ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5. ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο Κανονισμός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πραγματεύεται τον τρόπο έκδοσης και κατ επέκταση τη χρήση ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΣΣΠΔ), που εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO Το ΠΣΣΠΔ πιστοποιεί τη συμμόρφωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Η χορήγηση του διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ ΠΣΣΠΔ δεν αποτελεί ούτε εξυπονοεί με κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΕΣΥΔ 1.4. Tο ΠΣΣΠΔ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα Επιχείρηση έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και τηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται ο έλεγχος των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων/ προϊόντων/ υπηρεσιών της στο περιβάλλον Η έκδοση ενός ΠΣΣΠΔ κατ ουδέν τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα των από την Επιχείρηση παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων υπηρεσιών 1.6 Το ΠΣΣΠΔ που εκδίδεται ισχύει για 3 χρόνια, κατά τα οποία πραγματοποιούνται οι εξής επιθεωρήσεις: - Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 και Στάδιο 2), πρίν την χορήγηση του ΠΣΣΠΔ - Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, κατά τον 1 ο και τον 2 ο χρόνο ισχύος του ΠΣΣΠΔ - Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης, κατά τον 3 ο χρόνο ισχύος και πριν τη λήξη του ΠΣΣΠΔ. 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ή είχαν εντός των προηγουμένων δύο (2) ετών, οικονομική ή άλλη σχέση, είτε σαν πελάτες είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με τις άλλες δραστηριότητες της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. (επιθεωρήσεις φορτίων ή/και επιθεωρήσεις πλοίων τύπου ασφάλειας/νηογνώμονος, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τμήματα 1 και 4 του Εγχειριδίου Ποιότητας του Τομέα Πιστοποίησης) δεν γίνονται αποδεκτές. Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από άλλους Φορείς Πιστοποίησης, επίσης δεν γίνονται αποδεκτές. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε, δεν παρέχει καθ οιονδήποτε τρόπο συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, δεν προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε πιστοποιημένους πελάτες. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δεν διατηρεί οικονομική ή άλλη σχέση (συμπεριλαμβανομένων και προωθητικών ενεργειών εκατέρωθεν) με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σχέση αντικρουόμενων συμφερόντων. Επιπρόσθετα, σε καμία περίπτωση δεν αναθέτει υπεργολαβία, τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση μεμονωμένων προσώπων, που διαθέτουν τα προσόντα του επιθεωρητή, με την προϋπόθεση να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από το τέλος της συνεργασίας τους για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υποψήφια προς πιστοποίηση Επιχείρηση Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 2 από 17

4 Σκοπός των παραπάνω όρων είναι η εξάλειψη κάθε πιθανότητας επηρεασμού της αμεροληψίας των αποφάσεων της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, όσον αφορά στην απονομή, διατήρηση, επέκταση, υποβάθμιση, αναστολή ή απόσυρση της Πιστοποίησης, που θα μπορούσε να προέλθει από ενδεχόμενη αντίθεση συμφερόντων. 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καθιερώνει Σήμα Πιστοποίησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε Επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εταιρειών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Το σήμα είναι : 3.2. Το Σήμα Πιστοποίησης είναι ιδιοκτησία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και έχει κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το σήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε πιστοποιημένη από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση, μόνο στα εταιρικά της έντυπα ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό και υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση βρίσκεται καταχωρημένη στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εταιρειών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.3. Το Σήμα Πιστοποίησης δεν είναι και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν Σήμα Ποιότητας Προϊόντος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη συσκευασία του προϊόντος της Επιχείρησης. Σημείωση: Το Σήμα Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αναφορές/ αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, διακριβώσεων, ή/και ελέγχων/ επιθεωρήσεων καθώς τέτοιου τύπου έγγραφα θεωρούνται προϊόντα υπηρεσιών για τις εν λόγω Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις 3.4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πέρα από τα παραπάνω αναφερόμενα, για κάθε ιδιαίτερη ή ιδιάζουσα χρήση του ΠΣΣΠΔ ή και του Σήματος Πιστοποίησης απαιτείται η έγκριση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε Για μια τέτοια χρήση του ΠΣΣΠΔ ή/και του Σήματος Πιστοποίησης η πιστοποιημένη Επιχείρηση πρέπει έγκαιρα να απευθύνει στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αίτηση στην οποία να περιγράφονται οι λεπτομέρειες της χρήσης την οποία σκοπεύει να κάνει Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να απαντήσει στην αίτηση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, αφού ερευνήσει το θέμα και αποφασίσει σχετικά το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 3 από 17

5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΣΣΠΔ) (σύμφωνα με τις διαδικασίες Ρ και Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) Για τη χορήγηση ενός ΠΣΣΠΔ σε μια Επιχείρηση ακολουθούνται οι παράγραφοι έως ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η προετοιμασία για την επιθεώρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μιας Επιχείρησης που επιθυμεί να πιστοποιηθεί αρχίζει από τη στιγμή που η Επιχείρηση θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της αυτό. Ο σχετικός Κανονισμός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Παράρτημα 9) αποστέλλεται στην Επιχείρηση με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος της, ούτως ώστε η Επιχείρηση να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πιστοποίηση και, κατά συνέπεια, από τη χρήση του ΠΣΣΠΔ. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό ή τη διαδικασία Πιστοποίησης, μπορούν να προγραμματιστούν μια ή περισσότερες προκαταρκτικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Η Επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει την απαιτούμενη ΑΙΤΗΣΗ (Κανονισμός/Μέρος 2). Στη συνέχεια το σχετικό ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (Κανονισμός/Μέρος 3) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης και το Διευθυντή του Τομέα Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.. Με την υπογραφή του Συμφωνητικού, η Επιχείρηση πρέπει να αποστείλει στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ένα αντίγραφο της εγκεκριμένης από την Ανώτατη Διοίκηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής συνοδευομένη από την τεκμηρίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), για τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών πριν από την επιτόπου επιθεώρηση. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω αξιολόγησης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συμμόρφωση της τεκμηρίωσης του ΣΠΔ με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις δραστηριότητες της Eπιχείρησης. Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω και εφόσον αυτή η αξιολόγηση είναι επιτυχής, μια κοινά αποδεκτή ημερομηνία για την επιτόπου επιθεώρηση συμφωνείται μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Η ημερομηνία αυτή επιβεβαιώνεται πάντοτε γραπτά από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Σημείωση: Εάν κάποιες Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εντοπισθούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της τεκμηρίωσης, αυτές θα γνωστοποιηθούν στην Επιχείρηση κατά την επιτόπου επιθεώρηση, όπου και θα Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 4 από 17

6 συζητηθούν σε βάθος και το χρονοδιάγραμμα για την άρση τους θα συμφωνηθεί με την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης δεν είναι επιτυχής, εντοπισθούν δηλαδή Κύριες Μη Συμμορφώσεις, τότε οι γραπτές παρατηρήσεις του Επικεφαλής Επιθεωρητή που αφορούν στις Κύριες Μη Συμμορφώσεις που εντοπίσθηκαν, κοινοποιούνται στην Επιχείρηση. Μια τέτοια ανεπιτυχής αξιολόγηση δεν μπορεί να επαναληφθεί συνολικά περισσότερο από δύο φορές. Σε περίπτωση που και η δεύτερη αξιολόγηση είναι ανεπιτυχής, τότε ειδοποιείται η Επιχείρηση να ζητήσει εξωτερική τεχνική βοήθεια, με σκοπό να βελτιώσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της. Τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί για την επιτόπου επιθεώρηση, η Επιχείρηση ειδοποιείται γραπτά για την προτεινόμενη σύνθεση της Ομάδας Επιθεώρησης, καθώς επίσης και για το πρόγραμμα επιθεώρησης, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις της. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει, αφού βεβαίως εκθέσει τους λόγους για τους οποίους το ζητά, την αντικατάσταση μέλους ή και μελών της Ομάδας Επιθεώρησης, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είτε εξωτερικοί συνεργάτες. Εάν οι λόγοι για τους οποίους η Επιχείρηση ζητά αυτή την αντικατάσταση κριθούν βάσιμοι (π.χ. αποδειχθεί ότι το μέλος ή τα μέλη σχετίζονται με τον ανταγωνισμό), τότε το μέλος ή τα μέλη αντικαθίστανται. Σημείωση: Απαγορεύεται αυστηρά στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβουλευτικού έργου προς τις Επιχειρήσεις που πιστοποιεί ή πρόκειται να πιστοποιήσει. Οι επιθεωρητές της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ή οι εξωτερικοί της συνεργάτες δεν πρέπει να έχουν σχέση συμβουλευτικού ή άλλου έργου με την Επιχείρηση που πρόκειται να πιστοποιηθεί, τουλάχιστον για τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ Την πρώτη ημέρα της επιτόπου επιθεώρησης για την αξιολόγηση και πριν την έναρξη της, η Ομάδα Επιθεώρησης συναντάται με την Διοίκηση και τον ορισμένο Ειδικό Εκπρόσωπο της Διοίκησης. Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι: - Να γνωριστούν η Διοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης με την Ομάδα Επιθεώρησης - Να γίνει ανασκόπηση του αντικειμένου, καθώς και των στόχων της επιθεώρησης - Να ενημερωθούν η Διοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης για τις μεθόδους και τις διαδικασίες της επιθεώρησης αξιολόγησης. - Να ενημερωθεί η Επιχείρηση ότι κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης / αξιολόγησης οι επιθεωρητές της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δρουν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στο πρότυπο ISO Nα καθορισθούν οι επίσημοι σύνδεσμοι επικοινωνίας μεταξύ της Ομάδας Επιθεώρησης και της Διοίκησης της Επιχείρησης. - Να συμφωνηθεί το πρόγραμμα της επιθεώρησης - Να επιβεβαιωθεί ότι είναι διαθέσιμα όλα τα μέσα και οι πηγές πληροφόρησης που απαιτούνται από την Ομάδα Επιθεώρησης. - Να διευκρινησθούν οι όποιες ασάφειες υπάρχουν σχετικά με τη διαδικασία της επιθεώρησης. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 5 από 17

7 - Να γίνει η απαραίτητη διαβεβαίωση προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης ότι η διαδικασία της επιθεώρησης αξιολόγησης καλύπτεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας (παρα. 11) - Να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας. - Να καθορισθούν η ημερομηνία και η ώρα της καταληκτικής σύσκεψης, καθώς και τυχόν ενδιάμεσων συσκέψεων, που θα γίνουν μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και της Ομάδας Επιθεώρησης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο αριθμός των επιθεωρητών που συμμετέχουν στην Ομάδα Επιθεώρησης, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Επικεφαλής Επιθεωρητής, βασίζεται απόλυτα στον πίνακα «Ημέρες Επιθεωρητή που απαιτούνται για την αξιολόγηση», όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού. Η Ομάδα Επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, εκπαιδευομένους επιθεωρητές, καθώς και παρατηρητές, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι η Επιχείρηση συμφωνεί με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί. Η επιλογή του Επικεφαλής Επιθεωρητή καθώς και η διασφάλιση ότι η Ομάδα Επιθεώρησης την οποία εγκρίνει, καλύπτει πλήρως τις ειδικές, νομικές, κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις του αντικειμένου/ πεδίου για το οποίο ζητείται η Πιστοποίηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. (έντυπο Ε Schedule for Evaluation). Η αναβάθμιση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας της Ομάδας Επιθεώρησης, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή να καλύψει πλήρως τις αυξημένες εξειδικευμένες απαιτήσεις της επιθεώρησης, επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους: - είτε με την επιτόπου παρουσία του τεχνικού εμπειρογνώμονα* κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ή/και - με μια εκτενή ενημέρωση της Ομάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό εμπειρογνώμονα, που γίνεται πριν από την επιτόπου επιθεώρηση** ή/και - με την κατάλληλη εκπαίδευση της Ομάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό εμπειρογνώμονα πριν από την επιτόπου επιθεώρηση** Σημειώσεις: * Τα καθήκοντα του/της τεχνικού εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του/της στην επιτόπου επιθεώρηση περιορίζονται μόνο στην παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Ομάδα Επιθεώρησης. Σε καμιά περίπτωση ο/η τεχνικός εμπειρογνώμων δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής. ** Η διάρκεια της ενημέρωσης/εκπαίδευσης που γίνεται από τον/την τεχνικό εμπειρογνώμονα προς την Ομάδα Επιθεώρησης πριν από την επιτόπου επιθεώρηση αξιολόγησης, μπορεί να κυμανθεί από μια πλήρη εκπαίδευση διάρκειας τριών ημερών μέχρι μια απλή ενημέρωση διάρκειας δύο ωρών. Η διάρκεια της παραπάνω ενημέρωσης/ εκπαίδευσης αποφασίζεται από κοινού από το Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας και τον/ την τεχνικό εμπειρογνώμονα, με βάση την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του επιθεωρουμένου, καθώς επίσης και το πόσο εξειδικευμένες είναι αυτές οι δραστηριότητες. Η τελική απόφαση ως προς το ποιο από τα παραπάνω μέσα θα χρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε η Ομάδα Επιθεώρησης να αποκτήσει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη διενέργεια της επιθεώρησης αξιολόγησης του κάθε επιθεωρούμενου, είναι ευθύνη του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας. Η απόφαση αυτή καταγράφεται στο έντυπο Ε (Schedule for Evaluation). Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 6 από 17

8 Aνάλογα με το μέγεθος της Επιχείρησης, η Ομάδα Επιθεώρησης λειτουργεί είτε ως σύνολο ή χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Η επιθεώρηση μπορεί να διενεργηθεί και για μέρος μόνον των μονάδων της Επιχείρησης, όπου υπάρχει ενδιαφέρον για Πιστοποίηση. Η Επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Σκοπός της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζονται στην πράξη. Ως μέσον χρησιμοποιείται η τεχνική των συνεντεύξεων με τους εργαζόμενους. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί/ απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο με το εμπλεκόμενο προσωπικό. Τυχόν σύμβουλοι της Επιχείρησης, δύναται να παρευρίσκονται ως σιωπηροί παρατηρητές. Συστάσεις ή κριτική πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Εάν κατά τη διάρκεια της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης εντοπισθεί κάποια Κύρια Μη Συμμόρφωση, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Διοίκηση της Επιχείρησης για το εύρημα. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται κάποια από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω, σε συμφωνία πάντοτε με τη Διοίκηση της Επιχείρησης. i) Είτε να συνεχιστεί η επιθεώρηση, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση και εμπειρία του Επικεφαλής Επιθεωρητή, η Κύρια αυτή Μη Συμμόρφωση μπορεί να διορθωθεί από την Επιχείρηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ενδεικτικά εντός έξι (6) εβδομάδων). ii) Είτε να διακοπεί η επιθεώρηση εάν ο παραπάνω όρος της παραγράφου (i) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί. iii) Είτε να αλλάξει ο χαρακτήρας της επιθεώρησης από επιθεώρηση αξιολόγησης σε προκαταρκτική επιθεώρηση και να καθορισθεί μια νέα ημερομηνία για την επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης. Σημείωση: Η Επιχείρηση, εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει προκαταρκτική επιθεώρηση πριν από την επιθεώρηση αξιολόγησης. Εάν η επιθεώρηση αξιολόγησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συγκεντρώνει και ελέγχει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της/των Ομάδας/ων Επιθεώρησης. Τα σχετικά συμπεράσματα και ευρήματα των επιθεωρητών πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και οι Μη Συμμορφώσεις που εντοπίσθηκαν να καταγράφονται πάντοτε σε σχέση με την αντίστοιχη παράγραφο του προτύπου με βάση το οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη επιθεώρηση αξιολόγησης ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ Η καταληκτική σύσκεψη μεταξύ των μελών της Oμάδας Eπιθεώρησης και της Διοίκησης και του ορισμένου Ειδικού Εκπροσώπου της Διοίκησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιολόγησης, την τελευταία ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης, τα έντυπα Ε (Non-Conformity Notes) με τις Μη Συμμορφώσεις που εντοπίσθηκαν υπογράφονται από τη Διοίκηση της Επιχείρησης ή τον ορισμένο Εκπρόσωπο της Διοίκησης και συμφωνείται το Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 7 από 17

9 χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχετικών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται. Το πρόγραμμα των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να περιλαμβάνει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Επιχείρηση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε κατά την καταληκτική σύσκεψη, για την άρση αυτών των Μη Συμμορφώσεων. Ακόμη, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και ότι τα αποτελέσματα της επιθεώρησης έχουν γίνει κατανοητά από όλους. Σημείωση 1: α) Εάν εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης μια Κύρια Μη Συμμόρφωση που υπόκειται στην παράγραφο (i) του , τότε η έκθεση επιθεώρησης (έντυπα Ε έως Ε System Audit Report) θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή μόνον αφού αρθεί αυτή η Μη Συμμόρφωση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Επιχείρηση κατά την καταληκτική σύσκεψη. Η άρση της Μη Συμμόρφωσης αυτής πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε με επιτόπια επιθεώρηση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. β) Εάν μόνον Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εντοπισθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης, η έκθεση επιθεώρησης θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή μόνον αφού αρθούν αυτές οι Μη Συμμορφώσεις μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Επιχείρηση κατά την καταληκτική σύσκεψη. Η άρση των Μη Συμμορφώσεων αυτών πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε με επιτόπια επιθεώρηση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Υποσημείωση: Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης. Αλλιώς, η επιθεώρηση θεωρείται προκαταρκτική επιθεώρηση μόνον, και σαν τέτοια αρχειοθετείται. Η Επιχείρηση ειδοποιείται σχετικά. Σημείωση 2: Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης, οι επιθεωρητές μπορούν να κάνουν συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης, εφόσον τους ζητηθεί κάτι τέτοιο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΣΣΠΔ) (Σύμφωνα με τη διαδικασία Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) Αφού ο Επικεφαλής Επιθεωρητής ολοκληρώσει την έκθεση επιθεώρησης, την υποβάλλει, μαζί με την πρότασή του για απονομή ή όχι του ΠΣΣΠΔ, στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. για έγκριση. Το Συμβούλιο αποφασίζει να απονείμει ή όχι το ΠΣΣΠΔ εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, από τις διαδικασίες του. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 8 από 17

10 Υποσημείωση: Το Συμβούλιο Πιστοποίησης δεν μπορεί να αποφασίσει θετικά για την απονομή του ΠΣΣΠΔ στην Επιχείρηση, εφόσον Κύριες ή Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η τελική απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης μαζί με ένα αντίγραφο της ολοκληρωμένης έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλονται στην Επιχείρηση. Εάν η απόφαση του Συμβουλίου είναι θετική ως προς την απονομή, το ΠΣΣΠΔ εκδίδεται και αποστέλλεται. Σημείωση: Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό και εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών, ούτως ώστε να αρθούν οι Μη Συμμορφώσεις που εντοπίσθηκαν ή οι αιτίες που τις προκαλούν. Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των διορθωτικών ενεργειών και κατ επέκταση η διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων για να διαπιστωθεί ή άρση όλων των Μη Συμμορφώσεων, συμφωνείται κατά την καταληκτική σύσκεψη ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (Σύμφωνα με τη διαδικασία Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) Εφόσον κάποια Επιχείρηση πιστοποιηθεί, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιτηρείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι ετήσιες αυτές επιθεωρήσεις επιτήρησης πρέπει να διενεργούνται με χρονικό περιθώριο ενός (1) μήνα πριν ή μετά από την ημερομηνία της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης. Σκοπός των ετήσιων αυτών επιθεωρήσεων επιτήρησης είναι να εξασφαλισθεί η συνεχής και αταλάντευτη εφαρμογή και λειτουργία των διαδικασιών του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης. Κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους χειρισμούς που έγιναν από την Επιχείρηση για την άρση των ευρημάτων που εντοπίσθηκαν κατά τις προηγούμενες επιθεωρήσεις και που πιθανόν να οδηγήσουν σε Μη Συμμορφώσεις, αλλά και στις διορθωτικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν για τη βελτίωσή τους, όπως επίσης και στα αποτελέσματα αυτών των διορθωτικών ενεργειών. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο που διενεργείται και μια αρχική επιθεώρηση αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικασία Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Στις δύο επιθεωρήσεις επιτήρησης που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της τριετούς ισχύος του ΠΣΣΠΔ, επιθεωρούνται όλες οι παράγραφοι του προτύπου σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει η πιστοποίηση και σε όποια τμήματα της πιστοποιημένης Επιχείρησης αυτές έχουν εφαρμογή. Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επιτήρησης εξετάζονται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ολοκληρωμένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή. Η απόφαση για τη διατήρηση, αναστολή ή απόσυρση της πιστοποίησης είναι αποκλειστική ευθύνη του Συμβουλίου Πιστοποίησης. Η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης σχετικά με το αποτέλεσμα της επιθεώρησης επιτήρησης κοινοποιείται στην Επιχείρηση και αρχειοθετείται. Υποσημείωση: Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης και επαναξιολόγησης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παρακάτω: Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 9 από 17

11 - την περιοδική ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τη Διοίκηση έτσι ώστε αυτή να παραμένει σχετική και κατάλληλη με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. - τη συνεχή και ορθή τήρηση από την Επιχείρηση των διαδικασιών του Συστήματος - τα ατυχήματα ή τις επείγουσες καταστάσεις που μεσολάβησαν με επίπτωση στο περιβάλλον - τα αρχεία επικοινωνίας με τις αρχές, αλλά και άλλα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, καθώς και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που τυχόν προέκυψαν από αυτή την επικοινωνία - τη σωστή χρήση του ΠΣΣΠΔ και του Σήματος Πιστοποίησης, καθώς και του λογότυπου σήματος πιστοποίησης - τις τυχόν αλλαγές στην οργανωτική δομή της Επιχείρησης, στις δραστηριότητές της, κλπ. Εάν παραστεί ανάγκη και με πρωτοβουλία δική της, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια μιας έκτακτης επιθεώρησης, με σκοπό την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας του συστήματος πιστοποιημένης από αυτήν Επιχείρησης. Η Επιχείρηση ειδοποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για την πρόθεση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. να κάνει μια τέτοια επιθεώρηση. Στο τέλος της τριετούς διάρκειας ισχύος του ΠΣΣΠΔ, γίνεται μια πλήρης επιθεώρηση επαναξιολόγησης όλων των τμημάτων της πιστοποιημένης Επιχείρησης έναντι όλων των παραγράφων του προτύπου, βάσει του οποίου έχει γίνει η πιστοποίηση. Η επιθεώρηση επαναξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. που περιγράφει τον τρόπο διενέργειας μιας αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης. Η έκθεση επιθεώρησης με τα ευρήματα της επιθεώρησης επαναξιολόγησης εξετάζεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος του ΠΣΣΠΔ για μια ακόμη τριετή περίοδο, εφόσον βέβαια η Επιχείρηση έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επαναξιολόγησης εξετάζονται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ολοκληρωμένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή. 4.3 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Short Notice Audits) Εάν παραστεί ανάγκη και ύστερα από καταγγελία ή υποψία, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια μιας έκτακτης επιθεώρησης, με σκοπό την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας του συστήματος πιστοποιημένης από αυτήν επιχείρηση. Η επιχείρηση ειδοποιείται για την πρόθεση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. να κάνει έναν μη αναμενόμενο έλεγχο καθώς επίσης και την σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης. 4.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυμεί την επέκταση του πεδίου πιστοποίησης που αναφέρεται στο ΠΣΣΠΔ, θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε, καθώς και σχετική τεκμηρίωση με τις απαραίτητες αλλαγές στο ΣΔΠ της πιστοποιημένης Επιχείρησης. Ο Διευθυντής του Τομέα Πιστοποίησης ορίζει μια Ομάδα Επιθεώρησης αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού αξιολογούν τις επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης, και καθορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες (έκτακτη επιθεώρηση) για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης επέκτασης πεδίου πιστοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επέκταση του πεδίου πιστοποίησης δύναται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης επιθεώρησης επιτήρησης Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 10 από 17

12 4.5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εάν αλλαγές στις απαιτήσεις για την πιστοποίηση αποφασισθούν από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, οι πιστοποιημένες από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχειρήσεις θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να προβούν στην εφαρμογή τους. Απόψεις και γνώμες που θα αφορούν στις παραπάνω αλλαγές και θα εκφρασθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα ληφθούν υπόψη πριν από την ολοκλήρωση της απόφασης, όσον αφορά στον τρόπο αλλά και στην καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή τέτοιων αλλαγών. Οι σχετικές ρυθμίσεις που θα απαιτηθεί να γίνουν στις διαδικασίες των πιστοποιημένων από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχειρήσεων θα επιθεωρηθούν και θα αξιολογηθούν από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. στην αμέσως επόμενη επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθεώρηση αυτή δεν θα γίνει νωρίτερα από τρεις (3) μήνες αλλά και αργότερα από εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης. 5. ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΙΑF «MANDATORY DOCUMENT FOR DURATION OF QMS & EMS AUDITS» (IAF MD 5:2009) Πιστοποιημένη Οντότητα: Αριθμός Εργαζομένων Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1+ Stage2 (ημέρες) Πιστοποιημένη Οντότητα: Αριθμός Εργαζομένων Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1+ Stage2 (ημέρες) High Medium Low Limited High Medium Low Limited Προοδευτική αύξηση ανάλογα παραπάνω Ο παραπάνω πίνακας, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις σχετικές παραγράφους για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του IAF MD 5:2009. Στον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός Διάρκεια Επιθεώρησης συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την αρχική επιθεώρηση και αξιολόγηση κατά το πρότυπο ISO τόσο στον επιτόπιο έλεγχο όσο και εκτός των εγκαταστάσεων του πελάτη (ανασκόπηση τεκμηρίωσης, προγραμματισμός επιθεώρησης, επικοινωνία με τον πελάτη & σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης). Δεν συμπεριλαμβάνει όμως το χρόνο που απαιτείται για τις μετακινήσεις, καθώς και το χρόνο που απαιτήθηκε για τυχόν προαξιολογήσεις ή προκαταρκτικές επιθεωρήσεις. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 11 από 17

13 Στον υπολογισμό της διάρκειας επιθεώρησης λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα της προς επιθεώρηση δραστηριότητας (complexity: high, medium, low, limited) που αφορά τη φύση, το αριθμό και τη βαρύτητα των περιβαλλοντικών πλευρών που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.. Στις περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνδυάζεται με πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), ο χρόνος που υπολογίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για μεν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παραμένει ο ίδιος, για δε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να μειώνεται μέχρι 50%. 6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΠΔ Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣΠΔ είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί ΠΣΣΠΔ ισχύος μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον η Επιχείρηση το ζητήσει με γραπτή αίτηση της στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους αυτής της προτίμησης της. Σε καμιά περίπτωση πάντως, δεν μπορεί να χορηγηθεί ΠΣΣΠΔ με διάρκεια ισχύος μικρότερη του ενός έτους. Μετά την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΠΣΣΠΔ, αυτό παύει να ισχύει και απαιτείται η έκδοση ενός νέου ΠΣΣΠΔ Εάν κάποια πιστοποιημένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία της με αυτήν, θα πρέπει να κοινοποιήσει στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. την πρόθεσή της τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΠΣΣΠΔ Κάθε ΠΣΣΠΔ που έχει εκδοθεί από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. θα εξακολουθεί να διατηρεί την ισχύ του μέχρι την καταληκτική του ημερομηνία, ανεξάρτητα από όποιες συμβάσεις ή συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να υπογράψει η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με άλλους Οργανισμούς / Φορείς Πιστοποίησης. Η ισχύς του ΠΣΣΠΔ είναι εγγυημένη και προστατεύεται ακόμη και αν η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προχωρήσει σε αναθεώρηση, αλλαγή ή προσθέσει νέες προϋποθέσεις στον παρόντα Κανονισμό. Οι όποιες προϋποθέσεις θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες για τεκμηρίωση όπως αυτές καταγράφονται στο πρότυπο ISO αλλά και στην ISO/ IEC Guide 66, τα οποία, αντίστοιχα, αναφέρονται στη διαπίστευση και λειτουργία Φορέων Πιστοποίησης. 6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κάθε πιστοποιημένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση υποχρεούται: - να εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, οι οποίες πάντοτε πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της Επιχείρησης. - να εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση των Μη Συμμορφώσεων που εντοπίσθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης αλλά και επιτήρησης. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 12 από 17

14 - να διευκολύνει την παρακολούθηση/ επιτήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της παρέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, αλλά και τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν κτλ. - να χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης μόνο στα εταιρικά της έντυπα ή άλλο διαφημιστικό της υλικό σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού και με τρόπο που να μην παραπλανά τους πελάτες της. - να χρησιμοποιεί το ΠΣΣΠΔ μόνο για τμήματα / μονάδες παραγωγής για τα οποία της έχει χορηγηθεί το συγκεκριμένο ΠΣΣΠΔ - να μην παραβαίνει τους όρους του σχετικού συμφωνητικού που έχει υπογραφεί. - να ενημερώνει τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. για οποιεσδήποτε επείγουσες καταστάσεις, συμβάντα ή ατυχήματα έχουν επισυμβεί και είχαν επίπτωση στο περιβάλλον Το ΠΣΣΠΔ ισχύει για τη συγκεκριμένη Επιχείρηση και για τα τμήματα /μονάδες παραγωγής της για τα οποία έχει εκδοθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ήταν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης. Ως τέτοιες σημαντικές αλλαγές θεωρούνται : - η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς - η αλλαγή της τοποθεσίας εγκατάστασης - η αλλαγή στην οργανωτική δομή (Διοικητικά/ Διευθυντικά Στελέχη, Ειδικός Εκπρόσωπος Διοίκησης) - η επέκταση ή η αλλαγή δραστηριοτήτων ή η παύση παραγωγής που εμπίπτει στο Πεδίο Πιστοποίησης - η αλλαγή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τεχνικών και τεχνολογιών που επηρεάζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σε περίπτωση που επέλθουν μια ή περισσότερες από τις παραπάνω αλλαγές, η Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει γραπτά τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας ορίζει τότε μια Ομάδα Επιθεώρησης αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού αξιολογούν τις επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ενημέρωσης από την Επιχείρηση. Στη συνέχεια η έκθεση της παραπάνω αξιολόγησης, που συμπεριλαμβάνει τα συμπεράσματα καθώς και τις προτάσεις των επιθεωρητών υπέρ ή κατά της διατήρησης του ΠΣΣΠΔ, υποβάλλεται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι του ΠΣΣΠΔ και η απόφαση του αυτή γνωστοποιείται στην Επιχείρηση. Εάν η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι αρνητική, τότε η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποσύρει το ΠΣΣΠΔ. Σε περίπτωση απόσυρσης του ΠΣΣΠΔ, η Επιχείρηση πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση του εντός μιας (1) εβδομάδας. Εάν, πάντως η Επιχείρηση επιθυμεί να γίνει μια νέα επιθεώρηση αξιολόγησης για πιστοποίηση και υποβάλλει τη σχετική αίτηση, τότε η ισχύς του ΠΣΣΠΔ διατηρείται μέχρι Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 13 από 17

15 την ημερομηνία της τελικής απόφασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης για τη νέα αυτή επιθεώρηση αξιολόγησης. Μια τέτοια επιθεώρηση αξιολόγησης πραγματοποιείται όσο το δυνατό συντομότερα, και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της νέας αυτής επιθεώρησης αξιολόγησης είναι αρνητικό όσον αφορά την πιστοποίηση της Επιχείρησης, τότε το αρχικό ΠΣΣΠΔ αποσύρεται οριστικά και η Επιχείρηση οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση η προβολή του εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία που της κοινοποιείται η οριστική αυτή απόφαση. 7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αποσύρει/ ανακαλέσει το ΠΣΣΠΔ : 7.1. Εάν η πιστοποιημένη Επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε Εάν αθετούνται οι όροι του συμφωνητικού 7.3. Εάν αποδεδειγμένα το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν εφαρμόζεται 7.4. Εάν υπάρχει συνεχής μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001, βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση 7.5. Εάν η Επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση Μη Συμμορφώσεων που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης ή επιτήρησης Εάν η Επιχείρηση αρνείται να επιτρέψει τη διενέργεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης ή την παροχή πληροφοριών σχετικών με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της Εάν γίνονται ουσιώδεις αλλαγές στις διαδικασίες, Περιβαλλοντική Πολιτική της Επιχείρησης χωρίς να ειδοποιείται γραπτά η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε Εάν η Επιχείρηση χρεοκοπήσει ή διακόψει οριστικά τη λειτουργία της Εάν η Επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣΠΔ και/ή το Σήμα Πιστοποίησης Εάν η Επιχείρηση χρησιμοποιεί το ΠΣΣΠΔ για τμήματα/ μονάδες παραγωγής/ δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από αυτό. Η απόφαση για την απόσυρση/ ανάκληση του ΠΣΣΠΔ κοινοποιείται δημόσια από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., η οποία, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προχωρήσει και σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια απαιτηθεί. Η Επιχείρηση της οποίας αποσύρεται/ ανακαλείται το ΠΣΣΠΔ οφείλει να διακόψει κάθε χρήση του πιστοποιητικού καθώς και του Σήματος Πιστοποίησης σε διαφημιστικό ή άλλου τύπου υλικό (internet) εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία που της κοινοποιείται η απόσυρση. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 14 από 17

16 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.1. Ο υπολογισμός των οικονομικών υποχρεώσεων της πιστοποιημένης Επιχείρησης βασίζεται στο συνολικό κόστος της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης αλλά και των επιθεωρήσεων επιτήρησης που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού. Οι οικονομικές αυτές υποχρεώσεις συμφωνούνται κατά τις αρχικές συναντήσεις της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και βασίζονται στον τρέχοντα "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" (Κανονισμός / Μέρος 1ον) Το Μέρος 1 του Κανονισμού αυτού περιλαμβάνει επίσης το κόστος τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που θα μπορούσε η Επιχείρηση να ζητήσει πριν ή μετά από την αίτηση για πιστοποίηση αλλά και κατά τη διάρκεια ή μετά την απονομή του ΠΣΣΠΔ Οι χρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ουσιώδες τμήμα του 'Συμφωνητικού' (Κανονισμός / Μέρος 3ον) που υπογράφεται μεταξύ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και της Επιχείρησης. 9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σύμφωνα με τη διαδικασία Ρ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) 9.1. Το όργανο που έχει την ευθύνη της διοίκησης του Τομέα Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αλλά και των αποφάσεων για την έγκριση της απονομής, διατήρησης, επέκτασης, υποβάθμισης, αναστολής ή απόσυρσης του ΠΣΣΠΔ, είναι το Συμβούλιο Πιστοποίησης Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποτελείται από : έναν εγκεκριμένο επικεφαλής επιθεωρητή στο εν λόγω πρότυπο 9.3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σημείωση: Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας καθώς και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις από το Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. περιλαμβάνεται στον "Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Πιστοποίησης" (Παράρτημα 4 του Εγχειριδίου Ποιότητας). 10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ (Σύμφωνα με τη διαδικασία Ρ-110 της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) Η ίδια η Επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει εναντίον συγκεκριμένων αποφάσεων της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., αλλά ακόμη και να παραπονεθεί ή να διαφωνήσει με αυτές Η τυχόν προσφυγή, ή τα παράπονα ή οι διαφωνίες της Επιχείρησης ή άλλου ενδιαφερομένου μέρους πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς το Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας αναθέτει την εξέταση της προσφυγής, των παραπόνων ή των διαφωνιών σε μια Ομάδα Επιθεωρητών αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι επιθεωρητές που συμμετείχαν στην επιθεώρηση για την οποία γίνεται η προσφυγή ή υπάρχουν τα παράπονα και οι διαφωνίες. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 15 από 17

17 Η παραπάνω απόφαση του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, όσον αφορά στα πρόσωπα που αποτελούν την ομάδα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τη σύνθεση της Ομάδας για περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής στον οποίο τελικά ανατίθεται η υπόθεση, αφού εξετάσει τα δεδομένα υποβάλλει τη σχετική του πρόταση στο Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος με τη σειρά του, την προωθεί στο Συμβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε για εξέταση και επίλυση Εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφερομένου μέρους μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε που θα γίνει για την εξέταση ή και επίλυση της προσφυγής, των παραπόνων ή των διαφωνιών και την έκδοση της τελικής απόφασης Το Συμβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε προωθεί την απόφαση του, στον Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας Εάν δεν παραστεί εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφερομένου μέρους τότε η απόφαση ανακοινώνεται στην Επιχείρηση ή το ενδιαφερόμενο μέρος. 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να χειρίζεται με τη δέουσα προσοχή και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που εμπίπτουν στην αντίληψη των υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών και μελών του Συμβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της κατά τη διάρκεια ή μετά την πιστοποίηση, εκτός και αν υπάρχει η συγκατάθεση της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης ή σχετική δικαστική εντολή. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η επιχείρηση ειδοποιείται πριν την αποκάλυψη των πληροφοριών που απαιτεί ο νόμος. Όλοι οι υπάλληλοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. καθώς και τα μέλη του Συμβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της, έχουν ειδικά εκπαιδευτεί με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και σταθερής εμπιστευτικότητας και έχουν υπογράψει τις σχετικές Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών προς τρίτους από κάποιον υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη ή μέλος του Συμβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., λαμβάνονται άμεσα μέτρα εναντίον του, τα οποία μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή της συνεργασίας μαζί του ή ακόμη και σε δικαστική παρέμβαση, εαν η βαρύτητα της παράβασης το απαιτεί. 12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων στον οποίο αναγράφονται όλες οι πιστοποιημένες από αυτήν Επιχειρήσεις. Ο Κατάλογος αυτός ενημερώνεται για τις αλλαγές που προκύπτουν. Η ύπαρξη ενός τέτοιου καταλόγου εξυπηρετεί την ανάγκη της δημοσιοποίησης των ΠΣΣΠΔ που χορηγούνται. Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 16 από 17

18 Στοιχεία των πιστοποιημένων Επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Κατάλογο είναι: η επωνυμία της Επιχείρησης, ο τομέας δραστηριοτήτων της, ο τύπος των παραγομένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, το πρότυπο βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση, η διάρκεια της ισχύος του ΠΣΣΠΔ καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία απαιτείται. Ακόμη, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών. Και οι δύο παραπάνω Κατάλογοι αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο και είναι διαθέσιμοι για κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον ζητηθούν. 13. ΑΛΛΑΓΕΣ Αναθεώρηση Ημερομηνία Νο. σελίδας/ παραγράφου /03/ , 10.3, 10.4, 10.5, /08/ , 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, /08/ , /05/2009 5, 9.2, /08/2010 Έγκριση Δ/ντος Συμβούλου /10/2011 Αναθεώρηση του η έκδοση /11/ /01/2013 Μορφοποίηση Εγγράφου Παράρτημα 9 Αναθεώρηση 11.0 Σελίδα 17 από 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ********************************* ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ********************************* Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Έγκρισης: Κωδικός/Εκδοση: ΓΚΠ-ΣΔ/04 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV CYPRUS LTD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 1 από 51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 2 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 8 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Αντίγραφο Νο Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος Κανονισμού χωρίς γραπτή άδεια της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.E.

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα