Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*"

Transcript

1 «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία; Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* Κάποιοι νέοι καὶ νέες, ἀποφασίζουν νὰ συμβιώσουν. Νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα τὶς σχέσεις τους, τὸν δεσμό τους, ζῶντας μαζὶ στὸ ἴδιο σπίτι. Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν σχέσεων, ἄλλοι τ ὀνομάζουν «γάμο χωρὶς... στεφάνι», ἄλλοι «ἐλεύθερες σχέσεις» καὶ ἄλλοι «ἐλεύθερη συμβίωση». Καὶ τώρα (2008) ἦρθε καὶ ἡ σχετικὴ νομοθεσία νὰ ἐπιβραβεύσει αὐτὴ τὴν ἐπιλογή τους καὶ νὰ τὴν φέρει λίγο ὡς πολύ, στὰ ἐπίπεδα τοῦ Γάμου! Αντὶ αὐτοὶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸν Γάμο, ὁδηγεῖται ἡ νομοθεσία στὶς ἐκτὸς Γάμου ἐπιλογές τους! Τὶ... πρόοδος! Αντὶ τὸ πλοῖο νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ὑποδείξεις τῆς πυξίδας, ἀκολουθεῖ ἡ πυξίδα τὶς ὑποδείξεις τοῦ πλοίου καὶ οὐσιαστικὰ τῶν κυμάτων! Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση, πῶς ἐξελίχθηκε, ποιά ἔκταση ὡς θεσμὸς(;) παρουσιάζει, ποῦ ἀποβλέπει, γιατί τὴν προτιμοῦν τὰ νέα ζευγάρια, τί λένε οἱ στατιστικές, ποῦ ὁδηγεῖ καὶ τί μπορεῖ νὰ δημιουργήσει; Καὶ τελικά, λύνει ἢ περιπλέκει τὸ πρόβλημα; Ποιά εἶναι ἡ σωστὴ διέξοδος; Αὐτὸ λέμε νὰ δοῦμε... Τί ἀκριβῶς εἶναι; Η «ἐλεύθερη συμβίωση» εἶναι γάμος «μὲ τὰ ὅλα του», ποὺ δὲν θέλει νὰ τὸ παραδεχθεῖ! Τὸ ζευγάρι ζεῖ μαζί, μένει στὸ ἴδιο σπίτι, ἔχει ὁλοκληρωμένες σχέσεις καὶ τὰ πάντα κοινά. Λένε πὼς μπορεῖ νὰ διαρκέσει ὅσο ἕνας Γάμος. Τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς μάλιστα, καταλήγει σ αὐτόν. Απλῶς τὸ ζευγάρι ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ χωρίσει ὅποτε θέλει, νὰ μὴν κάνει παιδιὰ καὶ νὰ μὴν ἔρχεται σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς (εἶναι πολλοὶ ποὺ αὐτὸ τὸ θεωροῦν προτέρημα). Οἱ κοινωνιολόγοι ἀναρωτιοῦνται: «Τί ἄραγε ἀντιπροσωπεύει τὸ ζευγάρι ποὺ ζεῖ μαζί, χωρὶς νὰ νομιμοποιήσει τὴ σχέση του; Ελευθερία, 1

2 πειραματισμό, ἀναζήτηση μιᾶς αὐθεντικῆς σχέσης, δοκιμὴ τῆς ἀντοχῆς του, ἀμφισβήτηση τοῦ κατεστημένου τρόπου ζωῆς ἢ συμμετοχὴ σ ἕναν ἀντι-πολιτισμό»; Πῶς προῆλθε; Στὴν δεκαετία τοῦ 60 ξέσπασε μιὰ καλὰ πλασαρισμένη ἐπανάσταση, ἡ λεγόμενη «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση». Ενα κίνημα -λίβας κατὰ τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ἁγνότητας, τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογένειας. Στόχος της; Η ἰσοπέδωση τῶν πάντων. Ολων τῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἀνώτερων ἐπιδιώξεων ποὺ ἐκπροσωποῦν. Διακήρυξε καὶ ἐφάρμοσε στὴν πράξη τὴν πλήρη ἐλευθερία (= ἀσυδοσία) παντοῦ καὶ σὲ ὅλα. Εγραψε τὸ «σὲξ» μὲ «Σ» κεφαλαῖο καὶ τοποθέτησε αὐτὸ πάνω ἀπ ὅλα. Ανοιξε ἔτσι τὶς πόρτες σὲ κάθε λογῆς «ἀπόλαυση», ὡς καὶ τὴν πλέον ἀφύσικη! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς ἐφήμερες σχέσεις. Τὶς σχέ σεις ποὺ δημιουργοῦνταν πρόσκαιρα, τυχαῖα, περιπτωσιακά, ἐπιπόλαια, μὲ στόχο τὴν σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση μόνο. Η κατάσταση αὐτὴ πλήθυνε ἀσφαλῶς τὰ τραγικὰ ἀδιέξοδα, τόσο στὰ ἄτομα ὅσο καὶ στὴν κοινωνία. Ὁπότε, τὰ ἄτομα αὐτὰ ζητοῦσαν πλέον κάτι περισσότερο. Εναν μόνιμο σύντροφο ποὺ θὰ βρίσκεται πάντα κοντά τους, ποὺ θὰ ἀντιλαμβάνεται, θὰ ἐνδιαφέρεται καὶ θὰ πονᾶ γι αὐτούς, ἕτοιμος νὰ τοὺς συμπαρασταθεῖ καὶ νὰ τοὺς στηρίξει στὴν ζωή. Λένε συγκεκριμένα: «Θά θελα νὰ εἶχα μιὰ κοπέλα ποὺ θὰ αἰσθάνομαι μαζί της διαφορετικὰ ἀπ ὁποιαδήποτε ἄλλη, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ γιὰ μένα. Τὸ ἂν θὰ εἶναι ἢ ὄχι γυναίκα μου, δὲν μὲ ἀπασχολεῖ». Εἶναι φανερὸ πλέον, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, οὐσιαστικὰ οἱ νέοι, πληγωμένοι ἀπ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ ὁδηγήθηκαν ἀπ αὐτὴν τὴν ἀσυδοσία τοῦ σέξ, ἄρχισαν νὰ λογικεύονται. Ομως δὲν προχώρησαν στὴν σωστὴ δι έξ οδο καὶ λύση, ἀλλὰ σ ἕνα ὑποκατάστατο, ὁπωσδήποτε κατώτερο, ὅπως θὰ δοῦμε. Τὶς ἐφήμερες σχέσεις, τὶς ἀντικατέστησαν μὲ τοὺς μόνιμους δεσμούς! Ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ μεγάλης κυκλοφορίας ἑλληνικὸ περιοδικὸ σ ὁλόκληρη τὴν Χώρα μεταξὺ νέων (610 κορίτσια καὶ 432 ἀγόρια) ἡλικίας χρόνων, προκύπτει πὼς τὸ 74% τῶν κοριτσιῶν καὶ τὸ 60% τῶν ἀγοριῶν προτιμοῦν νὰ ἔχουν μιὰ ἀποκλειστικὴ σχέση. Ναί, σήμερα αὐτὴ ἡ «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση» ἔχει ξεφτίσει στὰ μάτια τῆς νεολαίας. Πέθανε! Δυστυχῶς ὅμως, μέσα ἀπ τὴν διαφθορὰ καὶ τὰ συντρίμμια ποὺ δημιούργησε, δὲν ὁδήγησε ὅλους τοὺς νέους καὶ 2

3 τὴν κοινωνία, ἐκεῖ ἀπ ὅπου ἄρχισε. Δηλαδὴ στὴν ἁγνότητα καὶ τὴν ἐγκράτεια ὡς τὸ Γάμο, τὴν συζυγικὴ πίστη, τὴν ἀνάδειξη τῶν θεσμῶν τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογένειας. Η καλύτερα, δὲν τὰ ὁδήγησε στὸν βαθμὸ ποὺ προηγουμένως αὐτὰ ἦταν. Ἔτσι, οἱ νέοι σήμερα δὲν ζοῦν μὲ ἐφήμερες σχέσεις, ἀλλ οὔτε καὶ εἶναι ἐγκρατεῖς. Απλῶς ἔχουν μόνιμους καὶ σταθεροὺς δεσμούς, ποὺ ὅταν διαλυθοῦν (δὲν γίνεται βέβαια πάντα αὐτό), τοὺς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλους, τὸ ἴδιο μόνιμους! Αὐτὸ τελικὰ συμβαίνει καὶ στὸν Γάμο. Πολλοὶ δὲν προχωροῦν ὅπως εἶναι φυσικὸ σ αὐτόν, ἀλλὰ μὲ διάφορες ψευδαισθήσεις καὶ ψευτο-επιχειρήματα ζοῦν σὰν παντρεμένοι. Απλῶς ἀφήνουν τὴν πόρτα ἀνοιχτὴ γιά... ὅ,τι ἤθελε προκύψει! Η ἔκταση τοῦ φαινομένου Εχει πολλὴ σημασία νὰ δοῦμε τώρα, τὶς διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, τόσο στὴν Χώρα μας ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Καὶ ἀκόμη. Τί πιστεύει ἡ νέα γενιὰ τόσο γι αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ὅσο καὶ γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Γάμου. Λοιπόν, σύμφωνα μὲ μιὰ ἔρευνα τοῦ «Νουβὲλ Ομπσερβατέρ», οἱ Γάλλοι τάχθηκαν 74% ὑπὲρ τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης». Στὴν Αγγλία, τὸ 50% τὴν ἀνέχεται, ἀλλ ἔχει ἐπιφυλάξεις στὸ ζήτημα τῶν ἐξώγαμων παιδιῶν. Ὡστόσο, νομικὰ τὴν ἐξώγαμη συμβίωση ἔχουν ἀναγνωρίσει μόνον ὀκτὼ Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες (Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Γερμανία, Δανία, Βρετανία καὶ Νορβηγία) 1. Σ αὐτὲς ἦρθε δυστυχῶς νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ Χώρα μας 2, παρ ὅλο πού: Τὸ νέο Οἰκογενειακὸ Δίκαιο ποὺ ἰσχύει σήμερα, προνοεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρους γονεῖς, καὶ προσφέρει μιὰ πρώτη ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» τῶν ζευγαριῶν. Δυὸ νόμοι (τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς προστασίας ἀπ τὴν ἐνδο-οικογενειακὴ βία), ἀναγνωρίζουν ἴδια ἀποτελέ σματα καὶ στὴν ἐκτὸς γάμου συμβίωση. Ισχυε ἡ ἀπόφαση τοῦ Αρείου Πάγου (1735/2006), ποὺ ἔθετε φραγμὸ στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐξώγαμων συμβιώσεων! Καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» στὴν Χώρα μας δὲν εἶναι διαδεδομένη, ἑπομένως καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι λύνει ἡ νομιμοποίησή της, ἀφοῦ μὲ στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς Υπηρεσίας (Eurostat) τὸ ποσοστὸ τῶν ἐκτὸς Γάμου γεννηθέντων παιδιῶν εἶναι μόλις 5% καὶ μάλιστα τὸ χαμηλότερο τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε.!!! 3 * * * 3

4 Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Χώρα μας σὲ τόσο σημαντικὰ θέματα (Μήπως μᾶς τὰ ἐπιβάλλουν; Καὶ γιατί τόσο πολὺ σὲ μᾶς;). Στὴν Αμερικὴ τὸ φαινόμενο ἔχει γίνει τόσο κοινό, ποὺ τὸ Υπουργεῖο Οἰκισμοῦ καὶ Περιφερειακῆς Ανάπτυξης, μετέβαλε τοὺς κανονισμούς του καὶ χορηγεῖ κατοικίες σὲ ἀνύπαντρα ζευγάρια, ἐνῶ παράλληλα προβάλλει ὡς νέο ἐπάγγελμα αὐτὸ τοῦ «συμβούλου ζευγαριῶν». Ὡστόσο, τὸ περιοδικὸ «ΕΙΝΑΙ», σὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «ΑΝΤΙΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗ, ΖΗΤΩ Ο ΓΑΜΟΣ», μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε: «Ο γάμος ξαναμπαίνει στὴ ζωή μας. Υπάρχει μεγάλη τάση ἐπιστροφῆς στὸ θεσμό, παγκοσμίως. Η συμβίωση δὲν προτιμᾶται πλέον ὡς μόνιμη λύση καὶ ἀναζητεῖται ἡ κοινωνικὴ ἀλλὰ καὶ συναισθηματικὴ κατοχύρωση καὶ μάλιστα μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Εκκλησίας καὶ ὄχι τοῦ δημάρχου. Η ἐλεύθερη συμβίωση εἶναι πιὰ ντεμοντέ! Οἱ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν καθόλου συντηρητικὴ Γαλλία, οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν πιά, ἀντὶ νὰ ζοῦνε ἁπλῶς μαζί, νὰ παντρεύονται»! Ἐπιστροφὴ στὸν Γάμο λοιπὸν τώρα στὴν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰώνα. Πάντως, αὐτὸς ποὺ προηγήθηκε τοῦ φαινομένου αὐτοῦ εἶναι ὁ Αμερικανὸς Lindsey, δικαστὴς ἑνὸς δικαστηρίου ἀνηλίκων, ὅπου στὸ βιβλίο του «Η ἐπανάσταση τῆς σύγχρονης νεότητας», ποὺ ἐκδόθηκε γύρω στὸ 1920, ἐπικροτοῦσε αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση»! Τώρα πιὰ νομιμοποιήθηκε καὶ στὴν Χώρα μας! Ως τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80, ἕνας Γάμος ὑπῆρχε στὴν Χώρα μας, ὁ θρησκευτικός. Στὴν συνέχεια ἀκολούθησε ὁ πολιτικός, ποὺ γίνεται πλέον στὸ Δημαρχεῖο. Ἀπ τὸ 2008, ἰσχύει πλέον καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ὡς γάμος μετὰ ἀπὸ ἐγγραφὴ συμβολαιογραφικοῦ τύπου δήλωσής του στὸ Ληξιαρχεῖο, γι αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖται «συμβολαιογραφικός»!!! Σταματᾶ ποτὲ ἡ... πρόοδος; Ὁ... γάμος αὐτός, λύνεται -λέει- αὐτοδίκαια, ἂν ὁ ἕνας ἀπ τοὺς δύο παντρευτεῖ μὲ τρίτο πρόσωπο ἢ ἂν δηλώσει μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀκυρωθεῖ, μὲ ποιά προϋπόθεση; Οτι ἡ δήλωση θὰ... κοινοποιηθεῖ μὲ δικαστικὸ ἐπιμελητὴ καὶ στὸ ἄλλο μέρος. Τόσο αὐτόματα καὶ... μοντέρνα πράγματα! 4

5 Γιατί τὴν προτιμοῦν; Τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων «συμβιοῦν ἐλεύθερα» καὶ ὅσων ἄλλων ἐπικροτοῦν αὐτὴ τὴν λύση, εἶναι αὐτὰ περίπου: Θέλουν νὰ ζήσουν ἐλεύθερα, χωρὶς τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου! Θεωροῦν ἀπαραίτητο νὰ δοκιμάσουν τί ἀκριβῶς σημαίνει κοινὴ ζωὴ καὶ ἀνάλογα νὰ προχωρήσουν! Πιστεύουν ὅτι ἔτσι ἀντιδροῦν στὸ κατεστημένο καὶ τὴν κοινωνία! Δὲν προχωροῦν ἀπὸ φόβο γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὴν μονιμότητα τοῦ Γάμου! Τὰ σπουδαιότερα ἀπ αὐτὰ εἶναι τὰ δυὸ πρῶτα, ποὺ γιὰ λόγους συντομίας θὰ ἐξετάσουμε μόνο. Πόσο ἐλεύθερη εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση; «Οἱ νέοι ποὺ συμβιοῦν σήμερα δὲν ἀμφισβητοῦν τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου, ἀλλ ἀπορρίπτουν τὰ δεσμά του...», λένε οἱ εἰδικοί. Αραγε μὲ τὴν ἐπιλογὴ αὐτή, πραγματικὰ ἀποφεύγουν τὰ δεσμά; Οπωσδήποτε ὄχι! Καὶ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά τους. Πρῶτα-πρῶτα, γιατί ἕνα ζευγάρι προχωρεῖ στὴν συμβίωση καὶ ἀπο φασίζει νὰ ζήσει μαζί; Ασφαλῶς ἀπὸ ἀγάπη, ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται. Λοιπόν, ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται καὶ ἡ ἀπάντηση. Η ἀγάπη δὲν σημαίνει θυσία; Εκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο, δὲν κάνει τὰ πάντα, δὲν προσφέρεται γι αὐτὸν καὶ γιὰ τὴν προκοπή του; Καὶ ὕστερα δὲν ἑνώνεται, δὲν ταυτίζεται μαζί του, δὲν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ λέμε «νὰ ζήσει χωρὶς αὐτὸν δὲν μπορεῖ»; Αρα ἡ ἀγάπη δὲν ὁδηγεῖ τελικὰ στὴν δέσμευση; Λέει ὁ ψυχολόγος Εριχ Φρόμ: «Στὴν ἀγάπη συμβαίνει τοῦτο τὸ παράδοξο: Οἱ δυὸ γίνονται ἕνας καὶ ὡστόσο παραμένουν δυό». Λοιπόν, ἀφοῦ οἱ δυὸ γίνονται ἕνας, πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐλεύθεροι; Γι αὐτὸ καὶ οἱ γονεῖς καὶ οἱ φίλοι αὐτῶν τῶν ζευγαριῶν τοὺς λένε πολὺ σωστά: «Αφοῦ ἀγαπιέστε, γιατὶ δὲν παντρεύεστε;». Μιὰ 19χρονη παρατηρεῖ ἐπίσης πολὺ σωστά: «Στὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης, λὲς ἐντάξει ἐλεύθεροι, ὁ καθένας τὴ ζωή του. Μετά, ὅταν ἔρθουν τὰ αἰσθήματα, ζητᾶς ἀποκλειστικότητα». Αλλ αὐτὴ ἡ ἀποκλειστικότητα, δὲν σημαίνει καὶ δέσμευση; Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Η ἰδέα τῆς μὴ δέσμευσης εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν πραγματικὴ ἀγάπη. Θὰ ἔπρεπε ν ἀποκρούεται ἀπ τοὺς ἐρωτευμένους, ὡς προσβολή»! Ὁ Σαίξπηρ εἶχε πεῖ: «Δὲν εἶναι ἔρωτας ὁ ἔρωτας ποὺ ἀλλάζει... Οχι. Ο ἔρωτας εἶναι ἕνας φάρος μὲ γερὰ θεμέλια, ποὺ κοιτάζει τὶς τρικυμίες, χωρὶς νὰ κλονιστεῖ. Εἶναι τὸ ἀστέρι κάθε βάρκας ποὺ πλανιέται... Ο ἔρωτας δὲν 5

6 ἀλλάζει μὲ τὶς ὧρες καὶ τὶς βάρδιες, μὰ παραμένει σταθερὸς μέχρι τὸ τέλος». Ἡ γνωστὴ ἠθοποιὸς Νόνικα Γαληνέα, ἀπ τὴν ἰδική της ἐμπειρία, ἔχει πεῖ: «Αν δὲν εἶσαι παντρεμένος, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶσαι δεσμευμένος. Γιατὶ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ μορφὴ γάμου. Εχεις τουλάχιστον τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἂν θέλεις αὔριο τὸ πρωῒ νὰ φύγεις, φεύγεις. Καὶ ἴσως, τελικά, αὐτὸ νὰ εἶναι μιὰ ἀκόμη μεγαλύτερη ἠθικὴ δέσμευση. Επειδὴ μπορεῖς νὰ φύγεις, φεύγεις ἀκόμη πιὸ δύσκολα...». Ὁ γιατρὸς Francois Goust ἀναφέρει: «Ν ἀγαπᾶς, σημαίνει νὰ ἑνώνεσαι. Η ἀγάπη δημιουργεῖ ἐξάρτηση ἀνάμεσα σὲ δυὸ ὑπάρξεις. Δημιουργεῖ ἕνα σύνδεσμο». Ἀλλά, τὸ ν ἀγαπᾶς ἄραγε σημαίνει πράγματι σκλαβιὰ καὶ ἀνελευθερία; Τονίζει πάλι ὁ ἴδιος: «Η ἀγάπη εἶναι ἀληθινὴ ἐλευθερία. Διαφορετικὰ ἔχουμε μιὰ σκλαβιὰ τῆς πιὸ βαριᾶς μορφῆς. Εἶναι ἡ σκλαβιὰ ποὺ προέρχεται ἀπ τὰ πάθη μας. Εκεῖνος ποὺ εἶναι φυλακισμένος μέσα στὸ ἐγώ του, ποὺ εἶναι ἀνίκανος νὰ βγεῖ ἀπ τὸν ἑαυτό του, αὐτὸς δὲν εἶν ἐλεύθερος. Ο ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἀποδεσμεύεται σιγὰ-σιγὰ ἀπ τὴ δουλεία καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ χαρακτήρα του, ἀπ τὸν ἐγωισμό του». Γι αὐτὸ καὶ ὁ Εριχ Φρὸμ γράφει: «Η ἀγάπη εἶναι παιδὶ τῆς ἐλευθερίας, ποτὲ τῆς κυριαρχίας». * * * Λοιπόν, ποιά «ἐλεύθερη συμβίωση;» Καὶ μὴν ποῦμε πὼς ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται εἶναι ἐλεύθεροι, γιατὶ τότε θὰ σᾶς πῶ: Γιατί δὲν παντρεύονται, ἀφοῦ ὁ Γάμος τελικὰ εἶναι ἐλευθερία; «Δοκιμάστε πρὶν... ἀγοράσετε»! Η ἄλλη κατηγορία τῶν νέων ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν λεγόμενη πλέον «ἐλεύθερη συμβίωση», ἔχουν τοῦτο τὸ σύνθημα: «Δοκιμάστε πρὶν ἀγοράσετε»! Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ φαίνεται λογικό. Τί ἀγοράζει κανεὶς χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει δοκιμάσει ἢ τουλάχιστον νὰ μὴν ἔχει τὴν ἐπιθυμία νὰ δοκιμάσει; Ὁπότε, στὴν περίπτωσή μας λένε: «Πῶς νὰ παντρευτῶ μιὰ κοπέλα, χωρὶς προηγουμένως νὰ τὴν... δοκιμάσω; Καὶ ἂν δὲν μοῦ κάνει, τί γίνεται; Θὰ τὴν φορτωθῶ γιὰ μιὰν ὁλόκληρη ζωή;». Τί βλέπουμε λοιπόν; Πὼς ἡ προσωπικότητα, ἡ ἀξία καὶ ἡ τιμὴ ἄλλου, γίνονται... ἐμπόρευμα! Η ὅλη κατάσταση θυμίζει παζάρι. Τὴν «λαϊκὴ» τῆς γειτονιᾶς! 6

7 Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἴχνος πραγματικῆς ἀγάπης. Επικρατεῖ ὁ ἀτομισμός, ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαρέσκεια, ἡ φιληδονία! Τὸ ἄτομο ζητᾶ τὴν ἰδική του καὶ μόνο εὐχαρίστηση, χωρὶς καμμιὰ δέσμευση καὶ εὐθύνη. Ὡστόσο, ἡ Εκκλησία θέτει σὰν μιὰ ἀπ τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τοῦ Γάμου τὸν ἀρραβώνα, ποὺ διαρκεῖ ἕνα λογικὸ διάστημα καὶ ἡ γνωριμία φθάνει ὡς ἐκεῖ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θίξει τὴν προσωπικότητα, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἄλλου. Λοιπόν, ἂν ἔτσι μ αὐτὸ τὸ πρόσχημα, τὴν κάθε κοπέλα δοκίμαζε τὸ κάθε ἀγόρι καὶ αὐτὸ ἐπαναλαμβανόταν συνέχεια, μέχρι ποὺ νὰ βρισκόταν -ἂν βρισκόταν- ὁ κατάλληλος γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει καὶ τὴν παντρευτεῖ, φαντάζεστε ποῦ θὰ ὁδηγοῦνταν οἱ νέοι καὶ ἡ κοινωνία; Καὶ ποιός θὰ ἐπέτρεπε αὐτὸ στὴν κόρη του ἢ στὴν ἀδελφή του; Ναί, ὑπάρχουν καὶ πράγματα ποὺ ἀγοράζουμε καὶ μάλιστα τὸ ἴδιο μόνιμα (π.χ. ἕνα σπίτι), ποὺ προηγουμένως δὲν τὰ δοκιμάζουμε. Τ ἀγοράζουμε βασιζόμενοι σὲ κάποια πληροφοριακὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα. Γιατί αὐτὸ νὰ μὴν συμβαίνει καὶ ἐδῶ; Παρ ὅλα αὐτά, ἂς ὑποθέσουμε πὼς συμφωνοῦμε μ αὐτὴ τὴν ἰδέα τῆς δοκιμῆς. Ε, λοιπόν, ἀκόμη καὶ τότε ἀπόλυτη ἐξασφάλιση δὲν ὑπάρχει. Καὶ νὰ γιατί: Η συναίσθηση ὅτι εἶναι δοκιμὴ δημιουργεῖ πάντοτε μιὰ μικρὴ ἢ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα ἢ καὶ ἐπίδειξη. Ο χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου ἔχει μικρὴ ἢ μεγάλη ἐξέλιξη. Ετσι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια. Εἰδικὰ γιὰ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἱκανότητες, σίγουρα δυσκολεύει τὴν φυσικότητα ἡ ψυχολογία ποὺ δημιουργεῖται στὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς. Σύμφωνα καὶ μὲ τὴν Κοινωνιολογία, ἀπόλυτη ἐξασφάλιση μόνο μὲ τὴν λογικὴ κατὰ τὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς δὲν ὑπάρχει 4. Γράφει ὁ μακαριστὸς Αρχιεπίσκοπος Αθηνῶν Χριστόδουλος: «Αφεῖστε καὶ στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ λίγη πρωτοβουλία. Μὴ θέλετε ὅλα νὰ τὰ προβλέψει ἡ σοφὴ κεφαλή σας. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ κατευθύνει σωστὰ τὰ βήματά σας, ὅταν τοῦ ἐμπιστεύεστε τὴ ζωή σας. Δὲν χρειάζονται δοκιμὲς καὶ παραδοκιμές, ποὺ ἐξευτελίζουν τὴν ἐρωτικὴ σχέση καὶ τὴν κατεβάζουν στὸ ἐπίπεδο τοῦ παζαριοῦ. Χρειάζεται ἀληθινὸς ἔρωτας καὶ ἀγάπη, ποὺ πάντα στέγει». Μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ὅλα ξεπερνιοῦνται καὶ ὅλα ἀντιμετωπίζον ται. 7

8 Οἱ ἐπιπτώσεις Νὰ δοῦμε τώρα τὶς συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις, ἀπ αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση». 1. Δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν συμβίωση! Αραγε αὐτὴ ἡ συμβίωση ὅποτε καταλήξει σὲ Γάμο, ἂν καταλήξει, τὸν κάνει εὐτυχέστερο; Ο ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης ἀπαντᾶ: «Οἱ ἐλεύθερες σχέσεις δὲν ἔχουν εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. Αντίθετα, τόσο ἀπ τὴν Αμερικὴ ὅσο καὶ ἀπ τὴν Σουηδία, ὅπου τὰ θέματα αὐτὰ ἀναλύονται, ὑπάρ χουν μαρτυρίες ὅτι ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συμπεριφορά, κάνουν λιγότερο ἐπιτυχεῖς καὶ ἱκα νο ποιητικοὺς γάμους ἀπὸ ἄτομα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιδίδονται». Ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall, ἀναγνωρισμένη αὐθεντία στὰ προβλήματα σεξουαλικῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀναφέρει στὸ βιβλίο της «Γιατὶ νὰ περιμένετε μέχρι τὸ γάμο» μελέτη τοῦ Αμερικανικοῦ Ινστιτούτου Οἰκογενειακῶν Σχέσεων, ποὺ καταλήγει: «Η προηγούμενη σεξουαλικὴ ἐμπειρία μιᾶς γυναίκας δὲν τὴ βοηθᾶ στὸ νὰ ἔχει καλὴ σεξουαλικὴ προσαρμογὴ στὸ γάμο». Βαθιὰ μελέτη τῶν ἔγγαμων ζευγαριῶν, ὅπως αὐτὴ τοῦ καθηγητῆ Lewis M. Terman τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Stanford, καταλήγει ὅτι: «Οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες ποὺ εἶχαν σχέσεις πρὸ τοῦ γάμου εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ εἶναι εὐτυχεῖς μετὰ τὸ γάμο τους». Στὸ σημεῖο αὐτὸ προσθέτει ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall: «Αντρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἦσαν ἐλεύθεροι στὶς σχέσεις τους πρὶν ἀπ τὸ γάμο, δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ ἀλλάξουν ὡς ἐκ θαύματος μετὰ τὸ γάμο». Ἐὰν σ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ὁδηγεῖ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» μετὰ τὸν Γάμο, γιατὶ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμβίωσης; Γράφει κοσμικὸ περιοδικό: «Η ἐλεύθερη συμβίωση κρατάει τοὺς συντρόφους σὲ κάποια εὐεργετικὴ ἀπόσταση ἀπ τὸν κόσμο τῶν πεθερικῶν καὶ τῶν μικρῶν, ποὺ περιδιαβαίνουν στὴ μείζονα οἰκογένεια. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ σώσει τὴ σχέση. Κατὰ κανόνα τὰ ζευγάρια ποὺ μένουν μαζὶ χωρὶς νὰ παντρευτοῦν, χωρίζουν εὐκολότερα ἀπ τοὺς παντρεμένους»! 2. Επέρχεται ψυχικὸ κενό! Η κατάσταση αὐτὴ δημιουργεῖ στὸ ζευγάρι ἐνοχές, καταθλιπτικὸ ἄγχος, ψυχικὴ κόπωση καὶ ἀτονία, μόνιμη θλίψη. Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Ο γάμος προσφέρει τὸ ἱκανο 8

9 ποιητικότερο συναισθηματικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν σεξουαλικὴ σχέση. Οἱ πρὸ τοῦ γάμου σχέσεις δημιουργοῦν αἰσθήματα ἐνοχῆς». Σὲ μεγάλη ἔρευνα ποὺ ἔγινε στὴν Ιταλία μὲ θέμα «Τὸ σὲξ καὶ οἱ νέοι», ὁ διαπρεπὴς εἰδικὸς Mario Vitali δήλωσε κατηγορηματικά: «Πολλὲς κοπέλες ταλαιπωροῦνται τόσο πολὺ ἀπ τὴν ἐλευθερία τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ὥστε φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ καταρρέουν συν αισθηματικά. Αλλες πάλι γίνονται πολὺ εὔκολες ἢ καταλήγουν νὰ ζοῦν κανονικὰ μ ἕναν ἄντρα σὰν νὰ ἦταν ζευγάρι, χωρὶς ὅμως σημαντικὴ ὁλοκλήρωση τῆς μητρότητας καὶ ἐκείνη τὴν συναισθηματικὴ ἀσφάλεια, ποὺ λαχταρᾶ ἡ βαθύτερη φύση τῆς γυναίκας. Τὰ κορίτσια ποὺ ἀπέρριψαν ὅλα τὰ ἠθικὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῶν προγαμιαίων σχέσεων, δὲν σκέφθηκαν ποτὲ ὅτι ἴσως ὑπάρχουν καὶ ψυχολογικὰ ἐπιχειρήματα πολὺ ἰσχυρότερα...». 3. Πλήττεται σαφῶς ὁ Γάμος καὶ ἡ Οἰκογένεια! Οπου εἶναι νόμιμη ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ἐκεῖ εἶναι σαφῶς μεγάλη καὶ ἡ κρίση τόσο τοῦ Γάμου ὅσο καὶ τῆς Οἰκογένειας γενικότερα. Γιὰ παράδειγμα, στὴν Γερμανία ποὺ ἀπ τὸ 1973 εἶναι νόμιμη ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ἰδιαίτερα στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία, οἱ Γάμοι συνεχῶς λιγοστεύουν γιατὶ ἐπιλέγεται ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση»! Ἐπὶ πλέον, στὴν Γερμανία τὸ 68% τῶν λεγόμενων «ἐλεύθερων ζευγαριῶν» δὲν ἔχουν παιδί! Στὴν δὲ Σουηδία τὸ 60% τῶν νέων ἡλικίας 20 ἕως 24 χρόνων ποὺ ζοῦν μαζί, δὲν εἶναι παντρεμένοι! Πέραν τοῦ ὅτι, ὅπως ἐκτενῶς γράφηκε στὸν τύπο, εἶναι θέμα χρόνου ἡ καθιέρωση αὐτῆς τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» νὰ καθιερωθεῖ καὶ στοὺς ὁμο φυλόφιλους καὶ στὴν υἱοθέτηση παιδιῶν ἐκ μέρους τους, πράγμα ποὺ οἱ ἴδιοι μανιωδῶς ἐπιδιώκουν. Τόσο πολύ, ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας ἐκεῖ ἀποβλέπει ἡ νομιμοποίηση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης», ἀφοῦ ἰσχύει στὴν Χώρα μας (καὶ παντοῦ!) ὁ πολιτικὸς γάμος γιὰ νὰ ἀντιμετω πίσει τὰ τυχὸν προβλήματα ἐκτὸς τοῦ θρησκευτικοῦ. 4. Καὶ περισσότερο ἡ γυναίκα! Σὲ μιὰ τέτοια σχέση, δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιβολία πὼς τὸ πιὸ εὐάλωτο μέρος, στὰ σίγουρα, εἶναι ἡ γυναίκα. Γι αὐτὸ καὶ οἱ γυναῖκες εἶν ἐκεῖνες ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα μὲ ἐπιμονή, ὁδηγοῦν τὴν σχέση στὸ νόμιμο Γάμο. 5. Γεννιοῦνται ἐξώγαμα παιδιά! Αργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔρθουν καὶ τὰ παιδιά. Πολὺ χαρακτηριστικότερο εἶναι τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας. Στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση» ἦταν ἄκρως διαδεδομένη. Αποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι σήμερα 6 στὰ 10 παιδιὰ 9

10 νὰ ἔχουν γεννηθεῖ ἐκτὸς Γάμου, ἐνῶ στὴν ἀντίστοιχη Δυτικὴ Γερμανία τὰ περισσότερα ζευγάρια ποὺ ἔχουν παιδιὰ εἶναι παντρεμένοι. Στὴν Σουηδία τὰ περισσότερα ἀπ τὰ μισὰ πρωτότοκα παιδιὰ σήμερα, προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρες μητέρες! Στὴν Γαλλία, ἀπὸ τότε ποὺ ἰσχύει ὁ σχετικὸς νόμος, τὰ παιδιὰ τῶν ἀνύπαντρων ζευγαριῶν ἔφθα σαν τὸ 50,5% τοῦ συνόλου τῶν παιδιῶν!! 5 Σὲ περίπτωση ἐγκυμοσύνης, δυὸ εἶναι οἱ λύσεις. Η ἔκτρωση ἢ ὁ ἐσπευσμένος Γάμος. Λέει ἕνας πατέρας ποὺ προχώρησε μετὰ ἀπ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση» ἀναγ καστικὰ στὸν Γάμο: «Οταν φτάσεις στὸ παιδί, τὸ πράγμα ἀλλάζει. Δὲν μπορεῖς, βλέπεις, νὰ τὸ ρωτήσεις ἂν θέλει οἱ γονεῖς του νὰ εἶναι παντρεμένοι ἢ ὄχι. Οταν γίνει ἕξι, ἑπτὰ χρονῶν, στὸ σχολεῖο θὰ τραυματιστεῖ ἀπὸ τ ἄλλα παιδιὰ ποὺ θὰ ἔχουν παντρεμένους γονεῖς. Οὔτε σ αὐτὴ τὴν ἡλικία εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβει τὴ δική σου ἐπιλογή. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φέρεις στὸν κόσμο ἕνα παιδὶ ποὺ θὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μ αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει ἡ κοινωνία καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχεις ἐπιλέξει ἐσύ, ὁ γονιός του. Καὶ δὲν εἶναι μόνο τὸ σχολεῖο. Εἶναι οἱ κοινωνικὲς δομὲς ποὺ δὲν σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν». Καὶ ἀκόμη... Γιὰ τὴν Εκκλησία μας, κάθε σχέση πρὶν ἀπ τὸν Γάμο εἶναι πορνεία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γάμου κάθε τέτοια σχέση ἔξω ἀπ αὐ τόν, εἶναι μοιχεία. Καὶ ὅταν λέμε Εκκλησία, δὲν ἐννοοῦμε βέβαια τὸν Κλῆρο. Αναφερόμαστε πρῶτα στὴν ὅλη τοποθέτηση ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς στὸ πρόβλημα καὶ ὕστερα οἱ Απόστολοί Του καὶ οἱ Πατέρες. Τόσο ἡ πορνεία ὅσο καὶ ἡ μοιχεία εἶναι ἁμαρτίες μεγάλες (τὸ ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει αὐτὸ πολλὲς φορὲς σὲ προηγούμενα θέματά μας). Γι αὐτὸ καὶ σὲ περίπτωση ποὺ ἀδιαφορώντας προχωροῦμε, ὑπάρχουν πλῆθος οἱ ἐπιπτώσεις στὸ σῶμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ εἶναι μας, ἐκτὸς ἀπ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἐξέλιξη, τὴν πορεία καὶ τὴν διάρθρωση τῆς κοινωνίας. Γράφει ὁ Νικ. Μπουγάτσος: «Στὸ πρόβλημα πορνεία παίζει ὁ διάβολος τὰ μυστικά του χαρτιὰ καὶ ὅλους μᾶς κατευθύνει πρὸς τά κεῖ -συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα. Η χρήση τοῦ σὲξ στὸν εὐλογημένο γάμο ἢ στὴν πορνεία, φαινομενικὰ εἶναι ἡ ἴδια. Πραγματικὰ ὅμως διαφέρει πάρα πολύ. Βιολογικὰ (ὑλικὰ) φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ἴδια πράξη, μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Αλλὰ ἐδῶ εἶναι τὸ μυστικό: Δὲν εἶναι καθόλου ἡ ἴδια πράξη -εἶναι σχεδὸν ἀντίθετη ψυχολογικά. Απὸ δῶ ξεκινάει τὸ κακό. Ενῶ ἱκανοποιεῖται τὸ ΣΩΜΑ, δὲν ἱκανοποιεῖται ἡ 10

11 ΨΥΧΗ. Δημιουργεῖται μιὰ διάσπαση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ὅπως εἴπαμε μιὰ ψυχοσωματικὴ ἑνότητα. Η εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπ τὸ ζῶο. Καὶ ἔτσι παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι θεωρητικὰ αἵρεση, πρακτικὰ δὲ ἁμαρτία». Συμπέρασμα Ποῦ καταλήγουμε τελικά; Πὼς στὰ σίγουρα ὑπάρχουν κάποιες ἀξί ες, ἀπ τὸν Θεὸ δοσμένες, ποὺ εἶναι ἀναλλοίωτες, ἀκατάλυτες καὶ αἰώνιες. Κάθε παρέκκλιση ἀπ αὐτές, ποὺ εἶναι ἀσφαλῶς ἁμαρτία, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει συνέπειες. Στὶς ἀξίες αὐτὲς περιλαμβάνονται ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἁγνότητα, ὁ Γάμος, ἡ Οἰκογένεια. Οσο καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἔννοιες, τοὺς νόμους καὶ τὶς θεωρίες, αὐτὲς θὰ παραμένουν πάντοτε ἀξίες. Καὶ θὰ ἐκτίθενται μόνο ὅσοι ἀπὸ μᾶς (κάποτε καὶ ἐπιδεικτικά!) τὶς ἀγνοοῦν... Καὶ κάτι ἀκόμη. Απὸ μᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως περιθωριοποιήσαμε κυριολεκτικὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ λαοῦ μας. Οἱ ἑκάστοτε ψηφιζόμενοι νόμοι μπορεῖ νὰ διευκολύνουν τὰ πράγματα πρὸς τὴν διάλυση, τὴν ἀσυδοσία καὶ τὴν διαφθορὰ (ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, βλέπετε...), ἐμεῖς ὅμως δὲν θὰ ἀφεθοῦμε σ αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς δὲν θ ἀκολουθήσουμε τοὺς δρόμους ποὺ μᾶς δείχνουν! (*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», ἀριθ. 280/Ἰανουάριος 2009, σελ καὶ 281/Φεβρουάριος 2009, σελ Βλέπ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 30/9/ Αρχικὰ ἡ πρόταση ἔγινε τὸ 2005 ἀπ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνο, ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε ἀπ τὴν ἴδια Κυβέρνηση ποὺ στὴν συνέχεια τὴν καθιέρωσε διὰ νόμου! 3. Βλ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/ Βλ. Ν. Μπουγάτσου, «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ». 5. Βλέπ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws πίγραφα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ργώ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «Ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης Ἑλληνίδας μητέρας» m «Ἡ καταλυτικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα» m «Ἄνθρωπος καὶ τέχνη» m «Β Παγκόσμιος Πόλεμος. 70 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ. Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΖΑ Σήματα ἐλπίδας στὶς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων Περιεχόμενα Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! 4 Καὶ θὰ ρθεῖ ἡ Ἀνάσταση! 14 Πᾶμε ὁλοταχῶς πρὸς τὰ Πίσω; 25 4 Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ τὸ χῶμα! Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα