Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*"

Transcript

1 «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία; Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* Κάποιοι νέοι καὶ νέες, ἀποφασίζουν νὰ συμβιώσουν. Νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα τὶς σχέσεις τους, τὸν δεσμό τους, ζῶντας μαζὶ στὸ ἴδιο σπίτι. Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν σχέσεων, ἄλλοι τ ὀνομάζουν «γάμο χωρὶς... στεφάνι», ἄλλοι «ἐλεύθερες σχέσεις» καὶ ἄλλοι «ἐλεύθερη συμβίωση». Καὶ τώρα (2008) ἦρθε καὶ ἡ σχετικὴ νομοθεσία νὰ ἐπιβραβεύσει αὐτὴ τὴν ἐπιλογή τους καὶ νὰ τὴν φέρει λίγο ὡς πολύ, στὰ ἐπίπεδα τοῦ Γάμου! Αντὶ αὐτοὶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸν Γάμο, ὁδηγεῖται ἡ νομοθεσία στὶς ἐκτὸς Γάμου ἐπιλογές τους! Τὶ... πρόοδος! Αντὶ τὸ πλοῖο νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ὑποδείξεις τῆς πυξίδας, ἀκολουθεῖ ἡ πυξίδα τὶς ὑποδείξεις τοῦ πλοίου καὶ οὐσιαστικὰ τῶν κυμάτων! Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση, πῶς ἐξελίχθηκε, ποιά ἔκταση ὡς θεσμὸς(;) παρουσιάζει, ποῦ ἀποβλέπει, γιατί τὴν προτιμοῦν τὰ νέα ζευγάρια, τί λένε οἱ στατιστικές, ποῦ ὁδηγεῖ καὶ τί μπορεῖ νὰ δημιουργήσει; Καὶ τελικά, λύνει ἢ περιπλέκει τὸ πρόβλημα; Ποιά εἶναι ἡ σωστὴ διέξοδος; Αὐτὸ λέμε νὰ δοῦμε... Τί ἀκριβῶς εἶναι; Η «ἐλεύθερη συμβίωση» εἶναι γάμος «μὲ τὰ ὅλα του», ποὺ δὲν θέλει νὰ τὸ παραδεχθεῖ! Τὸ ζευγάρι ζεῖ μαζί, μένει στὸ ἴδιο σπίτι, ἔχει ὁλοκληρωμένες σχέσεις καὶ τὰ πάντα κοινά. Λένε πὼς μπορεῖ νὰ διαρκέσει ὅσο ἕνας Γάμος. Τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς μάλιστα, καταλήγει σ αὐτόν. Απλῶς τὸ ζευγάρι ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ χωρίσει ὅποτε θέλει, νὰ μὴν κάνει παιδιὰ καὶ νὰ μὴν ἔρχεται σ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς (εἶναι πολλοὶ ποὺ αὐτὸ τὸ θεωροῦν προτέρημα). Οἱ κοινωνιολόγοι ἀναρωτιοῦνται: «Τί ἄραγε ἀντιπροσωπεύει τὸ ζευγάρι ποὺ ζεῖ μαζί, χωρὶς νὰ νομιμοποιήσει τὴ σχέση του; Ελευθερία, 1

2 πειραματισμό, ἀναζήτηση μιᾶς αὐθεντικῆς σχέσης, δοκιμὴ τῆς ἀντοχῆς του, ἀμφισβήτηση τοῦ κατεστημένου τρόπου ζωῆς ἢ συμμετοχὴ σ ἕναν ἀντι-πολιτισμό»; Πῶς προῆλθε; Στὴν δεκαετία τοῦ 60 ξέσπασε μιὰ καλὰ πλασαρισμένη ἐπανάσταση, ἡ λεγόμενη «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση». Ενα κίνημα -λίβας κατὰ τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ἁγνότητας, τοῦ Γάμου, τῆς Οἰκογένειας. Στόχος της; Η ἰσοπέδωση τῶν πάντων. Ολων τῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἀνώτερων ἐπιδιώξεων ποὺ ἐκπροσωποῦν. Διακήρυξε καὶ ἐφάρμοσε στὴν πράξη τὴν πλήρη ἐλευθερία (= ἀσυδοσία) παντοῦ καὶ σὲ ὅλα. Εγραψε τὸ «σὲξ» μὲ «Σ» κεφαλαῖο καὶ τοποθέτησε αὐτὸ πάνω ἀπ ὅλα. Ανοιξε ἔτσι τὶς πόρτες σὲ κάθε λογῆς «ἀπόλαυση», ὡς καὶ τὴν πλέον ἀφύσικη! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς ἐφήμερες σχέσεις. Τὶς σχέ σεις ποὺ δημιουργοῦνταν πρόσκαιρα, τυχαῖα, περιπτωσιακά, ἐπιπόλαια, μὲ στόχο τὴν σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση μόνο. Η κατάσταση αὐτὴ πλήθυνε ἀσφαλῶς τὰ τραγικὰ ἀδιέξοδα, τόσο στὰ ἄτομα ὅσο καὶ στὴν κοινωνία. Ὁπότε, τὰ ἄτομα αὐτὰ ζητοῦσαν πλέον κάτι περισσότερο. Εναν μόνιμο σύντροφο ποὺ θὰ βρίσκεται πάντα κοντά τους, ποὺ θὰ ἀντιλαμβάνεται, θὰ ἐνδιαφέρεται καὶ θὰ πονᾶ γι αὐτούς, ἕτοιμος νὰ τοὺς συμπαρασταθεῖ καὶ νὰ τοὺς στηρίξει στὴν ζωή. Λένε συγκεκριμένα: «Θά θελα νὰ εἶχα μιὰ κοπέλα ποὺ θὰ αἰσθάνομαι μαζί της διαφορετικὰ ἀπ ὁποιαδήποτε ἄλλη, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ γιὰ μένα. Τὸ ἂν θὰ εἶναι ἢ ὄχι γυναίκα μου, δὲν μὲ ἀπασχολεῖ». Εἶναι φανερὸ πλέον, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, οὐσιαστικὰ οἱ νέοι, πληγωμένοι ἀπ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ ὁδηγήθηκαν ἀπ αὐτὴν τὴν ἀσυδοσία τοῦ σέξ, ἄρχισαν νὰ λογικεύονται. Ομως δὲν προχώρησαν στὴν σωστὴ δι έξ οδο καὶ λύση, ἀλλὰ σ ἕνα ὑποκατάστατο, ὁπωσδήποτε κατώτερο, ὅπως θὰ δοῦμε. Τὶς ἐφήμερες σχέσεις, τὶς ἀντικατέστησαν μὲ τοὺς μόνιμους δεσμούς! Ἀπὸ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ μεγάλης κυκλοφορίας ἑλληνικὸ περιοδικὸ σ ὁλόκληρη τὴν Χώρα μεταξὺ νέων (610 κορίτσια καὶ 432 ἀγόρια) ἡλικίας χρόνων, προκύπτει πὼς τὸ 74% τῶν κοριτσιῶν καὶ τὸ 60% τῶν ἀγοριῶν προτιμοῦν νὰ ἔχουν μιὰ ἀποκλειστικὴ σχέση. Ναί, σήμερα αὐτὴ ἡ «σεξουαλικὴ ἐπανάσταση» ἔχει ξεφτίσει στὰ μάτια τῆς νεολαίας. Πέθανε! Δυστυχῶς ὅμως, μέσα ἀπ τὴν διαφθορὰ καὶ τὰ συντρίμμια ποὺ δημιούργησε, δὲν ὁδήγησε ὅλους τοὺς νέους καὶ 2

3 τὴν κοινωνία, ἐκεῖ ἀπ ὅπου ἄρχισε. Δηλαδὴ στὴν ἁγνότητα καὶ τὴν ἐγκράτεια ὡς τὸ Γάμο, τὴν συζυγικὴ πίστη, τὴν ἀνάδειξη τῶν θεσμῶν τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογένειας. Η καλύτερα, δὲν τὰ ὁδήγησε στὸν βαθμὸ ποὺ προηγουμένως αὐτὰ ἦταν. Ἔτσι, οἱ νέοι σήμερα δὲν ζοῦν μὲ ἐφήμερες σχέσεις, ἀλλ οὔτε καὶ εἶναι ἐγκρατεῖς. Απλῶς ἔχουν μόνιμους καὶ σταθεροὺς δεσμούς, ποὺ ὅταν διαλυθοῦν (δὲν γίνεται βέβαια πάντα αὐτό), τοὺς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλους, τὸ ἴδιο μόνιμους! Αὐτὸ τελικὰ συμβαίνει καὶ στὸν Γάμο. Πολλοὶ δὲν προχωροῦν ὅπως εἶναι φυσικὸ σ αὐτόν, ἀλλὰ μὲ διάφορες ψευδαισθήσεις καὶ ψευτο-επιχειρήματα ζοῦν σὰν παντρεμένοι. Απλῶς ἀφήνουν τὴν πόρτα ἀνοιχτὴ γιά... ὅ,τι ἤθελε προκύψει! Η ἔκταση τοῦ φαινομένου Εχει πολλὴ σημασία νὰ δοῦμε τώρα, τὶς διαστάσεις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, τόσο στὴν Χώρα μας ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Καὶ ἀκόμη. Τί πιστεύει ἡ νέα γενιὰ τόσο γι αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ὅσο καὶ γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Γάμου. Λοιπόν, σύμφωνα μὲ μιὰ ἔρευνα τοῦ «Νουβὲλ Ομπσερβατέρ», οἱ Γάλλοι τάχθηκαν 74% ὑπὲρ τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης». Στὴν Αγγλία, τὸ 50% τὴν ἀνέχεται, ἀλλ ἔχει ἐπιφυλάξεις στὸ ζήτημα τῶν ἐξώγαμων παιδιῶν. Ὡστόσο, νομικὰ τὴν ἐξώγαμη συμβίωση ἔχουν ἀναγνωρίσει μόνον ὀκτὼ Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες (Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Γερμανία, Δανία, Βρετανία καὶ Νορβηγία) 1. Σ αὐτὲς ἦρθε δυστυχῶς νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ Χώρα μας 2, παρ ὅλο πού: Τὸ νέο Οἰκογενειακὸ Δίκαιο ποὺ ἰσχύει σήμερα, προνοεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρους γονεῖς, καὶ προσφέρει μιὰ πρώτη ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» τῶν ζευγαριῶν. Δυὸ νόμοι (τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς προστασίας ἀπ τὴν ἐνδο-οικογενειακὴ βία), ἀναγνωρίζουν ἴδια ἀποτελέ σματα καὶ στὴν ἐκτὸς γάμου συμβίωση. Ισχυε ἡ ἀπόφαση τοῦ Αρείου Πάγου (1735/2006), ποὺ ἔθετε φραγμὸ στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐξώγαμων συμβιώσεων! Καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» στὴν Χώρα μας δὲν εἶναι διαδεδομένη, ἑπομένως καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι λύνει ἡ νομιμοποίησή της, ἀφοῦ μὲ στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς Υπηρεσίας (Eurostat) τὸ ποσοστὸ τῶν ἐκτὸς Γάμου γεννηθέντων παιδιῶν εἶναι μόλις 5% καὶ μάλιστα τὸ χαμηλότερο τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε.!!! 3 * * * 3

4 Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Χώρα μας σὲ τόσο σημαντικὰ θέματα (Μήπως μᾶς τὰ ἐπιβάλλουν; Καὶ γιατί τόσο πολὺ σὲ μᾶς;). Στὴν Αμερικὴ τὸ φαινόμενο ἔχει γίνει τόσο κοινό, ποὺ τὸ Υπουργεῖο Οἰκισμοῦ καὶ Περιφερειακῆς Ανάπτυξης, μετέβαλε τοὺς κανονισμούς του καὶ χορηγεῖ κατοικίες σὲ ἀνύπαντρα ζευγάρια, ἐνῶ παράλληλα προβάλλει ὡς νέο ἐπάγγελμα αὐτὸ τοῦ «συμβούλου ζευγαριῶν». Ὡστόσο, τὸ περιοδικὸ «ΕΙΝΑΙ», σὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο του μὲ τὸν τίτλο «ΑΝΤΙΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗ, ΖΗΤΩ Ο ΓΑΜΟΣ», μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε: «Ο γάμος ξαναμπαίνει στὴ ζωή μας. Υπάρχει μεγάλη τάση ἐπιστροφῆς στὸ θεσμό, παγκοσμίως. Η συμβίωση δὲν προτιμᾶται πλέον ὡς μόνιμη λύση καὶ ἀναζητεῖται ἡ κοινωνικὴ ἀλλὰ καὶ συναισθηματικὴ κατοχύρωση καὶ μάλιστα μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Εκκλησίας καὶ ὄχι τοῦ δημάρχου. Η ἐλεύθερη συμβίωση εἶναι πιὰ ντεμοντέ! Οἱ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν καθόλου συντηρητικὴ Γαλλία, οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν πιά, ἀντὶ νὰ ζοῦνε ἁπλῶς μαζί, νὰ παντρεύονται»! Ἐπιστροφὴ στὸν Γάμο λοιπὸν τώρα στὴν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰώνα. Πάντως, αὐτὸς ποὺ προηγήθηκε τοῦ φαινομένου αὐτοῦ εἶναι ὁ Αμερικανὸς Lindsey, δικαστὴς ἑνὸς δικαστηρίου ἀνηλίκων, ὅπου στὸ βιβλίο του «Η ἐπανάσταση τῆς σύγχρονης νεότητας», ποὺ ἐκδόθηκε γύρω στὸ 1920, ἐπικροτοῦσε αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση»! Τώρα πιὰ νομιμοποιήθηκε καὶ στὴν Χώρα μας! Ως τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80, ἕνας Γάμος ὑπῆρχε στὴν Χώρα μας, ὁ θρησκευτικός. Στὴν συνέχεια ἀκολούθησε ὁ πολιτικός, ποὺ γίνεται πλέον στὸ Δημαρχεῖο. Ἀπ τὸ 2008, ἰσχύει πλέον καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ὡς γάμος μετὰ ἀπὸ ἐγγραφὴ συμβολαιογραφικοῦ τύπου δήλωσής του στὸ Ληξιαρχεῖο, γι αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖται «συμβολαιογραφικός»!!! Σταματᾶ ποτὲ ἡ... πρόοδος; Ὁ... γάμος αὐτός, λύνεται -λέει- αὐτοδίκαια, ἂν ὁ ἕνας ἀπ τοὺς δύο παντρευτεῖ μὲ τρίτο πρόσωπο ἢ ἂν δηλώσει μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀκυρωθεῖ, μὲ ποιά προϋπόθεση; Οτι ἡ δήλωση θὰ... κοινοποιηθεῖ μὲ δικαστικὸ ἐπιμελητὴ καὶ στὸ ἄλλο μέρος. Τόσο αὐτόματα καὶ... μοντέρνα πράγματα! 4

5 Γιατί τὴν προτιμοῦν; Τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων «συμβιοῦν ἐλεύθερα» καὶ ὅσων ἄλλων ἐπικροτοῦν αὐτὴ τὴν λύση, εἶναι αὐτὰ περίπου: Θέλουν νὰ ζήσουν ἐλεύθερα, χωρὶς τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου! Θεωροῦν ἀπαραίτητο νὰ δοκιμάσουν τί ἀκριβῶς σημαίνει κοινὴ ζωὴ καὶ ἀνάλογα νὰ προχωρήσουν! Πιστεύουν ὅτι ἔτσι ἀντιδροῦν στὸ κατεστημένο καὶ τὴν κοινωνία! Δὲν προχωροῦν ἀπὸ φόβο γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὴν μονιμότητα τοῦ Γάμου! Τὰ σπουδαιότερα ἀπ αὐτὰ εἶναι τὰ δυὸ πρῶτα, ποὺ γιὰ λόγους συντομίας θὰ ἐξετάσουμε μόνο. Πόσο ἐλεύθερη εἶναι αὐτὴ ἡ συμβίωση; «Οἱ νέοι ποὺ συμβιοῦν σήμερα δὲν ἀμφισβητοῦν τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου, ἀλλ ἀπορρίπτουν τὰ δεσμά του...», λένε οἱ εἰδικοί. Αραγε μὲ τὴν ἐπιλογὴ αὐτή, πραγματικὰ ἀποφεύγουν τὰ δεσμά; Οπωσδήποτε ὄχι! Καὶ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά τους. Πρῶτα-πρῶτα, γιατί ἕνα ζευγάρι προχωρεῖ στὴν συμβίωση καὶ ἀπο φασίζει νὰ ζήσει μαζί; Ασφαλῶς ἀπὸ ἀγάπη, ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται. Λοιπόν, ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται καὶ ἡ ἀπάντηση. Η ἀγάπη δὲν σημαίνει θυσία; Εκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο, δὲν κάνει τὰ πάντα, δὲν προσφέρεται γι αὐτὸν καὶ γιὰ τὴν προκοπή του; Καὶ ὕστερα δὲν ἑνώνεται, δὲν ταυτίζεται μαζί του, δὲν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ λέμε «νὰ ζήσει χωρὶς αὐτὸν δὲν μπορεῖ»; Αρα ἡ ἀγάπη δὲν ὁδηγεῖ τελικὰ στὴν δέσμευση; Λέει ὁ ψυχολόγος Εριχ Φρόμ: «Στὴν ἀγάπη συμβαίνει τοῦτο τὸ παράδοξο: Οἱ δυὸ γίνονται ἕνας καὶ ὡστόσο παραμένουν δυό». Λοιπόν, ἀφοῦ οἱ δυὸ γίνονται ἕνας, πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐλεύθεροι; Γι αὐτὸ καὶ οἱ γονεῖς καὶ οἱ φίλοι αὐτῶν τῶν ζευγαριῶν τοὺς λένε πολὺ σωστά: «Αφοῦ ἀγαπιέστε, γιατὶ δὲν παντρεύεστε;». Μιὰ 19χρονη παρατηρεῖ ἐπίσης πολὺ σωστά: «Στὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης, λὲς ἐντάξει ἐλεύθεροι, ὁ καθένας τὴ ζωή του. Μετά, ὅταν ἔρθουν τὰ αἰσθήματα, ζητᾶς ἀποκλειστικότητα». Αλλ αὐτὴ ἡ ἀποκλειστικότητα, δὲν σημαίνει καὶ δέσμευση; Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Η ἰδέα τῆς μὴ δέσμευσης εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν πραγματικὴ ἀγάπη. Θὰ ἔπρεπε ν ἀποκρούεται ἀπ τοὺς ἐρωτευμένους, ὡς προσβολή»! Ὁ Σαίξπηρ εἶχε πεῖ: «Δὲν εἶναι ἔρωτας ὁ ἔρωτας ποὺ ἀλλάζει... Οχι. Ο ἔρωτας εἶναι ἕνας φάρος μὲ γερὰ θεμέλια, ποὺ κοιτάζει τὶς τρικυμίες, χωρὶς νὰ κλονιστεῖ. Εἶναι τὸ ἀστέρι κάθε βάρκας ποὺ πλανιέται... Ο ἔρωτας δὲν 5

6 ἀλλάζει μὲ τὶς ὧρες καὶ τὶς βάρδιες, μὰ παραμένει σταθερὸς μέχρι τὸ τέλος». Ἡ γνωστὴ ἠθοποιὸς Νόνικα Γαληνέα, ἀπ τὴν ἰδική της ἐμπειρία, ἔχει πεῖ: «Αν δὲν εἶσαι παντρεμένος, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶσαι δεσμευμένος. Γιατὶ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ μορφὴ γάμου. Εχεις τουλάχιστον τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἂν θέλεις αὔριο τὸ πρωῒ νὰ φύγεις, φεύγεις. Καὶ ἴσως, τελικά, αὐτὸ νὰ εἶναι μιὰ ἀκόμη μεγαλύτερη ἠθικὴ δέσμευση. Επειδὴ μπορεῖς νὰ φύγεις, φεύγεις ἀκόμη πιὸ δύσκολα...». Ὁ γιατρὸς Francois Goust ἀναφέρει: «Ν ἀγαπᾶς, σημαίνει νὰ ἑνώνεσαι. Η ἀγάπη δημιουργεῖ ἐξάρτηση ἀνάμεσα σὲ δυὸ ὑπάρξεις. Δημιουργεῖ ἕνα σύνδεσμο». Ἀλλά, τὸ ν ἀγαπᾶς ἄραγε σημαίνει πράγματι σκλαβιὰ καὶ ἀνελευθερία; Τονίζει πάλι ὁ ἴδιος: «Η ἀγάπη εἶναι ἀληθινὴ ἐλευθερία. Διαφορετικὰ ἔχουμε μιὰ σκλαβιὰ τῆς πιὸ βαριᾶς μορφῆς. Εἶναι ἡ σκλαβιὰ ποὺ προέρχεται ἀπ τὰ πάθη μας. Εκεῖνος ποὺ εἶναι φυλακισμένος μέσα στὸ ἐγώ του, ποὺ εἶναι ἀνίκανος νὰ βγεῖ ἀπ τὸν ἑαυτό του, αὐτὸς δὲν εἶν ἐλεύθερος. Ο ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἀποδεσμεύεται σιγὰ-σιγὰ ἀπ τὴ δουλεία καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ χαρακτήρα του, ἀπ τὸν ἐγωισμό του». Γι αὐτὸ καὶ ὁ Εριχ Φρὸμ γράφει: «Η ἀγάπη εἶναι παιδὶ τῆς ἐλευθερίας, ποτὲ τῆς κυριαρχίας». * * * Λοιπόν, ποιά «ἐλεύθερη συμβίωση;» Καὶ μὴν ποῦμε πὼς ἐπειδὴ ἀγαπιοῦνται εἶναι ἐλεύθεροι, γιατὶ τότε θὰ σᾶς πῶ: Γιατί δὲν παντρεύονται, ἀφοῦ ὁ Γάμος τελικὰ εἶναι ἐλευθερία; «Δοκιμάστε πρὶν... ἀγοράσετε»! Η ἄλλη κατηγορία τῶν νέων ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν λεγόμενη πλέον «ἐλεύθερη συμβίωση», ἔχουν τοῦτο τὸ σύνθημα: «Δοκιμάστε πρὶν ἀγοράσετε»! Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ φαίνεται λογικό. Τί ἀγοράζει κανεὶς χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει δοκιμάσει ἢ τουλάχιστον νὰ μὴν ἔχει τὴν ἐπιθυμία νὰ δοκιμάσει; Ὁπότε, στὴν περίπτωσή μας λένε: «Πῶς νὰ παντρευτῶ μιὰ κοπέλα, χωρὶς προηγουμένως νὰ τὴν... δοκιμάσω; Καὶ ἂν δὲν μοῦ κάνει, τί γίνεται; Θὰ τὴν φορτωθῶ γιὰ μιὰν ὁλόκληρη ζωή;». Τί βλέπουμε λοιπόν; Πὼς ἡ προσωπικότητα, ἡ ἀξία καὶ ἡ τιμὴ ἄλλου, γίνονται... ἐμπόρευμα! Η ὅλη κατάσταση θυμίζει παζάρι. Τὴν «λαϊκὴ» τῆς γειτονιᾶς! 6

