Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*"

Transcript

1 «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία; Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* Κάποιοι νέοι καὶ νέες, ἀποφασίζουν νὰ συμβιώσουν. Νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα τὶς σχέσεις τους, τὸν δεσμό τους, ζῶντας μαζὶ στὸ ἴδιο σπίτι. Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν σχέσεων, ἄλλοι τ ὀνομάζουν «γάμο χωρὶς... στεφάνι», ἄλλοι «ἐλεύθερες σχέσεις» καὶ ἄλλοι «ἐλεύθερη συμβίωση». Καὶ τώρα (2008) ἦρθε καὶ ἡ σχετικὴ νομοθεσία νὰ ἐπιβραβεύσει αὐτὴ τὴν ἐπιλογή τους καὶ νὰ τὴν φέρει λίγο ὡς πολύ, στὰ ἐπίπεδα τοῦ Γάμου! Αντὶ αὐτοὶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸν Γάμο, ὁδηγεῖται ἡ νομοθεσία στὶς ἐκτὸς Γάμου ἐπιλογές τους! Τὶ... πρόοδος! Αντὶ τὸ πλοῖο νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ὑποδείξεις τῆς πυξίδας, ἀκολουθεῖ ἡ πυξίδα τὶς ὑποδείξεις τοῦ πλοίου καὶ οὐσιαστικὰ τῶν κυμάτων! Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση, πῶς ἐξελίχθηκε, ποιά ἔκταση ὡς θεσμὸς(;) παρουσιάζει, ποῦ ἀποβλέπει, γιατί τὴν προτιμοῦν τὰ νέα ζευγάρια, τί λένε οἱ στατιστικές, ποῦ ὁδηγεῖ καὶ τί μπορεῖ νὰ δημιουργήσει; Καὶ τελικά, λύνει ἢ περιπλέκει τὸ πρόβλημα; Ποιά εἶναι ἡ σωστὴ διέξοδος; Αὐτὸ λέμε νὰ δοῦμε... Τί ἀκριβῶς εἶναι; Η «ἐλεύθερη συμβίωση» εἶναι γάμος «μὲ τὰ ὅλα του», ποὺ δὲν θέλει νὰ τὸ παραδεχθεῖ! Τὸ ζευγάρι ζεῖ μαζί, μένει στὸ ἴδιο σπίτι, ἔχει ὁλοκληρωμένες σχέσεις καὶ τὰ πάντα κοινά. Λένε πὼς μπορεῖ νὰ διαρκέσει ὅσο ἕνας Γάμος. Τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς μάλιστα, καταλήγει σ αὐτόν. Απλῶς τὸ ζευγάρι ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ χωρίσει ὅποτε θέλει, νὰ μὴν κάνει παιδιὰ καὶ νὰ μὴν ἔρχεται σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς (εἶναι πολλοὶ ποὺ αὐτὸ τὸ θεωροῦν προτέρημα). Οἱ κοινωνιολόγοι ἀναρωτιοῦνται: «Τί ἄραγε ἀντιπροσωπεύει τὸ ζευγάρι ποὺ ζεῖ μαζί, χωρὶς νὰ νομιμοποιήσει τὴ σχέση του; Ελευθερία, 1

2 πειραματισμό, ἀναζήτηση μιᾶς αὐθεντικῆς σχέσης, δοκιμὴ τῆς ἀντοχῆς του, ἀμφισβήτηση τοῦ κατεστημένου τρόπου ζωῆς ἢ συμμετοχὴ σ ἕναν ἀντι-πολιτισμό»; Πῶς προῆλθε; Στὴν δεκαετία τοῦ 60 ξέσπασε μιὰ καλὰ πλασαρισμένη ἐπανάσταση, ἡ λεγόμενη «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση». Ενα κίνημα -λίβας κατὰ τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ἁγνότητας, τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογένειας. Στόχος της; Η ἰσοπέδωση τῶν πάντων. Ολων τῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἀνώτερων ἐπιδιώξεων ποὺ ἐκπροσωποῦν. Διακήρυξε καὶ ἐφάρμοσε στὴν πράξη τὴν πλήρη ἐλευθερία (= ἀσυδοσία) παντοῦ καὶ σὲ ὅλα. Εγραψε τὸ «σὲξ» μὲ «Σ» κεφαλαῖο καὶ τοποθέτησε αὐτὸ πάνω ἀπ ὅλα. Ανοιξε ἔτσι τὶς πόρτες σὲ κάθε λογῆς «ἀπόλαυση», ὡς καὶ τὴν πλέον ἀφύσικη! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς ἐφήμερες σχέσεις. Τὶς σχέ σεις ποὺ δημιουργοῦνταν πρόσκαιρα, τυχαῖα, περιπτωσιακά, ἐπιπόλαια, μὲ στόχο τὴν σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση μόνο. Η κατάσταση αὐτὴ πλήθυνε ἀσφαλῶς τὰ τραγικὰ ἀδιέξοδα, τόσο στὰ ἄτομα ὅσο καὶ στὴν κοινωνία. Ὁπότε, τὰ ἄτομα αὐτὰ ζητοῦσαν πλέον κάτι περισσότερο. Εναν μόνιμο σύντροφο ποὺ θὰ βρίσκεται πάντα κοντά τους, ποὺ θὰ ἀντιλαμβάνεται, θὰ ἐνδιαφέρεται καὶ θὰ πονᾶ γι αὐτούς, ἕτοιμος νὰ τοὺς συμπαρασταθεῖ καὶ νὰ τοὺς στηρίξει στὴν ζωή. Λένε συγκεκριμένα: «Θά θελα νὰ εἶχα μιὰ κοπέλα ποὺ θὰ αἰσθάνομαι μαζί της διαφορετικὰ ἀπ ὁποιαδήποτε ἄλλη, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ γιὰ μένα. Τὸ ἂν θὰ εἶναι ἢ ὄχι γυναίκα μου, δὲν μὲ ἀπασχολεῖ». Εἶναι φανερὸ πλέον, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, οὐσιαστικὰ οἱ νέοι, πληγωμένοι ἀπ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ ὁδηγήθηκαν ἀπ αὐτὴν τὴν ἀσυδοσία τοῦ σέξ, ἄρχισαν νὰ λογικεύονται. Ομως δὲν προχώρησαν στὴν σωστὴ δι έξ οδο καὶ λύση, ἀλλὰ σ ἕνα ὑποκατάστατο, ὁπωσδήποτε κατώτερο, ὅπως θὰ δοῦμε. Τὶς ἐφήμερες σχέσεις, τὶς ἀντικατέστησαν μὲ τοὺς μόνιμους δεσμούς! Ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ μεγάλης κυκλοφορίας ἑλληνικὸ περιοδικὸ σ ὁλόκληρη τὴν Χώρα μεταξὺ νέων (610 κορίτσια καὶ 432 ἀγόρια) ἡλικίας χρόνων, προκύπτει πὼς τὸ 74% τῶν κοριτσιῶν καὶ τὸ 60% τῶν ἀγοριῶν προτιμοῦν νὰ ἔχουν μιὰ ἀποκλειστικὴ σχέση. Ναί, σήμερα αὐτὴ ἡ «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση» ἔχει ξεφτίσει στὰ μάτια τῆς νεολαίας. Πέθανε! Δυστυχῶς ὅμως, μέσα ἀπ τὴν διαφθορὰ καὶ τὰ συντρίμμια ποὺ δημιούργησε, δὲν ὁδήγησε ὅλους τοὺς νέους καὶ 2

3 τὴν κοινωνία, ἐκεῖ ἀπ ὅπου ἄρχισε. Δηλαδὴ στὴν ἁγνότητα καὶ τὴν ἐγκράτεια ὡς τὸ Γάμο, τὴν συζυγικὴ πίστη, τὴν ἀνάδειξη τῶν θεσμῶν τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογένειας. Η καλύτερα, δὲν τὰ ὁδήγησε στὸν βαθμὸ ποὺ προηγουμένως αὐτὰ ἦταν. Ἔτσι, οἱ νέοι σήμερα δὲν ζοῦν μὲ ἐφήμερες σχέσεις, ἀλλ οὔτε καὶ εἶναι ἐγκρατεῖς. Απλῶς ἔχουν μόνιμους καὶ σταθεροὺς δεσμούς, ποὺ ὅταν διαλυθοῦν (δὲν γίνεται βέβαια πάντα αὐτό), τοὺς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλους, τὸ ἴδιο μόνιμους! Αὐτὸ τελικὰ συμβαίνει καὶ στὸν Γάμο. Πολλοὶ δὲν προχωροῦν ὅπως εἶναι φυσικὸ σ αὐτόν, ἀλλὰ μὲ διάφορες ψευδαισθήσεις καὶ ψευτο-επιχειρήματα ζοῦν σὰν παντρεμένοι. Απλῶς ἀφήνουν τὴν πόρτα ἀνοιχτὴ γιά... ὅ,τι ἤθελε προκύψει! Η ἔκταση τοῦ φαινομένου Εχει πολλὴ σημασία νὰ δοῦμε τώρα, τὶς διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, τόσο στὴν Χώρα μας ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Καὶ ἀκόμη. Τί πιστεύει ἡ νέα γενιὰ τόσο γι αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ὅσο καὶ γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Γάμου. Λοιπόν, σύμφωνα μὲ μιὰ ἔρευνα τοῦ «Νουβὲλ Ομπσερβατέρ», οἱ Γάλλοι τάχθηκαν 74% ὑπὲρ τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης». Στὴν Αγγλία, τὸ 50% τὴν ἀνέχεται, ἀλλ ἔχει ἐπιφυλάξεις στὸ ζήτημα τῶν ἐξώγαμων παιδιῶν. Ὡστόσο, νομικὰ τὴν ἐξώγαμη συμβίωση ἔχουν ἀναγνωρίσει μόνον ὀκτὼ Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες (Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Γερμανία, Δανία, Βρετανία καὶ Νορβηγία) 1. Σ αὐτὲς ἦρθε δυστυχῶς νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ Χώρα μας 2, παρ ὅλο πού: Τὸ νέο Οἰκογενειακὸ Δίκαιο ποὺ ἰσχύει σήμερα, προνοεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρους γονεῖς, καὶ προσφέρει μιὰ πρώτη ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» τῶν ζευγαριῶν. Δυὸ νόμοι (τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς προστασίας ἀπ τὴν ἐνδο-οικογενειακὴ βία), ἀναγνωρίζουν ἴδια ἀποτελέ σματα καὶ στὴν ἐκτὸς γάμου συμβίωση. Ισχυε ἡ ἀπόφαση τοῦ Αρείου Πάγου (1735/2006), ποὺ ἔθετε φραγμὸ στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐξώγαμων συμβιώσεων! Καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» στὴν Χώρα μας δὲν εἶναι διαδεδομένη, ἑπομένως καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι λύνει ἡ νομιμοποίησή της, ἀφοῦ μὲ στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς Υπηρεσίας (Eurostat) τὸ ποσοστὸ τῶν ἐκτὸς Γάμου γεννηθέντων παιδιῶν εἶναι μόλις 5% καὶ μάλιστα τὸ χαμηλότερο τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε.!!! 3 * * * 3

4 Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Χώρα μας σὲ τόσο σημαντικὰ θέματα (Μήπως μᾶς τὰ ἐπιβάλλουν; Καὶ γιατί τόσο πολὺ σὲ μᾶς;). Στὴν Αμερικὴ τὸ φαινόμενο ἔχει γίνει τόσο κοινό, ποὺ τὸ Υπουργεῖο Οἰκισμοῦ καὶ Περιφερειακῆς Ανάπτυξης, μετέβαλε τοὺς κανονισμούς του καὶ χορηγεῖ κατοικίες σὲ ἀνύπαντρα ζευγάρια, ἐνῶ παράλληλα προβάλλει ὡς νέο ἐπάγγελμα αὐτὸ τοῦ «συμβούλου ζευγαριῶν». Ὡστόσο, τὸ περιοδικὸ «ΕΙΝΑΙ», σὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «ΑΝΤΙΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗ, ΖΗΤΩ Ο ΓΑΜΟΣ», μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε: «Ο γάμος ξαναμπαίνει στὴ ζωή μας. Υπάρχει μεγάλη τάση ἐπιστροφῆς στὸ θεσμό, παγκοσμίως. Η συμβίωση δὲν προτιμᾶται πλέον ὡς μόνιμη λύση καὶ ἀναζητεῖται ἡ κοινωνικὴ ἀλλὰ καὶ συναισθηματικὴ κατοχύρωση καὶ μάλιστα μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Εκκλησίας καὶ ὄχι τοῦ δημάρχου. Η ἐλεύθερη συμβίωση εἶναι πιὰ ντεμοντέ! Οἱ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν καθόλου συντηρητικὴ Γαλλία, οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν πιά, ἀντὶ νὰ ζοῦνε ἁπλῶς μαζί, νὰ παντρεύονται»! Ἐπιστροφὴ στὸν Γάμο λοιπὸν τώρα στὴν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰώνα. Πάντως, αὐτὸς ποὺ προηγήθηκε τοῦ φαινομένου αὐτοῦ εἶναι ὁ Αμερικανὸς Lindsey, δικαστὴς ἑνὸς δικαστηρίου ἀνηλίκων, ὅπου στὸ βιβλίο του «Η ἐπανάσταση τῆς σύγχρονης νεότητας», ποὺ ἐκδόθηκε γύρω στὸ 1920, ἐπικροτοῦσε αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση»! Τώρα πιὰ νομιμοποιήθηκε καὶ στὴν Χώρα μας! Ως τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80, ἕνας Γάμος ὑπῆρχε στὴν Χώρα μας, ὁ θρησκευτικός. Στὴν συνέχεια ἀκολούθησε ὁ πολιτικός, ποὺ γίνεται πλέον στὸ Δημαρχεῖο. Ἀπ τὸ 2008, ἰσχύει πλέον καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ὡς γάμος μετὰ ἀπὸ ἐγγραφὴ συμβολαιογραφικοῦ τύπου δήλωσής του στὸ Ληξιαρχεῖο, γι αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖται «συμβολαιογραφικός»!!! Σταματᾶ ποτὲ ἡ... πρόοδος; Ὁ... γάμος αὐτός, λύνεται -λέει- αὐτοδίκαια, ἂν ὁ ἕνας ἀπ τοὺς δύο παντρευτεῖ μὲ τρίτο πρόσωπο ἢ ἂν δηλώσει μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀκυρωθεῖ, μὲ ποιά προϋπόθεση; Οτι ἡ δήλωση θὰ... κοινοποιηθεῖ μὲ δικαστικὸ ἐπιμελητὴ καὶ στὸ ἄλλο μέρος. Τόσο αὐτόματα καὶ... μοντέρνα πράγματα! 4

5 Γιατί τὴν προτιμοῦν; Τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων «συμβιοῦν ἐλεύθερα» καὶ ὅσων ἄλλων ἐπικροτοῦν αὐτὴ τὴν λύση, εἶναι αὐτὰ περίπου: Θέλουν νὰ ζήσουν ἐλεύθερα, χωρὶς τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου! Θεωροῦν ἀπαραίτητο νὰ δοκιμάσουν τί ἀκριβῶς σημαίνει κοινὴ ζωὴ καὶ ἀνάλογα νὰ προχωρήσουν! Πιστεύουν ὅτι ἔτσι ἀντιδροῦν στὸ κατεστημένο καὶ τὴν κοινωνία! Δὲν προχωροῦν ἀπὸ φόβο γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὴν μονιμότητα τοῦ Γάμου! Τὰ σπουδαιότερα ἀπ αὐτὰ εἶναι τὰ δυὸ πρῶτα, ποὺ γιὰ λόγους συντομίας θὰ ἐξετάσουμε μόνο. Πόσο ἐλεύθερη εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση; «Οἱ νέοι ποὺ συμβιοῦν σήμερα δὲν ἀμφισβητοῦν τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου, ἀλλ ἀπορρίπτουν τὰ δεσμά του...», λένε οἱ εἰδικοί. Αραγε μὲ τὴν ἐπιλογὴ αὐτή, πραγματικὰ ἀποφεύγουν τὰ δεσμά; Οπωσδήποτε ὄχι! Καὶ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά τους. Πρῶτα-πρῶτα, γιατί ἕνα ζευγάρι προχωρεῖ στὴν συμβίωση καὶ ἀπο φασίζει νὰ ζήσει μαζί; Ασφαλῶς ἀπὸ ἀγάπη, ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται. Λοιπόν, ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται καὶ ἡ ἀπάντηση. Η ἀγάπη δὲν σημαίνει θυσία; Εκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο, δὲν κάνει τὰ πάντα, δὲν προσφέρεται γι αὐτὸν καὶ γιὰ τὴν προκοπή του; Καὶ ὕστερα δὲν ἑνώνεται, δὲν ταυτίζεται μαζί του, δὲν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ λέμε «νὰ ζήσει χωρὶς αὐτὸν δὲν μπορεῖ»; Αρα ἡ ἀγάπη δὲν ὁδηγεῖ τελικὰ στὴν δέσμευση; Λέει ὁ ψυχολόγος Εριχ Φρόμ: «Στὴν ἀγάπη συμβαίνει τοῦτο τὸ παράδοξο: Οἱ δυὸ γίνονται ἕνας καὶ ὡστόσο παραμένουν δυό». Λοιπόν, ἀφοῦ οἱ δυὸ γίνονται ἕνας, πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐλεύθεροι; Γι αὐτὸ καὶ οἱ γονεῖς καὶ οἱ φίλοι αὐτῶν τῶν ζευγαριῶν τοὺς λένε πολὺ σωστά: «Αφοῦ ἀγαπιέστε, γιατὶ δὲν παντρεύεστε;». Μιὰ 19χρονη παρατηρεῖ ἐπίσης πολὺ σωστά: «Στὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης, λὲς ἐντάξει ἐλεύθεροι, ὁ καθένας τὴ ζωή του. Μετά, ὅταν ἔρθουν τὰ αἰσθήματα, ζητᾶς ἀποκλειστικότητα». Αλλ αὐτὴ ἡ ἀποκλειστικότητα, δὲν σημαίνει καὶ δέσμευση; Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Η ἰδέα τῆς μὴ δέσμευσης εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν πραγματικὴ ἀγάπη. Θὰ ἔπρεπε ν ἀποκρούεται ἀπ τοὺς ἐρωτευμένους, ὡς προσβολή»! Ὁ Σαίξπηρ εἶχε πεῖ: «Δὲν εἶναι ἔρωτας ὁ ἔρωτας ποὺ ἀλλάζει... Οχι. Ο ἔρωτας εἶναι ἕνας φάρος μὲ γερὰ θεμέλια, ποὺ κοιτάζει τὶς τρικυμίες, χωρὶς νὰ κλονιστεῖ. Εἶναι τὸ ἀστέρι κάθε βάρκας ποὺ πλανιέται... Ο ἔρωτας δὲν 5

6 ἀλλάζει μὲ τὶς ὧρες καὶ τὶς βάρδιες, μὰ παραμένει σταθερὸς μέχρι τὸ τέλος». Ἡ γνωστὴ ἠθοποιὸς Νόνικα Γαληνέα, ἀπ τὴν ἰδική της ἐμπειρία, ἔχει πεῖ: «Αν δὲν εἶσαι παντρεμένος, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶσαι δεσμευμένος. Γιατὶ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ μορφὴ γάμου. Εχεις τουλάχιστον τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἂν θέλεις αὔριο τὸ πρωῒ νὰ φύγεις, φεύγεις. Καὶ ἴσως, τελικά, αὐτὸ νὰ εἶναι μιὰ ἀκόμη μεγαλύτερη ἠθικὴ δέσμευση. Επειδὴ μπορεῖς νὰ φύγεις, φεύγεις ἀκόμη πιὸ δύσκολα...». Ὁ γιατρὸς Francois Goust ἀναφέρει: «Ν ἀγαπᾶς, σημαίνει νὰ ἑνώνεσαι. Η ἀγάπη δημιουργεῖ ἐξάρτηση ἀνάμεσα σὲ δυὸ ὑπάρξεις. Δημιουργεῖ ἕνα σύνδεσμο». Ἀλλά, τὸ ν ἀγαπᾶς ἄραγε σημαίνει πράγματι σκλαβιὰ καὶ ἀνελευθερία; Τονίζει πάλι ὁ ἴδιος: «Η ἀγάπη εἶναι ἀληθινὴ ἐλευθερία. Διαφορετικὰ ἔχουμε μιὰ σκλαβιὰ τῆς πιὸ βαριᾶς μορφῆς. Εἶναι ἡ σκλαβιὰ ποὺ προέρχεται ἀπ τὰ πάθη μας. Εκεῖνος ποὺ εἶναι φυλακισμένος μέσα στὸ ἐγώ του, ποὺ εἶναι ἀνίκανος νὰ βγεῖ ἀπ τὸν ἑαυτό του, αὐτὸς δὲν εἶν ἐλεύθερος. Ο ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἀποδεσμεύεται σιγὰ-σιγὰ ἀπ τὴ δουλεία καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ χαρακτήρα του, ἀπ τὸν ἐγωισμό του». Γι αὐτὸ καὶ ὁ Εριχ Φρὸμ γράφει: «Η ἀγάπη εἶναι παιδὶ τῆς ἐλευθερίας, ποτὲ τῆς κυριαρχίας». * * * Λοιπόν, ποιά «ἐλεύθερη συμβίωση;» Καὶ μὴν ποῦμε πὼς ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται εἶναι ἐλεύθεροι, γιατὶ τότε θὰ σᾶς πῶ: Γιατί δὲν παντρεύονται, ἀφοῦ ὁ Γάμος τελικὰ εἶναι ἐλευθερία; «Δοκιμάστε πρὶν... ἀγοράσετε»! Η ἄλλη κατηγορία τῶν νέων ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν λεγόμενη πλέον «ἐλεύθερη συμβίωση», ἔχουν τοῦτο τὸ σύνθημα: «Δοκιμάστε πρὶν ἀγοράσετε»! Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ φαίνεται λογικό. Τί ἀγοράζει κανεὶς χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει δοκιμάσει ἢ τουλάχιστον νὰ μὴν ἔχει τὴν ἐπιθυμία νὰ δοκιμάσει; Ὁπότε, στὴν περίπτωσή μας λένε: «Πῶς νὰ παντρευτῶ μιὰ κοπέλα, χωρὶς προηγουμένως νὰ τὴν... δοκιμάσω; Καὶ ἂν δὲν μοῦ κάνει, τί γίνεται; Θὰ τὴν φορτωθῶ γιὰ μιὰν ὁλόκληρη ζωή;». Τί βλέπουμε λοιπόν; Πὼς ἡ προσωπικότητα, ἡ ἀξία καὶ ἡ τιμὴ ἄλλου, γίνονται... ἐμπόρευμα! Η ὅλη κατάσταση θυμίζει παζάρι. Τὴν «λαϊκὴ» τῆς γειτονιᾶς! 6

7 Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἴχνος πραγματικῆς ἀγάπης. Επικρατεῖ ὁ ἀτομισμός, ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαρέσκεια, ἡ φιληδονία! Τὸ ἄτομο ζητᾶ τὴν ἰδική του καὶ μόνο εὐχαρίστηση, χωρὶς καμμιὰ δέσμευση καὶ εὐθύνη. Ὡστόσο, ἡ Εκκλησία θέτει σὰν μιὰ ἀπ τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τοῦ Γάμου τὸν ἀρραβώνα, ποὺ διαρκεῖ ἕνα λογικὸ διάστημα καὶ ἡ γνωριμία φθάνει ὡς ἐκεῖ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θίξει τὴν προσωπικότητα, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἄλλου. Λοιπόν, ἂν ἔτσι μ αὐτὸ τὸ πρόσχημα, τὴν κάθε κοπέλα δοκίμαζε τὸ κάθε ἀγόρι καὶ αὐτὸ ἐπαναλαμβανόταν συνέχεια, μέχρι ποὺ νὰ βρισκόταν -ἂν βρισκόταν- ὁ κατάλληλος γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει καὶ τὴν παντρευτεῖ, φαντάζεστε ποῦ θὰ ὁδηγοῦνταν οἱ νέοι καὶ ἡ κοινωνία; Καὶ ποιός θὰ ἐπέτρεπε αὐτὸ στὴν κόρη του ἢ στὴν ἀδελφή του; Ναί, ὑπάρχουν καὶ πράγματα ποὺ ἀγοράζουμε καὶ μάλιστα τὸ ἴδιο μόνιμα (π.χ. ἕνα σπίτι), ποὺ προηγουμένως δὲν τὰ δοκιμάζουμε. Τ ἀγοράζουμε βασιζόμενοι σὲ κάποια πληροφοριακὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα. Γιατί αὐτὸ νὰ μὴν συμβαίνει καὶ ἐδῶ; Παρ ὅλα αὐτά, ἂς ὑποθέσουμε πὼς συμφωνοῦμε μ αὐτὴ τὴν ἰδέα τῆς δοκιμῆς. Ε, λοιπόν, ἀκόμη καὶ τότε ἀπόλυτη ἐξασφάλιση δὲν ὑπάρχει. Καὶ νὰ γιατί: Η συναίσθηση ὅτι εἶναι δοκιμὴ δημιουργεῖ πάντοτε μιὰ μικρὴ ἢ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα ἢ καὶ ἐπίδειξη. Ο χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου ἔχει μικρὴ ἢ μεγάλη ἐξέλιξη. Ετσι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια. Εἰδικὰ γιὰ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἱκανότητες, σίγουρα δυσκολεύει τὴν φυσικότητα ἡ ψυχολογία ποὺ δημιουργεῖται στὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς. Σύμφωνα καὶ μὲ τὴν Κοινωνιολογία, ἀπόλυτη ἐξασφάλιση μόνο μὲ τὴν λογικὴ κατὰ τὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς δὲν ὑπάρχει 4. Γράφει ὁ μακαριστὸς Αρχιεπίσκοπος Αθηνῶν Χριστόδουλος: «Αφεῖστε καὶ στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ λίγη πρωτοβουλία. Μὴ θέλετε ὅλα νὰ τὰ προβλέψει ἡ σοφὴ κεφαλή σας. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ κατευθύνει σωστὰ τὰ βήματά σας, ὅταν τοῦ ἐμπιστεύεστε τὴ ζωή σας. Δὲν χρειάζονται δοκιμὲς καὶ παραδοκιμές, ποὺ ἐξευτελίζουν τὴν ἐρωτικὴ σχέση καὶ τὴν κατεβάζουν στὸ ἐπίπεδο τοῦ παζαριοῦ. Χρειάζεται ἀληθινὸς ἔρωτας καὶ ἀγάπη, ποὺ πάντα στέγει». Μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ὅλα ξεπερνιοῦνται καὶ ὅλα ἀντιμετωπίζον ται. 7

8 Οἱ ἐπιπτώσεις Νὰ δοῦμε τώρα τὶς συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις, ἀπ αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση». 1. Δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν συμβίωση! Αραγε αὐτὴ ἡ συμβίωση ὅποτε καταλήξει σὲ Γάμο, ἂν καταλήξει, τὸν κάνει εὐτυχέστερο; Ο ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης ἀπαντᾶ: «Οἱ ἐλεύθερες σχέσεις δὲν ἔχουν εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. Αντίθετα, τόσο ἀπ τὴν Αμερικὴ ὅσο καὶ ἀπ τὴν Σουηδία, ὅπου τὰ θέματα αὐτὰ ἀναλύονται, ὑπάρ χουν μαρτυρίες ὅτι ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συμπεριφορά, κάνουν λιγότερο ἐπιτυχεῖς καὶ ἱκα νο ποιητικοὺς γάμους ἀπὸ ἄτομα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιδίδονται». Ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall, ἀναγνωρισμένη αὐθεντία στὰ προβλήματα σεξουαλικῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀναφέρει στὸ βιβλίο της «Γιατὶ νὰ περιμένετε μέχρι τὸ γάμο» μελέτη τοῦ Αμερικανικοῦ Ινστιτούτου Οἰκογενειακῶν Σχέσεων, ποὺ καταλήγει: «Η προηγούμενη σεξουαλικὴ ἐμπειρία μιᾶς γυναίκας δὲν τὴ βοηθᾶ στὸ νὰ ἔχει καλὴ σεξουαλικὴ προσαρμογὴ στὸ γάμο». Βαθιὰ μελέτη τῶν ἔγγαμων ζευγαριῶν, ὅπως αὐτὴ τοῦ καθηγητῆ Lewis M. Terman τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Stanford, καταλήγει ὅτι: «Οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες ποὺ εἶχαν σχέσεις πρὸ τοῦ γάμου εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ εἶναι εὐτυχεῖς μετὰ τὸ γάμο τους». Στὸ σημεῖο αὐτὸ προσθέτει ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall: «Αντρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἦσαν ἐλεύθεροι στὶς σχέσεις τους πρὶν ἀπ τὸ γάμο, δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ ἀλλάξουν ὡς ἐκ θαύματος μετὰ τὸ γάμο». Ἐὰν σ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ὁδηγεῖ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» μετὰ τὸν Γάμο, γιατὶ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμβίωσης; Γράφει κοσμικὸ περιοδικό: «Η ἐλεύθερη συμβίωση κρατάει τοὺς συντρόφους σὲ κάποια εὐεργετικὴ ἀπόσταση ἀπ τὸν κόσμο τῶν πεθερικῶν καὶ τῶν μικρῶν, ποὺ περιδιαβαίνουν στὴ μείζονα οἰκογένεια. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ σώσει τὴ σχέση. Κατὰ κανόνα τὰ ζευγάρια ποὺ μένουν μαζὶ χωρὶς νὰ παντρευτοῦν, χωρίζουν εὐκολότερα ἀπ τοὺς παντρεμένους»! 2. Επέρχεται ψυχικὸ κενό! Η κατάσταση αὐτὴ δημιουργεῖ στὸ ζευγάρι ἐνοχές, καταθλιπτικὸ ἄγχος, ψυχικὴ κόπωση καὶ ἀτονία, μόνιμη θλίψη. Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Ο γάμος προσφέρει τὸ ἱκανο 8

9 ποιητικότερο συναισθηματικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν σεξουαλικὴ σχέση. Οἱ πρὸ τοῦ γάμου σχέσεις δημιουργοῦν αἰσθήματα ἐνοχῆς». Σὲ μεγάλη ἔρευνα ποὺ ἔγινε στὴν Ιταλία μὲ θέμα «Τὸ σὲξ καὶ οἱ νέοι», ὁ διαπρεπὴς εἰδικὸς Mario Vitali δήλωσε κατηγορηματικά: «Πολλὲς κοπέλες ταλαιπωροῦνται τόσο πολὺ ἀπ τὴν ἐλευθερία τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ὥστε φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ καταρρέουν συν αισθηματικά. Αλλες πάλι γίνονται πολὺ εὔκολες ἢ καταλήγουν νὰ ζοῦν κανονικὰ μ ἕναν ἄντρα σὰν νὰ ἦταν ζευγάρι, χωρὶς ὅμως σημαντικὴ ὁλοκλήρωση τῆς μητρότητας καὶ ἐκείνη τὴν συναισθηματικὴ ἀσφάλεια, ποὺ λαχταρᾶ ἡ βαθύτερη φύση τῆς γυναίκας. Τὰ κορίτσια ποὺ ἀπέρριψαν ὅλα τὰ ἠθικὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῶν προγαμιαίων σχέσεων, δὲν σκέφθηκαν ποτὲ ὅτι ἴσως ὑπάρχουν καὶ ψυχολογικὰ ἐπιχειρήματα πολὺ ἰσχυρότερα...». 3. Πλήττεται σαφῶς ὁ Γάμος καὶ ἡ Οἰκογένεια! Οπου εἶναι νόμιμη ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ἐκεῖ εἶναι σαφῶς μεγάλη καὶ ἡ κρίση τόσο τοῦ Γάμου ὅσο καὶ τῆς Οἰκογένειας γενικότερα. Γιὰ παράδειγμα, στὴν Γερμανία ποὺ ἀπ τὸ 1973 εἶναι νόμιμη ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ἰδιαίτερα στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία, οἱ Γάμοι συνεχῶς λιγοστεύουν γιατὶ ἐπιλέγεται ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση»! Ἐπὶ πλέον, στὴν Γερμανία τὸ 68% τῶν λεγόμενων «ἐλεύθερων ζευγαριῶν» δὲν ἔχουν παιδί! Στὴν δὲ Σουηδία τὸ 60% τῶν νέων ἡλικίας 20 ἕως 24 χρόνων ποὺ ζοῦν μαζί, δὲν εἶναι παντρεμένοι! Πέραν τοῦ ὅτι, ὅπως ἐκτενῶς γράφηκε στὸν τύπο, εἶναι θέμα χρόνου ἡ καθιέρωση αὐτῆς τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» νὰ καθιερωθεῖ καὶ στοὺς ὁμο φυλόφιλους καὶ στὴν υἱοθέτηση παιδιῶν ἐκ μέρους τους, πράγμα ποὺ οἱ ἴδιοι μανιωδῶς ἐπιδιώκουν. Τόσο πολύ, ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας ἐκεῖ ἀποβλέπει ἡ νομιμοποίηση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης», ἀφοῦ ἰσχύει στὴν Χώρα μας (καὶ παντοῦ!) ὁ πολιτικὸς γάμος γιὰ νὰ ἀντιμετω πίσει τὰ τυχὸν προβλήματα ἐκτὸς τοῦ θρησκευτικοῦ. 4. Καὶ περισσότερο ἡ γυναίκα! Σὲ μιὰ τέτοια σχέση, δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιβολία πὼς τὸ πιὸ εὐάλωτο μέρος, στὰ σίγουρα, εἶναι ἡ γυναίκα. Γι αὐτὸ καὶ οἱ γυναῖκες εἶν ἐκεῖνες ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα μὲ ἐπιμονή, ὁδηγοῦν τὴν σχέση στὸ νόμιμο Γάμο. 5. Γεννιοῦνται ἐξώγαμα παιδιά! Αργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔρθουν καὶ τὰ παιδιά. Πολὺ χαρακτηριστικότερο εἶναι τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας. Στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση» ἦταν ἄκρως διαδεδομένη. Αποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι σήμερα 6 στὰ 10 παιδιὰ 9

10 νὰ ἔχουν γεννηθεῖ ἐκτὸς Γάμου, ἐνῶ στὴν ἀντίστοιχη Δυτικὴ Γερμανία τὰ περισσότερα ζευγάρια ποὺ ἔχουν παιδιὰ εἶναι παντρεμένοι. Στὴν Σουηδία τὰ περισσότερα ἀπ τὰ μισὰ πρωτότοκα παιδιὰ σήμερα, προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρες μητέρες! Στὴν Γαλλία, ἀπὸ τότε ποὺ ἰσχύει ὁ σχετικὸς νόμος, τὰ παιδιὰ τῶν ἀνύπαντρων ζευγαριῶν ἔφθα σαν τὸ 50,5% τοῦ συνόλου τῶν παιδιῶν!! 5 Σὲ περίπτωση ἐγκυμοσύνης, δυὸ εἶναι οἱ λύσεις. Η ἔκτρωση ἢ ὁ ἐσπευσμένος Γάμος. Λέει ἕνας πατέρας ποὺ προχώρησε μετὰ ἀπ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση» ἀναγ καστικὰ στὸν Γάμο: «Οταν φτάσεις στὸ παιδί, τὸ πράγμα ἀλλάζει. Δὲν μπορεῖς, βλέπεις, νὰ τὸ ρωτήσεις ἂν θέλει οἱ γονεῖς του νὰ εἶναι παντρεμένοι ἢ ὄχι. Οταν γίνει ἕξι, ἑπτὰ χρονῶν, στὸ σχολεῖο θὰ τραυματιστεῖ ἀπὸ τ ἄλλα παιδιὰ ποὺ θὰ ἔχουν παντρεμένους γονεῖς. Οὔτε σ αὐτὴ τὴν ἡλικία εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβει τὴ δική σου ἐπιλογή. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φέρεις στὸν κόσμο ἕνα παιδὶ ποὺ θὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μ αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει ἡ κοινωνία καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχεις ἐπιλέξει ἐσύ, ὁ γονιός του. Καὶ δὲν εἶναι μόνο τὸ σχολεῖο. Εἶναι οἱ κοινωνικὲς δομὲς ποὺ δὲν σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν». Καὶ ἀκόμη... Γιὰ τὴν Εκκλησία μας, κάθε σχέση πρὶν ἀπ τὸν Γάμο εἶναι πορνεία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γάμου κάθε τέτοια σχέση ἔξω ἀπ αὐ τόν, εἶναι μοιχεία. Καὶ ὅταν λέμε Εκκλησία, δὲν ἐννοοῦμε βέβαια τὸν Κλῆρο. Αναφερόμαστε πρῶτα στὴν ὅλη τοποθέτηση ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς στὸ πρόβλημα καὶ ὕστερα οἱ Απόστολοί Του καὶ οἱ Πατέρες. Τόσο ἡ πορνεία ὅσο καὶ ἡ μοιχεία εἶναι ἁμαρτίες μεγάλες (τὸ ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει αὐτὸ πολλὲς φορὲς σὲ προηγούμενα θέματά μας). Γι αὐτὸ καὶ σὲ περίπτωση ποὺ ἀδιαφορώντας προχωροῦμε, ὑπάρχουν πλῆθος οἱ ἐπιπτώσεις στὸ σῶμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ εἶναι μας, ἐκτὸς ἀπ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἐξέλιξη, τὴν πορεία καὶ τὴν διάρθρωση τῆς κοινωνίας. Γράφει ὁ Νικ. Μπουγάτσος: «Στὸ πρόβλημα πορνεία παίζει ὁ διάβολος τὰ μυστικά του χαρτιὰ καὶ ὅλους μᾶς κατευθύνει πρὸς τά κεῖ -συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα. Η χρήση τοῦ σὲξ στὸν εὐλογημένο γάμο ἢ στὴν πορνεία, φαινομενικὰ εἶναι ἡ ἴδια. Πραγματικὰ ὅμως διαφέρει πάρα πολύ. Βιολογικὰ (ὑλικὰ) φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ἴδια πράξη, μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Αλλὰ ἐδῶ εἶναι τὸ μυστικό: Δὲν εἶναι καθόλου ἡ ἴδια πράξη -εἶναι σχεδὸν ἀντίθετη ψυχολογικά. Απὸ δῶ ξεκινάει τὸ κακό. Ενῶ ἱκανοποιεῖται τὸ ΣΩΜΑ, δὲν ἱκανοποιεῖται ἡ 10

11 ΨΥΧΗ. Δημιουργεῖται μιὰ διάσπαση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ὅπως εἴπαμε μιὰ ψυχοσωματικὴ ἑνότητα. Η εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπ τὸ ζῶο. Καὶ ἔτσι παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι θεωρητικὰ αἵρεση, πρακτικὰ δὲ ἁμαρτία». Συμπέρασμα Ποῦ καταλήγουμε τελικά; Πὼς στὰ σίγουρα ὑπάρχουν κάποιες ἀξί ες, ἀπ τὸν Θεὸ δοσμένες, ποὺ εἶναι ἀναλλοίωτες, ἀκατάλυτες καὶ αἰώνιες. Κάθε παρέκκλιση ἀπ αὐτές, ποὺ εἶναι ἀσφαλῶς ἁμαρτία, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει συνέπειες. Στὶς ἀξίες αὐτὲς περιλαμβάνονται ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἁγνότητα, ὁ Γάμος, ἡ Οἰκογένεια. Οσο καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἔννοιες, τοὺς νόμους καὶ τὶς θεωρίες, αὐτὲς θὰ παραμένουν πάντοτε ἀξίες. Καὶ θὰ ἐκτίθενται μόνο ὅσοι ἀπὸ μᾶς (κάποτε καὶ ἐπιδεικτικά!) τὶς ἀγνοοῦν... Καὶ κάτι ἀκόμη. Απὸ μᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως περιθωριοποιήσαμε κυριολεκτικὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ λαοῦ μας. Οἱ ἑκάστοτε ψηφιζόμενοι νόμοι μπορεῖ νὰ διευκολύνουν τὰ πράγματα πρὸς τὴν διάλυση, τὴν ἀσυδοσία καὶ τὴν διαφθορὰ (ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, βλέπετε...), ἐμεῖς ὅμως δὲν θὰ ἀφεθοῦμε σ αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς δὲν θ ἀκολουθήσουμε τοὺς δρόμους ποὺ μᾶς δείχνουν! (*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», ἀριθ. 280/Ἰανουάριος 2009, σελ καὶ 281/Φεβρουάριος 2009, σελ Βλέπ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 30/9/ Αρχικὰ ἡ πρόταση ἔγινε τὸ 2005 ἀπ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνο, ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε ἀπ τὴν ἴδια Κυβέρνηση ποὺ στὴν συνέχεια τὴν καθιέρωσε διὰ νόμου! 3. Βλ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/ Βλ. Ν. Μπουγάτσου, «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ». 5. Βλέπ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα Μέρος Β Στὴν Ἐποχὴ τῶν Ψευδοθεραπειῶν: «Θεραπεία Ἀγγέλων»* Ελένης Ανδρουλάκη 1. Προλογίζοντας Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα ἀποκαλυπτικό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1948 1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μὲ τὴ γλυκιὰν αὐγούλα χαρούμενο ξυπνῶ καὶ στέλνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

-Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων

-Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων -Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων 123 2014 Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη Ἢ ἀλλιῶς, τί θὰ μποροῦσε νὰ πιστεύει κάποιος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ!

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! Ὁ γνωστός γάλλος φιλόσοφος Γεώργιος Στάϊνερ (Steiner) παρατηρεῖ: -Τό πρόβλημα πού διαπιστώνεται σέ πολλούς διανοούμενους εἶναι οἱ ἐξαιρετικά ἀνησυχητικές συμμαχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα