Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική"

Transcript

1

2 Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική αντίδραση ενός Ab με ένα Ag. Στον καθορισμό της ομάδας, αντιδρούν τα αντιγόνα των ερυθρών με αντιορό εμπορίου. Εφαρμόζεται στον καθορισμό ΑΒΟ, Rh, και των υπολοίπων αντιγονικών συστημάτων.

3 Αντιοροί Μονοκλωνικοί Aποτελούνται από ένα αντίσωμα Παράγονται από ένα κλώνο Στρέφονται έναντι ενός επιτόπου. Πλεονεκτήματα: μεγάλη ειδικότητα διακρίνουν ποικιλίες Μειονεκτήματα: ψευδώς αρνητικό Πολυκλωνικοί μείγμα μονοκλωνικών αντισωμάτων άρα αντιδρούν με πολλούς επιτόπους παράγονται από πολλούς κλώνους Πλεονεκτήματα: ανιχνεύσουν πολλούς επιτόπους Μειονεκτήματα: Ψευδώς θετικές αντιδράσεις Δεν διακρίνουν ποικιλίες Μονοκλωνικοί και πολυκλωνικοί που προέρχονται από μείγμα μονοκλωνικών αντιδρούν πολύ καλύτερα με ασθενή αντιγόνα σε σύγκριση με αντιορούς που παράγονται από ανοσοποίηση πχ Ανθρώπειοι(Human) ή rabbit, mouse κλπ.

4 Τεχνικές προσδιορισμού Ομάδων αίματος Αιμοσυγκόλληση Eπί πλακός Σε σωληνάριο Σε μικροστήλες Συστήματα μικροπλακών Μοριακή τυποποίηση PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorfism) SSP(Site Specific Primer) ALLELE SPECIFIC PCR REAL-TIME PCR DNA SEQUENCING Microarray Genotyping

5 Τεχνική επί πλακός (Αιμοσυγκόλληση) Εφαρμόζεται για την ταυτοποίηση: ΑΒΟ Rh Kell + Κατάλληλη για επείγοντα και εξωτερικούς χώρους - Λιγότερο ευαίσθητη τεχνική Δεν είναι πολύ ευαίσθητη για ασθενή αντιγόνα (υποομάδες) Δεν είναι κατάλληλη για ασθενή αντι-α και αντι-β Δεν φαίνεται η αιμόλυση

6 Τεχνική Σωληναρίων Εφαρμόζεται για την ταυτοποίηση: ΑΒΟ Rh kell, Duffy, Kidd, MNS, P, Lewis, Lutheran + Μεγαλύτερη ευαισθησία από την πλάκα Δυνατότητα επώασης Φυγοκέντρηση αυξάνει τις συγκολλήσεις Η αιμόλυση γίνεται εμφανής ενώ στην πλάκα όχι - Χρονοβόρα Αυξημένο κόστος

7 Αυτόματα και ημιαυτόματα συστήματα μικροπλακών (Αιμοσυγκόλληση) Χρησιμοποιούνται πλάκες με 96 θέσεις χαμηλών σωληναρίων, Εάν υπάρξουν συμπλέγματα Ag- Ab, τότε τα ερυθρά παραμένουν στα τοιχώματα, Εάν δεν υπάρξει αντίδραση τα ερυθρά κυλούνε προς τον πυθμένα σχηματίζοντας μια κουκίδα στο κέντρο.

8 Συστήματα μικροπλακών Ένα φωτόμετρο μετρά την απορρόφηση των ακτίνων φωτός σε κάθε μικροπλάκα, και η τιμή εξαρτάται από το βαθμό ή όχι των συγκολλήσεων. Τα δεδομένα μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ερμηνεύονται.

9 Τεχνικές μικροσωληναρίων με gel ή Εφαρμόζονται σήμερα ευρέως Γρήγορες και αξιόπιστες. μικροσφαιρίδια Υλικό από gel ή μικροσφαιρίδια. Η φιλοσοφία αυτής της τεχνικής είναι ότι υπάρχουν οπές μέσα στο υλικό του σωληναρίου που κατά τη φυγοκέντρηση επιτρέπουν το πέρασμα των μεμονωμένων ερυθρών προς τον πυθμένα ενώ όταν σχηματισθούν συμπλέγματα ερυθρών, αυτά λόγω μεγέθους, παραμένουν στην επιφάνεια του gel ή των μικροσφαιριδίων.

10 αρνητικό όταν όλα τα ερυθρά βρίσκονται στον πυθμένα. Θετικό θεωρείται το αποτέλεσμα όταν τα ερυθρά δεν βρίσκονται στον πυθμένα μετά τη φυγοκέντρηση Δυνατότητα εύκολης βαθμονόμησης της αντίδρασης

11 Μοριακή τυποποίηση Πλεονεκτήματα Είναι κατάλληλη σε μεταγγισμένους ασθενείς Κατάλληλη για εκτεταμένο φαινότυπο Δεν επηρεάζεται από DAT Θετική(+) Μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα Μπορεί να εφαρμοστεί για προγεννητικό έλεγχο RhD Μειονεκτήματα Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό Εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα, για ερευνητικούς σκοπούς, σε τράπεζες σπανίων δοτών. Είναι χρονοβόρα διαδικασία Δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική ακόμη Ο γονότυπος δε συμβαδίζει πάντα με το φαινότυπο

12 Προβλήματα τυποποίησης Ψευδώς θετικά ΑΑΑ Υπερσφαιριναιμία Ενδοφλέβια Ανοσοσφαιρίνη Φάρμακα Μεταγγισμένοι προσφάτως ασθενείς Μεταμοσχευμένοι ασθενείς Τεχνικά λάθη Ψευδώς αρνητικά Ασθενής έκφραση αντιγόνων (νεογνά ή κάποιες ασθένειες πχ. Λευχαιμίες) Τεχνικά λάθη

13 Σύστημα Rh

14 Tυποποίηση Rh D(+) ορίζονται τα ερυθρά που αντιδρούν με άμεση συγκόλληση με ειδικούς αντι-d αντιορούς στην πλάκα και στα σωληνάρια ή 3+ είναι θετικά στις μικροστήλες Ο καθορισμός Rh D μαζί με το ΑΒΟ είναι υποχρεωτικός και για ασθενείς και για μονάδες αίματος. Τα υπόλοιπα αντιγόνα C,c,E,e ελέγχονται σε μονάδες αίματος και σε περιπτώσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών ανάλογα με την τακτική του κάθε Κέντρου.

15 Έλεγχος D weak Oλες οι D(-) μονάδες και D(-) νεογνά που ελέγχονται σε πλάκα ή σωληνάρια πρέπει να ελέγχονται για Dweak με τεχνική έμμεσης Coombs Έμμεση Coombs Αρνητική Θετική D(-) D weak. Για τις μικροστήλες οι κατασκευαστές δεν συνιστούν έμμεση Coombs καθώς τα D weak φαίνονται ως ασθενείς αντιδράσεις 1-2+

16 D Mosaic/Variants(Ποικιλίες) D Το αντιγόνο D θεωρείται σαν ένα μωσαϊκό με πολλούς αντιγονικούς επιτόπους, που όταν λείπει ένα μέρος του, αποκτά διαφορετική αντιγονικότητα, με αποτέλεσμα την παραγωγή αντισωμάτων μετά από έκθεση σε άλλη ποικιλία D Missing portion RBC RBC

17 Οι D Variant (Ποικιλίες D) κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: Partial D: Ευθύνονται μεταλλάξεις που κωδικοποιούν εξωκυττάριες διαδρομές Δημιουργούν συχνότερα αντισώματα λόγω έκθεσης. Ανιχνεύονται ορολογικά με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα. Η πιο σημαντική ποικιλία είναι η DVI η οποία μπορεί να προκαλέσει ανοσοποίηση σε D(-) ασθενείς Partial D: Weak D: Eυθύνονται μεταλλάξεις που τροποποιούν το μόριο στην ενδοκυττάρια ή διαμεμβρανική διαδρομή. Δεν ανιχνεύονται ορολογικά αλλά μόνο μοριακά. Weak D Del alleles: Πρόκειται για πολύ ασθενή έκφραση του D αντιγόνου που δεν ανιχνεύεται ορολογικά αλλά μόνο με προσρόφηση και έκλουση.

18 Έλεγχος για D partial επιτυγχάνεται με μονοκλωνικούς αντιορούς Έλεγχος DVI

19 Σημασία των ποικιλιών στη μετάγγιση Οι D variant θεωρούνται (+)θετικοί ως δότες και (-)αρνητικοί ως λήπτες

20 Οικονομία στα D(-) αρνητικά μπορεί να γίνει αν τα Dweak ελέγχονται ως προς την ποικιλία DVI Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται με αντιορούς που δεν αντιδρούν με DVI ώστε να χαρακτηρίζονται αρνητικοί Οι δότες πρέπει να ελέγχονται με αντιορούς που ανιχνεύουν το DVI ώστε να χαρακτηρίζονται ως θετικοί Δότης D weak DVI+ DVI- Χορηγείται σε D+ Χορηγείται σε D- Δηλαδή ένα μέρος των D weak μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε D(-) ασθενείς

21 Σύστημα ΑΒΟ

22 Αντιγόνα και αντισώματα ΑΒΟ Αντιγόνα Η, Α, Β Φυσικά αντισώματα ισοσυγκολλητίνες για τα αντιγόνα που λείπουν από τον ασθενή Αναπτύσσονται μετά τον 5 ο -6 ο μήνα της ζωής πιθανότατα λόγω φυσικής έκθεσης σε παρόμοια αντιγόνα που υπάρχουν στη φύση. Στην Α και Β ομάδα τα αντισώματα είναι IgM ενώ στην ομάδα Ο είναι κυρίως IgG

23 Αντιγόνα Η, Α και Β Ο Β Α Το αντιγόνο Η υπάρχει στην ομάδα Ο Τα αντιγόνα Α και Β σχηματίζονται με προσθήκη ενός σακχάρου πάνω στον ολιγοσακχαρίτη H

24 Σχέση Ag Η & Ag A, B Η ποσότητα του Η αντιγόνου είναι μεγαλύτερη στην ομάδα Ο Όσο περισσότερο Ag Η μετατρέπεται σε Α ή Β, τόσο ισχυρότερη είναι η ομάδα Α ή Β Όσο ασθενεστερη είναι η ομάδα τόσο περισσότερο Η αντιγόνο υπάρχει Ο>Α2>Β>Α1>Α1Β

25 Καθορισμός ομάδος ΑΒΟ Υποχρεωτικός έλεγχος ευθείας και ανάστροφης ομάδας με οποιαδήποτε μέθοδο αιμοσυγκόλλησης Ευθεία ομάδα Ανάστροφη Ευθεία ομάδα: Ανίχνευση αντιγόνων ΑΒΟ επί των ερυθρών Ανάστροφη: ανίχνευση φυσικών ισοσυγκολλητινών αντι-α και αντι-β στον ορό του ασθενούς. Τα ευρήματα από την ευθεία και την ανάστροφη πρέπει να ταυτίζονται

26 Ευθεία Ομάδα επί πλακός Μονοκλωνικός ή πολυκλωνικός αντιορός Anti-A, Anti-B και Anti-AB Τα αντι-α, αντι-β, αντι-αβ δεν τα βλέπουμε σε διαφανοσκόπιο διότι εκπέμπει θερμότητα και μπορεί να διαλυθούν οι συγκολλήσεις Tα αμφίβολα πρέπει να ελέγχονται και με άλλη μέθοδο πχ μέθοδο σωληναρίων ή κάρτα.

27 Ευθεία Ομάδα σε σωληνάριο Βοηθά στην επίλυση αμφιβολιών από την τεχνική επί πλακός Το εναιώρημα μπορεί να γίνει με φυσιολογικό ορό ή ουδέτερο πλάσμα ή ορό ή μπορεί να πλυθούν και να παρασκευαστεί εναιώρημα με πλυμένα ερυθρά Καλύτερα εναιώρημα με φυσιολογικό ορό διότι στο πλάσμα ή στον ορό του ασθενούς, αν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση διαλυτών αντιγόνων, μπορεί να εξουδετερώσουν τον αντιορό και να έχουμε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα

28 Ανάστροφη Ομάδα Είναι επιβεβαιωτική εξέταση για την ομάδα ΑΒΟ Πάντα πρέπει να ελέγχουμε τον ορό και με Ο ερυθρά και όχι μόνο με Α και Β διότι τα Ο χρησιμεύουν ως control σε περιπτώσεις ΑΑΑ, ΠΜ κλπ και σπάνια για την ομάδα Bombay Η παρουσία συγκόλλησης είναι ενδεικτική της ύπαρξης του αντίστοιχου αντισώματος Η παρουσία Αιμόλυσης επίσης είναι θετική αντίδραση που είναι δύσκολο να φανεί στην πλάκα. Α αιμολυμένο δείγμα Β Μη αιμολυμένο δείγμα

29 Discrepancy: Ασυμφωνία ευθείας ανάστροφης

30 Τι κάνουμε όταν η ευθεία και η ανάστροφη δείχνουν διαφορετική ομάδα? Δεν δίνουμε αποτέλεσμα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα Αν είναι μονάδα κρατείται μέχρι να διευκρινισθεί Αν είναι ασθενής δεν δίνουμε την ομάδα αλλά αν χρειάζεται μετάγγιση δεν την καθυστερούμε αλλά δίνουμε Ο με Rh ανάλογα D- ή +.

31 Ασυμφωνίες ευθείας ανάστροφης Πρέπει να εντοπίσουμε αν το πρόβλημα είναι στην ευθεία ή στην ανάστροφη Παρατηρούμε Ποια αντίδραση είναι ασθενέστερη Ποια αντίδραση είναι αρνητική, ενώ αναμενόταν θετική Αν εμφανίζεται επιπλέον αντίδραση που δεν αναμενόταν

32 Αιτίες ασυμφωνίας Τεχνικής φύσεως λάθη Ενδογενή προβλήματα ορού ή ερυθρών

33 Τεχνικά λάθη Ψευδώς αρνητικά Μη προσθήκη αντιδραστηρίου Αιμόλυση του δείγματος που παραβλέπεται Λάθος αναλογία αντιορού-ερυθρών Λιγότερη φυγοκέντρηση (στροφές ή χρόνο) Επώαση σε ψηλές θερμοκρασίες ο C Λάθος ανάγνωση αποτελέσματος Λάθος καταγραφή Ψευδώς θετικά Υπερφυγοκέντρηση δείγματος Επιμολυσμένα ερυθρά ή αντιδραστήρια ή φυσιολογικός ορός Λερωμένα σωληνάρια ή πλάκες Λάθος ανάγνωση Λάθος καταγραφή

34 Πρώτα αποκλείουμε τα τεχνικά λάθη Ελέγχουμε τα στοιχεία στα σωληνάρια Επανάληψη του τεστ με τον ίδιο τρόπο Επανάληψη με άλλη τεχνική Ζητάμε νέο δείγμα του ασθενή ή παίρνουμε δείγμα από τη φιάλη (αν είναι αιμοδότης). Ιστορικό ασθενή (Διάγνωση, μεταγγίσεις, μεταμόσχευση, φάρμακα)

35 Εφόσον αποκλειστούν τα τεχνικά λάθη, Κατηγοριοποιούμε το πρόβλημα της Ασυμφωνίας ΑΒΟ Προβλήματα Ερυθρών Απόντα αντιγόνα ή ασθενώς αντιδρώντα Επιπλέον αντιγόνα Διπλός πληθυσμός Προβλήματα ορού Απουσία αντισωμάτων ή ασθενώς αντιδρώντα Επιπλέον αντισώματα Προβλήματα Ορού και ερυθρών Υπερσφαιρι ναιμία Rouleaux AAA Wharton Jelly

36 Έλλειψη ή ασθενές Ag Ευθεία Επιπλέον αντίδραση Ασυμφωνίες ΑΒΟ Mixed field (Διπλός πληθυσμός) Ανάστροφη I II III IV V Έλλειψη ή ασθενής Επιπλέον αντίδραση Α, Β υποομάδα Κακοήθεια Επίκτητο A Επίκτητο Β Β(Α)Φαινότυπος Μετάγγιση με Ο Μεταμόσχευση Πρόσμιξη ερυθρών μητέρας A3 Υποομάδα Νεογνά Ηλικιωμένοι Ανοσοκατασταλμένοι Ψυχρό ΑλλοAb Anti-A1 Ευθεία και Ανάστροφη IV IgG Υπερσφαιριναιμία Π.Μυέλωμα, Waldestrom Θερμό ΑυτοAb Ψυχρό ΑυτοAb Rouleaux

37 Ευθεία: μειωμένη έκφραση αντιγόνων Α και Β Κληρονομούμενα Α ή Β υποομάδα( λίγα σε αριθμό αντιγόνα Α ή/και Β Επίκτητα Λευχαιμίες, Λεμφώματα, άλλες κακοήθειες

38 Υποομάδα Α2 Στην υποομάδα Α2 παρατηρούνται IgM αντι-α1 φυσικά αντισώματα σε ποσοστό 1-8%, ενώ στην Α2Β σε ποσοστό 22-35%. Η παρουσία αντι-α1 δημιουργεί προβλήματα στην ταυτοποίηση ομάδος Η θερμοκρασία δράσης τους είναι αρκετά κάτω των 37ºC και δεν θεωρούνται κλινικά σημαντικά εκτός αν δρουν στους 37ºC. Ευθεία ομάδα: Α2 Ανάστροφη ομάδα: Συγκολλά τα Β και πιθανόν και τα Α1 ενώ δεν συγκολλά τα Α2

39 Υποομάδες ασθενέστερες Aint(intermediate), A3, Ax, Am, Aend, Ael, Abandu Ευθεία ομάδα: Αντιδρούν πολύ ασθενώς ή καθόλου με αντι-α ή αντι-a,β Ανάστροφη ομάδα: Ενώ στην ευθεία χαρακτηρίζονται ως Ο δεν συγκολλούν τα Α ή Β ερυθρά όπως αναμένεται.

40 Ομάδα Bombay Η έλλειψη του Η αντιγόνου χαρακτηρίζει την ομάδα Bombay και έχει φυσικά anti-h αντισώματα Ευρήματα Ευθεία ομάδα: Ο Ανάστροφη ομάδα: Συγκολλά Α,Β, και Ο ερυθρά ΔΔ από Ο Τα ερυθρά δεν αντιδρούν ούτε με τον αντι-η αντιορό (ενώ τα Ο αντιδρούν έντονα) Συγκολλά και τα Ο ερυθρά και οι διασταυρώσεις με Ο είναι ασύμβατες Anti-A Anti-B Anti-H A1 Cell B Cell O Cell

41 Ευθεία: αυξημένη αντίδραση των ερυθρών με Autocontrol(-) Επίκτητο Β αντιγόνο Επίκτητο Α αντιγόνο Β(Α) Φαινότυπος

42 Επίκτητο Β Ασθενείς με καρκίνο παχέος Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ΓΣΣ και κυρίως παχέος εντέρου από gram(-) βακτήρια Βακτήρια (E.coli) έχουν ένα ένζυμο που αφαιρεί μια ακετυλική ομάδα από το Α αντιγόνο, μετατρέποντάς τη Ν- ακέτυλογαλακτοζαμίνη σε α-γαλακτοζαμίνη που μοιάζει με το Β Αντιγόνο.

43 Διπλός πληθυσμός ερυθρών Μετάγγιση με άλλη ομάδα πχ Ο Ενδομήτρια μετάγγιση με Ο Rh (-) Χίμαιρα λόγω μεταμόσχευσης Μυελού Νεογνά με πρόσμειξη αίματος της μητέρας Υποομάδες αίματος (κυρίως Α3)

44 Ελαττωμένα anti-a και anti-b στον ορό (Συχνότερη αιτία ασυμφωνίας) Νεογνά (δεν παράγουν) Ηλικιωμένοι (χαμηλή παραγωγή αντισωμάτων) Υπογαμμασφαιριναιμία Ανοσοκατασταλή: Συγγενής ή επίκτητη λόγω νοσήματος ή φαρμάκων ή Μεταμοσχευση Επίλυση Ιστορικό ηλικίας, νοσημάτων κλπ Επώαση ανάστροφης για λεπτά στους 4ο C

45 Αυξημένη αντίδραση Ορού με autocontrol (-) Αντι-Α1(σε υποομάδα Α2 και Α2Β) Αντι-Η (Σε ομάδα Bombay) Ψυχρό αλλοαντίσωμα πχ αντι-μ, αντι-p, κλπ Παθητική μεταφορά λόγω μετάγγισης με προϊόντα πλάσματος ή PLT άλλης ομάδας Επίλυση Ελέγχουμε τα ερυθρά για υποομάδα Α2 και bombay, με αντι-α1 λεκτίνη και αντι-η Ελέγχουμε τον ορό του ασθενούς με Α1, Α2 και Ο ερυθρά Έμμεση Coombs για έλεγχο αλλοαντισωμάτων

46 Αυξημένη Συγκολλητικότητα ερυθρών και ορού με Autocontrol(+) ΑΑΑ (Ψυχρό ή θερμό αυτοαντίσωμα) Υπερσφαιριναιμία-Rouleaux(Μυέλωμα ή Waldestrom) Αυξημένες πρωτεΐνες ορού, (ενδοφλέβια χορήγηση στον ασθενή μακρομορίων πχ HES, Dextrane κλπ) Δείγματα από ομφάλιο λώρο που περιέχουν την ουσία Wharton s gelly) Ευρήματα: DAT(+), Έμμεση (+), Αυτοκοντρόλ(+) Ευθεία ομάδα: ΑΒ, Rh(+), Ανάστροφη: Ο

47 ΑΑΑ με Θερμό ΑυτοAb Επίλυση Πλύσιμο ερυθρών μπορεί να βοηθήσει Χρήση τεχνικής σωληναρίων Μονοκλωνικοί αντιοροί Εάν οι συγκολλήσεις επιμένουν, χρησιμοποιούμε ένζυμα για να αφαιρέσουμε αυτοαντισώματα [Προσθήκη σουλφυδρυλικών παραγόντων όπως 2-mercaptoethanol(2-ME) ή dithiothreitol(dtt), ZZAP, Glycine-HCL/EDTA] Επανεξετάζουμε το δείγμα μετά την επεξεργασία

48 ΑΑΑ από Ψυχρό αυτοab Επίλυση Ψυχρά αυτοαντισώματα προκαλούν αυτόματη συγκόληση και επομένως ψευδώς θετικά αποτελέσματα Θερμαίνουμε το δείγμα στους 37 ο C αμέσως μετά τη λήψη του Πλένουμε τα ερυθρά με φυσιολογικό ορό θερμασμένο στους ο C. Υπάρχει όμως σε κάποιους ασθενείς η πιθανότητα τα αντι-α και Αντι-Β να μη δρούν στους 37, οπότε τότε θα έχουμε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα

49 Υπερσφαιριναιμία, Rouleaux, Ομφάλειο δείγμα, IV χορήγηση μακρομορίων Απομάκρυνση πρωτεϊνών Επίλυση Πλύσιμο ερυθρών και επανάληψη του τεστ Αντικατάσταση του ορού με φυσιολογικό ορό στην ανάστροφη Ορός ασθενή+ ερυθρά γνωστά Επωάζουμε, φυγοκεντρούμε, εκτιμούμε Απομακρύνουμε τον υπερκείμενο ορό Προσθέτουμε φυσιολογικό ορό Ανάδευση, φυγοκέντρηση, επανεξέταση Οι πραγματικές συγκολλήσεις θα παραμείνουν ενώ αν οφείλονται σε υπερσφαιριναιμία θα διαλυθούν.

50 Παρουσίαση περιστατικών

51 Περιστατικό Ι Η ευθεία ομάδα ενός αιμοδότη έγινε σε αυτόματο αναλυτή και χαρακτηρίστηκε ως Ο(+) Η ανάστροφη σε πλάκα, σωληνάριο και κάρτα συγκολλούσε μόνο τα Β και χαρακτηριζόταν ως Α Έγινε επανέλεγχος σε κάρτα στο χέρι και παρατηρήσαμε κάποιες συγκολλήσεις στον αντι-αβ, που διέφυγαν από τον αναλυτή Ένδειξη ότι υπάρχει ασθενές Α ή Β αντιγόνο Ανάστροφη:A

52 Εφόσον υπάρχει αντι-β, προφανώς το ασθενές Ag που δεν φαίνεται είναι το Α Έγινε επώαση των ερυθρών με αντι-α σε σωληνάριο για 30 λεπτά στο ψυγείο Ευθεία μετά επώαση 30min στους 4 ο C Συμπέρασμα: Υποομάδα Α

53 Περιστατικό 2 Ομάδα αιμοδότη στον αναλυτή χαρακτηρίστηκε ως Ο ενώ φαίνεται ασθενώς + στο ΑΒ Η ομάδα με πλυμμένα ερυθρά ήταν περισσότερο θετικό στον αντι-αβ Η ευθεία στην πλάκα ήταν Ο

54 Η ανάστροφη στην πλάκα και στην κάρτα συγκολλούσε τα Β ερυθρά Η άμεση Coombs της μονάδας ήταν αρνητική (-)

55 Επίλυση προβλήματος Εφόσον έχουμε αντι-αβ (+) ύπαρξη Α ή Β αντιγόνου Εφόσον υπάρχει μόνο αντι-β πιθανόν να υπάρχει ασθενές Α και γι αυτό δεν υπάρχει και αντι-α Πρέπει να γίνει έλεγχος για υποομάδα Α Υποψία υποομάδας (Τεχνική) oπλύσιμο ερυθρών Χ 3 oεπώαση ερυθρών με αντιορό (πχ αντι-α, όταν υποψιαζόμαστε υποομάδα Α) oπλύσιμο ερυθρών Χ 8 oέκλουση του αντι-α πχ που προσροφήθηκαν εάν υπήρχαν ασθενή Α αντιγόνα

56 Το έκλουμα ελέγχθηκε με Α1, Α2, Β ερυθρά και συγκολλούσε τα Α1 και Α2 Ερμηνεία: Στα ερυθρά της μονάδας υπήρχαν κάποια Α αντιγόνα που προσρόφησαν τον αντι-α και στη συνέχεια εκλούσαμε το αντι-α που προσροφήθηκε οπότε αυτό συγκολλά στη συνέχεια τα Α ερυθρά.

57 Περίπτωση 3 Anti-A Anti-B A1 Cells B Cells Πρόβλημα:Ευθεία:AB Ανάστροφη: μη αναμενόμενη αντίδραση στα Β. Επίλυση: Πάνελ ερυθρών: anti-p με autocontrol(-) Έλεγχος των Β ερυθρών: P1 (+) Συμπέρασμα: Η αντίδραση με τα Β ερυθρά οφείλεται στο anti-p1 και όχι σε παρουσία αντι-β

58 Περιστατικό 4 Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β Γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο(-) Ο πατέρας ήταν ΑΒ(+) Πατέρας

59 ΑΒ Ο Α Β Μετά τη διαπίστωση ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β, το ερώτημα ήταν από πού προέρχεται το Β αντιγόνο? πρώτη σκέψη ήταν ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να είναι της συγκεκριμένης μητέρας, εκτός και αν επρόκειτο για ασθενή υποομάδα Β στη μητέρα

60 Έλεγχος ασθενούς υποομάδας Β Το έκλουμα που περιείχε αντι-β που προσροφήθηκε στα Β αντιγόνα αντιδρούσε με Β ερυθρά. Συμπέρασμα ασθενής υποομάδα Βel στη μητέρα.

61 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5 Ασθενής με ΑΑΑ και αδιευκρίνιστη ομάδα Όταν όλα είναι θετικά σε ΑΑΑ από θερμό ΙgG αυτοαντίσωμα. Προσθήκη σουλφυδρυλικών παραγόντων όπως 2-mercaptoethanol(2-ME) ZZAP, Glycine-HCL/EDTA] μπορούν να ξεκαθαρίσουν την ομάδα του ασθενούς αφαιρώντας τα αυτοαντισώματα από τα ερυθρά όπως φαίνεται και από την αρνητικοποίηση της άμεσης Coombs του ασθενούς

62 Περιστατικό 6 Νεογνό με διπλό πληθυσμό Δείγμα ομφαλίου λώρου Διπλός Πληθυσμός Κυριαρχεί η ομάδα Ο Έλεγχος ομάδας μητέρας: Α Συμπέρασμα: Τα λίγα Α ερυθρά προέρχονται από τη μητέρα.

63 Περιστατικό 7 Ασθενής με Διπλό πληθυσμό Α και Ο Ιστορικό: Μεταμόσχευση Μυελού από Δότη Α(+) Η ομάδα της ασθενούς πριν τη μεταμόσχευση: Ο(+) Επεξήγηση Το αντι-β της ανάστροφης παράγεται από τα λεμφοκύτταρα του Δότη Τα Α ερυθρά είναι του Δότη Επικρατούν τα Ο, λόγω μεταγγίσεων με Ο ερυθρά λόγω της χίμαιρας

64 Περιστατικό 8 Γνωστός αιμοδότης ομάδας Α σε νέα αιμοληψία, χαρακτηριζόταν ως ΑΒ με ασθενή έκφραση στο Β Ευθεία: ΑΒ Ανάστροφη: Α Ασυμφωνία: Επιπλέον αντιγόνο Β Ιστορικό: Προηγηθείσα γαστρεντερίτιδα Συμπέρασμα: Επίκτητο Β (Η ανάστροφη παραμένει ως είχε)

65

66 Αντιγονικός Επίτοπος Ένα μόριο Ag, μπορεί να έχει πολλές περιοχές που να μπορούν να συνδεθούν με Ab. Η κάθε περιοχή που συνδέεται με ένα Ab, λέγεται επίτοπος. Σε κάθε μόριο μπορούν να υπάρχουν διαφορετικοί επίτοποι που φυσικά συνδέονται με διαφορετικά Ab Κάθε αντίσωμα αντιδρά μόνο με ένα συγκεκριμένο επίτοπο. Κάθε αντιγόνο μπορεί να έχει πολλούς επιτόπους

67 Επίκτητο Β Επίλυση Ιστορικό για προβλήματα παχέος εντέρου Πλένουμε τα ερυθρά Ελέγχουμε autocontrol (Το anti-b του ασθενή δεν αντιδρά με τα δικά του ΑΒ ερυθρά) Οξίνιση του αντιορού αντι-β με p.h. 6 και επανεξέταση των ερυθρών. Το επίκτητο Β αντιγόνο δεν αντιδρά με τον οξινισμένο ορό

68 Επίκτητο Α Υπάρχουν κάποια αντιγόνα, εντός της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης που λέγονται κρυπτοαντιγόνα Tn και δεν έχουν αντιγονική δράση. Κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, σε ασθενείς με κακοήθειες, βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη, μπορούν να οδηγήσουν σε αποκάλυψη των κρυπτοαντιγόνων. Το σάκχαρο που αποκαλύπτεται είναι η Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνη που χαρακτηρίζει το Α αντιγόνο. Αποτέλεσμα κάποια άτομα Ο ή Β να εμφανίζουν θετικότητα με αντι-α αν χρησιμοποιηθούν ανθρώπειοι αντιοροί διότι οι οροί των ανθρώπων> των 6 μηνών περιέχουν IgM φυσικά anti-tn αντισώματα Δεν αντιδρούν όμως με αυτόλογο ορό

69 Επίκτητο Α Επίλυση Χρήση μονοκλωνικών αντιορών Χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων, που αποδομούν το κρυπτοαντιγόνο οπότε δεν αντιδρά με το αντι-α Χρήση διάφορων λεκτινών για την ταυτοποίηση των κρυπτοαντιγόνων

70 Β(Α) Φαινότυπος Παρόμοια με επίκτητο Β Ασθενείς ομάδας Β, εμφανίζουν ασθενές Α αντιγόνο Οι ασθενείς αυτοί έχουν υψηλά επίπεδα γαλακτοσυλτρανσφεράσης παράγοντας μεγάλες ποσότητες Β αντιγόνου. Ανιχνεύεται με ένα μονοκλωνικό αντιορό από ποντικό, τον κλώνο MHO4. Επίλυση Αν χρησιμοποιηθεί άλλος μονοκλωνικός, το τροποποιημένο Α δεν ανιχνεύεται

71

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική

Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική Η κυριότερη μέθοδος τυποποίησης είναι η Αιμοσυγκόλληση. Αιμοσυγκόλληση είναι ο σχηματισμός συγκολλήσεων αθροισμάτων ερυθρών ύστερα από την ειδική αντίδραση ενός Ab με ένα Ag. Στον καθορισμό της ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ).

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Ζ.Μπεζιργιαννίδου Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης ΑΒΟ Rhesus Νεογνού Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση Coombs θετική μη εμπλεκόμενη στην ασυμβατότητα Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ Παρουσίαση Περιστατικών ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς Περίπτωση 1 Άνδρας ετών 83, κάταγμα, ορθοπεδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1-ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1-ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ Επίτοκος 36 ετών προσέρχεται στο Νοσοκομείο με φαινόμενα τοκετού Προσκομίζει ομάδα αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Διαδραστική συνεδρία ανοσοαιματολογίας Δρ Ελισάβετ Ι Γρουζή Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 η Ερώτηση Η δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα).

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θετικότητας αμέσου Coombs λόγω αυτοαντισώματος και θετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Εισαγωγή Σύστημα RhD : - αναγνωρίστηκε το 1939 - το πιο σημαντικό κλινικά σύστημα μετά το ΑΒΟ - προκαλεί αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» Φλεσιοπούλου Ιωάννα Νοσηλεύτρια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ø Ο σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑλγΟριθμοΣ ΕρμηνεΙαΣ του Panel ΤαυτοποΙησηΣ ΑλλοαντισωμΑτων Π.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Τα αντιγόνα των ερυθροκυττάρων είναι κληρονομούμενες παραλλαγές των πρωτεϊνών της μεμβράνης,

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ανιχνεύσουμε αντι-d αντισώματα στον ορό του αίματος. Βρίσκονται στον ορό του αίματος μητέρων που έχουν Rhesus (-)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ονομάζουμε την ένωση ενός σωματιδιακού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα και τον σχηματισμό κροκίδων. Η συγκόλληση αυτή είναι ορατή με γυμνό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ονομάζουμε την ένωση ενός σωματιδιακού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα και τον σχηματισμό κροκίδων. Η συγκόλληση αυτή είναι ορατή με γυμνό

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά

Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Προσδιορισμός ομάδας ABO - Rh στα ερυθρά Οι τύποι αίματος έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους και η ταξινόμησή τους παίζει μεγάλο ρόλο στις σωστές μεταγγίσεις αίματος. Το γνωστότερο σύστημα κατάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΑΜΕΣΗ COOMBS Θεμελιώδες γνώρισμα του κάθε οργανισμού είναι ότι αναγνωρίζει τα κύτταρα των άλλων οργανισμών ως ξένα Αντιδρά με σκοπό την καταστροφή ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ-Εαρινό εξάμηνο 2016-17 Α Έτος Δρ. Χρύσα Μεταλλινού Τι είναι το Αίμα; Το αίμα είναι ένας εξειδικευμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης

Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης ιασταύρωση ερυθρών Ιστορική αναδρομή της διασταύρωσης 1907: διατύπωση της θεωρητικής βάσης 1908: πραγματοποιείται η πρώτη εξέταση 1945: ορός Coombs 1951-1957: αναγνώριση του ρόλου των ενζύμων θρυψίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Ε.Μανταδακης 1, Ζ.Μπεζιργιαννίδου 2, Γ.Μαρτίνης 2, Α Χατζημιχαήλ 1 1. Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2. Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 33. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος ΑΒΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Είδους CPV είδους CPV 33696100-6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΑ. Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΑ Antigens Ags Aπτίνες Ετερόφιλα αντιγόνα Ομάδες αίματος 18/3/2015, M.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Χημική ένωση διαγείρει Β, Τ -λεμφοκύτταρα σε ειδική ανοσολογική απόκριση μέσω υποδοχέων (Igs, ΤCR) Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ _ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΖΟΥΣ Οι ομάδες αίματος καθορίζονται πριν τη γέννησή μας και ακολουθούν τους νόμους του Mendel Η ύπαρξη των αντιγόνων (πρωτεϊνών) ελέγχεται από την έκφραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ Κωδικός Αριθμός είδους CPV33696200-7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13.03.01 Περιγραφή Είδους CPV «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ» (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Ανόσόηλεκτρόφό ρηση στην Ανόσόκαθη λωση και Ανοσοαφαίρεση-Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης

Από την Ανόσόηλεκτρόφό ρηση στην Ανόσόκαθη λωση και Ανοσοαφαίρεση-Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης Από την Ανόσόηλεκτρόφό ρηση στην Ανόσόκαθη λωση και Ανοσοαφαίρεση-Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης (immunosubtraction capillary electrophoresis (IS-CE)) Xρήστος Ντίνας Βιοχημικός-Κλινικός Χημικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος. αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κώτση Οι οµάδες αίµατος ανακαλύφθηκαν το 1900 από τον Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση εναιωρήµατος ερυθρών και ορού από διάφορα υγιή άτοµα Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στο

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1900-Ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ)

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος Άμεση και έμμεση Coombs Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) Άννα Κιουμή Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. Παπαγεωργίου Ανοσοαιματολογία -Η μελέτη των αντιγόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Εισαγωγή Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού

Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Περιγραφή περιπτώσεων εργαστηριακής διερεύνησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Νίκαιας «ΟΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Περίπτωση 1 ABO ασυμβατότητα Μητέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 1 Ιουλίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 4350 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 26-07-2016 Αρ. Πρωτ :6013 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax e-mail : :

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Ομάδες αίματος στον άνθρωπο Ειρήνη Αθανασάκη Τμήμα Βιολογίας Ιστοειδικά άλλο-αντιγόνα στην επιφάνεια κυρίως των ερυθροκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,,

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙGEN Αg ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ή ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Αίματος. Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων. Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Ομάδες Αίματος. Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων. Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Ομάδες Αίματος Αντιγόνα ερυθρών, Λευκών και Αιμοπεταλίων Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια A Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Αντιγόνα ερυθρών Τα αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθρών αποτελούν τις ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ.5290/28-4-2016 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» TMHMA ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΙΓΙΚΟ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού.

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Λεοντίνη Φουντουλάκη-Παπαρίζου Παθολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Οκτώβριος 2011 ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο Αίµα. στην άµυνα του οργανισµού (µε τα λευκά αιµοσφαίρια και τα αντισώµατα) και. Τεχνητή. Φυσική

Κεφάλαιο 4ο Αίµα. στην άµυνα του οργανισµού (µε τα λευκά αιµοσφαίρια και τα αντισώµατα) και. Τεχνητή. Φυσική Κεφάλαιο 4ο Αίµα 4.1 Γενικά Το αίµα έχει όγκο περίπου 5 λίτρα. Αποτελείται από το πλάσµα (55%), το οποίο είναι νερό και µέσα του βίσκονται διαλυµένες πρωτεϊνες, ορµόνες, άλατα και άλλες θρεπτικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΙΚ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ή Μ.ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛ. 2132028509 ΦΑΞ 210-5551515 14PROC002057963 2014-05-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold)

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) ΗΠΑΤΙΤΙ Α C Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) 1) Τι είναι λάθος σχετικά με την επιδημιολογία της HCV λοίμωξης: Α. Η μέση

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 120/ Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων.

ιακήρυξη 120/ Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. ιακήρυξη 120/2013 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/353/182271/Σ.1113/18 Ιουλ 2013/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις με Α.Π. 7146/ υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής του

5. Τις με Α.Π. 7146/ υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ: 12/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επί μέρους είδη ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επί μέρους είδη ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Σήμερα, Τετάρτη 8/2/2017 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΕ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΚΟΥΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ. πρωτ. : 5788/9.2.2017 που με την υπ αριθ. 115/16.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με ΑΔΑ: ΩΠ3Π469064-ΤΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ισχύουν για όλα τα είδη αντιδραστηρίων): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ 1. Ο προσφέρων οφείλει, με ποινή απόρριψης, να αναφέρει τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΟ: Τα θέματα είναι πολύ εύκολα και αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες από τους σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. β Α3. α Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΘΕΜΑ Α 1. δ 2. β 3. α 4. β 5. γ ΘΕΜΑ Β 1. Σελ. 17 σχολ. Βιβλίου: Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά του όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία προσανατολισμού

Βιολογία προσανατολισμού Βιολογία προσανατολισμού Α. 1. β. 2. γ. 3. γ. 4. α. 5. δ. ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131 «Το βακτήριο... στο σώμα των φυτών.» Β2.1 Ε, 2 Δ, 3 Α, 4 Β Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 108 «Η θερμοκρασία..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 16 / 06 / 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέμα Α Α1: δ Α2:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2017 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2017 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2017 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 16/06/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΡΑΧΗ ΘΕΜΑ Α A1. Δ Α2. Δ Α3. Β Α4. Γ Α5.Α ΘΕΜΑ Β Β1) I A II E III Σ IV Β V Ζ VI Γ VII Δ Β2) ε προκαρυωτικό γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ιωάννινα 02-10 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ. 17105 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Ζωή Μπεζιργιαννίδου Αιματολόγος Επιμ. Α Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Το πιο πολύπλοκο από τα συστήματα πρωτεασών(κινίνης-καλλικρείνης, πήξης, ινωδόλυσης, κ.α.) Αποτελείται από 23 διαλυτές πρωτεΐνες

Διαβάστε περισσότερα