7 Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἴχνος πραγματικῆς ἀγάπης. Επικρατεῖ ὁ ἀτομισμός, ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαρέσκεια, ἡ φιληδονία! Τὸ ἄτομο ζητᾶ τὴν ἰδική του καὶ μόνο εὐχαρίστηση, χωρὶς καμμιὰ δέσμευση καὶ εὐθύνη. Ὡστόσο, ἡ Εκκλησία θέτει σὰν μιὰ ἀπ τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τοῦ Γάμου τὸν ἀρραβώνα, ποὺ διαρκεῖ ἕνα λογικὸ διάστημα καὶ ἡ γνωριμία φθάνει ὡς ἐκεῖ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θίξει τὴν προσωπικότητα, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἄλλου. Λοιπόν, ἂν ἔτσι μ αὐτὸ τὸ πρόσχημα, τὴν κάθε κοπέλα δοκίμαζε τὸ κάθε ἀγόρι καὶ αὐτὸ ἐπαναλαμβανόταν συνέχεια, μέχρι ποὺ νὰ βρισκόταν -ἂν βρισκόταν- ὁ κατάλληλος γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει καὶ τὴν παντρευτεῖ, φαντάζεστε ποῦ θὰ ὁδηγοῦνταν οἱ νέοι καὶ ἡ κοινωνία; Καὶ ποιός θὰ ἐπέτρεπε αὐτὸ στὴν κόρη του ἢ στὴν ἀδελφή του; Ναί, ὑπάρχουν καὶ πράγματα ποὺ ἀγοράζουμε καὶ μάλιστα τὸ ἴδιο μόνιμα (π.χ. ἕνα σπίτι), ποὺ προηγουμένως δὲν τὰ δοκιμάζουμε. Τ ἀγοράζουμε βασιζόμενοι σὲ κάποια πληροφοριακὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα. Γιατί αὐτὸ νὰ μὴν συμβαίνει καὶ ἐδῶ; Παρ ὅλα αὐτά, ἂς ὑποθέσουμε πὼς συμφωνοῦμε μ αὐτὴ τὴν ἰδέα τῆς δοκιμῆς. Ε, λοιπόν, ἀκόμη καὶ τότε ἀπόλυτη ἐξασφάλιση δὲν ὑπάρχει. Καὶ νὰ γιατί: Η συναίσθηση ὅτι εἶναι δοκιμὴ δημιουργεῖ πάντοτε μιὰ μικρὴ ἢ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα ἢ καὶ ἐπίδειξη. Ο χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου ἔχει μικρὴ ἢ μεγάλη ἐξέλιξη. Ετσι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια. Εἰδικὰ γιὰ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἱκανότητες, σίγουρα δυσκολεύει τὴν φυσικότητα ἡ ψυχολογία ποὺ δημιουργεῖται στὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς. Σύμφωνα καὶ μὲ τὴν Κοινωνιολογία, ἀπόλυτη ἐξασφάλιση μόνο μὲ τὴν λογικὴ κατὰ τὸ διάστημα τῆς δοκιμῆς δὲν ὑπάρχει 4. Γράφει ὁ μακαριστὸς Αρχιεπίσκοπος Αθηνῶν Χριστόδουλος: «Αφεῖστε καὶ στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ λίγη πρωτοβουλία. Μὴ θέλετε ὅλα νὰ τὰ προβλέψει ἡ σοφὴ κεφαλή σας. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ κατευθύνει σωστὰ τὰ βήματά σας, ὅταν τοῦ ἐμπιστεύεστε τὴ ζωή σας. Δὲν χρειάζονται δοκιμὲς καὶ παραδοκιμές, ποὺ ἐξευτελίζουν τὴν ἐρωτικὴ σχέση καὶ τὴν κατεβάζουν στὸ ἐπίπεδο τοῦ παζαριοῦ. Χρειάζεται ἀληθινὸς ἔρωτας καὶ ἀγάπη, ποὺ πάντα στέγει». Μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ὅλα ξεπερνιοῦνται καὶ ὅλα ἀντιμετωπίζον ται. 7

8 Οἱ ἐπιπτώσεις Νὰ δοῦμε τώρα τὶς συγκεκριμένες ἐπιπτώσεις, ἀπ αὐτὴ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση». 1. Δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν συμβίωση! Αραγε αὐτὴ ἡ συμβίωση ὅποτε καταλήξει σὲ Γάμο, ἂν καταλήξει, τὸν κάνει εὐτυχέστερο; Ο ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης ἀπαντᾶ: «Οἱ ἐλεύθερες σχέσεις δὲν ἔχουν εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. Αντίθετα, τόσο ἀπ τὴν Αμερικὴ ὅσο καὶ ἀπ τὴν Σουηδία, ὅπου τὰ θέματα αὐτὰ ἀναλύονται, ὑπάρ χουν μαρτυρίες ὅτι ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται σ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συμπεριφορά, κάνουν λιγότερο ἐπιτυχεῖς καὶ ἱκα νο ποιητικοὺς γάμους ἀπὸ ἄτομα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιδίδονται». Ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall, ἀναγνωρισμένη αὐθεντία στὰ προβλήματα σεξουαλικῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀναφέρει στὸ βιβλίο της «Γιατὶ νὰ περιμένετε μέχρι τὸ γάμο» μελέτη τοῦ Αμερικανικοῦ Ινστιτούτου Οἰκογενειακῶν Σχέσεων, ποὺ καταλήγει: «Η προηγούμενη σεξουαλικὴ ἐμπειρία μιᾶς γυναίκας δὲν τὴ βοηθᾶ στὸ νὰ ἔχει καλὴ σεξουαλικὴ προσαρμογὴ στὸ γάμο». Βαθιὰ μελέτη τῶν ἔγγαμων ζευγαριῶν, ὅπως αὐτὴ τοῦ καθηγητῆ Lewis M. Terman τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Stanford, καταλήγει ὅτι: «Οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες ποὺ εἶχαν σχέσεις πρὸ τοῦ γάμου εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ εἶναι εὐτυχεῖς μετὰ τὸ γάμο τους». Στὸ σημεῖο αὐτὸ προσθέτει ἡ γιατρὸς Evelyn Duvall: «Αντρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἦσαν ἐλεύθεροι στὶς σχέσεις τους πρὶν ἀπ τὸ γάμο, δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ ἀλλάξουν ὡς ἐκ θαύματος μετὰ τὸ γάμο». Ἐὰν σ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ὁδηγεῖ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» μετὰ τὸν Γάμο, γιατὶ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμβίωσης; Γράφει κοσμικὸ περιοδικό: «Η ἐλεύθερη συμβίωση κρατάει τοὺς συντρόφους σὲ κάποια εὐεργετικὴ ἀπόσταση ἀπ τὸν κόσμο τῶν πεθερικῶν καὶ τῶν μικρῶν, ποὺ περιδιαβαίνουν στὴ μείζονα οἰκογένεια. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ σώσει τὴ σχέση. Κατὰ κανόνα τὰ ζευγάρια ποὺ μένουν μαζὶ χωρὶς νὰ παντρευτοῦν, χωρίζουν εὐκολότερα ἀπ τοὺς παντρεμένους»! 2. Επέρχεται ψυχικὸ κενό! Η κατάσταση αὐτὴ δημιουργεῖ στὸ ζευγάρι ἐνοχές, καταθλιπτικὸ ἄγχος, ψυχικὴ κόπωση καὶ ἀτονία, μόνιμη θλίψη. Γράφει ὁ ψυχίατρος Αρ. Ασπιώτης: «Ο γάμος προσφέρει τὸ ἱκανο 8

9 ποιητικότερο συναισθηματικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν σεξουαλικὴ σχέση. Οἱ πρὸ τοῦ γάμου σχέσεις δημιουργοῦν αἰσθήματα ἐνοχῆς». Σὲ μεγάλη ἔρευνα ποὺ ἔγινε στὴν Ιταλία μὲ θέμα «Τὸ σὲξ καὶ οἱ νέοι», ὁ διαπρεπὴς εἰδικὸς Mario Vitali δήλωσε κατηγορηματικά: «Πολλὲς κοπέλες ταλαιπωροῦνται τόσο πολὺ ἀπ τὴν ἐλευθερία τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ὥστε φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ καταρρέουν συν αισθηματικά. Αλλες πάλι γίνονται πολὺ εὔκολες ἢ καταλήγουν νὰ ζοῦν κανονικὰ μ ἕναν ἄντρα σὰν νὰ ἦταν ζευγάρι, χωρὶς ὅμως σημαντικὴ ὁλοκλήρωση τῆς μητρότητας καὶ ἐκείνη τὴν συναισθηματικὴ ἀσφάλεια, ποὺ λαχταρᾶ ἡ βαθύτερη φύση τῆς γυναίκας. Τὰ κορίτσια ποὺ ἀπέρριψαν ὅλα τὰ ἠθικὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῶν προγαμιαίων σχέσεων, δὲν σκέφθηκαν ποτὲ ὅτι ἴσως ὑπάρχουν καὶ ψυχολογικὰ ἐπιχειρήματα πολὺ ἰσχυρότερα...». 3. Πλήττεται σαφῶς ὁ Γάμος καὶ ἡ Οἰκογένεια! Οπου εἶναι νόμιμη ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση», ἐκεῖ εἶναι σαφῶς μεγάλη καὶ ἡ κρίση τόσο τοῦ Γάμου ὅσο καὶ τῆς Οἰκογένειας γενικότερα. Γιὰ παράδειγμα, στὴν Γερμανία ποὺ ἀπ τὸ 1973 εἶναι νόμιμη ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ἰδιαίτερα στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία, οἱ Γάμοι συνεχῶς λιγοστεύουν γιατὶ ἐπιλέγεται ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση»! Ἐπὶ πλέον, στὴν Γερμανία τὸ 68% τῶν λεγόμενων «ἐλεύθερων ζευγαριῶν» δὲν ἔχουν παιδί! Στὴν δὲ Σουηδία τὸ 60% τῶν νέων ἡλικίας 20 ἕως 24 χρόνων ποὺ ζοῦν μαζί, δὲν εἶναι παντρεμένοι! Πέραν τοῦ ὅτι, ὅπως ἐκτενῶς γράφηκε στὸν τύπο, εἶναι θέμα χρόνου ἡ καθιέρωση αὐτῆς τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης» νὰ καθιερωθεῖ καὶ στοὺς ὁμο φυλόφιλους καὶ στὴν υἱοθέτηση παιδιῶν ἐκ μέρους τους, πράγμα ποὺ οἱ ἴδιοι μανιωδῶς ἐπιδιώκουν. Τόσο πολύ, ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας ἐκεῖ ἀποβλέπει ἡ νομιμοποίηση τῆς «ἐλεύθερης συμβίωσης», ἀφοῦ ἰσχύει στὴν Χώρα μας (καὶ παντοῦ!) ὁ πολιτικὸς γάμος γιὰ νὰ ἀντιμετω πίσει τὰ τυχὸν προβλήματα ἐκτὸς τοῦ θρησκευτικοῦ. 4. Καὶ περισσότερο ἡ γυναίκα! Σὲ μιὰ τέτοια σχέση, δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιβολία πὼς τὸ πιὸ εὐάλωτο μέρος, στὰ σίγουρα, εἶναι ἡ γυναίκα. Γι αὐτὸ καὶ οἱ γυναῖκες εἶν ἐκεῖνες ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα μὲ ἐπιμονή, ὁδηγοῦν τὴν σχέση στὸ νόμιμο Γάμο. 5. Γεννιοῦνται ἐξώγαμα παιδιά! Αργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔρθουν καὶ τὰ παιδιά. Πολὺ χαρακτηριστικότερο εἶναι τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας. Στὴν πρώην Ανατολικὴ Γερμανία ἡ λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση» ἦταν ἄκρως διαδεδομένη. Αποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι σήμερα 6 στὰ 10 παιδιὰ 9

10 νὰ ἔχουν γεννηθεῖ ἐκτὸς Γάμου, ἐνῶ στὴν ἀντίστοιχη Δυτικὴ Γερμανία τὰ περισσότερα ζευγάρια ποὺ ἔχουν παιδιὰ εἶναι παντρεμένοι. Στὴν Σουηδία τὰ περισσότερα ἀπ τὰ μισὰ πρωτότοκα παιδιὰ σήμερα, προέρχονται ἀπὸ ἀνύπαντρες μητέρες! Στὴν Γαλλία, ἀπὸ τότε ποὺ ἰσχύει ὁ σχετικὸς νόμος, τὰ παιδιὰ τῶν ἀνύπαντρων ζευγαριῶν ἔφθα σαν τὸ 50,5% τοῦ συνόλου τῶν παιδιῶν!! 5 Σὲ περίπτωση ἐγκυμοσύνης, δυὸ εἶναι οἱ λύσεις. Η ἔκτρωση ἢ ὁ ἐσπευσμένος Γάμος. Λέει ἕνας πατέρας ποὺ προχώρησε μετὰ ἀπ τὴν «ἐλεύθερη συμβίωση» ἀναγ καστικὰ στὸν Γάμο: «Οταν φτάσεις στὸ παιδί, τὸ πράγμα ἀλλάζει. Δὲν μπορεῖς, βλέπεις, νὰ τὸ ρωτήσεις ἂν θέλει οἱ γονεῖς του νὰ εἶναι παντρεμένοι ἢ ὄχι. Οταν γίνει ἕξι, ἑπτὰ χρονῶν, στὸ σχολεῖο θὰ τραυματιστεῖ ἀπὸ τ ἄλλα παιδιὰ ποὺ θὰ ἔχουν παντρεμένους γονεῖς. Οὔτε σ αὐτὴ τὴν ἡλικία εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβει τὴ δική σου ἐπιλογή. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φέρεις στὸν κόσμο ἕνα παιδὶ ποὺ θὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μ αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει ἡ κοινωνία καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχεις ἐπιλέξει ἐσύ, ὁ γονιός του. Καὶ δὲν εἶναι μόνο τὸ σχολεῖο. Εἶναι οἱ κοινωνικὲς δομὲς ποὺ δὲν σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν». Καὶ ἀκόμη... Γιὰ τὴν Εκκλησία μας, κάθε σχέση πρὶν ἀπ τὸν Γάμο εἶναι πορνεία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Γάμου κάθε τέτοια σχέση ἔξω ἀπ αὐ τόν, εἶναι μοιχεία. Καὶ ὅταν λέμε Εκκλησία, δὲν ἐννοοῦμε βέβαια τὸν Κλῆρο. Αναφερόμαστε πρῶτα στὴν ὅλη τοποθέτηση ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς στὸ πρόβλημα καὶ ὕστερα οἱ Απόστολοί Του καὶ οἱ Πατέρες. Τόσο ἡ πορνεία ὅσο καὶ ἡ μοιχεία εἶναι ἁμαρτίες μεγάλες (τὸ ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει αὐτὸ πολλὲς φορὲς σὲ προηγούμενα θέματά μας). Γι αὐτὸ καὶ σὲ περίπτωση ποὺ ἀδιαφορώντας προχωροῦμε, ὑπάρχουν πλῆθος οἱ ἐπιπτώσεις στὸ σῶμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ εἶναι μας, ἐκτὸς ἀπ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἐξέλιξη, τὴν πορεία καὶ τὴν διάρθρωση τῆς κοινωνίας. Γράφει ὁ Νικ. Μπουγάτσος: «Στὸ πρόβλημα πορνεία παίζει ὁ διάβολος τὰ μυστικά του χαρτιὰ καὶ ὅλους μᾶς κατευθύνει πρὸς τά κεῖ -συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα. Η χρήση τοῦ σὲξ στὸν εὐλογημένο γάμο ἢ στὴν πορνεία, φαινομενικὰ εἶναι ἡ ἴδια. Πραγματικὰ ὅμως διαφέρει πάρα πολύ. Βιολογικὰ (ὑλικὰ) φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ἴδια πράξη, μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Αλλὰ ἐδῶ εἶναι τὸ μυστικό: Δὲν εἶναι καθόλου ἡ ἴδια πράξη -εἶναι σχεδὸν ἀντίθετη ψυχολογικά. Απὸ δῶ ξεκινάει τὸ κακό. Ενῶ ἱκανοποιεῖται τὸ ΣΩΜΑ, δὲν ἱκανοποιεῖται ἡ 10

11 ΨΥΧΗ. Δημιουργεῖται μιὰ διάσπαση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ὅπως εἴπαμε μιὰ ψυχοσωματικὴ ἑνότητα. Η εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπ τὸ ζῶο. Καὶ ἔτσι παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι θεωρητικὰ αἵρεση, πρακτικὰ δὲ ἁμαρτία». Συμπέρασμα Ποῦ καταλήγουμε τελικά; Πὼς στὰ σίγουρα ὑπάρχουν κάποιες ἀξί ες, ἀπ τὸν Θεὸ δοσμένες, ποὺ εἶναι ἀναλλοίωτες, ἀκατάλυτες καὶ αἰώνιες. Κάθε παρέκκλιση ἀπ αὐτές, ποὺ εἶναι ἀσφαλῶς ἁμαρτία, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει συνέπειες. Στὶς ἀξίες αὐτὲς περιλαμβάνονται ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἁγνότητα, ὁ Γάμος, ἡ Οἰκογένεια. Οσο καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἔννοιες, τοὺς νόμους καὶ τὶς θεωρίες, αὐτὲς θὰ παραμένουν πάντοτε ἀξίες. Καὶ θὰ ἐκτίθενται μόνο ὅσοι ἀπὸ μᾶς (κάποτε καὶ ἐπιδεικτικά!) τὶς ἀγνοοῦν... Καὶ κάτι ἀκόμη. Απὸ μᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως περιθωριοποιήσαμε κυριολεκτικὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν λεγόμενη «ἐλεύθερη συμβίωση», ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ λαοῦ μας. Οἱ ἑκάστοτε ψηφιζόμενοι νόμοι μπορεῖ νὰ διευκολύνουν τὰ πράγματα πρὸς τὴν διάλυση, τὴν ἀσυδοσία καὶ τὴν διαφθορὰ (ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης, βλέπετε...), ἐμεῖς ὅμως δὲν θὰ ἀφεθοῦμε σ αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς δὲν θ ἀκολουθήσουμε τοὺς δρόμους ποὺ μᾶς δείχνουν! (*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», ἀριθ. 280/Ἰανουάριος 2009, σελ καὶ 281/Φεβρουάριος 2009, σελ Βλέπ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 30/9/ Αρχικὰ ἡ πρόταση ἔγινε τὸ 2005 ἀπ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνο, ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε ἀπ τὴν ἴδια Κυβέρνηση ποὺ στὴν συνέχεια τὴν καθιέρωσε διὰ νόμου! 3. Βλ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/ Βλ. Ν. Μπουγάτσου, «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ». 5. Βλέπ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2/3/

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ - Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1955 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 1. ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ Αὐτὸ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία ἄνθρω- πος ἀνοιχτόμυαλος, πρακτικός, ἐργατικός, δραστήριος

Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία ἄνθρω- πος ἀνοιχτόμυαλος, πρακτικός, ἐργατικός, δραστήριος Σχῆμα 1: Γραμμάτια Πιστοποίησης Ἐργασίας To πείραμα τοῦ Wörgl (Βεργκλ) Αὐστρία Τὸ Βεργκλ (Wörgl) εἶναι μία μικρὴ πόλη 4.500 κατοίκων στὸ αὐστριακὸ Τυρόλο, ἡ ὁποία ἀναπτυσσόταν μὲ γοργοὺς ῥυθμοὺς στὶς ἀρχὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν - Πανεπιστήμιο Κρήτης 22-5-2012 2 Περιεχόμενα 1 Διαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις........................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

O Γιούγκερμαν του Καραγάτση, μια αναζήτηση αριστοκρατίας. Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο)

O Γιούγκερμαν του Καραγάτση, μια αναζήτηση αριστοκρατίας. Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο) O Γιούγκερμαν του Καραγάτση, μια αναζήτηση αριστοκρατίας Gunnar De Boel Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο) Στο μυθιστόρημα Γιούγκερμαν (1938), ο Καραγάτσης διηγείται την άφιξη στον Πειραιά του Βασίλη Κάρλοβιτς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα