طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman"

Transcript

1 روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع پراکنده شده و طول موج آن ها تغییر پیدا می کند شهرت یافت. قسمتی از نور که طول موج آن تغییر می کند به نام نور پراکنده شده رامان شناخته شده است. منشاء فیزیکی پراکندگی رامان در برخوردهای غیراالستیک بین مولکول های تشکیل دهنده مایع و فوتون ها که اجزای تشکیل دهنده نور در پرتو نوری هستند می باشند. برخورد غیر االستیک با تعویض انرژی بین مولکول و فوتون همراه بوده و نتیجه آن تغییر در انرژی است و از این رو طول موج فوتون تغییر می کند. به عالوه از آنجا که تمامی انرژی در طی فرایند پراکندگی حقظ می شود مقدار انرژی کسب شده و یا تلف شده توسط فوتون بایستی مساوی تغییر انرژی در مولکول باشد. در نتیجه به وسیله ی اندازه گیری انرژی از دست داده شده یا انرژی گرفته شده توسط فوتون می توانیم تغییرات در انرژی مولکولی را بررسی کنیم.

2 شکل 1 رامان دانشمند هندی برنده جایزه نوبل سال 1391 مولکول فوتون فرودی با طول موج λ 1 فوتون پراکنده شده با طول موج λ 2 λ 1 برای پراکندگی رامان λ 2 شکل 2 برخورد االستیک بین یک فوتون و یک مولکول تابش هر پرتو نور تک رنگ به وسیله ی طول موج λ با قدرت و قطبش پذیری آن معین می شود. به جای ذکر نمودن طول موج پرتو تابشی این خاصیت اغلب توسط ترم های معادل دیگر یعنی یفرکانس و عدد موج داده می شود. این کمیت ها به وسیله ی رابطه ی زیر با طول موج مربوط می شود : ) Hz V = C / λ Cycle per second ( فرکانس که C سرعت نور در خالء و λ بر حسب سانتیمتر بیان می شود.

3 1 Cm / λ ) 1 ( = عدد موج عدد موج اغلب توسط δ و یا ω نشان داده می شود. در واقع از آنجا که انرژی موج توسط رابطه E = hv بیان می شود استفاده از طول موج اندکی سخت خواهد بود لذا بیشتر از عدد موج و یا فرکانس استفاده می شود. اساس فیزیکی ارتعاش های مولکولی : طیف بینی ارتعاشی را ممکن است به عنوان وسیله ای برای شناسایی و اندازه گیری غلظت نمونه ها بدون نیاز به دانستن چیزی درباره این که چگونه و چرا طیف ها نتیجه شده اند به کار ببریم. ولی هرگاه چنانچه درک معقولی از پایه فیزیکی آن داشته باشیم اطالعات بسیار زیادتری می توان به دست آورد. تصویر اصلی مورد نیاز صرفا تصویری مکانیکی است. ما مولکول را متشکل از ذره های سنگین ( اتم ها ) در نظر می گیریم که با اتصال هایی که بسیار سبک تر هستند ( در حالت ایده آل بدون جرم ) به هم پیوند شده اند. می توانیم این اتصال ها را با الکترون های پیوندی یکی بدانیم. X1 K X2 m 1 m 2 حرکات چنین جسمی را می توان به شکل کالسیک با استفاده از قوانین حرکت نیوتن محاسبه کرد چنان چه در این لحظه فرض کنیم نیروهای بازگرداننده در اتصال ها به صورت زیر است : F (X) = - K X

4 در اینجا X جا به جایی نسبت به وضعیت تعادل است. حرکت های درونی حرکت هایی هستند که متضمن هیچ گونه انتقال یا چرخش کلی مولکول نباشد. این حرکات می توانند به صورت نوسان های گوناگون در اطراف ساختار تعادلی تفکیکی شوند. این ها ارتعاش های مشخصه یا نرمال مولکول اند که هر کدام فرکانس ارتعاشی مخصوص خود را دارند : V vib = ( 1 2π ) κ i μ i که در آن K ثابت نیرو و μ جرم کاهیده برای آن حرکت خاص است. به طور کالسیک چنین حرکاتی می تواند هر مقدار انرژی داشته باشد ولی به علت دخالت مقیاس اتمی این انرژی کوانتیده است. کوانتوم های انرژی ارتعاشی ε با فرکانس ارتعاشی کالسیک توسط رابطه ی ε i = h V vib مرتبط است که در آن h ثابت بالنک می باشد. به دلیل اصل عدم قطعیت امکان ندارد که مولکولی انرژی ارتعاشی صفر داشته باشد. اگر این اتفاق صادق بود ما می توانستیم هم مکان و هم گشتاور اتم ها را دقیقا مشخص کنیم. بنابراین کلیه ارتعاش های مولکولی مقداری انرژی نقطه صفر دارند و می توان نشان داد که این مقدار انرژی برابر نصف یک کوانتوم است به نحوی که انرژی ارتعاشی کل یک مولکول تنها با یک ارتعاش نرمال نرمال مانند زیر است که در آن v عدد کوانتومی ارتعاشی یک عدد صحیح مثبت یا صفر است. E = hω ( v + ( ½ ))

5 شکل 3 سه شیوه ارتعاشی در مولکول آب که هر کدام مشخصه خاص خود را دارند. مدل کالسیک پراکندگی رامان : اثر رامان یک پدیده پراکندگی نور معمولی است که در آن تغییر در فرکانس نور اتفاق می افتد. یک موج نوری متشکل از میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی است که فقط جزء الکتریکی آن پراکندگی رامان را به وجود می آورد. هنگامی که یک موج نوری به یک مولکول که متشکل از الکترون و هسته است برخورد می کند میدان الکتریکی موج در هر لحظه ای در سراسر مولکول یکسان است زیرا اندازه ی مولکول در حدود 8 نانومتر است که در مقایسه با طول موج نور که در حدود 055 نانومتر است کوچک می باشد. بنابراین میدان نیروی یکسانی را بر روی تمام الکترون ها در مولکول اعمال می کند و تمایل دارد تا آنها را از موقعیت میانگین خود که در اطراف هسته با بار مثبت قرار دارند جابجا کند. در فرایند رامان بسیار مهم است که جابجایی ها باعث ایجاد یک ممان دوقطبی القایی P در مولکول که با تقریب خوب با قدرت میدان الکتریکی متناسب است بشود. بنابراین : P = α E

6 در رابطه ی فوق تناسب α قطبش پذیری الکتریکی مولکول نامیده می شود. معموال بردار P جهت متفاوت از بردار E دارد که نشان می دهد قطبش پذیری الکتریکی یک کمیت عددی ساده نیست. از آنجایی که میدان الکتریکی موج خود تابعی از زمان است لذا در انتها رابطه ی زیر برای P به دست می آید: P zz (t) = α zz E max cos2πv 0 t ( dα zz dr ) Δr max E max cos2π ( v 0 + v vib ) t ( dα zz dr ) Δr max E max cos2π ( v 0 v vib )t این معادله نشان می دهد زمانی که موج نوری با یک مولکول دو اتمی ارتعاش کننده بر هم کنش می کند ممان دو قطبی القایی که در این مورد به P z مثال زده شده است دارای 3 جزء وابسته به زمان است. اولین جمله در سمت راست معادله یک جزئی است که با فرکانس نور فرودی ارتعاش می کند و دامنه آن به وسیله ی α zz و E max تعیین می شود. بنابراین در نتیجه اولین جمله معادله فوق نور با فرکانس فرودی v 0 منتشر شده و در جهانی که مخالف با پرتوی فرودی است قابل مشاهده است. چنین پدیده ای را پراکندگی ریلی ( Reyleigh ) نامیده می شود. جمله دوم جزئی است که در فرکانسی ارتعاش می کند که در برابر مجموع فرکانس های نور و ارتعاش های مولکولی می باشد. نور پراکنده شده ناشی از این جمله دوم پراکندگی رامان آنتی استوکس ( Stokes ) Anti نامیده می شود. سومین جمله جزئی است که در فرکانس داده شده توسط موج نوری در فرکانس مولکولی ارتعاش می کند و به پراکندگی رامان استوکس معروف است. هر دو این دو جزئی دارای دامنه ای که بستگی به قدرت میدان نور دامنه ارتعاش و مشتق قطبش پذیری است می باشد.

7 شکل 4 شماتیک انرژ برای تفرق فوتون ها قسمت های مختلف دستگاه طیف بینی رامان : 1 قسمت نوری آزمایش رامان : در یک آزمایش استاندارد رامان تابش تک رنگ با شدت زیاد فراهم شده توسط لیزر به داخل یا روی نمونه متمرکز می شود. قسمتی از نور پراکنده شده حاصل به وسیله ی اجزای نوری جمع آوری شده و به سوی سیستم پراکنده گر کننده که معموال یک مونوکروماتور دوتایی است هدایت می شود. کار مونوکروماتور جداسازی فضایی نور پراکنده شده بر اساس فرکانس است. در قسمت خروجی مونوکروماتور طیف رامان تصویری به شکل یک سری خطوط بسیار ضعیف تشکیل می دهد. این خطوط به طور متوالی به وسیله یک فوتومولتی پلیر تنها به کار برده شده با یک مونوکروماتور اسکن کننده یا هم زمان به وسیله ی یک دتکتور چند کانالی که معادل الکترونی مدرن در یک صفحه عکاسی می باشد و تشخیص داده و ثبت می شود.

8 اجزای مهم اسپکتروسکوپی رامان در شکل 0 قابل مشاهده است. شکل 0 اجزای مختلف یک سیستم رامان

9 ) A لیزر : لیزر وسیله ای است که بستگی به نشر توسط فرایندهای تحریکی دارد. لیزر گاز آرگون به عنوان مثال مورد استفاده قرار می گیرد. گاز آرگون در یک لوله شیشه ای عاری از هوا که به لوله ی پالسما معروف است بین دو آینه قرار دارد. برخی از اتم های آرگون به وسیله ی تخلیه الکتریکی تهیه می شوند و به یون های یونیزه + Ar تبدیل می شوند که یک فوتون به صورت خود به خودی نشر می دهد. فوتون نشر داده شده در طول لوله به جلو و عقب می رود و اتم های دیگر آرگون را برای نشر فوتون تحریک می کند. فوتون های زیادتری با همان فرکانس به حفره تشکیل شده به وسیله ی لوله و آینه ها اضافه شده و مرتبا اتم های بیشتری برای نشر فوتون تحریک می شوند. نشر تحریکی سریعا زیادتر می شود و با ساختن یکی از آینه ها به طور جزئی شفاف منبع نوری ایجاد می شود. خصوصیات پرتوهای لیزر از راه های تولید آن نتیجه می شود پرتو لیزر تک رنگ است ( فوتون هایی که در جهت محور حفره حرکت نمی کنند از بین می روند ) و هم دوست هستند ( از نظر فیزیکی فرایند تحریک مستلزم این است که فازهای میدان الکتریکی فوتون ها در یک مرحله باشند ). ) B عدسی متمرکز کننده : فیلترهای Spike یا یک فیلتر تک رنگ لیزر که طول موج را عبور می دهد اما خطوط ضعیف را از پالسمای لیزر مسدود می کند می تواند در هر جایی در مسیر نور قبل از عدسی متمرکز کننده قرار بگیرد. برای نمونه های با قدرت پراکندگی باال فیلتر مورد استفاده است تا یک طیف رامان تمیز و روشن را به وسیله ی خطوط پالسما لیزر فراهم کند. اگرچه فیلتر ها می توانند استانداردهای فرکانس عالی را برای کالیبراسیون موقعیت های پیک رامان فراهم کنند برای اندازه گیری های دقیق کسر پالریزاسیون قبل از عدسی متمرکز کننده یک پالریزور قرار داده می شود.

10 پالریزور هر نوری را که جهت بردار E آن از جهت گیری الزم فرق دارد را حذف می کند. برای اکثر اندازه گیری های دی پالریزاسیون مولکول های بیولوژیکی پالریزور ضروری نیست. لنز متمرکز کننده دانسیته فوتونی را در نمونه زیاد می کند و بنابراین سیگنال رامان را افزایش می دهد. عدسی های با فاصله کانونی در گستره 35 تا 05 میلیمتر معموال یک حجم کانونی مناسب در نمونه را ایجاد می کنند. معیار برای مناسب بودن این است که تصویر حجم کانونی تشکیل شده به وسیله ی عدسی جمع کننده باید کامال شکاف ورودی اسپکترومتر را پر کند. 2 اسپکترومتر و سیستم تشخیص : عمل اسپکترومتر جداسازی فضایی فوتون های پراکنده شده ای است که از نمونه می رسد. این عمل بر اساس فرکانس این فوتون ها انجام می گیرد. بنابراین طیف رامان نمایش یک سری خطوط ضعیف در عرض محور خروجی اسپکترومتر است. دو روش اصلی وجود دارد که توسط این دو روش طیف خط در عرض قسمت خروجی تشخیص داده می شود. اولین روشی که متداول ترین روش هم نیز می باشد کاربرد یک اسپکترومتر اسککن کننده و استفاده از شکاف خروجی باریک که به دنبال آن PMT قرار دارد می باشد. به وسیله ی چرخش آهسته شبکه با استفاده از راندن دقیق اسپکترومتر خطوط طیفی به ترتیب در عرض شکاف حرکت نموده و تشخیص و ثبت می شود. دومین روش این است که یک دتکتور چند کاناله در قسمت خروجی قرار می گیرد. این دتکتور مشابه داشتن چند صد PMT بسیار کوچک در عرض Port است. تمام خطوط رامان در المنت های مختلف دتکتور در تمام زمان ثبت می شود و بنابراین امکان مشاهده طیف کامل رامان روی صفحه تلویزیون یا روی اسیلوسکوپ در زمان واقعی وجود دارد. وقتی از آشکار سازهای چند کاناله استفاده می شود شبکه فقط برای تغییر ناحیه طیفی در عرض دتکتور چرخانده می شود.

11 شکل 6 نمونه ای از طیف رامان یک ماده تکنیک های نمونه برداری : با توجه به نمونه شرایط مربوط به یک آزمایش مدرن رامان ساده است. با به حساب آوردن جهت بردار E یک پرتو لیزر به نمونه یا داخل نمونه متمرکز شده و نور پراکنده شده برای فرکانس و شدت تجزیه و تحلیل می شود. با باریک و هم جهت نمودن پرتو لیزر کار روی آرایش سل های نمونه مختلف آسان است. بنابراین آزمایش کننده می تواند ابتکار قابل مالحظه ای را در طراحی و کاربرد سل های نمونه انجام دهد. یک امتیاز عمده که از سادگی هندسی آزمایش رامان نتیجه می شود این است که نمونه ها در هر حالت فیزیکی مورد آزمایش قرار می گیرند. برای نمونه های مایع یک سل 8 سانتیمتری که معموال در اسپکترومتر فلورسانس به کار می رود کافی است به شرط آنکه ته سل شفاف باشد. به منظورکاهش دادن مقدار نور پراکنده شده از حدفاصلی که به اسپکترومتر می رسد باید دور سل در اطراف سطح منحنی نوار پیچی شود. چون لوله های شیشه ای برای به دست آوردن طیف های رامان ایده آل اند نمونه برداری از مایعات بسیار ساده تر از طیف بینی مادون قرمز است. اندازه کوچک باریکه لیزر نیز بررسی نمونه های جامد کوچک را که عموما به ظرف نیازی ندارند مگر این که حفاظت از هوا ضروری باشد آسان می سازد. ولی در مورد گازها ضعیف بودن اثر رامان توام با چگالی کم نمونه

12 به دست آوردن طیف ها را بدون دقت ویژه مشکل می سازد. تقریبا ضروری است که سلول های کوچک با آینه های داخلی استفاده شوند تا عبور مکرر باریکه لیزر از نمونه را ممکن سازد و بایستی از باالترین قدرت لیزر قابل حصول استفاده کرد. طیف بینی رامان رزونانس : معموال طیف رامان با استفاده از نواری با یک فرکانس که توسط نمونه جذب نشود بر انگیخته می شود. احتمال جذب بسیار کم است و بر انگیختگی به یک حالت برانگیختگی مجازی انجام می گیرد که عمر آن بسیار کوتاه است و انرژی آن به همین نسبت بد تعریف می شود. اگر نوری به کار ببریم که احتمال جذب آن باال باشد اثر گرمادهی موضعی توسط باریکه لیزر مزبور آن قدر زیاد است که نمونه تجزیه خواهد شد. اگر بتوانیم مانع این گرمادهی موضعی شویم احیانا با چرخاندن سریع نمونه زیر نور افکن لیزری به نحوی که بخش های مختلف نمونه به نوبت گرم شوند مشاهده می کنیم که پیام های رامان قوی تری مشاهده می کنیم زیرا نور برانگیزنده توسط نمونه جذب می شود. این اثر رامان رزونانس نامیده می شود. شدت این اثر زیاد است اما عموما فقط در تعداد کمی شیوه ارتعاشی دخالت دارد و اغلب فقط یکی قابل تشخیص است. معموال باید یک توالی را بیابیم که بر احتمال های جهش چشمگیری به تعداد بسیاری از ترازهای ارتعاشی مربوط به شیوه های مطرح داللت دارد. اغلب معلوم می شود ارتعاش های خاصی که برانگیخته شده اند به طور نزدیک با آن جهش الکترونی ارتباط دارند که در درون نوار آن تابش برانگیزننده قرار می گیرد و این امر می تواند گاهی در تشخیص جهش های الکترونی سودمند باشد. کاربرد لیزر تنظیم پذیر می تواند مفید باشد زیرا نمودار برانگیختگی که شدت تقویت رزونانس را به صورت تابعی از فرکانس برانگیزننده نشان می دهد ممکن است اجازه دهد تا نوارهای الکترونی در حال هم پوشانی از یکدیگر متمایز شوند.

13 بر اساس طیف بینی ارتعاشی طیف رامان رزونانس سه مزیت اصلی نسبت به رامان ساده دارد : 8 شدت آن افزایش می یابد در نتیجه می توان از نمونه هایی با پراکندگی ضعیف به جای نمونه هایی بسیار رقیق استفاده کرد. 9 طیف بسیار ساده می شود زیرا فقط تعداد کمی ارتعاش تقویت می گردند. مشاهده یک توالی باعث می شود تا تابع پتانسیل ارتعاشی در سراسر گستره وسیعی از عدد کوانتومی را 3 مشخص می کند. اثر رامان رزونانس با یک طیف سنج رامان عادی قابل مشاهده است و به هیچ یک از خواص ویژه برانگیختگی لیزری بستگی ندارد. افزایش شدت به این که جهش الکترونی به علت تقارن مجاز باشد بستگی دارد و به نحوی که ارتعاش هایی که شدت آن ها تقویت پیدا کرده اند همیشه تقارن کامل دارند. با این شیوه می توانیم از هسته های فلزی برخی از مولکول های مهم زیستی نظیر هموگلوبین و برخی از آنزیم ها که در آن ها غلظت کم فلز و احالل پذیری پایین خود جسم مطالعه طیف های ارتعاشی را به شیوه دیگر مشکل می سازد طیف هایی را به دست آوریم. البته طیف های زیر قرمز و رامان ساده چنین گونه های بزرگی نیز بسیار پیچیده است و طیف رامان رزونانس به علت سادگی با سهولت بیشتری تفسیر می شود.

14 کاربرد های اسپکتروسکوپی رامان : آنالیز نمونه های بالک : اسپکتروسکوپی رامان با موفقیت های زیاد و قابل توجهی در آنالیز اکسیدهای فلزی استفاده شده است باالخص در مورد شیشه های اکسید فلزات در مورد آنالیز این مواد به روش رامان دیگر مشکالتی که در روش مادون قرمز وجود دارد وجود ندارد. اکسیدهای فلزات در ناحیه مادون قرمز جذب بسیار باالیی دارد و لذا از طریق آنالیز IR تقریبا آنالیز آنها غیر ممکن است و طیف رامان در این موارد بسیار مهم است. همچنین قطعات بالک پلیمری نیز اگرچه در گذشته با استفاده از طیف مادون قرمز آنالیز می شدند اما امروزه از طیف رامان به طور گسترده برای آنها استفاده می شود. آنالیز سطوح : استفاده از لیزر به عنوان منبع نوری تک رنگ قوی سبب شد که اسپکتروسکوپی رامان کاربردهای وسیعی در آنالیز سطوح پیدا می کند. عالوه بر این اسپکتروسکوپی رامان تا حد زیادی بر محدودیت های روش مادون قرمز غلبه می کند. یکی از فواید اسپکتروسکوپی رامان قابلیت آن در نواحی فرکانس کمتر از طیف می باشد. رفتارهای 85 با وسایل شناسایی مرسوم مشخصه یابی می شوند. ارتعاشی در محدوده ی خط رایلی در حدود 1 cm 955 این ناحیه یا به طور عمومی تر 1 cm با استفاده از آشکار سازهای مادون قرمز قابل شناسایی نمی باشد. این اطالعات موجود در محدوده های فرکانسی پایین در آنالیز کامل ارتعاشی سطح نمونه ها به ویژه دارای اهمیت است. به خصوص زمانی که نیاز به درک ماهیت فعل و انفعاالت شیمیایی سطح ماده و زیر الیه می باشد. اسپکتروسکوپی رامان به ویژه برای آنالیز سطوحی که در محیط های آبی قرار دارند دارای اهمیت است. زیرا همان طور که قبال اشاره شد آب طیف رامان بسیار بسیار ضعیفی دارد. این نکته سبب می شود با استفاده از

15 اسپکتروسکوپی رامان بتوان مشکالتی را که برای سطوح در آب ایجاد می شود را مورد بررسی قرار دهیم که از جمله آنها می توان به خوردگی اشاره کرد. سومین مشکلی که طیف سنجی مادون قرمز در آنالیز سطوح دارد و طیف سنج رامان بر آن غلبه کرده این است که تداخل میان اشعه جذب شده و مواد بالکی وجود دارد که در زیر الیه قرار دارد. از این مزیت طیف سنج رامان به خصوص در آنالیز سیستم های اکسید فلزات استفاده می شود زیرا الیه های سطحی اکسید فلزات جذب بسیار قوی در زیر مادون قرمز دارند در حالی که پراکندگی ضعیف تا متوسطی را در رامان ایجاد می کنند. مقایسه اسپکتروسکوپی رامان و مادون قرمز : طیف رامان اطالعات مفصلی درباره ی حرکت ارتعاشی اتم ها در مولکول ها می دهد. همچنین چون ارتعاشات به تغییرات شیمیایی حساس هستند طیف ارتعاشی می تواند برای بررسی خواص شیمیایی مولکول ها استفاده گردد. اساسا حرکات ارتعاشی که پیک ها را در طیف رامان تولید می کند در طیف مادون قرمز هم نیز همان پیک ها تولید می شوند. از این رو اکثر اطالعات اساسی که در مطالعات IR به دست آورده می شود می تواند به اسپکتروسکوپی رامان انتقال یابد و بر عکس. اما فیزیک اثر رامان و فرایند جذبی IR کامال متفاوت است و این غیر متشابه بودن دلیل مهمی برای کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در رشته هایی مانند بیوشیمی می باشد. اثر رامان یک فرایند پراکندگی است که در آن بر هم کنش بین فوتون و مولکول در یک زمان بسیار اندک اتفاق می افتد و پیک های رامان مربوط به فوتون هایی هستند که به طور غیراالستیک از مولکول پراکنده می شوند. بر عکس پیک ها در یک طیف IR مربوط به انرژی است که در آن فوتون ها به وسیله ی مولکول جذب می شوند. بایستی خاطر نشان کرد که برای توصیف کامل حرکات ارتعاشی مولکول هم طیف رامان و هم طیف IR مورد نیاز است. عالوه بر آن اغلب به دست آوردن طیف IR یک ماده بیولوژیک در آب غیرممکن است تحت این شرایط طیف رامان تنها منبع اطالعاتی می باشد.

16 اختالف عمده بین تکنیک های رامان و IR در این است که در طیف بینی مادون قرمز هیچ اثر مشابهی با رزونانس رامان وجود ندارد و رزونانس رامان زمانی رخ می دهد که طول موج لیزر در باند جذبی الکترونی قوی کروموفور مورد نظر قرار گیرد. تحت این شرایط باندهای رامان مشاهده شده می توانند به اندازه ی هزار تا صدهزار برابر تشدید شوند. اطالعات در مورد فرکانس ارتعاشی مولکولی که توسط اسپکتروسکوپی جذب IR فراهم می آید مانند اطالعاتی است که توسط خطوط رامان به دست می آید. به عالوه برای مولکول هایی با تقارن کم و یا مولکول های نامتقارن طیف رامان و مادون قرمز کامال شبیه هم هستند. اطالعات به دست آمده از هر دو تکنیک مخصوصا برای مولکول هایی که مرکز تقارن دارند مهم است زیرا دو تکنیک دقیقا مکمل هم هستند و بدون هیچ ارتباطی بین پیک های اصلی نشان داده شده در هر طیف مکمل بودن از قانون مشتق می شود این قانون بیان می کند که برای مولکول هایی با یک مرکز تقارن انتقاالت ارتعاشی که در IR مجاز هستند در اثر رامان ممنوع می باشند و بر عکس. دلیل برای مکمل بودن طیف رامان و IR در طبیعت متفاوت بودن فرایند فیزیکی این دو اثر است. از این رو برای درک دقیق رفتار ارتعاشی ماده نیاز به استفاده از این دو تکنیک است. شکل 7 طیف رامان و مادون قرمز از یک ماده که نشان دهنده ی مکمل بودن این دو روش آزمایشی است.

17 مزایا و معایب اسپکتروسکوپی رامان در مطالعات بیوشیمیایی : الف ) مزایا : 8 طیف رامان می تواند برای محلول های ملکول ها به دست آید به خاطر این که آب طیف رامان ضعیفی دارد که فقط به مقدار بسیار اندک برای طیف حل شونده مزاحمت ایجاد می کند. بر عکس آب جذب شدیدی در IR دارد که مانع اسپکتروسکوپی IR در محلول های مائی می شود. 9 مایعات محلول ها گازها فیلم های نازک سطوح جامدات و کریستال های منفرد با این روش می توانند مورد مطالعه قرار بگیرند. 3 مقدار کمی از مواد در این مطالعات مورد نیاز است. حجم فعال پراکندگی رامان به وسیله اشعه لیزر متمرکز شده معین می شود. میزان این حجم به ابعاد * 5/9 5/550 سانتیمتر و نمونه مورد احتیاج کافی است که این فضا را پر کند. 4 اسپکتروسکوپی رامان تنوع شرایط آزمایش را فراهم می کند که دلیل آن قدرت مانور لیزر است. با در نظر گرفتن مزایای اشاره شده در بند های 9 و 3 از این آزمایش می توان به عنوان یک آزمایش انعطاف پذیر نام برد. دستگاه های استفاده شده در انواع دیگر اسپکتروسکوپی و بیوفیزیک به راحتی برای استفاده از رامان قابل تنظیم هستند. 0 باندهایی با قطبیت یکسان ( Homopolar ) از قبیل S S و یا C C باندهای قوی و یا نسبتا قوی را به دست ما می دهند. در IR این باندها یا خیلی ضعیف هستند و یا غیر قابل تشخیص cm 1 85 طیف ارتعاشی کامل از تا می تواند به وسیله ی یک اسکن منفرد اسپکترومتر رامان 6 معمولی گرفته شود. که این مزیت رامان بر IR می باشد چون در IR دستگاه های مخصوص الزم است تا ناحیه ی زیر 655 را پوشش دهند.

18 0 مقیاس زمانی اثر رامان و رزونانس رامان اساسا آنی است. بنابراین طیف رامان یک Snapshot آنی را برای همه مولکول ها به دست می دهد. از این رو در سیستمی که تبادل شیمیایی سریع رخ می دهد سهم هر کدام از موارد ذکر شده در یک طیف رامان متناسب با غلطت آن می باشد. 1 طیف رامان کامل می تواند در کمتر از یک ثانیه ثبت شود. ب ) معایب : 8 جریان فوتونی باالی پرتو لیزر می تواند اثرات فوتو شیمیایی ناخواسته در نمونه ایجاد کند. 9 پدیده رامان و حتی رزونانس رامان یک فرایند فیزیکی غیر متحمل است و طیف رامان به آسانی به وسیله ی فرایند های رقابتی نظیر فلورسانس پوشیده می شود. البته روش های آزمایشگاهی وجود دارد که بتوان بر معایب گفته شده در این دو مورد غلبه کند. 3 در اسپکتروسکوپی رامان معمولی الزم است که غلظت هایی که توسط بیوشیمی دان ها مورد بررسی قرار می گیرد تقریبا باال باشد. به عنوان مثال 5/58 تا 5/8 موالر. 4 اسپکتروسکوپی رامان معمولی محلول ها معموال به سطح باالیی از همگن بودن نوری نیاز دارد.

19 منابع و مراجع 1 ) ASM Handbook, Vol 10, Materials Characterization, Ninth ed. 2 ) M.C.Robin, Laser Raman Spectroscopy, Wiley interscience, ) R.L.McCreery, Raman Spectroscopy for chemical analysis, John Wiley 4 ) S.K.Freeman, Application of laser raman spectroscopy, Wiley, 1974

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

اثر سطوح مختلف مکمل تغذیهاي اسپیرولینا بر برخی فاکتورهاي خونی ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8

اثر سطوح مختلف مکمل تغذیهاي اسپیرولینا بر برخی فاکتورهاي خونی ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 دره دهم شماره 2 تستان 1393 اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرلینا pltensis) (Spirulin بر برخی از فاکترهاي خنی ایمنی بیشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotmichthys shrpeyi (Günther, 1874) 3 3 *2 1 رضا سلیقهده حید یاري سیدمحمد

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ واژه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ - ﻓﺎرﺳﯽ for e f re Έκδοση Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2016 ISBN 978-618-82846-4-7 Copyright

Διαβάστε περισσότερα