ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΒΓΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΗΝΑ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1900-Ανακάλυψη ΑΒΟ ομάδων αίματος από τον Karl Landsteiner Ανίχνευση πλέον των 300 αντιγονικών ομάδων Ορολογικές τεχνικές Κλασσική μέθοδος η αιμοσυγκόλληση 2

3 AIMOΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Ολοκληρώνεται σε δυο στάδια Στάδιο ευαισθητοποίησης ερυθροκυττάρων Σχηματισμός συγκόλλησης 3

4 4

5 5

6 6

7 SLIDE TEST 7

8 ΨΕΥ ΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 8

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Φυγοκέντρηση Σχέση αντιγόνου αντισώματος ράση ΡΗ Θερμοκρασία Τύπος ανοσοσφαιρίνης Μέσα ενίσχυσης της αντίδρασης 9

10 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ Αυξάνει την συγκόλληση ελαττώνοντας τον χρόνο και φέρνοντας τα ευαισθητοποιημένα ερυθροκύτταρα πιο κοντά,μειώνοντας το zeta-potential Σημαντική μέθοδος για την αιμοδοσία 10

11 ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ- ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Αν υπάρχει περίσσεια αντισώματος αραιώνεται το πλάσμα ή ο ορός με το κατάλληλο διάλυμα και κάθε αραίωση επανεξετάζεται Αν υπάρχει περίσσεια αντιγόνου αυξάνεται η σχέση ορός /κύτταρα και έτσι αυξάνεται η συγκέντρωση του αντισώματος που συνδέεται με τα ερυθρά. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΖΩΝΗΣ 11

12 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΡΗ Το ιδανικό PH για την συγκόλληση των περισσοτέρων αντιγονικών ομάδων είναι 6,5-7,5 Μεταβάλλοντας το ΡΗ σε πλέον όξινο επηρεάζεται η σταθερά ισορροπίας για ορισμένα αντισώματα και γίνεται ευκολότερη η ανίχνευση τους.π.χ anti-m 12

13 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελαττώνοντας την θερμοκρασία στους 24 ή 4 αυξάνεται η δράση των IGM 13

14 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ Αυξάνοντας τον χρόνο μπορείς να ανιχνεύσεις ασθενώς αντιδρώντα αντισώματα Εξαρτάται από το μέσο που πραγματοποιείται η αντίδραση 14

15 ΤΥΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Σημαντικά IgM αντισώματα είναι έναντι των ABH, MN,Lewis,Lutheran a και Ρ αντιγονικών συστημάτων Σημαντικά IgG αντισώματα είναι έναντι των Ss, Kell, Rh(DCEce), Lutheran b, Duffy και Kidd αντιγονικών συστημάτων 15

16 ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Επηρεάζουν την δράση του ύδατος και των κατιόντων της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης Ελαττώνουν το zeta-potential Πρωτεολυτικά ένζυμα Πολυμερή όπως η αλβουμίνη Πολυκατιόντα όπως το polybrene 16

17 ΕΝΖΥΜΑ Τα πρωτεολυτικά ένζυμα τροποποιούν την ερυθροκυτταρική μεμβράνη αφαιρώντας σιαλικό οξύ ή γλυκοπρωτείνες Ελαττώνουν το αρνητικό φορτίο και την απόσταση μεταξύ των ερυθροκυττάρων Αυξάνουν την έκφραση των αντιγονικών συστημάτων Rhesus,Kidd,Lewis,P1,I,ABO Αδρανοποιούν την έκφραση των αντιγονικών συστημάτων Duffy,MNS,Xga 17

18 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ Σχετικά μικρό διπολικό μόριο Ελαττώνει το zeta-potential 22% Bovine Serum Albumin Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού Τεχνική τριών φάσεων στην οποία ανιχνεύονται κυρίως αντισώματα έναντι του συστήματος Rhesus 18

19 POLYBRENE Θετικά φορτισμένο μόριο που επάγει την συγκόλληση των ερυθροκυττάρων αντιδρώντας με την αρνητικά φορτισμένη μεμβράνη τους (πανσυγκόλληση) Τα ατελή αντισώματα αν υπάρχουν έρχονται σε μεγαλύτερη συγγένεια με τα ερυθροκύτταρα και τα συγκολλούν Λύση των πανσυγκολλητινών μετά προσθήκη διαλύματος κιτρικού νατρίου οδηγεί στην ανίχνευση πραγματικών συγκολλήσεων αν υπάρχουν. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον αντισφαιρινικό ορό Σημαντικό μειονέκτημα η μη ανίχνευση αντι-kell αντισωμάτων στον ορό. 19

20 POLYETHYLENEGLYCOLE (PEG) Υδατοδιαλυτό πολυμερές Αφαιρεί νερό από το σύστημα αυξάνοντας την συγκέντρωση των υπαρχόντων αντισωμάτων,και την ευαισθητοποίηση των ερυθροκυττάρων ρά σε συνδυασμό με μονοδύναμο anti- IgG αντισφαιρινικό ορό. Τεχνική ενός σταδίου. εν απαιτείται φυγοκέντρηση μετά την επώαση στους 37 20

21 LISS Αυξάνει την πρόσληψη αντισωμάτων και ελαττώνει τον χρόνο επώασης Χρησιμοποιείται σε τεχνικές στήλης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δοκιμασία σωληναρίου 21

22 ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ- TEST TUBE Παραμένει ακόμα δημοφιλής μέθοδος Χρησιμοποιεί απλό εργαστηριακό εξοπλισμό Σχετικά φθηνή μέθοδος Μη σταθερότητα αντιδράσεως Υποκειμενική διαβάθμιση της έντασης της αντίδρασης Απαιτείται επαρκές πλύσιμο ιαρκής ενασχόληση του προσωπικού 22

23 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ-1 ΒΑΘΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ SCORE Η Παρουσία αιμόλυσης Μια μεγάλη συσσώρευση Αρκετές μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συσσωρεύσεις 2+ Αρκετές μικρού και μεσαίου μεγέθους συσσωρεύσεις 1+ Αρκετές μικρές συσσωρρεύσεις με καθαρό υπόστρωμα

24 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ-2 + ή w Μερικές μικρές συσσωρεύσεις με αρκετά μη συγκολλημένα κύτταρα 2 +/- m ή m+ Συγκολλήσεις ορατές μόνον με το μικροσκόπιο 1 0 Απουσία συγκολλήσεων 0 Mf Mixed-field NA R rouleaux NA 24

25 Grading System for Reactions 25 M. Zaharna Practical Blood Bank 2009

26 26

27 M. Zaharna Practical Blood Bank

28 COLUMN TECHNIQUE Σε κάθε στήλη υπάρχει γέλη ή μικροσφαιρίδια Στην κορυφή της στήλης τοποθετούνται ο ορός και τα ερυθροκύτταρα Επώαση Φυγοκέντρηση 28

29 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ εν απαιτείται πλύσιμο Η συγκόλληση παραμένει σταθερή για αρκετό χρονικό διάστημα Αυτοματοποιείται 29

30 AFFINITY COLUMN TEST- AFCT Άμεση σύνδεση των ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων με την υπάρχουσα γέλη Τεχνική στερεάς φάσεως Πρωτείνη G,anti- IgM,C3d 30

31 ENZYME- LINKED ANTIGLOBULIN TEST Εναιώρημα ερυθροκυττάρων προστίθεται σε μικροπλάκα Πλύσιμο με ορό Προσθήκη αντισφαιρινικού ορού σημασμένου με ένζυμο Σύνδεση με ευαισθητοποιημένα ερυθροκύτταρα Αφαίρεση περίσσειας αντισώματος Προσθήκη ενζυμικού υποστρώματος Μέτρηση χρώματος φωτομετρικά στα 405 nm Προσδιορισμός των IgG μορίων ανα ερυθροκύτταρο 31

32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ-1 Η επιφάνεια της μικροπλάκας καλύπτεται από ερυθροκύτταρα Προστίθενται ορός και ενισχυτική ουσία Επώαση στους 37 Πλύσιμο για απομάκρυνση της περίσσειας των ανοσοσφαιρινών Προσθήκη ερυθροκυττάρων ανίχνευσης καλυμμένων με IgG Φυγοκέντρηση και ανάγνωση του αποτελέσματος 32

33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ-2 Αυτοματοποιείται Πολλαπλή λήψη βαθμών αντίδρασης Μικρότερη ποσότητα δείγματος Απαιτείται προσεκτικό πιπεττάρισμα Καλή εκπαίδευση του προσωπικού για ανάγνωση των αποτελεσμάτων Χρήση πάντα θετικού και αρνητικού μάρτυρα 33

34 Addition of Plasma & LISS Plasma Liss Add 100 µl of Capture LISS Red Blood Cells 50 µl of donor/patient plasma or Anti-Sera if weak D test or rare antigen typing is required 34

35 Incubation Incubate test strips for 10 to 30 minutes. Depends on the test running (60 minutes max) 35

36 Second Wash Step - removing plasma/proteins Wells are washed to remove proteins Use phosphate buffered saline (PBS) ph

37 Indicator Cell Capture-R Ready Indicator Red Cell Anti-D Group O Rh positive Human Red Blood Cell RBC Anti-IgG ADD INDICATOR CELLS 50µl to each test wells 37

38 Second Centrifuge step Indicator cells are centrifuged to indicate IgG presence Centrifuge parameter: 90 sec. 600g ramp up

39 Final Read 39

40 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 40

41 ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙ-IgG και ANTI-C3d Πλεονέκτημα:Ανιχνεύει και αντισώματα που ενεργοποιούν το συμπλήρωμα (anti-jka) Μειονέκτημα : Ανίχνευση αρκετών μη κλινικά σημαντικών αντισωμάτων Μονοκλονικός ή πολυκλονικός ορός 41

42 ΜΟΝΟ ΥΝΑΜΟΣ AHG ANTI-IgG ANTI-Complement (C3b+C3d /C3d) Μονοκλονικός ή πολυκλονικός αντιορρός Λιγότερες ψευδώς θετικές αντιδράσεις Μπορεί να χάσει κλινικά σημαντικά αντισώματα 42

43 ANTIGLOBULIN TEST/COOMBS TEST Moreshi 1908 Coombs 1945 Ανιχνεύει ερυθροκύτταρα ευαισθητοποιημένα με IGG αλλοαντισώματα,igg αυτοαντισώματα και συστατικά του συμπληρώματος 43

44 ΑΜΕΣΗ COOMBS-1 Ανιχνεύει in vivo ευαισθητοποίηση ερυθροκυττάρων με IgG ή/και με συστατικά του συμπληρώματος. Κλινικές καταστάσεις 1.Αιμολυτική νόσος του νεογνού 2.Αιμολυτική αντίδραση μετά μετάγγιση 3. Αυτοάνοσα νοσήματα 4.Φάρμακα 44

45 ΑΜΕΣΗ COOMBS-2 ημιουργία εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 3-5% Πλύσιμο μιας σταγόνας εναιωρήματος Χ 3 Προσθήκη δυο σταγόνων πολυδύναμου AHG Φυγοκέντρηση και διάβασμα Προσθήκη κυττάρων ελέγχου σε αρνητικό αποτέλεσμα 45

46 46

47 ΑΙΤΙΑ ΨΕΥ ΩΣ ΘΕΤΙΚΩΝ DAT Υπερφυγοκέντρηση Άμεση συγκόλληση από ισχυρές ψυχροσυγκολλητίνες Υπέρ-επώαση με επεξεργασμένα με ένζυμο ερυθρά Ακατάλληλη χρήση PEG Ανεπαρκής επαναδιάλυση της κηλίδας Σχηματισμός rouleaux 47

48 ΕΜΜΕΣΗ COOMBS (ΙΑΤ) Ανίχνευση αντισώματος Ταυτοποίηση αντισωμάτων Συμβατότης Καθορισμός ερυθροκυτταρικών αντιγόνων 48

49 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤ Μια σταγόνα εναιωρήματος ερυθροκυτταρων 3-5% σε ένα σωληνάριο 2-3 σταγόνες ορός του ασθενούς Προσθήκη ανάλογων σταγόνων του ενισχυτικού μέσου Επώαση στους 37 για χρονική περίοδο ανάλογη της ενδεδειγμένης μεθόδου(15-60min) Φυγοκέντρηση και έλεγχος για αιμόλυση ή συγκόλληση Πλύσιμο Χ3 με ΦΟ Προσθήκη 2 σταγόνων αντισφαιρινικού ορού Φυγοκέντρηση και έλεγχος Προσθήκη κυττάρων ελέγχου σε όλα τα αρνητικά δείγματα 49

50 50

51 COOMBS CONTROL Έλεγχος αντισφαιρινικού ορού Έλεγχος πλυσίματος Έλεγχος φυγοκέντρησης 51

52 ΑΙΤΙΑ ΨΕΥ ΩΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ακατάλληλο δείγμα(παγωμένο,πήγμα) Βακτηριακή επιμόλυνση Λερωμένα σωληνάρια Υπερφυγοκέντρηση Επιμολυσμένα αντισώματα στον αντισφαιρινικό ορό Φυγοκέντρηση πριν το πλύσιμο σε δοκιμασία με PEG Χρήση κυττάρων με θετική DAT,σε δοκιμασία ΙΑΤ 52

53 ΑΙΤΙΑ ΨΕΥ ΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ανεπαρκές ή ακατάλληλο πλύσιμο των κυττάρων Μη αντιδρών αντισφαιρινικός ορός Απουσία προσθήκης ορού Ανεπαρκής επώαση Λανθασμένο εναιώρημα ερυθροκυττάρων Υπο ή υπερφυγοκέντρηση Λάθος ανάγνωση των αποτελεσμάτων Χαμηλό ΡΗ 53

54 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ TEST Απαιτείται η σύνδεση μορίων IgG ή C3 ανά κύτταρο για θετική DAT Η IAT ανιχνεύει μόρια IgG ή C3 ανά κύτταρο ιαφορετική ευαισθησία μεταξύ των διαφόρων υποκλάσεων ανοσοσφαιρινών 54

55 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 55

56 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ηλικία Φύλο Καταγωγή ιάγνωση νοσήματος Ιστορικό προηγούμενης μετάγγισης ή κύησης Ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων (ανοσοσφαιρίνης, αντιλεμφοκυτταρικός ορός) Ιστορικό πρόσφατης μετάγγισης 56

57 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Το panel των ερυθροκυττάρων που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του αντισώματος πρέπει να αποτελείται από κύτταρα ομάδος Ο με διαφορετική αντιγονική έκφραση. Να περιλαμβάνει κύτταρα με ομόζυγη έκφραση των αντιγόνων Rh, Duffy, Kidd και MNS Το profile των ερυθροκυττάρων είναι ειδικό για κάθε συσκευασία Το εσώκλειστο ένθετο θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σπανίων κυττάρων 57

58 Antibody panel Ένα panel αντισωμάτων πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 11 κύτταρα 58

59 Αποκλεισμός όλων των κυττάρων που έδωσαν αρνητική αντίδραση Η τεχνική rule out εφαρμόζεται μόνο σε κύτταρα με ομόζυγη αντιγονική έκφραση Εξαίρεση αποτελούν τα χαμηλής συχνότητας αντιγόνα που σπάνια απαντούν σε ομόζυγη μορφή (K,Kpa,Jsa,Lua) 59

60 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STEP BY STEP 60

61 ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ Αντιδρoύν όλα τα κύτταρα με την ίδια ένταση? Η ένταση της αντίδρασης δείχνει την ποσότητα και όχι το είδος του αντισώματος ιαφορετική ένταση καταδεικνύει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός αντισωμάτων Ποικιλία έκφρασης αντιγόνων (I,P1,Lea,Leb,Vel,Ch/Rg,Sda) 61

62 ΑΝΤΙ ΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΝ Ι ΙΑ ΦΑΣΗ? Πολλαπλά αντισώματα-διαφορετικές φάσεις Ομόζυγος ή ετερόζυγος έκφραση Κλινική σημασία του αντισώματος (ΙgM/IgG) 62

63 ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ? 63

64 ΕIΝΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΛΟΓΟ CONTROL ΘΕΤΙΚΟ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ? 64

65 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ? 65

66 RULE OF THREE Για να ταυτοποιηθεί κάποιο αντίσωμα θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας των «3» Ελέγχοντας τον ορό του ασθενούς με τουλάχιστον 3 θετικά και 3 αρνητικά κύτταρα η πιθανότητα ανίχνευσης είναι p<0.05 ιάστημα εμπιστοσύνης 95% Επιλογή κυττάρων και από άλλα panels Παρουσία πολλών αντισωμάτων ο κανόνας των «3» ισχύει για κάθε ένα ξεχωριστά 66

67 ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LANDSTEINER Τα άτομα ΕΝ αναπτύσσουν αντισώματα έναντι αντιγόνων που δεν έχουν 67

68 Panel Ερυθροκύτταρα ομάδας Ο 68

69 Panel Με ΟΛΑ τα panels θα πρέπει να τρέχει ένα autocontrol 69

70 Panel Χρησιμοποιούνται οι ίδιες φάσεις όπως στο antibody screening 70

71 71

72 Φάση IS(IMMEDIATE SPIN) Φυγοκέντρηση και έλεγχος για τυχόν συγκόλληση και αιμόλυση Καταγραφή των αποτελεσμάτων στην αντίστοιχη στήλη 72

73 73

74 74

75 75

76 Μην ξεχνάτε. Προσθέστε check cells σε κάθε αρνητικό AHG!!! 76

77 77

78 Έχετε συγκόλληση και τώρα; 78

79 1.Αποκλεισμός ιαγράψτε τα αντιγόνα που δεν ανιχνεύεται ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ-ΜΗ διαγράφεται αντιγόνα με ετερόζυγη έκφραση 79

80 2.Κυκλώστε τα αντιγόνα που δε διαγράφηκαν 80

81 3.Σκεφθείτε τη συνήθη δράση του αντιγόνου 81

82 4.Σας ταιριάζει κάτι; Ναι!Κάτι ταιριάζει!!!!! 82

83 Αποτέλεσμα 83

84 Το προηγούμενο παράδειγμα καλύπτει το rule of three 84

85 MHN ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ Papain, bromelin, ficin, and trypsin Αύξηση αντιγονικής έκφρασης Kidd Rh Lewis I P Κατάργηση της αντιγονικής έκφρασης Fy a and Fy b M, N S, s 85

86 Επεξεργασία με ένζυμο Anti-Kell 86

87 ΕΚΛΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η DAT ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ Η έκλουση «απελευθερώνει» αντισώματα από τα ευαισθητοποιημένα κύτταρα και έτσι είναι δυνατή η ανίχνευση τους Y Y Sensitized RBC Y Elution Y Y Positive DAT Frees antibody Antibody ID 87

88 ΕΚΛΟΥΣΗ Το έκλουσμα είναι όρος που χρησιμοποιείται για τα αντισώματα που έχουν αφαιρεθεί από τα ευαισθητοποιημένα ερυθρoκύτταρα Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις θετικής DAT όπως σε HDN,μετά μετάγγιση αντιδράσεις, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία Τα ερυθροκύτταρα μετά το έκλουσμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για φαινοτύπηση αν χρειάζεται Όταν υπάρχει θερμό αυτοαντίσωμα συνήθως το έκλουσμα αντιδρά με όλα τα κύτταρα του panel. 88

89 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ιφωσφορική χλωροκίνη :πλυμένα ερυθρά επωάζονται με το αντιδραστήριο για 30min έως 2h σε θερμοκρασία δωματίου. Πλύσιμο των ερυθρών για απομάκρυνση του αντιδραστηρίου. Φαινοτύπηση ερυθρών όταν η DAT γίνει αρνητική Όξινη έκλουση(acid glycine/edta) Oργανικά διαλύματα (αιθέρας,χλωροφόρμιο) Θέρμανση Ψύξη-απόψυξη 89

90 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΥΣΗΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Λάθος τεχνική Σύνδεση πρωτεινών με τις γυάλινες επιφάνειες του σωληναρίου Αστάθεια του εκλούσματος Ανεπαρκές πλύσιμο -αν τα κύτταρα δεν είναι καλά πλυμένα υπάρχει επιμόλυνση από το παραμένον αντίσωμα και ψευδώς θετικά αποτελέσματα -πραγματοποίηση εξέτασης στον ορό του τελευταίου πλυσίματος. Αν είναι θετική η εξέταση επαναλαμβάνεται. 90

91 ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ-1 Χρησιμοποιείται στην ανίχνευση αλλοαντισωμάτων Αυτοπροσρόφηση -όχι πρόσφατη μετάγγιση -τα αυτοαντισώματα απομακρύνονται χρησιμοποιώντας τα ερυθροκύτταρα του ίδιου του ασθενούς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ανίχνευση του αλλοαντισώματος Αλλογενής προσρόφηση -σε πρόσφατη μετάγγιση -χρησιμοποιούνται διαφορετικά ερυθροκύτταρα και ο ορός του ασθενούς 91

92 ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ-2 Αφαίρεση αντισωμάτων από τον ορό προσθέτοντας τα κατάλληλα ερυθροκύτταρα Μετά την επώαση διαχωρίζεται ο ορός από τα κύτταρα και εξετάζεται περαιτέρω Ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχει αυτοαντίσωμα το οποίο προσροφάται από τα ερυθροκύτταρα του ασθενούς και αλλοαντίσωμα το οποίο παραμένει ακέραιο 92

93 ΑΛΛΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ Ο ορός του ασθενούς διαχωρίζεται σε τρια σωληνάρια Χρησιμοποιούνται συνήθως R1R1 (DCee),R2R2(DcEE0,rr(ccee) Επίσης ένα θα πρέπει να είναι Kell-,ένα Jka- και ένα Jkb- Επεξεργασία των κυττάρων με ένζυμα Μετά την προσρόφηση γίνεται ταυτοποίηση αλλοαντισώματος σε κάθε σωληνάριο 93

94 2 tubes Remove serum and test for alloantibody Wash x3 after incubation Centrifuge after incubating; and transfer serum to 2 nd tube of treated cells; incubate and centrifuge again 94

95 95

96 ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗ Χρησιμοποιεί διαλυτά αντιγόνα για να αναστείλει την δράση ορισμένων αντισωμάτων του ορού Προστίθεται το Αg στον ορό,επωάζεται και έπειτα χρησιμοποιείται ο ορός για την δοκιμασία ανίχνευσης Ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος όταν συνυπάρχει στον ορό μη κλινικά σημαντικό ψυχρό αντίσωμα και κλινικά σημαντικό θερμό αντίσωμα 96

97 TEST ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗΣ Μερικά αντιγόνα ομάδων αίματος βρίσκονται στον οργανισμό υπό διαλυτή μορφή π.χ στον σίελο, στα ούρα, στο πλάσμα και στο μητρικό γάλα. Αυτές οι ουσίες είναι πολύ χρήσιμες στην ταυτοποίηση αντισωμάτων είτε επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη αντισώματος με αναστολή του,είτε εξουδετερώνοντας αντισώματα που μιμούνται την δράση αντισωμάτων που δεν εξουδετερώνονται Οι διαλυτές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι τα Lewis,P1,Sd 97

98 Lewis Inhibition Tests Τα αντιγόνα Lewis a και b βρίσκονται στον σίελο ατόμων με την αντίστοιχο φαινότυπο Lewis Απομονώνεται από τον σίελο αυτών των ατόμων είτε παρασκευάζεται εμπορικά για χρήση στις τράπεζες αίματος Η ουσία Lewis εξουδετερώνει τα Lewis αντισώματα στον ορό του ασθενούς και βοηθά στην ταυτοποίηση άλλων κλινικά σημαντικών αλλοαντισωμάτων 98

99 P1 INHIBITION TESTS Η ουσία Ρ1 βρίσκεται στην υδάτινη κύστη εχινόκοκκου, αλλά και σε αυγά περιστεριών Εξουδετερώνει την δράση των αντι- Ρ1 αντισωμάτων 99

100 Sda INHIPITION Η ουσία Sda βρίσκεται διαλυτή σε πολλά σωματικά υγρά κυρίως όμως σε ανθρώπινα ούρα 100

101 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ-1 Ποσοτικοποίηση αλλοαντισώματος Χρησιμοποιούνται υποδιπλάσιες αραιώσεις και χρησιμοποιούνται κύτταρα τα οποία έχουν το αντίστοιχο Ag Ο τελικός τίτλος είναι η τελευταία αραίωση στην οποία παρατηρείται συγκόλληση Καταμετρείται και ένα score ανάλογα με την ένταση της αντίδρασης Ο τελικός τίτλος βγαίνει από τον συσχετισμό των ανωτέρω παραμέτρων 101

102 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ SCORE ANTI-D 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 ΤΙΤΛΟΣ 1 ο ΕΙΓΜΑ W SCORE W ΤΙΤΛΟΣ 2ο ΕΙΓΜΑ SCORE SCORE VALUES :4+=12, 3+=10, 2+=8, 1+=5,W+=2 102

103 TITΛΟΠΟΙΗΣΗ-2 Το αρχικό δείγμα θα πρέπει να φυλάσσεται Όταν ζητηθεί νέα τιτλοποίηση ελέγχεται συγχρόνως και το αρχικό δείγμα Αλλαγή στην θετικότητα άνω των δυο αραιώσεων ή αλλαγή του score άνω των 10 θεωρείται σημαντική Προσοχή στις αραιώσεις για τυχόν επιμόλυνση Προσεκτική επιλογή κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο π.χ ομόζυγη ή ετερόζυγη έκφραση του αντιγόνου ιαφορετική η ευαισθησία της κάθε μεθόδουπροσοχή στην εκτίμηση του αποτελέσματος 103

104 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Αν ταυτοποιηθεί αλλοαντίσωμα γνωστό που προκαλεί αιμολυτική νόσο του νεογνού ή ταυτοποιείται αντίσωμα του οποίου η κλινική σημασία δεν είναι γνωστή απαιτείται η παρακολούθηση του τίτλου, το ιστορικό έκβασης των προηγούμενων κυήσεων για τυχόν ανάγκη αμνιοκέντησης Αύξηση τίτλου είναι ενδεικτική ευαισθητοποίησης της μητέρας 104

105 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ HTLA H τιτλοποίηση είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης της κατηγορίας ΗΤLA αντισωμάτων(high titer,low avidity) Ανιχνεύονται στην φάση του αντισφαιρινικού ορού σε πολύ ασθενείς αντιδράσεις, των οποίων όμως ο τίτλος παραμένει σε πολύ μεγάλες αραιώσεις π.χ 1/2048 Παράδειγμα τέτοιων αντισωμάτων αποτελούν ταanti-ch, -Rg, -Cs, -Yk, -Kna, -McCa and -JMH. εν είναι κλινικά σημαντικά αλλά μπορεί να καλύψουν την εικόνα άλλων κλινικά σημαντικών αντισωμάτων 105

106 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Χρήση Νull phenotypes όπως π.χ Rh null, Ko, Co (a-b-), Lu (a-b-), Fy (a-b-), Jk(a-b-).Χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι υψηλής συχνότητος αντιγόνων,που αντιδρούν με όλα τα κύτταρα του panel. Western blotting ή/και ανοσοκαθήλωση 106

107 XΡΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 107

108 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙ-HTLA ANΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 108

109 109

110 ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ PCR-RFLP PCR-SSP Multiplex PCR RT-PCR Sanger DNA Sequencing Pyrosequensing Microarray technology Fluidic microarray system TaqMan Open Array MALDI-TOF MS Mini-sequencing 110

111 111

112 112

113 113

114 Rhesus D positive CcD.ee Kell positive 114

115 115

116 Microwell-agglutination strength 1 Immediate spin-questionable agglutination with monoclonal anti-d 116

117 117

118 Weak D 118

119 Rhesus D negative Ccee Kell negative 119

120 120

121 Microwell plate-negative 121

122 122

123 123

124 Τελικό αποτέλεσμα D κατηγορία VI τύπος II Χρειάζεται προφύλαξη Rhesus Απαιτείται μετάγγιση με Rhesus αρνητικά 124

125 125

126 126

127 127

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα 1 Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος Σκοπός Υπάρχουν πάνω από 200 αντιγονικά συστήµατα των ερυθρών αιµοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κώτση Οι οµάδες αίµατος ανακαλύφθηκαν το 1900 από τον Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση εναιωρήµατος ερυθρών και ορού από διάφορα υγιή άτοµα Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού.

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Λεοντίνη Φουντουλάκη-Παπαρίζου Παθολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Οκτώβριος 2011 ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Εισαγωγή Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα. Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και αντισώματα Τσαγκάρη Βασιλική Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ιστορία:Karl Landsteiner 1901:ανακάλυψε το σύστημα ΑΒΟ Ο ίδιος και οι 5 βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Κάθε ανεπιθύμητο σημείο ή σύμπτωμα που συνδέεται αιτιολογικά με την μετάγγιση και εμφανίζεται 24 ώρες και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD και Βικεντίου Μυροφόρα, Χημικός, PhD Επιστημονικοί Συνεργάτες, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 2, σελ. 54-60 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΨΙΝΑΚΗ Η ευαισθησία, η ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ A1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ RPR 1) Το αντιγόνο RPR περιέχει μικροσωματίδια άνθρακα ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ - ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό πιά ότι η µετάγγιση αίµατος και παραγώγων σώζει ζωές και βελτιώνει την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Μεταγγίσεων

Ιατρική των Μεταγγίσεων ΤΟΜΟΣ 2 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Ιατρική των Μεταγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE TM HEp-2 χρησιμοποιείται για δοκιμασία ομαδικού ελέγχου και

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα