ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη Σύγχρονων Τεχνικών Επεξεργασίας και Ανάλυσης Οφθαλμιατρικών Εικόνων και Εικόνων Video-Βρογχοσκοπίου Επεμβατικής Πνευμονολογίας με Ιδιαίτερο Κλινικό Ενδιαφέρον Μιχάλης Παπασταματόπουλος ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανατομική-Δομή του οφθαλμού 1.1 Εξωτερική όψη Οφθαλμικός κόγχος Βλέφαρα Δακρυϊκό σύστημα Ο βολβός του οφθαλμού Το οπτικό νεύρο Μύες του οφθαλμού 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Φυσιολογία-Λειτουργεία 2.1 Οπτική λειτουργία Οπτική οδός Από την αίσθηση στην οπτική αντίληψη Το Υδατοειδές υγρό και η ενδοφθάλμια πίεση Βλέφαρα Δακρυϊκή συσκευή Κερατοειδής Κρυσταλλοειδής φακός Το ανθρώπινο οπτικό σύστημα και η επεξεργασία πληροφορίας Όραση και Επικοινωνία Οπτική Επεξεργασία Υψηλής Στάθμης 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανατομία του βρογχικού δένδρου 3.1 Βρογχοσκοπική ανατομία Ανώτεροι Αεραγωγοί Η τραχεία Κυρία Τροπίδα (καρίνα) Δεξιό βρογχικό δένδρο Αριστερό βρογχικό δένδρο Ορολογία του τραχειοβρογχικού δένδρου Βρογχικό δένδρο Τρόπιδες Πνευμονικοί λοβοί και τμήματα Δεξιός πνεύμονας Αριστερός πνεύμονας 48 1

3 3.3.3 Το μεσοθωράκιο Σχέση αγγειακών δομών με το ταχειοβρογχικό δένδρο Αποκτώντας τη γνώση του τραχειοβρογχικού Δένδρου 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βρογχοσκόπηση 4.1 Βρογχοσκόπηση με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο Το ευθύ βρογχοσκόπιο σήμερα Μειονεκτήματα και περιορισμοί Πλεονεκτήματα και ενδείξεις Το άκαμπτο βρογχοσκόπιο ως όργανο Η τεχνική της βρογχοσκόπησης Το μέλλον της βρογχοσκόπησης με το εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο Το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο Πνευμονικός καρκίνος Η μέθοδος του αυτοφθορισμού στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα Κίνδυνοι/επιπλοκές της ινοβρογχοσκόπισης 80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ψηφιακή επεξεργασία 5.1 Ψηφιακή εικόνα Επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας Σύστημα απόκτησης ψηφιακής εικόνας Αποκατάσταση της εικόνας Βελτίωση της εικόνας Ανάλυση της εικόνας 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μελέτη τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων 6.1 Κατάτμηση (segmentation) Thresholding Ο ρόλος της φωτεινότητας Απλή γενική εφαρμογή κατωφλίου Optimal thresholding Επιλογή κατωφλίου βάση χαρακτηριστικών συνόρων Ανίχνευση ασυνεχειών Ανίχνευση σημείου Ανίχνευση γραμμής 96 2

4 6.3.3 Ανίχνευση αιχμής Edge linking and boundary detection Τοπική επεξεργασία Γενική επεξεργασία με το μετασχηματισμό Hough Γενική επεξεργασία με τεχνικές graph theoretic Region based segmentation Βασική διαμόρφωση Ανάπτυξη περιοχής Διαχωρισμός και συγχώνευση περιοχής Κατάτμηση βασισμένη σε μορφολογικά watersheds Εξειδικευμένες εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων video-βρογχοσκοπίου Μέθοδοι ανάλυσης εικόνων video-βρογχοσκοπίου Μέθοδος κατάτμησης εικόνων video-βρογχοσκοπίου Επεξεργασία οφθαλμιατρικών εικόνων με ιδιαίτερο κλινικό Ενδιαφέρον Εντοπισμός και διαχωρισμός των drusen αποθέσεων στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή: Δυνατότητες διάγνωσης του σχετιζόμενου με την ηλικία macular degeneration Σύγχρονη μέθοδος για την εξέταση των αγγείων του Αμφιβληστροειδούς Συγκριτική μελέτη των μεθόδων κατάτμησης εικόνων των αγγείων του αμφιβληστροειδούς 126 3

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού στη βιοϊατρική τεχνολογία πραγματοποιήθηκε η διπλωματική εργασία με τίτλο : «Μελέτη σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης οφθαλμιατρικών εικόνων και εικόνων videoβρογχοσκοπίου επεμβατικής πνευμονολογίας με ιδιέτερο κλινικό ενδιαφέρον». Η δομή της εργασίας αυτής θα παρουσιαστεί παρακάτω. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερή ανάλση της ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρώπινου οφθαλμού ενώ στο τρίτο και τέταρτο γίνεται αναφορά στην ανατομία του βρογχικού δένδρου, μια εισαγωγή στην ένοια της επεμβατικής πνευμονολογίας καθώς και μια εκτενής ανάλυση για τις μεθόδους βρογχοσκόπισης με ιδιέταιρη έμφαση στην μεθόδο αυτοφθορισμού για την ανίχνευση πρώιμου πνευμονικού καρκίνου. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην επεξεργασία ψηφιακής εικόνας. Γίνεται μια αναφορά στους τρόπους επεξεργασίας εικόνας, καταλήγοντας στην ειδική μέθοδο επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας που είναι η τμηματοποίηση. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ορισμός της τμηματοποίησης ψηφιακής εικόνας. Οι διάφορες μέθοδοι που αναλύονται εκτενώς είναι : 1. Εφαρμογή κατωφλίου 2. Ανίχνευση ασυνεχειών 3. Region-based τμηματοποίηση 4. Edge linking and boundary detection 5. Μορφολογικά watersheds Τελειώνοντας το έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε εξειδικευμένες εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων για οφθαλμιατρικές και εικόνες video-βρογχοσκοπίου. Ελπίζω να έχω αποδώσει σωστά το αντικείμενο της εργασίας ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα σε όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στους τόμεις που αναφέρομαι. Το πνεύμα της εργασίας είναι να οδηγήσει στην κατανόηση, όχι να διδάξει. Πολλές ευχαριστίες στον υποψήφιο διδάκτορα Νικόλαο Αποστόλου για την σημαντικότατη βοήθειά του και τις βασικές επισημάνσεις για την πραγμάτωση της παρούσας εργασίας καθώς επίσης και στον κ Δημήτριο Κουτσούρη καθηγητή ΕΜΠ που μου εμπιστεύθηκε αυτή την εργασία. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Εισαγωγή Τα δυο μας μάτια (οφθαλμοί) αποτελούν το αισθητήριο όργανο της όρασης. Με αυτά βλέπουμε. Συγκεκριμένα ο οφθαλμός και κυρίως ο αμφιβληστροειδής του (που θυμίζει την "ακτινοευαίσθητη" πλάκα της φωτογραφικής μηχανής) αποτελεί το δέκτη των οπτικών μας ερεθισμάτων (Εικόνα 1). Τα ερεθίσματα αυτά με τα οπτικά νεύρα (δεξιό και αριστερό, ένα σε κάθε μάτι) και γενικότερα με τις οπτικές οδούς μεταφέρονται σε μια περιοχή πίσω στον εγκέφαλο, στον ινιακό λοβό, όπου γίνεται η ανώτερη επεξεργασία των ερεθισμάτων και η όραση. Η περιοχή αυτή του εγκεφάλου, ο ινιακός λοβός, αποτελεί και το κέντρο της όρασης ενώ το μάτι μας είναι το δεκτικό όργανο. Τα δύο οπτικά κέντρα στον εγκέφαλο συνδέονται μεταξύ τους με ίνες αλλά και λειτουργικά, οπότε κατορθώνεται με τα δυο μας μάτια να βλέπουμε ένα αντικείμενο, δηλαδή να έχουμε τη διόφθαλμη όραση. Το δεκτικό όμως όργανο είναι ο βολβός του οφθαλμού που βρίσκεται μέσα σε μια οστέινη προστατευτική κοιλότητα που λέγεται οφθαλμικός κόγχος. Για να γνωρίσουμε καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία του οφθαλμού, αρχίζουμε με την εξωτερική όψη, δηλ. τα στοιχεία που μας είναι άμεσα προσιτά και ορατά στην εξέταση Εικόνα 1 Σχηματικά ο μηχανισμός της όρασης (Α) σε σύγκριση με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής (Β) 1.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Όταν λέμε "οφθαλμό", εννοούμε το βολβό (που είναι σαν μια μικρή σφαίρα) μαζί με τα διάφορα εξαρτήματα του, αυτά που αποκαλούνται Adnexa-εξαρτήματα δηλ. προστατευτικά, όπως τα βλέφαρα, και επικουρικά μόρια, όπως οι οφθαλμοκινητικοί μύες, το δακρυϊκό σύστημα και ο επιπεφυκότος (τα βλέφαρα, τους μυς που κινούν το μάτι, τη δακρυϊκή συσκευή κ.ά.). Όταν εξετάζουμε εξωτερικά την περιοχή των ματιών μας βλέπουμε πως το κυρίως μάτι μας (ο βολβός) σκεπάζεται σ' 5

7 αρκετή έκταση από τα δύο βλέφαρα (το άνω και το κάτω) (Εικόνα 2). Το άνοιγμα ανάμεσα στα δύο βλέφαρα λέγεται "μεσοβλεφάρια σχισμή". Μέσα από τη μεσοβλεφάρια σχισμή, "όταν τα μάτια είναι ανοιχτά", προβάλλει ο βολβός τον οφθαλμού. Πιο συγκεκριμένα δε, βλέπουμε τον κερατοειδή (Επειδή είναι διαφανής δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην Εικόνα 2), διαφανή, που μας θυμίζει το "τζάμι του ρολογιού" μας και το σκληρό, "το λευκό", σαν το "τσόφλι του αυγού", που σκεπάζεται από ένα λεπτό βλεννογόνο που ονομάζεται επιπεφυκότος (Εικόνα 2). Αυτός ο βλεννογόνος υμένας έχει ένα ωχρορόδινο χρώμα και σκεπάζει εξωτερικά το σκληρό - το λευκό και εσωτερικά το πίσω μέρος των βλεφάρων (που γίνεται ορατό όταν αναστραφεί το άνω βλέφαρο). Όταν φλεγμαίνει ("επιπεφυκίτιδες") ή κοκκινίζει (υπεραιμεί) ο επιπεφυκότος, "φαίνονται" τα αγγεία του και έτσι διακρίνεται καλύτερα. Εικόνα 2 Εξωτερική όψη, με ανοιχτά βλέφαρα και αναστροφή του άνω βλεφάρου (δεξιά) και με κλαειστά βλέφαρα (αριστερά). Τα βλέφαρα τελειώνουν στο ελεύθερο βλεφαρικό χείλος (προς τα κάτω το άνω, προς τα άνω το κάτω βλέφαρο). Στο πρόσθιο μέρος του χείλους αυτού βρίσκονται οι βλεφαρίδες ενώ στο πίσω εκβάλλουν οι ταρσαίοι (σμηγματογόνοι) αδένες που εκκρίνουν "λιπαντική" ουσία, η οποία μαζί με τα δάκρυα εφυγραίνει τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα. Στο άνω βλέφαρο, κυρίως όταν ανοίγει, σχηματίζεται μια πτυχή που χωρίζει την επιφάνεια του άνω βλεφάρου στην ταρσική μοίρα (με το ινώδες πέταλο εσωτερικά που λέγεται ταρσός) και την κογχική (βλ Εικόνα 2). Τα άκρα της μεσοβλεφάριας σχισμής, ρινικά, καλούνται έσω (Εικόνα 2) και κροταφικά έξω κανθός (Εικόνα 2). Κοντά στον έσω κανθό, στο άνω και κάτω βλέφαρο, υπάρχει μικρό επαρμάτιο, η δακρυϊκή θηλή, με μικρό στόμιο, το δακρυϊκό σημείο (άνω και κάτω) Εικόνα 2. Από τα σημεία αυτά και στη συνέχεια μέσα από τους δακρυϊκούς πόρους ή σωληνάρια, το δακρυϊκό ασκό και το ρινοδακρυϊκό πόρο αποχετεύονται τα δάκρυα. 6

8 Σε ορισμένες φυλές (μογγολικές) κοντά στον έσω κανθό παρατηρείται και πτυχή στο δέρμα που λέγεται επίκανθος. Σε πολύ μικρά παιδιά, σπάνια δε και σε μεγαλύτερα, φαίνεται κάπως πιο ανεπτυγμένη για τη φυλή μας και δίνει την εντύπωση στους γονείς πως το παιδί "στραβίζει", γιατί νομίζουν πως πλησιάζουν τα μάτια του προς τα μέσα ("ψενδοστραβισμός"). Καθώς κοιτάμε το μάτι εξωτερικά, πίσω από το διαφανή κερατοειδή, διακρίνεται η ίριδα, που δίνει και το χρώμα στα μάτια μας, ενώ αφήνει στο κέντρο της μια οπή - την κόρη (Εικόνα 3). Η ίριδα δρα ως διάφραγμα (ή ρυθμιζόμενη κουρτίνα) που προφυλάσσει το βάθος του ματιού (του βυθού, τον αμφιβληστροειδή) από το πολύ φως. Έτσι όταν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς (ραβδία, κωνία) δεχτούν υπερβολικό φως, τότε αντιδρούν αμέσως, στέλνοντας νευρικές ώσεις που τελικά φθάνουν στους μύες της ίριδας (σφιγκτήρα μυ), για να "κλείνει" η κόρη - μύση και να περιορισθεί το φως που διέρχεται από την κόρη που μπορεί να είναι φωτοτραυματικό για τον αμφιβληστροειδή. Αν αντίθετα έχουμε πολύ λίγο φως, αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις, η κόρη μπορεί να είναι πολύ μεγάλη - μυδρίαση. Έτσι η διάμετρος της κόρης μπορεί να κυμαίνεται από 1,5 χιλ. σε μεγάλη μύση, μέχρι 8 χιλ. σε μεγάλη μυδρίαση. Εικόνα 3 Η κόρη του οφθαλμού, ανάλογα με το φωτισμό αλλά και άλλα αίτια μπορεί να σμικρύνεται (μύση-άνω) ή να μεγαλώνει (μυδρίαση-κάτω), δίνοντας διαφορετική εξωτερική όψη στο άτομο Ο οφθαλμός συνίσταται: από τα βλέφαρα, δερματομυώδη πέταλα που προστατεύουν το βολβό από το δακρυϊκό σύστημα, με τον δακρυϊκό αδένα για την παραγωγή των δακρύων και την αποχετευτική συσκευή (σωληνάρια, δακρυϊκό ασκό, πόρο) για την αποχέτευση. 7

9 από τον επιπεφυκότα, το βλεννογόνο που καλύπτει εξωτερικά το σκληρό και εσωτερικά τα βλέφαρα. από το βολβό του οφθαλμού, με τα τοιχώματα και το περιεχόμενο. από τους οφθαλμοκινητικοΰς μύες (4 ορθούς και 2 λοξούς) που κινούν τον βολβό. από τον οφθαλμικό κόγχο, την οστέϊνη θήκη που προστατεύει το βολβό, με τον κυτταρολιπώδη ιστό, τις περιτονίες του κ.ά. Φυσικά από αγγεία και νεύρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο βολβός του οφθαλμού που περιέχει στο βάθος την εσώτερη φωτοδεκτική στιβάδα, τον αμφιβληστροειδή, προστατεύεται μπροστά από τα δυο δερματομυώδη πέταλα, τα βλέφαρα, που όταν κλείνουν καλύπτουν τελείως το βολβό και ιδίως το διαφανές τμήμα του που λέγεται κερατοειδής (Εικόνα 2). Επίσης ο βολβός είναι καλά φυλαγμένος και προστατεύεται στην οστέϊνη κοιλότητα του κρανίου, τον οφθαλμικό κόγχο (Εικόνα 4). 1.2 ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΚΟΓΧΟΣ Ο κόγχος αποτελείται από 4 τοιχώματα: έξω, έσω, άνω, κάτω, και έχει σχήμα αχλαδιού (ή πυραμίδας). Η βάση του στρέφεται προς τα εμπρός και είναι ανοιχτή ενώ η κορυφή του στρέφεται προς τα πίσω και έσω όπου σχηματίζει μια μικρή οπή, το οπτικό τρήμα (Εικόνα 4και 5). Μέσα από το τρήμα αυτό περνά το οπτικό νεύρο ως συνέχεια και προέκταση του εγκεφάλου, όπως επίσης και μία αρτηρία (η οφθαλμική). Στην άνω και έξω γωνία του κόγχου βρίσκεται ο δακρυϊκός αδένας. Προς τα πίσω συναντάμε μια σχισμή, το υπερκόγχιο σχίσμα (Εικόνα 4), μέσα από το οποίο περνούν αρκετά νεύρα (όπως το κοινό κινητικό, το τροχιλιακό, το απαγωγό, ο πρώτος κλάδος του τριδύμου) και φλέβες (η άνω οφθαλμική και ο άνω κλάδος της κάτω οφθαλμικής φλέβας). Ανάμεσα στο οπτικό τρήμα και το σχίσμα αυτό (το υπερκόγχιο) υπάρχει ένας ινώδης δακτύλιος (του Zinn), απ' όπου εκφύονται οι ορθοί μύες που κινούν τον οφθαλμό (οφθαλμοκινητικοί) (Εικόνα 5). Το έσω τοίχωμα του κόγχου είναι πιο λεπτό από τ' άλλα και μπροστά υπάρχει μια μικρή κοιλότητα (ένας βόθρος), όπου βρίσκεται ο δακρυϊκός ασκός. Το έσω αυτό τοίχωμα αφορίζει τον κόγχο από τις ηθμοδείς κυψέλες και την κοιλότητα της μύτης, γι' αυτό φλεγμονές των περιοχών αυτών ηθ-μοειδίτιδες (ρινίτιδες κ.ά.) μπορούν καμιά φορά να προσβάλουν και το μάτι. Προς την άνω και έξω περιοχή του κόγχου, πίσω από το άνω βλέφαρο, βρίσκεται ο δακρυϊκός αδένας (Εικόνα 2 και 0). Μέσα στον κόγχο βρίσκεται ο βολβός του οφθαλμού. Από μπροστά τον προστατεύουν, όπως αναφέραμε, τα βλέφαρα, ενώ από τα πλάγια τα στερεά τοιχώματα του οφθαλμικού κόγχου. Εκτός όμως από το βολβό, στον κόγχο βρίσκονται και οι 6 οφθαλμοκινητικοί μύες (4 ορθοί και 2 λοξοί) και ο κυτταρολιπώδης ιστός. Ο ιστός αυτός προστατεύει σαν "μαξιλάρι" το βολβό από χτυπήματα στον κόγχο και τον σπρώχνει ελαφρά προς τα έξω. Αν διογκωθεί ο κυτταρολιπώδης αυτός ιστός είτε από οίδημα, είτε από φλεγμονή, είτε από κακή λειτουργία του θυρεοειδούς, τότε το μάτι προβάλλει περισσότερο προς τα έξω και έχουμε τον εξόφθαλμο. Όπως μπροστά το μάτι μας σκεπάζεται από ένα βλεννογόνο, τον επιπεφυκότα, στην περιοχή του σκληρού, έτσι και πίσω υπάρχει μια περιτονία, η περιοφθάλμια (τενώνειος). Επίσης μέσα στον κόγχο υπάρχουν αρκετά αγγεία και νεύρα. 8

10 Εικόνα 4 Οφθαλμικός κόγχος. (Τα οστά που συμμετέχουν για το σχηματισμό της οστέινης αυτής κοιλότητας όπου φιλοξενείται προστατευόμενος ο βολβός του οφθαλμού) Τη σχέση του οφθαλμικού βολβού με τα επικουρικά αυτού μόρια (βλέφαρα, οφθαλμοκινητικοί μύες) όπως και με τα αγγεία και νεύρα που δια-τρέχουν και βρίσκονται στην κοιλότητα του κόγχου, όπως και με τον ίδιο τον κόγχο (το οστέϊνο τμήμα του) μπορούμε να τη δούμε καλύτερα σε μια πλάγια τομή (όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 6) που ακολουθεί. Τα νεύρα του οφθαλμού στέλνουν ερεθίσματα (νευρικές ώσεις) για να κινηθούν οι μύες (κινητικά), μεταφέρουν ερεθίσματα (αισθητικά), βοηθούν στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος (συμπαθητικού-παρα-συμπαθητικού) και στη μεταφορά των οπτικών ερεθισμάτων (με το αισθητήριο νεύρο-το οπτικό). Κινητικά νεύρα είναι το κοινό κινητικό (τρίτη εγκεφαλική συζυγία), το τροχιλιακό (τέταρτη) και το απαγωγό (έκτη). Το κοινό κινητικό νευρώνει τους περισσότερους μύες που κινούν το βολβό: τον έσω, τον άνω, τον κάτω ορθό και τον κάτω λοξό. Επίσης "νευρώνει" και τον ανελκτήρα μυ του άνω βλεφάρου. 9

11 Εικόνα 5 Κορυφή κόγχου. Διακρίνεται το οπτικό τμήμα απ όπου διέρχονται το οπτικό νεύρο τ, η οφθαλμική αρτηρία υ και νεύρα του συμπαθητικού (που περιβάλλουν το αγγείο). Επίσης βλέπουμε το υπερκόγχιο σχίσμα χ, που ο ινώδης δακτύλιος ( του Zinn) απ όπου εκφύονται οι οφθαλμοκινητικοί μύες(έσω ζ, κάτω, έξω α, άνω ορθός ρ, άνω λοξός φ και ανελκτήρας μ. του βλεφάρου) το διαχωρίζει σε ένα άνω-έξω τμήμα, όπου διέρχονται οι κλάδοι του τριδύμου (δακρυϊκό και μετωπιαίο ν.) και το τροχιλιακό (IV) ξ και σ' ένα κάτω-μέσα τμήμα του υπερκόγ-χιου σχίσματος, από όπου διέρχονται το κοινό κινητικό (III) ν, το απαγωγό (VI) β και οι άλλοι κλάδοι του τριδύμου (V) δ, κ, λ, μ. Το τροχιλιακό νεύρο δίνει νευρικές ίνες στον άνω λοξό μυ, το δε απαγωγό ν. νευρώνει τον έξω ορθό μυ. Στα βλέφαρα το προσωπικό ν. νευρώνει το σφιγκτήρα μυ και προκαλεί το κλείσιμο των βλεφάρων. Εικόνα 6 Πλάγια τομή του αριστερού οφθαλμού 10

12 Αισθητικά νεύρα. Για την αισθητική νεύρωση του βολβού και της γύρω περιοχής διακλαδίζονται ίνες από το τρίδυμο (πέμπτη εγκεφαλική συζυγία) και ειδικότερα από τον πρώτο κλάδο του τρίδυμου, το οφθαλμικό νεύρο. Επειδή το τρίδυμο νεύρο προσφέρει αισθητικές ίνες σε μεγάλο μέρος του προσώπου, γι' αυτό σε παθήσεις του ματιού (ιριδοκυκλίτιδες) ο πόνος αντανακλάται στο μισό του μετώπου ή του προσώπου. Αισθητήριο είναι το οπτικό νεύρο που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προέκταση του εγκεφάλου μαζί με τον αμφιβληστροειδή, δηλαδή μια εγκεφαλική δεσμίδα που περνάει μέσα από το οπτικό τρήμα και συνδέει τον αμφιβληστροειδή (το φωτοευαίσθητο τμήμα του ματιού που δέχεται τα οπτικά ερεθίσματα) με τον κυρίως εγκέφαλο. Ο αμφιβληστροειδής μπορεί να θεωρηθεί από τη διάπλαση του και την υφή του σαν φαιά εγκεφαλική ουσία, που έχει βγει από το κρανίο για να συλλάβει τα οπτικά ερεθίσματα που κέντρο της όρασης, στον ινιακό λοβό. Ο βολβός και η γύρω περιοχή δέχονται νεύρωση και από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ίνες συμπαθητικές που ακολουθούν την πορεία της καρωτίδας και των κλάδων της και παρασυμπαθητικές που φέρνει το κοινό κινητικό). 1.3 ΒΛΕΦΑΡΑ Τα βλέφαρα αποτελούν δερματομνώδη πέταλα που φράσσουν τη βάση του κόγχου και προστατεύουν εξωτερικά το βολβό. Όπως είναι γνωστό, αυτά είναι δύο, το άνω και το κάτω, και με τις κινήσεις τους εξασφαλίζουν την εφύγρανση του κερατοειδούς με τα δάκρυα. Τα βλέφαρα αποτελούνται: 1. εξωτερικά από το δέρμα και χαλαρό συνδετικό ιστό (Εικόνα 2 και 7 ). 2. από μυς, το σφιγκτήρα (που κλείνει τα βλέφαρα) και τον ανελκτήρα (που σηκώνει το άνω βλέφαρο και ανοίγει η μεσοβλεφάρια σχισμή). 3. από ένα ινώδες πέταλο, τον ταρσό (Εικόνα 7) και 4. εσωτερικά από τον επιπεφυκότα (το βλεφαρικό). Αυτός συνεχίζει και καλύπτει και μέρος του βολβού (το σκληρό). Στο ινώδες πέταλο, τον ταρσό, που συμβάλλει στη στερεότητα του βλεφάρου, βρίσκονται ορισμένοι αδένες, οι ταρσαίοι ή μεϊβομιανοί (που είναι μεταπλασμένοι σμηγματογόνοι) και παράγουν τη "λύμη". (Αύξηση της λύμης μαζί με εκκρίσεις μας κάνουν την "τσίμπλα"). Χρόνια φλεγμονή και απόφραξη των αδένων του ταρσού προκαλεί μικρή διόγκωση στο βλέφαρο, το γνωστό χαλάζιο. Από τους μύες των βλεφάρων, ο σφιγκτήρας νευρώνεται από το προσωπικό νεύρο, ο δε ανελκτήρας από το κοινό κινητικό ν.. Σε παράλυση των νεύρων αυτών θα έχουμε συμπτωματολογία αντίθετη προς την κίνηση που προκαλούν. Έτσι σε παράλυση του προσωπικού νεύρου τα βλέφαρα δεν θα κλείνουν τη νύχτα, το άτομο θα κοιμάται με "μισάνοιχτα" μάτια (όπως λένε για τους λαγούς και η κατάσταση λέγεται "λαγόφθαλμος"). Αυτό έχει ως συνέπεια να μην υγραίνεται φυσιολογικά ώστε να μην προστατεύεται ο κερατοειδής και ν' αρχίσει η κερατίτιδα από λαγόφθαλμο (λόγω έκθεσης) από το μη καλό "κλείσιμο" της μεσοβλεφάριας σχισμής. Σε βλάβη του κοινού κινητικού νεύρου δε λειτουργεί ο ανελκτήρας μυς του άνω βλεφάρου και το βλέφαρο πέφτει. Έχουμε την "πτώση" του βλεφάρου. 11

13 Εικόνα 7 Τομή βλεφάρου. (καθώς καλύπτει τον βολβό - τον κερατοειδή και επαλείφεται έσω από τον επιπεφυκότα) 1.4 ΔΑΚΡΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Παραγωγή και αποχέτευση των δακρύων) Τα δάκρυα παράγονται στο δακρυϊκό (Εικόνα 8) αδένα 1 *, που αποτελεί και την "εκκριτική συσκευή". Τα δάκρυα εφυγραίνουν την εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού (τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα) και τελικά ε-κρέουν στο αποχετευτικό σύστημα. Το αποχετευτικό σύστημα των δακρύων αρχίζει από τους δακρυϊκούς πόρους, που είναι δύο σωληνάρια, άνω και κάτω, που αρχίζουν από την περιοχή του ελεύθερου βλεφαρικού χείλους προς το με'ρος της μύτης (που λέγεται δακρυϊκή θηλή και δακρυϊκό σημείο) Εικόνα 8. Οι δακρυϊκοί πόροι ή σωληνάρια που είναι δύο (ο άνω και ο κάτω), ενώνονται σ' έναν κοινό πόρο και καταλήγουν στο δακρυϊκό ασκό. Ο ασκός περιβάλλεται από καταφυτικές ίνες του σφιγκτήρα μυός ώστε η κίνηση των βλεφάρων να διευκολύνει την αποχέτευση των δακρύων 2 *. Από το κάτω μέρος του δακρυϊκού ασκού αρχίζει ο ρινοδακρυϊκός πόρος που τελειώνει (εκβάλλει) κάτω από την κάτω ρινική κόγχη (μέσα στη μύτη). Όταν αποφραχθεί η οδός αυτή των δακρύων, τότε τα δάκρυα δεν αποχετεύονται και έχουμε το συνεχές "δάκρυσμα" που ονομάζεται δακρύρροια ή επιφορά. 1 * Εκτός από τον δακρυϊκό αδε'να, απαντούν και δευτερεύοντες όπως οι επικουρικοί, σμηγματογόνοι, ιδρωτοποιοί, αδένες του Manz και οι κρύπτες του Henle και στον επιπεφυκότα καλυκοειδή (goblet cells) κύτταρα, που όλα συμβάλλουν στην γενικότερη διατήρηση της εφύγρανσης. 2 * Η αποχέτευση των δακρύων υποβοηθείται από τη βαρύτητα, από το μηχανισμό τριχοειδικών δυνάμεων και από την κίνηση των βλεφάρων όπως και από την ενέργεια του σφιγκτήρα που δημιουργεί ένα τρόπο τινά μηχανισμό "βεντούζας". 12

14 Εικόνα 8 Δακρυϊκή συσκευή. Εκκριτική (δακρυϊκός αδένας) και αποχετευτική μοίρα (σωληνάρια, δακρυϊκός ασκός, ρινοδακρυϊκός πόρος). 1.5 Ο ΒΟΛΒΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Ο βολβός του οφθαλμού αποτελεί το κύριο όργανο της όρασης. Έχει σχήμα σφαιρικό σχεδόν σαν "μπάλα". Διακρίνουμε το εξωτερικό του (το τοίχωμα) και το εσωτερικό του (το περιεχόμενο). Το τοίχωμα του βολβού το αποτελούν τρεις χιτώνες (Εικόνα 9): 1. Ο έξω - ο ινώδης (κερατοειδής, σκληρός) (Εικόνα 9.Ι). 2. Ο μέσος - ο αγγειώδης (ή ραγοειδής) (Εικόνα 9.ΙΙ). 3. Ο έσω - ο νεύρινος (ο αμφιβληστροειδής) (Εικόνα 9.ΙΙΙ). 1. Ο ινώδης που είναι και ο πιο ανθεκτικός χιτώνας, αποτελεί το "σκελετό" του βολβού. Το πρόσθιο.διαφανές μέρος του, "το τζάμι του ματιού", ονομάζεται κερατοειδής, το πίσω, το αδιαφανές (το λευκό), λέγεται σκληρός. Το σημείο που γίνεται η μετάπτωση από το ένα στο άλλο τμήμα (μια κυκλική περιοχή στα όρια του κερατοειδούς - σκληρού) λέγεται σκληροκερατοειδές όριο. Η περιοχή αυτή έχει σημασία γιατί από αυτήν ανοίγουμε το βολβό στις διάφορες εγχειρήσεις (όπως για να βγάλουμε το θολωμένο φακό - τον καταρράκτη - ή για να κάνουμε μια εγχείρηση 13

15 στο γλαύκωμα κ.ά.). Εικόνα 11. Εικόνα 9 Βολβός του οφθαλμού. Χιτώνες (ινώδης, αγγειώδης ή ραγοειδής και νευρίνος) και περιεχόμενο (υδατοειδές υγρό, φακός, υαλοειδές σώμα) του βολβού του οφθαλμού. 1 α Ο κερατοειδής είναι διαφανής, δεν έχει αγγεία αλλά παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία - αισθητικότητα γιατί έχει πολλές νευρικές ίνες. Γι' αυτό και πονάει εύκολα. Ο κερατοειδής αποτελείται από πέντε στιβάδες (Εικόνα 10): α) το επιθήλιο (προς τα έξω) β) το πρόσθιο πέταλο (βωμάνειο) γ) το στρώμα ή ιδία ουσία (που την αποτελούν κολλαγόνες ίνες και κύτταρα) και αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του, δηλ. την "παχύτερη" στιβάδα (Εικόνα 10). δ) το οπίσθιο ελαστικό πέταλο (Δεσκεμέτειος υμένας ή "μεμβράνη"), ιδιαίτερα ανθεκτικό και ε) το ενδοθήλιο (που συντελεί στη διατροφή του κερατοειδούς γιατί αφήνει να περνούν θρεπτικά συστατικά που περιέχει το υδατοειδές υγρό και ρυθμίζει πόσο υγρό πρέπει να συγκεντρώνεται στον κερατοειδή). Εικόνα 10 Τομή κερατοειδούς. (Στιβάδες) 14

16 1 β. Ο σκληρός αποτελεί τον ανθεκτικό χιτώνα επάνω στον οποίο κατα-φύονται οι τένοντες των έξι οφθαλμοκινητικών μυών. Διάφορα αγγεία διασχίζουν το σκληρό όπως οι περιδίνητες φλέβες που αποχετεύουν το αίμα κ.ά. Στο πίσω μέρος διαπερνά το σκληρό το οπτικό νεύρο (Εικόνα 9). 2. Ο αγγειώδης χιτώνας μοιάζει με τη χοριοειδή μήνιγγα του εγκεφάλου και βοηθά με το οπίσθιο τμήμα του (το χοριοειδή) στη θρέψη του αμφιβληστροειδούς και το πρόσθιο, το ακτινωτό σώμα, στην παραγωγή του υδατοειδούς υγροΰ και στην προσαρμογή. Επειδή έχει σκούρο χρώμα, μελανό, μοιάζει σαν μαύρο σταφύλι (ρόγα ή ράγα), γι' αυτό λέγεται και ραγοειδής. Ο αγγειώδης (ή ραγοειδής) χιτώνας διακρίνεται σε τρία μέρη, από πίσω προς τα εμπρός: α) το χοριοειδή β) το ακτινωτό σώμα και γ) την ίριδα. 2 α. Ο χοριοειδής είναι ο τροφικός υμένας. Το χρώμα του είναι μαύρο επειδή περιέχει αρκετή χρωστική, όπως και πολλά αγγεία. Τα αγγεία αυτά, και πιο πολΰ οι τελικές απολήξεις των αγγείων αυτών, τα τριχοειδή, βοηθούν στη θρέψη του αμφιβληστροειδούς. 2 β. Το ακτινωτό σώμα ουσιαστικά είναι μια αγγειομυϊκή μεμβράνη. Δηλαδή έχει αρκετά αγγεία και ορισμένους ιδιαίτερους αγγειακούς σχηματισμούς (που λέγονται ακτινοειδείς προβολές) όπου παράγεται το υδατοει-δές υγρό. Από την περιοχή αυτή ξεκινούν και οι ίνες (της Ζίννειας ή Ακτινωτής ζώνης) που συγκρατούν το φακό. Εκτός από τα αγγεία υπάρχουν και μυϊκές ίνες (ο ακτινωτός μυς), που δρουν μαζί με τις ίνες της Ζίννειας ζώνης για να προκαλέσουν μεγαλύτερη ή μικρότερη κύρτωση στο φακό (Εικόνα 11). Ανάλογα με την κύρτωση του φακού μπορούμε να δούμε καθαρά μακριά ή κοντά. Η ικανότητα να βλέπουμε από μακριά-κοντά και αντίστροφα καλείται προσαρμογή. Το ακτινωτό σώμα βοηθά στη λειτουργία της προσαρμογής και στην παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. 2 γ. Η ίριδα είναι σαν το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής. Έχει μια οπή στο κέντρο, την κόρη, για να περάσουν οι ακτίνες του φωτός. Αν το φως είναι έντονο, η οπή αυτή κλείνει (μυεί) για να προστατεύσει τον αμφιβληστροειδή. Αν είναι λίγος ο φωτισμός (σούρουπο, βράδυ), τότε η κόρη μεγαλώνει (μυδρίαση) Εικόνα 3.Το μέγεθος της κόρης που καθορίζεται από τους μυς που έχει η ίριδα, ρυθμίζεται με αντανακλαστικό (αυτόματο) μηχανισμό. Το χρώμα της ίριδας δίνει και την εντύπωση του χρώματος των ματιών μας. Το χρώμα αυτό εξαρτάται από τα χρωστικά στοιχεία της ίριδας (περισσότερα σε "μελαχρινά" άτομα) και από την αγγείωσή της. Γι' αυτό όταν η ίριδα φλεγμαίνει (ιρίτιδες ή ιριδοκυκλίτιδες) αλλάζει λίγο το χρώμα της, οπότε μπορούμε να έχουμε την ετεροχρωμία. Η ίριδα έχει μύες που ρυθμίζουν το εύρος της κόρης. Το σφιγκτήρα μυ που "νευρώνεται" από το κοινό κινητικό (με παρασυμπαθητικές ίνες) και κλείνει την κόρη, δηλαδή προκαλεί μύση, και το διαστολέα που "νευρώνεται" από 15

17 συμπαθητικές ίνες, ο δε ερεθισμός του προκαλεί μεγάλωμα της κόρης, δηλ. μυδρίαση. Φάρμακα που παραλύουν τις παρασυμπαθητικές ίνες όπως η ατροπίνη, προκαλούν μυδρίαση κ.ο.κ. Εικόνα 11 Στο σχήμα αυτό διακρίνονται "σχηματικά": Α- η Ίριδα. Β- ο Ηθμός (που μοιάζει με "σφουγγάρι" με χώρους όλο και μικρότερου μεγέθους στη γωνία του πρ. θαλάμου που σχηματίζεται από το πίσω τέλος του κερατοειδούς και την αρχή (ρίζα) της ίριδος). Γ- Κανάλι (σωλήνας) του Schlemm, απ' όπου "φεύγει" το υδατοειδές υγρό (Υ.Υ.). Δ- Κυκλικές ίνες του ακτινωτού μυός. Ε- Ακτινωτό σώμα, ένα αγγειομυϊκό στοιχείο που συμβάλλει στην παραγωγή του Υ.Υ. και την προσαρμογή με τον ακτινωτό μυ. Ζ- Λοξές ίνες τον ακτινωτού μυός. Η- Επιμήκεις ίνες του ακτινωτού μυός. Θ- Κερατοειδής. Ι- ΣΚΟ (Σκληροκερατοειόές όριο) - περιοχή απ' όπου γίνονται οι τομές για διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. εγχείρηση καταρράκτη). Κ- Σκληρός. (Σημ. Τα διάφορα στοιχεία δεν παρίστανται στις πραγματικές τους αναλογίες και σχέσεις αλλά απλώς ενδεικτικά!) Εικόνα 12 Τομή του βολβού του οφθαλμού 16

18 3. Ο νεύρινος χιτώνας αποτελείται από την κύρια φωτοευαίσθητη στιβάδα αυτού, τον ιδίως αμφιβληστροειδή και το "μελάγχρουν επιθήλιο" (Μ.Ε.). Το τελευταίο αυτό επαλείφει την εξωτερική επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και έχει στηρικτική ιδιότητα και προστατευτική λειτουργία για να προφυλάσσει τα οπτικά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς από τις ισχυρές ανακλάσεις του φωτός. Σήμερα έχουν ερευνηθεί και άλλες λειτουργίες του Μ.Ε. όπως μεταβολικές για την ανανέωση των "δίσκων" των φωτο-δεκτικών κυττάρων (δηλ. των κωνίων και ραβδίων). Μεταξύ του μελάγχρου επιθηλίου και του αμφιβληστροειδούς υπάρχει σχισμοειδής χώρος, που σε παθολογικές καταστάσεις αυξάνει (γεμίζει από υγρό) και έτσι προκαλείται υπέγερση (ένα ανασήκωμα) αυτού, που λέγεται "αποκόλληση τον αμφιβληστροειδούς". Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από πολλές στιβάδες 3 *. Από αυτές μας ενδιαφέρει η στιβάδα που περιέχει τα οπτικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά, που λέγονται κ ω ν ι α και ραβδία, αποτελούν τους δέκτες του φωτός για να μπορούμε να βλέπουμε. Με τα ραβδία που είναι περισσότερα, βλέπουμε κυρίως στο αμυδρό φως, στο σούρουπο κ.λπ., ενώ με τα κω-νία που είναι πυκνότερα συγκεντρωμένα στην περιοχή της ώχρας, έχουμε τη μεγαλύτερη οπτική οξύτητα και αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα. Η στιβάδα αυτή των κωνίων και ραβδίων δεν έχει αγγεία και τρέφεται με διήθηση θρεπτικών ουσιών που φθάνουν με τα τριχοειδή αγγεία του χοριοειδούς. Τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς διελαύνουν επιπολής (προς τη μέση) αυτού. Ο αμφιβληστροειδής είναι διαφανής, δεν έχει χρώμα και παίρνει μια ρόδινη χροιά από το χοριοειδή που βρίσκεται από κάτω (πιο πίσω). Αυτή τη χροιά βλέπουμε, όταν εξετάζουμε τον αμφιβληστροειδή με το ειδικό όργανο, το οφθαλμοσκόπιο και συγχρόνως βλέπουμε και τα αγγεία του που προέρχονται από μία κύρια αρτηρία που περνά μέσα στο οπτικό νεύρο και λέγεται κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς. Αυτή η αρτηρία, όταν βγαίνει από το οπτικό νεύρο, στο επίπεδο του αμφιβληστροειδούς που λέγεται οπτική θηλή, χωρίζεται σε 4 κύριους κλάδους. Οι κλάδοι αυτοί διχάζονται συνέχεια για να προσφέρουν αίμα (αιμάτωση, άρδευση) στον αμφιβληστροειδή Εικόνα 13 Δομή αμφιβληστροειδούς και χιτώνες βολβού. 3 * Οι άλλες στιβάδες κυττάρων του αμφιβληστροειδούς που συμμετέχουν στη μεταφορά και διαμόρφωση του οπτικού ερεθίσματος είναι: - τα δίπολα κύτταρα, και στη συνέχεια - τα γαγγλιακά κύτταρα, οι νευράξονες των οποίων αποτελούν τις νευρικές ίνες που τελικά συγκεντρώνονται στην οπτική θηλή για να σχηματίσουν το οπτικό νεύρο. Τελικά η όλη δομή από 17

19 έ'ξω (πίσω) προς τα μέσα (εμπρός) παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 13 Όταν ο γιατρός εξετάζει τον αμφιβληστροειδή, η εξέταση αυτή λέγεται οφθαλμοσκόπηση. Εκτός από τα αγγεία διακρίνονται δύο κυρίως περιοχές, που παρουσιάζουν διαφορετικό χρώμα από τον υπόλοιπο αμφιβληστροειδή, η οπτική θηλή και η ωχρά κηλίδα (Εικόνα 14). α) οπτική θηλή (σήμερα ονομάζεται οπτικός δίσκος) είναι μια περιοχή στρογγυλή, λευκωπή που δεν έχει καμιά οπτική λειτουργία (είναι τυφλή περιοχή} και σχηματίζεται από ίνες που αποτελούν το οπτικό νεύρο (Εικόνα 14). Η οπτική θηλή ή δίσκος είναι η περιοχή όπου βλέπουμε την αρχή του οπτικού νεύρου. Από την περιοχή αυτή φαίνονται να ξεπροβάλλουν τα κεντρικά αγγεία του αμφιβληστροειδούς (οι κλάδοι της κεντρικής αρτηρίας και φλέβας του αμφιβληστροειδούς βλ. Εικόνα 14 Β, C, D, Ε) β) ωχρά κηλίδα είναι η περιοχή που βρίσκεται κατευθείαν πίσω καθώς πέφτει το φως στον αμφιβληστροειδή (Εικόνα 14). Αποτελεί την πιο λεπτή μοίρα του αμφ/δή, ιδίως στο κέντρο της (Foveola) (βλ. Εικόνα 14 το Α) για να μην εμποδίζεται το φως (που μεταφέρει την αντανάκλαση των εικόνων του έξω κόσμου) να προσπίπτει κατ' ευθείαν στα οπτικά κύτταρα (που εδώ υπερέχουν τα κωνία) Εικόνα 16. Η ωχρά έχει-χρυσοκίτρινο χρώμα, σ' αυτήν δε συγκεντρώνονται οι ακτίνες του φωτός δηλαδή εδώ σχηματίζεται το είδωλο των διαφόρων αντικειμένων που προσηλώνουμε το βλέμμα μας. Η ωχρά είναι περιοχή της κεντρικής όρασης, η περιοχή όπου έχουμε την καθαρότερη όραση. Στο κέντρο της αποτελείται κυρίως από κωνία και δεν έχει αγγεία. Αν πάθει κάτι αυτή η περιοχή (φλεγμονή, εκφύλιση κ.ά.) μειώνεται σημαντικά η όραση μας. Πιο λεπτομερειακά, αυτό που βλέπουμε με την οφθαλμοσκόπηση ο βυθός του οφθαλμού, απεικονίζεται στην Εικόνα 14. Ο βυθός του οφθαλμού, καλείται το βάθος του βολβού του οφθαλμού που το "βλέπουμε" με το οφθαλμοσκόπιο και αποτελείται κυρίως από τον αμφιβληστροειδή με τον υποκείμενο χοριοειδή και το υπερκείμενο διαφανές υαλοειδές σώμα. Διακρίνουμε: την οπτική θηλή (ή δίσκο) που αποτελεί την κεφαλή του οπτικού νεύρου, από όπου αναδύεται η κεντρική αρτηρία του αμφ/δούς που τελικά δίνει τους 4 κύριους κλάδους της (βλ. Εικόνα 14), την ωχρά κηλίδα, την περιοχή όπου συγκεντρώνονται όλες οι φωτεινές ακτίνες για την ευκρινέστερη οπτική οξύτητα και τα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) κ.ά. Οι χιτώνες που περιγράψαμε, ο ινώδης, ο αγγειώδης και ο νεύρινος, α- ποτελούν το τοίχωμα του βολβού και περιβάλλουν εξωτερικά το περιεχόμενο του. Το περιεχόμενο του βολβού αποτελούν: 1. Το υδατοειδές υγρό (που "κυκλοφορεί" στον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαμο (Εικόνα 9)). 2. Ο κρυσταλλοειδής φακός και 3. Το υαλοειδές σώμα (Εικόνα 9) πίσω. 18

20 Εικόνα 14 Σχηματικά ο βυθός του οφθαλμού, αυτό που βλέπουμε με την οφθαλμοσκόπηση Το «περιεχόμενο του βολβού του οφθαλμού είναι διαφανές για να μπορούν να περνούν οι ακτίνες του φωτός και να φθάνουν στον αμφιβληστροειδή και στην ωχρά κηλίδα. Το περιεχόμενο του βολβού σχηματίζουν το υδατοειδές υγρό, ο φακός (ο κρυσταλλοειδής, όπως λέγεται) και το υαλοειδές σώμα. Παρουσιάζει δε ορισμένες κοιλότητες, από εμπρός προς τα πίσω, τον πρόσθιο θάλαμο (μεταξύ κερατοειδούς και ίριδας), τον οπίσθιο θάλαμο (μεταξύ ίριδας και φακού) και την υαλοειδική κοιλότητα (πίσω από το φακό, μεταξύ φακού και αμφιβληστροειδούς). Εικόνα 15 Αμφιβληστροειδής (δεξιά σχηματικά, αριστερά ιστολογική) 19

21 Για το υδατοειδές υγρό θα μιλήσουμε στο κεφάλαιο της φυσιολογίας.ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται πίσω από την ίριδα και μπροστά από το υαλοειδές. Έχει σχήμα αμφίκυρτου φακού και περιβάλλεται από μια κάψα, το περιφάκιο. Ο φακός είναι διαφανής αλλά με το πέρασμα των χρόνων (στη γεροντική ηλικία) ή μετά από τραυματισμό ή και από άλλα αίτια, χάνει τη διαφάνεια του, θολώνει, γίνεται κίτρινος ή ασπρίζει. Αυτή η θόλωση του φακού λέγεται καταρράκτης. Το υαλοειδές σώμα είναι μια διαφανής μάζα που μοιάζει σαν πηκτή (gel) και βρίσκεται μεταξύ του φακού και του αμφιβληστροειδούς. Εικόνα 16 Τομή ιστολογικής περιοχής ωχράς (στιβάδες κυττάρων) 1.6 ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Το οπτικό νεύρο αποτελείται από το σύνολο των νευραξόνων των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και μοιάζει με την λευκή ουσία του εγκεφάλου, φαίνεται σαν προέκταση της εγκεφαλικής ουσίας. Συνδέει τον αμφιβληστροειδή με τον εγκέφαλο. Η αρχή του οπτικού νεύρου (στο βάθος του ματιού) καθορίζεται από μια περιοχή στον αμφιβληστροειδή που λέγεται οπτική θηλή ή δίσκος. Αυτή την περιοχή που δεν εξυπηρετεί άμεσα την οπτική λειτουργία μπορούμε να την εξετάσουμε με το οφθαλμοσκόπιο. (Παρ' ότι η περιοχή αυτή δηλ. ο οπτικός δίσκος ή θηλή δεν μετέχει στην οπτική λειτουργία και στ' οπτικό πεδίο σημειώνεται ως "τυφλή περιοχή", μέσω αυτής διέρχονται όλες οι οπτικές ίνες και όταν φλεγμαίνει π.χ. οπτική νευρίτιδα ή πάσχει έχουμε σημαντική μείωση της οπτικής οξύτητας). Το οπτικό νεύρο αφού βγει από το βολβό, το συναντάμε πίσω στον κόγχο και τέλος βγαίνει από τον κόγχο μέσα από το οπτικό τρήμα (βλ. Εικόνα 4, 5) για να φθάσει στην κοιλότητα του κρανίου, στον εγκέφαλο. Μόλις το οπτικό νεύρο φθάσει στην κοιλότητα του κρανίου, ορισμένες ίνες του, αυτές που προέρχονται από μέρος του αμφιβληστροειδούς προς τη μύτη (ρινικά), χιάζονται και σχηματίζεται το οπτικό χίασμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το οπτικό νεύρο φιλοξενεί και αγγεία (την κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς που προέρχεται από κλάδο της έσω καρωτίδας και την κεντρική φλέβα που αποχετεύει το αίμα από τον αμφιβληστροειδή). 20

22 1.7 ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Στο μάτι μας υπάρχουν διάφοροι μύες. Άλλοι κινούν τα βλέφαρα, άλλοι κινούν το βολβό πάνω, κάτω, μέσα, έξω και άλλοι βρίσκονται μέσα στο βολβό. Αυτοί που βρίσκονται μέσα στο βολβό κινούν την ίριδα (για τη μύση και τη μυδρίαση) ή βοηθούν στην προσαρμογή δηλαδή στο να βλέπουμε καθαρά, κοντά κ.ά. Οι μύες που κινούν το βολβό του οφθαλμού καλούνται οφθαλμοκινητικοί. Ο βολβός κινείται γύρω από ένα σημείο που είναι το κέντρο περιστροφής του και βρίσκεται περίπου στο ύψος του ισημερινού. Οι οφθαλμοκινητικοί μύες είναι 6. Οι 4 ορθοί (έσω, έξω, άνω, κάτω ορθός) και οι 2 λοξοί (άνω και κάτω λοξός) (Εικόνα 17). Οι μύες αυτοί, κυρίως οι ορθοί, εκφύονται από ένα κοινό τένοντα σχήματος δακτυλίου στο βάθος του κόγχου και φθάνουν (καταφύονται) στο σκληρό πλησίον στο σκληροκερατοειδές όριο και πιο κοντά από όλους ο έσω ορθός (Εικόνα 5,17). Οι 4 ο ρθοί διακρίνονται σε άνω, κάτω, έσω και έξω ορθό. Η θέση τους καθώς και η λειτουργία τους συνδυάζεται με την ονομασία τους, οι λ οξοί διαφέρουν από τους ορθούς τόσο κατά την πορεία τους όσο και κατά την έκφυση και την κατάφυσή τους αλλά και στη δράση τους (Εικόνα 17, 18). Έτσι ο κάτω λοξός στρέφει το μάτι μας προς τα επάνω και ο άνω λοξός προς τα κάτω (Εικόνα 18)! Τους περισσότερους οφθαλμοκινητικούς μύες (έσω, κάτω και άνω, ορθό και τον κάτω λοξό) τους νευρώνει το κοινό κινητικό ενώ τον έξω ορθό το απαγωγό νεύρο και τον άνω λοξό το τροχιλιακό νεύρο. Δράση των οφθαλμοκινητικών μυών 4 * Ο άνω ορθός συσπώμενος στρέφει το βολβό προς τα επάνω, ο κάτω ορθός προς τα κάτω, ο έξω ορθός φέρνει το βολβό προς τα έξω ενώ ο έσω ορθός στρέφει το βολβό προς τα μέσα (προς τη μύτη). Ο κάτω λοξός κινεί το βολβό προς τα επάνω ενώ ο άνω λοξός προς τα κάτω. Εικόνα 17 Οφθαλμοκινητικοί μύες 4 * Η ωχρά, που έχει σχεδιασθεί εδώ, για να γνωρίζουμε που περίπου αντιστοιχεί, φυσικά και δεν είναι ορατή απ' έξω αλλά μόνο μέσω της οφθαλμοσκόπησης (μέσω της κόρης). Η θέση της φαίνεται εδώ σε σχέση με τους μύες, ειδικότερα θεωρείται ότι βρίσκεται στο μέσο μεταξύ της κατά-φύσης του κάτω λοξού και του οπτικού νεύρου αλλά όπως τονίσθηκε δεν είναι ορατή από έξω δηλ. από το σκληρό αλλά πρέπει να γνωρίζουμε που αντιστοιχεί όταν γυρίσει κανείς τον βολβό για να εγχειρήσει το μάτι από πίσω (το σκληρό). 21

23 Εικόνα 18 Η πορεία των λοξών οφθαλμοκινητικών μνων. (Άποψη από πίσω και έξω) Στο σχήμα αυτό φαίνεται η πορεία του άνω λοξού μυός, που εκφύεται από την ελάσσονα πτέρυγα του σφηνοειδούς πάνω από τον ινώδη δακτύλιο (βλ. Εικόνα 5) φέρεται προς τα εμπρός και περνά ως τένων μέσα από ένα χόνδρινο σχηματισμό "σαν κρίκο", την τροχαία, (που δρα ως "λειτουργική έκφυση") ανακάμπτει κατευθυνόμενος ο τένοντας προς τα πίσω, περνώντας κάτω από τον άνω ορθό και καταφΰεται στο άνω και πίσω τεταρτημόριο του βολβού. Με την πορεία αυτή εξηγείται γιατί η έξω ενέργεια του στρέφει το βολβό προς τα κάτω και έξω. Ο κάτω λοξός μ., εκφύεται από το πρόσθιο και κάτω τμήμα του έσω τοιχώματος του κόγχου, φέρεται προς τα πίσω και έξω και καταφΰεται στο πίσω κάτω κροταφικό τμήμα του βολβού. Ενεργώντας ο κάτω λοξός προκαλεί στροφή του βολβού προς τα άνω και απαγωγή. Βλέπουμε ότι η "λειτουργική" έκφυση των λοξών είναι μπροστά από το επίπεδο του ισημερινού του βολβού και η κατάφυση των πίσω. Εκτός από την πρωτεύουσα αυτή ενέργεια που οι λοξοί την εκδηλώνουν σε θέση προσαγωγής (όταν το μάτι "πηγαίνει προς τα μέσα"), έχουν και δευτερεύουσες ενέργειες την απαγωγή (φέρουν το μάτι προς τα έξω) και την κυκλοστροφή (δηλ. μια στροφική κίνηση). Με αυτά που αναφέραμε, βλέπουμε ότι όταν κοιτάζουμε προς τα επάνω λειτουργούν ο άνω ορθός και ο κάτω λοξός ενώ όταν διαβάζουμε ή κοιτάξουμε προς τα κάτω λειτουργεί ο κάτω ορθός και ο άνω λοξός. Όταν διαταράσσεται η αρμονική συνεργασία των μυών όπως σε μια πάρεση ή παράλυση, τότε το μάτι μας φεύγει, παρεκκλίνει από την κανονική του θέση και έχουμε το στραβισμό. Αν συμβεί σε πολύ μικρή ηλικία, δεν εμφανίζεται "διπλωπία" διότι έχουμε "απώθηση" του ειδώλου από το μάτι που φεύγει "στραβίζει" που καταλήγει αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σ' αυτό που καλούμε αμβλυωπία (δηλ. μείωση της όρασης). Αν όμως αυτό (δηλ. η παρέκκλιση του ενός ματιού) συμβεί αργότερα (όπως στον καλούμενο παραλυτικό στραβισμό), τότε βλέπουμε τα αντικείμενα διπλά (διπλωπία). 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.7 ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η, όραση, δηλαδή η αισθητηριακή λειτουργία του οφθαλμού αποτελεί την ανώτερη αισθητηριακή αντίληψη του φωτός, των αντικειμένων και των χρωμάτων. Χάρη σ' αυτή την ικανότητα ερχόμαστε σε επαφή με το γύρω κόσμο και συνειδητοποιούμε τη θέση μας και την κίνηση μας μέσα στο χώρο. Οι φωτεινές ακτίνες όταν προσπέσουν στο μάτι μας, περνούν τα διαφανή στοιχεία του (τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, το φακό και το υαλοειδές σώμα) που λέγονται και διαθλαστικά μέσα και τέλος συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή (κυρίως στην πιο φωτοευαίσθητη περιοχή του, την ωχρά κηλίδα). Ο αμφιβληστροειδής δρα ως το "φιλμ" της φωτογραφικής μηχανής (Εικόνα 1). Οι ακτίνες αυτές ερεθίζουν ιδιαίτερα τα κωνία και ραβδία και προκαλούν φωτοχημικές διεργασίες και βιοηλεκτρικές μεταβολές που τελικά γίνονται νευρικά σήματα και μεταφέρονται με το οπτικό νεύρο και όλη την οπτική οδό στον εγκέφαλο. Στο φλοιό του εγκεφάλου, στον ινιακό λοβό του αλλά και σε περιοχές του κροταφικού και βρεγματικού λοβού (πίσω), τα σήματα αυτά κατά κάποιο τρόπο "αποκωδικοποιούνται" και ολοκληρώνεται η όλη λειτουργία της όρασης. Με άλλα λόγια έχουμε έναν υπο-δοχέα-δέκτη, τον αμφιβληστροειδή, και ένα ανώτερο κέντρο επεξεργασίας των ερεθισμάτων, τον ινιακό λοβό του εγκεφάλου που αποτελεί και το κέντρο της όρασης. (Αυτά σε μια πρώτη πολύ απλή, ως και απλοϊκή προσέγγιση, βλ. πιο κάτω) Οπτική οδός Από τον αμφιβληστροειδή, από τα γαγγλιακά κύτταρα του ξεκινούν οι νευρικές ίνες που συγκεντρούμενες στην περιοχή που αποκαλούμε οπτικό δίσκο (ή θηλή παλαιότερα) σχηματίζουν το οπτικό νεύρο. Το οπτικό νεύρο, ένα από κάθε μάτι, ως γνωστό, ενώνεται με τ' άλλο και σχηματίζεται το οπτικό χίασμα (μπροστά από το τουρκικό εφίππιο, πάνω απ' την υπόφυση). Στην περιοχή αυτή που συναντώνται τα δύο οπτικά νεύρα, (το ένα από το δεξί και το άλλο από το αριστερό μάτι), οι ίνες, οι οπτικές που προέρχονται από τα ρινικά ημιμόρια (δηλ. από τα προς τα μέσα ημιμόρια του αμφιβληστροειδούς) χιάζονται ενώ αυτές οι ίνες που προέρχονται από τα έξω (κροταφικά) τμήματα (ημιμόρια) του αμφιβληστροειδούς συνεχίζουν την πορεία τους ομόπλευρα με τις χιασθείσες (ρινικές) ίνες του άλλου ματιού. Έτσι όταν βλέπουμε προς μια πλευρά π.χ. δεξιά τα είδωλα του αντικειμένου "πέφτουν" στην κροταφική πλευρά (ημιμόριο) του αμφιβληστροειδούς του αριστερού οφθαλμού και προς την ρινική πλευρά (ημιμόριο) του αμφιβληστροειδούς του δεξιού οφθαλμού (βλ. Εικόνα 19, όπου παρίστανται "κόκκινα") και συνεχίζουν με το κάθε οπτικό νεύρο, ενώ στο χίασμα αφού χιάζονται οι ρινικές του δεξιού οφθαλμού, μετά το χιασμό ακολουθούν πορεία αριστερά ως οπτική ταινία. 23

25 Εικόνα 1 Οπτικά πεδία-οπτική οδός. Οι οπτικές ίνες, μετά το χίασμα (το "χιασμό" του ρινικού από κάθε ημιμόριο) συνεχίζουν ως οπτικές ταινίες και καταλήγουν στο έξω γονατώόες σώμα (Εικόνα 19). Από το "σταθμό" αυτό της οπτικής οδού, δηλ. τα έξω γονα-τώδη σώματα αρχίζουν ίνες, οι οπτικές ακτινοβολίες (ή δέσμες του LASER), που φθάνουν πιο πίσω στον ινιακό λοβό (πληκτραία σχισμή και γύρω περιοχές και ζώνες) όπου γίνεται η αποκωδικοποίηση, επεξεργασία των νευρικών "σημάτων" ως οπτική α ντίληψη (δηλ. η όραση) (Εικ. 20α και 20β) Η γνώση της οπτικής οδού είναι αναγκαία για να ερμηνεύσουμε διαταραχές των ο πτικών π εδίων (όπως π.χ. τις ημιανοψίες, ομώνυμες με βλάβη πίσω από το οπτικό χίασμα και αμφιρινικές ή αμφικροταφικές που οφείλονται κυρίως σε βλάβη στο χίασμα, από όγκο υπόφυσης κ. ά.) Η γνώση αυτή της οπτικής οδού μας βοηθάει ν' αντιληφθούμε γιατί μια βλάβη π.χ. από έναν όγκο που πιέζει την οπτική ταινία αριστερά (το κόκκινο στην εικόνα 19) θα μας δώσει μια ομώνυμη δεξιά ημιανοψία (δηλ. θα έχουμε χάσει την αίσθηση ή θα έχουμε ολικό σκότωμα σε πλήρη δεξιά ημιανοψία και στα δυο δεξιά τμήματα των οπτικών πεδίων ή σε μικρότερη πίεση ή μικρότερης έκτασης βλάβη στην περιοχή - σκοτώματα στα δεξιά ήμισυ των οπτικών πεδίων). 24

26 Εικόνα 2 α. Το οπτικό ερέθισμα από το μάτι φθάνει στον εγκέφαλο (οπτικό φλοιό) β. Σχηματικά το μάτι και η οπτική οδός Από την αίσθηση στην οπτική αντίληψη Το φως καθώς πέφτει στα διάφορα αντικείμενα και αντανακλάται από αυτά προς τα μάτια μας, κάνει ορατή την παρουσία τους και έτσι αποκτάμε την αντίληψη του εξωτερικού χώρου..επειδή όμως έχουμε δυο μάτια που συνεργάζονται μεταξύ τους για ν' αποκτήσουμε τη διόφθαλμη όραση (για να βλέπουμε δηλαδή και με τα δυο μάτια κάθε αντικείμενο σαν ένα) έχουμε ταυτόχρονα και την αντίληψη του βάθους και του όγκου των αντικειμένων, δηλαδή τη στερεοσκοπική όραση. Πέρα όμως απ' αυτή την αντίληψη των αντικειμένων συνειδητοποιούμε την παρουσία διαφόρων αποχρώσεων δηλαδή αποκτούμε και την αντίληψη των χρωμάτων. Για την αντίληψη των χρωμάτων φαίνεται ότι μετέχουν κυρίως τα κωνία του αμφιβληστροειδούς που είναι περισσότερα στην ωχρά κηλίδα. Η αντίληψη των χρωμάτων αποτελεί πιο εξελιγμένη και ανώτερη αισθητηριακή αντίληψη. Παρά την πληθώρα των χρωμάτων που βλέπουμε, φαίνεται ότι υπάρχουν στα κωνία τρεις κύριοι υποδοχείς γι' αυτά. Οι υποδοχείς του κόκκινου, του πράσινου και του κυανού (μπλε). Σε αρκετά άτομα, περίπου 8% στους άνδρες και 0,5% στις γυναίκες, υ- πάρχει από τη γέννηση τους δηλ. συγγενής, διαταραχή της αντίληψης των χρωμάτων, αυτό που λέγεται "δυσχρωματοψία". Αυτή η διαταραχή συνήθως αφορά στη μη σωστή εκτίμηση του πράσινου "δευτερανωμαλία" ή σε πιο έντονη βλάβη ή διαταραχή "δευτερανωπία". Δεν διορθώνεται και μπορεί να γίνει εμπόδιο στη ζωή και κυρίως στην εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων όπως αεροπόρος, οδηγός, χημικός κ.ά. Η όραση αποτελεί σύνθετη επεξεργασία που συνίσταται από πολλά ανεξάρτητα τμήματα (υποδοχείς στον αμφ/δή, μηχανισμούς διαμόρφωσης και μετάδοσης, οδούς και κέντρα στον εγκέφαλο και τελικά προβάλλει ως ε ν ι α ί α αντίληψη). Οι πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι λειτουργούν τ ρία συστήματα για την: 1. Αντίληψη της μορφής (σχήματος) 2. Αντίληψη του χρώματος 3. Αντίληψη της κίνησης και της οργάνωσης στο χώρο (δηλ. της 25

27 αμοιβαίας σχέσης των αντικειμένων στο χώρο) Εικ. 23 Για ν' αποκτήσουμε την ενιαία, ολιστική και συνθετική αντίληψη του έξω κόσμου δηλ. της εξωτερικής πραγματικότητας, οι νεότερες έρευνες της νευροφυσιολογίας και των νευροεπιστημών έδειξαν ότι λειτουργούν (με ανατομική υπόσταση) τ ρία συστήματα που έχουν τα ονόματα Μέγα (magno), Μικρό (parvo) και Βlob. Από αυτά: Το Μέγα (magno) σύστημα μας βοηθάει ν' αντιληφθούμε συνολικά τα αντικείμενα, την κ ίνηση και το βάθος. Το Μικρό (parvo) σύστημα να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Το Βlob ν' αντιληφθούμε τις αποχρώσεις, το χρώμα. Πέρα όμως απ' αυτές τις συνιστώσες της όρασης (δηλ. της αντίληψης μορφής, χρώματος και κίνησης με τα συστήματα που αναφέραμε το Μέγα, Μικρό και Βlob) στον εγκέφαλο υπεισέρχεται η ίδια η νοητική φάση με την αντιληπτική προδιάθεση, την προσοχή τη μνήμη (λεκτική για το αριστερό και οπτική για το δεξί ημισφαίριο) κ. ά. (Βλ. Κολιόπουλος 1989 και 1994) και Σχ. 2.4.Σε μια πρόσφατη προσέγγιση (Κολιόπουλος. Όραση και σκέψη. Οφθαλμολογία, 1995 υπό έκδοση) δίνουμε μια γενικότερη θεώρηση του "βλέπω" και της όρασης (ως αίσθησης, αντίληψης αλλά και νοητικής λειτουργίας). Το σχήμα (Εικόνα 21) συνοψίζει τη σύλληψη αυτή. Εικόνα 3 Σχηματικά και συνοπτικά η οπτική αντίληψη 26

28 Εικόνα 4 Ενιαία συνθετική σύλληψη του μηχανισμού όρασης σε συνάρτηση με τη σκέψη (και τη νόηση) 27

29 Εικόνα 5 Οι συνιστώσες της οπτικής αντίληψης. Όταν βλέπουμε ένα πουλί π.χ. μεταφέρονται με χωριστά "κανάλια" και καταλήγουν σε ορισμένες θέσεις: η κίνηση, το μέγεθος και το σχήμα (δηλ. η μορφή), το χρώμα και τέλος έχουμε τη στερεοσκοπική αντίληψη (που μας χαρίζουν η συνεργασία και των δύο ματιών) 2.2 ΤΟ ΥΔΑΤΟΕΙΔΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ Το υδατοειδές υγρό παράγεται και εκκρίνεται από το ακτινωτό σώμα (τις ακτινοειδείς προβολές) (Εικόνα 24) και προέρχεται από το αίμα. Αποτελείται περίπου από τα ίδια στοιχεία και συστατικά του όρου του αίματος χωρίς τις πρωτεΐνες του. Το υδατοειδές υγρό που κυκλοφορεί στο χώρο ανάμεσα στο φακό, την ίριδα και τον κερατοειδή, προσφέρει θρεπτικά συστατικά στα στοιχεία αυτά, εξασκεί δε και διατηρεί σταθερή πίεση στο μάτι που λέγεται ενδοφθάλμια πίεση. Εικόνα 6 Διακίνηση του υδατοειδούς υγρού. Παράγεται από το ακτινωτό σώμα, κυκλοφορεί στον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαμο και αποχετεύεται από τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου. 28

30 Το υγρό αυτό αποχετεύεται κυρίως από μια περιοχή που λέγεται γωνία του πρόσθιου θαλάμου. Η γωνία αυτή σχηματίζεται από την πρόσθια επιφάνεια της ίριδας και την πίσω επιφάνεια του κερατοειδούς (δεσκεμέτειος, ενδοθήλιο), εκεί που ενώνονται οι δύο αυτές επιφάνειες σχηματίζουν γωνία. Στη γωνία αυτή υπάρχει ένας πορώδης σχηματισμός, κάτι σαν το "σφουγγάρι" με πολλές τρύπες που λέγεται ηθμός. Μέσα από τους πόρους αυτού του ηθμού και ενός σωλήνα που τον περιβάλλει, αποχετεύεται το υδατοει-δές υγρό που τελικά με ειδικές φλέβες ξαναγυρίζει στη φλεβική κυκλοφορία. Αυτή η αποχέτευση μας ενδιαφέρει γιατί αν λιγοστεύσει ή σταματήσει, τότε αυξάνεται η πίεση που εξασκεί το υδατοειδές υγρό δηλ. η ενδοφθάλμια πίεση και έχουμε το γλαύκωμα. Φυσιολογικά υπάρχει ισορροπία στην παραγωγή και στην αποχέτευση του υδατοειδούς, δηλαδή όσο παράγεται τόσο και αποχετεύεται με αποτέλεσμα και η πίεση του υγρού, η ενδοφθάλμια πίεση, να μένει σταθερή (φυσιολογικά επίπεδα). Η φυσιολογική πίεση που τη μετρούμε με ειδικά όργανα (τα τονόμετρα), είναι γύρω στα 17 χιλιοστά στήλης υδραργύρου (φυσιολογικές διακυμάνσεις από 15 μέχρι 19 ή 20). Όταν αυξηθεί πάνω από τα φυσιολογικά όρια, συνήθως πάνω από 25 χιλιοστά στήλης υδραργύρου μιλούμε για γλαύκωμα (εφ' όσον συνυπάρχει βλάβη και των οπτικών ινών). Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες βασικές γνώσεις από τη φυσιολογία του οφθαλμού γιατί και ορισμένα στοιχεία της αναφέρονται στο κεφάλαιο της ανατομίας, όπως η θρέψη του αμφιβληστροειδούς, η έλλειψη αγγείων και η θρέψη του κερατοειδούς, η προσαρμογή του οφθαλμού με το φακό για κοντά και μακριά (Εικόνα 25 κ.ά.). Σύντομα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξής: 2.3 ΒΛΕΦΑΡΑ Κύρια λειτουργία των βλεφάρων είναι: Η προστασία του βολβού (με το "κλείσιμο" των βλεφάρων) Η εφύγρανση με τη στιβάδα των δακρύων του βολβού και ο καθαρισμός του (όπως οι "καθαριστήρες" στα τζάμια του αυτοκινήτου). 2.4 ΔΑΚΡΥΪΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η παραγωγή των δακρύων συμβάλλει στη διατήρηση της υγρής εξωτερικής επιφάνειας, στη διάλυση του οξυγόνου και οξυγόνωση του κερατοειδούς, στην αποβολή των άχρηστων ουσιών ή νεκρωμένων κυττάρων ενώ ασκούν και ελαφρά αντιμικροβιακή δράση (μέσω λυσοζύμης και ουσιών). Η αποχετευτική δακρυϊκή οδός μαζί με το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων συμβάλλει στην αποχέτευση των δακρύων. 2.5 ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ Χρησιμεύει ως διαθλαστικό μέσο για τη συγκέντρωση των φωτεινών α- κτίνων στον αμφιβληστροειδή. Δεν εμποδίζει τη δίοδο των ακτινών διότι είναι διαφανής, χωρίς αγγεία και έχει ορισμένη ενυδάτωση (που ρυθμίζεται από το πίσω μέρος του κερα-τοειδούς-το ενδοθήλιο). 29

31 Η εξωτερική του στιβάδα, το επιθήλιο, δρα ως φραγμός για τη διείσδυση μικροβίων και νοσογόνων αιτίων. 2.6 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗΣ ΦΑΚΟΣ Δρα ως διαθλαστικό μέσο, είναι κι αυτός διαφανής (όταν με τα χρόνια ή σε παθολογικές καταστάσεις θολώσει έχουμε τον καταρράκτη). Συμβάλλει στην προσαρμογή, δηλ. στην ικανότητα που έχει το μάτι μας να βλέπει από μακριά και κοντά καθαρά, δηλ. το να μπορούμε να διακρίνουμε μια εκκλησιά (Εικόνα. 25 Α) σε απόσταση και σχεδόν αμέσως να μπορούμε να περάσουμε την κλωστή σε μια βελόνα (Εικόνα. 25 Β). Εικόνα 7 Σχηματικά η ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού χάρη στον κρυσταλλοειδή φακό (βλ. και Εικόνα 26) Εικόνα 8 Σχηματικά πώς δρα ο μηχανισμός της προσαρμογής Με την αύξηση της ηλικίας έχουμε μείωση αυτής της ικανότητας προσαρμογής που ελέγχεται σε διοπτρίες. Σε ηλικία 10 χρόνων έχουμε προσαρμοστική δύναμη περίπου 14 Δ (διοπτρίες), σε ηλικία 30 χρόνων 8 Δ και σε ηλικία 50 χρόνων περίπου 2.5 Λ κ.ο.κ. 30

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ. Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Σημειώσεις ( Notes) στο μάθημα Αντιμετώπιση του Γλαυκώματος Αρ. Χανδρινός Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οφθαλμολογικές παθήσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις και ο ρόλος του νοσηλευτή» Σπουδάστριες: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER ιδακτορική ιατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος"

Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» "Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Α. Δημητράκος, Π.Κ. Οικονομίδης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Θεσσαλονίκη 2013 1 2 Περιεχόμενα: σελίδα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΑΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Γκίνης Χαρίλαος, PhD Φυσικός Παπάζογλου Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ Επιμέλεια : Πολίτη Κωνσταντίνα Α.Μ 11558 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Οι λειτουργίες του εγκεφάλου και οι γνωστικές λειτουργίες στις ειδικές αναπτυξιακές μαθησιακές δυσκολίες Όνομα: Σαχπατζίδου Πελαγία (Α.Μ. 12755)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.: 12273 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Σοφία Κόττου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ΕΚΠΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R.M. Grant Κεφάλαιο 12 Φυσική των

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εποπτεύων καθηγητής: κ. Πέσχος Δημήτριος Σπουδάστριες: Δημοσθένους Ανδρονίκη (Α.Μ. 13052) Σάββα Στέλλα (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Λογοθερπαείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Θέμα: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά την άθληση και η λογοθεραπευτική τους προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ ΝΤΟΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Α.Μ 566 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Dr ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 .στους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ Συγραφή - Επιμέλια: Καλαϊτζίδης Σταύρος Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού.

Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του οφθαλμού. Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οπτική και Όραση Τίτλος εργασίας : Χρήση οπτο-μηχανικής διάταξης για τη μη επεμβατική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ: «ΓΙΔΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι µια µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς χιτώνα,υπεύθυνη για την κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωµάτων.πρακτικά, όταν κοιτάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα