Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(4): ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ. (PLATFORM SWITCH). Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ*, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ**, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ***, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ****, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ*****. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη σύγχρονη οδοντιατρική. Η αποκατάσταση µε εµφυτεύµατα προσφέρει στους ασθενείς πολλά οφέλη. εκαετή ερευνητικά δεδοµένα ποσοστών επιτυχίας ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων φθάνουν το 75%, ενώ των επιεµφυτευµατικών ξεπερνούν το 90%. H απορρόφηση του φατνιακού οστού που παρουσιάζεται στα διφασικά εµφυτεύµατα µετά από την αποκάλυψή τους στη στοµατική κοιλότητα και την τοποθέτηση του διαβλεννογόνιου στηρίγµατος είναι ένα φαινόµενο επιστηµονικά τεκµηριωµένο. Η απορρόφηση αυτή εξηγείται από πολλούς συγγραφείς στην παραβίαση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης από τη δευτερογενή αποίκιση βακτηρίων και τις µικροκινήσεις που συµβαίνουν στην επιφάνεια σύνδεσης του διαβλεννογόνιου στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος. «Platform switch» είναι η τοποθέτηση µικρότερης διαµέτρου διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος από την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος, προκειµένου η σύνδεση του διαβλεννογόνιου µηχανικού στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος να µετατοπισθεί κάθετα αλλά και σε οριζόντιο άξονα, άρα και σε µεγαλύτερη απόσταση από το όριο της φατνιακής ακρολοφίας. Ο λόγος είναι η αύξηση της απόστασης του µικροκενού -και συνεπώς της φλεγµονώδους διήθησης- από την παρυφή του οστού, η αποφυγή µίας επιπλέον απορρόφησης του οστού µετά την ένθεση της προσθετικής αποκατάστασης και η µακροχρόνια διατήρηση του οστού και των µαλακών ιστών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τους τρόπους σύνδεσης διαβλεννογόνιων στηριγµάτων και εµφυτευµάτων, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης και την περιγραφή του πρωτοκόλλου της αλλαγής διαµέτρου του µηχανικού στηρίγµατος κατά ένα µέγεθος σε σχέση µε την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος (downsizing - platform switch) µε παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων των συγγραφέων. Συµπερασµατικά, το platform switch έχει το πλεονέκτηµα να µεταφέρει την περιοχή συγκέντρωσης µηχανικών πιέσεων -περιοχή που γύρω της συγκεντρώνονται οι µικροοργανισµοί- µακριά από την περιοχή διασύνδεσης οστού-εµφυτεύµατος. Αποτελεί παράγοντα επιτυχίας στην τοποθέτηση εµφυτευµάτων στην αισθητική ζώνη, σταθεροποιώντας τους περιεµφυτευµατικούς ιστούς. Μειώνει την απορρόφηση του φατνιακού οστού και αυξάνει τη µακροβιότητα των εµφυτευµατικών αποκαταστάσεων. * Χειρουργός Οδοντίατρος, Υποψήφιος ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστηµονικός Συνεργάτης Eργαστηρίου Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. ** Χειρουργός Οδοντίατρος, ΜSc Βιο λικών Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης, Επιστηµονικός Συνεργάτης Eργαστηρίου Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. *** Χειρουργός Οδοντίατρος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Eργαστηρίου Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. **** Χειρουργός Οδοντίατρος, ιδάκτωρ Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Freiburg, Επιστηµονικός Συνεργάτης Eργαστηρίου Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. ***** Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Αλλαγή διαµέτρου διαβλεννογόνιου στηρίγµατος, Οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα, Βιολογικό εύρος πρόσφυσης, Μικροκενό, Περιεµφυτευµατικοί ιστοί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη σύγχρονη οδοντιατρική 1-3. Η αποκατάσταση µε εµφυτεύµατα προσφέρει στους ασθενείς πολλά οφέλη 1-3. εκαετή ερευνητικά δεδοµένα ποσοστών επιτυχίας ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων φθάνουν το 75%, ενώ των επιεµφυτευµατικών ξεπερνούν το 90% 4-6. H απορρόφηση του φατνιακού οστού που συµβαίνει σε διφασικά εµφυτεύµατα µετά από την αποκάλυψή τους στη στοµατική κοιλότητα και την τοποθέτηση του διαβλεννογόνιου στηρίγµατος

2 156 Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 είναι ένα φαινόµενο επιστηµονικά τεκµηριωµένο 7-9. Η απορρόφηση αυτή εξηγείται από πολλούς συγγραφείς ότι οφείλεται στην παραβίαση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης από τη δευτερογενή αποίκιση βακτηρίων και τις µικροκινήσεις που συµβαίνουν στην επιφάνεια σύνδεσης του διαβλεννογόνιου στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος 7-9. «Platform switch» είναι η τοποθέτηση µικρότερης διαµέτρου διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος από την πλατφόρµα του εµφυτεύ- µατος, προκειµένου η σύνδεση του διαβλεννογόνιου µηχανικού στηρίγµατος και του εµφυτεύ- µατος να µετατοπισθεί κάθετα αλλά και σε οριζόντιο άξονα, άρα και σε µεγαλύτερη απόσταση από το όριο της φατνιακής ακρολοφίας 7, Ο λόγος είναι η αύξηση της απόστασης του µικροκενού -και συνεπώς της φλεγµονώδους διήθησηςαπό την παρυφή του οστού, η αποφυγή µίας επιπλέον απορρόφησης του οστού µετά την ένθεση της προσθετικής αποκατάστασης και η µακροχρόνια διατήρηση του οστού και των µαλακών ιστών 7, Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τους τρόπους σύνδεσης διαβλεννογόνιων στηριγµάτων και εµφυτευµάτων, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης και την περιγραφή του πρωτοκόλλου της αλλαγής διαµέτρου του µηχανικού στηρίγµατος κατά ένα µέγεθος σε σχέση µε την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος (downsizing - platform switch), µε παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων των συγγραφέων. ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ Για να τεθεί εις πέρας η επιεµφυτευµατική αποκατάσταση, πρέπει να χρησιµοποιηθούν διαβλεννογόνια στηρίγµατα ως ενδιάµεσα εξαρτήµατα. Στην πλειονότητα των διφασικών συστηµάτων, τα διαβλεννογόνια επιεµφυτευµατικά στηρίγµατα είναι τα εξαρτήµατα που προεξέχουν πέρα από τους µαλακούς ιστούς ως προέκταση του εµφυτεύµατος που έχει τοποθετηθεί στο οστό, µε σκοπό την αρχιτεκτονική διαµόρφωση των τελευταίων και την επίτευξη του σωστού προφίλ ανάδυσης της αποκατάστασης 18. Τα περισσότερα σύγχρονα πλέον συστήµατα εµφυτευµάτων είναι εφοδιασµένα µε έναν αντιπεριστροφικό µηχανισµό, εµποδίζοντας έτσι την ανεπιθύµητη περιστροφή των διαβλεννογόνιων επιεµφυτευµατικών στηριγµάτων 18. Ο αντιπεριστροφικός µηχανισµός αποτελεί µία δικλείδα ασφαλείας µεταξύ του εµφυτεύµατος και του διαβλεννογόνιου στηρίγµατος. Η µορφή σύνδεσης ως επί το πλείστον έχει σχήµα εξαγώνου και είτε είναι εσωτερικό είτε εξωτερικό. Άλλα σχήµατα σύνδεσης αποτελούν τα κωνικού τύπου µε ή χωρίς εξάγωνο, το εξωτερικό τετράγωνο που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν, τα τριγωνικά κυλινδρικά εσωτερικού τύπου, καθώς και τα εσωτερικού οκταγώνου 18. Οποιοδήποτε σχήµα από τα παραπάνω και αν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη σταθερή σύνδεση του εµφυτεύµατος µε το επιεφυτευµατικό διαβλεννογόνιο στήριγµα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το εξαγωνικό αυτό σχήµα, εκτός του ότι παρέχει ικανοποιητική σύνδεση µεταξύ των δύο στοιχείων, µεταφέρει τις δυνάµεις οµοιόµορφα στο εµφύτευµα και στο περιβάλλον οστούν. Οποιαδήποτε έλλειψη ακρίβειας όσον αφορά στην επαφή των δύο εξαγώνων, θα προκαλέσει αστάθεια στη σύνδεση µελλοντικά και κατά συνέπεια αποκοχλίωση της βίδας σύνδεσης, αποτυχία της αποκατάστασης και πιθανότατα απώλεια οστού περιφερικά του εµφυτεύµατος 18,19. Από βιολογικής πλευράς, η σταθερότητα που πρέπει να παρέχει η βίδα σύνδεσης είναι υψίστης σηµασίας, κυρίως σε µονήρεις αποκαταστάσεις 19. Σε περιπτώσεις αποκοχλίωσής της, λόγω της αστάθειας δηµιουργείται κενός χώρος, που ευνοεί τη συγκέντρωση βακτηρίων και κατά συνέπεια φλεγ- µονή στον περιεµφυτευµατικό χώρο. Από µετρήσεις έχει βρεθεί ότι στα χυτεύσιµα διαβλεννογόνια επιεµφυτευµατικά στηρίγµατα η επαφή µεταξύ της βίδας σύνδεσης και της υποδοχής της στο στήριγµα είναι µικρότερη κατά 48-87µm απ ότι στα προκατασκευασµένα, όπου είναι µεγαλύτερη ( µm). Αυτή η µειωµένη επαφή στα χυτεύσιµα στοιχεία, έχει ως αποτέλεσµα την αποκοχλίωση της βίδας σύνδεσης λόγω µείωσης του φαινοµένου της τριβής 19. Όσον αφορά στην επιφάνεια επαφής µεταξύ εµφυτεύµατος και στηρίγµατος, τα χυτεύσιµα στηρίγµατα παρέχουν µικρότερη επαφή ( µm) από τα προκατασκευασµένα ( µm). Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η επαφή, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αντίσταση στην αποκοχλίωση. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακόµη στοιχεία που πρακτικά να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο 19. Το εξωτερικό εξάγωνο ήταν ο συχνότερος τρόπος σύνδεσης, µέχρι την εµφάνιση του εσωτερι-

3 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 157 κού εξαγώνου. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι αρχικά ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε, ήταν για να εφαρµόζει ευκολότερα στον οδηγό βιδολόγο µε τον οποίο θα γινόταν η χειρουργική τοποθέτηση και έτσι θα το οδηγούσε στο σηµείο τοποθέτησης µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασµός αυτός έγινε για να βοηθήσει τον προσανατολισµό του διαβλεννογόνιου στοιχείου πάνω στο εµφύτευµα 20. Η σύνδεση µε εσωτερικό εξάγωνο προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα 20, όπως: παρέχει σύνδεση µεγαλύτερης ακρίβειας, επιτρέπει ευκολότερη σύνδεση του στηρίγµατος µέσα στο τµήµα του εµφυτεύµατος, εµφανίζεται µικρότερη κινητικότητα του στηρίγµατος από τη στιγµή που θα εφαρµόσει στη τελική του θέση, λόγω της ακριβούς εφαρ- µογής του διαβλεννογόνιου τµήµατος υπάρχουν µικρότερες πιθανότητες αποκοχλίωσης της βίδας σύνδεσης. Η χρήση του εσωτερικού εξαγώνου επιτρέπει στις βίδες επούλωσης των εµφυτευµάτων, στην τελική τους θέση να µην ξεπερνούν το ύψος της κορυφής του εµφυτεύµατος, στο πρώτο χειρουργικό στάδιο. Σε αντίθεση µε τη χρήση εµφυτευµάτων µε εξωτερικό εξάγωνο, η τελική θέση που κοχλιώνονται οι βίδες επούλωσης είναι πιο ψηλά από το επίπεδο του εµφυτεύµατος. Επιτρέπει απλούστερο τρόπο συρραφής και κατ επέκταση καλύτερη επούλωση κατά πρώτο σκοπό. Λόγω της θέσης του εµφυτεύµατος ισο ψώς µε την παρυφή του οστού, υπάρχει µικρότερη πιθανότητα τραυµατισµού του, ή των περιβαλλόντων ιστών από την προσθετική εργασία. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ Στην αισθητική ζώνη, η διατήρηση του ύψους του φατνιακού οστού γύρω από τα εµφυτεύµατα µετά το δεύτερο στάδιο αποκάλυψης, καθιστά ένα ζωτικό παράγοντα για τη σταθεροποίηση των µεσοδοντίων θηλών και τη δηµιουργία µίας αρ- µονικής γραµµής ούλων σε σχέση µε τα παρακεί- µενα δόντια 7,8. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου µετά την προσθετική αποκατάσταση των εµφυτευµάτων, η φατνιακή ακρολοφία υφίσταται αναδιαµόρφωση και απορρόφηση στα διφασικά εµφυτεύµατα 9. Η µακροχρόνια διατήρηση υγιών περιεµφυτευµατικών ιστών, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσµα, δεν οφείλονται σε ένα και µόνο παράγοντα, αλλά σε µία σειρά παραµέτρων, όπως το βιολογικό εύρος πρόσφυσης, η αλλαγή διαµέτρου διαβλεννογόνιων επιεµφυτευµατικών στηριγµάτων (platform switch), η σχεδίαση του εµφυτεύµατος στην περιοχή του αυχένα, η αδρότητα του εµφυτεύµατος, οι λεπτές σπείρες του εµφυτεύµατος, το βάθος τοποθέτησης του εµφυτεύµατος και η αποφυγή τραυµατισµών στον περιεµφυτευµατικό βλεννογόνο 7. Η διατήρηση της υγείας των µαλθακών ιστών γύρω από φυσικά δόντια ή εµφυτεύµατα εξασφαλίζει µέσω της σταθερής πρόσφυσης από υγιείς περιοδοντικούς ή περιεµφυτευµατικούς ιστούς, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης 21. Το βιολογικό εύρος πρόσφυσης ορίζεται ως το άθροισµα του εύρους του προσπεφυκότος επιθηλίου, µε το εύρος σε ακρορριζικοµυλική διάσταση της περιοχής πρόσφυσης των ινών του συνδετικού ιστού, οι οποίες βρίσκονται επάνω από την κορυφή της φατνιακής απόφυσης στη ριζική επιφάνεια 21. Το σύνολό του είναι 2,04mm και αποτελείται από το προσπεφυκός επιθήλιο (0,97mm) και την πρόσφυση του συνδετικού ιστού (1,07mm) 7. Ο ρόλος του βιολογικού εύρους πρόσφυσης είναι η διατήρηση και η προστασία της διασύνδεσης µεταξύ των δοντιών και των περιοδοντικών ιστών 22. Όπως στα φυσικά δόντια, έτσι και στα οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα υφίσταται το βιολογικό εύρος πρόσφυσης 23. Λειτουργεί ως δακτύλιος, προστατεύοντας τους ιστούς γύρω από την επιφάνεια του εµφυτεύµατος από βακτηριακή εισβολή και υπολείµµατα τροφών. Το βιολογικό εύρος πρόσφυσης σε περίπτωση διφασικών εµφυτευµάτων εδραιώνεται σε δεύτερο στάδιο µετά την αποκάλυψή τους, ενώ σε περίπτωση µονοφασικών εµφυτευµάτων, αµέσως µετά την τοποθέτησή τους, είτε φορτιστούν άµεσα είτε όχι Η επιθηλιακή πρόσφυση στα εµφυτεύµατα και στα φυσικά δόντια αποτελείται από ηµιδεσµοσω- µάτια και τη βασική µεµβράνη. Η διαφορά είναι στη διεύθυνση των ινών κολλαγόνου του συνδετικού ιστού, η οποία είναι κάθετη στα φυσικά δόντια και οριζόντια στα εµφυτεύµατα 22. Η εδραίωση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης γύρω από το εµφύτευµα µετεγχειρητικά, συνεπάγεται απώλεια οστού και δυνητικά επιβαρύνει την αρµονική σχέση της αποκατάστασης µε τους παρακείµενους µαλακούς ιστούς 24. Μετά την αποκάλυψη των εµφυτευµάτων συµβαίνει ανακατασκευή και απορρόφηση της παρυφής του φατνιακού οστού, σε εύρος 1,3mm σε οριζόντιο επίπεδο 25 και 1,5-2mm σε αξονικό επίπεδο 10,25. Γι αυτό το λόγο, µεταξύ των εµφυτευ- µάτων επιζητείται τουλάχιστον 3mm οριζόντια

4 158 Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 των περιεµφυτευµατικών ιστών 7, Όταν ασκούνται αξονικές δυνάµεις στο εµφύτευµα, λαµβάνει χώρα µία ροή βακτηρίων από το µικροκενό, δηµιουργώντας φλεγµαίνοντα συνδετικό ιστό στην περιοχή της πλατφόρµας του εµφυτεύµατος 7, Εάν το µικροκενό βρίσκεται κοντά στην παρυφή του οστού, τότε η εδραίωση του βιολογικού εύρους θα γίνει εις βάρος του υποκείµενου οστού 7, ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εικ. 1. Κατά την τοποθέτηση δύο εµφυτευµάτων, επιζητείται οριζόντια απόσταση µεταξύ τους 3 χιλιοστών (πλατφόρµα µε πλατφόρµα). απόσταση (εικ. 1). Ο µηχανισµός δεν είναι γνωστός, αλλά το µικροκενό µεταξύ του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος, συνιστά µία φλεγµονώδη αντίδραση που οδηγεί στην ακόλουθη απορρόφηση 22, Το µικροκενό έχει εύρος µm 22, Η απορρόφηση της κορυφής του φατνιακού οστού είναι η απάντηση στην παραβίαση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης από δευτερεύουσα αποίκιση µικροβίων, από συσσώρευση υπολειµµάτων τροφών, αλλά και κυρίως από τη µικροκίνηση των επιφανειών επαφής του διαβλεννογόνιου τµή- µατος του εµφυτεύµατος και του εµφυτεύµατος 7,23. Η απορρόφηση γύρω από τον αυχένα του εµφυτεύµατος ξεκινά µετά την αποκάλυψή του και την έκθεση του εµφυτεύµατος στο στοµατικό περιβάλλον 7. Η αποκάλυψη οδηγεί στη βακτηριακή αποίκιση του µικροκενού (µέσα στις πρώτες 25 ηµέρες από την τοποθέτηση του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος) µεταξύ του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος 22. Κάποια βακτήρια που αποµονώθηκαν από το µικροκενό αναφέρονται στον πίνακα Η µικροκίνηση αυτή σε εµφυτεύ- µατα που η σύνδεση του διαβλεννογόνιου µεταλλικού στηρίγµατος µε το εµφύτευµα γίνεται µε την αρχιτεκτονική του κωνικού τύπου σε συνδυασµό ή όχι µε εσωτερικό εξάγωνο, αναστέλλει τη βακτηριακή αποίκιση λόγω απουσίας της µικροκίνησης. Πλήθος µελετών καταδεικνύουν ότι η βακτηριακή αποίκιση του µικροκενού µεταξύ του εµφυτεύµατος και του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευ- µατικού στηρίγµατος, επηρεάζει τη σταθερότητα To platform switch επιτυγχάνεται µέσω της τοποθέτησης µικρότερης διαµέτρου διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος από την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος, προκειµένου η διασύνδεση του διαβλεννογόνιου µηχανικού στηρίγµατος και του εµφυτεύµατος να µετατοπισθεί κάθετα ή οριζόντια, άρα και σε µεγαλύτερη απόσταση από το όριο της φατνιακής ακρολοφίας 7,10,12-17,30,31 (εικ. 2 έως 5). Πρωτοπαρατηρήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980, όπου συχνά αποκαθίσταντο εµφυτεύ- µατα µεγάλων διαµέτρων µε διαβλεννογόνια στηρίγµατα µικρότερης διαµέτρου, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα τα αντίστοιχα στηρίγµατα (Ankylos Densply, Friadent Germany; Astra Zeneca, Sweden; Bicon, Boston) 7,10. Κατά τη δεκαετή ακτινογραφική παρακολούθηση εµφυτευµάτων (3i Implant Innovations Palm Beach Gardens, FL) που είχαν αποκατασταθεί µε διαβλεννογόνια επιεµφυτευµατικά στηρίγµατα µικρότερης διαµέτρου σε σχέση µε την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος, διαπιστώθηκε τυχαία ότι η απορρόφηση του οστού ήταν ση- µαντικά µικρότερη απ ότι σε εµφυτεύµατα ίδιας διαµέτρου 7,10. Πίνακας 1. Βακτήρια που αποµονώθηκαν από το µικροκενό. 1. Actinobacillus actinomycetemcomitans 2. Tannerella forsythensis 3. Campylobacter rectus 4. Eikennela corrodens 5. Fusobacterium nucleatum 6. Porphyromonas gingivalis 7. Prevotella intermedia 8. Treponema denticola

5 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 159 Εικ. 2. Τοποθέτηση µεταβατικού διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος Xive διαµέτρου 3,8 χιλιοστών (platform switch) πάνω σε εργαστηριακό ανάλογο 4,5 χιλιοστών, στο εκµαγείο εργασίας. Εικ. 5. Ακτινογραφική απεικόνιση εµφυτεύµατος Frialit-2, δια- µέτρου 4,5 χιλιοστών (platform switch), Ø 5,5 / L 13. Εικ. 3. Εργαστηριακά ανάλογα εµφυτευµάτων Xive διαµέτρου 4,5 χιλιοστών, µε διαβλεννογόνια στηρίγµατα 4,5 χιλιοστών (χωρίς platform switch). Εικ. 4. Εργαστηριακά ανάλογα εµφυτευµάτων Xive διαµέτρου 4,5 χιλιοστών, µε ένα διαβλεννογόνιο στήριγµα 4,5 χιλιοστών και ένα διαβλεννογόνιο στήριγµα 3,8 χιλιοστών (platform switch). Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το platform switch είναι η τοποθέτηση του µικροκενού, µακριά από την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος και κοντά στον επιµήκη άξονα 7,10,12-17,30,31. Ο λόγος είναι, η αύξηση της απόστασης του µικροκενού, και συνεπώς της φλεγµονώδους διήθησης, από την παρυφή του οστού και η αποφυγή µίας επιπλέον απορρόφησης του οστού µετά την ένθεση της προσθετικής αποκατάστασης και η µακροχρόνια διατήρηση του οστού και των µαλακών ιστών 7,10,13-17,30,31. Με τη χρήση του platform switch, η έκθεση του φατνιακού οστού στο φλεγ- µαίνοντα συνδετικό ιστό παραµένει στα όρια της πλατφόρµας του εµφυτεύµατος και είναι µικρότερη από 90 ο10 (εικ. 6). H µείωση του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος κατά 0,45mm σε κάθε πλευρά (5mm εµφύτευµα - 4,1mm διαβλεννογόνιο στήριγµα) δείχνει επαρκής για τη διατήρηση των περιεµφυτευµατικών ιστών 17. Η διατήρηση του οστού γύρω από τα εµφυτεύµατα είναι πολύ σηµαντική, ειδικά στην περιοχή της αισθητικής ζώνης και σε περιοχές µε ελλειµµατική φατνιακή ακρολοφία 7,14-17,30,32,33. Ικανό παράδειγµα ότι οι εταιρείες ενισχύουν το πρωτόκολλο της αλλαγής διαµέτρου του µηχανικού διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος, είναι η εµφάνιση του εµφυτεύµατος Prevail µε ενσωµατωµένο platform switch της εταιρείας 3i Implant Innovations (Palm Beach Gardens, FL) 11. Εκτός των εταιρειών που έχουν

6 160 Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 Εικ. 6. Στην αριστερή πλευρά του σχεδίου (χωρίς platform switch) η έκθεση του φατνιακού οστού στο φλεγµαίνοντα συνδετικό ιστό είναι άµεση και <180 ο, ενώ στη δεξιά πλευρά (platform switch) η έκθεση παραµένει στα όρια της πλατφόρ- µας του εµφυτεύµατος και είναι <90 ο. (Αναδηµοσίευση από: LAZZARA RJ, PORTER SS. Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postoperative crestal bone levels. Int J Periodont Restor Dent 2006,26: 9-17). Εικ. 7. ιαβλεννογόνιο επιεµφυτευµατικό στήριγµα Ankylos, επάνω στο εκµαγείο εργασίας. διαθέσιµα µικρότερης διαµέτρου διαβλεννογόνια στηρίγµατα και της ενσωµάτωσης του platform switch στα εµφυτεύµατα, υπάρχουν και εταιρείες εµφυτευµάτων που προτείνουν διασύνδεση του εµφυτεύµατος µε το διαβλεννογόνιο µηχανικό στήριγµα κωνική, (morse cone) - (πίνακας 2) (εικ. 7 έως 15), η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς του platform switch 34. H σχεδίαση αυτή έχει αντικειµενικούς στόχους 34 : (1) να επιτρέπει την άριστη κατανοµή των φορτίσεων στην περίοδο της λειτουργικής φόρτισης και (2) να διευκολύνει τη σταθερότητα των περιεµφυτευµατικών ιστών λόγω της διασύνδεσης που δεν επιτρέπει τη βακτηριακή αποίκιση του µικροκενού, έχει άριστη µηχανική σταθερότητα και Εικ. 8. ιαβλεννογόνιο επιεµφυτευµατικό στήριγµα Ankylos, για διαφορετικό ύψος βλεννογόνου από ότι στην εικόνα 7, επάνω στο εκµαγείο εργασίας. Πίνακας 2. Συστήµατα εµφυτευµάτων που έχουν ενσωµατωµένο platform switch, είτε η διασύνδεσή τους µε το διαβλεννογόνιο στήριγµα εξυπηρετεί τους σκοπούς του platform switch. 1. Αnkylos, Densply-Friadent 2. Certain Prevail, 3i Implant Innovations (Palm Beach Gardens, FL) 3. Straumann, (SWX: STMN), Basel, Switzerland) 4. Astra tech (AB, Molndal, Sweden 5. Bicon (Dental Implants, Boston) Εικ. 9. Αισθητικό διαβλεννογόνιο στήριγµα Ankylos, in situ. δεν επιτρέπει τις µικροµετακινήσεις στην επιφάνεια επαφής του διαβλεννογόνιου τµήµατος. Σε περιπτώσεις τοποθέτησης πολλών εµφυτευµάτων στην αισθητική ζώνη, όπου µεταξύ τους υπάρχει απόσταση λιγότερη από 3mm, µε τη χρήση

7 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 161 Εικ. 10. Αισθητικό διαβλεννογόνιο στήριγµα Ankylos, in situ. Εικ. 11. Εργαστηριακό ανάλογο Straumann, επάνω στο εκµαγείο εργασίας. Εικ. 13. Ακτινογραφική απεικόνιση εµφυτεύµατος Straumann µε τη βίδα επούλωσης. Εικ. 12. ιαβλεννογόνιο επιεµφυτευµατικό στήριγµα Straumann µε το εργαστηριακό ανάλογο, επάνω στο εκµαγείο εργασίας. Εικ. 14. Εµφύτευµα Astra tech. Εικ. 15. Εµφύτευµα Astra tech.

8 162 Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 Εικ. 16. Απόσταση 2 χιλιοστών, σε επίπεδο εργαστηριακών αναλόγων. του platform switch επιτυγχάνεται απόσταση 3mm σε επίπεδο διαβλεννογόνιου τµήµατος 35 (εικ. 16 και 17). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η απορρόφηση του φατνιακού οστού σε κλινικές περιπτώσεις τοποθέτησης εµφυτευµάτων, ανεξαρτήτως του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιήθηκε, µε και χωρίς τη χρήση platform switch, ήταν κατά µέσο όρο και µετά από 6 µήνες 22 : 0,76mm στην εγγύς επιφάνεια των εµφυτευµάτων (platform switch), έναντι 2,53mm (χωρίς platform switch) και 0,77mm στην άπω επιφάνεια των εµφυτευµάτων (platform switch), έναντι 2,56mm (χωρίς platform switch). Σε έρευνα των Guirado και συν. 11, σε κλινικές περιπτώσεις τοποθέτησης εµφυτευµάτων που αποκαταστάθηκαν µε platform switch, η απορρόφηση του φατνιακού οστού ήταν µετά από 6 µήνες, κατά µέσο όρο στην εγγύς επιφάνεια των εµφυτευµάτων 0,05mm και στην άπω επιφάνεια 0,07mm. Σε έρευνα των Cappiello και συν. 36, σε κλινικές περιπτώσεις τοποθέτησης 75 εµφυτευµάτων και αποκατάστασης µε και χωρίς platform switch, σε 45 ασθενείς η απορρόφηση του φατνιακού οστού ήταν 0,63-1,2mm (platform switch) και 1,3-2,1 mm (χωρίς platform switch) σε 12 µήνες παρακολούθησης. Σε 17 ασθενείς µε µερική νωδότητα, στην περιοχή της αισθητικής ζώνης τοποθετήθηκαν 26 εµφυτεύµατα και αποκαταστάθηκαν µε platform switch. Μετά από 1 και 5 χρόνια παρακολούθησης, η απορρόφηση του φατνιακού οστού ήταν κατά µέσο όρο 0,13mm και 0,23mm αντίστοιχα 32. Εικ. 17. Απόσταση 3 χιλιοστών, σε επίπεδο διαβλεννογόνιων επιεµφυτευµατικών στηριγµάτων. Η απορρόφηση του φατνιακού οστού µεταξύ των εµφυτευµάτων, µετά από 1 χρόνο και 5 χρόνια παρακολούθησης, ήταν -κατά µέσο όρο- 0,14 και 0,21 mm αντίστοιχα 32. Σε ιστολογική αναφορά των Degidi και συν. 37, αναφέρεται ένα εµφύτευµα µε κωνική διασύνδεση, που φορτίστηκε άµεσα και αφαιρέθηκε χειρουργικά µετά από 6 µήνες. Παρατηρήθηκε στη µία πλευρά του εµφυτεύµατος µία νεοσχηµατισµένη οστική δοκίδα η οποία ήταν περιστοιχισµένη από οστεοβλάστες χωρίς καθόλου οστεοκλάστες. Η αξιοσηµείωτη αυτή παρατήρηση οδήγησε στην υπόθεση ότι οφείλεται στην έλλειψη της βακτηριακής αποίκισης του µικροκενού, λόγω της κωνικής διασύνδεσης του διαβλεννογόνιου στηρίγ- µατος και του εµφυτεύµατος. Έρευνα των Novaes και συν. 23 δείχνει σε εµφυτεύµατα µε κωνική διασύνδεση και µε platform switch, µε 1, 2 και 3mm απόσταση µεταξύ τους, µη στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στη διαµόρφωση των µεσοδοντίων θηλών και την απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας, όταν η απόσταση µεταξύ του σηµείου επαφής της προσθετικής αποκατάστασης και της φατνιακής ακρολοφίας είναι 5mm. Έρευνα των Degidi και συν. 31 µετά την τοποθέτηση εµφυτευµάτων µε κωνική διασύνδεση (morse cone) και άµεση φόρτιση, έδειξε αυξηµένο ποσοστό οστεοενσωµάτωσης µετά από τέσσερις µήνες. Η άµεση φόρτιση δεν εµπόδισε την αναδιαµόρφωση του οστού και δεν επηρέασε καθόλου την οστεοενσωµάτωση του εµφυτεύµατος. Οι παραπάνω εργασίες βασίζονται σε κλινικές παρατηρήσεις, όµως για να υπάρξουν πιο τεκµηριωµένα συµπεράσµατα θα πρέπει να γίνουν τυχαιοποιηµένες προοπτικές κλινικές µελέτες.

9 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 163 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το platform switch έχει το πλεονέκτηµα να µεταφέρει την περιοχή συγκέντρωσης µηχανικών πιέσεων, περιοχή που γύρω της συγκεντρώνονται οι µικροοργανισµοί, µακριά από την περιοχή διασύνδεσης οστού - εµφυτεύµατος. Το µειονέκτηµα είναι ότι τη µεταφέρει στην περιοχή του διαβλεννογόνιου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος και της βίδας του. Αποτελεί παράγοντα επιτυχίας στην τοποθέτηση εµφυτευµάτων στην αισθητική ζώνη, σταθεροποιώντας τους περιεµφυτευµατικούς ιστούς. Μειώνει την απορρόφηση του φατνιακού οστού και αυξάνει τη µακροβιότητα των εµφυτευµατικών αποκαταστάσεων. SUMMARY N. SOLDATOS, M. MITSIAS, G. KONTAKIOTIS, P. LABROPOULOS, I. MELAKOPOULOS CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING. STOMATOLOGIA 2009,66(4): The alveolar bone resorption that occurs around two-piece implant following abutment placement is well documented. Several investigators propose that crestal bone loss is a response to the invasion of the biologic width by secondary bacterial colonization and micromovements at the implant abutment interface. The concept of platform switching consists of using prosthetic components that are undersized in relation to the diameter of the implant collar in order to minimize invasion of the biologic width and limit peri-implant bone resorption. Aim of this study is the review of published data according to connection between abutments and implants, the biologic width and the concept of platform switching. In conclusion, (1) platform switching has the biomechanical rationale of shifting the stress concentration away from the boneimplant interface, (2) it also may have the disadvantage of increasing stress in abutment or abutment screw, (3) it is beneficial, when placing implants in the esthetic zone by stabilizing the peri-implant tissues, (4) it reduces the periimplant resorption and increases the longevity of implant restorations and (5) it is based on clinical observations and lacks of perspective clinical studies in patients. KEY WORDS: Platform switch, Dental implants, Biologic width, Bone loss, Peri-implant tissues. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. CREUGERS NH, KREULEN CM, SNOEK PA, De KANTER RJ. A systematic review of single tooth restorations supported by implants. J Dent 2000,28: GOTFREDSEN K. A 5-year retrospective study of single tooth replacement supported by the Astra Tech implant: a pilot study. Clin Implant Dent Relat Res 2004,6: JEMT T, LEKHOLM U, GRONDAHL K. 3-year follow up study of early single implant restorations ad modum Brånemark. Int J Periodont Restor Dent 1990,10: JEMT T, LEKHOLM U. Oral implant treatment in posterior partially edentulous jaws: a 5 year follow up report. Int J Oral Maxillofac Impl 1993,8: LEKHOLM U, GUNNE J, HENRY P, HIGUCHI K, LINDEN U, BERGSTROM C et al. Survival of the Brånemark implant in partially edentulous jaws: a 10-year prospective multicenter study. Int J Oral Maxillofac Impl 1999,14: LINDH T, GUNNE J, TILLBERG A, MOLIN M. A metaanalysis of implants in partial edentulism. Clin Oral Impl Res 1998,9: HERMANN F, LERNER H, PALTI A. Factors influencing the preservation of the periimplant marginal bone. Impl Dent 2007,16: CHOU CT, MORRIS HF, OCHI S, WALKER L, Des ROSIERS D. AICRG, Part II: crestal bone loss associated with the Ankylos implant, loading to 36 months. J Oral Implant 2004,30: HERMANN JS, BUSER D, SCHENK RK, COCHRAN DL. Crestal bone changes around titanium implants. A histometric evaluation of underloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 2000,71: LAZZARA RJ, PORTER SS. Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postoperative crestal bone levels. Int J Periodont Restor Dent 2006,26: GUIRADO JLC, YUGUERO MRS, ZAMORA GP, BARRIO EM. Immediate provisionalization on a new

10 164 Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 implant design for esthetic restoration and preserving crestal bone. Impl Dent 2007,16: YOSHIMODU M, JIRO M, IKURO T, MOTOFUMI S. Biomechanical analysis on platform switching: is there any biomechanical rationale? Clin Oral Impl Res 2007,18: PRIEST GF. The esthetic challenge of adjacent implants. J Oral Maxillofac Surg 2007,65 (7 Suppl 1): GARDNER DM. Platform switching as a means to achieving implant esthetics. N Y State Dent J 2005,71: LANDOLT M, BLATZ M. The concept of platform switching. Pract Proced Aesthet Dent 2008,20: CHANG J. Platform switching. J Mass Dent Soc 2008,57: HÜRZELER M, FICKL S, ZUHR O, WACHTEL HC. Periimplant bone level around implants with platform-switched abutments: preliminary data from a prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007,65 (7 Suppl 1): SEAL DG. Integral implant system prosthodontic considerations. Calcitek Inc, CIBIRKA RM, NELSON SK, LANG BR, RUEGGEBERG FA. Examination of the implant-abutment interface after fatigue testing. J Prosthet Dent 2001,85: BYRNE D, HOUSTON F, CLEARY R, CLAFFEY N. The fit of cast and premachined implant abutments. J Prosthet Dent 1998,80: GARGIULO AW, WENTZ FM, ORBAN B. Dimensions and relations of the dentogingival junction in humans. J Periodontol 1961,32: NEBOT-VELA X, RODRIGUEZ-CIURANA X, RODADO- ALONSO C, TORRES-SEGALA M. Benefits of an implant platform modification technique to reduce crestal bone resorption. Impl Dent 2006,15: ΝOVAES AB, De OLIVEIRA RR, MUGLIA VA, PAPALEXIOU V, TABA M. The effects of interimplant distances on papilla formation and crestal resorption in implants with a morse connection and a platform switch: a histomorphometric study in dogs. J Periodontol 2006,77: BERGLUNDH T, LINDHE J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological width revisited. J Clin Periodontol 1996,23: TARNOW DP, CHO SC, WALLACE SS. The effect of interimplant distance on the height of inter-implant bone crest. J Periodontol 2000,71: QUIRYNEN M, Van STEENBERGHE D. Bacterial colonization of the internal part of two-staged implants. An in vivo study. Clin Oral Impl Res 1993,4: QUIRYNEN M, BOLLEN CM, EYSSEN H, Van STEENBERGHE D. Microbial penetration along the implant components of the Brånemark system. An in vivo study. Clin Oral Impl Res 1994,5: PERSSON LG, LEKHOLM U, LEONHARDT A, DAHLEN G, LINDHE J. Bacterial colonization on internal surfaces of Brånemark system implant components. Clin Oral Impl Res 1996,7: HERMANN JS, COCHRAN DL, NUMMIKOSKI PV, BUSER D. Crestal bone changes around titanium implants: a radiographic evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997,68: OTTO M. Concept of implant platform switching. SADJ 2007,62: DEGIDI M, IEZZI G, SCARANO A, PIATELLI A. Immediatelly loaded titanium implant with a tissue-stabilizing/maintaining design (beyond platform switch) retrieved from man after 4 weeks: a histological and histomorphometrical evaluation. A case report. Clin Oral Impl Res 2008,19: LI Q, LIN Y, QIU LX, HU XL, LI JH, DI P. Clinical study of application of platform switching to dental implant treatment in esthetic zone. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2008,43: BAUMGARTEN H, COCCHETTO R, TESTORI T, MELTZER A, PORTER S. A new implant design for crestal bone preservation: initial observations and case report. Pract Proced Aesthet Dent 2005,17: ΝENTWIG GN. The Ankylos implant system: concept and clinical application. J Oral Implantol 2004,30: TARNOW DP, CHO SC, WALLACE SS. The effect of inter-implant distance on the height of interimplant bone crest. J Periodontol 2000,71: CAPPIELLO M, LUONGO R, Di IORIO D, BUGEA C, COCCHETTO R, CELLETTI R. Evaluation of periimplant bone loss around platform-switched implants. Int J Periodontics Restorative Dent 2008,28: DEGIDI M, SCARANO A, PIATELLI M, PIATELLI A. Histologic evaluation of an immediately loaded implant retrieved from a human after 6 months in function. J Oral Implantol 2004,30: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σολδάτος Νίκος Αλέκου Παναγούλη 3β Μελίσσια ΑΘΗΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLATFORM- SWITCHING) ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 97-103 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΜΝΟΥ Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ*, Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ**, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η τοποθέτηση οδοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος.

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 173-180 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. ΕΛ.-ΣΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 51-62 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ; Α. ΦΑΡ Η* Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α άµεσα µετεξακτικά εµφυτεύµατα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού 10 Τάσεις και Εφαρµογές - Εµφυτεύµατα Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού X.Vela Καθώς η Εµφυτευµατολογία συνεχίζει να εξελίσσεται για την ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό.

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Βιβλιογραφία Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. (2008) Surgical treatment of peri-implantitis.

Διαβάστε περισσότερα

XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ WELCOME to the world of DENTSPLY Friadent`s mplant technology XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Γιατί XiVE? Το XiVE είναι ένα ευέλικτο εμφυτευματικό σύστημα. Οι χειρουργικές και προσθετικές του δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Συγκριτική μελέτη εφαρμογής διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών για αποκάλυψη οδοντικών εμφυτευμάτων Πιλοτική μελέτη ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΩ Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα

Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα Περιοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : 297-305 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα Δ. ΖΩΤΟΥ 1, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1, Μ. ΒΑΚΑΛΗΣ 1 Οδοντιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική διατριβή Η επίδραση του μακροσκοπικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μίνι βίδες-ένα καθοριστικό σημείο στην κλινική πράξη

Μίνι βίδες-ένα καθοριστικό σημείο στην κλινική πράξη 22 Τάσεις Εφαρμογές - Ορθοδοντική Dental Tr i b u n e Greek Edition Μίνι βίδες-ένα καθοριστικό σημείο στην κλινική πράξη B.Ludwig, B.Glasl, T. Lietz, J.A.Lisson Βασικές πληροφορίες για την τοποθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 289-296 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙΑΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων. Βήμα προς Βήμα οι Διαδικασίες

Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων. Βήμα προς Βήμα οι Διαδικασίες Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων Βήμα προς Βήμα οι Διαδικασίες Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων Βήμα προς Βήμα οι Διαδικασίες Daniel Buser, DDS, Dr med dent Professor and Chairman Department of Oral

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 2016-2017 Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πολυζώης Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής Σ. Σιλβέστρος

Διαβάστε περισσότερα

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ.

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ. CEJ x 1 * CEJ : X. 3 : CEJ... CCD E-Speed. Dental Eye x CEJ t-paired (α=/5). CEJ :. (r=/9) (r=/9 ). X :. CEJ.CEJ : * ( ). mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir :1.. 9//5 9//. 9//3 7 3 :() :139 3 E-speed(kodak). (mps,progeny,usa)

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΣTOMA 2012; 40: 109-123 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω

Διαβάστε περισσότερα

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(2): 65-74 65 Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας *. Παιδοδοντίατρος **. Οδοντίατρος ***. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ-Περιοδοντολόγος Ρουμάνη Θ. *, Μπαχλαβά Ε. **,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 157-163 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Θ. ΛΙΛΛΗΣ*, Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η χρήση των οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων για

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

SMART GUIDE. Surgical and prosthetic guidelines. www.ospol.com

SMART GUIDE. Surgical and prosthetic guidelines. www.ospol.com SMART GUIDE Surgical and prosthetic guidelines www.ospol.com 1 Δύο διάμετροι ίδια σύνδεση Ø 4,0 mm Ø 3,35 mm Ενιαία κωνική σύνδεση προσθετικού κολοβώματος 18. Ίδιο σετ τρυπάνων και για τις δύο διαμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Γιώργος Π. Mακρής Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Eπίκουρος Kαθηγητής Eργαστήριο Προληπτικής Oδοντιατρικής Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος. Eurodentica Πατησίων 150 & Αγ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος. Eurodentica Πατησίων 150 & Αγ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Eurodentica

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατική Παροχή

Συµπληρωµατική Παροχή Συµπληρωµατική Παροχή Ο ΟΝΤΙΑTΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Άρθρο 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων σε συνεργαζόµενο γιατρό. Η Παροχή καλύπτει και τα βασικά υλικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΖΙΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 2 Β' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της άνω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

Diagnosis and treatment of peri-implantitis

Diagnosis and treatment of peri-implantitis Diagnosis and treatment of peri-implantitis I. Karoussis 1, S. Kotsovilis 2, A. Felutzis 3, J. Fourmousis 4 Peri-implantitis may be defined as inflammatory process affecting both soft and hard peri-implant

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου » Αθήνα, 31.08.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 100 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015.» Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 75-79 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. ΑΝ ΡΕΣΑΚΗΣ*, Φ. ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ**, Α. ΖΗΖΗ-ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ***, Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος - 1 - 1. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη διατήρηση της λειτουργίας και της αισθητικής του στοματογναθικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2009) 3, 169-173 2009 Eλληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 169 Προσθετική αποκατάσταση αυτιστικού ασθενούς με οστεοενσωματούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σ τόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά µε το θέµα των παραγόντων

Σ τόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά µε το θέµα των παραγόντων ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 89-99 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ - ΑΣΘΕΝΗΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. Ε. ΝΤΗΤΡΙΧ* Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ τόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

Η ζιρκονία είναι ένα κεραµικό υλικό µε ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες για την κατασκευή ιατρικών

Η ζιρκονία είναι ένα κεραµικό υλικό µε ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες για την κατασκευή ιατρικών ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(1): 3-16 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ZΙΡΚΟΝΙΑ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ*, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ**, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ***, Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ****, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ*****

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάλληλη τοποθέτηση των τεχνητών δοντιών σε σχέση µε τους υποκείµενους και περιβάλλοντες

Η κατάλληλη τοποθέτηση των τεχνητών δοντιών σε σχέση µε τους υποκείµενους και περιβάλλοντες ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(1): 19-26 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΤΝΙΑΚΗ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ. Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ*, Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ**, Α. ΖΗΣΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η κατάλληλη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 103-117 103 Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών 1. Λέκτορας 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής 3. Καθηγητής Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμφυτευματολογία συμβάλλει στην εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης ή όχι; ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Όλο και περισσότερο

Η εμφυτευματολογία συμβάλλει στην εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης ή όχι; ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Όλο και περισσότερο Τάσεις και Εφαρμογές - Εμφυτεύματα 4 Dental tribune Greek Edition Η εμφυτευματολογία συμβάλλει στην εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης ή όχι; Aws Alani, UK Τα δόντια αποτελούν προϊόντα υψηλής εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών Eμφυτευματολογία ΣTOMA 00; 8 : 4 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών E. TΣAΛIΓOΠOYΛOY, Σ. ΣTEΦANIΔOY,M.KOKOTH Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένες σκέψεις για την εμπειρία και τη σύνεση στην οδοντιατρική πράξη

Ορισμένες σκέψεις για την εμπειρία και τη σύνεση στην οδοντιατρική πράξη 18 Πρακτικά Θέματα Ορισμένες σκέψεις για την εμπειρία και τη σύνεση στην οδοντιατρική πράξη D.J.Tartakow, DMD, Med, PhD Μπορεί να μην είμαστε πάντα σωστοί, αλλά πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης

Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(4):335-339 Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης Π.

Διαβάστε περισσότερα

PERFECT MARGIN VENEERS

PERFECT MARGIN VENEERS PERFECT MARGIN VENEERS Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης Κιτ PMV J08106 V2 (13) 03/2014 NT15EL010B ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 II ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 3 2. 1 Ενδείξεις χρήσης... 3 2. 2 Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ Πρόλογος καθηγητού κ. Ζαχαρία Σπ. Μαντζαβίνου... xviii Πρόλογος καθηγητού κ. Niklaus P. Lang... xix Πρόλογος... xxi Συμμετοχές-Συνεργασίες... xxiii ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 2015

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 2015 ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Dental Debate. στην Αθήνα 24/09. Οδοντιατρική Ημερίδα. 1o Debate. 2o Debate Εμφυτεύματα Vs Mini Εμφυτευματα. Όψεις Ρητίνης Vs Οψεις Πορσελάνης

Dental Debate. στην Αθήνα 24/09. Οδοντιατρική Ημερίδα. 1o Debate. 2o Debate Εμφυτεύματα Vs Mini Εμφυτευματα. Όψεις Ρητίνης Vs Οψεις Πορσελάνης στην Αθήνα 24/09 1o Όψεις Ρητίνης Vs Οψεις Πορσελάνης 2o Εμφυτεύματα Vs Mini Εμφυτευματα Πρακτικά Σεμινάρια 1 2 3 4 + Όψεις Πορσελάνης Όψεις Ρητίνης Μηχανοκίνητη Ενδοδοντία Χρήση των Mini Implants στην

Διαβάστε περισσότερα

για τον γενικό οδοντίατρο

για τον γενικό οδοντίατρο Συνέδριο «Ξεκινώντας τα Εμφυτεύματα» για τον γενικό οδοντίατρο Αθήνα, 6-7 Μαρτίου 2009 Ξενοδοχείο, Athens Imperial π ρ ό γ ρ α μ μ α Editorial Ηραγδαία εισδοχή της εμφυτευματολογίας στην Οδοντιατριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της κάτω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αστέριος Αθ. Δουκουδάκης Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

bredent Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

bredent Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι 5 o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας bredent medical Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπικά εργαλεία.

λαπαροσκοπικά εργαλεία. 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα., Κεντρικά Χειρουργεία, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm ). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm ). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων Σελ. 10 ΣTOMA 2012; 40 : 125-134 Περιοδοντολογία Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm ). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1, Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα