Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ του ΤΑΡΚΑΣΗ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (µε εξειδίκευση στη Χρηµατοοικονοµική) Υπεύθυνος Καθηγητής : Κατσίκας Ηλίας Απρίλιος 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εν λόγω διπλωµατική εργασία µε τίτλο: «Η οικονοµική διάρθρωση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα», εξετάζονται τόσο οι εξελίξεις που διαδραµατίζονται στο κατασκευαστικό κλάδο, όσο και οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλλαν στην πορεία των εξελίξεων αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κατασκευαστικού κλάδου, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των ηµοσίων Έργων, ως εργαλεία υλοποίησης του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων αλλά και ως το κυριότερο πεδίο δράσης των εταιριών του κλάδου. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται στοιχεία που περιγράφουν αναλυτικά τη διάρθρωση του κλάδου και αναφέρονται στην κατασκευαστική εµπειρία των τεχνικών εταιριών, στα οικονοµικά µεγέθη τους, στο πλήθος των εργαζόµενων που απασχολούν, στην νοµική τους µορφή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται στοιχεία για µερικές από τις µεγαλύτερες ελληνικές τεχνικές εταιρίες καθώς και για κάποιες από αυτές που έχουν επεκτείνει τη δράση τους διεθνώς. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που περιγράφουν την εξέλιξη της διάρθρωσης των κατασκευαστικών εταιριών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Για τα έτη αυτά αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, το ποσοστό συµµετοχής των κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π., τα ποσοστά συµµετοχής του κλάδου στην συνολική απασχόληση καθώς και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τις µεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στη διάρθρωση του κλάδου. Κάποιοι από αυτούς είναι: η υλοποίηση του Προγράµµατος ηµοσίων 2

3 Επενδύσεων, η διαδικασία επιλογής του αναδόχου στις δηµοπρασίες ηµοσίων Έργων και το νοµοθετικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων αυτών. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη S.W.O.T. ανάλυση του κλάδου, όπου εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που εµφανίζονται κάτω από το πρίσµα της τρέχουσας οικονοµική συγκυρίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ..σελ.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ..σελ.6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ......σελ Η ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ.... σελ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ σελ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 5.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Π..Ε.) ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.σελ ΤΟ Π..Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α....σελ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π..Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. σελ ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ....σελ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ 2940/ σελ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ...σελ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ»....σελ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ «ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»...σελ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 6.1. ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ......σελ Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ...σελ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.. σελ ΑΠΕΙΛΕΣ.. σελ. 68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......σελ. 69 4

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κατανοµή εγγεγραµµένων εταιριών στο Μ.Ε.ΕΠ. ανάλογα µε την τάξη του εργοληπτικού πτυχίου τους (7 η -3 η Τάξη)... σελ.12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. (2009). σελ.13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συµµετοχή % των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. της Ελληνικής Περιφέρειας (2006)...σελ.14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 7 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 7 ης Τάξης (2007). σελ.16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 6 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 6 ης Τάξης (2007) σελ.17 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 5 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 5 ης Τάξης (2007).... σελ.18 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιριών της 7 ης, 6 ης & 5 ης τάξης (2007).. σελ.20 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ανώτατα & κατώτατα όρια προϋπολογισµού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων.... σελ.21 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ.... σελ.29 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ.... σελ.30 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. ( )..σελ.32 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Συµµετοχή των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. ευρωπαϊκών χωρών (2009) σελ.33 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική Απασχόληση διαχρονικά ( )... σελ.34 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ιαχρονική εξέλιξη Π..Ε. σε εκατ. και ως ποσοστό του Ελληνικού Α.Ε.Π. ( )..... σελ.45 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ηµοπρασίες ηµοσίων Έργων µε προϋπολογισµό άνω των 2εκ σελ.51 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ιαχρονική εξέλιξη των Κατασκευαστικών Κοινοπραξιών ( )..... σελ.56 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ ( ).... σελ.56 5

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1 : Κατανοµή εγγεγραµµένων εταιριών βάσει Μ.Ε.ΕΠ από 7 η -3 η Τάξη ( εκέµβριος 2010).... σελ.13 ΣΧΗΜΑ 2: Μερίδια αγοράς εταιριών 7 ης Τάξης (2007). σελ.17 ΣΧΗΜΑ 3: Μερίδια αγοράς εταιριών 6 ης Τάξης (2007)....σελ.18 ΣΧΗΜΑ 4: Μερίδια αγοράς εταιριών 6 ης Τάξης (2007).... σελ.19 ΣΧΗΜΑ 5: Μέγεθος αγοράς τεχνικών εταιριών 7 ης, 6 ης & 5 ης Τάξης (2007). σελ.20 ΣΧΗΜΑ 6: ιαχρονική εξέλιξη της κατανοµής των εταιριών στο Μ.Ε.ΕΠ... σελ.31 ΣΧΗΜΑ 7: Συµµετοχή κατασκευαστικού κλάδου στο Α.Ε.Π. διαχρονικά ( )..... σελ.32 ΣΧΗΜΑ 8: Συµµετοχή απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση διαχρονικά σελ.35 ΣΧΗΜΑ 9: Συµµετοχή απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο σε απόλυτα µεγέθη σελ.36 ΣΧΗΜΑ 10: Ποσοστό % ζηµιογόνων επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο σελ.37 ΣΧΗΜΑ 11Α: Μέσο ύψος ζηµιών ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ.. σελ.38 ΣΧΗΜΑ 11Β: Μέσο ύψος κερδών ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ.....σελ.39 ΣΧΗΜΑ 12: Κύκλος εργασιών και συνολικές υποχρεώσεις ανά εργοληπτική εταιρεία σε εκ.. σελ.40 ΣΧΗΜΑ 13: είκτης παραγωγής κατασκευών διαχρονικά.σελ.41 ΣΧΗΜΑ 14: είκτης παραγωγής έργων πολιτικού µηχανικού διαχρονικά.σελ.42 ΣΧΗΜΑ 15: Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. διαχρονικά.....σελ.46 ΣΧΗΜΑ 16: Συνολικός προϋπολογισµός δηµοπρασιών των εκ. και άνω των 100 εκ...σελ.51 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τη χρονική περίοδο που γράφεται η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, διαδραµατίζονται κρίσιµες εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο που πλήττουν σοβαρά την εγχώρια οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα στο τέλος του έτους 2009, η Ελλάδα εισέρχεται σε σοβαρή δηµοσιονοµική κρίση που εξελίσσεται σε κρίση αξιοπιστίας των κρατικών οµολόγων. Μετά την δανειοδότηση από τις χώρες της Ε.Ε. και το.ν.τ. και την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας, εξακολουθεί να θεωρείται ευάλωτη οικονοµικά και συζητούνται σενάρια αναδιάρθρωσης των χρεών της. Σύµφωνα µε επιταγές του Μνηµονίου, επιβάλλονται στην Ελλάδα διαρθρωτικές µεταβολές στις συνθήκες λειτουργίας του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα καθώς και περιστολές κάθε είδους δηµόσιας δαπάνης. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Μνηµονίου περικόπτονται δραστικά κονδύλια που αφορούν την µελέτη, δηµοπράτηση και κατασκευή δηµόσιων κοινωφελών έργων. Ο κύριος σκοπός της κατασκευής δηµοσίων κοινωφελών έργων, είναι η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς επίσης, η αύξηση της απασχόλησης και διοχέτευση χρηµατικής ρευστότητας σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Πέρα από αυτό, τα δηµόσια έργα αποτελούν πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κατασκευαστικός κλάδος που ασχολείται µε την κατασκευή δηµοσίων έργων περιλαµβάνει λίγες µεγάλες τεχνικές εταιρίες µε υψηλούς κύκλους εργασιών και πολυάριθµες µικρότερες κατασκευαστικές εταιρίες. Οι συνθήκες δηµοσιονοµικής κρίσης που επικρατούν πλέον στην ελληνική πραγµατικότητα, βαρύνουν το ήδη δυσµενές διεθνές επενδυτικό κλίµα συµπαρασύροντας τις κατασκευαστικές (µικρές και µεγάλες) σε τροχιά παρακµής και διάλυσης. 7

8 Στο κείµενο που ακολουθεί, θα γίνει ανάλυση της διάρθρωσης του κατασκευαστικού κλάδου, περιγραφή της εξέλιξής του διαχρονικά καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων που συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτή. 8

9 2. ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Ως δηµόσια έργα ορίζονται τα έργα υποδοµής που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου µιας χώρας, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δηµόσιου προγραµµατισµού (ICAP, 2008). Από τεχνική άποψη, δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. Ως έργο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εννοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και κάθε ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση ή επέµβαση. Για την εκτέλεση ενός δηµοσίου έργου, ακολουθούνται κατά σειρά τα επόµενα στάδια: 1. Ο προγραµµατισµός του έργου από τον «Κύριο του έργου». 2. Η ανάθεση της µελέτης σε µελετητές δηµοσίων έργων. 3. Η εκπόνηση της µελέτης (προκαταρκτική µελέτη, προµελέτη, οριστική µελέτη, µελέτη εφαρµογής). 4. Η δηµοπράτηση του έργου και η ανάδειξη του Αναδόχου. 5. Η ανάθεση της εργολαβίας στον Ανάδοχο του έργου. 6. Η κατασκευή του έργου από τον εγκεκριµένο Ανάδοχο. 7. Η επίβλεψη της κατασκευής, η παράδοση και παραλαβή και η λειτουργία του έργου από τον Εργοδότη. Οι φορείς ή τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε ένα δηµόσιο έργο, όπως ορίζονται βάσει του νόµου 3669/2008, είναι συνοπτικά οι εξής: 9

10 α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο. β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. γ) «Προϊσταµένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα. δ) «ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. ε) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο Κώδικας αυτός και στ) «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου. 10

11 3. Η ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Κατασκευαστική Εργοληπτική επιχείρηση δηµοσίων έργων, θεωρείται σύµφωνα µε το ν. 3669/2008, κάθε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση (σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), ενώ παράλληλα τα τεχνικά (διπλωµατούχα) στελέχη που την απαρτίζουν είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.). Όπως φαίνεται σε επίσηµα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (γνωστός και ως Σ.Α.Τ.Ε.), ο κλάδος των δηµοσίων έργων δοκιµάζει στις αρχές του 2011 τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων δώδεκα ετών, καθώς έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δυσµενές κλίµα, το οποίο παρουσιάζει όλο και περισσότερα σηµάδια επιδείνωσης (Σ.Α.Τ.Ε., 2011). Ακολουθούν στοιχεία που περιγράφουν αναλυτικά τη διάρθρωση του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου και αναφέρονται πιο συγκεκριµένα στην κατασκευαστική εµπειρία των εταιριών του κλάδου, στα οικονοµικά µεγέθη, στο πλήθος των εργαζόµενων που απασχολούν, στην νοµική τους µορφή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται λεπτοµερή στοιχεία για µερικές από τις µεγαλύτερες ελληνικές τεχνικές εταιρίες 7 ης τάξης που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων καθώς και για κάποιες από τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν επεκτείνει τη δράση τους διεθνώς. Βασικό στοιχείο του κατασκευαστικού κλάδου των δηµοσίων έργων είναι η διάκριση και η κατανοµή των τεχνικών εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Είναι γνωστό ότι, το Μ.Ε.ΕΠ. έχει θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική, οικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα κάθε εργοληπτικής 11

12 επιχείρησης δηµοσίων έργων. Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ν. 3669/2008, γίνεται µε αίτησή τους και προϋποθέτει τον επιστάµενο έλεγχο συγκεκριµένων στοιχείων της εταιρίας. Ορισµένα από αυτά είναι: οι οικονοµικές καταστάσεις χρήσης των τριών τελευταίων ετών, τα τιµολόγια έργων όλων των κατηγοριών, κάποια δικαιολογητικά πιστοποίησης πάγιων στοιχείων της εταιρίας καθώς και στοιχεία του Μ.Ε.Κ. των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εταιρία. Το Μ.Ε.Κ. είναι συντοµογραφία του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών το οποίο πιστοποιεί την κατασκευαστική εµπειρία των επιµέρους διπλωµατούχων τεχνικών και έχει τέσσερις (4) διαβαθµίσεις: Α, Β, Γ,. Πολύ περισσότερες είναι οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. των εταιριών, οι οποίες ορίζονται σε επτά (1 η,2 η,3 η,4 η,5 η,6 η,7 η ) και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις (Α1, Α2) για µικρές επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο έµπειρη είναι µια τεχνική εταιρία, σε τόσο υψηλότερη τάξη κατά Μ.Ε.ΕΠ. ανήκει. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε µία η περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών και ενεργειακών. Το εκέµβριο του 2010 σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι, η κατανοµή των τεχνικών εταιριών στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. (από την 3 η έως και την 7 η ) είναι αυτή που φαίνεται στον Πίνακα 1 και γραφικά στο Σχήµα 1: Πίνακας 1 Κατανοµή εγγεγραµµένων εταιριών στο Μ.Ε.ΕΠ. ανάλογα µε την τάξη του εργοληπτικού πτυχίου τους (7 η -3 η Τάξη) 7η 6η 5η 4η 3η ΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (7 η -3 η Τάξη) : 573 ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε.-ΥΠΟΜΕ Ι 12

13 ΣΧΗΜΑ 1 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Μ.Ε.ΕΠ. ΑΠΟ 7 η -3 η ΤΑΞΗ ( ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010) 2% 7% 10% 55% 26% 7η ΤΑΞΗ 6η ΤΑΞΗ 5η ΤΑΞΗ 4η ΤΑΞΗ 3η ΤΑΞΗ Στοιχεία που συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία περιγράφουν τη συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. όλης της χώρας, κάτι που από µόνο του αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου. Ακολουθεί ο Πίνακας 2 µε τα αντίστοιχα δεδοµένα. Πίνακας 2 Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. (2009) 2009 (εκ. ) ΠΟΣΟΣΤΟ Κατασκευές ,00 % Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ,00% ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Άλλο σηµαντικό στοιχείο του κατασκευαστικού κλάδου, είναι η συµβολή του στη διαµόρφωση της Περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει την οικονοµική και δηµογραφική ισορροπία φθινουσών περιοχών της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 13

14 Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασµών, σε ορισµένες περιοχές της χώρας η συµµετοχή των κατασκευών στην διαµόρφωση του τοπικού Α.Ε.Π. τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ακολουθεί ο Πίνακας 3 στον οποίο αναφέρεται το ποσοστό του Α.Ε.Π. που διαµορφώνεται από τον κλάδο των κατασκευών σε κάθε περιοχή της Ελληνικής Περιφέρειας: Πίνακας 3 Συµµετοχή % των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. της Ελληνικής Περιφέρειας (2006) Περιοχές Αττική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Στερεά Βόρειο Νότιο Συνολικά Ελλάδα Αιγαίο Αιγαίο Ποσοστό 3,3 % 10,6 % 8,7 % 12,0 % 11,9 % 9,4 % 8,4 % 6,6 % Α.Ε.Π. ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε.-ΕΛ.ΣΤΑΤ. Βασικό στοιχείο της διάρθρωσης του κατασκευαστικού κλάδου είναι η συµµετοχή του στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης των εργαζοµένων της χώρας. Μετά την ανάγνωση των στοιχείων που τακτικά δηµοσιοποιεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαπιστώνεται ότι στον εν λόγω κλάδο απασχολείται το 7,3 % του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας, µέτρηση που αφορά το έτος Σε απόλυτα στοιχεία αυτό το ποσοστό µεταφράζεται σε 319,4 χιλιάδες εργαζόµενους. Φυσικά τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στην απασχόληση βάσει επίσηµων στοιχείων, συνεπώς δεν περιλαµβάνεται η λεγόµενη «µαύρη» - αδήλωτη εργασία, δηλαδή εργασία για την οποία δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη. Σηµαντικότατο στοιχείο βιωσιµότητας των τεχνικών εταιριών είναι συγκεκριµένα στοιχεία που προκύπτουν µέσω της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης στοιχείων ισολογισµών τεχνικών εταιριών που ανήκουν από την 3 η έως και την 7 η τάξη για το έτος 2009, που έχουν εκπονηθεί από τον Σ.Α.Τ.Ε. και συνοψίζονται στα εξής (Σ.Α.Τ.Ε., 2011) : 14

15 1) Το ποσοστό των τεχνικών εργοληπτικών εταιριών που εµφάνισαν ζηµιές το έτος 2009 ανέρχονται στο 17,2% του συνόλου, δηλαδή οι 101 από τις 594 ήταν ζηµιογόνες. 2) Το µέγεθος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων τους ανέρχεται σε 8,4 εκ. και το µέγεθος των µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων τους ανέρχεται σε 2,4 εκ., όπως αναφέρεται στην Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων του Σ.Α.Τ.Ε. (Φεβρουάριος 2011). 3) Ο µέσος κύκλος εργασιών των τεχνικών εταιριών που ανήκουν στις προαναφερθείσες τάξεις ανέρχεται σε 12,1 εκ.. το έτος ) Ο είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές καταρτίζεται λόγω της ανάγκης που προέκυψε µετά την συνθήκη για την ΟΝΕ για ταχεία διάθεση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της οικονοµικής εξέλιξης κάθε κράτους µέλους στο πλαίσιο άσκησης της οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε. Στόχος του είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές είναι η µέτρηση των αλλαγών στον όγκο της παραγωγής των κατασκευών σε σύντοµα και τακτικά διαστήµατα. Ο δείκτης παραµένει ένα µέσο µέτρησης της τάσης όγκου της προστιθέµενης αξίας σε τιµές κόστους συντελεστών σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς. Κατά το γ τρίµηνο του 2010 η τιµή του είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές λαµβάνει την τιµή: 65. 5) Ένας άλλος δείκτης που σχετίζεται µε τη δηµόσια κατασκευαστική δραστηριότητα, είναι ο είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού, που περιλαµβάνει το κόστος κατασκευής οδών αεροδροµίων, γεφυρών, υπόγειων διαβάσεων, επικοινωνιακών δικτύων, υδραυλικών και λιµενικών έργων. Ο εν λόγω δείκτης προκύπτει από έρευνα στις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες και αναφέρεται σε πραγµατοποιθείσα κατασκευαστική δραστηριότητα. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοινώνει τον εν λόγω δείκτη από τον Ιούλιο του 2006 και 15

16 καλύπτει την περίοδο από το 2000 και µετά. Η τιµή του είκτη Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού κατά το γ τρίµηνο του 2010 λαµβάνει την τιµή: 98. Σηµαντικό στοιχείο που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του εν λόγω κλάδου είναι ο αριθµός και το ύψος των δηµοπρασιών που αφορούν έργα προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και το ύψος των δηµοπρασιών που αφορούν έργα άνω των 100 εκ.. Από δεδοµένα που συγκεντρώνει ο Σ.Α.Τ.Ε. προκύπτει ότι το πλήθος των νέων δηµοπρασιών (µε προϋπολογισµό άνω των 2 εκ. ) που προκηρύχθηκαν το 2010, είναι 516 και ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών είναι 3,5 δις., ενώ ο µέσος προϋπολογισµός τους ανέρχεται σε 6,9 εκ., ενώ καµία από τις δηµοπρασίες του 2010 δεν αφορούσε έργο προϋπολογισµού άνω των 100 εκ... Αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω, πως κατανέµονται τα µερίδια της αγοράς δηµοσίων έργων στις τεχνικές εταιρίες ανά επιµέρους τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. βάσει στοιχείων του ICAP για το Συνεπώς θα εξεταστούν ξεχωριστά τα µερίδια της αγοράς κάθε τάξης ως εξής: 1) Στον παρακάτω Πίνακα 4 και στο Σχήµα 2 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 7 ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. Πίνακας 4 Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 7 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 7 ης Τάξης (2007) Επωνυµία Μερίδια ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 20,7 % J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. 18,8 % ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 18,2 % ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ ΙΟ <10,2% 42,3% ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % ΠΗΓΗ: ICAP 16

17 ΣΧΗΜΑ 2 - ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7ΗΣ ΤΑΞΗΣ (2007) 21% 42% ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 19% 18% Είναι ευδιάκριτο ότι τη µεγαλύτερη µερίδα σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι τρεις (3) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 57,7 %, σε σύνολο έντεκα (11) εταιριών. ηλαδή το 57,7% του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 27% των εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 2) Στον παρακάτω Πίνακα 5 και στο Σχήµα 3 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 6 ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. Πίνακας 5 Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 6 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 6 ης Τάξης (2007) Επωνυµία Μερίδια ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 18,6 % ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 9,1 % Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. 7,5 % ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 4,7 % ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. 4,6 % ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4,0 % 17

18 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3,9 % ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ ΙΟ <3,3% 47,6 % ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % ΠΗΓΗ: ICAP ΣΧΗΜΑ 3 - ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 6ης ΤΑΞΗΣ (2007) 18% 47% 8% 9% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5% 4% 4% 5% Είναι ευδιάκριτο ότι τη µεγαλύτερη µερίδα σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι επτά (7) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 52,4 %, σε σύνολο σαράντα πέντε (45) εταιριών. ηλαδή το 52,4 % του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 15% των εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 3) Στον παρακάτω Πίνακα 6 και στο Σχήµα 4 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 5 ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. Πίνακας 6 Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 5 ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 5 ης Τάξης (2007) Επωνυµία Μερίδια ΚΛΟΥΚΛΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 8,6 % 18

19 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. 5,8 % ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. 5,1 % ΤΕΟ ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε. 4,6 % ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3,9 % ΕΡΚΑΤ Α.Ε. 3,7 % Τ.Ε.Σ. Α.Ε. 3,7 % ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 3,3 % ΑΤΕΣΕ Α.Ε. 2,8 % ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε. 2,8 % ΕΚΜΕ Α.Ε. 2,8 % P & C DEVELOPMENT A.E. 2,6 % ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ ΙΟ <2,6% 49,9 % ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % ΠΗΓΗ: ICAP ΣΧΗΜΑ 4 - ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5ης ΤΑΞΗΣ (2007) 8% 6% 49% 5% 5% 4% 4% 4% ΚΛΟΥΚΛΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΟ ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε. ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΡΚΑΤ Α.Ε. Τ.Ε.Σ. Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΑΤΕΣΕ Α.Ε. ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε. ΕΚΜΕ Α.Ε. P & C DEVELOPMENT A.E. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 3% 3% 3% 3% 3% 19

20 Είναι ευδιάκριτο ότι τη µερίδα του λέοντος σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι δώδεκα (12) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 50,1 %, σε σύνολο εξήντα (60) εταιριών. ηλαδή το 50,1 % του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 20% των εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 4) Στον παρακάτω Πίνακα 7 και στο Σχήµα 5 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 7 ης, 6 ης και 5 ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό κύκλο εργασιών των εταιριών αυτών των τάξεων. Πίνακας 7 Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιριών της 7 ης, 6 ης & 5 ης τάξης (2007) Τάξη Πτυχίου 7η 6η 5η Σύνολο κύκλου εργασιών (εκ. ) % Συµµετοχής 50,7 33,5 15,8 ΣΥΝΟΛΟ : εκ. ή 100% ΠΗΓΗ: ICAP ΣΧΗΜΑ 5 - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7ης, 6ης & 5ης ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ (2007) 16% 50% 7η 6η 5η 34% 20

21 Είναι ευδιάκριτο ότι το µεγαλύτερο από το µισό του κύκλου εργασιών του συνόλου των τριών τάξεων εταιριών του Μ.Ε.ΕΠ. απορροφάται από τις εταιρίες της 7 ης τάξης. Βέβαια το γεγονός αυτό εν µέρει να οφείλεται στους υψηλούς προϋπολογισµούς των έργων που αναλαµβάνουν οι εταιρίες 7 ης Τάξης, σε σχέση µε τις υπόλοιπες δύο Τάξεις. Με την ίδια έννοια και οι εταιρίες 6 ης Τάξης αναλαµβάνουν βάσει νόµου, έργα υψηλότερου προϋπολογισµού από αυτές τις 5 ης. Είναι σκόπιµο εδώ λοιπόν να παρατεθούν τα όρια προϋπολογισµού των έργων ανά κατηγορία Μ.Ε.ΕΠ. Με απόφαση του υπουργείου ΠΕΧΩ Ε αρ. 17α/08/35ΦΝ.430/ : «Επανακαθορισµός ορίων προϋπολογισµού έργων τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ.», τα σχετικά όρια για όλες τις κατηγορίες έργων είναι αυτά που παρατίθενται στον Πίνακα 8 ο οποίος ακολουθεί. Πίνακας 8 Ανώτατα & κατώτατα όρια προϋπολογισµού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων Κατώτατα Όρια Κατώτατα Όρια Τάξη Μ.Ε.ΕΠ. Ανώτατα όρια (Εκτός νοµού (Εντός νοµού έδρας) έδρας) Α Κοινοπραξία εταιριών Α1 Τάξης Α Κοινοπραξία εταιριών Α2 Τάξης η Κοινοπραξία εταιριών 1 ης Τάξης η Κοινοπραξία εταιριών 2 ης Τάξης η Κοινοπραξία εταιριών 3 ης Τάξης

22 4η Κοινοπραξία εταιριών 4 ης Τάξης η Κοινοπραξία εταιριών 5 ης Τάξης η Κοινοπραξία εταιριών 6 ης Τάξης η Πηγή: Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε αρ. 17α/08/35ΦΝ.430/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7 ης Τάξης Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση κάποιων από τις µεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες 7 ης Τάξης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό Χώρο (ICAP,2008). Α) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ o Κύκλος εργασιών 2007 ( ): o Προσωπικό :2.003 (στοιχεία ICAP DATABANK) o ραστηριότητες: ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. o Άλλα στοιχεία: Ιδρύθηκε το 1985 µε την επωνυµία Τρίγωνον ΑΕΒΤΕ. Προήλθε από µετατροπή σε ΑΕ της εταιρείας Τρίγωνων ΕΠΕ που προϋπήρχε από το Στις 22/08/2002 η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρεία Τόλης, Χαρ., ΑΤΕΒΕ. Στις 12/01/2005 η τιτλούχος εισέφερε τον λατοµικό της κλάδο στην εταιρεία Ελληνικά Λατοµεία ΑΕ. Στις 15/12/2005 η τιτλούχος απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ και άλλαξε την επωνυµία της. Αποκλειστικός µέτοχος της τιτλούχου είναι η Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. η οποία µετά την διάσπαση της πρώην Άκτωρ ΑΤΕ, απορρόφησε τις µη κατασκευαστικές δραστηριότητες της Άκτωρ. Στις 22/06/2007 η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρεία Ελληνικά Μεταλλεία ΑΕ. 22

23 ιαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 : Είναι κάτοχος πτυχίου 7ης τάξης. Β) J&P ABAΞ o Κύκλος εργασιών 2007 ( ): o Προσωπικό : Μόνιµο: 789 Εποχιακό: 606 o ραστηριότητες: ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το 1986 µε την επωνυµία Άβαξ ΑΕ, ύστερα από συγχώνευση των ατοµικών επιχειρήσεων: Γεραρχάκης Νικόλας, Κουβαράς Κωνσταντίνος και Σγαρδέλης Αντώνιος, οι οποίες προϋπήρχαν από το Στις 28/06/2002 απορρόφησε τις εταιρείες J&P (Ελλάς) ΑΤΕ και ΕΤΕΚ ΑΕ. Στις 01/07/2002 η επωνυµία της άλλαξε από Άβαξ ΑΕ στη σηµερινή. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του οµίλου ανέρχεται περίπου σε 2,4 δισ. Η εταιρεία συµµετέχει σε πλήθος επιχειρήσεων (τεχνικών, κατασκευαστικών κλπ.), µε σηµαντικότερη τη συµµετοχή της, κατά 80,5% στην εταιρεία του κλάδου Αθηνά ΑΤΕ. ιαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO και OSHAS ιαθέτει πτυχίο 7ης τάξης. Γ) ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ o Κύκλος εργασιών 2007 ( ): o Προσωπικό : Μόνιµο: 650 o ραστηριότητες: ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το Στις 06/12/1996 απορρόφησε την επιχείρηση Αµβρακία ΑΤΕ. Στις 12/9/2002 απορρόφησε τις εταιρείες: Άλφα Τεχνική ΑΕ, Σκορδάλος ΑΕ και Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ. Επίσης, το

24 απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο τεχνικών έργων των εταιρειών Τεχνική Ολυµπιακή ΑΤΕ και ιεκάτ ΑΤΕ. ιαθέτει πτυχίο 7ηςτάξης. Οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. από το ιαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και Σύµφωνα µε δελτίο τύπου της εταιρείας σχετικά µε τα αποτελέσµατα εννεαµήνου του 2008, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων του οµίλου ανερχόταν σε 155 εκατ. Επίσης, τον Ιούλιο του 2008 ελήφθη απόφαση περί απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του στην εταιρεία Στροφύλι Α.Ε., η οποία όµως δεν έχει υλοποιηθεί. Ορισµένα υπό κατασκευή έργα στο τέλος του 2007 ήταν: - Κατασκευή της σήραγγας Αιγίου στο τµήµα Κιάτο Αίγιο της σιδηροδροµική γραµµής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών Πατρών, - Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανήλιου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου, - Κατασκευή Χωµατουργικών και τεχνικών Έργων για την γραµµή σύνδεσης του Λιµένα Ν. Ικονίου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, - Εκσυγχρονισµός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων ζωνών Α και Β Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, - Κατασκευή συγκροτήµατος σταθµού Θριασίου Πεδίου (Α Λειτουργική φάση), - Ανακαίνιση του οινοποιείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του κτήµατος Πόρτο Καρράς. ) ΤΕΡΝΑ ΑΕ o Κύκλος εργασιών 2007 ( ): o Προσωπικό :

25 o ραστηριότητες: ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος. Εξόρυξη αδρανών υλικών. o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το 1972 ύστερα από µετατροπή της ατοµικής επιχείρησης Περιστέρης Θεόδωρος. Στις 25/09/2002 απορρόφησε τις εξής εταιρείες: Ηνίοχος ΑΤΕ, Εργοδυναµική ΑΕ, οµική Ανάπτυξη ΑΒΕΤΕ, Ψυκτική Ελλάδος ΑΕ, καθώς και τον κατασκευαστικό κλάδο της εταιρείας Γενική Εταιρεία Κατασκευών Γ.Ε.Κ ΑΕ. Οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. από το ιατηρεί εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης. ιαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Οµίλου στις 30/9/08 ανέρχεται σε περίπου εκατ., ενώ το αντίστοιχο ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την Τέρνα ΑΕ ανέρχεται σε εκατ. Ορισµένα από τα υπό κατασκευή έργα του οµίλου, σύµφωνα µε το δικτυακό τόπο της εταιρείας, είναι τα εξής: - Ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόµου και των χωµατουργικών και λοιπών έργων για την νέα Σιδηροδροµική Γραµµή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου, τµήµα από τον Σ.Σ. Κάτω Τιθορέας (ΧΛΜ 0+000) έως ΧΛΜ Κατασκευή δηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και υπόγειου σταθµού αυτοκίνητων. - Κατασκευή ΒΙ. ΠΑ. Θεσσαλονίκης ΑΕ. - Κατασκευή τµήµατος της ευρείας παράκαµψης Αγρινίου, τµήµα Αγγελόκαστρο Κουβαράς, - Ανακαίνιση σιδηροδροµικής γραµµής και Κατασκευή ηλεκτροκίνησης σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης στο τµήµα Πειραιά- Αθήνα/Τρείς Γέφυρες- ΣΚΑ- Αχαρνές/ τρεις Γέφυρες Άνω Λιόσια σύνθεση µε Σ.Γ.Υ.Τ. ΣΚΑ- Κορίνθου. 25

26 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΗ ΡΑΣΗ Οι βαλκανικές χώρες αποτελούν το επίκεντρο των ελληνικών τεχνικών επιχειρήσεων, οι οποίες ιδρύουν θυγατρικές εταιρείες µε στόχο τη διεκδίκηση και ανάληψη έργων. Μετά το έτος 2000, σχεδόν όλοι οι µεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί όµιλοι έχουν προβεί σε κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων στα βαλκάνια, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες αυτές στον κατασκευαστικό τοµέα. Οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αφού, πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και πολιτισµική συνάφεια. Επιπρόσθετα, καθώς πολλές από αυτές έχουν προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εµφανίζουν µεγάλες ανάγκες σε υποδοµές, οι οποίες χρηµατοδοτούνται ήδη από την E.E. Επίσης διάφορα διεθνή πιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµούς, που παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια στον εκάστοτε ανάδοχο των έργων. Παρόλο που η παγκόσµια οικονοµική κρίση ανέκοψε τα σχέδια των κατασκευαστικών εταιρειών, οι επενδύσεις ελληνικών συµφερόντων συνεχίζονται, µε µικρότερη ωστόσο ένταση σε σύγκριση µε το παρελθόν. Παρακάτω, αναφέρονται οι µεγαλύτερες από αυτές: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Μηχανική έχει ιδρύσει στην Βουλγαρία θυγατρική µε την επωνυµία Μηχανική Bulgaria από το Η ίδια προχώρησε σε αγορά έκτασης 93 στρεµµάτων έναντι 4,5 εκατ. ευρώ. Το οικόπεδο βρίσκεται σε αµφιθεατρικό σηµείο στο βουνό Vitosha της Σόφιας και η εταιρεία προβλέπεται να δροµολογήσει την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήµατος, το οποίο θα απευθυνθεί σε ανθρώπους µέσου και ανώτερου οικονοµικού επιπέδου. Ο προϋπολογισµός της κατασκευής αναµένεται να φτάσει στα 52,4 εκ. ευρώ και η αποπεράτωση του εγχειρήµατος αναµένεται το Παράλληλα, η 26

27 θυγατρική Μηχανική Bulgaria δροµολογεί και άλλη µία επένδυση στη Σόφια, σε έκταση κοντά στο κέντρο της πόλης. Περιλαµβάνει κατασκευή συγκροτήµατος κατοικιών σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 34 στρεµµάτων. Ο προϋπολογισµός της κατασκευή αναµένεται να φτάσει στα 11,6 εκ. ευρώ και η αποπεράτωση του εγχειρήµατος αναµένεται το DANAOS DEVELOPMENT Από τις µεγαλύτερες επενδύσεις στα Βαλκάνια δροµολογεί και η Danaos Development, θυγατρική του οµώνυµου εφοπλιστικού οµίλου της οικογένειας Κούστα. Πρόσφατα, η εταιρεία έλαβε έγκριση από τις αρµόδιες αρχές για την έναρξη της επένδυσης στην περιοχή Μαλίνοβα Ντολινά της Σόφιας, µε αντικείµενο την ανάπτυξη εµπορικού κέντρου στους πρόποδες του βουνού Βιτόσα. Το κέντρο θα είναι της τάξεως των τ.µ., εκ των οποίων τα τ.µ. θα αφορούν εµπορικά καταστήµατα και τα υπόλοιπα τ.µ. γραφειακούς χώρους. Η ανάπτυξη δροµολογείται σε έκταση 280 στρεµµάτων που έχει στην ιδιοκτησία της η Danaos Development.. Επιπλέον, στους στόχους της εταιρείας είναι και η κατασκευή οικιστικού συγκροτήµατος, πλησίον του εµπορικού κέντρου. ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Η εν λόγω εταιρία ίδρυσε το 1998 και το 2003 θυγατρικές σε Ρουµανία και Βουλγαρία, οι οποίες είναι οι εξής: Α ) SC PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL και έχει αναλάβει τα παρακάτω έργα στη Ρουµανία: - Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN66, BARU HATEG - Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN6, CRAIOVA-DROBETA 27

28 B ) PROODEFTIKI CONSTRUCT EOOD και έχει αναλάβει τα παρακάτω έργα στη Βουλγαρία: - Αποκατάσταση και µερική ανακατασκευή του τµήµατος του δρόµου RAZLOG BANSKOGTSE DELCHEV SADOVO - Κατασκευή οδού πρόσβασης στο συνοριακό πέρασµα Στρουµιάνι-Μπέροβο ανάµεσα στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. 28

29 4. ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρατεθούν στοιχεία που περιγράφουν την εξέλιξη στη διάρθρωση των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Καταρχήν παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διάκριση και την κατανοµή των τεχνικών εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Ακολουθεί ο Πίνακας 9 & 10 και το Σχήµα 6 κατόπιν, στα οποία φαίνονται οι µεταβολές στις µεγαλύτερες τάξεις (3 η -7 η ) των εργοληπτικών εταιριών διαχρονικά. Πίνακας 9 - ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ Τάξεις εκ εκ ιετής Μετ/λη % εκ ιετής Μετ/λη % 7η / Η' (έως το 2002) ,09% 14-76,67% 6η / Ζ'(έως το 2002) ,89% 51-58,54% 5η / ΣΤ'(έως το 2002) ,78% 65-50,76% 4η / Ε'(έως το 2002) ,67% ,36% 3η / '(έως το 2002) ,69% ,74% Σύνολο ,64% 712-4,81% ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε - ΥΠΟΜΕ Ι 29

30 Πίνακας 10 - ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ ιετής ιετής ιετής Τάξεις εκ Μετ/λη % εκ Μετ/λη % εκ Μετ/λη % 7η / Η' (έως 2002) 13-7,14% 11-15,38% 10-9,09% 6η / Ζ'(έως 2002) 46-9,80% 41-10,87% 37-9,76% 5η / ΣΤ'(έως 2002) 57-12,31% 59 3,51% 57-3,39% 4η / Ε'(έως 2002) ,78% ,04% ,38% 3η / '(έως 2002) 443-7,71% 411-7,22% ,92% Σύνολο 672-5,62% 652-2,98% ,20% ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε - ΥΠΟΜΕ Ι Αξίζει λοιπόν να γίνουν συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των αλλαγών που συνέβησαν στην διάρθρωση των εταιριών σε σχέση µε την κατανοµή τους στους επιµέρους κλάδους του Μ.Ε.ΕΠ. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ είναι το µοναδικό από τα εξεταζόµενα χρονικά διαστήµατα που αυξάνεται κατά 11% ο συνολικός αριθµός των τεχνικών εταιριών, ενώ αντίθετα σε όλα τα υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα µειώνεται. Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι µετά το έτος 2002 η κατανοµή των εταιριών σε τάξεις αλλάζει εκ βάθρων, ενώ παράλληλα περνάµε από την οµαδοποίηση µε ονόµατα γραµµάτων (Ζ, Η,) σε οµαδοποίηση µε αριθµούς (6 η, 7 η ). Στο χρονικό διάστηµα ενώ αφενός δεν µειώνεται τραγικά ο συνολικός αριθµός των εταιριών, αφετέρου οι µεγάλες τάξεις συρρικνώνονται σε βαθµό µεγαλύτερο του 50% εκτός από την 3 η τάξη που µεγεθύνεται κατά 150%. 30

31 Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το έτος 2004 και µετά οι τάξεις συρρικνώνονται σταθερά εκτός από την 4 η που αυξάνεται σταθερά µε ετήσιο ρυθµό 15% και την 5 η η οποία διατηρεί σχετικά σταθερό τον αριθµό της µετά το 2004 έως και το Κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί δεδοµένου ότι ο µεγάλος αριθµός των εταιριών που ανήκαν στην 3 η και πολυπληθέστερη τάξη, αναλαµβάνοντας περισσότερα έργα προβιβάστηκαν στην 4 η τάξη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΧΗΜΑ 6 - ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ. (3 η -7 η Τάξη) εκ εκ εκ εκ εκ εκ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 7η / Η' (έως 2002) 6η / Ζ'(έως 2002) 5η / ΣΤ'(έως 2002) 4η / Ε'(έως 2002) 3η / '(έως 2002) Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του ΥΠΟΜΕ Ι, την πενταετία διαγράφηκαν από το Μ.Ε.ΕΠ. 118 εταιρίες 3 ης έως και 7 ης τάξης, δηλαδή το 16,7% του συνόλου. Αυτή η τάση εντοπίζεται ιδιαίτερα κατά το 2009, αφού µόνο τότε διαγράφηκαν 58 εταιρίες από τις συνολικά 118 διαγραµµένες. Βάσει των στοιχείων του δεύτερου εξαµήνου του 2010, η τάση µείωσης του πλήθους των εγγεγραµµένων εταιριών συνεχίζεται, αφού επιπλέον 15 εταιρίες έρχονται να προστεθούν στις συνολικές διαγραφές της περιόδου ανεβάζοντας το 31

32 ποσοστό µείωσης από το 2004 έως το 2010 στο 18,7%. Όπως προαναφέρθηκε εκτός της 4 ης τάξης που παρουσιάζει διαχρονικά µια αύξηση της τάξης του 45%, οι υπόλοιπες τάξεις παρουσιάζουν από το 2004 ως και το 2010 τις εξής µεταβολές : 3 η (-33,1%), 5 η (-12,3%), 6 η (-25,5%), 7 η (-35,7%). Η συµβολή του κατασκευαστικού τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι καθοριστική λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων του µε τους βιοµηχανικούς και τους λοιπούς κλάδους και λόγω της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης. Πιο συγκεκριµένα στη συγκεκριµένη παράγραφο θα διερευνηθεί η συµβολή του κατασκευαστικού κλάδου στην διαµόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας. Ακολουθεί ο Πίνακας 11 και το Σχήµα 7 µε τα σχετικά στοιχεία Πίνακας 11 Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. ( ) Ποσοστό % 7,0 8,2 6,2 7,3 7,0 7,0 7,3 7,0 5,3 4,0 3,6 ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΣΧΗΜΑ 7 Συµµετοχή Κατασκευαστικού κλάδου στο Α.Ε.Π. διαχρονικά ( ) 9 8 8,2 7,3 7 Πο σο στ ό % 6 του Α.Ε.Π 7 6, ,3 7 5, , Χρονολογία

33 Βάσει των παραπάνω στοιχείων που προκύπτουν µετά από επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τον Σ.Α.Τ.Ε., διαπιστώνεται ότι υφίστανται τρία µοτίβα διαχρονικής εξέλιξης του κατασκευαστικού κλάδου κατά τη τελευταία δεκαετία: Ι) Χρονικό διάστηµα : Αύξηση της σηµαντικότητας του κλάδου τα συγκεκριµένα έτη µε µέγιστη τιµή κατά 8,2% στη δηµιουργία του Α.Ε.Π. της χώρας το ΙΙ) Χρονικό διάστηµα : Σταθεροποίηση της συµµετοχής του κλάδου στη δηµιουργία του Α.Ε.Π. περίπου στο 6,5% κατά µέσο όρο. ΙΙΙ) Χρονικό διάστηµα : Ταχεία και διαρκής συρρίκνωση της συµβολής των κατασκευών στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. µε προσέγγιση του χαµηλότερου ποσοστού 3,6 % της δεκαετίας στο Γ τρίµηνο του Αυτή η ιλιγγιώδης µείωση της σηµαντικότητας των κατασκευών επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας και σηµατοδοτεί εν µέρει την ελληνική οικονοµική κρίση. Επιπρόσθετα θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί, η συµµετοχή του κλάδου στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κατά το έτος 2009 ώστε να διαθέτουµε κάποιο µέτρο σύγκρισης σε σχέση µε τα ελληνικά δεδοµένα. Τα αντίστοιχα στοιχεία περιγράφονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί. Πίνακας 12 Συµµετοχή των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. ευρωπαϊκών χωρών (2009) ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,0 % ΓΑΛΛΙΑ 6,4 % ΑΝΙΑ 4,9 % ΑΥΣΤΡΙΑ 7,3 % ΣΟΥΗ ΙΑ 5,2 % ΣΛΟΒΕΝΙΑ 7,9 % ΒΕΛΓΙΟ 5,4 % ΚΥΠΡΟΣ 8,2 % ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6,1 % ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8,9 % 33

34 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6,2 % ΙΣΠΑΝΙΑ 10,8 % ΙΤΑΛΙΑ 6,3 % ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11,0 % ΠΗΓΗ: ΣΑΤΕ - EUROSTAT Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα µε ποσοστό 4,0 % συµµετοχής του κατασκευαστικού της κλάδου στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. για το 2009 υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου συµµετοχής των 27 χωρών της Ε.Ε. ο οποίος ανέρχεται περίπου στο 6,3%. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι αντίθετα µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα υπολείπεται σηµαντικά ακόµη στην κατασκευή υποδοµών και έργων κοινής ωφέλειας, κάτι που φυσιολογικά θα έπρεπε να ωθούσε σε αύξηση της σηµαντικότητας και του τζίρου του κατασκευαστικού κλάδου, παρότι διαπιστώνεται το εκ διαµέτρου αντίθετο από τα παραπάνω στοιχεία. Λαµβάνοντας υπόψη τους χαλεπούς καιρούς που περνάει τα τελευταία χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος, είναι αναµενόµενη η κάµψη των µεγεθών της απασχόλησης που σχετίζονται µε αυτόν. Πιο αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα 13 και Σχήµα 8, περιγράφεται διαχρονικά από το έτος 2000 έως και το Γ τρίµηνο του 2010 το ποσοστό συµµετοχής της απασχόλησης εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση στον ελλαδικό χώρο. Πίνακας 13 Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική Απασχόληση διαχρονικά ( ) Ποσοστό % 7,4 7,5 7,7 8,1 8,2 8,3 8,1 8,9 8,7 8,3 7,3 ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 34

35 Ποσοστό % ΣΧΗΜΑ 8 - Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική Απασχόληση διαχρονικά 9 8,8 8,6 8,9 8,7 8,4 8,3 8,3 8,2 8 8,1 8,2 8,1 7,8 7,6 7,7 7,4 7,4 7,5 7,3 7, Χρονολογία Όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήµα ο κλάδος απασχόλησε από το 2003 και µέχρι το 2007 άνω του 8% των συνολικά δηλούµενων εργαζοµένων στη χώρα προσεγγίζοντας το 9% το Γ τρίµηνο του Μετά την κορύφωση αυτή, η απασχόληση στις κατασκευές βαίνει µειούµενη καταλήγοντας το Γ τρίµηνο του 2010 να ανέρχεται στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, τουτέστιν 7,3%. Στο Σχήµα 9 που ακολουθεί αναφέρονται συγκεκριµένα τα απόλυτα µεγέθη της απασχόλησης στον τοµέα των κατασκευών διαχρονικά. 35

36 ΣΧΗΜΑ 9 - Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε απόλυτα µεγέθη (χιλιάδες θέσεις εργασίας) Χρονολογία ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. ιαπιστώνεται έτσι ότι από το Γ τρίµηνο του 2007 οπότε ο κλάδος απασχόλησε του περισσότερους εργαζοµένους, ξεκίνησε µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της απασχόλησης για να φτάσει στις τριακόσιες δέκα τέσσερις (314) χιλιάδες το Γ τρίµηνο του 2010, δηλαδή υπολογίζεται απώλεια ογδόντα δύο (82) χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι µειώσεις των τελευταίων ετών είναι εντεινόµενες ενώ η µείωση των θέσεων του Γ τριµήνου του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2009 είναι η µεγαλύτερη όλης της δεκαετίας, τουτέστιν 15%. Με άλλα λόγια από το 2008 και έπειτα ένας στους πέντε απασχολούµενους στον κλάδο των κατασκευών έχει οδηγηθεί στην ανεργία, οδηγώντας τον κλάδο του εργατοτεχνικού προσωπικού στην απαξίωση και πολλές φορές τα στελέχη του στην αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία. Από κοντά ακολουθεί και ο µεταποιητικός κλάδος µε απώλειες θέσεων στις εβδοµήντα επτά (77) χιλιάδες για την ίδια χρονική περίοδο, απέχοντας πολύ από τις απώλειες που σηµειώνουν το εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών των οποίων οι απώλειες ανέρχονται κατά µέσο όρο στις είκοσι δύο (22) χιλιάδες. 36

37 Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ισολογισµών εργοληπτικών εταιριών για το έτος 2009 των τάξεων 4 ης έως και 7 ης από τον Σ.Α.Τ.Ε., προκύπτουν τα ακόλουθα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που καλύπτουν χρονικά τα έτη Πρώτο στοιχείο της εν λόγω έρευνας, είναι το ποσοστό των εργοληπτικών εταιριών που εµφανίζουν ζηµιές στο σύνολο των εταιριών που ανήκουν στις συγκεκριµένες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και πιο συγκεκριµένα στοιχεία αναφέρονται στο Σχήµα 10 που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 10 - Ποσοστό % ζηµιογόνων επιχειρήσεων στον Κατασκευαστικό κλάδο (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.) ΠΗΓΗ: ΣΑΤΕ 18 17, ,5 13, ,4 9,3 9, Χρονολογία Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι ιδιαίτερη µεταβολή των ζηµιογόνων εταιριών εµφανίζεται το έτος 2005 όπου αυξάνονται σε σχέση µε το 2004 κατά 72% ενώ αντίστοιχη και µάλιστα µεγαλύτερη αύξηση εµφανίζεται µεταξύ του έτους 2008 και 2009 κατά 75,5%. Έτσι λοιπόν το τέλος του έτους 2009 περίπου η µία στις πέντε εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι ζηµιογόνα, γεγονός που έχει αντίκτυπο ακόµα και στις υγιείς εταιρίες του κλάδου. Στη συνέχεια είναι χρήσιµο να εξεταστεί και 37

38 το µέσο ύψος ζηµιάς ανά εργοληπτική εταιρία, όπως φαίνεται αναλυτικά στο Σχήµα 11Α που ακολουθεί. ΣΧΗΜΑ 11Α - Μέσο ύψος ζηµιών ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ. (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.) ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε ,5 6 5,5 6, ,5 2,9 3, Χρονολογία Το ύψος της ζηµιάς για το έτος 2009 ανά εταιρία, φαίνεται να είναι περίπου το µισό σε σχέση µε το 2008 ενώ έχει παρουσιάσει κορύφωση στο έτος 2006 υπολογιζόµενο στα 13 εκ.. Η µείωση του µέσου ύψους της ζηµιάς το 2009 οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της ζηµιάς των εταιριών της 7 ης τάξης, από 21,7 εκ. σε 18,7 εκ. το Στο επόµενο Σχήµα 11Β, αναφέρονται αναλυτικά ανά χρονολογία το µέσο ύψος των καθαρών κερδών ανά εργοληπτική εταιρία. 38

39 ΣΧΗΜΑ 11Β - Μέσο ύψος κερδών ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ. (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.) ΠΗΓΗ:Σ.Α.Τ.Ε. 3 2,5 2, ,5 1,3 1,2 1 0,8 0, ,5-0,4-1 Χρονολογία Σηµαντική υστέρηση παρουσιάζουν τα καθαρά κέρδη κατά 32% το έτος 2009 σε σχέση µε το έτος 2008 ανά εργοληπτική εταιρία, και βέβαια όπως φαίνεται η χειρότερη χρονιά ήταν το 2006 όπου οι εταιρίες στον σύνολο τους φαίνεται να έχουν κατά µέσο όρο ζηµιές τετρακοσίων (400) χιλιάδων. Κατόπιν σκόπιµο είναι να αναφερθεί ο κύκλος εργασιών των εταιριών των µεγαλύτερων τάξεων διαχρονικά από το 2003 και να συγκριθεί µε το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων τους, ώστε να φανεί το πρόβληµα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν όλο και πιο έντονα µε το πέρασµα του χρόνου. 39

40 ΣΧΗΜΑ 12 - Κύκλος εργασιών και Συνολικές υποχρεώσεις ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ. (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.) ΠΗΓΗ : Σ.Α.Τ.Ε ,2 28,8 27, , ,2 21,9 22,6 21,4 20,6 18,4 18, ,2 16,1 16, Χρονολογία ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Είναι εµφανές από το Σχήµα 12 ότι η αύξηση το 2009 κατά 8% των συνολικών υποχρεώσεων των εταιριών έναντι του 2008 και η αντίστοιχη µείωση κατά 19,4% του κύκλου των εργασιών την ίδια περίοδο, συντελούν ώστε η διαφορά µεταξύ των δύο µεγεθών να είναι µόλις 1,3 εκ., γεγονός που αναδεικνύει η γενίκευση της οικονοµικής κρίσης του κλάδου. Η διαφορά µεταξύ τζίρου και υποχρεώσεων ενώ το 2003 ανερχόταν στα 15 εκ. έφτασε το 2005 να είναι µόνο 2,6 εκ.. Κατόπιν αυτού ο κλάδος ανέκαµψε και τις επόµενες χρονιές διατήρησε τη διαφορά στα 5 εκ., και µε αυτό τον τρόπο συντηρούσε τη δανειακή του επιβάρυνση. Η πτώση του τζίρου το 2009 όµως και το 2010 όπως αναµένεται, φέρνει τις εταιρίες σε αδιέξοδο καθώς παράλληλα οι πληρωµές από το δηµόσιο καθυστερούν συνεπώς τις υποχρεώνουν σε επέκταση του δανεισµού. Όπως αναφέρθηκε άλλωστε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο είκτης παραγωγής στις Κατασκευές είναι ένας δείκτης που µετράει τις αλλαγές στον όγκο παραγωγής των κατασκευών σε σύντοµα και τακτά χρονικά διαστήµατα. Συνεπώς είναι 40

41 σκόπιµο να εξετάσουµε την εξέλιξή του διαχρονικά βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. όπως φαίνονται στο Σχήµα 13 που ακολουθεί. ΣΧΗΜΑ 13 - είκτης Παραγωγής Κατασκευών διαχρονικά (για το Γ' τρίµηνο κάθε έτους) ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ Χρονολογία Η ανάλυση του.π.κ. τον οποίο η ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζει από το 2000, αναδεικνύει διαρκή πτώση της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας από τις αρχές του 2003 έως και το 2005, ενώ το 2006 σταθεροποιείται και το 2007 και διαπιστώνεται ανοδική τάση. Από το τέλος του 2008 και µετά εµφανίζονται αλλεπάλληλες µειώσεις γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αγορά των δηµοσίων έργων αλλά και στην αγορά των ιδιωτικών έργων. Πιο συγκεκριµένα για το Γ τρίµηνο του 2010 η τιµή του.π.κ. είναι 65, µειωµένη κατά 35% σε σχέση µε το Γ τρίµηνο του 2009 αλλά και 48% µειωµένη σε σχέση µε το Γ τρίµηνο του

42 Η εξέλιξη του είκτη Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού διαχρονικά βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. φαίνονται στο Σχήµα 14 που ακολουθεί. ΣΧΗΜΑ 14 - είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού διαχρονικά (για το Γ' τρίµηνο κάθε έτους) ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ Χρονολογί α Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν µια σταθερή πτωτική τάση από το µέγιστο της περιόδου το 2003 που φτάνει στο 56% µέχρι το Κατόπιν ανέρχεται κατά 62% έως και το Γ τρίµηνο του 2008, για να καταγράψει την ελάχιστη τιµή της οκταετίας το Γ τρίµηνο του 2010 (98) µε µείωση 29% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του

43 5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 5.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Π..Ε.) ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ηµόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι επενδυτικές δραστηριότητες του ηµοσίου, οι οποίες στα πλαίσια της ακολουθούµενης επενδυτικής, οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής, στοχεύουν στο όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι ηµόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από τη Βουλή, τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, Ανώνυµες Εταιρείες του ηµοσίου και Οργανισµούς ( ΕΚΟ) και καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηµατοδοτικά από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (I.O.B.E., 2010). ιεθνείς οικονοµολόγοι έχουν παραθέσει τις απόψεις τους σχετικά µε τη σηµασία των δηµόσιων επενδύσεων και το κοινωνικό τους αντίκτυπο. Ο Walt Whitman Rostow στο σύγγραµµα του «The Stages of Economic Growth» (1956) επισηµαίνει ότι οι δηµόσιες επενδύσεις είναι το κλειδί της οικονοµικής ανάπτυξης κάθε οργανωµένου κράτους και ο Rosenstein Rodan στο «Notes on the Theory of the Big Push» (1943), κινούµενος στο ίδιο πλαίσιο, υπογράµµισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ιδιωτικών κεφαλαίων και εταιριών, είναι η ύπαρξη αναπτυγµένων κλάδων τόσο ενέργειας, όσο των µεταφορών και των επικοινωνιών. Η ανάπτυξη αυτών των κλάδων γίνεται συνηθέστερα µέσω αξιοποίησης κονδυλίων των δηµόσιων επενδύσεων. 43

44 ΤΟ Π..Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.) αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καλείται να συµβάλλει στην περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε στοχευµένες δράσεις και παρεµβάσεις για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων καθορίζει τους πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση επενδυτικών έργων. Αφορά τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για έργα υποδοµής και οικονοµικής ανάπτυξης από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων καταρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας κατόπιν υποβολής των προτάσεων από τα αρµόδια Υπουργεία. Βασική πηγή εσόδων για τη χρηµατοδότηση των έργων του Π..Ε. αποτελούν οι εισροές από την ΕΕ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Αλιείας, το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο Αλληλεγγύης - ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών και από τους Εθνικούς Πόρους Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π..Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ο Σ.Α.Τ.Ε. έχει επισηµάνει κατ επανάληψη την κρισιµότητα τόσο του ύψους του Π..Ε. για την ελληνική οικονοµία, όσο και την αξιοπιστία της οικονοµικής πολιτικής, ώστε να εφαρµόσει ρητώς έναν εγκεκριµένο από την Ελληνική Βουλή Νόµο όπως είναι ο Προϋπολογισµός. υστυχώς η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της 44

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 Ο Γενικός είκτης Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα