Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:"

Transcript

1 Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν σχετικά με τον με Αιθμ. Πρωτ. 432/ Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σημειώσεις/Σχόλια: Αξιότιμοι κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις για το σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν σχετικά με τον με Αριθμ. Πρωτ. 432/ Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επίσης μετά από ερωτήματα πολλών εταιρειών, διευκρινίζουμε ότι δεν χρειάζεται επικύρωση γνησίου υπογραφής σε καμία από τις ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις. Το παρόν αρχείο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Νέα και Εκδηλώσεις --> Προκηρύξεις --> Προκήρυξη Διεθνή Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Αρχείο "Διευκρινήσεις_ΨΣ_ΥΕ2") 1

2 Ερώτηση 1 η : "Στο Μέρος Α της διακήρυξης «Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου» και συγκεκριμένα, στην παράγραφο Α αναφέρεται ότι ο τίτλος και το αντικείμενο της φάσης Β είναι η «Εγκατάσταση Εφαρμογών και Ολοκλήρωση των Υποσυστημάτων». Στην παράγραφο Α3.12 «Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου» και συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο περιγραφικό κείμενο αναφέρεται διαφορετικό τίτλο και αντικείμενο από το προαναφερόμενο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται «Εγκατάσταση Εφαρμογών, Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Δοκιμαστική Λειτουργία». Με την περαιτέρω ανάγνωση των εργασιών της Β φάσης διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμιά περιγραφή ή απαίτηση για τις ενέργειες της δοκιμαστικής λειτουργίας. Επ αυτού θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν η δοκιμαστική λειτουργία στην φάση Β αναφέρεται λανθασμένα." Απάντηση 1 η : Η δοκιμαστική λειτουργία αναφέρεται εκ παραδρομής στη φάση Β. Ο τίτλος της Φάσης Β είναι «Εγκατάσταση Εφαρμογών και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων». Η δοκιμαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στη Φάση Δ «Δοκιμαστική και Παραγωγική Λειτουργία». Ερώτηση 2 η : "Στο Μέρος Α της διακήρυξης «Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου» και συγκεκριμένα, στην παράγραφο Α αναφέρεται στα παραδοτέα η απαίτηση ανάπτυξης και παράδοσης ενός συστήματος εξ απόστασης εκπαίδευσης. Στην περιγραφή της υλοποίησης και των ενεργειών του αναδόχου της Β φάσης δεν αναφέρεται πουθενά η απαίτηση ανάπτυξης αυτού του συστήματος. Σε περαιτέρω έρευνα που κάναμε και συγκεκριμένα, στην παράγραφο Α3.13 «Πίνακας Παραδοτέων» διαπιστώσαμε ότι το Π2.4 παραδοτέο (δηλαδή το παραδοτέο της ανάπτυξης συστήματος εξ απόστασης εκπαίδευσης) απουσιάζει από τον πίνακα παραδοτέων. Επ αυτής της διαπίστωσης παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την συμμετοχή ή την απουσία του παραδοτέου Π2.4 από το περιεχόμενο των απαιτήσεων της διακήρυξης." Απάντηση 2 η : Το παραδοτέο Π2.4 «Ανάπτυξη Συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» δεν υπάρχει στον συγκεντρωτικό πίνακα των παραδοτέων της παραγράφου Α3.13 εκ παραδρομής, αν και αποτελεί μέρος των παραδοτέων του έργου. Η περιγραφή των απαιτήσεων του συγκεκριμένου παραδοτέου περιγράφονται τόσο στη σελίδα 23 παράγραφο Α2.1 συνοπτικά, όσο και στην παράγραφο Α3.4.5 «Λειτουργική Ενότητα Κεντρικού Κέλυφους - Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διάχυσης Πληροφοριών, Κατάρτισης και Έξυπνης Εξειδίκευσης», όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή. Ερώτηση 3 η : "Στο Μέρος Α της διακήρυξης «Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου» και συγκεκριμένα, στην παράγραφο Α αναφέρεται ότι ο τίτλος και το αντικείμενο της φάσης Δ είναι η «Δοκιμαστική και Παραγωγική Λειτουργία». Στην παράγραφο Α4.2 εκτός της δοκιμαστικής και παραγωγικής λειτουργίας αναφέρεται και η προσθήκη της πιλοτικής λειτουργίας. Επ αυτού θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν η αναφορά της πιλοτικής λειτουργίας αναφέρεται λανθασμένα στην παράγραφο Α4.2." Απάντηση 3 η : Η πιλοτική λειτουργία αναφέρεται εκ παραδρομής στην παράγραφο Α4.2. Η παράγραφος Α4.2 έχει τίτλο «Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Παραγωγικής Λειτουργίας». Ερώτηση 4 η : "Με την ανάγνωση των προδιαγραφών και απαιτήσεων της εκπαίδευσης (βλ. παράγραφο Α4.1 του Μέρους Α της διακήρυξης), διαπιστώσαμε ότι απαιτείται η εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών 2

3 σε επίπεδο ομάδων και συγκεκριμένα, για ένα (1) μήνα. Σε περαιτέρω ανάγνωση των προδιαγραφών της εκπαίδευσης και ειδικότερα, για την κατάρτιση της απαιτούμενης συμμόρφωσης, διαπιστώσαμε ότι ελλείπουν τα αριθμητικά προβλεπόμενα δεδομένα του αριθμού των χρηστών καθώς και του αριθμού των διαχειριστών ώστε να δημιουργήσουμε τις ομάδες και να προσφέρουμε τον συνολικό αριθμό των ωρών. Επ αυτού παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων εκπαιδευόμενων χρηστών και διαχειριστών καθώς και τον οριακό αριθμό των εκπαιδευομένων ανά ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τις ομάδες καθώς και τις προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών. Επιπλέον, στις προδιαγραφές της εκπαίδευσης δεν γίνεται καμιά αναφορά απαίτησης για τη χρήση του υπό ανάπτυξη λογισμικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επ αυτού θα πρέπει να μας διευκρινίσετε την συμμετοχή ή την μη συμμετοχή του ανωτέρου λογισμικού στην εξ απόστασης εκπαίδευση." Απάντηση 4 η : Ο ακριβής αριθμός εκπαιδευόμενων είναι 30, οι οποίοι αναλύονται σε 6 διαχειριστές συστήματος (από ένας για καθένα από τους εταίρους, ΔΚΠ και 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), και 24 χρήστες (από 4 για καθένα από τους εταίρους, ΔΚΠ και 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις). Ο οριακός αριθμός των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα είναι 5, ώστε οι 6 ομάδες που προκύπτουν να αναπτύσσονται χωρικά στους 6 εταίρους της Πράξης, ΔΚΠ και 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους οποίους και θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Επίσης, σύμφωνα με το μέρος Β της διακήρυξης, παράγραφος Β2.6, η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (εκτός των άλλων) κατ ελάχιστον δύο (2) υπεύθυνους εκπαίδευσης. Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτή δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με την εκπαίδευση χρηστών που αναλύεται παραπάνω. Ισχύουν όσα απαντήθηκαν παραπάνω στην Παρατήρηση 2. Ερώτηση 5 η : "Στην παράγραφο Α3.12 «Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου» του Μέρους Α της διακήρυξης, αναφέρεται ως φάση Β «Εγκατάσταση Εφαρμογών, Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Δοκιμαστική Λειτουργία». Στην επιμέρους υπο-παράγραφο Α και συγκεκριμένα, στον τίτλο της φάσης Β καθώς και στις περιγραφόμενες εργασίες δεν γίνεται καμιά αναφορά για τη δοκιμαστική λειτουργία. Επ αυτού θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν στον τίτλο και στις εργασίες της φάσης Β θα συμμετέχουν και οι εργασίες της δοκιμαστικής λειτουργίας. Εάν συμμετέχουν, τότε κακώς γίνεται επαναληπτική αναφορά της δοκιμαστικής λειτουργίας στις εργασίες της τέταρτης φάσης." Απάντηση 5 η : Ισχύει η ίδια απάντηση με την αντίστοιχη της Ερώτησης 1. Ερώτηση 6 η : "Στην παράγραφο Α «Φάση Β Εγκατάσταση Εφαρμογών και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων» και συγκεκριμένα, στα παραδοτέα, αναφέρεται η απαίτηση παράδοσης του παραδοτέου Π2.4 «Ανάπτυξη Συστήματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Στις επιμέρους περιγραφές της ανωτέρου φάσης δεν γίνεται καμιά αναφορά περί ανάπτυξης του ανωτέρου συστήματος. Επίσης, στην παράγραφο Α3.13 «Πίνακες Παραδοτέων» δεν γίνεται καμιά αναφορά ή μνημόνευση του παραδοτέου Π2.4. Πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν το συγκεκριμένο παραδοτέο άστοχα εντάχθηκε στη φάση Β ή εάν αυτό αποτελεί μέρος της ανάπτυξης του αντικειμένου του έργου και θα πρέπει να αναπτυχθεί και να παραδοθεί στην φάση Β." Απάντηση 6 η : Ισχύει η ίδια απάντηση με την αντίστοιχη της Ερώτησης 2. 3

4 Ερώτηση 7 η : "Στην παράγραφο Α «Φάση Δ Δοκιμαστική και Παραγωγική Λειτουργία» αναφέρονται οι υπηρεσίες της δοκιμαστικής και παραγωγικής λειτουργίας. Στην παράγραφο Α4.2 της διακήρυξης αναφέρεται ως τίτλος «Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας». Επ αυτής της ασάφειας, θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν οι ανωτέρω τίτλοι των ζητούμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν ή μη τις εργασίες της πιλοτικής λειτουργίας." Απάντηση 7 η : Ισχύει η ίδια απάντηση με την αντίστοιχη της Ερώτησης 3. Ερώτηση 8 η : "Στην παράγραφο Α5.4 «Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης» και ειδικότερα, στις περιεχόμενες προδιαγραφές, δεν γίνεται καμιά αναφορά απαιτήσεων για τη διαχείριση των κινδύνων. Αντιθέτως, γίνεται αναφορά απαιτήσεων για το σχέδιο διαχείρισης και ποιότητας έργου. Επ αυτής της ασάφειας, ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν στις πραγματικές απαιτήσεις σας εντάσσονται οι προβλέψεις για τη διαχείριση των κινδύνων καθώς και της διαχείρισης της ποιότητας." Απάντηση 8 η : Ναι, στις πραγματικές απαιτήσεις της παραγράφου Α5.4 «Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης» εντάσσονται οι προβλέψεις για την διαχείριση κινδύνων καθώς και της διαχείρισης της ποιότητας. Ερώτηση 9 η : "Στην παράγραφο Α2.4 «Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου» και συγκεκριμένα, στον πίνακα της σελίδας 29 της διακήρυξης, αναφέρεται ως σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης της ευχρηστίας του λογισμικού τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας. Σύμφωνα με τις περιγραφές των φάσεων δεν γίνεται καμιά αναφορά υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας. Επί του σημείου αυτού πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν άστοχα περιγράφεται η «πιλοτική λειτουργία» στον πίνακα της σελίδας 29 ή εάν η υπηρεσία αυτή συμμετέχει ως περιεχόμενη λειτουργία σε κάποια από τις περιγραφόμενες φάσεις του έργου." Απάντηση 9 η : Η πιλοτική λειτουργία αναφέρεται εκ παραδρομής στον πίνακα της σελίδας 29. Ερώτηση 10 η : "Στην παράγραφο Α2.4 «Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου» και συγκεκριμένα, στον πίνακα της σελίδας 29 της διακήρυξης, αναφέρεται ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας την ευχρηστία του λογισμικού και του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες του παρόντος έργου, δεν υφίστανται καμία απαίτηση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού." Απάντηση 10 η : Ο «εξοπλισμός» που αναφέρεται στον πίνακα της σελίδας 29 έγινε εκ παραδρομής. Ερώτηση 11 η : "Στην παράγραφο Α2.1 «Αντικείμενο του Έργου» και συγκεκριμένα, στην σελίδα 23 του Μέρους Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι «για τη συγκεκριμένη δράση, θα αναπτυχθεί σύστημα εξ απόστασης μάθησης (e-learning) το οποίο θα παρέχεται από το κέλυφος στους χρήστες». Σε περαιτέρω ανάγνωση των προδιαγραφών του κελύφους, δεν παραθέτετε καμιά απαίτηση ανάπτυξης του εν λόγο λογισμικού. Πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν η εν λόγο απαίτηση εντάσσεται στις απαιτήσεις ανάπτυξης του κελύφους." Απάντηση 11 η : Ισχύει η ίδια απάντηση με την αντίστοιχη της Ερώτησης 2. 4

5 Ερώτηση 12 η : "Προσδιορίστε αν απαιτείται η προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης-αδειών έτοιμου λογισμικού (σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητή εφαρμογών / διαδικτύου, GIS server κ.λ.π). Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν απαιτείται η προμήθεια των προαναφερόμενων αδειών, διευκρινίστε αν η προτεινόμενη λύση πρέπει υποχρεωτικά να αξιοποιεί τα αναφερόμενα, στην παράγραφο Α της διακήρυξης, έτοιμα λογισμικά και κατά πόσο υφίστανται οι απαραίτητες άδειες." Απάντηση 12 η : Όχι, δεν απαιτείται η προμήθεια των απαραιτήτων για την λειτουργία της προτεινόμενης λύσης αδειών ετοίμου λογισμικού. Οι απαραίτητες άδειες θα προμηθευτούν από το ΔΚΠ στα πλαίσια του διαγωνισμού του Υποέργου 1. Αυτές περιλαμβάνουν: 1. Λογισμικό βάσης δεδομένων (1 άδεια) 2. Server OS Συστημάτων Data Center (4 άδειες) 3. Λογισμικό GIS (3 άδειες) 4. Web Internet Map Server - Data Center (1 άδεια) 5. Λογισμικό Ασφαλείας Data Center (4 άδειες) Ερώτηση 13 η : "Να διαμορφωθεί κατάλληλα το κείμενο της παραγράφου Α σελίδα 71 της διακήρυξης όπου αναφέρεται «Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρεί δεδομένα περιγραφικά αλλά και γεωχωρικά σε μορφή συμβατή με την spatial SQL έτσι ώστε τα δεδομένα αυτά να καταχωρούνται στην κεντρική βάση δεδομένων, τύπου Microsoft SQL server, είτε σε πραγματικό είτε ετεροχρονισμένα (batch processing)», ώστε να μην υφίσταται δέσμευση σε συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, αποκλείοντας άλλες ισοδύναμες και εξίσου λειτουργικές, για την κάλυψη των αναγκών του έργου. " Απάντηση 13 η : Δεν υφίστανται καμία σχετική δέσμευση στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένου λογισμικού. Προς αυτήν την κατεύθυνση το παραπάνω κείμενο αναφέρει «στην κεντρική βάση δεδομένων, τύπου Microsoft SQL server». Ερώτηση 14 η : "Στην παράγραφο Α.3.5. της διακήρυξης και συγκεκριμένα στη σελίδα 75, γίνεται αναφορά σε λογισμικό virtualization. Διευκρινίστε κατά πόσο - στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού - απαιτείται η προμήθεια του ανωτέρω λογισμικού." Απάντηση 14 η : Όχι, δεν απαιτείται η προμήθεια του ανωτέρου λογισμικού στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Η προμήθειά του περιλαμβάνεται στα πλαίσια άλλου διαγωνισμού. Ερώτηση 15 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών σελ. 74, Α1.2.4 Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σελ , Συνοπτικά στοιχεία Πράξης σελ. 8 Στη σελ. 74 αναφέρεται «Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης μετεγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο Data Center επιλέξει η αναθέτουσα αρχή ή στο Cloud του Δημοσίου Τομέα όταν αυτό υλοποιηθεί». 5

6 Παράλληλα στην σελ. 8 του Μέρους Α διαβάζουμε σχετικά με το Υποέργο 1 της παρούσας Πράξης ότι το αντικείμενο του αφορά «στην προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού». Επίσης στην παρ Α1.2.4 αναλύεται η υφιστάμενη υποδομή ΤΠΕ του Φορέα. Η ερώτηση αφορά την φιλοξενία του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. 1) Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας σε αναγνωρισμένο Data Center της επιλογής του? 2) Το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα φιλοξενηθεί στις υποδομές που θα προκύψουν από την προμήθεια του Υποέργου 1? 3) Το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα φιλοξενηθεί στις υφιστάμενες υποδομές του φορέα? Εάν υφίσταται το 2 θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά να ορίσει τις προδιαγραφές των εξυπηρετητών που επιθυμεί ή αυτές έχουν ήδη οριοθετηθεί? Εάν υφίσταται το 3 μπορείτε να μας διευκρινίσετε πόσα και ποια από τα αναφερόμενα Host & Virtual machines θα διαθέτουν για τις ανάγκες του έργου?" Απάντηση 15 η : Το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα φιλοξενηθεί στις υποδομές που θα προκύψουν από την προμήθεια του Υποέργου 1. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές υπάρχουν στο αντίστοιχο Τεύχος Διακήρυξης στον ιστότοπο του ΔΚΠ Ερώτηση 16 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α3.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου σελ. 37. Ζητείτε το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα να υποστηρίζει Single Sign-On πρόσβαση (SSO). Η συγκεκριμένη υποδομή θα αναπτυχθεί, από τον υποψήφιο ανάδοχο, αποκλειστικά για το παρόν έργο ή υπάρχει ήδη υποδομή SSO στο υπάρχον Portal ή/και σε άλλα σχετικά έργα του Φορέα με τα οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί?" Απάντηση 16 η : Το συγκεκριμένο σύστημα θα αναπτυχθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο για το παρόν έργο, αλλά δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον, στα πλαίσια της επεκτασιμότητας του έργου. Ερώτηση 17 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση σελ 77. Στην σελ 77 αναφέρεται «Ειδικότερα η πρόσβαση στις υπηρεσίες ακολουθεί την εξής κλιμάκωση: 3. Περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, με την δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων με την μορφή μηνυμάτων SMS». Επίσης «Παράλληλα, εφόσον η κάθε επιχείρηση έχει δώσει τη συγκατάθεσή της να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία για την ενημέρωσή της θα παρέχεται δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων SMS ή s με σύντομο κείμενο». Και τέλος «Συνεπώς, το σύνολο της πληροφορίας θα είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, SMS, και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και smartphones.» Παράλληλα στην παρ. Α3.4.5 σελ αναφέρεται «Ο χρήστης με την δημιουργία λογαριασμού και καταχωρώντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, , τηλέφωνο, άξονες ενδιαφέροντος, γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος, κ.α.) θα έχει τη δυνατότητα διαμέσου της Πύλης Διεπαφής του Συστήματος Συστημάτων και των προσωποποιημένων υπηρεσιών οι χρήστες θα λαμβάνουν προδραστικές έκτακτες 6

7 ειδοποιήσεις ενημερώσεις στο προσωπικό τους και στο κινητό τους τηλέφωνο σχετικά με: Έκτακτες καταστάσεις και συμβάντα, Προσκλήσεις για την παροχή εθελοντικής υποστήριξης σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, Αναβάθμιση Δεδομένων και Συστημάτων που χρησιμοποιεί ο χρήστης» Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να προσφέρει και πλατφόρμα αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms, push notifications)? Εάν ναι θα πρέπει να την διασυνδέσει με άλλα υποσυστήματα παρέχοντας και σχετικό API?" Απάντηση 17 η : Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να παραχθεί και να προσφερθεί πλατφόρμα αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφερθεί η διαδικασία-υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων. Ερώτηση 18 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Συνοπτικά στοιχεία της Πράξης σελ. 10 Αναφέρεται: «(Γ) στη συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα του Group On Earth Observations (GEO)» Σε ποιο σημείο υπάρχουν τα πρότυπα αυτά δημοσιευμένα με ανοιχτή πρόσβαση? Μπορείτε να μας τα χορηγήσετε?" Απάντηση 18 η : Το i-bec αποτελεί μέλος του GEO (http://www.earthobservations.org/index.php), μια εθελοντική συνεργασία που αποτελείται από 89 χώρες και 77 συμμετέχοντες οργανισμούς που συντονίζουν τις προσπάθειες για την οικοδόμηση του GEOSS. Ως «σύστημα των συστημάτων» το GEOSS επιδιώκει να συνδέσει τα υπάρχοντα και τα σχεδιαζόμενα συστήματα παρατήρησης σε όλο τον κόσμο και θα στηρίξει την ανάπτυξη νέων συστημάτων, όπου υπάρχουν επί του παρόντος κενά, με σκοπό την παροχή βασικών στοιχείων για να βοηθήσει τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σε εννέα Περιοχές Κοινωνικού Οφέλους: τις καταστροφές, την υγεία, την ενέργεια, το κλίμα, το νερό, τον καιρό, τα οικοσυστήματα, τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα. Το ΔΚΠ διαχειρίζεται τη δομή και την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων που δημιουργεί, καθώς αποτελούν τη βάση για την αειφορική χρήση των περιβαλλοντικών δεδομένων, και θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα διεθνή πρότυπα έτσι όπως έχουν καθοριστεί από τη Διακυβερνητική Ομάδα Παρατήρησης της Γης [Group on Earth Observations (GEO)] των Ηνωμένων Εθνών και από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSPIRE Directive). Καθότι το εγχείρημα είναι σε αρχικό στάδιο, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές θα βρείτε στο Data Sharing Working Group (DSWG) Ερώτηση 19 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α σελ. 67 Αναφέρεται: «Το σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες» και ακολουθεί η αναφορά στην παροχή υπηρεσιών ανά καλλιέργεια. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ποιες καλλιέργειες απαιτείται η παροχή της κάθε υπηρεσίας." Απάντηση 19 η : Οι καλλιέργειες ενδιαφέροντος εξαρτώνται από τους χρήστες ανάλογα με την περιοχή. Δεν προδιαγράφονται συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ερώτηση 20 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α σελ. 70 Αναφέρεται: «οι κατά τόπους γεωπόνοι θα προμηθευτούν εργαλειοθήκη πεδίου». 7

8 Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιες συσκευές περιλαμβάνονται στην παραπάνω εργαλειοθήκη, δεδομένου ότι οι συσκευές αυτές πρέπει να συλλέγουν δεδομένα και να τα καταχωρούν στη βάση δεδομένων. Σε ποιο σημείο υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω συσκευών δημοσιευμένες με ανοιχτή πρόσβαση?" Απάντηση 20 η : Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω συσκευών περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο Τεύχος Διακήρυξης προμηθειών του Υποέργου 1, στον ιστότοπο του ΔΚΠ Τα όργανα μέτρησης στα οποία γίνεται αναφορά μετράνε σημειακά, ενώ τα αποτελέσματα είναι είτε νούμερα είτε κείμενα. Οι κατά τόπους γεωπόνοι θα σημειώνουν τα αποτελέσματα, και στη συνέχεια θα πληθυσμώνουν τη βάση δεδομένων. Ερώτηση 21 η : "Παραπομπή στο Τεύχος Διακήρυξης: Α σελ. 71 Αναφέρεται: «Βασικό τμήμα της πληθύσμωσης της γεωγραφικής βάσης δεδομένων αποτελεί η απαραίτητη προεργασία φωτοερμηνείας και ψηφιοποίησης των καλλιεργειών με την επαλήθευση δεδομένων πεδίου και θα συνδέεται με τον απαραίτητο εξοπλισμό πεδίου ώστε η εργασία επαλήθευσης εκτάσεων και καλλιεργειών να είναι ακριβής και αξιόπιστη». Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι παραπάνω εργασίες αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του παρόντος έργου." Απάντηση 21 η : Όχι, οι παραπάνω εργασίες ΔΕΝ αποτελούν συμβατικό αντικείμενο του παρόντος έργου. Αποτελούν αντικείμενο της αυτεπιστασίας της Πράξης που θα υλοποιηθεί από το ΔΚΠ. Ερώτηση 22 η : "Στη σελίδα 47 του Μέρους Α αναφέρεται ότι «...που θα πρέπει να αποθηκεύονται στα πλαίσια του προγράμματος είναι οι εξής: Τηλεμετρικά δεδομένα». Σε σχέση με τα τηλεμετρικά δεδομένα, θα μας δοθεί πρόσβαση στην βάση δεδομένων αποθήκευσής τους ή θα μας δοθεί εναλλακτικός μηχανισμός πρόσβασης σε αυτά?" Απάντηση 22 η : Για το στάδιο της ανάπτυξης του λογισμικού θα δοθεί ένα πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων, και στη συνέχεια όταν εγκατασταθούν τα λογισμικά θα γίνει σύνδεση με τη βάση. Ερώτηση 23 η : "Στη σελίδα 48 του Μέρους Α αναφέρεται ότι «θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων μέσω ειδικευμένων λογισμικών που θα προμηθευτούν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.» Τα εν λόγω ειδικευμένα λογισμικά αποτελούν υποχρέωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή όχι? Αν ΝΑΙ ποια είναι αυτά?" Απάντηση 23 η : Τα εν λόγω ειδικευμένα λογισμικά ΔΕΝ αποτελούν υποχρέωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ερώτηση 24 η : "Στην σελίδα 71 του Μέρους Α αναφέρεται ότι «καταχωρούνται στην κεντρική βάση δεδομένων, τύπου Microsoft SQL Server». Η χρήση του Microsoft SQL Server είναι δεσμευτική για το Υποσύστημα Απομακρυσμένης Καταχώρηση Δεδομένων Τ.Ε.4? Αν ΝΑΙ θα πρέπει και η Κεντρική Βάση Δεδομένων (σελίδα 40 Μέρους Α) να είναι Microsoft SQL Server?" Απάντηση 24 η : Ισχύει η ίδια απάντηση με την αντίστοιχη της Ερώτησης 13. 8

9 Ερώτηση 25 η : "Στο Μέρος Γ «Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης» της διακήρυξης, οι αναφερόμενοι παράγραφοι στην στήλη των προδιαγραφών φέρουν λανθασμένες παραπομπές. Για παράδειγμα στη στήλη προδιαγραφή του πίνακα της «πύλης Διεπαφής», η αναφερόμενη παράγραφος παραπομπής Α3.2.1 είναι λάθος. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση των παραγράφων παραπομπής στο σύνολο των πινάκων συμμόρφωσης." Απάντηση 25 η : Ακολουθούν οι πίνακες συμμόρφωσης διορθωμένοι. 9

10 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Πύλη Διεπαφής Α3.4.1 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.2 Υποσύστημα Κεντρικής Βάσης Δεδομένων που Α3.4.2 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.3 Υποσύστημα Λήψης και Διάχυσης Δεδομένων και Υπηρεσιών που Α3.4.3 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.4 Υποσύστημα Διαδικτυακού Χάρτη Διαχείρισης Δεδομένων (GEO Data Manager Internet Map Server) που Α3.4.4 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.5 Υποσύστημα Διάχυσης Πληροφοριών, Κατάρτισης και Έξυπνης Εξειδίκευσης που Α3.4.5 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Πρωτογενών Δεδομένων Τομεακής Εφαρμογής 1 που Α3.4.6 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.7 Υποσύστημα Προστασίας Αγροτικών Εκτάσεων από Ρύπανση Τομεακής Εφαρμογής 1 που περιγράφονται στην παράγραφο Α3.4.7 του Μέρους Α της διακήρυξης NAI 10

11 C3.8 Υποσύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Κρίσιμων Περιστατικών και Επικίνδυνων Φαινομένων Τομεακής Εφαρμογής 1 Α3.4.8 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.9 Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εξοπλισμού και Μέσων Αντιμετώπισης Ρύπανσης Τομεακής Εφαρμογής 1 που Α3.4.9 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.10 Υποσύστημα Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων και Φορέων Τομεακής Εφαρμογής 1 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.11 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Νερού Τομεακής Εφαρμογής 2 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.12 Υποσύστημα Απασφαλμάτωσης και Αποθήκευσης Πρωτογενών Δεδομένων Τομεακής Εφαρμογής 2 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.13 Υποσύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Λήψης Απόφασης Τομεακής Εφαρμογής 2 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.14 Υποσύστημα G2 Εδαφικών Πόρων Τομεακής Εφαρμογής 2 που περιγράφονται στην παράγραφο Α του Μέρους Α της διακήρυξης ΝΑΙ 11

12 C3.15 Υποσύστημα Διαχείρισης Πρωτογενών Δεδομένων Τομεακής Εφαρμογής 3 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.16 Υποσύστημα Χωροχρονικής Διαχείρισης Γεωργικών Εισροών Τομεακής Εφαρμογής 3 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.17 Υποσύστημα Αξιολόγησης Δεδομένων και Επικαιροποίησης των Κ.Ο.Γ.Π. Τομεακής Εφαρμογής 4 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.18 Υποσύστημα Ανάλυσης Τάσεων Δεικτών Τομεακής Εφαρμογής 4 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.19 Υποσύστημα Απομακρυσμένης Καταχώρησης Δεδομένων Τομεακής Εφαρμογής 4 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.20 Υποσύστημα Δικτύωσης Αγροτικών Επιχειρήσεων Τομεακής Εφαρμογής 4 που Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.21 Υποσύστημα Αγροπεριβαλλοντικών Αναφορών Τομεακής Εφαρμογής 4 που περιγράφονται στην παράγραφο Α του Μέρους Α της διακήρυξης ΝΑΙ 12

13 C3.22 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.23 Διαλειτουργικότητα Α3.6 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.24 Λογισμικό Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.25 Πληροφορίες / Δεδομένα / Περιεχόμενο Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.26 Μεταδεδομένα / Τεκμηρίωση / Συνοδευτικό Υλικό Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.27 Γεωχωρικά Δεδομένα / Δημόσια Πληροφορία / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.28 Ευθύνη Αναδόχου Α του Μέρους Α της διακήρυξης C3.29 Τεχνικές Υποχρεώσεις NAI 13

14 που περιγράφονται στις παραγράφους Α3.1, Α3.2, Α3.3 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.30 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α3.7 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.31 Ανοιχτά Δεδομένα Α3.8 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.32 Ανοιχτά Πρότυπα Α3.8 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.33 Ασφάλεια Α3.9 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.34 Ευχρηστία Συστήματος Α3.10 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.35 Προσβασιμότητα Α3.11 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.36 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που περιγράφονται στην παράγραφο NAI 14

15 Α4.1 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.37 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.2 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.38 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Διατήρησής της κατά την Εγγύηση Α4.3 του Μέρους Α της διακήρυξης C3.39 Υπηρεσίες Τήρησης Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών που περιγράφονται στην παράγραφο Α4.4 του Μέρους Α της διακήρυξης NAI Για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης 15

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Φοιτητολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα