AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 01

2 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος αυτό των βοηθητικών σηµειώσεων του µαθήµατος Υδροδυναµικών Μηχανών Ι περιλαµβάνει εκφωνήσεις και λυµένα παραδείγµατα που καλύπτουν το περιεχόµενο του µαθήµατος. Οι ασκήσεις καλύπτουν ολόκληρο το γνωστικό περιεχόµενο του µαθήµατος και θα βοηθήσουν σηµαντικά στην κατανόηση και εµπέδωση των εννοιών του µαθήµατος. Οι παραποµπές στα διαγράµµατα και τις σχέσεις αναφέρονται στο βιβλίο του µαθήµατος. Όλες οι ασκήσεις είναι πρωτότυπες και προέρχονται,σχεδόν όλες, από τις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος Υδροδυναµικών Μηχανών Ι της περιόδου από το 1981 έως και το 001. Εκτός από κάποιες εισαγωγικές ασκήσεις, οι περισσότερες προέρχονται από την σχηµατοποήση πραγµατικών εφαρµογών Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπω την ανατύπωση ή την έκδοση µέρους των ασκήσεων αυτών χωρίς την έγγραφη συναίνεση µου. Η έκδοση του Ιαν. 00 σε σύγκριση µε την παρούσα (Μαρτιος 01) δεν διαφέρει παρά στο ότι στην τελευταία έχουν ανασχεδιασθεί τα σχήµατα και έχουν διορθωθεί κάποια τυπογραφικά λάθη. Ιανουάριος 00, Μάρτιος 01 ηµήτριος. Παπαντώνης

3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Ασκήσεις στις αντλίες Αλυτες ασκήσεις (εκφωνήσεις) 3 1. Λυµένα παραδείγµατα 33 Aσκήσεις στους υδροστροβίλους 81.1 Αλυτες ασκήσεις (εκφωνήσεις) 81. Λυµένα παραδείγµατα 85 3 Ερωτήσεις θεωρητικές και κρίσεως 99

4 3 1 AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1.1 Αλυτες ασκήσεις (εκφωνήσεις) AΣΚΗΣΗ Από την αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος σχηµατίζεται ο κατακόρυφος πίδακας Π. Η αντλητική εγκατάσταση περιλαµβάνει την φυγόκεντρη αντλία Α, δεξαµενή αναρρόφησης Θ και ενδιάµεση δεξαµενή η οποία συγκοινωνεί µε την οριζόντια σωλήνωση ΒΠ µέσω της κατακόρυφης διακλάδωσης ΕΓ. Η δεξαµενή στην µόνιµη λειτουργία ούτε τροφοδοτεί ούτε τροφοδοτείται µε νερό (εξηγείστε το γιατί) και χρησιµεύει ως εφεδρεία για την περίπτωση βλάβης της αντλίας. Στην περίπτωση αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής Β κλείνει αυτόµατα. Εάν η αντλία παρέχει 15 m 3 /h, ζητούνται: α) Το ύψος h π του πίδακα εάν υποτεθεί οτι είναι ίσο προς το 60% του αντίστοιχου θεωρητικού (εάν δηλαδή δεν υπήρχαν οι διάφορες απώλειες συνεκτικότητας κλπ). β) Το υψος h του νερού στην δεξαµενή. γ) Η απαιτούµενη ισχύς στον άξονα της αντλίας σε KW εάν υποτεθεί οτι ο ολικός βαθµός απόδοσής της είναι ίσος προς 0,60. δ) Σε περίπτωση βλάβης της αντλίας, µε την βαλβίδα Β κλειστή, το ύψος h π του πίδακα θα παραµείνει το ίδιο µε αυτό του α ερωτήµατος; Υπολογείστε την νέα τιµή του h π. 5 m ( ) Ε h Σ m (A) B Γ h π 0 m 100 m 100 m ίνονται: Ολοι οι σωλήνες είναι χαλύβδινοι, συγκολλητοί, εσωτ. διαµέτρου 100 mm. Η διάµετρος του στοµίου Π είναι ίση προς d π =50 mm. Οι υδραυλικές απώλειες του στοµίου αναρρόφησης Σ και της βαλβίδας Β είναι ίσες προς: δh Σ =δh Β =1,8 mσυ για παροχή 100 m 3 /h. Οι υδραυλικές απώλειες της διακλάδωσης Γ και των λοιπών εξαρτηµάτων θεωρούνται αµελητέες. ίνονται επίσης: ειδικό βάρος και θερµοκρασία του νερού γ=1000 Kp/m 3, θ=0 ο C, επιτάχυνση της βαρύτητας g=9,81 m/sec.

5 4 ΑΣΚΗΣΗ 1.1. Στην αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος, η αντλία Α αντλεί νερό θερµοκρασίας 0 o C από την δεξαµενή (1) προς την δεξαµενή () µέσω σωλήνωσης και του αποκλίνοντος ακροφυσίου Ε. Στην διακλάδωση Γ συνδέεται κατακόρυφος σωλήνας Γ που καταλήγει στο συγκλίνον ακροφύσιο, διαµέτρων 30 mm/60 mm. Eάν η χαρακτηριστική της αντλίας θεωρηθεί ως ευθεία κλίσεως : dh/dq=-1/3 (H σε mσυ και Q σε m 3 /h) που διέρχεται από το σηµείο : Η=10 mσυ, Q=90 m 3 /h, ζητούνται: α) Το σηµείο λειτουργίας της αντλίας και η ισχύς που απορροφά σε KW θεωρώντας βαθµό απόδοσης η=0,75. β) Η παροχή από το ακροφύσιο. r=d,0 m (A) 60 m 70 m Γ E 4 m 3 m B 0 m 100 m (1) ίνονται: Εσ. διάµετρος των σωλήνων ΒΕ και αναρρόφησης D=100 mm. Eσ. διάµετρος σωλήνος Γ ίση προς d=60 mm. Αποκλίνον ακροφύσιο Ε διαµέτρων 100 mm/00 mm του οποίου ο βαθµός ανάκτησης λαµβάνεται ίσος προς 0,80. Απώλειες στοµίου αναρρόφησης 0,50 mσυ. Οι απώλειες της διακλάδωσης Γ θεωρούνται αµελητέες. Σωληνώσεις από χυτοσίδηρο. ΑΣΚΗΣΗ Για την αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος δίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες (Η,Q) των αντλιών Α,Β,Γ. Ζητούνται: α) Το σηµείο λειτουργίας κάθε αντλίας. β) Ποιά πρέπει να είναι η τιµή του συντελεστή αντίστασης ζ της βαλβίδας για την οποία η παροχή της αντλίας Β αυξάνεται κατά 0% ως προς αυτή του προηγούµενου ερωτήµατος. Ποιά είναι τα νέα σηµεία λειτουργίας των τριών αντλιών. γ) Εάν αντί της βαλβίδας, για να επιτευχθεί αύξηση της παροχής της αντλίας Β κατά 0% (ως προς αυτή του ερωτήµατος α) τοποθετηθεί παράλληλος αγωγός (βλέπε σχήµα), ζητείται η τιµή του συντελεστή αντίστασης ζ',3 του πρόσθετου

6 κλάδου και τα νέα σηµεία λειτουργίας των αντλιών. Η στάθµη του σηµείου 3' είναι η ίδια µε αυτή του σηµείου 3. ίνονται επίσης οι συντελεστές ζ των συνολικών υδραυλικών αντιστάσεων (συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχες απώλειες εξόδου). Οι υδραυλικές απώλειες του κόµβου θεωρούνται αµελητέες. 5 ζ 1 = ζ 3 = ζ 4 = όπου δh=ζ Q (για δh σε mσυ και Q σε m 3 /h) 9 m 3' 3 ζ 3' (Β) ζ 3 (Γ) ζ m (Α) ζ 1 (1) Χαρακτηριστικές καµπύλες (H,Q) των αντλιών Α, Β και Γ Q (m 3 /h) H A (mσυ) 9,50 9,45 9,40 9,30 9,05 8,80 8,40 8,00 7,55 7,0 Η Β (mσυ) 8,00 7,80 7,60 7,30 6,90 6,40 5,85 5,0 Η Γ (mσυ) 15,0 15,0 14,6 14,0 13,1 11,8 10,4 ΑΣΚΗΣΗ ύο ταυτόσηµα αντλητικά συγκροτήµατα Α και Β αντλούν νερό από τις λίµνες (1) και () αντίστοιχα των οποίων η στάθµη διαφέρει κατά 10 m. Το νερό, µε κοινό κλάδο από τον κόµβο Ε, καταθλίβεται στην τεχνητή λίµνη (3), της οποίας η στάθµη είναι κατά 50 m υψηλότερη από αυτή της λίµνης (1). Ζητουνται: α) Το σηµείο λειτουργίας κάθε αντλίας όταν λειτουργούν ταυτόχρονα (Η,Q,η και Ν). β) Εάν ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας Α τεθεί εκτός λειτουργίας, ποιό θα είναι το σηµείο λειτουργίας της αντλίας Β εάν η πρόσθετη αντίσταση της αντλίας Α,

7 6 όταν στρέφεται αντίστροφα λόγω της αρνητικής παροχής είναι ίση προς: δh fa =Q A /100 (δh fa σε mσυ και Q A σε m 3 /h). ίνονται: Η χαρακτηριστική (Η,Q,η) των αντλιών: Q (m 3 /h) H (mσυ) 97,5 95,0 87,5 70,0 50,0 30,0 10,0 η (%) Οι συντελεστές αντίστασης των κλάδων είναι: ζ 1 =ζ = και ζ 3 =1, όπου δh f =ζ Q µε δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. (3) 50 m (1) (A) ζ 1 ζ 3 10 m ζ E (B) ΑΣΚΗΣΗ Στην αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος η αντλία στρέφεται στις κανονικές της στροφές n=000 RPM και ανυψώνει το νερό κατά 40 m. h=40 m (Α) Zητούνται: α) Το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, δηλ. Η,Q,η και Ν σε KW. β) Η ταχύτητα περιστροφής n 1 της αντλίας για την οποία η αντλία λειτουργεί µε τον µέγιστο βαθµό απόδοσης, καθώς και το αντίστοιχο σηµείο λειτουργίας της. ίνονται: Οι συνολικές υδραυλικές απώλειες της σωλήνωσης εκφράζονται ως: δh f =ζ Q µε ζ=0,00 για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Tο ειδικό βάρος του νερού είναι: γ=1000 Kp/m 3. ίνεται ακόµη η χαρακτηριστική (Η,Q,η) της αντλίας στις κανονικές στροφές n=000 RPM ενώ είναι ακόµη γνωστό οτι ο βαθµός απόδοσης πέφτει γραµµικά κατά 1% για διαφορά στροφών ±100 RPM από τις κανονικές.

8 7 Q (m 3 /h) H (mσυ) 79,5 74,5 70,0 65,0 55,5 η (%) ,5 64,5 5 ΑΣΚΗΣΗ Αρδευτικό δίκτυο που βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε οριζόντιο επίπεδο τροφοδοτείται από δύο ταυτόσηµες αντλίες 1 και, παράλληλα συνδεδεµένες µέσω της δεξαµενής ( ). Η δεξαµενή αυτή τροφοδοτείται από σωλήνωση οπλισµένου σκυρόδεµατος εσ. διαµέτρου D=500 mm, σχετικής τραχύτητας 0,001, µε µήκος αναρρόφησης 0 m και κατάθλιψης 100 m. Οι υδραυλικές απώλειες του αρδευτικού δικτύου, κατάντι του σηµείου Β, εκφράζονται από την σχέση: δh f =ζ Q, οι απώλειες του στοµίου αναρρόφησης Σ από την σχέση: δh f1 =ζ 1 Q, µε ζ =15 και ζ 1 =0,5 για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /sec. Οι απώλειες των κόµβων θεωρούνται αµελητέες. ίνονται επίσης οι χαρακτηριστικές καµπύλες (Η,Q,η) των αντλιών στις n=485 RPM Q (m 3 /sec) 0 0,4 0,7 1,0 1,3 H (mσυ) 34,0 30, 5,5 18,0 7,7 η (-) 0 0,60 0,85 0,80 0,50 10 m Α h Z ( ) B Προς αρδευτικό δίκτυο Σ (1) () Γ Ζητείται: α) Το σηµείο λειτουργίας των αντλιών (Η,Q,η και Ν) όταν λειτουργούν στις n=485 RPM. β) Εάν µεταβληθούν οι στροφές της αντλίας έτσι ώστε η παροχή της αντλίας 1 γίνει ίση προς 0, m 3 /sec ζητούνται: το σηµείο λειτουργίας των αντλιών 1 και και οι στροφές της, ο βαθµός απόδοσης και η χαρακτηριστική του συγκροτήµατος των αντλιών 1 και. γ) Η τιµή του συντελεστού ζ τοπικής αντίστασης η οποία εάν τοποθετηθεί µεταξύ Α και Ζ προκαλεί µηδενισµό της παροχής της αντλίας 1 όταν η αντλία στρέφεται

9 8 µε την ταχύτητα περιστροφής του προηγούµενου ερωτήµατος. Να καθορισθεί επίσης το νέο σηµείο λειτουργίας της αντλίας. ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο σχήµα εικονίζεται δίκτυο πυρόσβεσης που καλύπτει τις ζώνες Α και Β και το οποίο τροφοδοτείται από αντλιοστάσιο που περιλαµβάνει δύο ταυτόσηµες αντλίες, παράλληλα συνδεδεµένες, και δεξαµενή αποθήκευσης του νερού. Ζητούνται: α) Όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά στην ζώνη Β λειτουργεί µόνο η αντλία 1. Να ευρεθεί το σηµείο λειτουργίας και η ισχύς την οποία απορροφά η αντλία 1 όταν η στάθµη του νερού στην δεξαµενή είναι +4,0 m. Eλέγξατε την λειτουργία της αντλίας από πλευράς σπηλαίωσης για τις περιπτώσεις όπου η στάθµη του νερού έχει την ανώτατη τιµή +4,0 m και την κατώτατη τιµή +0,5 m. Υπάρχει κίνδυνος σπηλαίωσης της αντλίας µετά από παρατεταµένη λειτουργία του δικτύου; Εάν ναι τί προτείνετε για την αποφυγή του λαµβάνοντας υπόψη οτι το αντλιοστάσιο διαθέτει δύο αντλίες; ικαιολογήσατε την απάντηση σας. β) Για ταυτόχρονη πυρόσβεση στις ζώνες Α και Β απαιτείται η ταυτόχρονη λειτουργία των αντλιών 1 και. Να υπολογισθεί η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας έτσι ώστε, κατά την παράλληλη λειτουργία των αντλιών 1 και και µε ζ e1 = ζ ε =1, 10-5 ζ α1 = ζ α = ζ Α =, ζ Β = ΖΩΝΗ "Α" Η Α Κ Η Β ζ Β ζ 1 ΖΩΝΗ "Β" 5 m 5m z max =4 m όπου δh f =ζ Q µε δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h ζ 1 Γ ζ a ζ a1, () ζ e1, ζ e Γ z=0,5 m ΤΟΜΗ Γ-Γ Α ζ a1 (1) ζ e1 στάθµη της δεξαµενής στο 0,5 m, η αντλία 1 να λειτουργεί οριακά από πλευράς σπηλαίωσης. Να ευρεθεί επίσης το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, η ισχύς την οποία απορροφά και να ελεγχθεί η λειτουργία της από πλευράς σπηλαίωσης. ίνονται: Θερµοκρασία του νερού: θ=0 o C, ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ. Οι τιµές των συντελεστών ζ των κλάδων δίνονται στο σχήµα, όπου η αντίστοιχη

10 υδραυλική απώλεια εκφράζεται ως δh f =ζ Q, για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Οι απώλειες στις διακλαδώσεις θεωρούνται αµελητέες. Η χαρακτηριστική (Η,Q,η%) της µονοβάθµιας φυγόκεντρης αντλίας 1 στις κανονικές στροφές της n=110 RPM στις οποίες και λειτουργεί: 9 Q (m 3 /h) H (mσυ) 56,5 53,7 51,0 49,0 46,0 36,5 0,0 η (%) 0,0 66,0 76,0 78,0 76,0 8,0 0,0 AΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο σχήµα παριστάνεται το δίκτυο ψύξεως χηµικής βιοµηχανίας που περιλαµβάνει: δεξαµενή κρύου νερού θερµοκρασίας 0 o C και σταθερής στάθµης, φυγόκεντρη αντλία της οποίας δίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες στις n=3000 RPM όπου και λειτουργεί και δύο κύριες καταναλώσεις από τις οποίες, το ζεστό πλέον νερό, καταλήγει σε δεξαµενή στάθµης +15 m, από όπου το νερό επιστρέφει στον πύργο ψύξεως. Ζητουνται: α) Να ευρεθεί η παροχή Q 1 και Q και να υπολογισθεί η ισχύς την οποία απορροφά η αντλία (η βάννα Β 3 είναι πλήρως κλειστή). β) Σε µία φάση λειτουργίας της βιοµηχανίας είναι επιθυµητή η µείωση της συνολικής παροχής (Q 1 +Q ) κατά 30%. Για τον λόγο αυτόν εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: β 1 ) κλείσιµο της βάννας Β 1 ή της Β, δηλ. αύξηση κατά δζ του συντελεστού αντίστασης του αντίστοιχου κλάδου. Ποιός από τους δύο αυτούς χειρισµούς πρέπει να προτιµηθεί και γιατί; β ) Μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής της αντλίας. Ποιά πρέπει να είναι η νέα τιµή της; β 3 ) Τοποθέτηση κλάδου by-pass του οποίου να ευρεθεί η τιµή του συντελεστή αντίστασης, συµπεριλαµβάνοντας την βάννα Β 3, η οποία δεν είναι πλέον κλειστή. Ποιά από τις τρεις παραπάνω λύσεις β 1, β και β 3 είναι προτιµότερη λαµβάνοντας ως κριτήριο την απορροφούµενη ισχύ της αντλίας και την ασφάλεια λειτουργίας ως προς την σπηλαίωση. ίνονται: ειδικό βάρος του νερού γ=1000 Kp/m 3, ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ. Οι συντελεστές ζ των απωλειών στους κλάδους του δικτύου δh f =ζ Q, για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h, δίνονται στο σχήµα. Οι απώλειες στις διακλαδώσεις θεωρούνται αµελητέες.

11 10 ζ 1 =1, ζ =3, ζ e =5, ζ a =15, Εναλλάκτες z=15 m εξαµενή κρύου νερού z=5 m ζ Q θ=45 ο C θ=0 ο C ζ e ζ a ζ 1 B1 B3 ζ 3 B E Κλάδος by-pass Q 1 Προς πύργο ψύξεως Χαρακτηριστική (H,Q,η) της αντλίας στις n=3000 RPM: Q (m 3 /h) H (mσυ) 31,0 9,0 5,7 3,5 0,8 13,5 0,0 η (%) 0,0 48,5 75,5 81,0 76,5 47,0 0,0 ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο σχήµα παριστάνεται το κύκλωµα ψύξεως χηµικής βιοµηχανίας που περιλαµβάνει δεξαµενή κρύου νερού θερµοκρασίας 0 o C και φυγόκεντρη αντλία 1 της οποίας δίνεται η χαρακτηριστική στις n=3000 RPM όπου και λειτουργεί. Το δίκτυο είχε αρχικά µία µόνη κατανάλωση, τον κλάδο Α, όµως λόγω επεκτάσεως της βιοµηχανίας προβλέπεται η επέκταση του δικτύου µε την προσθήκη του κλάδου Β. Οι στάθµες των αντίστοιχων δεξαµενών Α και Β είναι σταθερές. ζ e =7, ζ a =0, ζ A =55, ζ B =7, z =,5 m ζ e ζ a ζ Β ζ Α Κ (Β) (Α) z B =15 m z A =10 m z=0,75 m () (1) Ζητούνται: α) Να ευρεθεί το σηµείο λειτουργίας και να ελεγχθεί η λειτουργία της αντλίας από πλευράς σπηλαίωσης όταν υπάρχει µόνο ο κλάδος Α. β) Μετά την προσθήκη της κατανάλωσης Β να ευρεθεί η παροχή προς τις δύο καταναλώσεις και να ελεγχθεί η λειτουργία της αντλίας ως προς σπηλαίωση.

12 γ) Με σκοπό την λειτουργία της αντλίας 1 σε ασφαλή περιοχή ως προς σπηλαίωση αποφασίζεται η τοποθέτηση αντλίας, γεωµετρικά όµοιας προς την 1 και η οποία θα τοποθετηθεί ανάντι της 1, εν σειρά προς αυτήν. Η επιλογή της γίνεται ώστε και οι δύο αντλίες να λειτουργούν στο κανονικό σηµείο λειτουργίας τους για τις αντίστοιχες στροφές. Να ευρεθεί η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας και ο λόγος της γεωµετρικής οµοιότητας ως προς την 1. Να ελεγχθεί η λειτουργία των αντλιών 1 και ως προς σπηλαίωση. ίνονται: ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ και οι συντελεστές ζ των απωλειών των διαφόρων κλάδων: Οι συντελεστές ζ των απωλειών στους κλάδους του δικτύου (δh f =ζ Q, για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h) δίνονται στο σχήµα. Χαρακτηριστική (Η,Q,η) της αντλίας 1 στις n=3000 RPM: Q (m 3 /h) H (mσυ) 3,5 31,8 8,8 5,0 3,7 16,0 0,0 η (%) 0,0 48,5 75,5 81,0 76,5 47,0 0,0 11 ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στό σχήµα παριστάνεται το κύκλωµα ψύξεως χηµικής βιοµηχανίας στο οποίο το νερό αναρροφάται από παρακείµενο ποταµό µέσω του αντλιοστασίου Α από όπου καταθλίβεται προς τον πύργο ψύξεως, αφού προηγουµένως περάσει από τους εναλλάκτες. Η στάθµη του ποταµού µεταβάλλεται κατά την διάρκεια του έτους µεταξύ της ελάχιστης τιµής z min =-5 m, που συµβαίνει το καλοκαίρι, και την µέγιστη z max =- m η οποία συµβαίνει τον χειµώνα. Η βιοµηχανία παρουσιάζει την µεγαλύτερη ζήτηση νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. ζ 1 = ζ =, (βάννα Β πλήρως ανοικτή) Εναλλάκτες θερµότητας Πύργος ψύξεως z=15 m z π z=0 ζ ζ 1 e A a B zα Ζητούνται: α) Να υπολογισθεί η µέγιστη στάθµη z A τοποθέτησης της αντλίας ώστε η λειτουργία της, στην δυσµενέστερη από πλευράς σπηλαίωσης περίπτωση (ποιά

13 1 είναι αυτή και πότε συµβαίνει;) να παρουσιάζει ασφάλεια λειτουργίας (χρήση στατιστικών στοιχείων) β) Πόσο πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής αντίστασης του κλάδου της κατάθλιψης (πχ. µε χειρισµό στην βάννα Β) ώστε κατά την χειµερινή περίοδο να επιτυγχάνεται µείωση της παροχής κατά 30% σε σύγκριση µε αυτή της θερινής περιόδου. Ποιά είναι η ισχύς που απορροφάται από την αντλία; γ) Εάν αντί να στραγγαλίζεται η παροχή µε την βάννα Β χρησιµοποιηθεί κινητήρας µεταβλητής ταχύτητας περιστροφής, ποιές πρέπει να είναι οι στροφές για να επιτευχθεί η επιθυµητή παροχή της χειµερινής περιόδου και ποιά είναι η αντίστοιχη ισχύς που απορροφά η αντλία. Σχολιάσατε από οικονοµοτεχνικής πλευρά τις δύο αυτές λύσεις για την µείωση της παροχής: στραγγαλισµός της παροχής ή κινητήρας µεταβλητών στροφών. ίνονται: Θερµοκρασία του νερού του ποταµού κατά την χειµερινή περίοδο θ=1 ο C και κατά την θερινή 0 ο C. Ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ. Οι υδραυλικές απώλειες των κλάδων εκφράζονται ως: δh f =ζ Q, για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h, ενώ οι τιµές των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα. Χαρακτηριστική (Η,Q,η) της αντλίας στις: n=1450 RPM, όπου και λειτουργεί: Q (m 3 /h) H (mσυ) 50,0 47,5 43, 38,0 30,5 18,3 0,0 η (%) 0,0 43,0 68,0 78,0 67,0 43,0 0,0 ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Η αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος τροφοδοτεί µε νερό τις δεξαµενές Α και Β ύδρευσης δύο κοινοτήτων µέσω φυγόκεντρης αντλίας 6 βαθµίδων. α) Ζητείται ο συντελεστής αντίστασης ζ A του κλάδου που τροφοδοτεί την δεξαµενή Α έτσι ώστε όταν η παροχή προς την Β είναι 100 m 3 /h η παροχή προς την Α να είναι 119 m 3 /h. Για την τιµή αυτή του ζ A να ευρεθεί η παροχή προς κάθε δεξαµενή όταν λειτουργεί η αντλία στις n=1500 RPM καθώς και η ισχύς την οποία αυτή απορροφά. β) Εξετάζεται η δυνατότητα αύξησης της παροχής προς την δεξαµενή Β κατά 30% µε τους εξής δύο τρόπους, χωρίς να ενδιαφέρει η αντίστοιχη µεταβολή της παροχής προς την δεξαµενή Α. β1) Με την τοποθέτηση νέου κλάδου, παράλληλου προς τον υπάρχοντα από το σηµείο της διακλάδωσης Ε µέχρι την δεξαµενή Β. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αντίστασης του νέου κλάδου, η παροχή προς κάθε δεξαµενή, η απορροφούµενη ισχύς της αντλίας και να ελεγχθεί η λειτουργία της ως προς σπηλαίωση.

14 13 β) Με την αντικατάσταση της αντλίας µε νέα, γεωµετρικά όµοια προς την αρχική. Ζητείται να υπολογισθεί ο λόγος οµοιότητας της νέας αντλίας ως προς την αρχική, η ταχύτητα περιστροφής της και η απορροφούµενη ισχύς ώστε η νέα αντλία να λειτουργεί στο κανονικό σηµείο λειτουργίας της. ζ e = ζ a = ζ B =, ζ Β (B) z B =150 m z=5 m ζ e ζ a E ζ Α (A) z A =100 m z=0 m ίνονται: ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ, θερµοκρασία νερού θ=0 ο C. Οι υδραυλικές απώλειες των κλάδων εκφράζονται ως: δh f =ζ Q, όπου η τιµή των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Επίσης η χαρακτηριστική (Η,Q,η) της αντλίας στις n=1500 RPM Q (m 3 /h) H (mσυ) η (%) ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στην αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος οι αντλίες 1 και είναι γεωµετρικά όµοιες µεταξύ τους µε λόγο οµοιότητας: D 1 /D =. ίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας (Η,Q,η) της αντλίας 1 στις n=1450 RPM στις οποίες και λειτουργεί: Q (m 3 /h) H (mσυ) 50,0 46,5 4,5 37,0 9,5 18,5 0,0 η (%) 0 63,5 75,5 80,0 70,0 49,0 0,0 Ζητούνται: α) Οταν λειτουργεί µόνο η αντλία 1 να ευρεθεί το σηµείο λειτουργίας, η απορροφούµενη ισχύς σε KW και η µέγιστη απόσταση L A1 εγκατάστασης της αντλίας 1 από την δεξαµενή (Α) έτσι ώστε η λειτουργία της να είναι ασφαλής ως προς σπηλαίωση.

15 14 β) Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας για την οποία, όταν ήδη λειτουργεί η αντλία 1, η αντλία µόλις να αρχίζει να δίνει παροχή στο δίκτυο. γ) Εάν η ταχύτητα περιστροφής της είναι n =500 RPM και λειτουργούν και οι δύο αντλίες 1 και ζητείται το σηµείο λειτουργίας κάθε αντλίας και η απορροφούµενη ισχύς. ζ AK =, ζ BK =5, ζ KΓ =0, z B =0 m B () z Γ =30 m (Γ) (B) z A =15 m A 3 m (1) (A) ίνονται: ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ, θερµοκρασία του νερού θ=15 ο C. Οι υδραυλικές απώλειες των κλάδων του δικτύου εκφράζονται ως δh f =ζ Q, όπου οι τιµές των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Το συνολικό µήκος του αγωγού ΑΚ είναι 000 m και το ποσοστό των εντοπισµένων προς τις γραµµικές απώλειες θεωρείται αµελητέο. L A1 ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο σχήµα παριστάνεται η διάταξη δικτύου ψύξεως βιοµηχανίας η οποία περιλαµβάνει την δεξαµενή (1) κρύου νερού θερµοκρασίας 0 o C, την δεξαµενή () από την οποία το νερό οδηγείται στους πύργους ψύξεως και την αντλία Α της οποίας δίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας στις n=1450 RPM όπου και λειτουργεί. Οι στάθµες των δεξαµενών θεωρούνται σταθερές. ζ e =4, ζ a =4, ζ c =3, z=10 m ζ e d=15 mm M ζ a A (1) z=18 m Eναλλάκτες () ζ c E Κλάδος by-pass

16 Ζητούνται: α) Το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, η απορροφούµενη ισχύς σε KW και η ένδειξη του µανοµέτρου στην κατάθλιψη της αντλίας. β) Με σκοπό την µείωση της παροχής κρύου νερού προς τους εναλλάκτες κατά 30% ως προς αυτή του προηγούµενου ερωτήµατος τοποθετείται κλάδος by-pass του οποίου ζητείται η τιµή του συντελεστού αντίστασης ζ b. γ) Ποιά είναι η ακραία τιµή (µέγιστη ή ελάχιστη και γιατί;) του συντελεστή αντίστασης ζ b του κλάδου by-pass για την οποία η λειτουργία της αντλίας Α αρχίζει να γίνεται επισφαλής από πλευράς σπηλαίωσης. δ) Λόγω γήρανσης των εναλλακτών και άλλων µετατροπών ο αντίστοιχος συντελεστής αντιστάσεως ζ c αυξάνεται κατά 50% ως προς την αρχική του τιµή. Με σκοπό την επαναφορά της παροχής σε αυτή του α ερωτήµατος εξετάζεται η εν σειρά τοποθέτηση αντλίας Β, ταυτόσηµης µε την Α της οποίας ζητείται η ταχύτητα περιστροφής της και η απορροφούµενη από αυτήν ισχύς (ο κλάδος by-pass είναι κλειστός). ίνονται: ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ. Οι υδραυλικές απώλειες των κλάδων εκφράζονται ως : δh f =ζ Q όπου οι τιµές των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Χαρακτηριστική της αντλίας Α στις n=1450 RPM: 15 Q (m 3 /h) H (mσυ) 30,0 8,0 6,3 3,6 19,8 14,0 0,0 η (%) 0 64,5 74,0 76,5 70,0 53,0 0,0 AΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο κύκλωµα ψύξεως υδρόψυκτου κινητήρα εσωτερικής καύσεως το οποίο παριστάνεται στο σχήµα, το νερό διακινείται από φυγόκεντρη αντλία που στρέφεται από τον ίδιο τον κινητήρα µέσω σταθερής µετάδοσης. Το κύκλωµα περιλαµβάνει διακλάδωση µέσω της οποίας το νερό οδηγείται στο ψυγείο και της οποίας η αντίσταση (και άρα και η παροχή) ρυθµίζεται αυτόµατα, ανάλογα µε την θερµοκρασία του νερού µέσω της θερµοστατικής βαλβίδας. Οι υπόλοιπες αντιστάσεις του δικτύου είναι σταθερές και δεδοµένες. Το κύκλωµα, κατάντι της θερµοστατικής βαλβίδας, συνδέεται µε δοχείο εκτόνωσης το οποίο βρίσκεται σε ατµοσφαιρική πίεση. Ζητούνται: α) Να δείξετε ότι για µία ορισµένη τιµή της αντίστασης ζ V της θερµοστατικής βαλβίδας, ο λόγος της παροχής της αντλίας προς την παροχή που διέρχεται από το ψυγείο είναι σταθερός και ανεξάρτητος της ταχύτητας περιστροφής της αντλίας. Επίσης δείξατε οτι για σταθερή τιµή της ταχύτητας

17 16 περιστροφής της αντλίας, όσο µειώνεται η αντίσταση ζ V της θερµοστατικής βαλβίδας, η παροχή της αντλίας αυξάνεται. ζ c =ζ e =ζ b = ζ a = β) Ποιά είναι η παροχή προς το ψυγείο, η παροχή της αντλίας και η ισχύς την οποία απορροφά όταν στρέφεται στις n=000 RPM και η αντίσταση της θερµοστατικής βαλβίδας είναι ίση προς: ζ V = ζ b. Ελέγξατε την λειτουργία της αντλίας από πλευράς σπηλαίωσης. γ) Η αντίσταση της θερµοστατικής βαλβίδας µεταβάλλεται από ζ V =0- και η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας από: n= RPM. Καθορίσατε στο διάγραµµα (Η,Q) την περιοχή των σηµείων λειτουργίας της αντλίας που αντιστοιχεί. Ποιό από αυτά είναι το δυσµενέστερο από πλευράς σπηλαίωσης της αντλίας και γιατί. δ) Εξετάζεται η αντικατάσταση της αντλίας µε άλλη, γεωµετρικά όµοια προς την αρχική και η οποία να λειτουργεί στο κανονικό σηµείο λειτουργίας της όταν ζ V = ζ b. Εάν η κανονική παροχή της είναι ίση προς Q=1 m 3 /h να ευρεθεί ο λόγος οµοιότητας ως προς την αρχική αντλία και η ταχύτητα περιστροφής της. ίνονται: ατµοσφαιρική πίεση Η α =10 mσυ, θερµοκρασία του νερού στην αναρρόφηση της αντλίας θ=80 ο C. Οι υδραυλικές απώλειες των κλάδων εκφράζονται ως: δh f =ζ Q. Οι τιµές των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα, για Q σε m 3 /h και δh f σε mσυ. Xαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας στις n=000 RPM: Q (m 3 /h) H (mσυ) 10,0 9,5 8, 5,8,6 0,0 η (%) 0 51,0 70,0 58,0 7,5 0,0

18 17 ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Οι ανάγκες υδροδότησης ξενοδοχειακού συγκροτήµατος καλύπτονται από την αντλητική εγκατάσταση του σχήµατος. Η αντλία, της οποίας οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας στις n=900 RPM όπου και λειτουργεί είναι δεδοµένες, αναρροφά νερό από την δεξαµενή Α και τροφοδοτεί την δεξαµενή () που βρίσκεται στην οροφή του ξενοδοχείου (ουσιαστικά σταθερής στάθµης) και συντριβάνι (πίδακα) στον κήπο του ξενοδοχείου. Η δεξαµενή της οροφής είναι εφοδιασµένη µε πλωτήρα ο οποίος διακόπτει την αντίστοιχη παροχή όταν η δεξαµενή γεµίσει, οπότε τροφοδοτεί µόνο το συντριβάνι του οποίου η διάµετρος του ακροφυσίου είναι ίση προς d σ =4 cm. Και στις δύο περιπτώσεις λειτουργίας το ύψος του πίδακα πρέπει να είναι σταθερό και ίσο προς h π =,5 m, λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ίσος προς το 60 % του αντίστοιχου θεωρητικού (απώλειες συνεκτικότητας, τύρβης κλπ.), γεγονός που επιτυγχάνεται µε αυτόµατο άνοιγµα ή κλείσιµο της βάννας Β1. ζ e =ζ a =8, ζ 1 =3, ζ =, () ζ z =40 m (A) z=0 m M d=85 mm E Β1 z=- m h π ζ 1 z 1 =15 m Ζητούνται: α) Όταν το αντλητικό συγκρότηµα τροφοδοτεί µόνο το συντριβάνι ζητείται το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, η απορροφούµενη από αυτή ισχύς, η τιµή του συντελεστού αντίστασης ζ B1 της βάννας και η ένδειξη του µανοµέτρου Μ. β) Όταν το αντλητικό συγκρότηµα τροφοδοτεί και την δεξαµενή () ζητείται το σηµείο λειτουργίας της αντλίας, η απορροφούµενη από αυτήν ισχύς και η τιµή του συντελεστού αντίστασης ζ B1 της βάννας. γ) Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας της αντλίας σε σπηλαίωση στην δυσµενέστερη περίπτωση λειτουργίας κάνοντας χρήση των στατιστικών στοιχείων και λαµβάνοντας υπόψη οτι η αντλία είναι 3-βάθµια. δ) Στην περίπτωση όπου λειτουργεί µόνο το συντριβάνι εξετάζεται η περίπτωση αλλαγής της ταχύτητας περιστροφής της αντλίας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας. Ζητείται η κατάλληλη ταχύτητα περιστροφής της αντλίας, το νέο σηµείο λειτουργίας και η απορροφούµενη από αυτήν ισχύς όταν η βάννα Β1 είναι είναι πλήρως ανοικτή (ζ B1 =0). ίνονται: Οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας (Η,Q,η) της αντλίας στις n=900 RPM: ζ e ζ a

19 18 Q (m 3 /h) H (mσυ) 10,0 106,0 96,5 85,0 69,5 5,5 0,0 η (%) 0 65,0 7,0 75,0 69,5 57,0 0,0 ατµοσφαιρική πίεση : Η α =10 mσυ, ειδικό βάρος του νερού: γ=1000 Κp/m 3, θερµοκρασία νερού: θ=0 ο C, επιτάχυνση της βαρύτητας: g=9,81 m/sec. Οι υδραυλικές απώλειες εκφράζονται ως: δh f =ζ Q όπου οι τιµές των συντελεστών ζ δίνονται στο σχήµα για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. ΑΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Η δεξαµενή () του σχήµατος τροφοδοτεί µε νερό ψύξεως χηµική βιοµηχανία µέσω αγωγού βαρύτητας από την ανάντι δεξαµενή (1). Στο άκρο του αγωγού βαρύτητας υπάρχει βάννα η οποία κλείνει από πλωτήρα όταν η στάθµη της ανεβεί (όταν δηλαδή η απορροφούµενη από την βιοµηχανία παροχή είναι µικρότερη από την παροχή Q του αγωγού). Μετά από επέκταση της βιοµηχανίας, µε σκοπό την αύξηση της παροχής αποφασίζεται η εγκατάσταση στον αγωγό αντλίας προωθητικής (booster), τοποθετηµένης σε διακλάδωση του αγωγού µε βαλβίδες αντεπιστροφής, όπως φαίνεται στο σχήµα, έτσι ώστε όταν η ζητούµενη παροχή είναι µικρή το νερό ρέει υπό βαρύτητα αλλοιώς τίθεται σε λειτουργία η αντλία booster. ίνονται: Η χαρακτηριστική (H,Q,η) της αντλίας στις n=1450 RPM όπου και λειτουργεί: Q (m 3 /h) H (mσυ) 100,0 9,0 98,5 77,5 68,0 57,0 45,0 η (%) 0 65,0 78,0 85,0 78,0 64,0 4,0 Ατµοσφαιρική πίεση Η B =10 mσυ, επιτάχυνση της βαρύτητας g=9,81 m/sec, θερµοκρασία του νερού θ=0 o C. Μήκος του αγωγού L= m, εσωτερική διάµετρος D=0,40 m. Συντελεστής απωλειών του αγωγού, όταν η βάννα στο άκρο του είναι ανοικτή ζ=4, (δh f =ζ Q, δh f σε mσυ, Q σε m 3 /h). Οι απώλειες µεταξύ των σηµείων Α και Β θεωρούνται αµελητέες. Ζητούνται: α) Η παροχή που διακινείται υπό βαρύτητα και µόνο, η παροχή όταν λειτουργεί η αντλία και η ισχύς την οποία απορροφά. Και στις δύο περιπτώσεις να χαραχθεί σχηµατικά η πιεζοµετρική γραµµή (Η'=p/ρg+z) κατά µήκος του αγωγού.

20 β) Υποθέτοντας οτι η κλίση του αγωγού είναι οµοιόµορφη ποιά είναι η µέγιστη απόσταση από την αρχή του αγωγού ώστε η ως άνω λειτουργία της αντλίας να είναι ασφαλής όσον αφορά την σπηλαίωση (εργασθείτε µε στατιστικά στοιχεία). Η θέση της αντλίας κατά µήκος του αγωγού, εκτός από την σπηλαίωση, επηρεάζει το σηµείο λειτουργίας της και γιατί; γ) Εάν η αντλία τοποθετηθεί 150 m από την αρχή του αγωγού ποιά θα είναι η ένδειξη µανοµέτρου που τοποθετείται στο σηµείο Β της σύνδεσης όταν ο αγωγός λειτουργεί υπό βαρύτητα και µόνο και όταν λειτουργεί η αντλία. z=15 m 19 z=10 m A B Αντλία Πλωτήρας z=45 m () δ) Ποιά πρέπει να είναι η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας ώστε η παροχή του αγωγού να γίνει ίση προς Q=650 m 3 /h και ποιά είναι η ισχύς την οποία απορροφά η αντλία στο νέο σηµείο λειτουργίας της. ε) Εάν η αντλία αντικατασταθεί µε δύο άλλες ταυτόσηµες, γεωµετρικά όµοιες µε την αρχική να ευρεθεί ο λόγος οµοιότητας και η ταχύτητα περιστροφής τους ώστε όταν λειτουργούν i) παράλληλα και ii) εν σειρά, να επιτυγχάνεται η παροχή του α ερωτήµατος και το σηµείο λειτουργίας τους να είναι το κανονικό. Ποιά από τις δύο λύσεις (παράλληλη ή εν σειρά λειτουργία) είναι συµφερότερη από οικονοµικής πλευράς. AΣΚΗΣΗ (Από την εξέταση της ) Στο σχήµα δίνεται σταθµός φορτώσεως βυτιοφόρων µε νερό από δεξαµενή. Περιλαµβάνει φυγόκεντρη αντλία της οποίας δίνεται η χαρακτηριστική λειτουργίας στις n=1500 RPM όπου και λειτουργεί. ίνονται επίσης οι συντελεστές ζ απωλειών των κλάδων (δh f =ζ Q ), για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h. Q (m 3 /h) 0 0,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 H (mσυ) 11,0 10,5 10,0 9,3 8,5 7,5 6,5 η (%) 0 58,0 70,0 75,0 73,0 67,0 60,0

21 0 ίνονται επίσης η θερµοκρασία του νερού, θ=0 o C, η ατµοσφαιρική πίεση Η B = 10 mσυ και οι συντελεστές απωλειών των κλάδων (δh f = ζ Q, για δh f σε mσυ και Q σε m 3 /h), ζ e = 0,5 10 3, ζ a = 1, 10 3, ζ 1 = 1, (A) z A ζ e ζ a 0,50 m E ζ 1 ζ 1 z=6 m Ζητούνται: α) Το σηµείο λειτουργίας της αντλίας εάν τροφοδοτούνται 1 ή βυτιοφόρα ταυτόχρονα και η στάθµη της δεξαµενής είναι z= m. Στην δυσµενέστερη από πλευράς σπηλαίωσης περίπτωση να γίνει έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ως προς την σπηλαίωση. Με σκοπό την επέκταση του σταθµού ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση µέχρι 3 βυτιοφόρων συγχρόνως από τον κοινό κόµβο Ε µε διακλάδωσεις αντίστασης ζ 1 εξετάζονται οι ακόλουθες λύσεις: β) η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής της αντλίας µέσω κινητήρα µεταβλητών στροφών. Ποιά πρέπει να είναι η ταχύτητα περιστροφής και η ισχύς που απορροφάται από την αντλία ώστε για z=6 m η παροχή προς κάθε βυτιοφόρο να είναι ίση προς 30 m 3 /h. γ) η τοποθέτηση άλλης µίας αντλίας ταυτόσηµης µε τη αρχική. Η πρόσθετη αντλία πρέπει να εγκατασταθεί εν σειρά ή παράλληλα προς την αρχική και γιατί; Στην περίπτωση παράλληλης λειτουργίας ζητείται το σηµείο λειτουργίας της κάθε αντλίας και η παροχή προς κάθε βυτιοφόρο όταν η στάθµη της δεξαµενής είναι z=6 m. δ) η αντικατάσταση της αρχικής αντλίας µε µία όµοια προς αυτή αντλία ώστε όταν τροφοδοτούνται και τα 3 βυτιοφόρα µε z=6 m, η παροχή προς κάθε ένα να είναι ίση προς 30 m 3 /h και το σηµείο λειτουργίας της να είναι το κανονικό. Ποιός είναι ο λόγος γεωµετρικής οµοιότητας και η ταχύτητα περιστροφής της νέας αντλίας; ίνονται: θερµοκρασία του νερού θ=0 o C, ατµοσφαιρική πίεση Η B =10 mσυ

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικά Στην περίπτωση που επιθυμείται να διακινηθεί υγρό από μία στάθμη σε μία υψηλότερη στάθμη, απαιτείται η χρήση αντλίας/ αντλιών. Γενικώς, ονομάζεται δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ίκτυο αγωγών είναι ένα σύνολο αγωγών που συνδέονται µεταξύ τους σε σηµεία που λέγονται κόµβοι Σχηµατίζουν είτε ανοικτούς κλάδους µε τη µορφή ενός δένδρου είτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι. Αναγνωστόπουλος Άσκηση. Στο συνηµµένο σχήµα δίνεται το δίκτυο διανοµής νερού στους πέντε ορόφους µιας πολυκατοικίας από µια δεξαµενή στην ταράτσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗ: Χαρακτηριστικά λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας νερού 1. Αντικείμενο και σκοπός του πειράματος Το πείραμα περιλαμβάνει την εξαγωγή χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Q =3m 3 /hour. P = 3.0 atm (1,5+1,5) P = 4.5 atm (3,0+1,5)

Q =3m 3 /hour. P = 3.0 atm (1,5+1,5) P = 4.5 atm (3,0+1,5) ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ 3 Ο Ενότητα: Άντληση νερού για άρδευση Ι. Βασικές έννοιες Γενικά Ο ρόλος μιας αντλίας είναι να αναρροφά νερό από μια πηγή (δεξαμενή, ποτάμι, γεώτρηση, δίκτυο πόλης κ.τ.λ.) και να το στέλνει (καταθλίβει)

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες και Αντλιοστάσια

Αντλίες και Αντλιοστάσια Αντλίες και Αντλιοστάσια Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Γενικοί κανόνες αντλιών & αντλιοστασίων 1. Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3.1. Ορισµός Η άρδευση µε τεχνητή βροχή είναι η µέθοδος που το νερό εφαρµόζεται στον αγρό σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εισαγωγή Γενικά Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αντλιοστάσια μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Α) Αντικείμενο και διαδικασία εκπόνησης του θέματος Το Θέμα συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Α) Αντικείμενο και διαδικασία εκπόνησης του θέματος Το Θέμα συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ 3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜ 3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 3.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3.1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήματα μεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών μέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται με την παροχή ενέργειας ή απλά με την αλλαγή της δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5.

τοπικοί συντελεστές αντίστασης στο σηµείο εισόδου, στην καµπύλη και στο ακροφύσιο είναι αντίστοιχα Κ in =1,0, K c =0,7 και K j =0,5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ Ι Εφαρµοή Ισοζυίου Υδραυλικής Ενέρειας - Εξίσωση ernoulli Άσκηση. Σε ένα συντριβάνι, νερό αντλείται από τη δεξαµενή µε ρυθµό Q5,0 lt/ και εκτοξεύεται κατακόρυφα, όπως στο σκαρίφηµα. Όλα τα τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι να μελετηθεί η φυσική εκροή του νερού από στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Πολλές φορές είναι δυνατόν οι ανάγκες μιας υδραντλητικής εγκατάστασης να μην καλύπτονται από μόνον μια αντλία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε δύο ή περισσότερες αντλίες, οι οποίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Μερικές ερωτήσεις στους κλειστούς αγωγούς: D Παροχή: Q (στους ανοικτούς αγωγός συνήθως χρησιμοποιούμε 4 μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 1 Μια κυλινδρική δεξαμενή ακτίνας 6m και ύψους h=5m είναι γεμάτη με νερό, βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους 45m και χρησιμοποιείται για το πότισμα ενός χωραφιού α Ποια η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

1η Οµάδα Ασκήσεων (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει: 1η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1.1 Η εγκατάσταση πρόωσης πλοίου αποτελείται από 4 πολύστροφους όµοιους κινητήρες Diesel που κινούν τον ίδιο ελικοφόρο άξονα µε την παρεµβολή µειωτήρα στροφών. Η µέγιστη συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Τυπικές φυγοκεντρικές αντλίες Εξαγωγή Άξονας κινητήρα Σπειροειδές κέλυφος Εισαγωγή Κατακόρυφου άξονα Πτερωτή Εξαγωγή Εισαγωγή Άξονας κινητήρα Πτερωτή Οριζόντιου

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή, Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 ΤΗΛ: 2654360100 FAX: 2654360120 ΕΡΓΟ: Ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. ΑΣΚΗΣΗ 2 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Ζητείται η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Αντλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet FWJ

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet FWJ Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: H[m] FWJ 4 FWJ 3 0 0 1 2 3 4 5 Q[m³/h] Σχεδιασμός Εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης Χρήση Για την άντληση νερού και βρόχινου νερού από πηγάδια και δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (2016-17) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κόμβος i Κόμβος j Συνιστώσες μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης Κόμβος: Σημείο εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής της γεωμετρίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α. Μενδρινός (1), Κ. Καρύτσας (1), Γ. Στυλιανού (2) (1) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι (2) Ελληνική Θερµαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ. Μπελεγίνη Σοφία 6260

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ. Μπελεγίνη Σοφία 6260 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Εργασία χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 Θέμα : Τρόποι έλεγχου ταχύτητας σε υδραυλικό κινητήρα. Μπελεγίνη Σοφία 6260 Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός υδραυλικού κινητήρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο Ανοικτοί αγωγοί Σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου Κλειστοί αγωγοί δε σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 4 : Υπολογισμός οικονομικής διαμέτρου σωληνωτών αγωγών Ευαγγελίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8.1 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 8.1. Εισαγωγή Το απλό επίπεδο ωστικό έδρανο ολίσθησης (Σχήμα 8.1) είναι ίσως η απλούστερη περίπτωση εφαρμογής της εξίσωσης Reynolds που περιγράφει τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Στις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 να σημειώσετε την σωστή απάντηση Α. Νερό διαρρέει έναν κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος στενεύει σε κάποιο σημείο του χωρίς να διακλαδίζεται. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης και μελέτη βελτιστοποίησης σχεδιασμού και λειτουργίας τους» HYDROGIS

«Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης και μελέτη βελτιστοποίησης σχεδιασμού και λειτουργίας τους» HYDROGIS «Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης και μελέτη βελτιστοποίησης σχεδιασμού και λειτουργίας τους» HYDROGIS Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια Διάλεξη 11 - Σπηλαίωση - Τοποθέτηση υδροστροβίλων αντιδράσεως - Διαδικασία επιλογής υδροστροβίλων αντιδράσεως Σκουληκάρης Χαράλαμπος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Ομοιότητα

Κεφάλαιο 4 Ομοιότητα Κεφάλαιο 4 Ομοιότητα Σύνοψη Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί Σχέσεις ομοιότητας Ειδικός αριθμός στροφών - Εφαρμογές Προαπαιτούμενη γνώση Προηγούμενα Κεφάλαια 1 και - Κύρια λήμματα: Γεωμετρική, Κινηματική,

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα