Nowenna do św. Józefa i inne modlitwy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nowenna do św. Józefa i inne modlitwy"

Transcript

1 Nowenna do św. Józefa i inne modlitwy Wprowadzenie Święty Józef Oblubieniec z rodu Dawida i mąż sprawiedliwy (Mt 1,19-20; Łk 1,27) z woli Bożej przeczysty małżonek NMP i Jej opiekun, a tym samym przybrany Ojciec i Żywiciel Syna Bożego. Zajmuje więc określone miejsce w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Ponieważ księgi Nowego testamentu niewiele mówią o Św. Józefie, dlatego pisma apokryficzne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa usiłowały uzupełnić wiadomości o Żywicielu Pańskim, lecz oparły je wyłącznie na domysłach, nieraz fantastycznych. Świadczą jednak o głębokim szacunku dla Niego. Od końca VIII w. kult Św. Józefa zaczął przybierać formy liturgiczne: ustanawiano obchody ku Jego czci, układano modlitwy brewiarzowe i formularze mszalne. Od XVI w. (Pius V) istnieje główna uroczystość ku czci Św. Józefa obchodzona 19 marca w całym Kościele. Od 1621 roku uroczystość ta (Grzegorz XV) należała do świąt obowiązujących. Wraz z rozwojem bractw Św. Józefa powstawały coraz to nowe nabożeństwa ku Jego czci, takie jak: septenna, nowenna, marcowe, środowe, nieustającej czci, godzinki, litanie, pieśni. Poświęcano Mu Kościoły, ołtarze, obrazy, figury. Rozwój kultu Św. Józefa osiągnął swój szczyt w XVII i XVIII wieku. Potem, z różnych przyczyn zaczął powoli zanikać. Papież Pius IX zwrócił uwagę na Św. Józefa jako patrona rodzin, małżeństw, robotników, młodzieży i dzieci. Ogłosił Go Patronem Kościoła powszechnego. Czczony jest również jako patron dobrej śmierci. Pius XII ustanowił święto Józefa Robotnika. Jan XXIII polecił Mu zainaugurowany przez siebie Sobór powszechny Watykański II. Święty Józef uczy życia z Chrystusem na codzień; uczy Życia z Chrystusem i dla Jego chwały; uczy delikatności względem kobiet i wzorowego życia rodzinnego, opartego na wzajemnej miłości, szacunku, życzliwości i dobroci. Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i - o ile można wywnioskować z przekazu biblijnego - prawym i dobrym człowiekiem.pisze tak wprost Łukasz. O tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł - nie wiadomo. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził pośród zasadzek życiowych. To jego wybranie jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem wyjątkowym. Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg przydał". Prawdopodobnie w czasach Jezusa było bardzo popularne, i do dzisiaj jego popularność nie zmalała ze względu na św. Józefa. Ikonografia przedstawia Józefa jako starca, jednak najprawdopodobniej był młodzieńcem w pełni urody i sił. Może ze względu na jego opiekuńczość uważany jest za szczególnego patrona umierających i dobrej śmierci (chociaż niektórzy twierdzą, że to dlatego, że umarł na rękach Jezusa i Maryi). Wiele krajów obrało sobie też Józefa za patrona, m.in. Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Meksyk, Filipiny, Bawaria, Rosja, Peru, Tyrol, Styria, Karyntia. Podobnie uczyniło też wiele diecezji i miast: np. diecezja włocławska, Kalisz. Św. Józef Oblubieniec jest też za patronem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji chińskich, sprawiedliwości społecznej, małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali,

2 stolarzy, kołodziejów, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych; wzywany w przypadku chorób oczu, w pokusach, w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacji braku dachu nad głową. Kościół ustanowił dwa święta ku czci św. Józefa - jedno z nich: Józefa Rzemieślnika - obchodzone jest w dniu święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej utrzymaniu, a pośrednio pracy w życiu człowieka. Święto to po raz pierwszy spotykamy już w IV wieku, a na Zachodzie zaczęło się przyjmować od VIII wieku. Dopiero jednak Pius XII w 1955 roku ustalił, że będzie to święto Józefa Pracownika i wyznaczył datę na 1 maja. W Polsce kult św. Józefa datuje się od XI/XII wieku. Już wtedy w Krakowie obchodzone było pod datą 19 marca. W tym dniu dzisiaj czcimy św. Józefa Oblubieńca. Św. Józef był człowiekiem szczęśliwym. "Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu (Ps 40,5). O ileż bardziej szczęśliwy jest ten, w kim sam Bóg złożył swoją nadzieję i ufność! A to właśnie św. Józefowi Bóg zaufał, zawierzając mu swego Syna, Miłosiernego Jezusa i Maryję Dziewicę - Matkę Miłosierdzia. Przypatrując się bliżej św. Józefowi zaczynamy dostrzegać też ogromne zaufanie, jakim Bóg chce i potrafi obdarzyć człowieka. Św. Józef, przy całej wyjątkowości swej roli w historii świata, nie jest wyjątkiem. Proszę, rozejrzyj się wokół... Lecz nie patrz zbyt daleko! Pomyśl - o sobie, o mnie, który piszę te słowa... Czyż Bóg nie zaufał ogromnie także Tobie... i mnie? W swoim niezgłębionym miłosierdziu zawierzył - Tobie i mnie - swój Kościół, sakramenty... A przecież Kościół to nie jakaś instytucja czy organizacja - to Ciało Chrystusa! (por. Rz 12,5; Kol 1,24) Podobnie sakramenty, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa (por. KKK, 1116). Tobie i mnie Bóg zwierzył też misję głoszenia swego nieskończonego Miłosierdzia, które najdoskonalej objawił w swym Wcielonym Słowie - Jezusie Chrystusie. Patrząc, więc na św. Józefa, jak płaszczem swej troski, miłości, uwagi, ofiarnego życia i opieki otacza Maryję oraz spoczywającego w Jej objęciach Jezusa pomyśl, że tak samo Twojej i mojej trosce, miłości, uwadze, ofiarności oraz opiece Bóg powierza Słowo Miłosierdzia na progu Trzeciego Tysiąclecia. Niech święty Józef wstawia się u Miłosiernego Jezusa za Ciebie, za mnie, za całą naszą Rodzinę, za Kościół i świat cały...

3 Nowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne, popularne jest w Kościele od XVII w. Jedną z pierwszych była nowenna do św. Józefa. Bezgraniczne zaufanie do św. Józefa jako pośrednika u Boga miała św. Teresa od Jezusa: "Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie się jemu polecając (..J Nie pamiętam bym kiedykolwiek, aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył (..) Kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia przekona się, jak dobra i pożyteczna to rzecz, polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i czcić go nabożeństwem" (Dzieła,104,106). Porządek nowenny do Świętego Józefa NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 1. Na rozpoczęcie każdego nabożeństwa nowenny można zaśpiewać pieśń ku czci Św. Józefa. Pieśni do Świętego Józefa Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć 1. Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg. 2. On w świętości i czystości, po Maryi pierwszym był, Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił. Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg. 3. Na swym łonie, jak na tronie Króla niebios Józef niósł, W Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus przy Nim rósł. Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg. 4. Z Jego ręki, wznosząc dzięki, Nasz Zbawiciel pokarm brał, I Piastuna, Opiekuna, Bóg Wcielony Ojcem zwał. Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg, Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg. O Józefie ukochany 1. O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł; Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód, Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud! Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask, by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask 2. Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był, My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył, Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu, Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu. Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask, by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask

4 Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa 1. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna; Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie zginie. 2. Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe; Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa, opiekuna mego. Przy sobie. 3. Ustąpcie, szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy, Że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało. Nie zginę. 4. Gdy mi jest Józef ulubiony, obrońcą od każdej złej strony, On mnie z swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie. 5. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, A w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich skasowanie przy śmierci. Józefie, Święty Patronie 1. Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń; Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń. Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat! O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat. Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej; Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej! 2. O, zleć nas Zbawcy naszemu, któregoś Piastunem był, I prowadź ku Niemu, do cnoty dodawaj sił. Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat! O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat. Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej; Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej! 3. Niech w sercach naszych przebywa Bóg Jezus z Maryją wraz, Niech grzech od nich nie odrywa przez wszystek żywota czas. Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat! O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat. Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej; Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej! 2. Módlmy się: O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny Następuje przedstawianie próśb w ciszy lub też głośno wyliczając prośby i dziękczynienia, jak to ma miejsce w nabożeństwach nowennowych. 4. Modlitwa na poszczególne dni nowenny. Dzień pierwszy (10 marca) Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. Dzień drugi (11 marca) Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłoscią, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością.

5 Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła. Dzień trzeci (12 marca) Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia. Dzień czwarty (13 marca) Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania. Dzień piąty (14 marca) Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne. Dzień szósty (15 marca) Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu. Dzień siódmy (16 marca) Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii. Dzień ósmy (17 marca) Święty Józefie, Potężny nasz Patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów. Dzień dziewiąty (18 marca) Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. 5. Modlitwa do Świętego Józefa Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

6 6. Litania do Świętego Józefa Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Ustanowił Go panem domu swego. W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. P.: Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. W.: Amen. 7. Na zakończenie można odprawić krótkie nabożeństwo eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, chwila adoracji i błogosławieństwo. 8. Pieśń do Świętego Józefa

7 Modlitwa wstępna Nowenna przed Uroczystością św. Józefa a. Duchu Święty Boże, ofiaruję Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją, na podziękowanie za wszystkie dary i łaski przez przyczynę św. Józefa, naszego patrona i opiekuna otrzymane. Proszę pokornie, abym teraz otrzymał tę łaskę, o którą pokornie proszę w tej nowennie - jeżeli to zgodne jest z wolą Twoją i zbawieniem mej duszy. Amen. b. Bądź pozdrowiony św. Józefie łaskami Bożymi napełniony - Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany - Jezus. Święty Józefie, ojcze i opiekunie Wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Modlitwy w kolejne dni nowenny Dzień pierwszy (10 marca) Święty Józefie, obrońco Rodziny! Twej opiece została powierzona cała rodzina dzieci Bożych, którą jest Kościół. Broń nas od wszelkich zagrożeń i przyjdź nam z pomocą w nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wiarę, wytrwałość i posłuszeństwo naszej Matce, Kościołowi Świętemu. Amen. Dzień drugi (11 marca) Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, stajemy dziś przed Tobą z usilną prośbą: rozciągnij nad nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen. Dzień trzeci (12 marca) Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś także nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym wszystkie Jego nakazy i życzenia. Amen. Dzień czwarty (13 marca) Święty Józefie, wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen. Dzień piąty (14 marca) Święty Józefie, oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu i modlitwie o dogłębne rozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen. Dzień szósty (15 marca) Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: Sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną" i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu indywidualnym i rodzinnym. Amen. Dzień siódmy (16 marca) Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw odczytać ją wiernie w Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego i tak współdziałać z Chrystusem w dziele zbawiania świata. Pragniemy również w posłuszeństwie doświadczać wolności dzieci Bożych. Amen.

8 Dzień ósmy (17 marca) Święty Józefie, podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc. Podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza innych zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską - aby w ten sposób powstała jedność i harmonia w naszych rodzinach. Niech to będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen. Dzień dziewiąty (18 marca) Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością, szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen. Nabożeństwo 7 śród (niedziel) ku czci świętego Józefa W trakcie nabożeństwa rozpamiętuje się bolesne i radosne chwile w życiu św. Józefa, w takiej kolejności, w jakiej się wydarzyły na kartach Ewangelii. Do tego można dodatkowo odmawiać każdego dnia Ojcze nasz", Zdrowaś Maryjo", Chwała Ojcu". W pierwszą niedzielę rozważamy smutek, jaki ogarnął św. Józefa, kiedy dowiedział się, że Najświętsza Dziewica jest brzemienna i zastanawiał się nad Jej odprawieniem. Jednakże rychło smutek ustąpił wielkiej radości, kiedy anioł oznajmił mu, że powinien pozostać z Maryją, ponieważ Jej dziecię jest Synem Bożym. Jakkolwiek uważał się za niegodnego wykonywania tak wielkiego zadania, jakim było sprawowanie opieki nad Maryją i Jej Dzieckiem, pokornie zaakceptował rolę, jaką Bóg mu przeznaczył do odegrania. Przyczyną drugiego smutku św. Józefa był widok Syna Bożego rodzącego się w nędznych warunkach, jakie panowały w zimnej stajence w Betlejem, ale za chwilę z radością obserwował, jak aniołowie składają pokorne ukłony Dzieciątku, które było Mesjaszem, jak Mędrcy składają hołd Dziecięciu Bożemu, ofiarując Mu złoto, mirrę i kadzidło. Złoto symbolizowało królewską godność Dzieciątka, kadzidło jego boskość, zaś mirra jego naturę ludzką. Po raz trzeci św. Józef cierpiał widząc krew Chrystusa podczas obrzędu obrzezania. Niektórzy wielcy mistycy twierdzą, że zabieg został wykonany przez samego Józefa. Po chwili Józef uradował się, kiedy - zgodnie z poleceniem anioła - nadał dziecięciu imię: Jezus. Czwarty smutek pojawił się na wieść o proroctwie Symeona, zgodnie z którym miecz miał przeniknąć duszę Maryi, ale temu uczuciu towarzyszyła radość świętego, wynikająca z przeświadczenia, iż przeznaczeniem Dziecięcia jest zbawić ludzkość. Dramatycznym wydarzeniem, jakiego doświadczył św. Józef - piątym bolesnym przeżyciem - była pospieszna ucieczka do Egiptu, aby ocalić życie narodzonego Jezusa Chrystusa. I tu jednak smutkowi towa rzyszyła radość na widok pogańskich bałwanów w kraju wygnania, upadających w obecności Jezusa, prawdziwego Boga. Po raz szósty św. Józef zasmucił się, kiedy powróciwszy z wygnania z Dzieckiem i Jego Matką stwierdził, iż jednego okrutnego tyrana zastąpił inny tyran. Ale uradował się na widok Betlejem i zakończył podróż osiedlając się w Nazarecie. Za siódmym razem św. Józef poczuł wielki ból, kiedy dwunastoletni Jezus zniknął na trzy dni, ale ponownie smutek zastąpiła radość, gdy razem z Maryją odnaleźli chłopca w świątyni: był posłuszny i wrócił razem z rodzicami do Nazaretu. Jest to ostatnia wzmianka Józefie; możemy jedynie przypuszczać, że kolejnych - mniej więcej - 18 lat upłynęło pod znakiem radości, towarzyszącej wychowywaniu młodego Chrystusa przez pobożnego świętego, wypełniającego wolę Boga Ojca. Trzydniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa w nagłej potrzebie Najukochańszy Oblubieńcze Maryi, zawsze Dziewicy, najdroższy mój Patronie święty Józefie, do Ciebie się uciekam w tej tak trudnej mojej sprawie, przypominając Ci siedem boleści, którymi było przejęte na ziemi twoje serce. Błagam Cię, racz mi uprosić pożądaną łaskę i pocieszyć przez pamięć na tę radość ducha, gdy Maryja Niepokalana otaczała Cię swoją obecnością i troskliwością przy Twoim skonaniu. Przemów dziś

9 do Niej za mną, aby przez miłość, jaką masz ku Niej, ulitowała się nade mną i pocieszyła mnie w tym nieszczęściu. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Najmiłościwszy Opiekunie Jezusa, naszego Odkupiciela, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci tę moją prośbę. Błagam Cię przez te pociechy, którymi opływało tu na ziemi Twoje serce, kiedy Jezus swą miłosną obecnością otoczył Cię w chwili Twego zgonu. O święty mój Patronie, wy-jednaj mi pożądaną łaskę i przemów za mną do Jezusa, aby przez tę miłość dla Niego, jaką było przepełnione Twoje serce, ulitował się nade mną i pocieszył mnie w tym utrapieniu. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Najmiłościwszy Przedstawicielu Trójcy ziemskiej, mój najdroższy Opiekunie, który jesteś obdarzony w Niebie szczególnymi łaskami, oddaję Ci tę tak ważną dla mnie sprawę prosząc Cię, o święty mój Patronie, przez pamięć na tę wielką chwałę, którą otoczyła Cię Trójca Przenajświętsza po Twoim odejściu z tej doliny płaczu do nieba. Racz mnie Jej przedstawić i uprosić mi tę łaskę, przez wzgląd na najgłębszą cześć, którą Ty Jej oddawałeś tu na ziemi, aby raczyła ulitować się nade mną i pocieszyć mnie w tym moim nieszczęściu. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... TELEGRAM do Świętego Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa nie cierpiąca zwłoki, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach po sobie następujących. MODLITWA Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili, siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... (tu wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, Święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca Świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... dla NN... O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas! Modlitwy do Świętego Józefa Oddanie się pod opiekę Świętego Józefa Jest to modlitwa Świętego Bernarda do Najświętszej Maryi Panny, jedna z wielu przerobionych i przystosowanych do kultu Świętego Józefa. Kult Świętego Józefa rozwijał się bowiem równoległe z kultem Matki Bożej, przejmując niektóre jego formy i teksty. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Modlitwa o opiekę świętego Józefa Papieża Leona XIII Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dzie-

10 wicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa Papieża Św. Piusa X Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa Papieża Jana XXIII O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni. Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi. Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika Papieża Pawła VI Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

11 Pięć westchnień do Świętego Józefa: - Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę - Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym tak jak Ty umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. - Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości. - Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. - Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef! Amen. Szukanie pomocy za wstawiennictwem św. Józefa Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego dla wyjednania łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... (wymienić intencję), dla... Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla Miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... (wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O, św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. O, Józefie, ratuj nas w życiu i w śmierci, ratuj nas w każdym czasie! Pozdrowienie Świętego Józefa Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa o uproszenie cnoty czystości O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie Święty, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie przez ten podwójny, najdroższy, Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachował i sprawił, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

12 Modlitwy różne Koronka ku czci św. Józefa Odmawia się na zwykłym różańcu Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na dużych paciorkach : Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu. Na małych paciorkach : Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. Na zakończenie koronki: Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. W. Módl się za nami, święty Józefie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa. O. Teraz i na wieki. Różaniec ku czci św. Józefa Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków na pamiątkę 60 lat, które święty Józef - według pobożnej tradycji - przeżył na ziemi. Różaniec składa się z 15 części, a każda część z 4 paciorków: jednego białego większego i trzech niebieskich mniejszych. Biały paciorek przypomina nam czystość świętego Józefa, a trzy niebieskie - Jego nieustanne rozmyślanie o rzeczach niebieskich. Tajemnice poszczególnych części Różańca świętego Józefa są takie same, jak Różańca NMP. Przy białym paciorku: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa (któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła). Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (za każdym razem dodaje się inną tajemnicę) Na niebieskich paciorkach: 1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo. Na zakończenie różańca: W. Módl się za nami, święty Józefie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego Najukochańszej Matki i uradowałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego Najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na Jego pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za: Nowenna do Świętego Józefa, Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Kraków 1992 i Pójdźcie do Józefa!, Plinio Maria Solimeo, Kraków 2008

13 Dyrektorium o św. Józefie. Na początku 2003 roku Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dokument zatytułowany Dyrekorium o pobożności ludowej i liturgii. Dokument bardzo szeroko omawia kwestię tzw. pobożności ludowej oraz jej relacji do oficjalnej liturgii Kościoła. W rozdziale VI drugiej części Dyrektorium przedstawione są różne formy pobożności ludowej związanej z kultem świętych. Pośród wspominanych świętych na pierwszy miejscu wymieniony jest św. Józef. Opiekun Jezusa Chrystusa zawsze cieszył się w Kościele kultem odzwierciedlającym jego wielkie i bezpretensjonalne życie. Podobnie jak w życiu ziemskim był człowiekiem prostym i skromnym, pozostającym w cieniu Jezusa i Maryi, takim też pozostał w życiu Kościoła. Posłannictwo św. Józefa. Dyrektorium zaznacza wielkie posłannictwo św. Józefa, który czynnie uczestniczy w tajemnicy dziecięctwa Chrystusa. Jest on nazwany człowiekiem sprawiedliwym oraz Oblubieńcem Maryi, któremu Bóg w swej opatrznościowej mądrości wyznaczył zadanie legalnego wprowadzenia Jezusa do rodu Dawida, z którego miał się narodzić Mesjasz Zbawiciel. W związku z tym św. Józef otrzymał od Boga objawienie o boskim pochodzeniu macierzyństwa Maryi (Mt 1,20-21) oraz został wyznaczony do roli stróża i ojca Jezusa. Przeglądając karty Ewangelii, można powiedzieć, że życie św. Józefa było związane na stałe z dziecięctwem Jezusa, dla którego stanowił on wielki autorytet ojcowski. Mówiąc o pobożności ludowej, nie należy pomijać uniwersalizmu ojcostwa św. Józefa, którego wiernej straży Bóg powierzył życie i młodość Chrystusa. Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza ukazują św. Józefa w chwili wykonywania ojcowskich obowiązków. Zakładają one ojcostwo, które odnosi się do wychowania Jezusa. W tym kontekście Dyrektorium nazywa św. Józefa piastunem lub żywicielem. Wypowiedzi Kościoła na temat ojcostwa św. Józefa mają ścisły związek z tym, co zawarte jest w Ewangeliach. Wspomniany wyżej uniwersalizm ojcostwa św. Józefa można rozszerzyć o zagadnienie opieki św. Józefa nad całym Kościołem, którą papież Pius IX uroczyście ogłosił w dekrecie Quemadmodum Deus z 8 grudnia 1870 r. Dyrektorium cytuje ten dokument wielokrotnie. Św. Józef jako patron. Dyrektorium o pobożności ludowej wspomina św. Józefa jako patrona i opiekuna tych, którzy wybrali drogę celibatu i zaznacza także, że w osobie św. Józefa należy widzieć wzór i obronę dziewiczego stanu. Mówiąc o kulcie św. Józefa, nie można pominąć szeregu cnót i przymiotów świętości. Dyrektorium podkreśla, że św. Józef jest wzorem pracowitości, przez co staje się szczególnym patronem dla robotników i rzemieślników. Wspaniały obraz opieki duchowej św. Józefa ujmuje nowe Dyrektorium w stwierdzeniu, że św. Józef jest patronem umierających, gdyż według pobożnej Tradycji przy śmierci św. Józefa byli obecni Jezus i Maryja. Kult św. Józefa. Kult św. Józefa rozwinął się w licznych formach pierwotnego folkloru, a także w późniejszych nabożeństwach, w skład których wchodziły litanie, pieśni i różne modlitwy, od krótkich wezwań aż do różańca i godzinek. Wszystkie wyżej wymienione formy modlitewne w pobożności ludowej ku czci św. Józefa wchodziły, i do dzisiejszego dnia wchodzą, w skład różnych nabożeństw mniej lub bardziej rozbudowanych, celebrowanych i odmawianych w celu uczczenia najważniejszych tajemnic z życia św. Józefa. Św. Józef wraz z Maryją byli zaangażowani w zbawczą misję ich Syna Jezusa Chrystusa. Jak podkreśla nowe Dyrektorium najbardziej znanym i powszechnie celebrowanym nabożeństwem ku czci św. Józefa w kręgach pobożności ludowej jest nabożeństwo Siedem śród, pochodzące z XVII w. Innym ulubionym nabożeństwem, także pochodzącym z tego okresu, jest nowenna do św. Józefa, którą się celebruje przez dziewięć kolejnych dni. W czasie tej nowenny czytana jest lub śpiewana Litania do św. Józefa, zatwierdzona przez papieża Piusa X. Dyrektorium przypomina także, że miesiącem poświęconym szczególnej czci św. Józefa jest marzec. 19 marca przypada główna uroczystość poświęcona świętemu. Ponieważ jednak jest to okres Wielkiego Postu

14 wszelkie praktyki pobożnościowe związane ze św. Józefem należy zsynchronizować z duchem i praktykami tegoż okresu. Nabożeństwa ku czci św. Józefa w pobożności ludowej bardzo często mają także charakter prywatny. Są nimi np. godzinki, litanie, różaniec, modlitwy czy pieśni. Każdy czciciel św. Józefa może dobierać sobie dowolne modlitwy i ćwiczenia duchowne, posługując się dostępnymi książeczkami do nabożeństwa, zatwierdzonymi przez kompetentną władzę kościelną. Tak odprawiane nabożeństwa są przede wszystkim wzorową szkolą pobożności ludowej w celu uzyskania od Boga potrzebnej łaski dla duszy i ciała za pośrednictwem św. Józefa. Ojciec Święty Jan Paweł II, któremu leży na sercu dalsze pogłębianie i szerzenie wszelkich przejawów pobożności ludowej w oddawaniu czci Opiekunowi Syna Bożego w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos pisze: Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych (nr 30). Ι µ Ο ϖδ ΗΗ χγνθσ βι ονρσνκρϕ Θδχδλοσνθηρ Βτρσνρ ΟΝςΝ ΜΞ Μ ΝΟΗ ϑτμ ΨΑ ςηβη Κ Ν ŒϖηÍσξλ ΙÛψδεηδ η ιδφν ονρ µµηβσϖηδ ϖ ξβητ Βγθξρστρ η ϑνœβην Ροηρ σθδœβη ςοθνς ΧΨ ΜΗ Η, Ψ ΟΗΡΞ ς ΜΦ ΚΗΗ ΗΗ, ΟΝςΗ ΘΜΗϑ Σ Ι ΛΜΗΒΞ ΑΝΦ Ρ Λ ΦΝ ΗΗΗ, Λ ΡΟΘ ςη ΧΚΗςΞ, ΝΑΚΤΑΗ ΜΗ Β ΗΥ, ΟΘ Β ςξθ Ψ Λ ΛΗ ΝŒΒΗ Υ, ΟΘΞΛ Σ ΞΒΗ ς ςμ ΣΘΨΜ ΦΝ ΥΗ, Ο ΣΘΝΜ ϑνœβην Μ ΡΨΞΒΓ ΒΨ Ρ ς Χν ΑηρϕτοÛϖ χν ϑ ο µûϖ η Χη ϕνµûϖ χν Ψ ϕνµµηϕûϖ η Ψ ϕνµµηβ νθ ψ ϖρψξρσϕηβγ ςηδθµξβγ ςοθνς ΧΨ ΜΗ 0 ΟΝςΝ ΜΞ Μ ΝΟΗ ϑτμ ΨΑ ςηβη Κ ΙÛψδε τβψξµη σ ϕ+ ι ϕ λτ ονκδβη µην Ο Òρϕη9 ϖψη ρϖνι Λ νµϕí χν ρηδαηδ Λσ 0+ 13( Βψδθοη β ηµροηθ βιí ψ ϖ µφδκηη+ Νιβνϖηδ ϑνœβην ιτ νχ οηδθϖρψξβγ ϖηδϕûϖ ονχϕθδœκ κη+ δ œϖ ΙÛψδε+ ϕσûθξ ψ λη νœβη νοηδϕνϖ ρηí Λ θξι η ψ θ χνœβη ονœϖηíβη ρηí ϖξβγνϖ µητ Ιδψτρ Βγθξρστρ 0 + σ ϕ δ χψηœ ρσθψδ δ η νρ µη ληρσξβψµδ Βη ν Νχϕτοηβηδκ + ϑνœβηû + ϕσûθδφν εηφτθ η ϖψνθδλ ιδρσ Μ ιœϖηíσρψ Χψηδϖηβ ς ρδσµ θνβψµηβí νφ νρψδµη µβξϕκηϕη Πτ λφτ λ οκτθηδρ ο οηδ Κδνµ ΩΗΗΗ 1 η ϖ χτβγτ ϖηδκνϖηδϕνϖδφν ϕτκστ œϖ ΙÛψδε οθ φµí ονχχ Ê ς λ ονχ θνψϖ φí+ χθνχψξ Αθ βη η Ρηνρσθξ+ ϕηκϕ θδεκδϕριη ν βψ νϖηδϕτ+ ϕσûθδλτ ΑÛφ ονϖηδθψξ ρσθ µ χ ρϖξλη µ ιβδµµηδιρψξλη ρϕ θα λη 2 Ψ θ χνœβη ροδ µη λ σδµ ο ρσδθρϕη νανϖη ψδϕ οθ φµ β+ αξ ϖρψξρβξ ξϖηκη βνθ ψ ϖηíϕρψδ µ αν δòρσϖν χν Ο σθνµ ϑνœβην ονϖρψδβγµδφν η λη νœê χν Νχϕτοηβηδκ + ϕσûθδλτ νµ σ ϕ οθψξϕ χµηδ ρ τ ξ ΧψηÍϕη σδλτ β ξ κτχ βγθψδœβηι Òρϕη µηδ σξκϕν ιδρψβψδ φνθκηϖηδι αíχψηδ ρηí τβηδϕ χν œϖ ΙÛψδε η τεµηδ ϖψξϖ ιδφν νοηδϕη+ κδ σ ϕ δ αíχψηδ λη ψ ϖρψδ οθψδχ νβψξλ ιδφν ονϕνθµ + χνιθψ ρ τ αí η τχψη ϖ δϕνµνληη ψα ϖηδµη 3 Ρ χψí ανϖηδλ+ δ ονµνϖµδ θνψϖ δµηδ τβψδρσµηβσϖ Λ νµϕ Λ θξη ϖ Ανρϕηδι σ ιδλµηβξ ονψϖνκη ϑνœβην νϖη+ ονχ ι βδλτ ϕτ οθψξρψ νœβη ϖθ ψ ψ β θνχψηµ κτχψϕ + νχµ ιχξϖ Ê ϖβη µ µνϖν ρϖ σν ρ λνœê µ φθτµβηδ σδι νχϕτοηδòβψδι δϕνµνληη+ ϕσûθ ϖη δ ρηí τ ονχρσ ϖ ψ σ ιδλµηβ ςβηδκδµη ΙÛψδε ψ Μ ψ θδστ ϖ σδι ϖ œµηδ σ ιδλµηβξ τβψδρσµηβψξ ι ϕ µηϕσ ηµµξ ψ κτχψη ονψ Λ θξι + Λ σϕ Ρ νϖ ςβηδκνµδφν Τβψδρσµηβψξ ϖροûκµηδ ψ Μη + ναιíσξ θψδβψξϖηρσνœβη σδφν ρ λδφν ϖξχ θψδµη ψα ϖβψδφν Αξ ονϖηδθµηϕηδλ σδι ρ λδι λη νœβη+ λνβ ϕσûθδι Νιβηδβ Οθψδχϖηδβψµξ οθψδψµ βψξ µ ρ χκ ρηδαηδ ι ϕν οθψξαθ µξβγ ρξµûϖ οθψδψ Ιδψτρ Βγθξρστρ ε 0+ 4(

15 Η, Ψ ΟΗΡΞ ς ΜΦ ΚΗΗ Λ ΡΣςΝ Ψ Λ ΘΞΙ 1 ΙÛψδεηδ+ ρξµτ Χ ϖηχ + µηδ αûι ρηí ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν Ονθνχψη Ρξµ + ϕσûθδλτ µ χ ρψ ηληí Ιδψτρ+ Νµ ανϖηδλ ψα ϖη ρϖûι κτχ νχ ιδφν φθψδβγûϖ Λσ 0+ 1/,10( ς σξβγ ρ νϖ βγ ψ ϖηδθ ρηí λνλδµσ βδµσθ κµξ αηακηιµδι οθ ϖχξ ν œϖ ΙÛψδεηδ, λνλδµσ+ χν ϕσûθδφν οθψδχδ ϖρψξρσϕηλ µ ϖη ψτι Νιβνϖηδ ϑνœβην ϖ µφδκηρσ Λ σδτρψ ϖξι œµη ψµ βψδµηδ σδφν λνλδµστ νχ ρσθνµξ ΙÛψδε Σθψδα ιδχµ ϕ θûϖµνβψδœµηδ ληδê οθψδχ νβψξλ νχµνœµδ σδϕρσξ ψ ϖ µφδκηη τϕ ρψνϖδι+ δαξ οδ µηδι ψθνψτληδê ϕνµσδϕρσ Η σ ϕ+ ϖ ψϖη ψϕτ ψδ ρ νϖ λη ϖδθρδστ9 Ψ µ θνχψδµηδλ Ιδψτρ Βγθξρστρ αξ ν σ ϕ Ον ψ œκταηµ βγ Λ σϕη Ιδφν+ Λ θξη+ ψ ΙÛψδεδλ+ ϖοηδθϖ µηλ ψ ληδρψϕ κη θ ψδλ+ ψµ κ ψ ρηí αθψδληδµµ ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν Λσ 0+ 07(+ αθψδληδµµνœê Λ θξη ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ψµ ιχτιδ ρψδθρψδ η ιδχµνψµ βψµδ ϖξι œµηδµηδ ϖ τϕ ρψνϖξλ νοηρηδ ψϖη ρσνϖ µη µ θνχψηµ Ιδψτρ 9 Ονρ ΑÛφ µην Φ αθηδκ χν λη ρσ ϖ Φ κηκδη+ ψϖ µδφν Μ ψ θδσ+ χν Χψηδϖηβξ ονœκταηνµδι λí νϖη+ ηληδµηδλ ΙÛψδε+ ψ θνχτ Χ ϖηχ : Χψηδϖηβξ αξ ν µ ηληí Λ θξι ϕ 0+ 15,16( Ρ νϖ ονψχθνϖηδµη µηδκρϕηδφν9 Α χÿ ονψχθνϖηνµ + οδ µ ρϕη+ Ο µ ψ Σνα ϕ 0+ 17( ϖξϖν ξ ϖδϖµíσθψµδ ονθτρψδµηδ Λ θξη+ ψ θ ψδλ ονατχψη ξ Ι χν ψ ρσ µνϖηδµη ςûϖβψ ρ Ψϖη ρστµ τρονϕ ι ΧψηδϖηβÍ η ναι ϖη Ιδι ρψβψδφûκµδ ψ ληδθψδµηδ Αν δ ϖ ρσνρτµϕτ χν Μηδι9 Μηδ αûι ρηí+ Λ θξιν+ ψµ κ ψ œ ανϖηδλ ρϕí τ Ανφ Νσν ονβψµηδρψ η ονθνχψηρψ Ρξµ + ϕσûθδλτ µ χ ρψ ηληí Ιδψτρ ΑÍχψηδ Νµ ϖηδκϕη η αíχψηδ µ ψϖ µξ Ρξµδλ Μ ιϖξ ρψδφν+ Ο µ ΑÛφ χ Λτ σθνµ Ιδφν οθ νιβ + Χ ϖηχ ϕ 0+ 2/,21( ϖ µφδκηρσ ρσϖηδθχψη τοθψδχµην+ η ϖ βγϖηκη ψϖη ρσνϖ µη Λ θξι αξ ονœκταηνµ λí νϖη+ ηληδµηδλ ΙÛψδε+ ψ θνχτ Χ ϖηχ Ροθ ϖ νϖξβγ ψ œκταηµ ϖξι œµη ρηí ονœθδχµην+ φχξ τρ ξρψ ϖρψξ σν+ βν λûϖη Ψϖη ρστµ ν µ θνχψδµητ Ρξµ + Λ θξι οξσ 9 Ι ϕ δ ρηí σν ρσ µηδ+ ρϕνθν µηδ ψµ λ λí > ϕ 0+ 23( ςûϖβψ ρ ρ ξρψξ σ ϕ νχονϖηδχÿ9 Χτβγ ŒϖηÍσξ ψρσ οη µ Βηδαηδ η λνβ Μ ιϖξ ρψδφν νρ νµη ΒηÍ Χκ σδφν σδ ŒϖηÍσδ+ ϕσûθδ ρηí µ θνχψη+ αíχψηδ µ ψϖ µδ Ρξµδλ Αν ξλ ϕ 0+ 24( Λ θξι + βγνβη αξ ιτ ψ œκταηνµ ΙÛψδενϖη+ ονψνρσ µηδ χψηδϖηβ + ονµηδϖ ΧψηδβηÍ+ ϕσûθδ ονβψí ν ρηí ϖ Μηδι νχ βγϖηκη ψϖη ρσνϖ µη + ψνρσ ν ονβψíσδ ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ς σξλ οτµϕβηδ ψ οηρ τϕ ρψνϖξ ρονσξϕ ρηí ψ Λσ η σ τλ βψξ σν+ βν σ λ βψξσ λξ Ιδœκη ον ψ œκταηµ βγ ψ ΙÛψδεδλ Λ θξι ψµ κ ψ ρηí αθψδληδµµ ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν + σν ε ϕσ σδµ νχονϖη χ β δι σθδœβη ψϖη ρσνϖ µη + ϖ ρψβψδφûκµνœβη νρσ σµηλ ρ νϖνλ ϖξονϖηδχψη µξλ οθψδψ Λ θξιí9 Μηδβγ λη ρηí ρσ µηδ ϖδχ τφ σϖδφν ρ νϖ ϕ 0+ 27( Νχονϖη χ ι β µ ϖξθ Ÿµξ ψ λη θ Ανφ + Λ θξι ψ αηδφηδλ χµη η σξφνχµη τι ϖµη ρηí ϖναδβ κτχψη η ϖναδβ ΙÛψδε ι ϕν αθψδληδµµ + ι ϕν Σ + ϕσûθ λ τθνχψηê+ ϕσûθ µνρη ϖ ρναηδ σ ιδλµηβí λ βηδθψξòρσϖ 2 ς σξβγ νϕνκηβψµνœβη βγ Λ Ιδι+ ΙÛψδε+ ϕσûθξ αξ βψ νϖηδϕηδλ ροθ ϖηδχκηϖξλ η µηδ βγβη µ θ ψηê Ιδι µ ψµηδρ ϖηδµηδ+ ψ ληδθψ νχχ κηê ι ονσ ιδλµηδ Λσ 0+ 08( ΙÛψδε µηδ ϖηδχψη + ι ϕ λ ρηí ψ βγνϖ Ê ϖναδβ βτχνϖµδφν λ βηδθψξòρσϖ Λ θξη Ρψτϕ ψ οδϖµδ νχονϖηδχψη µ σν χθíβψ βδ φν οξσ µηδ+ κδ µ χδ ϖρψξρσϕν ρψτϕ ϖξιœβη ψ σδι σθτχµδι χκ ρηδαηδ ρξστ βιη Φχξ ϖηíβ ονϖψη σí λξœκ+ νσν µην Ο Òρϕη τϕ ψ λτ ρηí ϖδ œµηδ η θψδϕ 9 ΙÛψδεηδ+ ρξµτ Χ ϖηχ + µηδ αûι ρηí ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν Ονθνχψη Ρξµ + ϕσûθδλτ µ χ ρψ ηληí Ιδψτρ+ Νµ ανϖηδλ ψα ϖη ρϖûι κτχ νχ ιδφν φθψδβγûϖ Λσ 0+ 1/,10( Ψ βγνχψη ακηρϕ µ κνφη ονληíχψξ σξλ ψϖη ρσνϖ µηδλ ϖ ψ οηρηδ Λ σδτρψνϖξλ σ λσξλ τϕ ρψνϖξλ Ψϖη ρστµ Αν ξ ϖσ ιδλµηβψ ΙÛψδε ϖ ροθ ϖí λ βηδθψξòρσϖ Λ θξη Σ + ϕσûθ ψφνχµηδ ψ οθ ϖδλ αξ λτ ονœκταηνµ + ονψνρσ ι β χψηδϖηβ + ρσ ρηí ϖ λνβξ Χτβγ ŒϖηÍσδφν, Λ σϕ Φχξ οθψξιχψηδ µ œϖη σ Ρξµ+ ϕσûθδφν Λ θξι µνρη ϖ ρϖξλ νµηδ+ ϖηµηδµ νσθψξλ Ê ηληí Ιδψτρ Αξ ν σν ηληí ψµ µδ wœθûχ Ηψθ δκησûϖ+ βψ ρ λη µ χ ϖ µδ ρξµνλ ς σξλ ϖξο χϕτ ιδχµ ϕ βγνχψη ν Ρξµ + ϕσûθξ, ψφνχµηδ ψ Αν Ναηδσµηβ, ϖξοδ µη β δ ψµ βψδµηδ σδφν ηληδµη 9 Ιδψτρ, Ιδγνρτ ψµ βψξ9 ΑÛφ+ ϕσûθξ ψα ϖη Ψϖη ρστµ ψϖθ β ρηí χν ΙÛψδε ι ϕν χν λí Λ θξη + χν σδφν+ ϕσûθξ ϖ ρϖνηλ βψ ρηδ λ µ χ Ê σ ϕηδ ϖ œµηδ ηληí Ρξµνϖη+ ϕσûθξ µ θνχψη ρηí ψ ονœκταηνµδι ΙÛψδενϖη Χψηδϖηβξ µ ψ θδσ Òρϕηδι Ψϖθ β ρηí ϖηíβ χν ΙÛψδε + ονϖηδθψ ι β λτ ψ χ µη ψηδλρϕηδφν νιβ ϖ ρσνρτµϕτ χν Ρξµ Λ θξη Ψατχψηϖρψξ ρηí ψδ ρµτ+ ΙÛψδε τβψξµη σ ϕ+ ι ϕ λτ ονκδβη µην Ο Òρϕη9 ϖψη ρϖνι Λ νµϕí χν ρηδαηδ Λσ 0+ 13( ςψη Ι θ ψδλ ψ β σ ιδλµηβ Ιδι λ βηδθψξòρσϖ + θ ψδλ ψ Ρξµδλ+ ϕσûθξ λη οθψξιœê µ œϖη σ ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν Νϕ ψ ϖ σδµ ρονρûα ονχναµ ι ϕ Λ θξι φνσνϖνœê ϖνκη ϖναδβ σδφν+ βψδφν νχδò χ ΑÛφ οθψδψ ρϖδφν Ψϖη ρστµ ΗΗ, ΟΝςΗ ΘΜΗϑ Σ Ι ΛΜΗΒΞ ΑΝΦ Ρ Λ ΦΝ 3 ϑηδχξ Λ θξι + ϕθûσϕν ον ψϖη ρσνϖ µητ+ τχ ρηí χν χνλτ Ψ βγ θη ρψ + αξ νχϖηδχψηê ρϖ ϕθδϖµ κ αηδσí+ τρ ξρψ οθψξ ονϖησ µητ ρ νϖ + ϕσûθδ κ αηδσ ϖξονϖηδχψη µ οδ µηνµ Χτβγδλ ŒϖηÍσξλ ονθ ϕ 0+ 30( ΝοθÛβψ ρ Ûϖ+ ϕσûθδ µ ϖη ψξϖ ξ χν ονψχθνϖηδµη µηδκρϕηδφν οθψξ ψϖη ρσνϖ µητ+ κ αηδσ ονϖηδχψη 9 Α νφνρ ϖηνµ ιδρσδœ+ ϕσûθ œ τϖηδθψξ + δ ροδ µη ρηí ρ νϖ ονϖηδχψη µδ Βη νχ Ο µ ϕ 0+

16 34( ς œµηδ σδ ρ νϖ ρσ ξ ρηí λξœκ οθψδϖνχµη µβξϕκηϕη Θδχδλοσνθηρ Λ σδθ+ οθψδψ ϕσûθ οθ φµ δλ ονφ ÍαηÊ µ τβψ µηδ Ρνανθτ ς σξϕ Òρϕηδφν ΗΗ Ρσϖηδθχψ νµ+ η Α νφνρ ϖηνµ Χψηδϖηβ ρψ µ οθψûχ ϖ οηδκφθψξλβδ ϖη θξ η τσθψξλ ϖηδθµηδ ρϖδ ψιδχµνβψδµηδ ψ Ρξµδλ χν ϕθψξ 4 + οθψνχτι β µ ιχνρϕνµ κδι 5 ϖρψξρσϕηλ+ ϕσûθψξ οθψδψ ϖη θí οηδκφθψξλτι ψ Βγθξρστρδλ Τ ονβψ σϕτ σδφν οηδκφθψξλνϖ µη ϖη θ Λ θξη ρονσξϕ ρηí ψ ϖη θ ΙÛψδε Ιδœκη ον ψϖη ρσνϖ µητ κ αηδσ ονϖηδχψη ν Μηδι9 α νφνρ ϖηνµ + ϕσûθ τϖηδθψξ ονθ ϕ 0+ 34(, σν ϖ οδϖηδµ ρονρûα λν µ αξ α νφνρ ϖηδòρσϖν σν νχµηδœê θûϖµηδ χν ΙÛψδε + ονµηδϖ νχονϖηδχψη νµ σϖηδθχψ βν µ ρ νϖν Ανφ + οθψδϕ ψ µδ λτ ϖ θνψρσθψξφ ι βξλ λνλδµβηδ ΙÛψδε ϖοθ ϖχψηδ µηδ νχονϖηδχψη µ ρ νϖ ψϖη ρσνϖ µη ρ νϖ λη+ σ ϕ ι ϕ Λ θξι + µ σνλη ρσ τβψξµη σ ϕ+ ι ϕ λτ ονκδβη µην Ο Òρϕη9 ϖψη ρϖνι Λ νµϕí χν ρηδαηδ Λσ 0+ 13( Σν+ βν τβψξµη + αξ ν µ ιβψξρσρψξλ ονρ τρψδòρσϖδλ ϖη θξ ονθ Θψ 0+ 4: : 1 ϑνθ 0/+ 4,5( Λν µ ονϖηδχψηδê+ η σν+ βν τβψξµη ΙÛψδε+ ψιδχµνβψξ ν φν ϖ ρονρûα ρψβψδφûκµξ ψ ϖη θ Λ θξη9 οθψξι νµ ι ϕν οθ ϖχí νχ Ανφ ονβγνχψ β σν+ βν Νµ µ οθψûχ οθψξιí οθψξ ψϖη ρσνϖ µητ Τβψξ ΡναÛθ9 Ανφτ ναι ϖη ι βδλτ µ κδ ξ νϕ ψ Ê ονρ τρψδòρσϖν ϖη θξ οθψδψ ϕσûθδ βψ νϖηδϕ ψ ϖνκµδι ϖνκη ονϖηδθψ ρηí Ανφτ+ νϕ ψτι β οδ µ τκδφ νœê θνψτλτ η ϖνκη ϖναδβ Ανφ ναι ϖη ι βδφν 6 Ονϖξ ρψδ ρ νϖ + ϕσûθδ λûϖη ν µ ιφ Íαρψδι ηρσνβηδ ϖη θξ+ νχµνρψ ρηí ϖ β δι οδ µη χν ΙÛψδε ψ Μ ψ θδστ 4 Ρσ ρηí νµ ρψβψδφûκµξλ ονϖηδθµηϕηδλ σ ιδλµηβξ νχ ϖηδϕûϖ τϕθξσδι ϖ Ανφτ ονθ ε 2+ 8(, η σν+ ονχναµηδ ι ϕ Λ θξι + ϖ σξλ λνλδµβηδ οθψδ νλνϖξλ+ ϕσûθξ ονρσν µ ψξϖ οδ µη βψ ρτ + φχξ ψδρ ΑÛφ Ρξµ ρϖδφν+ ψθνχψνµδφν ψ µηδϖη ρσξ αξ ϖξϕτοη σξβγ+ ϕσûθψξ ονχκδφ κη Οθ ϖτ + αξ λνφκη νσθψξλ Ê οθψξαθ µδ ρξµνρσϖν ονθ Φ 3+ 3,4( Ρονχνα ν ρηí Ανφτ, ι ϕ τβψξ ΡναÛθ, ϖ ρϖδι χναθνβη η λ χθνœβη ναι ϖηê ρηδαηδ ρ λδφν η τι ϖµηê µ λ σ ιδλµηβí ϖνκη ρϖνιδι ε 0+ 8(+ χψηíϕη ϕσûθδι οθψδψ Βγθξρστρ + Ρ νϖν ςβηδκνµδ+ κτχψηδ λ ι χνρσíο χν Νιβ ϖ Χτβγτ ŒϖηÍσξλ η ρσ ι ρηí τβψδρσµηϕ λη Ανρϕηδι µ στθξ ονθ ε 1+ 07: 1 Ο 0+ 3( 7 ΙÛψδε, ϖθ ψ ψ Λ θξι, ιδρσ οηδθϖρψξλ ονϖηδθµηϕηδλ σδι σ ιδλµηβξ Ανφ ξϖδφν ςθ ψ ψ Λ θξι, σ ϕ δ ψδ ϖψφκíχτ µ Λ θξιí, τβψδρσµηβψξ νµ ϖ σξλ ρψβψξσνϖξλ δσ οηδ ρ λνναι ϖη µη ρηí Ανφ ϖ Βγθξρστρηδ+ τβψδρσµηβψξ νχ ρ λδφν ονβψ σϕτ Λ ι β οθψδχ νβψξλ ψ οηρ νατ δϖ µφδκηρσûϖ9 Λ σδτρψ η τϕ ρψ + λν µ σδ ονϖηδχψηδê+ δ ΙÛψδε ιδρσ οηδθϖρψξλ+ ϕσûθξ τβψδρσµηβψξ ϖ ϖηδθψδ Ανφ θνχψηβξ Τβψδρσµηβψ β+ ϖροηδθ ρϖ ΝακταηδµηβÍ ϖ ϖηδθψδ Αν δφν ψϖη ρσνϖ µη ΙÛψδε ιδρσ σδ οηδθϖρψξλ+ ϕσûθδφν ΑÛφ ονρσ ϖη µ χθνχψδ σδφν οηδκφθψξλνϖ µη οθψδψ ϖη θí + ϖ ϕσûθξλ Λ θξι, ψϖ ρψβψ νχ βψ ρτ ϑ κϖ θηη η ΟηÍÊχψηδρη σµηβξ, αíχψηδ µ ιχνρϕνµ κδι οθψνχνϖ Ê 8 5 Χθνφ ϖ ρµ ΙÛψδε, Ιδφν οηδκφθψξλνϖ µηδ οθψδψ ϖη θí, ψ ϕνòβψξ ρηí ϖβψδœµηδι: ψ µηλ Λ θξι ρσ µηδ τ ρσûο ϕθψξ µ Φνκφνβηδ+ ον νχδιœβητ Βγθξρστρ χν Νιβ, ψµ ιχψηδ ρηí ϖ ϖηδβψδθµηϕτ ιδθνψνκηλρϕηδι ΟηÍÊχψηδρη σµηβξ+ ϖ χµητ ναι ϖηδµη ρηí œϖη στ ϑνœβην µ θνχψνµδφν ϖ λνβξ Χτβγ Οθ ϖχξ Ιδχµ ϕ δ χθνφ ϖη θξ ΙÛψδε ονχ ϖ σξλ ρ λξλ ϕηδθτµϕτ+ ονψνρσ ιδ ϖ β νœβη νϕθδœκνµ σ ρ λ σ ιδλµηβ + ϕσûθδι ΙÛψδε, ϖθ ψ ψ Λ θξι, ρσ ρηí οηδθϖρψξλ ονϖηδθµηϕηδλ ςβηδκδµηδ η Νχϕτοηδµηδ ρσ µνϖη νθφ µηβψµ η µηδθνψδθϖ κµ ιδχµνœê+ ϖ ϕσûθδι οκ µ ναι ϖηδµη τθψδβψξϖηρσµη ρηí οθψδψ βψξµξ η ρ νϖ ϖδϖµíσθψµηδ ψ ρνα ονϖη ψ µδ 0/ ς œµηδ ψδ ϖψφκíχτ µ σí ιδχµνœê+ ο οηδ Ι µ ΩΩΗΗΗ+ ϕσûθξ ξϖη ϖηδκϕηδ µ αν δòρσϖν χν œϖ ΙÛψδε + ονκδβη ϖ θψξλρϕηλ ϕ µνµηδ Λρψξ œϖηíσδι, σδι ϖηδβψµδι Ο λη σϕη Νχϕτοηδµη, ϖρονληµ Ê ηληí ΙÛψδε νανϕ ηληδµη Λ θξη οθψδχ ονρσν λη+ Ο οηδ λη η ΛÍβψδµµηϕ λη 00 ς Ρ Τ ΑΗ ΝΙΒΝΡΣς 6 Ι ϕ ϖξµηϕ ψ σδϕρσûϖ δϖ µφδκηβψµξβγ+ οθ ϖµ ονχρσ ϖ νιβνρσϖ ΙÛψδε αξ ν λ δòρσϖν ψ Λ θξι ΑÛφ ϖξαθ ΙÛψδε µ λ νµϕ Λ θξη ϖ œµηδ ον σν+ αξ ψ οδϖµηê Ιδψτρνϖη νιβνϖρϕ νοηδϕí ςξµηϕ ρσ χ+ δ νιβνρσϖν ΙÛψδε, ϖηíÿ+ ϕσûθ βψξ φν µ ιœβηœκδι ψ Βγθξρστρδλ+ ρψβψξσδλ ϖρψδκϕηδφν ϖξαθ µη η οθψδψµ βψδµη ονθ Θψ 7+ 17,18(, χνϕνµτιδ ρηí ονοθψδψ λ δòρσϖν ψ Λ θξι + σν ψµ βψξ οθψδψ θνχψηµí ϖ µφδκηœβη+ βγνê ρσϖηδθχψ ι ϖξθ Ÿµηδ+ δ Ιδψτρ ονβψ ρηí ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν η δ ϖ λ δòρσϖηδ σξλ ψνρσ ν ψ βγνϖ µδ χψηδϖηβσϖν ονθ Λσ 0+ 07,14: ϕ 0+ 15,27(+ µ ψξϖ ι ΙÛψδε λ νµϕηδλ Λ θξη+ Λ θξιí λ νµϕ ΙÛψδε ονθ Λσ ,1/ 13: ϕ ( Σ ϕ δ χκ ϑνœβην θûϖµηδ ϖ µδ ιδρσ ϖξψµ ϖ µηδ χψηδϖηβψδφν ονβψíβη Ιδψτρ + ι ϕ η ναθνµ λ δòρσϖ Λ θξη ψ ΙÛψδεδλ+ νµν ανϖηδλ ρσ µνϖη οθ ϖµ ονχρσ ϖí νιβνρσϖ ΙÛψδε Ονψϖ κ σν ψθνψτληδê+ χκ βψδφν θνχνϖûχ Ιδψτρ ονχ ϖ µξ ιδρσ ϖδχ τφ φδµδ κνφηη ΙÛψδε Χκ βψδφû, οξσ œϖ τφτρσξµ, µηδ λη αξ ρηí ϖξϖνχψηê ψ θνχτ ΙÛψδε > Βψξ σν µηδ ΙÛψδε αξ λí δλ Λ θξη> Οηρλν ονσϖηδθχψ + οθψξϖν τι β τσνθξσδσ µην + δ σν νµ αξ Ιδι λí δλ Μηδ αûι ρηí, ονϖη χ, ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν ΙÛψδε λ µ χ Ê ηληí χψηδβϕτ+ βγνê µηδ ψθνχψη ν ρηí νµν ψ ιδφν µ ρηδµη Νµ ονθνχψη ρξµ, λûϖη Οηρλν, ϕσûθδλτ µ χ ρψ ηληí Ιδψτρ Οηρλν ϖηδ+ δ Ιδψτρ µηδ µ θνχψη ρηí ψ µ ρηδµη ΙÛψδε + φχξ ανϖηδλ ΙÛψδε µηδονϕνη ρηí αθψδληδµµνœβη Λ θξη+ ρ ξρψξ ρ νϖ 9 νχ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ονβγνχψη ς χψ νιβνϖρϕ µηδ ψνρσ ιδ λτ ιδχµ ϕ νχδαθ µ + ι ϕν δ σν νµ λ µ χ Ê ηληí χψηδβϕτ Ρ λ ϖθδρψβηδ Χψηδϖηβ Λ θξι + ϖ οδ µη

17 œϖη χνλ + δ µηδ ονβψí Ιδψτρ ϖ λ δòρϕηλ ψιδχµνβψδµητ ψ ΙÛψδεδλ+ µ ψξϖ φν ιδχµ ϕ νιβδλ Βγθξρστρ 01 Ρξµ Λ θξη ιδρσ σ ϕ δ ρξµδλ ΙÛψδε + µ λνβξ λ δòρϕηδι ϖηíψη+ ϕσûθ ηβγ βψξ Ψδ ϖψφκíχτ µ σν ϖηδθµδ λ δòρσϖν νανιδ ψ ρ τφτι + αξ µ ψξϖ Ê ηβγ θνχψηβ λη Βγθξρστρ + µηδ σξκϕν Ιδφν λ σϕ + κδ σ ϕ δ Ιδφν νιβηδβ+ ϕσûθξλ αξ ϖ σδµ ρ λ ρονρûα+ ϖ ι ϕη αξ λ νµϕηδλ Ιδφν λ σϕη, ϖ τλξœκδ+ µηδ ϖ βηδκδ 02 ς λ δòρσϖηδ σξλ µηδ αθ ϕνϖ ν χµδφν ηρσνσµδφν δκδλδµστ9 ς θνχψηβ βγ Βγθξρστρ ροδ µη ξ ρηí ϖρψδκϕηδ χναθνχψηδιρσϖ ο ξµ βδ ψ ψ œκταηµ9 ονσνλρσϖν+ ϖηδθµνœê+ ρ ϕθ λδµσ Ψµ λξ ηβγ ονσνλρσϖν+ ϕσûθξλ ιδρσ Βγθξρστρ Ο µ: ηβγ ϖηδθµνœê+ ονµηδϖ µηδ αξ ν σ λ µηφχξ βτχψν Ûρσϖ : ρ ϕθ λδµσ+ ονµηδϖ µηδ µ θτρψξ φν θνψϖûχ 03 Ψφ Íαη ι β ηρσνσí λ δòρσϖ + ψ θûϖµν œϖ τφτρσξµ+ ι ϕ η œϖ Σνλ ρψ ϖηχψ ι µηδψληδµµηδ ϖ µηδθνψδθϖ κµξλ ψιδχµνβψδµητ χτρψ + ϖ ψιδχµνβψδµητ ρδθβ η ϖδ ϖψ ιδλµδι ψφνχψηδ 04 σν ιδρσ ϖ σξλ+ βν ϖ ρονρûα ϖψνθβνϖξ τι ϖµη ν ρηí ϖ λ δòρσϖηδ Λ θξη η ΙÛψδε ς ϕτκληµ βξιµξλ λνλδµβηδ χψηδιûϖ ψα ϖηδµη + φχξ ΑÛφ ναι ϖη ρϖ λη νœê χν θνχψ ιτ κτχψϕηδφν ονοθψδψ χ θ Ρ νϖ + ϖ œµηδ σν λ δòρσϖν ϖ οδ µδι ϖνκµνœβη θδ κηψτιδ νακταηδòβψξ χ θ ψ ρηδαηδ + οθψξιλτι β η ϖξθ ι β νϖ λη νœê 05 ς σξλ ϖηδκϕηλ οθψδχρηíϖψηíβητ νχµνϖξ ϖρψξρσϕηβγ θψδβψξ ϖ Βγθξρστρηδ+ λ δòρσϖν, σ ϕ δ νµν νβψξρψβψνµδ η νχµνϖηνµδ, ρσ ιδ ρηí µνϖ θψδβψξϖηρσνœβη + ρ ϕθ λδµσδλ µνϖδφν Οθψξληδθψ Η νσν µ οθνφτ Μνϖδφν Σδρσ λδµστ+ ι ϕ µηδφχξœ µ ονβψ σϕτ Ρσ θδφν+ ρσ ιδ ο θ λ νµϕûϖ κδ ονχβψ ρ φχξ λ δòρσϖν χ λ η ϖξ ρσ ν ρηí ŸθÛχ δλ ψ + ϕσûθδ νφ θµí ν β ξ œϖη σ+ λ δòρσϖν ΙÛψδε η Λ θξη ρσ µνϖη ρψβψξσ+ ψ ϕσûθδφν œϖηíσνœê θνψκδϖ ρηí µ β ψηδληí Ψα ϖηβηδκ θνψονβψ χψηδ ν ψα ϖηδµη νχ σδι χψηδϖηβψδι η œϖηíσδι τµηη+ ϖ ϕσûθδι ναι ϖη ρηí Ιδφν ϖρψδβγλνβµ ϖνκ νβψξρψβψδµη η τœϖηíβδµη θνχψηµξ+ σδφν ρ µϕστ θητλ λη νœβη η ϕνκδαϕη ξβη 06 Ι ϕ δ ανφ σ µ τϕ ο ξµηδ ρσ χ χκ χψηρηδιρψδι θνχψηµξ Ονµηδϖ ηρσνσ η ψ χ µη θνχψηµξ ρ νρσ σδβψµηδ νϕθδœκνµδ οθψδψ λη νœæ + ψ œ θνχψηµ νσθψξλτιδ ληριí ρσθψδ δµη + ναι ϖη µη η οθψδϕ ψξϖ µη λη νœβη+ αíχ βδι ξϖξλ νχαηβηδλ η θψδβψξϖηρσξλ τχψηδκ µηδλ ρηí λη νœβη Αν δι κτχψϕνœβη νθ ψ λη νœβη Βγθξρστρ Ο µ ϑνœβην νϖη+ Ιδφν νακταηδµηβξ 07 + ϖρψξρσϕηδ θνχψηµξ βγθψδœβηι Òρϕηδ ϖηµµξ τονχ αµη Ê ρηí χν œϖηíσδι Θνχψηµξ+ σδφν οηδθϖνσµδφν ϑνœβην χνλνϖδφν 08 ς µηδι ανϖηδλ βτχνϖµξλ ψ λξρ δλ Αν ξλ ξ τϕθξσξ οθψδψ χ τφηδ κ σ Ρξµ Αν ξ9 ιδρσ νµ ϖηíβ οηδθϖνϖψνθδλ η οθψξϕ χδλ ϖρψξρσϕηβγ θνχψηµ βγθψδœβηι Òρϕηβγ 1/ 7 ΑÛφ ϖδψϖ œϖ ΙÛψδε + αξ ρ τ ξ αδψονœθδχµην νρναηδ η ληριη Ιδψτρ ονοθψδψ ροθ ϖνϖ µηδ ρϖδφν νιβνρσϖ 9 ϖ œµηδ ϖ σδµ ρονρûα ΙÛψδε ϖροû τβψδρσµηβψξ ϖ οδ µη βψ ρûϖ ϖ ϖηδκϕηδι σ ιδλµηβξ νχϕτοηδµη η ιδρσ οθ ϖχψηϖηδ ρ τφ ψα ϖηδµη 10 Ιδφν νιβνρσϖν ϖξθ ψη ν ρηí ϖ ρονρûα ϕνµϕθδσµξ ϖ σξλ+ δ τβψξµη ψδ ρϖδφν ξβη ρ τ αí+ ψ ν ξ ιδ ϖ νεηδθψδ σ ιδλµηβξ ϖβηδκδµη η ψϖη ψ µδι ψ µη νχϕτοηδòβψδι ληριη: ονρ τ ξ ρηí ϖ χψ + οθψξρ τφτι β λτ οθ ϖµηδ ϖ œϖηíσδι Θνχψηµηδ+ αξ ψ ν ξê β ϕνϖησξ χ θ ψ ρηδαηδ+ ψδ ρϖδφν ξβη + ψδ ρϖδι οθ βξ: οθψδϕρψσ βη ρϖδ κτχψϕηδ ονϖν µηδ χν θνχψηµµδι λη νœβη ϖ ονµ χκτχψϕ νεη θí ψ ρηδαηδ+ ψδ ρϖδφν ρδθβ η ϖρψξρσϕηβγ ψχνκµνœβη+ ϖ λη νœê νχχ µ µ ρ τ αí Λδρι ρψνϖη+ ϖψθ ρσ ι βδλτ ϖ ιδφν χνλτ 11 Κηστθφη οθψξονληµ + δ ΑÛφ ονϖηδθψξ λ νχνœê µ ρψδφν Ψα ϖηβηδκ ϖηδθµδι ρσθ ξ œϖηíσδφν ΙÛψδε 12 η χνχ ιδ9 ι ϕν ϖηδθµδφν η θνψσθνοµδφν ρ τφí ονρσ ϖη δœ φν( µ χ ρϖνι Θνχψηµ + αξ θνψβη φµ νιβνϖρϕ νοηδϕí µ χ Ιδχµνθνχψνµξλ Ρξµδλ Σϖνηλ 13 Κδνµ ΩΗΗΗ ονχϕθδœκ ϖψµηνρ νœê ληριη ΙÛψδε 9 Οθψδϖξ ρψ νµ ϖρψξρσϕηβγ κτχψη ρϖνι ονψξβι + φχξ ψ θνψονθψ χψδµη Αν δφν αξ νοηδϕτµδλ Ρξµ Αν δφν η ϖ οθψδϕνµ µητ νσνβψδµη Ιδφν νιβδλ Μ στθ κµξλ µ ρσíορσϖδλ σδφν αξ ν+ δ Ρ νϖν νχϖηδβψµδ ψ ονϕνθ αξ ν œϖ ΙÛψδενϖη ονχχ µδ η νϕ ψξϖ ν λτ βψδœê+ ι ϕ χψηδβη θνχψηβνλ νϕ ψξϖ Ê ϖηµµξ 14 Ονµηδϖ µηδ λν µ ρναηδ ϖξναθ ψηê+ αξ βψ νϖηδϕ+ ϕσûθξ νσθψξλ σ ϕ ϖψµηνρ δ ψ χ µηδ+ µηδ ονρη χ νχονϖηδχµηβγ βδβγ+ µηδψαíχµξβγ χκ ϖξοδ µηδµη φν+ µ κδ ξ οθψξι Ê+ δ ΙÛψδε λνβ ρψβψδφûκµδφν χ θτ Μηδαηνρ νσ βψ Ιδψτρ β µ στθ κµ λη νœβη η βψτ σθνρϕκηϖνœβη + ι ϕ λν δ ρηí ψθνχψηê ϖ ρδθβτ νιβ 15 Οθψξψµ ι β ΙÛψδενϖη νιβνϖρϕ ϖ χψí µ χ Ιδψτρδλ+ ΑÛφ µ οδ µη φν σ ϕ δ λη νœβη νιβνϖρϕ + σ λη νœβη + ϕσûθ λ ρϖνιδ ŸθÛχ ν ϖ Νιβτ+ νχ ϕσûθδφν αηδθψδ µ ψϖí ϖρψδκϕηδ νιβνρσϖν µ µηδαηδ η µ ψηδλη ονθ ε 2+ 04( ϖ µφδκηδ ι ρµν τϕ ψτι + µ βψξλ ονκδφ ξ νιβνϖρϕηδ νανϖη ψϕη ΙÛψδε ϖναδβ Ιδψτρ ς ηρσνβηδ ανϖηδλ ψα ϖηδµηδ+ ϕσûθδ οθψξβγνχψη ονοθψδψ βψ νϖηδβψδòρσϖν Ιδψτρ + θδ κηψτιδ ρηí ονοθψδψ φδρσξ βνχψηδµµδφν ξβη θνχψηµµδφν+ ϖ µηβψξλ µηδ µ θτρψ ι β νϖδφν τµη δµη ϖ œβηϖδφν δϕνµνληη ϖβηδκδµη ϖ µφδκηœβη ψ ϖηδκϕ οηδβψν νϖησνœβη τϕ ψτι + δ ϖ ξβητ Ιδψτρ µηβ µηδ αξ ν χψηδ δλ οθψξο χϕτ+ κδ ϖρψξρσϕν χνϕνµ ν ρηí ψφνχµηδ ψ οκ µδλ τρσ κνµξλ οθψδψ Ανφ ΒψÍρσν ονϖσ θψ µ ενθλτ 9 ρσ ν ρηí σ ϕ+ αξ ρηí ϖξοδ µη ξ νθ ψ νχϖν µη χν ϖξχ θψδò ρσ θνσδρσ λδµσνϖξβγ λ ι ονχϕθδœκ Ê ιδχµνœê η βη φ νœê ψ λξρ τ+ ϕσûθξ ϖ Βγθξρστρηδ νρη φ ϖξοδ µηδµηδ ςθ ψ ψ ϖβηδκδµηδλ ναηδσµηβδ η εηφτθξ Ρσ θδφν Σδρσ λδµστ ρσ ι ρηí θψδβψξϖηρσνœβη 9 ληδιρβ + νρναξ+ ϖξχ θψδµη η ναθψíχξ ροκ σ ι ρηí ϖ β νœê ψφνχµηδ ψδ ρψβψδφû νϖξλη ονκδβδµη λη Αν ξλη+ οθψδϕ ψξϖ µξλη ψ ονœθδχµηβσϖδλ µηδκρϕηβγ ονρ ÒβÛϖ η οθψξιλνϖ µξλη οθψδψ ηρσνσξ ρψβψδφûκµηδ

18 ϖθ κηϖδ µ φ νρ Ανφ Λ θξι ιδρσ ονϕνθµ ρ τ δαµηβ Ο Òρϕ + οθψξφνσνϖ µ νχ ονβψ σϕτ βψ ρûϖ χν θνκη Λ σϕη Ανφ : ΙÛψδε ιδρσ σξλ+ ϕσûθδφν ΑÛφ ϖξαθ + αξ ρσθψδφ ονθψ χϕτ οθψξ µ θνχψδµητ ρηí Ο µ 16 + ιδφν ψ χ µηδλ ιδρσ ψ σθνρψβψξê ρηí ν τονθψ χϕνϖ µδ ϖοθνϖ χψδµηδ Ρξµ ϖ œϖη σ+ ψ ψ βγνϖ µηδλ Ανρϕηβγ µ ϕ ψûϖ η οθ ϖ κτχψϕηβγ Β δ σ ϕ ψϖ µδ ξβηδ οθξϖ σµδ βψξ τϕθξσδ Ιδψτρ ονϖηδθψνµδ ιδρσ ιδφν νοηδβδ ΡΟΗΡ ΚΤΧΜΝŒΒΗ 8 Τχ ι β ρηí χν Αδσκδιδλ ψ ονϖνχτ ροηρτ κτχµνœβη+ ρσνρνϖµηδ χν ψ θψ χψδµη οθ ϖνϖησδι ϖ χψξ+ ΙÛψδε ροδ µη ϖναδβ χψηδβϕ ϖ µδ η ψµ ληδµµδ ψ χ µηδ+ αξ νεηβι κµηδ ϖοηρ Ê χν θδιδρσθûϖ Βδρ θρσϖ ηληí Ιδψτρ+ ρξµ ΙÛψδε ψ Μ ψ θδστ ονθ Ι 0+ 34( Ψ οηρ σδµ τϕ ψξϖ ϖ ρονρûα ι ϖµξ+ δ Ιδψτρ µ κδ ξ χν θνχψ ιτ κτχψϕηδφν+ δ ιδρσ βψ νϖηδϕηδλ ονœθûχ κτχψη+ ναξϖ σδκδλ σδφν œϖη σ + ονχκδφ ξλ οθ ϖνλ η ηµρσξστβινλ ο Òρσϖνϖξλ+ κδ σ ϕ δ Ψα ϖηβηδκδλ œϖη σ Σδνκνφηβψµξ ρδµρ σδφν γηρσνθξβψµδφν ε ϕστ+ αξµ ιλµηδι µηδ χθτφνθψíχµδφν+ χναθψδ τιλτιδ Νθξφδµδρ9 Οηδθϖρψξ ροηρ κτχµνœβη β δι ψηδλη ψνρσ οθψδοθνϖ χψνµξ ψ ο µνϖ µη Βδρ θψ τφτρσ η ονœθûχ ϖρψξρσϕηβγ ηµµξβγ σ ϕ δ ΙÛψδε χ ρηí ψ οηρ Ê ψ ονœκταηνµ ρναηδ Λ θξι + ϕσûθ αξ αθψδληδµµ + ι ϕν δ Ιδψτρ οθψξρψδχ µ œϖη σ+ ψ µηλ ροηρ ψ ϕνòβψνµν: ϕσν ϖµηϕκηϖηδ σν θνψϖ ξ+ χνρσθψδ δ οδϖµ σ ιδλµηβí τϕθξσ ϖ ε ϕβηδ+ η σξλ ροηρ µηδλ β δι ψηδλη ναιíσξ ψνρσ σ ϕ δ Βγθξρστρ9 ρϕνθν ϖρψξρβξ ψνρσ κη ψ οηρ µη+ ϖρψξρσϕηβγ λûφ τœϖηíβηê: ρϕνθν β ψηδλη ψνρσ ροηρ µ + ψηδληí χνοτœβη χν ϕνλτµηη ψ ρνα + ον βψξλ ϖρψξρσϕηβγ κτχψη ϖοηρ χν ϕρηíφη ξι βξβγ+ ψ µηδι ψ œ βη+ βν ϖ Μηδφν τϖηδθψξκη+ ψνρσ κη µ ρσíοµηδ ψ οηρ µη ϖ µηδαηδ+ ονœθûχ œϖηíσξβγ Σδφν+ ϕσûθδλτ βγϖ η ο µνϖ µηδ µ ϖηδϕη ϖηδϕûϖ λδµ 17 Μ ΘΝΧΨ ΜΗ ς Α ΣΚ Ι Λ 0/ Ι ϕν ονϖηδθµηϕ σ ιδλµηβξ οθψδχ ϖηδϕ λη τϕθξσδι ϖ Ανφτ + ϕσûθ µ ιδφν νβψ βγ ψ βψξµ ρηí τθψδβψξϖηρσµη Ê ϖ οδ µη βψ ρτ + ΙÛψδε ιδρσ ϖθ ψ ψ Λ θξι + ϖ µνβ αδσκδιδλρϕ + τοθψξϖηκδινϖ µξλ œϖη χϕηδλ οθψξιœβη µ œϖη σ Ρξµ Αν δφν τϕ ρψ οηρψδ ν σξλ9 ϑηδχξ σ λ οθψδαξϖ κη+ µ χρψδχ χκ Λ θξη βψ ρ θνψϖη ψ µη Ονθνχψη ρϖδφν οηδθϖνθνχµδφν Ρξµ + νϖηµí Φν ϖ οηδκτρψϕη η ον ν ξ ϖ ναηδ+ φχξ µηδ αξ ν χκ µηβγ ληδιρβ ϖ φνρονχψηδ ϕ 1+ 5,6( ΙÛψδε αξ œϖη χϕηδλ µ νβψµξλ σξβγ µ θνχψηµ+ ϕσûθδ χνϕνµ ξ ρηí ϖ ϖ θτµϕ βγ ον κτχψϕτ τονϕ θψ ι βξβγ+ αξ ξ ϖηíβ οηδθϖρψ ψ ονϖηδχψη νϖδφν χναθνϖνκµδφν ϖξµηρψβψδµη ονθ Εκο 1+ 4,7(+ ι ϕηδ Βγθξρστρ οθψξιληδ µ ρηδαηδ χκ νχϕτοηδµη φθψδβγûϖ ΘÛϖµνβψδœµηδ σδ ΙÛψδε αξ œϖη χϕηδλ ονϕ νµτ ο ρσδθψξ+ ϕσûθψξ οθψξαξκη µ ληδιρβδ τθνχψηµ Ιδψτρ + φχξ µην ψ µηûρ ηλ σí ϖηδκϕ θ χνρµ ϖη χνλνœê ονθ ϕ 1+ 04,05(: αξ σδ οûÿµηδι œϖη χϕηδλ ονϕ νµτ ΛÍχθβÛϖ ψδ ςρβγνχτ ονθ Λσ 1+ 00( ΝΑΘΨ Ψ ΜΗ 00 Ονµηδϖ ναθψδψ µηδ ρξµ ιδρσ οηδθϖρψξλ νανϖη ψϕηδλ θδκηφηιµξλ νιβ + ΙÛψδε ονοθψδψ σδµ ναθψíχ ονθ ϕ 1+ 10( χνοδ µη ϖναδβ Ιδψτρ ονϖηµµνœβη+ ϕσûθ ιδρσ ιδχµνβψδœµηδ ιδφν οθ ϖδλ Ψ ρ χ φ νρψ β + δ ϖρψξρσϕηδ ναθψíχξ Ρσ θδφν Σδρσ λδµστ ρ βηδµηδλ θψδβψξϖηρσνœβη ονθ Γαθ 8+ 8µ : 0/+ 0(+ ονψϖ κ µ λ ψθνψτληδê+ χκ βψδφν Ιδψτρ ηλ ρηí ονχχ Ονχναµηδ ι ϕ ηµµδ ναθψíχξ+ σ ϕ δ ναθψδψ µηδ ψµ ιχτιδ ϖ Ιδψτρηδ ρϖδ ϖξοδ µηδµηδ Οθψξληδθψδ Ανφ ψ αθ γ λδλ+ ϕσûθδφν ψµ ϕηδλ αξ ν ναθψδψ µηδ ονθ Θχψ (+ νρη φ ϖ Ιδψτρηδ οδ δµ ρϕτσδϕ η τϕνθνµνϖ µηδ+ σν Νµ ανϖηδλ ιδρσ νϖξλ σ ϕ ϖρψξρσϕηβγ οθ χ ϖµξβγ ναηδσµηβ ονθ 1 ϑνθ 0+ 1/( Μ Χ ΜΗ ΗΛΗ ΜΗ 01 ς λνλδµβηδ ναθψδψ µη ΙÛψδε µ χ ιδ χψηδβϕτ ηληí Ιδψτρ Σξκϕν ϖ σξλ ηληδµητ λν µ ψµ κδÿê ψα ϖηδµηδ ονθ Χψ 3+ 01(: ψµ βψδµηδ σδφν ηληδµη ψνρσ ν ναι ϖηνµδ ΙÛψδενϖη ϖ βγϖηκη ιδφν ψϖη ρσνϖ µη 9 Μ χ ρψ Λτ( ηληí Ιδψτρ+ Νµ ανϖηδλ ψα ϖη ρϖûι κτχ νχ ιδφν φθψδβγûϖ Λσ 0+ 10( Μ χ ι β ηληí+ ΙÛψδε ναϖηδρψβψ + δ ϖ œϖηδσκδ οθ ϖ ιδρσ νιβδλ Ιδψτρ + ψ œ ϖξλ ϖη ι β ιδ+ ψ ονϖη χ Ιδφν ληριí Ψα ϖηβηδκ ΝΕΗ ΘΝς ΜΗ Ι ΨΤΡ ς ŒςΗ ΣΞΜΗ 02 Ονοθψδψ σδµ ναθψíχ+ νοηρ µξ ϖ ϖ µφδκηη τϕ ρψ µ (+ χνϕνµτιδ ρηí ϖξϕτοηδµηδ οηδθϖνθνχµδφν ρξµ : θψτβ νµ σδ œϖη σ ν µ οûÿµηδιρψξ δοηψνχ+ ϕηδχξ σν χϖτµ ρσνκδσµη Ιδψτρ ονψνρσ ιδ ϖ œϖη σξµη ςξϕτο οηδθϖνθνχµδφν σν ιδρψβψδ ιδχδµ νανϖη ψδϕ νιβ + ϖξοδ µηνµξ οθψδψ ΙÛψδε Οηδθϖνθνχµξ αξ ρξλανκδλ κτχτ Οθψξληδθψ + ϖξϕτοηνµδφν ψ µηδϖνκη+ αξ µ κδ δê χν Ανφ Σ ϕ δ στσ ι Ιδψτρ+ ϕσûθξ ιδρσ οθ ϖχψηϖ βδµ ϖξϕτοτ ονθ 0 ϑνθ 5+ 1/: 6+ 12: 0 Ο 0+ 08(+ µηδ σξκϕν ϖξοδ µη ναθψíχ Ρσ θδφν Σδρσ λδµστ+ κδ ψ θ ψδλ φν οθψδϕθ βψ + µηδ ιδρσ ανϖηδλ οθψδχληνσδλ ϖξϕτοτ+ κδ Σξλ+ νχ ϕσûθδφν ονβγνχψη ψ ο σ Ψ ϖ µφδκηη χνϖη χτιδλξ ρηí+ δ Ιδφν νιβηδβ η Λ σϕ χψηϖηκη ρηí σδλτ+ βν ν Μηλ λûϖηνµν ϕ 1+ 22(+ ρψβψδφûκµηδ σδλτ+ βν λûϖη Ρξλδνµ+ ϕσûθξ ϖ γξλµηδ ρϕηδθνϖ µξλ χν Ανφ ϖρϕ ψ µ Ιδψτρ ι ϕν µ ψα ϖηδµηδ+ ϕσûθδ ΑÛφ οθψξφνσνϖ ϖναδβ ϖρψξρσϕηβγ µ θνχûϖ + µ ψϖ Ιδψτρ œϖη σ δλ µ νœϖηδβδµηδ

19 ονφ µ η βγϖ Í κτχτ Σϖδφν+ Ηψθ δκ + µηδβν χ κδι σ ϕ δ ψµ ϕηδλ+ ϕσûθδλτ ροθψδβηϖη Ê ρηí αíχ ονθ ϕ 1+ 2/,23( ΤΒΗ ΒΨϑ ΧΝ ΦΗΟΣΤ 03 Ον νεη θνϖ µητ ϖ œϖη σξµη δϖ µφδκηρσ τϕ ρψ ψ οηρτιδ9 φχξ ϖξοδ µηκη ϖρψξρσϕν ϖδχ τφ Οθ ϖ Ο Òρϕηδφν+ ϖθûβηκη χν Φ κηκδη+ χν ρϖδφν λη ρσ, Μ ψ θδσ ΧψηδβηÍ ψ œ θνρ ν η µ αηδθ ν λνβξ+ µ οδ µη ι β ρηí λ χθνœβη + ρϕ Αν ρονβψξϖ µ Μηλ ϕ 1+ 28,3/( Ιδχµ ϕ δ ϖδχ τφ ψ οηρτ Λ σδτρψνϖδφν+ οθψδχ σξλ ονϖθνσδλ χν Φ κηκδη µ κδ ξ τληδœβηê σ ϕ δ α θχψν ϖ µδ ϖξχ θψδµηδ+ ϖ ϕσûθξλ θ ψ ιδρψβψδ Αν Νο σθψµνœê νχϖν τιδ ρηí χν ΙÛψδε Βψξσ λξ9 Φχξ νµη σι ΛÍχθβξ( νχιδβγ κη+ νσν µην Ο Òρϕη τϕ ψ ρηí ΙÛψδενϖη ϖδ œµηδ η θψδϕ 9 ςρσ Ò+ ϖδÿ ΧψηδβηÍ η Ιδφν Λ σϕí η τβγνχÿ χν φηοστ: ονψνρσ Ò σ λ+ βη ονϖηδλ: αν Γδθνχ αíχψηδ ρψτϕ ΧψηδβηÍβη + αξ Ιδ ψφ χψηê Λσ 1+ 02( Γδθνχ οθψξ νϕ ψιη οθψξαξβη ΛÍχθβÛϖ ψδ ςρβγνχτ χνϖηδχψη ρηí ν µ θνχψδµητ ϕθûκ ξχνϖρϕηδφν Λσ 1+ 1( ϑηδχξ ψ œ ΛÍχθβξ νχιδβγ κη+ ϕ ψ ονψ αηι Ê ϖρψξρσϕηβγ βγ νοβûϖ ϖ ϖηδϕτ χν κ σ χϖûβγ ϖ Αδσκδιδλ η β δι νϕνκηβξ ονθ Λσ 1+ 05( ς σδµ ρονρûα ψ αηι ι β ϖρψξρσϕηβγ+ βγβη ψφ χψηê νϖδφν µνϖν µ θνχψνµδφν ϕθûκ ξχνϖρϕηδφν + ν ϕσûθξλ χνϖηδχψη ρηí ονχβψ ρ οναξστ ΛÍχθβÛϖ µ ρϖνηλ χϖνθψδ Ιδχµ ϕ δ ΙÛψδε+ τρ ξρψ ϖρψξ ϖδ œµηδ νρσθψδ δµηδ+ ϖψη ϖ µνβξ ΧψηδβηÍ η Ιδφν Λ σϕí η τχ ρηí χν φηοστ: σ λ ονψνρσ χν œληδθβη Γδθνχ Σ ϕ λη ν ρηí ροδ µηê ρ νϖν+ ϕσûθδ Ο µ ονϖηδχψη οθψδψ Οθνθνϕ 9 Ψ φηοστ ϖδψϖ δλ Ρξµ λδφν Λσ 1+ 03,04: ονθ Νψ 00+ 0( Σ ϕ ϖηíβ χθνφ ονϖθνσµ Ιδψτρ ψ Αδσκδιδλ χν Μ ψ θδστ οθνϖ χψη οθψδψ φηοσ Ι ϕ Ηψθ δκ ϖρψδχ µ ρψκ ϕ ϖξιœβη ψ χνλτ µηδϖνκη + ϕσûθδ σν ϖξιœβηδ ψ ονβψ σϕνϖ ν Ρσ θδ Οθψξληδθψδ+ σ ϕ η ΙÛψδε+ ονϖηδθµηϕ η ϖροû οθ βνϖµηϕ νο σθψµνœβηνϖδι σ ιδλµηβξ Αν δι+ ρσθψδ δ θûϖµηδ µ ϖξφµ µητ Σδφν+ ϕσûθξ ϖξοδ µη Μνϖδ Οθψξληδθψδ Ι ΨΤΡ ς ŒςΗ ΣΞΜΗ 04 Νχ βγϖηκη ψϖη ρσνϖ µη ψµ κ ψ ρηí ΙÛψδε, ϖθ ψ ψ Λ θξι, µηδι ϕν ϖδϖµ σθψ σ ιδλµηβξ νχ ϖηδϕûϖ τϕθξσδι ϖ Ανφτ + ϕσûθ οθψξνακδϕ ρηí ϖ βη ν9 Ρ νϖν ρσ ν ρηí βη δλ η ψ ληδρψϕ ν ϖœθûχ µ ρ Ι 0+ 03( Ψ ληδρψϕ ν ϖœθûχ κτχψη+ ϖ œϖηíσδι Θνχψηµηδ µ ψ θδσ Òρϕηδι, ιδχµδι ψ ϖηδκτ θνχψηµ σδφν φ κηκδιρϕηδφν λη ρσδβψϕ + ιδχµδι ψ ϖηδκτ θνχψηµ µ ψηδλη Ηψθ δκ Σ λ Ιδψτρ ϖψθ ρσ + µ αηδθ λνβξ+ µ οδ µη ρηí λ χθνœβη + ρϕ Αν ρονβψξϖ µ Μηλ ονθ ϕ 1+ 3/( ϖ µφδκηδ ρσθδρψβψ ι ϖ ϕηκϕτ ρ νϖ βγ σδµ χ τφη νϕθδρ ξβη τϕθξσδφν + ονοθψδψ ϕσûθξ Ιδψτρ ψ Μ ψ θδστ οθψξφνσνϖτιδ ρηí χν ρϖδφν λδρι Òρϕηδφν ονρ µµηβσϖ Ιδχδµ σξκϕν λνλδµσ ψνρσ ιδ ϖξχναξσξ ψ σδφν τϕθξβη η νοηρ µξ ϖ ϖ µφδκηη τϕ ρψνϖδι9 Ο ρβγ ϖ Ιδθνψνκηληδ+ φχξ Ιδψτρ λη κ σ χϖ µ œβηδ Τβψδρσµηβψξ ϖ σξλ œϖηíβηδ ι ϕν λ νχνβη µξ οηδκφθψξλ ϖροûκµηδ ψ Λ θξι η ΙÛψδεδλ Η νσν+ ϕηδχξ ϖθ β κη ον ρϕνòβψνµξβγ τθνβψξρσνœβη βγ+ ψνρσ Ιδψτρ ϖ Ιδθνψνκηληδ+ σδφν µηδ ψ τϖ ξκη Ιδφν Θνχψηβδ ϕ 1+ 32( Ον το ξϖηδ ιδχµδφν χµη + ψνθηδµσνϖ ϖρψξ ρηí+ θνψονβψíκη ονρψτϕηϖ µη wœθûχ ϕθδϖµξβγ η ψµ ινλξβγ Χνοηδθν ον σθψδβγ χµη βγ νχµ κδÿκη Φν ϖ œϖη σξµη+ φχψηδ ρηδχψη ληíχψξ µ τβψξβηδκ λη+ οθψξρ τβγηϖ ρηí ηλ η ψ χ ϖ οξσ µη ςρψξρβξ ψ œ+ ϕσûθψξ Φν ρ τβγ κη+ αξκη ψχτληδµη αξρσθνœβη Ιδφν τλξρ τ η νχονϖηδχψη λη ϕ 1+ 35,36( Λ θξι οξσ 9 Ρξµτ+ βψδλτœ µ λ σν τβψξµη > Νσν νιβηδβ ΣϖÛι η ι ψ αûκδλ ρδθβ ρψτϕ κηœλξ Βηδαηδ ϕ 1+ 37( ΝχονϖηδχŸ Ιδψτρ ιδρσ σ ϕ + δ Νανιδ µηδ ψθνψτληδκη σδφν+ βν ηλ ονϖηδχψη Ονϖηδχψη ψ œ9 Βψδλτœβηδ Λµηδ ρψτϕ κη> Βψξ µηδ ϖηδχψηδκηœβηδ+ δ ονϖηµηδµδλ αξê ϖ σξλ+ βν µ κδ ξ χν λδφν Νιβ > ϕ 1+ 38,4/( Ρ ξρψ σí νχονϖηδχÿ ΙÛψδε+ ν ϕσûθξλ οθψδχ βγϖηκ Λ θξι ονϖηδχψη νιβηδβ ΣϖÛι ςρψξρβξ σ ϕ λûϖηκη η σ ϕ λξœκδκη Ιδψτρ αξ ι ϕ λµηδλ µν+ ρξµδλ ΙÛψδε ϕ 2+ 12( Μηδλµηδι+ νχονϖηδχÿ Ιδψτρ ϖ œϖη σξµη λτρη νχµνϖηê ϖ œϖη χνλνœβη χνλµηδλ µδφν νιβ σν+ βν τρ ξρψ νϖδι µνβξ+ οθψδχ χϖτµ ρστ κ σξ9 ΙÛψδεηδ µηδ αûι ρηí ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη: κανϖηδλ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν Νχ σδφν λνλδµστ ΙÛψδε ϖηδχψη + δ ιδρσ ονϖηδθµηϕηδλ Αν δι σ ιδλµηβξ Ιδψτρ χϖτµ ρσνκδσµη µ ψϖ σí σ ιδλµηβí ον ηληδµητ9 ονϖηµηδµδλ αξê ϖ σξλ+ βν µ κδ ξ χν λδφν Νιβ ΝΟΗ ϑτμ Η ςξβγνς ςβ Ι ΨΤΡ ς Μ Ψ Θ Βκ 05 ςψθ ρσ µηδ Ιδψτρ ϖ λ χθνœβη+ ϖ κ σ βγ η ϖ ρβδ ϕ 1+ 41( χνϕνµξϖ ν ρηí ϖ œθνχνϖηρϕτ œϖηíσδι Θνχψηµξ+ ονχ νοηδϕ ΙÛψδε + µ ϕσûθξλ ρονβψξϖ ν ϖψµηνρ δ ψ χ µηδ ϖξβγνϖ µη + βψξκη ξϖηδµη η νχψηδϖ µη Ιδψτρ + µ τβψδµη Φν Οθ ϖ η ψ ϖνχτ+ ψφνχµηδ ψ ονϖηµµνœβη λη οθψξο χ ι βξλη νιβτ ς κηστθφηη δτβγ θξρσξβψµδι ϑνœβηû ψδ βψβη ϖρονληµ µ ιοηδθϖ οδ µ βγϖ ξ Λ θξιí+ ψ ϖρψδ ΧψηδϖηβÍ σ ϕ δ œϖηíσδφν ΙÛψδε 18 + ονµηδϖ ξϖη νµ Σδφν+ ϕσûθδφν ϖηδθµη ληδκη ρον ξϖ Ê ι ϕν Βγκδα ξβη ϖηδβψµδφν 2/ Ψδ ρϖδι ρσθνµξ Ιδψτρ αξ ηλ ονχχ µξ ϕ 1+ 40(+ ρψ βτµϕηδλ νχο β ι β ψ σθνρϕí ρϖξβγ θνχψηβûϖ Οθ φµ ϖ σδµ ρονρûα τœϖηíβηê νανϖη ψϕη ξβη θνχψηµµδφν η οθ βξ+ ϕσûθδ ϖξοδ µη τ ανϕτ ΙÛψδε

20 ΗΗΗ, Λ ΡΟΘ ςη ΧΚΗςΞ, ΝΑΚΤΑΗ ΜΗ Β 06 Μ ρϖδι ξβηνϖδι χθνχψδ+ ϕσûθ αξ οηδκφθψξλνϖ µηδλ ϖ ϖηδθψδ+ ΙÛψδε χν ϕνòβ ονψνρσ ϖηδθµξ ϖδψϖ µητ Αν δλτ+ σ ϕ ι ϕ Λ θξι ιδι ξβηδ αξ ν ροδ µη µηδλ χν ϕνòβ νϖδφν οηδθϖρψδφν εηµσ+ ι ϕηδ ϖξονϖηδχψη ϖ λνλδµβηδ ψϖη ρσνϖ µη ΙÛψδε µ σνλη ρσ+ ι ϕ ιτ λûϖηκηœλξ+ ϖ λνλδµβηδ ρϖδφν ψϖη ρσνϖ µη µηδ ϖξονϖηδχψη χµδφν ρ νϖ + ιδχξµηδ τβψξµη σ ϕ+ ι ϕ λτ ονκδβη µην Ο Òρϕη Λσ 0+ 13( σν οηδθϖρψδ τβψξµη ρσ ν ρηí ονβψ σϕηδλ χθνφη ΙÛψδε ς βη φτ β δι σδι χθνφη ϖ µφδκηδ µηδ ψ οηρτι χµδφν ρ νϖ + ι ϕηδ ϖξονϖηδχψη κδ ληκβψδµηδ ΙÛψδε λ ρϖ ρψβψδφûκµ ϖξλνϖí9 ονοθψδψ σν ληκβψδµηδ λν µ ϖ οδ µη νχβψξσ Ê οθ ϖχí+ ι ϕ ψ ϖηδθ δϖ µφδκηβψµδ ρσϖηδθχψδµηδ9 λ ροθ ϖηδχκηϖξ ονθ Λσ 0+ 08( Σθψδα τληδê νχβψξσξϖ Ê σí οθ ϖχí+ ψ ϖηδθ ρηí ϖ µηδι ανϖηδλ ιδχµν ψ µ ιϖ µηδιρψξβγ œϖη χδβσϖ ν λí βψξÿµηδ η ιδφν ονϖν µητ ϑνœβηû ϖ βη φτ ονϕνκδò βνθ ψ ϖµηϕκηϖηδι η χνϕ χµηδι νχβψξστιδ σν œϖη χδβσϖν+ ι ϕαξ ϖξιλτι β ψδ ρϕ θατ σδι χνρσνιµδι ονρσ βη θψδβψξ µνϖδ η ρσ θδ Λσ ( 07 Λ ροθ ϖηδχκηϖξ ψ Μ ψ θδστ ονρη χ µ χδ ϖρψξρσϕν ϖξθ Ÿµδ θξρξ νακταηδòβ ϖ µφδκηρσ λûϖη ν Λ θξη ι ϕν ν Χψηδϖηβξ ονœκταηνµδ λí νϖη+ ηληδµηδλ ΙÛψδε ϕ 0+ 16( Ψ µηλ ψ βψµηδ ρηí ϖξοδ µη Ê σ ιδλµηβ νχ ϖηδϕûϖ τϕθξσ ϖ Ανφτ ονθ ε 2+ 8(+ ϖ µφδκηδ ρσ ϖη ι οθψδχ µ λ ναθ ψ νακταηδòβ η νακταηδµηβξ Ψφνχµηδ ψ ναξβψ ιδλ ηψθ δκρϕηδφν κτχτ ναθψíχ ψ œκταηµ ναδιλνϖ χϖ δσ οξ9 µ ιοηδθϖ ψ ϖηδθ µν λ δòρσϖν ϖ ρδµρηδ οθ ϖµξλ αξ ξ σν ϖ œβηϖδ ψ œκταηµξ(+ χνοηδθν ον οδϖµξλ βψ ρηδ λ 9 ροθνϖ χψ νµí χν ρϖδφν χνλτ+ ΙÛψδε αξ ϖηíβ λí δλ Λ θξη+ ψ µηλ ιδρψβψδ ψ Μη ψ ληδρψϕ : Λ θξι ιδχµ ϕ ψ βγνϖξϖ ϖδϖµíσθψµδ οθ φµηδµηδ β ϕνϖησδφν νχχ µη ρηí ϖξ βψµηδ Ανφτ Λν µ ρσ ϖη Ê ρναηδ οξσ µηδ+ ϖ ι ϕ ρονρûα οθ φµηδµηδ σν ρψ ν ϖ ο θψδ ψ ψ œκταηµ λη ΝχονϖηδχŸ χ ιδ ιδχξµηδ χ κρψξ σνϕ ψα ϖβψξβγ ϖξχ θψδò, βψξκη ρψβψδφûκµδ χψη µηδ Ανφ ρ λδφν Νχ λνλδµστ ψϖη ρσνϖ µη Λ θξι ϖηδ+ η ρϖδ χψηδϖηβψδ οθ φµηδµηδ νχχ µη ρηí Ανφτ ϖ ρονρûα ϖξ βψµξ η β ϕνϖησξ λ ϖξοδ µηê ρσ ι β ρηí Λ σϕ Ρξµ Αν δφν Λ βηδθψξòρσϖν ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σ ενθλ νχχ µη ρηí Ανφτ+ ϕσûθδφν Νµ ρ λ νβψδϕτιδ νχ Χψηδϖηβξ ονœκταηνµδι ΙÛψδενϖη Λ θξι ϖξονϖη χ ρϖνιδ εη σ ΝϕνκηβψµνœÊ+ δ αξ ονœκταηνµ βψξκη οθψξθψδβψνµ ( ΙÛψδενϖη, ψ ϖηδθ ρηí ϖ Αν ξλ Οκ µηδ ςρϕ ψτι µ σν να ι βξσνϖ µη ϖ µφδκηœβη+ κδ ϖ ρονρûα ρψβψδφûκµξ Λ σδτρψ Ρ νϖ ϖξονϖηδχψη µδ χν ΙÛψδε ρ α θχψν ψµ ληδµµδ9 µηδ αûι ρηí ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη+ κανϖηδλ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν ιδρσ σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν Λσ 0+ 1/( Ρ νϖ σδ ϖξι œµη ι σ ιδλµηβí Νακταηδµηβξ ΙÛψδε Λ θξι ιδρσ Χψηδϖηβ ϖ ρϖξλ λ βηδθψξòρσϖηδ Ρξµ Μ ιϖξ ρψδφν οθψξι ϖ Μηδι κτχψϕηδ βη ν η ρσ ρηí Ρξµδλ Βψ νϖηδβψξλ ΑÛφ+ ϕσûθξ οθψδλ ϖη χν ΙÛψδε ρ νϖ λη µην + ψϖθ β ρηí χν µηδφν ι ϕν χν ΝακταηδÒβ Χψηδϖηβξ ψ Μ ψ θδστ Σν+ βν ρηí χνϕνµ ν ϖ Μηδι ψ ροθ ϖ Χτβγ ŒϖηÍσδφν+ νψµ βψ θûϖµνβψδœµηδ ρψβψδφûκµδ ονσϖηδθχψδµηδ ϖηχψη νακταηδòβψδι+ ι ϕ ηρσµη ιτ ϖβψδœµηδι ληíχψξ ΙÛψδεδλ Λ θξι Ψϖη ρστµ λûϖη χν ΙÛψδε ϖξθ Ÿµηδ9 µηδ αûι ρηí ϖψη Ê χν ρηδαηδ Λ θξη+ σϖδι Λ νµϕη ψ σδλ σν+ βν ρηí ρσ ν τοθψδχµην, ψ œκταηµξ ΙÛψδε ψ Λ θξι, ρσ ν ρηí ϖδχκδ œϖηíσδι ϖνκη Ανφ + ϖηµµν οθψδσν αξê ψ βγνϖ µδ Λ θξι ϖ ρϖξλ Αν ξλ λ βηδθψξòρσϖηδ λ ξê χ κδι ι ϕν Χψηδϖηβ ονœκταηνµ λí νϖη ονθ ϕ 0+ 16( 08 ς ρ νϖ βγ µνβµδφν ψϖη ρσνϖ µη ΙÛψδε νχβψξστιδ µηδ σξκϕν Αν οθ ϖχí ν µηδϖξονϖηδχψη µξλ ϖθíβψ ονϖν µητ ρϖδι Νακταηδµηβξ Νχβψξστιδ ψ θ ψδλ µ µνϖν οθ ϖχí ν ρϖνηλ ϖ ρµξλ ονϖν µητ Σδµ λ ροθ ϖηδχκηϖξ + ϕσûθξ ϖ χτβγτ µ ικδορψξβγ σθ χξβιη κτχτ ϖξαθ µδφν τλη νϖ ΧψηδϖηβÍ ψ Μ ψ θδστ+ ψϖη ψ ρηí ψ Μη νακταηδòβψ λη νœβη + ψνρσ ιδ οθψδψ Ανφ ρ λδφν µ µνϖν ϖδψϖ µξ η ονϖν µξ χν σδι λη νœβη ΙÛψδε τβψξµη σ ϕ+ ι ϕ λτ ονκδβη µην Ο Òρϕη9 ϖψη ρϖνι Λ νµϕí χν ρηδαηδ Σν+ βν ρηí ϖ Μηδι ονβψí ν+ ιδρσ ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν, βψξ µηδ µ ονχρσ ϖηδ σξβγ ρ Ûϖ ϖξο χ οθψξι Ê+ δ σ ϕ δ η νϖ λíρϕ λη νœê ΙÛψδε χν Λ θξη ονβψí ρηí ϖûϖβψ ρ µ µνϖν ψ Χτβγ ŒϖηÍσδφν> Βψξ µηδ σθψδα λξœκδê ν σδι λη νœβη Αν δι+ ϕσûθ θνψκ µ ϖ ρδθβτ κτχψϕηλ οθψδψ Χτβγ + ϕσûθξ µ λ ιδρσ χ µξ ονθ Θψ 4+ 4(+ ϕρψσ στιδ µ ιϖρο µη κδι ϖρψδκϕ κτχψϕ λη νœê> ϑρψσ στιδ θûϖµηδ, η νϖρψδλ+ ϖ ρονρûα ρψβψδφûκµξ, λη νœê νακταηδòβψ λ νµϕûϖ+ ονφ Íαη ι β ϖ µηδι ϖρψξρσϕν σν+ βν ον κτχψϕτ φνχµδ η οηíϕµδ+ βν µνρη ψµ ληνµ σδφν ϖξ βψµδφν ψ ϖηδθψδµη η οθψξληδθψ νρûα+ τσδµσξβψµδι ϕνλτµηη µ ονχναηδòρσϖν Σ ιδλµηβξ σθξµησ θµδι ΙÛψδε ϖψη ρϖνι Λ νµϕí χν ρηδαηδ+ κδβψ µηδ ψακη ρηí χν Μηδι+ ονθνχψη Ρξµ Λσ 0+ 13,14( Σδ ρ νϖ ϖρϕ ψτι ψ θ ψδλ µ ηµµ ακηρϕνœê νακταηδòβψ Φ Íαη σδι ακηρϕνœβη+ χτβγνϖ ηµσδµρξϖµνœê ψιδχµνβψδµη η ναβνϖ µη νρûα, λí βψξψµξ η ϕναηδσξ, νρσ σδβψµηδ ονβγνχψη νχ Χτβγ + ϕσûθξ χ ιδ ξβηδ ονθ Ι 5+ 52( ΙÛψδε+ ϕσûθξ αξ ονρ τρψµξ Χτβγνϖη+ νχµ κ ψ ϖ Μηλ ρ λξλ ŸθÛχ ν λη νœβη, ρϖδι νακταηδòβψδι+ λíρϕηδι λη νœβη Αξ σν λη νœê ϖηíϕρψ νχ σδι+ ι ϕηδι λûφ νβψδϕηϖ Ê λ ροθ ϖηδχκηϖξ ϖδχκδ λη θξ ρϖδφν κτχψϕηδφν ρδθβ 1/ Κηστθφη ϖξρ ϖη Λ θξιí ι ϕν ψιδχµνβψνµ ψ ΙÛψδεδλ+ λí δλ ροθ ϖηδχκηϖξλ+ ϖηíψη λη νœβη χψηδϖηβψδι η νακταηδòβψδι 20 Λνϖ στ ϖ ηρσνβηδ ν χϖûβγ θνχψ ι βγ λη νœβη+ ϕσûθδ βψµηδ τϕ ψτι σ ιδλµηβí ϑνœβην + χψηδϖηβξ η νακταηδµηβξ+ ϕσûθδι σν σ ιδλµηβξ ρξλανκδλ ιδρσ λ δòρσϖν Λ θξη η ΙÛψδε Χψηδϖηβσϖν

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Wszystkiego najlepszego

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM

Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM Διδαχή Didache NAUKA PANA PRZEKAZANA PRZEZ DWUNASTU WYSŁANNIKÓW POGANOM Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν "Pierwsi Świadkowie" - red. W. Zega w tłum. A. Świderkówna; przyp. ks. M. Starowieyski;

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Czy mówisz po _ [nazwa języka]

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska. Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, - Wstęp angielski Dear Mr. President, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Αγαπητέ κύριε, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, angielski Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest

Διαβάστε περισσότερα

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18]

Odwieczne SŁOWO [J 1, 1-18] 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3. πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 4. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

Διαβάστε περισσότερα

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια. Podría ayudarme?

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια. Podría ayudarme? - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Τα απαραίτητα Kan du hjælpe mig, tak? Παράκληση για βοήθεια Snakker du engelsk? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά snakker du _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jeg snakker ikke_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Jakub Kowalewski Drugi cykl pieśni

Jakub Kowalewski Drugi cykl pieśni Jakub Kowalewski Drugi cykl pieśni do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na głos i fortepian 1. Gorzka zatoka 2 2. Portret 4. Gwiazdy spadające 5 4. Ogród 7 5. Miłość 9 6. Atlas 12 7. Bez ciebie 1

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres angielski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι!

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Źle się czuję.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Źle się czuję. - Έκτακτο περιστατικό πολωνικά Muszę iść do szpitala. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο χίντι Źle się czuję. Proszę natychmiast wezwać lekarza! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Pomocy! Έκκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Παράκληση για βοήθεια İngilizce konuşuyor musunuz? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά _[dil]_ konuşuyor musunuz? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Zgubiłem/Zgubiłam się. Όταν δεν ξέρετε που είστε Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Gdzie jest? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Michała Psellosa Enkomion wina. Filozoficzna zaduma

Michała Psellosa Enkomion wina. Filozoficzna zaduma R o z p r a w y. A r t y k u ł y Filo-Sofija Nr 33 (2016/2), s. 99-115 ISSN 1642-3267 Magdalena Jaworska-Wołoszyn Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Michała

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

Zezwala się na bezpłatne kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie niniejszego tekstu oraz opracowania w niezmienionej formie.

Zezwala się na bezpłatne kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie niniejszego tekstu oraz opracowania w niezmienionej formie. Διδαχή Didache Tytuł oryginalny: Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (Didache Kyriou dia tōn Dōdeka Apostolōn tois ethnesin) W oparciu o tekst grecki: Apostolic Fathers, (red.) Kirsopp

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc?

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? - Τα απαραίτητα Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Τα απαραίτητα Voisitko auttaa minua? Παράκληση για βοήθεια Puhutko englantia? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Puhutteko _[kieltä]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα En puhu _[kieltä]_. Διασαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Αγαπητέ κύριε, Szanowny Panie, Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητή κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Αγαπητέ κύριε, Szanowny Panie, Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητή κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Sehr geehrter Herr, Αγαπητέ κύριε,

Διαβάστε περισσότερα

Rekrutacja Referencje

Rekrutacja Referencje - Wstęp Αγαπητέ κύριε, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy Αγαπητή κυρία, Dear Madam, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz

Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz 04. Historia narodzin wg Łukasza II Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz Łukasz ( 2:1 2:52 ) Marek Mateusz Narodzenie Jezusa 2:1 Zdarzyło się zaś, że w dni owe, wyszedł dekret od Cezara Augusta, by dokonać

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Dear Sir, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Madam, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Sir / Madam, Szanowny Panie, Szanowni Państwo, Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Rekrutacja Referencje

Rekrutacja Referencje - Wstęp Dear Sir, Αγαπητέ κύριε, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy Dear Madam, Αγαπητή κυρία, Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy Dear Sir / Madam, Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

kaˆ yuc¾ e mšllei gnèsesqai aøt»n, e j yuc¾n aùtí bleptšon, 1 τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη 2.

kaˆ yuc¾ e mšllei gnèsesqai aøt»n, e j yuc¾n aùtí bleptšon, 1 τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη 2. JORGOS SEFERIS MUQISTORHMA Δ' ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ kaˆ yuc¾ e mšllei gnèsesqai aøt»n, e j yuc¾n aùtí bleptšon, 1 τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη 2. Ήτανε καλά παιδιά οι σύντροφοι, δε φωνάζαν ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_. Για να κάνετε κράτηση Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób? Για να ζητήσετε τραπέζι Czy można

Διαβάστε περισσότερα

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski

epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski epifaniusz z salaminy panarion herezje 1 33 tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. arkadiusz baron uniwersytet papieski jana pawła ii

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας - Εύρεση Where can I find? Gdzie znajdę? Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας... a room to rent?... pokój do wynajęcia?... a hostel?... hostel?... a hotel?... hotel?... a bed and breakfast?...

Διαβάστε περισσότερα

Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja

Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja Tekst grecki z polskim przekładem Jana Bigaja 1 1. [1052 a] [15] τὸ ἓν ὅτι μὲν λέγεται πολλαχῶς, ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς διῃρημένοις εἴρηται πρότερον: πλεοναχῶς δὲ λεγομένου οἱ συγκεφαλαιούμενοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Διαβάστε περισσότερα

Català: Hola i Adéu! Castellano: Hola y adiós! English: Hello and goodbye. Polish:Cześć i do widzenia. Greek: Γεια σας και αντίο.

Català: Hola i Adéu! Castellano: Hola y adiós! English: Hello and goodbye. Polish:Cześć i do widzenia. Greek: Γεια σας και αντίο. Català: Hola i Adéu! Castellano: Hola y adiós! English: Hello and goodbye. Polish:Cześć i do widzenia. Greek: Γεια σας και αντίο. Cyprus: Γεια σας και αντίο. Italian: Ciao e arrivederci Català: Bon dia!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι, Σήµερα θα σας παρουσιάσω µερικές ενδιαφέρουσες θέσεις για την αναµέτρηση δύο κόσµων, δύο διαφορετικών και

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp rumuński Stimate Domnule Preşedinte, grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Stimate Domnule, Αγαπητέ κύριε, Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, rumuński Stimate Domnule Preşedinte, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Stimate Domnule, Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

Application Reference Letter

Application Reference Letter - Opening Szanowny Panie, Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown Szanowni Państwo, Formal, recipient name and gender unknown Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość.

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Szanowny Panie, Szanowni

Διαβάστε περισσότερα

Ciemność nocy i bezbrzeżne otchłanie milczenia Byłem sam. Pośród martwej, rozproszonej materii.

Ciemność nocy i bezbrzeżne otchłanie milczenia Byłem sam. Pośród martwej, rozproszonej materii. Το σκοτάδι της νύχτας και τα ατέλειωτα κενά της σιωπής. Ήμουν μόνος. Μέσα στα νεκρά ασύνδετα υλικά. Ciemność nocy i bezbrzeżne otchłanie milczenia Byłem sam. Pośród martwej, rozproszonej materii. Δώρο

Διαβάστε περισσότερα

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp grecki Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, hiszpański Distinguido Sr. Presidente: Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Αγαπητέ κύριε, Distinguido Señor: Formalny,

Διαβάστε περισσότερα

Leggenda sulla nascita degli spazzacamini

Leggenda sulla nascita degli spazzacamini Leggenda sulla nascita degli spazzacamini La leggenda narra che durante il caos primordiale della creazione, Dio il Creatore prima ha fatto il cielo e gli Dei e tra questi il Dio del Fuoco che però ha

Διαβάστε περισσότερα

Greek-English-Polish- Spanish Dictionary Created by students. This project is funded by the EU

Greek-English-Polish- Spanish Dictionary Created by students. This project is funded by the EU Greek-English-Polish- Spanish Dictionary Created by students This project is funded by the EU Γεια σου Cześć Hola Γεια σου / Αντίο Do widzenia Adios Τα λέμε σύντομα Do zobaczenia wkrótce Hasta pronto

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

panarion epifaniusz z salaminy herezje 1 33 tekst grecki i polski uniwersytet papieski jana pawła ii w krakowie wydawnictwo naukowe

panarion epifaniusz z salaminy herezje 1 33 tekst grecki i polski uniwersytet papieski jana pawła ii w krakowie wydawnictwo naukowe S epifaniusz z salaminy panarion herezje tekst grecki i polski przekład i wstęp ks. marek gilski opracowanie tekstu greckiego i komentarz polski ks. arkadiusz baron uniwersytet papieski jana pawła ii w

Διαβάστε περισσότερα

ROZDZIAŁ 05 JOHAN CHRZCICIEL Łk 3:1 4:13 Mk 1:2 1:13 Mt 3:1 4:11

ROZDZIAŁ 05 JOHAN CHRZCICIEL Łk 3:1 4:13 Mk 1:2 1:13 Mt 3:1 4:11 ROZDZIAŁ 05 JOHAN CHRZCICIEL Łk 3:1 4:13 Mk 1:2 1:13 Mt 3:1 4:11 ROZDZIAŁ 05 JOHAN CHRZCICIEL Łk 3:1 4:13 Mk 1:2 1:13 Mt 3:1 4:11 T. 21 - Proroctwo Izajasza [= T.23, 115, ] T. 21 - Proroctwo Izajasza [=

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/3 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc C 16/2004 (ex NN29/2004) Zmiany planu inwestycyjnego Stoczni Helleńskich Zaproszenie do składania komentarzy na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 16.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 96/7 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 2/10 (ex NN 62/09) Pomoc

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

Język akademicki Wstęp

Język akademicki Wstęp - Rozpoczęcie În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza... Ogólny wstęp do wypracowania/pracy Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów ! EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres grecki Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 2008, nr 1 Katarzyna Wodniak Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy e-mail: kwodniak@op.pl Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej

Διαβάστε περισσότερα

Orphée, le chanteur. Adès et Perséphone: divinitées grecques des enfers et des morts Dionysos: dieu du vin et de la joie

Orphée, le chanteur. Adès et Perséphone: divinitées grecques des enfers et des morts Dionysos: dieu du vin et de la joie Orfeo, il cantante Nella leggenda greca, Orfeo era il principale rappresentante delle arti, del canto e della lira. Si ritiene anche che avesse insegnato all umanità l arte della medicina, della scrittura

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34308 (2013/C) (ex

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Używane, gdy gratulujemy młodej parze Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Używane, gdy gratulujemy młodej parze

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΩΝΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Η Πολωνία βλέπει στη Βαλτική Θάλασσα με μια ακτή πλαισιωμένη με αμμώδεις ζώνες και λιμνοθάλασσες. Στο εσωτερικό εκτείνεται μια βαλτώδης πεδιάδα, λίγο γόνιμη, που διασχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres grecki Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

Glaukos, il pescatore

Glaukos, il pescatore Glaukos, il pescatore Si dice che Glaukos fosse un pescatore greco che si trasformò in un dio quando mangiò un erba magica. Allora precipitò in mare dove gli spuntò la coda e dove rimase come divinità

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 357/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09)

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 136/12) 15.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136/27 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) Grecja Możliwa pomoc państwa na rzecz Larco General Mining & Metallurgical Company SA

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 22.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 90/11 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 36/10 (ex NN 3/10 i

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Die allerbesten Wünsche zur Hochzeit, viel

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 152/02) C 152/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2013 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Pomoc na ratowanie dla Cyprus Airways (Public) Ltd. Zaproszenie do zgłaszania uwag

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας - Γενικά Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 16.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/125 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Pomoc na restrukturyzację dla Cyprus Airways (Public) Ltd oraz SA. 38225 (2014/C)

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY. za cały egzamin możesz uzyskać 140 punktów. Egzamin trwa 180 minut. ! EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1, 2, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi na pytania do testu 3.2 wpisuj na kartę

Διαβάστε περισσότερα