, η οποία «καλύπτει το πλήρες κόστος προµήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το σταθερό και µεταβλητό κόστος της θαλάσσιας µεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήµατος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης». 3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 48 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «Το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σύναψη των Συµβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: α) Αντίγραφα των Συµβάσεων αυτών, β) τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον καθορισµό του µοναδιαίου τιµήµατος σύµφωνα µε Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιοδικής αναπροσαρµογής αυτού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε άλλης µοναδιαίας χρέωσης που εφαρµόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ, γ) το πάγιο τίµηµα το οποίο ενδεχοµένως καταβάλλει στον αντισυµβαλλόµενό του σύµφωνα µε Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανοµής αυτών στους Χρήστες Μεταφοράς, δ) Το κόστος χρήσης από τον ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον τρόπο κατανοµής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, και ε) Τον τρόπο υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόµενου άρθρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε την έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του µοναδιαίου τιµήµατος, τον τρόπο κατανοµής του πάγιου τιµήµατος και του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς καθώς και τον τρόπο υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 4. Με την υπ αριθµ. 636/203 απόφασή της (σχετικό υπ αριθµ. 2), η ΡΑΕ ενέκρινε την τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασµού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, όπως υποβλήθηκε από τον ΣΦΑ Α.Ε. για το Έτος 203, σύµφωνα µε τον οποίο: α) Για τη χρονική περίοδο ( , 08:00 πµ , 08:00 πµ.): Ο ιαχειριστής θα προβεί στην παράταση, διάρκειας τριών (3) µηνών, της υπ αριθµ. 492/202 σύµβασης (όπως προβλέπεται ήδη στο άρθρο 4 της εν λόγω σύµβασης), η οποία έχει ήδη συναφθεί µεταξύ του ιαχειριστή και της ΠΑ Α.Ε., ως µειοδότη διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 400/20, - 3 -

4 για την προµήθεια ΥΦΑ µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συστήµατος φυσικού αερίου σε αέριο εξισορρόπησης. β) Για τη χρονική περίοδο ( :00 πµ :00 πµ), ο ιαχειριστής θα συνάψει σύµβαση - πλαίσιο προµήθειας αερίου εξισορρόπησης από προµηθευτές φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 400/20 για την προµήθεια ΥΦΑ µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συστήµατος ΕΣΜΦΑ σε αέριο εξισορρόπησης. 5. Όπως αναλύθηκε στην υπ αριθµ. 229/2008 απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθµ. 8) και µετέπειτα στις υπ αριθµ. 3294/2009, 533/200, 039/20, /202 και 869/202 αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ αριθµ. 9, 0,, 2 και 5), µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους αυτού στους Χρήστες για τα έτη από το 2007 έως και το 202, οι παράµετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συστήµατος Μεταφοράς είναι: (α) Η τιµή προµήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως καθορίζεται στη σύµβαση προµήθειας αερίου εξισορρόπησης. β) Το κόστος χρήσης από τον ιαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (χρέωση χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ) για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου. 6. Σύµφωνα µε την τελική εισήγηση του ιαχειριστή για τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 203 (σχετικό υπ αριθµ. 23), οι παράµετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του Συστήµατος Μεταφοράς είναι οι ως άνω δύο παράµετροι και για το διάστηµα από έως..204 προστίθεται και µια τρίτη παράµετρος, ήτοι το κόστος χρήσης από το ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ (χρέωση χρήσης του ΕΣΜΦΑ) για την έγχυση αερίου εξισορρόπησης στο ΕΣΜΦΑ. 7. Σχετικά µε τις ως άνω παραµέτρους καθώς και τον τρόπο κατανοµής στους Χρήστες του κόστους εξισορρόπησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση του ιαχειριστή (σχετικό υπ αριθµ. 23), η ΡΑΕ θεωρεί τα ακόλουθα:. Κόστος εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ Τιµή Προµήθειας ΥΦΑ στις συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ εξισορρόπησης 8. Ο ιαχειριστής, µε τα υπ αριθµ. 3, 7 και 9 σχετικά έγγραφά του, υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφα των δύο συµβάσεων που σύναψε µε τη ΠΑ Α.Ε., ως µειοδότη διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης για το Έτος 203. Όπως προκύπτει από τις συµβάσεις αυτές, η συνολική χρέωση του ιαχειριστή από τη ΠΑ Α.Ε. για την προµήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει µέσω µιας αναλογικής χρέωσης (χρέωση ενέργειας, BGUP), η οποία ορίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: BGUP = [CGM + Κ] /MWh Όπου, α) CGM για κάθε Μήνα () η µοναδιαία τιµή προµήθειας αερίου στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (-) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report, και β) K το ποσό σε /MWh που προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης

5 9. Σύµφωνα µε τα υποβληθέντα αντίγραφα των συµβάσεων για την προµήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης καθόλη τη διάρκεια του Έτους 203 (σχετικά υπ αριθµ. 3, 7 και 9) προκύπτουν τα ακόλουθα:. α) Ο ιαχειριστής, βάσει του εγκεκριµένου ετήσιου σχεδιασµού εξισορρόπησης φορτίου του έτους 202, είχε συνάψει µε τη ΠΑ Α.Ε. την υπ αριθµ. 49/202 σύµβαση για την προµήθεια ΥΦΑ εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο (.5.202, 8:00 π.µ...203, 8:00 π.µ.) (εφεξής «Αρχική Σύµβαση»). Στην περίπτωση αυτή, η τιµή του όρου Κ προέκυπτε από την οικονοµική προσφορά του επιλεχθέντος προµηθευτή στο διεθνή διαγωνισµό. Η Αρχική Σύµβαση προέβλεπε τη δυνατότητα τρίµηνης παράτασης και πέραν του έτους 202, µε συµφωνία των µερών. β) Για τη χρονική περίοδο (..203, 8:00 π.µ , 8:00 π.µ.), ο ιαχειριστής σύναψε µε τη ΠΑ Α.Ε. το Προσάρτηµα στην Αρχική Σύµβαση. Οι οικονοµικοί όροι του Προσαρτήµατος παρέµειναν αµετάβλητοι σε σχέση µε τους οικονοµικούς όρους της Αρχικής Σύµβασης. Εποµένως, η τιµή του όρου Κ για το πρώτο τρίµηνο του έτους 203, όπως καθορίστηκε µε το Προσάρτηµα, ισούται µε την τιµή του όρου Κ που καθορίστηκε στην Αρχική Σύµβαση (3 /MWh). γ) Για τη χρονική περίοδο (.4.203, 8:00 π.µ...204, 8:00 π.µ.), ο ιαχειριστής σύναψε την υπ αριθµ. 564/203 σύµβαση (συµφωνία πλαίσιο) µε τη ΠΑ Α.Ε., µετά τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 400/20. Στην περίπτωση αυτή, η τιµή του όρου Κ ( /MWh) προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονοµική προσφορά την οποία εκδίδει η ΠΑ Α.Ε. σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήµατος Προµήθειας του ιαχειριστή και δύναται να λάβει τιµή, σύµφωνα µε τους όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης, µικρότερη ή ίση των 6 /MWh. 0. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας), εφαρµόζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιµοποιηθούν από το ιαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου.. Η αναλογική χρέωση ενσωµατώνει το πλήρες κόστος προµήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το σταθερό και µεταβλητό κόστος της θαλάσσιας µεταφοράς του ΥΦΑ καθώς και το εύλογο κόστος διαχείρισης του προµηθευτή αερίου εξισορρόπησης. Σχετικά µε την ανάκτηση του κόστους θαλάσσιας µεταφοράς του ΥΦΑ και του εύλογου κόστους διαχείρισης µέσω της σύµβασης προµήθειας αερίου εξισορρόπησης ισχύει το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην απόφαση υπ αριθµ. 229/ Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Κόστος Χρήσης ΕΣΜΦΑ 2. εδοµένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδίδεται από τη ΠΑ Α.Ε. στο ιαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυσή του στο Σύστηµα Μεταφοράς, η τιµή προµήθειας ΥΦΑ που αναφέρεται στις συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ µεταξύ ΠΑ Α.Ε. και ΣΦΑ Α.Ε. δεν περιλαµβάνει τη χρέωση χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρέωση για τη χρήση του ΕΣΜΦΑ, καθώς αποτελεί κόστος του ιαχειριστή. 3. Έως την.2.203, δεν υφίστατο θέµα ξεχωριστής χρέωσης για τη χρήση του ΕΣΜΦΑ από το ιαχειριστή για την έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, παρά µόνο χρέωση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ. Και τούτο διότι όπως είχε τεκµηριωθεί στην υπ αριθµ. 229/2008 απόφαση της ΡΑΕ στο τιµολόγιο χρήσης του ΕΣΜΦΑ που ίσχυε έως την οι χρεώσεις του Συστήµατος Μεταφοράς καταβάλλονταν από τους Χρήστες µε την παραλαβή φυσικού αερίου στα Σηµεία Εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς και δεν περιελάµβαναν ξεχωριστή χρέωση για τη χρήση των Σηµείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. 4. Με τη θέση σε εφαρµογή όµως του νέου τιµολογίου χρήσης ΕΣΦΑ, από τις.2.203, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης, οι Χρήστες καταβάλλουν πλέον χρέωση και για τη χρήση των Σηµείων Εισόδου αλλά και για τη χρήση των Σηµείων Εξόδου στο ΕΜΣΦΑ, εάν και εφόσον τα χρησιµοποιούν για την παράδοση ή/και παραλαβή φυσικού αερίου. Εποµένως, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 636/203 Απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθµ. 2) ο ιαχειριστής, ως ξεχωριστός Χρήστης, προβαίνει πλέον, πέραν της δέσµευσης δυναµικότητας αεριοποίησης στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου και σε ισόποση, διαφορετική ανά µήνα, δέσµευση µεταφορικής ικανότητας στο Σηµείο - 5 -

6 Εισόδου Αγία Τριάδα και υφίσταται πλέον ξεχωριστή χρέωση για τη χρήση του Σηµείου Εισόδου αυτού. 5. Επισηµαίνεται ότι ειδικότερα για τον υπολογισµό των χρεώσεων αυτών ισχύουν τα ακόλουθα, σύµφωνα µε την τελική εισήγηση του ιαχειριστή (σχετικό υπ αριθµ. 23): 6. (α) Για τη χρονική περίοδο (..203, 8:00 π.µ :00 π.µ.): O υπολογισµός των χρεώσεων, Κόστος έσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης (Κ ) και Κόστος Ποσότητας (ΚΠ) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υ.Α. 4955/06 (ΦΕΚ 360/ ), ως ίσχυε, έως τη θέση σε εφαρµογή του νέου τιµολογίου χρήσης ΕΣΦΑ. 7. (α) Για τη χρονική περίοδο (.2.203, 8:00 π.µ :00 π.µ.): Ο υπολογισµός των χρεώσεων, Κόστος έσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης (Κ ) και Κόστος Ποσότητας (ΚΠ), πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και στο νέο Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. 8. Ειδικότερα για τον υπολογισµό της χρέωσης του Κόστους έσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης (Κ ) ο ιαχειριστής, µε βάση την αρχική του εισήγηση επί Καθορισµού Χρεώσεων Απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης για το έτος 203 (σχετικό υπ αριθµ. 20) πρότεινε να προβεί σε ισάριθµες µηνιαίες συµβάσεις για τη ανά µήνα διαφορετική δέσµευση δυναµικότητας αεριοποίησης στην εγκατάσταση ΥΦΑ και στο Σηµείο Εισόδου Αγία Τριάδα για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Σε συνέχεια του υπ αριθµ. 2 σχετικού εγγράφου της ΡΑΕ, ο ιαχειριστής προέβη στην τελική του εισήγηση σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η σύναψη µιας κατά βάση µακροχρόνιας σύµβασης από το ιαχειριστή για την κάλυψη της δυναµικότητας βάσης που απαιτείται για την εξισορρόπηση φορτίου στο ΕΜΣΦΑ και επιµέρους βραχυχρόνιων συµβάσεων για την κάλυψη των αιχµών. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω πρόταση του ιαχειριστή καθότι η εξισορρόπηση φορτίου αποτελεί µια κατά βάση µακροχρόνια δραστηριότητα για το ιαχειριστή και εποµένως η τιµολόγηση αυτής, στο µεγαλύτερο µέρος της, οφείλει να έχει τα χαρακτηριστικά µακροχρόνιας δέσµευσης από το ιαχειριστή..3. Τρόπος Υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) 9. Σύµφωνα µε την τελική εισήγηση του ιαχειριστή (σχετικό υπ αριθµ. 23), ο τρόπος υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) διαφέρει πλέον σε σχέση µε τον τρόπο υπολογισµού όπως είχε εγκριθεί µε τις υπ αριθµ. 229/2008 και απόφαση της ΡΑΕ. 20. Η ΗΤΑΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του ιαχειριστή, ισούται µε το σταθµικό µέσο όρο των Τιµών Προµήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευµένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά το τέλος της Ηµέρας υπολογισµού της ΗΤΑΕ ως προς την αποθηκευµένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh. Στις αρχές κάθε µήνα ο ΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά MWh, για κάθε Ηµέρα του προηγούµενου Μήνα. 2. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προτεινόµενη από το ιαχειριστή αλλαγή µε σκοπό τον καθορισµό της ανά ηµέρα τιµής αερίου εξισορρόπησης. Και τούτο διότι η τιµή προµήθειας ΥΦΑ, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα στη συµφωνία πλαίσιο για την προµήθεια αερίου εξισορρόπησης (σχετικό υπ αριθµ. 9) για το χρονικό διάστηµα έως δύναται να διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες προσφοράς που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης από το ιαχειριστή Αιτήµατος Προµήθειας προς τους Προµηθευτές µε ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύµβασης πλαισίου

7 2. Κατανοµή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους χρήστες 2.. Κατανοµή σταθερού κόστους 22. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου περιλαµβάνει το κόστος για τη δέσµευση δυναµικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και δέσµευσης δυναµικότητας ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης από τον ιαχειριστή και το οποίο αφορά στο σύνολο του Έτους Σύµφωνα µε την εισήγηση του ιαχειριστή (σχετικό υπ αριθµ. 23), το σταθερό κόστος προτείνεται να κατανέµεται στους Χρήστες αναλογικά της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς, όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. /202 απόφαση της ΡΑΕ. 24. Σχετικά µε την εκκαθάριση του σταθερού κόστους εφαρµόζεται η µεθοδολογία που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 039/20 απόφαση της ΡΑΕ Κατανοµή µεταβλητού κόστους 25. Το µεταβλητό κόστος περιλαµβάνει τη χρέωση ενέργειας των συµβάσεων µεταξύ ΠΑ Α.Ε. ΣΦΑ Α.Ε. µε βάση την τιµή προµήθειας ΥΦΑ, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισµού της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην εισήγηση του ιαχειριστή, και η οποία ενσωµατώνει και το τέλος ΡΑΕ. Συνεπώς, η κατανοµή του µεταβλητού κόστους προµήθειας ΥΦΑ πραγµατοποιείται µέσω του µηχανισµού εξισορρόπησης που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα. 26. Επίσης, στο µεταβλητό κόστος εξισορρόπησης περιλαµβάνεται και το κόστος που προέρχεται από τη χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρήση του ΕΣΜΦΑ για εξισορρόπηση από τον ιαχειριστή. Σύµφωνα µε την εισήγηση του ιαχειριστή, ο τρόπος κατανοµής του κόστους αυτού στους Χρήστες δε διαφοροποιείται σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά: Αποφασίζει. Την έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανοµής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το Έτος 203, σύµφωνα µε την ακόλουθη εισήγηση του ΣΦΑ Α.Ε. 2. Την κοινοποίηση από τον ιαχειριστή στη ΡΑΕ, όλων των στοιχείων σχετικά µε τον υπολογισµό της Τιµής Προµήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) και της Ηµερήσιας Τιµής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το έτος Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 204 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος - 7 -

8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ.Ε.Σ.Φ.Α. ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο :00 έως :00 - Ιανουάριος 204 -

9 Λαµβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 400/20 ( ΦΕΚ Α 79/ ) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 88 και Την Υ.Α (ΦΕΚ 360/ ), όπως αυτή ίσχυε έως την :00 3. Την απόφαση ΡΑΕ υπ αρ. 594/202 για την έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/ ) και την απόφαση ΡΑΕ υπ αρ. 722/202 για την έγκριση των Τιµολογίων Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2385/ ) 4. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 379/ ), όπως αυτός ισχύει 5. Το γεγονός ότι ο ΣΦΑ κατ εφαρµογή του Άρθρου 68.2.γ του ν. 400/20 προχώρησε στη σύναψη της υπ αρ. 49/202 σύµβασης µε την εταιρεία ΠΑ Α.Ε., για την προµήθεια ποσότητας ΥΦΑ για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο : :00 6. Το υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση για τον «Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 203», το υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση για τον «Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 203 Αναθεώρηση» και το υπ αρ /0.2.2 έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η «Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 203 Αναθεώρηση» 7. Το υπ αρ. 0573/30..2 έγγραφο του ΣΦΑ προς την εταιρεία ΠΑ Α.Ε. µε το οποίο η τελευταία ενηµερώνεται σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης του ΣΦΑ περί παράτασης της διάρκειας της υπ αρ. 49/2 σύµβασης προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης έως την η Απριλίου 203, 08:00 µε τους ίδιους συµβατικούς όρους

10 8. Το υπ αρ /3.2.2 έγγραφο του ΣΦΑ µε θέµα «Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 203» µε το οποίο ενηµερώνεται η ΡΑΕ και ζητείται η έγκρισή της για το γεγονός ότι οι διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια του αερίου εξισορρόπησης κατά την περίοδο , 08: , 08:00 δεν έχουν ολοκληρωθεί και ο ιαχειριστής προτίθεται να επεκτείνει την ισχύουσα σύµβαση έως και τον Μάρτιο του Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ το υπογεγραµµένο παράρτηµα της Σύµβασης 49/202 έως την , 08:00 0. Το υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τη Συµφωνία Πλαίσιο 564/203 κατ εφαρµογή της παρ. 07 του Άρθρου 63 Γ του Νόµου 400/20 έπειτα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη υπ αριθµ. 28/203). Το υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ, µε το οποίο ενηµερώνει τη ΡΑΕ ότι σε περίπτωση µη έγκρισης της προαναφερθείσας στο σηµείο 0 Συµφωνίας Πλαίσιο εντός του Μαρτίου 203, ο ΣΦΑ θα προχωρήσει στην ανάθεση προµήθειας Ποσοτήτων Αερίου Εξισορρόπησης για το διάστηµα : :00 στην εταιρεία ΠΑ Α.Ε δυνάµει του άρθρου 9 του Ν. 400/20 µε τους ίδιους όρους της ανατεθείσας από το ιαγωνισµό ΣΦΑ 330/202 σύµβασης 2. Το υπ αριθµ. Ο-5504/ έγγραφο της ΡΑΕ µε θέµα «Θέµατα εξισορρόπησης φορτίου ΕΣΜΦΑ» µε το οποίο η ΡΑΕ καλεί τον ιαχειριστή να αναθεωρήσει ) τη µεθοδολογία προσδιορισµού του τµήµατος δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύει ο ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου και 2) την εισήγηση του ιαχειριστή για τη µεθοδολογία καθορισµού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 3. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ µε θέµα «Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα δυναµικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπησης Φορτίου κατά το Έτος 203-Αναθεώρηση 2». 4. Το από ηλεκτρονικό µήνυµα του ΣΦΑ προς ΡΑΕ µε θέµα «Σενάρια Κ» µε το οποίο ο ΣΦΑ, έπειτα από αίτηµα της ΡΑΕ για εξέταση σεναρίου τιµολόγησης της χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου βάσει και µακροχρόνιας χρήσης, απέστειλε αρχείο µε αριθµητικά παραδείγµατα επισηµαίνοντας ωστόσο ότι η υιοθέτηση της µεθοδολογίας µε Μακροχρόνια και Βραχυχρόνιες συµβάσεις θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην εκκαθάριση καθώς δεν υπάρχει µεθοδολογία κατανοµής µεταξύ των συµβάσεων αυτών.

11 5. Το υπ αριθµ / έγγραφο του ΣΦΑ µε το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η υπογεγραµµένη Σύµβαση 564/203 κατ εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ για το διάστηµα : : Το υπ αρίθµ. Ο-57257/ έγγραφο της ΡΑΕ µε θέµα «Καθορισµός Χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 203» ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΣΦΑ Α.Ε.) προκειµένου για τη µεθοδολογία υπολογισµού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για την περίοδο :00 έως :00, εισηγείται:. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Κόστος Χρήσης ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και το Κόστος Χρήσης ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου περιλαµβάνει το κόστος για τη δέσµευση υναµικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη δέσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σύστηµα Μεταφοράς που δεσµεύει ο ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Επίσης περιλαµβάνει το κόστος για την ποσότητα φυσικού αερίου που αεριοποιείται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και εγχύεται στο Σύστηµα Μεταφοράς µέσω του Σηµείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. ιευκρινίζεται ότι για τον Ιανουάριο του Έτους 203 ο υπολογισµός χρεώσεων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε την Υ.Α. 4955/06. Ως εκ τούτου, το εν λόγω κόστος περιλαµβάνει µόνο τη χρέωση υναµικότητας Αεριοποίησης και Ποσότητας για τη χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ.. Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης.. Περίοδος :00 έως :00 Το «Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης (Κ )» για το µήνα Ιανουάριο του Έτους 203 αφορά στο σκέλος δυναµικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο, παρ. 9 της ΥΑ 4955/2006) την οποία δεσµεύει ο ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι:

12 (i) (ii) ο συντελεστής χρέωσης δυναµικότητας ΥΦΑ (Σ Υ) σύµφωνα µε το ισχύον Τιµολόγιο για το µήνα Ιανουάριο του Έτους 203, ισούται µε 26,487 /MWh Ηµέρας αιχµής / Έτος για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο ιαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ ο οποίος δεσµεύει υναµικότητα Αεριοποίησης στον Τερµατικό Σταθµό ΥΦΑ. Σύµφωνα µε το υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ προς τη ΡΑΕ µε θέµα: «Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα υναµικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 203-Αναθεώρηση 2», η δεσµευµένη υναµικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης () για τον Ιανουάριο του 203 ορίζεται σε 5.76,036 MWh/Ηµέρα (iii) η τιµολόγηση για τη χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για τον Ιανουάριο του έτους 203 θεωρείται ότι θα γίνει βάσει των διατάξεων της Υ.Α. 4955/06 και ειδικότερα του άρθρου, παρ. 5.2 όπου «για τον υπολογισµό της χρέωσης δυναµικότητας του Συστήµατος, οι συντελεστές Σ Μ και Σ Υ των παραγράφων 8 και 9 αντίστοιχα, εφαρµόζονται αναπροσαρµοσµένοι αναλογικά προς το τµήµα του Έτους κατά το οποίο η σύµβαση είναι σε ισχύ, υπολογιζόµενο µε βάση ηµέρες, και πολλαπλασιαζόµενοι µε τον συντελεστή Β που αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια της σύµβασης. το Κ για τον Ιανουάριο του έτους 203 προϋπολογίζεται σε 5.76,036 (3/ 365) 2,3 26,487= , Περίοδος :00 έως :00 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 Α του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ το «Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης (Κ )» για την περίοδο , 08:00 έως , 08:00 αφορά στο σκέλος χρέωσης υναµικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και χρέωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου Αγία Τριάδα που δεσµεύει ο ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι: (i) ο Συντελεστής εσµευµένης υναµικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ (Σ Υ) και ο Συντελεστής Χρέωσης εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σηµείο.Εισόδου «Αγία Τριάδα» για την εν λόγω περίοδο σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ ισούνται µε 58,3032 /MWh Ηµέρας / Έτος και 25,693 /MWh Ηµέρας / Έτος αντίστοιχα

13 (ii) (iii) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο ιαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ, ο οποίος δεσµεύει υναµικότητα Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και ξεχωριστό Χρήστη Μεταφοράς, ο οποίος δεσµεύει, ισόποση της ανωτέρω υναµικότητας Αεριοποίησης, Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου Αγία Τριάδα. Στο υπ αρ / έγγραφο του ΣΦΑ προς τη ΡΑΕ µε θέµα: «Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα υναµικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 203- Αναθεώρηση 2» καθορίζεται η Μηνιαία υναµικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και η ισόποση Μηνιαία Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου Αγ. Τριάδα () η οποία εκτιµάται ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου η τιµολόγηση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου για την περίοδο : :00 βάσει του υπ αρίθµ. Ο-57257/ εγγράφου της ΡΑΕ σύµφωνα µε το οποίο «η υπηρεσία εξισορρόπησης φορτίου ΕΣΦΑ αποτελεί µία - κατά βάση - µακροχρόνια δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας, ο ιαχειριστής δύναται να δεσµεύει µια δυναµικότητα «βάσης» για την εξυπηρέτηση των αναγκών εξισορρόπησης του συστήµατος, καθώς και δυναµικότητα αιχµής για την ανά µήνα αιχµιακή ζήτηση αερίου εξισορρόπησης» αλλά και των διατάξεων του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και ειδικότερα του άρθρου 3, παρ. 3 όπου: «Σε περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύµβασης Μεταφοράς ή Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η συνολική χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους [] ή [2] αντίστοιχα του άρθρου [2] του παρόντος, µε τις εξής προσαρµογές: α) Οι συντελεστές Σ Μi και Σ Υ εφαρµόζονται αναπροσαρµοσµένοι κατ αναλογία του αριθµού των Ηµερών του τµήµατος του Έτους κατά το οποίο η σύµβαση µε τον Χρήστη είναι σε ισχύ και πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή Β που αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια της Σύµβασης». το Κ για την περίοδο : :00 προϋπολογίζεται στον Πίνακα :

14 Πίνακας : Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης : :00 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑ (MWh/Ημέρα)* ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑ (MWh/Ημέρα) ΣΔΜi ( /MWh/ημέρα/Έτος) * ΣΔΥ ( /MWh/ημέρα/Έτος) συντελεστής Β Αριθμός ημερών ΚΔ ( ) ΚΔ () ( )** Φεβ , ,00 25,693 58,3032, , ,07 Μαρ , ,47 25,693 58,3032, , ,833 Απρ ,675 25,693 58, ,26 Μαϊ ,97 25,693 58, ,830 Ιουν ,002 25,693 58, ,26 Ιουλ , ,424 25,693 58,3032, , ,978 Αυγ , ,370 25,693 58,3032, , ,743 Σεπ ,307 25,693 58, ,26 Οκτ ,305 25,693 58, ,830 Νοε ,926 25,693 58, ,26 Δεκ , ,080 25,693 58,3032, , ,453 Περίοδος 2/203-2/203 (δυναμικότητα βάσης)(δε,) ,97 25,693 58,3032, ,20 ΣΥΝΟΛΟ (Φεβ-Δεκ.) , ,24 * i: Σ. Εισόδου Αγ. Τριάδα ** Κόστος Δυναμικότητας αντίστοιχου Μήνα όπως υπολογίζεται με βάση την ανά μήνα Δέσμευση Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης και ισόποσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής (ΔΕ 2,,όποτε αυτή υφίσταται) και τη Δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και ισόποσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατά το διάστημα /2/203 08:00-//204 08:00 (ΔΕ, δυναμικότητα βάσης).

15 Το κόστος υναµικότητας ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης ανακτάται από τους Χρήστες µέσω των τιµολογίων για Χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και συγκεκριµένα του σκέλους Χρέωσης για τη δέσµευση υναµικότητας Αεριοποίησης για σκοπούς εξισορρόπησης και του σκέλους Χρέωσης για τη δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και κατανέµεται στους Χρήστες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπού Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται για λογαριασµό του ΣΦΑ και µεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και ισούται: Για την περίοδο έως µε : ΚΠ = ΣΕΥ Q Α.Εξ() όπου ΣΕΥ: Ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ σύµφωνα µε το ισχύον Τιµολόγιο Χρέωσης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος για το Έτος 203 λαµβάνεται ίσος µε 0,09985 /MWh. Q Α.Εξ(). : Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και µεταφέρθηκε από το ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ Για την περίοδο έως µε : ΚΠ = (ΣΕΥ+ΣΕΜi) Q Α.Εξ() όπου ΣΕΥ : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ για το 203 σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 203 λαµβάνεται ίσος µε 0,80 /MWh. ΣΕΜ i : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς για την Είσοδο Αγ. Τριάδα για το 203 σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 203 λαµβάνεται ίσος µε 0,059 /MWh. Q Α.Εξ(). : Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και µεταφέρθηκε από το ΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ

16 Το ΚΠ ανακτάται από τους Χρήστες µέσω των τιµολογίων για Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Κόστος Προµήθειας Ενέργειας ΥΦΑ 2... Περίοδος :00 έως :00 Σύµφωνα µε: (α) την υπ αρ. 49/2 Σύµβαση µεταξύ ΣΦΑ Α.Ε. και ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΠΑ) Α.Ε. µε θέµα: «Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Greek Natural Gas Transission Syste uring the year 202 (β) την παράταση της προαναφερθείσας σύµβασης για το διάστηµα : :00 η Τιµή Προµήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) υπολογίζεται για την περίοδο : :00 από τον τύπο: BGUP = [CGM + Κ] /MWh όπου CGM για κάθε Μήνα () η µοναδιαία τιµή προµήθειας αερίου στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (-) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report και K συντελεστής εκφρασµένος σε /MWh, ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονοµική προσφορά του επιλεγέντος προµηθευτή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το CGM σκέλος που αναφέρεται σε ολάρια ΗΠΑ ανά MMBtu, µετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιµίας αναφοράς Ευρώ ολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα (-) Περίοδος :00 έως :00 Σύµφωνα µε την υπ αρ. 564/3 Σύµβαση µεταξύ ΣΦΑ Α.Ε. και ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΠΑ) Α.Ε. µε θέµα: «Supply of LNG Quantity for the Balancing of the Greek Natural Gas Transission Syste uring the year 203», η Τιµή Προµήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ)

17 υπολογίζεται από τον τύπο (η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται µε την τιµή BGUP, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω): BGUP = [CGM + Κ] /MWh όπου CGM για κάθε Μήνα () η µοναδιαία τιµή προµήθειας αερίου στο πλαίσιο µακροχρόνιων συµβολαίων προµήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιµές προµήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δηµοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αµέσως προηγούµενου Μήνα (-) του περιοδικού ICIS HEREN Global LNG Market Report και K συντελεστής εκφρασµένος σε /MWh ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονοµική προσφορά την οποία εκδίδει ο προµηθευτής σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήµατος Προµήθειας του ιαχειριστή και λαµβάνει τιµή µικρότερη ή ίση των 6 /MWh. Το CGM σκέλος που αναφέρεται σε ολάρια ΗΠΑ ανά MMBtu, µετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιµίας αναφοράς Ευρώ ολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα -. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα σύµβαση, ο ιαχειριστής το αργότερο 5 ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης αποστέλλει Αίτηµα Προµήθειας προς τη ΠΑ, µε το οποίο η τελευταία καλείται, µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από το ιαχειριστή στην εν λόγω αίτηση, είτε να κάνει αποδεκτό το αίτηµα, ορίζοντας κατ ελάχιστο την τιµή του συντελεστή Κ, την ποσότητα προµήθειας και την ηµεροµηνία παράδοσης είτε να αρνηθεί την προµήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. Το κόστος προµήθειας ενέργειας ΥΦΑ ανακτάται από τον ιαχειριστή µέσω της χρέωσης για την Ηµερήσια διευθέτηση ΗΕΕΦ. Η Ηµερήσια Τιµή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται µε το σταθµικό µέσο όρο των Τιµών Προµήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευµένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά το τέλος της Ηµέρας υπολογισµού της ΗΤΑΕ ως προς την αποθηκευµένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh. Η Ηµερήσια Τιµή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται µε την (ΤΠΥΦΑ) και εκφράζεται σε Ευρώ ( ) ανά MWh:

18 HTAE - : Η Ηµερήσια Τιµή Αερίου Εξισορρόπησης κατά την Ηµέρα - ΑπΥΦΑΕξ - : Το απόθεµα ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ηµέρα - ΤΠΥΦΑ : Η Τιµή Προµήθειας ΥΦΑ κατά την Ηµέρα ΥΦΑΕξ : Η Ποσότητα Προµήθειας ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ηµέρα Η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται µε την τιµή BGUP, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Η Ηµερήσια Τιµή Αερίου Εξισορρόπησης δεν περιλαµβάνει: Α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Β) τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα, τέλη, τυχόν εισφορές υπέρ ήµων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού ηµοσίου, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ τρίτων, ανταποδοτικά τέλη, κ.λπ., σε σχέση µε τη µεταφορά και την πώληση του Φυσικού Αερίου, καθώς και τους τυχόν εισαγωγικούς δασµούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση επιβολής των ανωτέρω επιβαρύνσεων η ΗΤΑΕ θα προσαυξάνεται αναλόγως, εφόσον ερµηνεύεται ότι ο ΣΦΑ µε την υποχρέωσή του εκ του Νόµου για εξισορρόπηση του ΕΣΦΑ υποχρεούται να τους καταβάλει. Ο Φόρος προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται τόσο από τον ιαχειριστή στον πωλητή κατά την έκδοση του τιµολογίου προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, όσο και από τους Χρήστες στον ιαχειριστή κατά την έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων για την Εξισορρόπηση Φορτίου. Στις αρχές κάθε µήνα ο ΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά MWh, για κάθε Ηµέρα του προηγούµενου Μήνα. 3. Τιµολόγια για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 3. Κατανοµή Κόστους υναµικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης στους Χρήστες Χρέωση δέσµευσης δυναµικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και δέσµευσης δυναµικότητας ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Συνυπολογίζοντας τη συµπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούµενων ετών καθώς και το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύµφωνα µε το οποίο:. Ο ιαχειριστής «π(π)αρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αµεροληψία και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α» (Άρθρο 68, παρ. 2ι του Ν.400/20).

19 2. «ο(ο) ιαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία µεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστηµα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου)» (Άρθρο 44, παρ. του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ). 3. «κ(κ)άθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορροπεί σε Ηµερήσια βάση την Ηµερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο [7], µε την Προσαρµοσµένη Ηµερήσια Απόληψη Φυσικού Αερίου από το ΕΣΜΦΑ» (Άρθρο 50, παρ. του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ). συµπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης µεταξύ παραλαβών / παραδόσεων Χρήστη Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών. Λαµβάνοντας υπʼ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το Κ αποτελεί ένα «πάγιο» κόστος για το ιαχειριστή που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς, γίνεται κατανοµή ανά Ηµέρα του Κ στους Χρήστες Μεταφοράς αναλογικά µε την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ηµέρα αυτή. Συγκεκριµένα: Την ηµέρα κάθε µήνα, το Κ του αντίστοιχου µήνα (Κ () ) κατανέµεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: όπου : (j): ο Χρήστης Μεταφοράς Κ j, = k Q j= A, j, Q A, j, Κ (k) : το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς κατά την Ηµέρα () Κ j, : το Κ που κατανέµεται στο Χρήστη Μεταφοράς (j) την Ηµέρα () Κ () : το Κ του αντίστοιχου µήνα () όπως έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τις παραγράφους.. και..2 Q A, j, : η παραληφθείσα ποσότητα από το Χρήστη Μεταφοράς (j) την Ηµέρα () στο σύνολο των Σηµείων Εξόδου ( )

20 : ο αριθµός ηµερών του µήνα () H χρέωση για την ανάκτηση του προϋπολογισθέντος «Κόστους δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης» που αντιστοιχεί σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, περιλαµβάνεται στο σχετικό τιµολόγιο που εκδίδει προς αυτόν ο ΣΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου κάθε Μήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ Εκκαθάριση Κόστους δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης Για την περίοδο :00 έως :00 Έως το τέλος Μαρτίου του Έτους 204 πραγµατοποιείται εκκαθάριση. Ο ΣΦΑ επανυπολογίζει το Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης (Κ FINAL ) του Μήνα (, 3), µε βάση την τελική µέγιστη ηµερήσια εσµευµένη υναµικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ,, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα, άρθρο 3 της παρούσας εισήγησης. Το Κόστος υναµικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης για το Μήνα Ιανουάριο υπολογίζεται ως ακολούθως: Κ = 2,3 ( Σ Υ / 365) ( ) FINAL ΥΦΑ Για την περίοδο :00 έως :00 Έως το τέλος Μαρτίου του Έτους 204 πραγµατοποιείται εκκαθάριση. Ο ΣΦΑ επανυπολογίζει το Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης (Κ FINAL ) ανά Μήνα ( 3), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα, άρθρο 3 (και ειδικότερα τις παρ. 3. και 3.2) της παρούσας εισήγησης. Το Κόστος υναµικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης για κάθε Μήνα () Κ FINAL, προκύπτει ίσο µε Κ =Κ + Κ ( ) ( ) ( ) FINAL ΥΦΑ, FINAL ΜΕΤ, FINAL

21 Όπου κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3. και 3.2 του Παραρτήµατος: ( ) ΥΦΑ, ΥΦΑ, - Κ =Β Σ Υ / 365+Β Σ Υ / 365 ΥΦΑ, FINAL 2, ( ) ΜΕΤ, ΜΕΤ, - Κ =Β Σ Μ / 365+Β Σ Μ / 365 ΜΕΤ, FINAL 2, Στη συνέχεια το () Κ FINAL κατανέµεται ανά ηµέρα σύµφωνα µε τον τύπο: ( ) Κ Κ FINAL = όπου οι ηµέρες του εκάστοτε µήνα της περιόδου : :00. ( ) FINAL Ακολουθεί η κατανοµή σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανά Ηµέρα τουκ αναλογικά µε την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ηµέρα αυτή. Συγκεκριµένα: ( ) FINAL Την ηµέρα, το ( ) Κ FINAL κατανέµεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: Κ ( ) FINAL, j = ( ) Q A, j, Κ FINAL k QA, j, j= Ο ΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη (j) σε σχέση µε το συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη διάρκεια του µήνα (), µέσω της µηνιαίας χρέωσης υναµικότητας για Σκοπούς Εξισορρόπησης: n = ( Κ ( ) n ( ) ( ) ( ) FINAL, j ) ( Κ j ) = Η όποια διαφορά τυχόν προκύψει, χρεωστική ή πιστωτική, θα εκκαθαρίζεται µε σχετικό τιµολόγιο. 3.2 Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Χρέωση για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 3.2. Περίοδος :00 έως :00

22 Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται για λογαριασµό του ΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ανακτάται µέσω της «Χρέωσης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». Η «Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Χρέωση για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (j) για τον Ιανουάριο ως το γινόµενο ΣΕΥ Q Α.Εξ.,j, όπου ΣΕΥ ο συντελεστής χρέωσης ποσότητας του Συστήµατος ΥΦΑ για το 203 όπως προκύπτει µε βάση την Υ.Α 4955/06 και Q Α.Εξ.,j η Μηνιαία Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεµήθηκε στον Χρήστη (j) τον Ιανουάριο σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος της παρούσας εισήγησης Περίοδος :00 έως :00 Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται για λογαριασµό του ΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ανακτάται µέσω του αθροίσµατος της «Χρέωσης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» και της «Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». Το ανωτέρω άθροισµα υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (j) κάθε Μήνα () ως το γινόµενο [(ΣΕΥ +ΣΕΜ i ) Q Α.Εξ.,j() ], όπου Q Α.Εξ.,j() η Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεµήθηκε στον Χρήστη (j) το µήνα () σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος της παρούσας εισήγησης.

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ηµερήσιος Υπολογισµός Ποσότητας ΥΦΑ για εξισορρόπηση Κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 42 παρ.4 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ 2. Ηµερήσια Κατανοµή Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες Σε εφαρµογή του Άρθρου 48 παράγραφος του Κώδικα ιαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ο ιαχειριστής κατανέµει κάθε Ηµέρα (), την Ηµερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης ΑQ Εξ, αρχικά σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς του οποίου η Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική (i) την ηµέρα (). Εάν για µια Ηµέρα () η Ηµερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης ΑQ Εξ, είναι µεγαλύτερη από την απόλυτη τιµή του αθροίσµατος όλων των ΗΕΕΦ ΗΕΕΦ i, του συνόλου των Χρηστών Μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ µε αρνητική ΗΕΕΦ (l) την Ηµέρα (), τότε η διαφορά µεταξύ της Ηµερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιµής του αθροίσµατος όλων των ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ µε αρνητική ΗΕΕΦ την Ηµέρα () κατανέµεται σε όλους τους Χρήστες (k) του ΕΣΜΦΑ αναλογικά µε την ποσότητα που µεταφέρθηκε στο σύνολο των Σηµείων Εξόδου του ΕΣΜΦΑ για λογαριασµό έκαστου εξ αυτών, l i= Q A, j,. l Εάν ΗΕΕΦi, AQ ΕΞ, τότε i= ΗΕΕΦ AQ, ΗΕΕΦ i, ΕΞ, i, = AQ l ΕΞ i= i, l Εάν ΗΕΕΦ i, < AQ ΕΞ, τότε i=

24 ο Βήµα: AQ = ΗΕΕΦ ΕΞ, i, i, Q l 2 ο A, j, Βήµα : AQ ΕΞ, j, = ( AQΕΞ, ΗΕΕΦ i, ) k i= Q j= A, j, Η Μηνιαία Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης που κατανεµήθηκε στον Χρήστη (j) το µήνα (), Q Α.Εξ.,j(), ισούται µε το AQΕΞ, j, 3. Εκκαθάριση Κόστους δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης Το Κ -σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της εισήγησης - εκκαθαρίζεται έως τον µήνα Μάρτιο του 204 λαµβάνοντας υπ όψιν τη υναµικότητα Αεριοποίησης του Συστήµατος ΥΦΑ και ΥΦΑ, τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ΜΕΤ,, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν από το ιαχειριστή κατά την Ηµέρα για σκοπούς εξισορρόπησης και οι οποίες υπολογίζονται ως ακολούθως στις παραγράφους 3. και 3.2. Με βάσει τα ανωτέρω: Κ =Κ + Κ ( ) ( ) ( ) FINAL ΥΦΑ, FINAL ΜΕΤ, FINAL Επισηµαίνεται ότι το Κ () ΜΕΤ. εκέµβριο. FINAL υπολογίζεται µόνο για τους Μήνες Φεβρουάριο έως και 3. Κόστος δέσµευσης υναµικότητας Αεριοποίησης. Εάν p Π Υ t= ( t) + TM τότε ΥΦΑ, = 2. Εάν p Π Υ t= ( t) + > TM και p ( t) TM Π Υ > 0 τότε t= ΥΦΑ, = TM p t= Π Υ ( t) 3. Εάν p Π Υ t= ( t) + > TM και p ( t) ΥΦΑ, TM Π Υ < 0 τότε = 0 t= Όπου:

25 t: η Σύµβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενεργή κατά το Μήνα p : το πλήθος των Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που ήταν ενεργές κατά το Μήνα : η Ηµέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύµβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (t) ΤΜ : η τεχνικά µέγιστη δυναµικότητα της εγκατάστασης ΥΦΑ ( t) Π Υ : i) για Μακροχρόνιες Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγµατοποιηθείσα εσµευµένη υναµικότητα Αεριοποίησης της Σύµβασης (t) που σηµειώθηκε κατά το εκάστοτε διάστηµα εκκαθάρισης της Σύµβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ηµέρα () ii) για Βραχυχρόνιες Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγµατοποιηθείσα εσµευµένη υναµικότητα Αεριοποίησης της Σύµβασης (t) η οποία σηµειώθηκε κατά το διάστηµα του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ηµέρα, κατά το οποίο η Σύµβαση αυτή ήταν σε ισχύ (για την περίοδο ): το άθροισµα της δεσµευθείσας υναµικότητας Αεριοποίησης κατά το διάστηµα 0/02/203 08:00-0/0/204 08:00 (δυναµικότητα βάσης) και της δεσµευθείσας υναµικότητας Αεριοποίησης ανά µήνα για την κάλυψη της δυναµικότητας αιχµής κάθε Ηµέρας. (για την περίοδο ): η δεσµευθείσα υναµικότητα Αεριοποίησης για σκοπούς εξισορρόπησης. ΥΦΑ, : η τελική υναµικότητα Αεριοποίησης ανά Ηµέρα για σκοπούς εξισορρόπησης Για την περίοδο : :00 Στη συνέχεια υπολογίζεται για τον Ιανουάριο η µέγιστη ΥΦΑ, ( ). ΥΦΑ, Για την περίοδο : :00 Για κάθε Μήνα () υπολογίζεται η µέγιστη ΥΦΑ, ΥΦΑ, ( ). Στη συνέχεια η ( ) ΥΦΑ, κατανέµεται περαιτέρω σε δυναµικότητα βάσης και δυναµικότητα αιχµής µε τον ακόλουθο τρόπο: ΥΦΑ, ΥΦΑ 2, = = ΥΦΑ, ΥΦΑ,, ( + ), 2, 2, ( + ), 2,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 1. Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 5 Φεβρουαρίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 470/205 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 18 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 75/2014 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 422/2014 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορ τίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19709 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 336/2017 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 153 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2014 Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (επιστολή ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ υπ αρίθμ. 109195/19.09.2017) ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ ΠΡΟΣ ΡΑΕ 2 Οκτωβρίου 2017 1 1. Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 10 Άρθρο 1... 10 Ορισµοί... 10 Άρθρο 2... 16 Σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΦΑ ΣΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΦΑ ΣΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1 2 3 4 1. Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Επανακαθορισμός της Εβδομάδας. Συνάφεια με λειτουργία των ανάντη ιαχειριστών Καθορισμός Εβδομάδας από Σάββατο 08.00 σε Σάββατο 08.00 Άρθρο 3.1 Κυριότητα ΦΑ λέπε συννημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017. Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017. Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017 Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η 4 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 19 Άρθρο 1... 19 Ορισμοί... 19 Άρθρο 2...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1464 14 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 219/2015 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν έχουν την έννοια που τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/12/05 Προς: Κοινοποίηση: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί...9 ΆΡΘΡΟ 2...12 Σημεία Εισαγωγής και Εξαγωγής Φυσικού Αερίου...12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 23 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) Νοέµβριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10109 Γενικές ιατάξεις... 10109 Άρθρο 1 10109 Ορισµοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38693 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3872 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 423/2016 Μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα